Electrolux EWF1486GDW2 User manual

Electrolux EWF1486GDW2 User manual
EWF 1486 GDW2
KK
RU
Кір жуғыш машина
Стиральная машина
Қолдану туралы нұсқаулары
Инструкция по эксплуатации
2
30
2
www.electrolux.com
МАЗМҰНЫ
1. ҚАУІПСІЗДІК АҚПАРАТЫ................................................................................. 3
2. ҚАУІПСІЗДІК НҰСҚАУЛАРЫ............................................................................ 4
3. БҰЙЫМ СИПАТТАМАСЫ................................................................................. 6
4. БАСҚАРУ ПАНЕЛІ.............................................................................................7
5. БАҒДАРЛАМАЛАР ........................................................................................... 8
6. ПАЙДАЛАНУ КӨЛЕМІ.....................................................................................11
7. ФУНКЦИЯЛАР................................................................................................. 12
8. ПАРАМЕТРЛЕР...............................................................................................14
9. ЕҢ АЛҒАШ ПАЙДАЛАНУ АЛДЫНДА.............................................................14
10. ӘРКҮНДІК ҚОЛДАНУ.................................................................................... 14
11. АҚЫЛ-КЕҢЕС................................................................................................ 19
12. КҮТУ МЕНЕН ТАЗАЛАУ............................................................................... 20
13. АҚАУЛЫҚТЫ ТҮЗЕТУ...................................................................................24
14. ЕСІКТІ ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙДА АШУ............................................................27
15. ТЕХНИКАЛЫҚ ДЕРЕК...................................................................................28
СІЗ ОЙЫМЫЗДА БОЛДЫҢЫЗ
Electrolux құрылғысын сатып алғаныңызға рахмет. Сіз ондаған жылдар
бойғы кәсіби тәжірибе мен инновацияға сүйеніп жасалған құрылғыны
таңдадыңыз. Тапқырлықтың туындысы болған, көз тартарлық бұл құрылғыны
жасау барысында сіз ойымызда болдыңыз. Сондықтан, қолданған сайын
тамаша нәтижеге қол жеткізе алатыныңызға сенімді болыңыз.
Electrolux әлеміне қош келдіңіз.
Біздің веб-сайтқа барып келесіні қараңыз:
Пайдалану туралы ақпарат, кітапша, ақаулықты түзету, қызмет ақпаратын
мына жерден алыңыз:
www.electrolux.com/webselfservice
Сізге барынша жақсы қызмет көрсету үшін өніміңізді мына жерге тіркеңіз:
www.registerelectrolux.com
Құрылғыңызға қажетті керек-жарақтарды, шығынды материалдарды және
фирмалық қосалқы бөлшектерді сатып алу үшін:
www.electrolux.com/shop
ТҰТЫНУШЫҒА ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ
Фирмалық заттарды қолдануды ұсынамыз.
Қызмет көрсету орталығына хабарласқанда келесі деректердің дайын
болуын қамтамасыз етіңіз. Үлгісі, Өнім нөмірі, Сериялық нөмірі.
Деректерді техникалық ақпарат тақтайшасынан алуға болады.
Ескерту / Қауіп-қатерден сақтандыру ақпараты
Жалпы ақпарат және ақыл-кеңес
Қоршаған ортаға қатысты ақпарат
Өндіруші ескертусіз өзгеріс енгізу құқығына ие.
ҚАЗАҚ
1.
ҚАУІПСІЗДІК АҚПАРАТЫ
Құрылғыны орнатып іске қолданар алдында бірге
жеткізілген нұсқауларды мұқият оқып шығыңыз.
Дұрыс орнатпау немесе пайдаланбау нәтижесінде
орын алған жарақат немесе зақымдарға өндіруші
жауапты емес. Нұсқаулықтарды кейін қарап жүру
үшін әрқашан қауіпсіз және қол жетімді жерде
сақтаңыз.
1.1 Балалар мен дәрменсіз адамдардың
қауіпсіздігі
•
•
•
•
•
•
•
•
Бұл құрылғыны 8 жастан асқан балалар мен
денесіне, сезім жүйесіне не ақыл-есіне зақым
келген не тәжірибесі аз адамдар өз қауіпсіздіктерін
қамтамасыз ететін адамның қадағалауы не
құрылғыны қауіпсіз қолдану бойынша берген
нұсқауына сүйеніп, дұрыс қолданбау салдарын
түсінсе, онда қолдануына болады.
Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.
3 жастағы және бұл жасқа толмаған балаларды
жұмыс істеп тұрған құрылғыдан әрқашан алыс
ұстау керек.
Барлық орам материалдарын балалардан алыс
ұстап, қоқысқа тиісті түрде тастау керек.
Жуғыш заттарды балалардан алыс ұстаңыз.
Құрылғының есігі ашық тұрғанда, балалар мен үй
жануарларын оған жақындатпаңыз.
Құрылғы бала қауіпсіздігінің құралымен
жабдықталса, оны қосу керек.
Балалар құрылғыны жөндеу және тазалау
жұмыстарын бақылаусыз орындамауы керек.
1.2 Қауіпсіздік туралы жалпы ақпарат
•
•
Бұл құрылғының техникалық сипаттамасын
өзгертпеңіз.
Ең көп 8 кг салмақ көрсетілімін орындаңыз
("Бағдарлама кестесі" тарауын қараңыз).
3
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
Сыртқы қосылымнан су кіретін тұстағы судың
жұмыс қысымы 0,5 бар (0,05 МПа) және 8 бар (0,8
МПа) аралығында болуы керек.
Табанындағы желдеткіш саңылауларға кілем,
төсеніш немесе еденнің қаптамасы кедергі
жасамауға тиіс.
Құрылғыны су желісіне жаңадан берілген түтік
жинағын немесе уәкілетті қызмет көрсету орталығы
берген басқа түтік жинағын қолданып қосу керек.
Ескі түтіктерді қайта пайдалануға болмайды.
Қуат cымына зақым келсе, электр қатерінен
сақтандыру үшін оны өндіруші немесе оның
уәкілетті қызмет көрсету орталығы немесе сол
сияқты білікті маман ауыстыруға тиіс.
Кез келген жөндеу жұмысын орындау алдында
құрылғыны сөндіріп, ашаны розеткадан суырыңыз.
Құрылғыны тазалау үшін сулы спрейді және/
немесе буды қолданбаңыз.
Құрылғыны дымқыл шүберекпен тазалаңыз.
Бейтарап жуғыш заттарды ғана қолданыңыз.
Жеміргіш заттарды, түрпілі жөкені, еріткіштерді
немесе темір заттарды пайдаланбаңыз.
2. ҚАУІПСІЗДІК НҰСҚАУЛАРЫ
2.1 Орнату
•
•
•
•
•
Орам материалдарының және
тасымал тетіктерінің барлығын
алыңыз.
Тасымал болттарын сенімді жерде
сақтаңыз. Кейін құрылғыны
көшірген кезде, ішкі бөліктеріне
зақым келмес үшін барабанды
бекіту үшін оларды қайта салу
керек.
Құрылғы ауыр болғандықтан,
орнынан жылжытқан кезде әрқашан
абай болыңыз. Әрқашан қауіпсіздік
қолғабы мен бітеу аяқ киім киіңіз.
Бүлінген құрылғыны орнатпаңыз
немесе іске қоспаңыз.
Құрылғымен бірге жеткізілген
орнату бойынша нұсқауларды
орындаңыз.
•
•
•
•
•
•
•
Құрылғыны температурасы 0°C
градустан төмен немесе ауа-райы
әсер ететін жерге орнатпаңыз
немесе пайдаланбаңыз.
Құрылғы орнатылған еден тегіс,
орнықты, қызуға төзімді және таза
болуға тиіс.
Құрылғы мен еден арасында
ауаның айналуын қамтамасыз
етіңіз.
Құрылғыны еденнің үстіне тура
орнатпаңыз.
Құрылғы мен еден арасында тиісті
орын қалдыру үшін өзгермелі
тіректерді реттеңіз.
Құрылғыны құрылғының есігі толық
ашылмайтын жерге орнатпаңыз.
Құрылғының астына ағып кетуі
мүмкін суды құю үшін сауыт
қоймаңыз. Қолданылатын керек-
ҚАЗАҚ
жарақтың түрін уәкілетті қызмет
көрсету орталығына хабарласып
біліңіз.
•
2.2 Электртоғына қосу
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Құрылғыны міндетті түрде жерге
тұйықтау қажет.
Әрқашан дұрыс орнатылған,
қатерден сақтандырылған
розетканы қолданыңыз.
Техникалық ақпарат тақтасындағы
параметрлердің негізгі қуатпен
жабдықтау желісіндегі электр
параметрлеріне сәйкес келетініне
көз жеткізіңіз.
Көп тармақты адаптерлер мен
ұзартқыш сымдарды қолданбаңыз.
Құрылғының ашасына және
сымына зақым келтірмеңіз. Қорек
сымын ауыстыру қажет болса, оны
міндетті түрде қызмет көрсету
орталығы жүзеге асыруға тиіс.
Құрылғының ашасын розеткаға тек
құрылғыны орнатып болғаннан
кейін ғана жалғаңыз. Орнатып
болғаннан кейін ашаның қол
жететін жерде тұрғанына көз
жеткізіңіз.
Қорек сымын немесе ашасын су
қолмен ұстамаңыз.
Құрылғыны тоқтан ажырату үшін
сымынан тартпаңыз. Әрқашан
ашасынан тартып суырыңыз.
Бұл құрылғы E.E.C. ережелеріне
сай келеді.
2.3 Суға қосу
•
•
•
•
Су түтіктеріне зақым келтірмеңіз.
Жаңа түтіктерді немесе ұзақ уақыт
қолданылмаған түтіктерді орнату
алдында, жөндеу жұмыстарын
орындағаннан кейін немесе жаңа
құралдарды орнатқаннан кейін (су
өлшегіш құрал, т.б.) суды таза және
тұнық су аққанша ағызыңыз.
Құрылғыны пайдалану барысында
немесе бірінші рет қолданғаннан
кейін ешбір су ағып тұрмағанына
көз жеткізіңіз.
Су құятын түтік тым қысқа болса
ұзартқыш түтікті қолданбаңыз. Су
құятын түтікті ауыстыру үшін қызмет
көрсету орталығына хабарласыңыз.
5
Су төгетін түтікті ең көбі 400 cм-ге
ұзартуға болады. Басқа су төгетін
түтік алу немесе оны ұзарту үшін
қызмет көрсету орталығына
хабарласыңыз.
2.4 Пайдалану
ЕСКЕРТУ!
Жарақат алу, электр
қатері, күйіп қалу және өрт
қаупі, құрылғыны бүлдіріп
алу қаупі бар.
•
•
•
•
•
•
Бұл үйде ғана қолдануға арналған
құрылғы.
Жуғыш заттың орамындағы
қауіпсіздік нұсқауларын орындаңыз.
Тұтанғыш заттарды немесе ішіне
тұтанғыш зат салынған дымқыл
заттарды құрылғының ішіне, қасына
немесе үстіне қоймаңыз.
Кірден барлық темір заттардың
алынғанына көз жеткізіңіз.
Май немесе басқа да майлы заттар
қатты ластаған маталарды
жумаңыз. Бұл кір жуғыш
машинаның резеңке бөліктерін
зақымдауы мүмкін. Мұндай
маталарды кір жуғыш машинаға
салар алдында, алдын ала қолмен
жуыңыз.
Бағдарлама жұмыс істеп тұрған
кезде шыны есікті ұстамаңыз.
Шыны ысып кетуі мүмкін.
2.5 Сервис
•
•
Құрылғыны жөндеу үшін уәкілетті
қызмет көрсету орталығына
хабарласыңыз.
Тек ғана фирмалық қосалқы
бөлшектерді қолданыңыз.
2.6 Құрылғыны тастау
ЕСКЕРТУ!
Жарақат алу немесе
тұншығып қалу қаупі бар.
•
•
Құрылғыны электр және сумен
жабдықтау желісінен ажыратыңыз.
Құрылғыға жақын орналасқан
электр сымын кесіп, қоқысқа
тастаңыз.
6
www.electrolux.com
•
•
Балалар немесе үй жануарлары
барабанға қамалып қалмас үшін
есіктің бекітпесін ағытып алыңыз.
Құрылғыны Ескірген электр және
электроника құрылғыларын
тастауға (WEEE) арналған
жергілікті ережелерге сәйкес
тастаңыз.
3. БҰЙЫМ СИПАТТАМАСЫ
3.1 Құрылғының жалпы көрінісі
1
2
3
4
1
2
3
4
5
6
7
Жұмыс тақтасы
Жуғыш зат үлестіргіші
Басқару панелі
Есіктің тұтқасы
Техникалық ақпарат тақтайшасы
Су төгетін сорғының сүзгісі
Құрылғыны деңгейлеуге арналған
тіректер
5
6
7
3.2 Бала қауіпсіздігі құралын
қалай қосу керек
Бұл құрал балалар немесе үй
жануарларын барабанға кіріп кетуден
қорғайды.
Құралды сағат тілінің бағытымен
кертігі көлденең қалыпқа келгенше
бұраңыз.
Есікті жаба алмайсыз.
Есікті жабу үшін, құралды сағат тілінің
бағытына қарсы, кертігі тік қалыпқа
келгенше бұраңыз.
3.3 Орнатуға арналған жинақ
(4055171146)
Уәкілетті дилерден алуға болады.
Егер құрылғыны плинтусқа
орнатсаңыз, құрылғыны орнату
тақтайшасына бекіту керек.
Керек-жарақтармен бірге берілген
нұсқаулықты мұқият оқыңыз.
ҚАЗАҚ
7
4. БАСҚАРУ ПАНЕЛІ
4.1 Басқару панелінің сипаттамасы
1
2
3
4
5
6
Cottons
Cottons
Synthetics
Cottons Eco
7
Synthetics
Refresh
Prewash Delay Start
Temperature
Delicates
14 Min.
Sports
8
Duvet
Easy Iron Extra rinse
Spin
Wool/Handwash
9
Jeans
Spin/Drain
Rinse
On/Off
1 Қосу Өшіру түймешігі
(On/Off)
2 Бағдарлама түймешесі
3 Айналдыруды азайтатын
сенсорлық перне
(Айналдыру)
4 Температура сенсорлық пернесі
(Температура)
5 Дисплей
6 Алдын ала жуу сенсорлық пернесі
TimeManager
Start/Pause
11
10
8 Қосымша шаю сенсорлық пернесі
(Қайта шаю)
9 Жеңіл үтіктеу сенсорлық пернесі
(Жеңіл үтіктеу)
Бастау/Үзіліс
сенсорлық пернесі
10
(Бастау/Үзіліс)
11 Таймер сенсорлық пернесі
(Time Manager)
(Алғашқы жуу)
7 Кешіктіріп бастау сенсорлық
пернесі
(Кешіктіріп бастау)
4.2 Дисплей
A
B
C
D
A. Температура аумағы:
: Температура индикаторы
: Суық су индикаторы
B.
: Таймер индикаторы.
C. Уақыт аумағы:
•
•
•
•
G
F
•
E
D.
: бағдарламаның ұзақтығы
: кешіктіріп бастау
: ескерту кодтары
: ақаулық хабарлары
: бағдарлама аяқталды.
: бала қауіпсіздігі құралының
индикаторы.
8
www.electrolux.com
E. Жуу индикаторлары:
•
•
•
: жуу циклы
: шаю циклы
•
•
: айналдыру циклы
•
: бу циклы
: тұрақты қосымша шаю
параметрі.
F. Айналдыру аумағы:
•
•
•
G.
: Айналдырмау
индикаторы
: Шаюды кідірту индикаторы
: Өте шуылсыз режим
индикаторы.
: Есік құлыптаулы индикаторы
: Айналдыру
жылдамдығының индикаторы
5. БАҒДАРЛАМАЛАР
5.1 Бағдарлама кестесі
Бағдарлама
Температура
ауқымы
Ең үлкен Бағдарлама сипаттамасы
салмақ
(Кірдің салмағы және кірлеу дәрежесі)
Ең үлкен
айналды
ру
жылдам
дығы
Жуу бағдарламалары
Мақта мата
90°C - Суық
8 кг
1400
мин/айн
Мақта мата Эко1) 8 кг
1400
60°C - 40°C
мин/айн
Ақ және түрлі-түсті мақта мата. Қалыпты
және шамалы ластанған кір.
Ақ және бояуы қанық мақта мата.
Қалыпты кірлеген. Қуатты пайдалану
азаяды және жуу бағдарламасының уақыты
ұзарады.
Синтетика
60°C - Суық
4 кг
1200
мин/айн
Синтетика немесе аралас матадан
жасалған заттар. Қалыпты кірлеген.
Delicates (Нәзік
мата)
40°C - Суық
4 кг
1200
мин/айн
Баппен жууды қажет ететін акрил,
вискоза және аралас маталарға арналған.
Қалыпты кірлеген.
Жүн мата/
Қолмен жуу
40°C - Суық
1,5 кг
1200
мин/айн
Машинамен жууға болатын жүн маталар
және қолмен жууға болатын «Қолмен жуу»
белгісі бар маталар және жүн маталар2).
Jeans (Джинсы)
60°C - Суық
8 кг
1200
мин/айн
Джинс және джерси заттар. Баран түсті
заттарға да арналған.
ҚАЗАҚ
Бағдарлама
Температура
ауқымы
Ең үлкен Бағдарлама сипаттамасы
салмақ
(Кірдің салмағы және кірлеу дәрежесі)
Ең үлкен
айналды
ру
жылдам
дығы
8 кг
1400
мин/айн
Кірді шаюға және айналдыруға арналған.
Барлық маталар, жүн мата мен өте нәзік
матадан басқа. Айналдыру жылдамдығын
матаның түріне қарай азайтыңыз.
8 кг
1400
мин/айн
Кірді айналдыруға және барабандағы суды
төгуге арналған. Жүн мата мен өте нәзік
маталардан басқа барлық маталар.
Көрпе
60°C - 30°C
3 кг
800
мин/айн
Бір синтетикалық төсек жапқыш, көрпе,
төсек жабдығы т.с.с. заттарды жууға
арналған арнайы бағдарлама.
Спорт
30°C
2,5 кг
800
мин/айн
Синтетика және нәзік мата заттар..
Шамалы кірлеген немесе жаңартуды ғана
қажет ететін заттар.
1,5 кг
800
мин/айн
Синтетика және аралас мата заттар.
Шамалы кірлеген және жаңартуды қажет
ететін заттар.
Шаю
Айналдыру/Су
төгу3)
30°C
14 мин.
Бу бағдарламалары4)
Бу циклін кепкен, жуылған немесе бір рет жуылған кір үшін қолдануға болады.
Бұл бағдарламалар кірдің қыжымдануын және иісін азайтып, матаны барынша
жұмсартады.
Ешбір жуғыш зат қолданбаңыз. Егер қажет болса, дақты жуу немесе жумай
тұрып тазарту арқылы кетіріңіз.
Бу бағдарламалары ешбір зарарсыздандыру циклін орындамайды.
Мына заттар үшін Бу бағдарламасын орнатпаңыз:
•
•
•
40°C градустан төмен температурада жуылатын заттар.
Затбелгісінде кептіргіш машинада кептіруге болады деп көрсетілмеген
заттар.
Пластик, темір, ағаш немесе т.б. тағылған заттардың барлығы.
1,5 кг
Мақта мата және синтетика заттарға
арналған бу бағдарламасы. Бұл цикл
киімнің иісін кетіреді5)
1,5 кг
Синтетикалық заттарға арналған бу
бағдарламасы. Бұл цикл кірдің бырысын
жазуға көмектеседі.
Жаңарту
Синтетика
9
10
www.electrolux.com
Бағдарлама
Температура
ауқымы
Ең үлкен Бағдарлама сипаттамасы
салмақ
(Кірдің салмағы және кірлеу дәрежесі)
Ең үлкен
айналды
ру
жылдам
дығы
1,5 кг
Мақта маталарға арналған бу
бағдарламасы. Бұл цикл кірдің бырысын
жазуға көмектеседі.
Мақта мата
1) Мақта мата, үнемді бағдарламасы. Бұл бағдарлама 60ºC градуспен жуатын, 8 кг
салмаққа арналған, қуат мәндері көрсетілген тақтайшадағы ақпарат негізінде EEC
92/75 стандарттарына сай берілген бағдарлама. Жуу нәтижесін жақсарту және қуатты
аз тұтыну үшін осы бағдарламаны орнатыңыз. Жуу бағдарламасының уақыты
ұзарады.
2) Осы цикл кезінде кірді баппен жуу үшін барабан баяу айналады. Барабан айналмай
тұрған сияқты немесе дұрыс айналмай тұрған сияқты көрінуі мүмкін, бірақ бұл осы
бағдарлама үшін қалыпты жағдай
3) Айналдыру жылдамдығын орнатыңыз. Жуылып жатқан кірдің түріне сай келетініне
көз жеткізіңіз. Егер Айналдырмау циклын орнатсаңыз, су төгу циклы ғана жұмыс
істейді.
4) Бу бағдарламасын кепкен кір үшін орнатқан кезде, цикл соңында кір дымқыл болуы
мүмкін. Кірді кептіріп алу үшін таза ауаға шамамен 10 минут жаю керек. Бағдарлама
аяқталған кезде кірді барабаннан дереу алыңыз. Бу циклі аяқталғаннан кейін,
заттарды бәрібір үтіктеу керек, бірақ ол жеңіл үтіктеледі.
5) Бу жануарлардың иістерін арылтпайды.
Бағдарлама опцияларының үйлесімділігі
Бағдарлама
1)
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
ҚАЗАҚ
11
Бағдарлама
■
■
■
■
1) Айналдыру жылдамдығын орнатыңыз. Жуылып жатқан кірдің түріне сай келетініне
көз жеткізіңіз. Егер Айналдырмау циклын орнатсаңыз, су төгу циклы ғана жұмыс
істейді.
5.2 Woolmark Apparel Care Көк
сертификаттаған, дегенмен бұл
компанияның талабы бойынша
«қолмен жуу» деген затбелгісі бар
заттарды, осы кір жуғыш машинаны
өндірушінің нұсқауларын сақтап жуу
керек. Киімді кептіру және оған күтім
көрсетуге қатысты басқа нұсқауларды
киімге күтім көрсету белгісінен
қараңыз. M1230
Ұлыбританияда, Ирландияда,
Гонконгта және Индияда Woolmark
белгісі сертификатталған сауда белгісі
болып табылады.
Woolmark компаниясы бұл машинаның
жүн матаны жуу бағдарламасын
6. ПАЙДАЛАНУ КӨЛЕМІ
Көрсетілген мәндер зертхана жағдайында тиісті стандарттар
көмегімен алынған. Әр түрлі себептер деректердің өзгеруіне әкелуі
мүмкін: кірдің мөлшері және түрі, қоршаған ортаның температурасы.
Судың қысымы, ток кернеуі және берілетін судың температурасы
жуу бағдарламасының ұзақтығына әсер етуі мүмкін.
Өнімнің сапасын жақсарту үшін техникалық параметрлер алдын ала
ескертусіз өзгертілуі мүмкін.
Бағдарлама басталғанда дисплейде кірдің ең көп мөлшеріне
арналған бағдарламаның ұзақтығы көрсетіледі.
Жуу циклы кезінде бағдарламаның уақыты автоматты түрде
есептеледі, егер кірдің мөлшері ең көп кірдің мөлшерінен аз болса
барынша азая түсуі мүмкін (мысалы, Мақта мата 60°C, кірдің ең көп
мөлшері 8 кг, бағдарламаның уақыты 2 сағаттан асса; салынған
кірдің нақты салмағы 1 кг болса, бағдарламаның уақыты 1 сағатқа
жетпейді).
Құрылғы бағдарламаның нақты уақытын есептеп тұрғанда
дисплейде нүкте жыпылықтайды.
12
www.electrolux.com
Бағдарламалар
Салма Қуат
қ (кг)
тұтыну
(кВт/сағ)
Суды
Бағдарламаның
пайдалану болжалды
(литр)
ұзақтығы (минут)
Мақта мата 60°C
8
1.60
72
168
Мақта мата, үнемді 60
°C1)
8
1.06
55
248
Мақта мата 40°C
8
1.00
72
164
Синтетика 40°C
4
0.60
50
110
Нәзік мата 40°C
4
0.70
60
91
1,5
0.35
57
58
Жүн мата/Қолмен жуу
30°C
1) бағдарламасы 8 кг салмаққа арналған «Мақта мата, үнемді 60°C бағдарламасы»
үшін, ЕО-тың 95/12/EО директивасына сай берілген және EN 60456/2005 стандартына
сай өлшенген, қуат мәндері көрсетілген тақтайшадағы ақпарат ретінде берілген
бағдарлама.
Сөндіру режимі (Вт)
Қосулы режим (Вт)
0,30
0,30
Жоғарыдағы кестеде берілген ақпарат 2009/125/EО директивасын жүзеге асыру
үшін ЕО Комиссиясының 1015/2010 стандартына сай берілген.
7. ФУНКЦИЯЛАР
7.1 Температура
•
Әдепкі температураны өзгерту үшін
осы параметрді орнатыңыз.
•
индикаторы = суық су.
Бейнебетте орнатылған температура
көрсетіледі.
Бейнебетте
пайда болады.
Шаюды кідірту
•
•
7.2 Айналдыру
Осы функцияның көмегімен әдепкі
айналдыру жылдамдығын азайтуға
болады.
Бейнебетте орнатылған
жылдамдықтың индикаторы
көрсетіледі.
•
•
•
Барлық айналдыру циклдарын алу
үшін осы параметрді орнатыңыз.
Бұл параметрді өте нәзік маталар
үшін орнатыңыз.
индикаторы
Кірлер мыжылып қалмас үшін осы
параметрді орнатыңыз.
Жуу бағдарламасы аяқталғанда
барабан ішінде су тұрады. Кір
мыжылып қалмас үшін барабан
мезгіл-мезгіл айналып тұрады.
Есік құлыпталып тұрады. Есікті ашу
үшін суды төгу керек.
Бейнебетте
болады.
индикаторы пайда
Суды төгу үшін
"Бағдарламаның соңы"
тарауын қараңыз.
Қосымша айналдыру параметрлері:
Айналдырмау
•
Кей жуу бағдарламаларында шаю
циклы көп су пайдаланады.
Өте шуылсыз
•
Бұл параметрді барлық айналдыру
циклдарын ажыратып, кірді
ҚАЗАҚ
•
•
•
•
шуылсыз режим бойынша жуу үшін
орнатыңыз.
Кей жуу бағдарламаларында шаю
циклы көп су пайдаланады.
Жуу бағдарламасы аяқталғанда
барабан ішінде су тұрады. Кір
мыжылып қалмас үшін барабан
мезгіл-мезгіл айналып тұрады.
Есік құлыпталып тұрады. Есікті ашу
үшін суды төгу керек.
Бейнебетте
болады.
индикаторы пайда
Суды төгу үшін
"Бағдарламаның соңы"
тарауын қараңыз.
Тиісті индикатор жанады.
7.7 Таймер
Жуу бағдарламасын орнатқан кезде
бейнебетте әдепкі уақыт көрсетіледі.
Бағдарламаның уақытын азайту
немесе көбейту үшін
түймешігін басыңыз.
Осы параметрді орнатқан кезде
бағдарламаның уақыты ұзарады.
Мақта мата Эко
Индикатор
Осы параметрді қатты кірлеген кірді
жуу үшін пайдаланыңыз.
2)
■
■
■
■
7.4 Кешіктіріп бастау
■
■
Осы параметрдің көмегімен
бағдарламаны 30 минуттан 20 сағатқа
дейін кешіктіріп бастауға болады.
■
■
■
■
■3)
■3)
■
■
■
■
Тиісті индикатор жанады.
Бейнебетте тиісті индикатор пайда
болады.
7.5 Қайта шаю
Осы параметрдің көмегімен жуу
бағдарламасына бірнеше шаю циклын
қосуға болады.
Бұл функцияны жуғыш заттарға
аллергиясы бар адамдар үшін және
суы тым тұщы жерлерде қолданыңыз.
Тиісті индикатор жанады.
7.6 Жеңіл үтіктеу
Құрылғы кір мыжылып қалмас үшін
абайлап жуады және айналдырады.
Құрылғы айналдыру жылдамдығын
азайтады, суды көбірек пайдаланады
немесе
Таймер функциясы кестеде
көрсетілген бағдарламаларда ғана
жұмыс істейді.
7.3 Алғашқы жуу
Осы параметрдің көмегімен жуу
бағдарламасына алдын ала жуу
циклын қосуға болады.
13
және бағдарламаның уақытын кірдің
түріне лайықтап қолданады.
4)
1)
1)
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■3)
■
■
■
■3)
■3)
■
■3)
1) Қол жетімді болса.
2) Ең қысқа: кірді жаңартуға арналған.
3) Бағдарламаның әдепкі уақыты.
4) Ең ұзақ: Бағдарламаның ұзақтығын
баяу көбейткен кезде пайдаланылатын
қуат мөлшері азаяды.
Оңтайландырылған қыздыру циклы
пайдаланылатын қуат мөлшерін
азайтады және ұзақ бағдарламаны
қолданғанда, жуу нәтижесі өзгермейді
(әсіресе қалыпты кірлеген кірлерде).
14
www.electrolux.com
8. ПАРАМЕТРЛЕР
8.1 Бала қауіпсіздігінің құралы
•
Осы функцияның көмегімен балалар
басқару панелімен ойнауға жол
бермейсіз.
8.3 Дыбыстық сигналдар
•
Осы функцияны іске қосу/ажырату
үшін
және
түймешіктерін
Осы функцияны іске қосу/ажырату
үшін
және
түймешіктерін
индикаторы жанғанша/сөнгенше
қатар басыңыз.
Дыбыстық сигналдар мына
жағдайларда қосылады:
индикаторы жанғанша/
сөнгенше қатар басыңыз.
Мына параметрді қосуға болады:
• Бағдарлама аяқталғанда.
• Құрылғыда ақау бар кезде.
Дыбыстық сигналдарды сөндіру/қосу
•
түймешігін басқаннан кейін:
функциялар мен бағдарлама тетігі
бұғатталады.
және
түймешіктерін 6
үшін
секунд қатар басыңыз.
•
түймешігін баспайынша:
құрылғы іске қосылмайды.
8.2 Тұрақты қосымша шаю
Егер дыбыстық
сигналдарды сөндірсеңіз,
олар құрылғыда ақау
пайда болған кезде қосыла
береді.
Осы функцияның көмегімен жаңа
бағдарлама орнатқан кезде қосымша
шаю циклі тұрақты орнатылып тұрады.
9. ЕҢ АЛҒАШ ПАЙДАЛАНУ АЛДЫНДА
1. Ашаны розеткаға қосыңыз.
2. Су құятын шүмекті ашыңыз.
3. Жуу циклының жуғыш затына
арналған бөлікке 2 литр су
құйыңыз.
Бұл су төгу жүйесін іске қосады.
4. Жуу циклына арналған бөлікке
шамалы жуғыш зат салыңыз.
10. ӘРКҮНДІК ҚОЛДАНУ
ЕСКЕРТУ!
Қауіпсіздік тарауларын
қараңыз.
10.1 Кірді салу
1. Құрылғының есігін ашыңыз
2. Кірлерді құрылғыға салар алдында
сілкілеңіз.
3. Кірді барабанға бір-бірден
салыңыз.
Барабанға тым көп кір салынбағанына
көз жеткізіңіз.
4. Есікті нығыздап жабыңыз.
5. Мақта матаға арналған
бағдарламаны орнатып, ең жоғары
температураға қойып ешбір кір
салмай жуыңыз.
Бұл цикл барабан мен машинаның
ішінде бар болуы мүмкін кірлердің
барлығын кетіреді.
ҚАЗАҚ
АБАЙЛАҢЫЗ
Тығыздағыш пен есіктің
арасына ешбір кір
қыстырылып қалмағанына
көз жеткізіңіз. Су ағуы
немесе кірге нұқсан келуі
мүмкін.
2. Жуғыш зат пен мата
жұмсартқышты бөліктерге
салыңыз.
3. Жуғыш зат үлестіргішті абайлап
жабыңыз
Қатты майланған, май
дақтары түскен затты
жуғанда, кір жуғыш
машинаның резеңке
бөліктеріне зақым келуі
мүмкін.
10.2 Жуғыш зат пен
үстемелерді пайдалану
1. Жуғыш зат пен мата
жұмсартқышты өлшеп алыңыз.
10.3 Жуғыш зат салынатын бөліктер
АБАЙЛАҢЫЗ
Кір жуғыш машинаға арнайы жуғыш заттарды ғана пайдаланыңыз.
Жуғыш заттардың орамында көрсетілетін нұсқауларды әрқашан
орындаңыз.
Алдын ала жуу циклына арналған жуғыш зат бөлігі.
Жуу циклына арналған жуғыш зат бөлігі.
Сұйық үстемелерге арналған бөлік (мата жұмсартқыш,
крахмал).
Ұнтақ немесе сұйық жуғыш затқа арналған бөлгіш.
15
16
www.electrolux.com
10.4 Сұйық немесе ұнтақ
жуғыш зат
A
1.
2.
B
3.
4.
• A қалпы ұнтақ жуғыш затқа арналған (зауыттық бапталым).
• B - сұйық жуғыш затқа арналған.
Сұйық жуғыш затты пайдаланған кезде:
• Қоймалжың немесе қою сұйық жуғыш заттарды қолданбаңыз.
• Сұйық жуғыш затты ең жоғары деңгейден асырып салмаңыз.
• Алдын ала жуу циклын орнатпаңыз.
• Кешіктіріп бастау параметрін орнатпаңыз.
10.5 Құрылғыны іске қосу
Құрылғыны қосу немесе сөндіру үшін
түймешігін басыңыз. Құрылғы іске
қосылған кезде дыбыстық сигнал
естіледі.
10.6 Бағдарламаны орнату
1. Бағдарлама тетігін бұрап, жуу
бағдарламасын орнатыңыз:
• Тиісті бағдарламаның
индикаторы жанады.
•
•
индикаторы жыпылықтайды.
Бейнебетте Таймердің деңгейі,
бағдарламаның уақыты және
бағдарлама циклдарының
индикаторлары көрсетіледі.
2. Қажет болса, температураны,
айналдыру жылдамдығын, цикл
ұзақтығын өзгертіңіз немесе
қолжетімді параметрлерді
қосыңыз. Параметрді қосқан кезде
орнатылған параметрдің
индикаторы жанады.
Егер қате орнатып
қойсаңыз, бейнебетте
көрсетіледі.
ҚАЗАҚ
10.7 Кешіктіріп бастау
функциясы жоқ
бағдарламаны бастау
түймешігін басыңыз.
2.
•
•
түймешігін басыңыз:
Құрылғы кері санай бастайды.
Есік бекітіледі, дисплейде
индикаторы пайда болады.
•
индикаторы жыпылықтауын
тоқтатып, жанған қалпы тұрады.
Егер индикатор
жыпылықтаса, есік бекітіліп
•
индикаторы
Бейнебетте
жыпылықтай бастайды.
Бағдарлама басталады да, есік
бірнеше
жатыр. Индикатор
рет жыпылықтағаннан кейін
дисплейде ескерту хабары
пайда болса, есіктің дұрыс
жабылмағанын (толық
ақпаратты Ақаулықты түзету
тарауынан қараңыз) көрсетеді.
Кері санақ аяқталған кезде,
бағдарлама автоматты түрде
басталады.
•
құлыпталып, дисплейде
индикаторы көрсетіледі.
Егер индикатор
жыпылықтаса, есік
бекітіліп жатыр.
•
Индикатор
бірнеше рет
жыпылықтағаннан
кейін дисплейде
ескерту хабары
пайда болса, есіктің
дұрыс
жабылмағанын
(толық ақпаратты
Ақаулықты түзету
тарауынан қараңыз)
көрсетеді.
Құрылғыға су құйылған кезде су
төгетін сорғы шамалы уақыт
жұмыс істейді.
Бағдарлама басталғаннан
кейін шамамен 15
минуттан кейін:
• Құрылғы
бағдарламаның
ұзақтығын автоматты
түрде кірдің ластану
деңгейіне сай келтіріп
реттейді.
• Бейнебетте жаңа мән
көрсетіледі.
10.8 Кешіктіріп бастау
функциясы бар
бағдарламаны бастау
1.
17
Бейнебетте тиісті индикатор жанады.
түймешігін бейнебетте
орнатқыңыз келген кешіктіріп
бастау уақыты көрсетілгенше
қайта-қайта басыңыз.
•
Орнатылған кері санақ
мәнін
түймешігін
баспай тұрып болдырмауға
немесе өзгертуге болады.
Кешіктіріп бастау
функциясын болдырмау
үшін:
• Құрылғыны кідірту
үшін
түймешігін
басыңыз.
•
•
түймешігін
дисплейде ' пайда
болғанша басыңыз.
Бағдарламаны
дереу бастау үшін
түймешігін қайта
басыңыз.
10.9 Бағдарламаны кідірту
және параметрлерді өзгерту
Кей функцияларды ғана басталмай
тұрып өзгертуге болады.
1.
түймешігін басыңыз.
Индикатор жыпылықтайды.
2. Функцияларды өзгертіңіз.
түймешігін қайта басыңыз.
3.
Бағдарлама жалғасады.
18
www.electrolux.com
10.10 Жұмыс істеп тұрған
бағдарламаны болдырмау
1. Бағдарламаны біржола тоқтатып
құрылғыны сөндіру үшін
түймешігін бірнеше секунд
басыңыз.
2. Құрылғыны іске қосу үшін осы
түймешікті қайта басыңыз. Енді
жаңа жуу бағдарламасын орнатуға
болады.
Жаңа бағдарламаны
бастау алдында
құрылғының суы төгіледі.
Бұл жағдайда, жуғыш зат
үлестіргіште жуғыш заттың
әлі бар екеніне көз
жеткізіңіз, егер жоқ болса
қайтадан толтырыңыз.
10.11 Есікті ашу
АБАЙЛАҢЫЗ
Егер барабанның ішіндегі
температура мен судың
деңгейі өте жоғары болса
және барабан әлі айналып
тұрса, есік ашылмайды.
Бағдарлама немесе кешіктіріп бастау
жұмыс істеп тұрғанда, құрылғының
•
Дыбыстық сигналдар естіледі (егер
қосулы тұрса).
•
Бейнебетте
•
•
•
индикаторы сөнеді.
Есікті ашуға болады.
Құрылғыдан кірді алыңыз.
Барабанның бос екеніне көз
жеткізіңіз.
Судың шүмегін жабыңыз.
•
•
Құрылғыны сөндіру үшін
түймешігін бірнеше секунд
басыңыз.
• Зең және иіс пайда болмас үшін
есікті сәл ашып қойыңыз.
Жуу бағдарламасы аяқталды, бірақ
барабанда су тұр:
• Кір мыжылып қалмас үшін барабан
мезгіл-мезгіл айналып тұрады.
•
•
1.
түймешігін басыңыз. Құрылғы
суды төгеді де, айналдыру кезеңін
орындайды.
2. Құрылғыны суды ғана төгетін етіп
баптау үшін
параметрін
орнатыңыз. Қажет болса,
айналдыру жылдамдығын
азайтыңыз.
3. Құрылғыны сөндіру үшін
түймешігін бірнеше секунд
басыңыз.
Құрылғы шамамен 18
сағаттан кейін суды
автоматты түрде төгеді
және айналдырады (Жүн
мата бағдарламаларынан
басқа бағдарламаларда).
1. Құрылғыны кідірту үшін
түймешігін басыңыз.
2. Есік бұғаттаулы индикаторы
сөнгенше күтіңіз.
3. Есікті ашыңыз.
4. Есікті жауып,
түймешігін қайта
басыңыз.
Бағдарлама немесе кешіктіріп бастау
функциясы жалғасады.
10.12 Бағдарламаның соңы
•
Құрылғы автоматты түрде
тоқтайды.
индикаторы
Есік бұғаттаулы
жанып тұр. Есік құлыпталып
тұрады.
Есікті ашу үшін суды төгу керек.
Суды төгу үшін:
есігі бекітіліп, бейнебеттен
индикаторы көрсетіліп тұрады.
Бағдарлама немесе кешіктіріп
бастау режимі жұмыс істеп тұрғанда
құрылғыны ашу:
жанады.
10.13 АВТОМАТТЫ күту
режимі функциясы
АВТОМАТТЫ күту режимі функциясы
қуатты аз қолдану үшін келесі
жағдайларда құрылғыны автоматты
түрде сөндіреді:
•
Құрылғыны
түймешігін басар
алдында 5 минут пайдаланбасаңыз.
ҚАЗАҚ
•
Құрылғыны қайта іске қосу үшін
түймешігін басыңыз.
Жуу бағдарламасы аяқталғаннан
кейін 5 минут өткен соң
19
Аяқталған кезде барабан
ішінде су қалатын
функцияны таңдасаңыз,
АВТОМАТТЫ күту режимі
функциясы суды төгу
қажет екенін ескерту үшін
құрылғыны сөндірмейді.
Құрылғыны қайта іске қосу үшін
түймешігін басыңыз.
Бейнебетте соңғы орнатылған
бағдарламаның соңы көрсетіледі.
Жаңа циклді орнату үшін
бағдарлама тетігін бұраңыз.
11. АҚЫЛ-КЕҢЕС
ЕСКЕРТУ!
Қауіпсіздік тарауларын
қараңыз.
•
11.1 Кір салу
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Кірді былай сұрыптаңыз: ақ, түрлітүсті, синтетика, нәзік және жүн
мата.
Кірдің затбелгісіндегі жуу
нұсқауларын орындаңыз.
Ақ киім мен түрлі-түсті заттарды
бірге жумаңыз.
Кейбір түрлі-түсті заттарды алғаш
жуғанда бояуы шығуы мүмкін.
Оларды алғаш жуғанда бөлек жууға
кеңес береміз.
Жастық қаптарының түймесін
салып, тартпаларды тартып жауып,
ілгектер мен батырма
түймешіктерді салыңыз.
Белбеулерді байлаңыз.
Қалталарды босатып, оралған
заттарды ашыңыз.
Көп қабатты матадан, жүн матадан
және сурет салынған киімдердің
астарын сыртына аударыңыз.
Қатып қалған дақтарды арнайы
жуғыш затпен тазалаңыз.
Қатып қалған дақтары бар заттарды
барабанға салу алдында жуыңыз
және дағын алдын ала кетіріңіз.
Перделерді абайлап жуыңыз.
Ілгектерін алыңыз да, перделерді
кір жуатын торға немесе жастықтың
тысына салыңыз.
Көмкерілмеген немесе кесілген
жерлері бар заттарды құрылғыда
жумаңыз. Кішкене заттарды жуу
үшін (мысалы, сым өткізілген төс
тартқыш, белдіктер, колготкилер,
т.с.с.) кір жууға арналған торды
пайдаланыңыз.
Кір өте аз салынса, айналдыру
циклі кезінде теңгерімді сақтауға
қатысты мәселе орын алуы мүмкін.
Бұндай жағдай орын алса,
барабандағы кірді қолмен таратып,
қайта айналдыра бастаңыз.
11.2 Оңай кетпейтін дақтар
Кейбір дақтарды кетіру үшін су мен
жуғыш зат жеткіліксіз болады.
Бұл дақтарды кірді құрылғыға салмай
тұрып алдын ала тазалауды
ұсынамыз.
Дақ кетіретін арнайы құралдар
болады. Дақ пен матаның түріне сай
келетін арнайы дақ кетіргішті
қолданыңыз.
11.3 Жуғыш заттар мен
үстемелер
•
•
Кір жуғыш машиналарға арналған
жуғыш заттар мен үстемелерді ғана
қолданыңыз:
– матаның барлық түрлеріне
арналған ұнтақ жуғыштар,
– нәзік мата (ең көбі 40 °C) мен
жүн тоқымаларға арналған
ұнтақ жуғыштар,
– матаның барлық түрлеріне не
тек жүн матаға арналған, төмен
температурада жуатын
бағдарламаларға (ең көбі 60 °C)
арналған сұйық жуғыш заттар.
Әр түрлі жуғыш заттарды
араластырмаңыз.
20
www.electrolux.com
•
•
•
•
Қоршаған ортаға зиян келтірмеу
үшін жуғыш затты қажетті
мөлшерден артық пайдаланбаңыз.
Осы заттардың орамында
көрсетілетін нұсқауларды
орындаңыз.
Матаның түріне және түсіне,
бағдарламаның температурасы мен
кірдің деңгейіне сай келетін
құралдарды қолданыңыз.
Егер құрылғының жуғыш зат
үлестіргішінде мөлшерлегіш құрал
болмаса, (жуғыш зат өндірушісі
қамтамасыз етеді) сұйық жуғыш
затты мөлшерлегіш шарикпен
қосыңыз.
11.4 Қоршаған ортаға
қатысты ескерім
•
•
Жуу бағдарламасын әрқашан кірді
ең көп рұқсат етілетін мөлшерде
салғаннан кейін бастаңыз.
Төмен температурада жуатын
бағдарламаны таңдаған кезде,
•
қажет болса дақ кетіргішті
қолданыңыз.
Жуғыш затты дұрыс мөлшерде
қолдану үшін, жергілікті су
жүйесіндегі судың кермектігін
тексеріңіз. "Судың кермектігі"
тарауын қараңыз.
11.5 Су кермектігі
Сіз тұратын жердегі су өте кермек
немесе орташа кермек болса, кір
жуғыш машинада су жұмсартқышты
қолдануды ұсынамыз. Суы тұщы
жерлерде су жұмсартқышты қолдану
қажет емес.
Жергілікті жердегі судың кермектігін
білу үшін су жүйесін басқару
мекемесіне хабарласыңыз.
Су жұмсартқышты дұрыс мөлшерлеп
пайдаланыңыз. Бұйымның орамында
көрсетілетін нұсқауларды орындаңыз.
12. КҮТУ МЕНЕН ТАЗАЛАУ
ЕСКЕРТУ!
Қауіпсіздік тарауларын
қараңыз.
Тот бөлшектерін тазалау үшін кір
жуғыш машиналарға арналған арнайы
құралдарды ғана пайдаланыңыз. Бұны
кір жумай тұрғанда орындаңыз.
12.1 Сыртын тазалау
Құрылғыны сабын мен жылы сумен
ғана тазалаңыз. Барлық беттерін
әбден құрғатыңыз.
АБАЙЛАҢЫЗ
Спирт, еріткіш немесе
химиялық заттарды
қолданбаңыз.
12.2 Қақты тазалау
Сіз тұратын жердегі су өте кермек
немесе орташа кермек болса, кір
жуғыш машинаға арналған қақ
тазалайтын құралды қолдануды
ұсынамыз.
Барабанның ішін мезгіл-мезгіл
тексеріп, әк және тот бөлшектерінің
жоқ екеніне көз жеткізіңіз.
Бұйымның орамында
көрсетілетін нұсқауларды
әрқашан орындаңыз.
12.3 Тазалап жуу
Төмен температура бағдарламаларын
қолданғанда барабанда шамалы
жуғыш зат қалып қоюы мүмкін.
Тазалап жуу процедурасын уақытылы
орындаңыз. Ол үшін:
•
Барабаннан барлық кірді алыңыз.
ҚАЗАҚ
12.4 Есік тығыздағышы
12.5 Жуғыш зат үлестіргішін тазалау
1.
2.
1
2
3.
21
Тығыздағышты мезгіл-мезгіл тексеріп,
ішіндегі заттардың барлығын алыңыз.
4.
12.6 Су төгетін түтіктегі сүзгіні тазалау
Құрылғыдағы су ыстық болса су төгу жүйесіндегі сүзгіні тазаламаңыз.
Су төгетін сорғы сүзгісін уақытылы тексеріп, таза екеніне көз
жеткізіңіз.
2 және 3-қадамдарды су ақпай тоқтағанша қайталаңыз.
22
www.electrolux.com
1.
2.
2
180°
1
3.
4.
1
2
2
1
5.
6.
7.
8.
1
2
2
1
ҚАЗАҚ
23
Төгілген суды сүрту үшін
әрқашан сүрткіш
қасыңызда тұрсын.
12.7 Су құятын түтік пен клапан сүзгісін тазалау
1.
2.
1
2
3
3.
4.
45°
20°
12.8 Суды тосын жағдайда
төгу
Ақаулыққа байланысты құрылғы суды
төге алмайды.
Бұндай жағдай орын алса, 'Су төгетін
сүзгіні тазалау' тарауындағы (1) бастап
(8) дейінгі қадамдарды орындаңыз.
Қажет болса, сорғыны тазалаңыз.
Суды төтенше жағдайда төгетін
тәсілмен төккеннен кейін, су төгетін
жүйені міндетті түрде қайта іске қосу
керек:
1. Жуғыш зат үлестіргіштің негізгі жуу
циклына арналған бөлігіне 2 литр
су құйыңыз.
2. Суды төге бастау үшін
бағдарламаны бастаңыз.
12.9 Мұздап кетуден сақтау
Құрылғы температурасы 0° C
градустан төмен түсетін жерге
орнатылса, су құятын түтіктегі және су
төгетін сорғыдағы қалдық суды төгіңіз.
1. Ашаны розеткадан суырып
алыңыз.
2. Судың шүмегін жабыңыз.
3. Су құятын түтіктің екі ұшын ыдысқа
салып, түтіктегі суды ағызыңыз.
4. Су төгетін сорғыны босатыңыз.
Суды төтенше жағдайда төгу
қадамдарын қараңыз.
5. Су төгетін сорғы босаған кезде, су
құятын түтікті қайта орнына
қойыңыз.
24
www.electrolux.com
ЕСКЕРТУ!
Құрылғыны қайта іске
қолданар алдында
температураның 0°C
градустан жоғары екеніне
көз жеткізіңіз.
Төмен температураға
байланысты орын алған
ақауларға өндіруші
жауапкершілік көтермейді.
13. АҚАУЛЫҚТЫ ТҮЗЕТУ
ЕСКЕРТУ!
Қауіпсіздік тарауларын
қараңыз.
13.1 Кіріспе
Құрылғы жұмысын бастамай жатыр
немесе жұмыс жасап тұрған кезде
тоқтап қалады.
Алдымен ақаулықты түзету жолын
іздеңіз (кестеге қараңыз). Ақаулық
жойылмаса, уәкілетті қызмет көрсету
орталығына хабарласыңыз.
Кейбір ақаулықтарда дыбыстық
сигналдар қосылады және
бейнебетте ескерту коды пайда
болады:
•
•
•
- Құрылғыға су дұрыс
құйылмай тұр.
тұр.
- Құрылғының суы төгілмей
- Құрылғының есігі ашық
немесе дұрыс жабылмаған. Есікті
тексеріңіз!
Егер құрылғыға көп зат
салынған болса,
барабаннан кейбір
заттарды алыңыз және/
немесе есікті басып
тұрып, Бастау/Үзіліс
түймешігін
индикаторы
жыпылықтауын
тоқтатқанша (төмендегі
суретті қараңыз) қатар
түртіңіз.
•
- Электр желісі тұрақты емес.
Электр желісі тұрақтанғанша күтіңіз.
•
- Құрылғының электронды
элементтерінің арасында байланыс
жоқ. Сөндіріңіз де, қайта қосыңыз.
ЕСКЕРТУ!
Тексеріп көру алдында
құрылғыны тоқтан
ажыратыңыз.
ҚАЗАҚ
25
13.2 Ықтимал ақаулықтар
Ақаулық
Ықтимал шешімі
•
•
•
Бағдарлама
басталмай тұр.
•
•
•
•
•
Құрылғыға су дұрыс
құйылмай тұр.
•
•
•
•
•
Құрылғыға су
құйылмайды және
дереу төгіледі.
Су шүмегінің ашық тұрғанына көз жеткізіңіз.
Сумен жабдықтау жүйесіндегі судың қысымының өте
төмен емес екеніне көз жеткізіңіз. Бұл ақпаратты
жергілікті су ресурстары мекемесіне хабарласып
алыңыз.
Су шүмегінің бітеліп қалмағанына көз жеткізіңіз.
Су құятын түтіктің сүзгісі мен клапанның сүзгілерінің
бітеліп қалмағанына көз жеткізіңіз. “Күту менен
тазалау” тарауын қараңыз.
Су құятын түтіктің бұратылып немесе майысып
қалмағанына көз жеткізіңіз.
Су құятын түтіктің дұрыс орнатылғанына көз
жеткізіңіз.
Су құятын түтіктердің дұрыс орнатылғанына көз
жеткізіңіз.
•
Су төгетін түтіктің дұрыс орнатылғанына көз
жеткізіңіз. Түтік өте төмен болуы мүмкін. "Орнату
бойынша нұсқаулық" тарауын қараңыз.
•
Раковина түтікшесінің бітеліп қалмағанына көз
жеткізіңіз.
Су төгетін түтіктің бұратылып немесе майысып
қалмағанына көз жеткізіңіз.
Су төгетін түтіктің дұрыс қосылғанына көз жеткізіңіз.
Егер су төгу циклы жоқ бағдарламаны орнатсаңыз,
су төгу режимін орнатыңыз.
Егер цикл соңында барабанда су қалатын
функцияны орнатсаңыз, су төгу режимін орнатыңыз.
Су төгетін түтік сүзгісінің бітеліп қалмағанына көз
жеткізіңіз. Қажет болса сүзгіні тазалаңыз. "Күту
менен тазалау" тарауын қараңыз.
Мәселе шешілмесе, уәкілетті қызмет көрсету
орталығына хабарласыңыз.
•
Құрылғы суы
сарқылмай тұр.
Ашаның розеткаға қосылғанына көз жеткізіңіз.
Құрылғы есігінің жабық тұрғанына көз жеткізіңіз.
Сақтандырғыш қорабындағы сақтандырғышқа зақым
келмегеніне көз жеткізіңіз.
Бастау/Үзіліс түймешігінің басылғанына көз
жеткізіңіз.
Егер кешіктіріп бастау функциясы орнатылып тұрса,
оны ажыратыңыз не кері санақ аяқталғанша күтіңіз.
Егер Бала қауіпсіздігінің құралы қосулы тұрса, оны
ажыратыңыз.
•
•
•
•
•
26
www.electrolux.com
Ақаулық
Айналдыру циклы
жұмыс істемейді
немесе жуу циклы
әдеттегіден ұзаққа
созылады.
Ықтимал шешімі
•
•
•
•
•
Еденге су аққан.
•
•
•
•
•
Құрылғының есігін
аша алмадыңыз.
Құрылғыдан тосын
шуыл шығады.
•
•
•
•
•
Айналдыру циклын орнатыңыз.
Аяқталғанда барабан ішінде су қалатын циклды
орнатсаңыз, су төгу циклын орнатыңыз.
Су төгетін түтік сүзгісінің бітеліп қалмағанына көз
жеткізіңіз. Қажет болса сүзгіні тазалаңыз. "Күту
менен тазалау" тарауын қараңыз.
Бұндай жағдай орын алса, барабандағы кірді қолмен
таратып, айналдыру циклін қайта бастаңыз. Бұл
мәселе теңгерімге байланысты болуы мүмкін.
Су түтіктерінің жалғастырғыштарының берік екеніне
және су ағып тұрмағанына көз жеткізіңіз.
Су құятын және төгетін түтіктерге ешбір зақым
келмегеніне көз жеткізіңіз.
Дұрыс жуғыш заттың дұрыс мөлшерде
пайдаланылғанына көз жеткізіңіз.
Жуу бағдарламасының аяқталғанына көз жеткізіңіз.
Барабанның ішінде су бар болса, су төгу немесе
айналдыру циклын орнатыңыз.
Суды төтенше жағдайда төгу әрекетін орындаңыз.
"Мұздап кетуден сақтау" ("Күту менен тазалау"
тарауында) бөлімін қараңыз.
Құрылғыға тоқ келіп тұрғанына көз жеткізіңіз.
Бұл мәселе құрылғының жұмыс істемей қалуына
байланысты болуы мүмкін. Уәкілетті қызмет көрсету
орталығына хабарласыңыз. Қақпақты ашу қажет
болса, "Есікті төтенше жағдайда ашу" тарауын
мұқият оқыңыз.
Құрылғы деңгейінің дұрыс реттелгеніне көз
жеткізіңіз. "Орнату бойынша нұсқаулық" тарауын
қараңыз.
Орам материалдарының және/немесе тасымал
болттарының алынғанына көз жеткізіңіз. "Орнату
бойынша нұсқаулық" тарауын қараңыз.
Барабанға көбірек кір қосып салыңыз. Кір тым аз
салынған болуы мүмкін.
Цикл көрсетілген
уақыттан қысқарақ.
•
Құрылғы кірдің салмағына қарай жаңа уақытты
есептейді. ‘Пайдалану көлемі’ тарауын қараңыз.
Цикл көрсетілген
уақыттан ұзағырақ.
•
Теңгерімі жоқ кір уақытты ұзартады. Бұл құрылғы
үшін қалыпты жағдай.
•
Жуғыш заттың мөлшерін көбейтіңіз немесе басқа
жуғыш затты пайдаланыңыз.
Оңай жуылмайтын дақтарды арнайы жуғыш
заттарды пайдаланып, кір жумай тұрып тазалаңыз.
Температураның дұрыс орнатылғанына көз
жеткізіңіз.
Кірдің салмағын азайтыңыз.
Жуу нәтижелері
қанағаттанарлық
емес.
•
•
•
ҚАЗАҚ
Ақаулық
Ықтимал шешімі
Функцияны орната
алмадыңыз.
•
27
Қажет сенсорлық түймешік(тер)дің ғана
басылғанына көз жеткізіңіз.
Тексеріп болғаннан кейін құрылғыны іске қосыңыз. Бағдарлама үзілген жерінен бастап
жалғасады.
Ақаулық қайта орын алса, уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
Бейнебетте басқа ақаулық кодтары көрсетілсе. Құрылғыны сөндіріңіз де, іске қосыңыз.
Ақаулық жалғаса берсе, уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
14. ЕСІКТІ ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙДА АШУ
Ток сөніп немесе құрылғы жұмыс
істемей қалса, құрылғының есігі
бекітулі қалпы қалады. Тоқ қайта
қосылғанда жуу бағдарламасы
жалғасады. Құрылғы істемей қалғанда
есігі бекітулі қалса, оны төтенше
жағдайда ашу функциясымен ашуға
болады.
Есікті ашу алдында:
АБАЙЛАҢЫЗ
Судың
температурасының тым
жоғары және кірдің
ыстық емес екеніне көз
жеткізіңіз. Егер қажет
болса, салқындағанша
күтіңіз.
АБАЙЛАҢЫЗ
Барабанның айналмай
тұрғанына көз жеткізіңіз.
Егер қажет болса,
барабан айналмай
тоқтағанша күтіңіз.
Барабан ішіндегі судың
деңгейінің өте жоғары
емес екеніне көз
жеткізіңіз. Егер қажет
болса, суды төтенше
жағдайда төгу тәсілімен
төгіңіз («Күту менен
тазалау» тарауының
«Суды төтенше жағдайда
төгу» тармағын қараңыз).
Есікті ашу үшін төмендегі әрекетті
орындаңыз:
1. Құрылғыны сөндіру үшін On/Off
түймешігін басыңыз.
2. Ашаны розеткадан суырып
алыңыз.
3. Сүзгі қалқанын ашыңыз.
4. Төтенше жағдайда құлыпты ашу
тетігін төмен басып тұрып, құрылғы
есігін ашыңыз.
5. Кірді алып, содан кейін
құрылғының есігін жабыңыз.
6. Сүзгіні қалқанын жабыңыз.
28
www.electrolux.com
15. ТЕХНИКАЛЫҚ ДЕРЕК
Өлшемі
Ені / Биіктігі / Тереңдігі/ 600 мм/ 850 мм/ 605 мм/ 639 мм
Жалпы тереңдігі
Электртоғына қосу
Кернеу
Жалпы қуат
Сақтандырғыш
Жиілік
230 В
2200 Вт
10 A
50 Гц
Төмен кернеумен жұмыс істейтін және
ылғалға қарсы қорғалмаған жерлерден басқа
жерлердің барлығы қатты заттар және
ылғалдың кіруіне жол бермейтін қорғаныс
қабатымен қорғалған
IPX4
Құйылатын судың
қысымы
0,5 бар (0,05 MПa)
8 бар (0,8 MПa)
Ең азы
Ең көбі
Суық су
Сумен жабдықтау 1)
Ең үлкен салмақ
Мақта
8 кг
Қуат тиімділігі санаты
Айналдыру
жылдамдығы
A+++
Ең көбі
1400 мин/айн
1) Су құятын түтікті 3/4'' бұрамасы бар су шүмегіне жалғаңыз.
15.1 Қосымша техникалық деректер
Логотип
ELECTROLUX
Дистрибьютор атауы
Electrolux Lehel Kft
1142 Будапешт
Erzsйbet kir.nй ъtja 87
Үлгінің атауы
EWF 1486 GDW2
Өлшем бірлігі
Қуат сыныбы
(A-дан бастап D шкаласына
дейін, бұл жерде A - ең тиімді
және D - тиімділігі ең төмен)
A+++
Жуу өнімділігі
(A-дан бастап G шкаласына
дейін, бұл жерде A - ең
қарқынды және G - қарқыны ең
төмен)
A
Айналдырып кептіру
қарқыны
(A-дан бастап G шкаласына
дейін, бұл жерде A - ең жақсы
және G - ең нашар)
B
Қалдық ылғалдылық
%
52
ҚАЗАҚ
Ең үлкен айналдыру
жылдамдығы
мин/айн/мин
1400
Жуылатын кірдің салмағы
кг
8
Жыл бойы пайдаланылатын кВт/сағ
қуаттың орташа мәні1)
187
Жыл бойы пайдаланылатын литр
судың орташа мәні
11099
Қалыпты 60° C мақта мата
бағдарламасы
пайдаланылғанда жуу
шуылы
дБ(A) ре 1пВт
51
Қалыпты 60° C мақта мата
бағдарламасы
пайдаланылғанда
айналдыру шуылы
дБ(A) ре 1пВт
79
29
1)
1) EN60456 стандартына сай.
16. ҚОРШАҒАН ОРТАҒА ҚАТЫСТЫ ЖАҒДАЙЛАР
Белгі
салынған материалдарды
қайта өңдеуден өткізуге тапсырыңыз.
Орам материалдарын қайта өңдеуден
өткізу үшін тиісті контейнерлерге
салыңыз. Электрлік және
электроникалық құрылғылардың
қалдығын қайта өңдеуден өткізу
арқылы, қоршаған ортаға және
адамның денсаулығына зиын
келтіретін жағдайларға жол бермеуге
өз үлесіңізді қосыңыз. Белгі
салынған құрылғыларды тұрмыстық
қалдықтармен бірге тастамаңыз.
Өнімді жергілікті қайта өңдеу
орталығына өткізіңіз немесе жергілікті
мекемеге хабарласыңыз.
Осы өнімнің өндірілген күні сериялық нөмірде көрсетілген,
оның бірінші нөмір саны өндірілген жылдың соңғы санына,
екінші және үшінші сандар аптаның реттік нөміріне сәйкес
келеді. Мысалы, 730112345 сериялық нөмірі өнім 2017
жылдың отызыншы аптасында өндірілгенін білдіреді.
Өндіруші: Electrolux Appliances AB, St. Göransgatan 143, 105
45 Stockholm, Швеция
Импорттаушы, жеткізуші және ұйымның өндіруші уәкілетті:
ООО «Электролюкс Рус» Кожевнический проезд 1, 115114,
Москва/Мәскеу, Ресей. Тел.: 8-800-200-3589.
Италияда жасалған
30
www.electrolux.com
СОДЕРЖАНИЕ
1. СВЕДЕНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ...............................................31
2. УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ................................................................. 33
3. ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ................................................................................... 35
4. ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ................................................................................. 36
5. ПРОГРАММЫ ................................................................................................. 37
6. ПОКАЗАТЕЛИ ПОТРЕБЛЕНИЯ..................................................................... 40
7. РЕЖИМЫ......................................................................................................... 41
8. ПАРАМЕТРЫ...................................................................................................43
9. ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ........................................................44
10. ЕЖЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ............................................................ 44
11. ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ...................................................................................49
12. УХОД И ОЧИСТКА........................................................................................ 50
13. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ..........................................54
14. АВАРИЙНОЕ ОТКРЫВАНИЕ ДВЕРЦЫ.......................................................57
15. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ............................................................................ 58
МЫ ДУМАЕМ О ВАС
Благодарим вас за приобретение прибора Electrolux. Вы выбрали изделие,
за которым стоят десятилетия профессионального опыта и инноваций.
Уникальное и стильное, оно создавалось с заботой о вас. Поэтому когда бы
вы ни воспользовались им, вы можете быть уверены: результаты всегда
будут превосходными.
Добро пожаловать в Electrolux!
На нашем веб-сайте вы сможете:
Найти рекомендации по использованию изделий, руководства по
эксплуатации, мастер устранения неисправностей, информацию о
техническом обслуживании:
www.electrolux.com/webselfservice
Зарегистрировать свое изделие для улучшения обслуживания:
www.registerelectrolux.com
Приобрести дополнительные принадлежности, расходные материалы и
фирменные запасные части для своего прибора:
www.electrolux.com/shop
ПОДДЕРЖКА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И СЕРВИСНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
Мы рекомендуем использовать оригинальные запчасти.
При обращении в сервис-центр следует иметь под рукой следующую
информацию: модель, код изделия (PNC), серийный номер.
Данная информация находится на табличке с техническими данными.
Внимание / Важные сведения по технике безопасности.
Общая информация и рекомендации
Информация по охране окружающей среды
РУССКИЙ
31
Право на изменения сохраняется.
1.
СВЕДЕНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
Перед установкой и эксплуатацией прибора
внимательно ознакомьтесь с приложенным
руководством. Производитель не несет
ответственности за какие-либо травмы или ущерб,
возникший вследствие неправильной установки или
эксплуатации. Всегда храните данное руководство
под рукой в надежном месте для последующего
использования.
1.1 Безопасность детей и лиц с ограниченными
возможностями
•
•
•
•
•
•
Данный прибор может эксплуатироваться детьми,
если их возраст превышает 8 лет, и лицами с
ограниченными физическими, сенсорными или
умственными способностями и с недостаточным
опытом или знаниями только при условии
нахождения под присмотром лица, отвечающего за
их безопасность, или после получения
соответствующих инструкций, позволяющих им
безопасно эксплуатировать электроприбор и
дающих им представление об опасности,
сопряженной с его эксплуатацией.
Не позволяйте детям играть с прибором.
Детям младше 3 лет категорически запрещается
находиться рядом с прибором во время его
работы.
Храните все упаковочные материалы вне
досягаемости детей и утилизируйте материалы
надлежащим образом.
Храните моющие средства вне досягаемости
детей.
Не подпускайте детей и домашних животных к
прибору, когда его дверца открыта.
32
www.electrolux.com
•
•
Если прибор оснащен устройством защиты детей,
его следует включить.
Очистка и доступное пользователю техническое
обслуживание прибора не должно производиться
детьми без присмотра.
1.2 Общие правила техники безопасности
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Не вносите изменения в параметры данного
прибора.
Не превышайте максимально допустимую загрузку
в 8 кг (см. Главу «Таблица программ»).
Рабочее давление воды в точке ее поступления из
водопроводной сети должно находиться в
пределах 0,5 бар (0,05 МПа) и 8 бар (0,8 МПа).
Вентиляционное отверстие в днище не должно
перекрываться ковровым покрытием, ковриком,
подставкой или любым иным напольным
покрытием.
При подключении прибора к водопроводу должны
использоваться новые поставляемые с ним
комплекты шлангов или другие новые комплекты
шлангов, поставленные авторизованным
сервисным центром.
Использовать старые комплекты шлангов нельзя.
В случае повреждения кабеля электропитания во
избежание поражения электрическим током он
должен быть заменен изготовителем,
авторизованным сервисным центром или
специалистом с аналогичной квалификацией.
Перед выполнением любых операций по чистке и
уходу выключите прибор и извлеките вилку
сетевого шнура из розетки.
Не используйте для чистки прибора
водоразбрызгиватели высокого давления или пар.
Протрите прибор влажной тряпкой. Используйте
только нейтральные моющие средства. Не
РУССКИЙ
33
используйте абразивные средства, абразивные
губки, растворители или металлические предметы.
2. УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
2.1 Установка
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Удалите всю упаковку и вывинтите
транспортировочные болты.
Сохраните транспортировочные
болты в надежном месте. Если в
будущем прибор понадобится
перевезти на другое место, их
следует установить на место,
чтобы заблокировать барабан во
избежание внутренних
повреждений прибора.
Никогда не забывайте о мерах
предосторожности при его
перемещении: прибор имеет
большой вес. Всегда используйте
защитные перчатки и закрытую
обувь.
Не устанавливайте и не
подключайте прибор, имеющий
повреждения.
Следуйте приложенным к прибору
инструкциям по его установке.
Не устанавливайте и не
эксплуатируйте прибор в
помещениях, где температура
может упасть ниже 0°C или там, где
он может оказаться под действием
атмосферных условий.
Пол на месте установки прибора
должен быть ровным, прочным,
чистым и не бояться нагрева.
Убедитесь, что между днищем
прибора и полом имеется
достаточная вентиляция.
Не устанавливайте прибор
непосредственно над сливным
отверстием в полу.
Для обеспечения необходимого
пространства между прибором и
напольным покрытием
отрегулируйте высоту ножек
прибора.
Не устанавливайте прибор там, где
его дверцу будет невозможно
полностью открыть.
Не помещайте под прибор
контейнер для сбора воды на
случай возможной ее протечки.
Чтобы узнать, какие
дополнительные принадлежности
могут использоваться с Вашим
прибором, обратитесь в
авторизованный сервисный центр.
2.2 Подключение к
электросети
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Прибор должен быть заземлен.
Включайте прибор только в
установленную надлежащим
образом электророзетку с
защитным контактом.
Убедитесь, что параметры,
указанные на табличке с
техническими данными,
соответствуют характеристикам
электросети.
Не используйте тройники и
удлинители.
Позаботьтесь о том, чтобы не
повредить вилку и сетевой кабель.
В случае необходимости замены
сетевого шнура она должна быть
выполнена нашим авторизованным
сервисным центром.
Вставляйте вилку сетевого кабеля в
розетку только по окончании
установки прибора. Убедитесь, что
после установки прибора к вилке
электропитания имеется свободный
доступ.
Не беритесь за кабель
электропитания или за его вилку
мокрыми руками.
Для отключения прибора от
электросети не тяните за кабель
электропитания. Всегда беритесь
за саму вилку.
Данный прибор соответствует
директивам E.E.C.
2.3 Подключение к
водопроводу
•
•
Не повреждайте шланги для воды.
Перед подключением к новым или
давно не использовавшимся
34
www.electrolux.com
•
•
•
трубам, а также в случае, если
производились ремонтные работы
или устанавливались новые
устройства (счетчики воды и т.д.)
дайте воде стечь, пока она не
станет прозрачной и чистой.
В ходе и по окончании первого
использования прибора убедитесь
в отсутствии видимых утечек воды.
Если длины шланга не хватает, не
используйте удлинитель шланга.
Обратитесь в сервисный центр для
замены наливного шланга.
Запрещается удлинять сливной
шланг более чем до 400 см. Для
замены сливного шланга и его
удлинения обращайтесь в
сервисный центр.
2.4 Эксплуатация
ВНИМАНИЕ!
Существует риск травмы,
поражения электрическим
током, пожара, получения
ожогов или повреждения
прибора.
•
•
•
•
Данный прибор предназначен
только для бытового применения.
Следуйте правилам по
безопасному обращению,
приведенным на упаковке моющего
средства.
Не помещайте на прибор, рядом с
ним или внутрь него
легковоспламеняющиеся вещества
или изделия, пропитанные
легковоспламеняющимися
веществами.
Удостоверьтесь, что из белья
извлечены все металлические
предметы.
•
•
Не стирайте вещи, сильно
загрязненные маслом, жиром или
другими веществами,
содержащими жиры. Это может
привести к повреждению резиновых
деталей стиральной машины.
Перед загрузкой таких изделий в
стиральную машину необходимо
произвести их предварительную
стирку вручную.
Не прикасайтесь к стеклянной
части дверцы во время работы
программы. Стекло может быть
горячим.
2.5 Сервис
•
•
Для ремонта прибора обратитесь в
авторизованный сервисный центр.
Применяйте только оригинальные
запасные части.
2.6 Утилизация
ВНИМАНИЕ!
Существует опасность
травмы или удушья.
•
•
•
•
Отключите прибор от электросети и
водопроводной сети.
Обрежьте кабель электропитания
как можно ближе к прибору и
утилизируйте его.
Удалите защелку дверцы, чтобы
дети или домашние животные не
оказались заблокированными в
барабане.
Утилизируйте прибор в
соответствии с местными
требованиями к утилизации
отработанного электрического и
электронного оборудования
(WEEE).
РУССКИЙ
35
3. ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ
3.1 Обзор прибора
1
2
3
4
1
2
3
4
5
6
7
Верхняя панель
Дозатор моющего средства
Панель управления
Рукоятка дверцы
Табличка с техническими данными
Фильтр сливного насоса
Ножки для выравнивания прибора
5
6
7
3.2 Включение функции
«Защита от детей»
Это устройство предотвращает
запирание дверцы в случае попадания
в барабан детей или домашних
животных.
Поверните переключатель по часовой
стрелке так, чтобы канавка оказалась
в горизонтальном положении.
При этом закрыть дверцу прибора
будет невозможно.
Чтобы закрыть дверцу, поверните
переключатель против часовой
стрелки так, чтобы канавка оказалась
в вертикальном положении.
3.3 Набор крепежных
накладок (4055171146)
Имеется в продаже в ближайшем
авторизованном магазине.
При установке прибора на цоколе
закрепите прибор крепежными
накладками.
Внимательно прочитайте инструкцию,
прилагаемую к данной
дополнительной принадлежности.
36
www.electrolux.com
4. ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
4.1 Описание панели управления
1
2
3
4
5
6
Cottons
Cottons
Synthetics
Cottons Eco
7
Synthetics
Refresh
Prewash Delay Start
Temperature
Delicates
14 Min.
Sports
8
Duvet
9
Jeans
Spin/Drain
Rinse
On/Off
скорости отжима
TimeManager
Start/Pause
11
10
8 Сенсорное поле дополнительного
полоскания
(Дополнительное
полоскание)
9 Сенсорное поле легкой глажки
1 Кнопка «Вкл/Выкл»
(On/Off)
2 Селектор программ
3 Сенсорное поле снижения
(Отжим)
4 Сенсорное поле температуры
(Темп.)
5 Дисплей
6 Сенсорное поле предварительной
стирки
стирка)
Easy Iron Extra rinse
Spin
Wool/Handwash
(Легкая глажка)
10 Сенсорное поле «Пуск/Пауза»
(Пуск/Пауза)
11 Сенсорные поля Менеджера
времени
(Предварительная
(Time Manager)
7 Сенсорное поле отсрочки пуска
(Отсрочка пуска)
4.2 Дисплей
A
B
C
D
A. Область температуры:
: индикатор температуры
: индикатор холодной воды
B.
: индикатор Менеджера
времени.
C. Область отображения времени:
•
G
F
E
: продолжительность
программы
•
: отсрочка пуска
•
: коды ошибок
•
: сообщение об ошибке
РУССКИЙ
•
работа программы
завершена.
D.
: индикатор функции «Защита от
детей».
E. Индикаторы стирки:
•
: этап стирки
•
: этап полоскания
•
37
F. Область отжима:
: этап отжима
•
: этап обработки паром
•
: постоянная функция
дополнительного полоскания.
G.
•
: индикатор скорости
отжима
•
: индикатор стирки без
отжима
•
: индикатор остановки
полоскания
•
: индикатор сверхтихого
режима.
: индикатор блокирования
дверцы
5. ПРОГРАММЫ
5.1 Таблица программ
Программа
Диапазон темпера‐
тур
Макси‐
Описание программы
мальная (Тип загрузки и степень загрязненности)
загрузка
Макси‐
мальная
скорость
отжима
Программы стирки
Хлопок
90°C – Стирка в хо‐
лодной воде
8 кг
1400
об/мин
Белый и цветной хлопок. Обычная и лег‐
кая загрязненность.
Хлопок Эко1)
60°C – 40°C
8 кг
1400
об/мин
Белый и нелиняющий цветной хлопок.
Обычная загрязненность. Энергопотребле‐
ние при этом уменьшается, а продолжи‐
тельность программы стирки увеличивает‐
ся.
Синтетика
60°C – Стирка в хо‐
лодной воде
4 кг
1200
об/мин
Изделия из синтетических или смесовых
тканей. Обычная загрязненность.
Деликатные ткани
40°C – Стирка в хо‐
лодной воде
4 кг
1200
об/мин
Деликатные ткани, например, из акрила,
вискозы, полиэстера и смесовых тканей,
требующих щадящей стирки. Обычная за‐
грязненность.
Шерсть/Ручная
стирка
40°C – Стирка в хо‐
лодной воде
1,5 кг
1200
об/мин
Для шерстяных изделий, пригодных для
машинной стирки, а также для шерстя‐
ных изделий, подлежащих ручной стир‐
ке, и изделий из других тканей, имеющих
на этикетке символ «Ручная стирка».2).
38
www.electrolux.com
Программа
Диапазон темпера‐
тур
Макси‐
Описание программы
мальная (Тип загрузки и степень загрязненности)
загрузка
Макси‐
мальная
скорость
отжима
Джинсы
60°C – Стирка в хо‐
лодной воде
8 кг
1200
об/мин
Джинсовые и вязаные изделия. Также из‐
делия темных цветов.
Полоскание
8 кг
1400
об/мин
Полоскание и отжим белья. Все ткани за
исключением шерсти и вещей, требующих
бережного обращения. Уменьшите скорость
отжима сообразно типу ткани.
8 кг
1400
об/мин
Отжим белья и слива воды из барабана.
Все ткани за исключением шерсти и ве‐
щей, требующих бережного обращения.
Одеяло
60°C – 30°C
3 кг
800
об/мин
Специальная программа для стирки одного
одеяла из синтетики, стеганого или пухо‐
вого одеяла, покрывала и т.д.
Спортивное
30°C
2,5 кг
800
об/мин
Синтетические изделия и вещи, требую‐
щие бережного обращения. Вещи с незна‐
чительной степенью загрязненности и вещи,
которые требуется освежить.
14 мин.
1,5 кг
800
об/мин
Изделия из синтетических и смесовых
тканей. Легкая загрязненность и стирка
одежды, которую требуется только осве‐
жить.
Отжим/Слив3)
30°C
Программы обработки паром4)
Пар можно использовать с сухой, выстиранной одеждой или c одеждой, кото‐
рая была надета один раз. Эти программы могут уменьшить складки и запахи и
сделать ткань мягче.
Не используйте какие бы то ни было средства для стирки. При необходимости
удалите загрязнения с помощью стирки или локального выведения пятен.
При работе программ с использованием пара гигиенической обработки вещей
не происходит.
Не используйте паровую программу со следующими типами белья:
•
•
•
Вещи, предназначенные для стирки при температуре ниже 40°C.
Вещи, на этикетке которых не указано, что они пригодны для барабанной су‐
шки.
Все вещи с пластиковой, металлической, деревянной или аналогичной фур‐
нитурой.
РУССКИЙ
Программа
Диапазон темпера‐
тур
39
Макси‐
Описание программы
мальная (Тип загрузки и степень загрязненности)
загрузка
Макси‐
мальная
скорость
отжима
1,5 кг
Программа обработки паром для хлопка и
синтетических тканей. Данный цикл ис‐
пользуется, чтобы избавить белье от запа‐
хов.5).
1,5 кг
Программа обработки паром изделий из
синтетики. Данный этап помогает избавить‐
ся от складок на одежде.
1,5 кг
Паровая программа для хлопка. Данный
этап помогает избавиться от складок на
одежде.
Освежить
Синтетика
Хлопок
1) Энергосберегающая программа для хлопка. Программа с температурой 60°C и за‐
грузкой 8 кг является эталонной программой для расчета данных, указанных на та‐
бличке энергопотребления в соответствии со стандартом EEC 92/75. Выбор этой про‐
граммы обеспечивает хорошие результаты стирки и уменьшает потребление элек‐
троэнергии. Продолжительность программы стирки при этом увеличивается.
2) В ходе этого цикла барабан медленно вращается, обеспечивая щадящую стирку.
Может показаться, что барабан не вращается или вращается ненадлежащим образ‐
ом, но для данной программы такое поведение является нормальным.
3) Задайте скорость отжима. Убедитесь, что она подходит для данного типа ткани.
При выборе опции «Без отжима» доступна только фаза слива.
4) При выборе программы «Пар» для обработки сухого белья по окончании цикла
белье может быть влажным. Рекомендуется оставить белье на воздухе примерно на
10 минут для испарения остатков влаги. По завершении программы быстро извлеките
белье из барабана. По окончании цикла отпаривания одежда, возможно, будет погла‐
жена, но для этого потребуется меньше усилий.
5) Пар не удаляет запахи от животных.
Совместимость программных режимов
Программа
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
40
www.electrolux.com
Программа
1)
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
1) Задайте скорость отжима. Убедитесь, что она подходит для данного типа ткани.
При выборе опции «Без отжима» доступна только фаза слива.
5.2 Woolmark Apparel Care Синий
Компания Woolmark Company
одобрила применение используемой в
данной машине программы стирки
шерстяных изделий с этикеткой
«ручная стирка» при условии
выполнения стирки в соответствии с
указаниями производителя данной
стиральной машины. Следуйте
указаниям по сушке изделия,
приведенным на его этикетке, а также
другим инструкциям по уходу за
бельем. M1230
Символ Woolmark является
сертификационным товарным знаком
в Великобритании, Ирландии,
Гонконге и Индии.
6. ПОКАЗАТЕЛИ ПОТРЕБЛЕНИЯ
Заявленные значения получены в лабораторных условиях в соот‐
ветствии со стандартами. Они могут меняться в зависимости от ко‐
личества и типа белья и окружающей температуры. Давление и
температура поступающей воды и напряжение в сети также могут
влиять на продолжительность программы стирки.
В ходе повышения качества продукции технические данные могут
быть изменены без предварительного уведомления.
РУССКИЙ
41
При запуске программы на дисплее отображается продолжитель‐
ность программы с учетом максимальной загрузки.
В ходе этапа стирки продолжительность программы вычисляется
автоматически; она может значительно уменьшиться, если загрузка
ниже максимальной (например, для программы «Хлопок 60°C» при
максимальной загрузке в 8 кг продолжительность программы пре‐
вышает 2 часа, в то время как при фактической загрузке в 1 кг про‐
должительность программы будет менее одного часа).
В то время как прибор вычисляет фактическую продолжительность
программы, на дисплее мигает точка.
Программы
За‐
Потре‐
Потребле‐
грузка бление
ние воды
(кг)
элек‐
(в литрах)
троэнер‐
гии
(кВт·ч)
Приблизительная
продолжитель‐
ность программы
(в минутах)
Хлопок 60°C
8
1.60
72
168
«Энергосберегающая
программа для хлопка»
при 60°C1)
8
1.06
55
248
Хлопок 40°C
8
1.00
72
164
Синтетика 40°C
4
0.60
50
110
Деликатные ткани 40°C
4
0.70
60
91
Шерсть/Ручная стирка
30°C
1,5
0.35
57
58
1) и загрузке 8 кг является эталонной программой для расчета данных, указанных на
табличке энергопотребления в соответствии со стандартом EU 95/12/EC. Измерения
выполняются в соответствии с нормативом EN 60456/2005.
В отключенном состоянии (Вт)
При оставлении во включенном со‐
стоянии (Вт)
0,30
0,30
Информация, приведенная в таблице выше, соответствует требованиям поста‐
новления комиссии ЕС 1015/2010 о введении в действие директивы
2009/125/EC.
7. РЕЖИМЫ
7.1 Темп.
Индикатор
Используйте эту функцию для
изменения температуры по
умолчанию.
На дисплее отобразится текущая
температура.
= холодная вода.
42
www.electrolux.com
•
7.2 Отжим
С помощью этой функции можно
уменьшить скорость отжима по
умолчанию.
На дисплее отобразится индикатор
заданной скорости.
Дополнительные функции отжима:
Без отжима
•
•
•
•
Используйте эту функцию для
пропуска всех фаз отжима.
Используйте для очень деликатных
тканей.
Для некоторых программ стирки на
этапе полоскания используется
больший объем воды.
На дисплее отображается
индикатор
.
Остановка с водой в баке
•
•
•
•
Используйте эту функцию для
предотвращения образования
складок на белье.
Программа стирки останавливается
с водой в барабане. Барабан
регулярно совершает вращения
для предотвращения образования
складок на белье.
Дверца остается заблокированной.
Чтобы открыть дверцу, необходимо
слить воду.
На дисплее отображается
индикатор
.
Для слива воды см. Главу
«По окончании
программы».
Очень тихая
•
•
•
•
Используйте эту функцию, чтобы
пропустить все фазы отжима и
выполнить бесшумную стирку.
Для некоторых программ стирки на
этапе полоскания используется
больший объем воды.
Программа стирки останавливается
с водой в барабане. Барабан
регулярно совершает вращения
для предотвращения образования
складок на белье.
Дверца остается заблокированной.
Чтобы открыть дверцу, необходимо
слить воду.
На дисплее отображается
индикатор
.
Для слива воды см. Главу
«По окончании
программы».
7.3 Предварительная стирка
С помощью этой функции можно
добавить в программу стирки фазу
предварительной стирки.
Рекомендуется использовать данную
функцию для стирки
сильнозагрязненного белья.
При использовании этой функции
продолжительность программы
увеличивается.
Загорится соответствующий
индикатор.
7.4 Отсрочка пуска
С помощью этой функции можно
отложить запуск программы на период
от 30 минут до 20 часов.
На дисплее отображается
соответствующий индикатор.
7.5 Дополнительное
полоскание
С помощью этой функции можно
добавить в программу стирки фазу
дополнительного полоскания.
Используйте данную функцию в
случае аллергии на средства для
стирки или, если вода в вашем
регионе отличается мягкостью.
Загорится соответствующий
индикатор.
7.6 Легкая глажка
Прибор тщательно стирает и
отжимает белье для предотвращения
образования складок.
Прибор уменьшает скорость отжима,
использует больше воды и адаптирует
продолжительность программы к типу
белья.
РУССКИЙ
Индикатор
Хлопок Эко
Загорится соответствующий
индикатор.
7.7 Менеджер времени
При выборе программы стирки на
дисплее отображается ее
продолжительность по умолчанию.
или , чтобы уменьшить
Нажмите
или увеличить продолжительность
программы.
■
■
■
■
Функция Time Manager может
использоваться только с программами
в таблице.
■3)
■3)
■
■
■
■
Хлопок Эко
Индикатор
2)
4)
■
■
■
■
■
■
1)
1)
■
■
■
■
■
■
■
1)
■
43
1)
■
■
■3)
■
■
■
■3)
■3)
■
■3)
1) Если имеется в наличии.
2) Самая быстрая: для освежения белья.
3) Продолжительность программы по
умолчанию.
4) Наиболее длительная: постепенное
увеличение продолжительности про‐
граммы уменьшает энергопотребление.
Оптимизирование этапа нагрева бере‐
жет электроэнергию, а увеличение про‐
должительности работы обеспечивает
идентичные результаты стирки (особен‐
но в случае обычного загрязнения).
8. ПАРАМЕТРЫ
8.1 Защита от детей
С помощью этой функции можно
заблокировать панель управления от
детей.
•
Чтобы включить/выключить эту
функцию, одновременно нажмите и
и
до тех пор,
удерживайте
пока не загорится/отключится
8.2 Постоянное
дополнительное полоскание
С помощью этой функции можно
включить постоянное дополнительное
полоскание при установке новой
программы.
•
и
до тех пор,
удерживайте
пока не загорится/отключится
индикатор .
Можно включить эту функцию:
•
После нажатия
: селектор
программ и функций блокируются.
•
До нажатия кнопки
: в этом
случае прибор будет нельзя
запустить.
Чтобы включить/выключить эту
функцию, одновременно нажмите и
индикатор
.
8.3 Звуковая сигнализация
Звуковые сигналы подаются в
следующих случаях:
•
•
Работа программы завершена.
В случае неисправности прибора.
44
www.electrolux.com
Чтобы включить/отключить
звуковые сигналы, нажимайте
и
одновременно - в течение 6 секунд.
При обнаружении
неисправности звуковые
сигналы будут подаваться
даже в случае их
отключения.
9. ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
1. Вставьте вилку сетевого кабеля в
розетку.
2. Откройте вентиль подачи воды.
3. Залейте 2 литра воды в отсек
моющего средства для этапа
стирки.
При этом активируется система слива.
4. Поместите небольшое количество
моющего средства в отсек для
этапа стирки.
5. Не загружая в прибор одежды,
выберите и запустите программу
для стирки изделий из хлопка на
максимальной температуре.
Эта процедура удалит из барабана и
бака какие бы то ни было загрязнения.
10. ЕЖЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ВНИМАНИЕ!
См. Главы, содержащие
Сведения по технике
безопасности.
10.1 Загрузка белья
1. Откройте дверцу прибора.
2. Перед загрузкой встряхните
каждое загружаемое изделие.
3. Поместите белье в барабан по
одной вещи за раз.
Не превышайте норму загрузки при
укладке белья в барабан.
4. Плотно закройте дверцу.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Убедитесь, что белье не
зажато между
уплотнением и дверцей.
Это может привести к
протечке или повреждению
белья.
Стирка сильно
загрязненных маслом или
жиром вещей может
привести к повреждению
резиновых деталей
стиральной машины.
10.2 Добавление средства
для стирки и добавок
1. Отмерьте количество средства для
стирки и кондиционера для ткани.
2. Поместите в отделения моющее
средство и кондиционер для
белья.
3. Осторожно закройте отсек
средства для стирки.
РУССКИЙ
10.3 Отделения дозатора моющих средств
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Используйте только средства для стирки в стиральных машинах.
Всегда следуйте инструкциям, приведенным на упаковке средств для
стирки.
Отсек средства для стирки, используемого на этапе предвари‐
тельной стирки.
Отсек средства для стирки, используемого на этапе стирки.
Отделение для жидких добавок (кондиционера для тканей,
средства для подкрахмаливания).
Заслонка для порошкового или жидкого средства для стирки.
10.4 Жидкое или порошковое
средство для стирки.
A
1.
2.
45
46
www.electrolux.com
B
3.
4.
• Положение A для стирального порошка (заводская настройка).
• Положение B для жидкого средства для стирки.
При использовании жидкого средства для стирки:
• Не используйте гелеобразные или густые жидкие средства для
стирки.
• Не превышайте максимальный уровень жидкого средства для
стирки.
• Не используйте этап предварительной стирки.
• Не используйте функцию отсрочки пуска.
10.5 Включение прибора
Нажмите кнопку
для включения или
отключения прибора. При включении
прибора выдается звуковой сигнал.
10.6 Выбор программы
1. Выберите программу стирки,
повернув селектор программ:
• При этом загорится индикатор
соответствующей программы.
замигает.
Индикатор
На дисплее отобразится
уровень Менеджера времени,
продолжительность программы
и индикаторы этапов
программы.
2. В случае необходимости измените
температуру, скорость отжима,
продолжительность цикла или
включите доступные функции. При
включении функции загорается ее
индикатор.
•
•
При ошибочной установке
на дисплее отобразится
сообщение
.
10.7 Запуск программы без
отсрочки пуска
Нажмите на
.
•
Индикатор
перестанет
мигать и загорится постоянным
светом.
•
Индикатор
начнет мигать на
дисплее.
Программа запускается, дверца
блокируется, на дисплее
•
появляется индикатор
.
РУССКИЙ
В случае мигания
индикатора
дверца блокируется.
Если после
нескольких секунд
мигания индикатора
•
на дисплее
отображается
предупреждающее
сообщение, это
означает, что
дверца не
зафиксирована
надлежащим
образом (более
подробно см. Главу
«Поиск и
устранение
неисправностей»).
В ходе набора прибором воды
на короткое время может
включиться сливной насос.
Примерно через 15 минут
после запуска программы:
• Прибор автоматически
регулирует
продолжительность
программы в
соответствии с
объемом белья.
• На дисплее отобразится
новое значение.
10.8 Запуск программы с
отсрочкой пуска
1. Нажимайте
, пока на дисплее не
отобразится нужное значение
задержки.
Соответствующий индикатор
загорается на дисплее.
2. Нажмите на
:
• Прибор начнет обратный отсчет
времени.
• Дверца блокируется, а на
дисплее отображается
.
индикатор
В случае мигания индикатора
дверца блокируется. Если
после нескольких секунд
мигания индикатора
на
•
47
дисплее отображается
предупреждающее сообщение,
это означает, что дверца не
зафиксирована надлежащим
образом (более подробно см.
Главу «Поиск и устранение
неисправностей»).
По окончании обратного
отсчета произойдет
автоматический запуск
программы.
Можно отменить или
изменить значение
отсрочки до нажатия на
. Для отмены отсрочки
пуска:
•
Нажмите
, чтобы
перевести прибор в
режим паузы.
•
Нажимайте на
тех пор, пока на
дисплее не
появится
•
до
'.
Вновь нажмите
для немедленного
запуска программы.
10.9 Прерывание программы
и изменение выбранных
функций
Ряд функций можно изменить до того,
как они будут запущены.
1. Нажмите на
.
Замигает индикатор.
2. Внесите изменения в функции.
.
3. Вновь нажмите
Выполнение программы будет
продолжено.
10.10 Отмена
выполняющейся программы
1. Нажмите кнопку
на несколько
секунд, чтобы отменить программу
и отключить прибор.
2. Чтобы включить прибор, еще раз
нажмите ту же кнопку. Теперь
можно выбрать новую программу
стирки.
48
www.electrolux.com
•
Нажмите кнопку
на несколько
секунд, чтобы отключить прибор.
• Оставьте дверцу приоткрытой для
предотвращения образования
плесени и неприятных запахов.
Программа стирки завершена, но в
барабане осталась вода.
• Барабан регулярно совершает
вращения для предотвращения
образования складок на белье.
Перед запуском новой
программы прибор может
произвести слив воды. В
этом случае убедитесь,
что средство для стирки
все еще находится в
дозаторе моющих средств;
в противном случае
добавьте средство для
стирки.
•
10.11 Открывание дверцы
•
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Если температура или
уровень воды в барабане
слишком высоки и барабан
еще вращается, дверцу
нельзя будет открыть.
Для слива воды:
. Прибор
1. Нажмите на
произведет слив воды и отжим.
2. Для того, чтобы прибор произвел
. При
только слив, выберите
необходимости понизьте скорость
отжима.
При выполнении программы или в
случае использования задержки пуска
дверца прибора блокируется, а на
дисплее отображается индикатор
.
Как открыть дверцу прибора при
работающей программе или при
использовании отсрочки пуска:
3. Нажмите кнопку
на несколько
секунд, чтобы отключить прибор.
Прибор автоматически
произведет слив воды и
отжим приблизительно
через 18 часов (за
исключением программ
стирки шерстяных
изделий).
1. Нажмите на
, чтобы перевести
прибор в режим паузы.
2. Дождитесь отключения индикатора
блокировки дверцы
.
3. Откройте дверцу.
4. Закройте дверцу и снова нажмите
.
на
Работа программы или функции
отсрочки пуска продолжится.
10.12 По окончании
программы
•
•
Прибор автоматически завершает
работу.
Выдается звуковой сигнал (если он
включен).
.
•
На дисплее высвечивается
•
•
•
Индикатор
гаснет.
Дверцу можно открыть.
Выньте белье из прибора.
Убедитесь, что барабан пуст.
Закройте водопроводный вентиль.
•
Горит индикатор дверцы
.
Дверца остается заблокированной.
Чтобы открыть дверцу, необходимо
слить воду.
10.13 Режим
АВТОМАТИЧЕСКИЙ переход
в режим ожидания
Функция АВТОМАТИЧЕСКИЙ переход
в режим ожидания автоматически
выключает прибор для снижения
потребления электроэнергии, если:
•
Прибор не используется в течение
5 минут перед нажатием
•
.
Нажмите на кнопку , чтобы
включить прибор вновь.
Спустя пять минут после окончания
программы стирки.
Нажмите на кнопку , чтобы
включить прибор вновь.
На дисплее отображается конец
последней заданной программы.
РУССКИЙ
Для выбора новой программы
стирки поверните селектор
программ.
49
В случае выбора
программы или функции,
при окончании которой в
баке остается вода,
функция
АВТОМАТИЧЕСКИЙ
переход в режим ожидания
не отключает прибор,
чтобы напомнить о
необходимости слива
воды.
11. ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
ВНИМАНИЕ!
См. Главы, содержащие
Сведения по технике
безопасности.
11.1 Загрузка белья
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Разделите белье на: белое белье,
цветное белье, синтетику,
деликатное белье и изделия из
шерсти.
Следуйте инструкциям,
приведенным на ярлыках вещей с
информацией по уходу за ними.
Не стирайте одновременно белое и
цветное белье.
Некоторые цветные вещи могут
обесцвечиваться при первой
стирке. Рекомендуется стирать их
отдельно при первой стирке.
Застегните наволочки, закройте
молнии, зацепите крючки,
защелкните кнопки. Завяжите
ремешки.
Выньте из карманов все их
содержимое и расправьте вещи.
Выверните многослойные изделия,
изделия из шерсти и вещи с
аппликациями.
Удалите стойкие пятна
специальным моющим средством.
Перед загрузкой вещей в барабан
выстирайте и предварительно
обработайте сильно загрязненные
места
Соблюдайте осторожность при
обращении с занавесками. Удалите
крючки или поместите занавески в
мешок для стирки или наволочку.
•
•
Не стирайте белье с
необработанными краями или с
разрезами. Помещайте небольшие
вещи и деликатные вещи
(например, бюстгальтеры с
косточками, ремни, колготки и т.д.)
в мешок для стирки.
При крайне малой загрузке на
этапе отжима может иметь место
дисбаланс. В этом случае вручную
распределите вещи в барабане и
снова запустите этап отжима.
11.2 Стойкие пятна
Вода и средство для стирки могут не
справиться с некоторыми пятнами.
Такие загрязнения рекомендуется
обработать заранее до загрузки
одежды в прибор.
В продаже имеются
специализированные средства для
выведения пятен. Используйте
пятновыводители, подходящие к
конкретному типу пятен и ткани.
11.3 Средства для стирки и
добавки
•
Используйте только средства для
стирки и добавки, предназначенные
специально для стиральных машин:
– стиральные порошки для всех
типов тканей;
– стиральные порошки для
изделий из деликатных тканей
(макс. температура 40°C) и
шерсти;
– жидкие моющие средства,
предпочтительные для
50
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
низкотемпературных программ
стирки (макс. температура
60°C) для всех типов тканей или
специально предназначенные
для стирки только шерстяных
изделий.
Не смешивайте разные средства
для стирки.
В целях сохранения окружающей
среды не используйте средства для
стирки в количествах,
превышающих необходимые.
Следуйте инструкциям,
приведенным на упаковке данных
средств.
Выбирайте средства, подходящие
для типа и цвета конкретной ткани,
температуры программы стирки и
уровня загрязненности.
Если в приборе отсутствует
дозатор средства для стирки с
заслонкой, добавляйте жидкие
средства для стирки при помощи
дозирующего шарика
(поставляемого производителем
средства для стирки).
11.4 Рекомендации по
экологичному использованию
•
•
•
При необходимости используйте
пятновыводитель и выбирайте
программу с более низкой
температурой стирки.
Для того, чтобы правильно выбрать
нужное количество средства для
стирки, узнайте, какова жесткость
воды в Вашей водопроводной сети.
См. Главу «Жесткость воды».
11.5 Жесткость воды
Если вода в Вашем регионе имеет
высокую или среднюю жесткость,
рекомендуется использовать
предназначенные для стиральных
машин смягчители для воды. В
регионах, где вода имеет низкую
жесткость, использование смягчителя
для воды не требуется.
Чтобы узнать уровень жесткости воды
в Вашем регионе обратитесь местную
службу контроля водоснабжения.
Используйте нужное количество
смягчителя воды. Следуйте
инструкциям, приведенным на
упаковке данных средств.
Всегда запускайте программу
стирки при максимально
допустимой загрузке белья.
12. УХОД И ОЧИСТКА
ВНИМАНИЕ!
См. Главы, содержащие
Сведения по технике
безопасности.
12.1 Очистка наружных
поверхностей
Для очистки прибора используйте
только теплую воду с мылом. Насухо
вытрите все поверхности.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не используйте составы на
основе спирта,
растворителей или
химических веществ.
12.2 Удаление накипи
Если вода в Вашем регионе имеет
высокую или среднюю жесткость,
рекомендуется использовать
предназначенные для стиральных
машин средства для удаления накипи.
Регулярно проверяйте состояние
барабана, во избежание образования
накипи и частичек ржавчины.
Для удаления частиц ржавчины
используйте только специальные
средства для стиральных машин.
Данную операцию следует
производить отдельно от стирки
белья.
РУССКИЙ
51
12.4 Уплотнитель дверцы
Всегда следуйте
инструкциям, приведенным
на упаковке данных
средств.
12.3 Профилактическая
стирка
При использовании программ стирки
при низкой температуре в барабане
могут задерживаться остатки средства
для стирки. Регулярно производите
«профилактическую стирку». Для этот
проделайте следующее:
•
Регулярно проверяйте состояние
уплотнителя и удаляйте все предметы
с его внутренней стороны.
Выньте все белье из барабана.
12.5 Очистка дозатора моющего средства
1.
2.
1
2
3.
4.
52
www.electrolux.com
12.6 Чистка фильтра сливного насоса
Не производите очистку сливного фильтра, если в приборе
находится горячая вода.
Регулярно проверяйте состояние фильтра сливного насоса и не
забывайте его очищать.
Повторяйте шаги 2 и 3, пока вода не перестанет вытекать.
1.
2.
2
180°
1
3.
4.
1
2
2
1
5.
6.
РУССКИЙ
7.
53
8.
1
2
2
1
Всегда держите под рукой
тряпку, чтобы вытереть
воду.
12.7 Очистка наливного шланга и фильтра клапана
1.
2.
1
2
3
3.
4.
45°
20°
12.8 Экстренный слив
В результате неисправности прибор
может быть не в состоянии произвести
слив воды.
В этом случае выполните действия с
(1) по (8), описанные в Главе «Очистка
сливного фильтра». При
необходимости очистите насос.
54
www.electrolux.com
После выполнения операции
экстренного слива воды необходимо
повторно включить систему слива:
1. Залейте 2 литра воды в отсек
дозатора моющего средства для
основной стирки.
2. Запустите программу, чтобы слить
воду.
3. Поместите оба конца наливного
шланга в контейнер и дайте воде
вытечь из шланга.
4. Слейте воду из сливного насоса.
См. операции, выполняемые для
экстренного слива воды.
5. После слива воды из сливного
насоса подключите наливной
шланг.
12.9 Меры против замерзания
ВНИМАНИЕ!
Перед тем, как вновь
использовать прибор,
убедитесь, что
температура превышает
0°C.
Производитель не несет
ответственности за ущерб,
вызванный воздействием
низких температур.
Если прибор установлен в месте, где
температура может опускаться ниже
0°C, удалите из наливного шланга и
сливного насоса оставшуюся там
воду.
1. Выньте вилку сетевого кабеля из
розетки.
2. Закройте водопроводный вентиль.
13. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
В случае перегрузки
прибора выньте из
барабана несколько
вещей и/или,
продолжая нажимать на
дверцу, одновременно
нажмите на кнопку Пуск/
Пауза, чтобы индикатор
ВНИМАНИЕ!
См. Главы, содержащие
Сведения по технике
безопасности.
13.1 Введение
Прибор не запускается или
останавливается во время работы.
прекратил мигать
(см. Рисунок ниже).
Сначала попытайтесь найти решение
проблемы (см. Таблицу). В случае
повторного возникновения
неисправности обратитесь в
авторизованный сервисный центр.
В случае ряда проблем прибором
могут выдаваться звуковые
сигналы, а на дисплее высвечиваться коды ошибок:
•
•
•
- В прибор не поступает как
следует вода.
- Прибор не сливает воду.
- Дверца прибора открыта или
не закрыта как следует.
Пожалуйста, проверьте дверцу!
•
- Нестабильная работа
электросети. Дождитесь
стабилизации электросети.
•
- Отсутствует обмен данными
между электронными компонентами
прибора. Выключите и снова
включите прибор.
РУССКИЙ
55
ВНИМАНИЕ!
Перед выполнением
проверок выключите
прибор.
13.2 Возможные неисправности
Неисправность
Возможное решение
•
•
•
Программа не запу‐
скается.
•
•
•
•
•
В прибор не поступает
как следует вода.
•
•
•
•
•
Прибор не набирает
воду и тут же произво‐
дит ее слив.
•
Убедитесь, что вилка сетевого шнура вставлена в
розетку электропитания.
Убедитесь, что дверца прибора закрыта.
Убедитесь, что предохранитель на электрощите не
поврежден.
Убедитесь, что кнопка «Пуск/Пауза» была нажата.
Если задана функция «Отсрочка пуска», отмените
отсрочку или дождитесь окончания обратного отсче‐
та.
Отключите функцию «Защита от детей», если она
включена.
Убедитесь, что водопроводный кран открыт.
Убедитесь, что давление в водопроводной сети не
понижено. Для получения сведений об этом обрат‐
итесь в местную службу водоснабжения.
Убедитесь, что водопроводный кран не засорен.
Убедитесь, что фильтр наливного шланга и фильтр
клапана не засорены. См. Главу «Уход и очистка».
Убедитесь, что наливной шланг не перекручен и не
передавлен.
Убедитесь, что наливной шланг подключен правиль‐
но.
Убедитесь, что наливные шланги подключены пра‐
вильно.
Удостоверьтесь, что сливной шланг находится в
нужном положении. Возможно, шланг расположен
слишком низко. См. Главу «Инструкции по установ‐
ке».
56
www.electrolux.com
Неисправность
Возможное решение
•
•
•
•
Прибор не сливает во‐
•
ду.
•
•
•
•
Отжим не использует‐
ся или цикл стирки
•
длится дольше, чем
обычно.
•
•
Вода на полу.
•
•
•
•
•
Невозможно открыть
дверцу прибора.
•
•
Убедитесь, что сливная труба не засорена.
Убедитесь, что сливной шланг не перекручен и не
передавлен.
Убедитесь, что сливной шланг подключен правиль‐
но.
Если была выбрана программа без использования
слива, выберите опцию слива.
Если использовалась опция, в результате работы ко‐
торой по окончании которой в барабане остается во‐
да, воспользуйтесь программой «Слив».
Убедитесь, что сливной фильтр не засорен. При не‐
обходимости очистите фильтр. См. Главу «Уход и
очистка».
Если проблема осталась, обратитесь в авторизован‐
ный сервисный центр.
Задайте опцию отжима.
Если использовалась опция, в результате работы ко‐
торой по окончании которой в барабане остается во‐
да, воспользуйтесь программой «Слив».
Убедитесь, что сливной фильтр не засорен. При не‐
обходимости очистите фильтр. См. Главу «Уход и
очистка».
Распределите вещи в барабане вручную и снова за‐
пустите этап отжима. Эта проблема может быть вы‐
звана разбалансировкой.
Убедитесь, что соединения шлангов герметичны, а
утечки воды отсутствуют.
Убедитесь, что наливной шланг и сливной шланги не
повреждены.
Убедитесь, что используется подходящее моющее
средство в необходимом количестве.
Убедитесь, что программа стирки завершена.
Если в барабане осталась вода, выберите опцию
слива или отжима.
Произведите процедуру экстренного слива воды.
(См. раздел «Предотвращение замерзания» в Главе
«Уход и очистка»).
Убедитесь, что прибор получает электропитание.
Эта проблема может быть вызвана неисправностью
прибора. Обратитесь в авторизованный сервисный
центр. Если открыть крышку необходимо, внима‐
тельно ознакомьтесь с разделом «Аварийное откры‐
вание дверцы».
РУССКИЙ
Неисправность
Возможное решение
Прибор издает не‐
обычный шум.
•
•
•
57
Убедитесь, что прибор как следует выровнен. См.
Главу «Инструкции по установке».
Убедитесь, что упаковка и/или транспортировочные
болты удалены. См. Главу «Инструкции по установ‐
ке».
Добавьте в барабан еще белья. Возможно, нагрузка
недостаточна велика.
Цикл заканчивается
быстрее, чем указано
на дисплее.
•
Прибор может изменить время стирки сообразно
конкретной загрузке белья. См. Главу «Показатели
потребления».
Цикл требует больше
времени, чем указано
на дисплее.
•
Несбалансированная загрузка белья увеличивает
продолжительность работы. Такое поведение прибо‐
ра является нормой.
•
Результаты стирки не‐ •
удовлетворительны.
•
•
Увеличьте количество моющего средства или ис‐
пользуйте другое моющее средство.
Перед стиркой используйте специальные средства
для удаления стойких пятен.
Убедитесь в правильности выбранной температуры.
Уменьшите объем загрузки.
Не удается выбрать
какую-либо опцию.
Убедитесь, что вы нажимаете только на требуемый
сенсор(-ы).
•
После проверки включите прибор. Выполнение программы продолжится с того
момента, на котором она была прервана.
Если неисправность появится снова, обратитесь в авторизованный сервисный центр.
Если на дисплее отображаются другие коды ошибок. Выключите и включите прибор. В
случае повторного возникновения неисправности обратитесь в авторизованный
сервисный центр.
14. АВАРИЙНОЕ ОТКРЫВАНИЕ ДВЕРЦЫ
В случае перебоя в электропитании
или неисправности дверца остается
заблокированной. При восстановлении
электропитания выполнение
программы продолжится. В случае
блокировки дверцы в ходе
неисправности имеется возможность
открывания дверцы при помощи
функции аварийной разблокировки.
Перед открыванием дверцы:
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Убедитесь, что вода
имеет не слишком
высокую температуру, а
белье не горячее. При
необходимости
дождитесь их
остывания.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Убедитесь, что барабан
не вращается. При
необходимости
дождитесь, пока барабан
не перестанет
вращаться.
58
www.electrolux.com
Убедитесь, что уровень
воды внутри барабана
не слишком высок. При
необходимости
произведите аварийный
слив воды (см. Раздел
«Аварийный слив» в
Главе «Уход и очистка»).
направлению вниз, откройте
дверцу прибора.
Для открывания дверцы выполните
следующие действия:
1. Нажмите на кнопку On/Off для
выключения прибора.
2. Выньте вилку сетевого кабеля из
розетки.
3. Откройте заслонку фильтра.
4. Нажав и удерживая рычаг
аварийной разблокировки по
5. Извлеките белье и закройте
дверцу прибора.
6. Закройте заслонку.
15. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Размеры
Ширина/Высота/Глуби‐ 600 мм/ 850 мм/ 605 мм/ 639 мм
на/Общая глубина
Подключение к элек‐
тросети
Напряжение
Общая мощность
Предохранитель
Частота
230 В
2200 Вт
10 А
50 Гц
Защита от проникновения твердых частиц и
IPX4
влаги обеспечивается защитной крышкой. Ис‐
ключения: низковольтное оборудование не
имеет защиты от влаги.
Давление в водопро‐
водной сети
Минимум
Максимум
Холодная вода
Подключение воды 1)
Максимальная за‐
грузка
0,5 бар (0,05 МПа)
8 бар (0,8 МПа)
Хлопок
8 кг
Класс энергопотребления
A+++
Скорость отжима
1400 об/мин
Максимум
1) Присоедините наливной шланг к водопроводному крану с резьбой 3/4'' .
15.1 Дополнительные технические данные
Фирменный логотип
ELECTROLUX
Компания-продавец
Electrolux Lehel Kft
1142 Budapest
Erzsébet kir.né útja 87
РУССКИЙ
Обозначение модели
59
EWF 1486 GDW2
Единица измерения
Класс энергопотребления
(по шкале от A до D, где A – выс‐ A+++
шая энергоэффективность, а D –
низшая энергоэффективность)
Эффективность стирки
(по шкале от A до G, где A –
высшая эффективность, а G –
низшая эффективность)
Эффективность сушки
(по шкале от A до G, где A – луч‐ B
ше, а G – хуже)
Остаточная влажность
%
52
Максимальная скорость от‐
жима
об/мин
1400
Объем загрузки при стирке
кг
8
Среднее годовое потребле‐
ние энергии1)
кВт·ч
187
Среднее годовое потребле‐
ние воды
л
11099
Шум при стирке для стан‐
дартной программы «60°C –
хлопок»
дБ(А), 1 пВт
51
Шум при отжиме для стан‐
дартной программы «60°C –
хлопок»
дБ(А), 1 пВт
79
A
1)
1) В соответствии со стандартом EN60456.
16. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Материалы с символом
следует
сдавать на переработку. Положите
упаковку в соответствующие
контейнеры для сбора вторичного
сырья. Принимая участие в
переработке старого электробытового
оборудования, Вы помогаете
защитить окружающую среду и
здоровье человека. Не выбрасывайте
вместе с бытовыми отходами бытовую
технику, помеченную символом .
Доставьте изделие на местное
предприятие по переработке
вторичного сырья или обратитесь в
свое муниципальное управление.
60
www.electrolux.com
Класс энергетической еффективности: A
Дата производства данного изделия указана в серийном
номере, где первая цифра номера соответствует последней
цифре года производства, вторая и третья цифры –
порядковому номеру недели. Например, серийный номер
73012345 означает, что изделие произведено на тридцатой
неделе 2017 года.
Изготовитель: Electrolux Appliances AB, St. Göransgatan 143,
105 45 Stockholm, Швеция.
Импортёр и уполномоченная изготовителем организация:
ООО ”Электролюкс Рус”, Кожевнический проезд 1, 115114,
Москва. тел.: 8-800-200-3589
Изготовлено в Италии
*
РУССКИЙ
61
62
www.electrolux.com
РУССКИЙ
63
132897021-A-242017
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement