Electrolux | EW814F | User manual | Electrolux EW814F Korisnički priručnik

Electrolux EW814F Korisnički priručnik
UPUTE ZA UPORABU
PERILICA
EW 814 F
1
Poštovani kupce!
Molimo vas da pažljivo procitate ovo uputstvo za uporabu.
Posebnu pažnju posvetite uputama za sigurnu uporabu koje se nalaze na prvim stranicama ovog
uputstva.
Spremite ovo uputstvo na sigurno mjesto i predajte ga eventualnom slijedecem korisniku perilice.
Oštecenja uslijed transporta
Kad otpakiravate perilicu, provjerite da nije oštecena.
Ako niste sigurni, nemojte ju koristiti i odmah stupite u kontakt s ovlaštenim servisom.
Electrolux grupa je najveci svjetski proizvodac elektricnih/plinskih aparata za
kuhinje, cišcenje i vanjsku uporabu. Više od 55 milijuna proizvoda Electrolux grupe
(kao što su hladnjaci, štednjaci, perilice rublja, usisivaci, motorne pile i kosilice)
prodano je svake godine u vrijednosti od oko 14 milijardi USD u više od 150 zemalja
diljem svijeta.
2
UPOZORENJA
Ova su upozorenja navedena radi vaše sigurnosti i sigurnosti drugih osoba. Pažljivo ih procitajte prije
ugradnje ili korištenja perilice.
Postavljanje
•
•
•
•
•
•
Sav materijal korišten za pakiranje mora
biti uklonjen prije uporabe perilice. Ako se
ne uklone zaštitne naprave za siguran
prijevoz ili se ne uklone u cjelosti, može
doci do oštecenja perilice ili namještaja.
Proucite odgovarajuce poglavlje u
prirucniku.
Bilo kakve elektricarske radove potrebne
pri ugradnji perilice mora izvesti
osposobljeni elektricar.
Bilo kakve vodoinstalaterske radove
potrebne pri ugradnji perilice mora izvesti
osposobljeni vodoinstalater.
Nakon postavljanja perilice, provjerite da
ne stoji na elektricnom kabelu.
Ako je perilica postavljena na tepih,
osigurajte da zrak može nesmetano kružiti
izmedu podnožja perilice i poda.
•
Opca upozorenja
•
•
•
Uporaba
•
•
•
•
•
•
•
•
Uvijek prije otvaranja vrata provjerite da li
je iz bubnja izbacena voda. Ako je voda u
bubnju, izbacite je prethodno van prema
uputama za uporabu.
Nakon uporabe, izvucite utikac iz uticnice i
zatvorite dovod vode.
Ova je perilica namjenjena za uporabu u
kucanstvu. Nemojte je koristiti u druge
svrhe.
Perite samo rublje predvideno za strojno
pranje. Pridržavajte se uputa za pranje
naznacenih na etiketama pojedinih
odjevnih predmeta.
Nemojte prepuniti perilicu. Slijedite upute iz
ovog prirucnika.
Prije pranja ispraznite sve džepove. Bilo
kakvi predmeti poput novcica, pribadaca i
vijaka mogu prouzrociti štetu.
Ne smije se strojno prati rublje natopljeno
naftom, metilnim alkoholom, trikloretilenom
i slicno. Pri uporabi takvih tekucina za
cišcenje rublja, ostavite da u potpunosti
ishlape prije stavljanja rublja u perilicu.
Manje komade rublja poput carapa,
remenja i slicno stavite u platnenu vrecicu
ili jastucnicu kako se ne bi zaglavili izmedu
kade i bubnja.
Koristite samo preporucenu kolicinu
omekšivaca. Prekomjerna kolicina mogla
bi oštetiti rublje.
Za vrijeme dok perilica nije u uporabi,
ostavite vrata pritvorena kako bi sacuvali
gumu za brtvl jenje na vratima, te sprijecili
stvaranje neugodnog pljesnivog mirisa.
Perilicu smije popravljati samo ovlašteno
servisno osoblje. Ako popravke izvodi
nestrucna osoba, može doci do povreda ili
ozbiljnog kvara na perilici. Obratite se
ovlaštenom servisu.
Nikada ne povlacite kabel da biste izvukli
utikac iz uticnice.
Za vrijeme ciklusa pranja, staklena vrata
bubnja postaju vrlo vruca. Nemojte ih
dodirivati!
Sigurnost djece
•
•
•
•
•
3
Djeca vrlo cesto ne prepoznaju opasnosti
koje postoje u blizini elektricnih uredaja.
Osigurajte stalni nadzor dok je perilica u
pogonu i ne dopustite djeci da se igraju s
perilicom.
Dijelovi ambalaže (primjerice: folije,
stiropori) mogu biti opasni za djecu. Držite
ih van njihovog domašaja jer postoji
opasnost od gušenja!
Držite sva sredstva za pranje na sigurnom
mjestu izvan dohvata djece.
Pazite da djeca ili životinje ne udu u bubanj
perilice.
Kad uklanjate dotrajalu perilicu izvucite
utikac, slomite bravu na vratima, prerežite
elektricni dovod na nacin da uklonite utikac
i cijeli kabel. Tako se djeca u igri nece
moci zatvoriti u perilicu i doci u životnu
opasnost.
ODLAGANJE
Materijal za pakiranje
Materijali oznaceni simbolom
reciklirati.
>PE< = polietilen
>PS< = polistiren
>PP< = polipropilen
Perilica
mogu se
Za odlaganje dotrajale perilice koristite za to
namjenjena odlagališta.
Time pomažete da vaša zemlja ostane cista!
Kako biste to omogucili, odložite ih u
odgovarajuce spremnike (ili kontejnere).
SAVJETI ZA ZAŠTITU OKOLIŠA
•
Kako bi ostvarili uštedu vode i energije, te
pomogli u zaštititi okoliša, savjetujemo vam da
slijedite ove naputke:
• Kod prosjecno prljavog rublja ne morate
ukljuciti pretpranje i na taj nacin cete
uštedjeti sredstvo za pranje, vodu i vrijeme
(na taj nacin štitite i okoliš!).
• Perilica radi ekonomicnije ako je potpuno
napunjena. Nemojte ju prepuniti!
•
Ukoliko rublje prije pranja prikladno
obradite, možete ukloniti mrlje i ogranicena
onecišcenja. Rublje tada možete prati na
nižim temperaturama.
Izmjerite kolicinu sredstva za pranje ovisno
o tvrdoci vode, zaprljanosti rublja i kolicini
rublja koju perete.
TEHNICKI PODACI
DIMENZIJE
NAJVECE PUNJENJE
BRZINA CENTRIFUGE
NAPON/FREKVENCIJA
UKUPNA SNAGA
MINIMALNI OSIGURAC
PRITISAK VODE
EW 814 F
85 cm
60 cm
54 cm
5 kg
2 kg
2 kg
1 kg
850 o/min
220-230 V / 50 Hz
2200 W
10 A
2
5 N/cm
2
80 N/cm
Visina
Širina
Dubina
Pamuk
Sintetika
Osjetljivo
Vuna
Najmanji
Najveci
Ovaj aparat je izraden u skladu sa sljedecim EEC normama:
73/23/EEC od 19/02/73 odnosi se na niski napon
89/336/EEC od 03/05/89 odnosi se na elektromagnetsku uskladenost.
4
POSTAVLJANJE
Skidanje ambalaže
Prije ukljucenja perilice, morate skinuti sve
zaštitne naprave korištene za prijevoz i sav
materijal korišten za pakiranje.
Preporucamo da sacuvate sav materijal za
pakiranje jer ce vam možda zatrebati pri
buducem transportu.
1.
4.
Uspravite stroj i skinite preostala dva
plasticna vijka sa stražnje strane.
5.
Izvucite van iz rupa tri plasticna nosaca sa
kojih ste skinuli vijke.
6.
Zatvorite otvore pomocu plasticnih
cepova, koje možete pronaci sa stražnje
strane perilice.
Kljucem odvijte desni stražnji vijak.
Pažljivo polegnite perilicu i obratite
pozornost da ne prignjecite cijevi. Zato
izmedu stroja i poda postavite jedan od
polistirenskih komada korištenih za
pakiranje.
Smještanje i uravnoteženje
2.
Skinite plocu od polistirena sa donje
strane perilice i oslobodite dvije plasticne
vrecice.
3.
Pažljivo odstranite plasticnu vrecicu sa
desne strane (1), potom sa lijeve (2), tako
da ih izvucete prema sredini perilice.
Postavite perilicu na cvrstu i ravnu podlogu.
Provjerite kako kruženje zraka oko perilice ne
bi bilo zaprijeceno tepihom, prostirkom ili
slicno. Perilica ne smije dodirivati zid ni drugo
kuhinjsko pokucstvo.
Pažljivo uravnotežite perilicu otpuštanjem i
zatezanjem nogu za podešavanje. Neravnine
poda nemojte poništavati podmetanjem
kartona, drveta i slicnih materijala ispod stroja.
5
Odvodna cijev ne smije se savijati. Postavite
cijev na pod i podignite samo dio blizu mjesta
odvoda.
Prikljucak vode
Dovodnu cijev za vodu spojite na slavinu
pomocu prikljucka s navojem ¾.
Drugi kraj dovodne cijevi može se zakrenuti u
bilo kojem smjeru. Jednostavno otpustite
maticu, zakrenite cijev i ponovo zategnite
maticu, provjerivši pritom da voda ne curi.
Elektricki prikljucak
Perilica je namijenjena za rad uz jednofazno
napajanje 220-230 V, 50Hz.
Provjerite da li je vaša kucna elektricna
instalacija predvidena za zahtijevanu
maksimalnu snagu stroja (2.2 kW), ukljucujuci
i ostale uredaje prikljucene na istu instalaciju.
Dovodna cijev ne smije se produžavati.
Ako je prekratka, a ne želite pomaknuti
slavinu, zamijenite cijelu dovodnu cijev sa
dužom, namijenjenom za takvu uporabu.
Perilicu ukljucite u uzemljenu uticnicu.
Odvod vode
Proizvodac ne prihvaca nikakvu odgovornost
u slucaju nesreca, ako je uzrok nepoštivanje
ovih propisa o sigurnosti.
Elektricki kabel se smije zamijeniti samo u
ovlaštenom servisu.
Kraj odvodne cijevi može se postaviti na tri
nacina:
Preko ruba kade pomocu isporucenog
plasticnog držaca.
Ucvrstite ju na zid ili privežite za slavinu da bi
sprijecili njeno pomicanje ili ispadanje za
vrijeme izbacivanja vode.
Osigurajte da je kabel lako dostupan
nakon što je perilica postavljena.
U cijev za odvod. Cijev mora biti takva da je
odvodna cijev stroja postavljena na visini
najmanje 60 cm od poda.
Izravno u odvod pri cemu se preporuca
uporaba okomite cijevi dužine ne manje od 60
cm niti vece od 90 cm. Završetak odvodne
cijevi mora uvijek biti prozracen, što znaci da
unutarnji promjer otvora slavine mora biti veci
od vanjskog promjera odvodne cijevi.
6
VAŠA NOVA PERILICA
Ova nova perilica zadovoljava sve moderne zahtjeve za ucinkovitim pranjem rublja sa smanjenom
potrošnjom vode, energije i detergenata.
•
•
•
Kontrola za odabir temperature omogucuje vam da odaberete najpogodniju temperaturu za
vaše rublje.
Automatsko hladenje vode za pranje sa 95° na 60°C prije izbacivanja vode sprijecava
deformaciju stare vodovodne instalacije.
Detektor balansa sprijecava vibracije tijekom centrifugiranja.
OPIS PERILICE
1
2
3
4
5
6
Ladica sredstva za pranje
Tablica programa
Upravljacka ploca
Rucica na vratima
Filter
Podesive nogice
Ladica sredstva za pranje
Predpranje
Glavno pranje
Omekšivac rublja, škrob
Tablica programa
U unutrašnjosti ladice sredstva za pranje
nalazi se tablica programa na engleskom
jeziku. U uputstvima za uporabu možete
pronaci tablice programa na nekim drugim
jezicima.
7
RUKOVANJE
Upravljacka ploca
1 Pretinac sredstva za pranje
2 Tipka za smanjenje brzine
centrifugiranja
Pritiskom na ovu tipku brzina zadnjeg
centrifugiranja je smanjena:
sa 850 na 400 o/min na programima za
pamuk i lan
sa 750 na 400 o/min na programima za
sintetiku, osjetljivo rublje i vunu.
5 Tipka UKLJUCENO/ISKLJUCENO
Pritiskom na ovu tipku perilica se ukljucuje.
Ponovnim pritiskom perilica se iskljucuje.
6 Svijetleci indikator rada
Indikator svijetli za vrijeme rada perilice i gasi
se na kraju programa.
3 Tipka za pola punjenja
Kad perete manje kolicine pamucnog ili
lanenog rublja, pritiskom na ovu tipku smanjiti
cete potrošnju vode u ciklusu ispiranja.
7 Kontrola za odabir temperature
4 Tipka za zadržavanje ispiranja
(sprijecavanje gužvanja)
Položaj
Pritiskom na ovu tipku, za programe G-H-J-KL perilica nece ispustiti vodu od zadnjeg
ispiranja. Na ovaj nacin sprijeciti cete
gužvanje rublja.
Kako bi ispustili vodu i iscentrifugirali rublje
pritisnite tipku ponovo.
Ako želite samo ispustiti vodu odaberite
program N.
8 Kontrola za odabir programa
Zakrenite kontrolu kako biste odabrali
temperaturu pranja.
= hladno pranje.
Za odabir željenog programa, zakrenite
kontrolu u smjeru kazaljke na satu sve dok
se slovo programa ne nade tocno nasuprot
oznake.
Prije odabira ili promjene programa koji je
pokrenut, iskljucite perilicu pritiskom na tipku
UKLJUCENO/ISKLJUCENO.
8
SAVJETI PRI PRANJU
Razvrstavanje rublja
Najvece kolicine punjenja
Pridržavajte se uputa za održavanje rublja
datih u obliku simbola na prišivenim
etiketama.
Rublje razvrstajte kako slijedi:
bijelo, šareno, sintetika, osjetljivo, vuna.
Preporucene kolicine rublja naci cete u
karticama programa.
Opcenita pravila:
Pamuk, lan: pun bubanj ali ne previše
nabijen;
Sintetika: ne više od 1/2 bubnja;
Osjetljivo rublje i vuna: ne više od 1/3
bubnja.
Temperature
95°
60°
za normalno zaprljano bijelo pamucno
i laneno rublje (na primjer stolnjaci,
rucnici, plahte...).
Pranje s najvecom kolicinom rublja
najucinkovitije je obzirom na utrošak vode i
energije.
Za jace zaprljano rublje smanjite kolicinu
rublja.
za normalno zaprljano šareno
pamucno, laneno i sinteticko rublje
(npr košulje, spavacice, pidžame...) i
za malo uprljano bijelo pamucno
rublje (na primjer donje rublje).
Težina rublja
hladno
30°- 40°
za osjetljivo rublje (na primjer
mrežaste zavjese), miješano rublje
na osnovi sintetike i vune s
oznakom ”cista vuna, strojno
pranje, ne skuplja se”.
Sljedece težine su približne:
kupaci ogrtac
ubrus
navlaka za
poplun
plahta
jastucnica
stolnjak
rucnik
tabletic
spavacica
ženske gacice
muška radna kuta
muška košulja
muška pidžama
bluza
muške gacice
Prije stavljanja rublja u
perilicu
Bijelo i šareno rublje nikada nemojte prati
zajedno. Tijekom pranja bijelo bi rublje moglo
izgubiti svoju ”bjelinu”.
Novi šareni komadi rublja mogli bi pri prvom
pranju pustiti boju; prvo pranje takvog rublja
provedite zasebno.
Provjerite kako medu rubljem ne bi
zaostali metalni predmeti (na primjer
ukosnice, spajalice, cavlici).
Zakopcajte jastucnice, zatvorite zatvarace i
kukice. Zajedno povežite kravate i dugacke
trake.
Tvrdokorne mrlje odstranite prije pranja. Jako
uprljana podrucja na odjeci istrljajte pomocu
posebnih sredstava za cišcenje u obliku
praška ili paste.
O zavjesama se brinite s posebnom pažnjom.
Odstranite kukice ili ih povežite zajedno u
vrecicu ili mrežu.
9
1200 g
100 g
700
500
200
250
200
100
200
100
600
200
500
100
100
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
(*) nemojte koristiti aceton za odjecu od
umjetne svile.
Uklanjanje mrlja
Tvrdokorne mrlje ne mogu se ukloniti samo
pomocu vode i sredstva za pranje.
Preporucljivo ih je obraditi na odgovarajuci
nacin prije samog pranja.
Sredstva i dodaci za pranje
rublja
Krv: svježe mrlje obradite hladnom vodom. U
slucaju sasušenih mrlja, natopite preko noci u
vodi s dodatkom posebnog sredstva za
pranje, nakon toga istrljajte sapunom i vodom.
Dobri rezultati pranja zavise od odabira
sredstva za pranje i uporabe ispravne kolicine
u smislu smanjenja otpada i zaštite okoliša.
Iako su sredstva za pranje razgradiva, ona
sadrže tvari koje u velikim kolicinama mogu
narušiti ekološku ravnotežu u prirodi.
Mrlje od ulja: navlažite odjecu
odstranjivacem mrlja na bazi benzina,
polegnite je na mekanu krpu i lagano udarajte
po mrlji; ponovite nekoliko puta.
Izbor sredstva za pranje ovisi o vrsti rublja
(osjetljivo, vuna, pamuk itd.), boji, temperaturi
pranja i stupnju uprljanosti rublja.
Sasušene masne mrlje: navlažite odjecu
terpentinom, polegnite je na mekanu površinu
i lagano udarajte po mrlji vršcima prstiju i
pamucnom krpom.
Mogu se primijeniti sva sredstva namijenjena
strojnom pranju rublja:
− sredstva za pranje u obliku praška za sve
vrste rublja,
− sredstva za pranje u obliku praška za
osjetljivo rublje (maksimalno 60º C) i vunu,
− tekuca sredstva za pranje, osobito za
programe pranja s nižim temperaturama
(maksimalno 60º C) za sve vrste rublja, ili
posebno samo za vunu.
Hrda: u vrucoj vodi otopite oksalnu kiselinu ili
koristite hladna sredstva za odstranjivanje
hrde. Budite pažljivi pri obradivanju starijih
mrlja od hrde buduci da je struktura celuloznih
vlakana vec narušena i teži stvaranju rupe.
Mrlje od plijesni: primijenite izbljedivac,
dobro isperite (samo bijelo rublje i šareno
rublje otpornih boja).
Sredstva i dodaci za pranje stavljaju se u
odgovarajuci odjeljak pretinca za pranje prije
pocetka pranja.
Trava: lagano nasapunajte i primijenite
izbljedivac (samo bijelo rublje i šareno rublje
otpornih boja).
Ako koristite koncentrirani prašak ili tekuce
sredstvo za pranje, potrebno je odabrati
program bez predpranja.
Mrlje od ljepila: navlažite odjecu acetonom
(*), polegnite je na mekanu krpu i lagano
udarajte po mrlji.
Stroj za pranje sadrži protocni sustav koji
omogucuje optimalnu uporabu koncentriranih
sredstava za pranje.
Crvenilo za usne: navlažite odjecu acetonom
i obradujte mrlju metilnim alkoholom. Ostatke
mrlja s bijelog rublja odstranite izbljedivacem.
Tekuce sredstvo za pranje stavite u odjeljak
pretinca za pranje oznacen s
neposredno prije pocetka pranja.
Crveno vino: namakajte odjecu u vodi i
sredstvu za pranje, isperite i obradite octenom
ili limunskom kiselinom, nakon toga isperite.
Ostatke mrlja obradite izbljedivacem.
Omekšivac ili škrob stavite u odjeljak pretinca
za pranje oznacen s
prije pocetka pranja.
Tinta: ovisno o vrsti tinte, navlažite odjecu
acetonom (*), nakon toga octenom kiselinom;
ostatke mrlja s bijelog rublja obradite
izbljedivacem i nakon toga temeljito isperite.
Kolicine uskladite s preporukama proizvodaca
tih sredstava i nemojte prelaziti oznaku
"MAX" u pretincu sredstva za pranje.
Mrlje od katrana: najprije obradite
odstranjivacem mrlja, metilnim alkoholom ili
benzinom, nakon toga istrljajte pastom za
cišcenje.
10
Kolicina sredstva za pranje
Vrsta i kolicina potrebnog sredstva za pranje ovisiti ce o kolicini rublja, stupnju zaprljanosti i
tvrdoci vode.
Jedinica tvrdoce vode jest stupanj tvrdoce. Ako ne znate koja je tvrdoca vode na vašem podrucju,
obratite se nadležnim osobama u vodoprivrednoj organizaciji.
Preporucenu kolicinu sredstva za pranje naci cete u uputama danim od strane proizvodaca
sredstva za pranje.
Koristite manju kolicinu sredstva za pranje u sljedecim slucajevima:
− ako perete manje kolicine rublja,
− ako je rublje malo uprljano,
− ako se za vrijeme pranja stvara veca kolicina pjene.
Stupnjevi tvrdoce vode
Razina
1
2
3
4
Znacajka
meko
srednje
tvrdo
jako tvrdo
Stupanj
Njemacki
°dH
0-7
8-14
15-21
vece od 21
11
Francuski
°T.H.
0-15
16-25
26-37
vece od 37
Medunarodna tablica simbola
Simboli na odjevnim predmetima uveliko olakšavaju pranje i održavanje.
Jako pranje
Max. temp.
pranja 95°C
Max. temp.
pranja 60°C
Max. temp.
pranja 40°C
Max. temp.
pranja 30°C
Rucno
pranje
Nemojte
prati
Osjetljivo pranje
Bijeljenje
Izbjeljivanje u hladnoj vodi
Glacanje
Vruce glacalo
max. 200°C
Kemijsko
cišcenje
Pomocu svih
otopina
Toplo glacalo
max. 150°C
Nemojte izbjeljivati
Mlako glacalo
max. 110°C
Perklortilen, benzin,
cisti alkohol,
R111 i R113
Nemojte glacati
Benzin, cisti
alkohol
i R113
Zabranjeno
kemijsko
cišcenje
Visoka
temperatura
Sušenje
Na ravnoj
podlozi
Niska
temperatura
Na stalku
Na vješalici
12
U sušilici
Nemojte
sušiti u
sušilici
Redoslijed postupaka
4. Odabir željenih opcija
Prije nego u perilici operete prvu kolicinu
rublja, preporucujemo vam da, u svrhu
odstranjivanja svih tehnoloških tvornickih
ostataka iz kade i bubnja, pokrenete program
za pranje pamucnog rublja 60º C s praznom
perilicom. U odjeljak za glavno pranje
pretinca sredstva za pranje dodajte pola
mjerice sredstva za pranje i ukljucite perilicu.
Pritisnite jednu ili više tipki, ovisno o
izabranom programu.
1. Napunite perilicu rubljem
Otvorite vrata.
Stavljajte u stroj jedan po jedan komad rublja
za pranje tako da ga rastresete što je više
moguce.
Zatvorite vrata.
5. Podesite željenu
temperaturu
Zakrenite preklopku za odabir temperature u
željeni položaj.
2. Stavite sredstvo za pranje
Izvucite pretinac sredstva za pranje prema
van sve dok ne stane. Stavite potrebnu
kolicinu sredstva za pranje u odjeljak za
glavno pranje
.
Ako želite provesti predpranje, stavite
potrebnu kolicinu sredstva za pranje u
odgovarajuci odjeljak oznacen s
.
6. Odaberite program i
ukljucite perilicu
Zakrenite kontrolu za odabir programa u
smjeru kazaljke na satu dok oznaka ne dode
do željenog programa i pritisnite tipku
UKLJUCENO/ISKLJUCENO indikator rada se
pali, a perilica zapocinje s radom.
3. Stavite dodatke
Ako želite koristiti dodatke, stavite omekšivac
u odjeljak sa simbolom
.
Nemojte napuniti preko oznake “MAX”.
13
7. Na kraju programa
Perilica se automatski zaustavlja.
Indikator rada se gasi.
Ukoliko ste odabrali program za osjetljivo
rublje s opcijom za sprijecavanje gužvanja,
ispustite vodu prije otvaranja vrata.
Otvorite vrata 1 do 2 minute nakon završetka
programa kako bi osigurali dovoljno vremena
za odbravljenje elektricnog zaštitnog
mehanizma.
Pritisnite tipku UKLJUCENO/ISKLJUCENO
kako biste iskljucili stroj.
Izvadite rublje.
Bubanj pokrenite rukom kako biste provjerili
da je prazan. Tako cete izbjeci uništenje
zaostalih komada rublja prilikom sljedeceg
pranja (na primjer skupljanje) ili puštanje boje
medu bijelo rublje.
Otpustite sve tipke koje su bile pritisnute.
Zatvorite dovod vode i izvucite mrežni
prikljucak.
Ostavite vrata pritvorena kako bi se
unutrašnjost stroja zracila.
14
TABLICA PROGRAMA
Programi pranja za pamuk i lan
Max. punjenje: 5 kg
Program
Temperatura
A
60° - 95°
B
A
B
C
D
F
60° - 95°
30° - 60°
30° - 60°
30° - 40°
Vrsta rublja
Bijelo s
predpranjem
(jako zaprljano)
Opis ciklusa
Predpranje
Pranje na 60° - 95°C
3 ispiranja
Dugo centrifugiranje
Pranje na 60° - 95°C
3 ispiranja
Dugo centrifugiranje
Bijelo bez
predpranja
(normalno
zaprljano)
Obojano s
predpranjem
(jako zaprljano)
Moguce opcije
Predpranje
Pranje na 30° - 60°C
3 ispiranja
Dugo centrifugiranje
Pranje na 30° - 60°C
3 ispiranja
Dugo centrifugiranje
Obojeno bez
predpranja
(normalno
zaprljano)
Brzo pranje
malo zaprljanog
rublja
Pranje na 30° - 40°C
3 ispiranja
Dugo centrifugiranje
4 ispiranja s tekucim
dodacima, ako je
potrebno
Dugo centrifugiranje
Odvod i dugo
centrifugiranje
Ispiranja
Centrifugiranje
Oznacene temperature predstavljaju optimalne temperature svakog programa i mogu se razlikovati
zavisno od vrste rublja i stupnju zaprljanosti.
U skladu s EC normom 92/75, podaci o energetskoj klasi odgovaraju programu na 60°C za pamuk
(program “B”) pri punjenju od 4,5 kg.
15
TABLICA PROGRAMA
Programi pranja za sintetiku, miješana vlakna, osjetljivo rublje i
vunu
Max. punjenje: 2 kg, vuna 1 kg
Program
Temperatura
G
30° - 60°
H
30° - 60°
Vrsta rublja
Opis ciklusa
Predpranje
Pranje na 30° - 60°C
3 ispiranja
Kratko centrifugiranje
Pranje na 30° - 60°C
3 ispiranja
Kratko centrifugiranje
Sintetika s
predpranjem
(jako zaprljano)
Sintetika bez
predpranja
(normalno
zaprljano)
Pranje na 30° - 40°C
3 ispiranja
Kratko centrifugiranje
30° - 40°
Osjetljive
tkanine - svila
30° - 40°
Vuna
Pranje na 30° - 40°C
3 ispiranja
Kratko centrifugiranje
L
Ispiranja
3 ispiranja s
omekšivacem
Kratko centrifugiranje
M
Kratko
centrifugiranje
Izbacivanje vode i
kratko centrifugiranje
N
Izbacivanje
vode
Izbacivanje vode
J
K
Moguce opcije
Oznacene temperature predstavljaju optimalne temperature svakog programa i mogu se razlikovati
zavisno od vrste rublja i stupnju zaprljanosti.
16
ODRŽAVANJE
Sredstva za pranje mogu se nakupiti i u
udubinama pretinca: ocistite ih starom
cetkicom za zube.
Kucište
Kucište perilice cistite samo pomocu tople
vode uz dodatak neutralnog sredstva za
pranje. Isperite cistom vodom i posušite
mekanom krpom.
VAŽNO: Za cišcenje nemojte koristiti metilni
alkohol, otapala, ili slicna sredstva.
Guma vrata
Povremeno provjerite gumu vrata i uklonite
moguce zaostale predmete.
Nakon cišcenja vratite pretinac na mjesto.
Odvodni filter
Ovdje se zadržavaju nakupine vlakana sa
odjece i mali predmeti zaostali u džepovima.
Redovito provjeravajte je li odvodni filter cist.
Otvorite vrata filtera.
Stavite posudu ispod filtera i odvrnite ga.
Pretinac sredstva za pranje
Nakon odredenog vremena, sredstva za
pranje i omekšivaci ostavljaju naslage u
pretincu.
Povremeno je potrebno isprati pretinac pod
mlazom vode. Izvucite pretinac tako da
pritisnite tipku sa stražnje lijeve strane na
pretincu.
Radi lakšeg cišcenja, skinite i gornji dio
odjeljka za omekšivac.
Izvucite filter van.
Ocistite filter pod mlazom vode, vratite ga na
mjesto i zavrnite do kraja.
17
Filter u dovodnoj cijevi
Ako primijetite da perilici treba jako puno
vremena da uzme vodu, provjerite nije li
zacepljen filter u dovodnoj cijevi.
Zatvorite dovod vode.
Odvrnite dovodnu cijev sa slavine.
Ocistite filter krutom cetkicom.
Dovodnu cijev ponovo cvrsto zavrnite na
slavinu.
Pražnjenje u slucaju nužde
Ako se voda ne izbacuje (zacepljena je
odvodna pumpa, precistac ili cijev) postupite na
sljedeci nacin:
•
•
•
•
•
izvucite mrežni prikljucak iz zidne uticnice;
zatvorite slavinu;
ako je potrebno, pricekajte da se voda
ohladi;
postavite posudu na pod;
postavite kraj odvodne cijevi u posudu i
ostavite da voda istece.
Ako nije moguce skinuti odvodnu cijev,
primjerice ako je stroj ugraden u kuhinjski
element, malo otpustite izlazni filter (nakon što
ste ispod njega postavili posudu), kako bi voda
polako istekla.
Na kraju ponovo ucvrstite filter.
Sprijecavanje zamrzavanja
Ako je perilica postavljena na mjesto na kojem
temperatura može pasti ispod 0°C, postupite na
sljedeci nacin:
•
•
•
•
•
Zatvorite slavinu i skinite dovodnu cijev.
Postavite krajeve dovodne i odvodne cijevi
u posudu koju ste stavili na pod.
Odaberite program "N" i pustite da perilica
radi dok se ne zaustavi.
Izvucite mrežni prikljucak iz zidne uticnice.
Vratite dovodnu i odvodnu cijev na mjesto.
Na ovaj nacin, isteci ce sva preostala voda iz
perilice cime se sprijecava stvaranje leda i time
oštecenje stroja.
Pri ponovnoj uporabi perilice, obratite pozornost
da temperatura okoline bude veca od 0°C.
18
NEŠTO NIJE U REDU?
Problemi koje možete sami riješiti.
•
Problem
Perilica ne zapocinje s radom:
•
•
•
•
•
Perilica ne uzima vodu:
•
Perilica uzima vodu i odmah ju izbacuje:
•
Stroj ne izbacuje vodu i/ili ne centrifugira:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Na podu se pojavila voda:
•
•
•
•
Nezadovoljavajuci ucinci pranja:
•
•
•
•
•
Stroj vibrira ili je bucan:
•
•
•
•
Vrata se ne mogu otvoriti:
•
U perilici se ne vidi voda
•
•
•
•
19
Moguci uzrok
Vrata nisu dobro zatvorena.
Perilica nije prikljucena na mrežno
napajanje.
Osigurac je pregorio.
Kontrola odabira programa nije pravilno
postavljena i tipka
UKLJUCENO/ISKLJUCENO nije pritisnuta.
Dovod vode je zatvoren.
Dovodna cijev je stisnuta ili savinuta.
Filter u dovodnoj cijevi je zacepljen.
Vrata nisu pravilno zatvorena.
Kraj odvodne cijevi je prenisko postavljen.
Pogledajte odgovarajuce poglavlje.
Odvodna cijev je savijena ili prignjecena.
Odabran je osjetljiv program uz koji voda
ostaje u bubnju.
Odvodni filter je zacepljen.
Korištena je prevelika kolicina praška za
pranje. Prejaka pjena može uzrokovati
istjecanje vode.
Provjerite brtvljenje spojeva. Teško je uociti
istjecanje vode niz cijev; provjerite rukom je li
vlažna.
Odvodna cijev je oštecena.
Koristili ste premalu kolicinu sredstva za
pranje ili neodgovarajucu vrstu sredstva za
pranje.
Niste prije pranja na odgovarajuci nacin
postupali s mrljama na odjeci.
Nije bila odabrana pravilna temperatura
pranja.
Prevelika kolicina rublja.
Provjerite da li su sve poluge i vijci za
ucvršcenje radi transporta skinuti.
Noge za uravnoteženje perilice nisu
podešene.
Rublje nije ravnomjerno rasporedeno unutar
bubnja.
Možda se u bubnju nalazi vrlo mala kolicina
rublja.
Program je još u tijeku.
Brava na vratima još nije otpustila.
U bubnju ima još vode.
Ova perilica proizvod je moderne tehnologije
i stoga je vrlo ekonomicna i troši male
kolicine vode. Unatoc tome izvedba je
izvrsna.
•
•
Centrifugiranje kasnije zapocinje ili
perilica ne centrifugira
Ako nakon ovih provjera i dalje imate
problema, pozovite ovlašteni servis.
Vrlo je važno da pri tome znate model, serijski
broj i datum kupnje perilice; servis ce
zahtijevati te podatke.
20
Ukljucio se detektor za balans jer rublje u
perilici nije ravnomjerno rasporedeno. Rublje
se rasporeduje pomocu reverzibilne rotacije
bubnja.To se može ponoviti nekoliko puta
prije nego što se ukloni nebalans i normalno
centrifugiranje nastavi. Ako, nakon 5 minuta,
rublje još uvi jek nije ravnomjerno
rasporedeno u bubnju, perilica nece
centrifugirati. U tom slucaju, rucno
prerasporedite rublje u perilici i odaberite
program za centrifugiranje.
21
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising