Electrolux EWW1697MDW User manual

Electrolux EWW1697MDW User manual
EWW 1697 MDW
KK ЖУҒЫШ-КЕПТІРГІШ
МАШИНА
RU СТИРАЛЬНОСУШИЛЬНАЯ МАШИНА
ҚОЛДАНУ ТУРАЛЫ
НҰСҚАУЛАРЫ
ИНСТРУКЦИЯ ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ
2
36
2
www.electrolux.com
МАЗМҰНЫ
1. САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ....................................................................................... 4
2. ҚАУІПСІЗДІК НҰСҚАУЛАРЫ............................................................................ 5
3. БҰЙЫМ СИПАТТАМАСЫ................................................................................. 7
4. БАСҚАРУ ПАНЕЛІ.............................................................................................8
5. БАҒДАРЛАМАЛАР ........................................................................................... 9
6. ПАЙДАЛАНУ КӨЛЕМІ.....................................................................................14
7. ФУНКЦИЯЛАР................................................................................................. 14
8. ПАРАМЕТРЛЕР...............................................................................................17
9. БІРІНШІ ҚОЛДАНҒАНҒА ДЕЙІН.....................................................................17
10. ӘРКҮНДІК ҚОЛДАНУ.................................................................................... 17
11. КҮНДЕЛІКТІ ПАЙДАЛАНУ - ТЕК КЕПТІРУ.................................................. 21
12. КҮНДЕЛІКТІ ПАЙДАЛАНУ - ЖУУ ЖӘНЕ КЕПТІРУ.....................................23
13. АҚЫЛ-КЕҢЕС................................................................................................ 24
14. КҮТУ МЕНЕН ТАЗАЛАУ............................................................................... 26
15. АҚАУЛЫҚТЫ ТҮЗЕТУ...................................................................................30
16. ЕСІКТІ ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙДА АШУ............................................................34
17. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА........................................................................ 34
СІЗ ОЙЫМЫЗДА БОЛДЫҢЫЗ
Electrolux құрылғысын сатып алғаныңызға рахмет. Сіз ондаған жылдар
бойғы кәсіби тәжірибе мен инновацияға сүйеніп жасалған құрылғыны
таңдадыңыз. Тапқырлықтың туындысы болған, көз тартарлық бұл құрылғыны
жасау барысында сіз ойымызда болдыңыз. Сондықтан, қолданған сайын
тамаша нәтижеге қол жеткізе алатыныңызға сенімді болыңыз.
Electrolux әлеміне қош келдіңіз.
Біздің веб-сайтқа барып келесіні қараңыз:
Қолдануға қатысты кеңестер, кітапшалар, ақаулықты түзету, қызмет
көрсету туралы ақпарат:
www.electrolux.com
Сізге барынша жақсы қызмет көрсету үшін өніміңізді мына жерге тіркеңіз:
www.registerelectrolux.com
Құрылғыңызға қажетті керек-жарақтарды, шығынды материалдарды және
фирмалық қосалқы бөлшектерді сатып алу үшін:
www.electrolux.com/shop
ТҰТЫНУШЫҒА ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ
Фирмалық заттарды қолдануды ұсынамыз.
Қызмет көрсету орталығына хабарласқанда келесі деректердің дайын
болуын қамтамасыз етіңіз. Үлгісі, Өнім нөмірі, Сериялық нөмірі.
Деректерді техникалық ақпарат тақтайшасынан алуға болады.
Ескерту / Қауіп-қатерден сақтандыру ақпараты
Жалпы ақпарат және ақыл-кеңес
Қоршаған ортаға қатысты ақпарат
ҚАЗАҚ
Өндіруші ескертусіз өзгеріс енгізу құқығына ие.
3
4
1.
www.electrolux.com
САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ
Құрылғыны орнатып іске қолданар алдында бірге
жеткізілген нұсқауларды мұқият оқып шығыңыз.
Құрылғыны дұрыс орнатпау мен дұрыс пайдаланбау
нәтижесінде адам жарақат алса және ақаулық орын
алса өндіруші жауапты емес. Нұсқаулықты
келешекте қарап жүру үшін үнемі сақтап қойыңыз.
1.1 Балалар мен дәрменсіз адамдардың
қауіпсіздігі
•
•
•
•
•
•
•
•
Бұл құрылғыны 8 жастан асқан балалар мен
денесіне, сезім жүйесіне не ақыл-есіне зақым
келген адамдар не тәжірибесі аз адамдар өз
қауіпсіздіктерін қамтамасыз ететін адамның
қадағалауы немесе құрылғыны қауіпсіз қолдану
бойынша берген нұсқауына сүйеніп, дұрыс
қолданбау салдарын түсінсе қолдануына болады.
Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.
3 жасқа толмаған балаларды үнемі қарап
отырмаған жағдайда құрылғыдан алыс ұстау керек.
Орам материалдарының барлығын балалардан
алыс ұстаңыз.
Жуғыш заттардың барлығын балалардан алыс
ұстаңыз.
Құрылғының есігі ашық тұрғанда, балалар мен үй
жануарларын алыс ұстаңыз.
Құрылғы бала қауіпсіздігінің құралымен
жабдықталса, оны іске қосуды ұсынамыз.
Балалар тазалау және күтім көрсету жұмыстарын
басқаның бақылауынсыз орындамауға тиіс.
1.2 Қауіпсіздік туралы жалпы ақпарат
•
•
Бұл құрылғының техникалық сипаттамасын
өзгертпеңіз.
Ең көп салмақ 9 кг көрсетілімін орындаңыз
("Бағдарлама кестесі" тарауын қараңыз).
ҚАЗАҚ
•
•
•
•
•
•
•
5
Судың жұмыс кезіндегі қысымы (ең аз және ең көп)
0,5 бар (0,05 МПа) және 8 бар (0,8 МПа) арасында
болуға тиіс.
Табанындағы желдеткіш саңылауларға (егер бар
болса) кілем кедергі жасамауға тиіс.
Құрылғыны жаңа түтіктер жинағын пайдаланып, су
жүйесіне қосу керек. Ескі түтіктерді қайта
пайдалануға болмайды.
Егер қуат cымына зақым келсе, қатерден сақтану
үшін оны өндіруші немесе уәкілетті қызмет көрсету
орталығы немесе сол сияқты білікті маман
ауыстыруға тиіс.
Құрылғыны жөндеу алдында электр желісінен
ағытып, ашасын розеткадан суырыңыз.
Құрылғыны тазалау үшін сулы спрейді және буды
қолданбаңыз.
Құрылғыны дымқыл, жұмсақ шүберекпен
тазалаңыз. Тек бейтарап тазартқыш заттарды
қолданыңыз. Жеміргіш заттарды, түрпілі жөкені,
еріткіштерді немесе темір заттарды
пайдаланбаңыз.
2. ҚАУІПСІЗДІК НҰСҚАУЛАРЫ
2.1 Орнату
•
•
•
•
•
•
Орам материалдарының және
тасымал тетіктерінің барлығын
алыңыз.
Тасымал тетіктерін сақтап қойыңыз.
Құрылғыны қайта көшірген кезде,
барабанды бұғаттап қою керек.
Құрылғыны жылжытқан кезде үнемі
абай болыңыз, себебі салмағы
ауыр. Әрқашан қорғаныс қолғабын
киіңіз.
Бүлінген құрылғыны орнатпаңыз
немесе іске қоспаңыз.
Құрылғымен бірге берілген орнату
бойынша нұсқауларды орындаңыз.
Құрылғыны температурасы 0 °C
градустан төмен немесе ауа-райы
әсер ететін жерлерге орнатпаңыз
немесе пайдаланбаңыз.
•
•
•
•
Құрылғы орнатылатын еденнің
тегіс, орнықты, қызуға төзімді және
таза болуын қамтамасыз етіңіз.
Құрылғы мен еден арасында
ауаның айналуын қамтамасыз
етіңіз.
Құрылғы мен кілемнің арасында
тиісті орын болуын қамтамасыз ету
үшін өзгермелі тіректерін реттеңіз.
Құрылғыны есігі толық ашылмайтын
жерге орнатпаңыз.
2.2 Электртоғына қосу
•
•
•
Құрылғыны міндетті түрде жерге
тұйықтау қажет.
Әрқашан дұрыс орнатылған,
қатерден сақтандырылған
розетканы қолданыңыз.
Техникалық ақпарат
тақтайшасындағы электр
параметрлерінің электр желісіндегі
6
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
параметрлерге сай келетініне көз
жеткізіңіз. Сай келмесе, электршіге
хабарласыңыз.
Көп тармақты адаптерлер мен
ұзартқыш сымдарды қолданбаңыз.
Құрылғының ашасына және
сымына зақым келтірмеңіз. Қорек
сымын ауыстыру қажет болса, оны
міндетті түрде қызмет көрсету
орталығы жүзеге асыруға тиіс.
Құрылғының ашасын розеткаға тек
құрылғыны орнатып болғаннан
кейін ғана жалғаңыз. Орнатып
болғаннан кейін ашаның қол
жететін жерде тұрғанына көз
жеткізіңіз.
Қорек сымын немесе ашасын су
қолмен ұстамаңыз.
Құрылғыны тоқтан ажырату үшін
сымынан тартпаңыз. Әрқашан
ашасынан тартып суырыңыз.
ҰБ мен Ирландияға ғана арналған:
Құрылғының 13 амперлік қуат
ашасы бар. Егер қуат ашасының
сақтандырғышын ауыстыру қажет
болса 13 амперлік ASTA (BS 1362)
сақтандырғышын пайдаланыңыз.
Бұл құрылғы E.E.C. ережелеріне
сай келеді.
2.3 Суға қосу
•
•
•
Су қосылымы түтіктеріне ешбір
зақым келтірмеңіз.
Құрылғыны жаңа құбырларға
немесе ұзақ уақыт қолданылмаған
құбырларға жалғамай тұрып, суын
тазарғанша ағызыңыз.
Құрылғыны алғаш рет қолданған
кезде еш жерінен су ақпай
тұрғанына көз жеткізіңіз.
2.4 Пайдалану
НАЗАРЫҢЫЗДА
БОЛСЫН!
Жарақат алу, электр
қатері, күйіп қалу және өрт
қаупі, құрылғыны бүлдіріп
алу қаупі бар.
•
•
•
•
•
•
Бұл құрылғыны үйде ғана
пайдаланыңыз.
Жуғыш заттың орамында
көрсетілетін нұсқауларды
орындаңыз.
Тұтанғыш заттарды немесе ішіне
тұтанғыш зат салынған дымқыл
заттарды құрылғының ішіне, қасына
немесе үстіне қоймаңыз.
Кірдегі темір заттардың
барлығының алынғанына көз
жеткізіңіз.
Құрылғының астына ағып кетуі
мүмкін суды құю үшін сауыт
қоймаңыз. Қолданылатын керекжарақтың түрін уәкілетті қызмет
көрсету орталығына хабарласып
біліңіз.
Бағдарлама жұмыс істеп тұрған
кезде есіктің шынысына қол
тигізбеңіз. Шыны ыстық болуы
мүмкін.
2.5 Сервис
•
•
Құрылғыны жөндеу үшін уәкілетті
қызмет көрсету орталығына
хабарласыңыз.
Тек ғана фирмалық қосалқы
бөлшектерді қолданыңыз.
2.6 Құрылғыны тастау
НАЗАРЫҢЫЗДА
БОЛСЫН!
Жарақат алу немесе
тұншығып қалу қаупі бар.
•
•
•
Құрылғыны электр желісінен
ажыратыңыз.
Қуат сымын кесіп алыңыз да,
қоқысқа тастаңыз.
Балалар мен жануарлар құрылғыға
қамалып қалмас үшін есіктің
бекітпесін алыңыз.
ҚАЗАҚ
3. БҰЙЫМ СИПАТТАМАСЫ
3.1 Құрылғының жалпы көрінісі
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
7
Жұмыс тақтасы
Жуғыш зат үлестіргіші
Басқару панелі
Есіктің тұтқасы
Техникалық ақпарат тақтайшасы
Су төгетін сорғының сүзгісі
Құрылғы деңгейін реттеуге
арналған тірек
6
7
8
3.2 Бала қауіпсіздігі құралын
қалай қосу керек
Бұл құрал балалар немесе үй
жануарлары құрылғыға кіріп кетуден
қорғайды.
Құралды сағат тілінің бағытымен
кертігі көлденең қалыпқа келгенше
бұраңыз.
Есікті жаба алмайсыз.
Есікті жабу үшін, құралды сағат тілінің
бағытына қарсы, кертігі тік қалыпқа
келгенше бұраңыз.
3.3 Орнатуға арналған жинақ
(4055171146)
Уәкілетті дилерден алуға болады.
Егер құрылғыны плинтусқа
орнатсаңыз, құрылғыны орнату
тақтайшасына бекіту керек.
Керек-жарақтармен бірге берілген
нұсқаулықты мұқият оқыңыз.
7
8
www.electrolux.com
4. БАСҚАРУ ПАНЕЛІ
4.1 Басқару панелінің сипаттамасы
1
2
Разглаживание
паром
Освежить
паром
Сушка
хлопка
3
4
5
6
Хлопок
Хлопок + Предв. стирка
7
Хлопок Eco
Время
сушки
Температура
Сушка
синтетики
Отсрочка
старта
Синтетика
Сушка
шерсти
8
Тонкие ткани
Доп.
Уровень
сушки полоскание
Отжим
9
Отжим/
Слив
Шерсть/Ручная стирка
Одеяла
Полоскание
ВКЛ/ВЫКЛ
12
10
8 Қосымша шаю сенсорлық пернесі
(Доп. полоскание)
9 Кептіру деңгейлерінің сенсорлық
1 Қосу Өшіру түймешігі
(ВКЛ/
ВЫКЛ
2 Бағдарлама түймешесі
3 Айналдыруды азайтатын
сенсорлық перне
11
(Отжим)
4 Температура сенсорлық пернесі
(Температура)
5 Дисплей
6 Кептіру уақытының сенсорлық
пернесі
(Время сушки)
7 Кешіктіріп бастау сенсорлық
(Oтсрочка старта)
пернесі
пернесі
(Уровень сушки)
Бастау/Үзіліс
сенсорлық пернесі
10
(Старт/Пауза)
11 Таймер сенсорлық пернесі
(Time Manager)
12 Таңдаулы бағдарлама пернесі
(My favourites)
Дисплей
A
B
C
D
E
F
G
L
A) Температура аумағы:
K
J
I
H
: Температура индикаторы
ҚАЗАҚ
: Суық су индикаторы
B)
: Кірдің ең үлкен
салмағы1)
Бағдарламаны орнатқаннан кейін
есік ашық тұрса осы индикатор
жанады. Есікті жапқан кезде
индикатор сөнеді.
•
•
•
•
: Бағдарламаның ұзақтығы
: Кешіктіріп бастау
•
: Ескерту кодтары
•
: Ақаулық хабары
•
: Бағдарлама аяқталды.
: Кешіктіріп бастау индикаторы
E)
F)
: Тұрақты қосымша шаю
индикаторы
G)
: Бала қауіпсіздігі құлпының
индикаторы
H)
, , : Құрғақтық деңгейінің
индикаторлары
: Есік құлыптаулы индикаторы
• Белгіше көрсетіліп тұрғанда
құрылғының есігін аша
алмайсыз.
• Есікті белгіше көрінбей кеткенде
ғана аша аласыз.
J) Жуу және кептіру индикаторлары:
I)
•
: Жуу циклы
•
: Шаю циклы
: Айналдыру циклы
: Кептіру циклы
: Бу циклы
Бағдарлама
орнатылған кезде,
бағдарламаның
циклдарына қатысты
индикаторлардың
барлығы жанады.
Бағдарлама
басталғанда, тек
орындалып тұрған
циклдің индикаторы
ғана жыпылықтайды.
Цикл аяқталған кезде
циклдың индикаторы
жанған қалпы тұрады.
Бағдарлама
аяқталғанда, соңғы
циклдің белгішесі
жанып тұрады.
: Time Manager индикаторы
C)
D) Уақыт аумағы:
•
9
K)
: Eco Info индикаторы
L) Айналдыру аумағы:
•
: Айналдыру
жылдамдығының индикаторы
•
: Айналдырмау
индикаторы
•
•
: Шаюды кідірту индикаторы
: Өте шуылсыз режим
индикаторы
5. БАҒДАРЛАМАЛАР
5.1 Бағдарлама кестесі
Бағдарлама
Температура ауқымы
Ең үлкен
салмақ
Ең үлкен
айналдыру
жылдамды
ғы
Жуу бағдарламалары
1) есік ашық тұрған кезде ғана көрінеді.
Бағдарлама сипаттамасы
(Кірдің салмағы және кірлеу дәрежесі)
10
www.electrolux.com
Бағдарлама
Температура ауқымы
Хлопок
90°C- Суық
Ең үлкен
салмақ
Ең үлкен
айналдыру
жылдамды
ғы
Бағдарлама сипаттамасы
(Кірдің салмағы және кірлеу дәрежесі)
9 кг
1600
мин/айн
Ақ және түрлі-түсті мақта мата.
Қалыпты және шамалы ластанған кір.
9 кг
Хлопок + Предв. стирка 1600
мин/айн
90°C- Суық
Ақ және түрлі-түсті мақта мата. Қатты
және қалыпты кірлеген.
9 кг
1600
мин/айн
Ақ мақта мата және бояуы қанық
мақта мата. Қалыпты кірлеген. Қуатты
пайдалану азаяды және жуу
бағдарламасының уақыты ұзарады.
Синтетика
60°C- Суық
4 кг
1200
мин/айн
Синтетика немесе аралас матадан
жасалған заттар. Қалыпты кірлеген.
Тонкие ткани
40°C- Суық
4 кг
1200
мин/айн
Акрил, вискоза, полиэстер тәрізді
биязы матадан жасалған заттар.
Қалыпты кірлеген.
Шерсть/Ручная стирка
40°C- Суық
2 кг
1200
мин/айн
«Қолмен жуу» белгісі бар нәзік
маталар, машинамен жууға болатын
жүн маталар және қолмен жууға
болатын жүн маталар.2)
Одеяла
60°C - 30°C
3 кг
Бір синтетикалық төсек жапқыш,
800 мин/айн көрпе, төсек жабдығы т.с.с. заттарды
жууға арналған арнайы бағдарлама.
Полоскание
Суық
9 кг
1600
мин/айн
Кірді шаюға және айналдыруға
арналған. Барлық маталар.
Отжим/Слив3)
9 кг
1600
мин/айн
Кірді айналдыруға және барабандағы
суды төгуге арналған. Барлық маталар.
1 кг
Жүн матаны кептіруге арналған
бағдарлама.
3 кг
Синтетикалық заттарды кептіруге
арналған бағдарлама.
Хлопок Eco1)
60°C - 40°C
Кептіру
бағдарламалары
Сушка шерсти
Сушка синтетики
ҚАЗАҚ
Бағдарлама
Температура ауқымы
11
Ең үлкен
салмақ
Ең үлкен
айналдыру
жылдамды
ғы
Бағдарлама сипаттамасы
(Кірдің салмағы және кірлеу дәрежесі)
7 кг
Мақта мата заттарды кептіруге
арналған бағдарлама.
1.5 кг
Мақта мата және синтетика заттарға
арналған бу бағдарламасы. Бұл цикл
кірдің иісін кетіреді.4)
1.5 кг
Мақта маталарға арналған бу
бағдарламасы. Бұл цикл кірдің бырысын
жазуға көмектеседі.
Сушка хлопка
Бу бағдарламалары
Освежить паром
40°C
Разглаживание паром
40°C
1) Мақта мата, үнемді бағдарламасы. Бұл бағдарлама 60ºC градуспен жуатын, 9
салмаққа арналған, қуат мәндері көрсетілген тақтайшадағы ақпарат негізінде EEC
92/75 стандарттарына сай берілген бағдарлама. Жуу нәтижесін жақсарту және қуатты
аз тұтыну үшін осы бағдарламаны орнатыңыз. Жуу бағдарламасының уақыты
ұзарады.
2) Осы цикл кезінде кірді баппен жуу үшін барабан баяу айналады. Барабан айналмай
тұрған сияқты немесе дұрыс айналмай тұрған сияқты көрінуі мүмкін. Бұл құрылғы үшін
қалыпты жағдай.
3) Айналдыру жылдамдығын орнатыңыз. Оның кірге сай келетініне жақсылап көз
жеткізіңіз. Егер Айналдырмау циклын орнатсаңыз, тек су төгу циклы ғана жұмыс
істейді.
4) Бу киімнен шығатын жануарлардың иісін кетірмейді.
Бағдарлама параметрлерінің сыйысымдылығы
Бағдарлама
Хлопок
■
■
■
Хлопок + Предв. стирка
■
■
Хлопок Eco
■
Синтетика
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Тонкие ткани
■
■
■
■
■
■
■
Шерсть/Ручная стирка
■
■
■
■
Одеяла
■
Полоскание
■
■
■
■
■
■
■
12
www.electrolux.com
Бағдарлама
Отжим/Слив1)
■
■
■
1) Айналдыру жылдамдығын орнатыңыз. Оның кірге сай келетініне жақсылап көз
жеткізіңіз. Егер Айналдырмау циклын орнатсаңыз, тек су төгу циклы ғана жұмыс
істейді.
5.2 Автоматты кептіру бағдарламалары
Құрғақтық деңгейі
Матаның түрі
Салыным
Өте құрғақ
Сүлгі материалдарына
арналған
Мақта мата және Зығыр
мата
(монша халаттары,
монша сүлгілері, т.с.с.)
7 кг-ға дейін
Шкафқа1)
Жинап қойылатын заттарға
арналған
Мақта мата және Зығыр
мата
(монша халаттары,
монша сүлгілері, т.с.с.)
7 кг-ға дейін
Синтетика және аралас
маталар
(джемпер, блуза, іш
киімдер, тұрмыста
пайдаланылатын
жапқыштар)
3 кг-ға дейін
Мақта мата және Зығыр
мата
(ақжаймалар, үстел
жапқыштар, жейделер
т.с.с.)
7 кг-ға дейін
Үтіктеуге
Үтіктеуге жарамды
1) Сынақтан өткізетін мекемеге арналған кеңестер EN 50229 стандартына сай
сынақ бағдарламасын 6 кг кірді ең ӘУЕЛІ (жүктің құрамы: жастықтың тыстары және
сүлгілер) Мақта матаға арналған АВТ. ШКАФҚА бағдарламасын орнатып кептіргеннен
кейін орындау керек. 3 кг кірді ЕКІНШІ рет кептіру (жүктің құрамы: 3 ақжайма және
сүлгілер) үшін, мақта матаға арналған АВТ. ШКАФҚА бағдарламасын орнатып
орындау керек.
ҚАЗАҚ
13
5.3 Уақыты қойылған кептіру бағдарламалары
Құрғақтық деңгейі
Матаның түрі
Өте құрғақ
Сүлгі
материалдарына
арналған
Мақта мата және Зығыр
мата
(монша халаттары,
монша сүлгілері, т.с.с.)
7
1600
240 - 250
5
1600
140 - 160
2
1600
85 - 95
Шкафқа
Жинап қойылатын
заттарға арналған
Мақта мата және Зығыр
мата
(монша халаттары,
монша сүлгілері, т.с.с.)
7
1600
230 - 240
5
1600
130 - 150
2
1600
75 - 85
Шкафқа
Жинап қойылатын
заттарға арналған
Синтетика және аралас
маталар
(джемпер, блуза, іш
киімдер, тұрмыста
пайдаланылатын
жапқыштар)
3
1200
135 - 145
1
1200
40 - 50
Үтіктеуге
Үтіктеуге жарамды
Мақта мата және Зығыр
мата
(ақжаймалар, үстел
жапқыштар, жейделер
т.с.с.)
7
1600
210 - 230
5
1600
100 - 120
2
1600
65 - 75
Жүн мата
(жүн мата джемперлер)
1
1200
110 - 130
Жүн матаны
кептіру
5.4 Woolmark Apparel Care Көк
•
Woolmark компаниясы бұл
машинаның жүн матаны жуу
бағдарламасын сертификаттаған,
дегенмен бұл компанияның талабы
бойынша «қолмен жуу» деген
затбелгісі бар заттарды, осы кір
жуғыш машинаны өндірушінің
Салмақ Айналд Ұсынылат
(кг)
ыру
ын уақыт
жылда (мин)
мдығы
(айн/
мин)
нұсқауларын сақтап жуу керек.
Киімді кептіру және басқа
нұсқауларды күтім көрсету
белгісінен қараңыз. M1144
• Woolmark компаниясы бұл
машинаның жүн матаны кептіру
бағдарламасын сертификаттаған,
дегенмен бұл компанияның талабы
бойынша «қолмен жуу» деген
затбелгісі бар заттарды, осы
машинаны өндірушінің нұсқауларын
сақтап кептіру керек. Киімге күтім
көрсетуге қатысты басқа
нұсқауларды киімге күтім көрсету
белгісінен қараңыз. M1224
Ұлыбританияда, Ирландияда, Гонконг
пен Индияда Woolmark белгісі сертификатталған сауда белгісі болып
табылады.
14
www.electrolux.com
6. ПАЙДАЛАНУ КӨЛЕМІ
Осы кестеде жалпылама орташа мәндер көрсетілген. Әр түрлі
себептер деректердің өзгеруіне әкелуі мүмкін: кірдің мөлшері мен
түрі, судың және қоршаған ортаның температурасы.
Бағдарлама басталған кезде бейнебетте кірдің ең көп мөлшеріне
арналған бағдарламаның ұзақтығы көрсетіледі.
Жуу циклы кезінде бағдарлама ұзақтығы автоматты түрде
есептеледі және салынған кірдің салмағы кірдің ең көп мөлшерінен
аз болса барынша азаяды (мысалы, Мақта мата 60°C, кірдің ең көп
мөлшері 9 кг болса, онда бағдарлама ұзақтығы 2 сағаттан асады;
нақты салмақ 1 кг болса, бағдарлама ұзақтығы 1 сағатқа жетпейді).
Құрылғы бағдарламаның нақты уақытын есептеп тұрғанда
бейнебетте нүкте жыпылықтайды.
Бағдарламалар
Салма Қуат
қ (кг)
тұтыну
(кВт/сағ)
Суды
Бағдарламаның
пайдалану болжалды
(литр)
ұзақтығы (минут)
Мақта мата 60 °C
9
1.6
69
168
Хлопок Eco
Мақта мата, үнемді 60 °C
бағдарламасы1)
9
1.05
63
230
Мақта мата 40 °C
9
1.0
69
164
Синтетика 40 °C
4
0.6
48
105
Нәзік мата 40 °C
4
0.7
58
86
Жүн мата/Қолмен жуу 30
°C
2
0.35
57
61
1) 9 кг салмаққа арналған «Мақта мата, үнемді 60°C бағдарламасы» қуат мәндері
көрсетілген тақтайшадағы ақпарат негізінде EEC 92/75 стандарттарына сай берілген
бағдарлама.
7. ФУНКЦИЯЛАР
7.1 Температура
7.2 Отжим
Әдепкі температураны өзгерту үшін
осы параметрді орнатыңыз.
Осы функцияның көмегімен әдепкі
айналдыру жылдамдығын азайтуға
болады.
индикаторы = суық су.
Бейнебетте орнатылған температура
көрсетіледі.
Бейнебетте орнатылған
жылдамдықтың индикаторы
көрсетіледі.
Қосымша айналдыру параметрлері:
Айналдырмау
ҚАЗАҚ
•
•
•
Барлық айналдыру циклдарын алу
үшін осы параметрді орнатыңыз.
Бұл параметрді өте нәзік маталар
үшін орнатыңыз.
Кей жуу бағдарламаларында шаю
циклы көп су пайдаланады.
•
Бейнебетте
пайда болады.
Шаюды кідірту
•
•
•
•
индикаторы
Кірлер мыжылып қалмас үшін осы
параметрді орнатыңыз.
Жуу бағдарламасы аяқталғанда
барабан ішінде су тұрады. Кір
мыжылып қалмас үшін барабан
мезгіл-мезгіл айналып тұрады.
Есік құлыпталып тұрады. Есікті ашу
үшін суды төгу керек.
Бейнебетте
болады.
индикаторы пайда
Суды төгу үшін
"Бағдарламаның соңы"
тарауын қараңыз.
Өте шуылсыз
•
•
•
•
•
Бұл параметрді барлық айналдыру
циклдарын ажыратып, кірді
шуылсыз режим бойынша жуу үшін
орнатыңыз.
Кей жуу бағдарламаларында шаю
циклы көп су пайдаланады.
Жуу бағдарламасы аяқталғанда
барабан ішінде су тұрады. Кір
мыжылып қалмас үшін барабан
мезгіл-мезгіл айналып тұрады.
Есік құлыпталып тұрады. Есікті ашу
үшін суды төгу керек.
Бейнебетте
болады.
индикаторы пайда
Суды төгу үшін
"Бағдарламаның соңы"
тарауын қараңыз.
7.3 Время сушки
Осы функцияның көмегімен матаны
кептіретін уақытты орнатуға болады.
Бейнебетте параметрдің орнатылған
мәні көрсетіледі.
Осы сенсорлық түймешікті әр басқан
сайын уақыт мәні 5 минутқа артып
отырады.
15
Әр түрлі маталарға арнап
түрлі уақыттарды орнату
мүмкін емес.
7.4 Oтсрочка старта
Осы параметрдің көмегімен
бағдарламаны 30 минуттан 20 сағатқа
дейін кешіктіріп бастауға болады.
Бейнебетте тиісті индикатор пайда
болады.
7.5 Доп. полоскание
Осы параметрдің көмегімен жуу
бағдарламасына бірнеше шаю циклын
қосуға болады.
Бұл функцияны жуғыш заттарға
аллергиясы бар адамдар үшін және
суы тым тұщы жерлерде қолданыңыз.
Тиісті индикатор жанады.
7.6 Уровень сушки
Осы функцияның көмегімен кірдің
автоматты құрғақтық деңгейін
орнатуға болады. Бейнебетте
орнатылған деңгейдің белгішесі
көрсетіледі.
•
•
•
Мақта мата заттарға арналған
ерекше құрғақ деңгей
Мақта мата және синтетика
заттарға арналған шкафқа салуға
болатын құрғақ деңгей
Мақта мата заттарға арналған
үтіктеуге болатын құрғақ деңгей
7.7 Таймер
Жуу бағдарламасын орнатқан кезде
бейнебетте әдепкі уақыт көрсетіледі.
Бағдарламаның уақытын азайту
немесе көбейту үшін
түймешігін басыңыз.
немесе
Таймер функциясы кестеде
көрсетілген бағдарламаларда ғана
жұмыс істейді.
Хлопок Eco
www.electrolux.com
Индикатор
16
2)
4)
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■3)
■3)
■
■
■
■
бағдарламасының жұмысын тиімді ету
үшін жолақтардың саны көбеюге тиіс:
•
1)
1)
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■3)
■
■3)
■
■
■3)
1) Қол жетімді болса.
2) Ең қысқа: кірді жаңартуға арналған.
3) Бағдарламаның әдепкі уақыты.
4) Ең ұзақ: Бағдарламаның ұзақтығын
баяу көбейткен кезде пайдаланылатын
қуат мөлшері азаяды.
Оңтайландырылған қыздыру циклы
пайдаланылатын қуат мөлшерін
азайтады және ұзақ бағдарламаны
қолданғанда, жуу нәтижесі өзгермейді
(әсіресе қалыпты кірлеген кірлерде).
Эко ақпараты
Эко инфо жолақтары (мақта мата және
синтетика бағдарламаларда ғана бар)
жуу бағдарламасының қуатты үнемдеу
жағынан тиімділігін көрсетеді:
•
•
•
■
■3)
Егер бағдарламаның уақытын
ұзартсаңыз, Эко инфо
жолақтарының саны артады. Жуу
бағдарламасының уақытын
ұзартқан кезде құрылғы тұрақты
жұмыс істейді де, қуат аз
пайдаланылады.
• Егер жуу температурасын
азайтсаңыз, Эко инфо
жолақтарының саны артады.
Ең тиімді параметрді орнату
бойынша ақыл-кеңес:
6 жолақ: жуу бағдарламасының
жұмысын барынша тиімді етуге
арналған ең тиімді параметр.
• 1 жолақ: тиімділігі ең аз параметр.
Егер жуу бағдарламасының уақытын
өзгертсеңіз (Уақыт басқарушысын
қараңыз) және жуу температурасы мен
кірдің салмағын өзгертсеңіз, Эко инфо
жолақтарының саны өзгереді. Жуу
•
немесе
Уақыт басқарушысы
индикаторларын орнатыңыз.
Төмендеу жуу температурасын
орнатыңыз.
Алдын ала жуу параметрін
орнатпаңыз.
7.8 My favourites
Осы параметрдің көмегімен таңдаулы
бағдарлама мен параметрлерді
жадыда сақтауға болады.
Кешіктіріп бастау функциясын
MyFavourite параметрімен бірге
жадыға сақтау мүмкін емес.
Бағдарламаны жадыда қалай сақтау
керек
1. Құрылғыны іске қосу үшін
түймешігін басыңыз.
2. Бағдарламаны және жадыда
сақтағыңыз келген параметрлерді
орнатыңыз.
3. MyFavourite түймешігін бейнебетте
"MEM" жазуы пайда болғанша
басыңыз.
Жадыдағы бағдарламаны қалай
орнату керек
1. Құрылғыны іске қосу үшін
түймешігін басыңыз.
2. MyFavourite түймешігін қысқа
басыңыз.
Кешіктіріп бастау
функциясы жадыда
сақталмаған.
ҚАЗАҚ
17
8. ПАРАМЕТРЛЕР
8.1 Бала қауіпсіздігінің құралы
Осы функцияның көмегімен балалар
басқару панелімен ойнауға жол
бермейсіз.
•
Осы функцияны іске қосу/ажырату
үшін Drying Time және Drying Level
индикаторы
түймешіктерін
жанғанша/сөнгенше қатар
басыңыз.
Мына параметрді қосуға болады:
•
түймешігін басқаннан кейін:
функциялар мен бағдарлама тетігі
бұғатталады.
•
түймешігін баспайынша:
құрылғы іске қосылмайды.
•
Осы функцияны іске қосу/ажырату
үшін Delay Start және Drying Time
түймешіктерін
индикаторы
жанғанша/сөнгенше қатар
басыңыз.
8.3 Дыбыстық сигналдар
Дыбыстық сигналдар мына
жағдайларда қосылады:
• Бағдарлама аяқталғанда.
• Құрылғыда ақау бар кезде.
Дыбыстық сигналдарды сөндіру/қосу
үшін Extra Rinse және Drying Level
түймешіктерін 6 секунд қатар басыңыз.
Егер дыбыстық
сигналдарды сөндірсеңіз,
олар құрылғыда ақау
пайда болған кезде қосыла
береді.
8.2 Тұрақты қосымша шаю
Осы функцияның көмегімен жаңа
бағдарлама орнатқан кезде қосымша
шаю циклі тұрақты орнатылып тұрады.
9. БІРІНШІ ҚОЛДАНҒАНҒА ДЕЙІН
1. Жуу циклына арналған бөлікке
шамалы жуғыш зат салыңыз.
2. Мақта матаға арналған
бағдарламаны орнатып, ең жоғары
температураға қойып ешбір кір
салмай жуыңыз.
10. ӘРКҮНДІК ҚОЛДАНУ
НАЗАРЫҢЫЗДА
БОЛСЫН!
Қауіпсіздік тарауларын
қараңыз.
10.1 Кірді салу
1. Құрылғының есігін ашыңыз
2. Кірді барабанға бір-бірден
салыңыз.
3. Кірлерді құрылғыға салар алдында
сілкілеңіз.
Барабанға тым көп кір салынбағанына
көз жеткізіңіз.
4. Есікті жабыңыз.
Бұл цикл барабан мен машинаның
ішінде бар болуы мүмкін кірлердің
барлығын кетіреді.
18
www.electrolux.com
САҚТАНДЫРУ ТУРАЛЫ
ЕСКЕРТУ!
Тығыздағыш пен есіктің арасына
ешбір кір қыстырылып қалмағанына
көз жеткізіңіз. Су ағуы немесе кірге
нұқсан келуі мүмкін.
10.2 Жуғыш зат пен
үстемелерді пайдалану
1. Жуғыш зат пен мата
жұмсартқышты өлшеп алыңыз.
2. Жуғыш зат үлестіргішті абайлап
жабыңыз
10.3 Жуғыш зат салынатын бөліктер
САҚТАНДЫРУ ТУРАЛЫ ЕСКЕРТУ!
Кір жуғыш машинаға арнайы жуғыш заттарды ғана пайдаланыңыз.
Жуғыш заттардың орамында көрсетілетін нұсқауларды әрқашан
орындаңыз.
Алдын ала жуу циклына арналған жуғыш зат бөлігі.
Жуу циклына арналған жуғыш зат бөлігі.
Сұйық үстемелерге арналған бөлік (мата жұмсартқыш,
крахмал).
Ұнтақ немесе сұйық жуғыш затқа арналған бөлгіш.
10.4 Сұйық немесе ұнтақ
жуғыш зат
A
1.
2.
ҚАЗАҚ
19
B
3.
4.
• A қалпы ұнтақ жуғыш затқа арналған (зауыттық бапталым).
• B - сұйық жуғыш затқа арналған.
Сұйық жуғыш затты пайдаланған кезде:
• Қоймалжың немесе қою сұйық жуғыш заттарды қолданбаңыз.
• Сұйық жуғыш затты ең жоғары деңгейден асырып салмаңыз.
• Алдын ала жуу циклын орнатпаңыз.
• Кешіктіріп бастау параметрін орнатпаңыз.
10.5 Құрылғыны іске қосу
Құрылғыны қосу немесе сөндіру үшін
түймешігін басыңыз. Құрылғы іске
қосылған кезде дыбыстық сигнал
естіледі.
10.6 Бағдарламаны орнату
1. Бағдарлама тетігін бұрап, жуу
бағдарламасын орнатыңыз:
• Тиісті бағдарламаның
индикаторы жанады.
индикаторы жыпылықтайды.
Бейнебетте Таймердің деңгейі,
бағдарламаның уақыты және
бағдарлама циклдарының
индикаторлары көрсетіледі.
2. Қажет болса, температураны,
айналдыру жылдамдығын, цикл
ұзақтығын өзгертіңіз немесе
қолжетімді параметрлерді
қосыңыз. Параметрді қосқан кезде
орнатылған параметрдің
индикаторы жанады.
•
•
Егер қате орнатып
қойсаңыз, бейнебетте
көрсетіледі.
10.7 Кешіктіріп бастау
функциясы жоқ
бағдарламаны бастау
түймешігін басыңыз.
•
индикаторы жыпылықтауын
тоқтатып, жанған қалпы тұрады.
•
Бейнебетте
индикаторы
жыпылықтай бастайды.
Бағдарлама басталады да, есік
құлыпталып, дисплейде
индикаторы көрсетіледі.
Құрылғыға су құйылған кезде су
төгетін сорғы шамалы уақыт
жұмыс істейді.
•
•
Бағдарлама басталғаннан
кейін шамамен 15
минуттан кейін:
• Құрылғы
бағдарламаның
ұзақтығын автоматты
түрде кірдің ластану
деңгейіне сай келтіріп
реттейді.
• Бейнебетте жаңа мән
көрсетіледі.
20
www.electrolux.com
10.8 Кешіктіріп бастау
функциясы бар
бағдарламаны бастау
2. Құрылғыны іске қосу үшін осы
түймешікті қайта басыңыз. Енді
жаңа жуу бағдарламасын орнатуға
болады.
Жаңа бағдарламаны
бастау алдында
құрылғының суы төгіледі.
Бұл жағдайда, жуғыш зат
үлестіргіште жуғыш заттың
әлі бар екеніне көз
жеткізіңіз, егер жоқ болса
қайтадан толтырыңыз.
1.
түймешігін бейнебетте
орнатқыңыз келген кешіктіріп
бастау уақыты көрсетілгенше
қайта-қайта басыңыз.
Бейнебетте тиісті индикатор жанады.
2.
•
•
түймешігін басыңыз:
Құрылғы кері санай бастайды.
Кері санақ аяқталған кезде,
бағдарлама автоматты түрде
басталады.
10.11 Есікті ашу
Орнатылған кері санақ
мәнін
түймешігін
баспай тұрып болдырмауға
немесе өзгертуге болады.
Кешіктіріп бастау
функциясын болдырмау
үшін:
• Құрылғыны кідірту
үшін
түймешігін
басыңыз.
•
•
түймешігін
дисплейде ' пайда
болғанша басыңыз.
Бағдарламаны
дереу бастау үшін
түймешігін қайта
басыңыз.
10.9 Бағдарламаны кідірту
және параметрлерді өзгерту
Кей функцияларды ғана басталмай
тұрып өзгертуге болады.
түймешігін басыңыз.
1.
Индикатор жыпылықтайды.
2. Функцияларды өзгертіңіз.
3.
түймешігін қайта басыңыз.
Бағдарлама жалғасады.
10.10 Жұмыс істеп тұрған
бағдарламаны болдырмау
1. Бағдарламаны біржола тоқтатып
құрылғыны сөндіру үшін
түймешігін бірнеше секунд
басыңыз.
САҚТАНДЫРУ ТУРАЛЫ
ЕСКЕРТУ!
Егер барабанның ішіндегі
температура мен судың
деңгейі өте жоғары болса
және барабан әлі айналып
тұрса, есік ашылмайды.
Бағдарлама немесе кешіктіріп бастау
жұмыс істеп тұрғанда, құрылғының
есігі бекітіліп, бейнебеттен
индикаторы көрсетіліп тұрады.
Бағдарлама немесе кешіктіріп
бастау режимі жұмыс істеп тұрғанда
құрылғыны ашу:
1. Құрылғыны кідірту үшін
түймешігін басыңыз.
2. Есік бұғаттаулы индикаторы
сөнгенше күтіңіз.
3. Есікті ашыңыз.
4. Есікті жауып,
түймешігін қайта
басыңыз.
Бағдарлама немесе кешіктіріп бастау
функциясы жалғасады.
10.12 Бағдарламаның соңы
•
•
•
•
•
•
Құрылғы автоматты түрде
тоқтайды.
Дыбыстық сигналдар естіледі (егер
қосулы тұрса).
Бейнебетте жанады.
Старт/Пауза индикаторы сөнеді.
Есік құлпының
индикаторы
сөнеді.
Есікті ашуға болады.
ҚАЗАҚ
•
Құрылғыдан кірді алыңыз.
Барабанның бос екеніне көз
жеткізіңіз.
• Судың шүмегін жабыңыз.
• Құрылғыны сөндіру үшін ВКЛ/ВЫКЛ
түймешігін бірнеше секунд
басыңыз.
• Зең және иіс пайда болмас үшін
есікті сәл ашып қойыңыз.
Жуу бағдарламасы аяқталды, бірақ
барабанда су тұр:
• Кір мыжылып қалмас үшін барабан
мезгіл-мезгіл айналып тұрады.
• Есік бұғаттаулы
индикаторы
жанып тұр. Есік құлыпталып
тұрады.
• Есікті ашу үшін суды төгу керек.
21
көрінбей кеткенде есікті ашуға
болады.
4. Құрылғыны сөндіру үшін ВКЛ/
ВЫКЛ түймешігін бірнеше секунд
басыңыз.
Құрылғы шамамен 18
сағаттан кейін суды
автоматты түрде төгеді
және айналдырады (Жүн
мата бағдарламаларынан
басқа бағдарламаларда).
10.13 АВТ. Күту опциясы
Суды төгу үшін:
Жуу бағдарламасы аяқталғаннан кейін
бірнеше минуттан кейін құрылғыны
сөндірмесеңіз, қуатты үнемдеу режимі
іске қосылады.
1.
түймешігін басыңыз.
Құрылғы суды төгеді де, айналдыру
кезеңін орындайды.
2. Құрылғыны суды ғана төгетін етіп
Қуатты үнемдеу режимі құрылғы күту
режимінде тұрған кезде
пайдаланылатын қуат мөлшерін
азайтуға көмектеседі.
параметрін
баптау үшін
орнатыңыз. Қажет болса,
айналдыру жылдамдығын
азайтыңыз.
3. Бағдарлама аяқталып, есік
бұғаттаулы индикаторы
•
Барлық индикаторлар мен
бейнебет сөнеді.
•
индикаторы баяу
жыпылықтайды.
Қуатты үнемдеу режимін ажырату
үшін параметрлердің бірін басыңыз.
•
11. КҮНДЕЛІКТІ ПАЙДАЛАНУ - ТЕК КЕПТІРУ
НАЗАРЫҢЫЗДА
БОЛСЫН!
Қауіпсіздік тарауларын
қараңыз.
11.1 Кептіру циклын орнату
НАЗАРЫҢЫЗДА
БОЛСЫН!
Су шүмегінің ашық
тұрғанына көз жеткізіңіз.
1. Құрылғыны қосу үшін ВКЛ/ВЫКЛ
түймешігін бірнеше секунд
басыңыз.
2. Кірді бір-бірден салыңыз.
3. Бағдарлама тетігін кірлерді
кептіретін бағдарламаға бұраңыз.
Бейнебетте кептіру индикаторы
пайда болады.
Жақсы кептіру
нәтижелеріне жету үшін
пайдаланушы
нұсқаулығында ұсынылған,
кірдің ең көп кептірілетін
мөлшерінен асыруға
болмайды. Орнатылған
бағдарламаның автоматты
жылдамдығынан аз
айналдыру жылдамдығын
орнатуға болмайды.
11.2 Автоматты деңгейлерде
кептіру
Кірді алдын ала қойылған құрғақтық
деңгейлерінде кептіруге болады:
1. Бейнебетте құрғақтық
деңгейлерінің біреуінің индикаторы
көрсетілгенше
қайта басыңыз:
түймешігін қайта-
22
www.electrolux.com
салқындату циклдарының
уақыттарын да есептеп
шығарады.
•
: Мақта мата заттарды
ҮТІКТЕУГЕ болатын құрғақтық
деңгейі
•
: Мақта мата және синтетика
заттарды ШКАФҚА салуға
болатын құрғақтық деңгейі
: Мақта мата заттарды ӨТЕ
ҚҰРҒАҚ етіп кептіретін
құрғақтық деңгейі
Бейнебетте әдепкі кір салынымы
салмағының негізінде есептелген
уақыт мәні көрсетіледі. Егер кірдің
мөлшері әдепкі мөлшерден көп немесе
аз болса, цикл орындалып тұрғанда
құрылғы уақыт мәнін автоматты түрде
реттейді.
•
2. Бағдарламаны бастау үшін
түймешігін басыңыз.
жыпылықтай бастайды.
Кез келген кірдің түріне
арнап, барлық құрғақтық
деңгейлерін орнату мүмкін
емес.
Кірді уақыты қолдан қойылған кептіру
циклымен де кептіруге болады:
1. Уақыт мәнін орнату үшін
түймешігін қайта-қайта басыңыз
(«Уақыты қойылған кептіру
бағдарламалары» кестесін
қараңыз).
• Бейнебетте 10 минут
көрсетіледі. Осы сенсорлық
түймешікті әр басқан сайын
уақыт мәні 5 минутқа артып
отырады.
• Бейнебетте орнатылған уақыт
мәні көрсетіледі: мысалы –
Бірнеше секундтан кейін
бейнебетте жаңа уақыт мәні
•
Кептіру индикаторы
жыпылықтай бастайды.
Бейнебетте "есік құлыптаулы"
индикаторы көрсетіледі.
Егер 10 минуттық кептіру циклын ғана
орнатсаңыз, құрылғы тек салқындату
циклын орындайды.
11.4 Кептіру
бағдарламасының аяқталуы
Құрылғы автоматты түрде тоқтайды.
11.3 Уақыты қойылған кептіру
циклы
•
•
Кір жеткілікті түрде кеппесе, қайта
қысқа кептіру уақытын орнатыңыз.
Бейнебетте "есік құлыптаулы"
индикаторы көрсетіледі. Кептіру
индикаторы
2. Бағдарламаны бастау үшін
түймешігін басыңыз.
• Бейнебетте жиі-жиі жаңа уақыт
мәні көрсетіліп тұрады.
•
Дыбыстық сигналдар (егер қосылып
тұрса) естіледі.
•
Бейнебетте
•
•
индикаторы сөнеді.
Кептіру циклының соңғы
минуттарында құрылғы салқындату
және мыжылудан сақтау циклын
орындайды. Есік әлі құлыптаулы.
жанады.
Есік бекітулі белгісі
бейнебеттен
көрінбей кеткенде, есікті аша беруге
болады.
.
. Құрылғы
көрсетіледі:
мыжылып қалудан сақтау және
1. Құрылғыны сөндіру үшін
түймешігін бірнеше секунд
басыңыз.
Бағдарлама аяқталғаннан кейін
бірнеше минут өткен соң, қуат үнемдеу
функциясы құрылғыны автоматты
түрде сөндіреді.
2. Құрылғыдан кірді алыңыз.
Барабанның бос екеніне көз жеткізіңіз.
3. Зең және иіс пайда болмас үшін
есікті сәл ашып қойыңыз.
4. Судың шүмегін жабыңыз.
ҚАЗАҚ
23
12. КҮНДЕЛІКТІ ПАЙДАЛАНУ - ЖУУ ЖӘНЕ КЕПТІРУ
НАЗАРЫҢЫЗДА
БОЛСЫН!
Қауіпсіздік тарауларын
қараңыз.
мәні, кір салынымының әдепкі
салмағының негізінде есептелген жуу
циклының + кептіру циклдарының
ұзақтығынан тұрады.
Кірді жақсы кептіру үшін
құрылғы жуылатын және
кептірілетін заттар үшін
өте төмен жылдамдық
мәнін орнатуға жол
бермейді.
12.1 Нон-Стоп бағдарламасы
1. Құрылғыны қосу үшін ВКЛ/ВЫКЛ
түймешігін бірнеше секунд
басыңыз.
2. Кірді бір-бірден салыңыз.
Жақсы кептіру
нәтижелеріне жету үшін
пайдаланушы
нұсқаулығында ұсынылған,
кірдің ең көп кептірілетін
мөлшерінен асыруға
болмайды. Орнатылған
бағдарламаның автоматты
жылдамдығынан аз
айналдыру жылдамдығын
орнатуға болмайды.
3. Жуғыш зат пен үстемелерді тиісті
бөліктерге салыңыз.
4. Бағдарлама тетігін жуу
бағдарламасына бұраңыз.
Бейнебетте әр түрлі жуу циклдарының
индикаторлары көрсетіледі.
5. Қолжетімді функцияларды
орнатыңыз.
12.2 Жуу және автоматты
түрде кептіру
2. Бағдарламаны бастау үшін
түймешігін басыңыз.
Бейнебетте орнатылған құрғақтық
деңгейі көрсетіліп тұрады.
Есік бұғаттаулы
индикаторы
жанып тұрады.
Бейнебетте жиі-жиі жаңа уақыт мәні
көрсетіліп тұрады.
Кептіру циклының соңғы
минуттарында құрылғы
мыжылудан сақтау және
салқындату циклдарын
орындайды.
12.3 Жуу және уақыты
қойылған циклмен кептіру
Кірді жақсы кептіру үшін құрылғы
жуылатын және кептірілетін заттар
үшін өте төмен жылдамдық мәнін
орнатуға жол бермейді.
1. Кептіру уақытының мәнін орнату
1. Бейнебетте құрғақтық
деңгейлерінің біреуінің индикаторы
үшін
түймешігін басыңыз.
Бейнебетте 10 минут көрсетіледі.
түймешігін қайта-
индикаторы жанады.
Бейнебетте
Бейнебетте орнатылған кептіру
уақытының мәні көрсетіледі, мысалы:
көрсетілгенше
қайта басыңыз:
•
: Мақта мата заттарды
ҮТІКТЕУГЕ болатын құрғақтық
деңгейі
•
: Мақта мата және синтетика
заттарды ШКАФҚА салуға
болатын құрғақтық деңгейі
•
: Мақта мата заттарды ӨТЕ
ҚҰРҒАҚ етіп кептіретін
құрғақтық деңгейі
индикаторы пайда
Бейнебетте
болады. Бейнебетте көрсетілген уақыт
. Бірнеше секундтан кейін
бейнебетте жуу және кептіру (жуу +
кептіру + мыжылудан сақтау +
салқындату циклдары) циклдарының
уақытынан тұратын аяқтау уақытының
мәні
көрсетіледі.
24
www.electrolux.com
Егер жуғаннан кейін 10
минуттық кептіру уақытын
ғана орнатсаңыз, құрылғы
мыжылудан сақтау және
салқындату циклдарын да
қоса есептейді.
Техникалық маталардың түктері бұдан
да көп шығады.
Кірге түк жабысып қалуға жол бермеу
үшін мына ұсыныстарды орындаңыз:
•
2. Бағдарламаны бастау үшін
түймешігін басыңыз.
Бейнебетте
индикаторы жанады.
Есік құлыпталған. Бейнебетте жиі-жиі
жаңа уақыт мәні көрсетіліп тұрады.
•
12.4 Бағдарламаның
аяқталуы
•
•
Құрылғы автоматты түрде тоқтайды.
Дыбыстық сигналдар (егер қосылып
тұрса) естіледі.
Қосымша ақпаратты алдыңғы
тараудың «Кептіру бағдарламасының
соңында» тармағынан қараңыз.
1. Құрылғыдан кірді алыңыз.
Барабанның бос екеніне көз жеткізіңіз.
2. Зең және иіс пайда болмас үшін
есікті сәл ашып қойыңыз.
12.5 Маталардың түгі
Жуу және/немесе кептіру циклы
кезінде кейбір кірлердің (мысалы,
жөкенің, жүн матаның, мақта мата
жейденің) түгі шығуы мүмкін.
Осындай түк немесе мамық келесі
цикл кезінде кірге жабысып қалуы
мүмкін.
Ашық түсті киімдерді (жаңа жөке,
жүн мата, мақта-мата жейде) жуыпкептіріп болғаннан кейін, баран
түсті маталарды, немесе керісінше
баран маталардан кейін ашық түсті
маталарды жумаңыз.
Бұндай маталарды алғаш рет жуып
болғаннан кейін ашық ауаға
шығарып кептіру керек.
Су төгу сүзгісін тазалау үшін.
Кептіру циклынан кейін бос
барабанды, тығыздағыш пен есікті
дымқыл шүберекпен тазалаңыз.
12.6 Заттағы мамықты қалай
кетіруге болады
Барабанның ішіндегі қыл-қыбырды
тазалау үшін арнайы бағдарламаны
орнатыңыз:
1. Барабанды босатыңыз.
2. Барабанды, тығыздағыш пен есікті
дымқыл шүберекпен тазалаңыз.
3. Шаю бағдарламасын орнатыңыз.
4. Тазалау функциясын қосу үшін
Delay Start және Drying Level
түймешігін бейнебетте CLE пайда
болғанша қатар басыңыз.
5. Бағдарламаны бастау үшін
түймешігін басыңыз.
13. АҚЫЛ-КЕҢЕС
13.1 Кір салу
•
•
•
•
•
Кірді былай сұрыптаңыз: ақ, түрлітүсті, синтетика, нәзік және жүн
мата.
Кірдің затбелгісіндегі жуу
нұсқауларын орындаңыз.
Ақ және түрлі-түсті заттарды бірге
жумаңыз.
Кейбір түрлі-түсті заттарды алғаш
жуғанда бояуы шығуы мүмкін.
Оларды алғаш жуғанда бөлек жууға
кеңес береміз.
Жастық қаптарының түймесін
салып, тартпаларды тартып жауып,
ілгектер мен батырма
•
•
•
•
•
түймешіктерді салыңыз.
Белбеулерді байлаңыз.
Қалталарды босатып, оралған
заттарды ашыңыз.
Көп қабатты матадан жасалған, жүн
матадан жасалған немесе сурет
салынған киімдердің астарын
сыртына аударыңыз.
Қатты дақтарды кетіріңіз.
Өте кір дақтарды арнайы жуғыш
затпен жуыңыз.
Перделерді абайлап жуыңыз.
Ілгектерін алыңыз немесе
перделерді кір жуатын торға немесе
жастықтың тысына салыңыз.
ҚАЗАҚ
•
•
Шашақтары бар немесе кесілген
жерлері бар заттарды құрылғыда
жумаңыз. Кішкене заттарды жуу
үшін (мысалы, сым өткізілген төс
тартқыш, белдіктер, колготкилер,
т.с.с.) кір жууға арналған торды
пайдаланыңыз.
Кір өте аз салынса, айналдыру
циклі кезінде теңгерімді сақтауға
қатысты мәселе орын алуы мүмкін.
Бұндай жағдай орын алса,
барабандағы кірді қолмен таратып,
қайта айналдыра бастаңыз.
13.2 Оңай кетпейтін дақтар
Кейбір дақтарды кетіру үшін су мен
жуғыш зат жеткіліксіз болады.
Бұндай дақтарды кірді құрылғыға
салмай тұрып тазалауды ұсынамыз.
Дақ кетіретін арнайы құралдар
болады. Дақ пен матаның түріне сай
келетін арнайы дақ кетіргішті
қолданыңыз.
13.3 Жуғыш заттар мен
үстемелер
•
•
•
•
•
•
Кір жуғыш машиналарға арналған
жуғыш заттар мен үстемелерді ғана
қолданыңыз:
– матаның барлық түрлеріне
арналған ұнтақ жуғыштар,
– нәзік мата (ең көбі 40 °C) мен
жүн тоқымаларға арналған
ұнтақ жуғыштар,
– матаның барлық түрлеріне не
тек жүн матаға арналған, төмен
температурада жуатын
бағдарламаларға (ең көбі 60 °C)
арналған сұйық жуғыш заттар.
Әр түрлі жуғыш заттарды
араластырмаңыз.
Қоршаған ортаға зиян келтірмеу
үшін жуғыш затты қажетті
мөлшерден артық пайдаланбаңыз.
Осы заттардың орамында
көрсетілетін нұсқауларды
орындаңыз.
Матаның түріне және түсіне,
бағдарламаның температурасы мен
кірдің деңгейіне сай келетін
құралдарды қолданыңыз.
Егер құрылғының жуғыш зат
үлестіргішінде мөлшерлегіш құрал
25
(жуғыш зат өндірушісі қамтамасыз
етеді) болмаса, мөлшерлегіш
шарикті қолданыңыз.
13.4 Қоршаған ортаға
қатысты ескерім
•
•
•
•
Қалыпты кірлеген кірді алдын ала
жуу циклі жоқ бағдарламаны
қолданып жуыңыз.
Жуу бағдарламасын кірді әрқашан
неғұрлым көп салғаннан кейін
бастаңыз.
Төмен температурада жуатын
бағдарламаны таңдаған кезде,
қажет болса дақ кетіргішті
қолданыңыз.
Жуғыш затты дұрыс мөлшерде
қолдану үшін, жергілікті су
жүйесіндегі судың кермектігін
тексеріңіз
13.5 Су кермектігі
Сіз тұратын жердегі су өте кермек
немесе орташа кермек болса, кір
жуғыш машинада су жұмсартқышты
қолдануды ұсынамыз. Суы тұщы
жерлерде су жұмсартқышты қолдану
қажет емес.
Жергілікті жердегі судың кермектігін
білу үшін су жүйесін басқару
мекемесіне хабарласыңыз.
Су жұмсартқышты дұрыс мөлшерлеп
пайдаланыңыз. Бұйымның орамында
көрсетілетін нұсқауларды орындаңыз.
13.6 Кептіруге қатысты ақылкеңес
Кептіру циклын дайындаңыз
• Су құятын шүмекті ашыңыз.
• Су төгетін түтіктің дұрыс
қосылғанын тексеріңіз. Қосымша
ақпаратты Орнату тарауынан
қараңыз.
• Кептіру бағдарламаларымен
кептіруге болатын кірдің ең үлкен
салмағын, кептіру бағдарламалары
кестесінен қараңыз.
26
www.electrolux.com
13.7 Кептіруге болмайтын
заттар
Бұл кір үшін кептіру бағдарламасын
орнатпаңыз:
• Өте нәзік заттар үшін.
• Синтетика перделер.
• Темір заттар тағылған киімдер.
• Нейлон шұлықтар.
• Көрпелер.
• Төсек жапқыштар.
• Сырма көрпе.
• Анорак.
• Саяхатқа арналған қап төсектер
• Шаш спрейі, тырнақ бояуын
тазалағыш немесе сол сияқты
заттың қалдығы бар маталар.
• Көбікті резеңке немесе сол сияқты
бөліктері бар киімдер.
13.8 Киімнің затбелгілері
Кірді кептіргенде өндірушінің
затбелгіде көрсеткен нұсқауларын
орындаңыз:
•
•
•
•
соңғы айналдыру циклының
жылдамдығы
құрғақтық деңгейі
кірдің түрі
кір салынымының салмағы
13.10 Қосымша кептіру
Кептіру бағдарламасы аяқталғаннан
кейін кір әлі де дымқыл болса, қысқа
кептіру циклын қайта орнатыңыз.
НАЗАРЫҢЫЗДА
БОЛСЫН!
Матаның қыжымданып
немесе киімнің отырып
қалуына жол бермеу
үшін, кірді өте қатты
кептірмеңіз.
13.11 Жалпы ақыл-кеңестер
Орташа кептіру уақыттарын "Кептіру
бағдарламалары" кестесінен қараңыз.
Кірді барынша дұрыс кептіруге
тәжірибе көмектеседі. Бұрынғы кептіру
циклдарының уақыттарын жазып
алыңыз.
•
= Кептіргіш машинада кептіруге
болады
•
= Жоғары температурада кептіру
циклы
Кептіру циклының соңында статикалық
тоқ болмас үшін:
•
= Азайтылған температурада
кептіру циклы
•
= Кептіргіш машинада кептіруге
болмайды.
1. Жуу циклы кезінде мата
жақсартқышты пайдаланыңыз.
2. Кір кептіргіш машиналарға
арналған арнайы мата
жақсартқыштарды пайдаланыңыз.
Кептіру бағдарламасы аяқталған кезде
кірді жылдам алыңыз.
13.9 Кептіру циклының
уақыты
Кептіру уақыты мына жағдайларға
байланысты өзгереді:
14. КҮТУ МЕНЕН ТАЗАЛАУ
НАЗАРЫҢЫЗДА
БОЛСЫН!
Қауіпсіздік тарауларын
қараңыз.
14.1 Сыртын тазалау
Құрылғыны сабын мен жылы суды
ғана қолданып тазалаңыз. Барлық
беттерін әбден құрғатыңыз.
САҚТАНДЫРУ ТУРАЛЫ
ЕСКЕРТУ!
Спирт, еріткіш немесе
химиялық заттарды
қолданбаңыз.
14.2 Қақты тазалау
Сіз тұратын жердегі су өте кермек
немесе орташа кермек болса, кір
жуғыш машинаға арналған қақ
ҚАЗАҚ
тазалайтын құралды қолдануды
ұсынамыз.
•
•
Барабанның ішін мезгіл-мезгіл
тексеріп, әк және тот бөлшектерінің
жоқ екеніне көз жеткізіңіз.
27
Барабаннан кірді алыңыз.
Мақта мата жууға арналған
бағдарламаны, шамалы жуғыш зат
салып ең жоғары температураға
қойып орнатыңыз.
14.4 Есік тығыздағышы
Тот бөлшектерін тазалау үшін кір
жуғыш машиналарға арналған арнайы
құралдарды ғана пайдаланыңыз. Бұны
кір жумай тұрғанда орындаңыз.
Бұйымның орамында
көрсетілетін нұсқауларды
әрқашан орындаңыз.
14.3 Тазалап жуу
Тығыздағышты мезгіл-мезгіл тексеріп,
ішіндегі заттардың барлығын алыңыз.
Төмен температура бағдарламаларын
қолданғанда барабанда шамалы
жуғыш зат қалып қоюы мүмкін.
Құрылғыға күтім көрсету үшін
уақытылы жуыңыз. Ол үшін:
14.5 Жуғыш зат үлестіргішін тазалау
1.
2.
1
2
3.
4.
28
www.electrolux.com
14.6 Су төгетін түтіктегі сүзгіні тазалау
НАЗАРЫҢЫЗДА
БОЛСЫН!
Құрылғыдағы су ыстық
болса су төгу жүйесіндегі
сүзгіні тазаламаңыз.
1.
2.
2
1
1
2
1
3.
4.
1
5.
6.
1
2
2
ҚАЗАҚ
7.
8.
1
2
9.
2
1
14.7 Су құятын түтіктің және клапанның сүзгісін тазалау
1.
2.
1
2
3
29
30
www.electrolux.com
3.
4.
45°
20°
14.8 Суды тосын жағдайда
төгу
Ақаулыққа байланысты құрылғы суды
төге алмайды.
Бұндай жағдай орын алса, 'Су төгетін
сүзгіні тазалау' тарауындағы (1) бастап
(9) дейінгі қадамдарды орындаңыз.
Қажет болса, сорғыны тазалаңыз.
Суды төтенше жағдайда төгетін
тәсілмен төккеннен кейін, су төгетін
жүйені қайта іске қосу керек:
1. Суды төтенше жағдайда төгетін
тәсілмен төккеннен кейін, су
төгетін жүйені қайта іске қосу
керек: Жуғыш зат үлестіргіштің
негізгі жуу циклына арналған
бөлігіне 2 литр су құйыңыз.
2. Суды төгу үшін бағдарламаны
бастаңыз.
құятын түтіктегі және су төгетін
сорғыдағы қалдық суды төгіңіз.
1. Ашаны розеткадан суырып
алыңыз.
2. Судың шүмегін жабыңыз.
3. Су құятын түтіктің екі ұшын ыдысқа
салып, түтіктегі суды ағызыңыз.
4. Су төгетін сорғыны босатыңыз.
Суды төтнше жағдайда төгу
қадамдарын қараңыз.
5. Су төгетін сорғы босаған кезде, су
құятын түтікті қайта орнына
қойыңыз.
НАЗАРЫҢЫЗДА
БОЛСЫН!
Құрылғыны қайта іске
қолданар алдында
температураның 0 °C
градустан жоғары екеніне
көз жеткізіңіз.
Төмен температураға
байланысты орын алған
ақауларға өндіруші
жауапкершілік көтермейді.
14.9 Мұздап кетуден сақтау
Құрылғы температурасы 0° градустан
төмен түсетін жерге орнатылса, су
15. АҚАУЛЫҚТЫ ТҮЗЕТУ
НАЗАРЫҢЫЗДА
БОЛСЫН!
Қауіпсіздік тарауларын
қараңыз.
15.1 Кіріспе
Құрылғы жұмыс істей бастамайды
немесе жұмыс істеп тұрып тоқтап
қалады.
Алдымен ақаулықты түзету жолын
іздеңіз (кестеге қараңыз). Әйтпесе
қызмет көрсету орталығына
хабарласыңыз.
Кейбір ақаулықтарда дыбыстық
сигналдар қосылады және
бейнебетте ескерту коды пайда
болады:
•
- Құрылғыға су дұрыс
құйылмай тұр.
ҚАЗАҚ
•
тұр.
- Құрылғының суы төгілмей
•
- Құрылғының есігі ашық
немесе дұрыс жабылмаған. Есікті
тексеріңіз!
•
- Электр желісі тұрақты емес.
Электр желісі тұрақтанғанша күтіңіз.
•
- Құрылғының электронды
элементтерінің арасында байланыс
жоқ. Сөндіріңіз де, қайта қосыңыз.
•
- Тасқынға қарсы құрал
қосулы. Құрылғыны ажыратыңыз
31
да, судың шүмегін жабыңыз.
Уәкілетті қызмет көрсету
орталығына хабарласыңыз.
НАЗАРЫҢЫЗДА
БОЛСЫН!
Тексеріп көру алдында
құрылғыны тоқтан
ажыратыңыз.
15.2 Ықтимал ақаулықтар
Ақаулық
Ықтимал шешімі
Бағдарлама
басталмай тұр.
Ашаның розеткаға қосылғанына көз жеткізіңіз.
Құрылғы есігінің жабық тұрғанына көз жеткізіңіз.
Сақтандырғыш қорабындағы сақтандырғышқа зақым
келмегеніне көз жеткізіңіз.
Бастау/Үзіліс түймешігінің басылғанына көз жеткізіңіз.
Егер кешіктіріп бастау функциясы орнатылып тұрса,
оны ажыратыңыз не кері санақ аяқталғанша күтіңіз.
Егер Бала қауіпсіздігінің құралы қосулы тұрса, оны
ажыратыңыз.
Құрылғыға су дұрыс
құйылмай тұр.
Су шүмегінің ашық тұрғанына көз жеткізіңіз.
Сумен жабдықтау жүйесіндегі судың қысымының өте
төмен емес екеніне көз жеткізіңіз. Бұл ақпаратты
жергілікті су ресурстары мекемесіне хабарласып
алыңыз.
Су шүмегінің бітеліп қалмағанына көз жеткізіңіз.
Су құятын түтіктің сүзгісі мен клапанның сүзгілерінің
бітеліп қалмағанына көз жеткізіңіз. "Күту менен тазалау"
тарауын қараңыз.
Су құятын түтіктің бұратылып немесе майысып
қалмағанына көз жеткізіңіз.
Су құятын түтіктің дұрыс орнатылғанын көз жеткізіңіз.
Құрылғыға су
құйылмайды және
дереу төгіледі.
Су төгетін түтіктің дұрыс орнатылғанына көз жеткізіңіз.
Түтік өте төмен болуы мүмкін.
32
www.electrolux.com
Ақаулық
Ықтимал шешімі
Құрылғы суы
сарқылмай тұр.
Раковина түтікшесінің бітеліп қалмағанына көз
жеткізіңіз.
Су төгетін түтіктің бұратылып немесе майысып
қалмағанына көз жеткізіңіз.
Су төгетін түтік сүзгісінің бітеліп қалмағанына көз
жеткізіңіз. Қажет болса сүзгіні тазалаңыз. "Күту менен
тазалау" тарауын қараңыз.
Су төгетін түтіктің дұрыс қосылғанына көз жеткізіңіз.
Егер су төгетін циклы жоқ бағдарлама орнатылып
тұрса, су төгу бағдарламасын орнатыңыз.
Аяқталғанда барабан ішінде су қалатын функцияны
таңдасаңыз, су төгу бағдарламасын орнатыңыз.
Айналдыру циклы
жұмыс істемейді
немесе жуу циклы
әдеттегіден ұзаққа
созылады.
Айналдыру бағдарламасын орнатыңыз.
Су төгетін түтік сүзгісінің бітеліп қалмағанына көз
жеткізіңіз. Қажет болса сүзгіні тазалаңыз. "Күту менен
тазалау" тарауын қараңыз.
Бұндай жағдай орын алса, барабандағы кірді қолмен
таратып, айналдыру циклін қайта бастаңыз. Бұл мәселе
теңгерімге байланысты болуы мүмкін.
Еденге су аққан.
Су түтіктерінің жалғастырғыштарының берік екеніне
және су ағып тұрмағанына көз жеткізіңіз.
Су төгетін түтіктің еш жерінің бүлінбегеніне көз
жеткізіңіз.
Дұрыс жуғыш заттың дұрыс мөлшерде
пайдаланылғанына көз жеткізіңіз.
Құрылғының есігін
аша алмадыңыз.
Жуу бағдарламасының аяқталғанына көз жеткізіңіз.
Барабанның ішінде су бар болса, су төгу немесе
айналдыру бағдарламасын орнатыңыз.
Құрылғыға тоқ келіп тұрғанына көз жеткізіңіз.
Бұл мәселе құрылғының жұмыс істемей қалуына
байланысты болуы мүмкін. Уәкілетті қызмет көрсету
орталығына хабарласыңыз. Егер есікті ашу қажет
болса, «Есікті төтенше жағдайда ашу» тарауын мұқият
оқыңыз.
ҚАЗАҚ
Ақаулық
Ықтимал шешімі
Құрылғыдан тосын
шуыл шығады.
Құрылғы деңгейінің дұрыс реттелгеніне көз жеткізіңіз.
"Орнату" тарауын қараңыз.
33
Орам материалдарының және/немесе тасымал
болттарының алынғанына көз жеткізіңіз. "Орнату"
тарауын қараңыз.
Барабанға көбірек кір қосып салыңыз. Кір тым аз
салынған болуы мүмкін.
Цикл көрсетілген
уақыттан қысқарақ.
Құрылғы кірдің салмағына қарай жаңа уақытты
есептейді. "Пайдалану көлемі" тарауын қараңыз.
Цикл көрсетілген
уақыттан ұзағырақ.
Теңгерімі жоқ кір уақытты ұзартады. Бұл құрылғы үшін
қалыпты жағдай.
Жуу нәтижелері
қанағаттанарлық
емес.
Жуғыш заттың мөлшерін көбейтіңіз немесе басқа
жуғыш затты пайдаланыңыз.
Оңай жуылмайтын дақтарды арнайы жуғыш заттарды
пайдаланып, кір жумай тұрып тазалаңыз.
Температураның дұрыс орнатылғанына көз жеткізіңіз.
Кірдің салмағын азайтыңыз.
Функцияны орната
алмадыңыз.
Қажет түймешік(тер)дің ғана басылғанына көз жеткізіңіз.
Құрылғы кептірмейді
немесе дұрыс
кептірмейді.
Су құбырының шүмегін ашыңыз.
Су төгетін сүзгінің бітеліп қалмағанына көз жеткізіңіз.
Кірдің салмағын азайтыңыз.
Дұрыс циклдың орнатылғанына көз жеткізіңіз. Қажет
болса, қайта қысқа кептіру циклын орнатыңыз.
Кірге түрлі түсті қылқыбыр көптеп
жабысқан.
Алдыңғы цикл кезінде мамығы шығатын немесе басқа
түсті мата жуылған:
• Кептіру циклі түктердің біразын кетіруге көмектеседі.
• Киімдерді қыл-қыбыр тазалағышпен тазалаңыз.
Барабан ішіне тым көп қыл-қыбыр жиналып қалса,
арнайы бағдарламаны (қосымша ақпаратты “Матаның
қыл-қыбыры" тарауынан қараңыз) қосып тазалаңыз.
Тексеріп болғаннан кейін құрылғыны іске қосыңыз. Бағдарлама үзілген жерінен бастап
жалғасады.
Ақаулық қайта орын алса, уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
Бейнебетте басқа ақаулық кодтары көрсетілсе. Құрылғыны сөндіріңіз де, іске қосыңыз.
Ақаулық жалғаса берсе, уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
34
www.electrolux.com
16. ЕСІКТІ ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙДА АШУ
Егер тоқ сөніп немесе құрылғы жұмыс
істемей қалса, құрылғының есігі
бекітулі тұрады. Тоқ қайта қосылғанда
жуу бағдарламасы жалғасады. Егер
құрылғы істемей қалғанда есігі бекітулі
қалса, оны төтенше жағдайда ашу
функциясымен ашуға болады.
Есікті ашу алдында:
САҚТАНДЫРУ ТУРАЛЫ
ЕСКЕРТУ!
Судың температурасы
мен кірдің ыстық емес
екеніне көз жеткізіңіз.
Егер қажет болса,
салқындағанша күтіңіз.
САҚТАНДЫРУ ТУРАЛЫ
ЕСКЕРТУ!
Барабанның айналмай
тұрғанына көз жеткізіңіз.
Егер қажет болса,
барабан айналмай
тоқтағанша күтіңіз.
Барабан ішіндегі судың
деңгейінің өте жоғары
емес екеніне көз
жеткізіңіз. Егер қажет
болса, төтенше жағдайда
төгу тәсілімен төгіңіз
(«Күту менен тазалау»
тарауының «Суды
төтенше жағдайда төгу»
тармағын қараңыз).
Есікті ашу үшін төмендегі әрекетті
орындаңыз:
1. Құрылғыны сөндіру үшін ВКЛ/
ВЫКЛ түймешігін басыңыз.
2. Ашаны розеткадан суырып
алыңыз.
3. Сүзгі қалқанын ашыңыз.
4. Төтенше жағдайда құлыпты ашу
тетігін төмен басып тұрып, құрылғы
есігін ашыңыз.
5. Кірді алып, содан кейін
құрылғының есігін жабыңыз.
6. Сүзгіні қалқанын жабыңыз.
17. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА
Өлшемі
Ені / Биіктігі / Тереңдігі/ 600 мм/ 850 мм/ 605 мм/ 639 мм
Жалпы тереңдігі
Электртоғына қосу
Кернеу
Жалпы қуат
Сақтандырғыш
Жиілік
Төмен кернеумен жұмыс істейтін және
ылғалға қарсы қорғалмаған жерлерден басқа
жерлердің барлығы қатты заттар және
ылғалдың кіруіне жол бермейтін қорғаныс
қабатымен қорғалған
230 В
2200 Вт
10 A
50 Гц
IPX4
ҚАЗАҚ
Құйылатын судың
қысымы
Ең азы
Ең көбі
35
0,5 бар (0,05 MПa)
8 бар (0,8 MПa)
Кірдің жууға болатын Мақта мата
ең көп мөлшері
9 кг
Ең аз құрғақ салмақ
Мақта мата
Синтетика
7 кг
3 кг
Айналдыру
жылдамдығы
Ең көбі
1600 мин/айн
18. ҚОРШАҒАН ОРТАҒА ҚАТЫСТЫ ЖАҒДАЙЛАР
Белгі
салынған материалдарды
қайта өңдеуден өткізуге тапсырыңыз.
Орам материалдарын қайта өңдеуден
өткізу үшін тиісті контейнерлерге
салыңыз. Электрлік және
электроникалық құрылғылардың
қалдығын қайта өңдеуден өткізу
арқылы, қоршаған ортаға және
адамның денсаулығына зиын
келтіретін жағдайларға жол бермеуге
өз үлесіңізді қосыңыз. Белгі
салынған құрылғыларды тұрмыстық
қалдықтармен бірге тастамаңыз.
Өнімді жергілікті қайта өңдеу
орталығына өткізіңіз немесе жергілікті
мекемеге хабарласыңыз.
36
www.electrolux.com
СОДЕРЖАНИЕ
1. СВЕДЕНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ...............................................38
2. УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ................................................................. 39
3. ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ................................................................................... 41
4. ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ................................................................................. 42
5. ПРОГРАММЫ ................................................................................................. 44
6. ПОКАЗАТЕЛИ ПОТРЕБЛЕНИЯ..................................................................... 48
7. РЕЖИМЫ......................................................................................................... 49
8. ПАРАМЕТРЫ...................................................................................................52
9. ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ........................................................52
10. ЕЖЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ............................................................ 52
11. ЕЖЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ – ТОЛЬКО СУШКА............................ 56
12. ЕЖЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ – СТИРКА И СУШКА.........................58
13. ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ...................................................................................60
14. УХОД И ОЧИСТКА........................................................................................ 62
15. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ..........................................66
16. АВАРИЙНОЕ ОТКРЫВАНИЕ ДВЕРЦЫ.......................................................69
17. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ............................................................................ 70
МЫ ДУМАЕМ О ВАС
Благодарим Вас за приобретение прибора Electrolux. Вы выбрали изделие,
за которым стоят десятилетия профессионального опыта и инноваций.
Уникальное и стильное, оно создавалось с заботой о Вас. Поэтому когда бы
Вы ни воспользовались им, Вы можете быть уверены: результаты всегда
будут превосходными.
Добро пожаловать в Electrolux!
На нашем веб-сайте Вы сможете:
Найти рекомендации по использованию изделий, руководства по
эксплуатации, мастер устранения неисправностей, информацию о
техническом обслуживании:
www.electrolux.com
Зарегистрировать свое изделие для улучшения обслуживания:
www.registerelectrolux.com
Приобрести дополнительные принадлежности, расходные материалы и
фирменные запасные части для своего прибора:
www.electrolux.com/shop
ПОДДЕРЖКА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И СЕРВИСНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
Мы рекомендуем использовать оригинальные запчасти.
При обращении в сервис-центр следует иметь под рукой следующую
информацию: модель, код изделия (PNC), серийный номер.
Данная информация находится на табличке с техническими данными.
Внимание / Важные сведения по технике безопасности.
Общая информация и рекомендации
РУССКИЙ
Информация по охране окружающей среды
Право на изменения сохраняется.
37
38
1.
www.electrolux.com
СВЕДЕНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
Перед установкой и эксплуатацией прибора
внимательно ознакомьтесь с приложенным
руководством. Производитель не несет
ответственность за травмы и повреждения,
полученные/вызванные неправильной установкой и
эксплуатацией. Позаботьтесь о том, чтобы данное
руководство было у Вас под рукой на протяжении
всего срока службы прибора.
1.1 Безопасность детей и лиц с ограниченными
возможностями
•
•
•
•
•
•
•
Данный прибор может эксплуатироваться детьми
старше 8 лет и лицами с ограниченными
физическими, сенсорными или умственными
способностями и с недостаточным опытом или
знаниями только при условии нахождения под
присмотром лица, отвечающего за их
безопасность, или после получения
соответствующих инструкций, позволяющих им
безопасно эксплуатировать электроприбор и
дающих им представление об опасности,
сопряженной с его эксплуатацией.
Не позволяйте детям играть с прибором.
Детям младше 3 лет запрещается находиться
рядом с прибором, если за ними не
обеспечивается постоянный надзор взрослых.
Храните все упаковочные материалы вне
досягаемости детей.
Храните все средства для стирки вне
досягаемости детей.
Не подпускайте детей и домашних животных к
прибору, когда его дверца открыта.
Если прибор оснащен устройством защиты от
детей, рекомендуем Вам включить это устройство.
РУССКИЙ
•
39
Очистка и доступное пользователю техническое
обслуживание не должно производиться детьми
без присмотра.
1.2 Общие правила техники безопасности
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Не изменяйте параметры данного прибора.
Соблюдайте максимально допустимую загрузку в 9
кг (см. Главу «Таблица программ»).
Рабочее давление воды (минимальное и
максимальное) должно находиться в пределах 0,5
бар (0,05 МПа) и 8 бар (0,8 МПа).
Вентиляционные отверстия в днище (если они
предусмотрены конструкцией) не должны
перекрываться ковровым покрытием.
При подключении прибора к водопроводу должны
использоваться новые поставляемые с ним
комплекты шлангов. Использовать старые
комплекты шлангов нельзя.
В случае повреждения шнура питания во
избежание несчастного случая он должен быть
заменен изготовителем, авторизованным
сервисным центром или специалистом с
равнозначной квалификацией.
Перед выполнением операций по чистке и уходу
выключите прибор и извлеките вилку сетевого
шнура из розетки.
Не используйте для очистки прибора подаваемую
под давлением воду или пар.
Протирайте прибор мягкой влажной тряпкой.
Используйте только нейтральные моющие
средства. Не используйте абразивные средства,
царапающие губки, растворители или
металлические предметы.
2. УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
2.1 Установка
•
Удалите всю упаковку и вывинтите
транспортировочные болты.
•
Сохраните транспортировочные
болты. Перед следующим
перемещением прибора Вам будет
40
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
необходимо заблокировать
барабан.
Прибор имеет большой вес: не
забывайте о мерах
предосторожности при его
перемещении. Обязательно
используйте защитные перчатки.
Не устанавливайте и не
подключайте прибор, если он имеет
повреждения.
Следуйте приложенным к прибору
инструкциям по его установке.
Не устанавливайте и не
эксплуатируйте прибор в
помещениях с температурой ниже
0°C или в местах, где он может
оказаться под действием
атмосферных условий.
Убедитесь, что пол на месте
установки прибора ровный,
прочный, чистый и не боится
нагрева.
Убедитесь, что между днищем
прибора и полом имеется
достаточная вентиляция.
Для обеспечения необходимого
пространства между прибором и
ковровым покрытием отрегулируйте
высоту ножек прибора.
Не устанавливайте прибор там, где
его дверцу будет невозможно
полностью открыть.
2.2 Подключение к
электросети
•
•
•
•
•
Прибор должен быть заземлен.
Включайте прибор только в
установленную надлежащим
образом электророзетку с
защитным контактом.
Убедитесь, что параметры
электропитания, указанные на
табличке с техническими данными,
соответствуют параметрам
электросети. В противном случае
вызовите электрика.
Не пользуйтесь тройниками и
удлинителями.
Следите за тем, чтобы не
повредить вилку и сетевой кабель.
В случае необходимости замены
сетевого шнура она должна быть
выполнена нашим авторизованным
сервисным центром.
•
•
•
•
•
Вставляйте вилку сетевого кабеля в
розетку только во конце установки
прибора. Убедитесь, что после
установки имеется доступ к вилке.
Не беритесь за кабель
электропитания или за его вилку
мокрыми руками.
Для отключения прибора от
электросети не тяните за кабель
электропитания. Всегда беритесь
за саму вилку.
Только для Великобритании и
Ирландии: Прибор оснащен вилкой,
рассчитанной на ток 13 А. При
замене предохранителя в вилке
электропитания следует
использовать предохранитель 13 А
ASTA (BS 1362).
Данный прибор соответствует
директивам E.E.C.
2.3 Подключение к
водопроводу
•
•
•
Следите за тем, чтобы не
повредить шланги для воды.
Перед подключением прибора к
новым или давно не
использовавшимся трубам дайте
воде стечь, пока она не станет
чистой.
Перед первым использованием
прибора убедитесь в отсутствии
протечек.
2.4 Эксплуатация
ВНИМАНИЕ!
Существует риск травмы,
поражения электрическим
током, пожара, получения
ожогов или повреждения
прибора.
•
•
•
Используйте прибор только в
жилых помещениях.
Следуйте правилам по
безопасному обращению,
приведенным на упаковке моющего
средства.
Не кладите на прибор, рядом с ним
или внутрь него
легковоспламеняющиеся
материалы или изделия,
пропитанные
РУССКИЙ
•
•
•
легковоспламеняющимися
веществами.
Удостоверьтесь, что из белья
извлечены все металлические
предметы.
Не помещайте под прибор
контейнер для сбора воды на
случай возможной ее протечки.
Чтобы узнать, какие
дополнительные принадлежности
могут использоваться с Вашим
прибором, обратитесь в
авторизованный сервисный центр.
Не прикасайтесь к стеклянной
части дверцы во время работы
программы. Дверца может быть
горячей.
•
41
Применяйте только оригинальные
запасные части.
2.6 Утилизация
ВНИМАНИЕ!
Существует опасность
травмы или удушья.
•
•
•
Отключите прибор от электросети.
Отрежьте и утилизируйте кабель
электропитания.
Удалите защелку дверцы, чтобы
предотвратить риск ее запирания
при попадании внутрь прибора
детей и домашних животных.
2.5 Сервис
•
Для ремонта прибора обратитесь в
авторизованный сервисный центр.
3. ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ
3.1 Обзор прибора
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
7
Верхняя панель
Дозатор моющего средства
Панель управления
Рукоятка дверцы
Табличка с техническими данными
Фильтр сливного насоса
Ножки для выравнивания прибора
6
7
8
3.2 Включение функции
«Защита от детей»
Это фиксатор позволяет избежать
опасности запирания дверцы в случае
попадания в барабан детей или
домашних животных.
Поверните переключатель по часовой
стрелке так, чтобы канавка оказалась
в горизонтальном положении.
При этом закрыть дверцу прибора
будет невозможно.
42
www.electrolux.com
3.3 Набор крепежных
накладок (4055171146)
Имеется в продаже в ближайшем
авторизованном магазине.
Чтобы закрыть дверцу, поверните
переключатель против часовой
стрелки так, чтобы канавка оказалась
в вертикальном положении.
При установке прибора на цоколе
закрепите прибор крепежными
накладками.
Внимательно прочитайте инструкцию,
прилагаемую к данной
дополнительной принадлежности.
4. ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
4.1 Описание панели управления
1
2
Разглаживание
паром
Освежить
паром
Сушка
хлопка
3
4
5
6
Хлопок
Хлопок + Предв. стирка
7
Хлопок Eco
Время
сушки
Температура
Сушка
синтетики
Отсрочка
старта
Синтетика
Сушка
шерсти
Тонкие ткани
8
Доп.
Уровень
сушки полоскание
Отжим
9
Отжим/
Слив
Шерсть/Ручная стирка
Одеяла
Полоскание
ВКЛ/ВЫКЛ
12
1 Кнопка «Вкл/Выкл»
(ВКЛ/ВЫКЛ
2 Селектор программ
3 Сенсорное поле снижения
скорости отжима
(Отжим)
4 Сенсорное поле температуры
(Температура)
5 Дисплей
6 Сенсорное поле времени сушки
(Время сушки)
7 Сенсорное поле отсрочки пуска
(Oтсрочка старта)
11
10
8 Сенсорное поле дополнительного
полоскания
(Доп. полоскание)
9 Сенсорное поле степени сушки
(Уровень сушки)
10 Сенсорное поле «Пуск/Пауза»
(Старт/Пауза)
11 Сенсорные поля Менеджера
времени
(Time Manager)
12 Сенсорное поле «Любимая
программа»
(My favourites)
РУССКИЙ
Дисплей
A
B
C
D
E
F
G
L
K
J
A) Область температуры:
B)
I
J) Индикаторы стирки и сушки:
: Индикатор температуры
•
: Индикатор холодной воды
•
: Максимальная загрузка
белья1)
Данная индикация появляется,
когда программа выбрана, а
дверца открыта. При закрывании
дверцы она пропадает с дисплея.
: Oтсрочка пуска
•
: Kоды ошибок
•
•
E)
•
: Этап сушки
•
: Cообщение об ошибке
: Индикатор отсрочки пуска
: Индикатор постоянного
включения дополнительного
полоскания
G)
: Индикатор функции «Защита
от детей».
H)
, ,
сушки
I)
•
•
: Индикаторы степени
: Индикатор блокировки дверцы
Если отображается этот
символ, дверцу прибора
открыть невозможно.
Дверцу можно открыть только
после того, как этот символ
погаснет.
1) видна только при открытой дверце.
: Этап обработки паром
При выборе программы
на дисплее
отображаются
индикаторы всех
этапов выбранной
программы.
При запуске
программы на дисплее
мигает только
индикатор текущего
этапа программы.
По завершении этапа
индикатор данного
этапа остается на
дисплее.
По завершении
программы на дисплее
остается символ
последнего этапа
программы.
: Программа завершена.
F)
: Этап полоскания
: Этап отжима
: Продолжительность
программы
•
: Этап стирки
•
: индикатор Time Manager
C)
D) Область отображения времени:
•
H
K)
: Индикатор Eco Info
L) Область отжима:
•
: Индикатор скорости
отжима
•
: Индикатор стирки без
отжима
43
44
www.electrolux.com
•
: Индикатор остановки с
водой в баке
•
: Индикатор сверхтихого
режима
5. ПРОГРАММЫ
5.1 Таблица программ
Программа
Диапазон температур
Максималь
ная
загрузка
Максималь
ная
скорость
отжима
Описание программы
(Тип загрузки и степень
загрязненности)
Программы стирки
Хлопок
90°С – Холодная
стирка
9 кг
Белый и цветной хлопок. Обычное и
1600 об/мин легкое загрязнение.
9 кг
Белый и цветной хлопок. Сильная и
Хлопок + Предв. стирка 1600 об/мин обычная загрязненность.
90°С – Холодная
стирка
Хлопок Eco1)
60°C – 40°C
Синтетика
60°С – Холодная
стирка
Тонкие ткани
40°С – Холодная
стирка
Шерсть/Ручная стирка
40°С – Холодная
стирка
9 кг
Белый и нелиняющий цветной
1600 об/мин хлопок. Обычная загрязненность.
Энергопотребление при этом
уменьшается, а продолжительность
программы стирки увеличивается.
4 кг
Изделия из синтетических или
1200 об/мин смесовых тканей. Обычная
загрязненность.
4 кг
Ткани, требующие бережного
1200 об/мин обращения, например, из акрила,
вискозы и полиэстера. Обычная
загрязненность.
2 кг
Для шерстяных изделий, пригодных
1200 об/мин для машинной стирки, а также для
шерстяных изделий, подлежащих
ручной стирке, и изделий из тканей,
требующих бережного обращения,,
имеющих на этикетке символ «Ручная
стирка».2)
РУССКИЙ
Программа
Диапазон температур
Одеяла
60°C – 30°C
Полоскание
Холодная стирка
Отжим/Слив3)
Максималь
ная
загрузка
Максималь
ная
скорость
отжима
Описание программы
(Тип загрузки и степень
загрязненности)
3 кг
800 об/мин
Специальная программа для стирки
одного одеяла из синтетики, стеганого
или пухового одеяла, покрывала и
т.д.
9 кг
Полоскание и отжим белья. Все ткани.
1600 об/мин
9 кг
Отжим белья и слива воды из барабана.
1600 об/мин Все ткани.
Программы сушки
1 кг
Программа сушки для шерстяных
изделий.
3 кг
Программа сушки изделий из
синтетики.
7 кг
Программа сушки изделий из хлопка.
1.5 кг
Программа обработки паром для
хлопка и синтетических тканей.
Данный цикл используется, чтобы
избавить белье от запахов.4)
Сушка шерсти
Сушка синтетики
Сушка хлопка
Программы
обработки паром
Освежить паром
40°C
45
46
www.electrolux.com
Программа
Диапазон температур
Максималь
ная
загрузка
Максималь
ная
скорость
отжима
Описание программы
(Тип загрузки и степень
загрязненности)
1.5 кг
Паровая программа для хлопка.
Данный этап помогает избавиться от
складок на одежде.
Разглаживание паром
40°C
1) Энергосберегающая программа для хлопка. Программа с температурой 60°C и
загрузкой 9 кг является эталонной программой для расчета данных, указанных на
табличке энергопотребления в соответствии со стандартом EEC 92/75. Выбор этой
программы обеспечивает хорошие результаты стирки и уменьшает потребление
электроэнергии. Продолжительность программы стирки при этом увеличивается.
2) В ходе этого цикла барабан медленно вращается, обеспечивая щадящую стирку.
Может показаться, что барабан не вращается или вращается ненадлежащим
образом. Такое поведение прибора является нормой.
3) Задайте скорость отжима. Удостоверьтесь, что она соответствует типу белья. При
выборе параметра «Без отжима» доступен только этап слива.
4) Пар не удаляет запахи от животных.
Совместимость программных режимов
Программа
Хлопок
■
■
■
Хлопок + Предв. стирка
■
■
Хлопок Eco
■
Синтетика
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Тонкие ткани
■
■
■
■
■
■
■
Шерсть/Ручная стирка
■
■
■
■
Одеяла
■
Полоскание
■
■
Отжим/Слив1)
■
■
■
■
■
■
■
■
1) Задайте скорость отжима. Удостоверьтесь, что она соответствует типу белья. При
выборе параметра «Без отжима» доступен только этап слива.
РУССКИЙ
47
5.2 Программы для автоматической сушки
Степень сушки
Тип ткани
Загрузка
Очень сухое
Для изделий из махровых
тканей
Хлопок и лен
(купальные халаты,
полотенца и т.д.).
до 7 кг
В шкаф1)
Для вещей, которые предстоит
убрать на хранение
Хлопок и лен
(купальные халаты,
полотенца и т.д.).
до 7 кг
Синтетические или
смесовые ткани
(джемперы, блузки,
нижнее белье, кухонное
белье)
до 3 кг
Хлопок и лен
(простыни, скатерти,
рубашки и т.д.)
до 7 кг
Под утюг
Для белья, подлежащего
глажке
1) Советы для тестирующей организации Тестирование в соответствии с EN 50229
должно производиться с ПЕРВОЙ загрузкой весом 6 кг (состав загрузки: наволочка и
полотенца) с выбором программы АВТОМАТИЧЕСКОЙ СУШКИ «В ШКАФ» для
изделий из хлопка. ВТОРАЯ загрузка для сушки должна иметь вес 3 кг (состав
загрузки: 3 простыни и полотенца); тестирование должно проводиться с выбором
программы АВТОМАТИЧЕСКОЙ СУШКИ «В ШКАФ» для изделий из хлопка.
5.3 Программы для сушки с заданным временем
Степень сушки
Тип ткани
Очень сухое
Для изделий из
махровых тканей
Хлопок и лен
(купальные халаты,
полотенца и т.д.).
Загрузк Скорос Рекоменд
а (кг)
ть
ованная
отжима продолжи
(об/
тельность
мин)
(мин)
7
1600
240 - 250
5
1600
140 - 160
2
1600
85 - 95
В шкаф
Хлопок и лен
Для вещей, которые (купальные халаты,
предстоит убрать на полотенца и т.д.).
хранение
7
1600
230 - 240
5
1600
130 - 150
2
1600
75 - 85
В шкаф
Для вещей, которые
предстоит убрать на
хранение
3
1200
135 - 145
1
1200
40 - 50
Синтетические или
смесовые ткани
(джемперы, блузки,
нижнее белье, кухонное
белье)
48
www.electrolux.com
Степень сушки
Тип ткани
Под утюг
Для белья,
подлежащего
глажке
Хлопок и лен
(простыни, скатерти,
рубашки и т.д.)
Сушка шерсти
Шерсть
(шерстяные джемперы)
5.4 Woolmark Apparel Care Синий
•
Компания Вулмарк (Woolmark)
одобрила применение
используемой в данной машине
программы стирки шерстяных
изделий с этикеткой «ручная
стирка» при условии выполнения
стирки в соответствии с указаниями
производителя данной стиральной
Загрузк Скорос Рекоменд
а (кг)
ть
ованная
отжима продолжи
(об/
тельность
мин)
(мин)
7
1600
210 - 230
5
1600
100 - 120
2
1600
65 - 75
1
1200
110 - 130
машины. Следуйте указаниям по
сушке изделия, приведенным на
его этикетке, а также другим
инструкциям по уходу за бельем.
M1144
• Компания Вулмарк (Woolmark)
одобрила применение
используемой в данной машине
программы сушки шерстяных
изделий с этикеткой «ручная
стирка» при условии выполнения
сушки в соответствии с указаниями
производителя данной стиральной
машины. Осуществляя другие виды
ухода за изделием,
руководствуйтесь инструкциями на
его этикетке. M1224
Символ Woolmark является
сертификационным товарным знаком
в Великобритании, Ирландии,
Гонконге и Индии.
6. ПОКАЗАТЕЛИ ПОТРЕБЛЕНИЯ
Приведенные в таблице данные являются ориентировочными. Они
могут меняться в зависимости от количества и типа белья,
температуры воды и окружающей температуры.
РУССКИЙ
49
При запуске программы на дисплее отображается
продолжительность программы с учетом максимальной загрузки.
В ходе этапа стирки продолжительность программы вычисляется
автоматически; она может значительно уменьшиться, если загрузка
ниже максимальной (например, для программы Хлопок 60°C при
максимальной загрузке в 9 продолжительность программы
превышает 2 часа, в то время как при фактической загрузке в 1 кг
продолжительность программы не превысит одного часа).
В то время как прибор вычисляет фактическую продолжительность
программы, на дисплее мигает точка.
Программы
Загруз Потребл Потреблен
ка (кг) ение
ие воды (в
электроэ литрах)
нергии
(кВт·ч)
Приблизительная
продолжительнос
ть программы (в
минутах)
Хлопок 60°С
9
1.6
69
168
Хлопок Eco
«Энергосберегающая
программа для хлопка»
при 60°C 1)
9
1.05
63
230
Хлопок 40°C
9
1.0
69
164
Синтетика 40°С
4
0.6
48
105
Деликатные ткани, 40°C
4
0.7
58
86
Шерсть / Ручная стирка
30°C
2
0.35
57
61
1) «Энергосберегающая программа для хлопка» при 60°C и загрузке 9 кг является
эталонной программой для расчета данных, указанных на табличке
энергопотребления в соответствии со стандартом EEC 92/75.
7. РЕЖИМЫ
7.1 Температура
Используйте эту функцию для
изменения температуры по
умолчанию.
Индикатор
= холодная вода.
На дисплее отобразится текущая
температура.
На дисплее отобразится индикатор
заданной скорости.
Дополнительные функции отжима:
Без отжима
•
•
•
7.2 Отжим
С помощью этой функции можно
уменьшить скорость отжима по
умолчанию.
•
Используйте эту функцию для
пропуска всех фаз отжима.
Используйте для очень деликатных
тканей.
Для некоторых программ стирки на
этапе полоскания используется
больший объем воды.
На дисплее отображается
индикатор
.
50
www.electrolux.com
Остановка с водой в баке
•
•
•
•
Используйте эту функцию для
предотвращения образования
складок на белье.
Программа стирки останавливается
с водой в барабане. Барабан
регулярно совершает вращения
для предотвращения образования
складок на белье.
Дверца остается заблокированной.
Чтобы открыть дверцу, необходимо
слить воду.
На дисплее отображается
индикатор
.
Для слива воды см. Главу
«По окончании
программы».
Очень тихая
•
•
•
•
•
Используйте эту функцию, чтобы
пропустить все фазы отжима и
выполнить бесшумную стирку.
Для некоторых программ стирки на
этапе полоскания используется
больший объем воды.
Программа стирки останавливается
с водой в барабане. Барабан
регулярно совершает вращения
для предотвращения образования
складок на белье.
Дверца остается заблокированной.
Чтобы открыть дверцу, необходимо
слить воду.
На дисплее отображается
индикатор
.
Для слива воды см. Главу
«По окончании
программы».
7.3 Время сушки
Данная функция позволяет задать
продолжительность сушки белья,
основываясь на времени, которым вы
располагаете. На дисплее
отображается текущее значение
настройки.
При каждом нажатии на это сенсорное
поле значение времени увеличивается
на 5 минут.
Не все значения времени
подходят и доступны для
выбора ко всем видам
тканей.
7.4 Oтсрочка старта
С помощью этой функции можно
отложить запуск программы на период
от 30 минут до 20 часов.
На дисплее отображается
соответствующий индикатор.
7.5 Доп. полоскание
С помощью этой функции можно
добавить в программу стирки фазу
дополнительного полоскания.
Используйте данную функцию в
случае аллергии на средства для
стирки или, если вода в вашем
регионе отличается мягкостью.
Загорится соответствующий
индикатор.
7.6 Уровень сушки
Данная функция позволяет задать
автоматическое обеспечение
выбранной степени сушки белья. На
дисплее при этом отобразится символ
заданной степени сушки.
•
•
•
Степень Экстра-сушка для
изделий из хлопка
Степень В шкаф для изделий из
хлопка и синтетики
Степень Под утюг для изделий из
хлопка
7.7 Менеджер времени
При выборе программы стирки на
дисплее отображается ее
продолжительность по умолчанию.
Нажмите
или , чтобы уменьшить
или увеличить продолжительность
программы.
Менеджер времени может
использоваться только с программами
в таблице.
Индикатор
Хлопок Eco
РУССКИЙ
2)
4)
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■3)
■3)
■
■
■
■
1)
1)
•
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■3)
■
■
■
■3)
■3)
■
■3)
1) Если имеется в наличии.
2) Самая быстрая: для освежения белья.
3) Продолжительность программы по
умолчанию.
4) Наиболее длительная: Постепенное
увеличение продолжительности
программы уменьшает
энергопотребление. Оптимизирование
этапа нагрева бережет электроэнергию,
а увеличение продолжительности
работы обеспечивает идентичные
результаты стирки (особенно в случае
обычного загрязнения).
Информативные полоски Эконом
Информативные полоски «Эконом»
(отображаются только с программами
стирки хлопка и синтетики) сообщают
об энергоэффективности программы
стирки:
•
51
изменении продолжительности
программы стирки (см. Главу
«Менеджер времени»), температуры
стирки и веса белья. Для оптимизации
производительности программы
стирки необходимо увеличить число
полосок:
6 полосок: наиболее эффективная
настройка, оптимизирующая
производительность программы
стирки.
• 1 полоска: менее эффективная
настройка.
Количество информативных полосок
«Эконом» меняется в случае
В случае увеличения
продолжительности программы
число информативных полосок
«Эконом» увеличивается.
Увеличение продолжительности
программы стирки обеспечивает
постоянный уровень
производительности, что позволяет
сократить энергопотребление.
• В случае уменьшение температуры
стирки число информативных
полосок «Эконом» увеличивается.
Как подобрать наиболее
энергоэффективные настройки:
•
•
•
Выбирайте индикаторы
или
функции «Менеджер времени»
Задавайте наиболее низкую
температуру стирки.
Не используйте этап
предварительной стирки.
7.8 My favourites
Эта функция позволяет записывать в
память любимую программу и
дополнительные параметры.
Использование отсрочки пуска
одновременно с функцией MyFavourite
невозможно.
Как записать программу
1. Включите прибор нажатием на
кнопку .
2. Задайте программу и
дополнительные функции, которые
следует записать в память.
3. Нажимайте на MyFavourite, пока на
дисплее не появится текст «MEM».
Как выбрать записанную программу
1. Включите прибор нажатием на
кнопку .
2. Нажмите на MyFavourite коротким
нажатием.
Функция отсрочки пуска
записи не подлежит.
52
www.electrolux.com
8. ПАРАМЕТРЫ
8.1 Защита от детей
С помощью этой функции можно
заблокировать панель управления от
детей.
•
Чтобы включить/выключить эту
функцию, одновременно нажмите и
удерживайте Drying Time и Drying
Level до тех пор, пока не
загорится/отключится индикатор
.
Можно включить эту функцию:
•
После нажатия
: селектор
программ и функций блокируются.
•
До нажатия кнопки
: в этом
случае прибор будет нельзя
запустить.
8.2 Постоянное
дополнительное полоскание
С помощью этой функции можно
включить постоянное дополнительное
полоскание при установке новой
программы.
•
Чтобы включить/выключить эту
функцию, одновременно нажмите и
удерживайте Delay Start и Drying
Time до тех пор, пока не загорится/
отключится индикатор
.
8.3 Звуковая сигнализация
Звуковые сигналы подаются в
следующих случаях:
• Работа программы завершена.
• В случае неисправности прибора.
Чтобы включить/отключить
звуковые сигналы, нажимайте Extra
Rinse и Drying Level одновременно - в
течение 6 секунд.
При обнаружении
неисправности звуковые
сигналы будут подаваться
даже в случае их
отключения.
9. ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
1. Поместите небольшое количество
моющего средства в отсек для
этапа стирки.
2. Не загружая в прибор одежды,
выберите и запустите программу
для стирки изделий из хлопка на
максимальной температуре.
Эта процедура удалит из барабана и
бака любые загрязнения.
10. ЕЖЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ВНИМАНИЕ!
См. Главы, содержащие
Сведения по технике
безопасности.
10.1 Загрузка белья
1. Откройте дверцу прибора.
2. Поместите белье в барабан по
одной вещи за раз.
3. Перед загрузкой встряхните
каждое загружаемое изделие.
Не превышайте норму загрузки при
укладке белья в барабан.
4. Закройте дверцу.
РУССКИЙ
ОСТОРОЖНО!
Убедитесь, что белье не зажато между
уплотнением и дверцей. Это может
привести к протечке или повреждению
белья.
10.2 Добавление средства
для стирки и добавок
1. Отмерьте количество средства для
стирки и кондиционера для ткани.
2. Осторожно закройте отсек
средства для стирки.
10.3 Отделения дозатора моющих средств
ОСТОРОЖНО!
Используйте только моющие средства для стиральных машин.
Всегда следуйте инструкциям, приведенным на упаковке средств для
стирки.
Отсек средства для стирки, используемого на этапе
предварительной стирки.
Отсек средства для стирки, используемого на этапе стирки.
Отделение для жидких добавок (кондиционера для тканей,
средства для подкрахмаливания).
Заслонка для порошкового или жидкого средства для стирки.
10.4 Жидкое или порошковое
средство для стирки.
A
1.
2.
53
54
www.electrolux.com
B
3.
4.
• Положение A для стирального порошка (заводская настройка).
• Положение B для жидкого средства для стирки.
При использовании жидкого средства для стирки:
• Не используйте гелеобразные или густые жидкие средства для
стирки.
• Не превышайте максимальный уровень жидкого средства для
стирки.
• Не используйте этап предварительной стирки.
• Не используйте функцию отсрочки пуска.
10.5 Включение прибора
Нажмите кнопку
для включения или
отключения прибора. При включении
прибора выдается звуковой сигнал.
10.6 Выбор программы
1. Выберите программу стирки,
повернув селектор программ:
• При этом загорится индикатор
соответствующей программы.
замигает.
Индикатор
На дисплее отобразится
уровень Менеджера времени,
продолжительность программы
и индикаторы этапов
программы.
2. В случае необходимости измените
температуру, скорость отжима,
продолжительность цикла или
включите доступные функции. При
включении функции загорается ее
индикатор.
•
•
При ошибочной установке
на дисплее отобразится
сообщение
.
10.7 Запуск программы без
отсрочки пуска
Нажмите на
.
•
Индикатор
перестает мигать
и включается.
•
Индикатор
начнет мигать на
дисплее.
Программа запускается, дверца
блокируется, на дисплее
появляется индикатор
.
В ходе набора прибором воды
на короткое время может
включиться сливной насос.
•
•
Примерно через 15 минут
после запуска программы:
• Прибор автоматически
регулирует
продолжительность
программы в
соответствии с
объемом белья.
• На дисплее отобразится
новое значение.
РУССКИЙ
10.8 Запуск программы с
отсрочкой пуска
1. Нажимайте
, пока на дисплее не
отобразится нужное значение
задержки.
Соответствующий индикатор
загорается на дисплее.
2. Нажмите на
:
• Прибор начнет обратный отсчет
времени.
• После завершения обратного
отсчета произойдет
автоматический запуск
программы.
Можно отменить или
изменить значение
отсрочки до нажатия на
Перед запуском новой
программы прибор может
произвести слив воды. В
этом случае убедитесь,
что средство для стирки
все еще находится в
дозаторе моющих средств;
в противном случае
добавьте средство для
стирки.
10.11 Открывание дверцы
ОСТОРОЖНО!
Если температура или
уровень воды в барабане
слишком высоки и барабан
еще вращается, дверцу
нельзя будет открыть.
. Для отмены отсрочки
пуска:
•
Нажмите
, чтобы
перевести прибор в
режим паузы.
•
Нажимайте на
тех пор, пока на
дисплее не
•
Вновь нажмите
для немедленного
запуска программы.
появится
до
'.
10.9 Прерывание программы
и изменение выбранных
функций
Ряд функций можно изменить до того,
как они будут запущены.
.
1. Нажмите на
Замигает индикатор.
2. Внесите изменения в функции.
3. Вновь нажмите
.
Выполнение программы будет
продолжено.
10.10 Отмена
выполняющейся программы
1. Нажмите кнопку
на несколько
секунд, чтобы отменить программу
и отключить прибор.
55
2. Чтобы включить прибор, еще раз
нажмите ту же кнопку. Теперь
можно выбрать новую программу
стирки.
При выполнении программы или в
случае использования задержки пуска
дверца прибора блокируется, а на
дисплее отображается индикатор
.
Как открыть дверцу прибора при
работающей программе или при
использовании отсрочки пуска:
, чтобы перевести
1. Нажмите на
прибор в режим паузы.
2. Дождитесь отключения индикатора
блокировки дверцы
.
3. Откройте дверцу.
4. Закройте дверцу и снова нажмите
на
.
Работа программы или функции
отсрочки пуска продолжится.
10.12 По окончании
программы
•
•
•
•
•
Прибор автоматически завершит
работу.
Будет выдан звуковой сигнал (если
он включен).
На дисплее высветится .
Индикатор Старт/Пауза гаснет.
Индикатор блокировки дверцы
погаснет.
56
www.electrolux.com
•
•
Дверцу можно открыть.
Выньте белье из прибора.
Убедитесь, что барабан пуст.
• Закройте водопроводный вентиль.
• Нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ на
несколько секунд, чтобы отключить
прибор.
• Оставьте дверцу приоткрытой для
предотвращения образования
плесени и неприятных запахов.
Программа стирки завершена, но в
барабане осталась вода.
• Барабан регулярно совершает
вращения для предотвращения
образования складок на белье.
• Горит индикатор дверцы
.
Дверца остается заблокированной.
• Чтобы открыть дверцу, необходимо
слить воду.
Для слива воды:
погаснет, и дверцу можно будет
открыть.
4. Нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ на
несколько секунд, чтобы отключить
прибор.
Прибор автоматически
произведет слив воды и
отжим приблизительно
через 18 часов (за
исключением программ
стирки шерстяных
изделий).
10.13 АВТОМАТИЧЕСКИЙ
переход в режим ожидания
Если прибор не будет выключен, то
через несколько минут по окончании
программы стирки он перейдет в
режим сохранения энергии.
1. Нажмите на
.
Прибор произведет слив воды и
отжим.
2. Для того, чтобы прибор произвел
Режим сохранения энергии уменьшает
энергопотребление, пока прибор
находится в режиме ожидания.
. При
только слив, выберите
необходимости понизьте скорость
отжима.
3. По окончании программы
индикатор блокировки дверцы
•
Гаснут все индикаторы и дисплей.
•
•
.
Медленно мигает индикатор
Для выключения режима
сохранения энергии нажмите на
одну из кнопок выбора режимов.
11. ЕЖЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ – ТОЛЬКО
СУШКА
ВНИМАНИЕ!
См. Главы, содержащие
Сведения по технике
безопасности.
11.1 Установка степени сушки
ВНИМАНИЕ!
Убедитесь, что
водопроводный кран
открыт.
1. Чтобы включить прибор, нажмите
и удерживайте ВКЛ/ВЫКЛ в
течение нескольких секунд.
2. Загрузите белье по одной вещи за
раз.
3. Поверните селектор программа на
программу, подходящую для
белья, которое предстоит
высушить. На дисплее высветится
индикация сушки
.
Для получения хороших
результатов сушки не
превышайте
максимального значения
загрузки,
рекомендованного в
настоящем Руководстве
пользователя. Не
уменьшайте
автоматически заданную
скорость отжима
выбранной программы.
РУССКИЙ
11.2 Автоматическая сушка
до заданной степени
•
Имеется возможность сушки белья до
заранее заданных степеней сушки:
•
1. Многократным нажатием
добейтесь отображения на
дисплее одного из индикаторов
степени сушки:
•
: Индикатор уровня «ПОД
УТЮГ» для изделий из хлопка
•
: Индикатор уровня «В
ШКАФ» для изделий из хлопка и
синтетики
: Индикатор уровня
«ЭКСТРА-СУШКА» для изделий
из хлопка
На дисплее появляется значение
времени, вычисленное в расчете на
размер загрузки по умолчанию. Если
объем Вашей загрузки больше или
меньше размера по умолчанию,
прибор автоматически регулирует
значение времени в ходе цикла.
2. Для начала выполнения
блокировки дверцы
программы сушки
. Индикатор
начнет мигать.
Не все уровни доступны
для всех видов белья.
11.3 Сушка с заданным
временем
Также имеется возможность
произвести сушку белья, задав время
сушки вручную:
1. Многократным нажатием
выберите необходимое значение
времени (см. «Таблицу программ
сушки с заданным временем»).
• На дисплее отобразится
значение «10 минут». При
каждом нажатии на это
сенсорное поле значение
времени увеличивается на 5
минут.
например,
.
Через несколько секунд на
дисплее отобразится новое
значение времени:
. Прибор
также вычисляет
продолжительность этапов
антисминания и охлаждения.
2. Для начала выполнения
программы нажмите на
.
• На дисплее будет периодически
отображаться новое значение
времени.
•
•
.
программы нажмите на
На дисплее высветится индикация
57
На дисплее отобразится
текущее значение настройки,
•
Индикатор программы сушки
начнет мигать.
На дисплее высветится
индикация блокировки дверцы
.
Если заданная продолжительность
этапа сушки равна только 10 минутам,
прибор выполнит только этап
охлаждения.
Если белье недостаточно сухое, снова
задайте короткое время сушки.
11.4 Завершение программы
сушки
Прибор автоматически завершает
работу.
•
Выдается звуковой сигнал (если
эта функция включена).
•
На дисплее высвечивается .
•
•
Индикатор
гаснет.
В последние минуты цикла сушки
прибор выполняет этапы
охлаждения и антисминания.
Дверца по-прежнему остается
заблокированной.
Когда символ блокировки дверцы
пропадет с дисплея, дверцу можно
будет открыть.
1. Нажмите кнопку
на несколько
секунд, чтобы отключить прибор.
Через несколько минут после
окончания программы стирки функция
58
www.electrolux.com
экономии электроэнергии
автоматически выключит прибор.
2. Выньте белье из прибора.
Убедитесь, что барабан пуст.
3. Оставьте дверцу приоткрытой для
предотвращения образования
плесени и неприятных запахов.
4. Закройте водопроводный вентиль.
12. ЕЖЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ – СТИРКА И
СУШКА
ВНИМАНИЕ!
См. Главы, содержащие
Сведения по технике
безопасности.
12.1 Программа «Нон-стоп»
1. Чтобы включить прибор, нажмите
и удерживайте ВКЛ/ВЫКЛ в
течение нескольких секунд.
2. Загрузите белье по одной вещи за
раз.
Для получения хороших
результатов сушки не
превышайте
максимального значения
загрузки,
рекомендованного в
настоящем Руководстве
пользователя. Не
уменьшайте
автоматически заданную
скорость отжима
выбранной программы.
3. Поместите моющее средство и
добавки в соответствующие
отделения.
4. Поверните селектор программ на
программу стирки.
На дисплее отобразится индикация
различных этапов стирки.
5. Выберите доступные функции.
12.2 Стирка и автоматическая
сушка
1. Многократным нажатием
добейтесь отображения на
дисплее одного из индикаторов
степени сушки:
•
: Индикатор уровня «ПОД
УТЮГ» для изделий из хлопка
•
: Индикатор уровня «В
ШКАФ» для изделий из хлопка и
синтетики
•
: Индикатор уровня
«ЭКСТРА-СУШКА» для изделий
из хлопка
На дисплее отображается индикатор
. Отображаемое на дисплее время
является продолжительность
совокупности циклов стирки и сушки,
рассчитанная на основе размера
загрузки по умолчанию.
Для достижения хороших
результатов сушки прибор
не позволяет установить
слишком низкую скорость
отжима для белья, которое
предстоит выстирать и
высушить.
2. Для начала выполнения
программы нажмите на
.
На дисплее высветится индикатор
заданной степени сушки.
Включится индикация блокировки
.
дверцы
На дисплее будет периодически
отображаться новое значение
времени.
В последние минуты цикла
сушки прибором
производится этапы
антисминания и
охлаждения.
РУССКИЙ
12.3 Стирка и сушка с
заданным временем
Для достижения хороших результатов
сушки прибор не позволяет установить
слишком низкую скорость отжима для
белья, которое предстоит выстирать и
высушить.
1. Нажмите на , чтобы задать
продолжительность сушки. На
дисплее отобразится значение «10
минут».
На дисплее появится индикатор . На
дисплее отобразится текущее
значение времени сушки. например:
. Через несколько секунд на
дисплее отобразится окончательное
значение времени
, состоящее
из полной суммы продолжительности
циклов стирки и сушки (стирка + сушка
+ антисминание + этапы охлаждения).
Если задать время сушки
после стирки равным
только 10 минутам,
вычисленная прибором
продолжительность будет
также включать этапы
антисминания и
охлаждения.
2. Для начала выполнения
программы нажмите на
.
На дисплее высветится индикатор
. Дверца будет заблокирована. На
дисплее будет периодически
отображаться новое значение
времени.
12.4 Окончание программы
Прибор автоматически завершит
работу. Выдается звуковой сигнал
(если эта функция включена).
Подробнее см. Раздел «По окончании
программы сушки» в предыдущей
Главе.
1. Выньте белье из прибора.
59
Убедитесь, что барабан пуст.
2. Оставьте дверцу приоткрытой для
предотвращения образования
плесени и неприятных запахов.
12.5 Ворс на белье
В ходе этапа стирки и/или сушки сушка
определенных видов тканей,
например, пористой ткани, шерсти и
толстовок из трикотажа может
привести к образованию ворса.
Образовавшийся ворс может пристать
к ткани в ходе следующего цикла.
Это неудобство еще более
проявляется в ходе обработки т.н.
технических тканей.
Для предотвращения образования
ворса на одежде рекомендуется:
•
•
•
•
Не стирать темные вещи после
стирки и сушки светлых вещей
(новые вещи из пористой ткани,
шерсти, толстовки из трикотажа) и
наоборот.
После первой стирки сушить вещи
из подобных видов ткани на
открытом воздухе.
Очистка сливного фильтра.
После этапа сушки очистите пустой
барабан, уплотнитель и дверцу
мокрой тряпкой.
12.6 Удаление ворса от
одежды
Для удаления из барабана ворса
запустите специальную программу:
1. Слейте воду из барабана.
2. Очистите барабан, уплотнитель и
дверцу мокрой тряпкой.
3. Выберите программу полоскания.
4. Для включения функции очистки
одновременно нажмите на Delay
Start и Drying Level и удерживайте,
пока на дисплее не появится
значок CLE.
5. Для начала выполнения
программы нажмите на
.
60
www.electrolux.com
13. ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
13.1 Загрузка белья
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Разделите белье на: белое белье,
цветное белье, синтетику, тонкое
деликатное белье и изделия из
шерсти.
Следуйте инструкциям,
приведенным на ярлыках вещей с
информацией по уходу за ними.
Не стирайте одновременно белое и
цветное белье.
Некоторые цветные вещи могут
обесцвечиваться при первой
стирке. Рекомендуется стирать их
отдельно при первой стирке.
Застегните наволочки, закройте
молнии, зацепите крючки,
защелкните кнопки. Завяжите
ремешки.
Выньте из карманов все их
содержимое и расправьте вещи.
Выверните многослойные изделия,
изделия из шерсти и вещи с
аппликациями.
Выведите стойкие пятна.
При помощи специального
средства для стирки отстирайте
сильно загрязненные места.
Соблюдайте осторожность при
обращении с занавесками. Удалите
крючки или поместите занавески в
мешок для стирки или наволочку.
Не стирайте в приборе белье с
необработанными краями или с
разрезами. Помещайте небольшие
вещи и деликатные вещи
(например, бюстгальтеры с
косточками, ремни, колготки и т.д.)
в мешок для стирки.
При крайне малой загрузке на
этапе отжима возможен дисбаланс.
В этом случае вручную
распределите вещи в барабане и
снова запустите этап отжима.
В продаже имеются
специализированные средства для
выведения пятен. Используйте
пятновыводители, подходящие к
конкретному типу пятен и ткани.
13.3 Средства для стирки и
добавки
•
•
•
•
•
•
13.2 Стойкие пятна
Вода и средство для стирки могут не
справиться с некоторыми пятнами.
Такие загрязнения рекомендуется
удалять до загрузки одежды в прибор.
Используйте только средства для
стирки и добавки, предназначенные
специально для стиральных машин:
– стиральные порошки для всех
типов тканей,
– стиральные порошки для
изделий из деликатных тканей
(макс. температура 40°C) и
шерсти,
– жидкие моющие средства,
предпочтительные для
низкотемпературных программ
стирки (макс. температура
60°C) для всех типов тканей или
специально предназначенные
для стирки только шерстяных
изделий.
Не смешивайте разные средства
для стирки.
В целях сохранения окружающей
среды не используйте средства для
стирки в количествах,
превышающих необходимые.
Следуйте инструкциям,
приведенным на упаковке данных
средств.
Выбирайте средства, подходящие
для типа и цвета конкретной ткани,
температуры программы стирки и
уровня загрязненности.
Если в приборе отсутствует
дозатор средства для стирки с
заслонкой, добавляйте жидкие
средства для стирки при помощи
дозирующего шарика
(поставляемого производителем
средства для стирки).
13.4 Рекомендации по
экологичному использованию
•
при стирке белья обычной
загрязненности выбирайте
РУССКИЙ
•
•
•
программу стирки, не включающую
цикл предварительной стирки;
всегда запускайте программу
стирки при максимальной загрузке
белья;
при необходимости используйте
пятновыводитель и выбирайте
программу с более низкой
температурой стирки;
для того, чтобы правильно выбрать
нужное количество средства для
стирки, узнайте, какова жесткость
воды в Вашей водопроводной сети.
13.5 Жесткость воды
Если вода в Вашем регионе имеет
высокую или среднюю жесткость,
рекомендуется использовать
предназначенные для стиральных
машин смягчители для воды. В
регионах, где вода имеет низкую
жесткость, использование смягчителя
для воды не требуется.
Чтобы узнать уровень жесткости воды
в Вашем регионе обратитесь местную
службу контроля водоснабжения.
Используйте нужное количество
смягчителя воды. Следуйте
инструкциям, приведенным на
упаковке данных средств.
13.6 Рекомендации по сушке
Подготовка к циклу сушки
• Откройте вентиль подачи воды.
• Проверьте правильность
подключения сливного шланга.
Подробнее см. Главу «Установка».
• Данные о максимально допустимой
загрузке для программ сушки
приведены в таблице программ
сушки.
13.7 Изделия, сушка которых
не допускается
Не выбирайте программу сушки для
следующих типов белья:
• Вещи, требующие бережного
обращения.
• Синтетические шторы.
• Вещи с металлическими вставками.
• Нейлоновые чулки.
• Стеганые вещи.
•
•
•
•
•
•
61
Кроватные покрывала.
Одеяла.
Анораки.
Спальные мешки
Изделия из тканей, на которых
имеются остатки лака для волос,
растворителя для лака для ногтей и
схожие с ними материалы.
Одежда, в которой используется
вспененная резина или схожие с
ней материалы.
13.8 Этикетки с информацией
по уходу
При сушке белья следуйте указаниям
производителя, приведенным на
этикетках:
•
= Допустима сушка в сушильном
барабане.
•
= Допустима сушка при высокой
температуре.
•
= Допустима сушка при
пониженной температуре.
•
= Сушка в сушильном барабане
не допускается.
13.9 Продолжительность
цикла сушки
Время сушки может меняться в
зависимости от:
• скорости заключительного отжима
• степени сушки
• типа белья
• величины загрузки
13.10 Дополнительная сушка
Если по окончании программы сушки
белье все еще остается влажным,
снова задайте короткий цикл сушки.
ВНИМАНИЕ!
Не пересушивайте белье
во избежание
образования складок
усадки одежды.
13.11 Общие рекомендации
Примерное время сушки Вы можете
узнать из «Таблиц сушки».
62
www.electrolux.com
В дальнейшем опыт подскажет Вам,
как более точно подбирать время
сушки для Вашего белья. Принимайте
во внимание продолжительность уже
выполненных циклов сушки.
Во избежание статической
электризации по окончании цикла
сушки:
1. Используйте кондиционер для
ткани в ходе стирки.
2. Используйте специальный
кондиционер для ткани для
сушильных барабанов.
По окончании программы сушки не
оставляйте белье надолго в приборе.
14. УХОД И ОЧИСТКА
Всегда следуйте
инструкциям, приведенным
на упаковке данных
средств.
ВНИМАНИЕ!
См. Главы, содержащие
Сведения по технике
безопасности.
14.1 Очистка наружных
поверхностей
14.3 «Профилактическая
стирка»
Для очистки прибора используйте
только теплую воду с мылом. Насухо
вытрите все поверхности.
При использовании программ стирки
при низкой температуре в барабане
могут задерживаться остатки средства
для стирки. Регулярно проводите
профилактическую стирку. Для этого:
ОСТОРОЖНО!
Не используйте составы на
основе спирта,
растворителей или
химических веществ.
14.2 Удаление накипи
Если вода в Вашем регионе имеет
высокую или среднюю жесткость,
рекомендуется использовать
предназначенные для стиральных
машин средства для удаления накипи.
•
•
Выньте белье из барабана.
Выберите программу стирки хлопка
с максимальной температурой с
небольшим количеством моющего
средства.
14.4 Уплотнитель дверцы
Регулярно проверяйте состояние
барабана, во избежание образования
накипи и частичек ржавчины.
Для удаления частиц ржавчины
используйте только специальные
средства для стиральной машины.
Данную операцию следует
производить отдельно от стирки
белья.
Регулярно проверяйте состояние
уплотнителя и удаляйте все предметы
с его внутренней стороны.
РУССКИЙ
14.5 Очистка дозатора моющего средства
1.
2.
1
2
3.
4.
14.6 Чистка фильтра сливного насоса
ВНИМАНИЕ!
Не производите очистку
сливного фильтра, если в
приборе находится
горячая вода.
1.
2.
2
1
1
2
1
63
64
www.electrolux.com
3.
4.
1
5.
2
6.
1
2
7.
8.
1
2
9.
2
1
РУССКИЙ
65
14.7 Очистка наливного шланга и фильтра клапана
1.
2.
1
2
3
3.
4.
45°
20°
14.8 Экстренный слив
14.9 Меры против замерзания
В результате неисправности прибор
может быть не в состоянии произвести
слив воды.
Если прибор установлен в месте, где
температура может опускаться ниже
0°C, удалите из наливного шланга и
сливного насоса оставшуюся там
воду.
В этом случае выполните действия с
(1) по (9), описанные в Главе «Очистка
сливного фильтра». При
необходимости очистите насос.
После выполнения операций
экстренного слива воды необходимо
повторно включить систему слива:
1. После выполнения операций
экстренного слива воды
необходимо повторно включить
систему слива: Залейте 2 литра
воды в отсек дозатора моющего
средства для основной стирки.
2. Запустите программу, чтобы слить
воду.
1. Выньте вилку сетевого кабеля из
розетки.
2. Закройте водопроводный вентиль.
3. Поместите оба конца наливного
шланга в контейнер и дайте воде
вытечь из шланга.
4. Слейте воду из сливного насоса.
См. операции, выполняемые для
экстренного слива воды
5. После слива воды из сливного
насоса подключите наливной
шланг.
66
www.electrolux.com
ВНИМАНИЕ!
Перед тем, как вновь
использовать прибор,
убедитесь, что
температура превышает
0°C.
Производитель не несет
ответственность за ущерб,
вызванный воздействием
низких температур.
15. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
ВНИМАНИЕ!
См. Главы, содержащие
Сведения по технике
безопасности.
•
- Дверца прибора открыта или
не закрыта как следует.
Пожалуйста, проверьте дверцу!
•
- Нестабильная работа
электросети. Дождитесь
стабилизации электросети.
•
- Отсутствует обмен данными
между электронными компонентами
прибора. Выключите и снова
включите прибор.
•
- Сработала система защиты
от перелива. Отключите прибор и
закройте кран подачи воды.
Обратитесь в авторизованный
сервисный центр.
15.1 Введение
Прибор не запускается или
останавливается во время работы.
Сначала попытайтесь найти решение
проблемы (см. Таблицу). Если
решение не найдено, обратитесь в
авторизованный сервисный центр.
В случае ряда проблем прибором
могут выдаваться звуковые
сигналы, а на дисплее высвечиваться коды ошибок:
•
- В прибор не поступает как
следует вода.
•
- Прибор не сливает воду.
ВНИМАНИЕ!
Перед выполнением
проверок выключите
прибор.
15.2 Возможные неисправности
Неисправность
Возможное решение
Программа не
запускается.
Убедитесь, что вилка сетевого шнура вставлена в
розетку электропитания.
Убедитесь, что дверца прибора закрыта.
Убедитесь, что предохранитель на электрощите не
поврежден.
Убедитесь, что кнопка «Пуск/Пауза» была нажата.
Если задана функция «Отсрочка пуска», отмените
отсрочку или дождитесь окончания обратного отсчета.
РУССКИЙ
Неисправность
67
Возможное решение
Отключите функцию «Защита от детей», если она
включена.
В прибор не поступает Убедитесь, что водопроводный кран открыт.
как следует вода.
Убедитесь, что давление в водопроводной сети не
понижено. Для получения сведений об этом обратитесь
в местную службу водоснабжения.
Убедитесь, что водопроводный кран не засорен.
Убедитесь, что фильтр наливного шланга и фильтр
клапана не засорены. См. Главу «Уход и очистка».
Убедитесь, что наливной шланг не перекручен и не
передавлен.
Убедитесь, что наливной шланг подключен правильно.
Прибор не набирает
воду и тут же
производит ее слив.
Удостоверьтесь, что сливной шланг находится в
нужном положении. Возможно, шланг расположен
слишком низко.
Прибор не сливает
воду.
Убедитесь, что сливная труба не засорена.
Убедитесь, что сливной шланг не перекручен и не
передавлен.
Убедитесь, что сливной фильтр не засорен. При
необходимости очистите фильтр. См. Главу «Уход и
очистка».
Убедитесь, что сливной шланг подключен правильно.
Выберите программу слива, если выбрана программа
без использования слива.
Если использовалась функция, в результате работы
которой по окончании которой в баке остается вода,
воспользуйтесь программой «Слив».
Отжим не
Задайте программу отжима.
используется или цикл
стирки длится
дольше, чем обычно.
Убедитесь, что сливной фильтр не засорен. При
необходимости очистите фильтр. См. Главу «Уход и
очистка».
Распределите вещи в барабане вручную и снова
запустите этап отжима. Эта проблема может быть
вызвана разбалансировкой.
68
www.electrolux.com
Неисправность
Возможное решение
Вода на полу.
Убедитесь, что соединения шлангов герметичны, а
утечки воды отсутствуют.
Убедитесь, что сливной шланг не поврежден.
Убедитесь, что используется подходящее моющее
средство в необходимом количестве.
Невозможно открыть
дверцу прибора.
Убедитесь, что программа стирки завершена.
Если в барабане осталась вода, выберите программу с
использованием слива или отжима.
Убедитесь, что прибор получает электропитание.
Эта проблема может быть вызвана неисправностью
прибора. Обратитесь в авторизованный сервисный
центр. Если открыть дверцу необходимо, внимательно
ознакомьтесь с разделом «Аварийное открывание
дверцы».
Прибор издает
необычный шум.
Убедитесь, что прибор как следует выровнен. См.
раздел «Установка».
Убедитесь, что упаковка и/или транспортировочные
болты удалены. См. раздел «Установка».
Добавьте в барабан еще белья. Возможно, нагрузка
недостаточна велика.
Цикл заканчивается
быстрее, чем указано
на дисплее.
Прибор может изменить время стирки сообразно
конкретной загрузке белья. См. Главу «Показатели
потребления».
Цикл требует больше
времени, чем указано
на дисплее.
Несбалансированная загрузка белья увеличивает
продолжительность работы. Такое поведение прибора
является нормой.
Результаты стирки
Увеличьте количество моющего средства или
неудовлетворительны используйте другое моющее средство.
.
Перед стиркой используйте специальные средства для
удаления стойких пятен.
Убедитесь в правильности выбранной температуры.
Уменьшите объем загрузки.
Не удается выбрать
какой-либо режим.
Убедитесь, что Вы нажимаете только на требуемую
кнопку/кнопки.
Прибор не выполняет
сушку или не
высушивает белье
должным образом.
Откройте водопроводный вентиль.
РУССКИЙ
Неисправность
69
Возможное решение
Убедитесь, что сливной фильтр не засорен.
Уменьшите количество загружаемого белья.
Убедитесь в правильности выбора цикла. При
необходимости уменьшите время сушки.
На белье имеется
ворс другого цвета.
От предыдущей загрузки белья остался ворс другого
цвета:
• Этап сушки помогает избавиться от части ворса.
• Очистите одежду приспособлением для удаления
ворса.
В случае повторного обнаружения в барабане
необычно большого количества ворса запустите
специальную программу для его удаления (подробнее
см. «Ворс на одежде»).
После проверки включите прибор. Выполнение программы продолжится с того
момента, на котором она была прервана.
Если неисправность появится снова, обратитесь в авторизованный сервисный центр.
Если на дисплее отображаются другие коды ошибок. Выключите и включите прибор. В
случае повторного возникновения неисправности обратитесь в авторизованный
сервисный центр.
16. АВАРИЙНОЕ ОТКРЫВАНИЕ ДВЕРЦЫ
В случае перебоя в электропитании
или неисправности прибора дверца
остается заблокированной. При
восстановлении электропитания
выполнение программы продолжится.
В случае блокировки дверцы в ходе
неисправности имеется возможность
открывания дверцы при помощи
функции аварийной разблокировки.
Перед открыванием дверцы:
ОСТОРОЖНО!
Убедитесь, что вода и
белье имеют
безопасную, а не
высокую температуру.
При необходимости
дождитесь их
остывания.
ОСТОРОЖНО!
Убедитесь, что барабан
не вращается. При
необходимости
дождитесь, пока барабан
не перестанет
вращаться.
Убедитесь, что уровень
воды внутри барабана
не слишком высок. При
необходимости
произведите аварийный
слив воды (см. Раздел
«Аварийный слив» в
Главе «Уход и очистка»).
Для открывания дверцы выполните
следующие действия:
1. Нажмите на кнопку ВКЛ/ВЫКЛ для
выключения прибора.
2. Выньте вилку сетевого кабеля из
розетки.
3. Откройте заслонку фильтра.
4. Нажав и удерживая рычаг
аварийной разблокировки по
70
www.electrolux.com
направлению вниз, откройте
дверцу прибора.
5. Извлеките белье и закройте
дверцу прибора.
6. Закройте заслонку.
17. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Расстояние
Ширина/Высота/
Глубина/Общая
глубина
600 мм/ 850 мм/ 605 мм/ 639 мм
Подключение к
электросети
Напряжение
Общая мощность
Предохранитель
Частота
230 В
2200 Вт
10 А
50 Гц
Защита от проникновения твердых частиц и
IPX4
влаги обеспечивается защитной крышкой.
Исключения: низковольтное оборудование не
имеет защиты от влаги.
Давление в
водопроводной сети
Минимум
Максимум
0,5 бар (0,05 МПа)
8 бар (0,8 МПа)
Максимальная
загрузка для стирки
Хлопок
9 кг
Максимальная
загрузка для сушки
Хлопок
Синтетика
7 кг
3 кг
Скорость отжима
Максимум
1600 об/мин
18. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Материалы с символом
следует
сдавать на переработку. Положите
упаковку в соответствующие
контейнеры для сбора вторичного
сырья. Принимая участие в
переработке старого электробытового
оборудования, Вы помогаете
защитить окружающую среду и
здоровье человека. Не выбрасывайте
вместе с бытовыми отходами бытовую
технику, помеченную символом .
Доставьте изделие на местное
предприятие по переработке
вторичного сырья или обратитесь в
свое муниципальное управление.
РУССКИЙ
Дата производства данного изделия указана в серийном
номере (serial numbеr), где первая цифра номера
соответствует последней цифре года производства, вторая и
третья цифры – порядковому номеру недели. Например,
серийный номер 43012345 означает, что изделие
произведено на тридцатой неделе 2014 года.
Kласс энергопотребления: A
Электролюкс Италия С.п.А. Хаусхолд Эпплайенсиз - фабрика
Порчия
корсо Лино Занусси, 30, Порчия (ПН)
Италия
*
71
132922693-A-482014
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement