Zanussi | FLS1072C | User manual | ZANUSSI FLS1072C Brugermanual

ZANUSSI FLS1072C Brugermanual
TVÄTTMASKIN
VASKEMASKIN
PYYKINPESUKONE
VASKEMASKINE
FLS 1072 C
124976051
BRUKSANVISNING
BRUKSANVISNING
KÄYTTÖOHJE
BRUGSANVISNING
Indholdsfortegnelse
Sikkerhedsregler
102-103
TIL BRUGEREN
Beskrivelse af maskinen
■
■
104
104
104
Vaskemiddelskuffe
Programkort
Tekniske data
116
Installation
118
118
118
118
119
119
119
120
120
120
120
120
■
Beskrivelse af maskinens
panelfunktioner
■
105
■
Således anvendes vaskemaskinen
■
■
■
■
■
■
■
Fyld vasketøjet i maskinen
Fyld vaskemiddel i skuffen
Tilsæt behandlingsmiddel, om nødvendigt
Tryk på den ønskede knap afhængigt
af det valgte program
Vælg temperatur
Vælg program og start maskinen
Afsluttet vask
Gode råd inden og om vask
■
■
■
Fyldning
Vaskemidler og tilsætningsmidler
Hvad betyder symbolerne
Programoversigt
■
■
106
106
106
106
107
107
107
■
■
■
Udpakning
Tilbehør
Transportsikring
Placering
Nivellering
Vandtilførsel
Vandafløb:
- over kanten af en vask
- direkte til et afløbsrør
- til udtag på afløbsrør
El-installation
108
108
108-109
109
110-111
Vedligeholdelse
Kabinet
Vaskemiddelskuffe
Skuffeåbning
Trevlefilter
Vandtilgangsfilter
Rengøring af vaskemaskinen
Afkalkning af vaskemaskinen
Nødtømning
Frostsikring
112
112
112
112
113
113
113
113
113
Hvis noget ikke virker
114-115
116
117
117
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Service
Garanti
Serviceorganisation
101
DANSK
TIL INSTALLATØREN
Sikkerhedsregler
Selv om De tidligere har haft vaskemaskine, bør De alligevel læse denne anvisning grundigt igennem, således at
De sikrer Dem, at maskinen bliver installeret og anvendt korrekt.
Ligeledes bør De instruere øvrige brugere.
Af hensyn til sikkerheden har vi i indledningen til dette afsnit anført en række sikkerhedsregler, som alle brugere af
vaskemaskinen bør indprente sig nøje.
Denne brugsanvisning skal følge med maskinen ved evt. senere overdragelse til ny ejer. Pas derfor på
brugsanvisningen også efter, at De er blevet fortrolig med brugen af vaskemaskinen. Gem i øvrigt også
købsnotaen og eventuelle servicefakturaer.
Vedr. installation og brug af
vaskemaskiner
■
Denne maskine er VA-godkendt og opfylder
således de strenge danske krav vedr. bl.a.
oversvømmelsessikring.
Maskinen er kun beregnet til husholdningsbrug,
til vask af tekstiler, der er mærket med, at de tåler
vask i vaskemaskiner.
■
Transportsikring
■
Evt. fiksering
■
Installation
Ved nyinstallation skal installationen foretages af
en autoriseret VVS-installatør og en autoriseret elinstallatør. Bemærk, at el-tilslutningen skal
arrangeres således, at den ikke kan komme i
klemme f. eks. under maskinen.
Ved placering i baderum gælder særlige regler for
el-installation. Ved opstilling i nærheden af bruser
bør maskinen afskærmes mod vandstrålen.
Tal med Deres el-installatør om dette.
Hvis tilslutningen sker til en ny vandinstallation
eller til en installation, der ikke har været i brug i
længere tid, anbefales det at lade vandet løbe et
stykke tid, inden slangen tilsluttes. Dette vil
forhindre, at sand eller rustpartikler tilstopper
filteret for enden af tilgangsslangen.
■
Indbygning
Hvis toppladen afmonteres, er det nødvendigt at
afdække med en plade, således at der ikke kan
komme vand på de elektriske dele.
En sådanne plade kan købes som ekstra tilbehør.
102
Klargøring af vasketøjet
Tøm alle lommer for løse genstande. Knap alle
knapper, luk alle lynlåse. Små ting som mindre
sokker, bælter, bændler, nylonstrømper o. lign. bør
puttes i et pudebetræk og bændler på tøjet bør
knyttes sammen, således at disse ting ikke kan
komme i klemme mellem tromle og dørpakning.
Særligt trevlede eller usømmede tekstiler puttes
ind i et pudebetræk, da de ellers dels kan
ødelægges og dels tilstoppe trevlefilteret.
Hvis maskinen opstilles på en sokkel, skal den
fastmonteres eller forankres, således at den ikke,
f.eks. under centrifugering, kan flytte sig og falde
ned.
■
Vandtæt underlag
Iflg. DS 439 fra 1985.12.01 skal maskiner, som
opstilles i et rum uden gulvafløb, være placeret på
et vandtæt underlag, d.v.s. på en bakke med
opbøjede kanter på 3 sider, men åben fortil.
Dette kan købes hos forhandleren.
Husk, at transportsikringen skal fjernes (se
vejledningen bag i denne brugsanvisning). Delene
fra transportsikringen bør opbevares, da de skal
påmonteres igen, såfremt maskinen senere skal
transporteres (f. eks. ved flytning).
■
Risiko for oversvømmelse
■
Vaskemiddel
Placer altid vaskemidlet uden for børns
rækkevidde.
Det tilrådes at vente med at hælde vaskemidlet i
maskinen, til den skal startes, for at undgå, at børn
kan komme til det.
■
Skyllemiddel
Hæld kun skyllemiddel i til stregen på
doseringsbeholderen. For meget skyllemiddel kan
give pletter og skjolder på tøjet.
Hold sæbeskuffens rum rene. Blanding af
vaskemiddel og skyllemiddel kan give seje
klæbrige klumper. Der må kun bruges
vaskemiddel og skyllemiddel, som er mærket
med, at det er til brug i vaskemaskiner til
husholdningsbrug.
Advarsel
Hvis nogen har slugt vaskemiddel, skyl da
munden grundigt og drik omgående 1-2 glas
mælk eller vand. Kontakt nærmeste skadestue og
bed om råd. Hvis nogen har fået vaskemiddel i
øjnene, skyl da omgående i rigelige mængder
vand i 10 til 15 minutter.
Instruér Deres børn om ikke at lege med
husholdningsmaskiner.
Teoretisk kan et barn blive lukket inde i en
vaskemaskine. Der er også eksempler på, at gravide
katte har lagt sig i en halvfyldt vaskemaskine.
■
■
Det er ikke tilladt at gøre indgreb i maskinen.
Reparation må kun foretages af vort autoriserede
servicefirma (se afsnittet «Service»).
Vort produktansvar og vor garanti dækker ikke,
hvis en skade er forårsaget af en reparation, der
ikke er udført af vor serviceorganisation og
naturligvis ikke, hvis skaden skyldes, at der er
brugt uoriginale reservedele.
■
Varm glasluge
Lugesikring
Ca. 1-2 minutter efter at maskinen har vasket
færdig, kan døren åbnes.
Forsøg ikke med vold at åbne døren før udløbet af
denne tid, da lukkebeslaget derved kan
beskadiges.
■
Efter brug
Sluk for maskinens hovedafbryder. Lade lugen stå
på klem, således at maskinen kan tørre ud
imellem hver vask.
Trevlefilteret bør renses hver gang, maskinen har
været anvendt.
Hvis maskinen er opstillet i et rum uden
gulvafløb, tilrådes det desuden at lukke for
vandhanen.
■
Bortrejse
Produktansvar
Vort produktansvar er gældende ifølge «Lov om
produktansvar». Denne lov gælder for skader på
andre ting og for personskader, som skyldes fejl
ved selve det installerede apparat. Dette ansvar er
gældende i 10 år efter, at apparatet er købt som
fabriksnyt.
Ved vaskeprogrammer med temperaturer over
60°C kan lugeglasset blive tilsvarende varmt.
■
Reparation
■
Forbehold
Vort produktansvar gælder ikke, hvis den
pågældende skade skyldes et eller flere af
følgende forhold:
At maskinens installation ikke er udført i
overensstemmelse med installationsanvisningen.
At maskinen er anvendt til andet formål end
beskrevet.
At de i denne brugs- og installationsanvisning
nævnte sikkerhedsregler ikke er blevet fulgt.
At en reparation er foretaget af andre end vor
autoriserede serviceorganisation.
At der er brugt uoriginale reservedele.
At skaden er en transportskade, som må være
opstået ved senere transport, f.eks. ved flytning
eller videresalg.
At skaden skyldes en form for anvendelse, som
strider mod almindelig sund fornuft.
Hvis der ikke er opsyn med maskinen i længere
tid, anbefales det at afbryde for vandet ved
vandhanen samt afbryde for strømtilførelsen ved
stikkontakten.
Husk at stille lugen på klem.
103
DANSK
■
Beskrivelse af maskinen
i
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
Vaskemiddelskuffe
Programkort
Knap til reduktion af centrifugeringshastighed
Knap til skyllestop
Temperaturvælger
Driftkontrollampe
Programvælger
Lugehåndtag
Trævlefilter
Justérbare ben
1
34
5 6 7
2
8
9
10
1 Vaskemiddelskuffe
Rum til forvask
Rum til hovedvask
Rum til skyllemiddel
Cl
P0372
2 Programkort
Et programkort på norsk er placeret på forsiden af
vaskemiddelskuffen.
Der vedlægges en selvklæbende etiket på dansk i
brugsanvisningen. Denne etiket kan så klæbes på
forsiden af vaskemiddelskuffen.
104
Beskrivelse af vaskemaskinens panelfunktioner
3 Knap til reduktion af
centrifugeringshastighed
5
6
7
5 Temperaturvælger
Knappen gør det muligt at mindske
centrifugeringshastigheden på følgende måde:
- fra 1000 til 600 omdrejninger/min. ved hvid/kulørtvask, program D, F og G;
- fra 550 til 400 omdrejninger/min. ved skånevask,
program M, N og P.
Drej temperaturvælgeren til den ønskede
vasketemperatur.
I programoversigten finder De forslag til passende
temperaturer for forskellige programmer. Vælgeren
kan drejes både med og mod uret.
Når vælgeren står på , finder der ingen opvarmning
sted.
4 Skyllestop-knap
6 Kontrollampe
Når denne trykknap trykkes ind, pumpes sidste
skyllevand ved skåneprogrammer ikke ud af
maskinen. Dette er særligt fordelagtigt ved vask af
syntetiske og sarte tekstiler, da det forhindrer, at tøjet
bliver krøllet. Tryk en gang til på knappen for at
centrifugere, eller stil programvælgeren på «Q» for
blot at pumpe vandet ud. Hvis knappen ikke trykkes
ind, afsluttes skåneprogrammerne med en skånsom
centrifugering.
Skyllestop-knappen bør ikke trykkes ind ved uldvask.
Tøj af uld må ikke ligge for længe i skyllevandet.
Denne lampe tænder, når maskinen starter.
7 Programvælger
Vælg program efter, hvad der skal vaskes, og hvor
snavset det er.
Drej programvælgeren med uret til det ønskede
program.
Når knappen trækkes ud, starter programmet.
Maskinen stoppes eller programmet afbrydes ved at
trykke knappen ind.
105
DANSK
3 4
i Således anvendes vaskemaskinen
Før den første vask anbefales det at gennemføre et
60O C program uden forvask for at rengøre
maskinens tromle og indvendige dele. 1/2-1 dl
vaskemiddel hældes i tromlen, og vasken
gennemføres uden vasketøj.
1 Fyld vasketøjet i maskinen
Luk lugen op. Fyld vasketøjet i maskinen enkeltvis
og så udfoldet som muligt. Luk lugen.
P0004
2 Fyld vaskemiddel i skuffen
Træk vaskemiddelskuffen ud fra betjeningspanelet.
Til programmer med forvask doseres der
vaskemiddel i rum
+
.
Til programmer uden forvask doseres der kun
vaskemiddel i rum
.
Kompakt vaskepulver hældes direkte i tromlen.
P0205
3 Tilsæt behandlingsmiddel, om
nødvendigt
Fyld skyllemiddel i rummet med symbolet «
uden at overskride det maksimale niveau.
Luk skuffen.
»
P0204
4 Tryk evt. på den ønskede knap
afhængigt af det valgte program
106
5. Vælg temperatur
Drej temperaturvælgeren til den ønskede temperatur.
95
P0409
6. Vælg program og start maskinen
B
P0215
B
P0216
DANSK
Kontrollér, at:
stikkontakten er tilsluttet vægudtaget;
vandhanen er åben;
afløbsslangen er korrekt tilsluttet.
Drej programvælgeren mod højre til det ønskede
program.
Træk programvælgeren ud, kontrollampen tænder, og
programmet starter.
7. Afsluttet vask
Maskinen stopper automatisk, kontrollampen slukker.
Hvis De har valgt skyllestop-funktion, skal De huske
at pumpe vandet fra sidste skylning ud.
Lugen er styret af en sikring, der gør, at lugen først
kan åbnes 1-2 minutter, efter programmet er afsluttet.
Tryk programvælgeren ind.
Når programmet er afsluttet, anbefales det at trække
stikkontakten ud og lukke for vandhanen.
Luk lugen op og tag vasketøjet ud. Kontrollér, at
vasketromlen er helt tom ved at dreje den med hånden.
Lad lugen stå på klem i nogen tid, så fugtigheden
forsvinder.
107
i
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Gode råd inden og om vask
sortèr tøjet afhængigt af materiale, farve og
tilsmudsningsgrad,
tøm lommer m.v.,
luk lynlåse, hægter m.v.,
gardinkroge tages ud,
småt vasketøj som babysokker o.l. puttes i en
vaskepose e.l.,
ved vask af forskellige typer materiale benyttes
den laveste temperatur, der anbefales i tøjet,
vask nyt tøj separat af hensyn til farveafsmitning,
lyst og mørkt tøj bør aldrig vaskes sammen,
ved uldvask, benyt kun vaskemiddel beregnet til
uldvask, uden enzymer og blegemiddel,
vask kun uld i maskinen hvis det er mærket med
superwash-symbolet,
pletter fra:
frugt, te, kaffe og vin kan smøres ind i flydende
glycerin, trække i 4 timer og vaskes normalt,
blod skylles i koldt vand, inden vask med et
enzymholdigt vaskemiddel,
kuglepen og tusch på vandbase fjernes inden vask
med mælk, og vaskes derefter normalt,
rust fjernes med rustfjerner inden vask,
når vasken er færdig, tilrådes det at fjerne tøjet så
hurtigt som muligt for at undgå yderligere
krølning,
uld og silke må ikke hænges ud i solen.
Uld og silke tåler ikke vask med enzymholdigt
vaskemiddel,
inden vask kontrolleres altid, hvordan fabrikanten
tilråder, at tøjet skal behandles; følg altid
anvisningerne. Der kan ske misfarvning af tøjet,
hvis det vaskes ved en højere temperatur end den
angivne.
se oversigt på næste side.
Fyldning
Ved normal tilsmudsning af tøjet tilrådes det at fylde
maskinen op til den anbefalede mængde. Hvis tøjet er
meget snavset, eller hvis tøjet fnugger meget, tilrådes
det at fylde mindre i maskinen.
Luk lugen.
Det er en god ide at veje tøjet i begyndelsen, indtil
man får en fornemmelse af, hvor meget maskinen
kan rumme.
108
Ca. vægt af forskellige tøjstykker:
Lagen
Hovedpudebetræk
Dug
Serviet
Viskestykke
Gæstehåndklæde
Frottéhåndklæde
Badehåndklæde
Frottébadekåbe
Skjorte
Forklæde
700 - 1000 g
100 - 200 g
400 - 500 g
50 - 100 g
70 - 100 g
100 - 150 g
150 - 250 g
700 - 1000 g
1000 - 1500 g
200 - 300 g
150 - 200 g
Vaskemidler og tilsætningsmidler
Gode vaskeresultater afhænger blandt andet af det
anvendte vaskemiddel og den påfyldte mængde.
Der findes særlige vaskemidler til kulørtvask,
skånevask og uldvask.
Brug kun førsteklasses vaskemidler, der er
beregnet til vaskemaskiner.
Følg vaskemiddelproducentens anvisninger og påfyld
vaskemiddel i forhold til vasketøjsmængden,
tilsmudsningsgraden og vandets hårdhed. Hvis De
ikke kender hårdheden af vandet i Deres område, kan
oplysning herom indhentes hos det lokale vandværk.
Utilstrækkelig dosering af vaskemiddel kan medføre
efterfølgende tilsmudsning af vasketøjet i form af
grålig aflejring.
For meget vaskemiddel er unødvendigt og øger
miljøbelastningen. Selv biologisk nedbrydelige
vaskemidler indeholder stoffer, der i store mængder
kan skade den økologiske balance.
Vaskepulver
Vaskepulveret skal hældes i de korrekte rum i
vaskemiddelskuffen, før programmet startes.
Koncentreret vaskepulver
vaskemiddel i rum
i vaskemiddelskuffen eller i en
vaskebold ind i tromlen, umiddelbart før programmet
startes.
Vælg ikke programmer med forvask, når der
anvendes vaskebolde til koncentrerede
vaskemidler.
Koncentreret vaskepulver er meget fint granuleret og
er derfor ikke særlig let at få skyllet ud af
vaskemiddelskuffen.
Brug vaskebolden, som leveres med koncentreret
vaskepulver, eller endnu bedre hæld vaskeboldens
indhold ind i tromlen inden der lægges tøj i.
Flydende tilsætningsmidler
Eventuelt skyllemiddel til blødgøring af vasketøjet
hældes i rum « » i vaskemiddelskuffen, før
programmet startes.
Det er især fordelagtigt at tilsætte et skyllemiddel,
når tøjet skal tørres i tørretumbler efter vasken, især
hvis det drejer sig om syntetiske materiale, idet
statisk elektricitet i tøjet derved undgås.
Dosering i henhold til producentens anbefalinger.
Flydende vaskemiddel
DANSK
Et velegnet flydende vaskemiddel kan anvendes i
stedet for vaskepulver til programmer med lave eller
mellemhøje temperaturer og til vask, hvor det ikke er
nødvendigt med blegemiddel. I dette tilfælde skal der
vælges et program uden forvask. Hæld det flydende
Hvad betyder symbolerne
Internationale tekstilbehandlingssymboler.
Normal vaskerytme
VÅDVASK
95
30
40
60
Vask ved 95°C Vask ved 60°C Vask ved 40°C Vask ved 30°C
95
60
40
Nedsat vaskerytme
KLORBLEGNING
STRYGNING
TØRVASK
40
30
Håndvask
Blegning i koldt vand
Må ikke
vaskes
Må ikke bleges
Stryges ved høj varme Stryges ved middelvarme Stryges ved lav varme
max 150°C
max 100°C
max 200°C
A
P
F
Tør-rensning i alle
opløsningsmidler
Tør-rensning i perklorethylen, benzin, ren
sprit, R111 og R113
Tør-rensning i
benzin, ren
sprit og R113
Må ikke stryges
Må ikke tør-renses
Normal
temperatur
Reduceret
temperatur
TØRRING
Lægges fladt ud
til tørring
Hænges op
til tørring
Tørres på
bøjle
Kan tørres i
tumbler
Må ikke tørres
i tumbler
109
Programoversigt
NORMAL VASK - BOMULD
Maks. mængde: 4,5 kg
Program
Temp
(°C)
Type vasketøj
Forvask
Hovedvask
4 skylninger
Centrifugering 1000 omdr.
A
60°-95°
Bomuld, hvid med
forvask
(meget snavset vask
B
60°-95°
Bomuld, hvid uden
forvask (normalt
snavset vask)
Hovedvask
4 skylninger
Centrifugering 1000 omdr.
Kulørtvask
(normalt snavset
vask)
Hurtigvask
(lettere snavset
vask)
Hovedvask
4 skylninger
Centrifugering 1000 omdr.
B (•)
C
30°-60°
30°-40°
Valg af
knap
Et normalt program omfatter
(tilvalgsknap ikke trykket)
Hovedvask
4 skylninger
Centrifugering 1000 omdr.
D
Skylninger
4 skylninger
Centrifugering 1000 omdr.
F
Skyllemiddel
1 skylning
Centrifugering 1000 omdr.
G
Centrifugering
Centrifugering 1000 omdr.
(*) Kulørtvask 60°C er referenceprogrammet for oplysningerne på energimærkaten i henhold til direktiv
92/75 EØF.
Tids- energi- og vandforbrug
Program
B
110
60°C
Vasketøjstype
Kulørtvask
Oplysningerne er beregnet ved en
vandtilførselstemperatur på 15°C
Vasketøjsmængde
(kg)
4,5
Vasketid (min)
Energi (kWh)
Vand (liter)
130
1,3
78
Programoversigt
SKÅNEVASK - SYNTETISK VASK, FINVASK, ULD
Maks. mængde 2 kg, uld 1 kg
Temp
(°C)
Type vasketøj
Et normalt program omfatter
(tilvalgsknap ikke trykket)
Syntetisk vask samt
blandingsmateriale
med forvask
(meget snavset vask)
Forvask
Hovedvask
3 skylninger
Kort centrifugering 550 omdr.
Syntetisk vask samt
blandingsmateriale
uden forvask
(normalt snavset vask)
Hovedvask
3 skylninger
Kort centrifugering 550 omdr.
Finvask
Hovedvask
3 skylninger
Kort centrifugering 550 omdr.
Uld, der kan
maskinvaskes, og
uld/blandingsmateriale
Hovedvask
3 skylninger
Kort centrifugering 550 omdr.
M
Skylninger
3 skylninger
Kort centrifugering 550 omdr.
N
Skyllemiddel
1 skylning
Kort centrifugering 550 omdr.
P
Kort
centrifugering
Centrifugering 550 omdr.
Q
Tømning
H
J
K
L
30°-60°
30°-60°
30°-40°
-40°
Valg af
knap
DANSK
Program
111
Vedligeholdelse
1 Kabinet
Vaskemaskinens udvendige kabinet kan rengøres
med varmt vand og et neutralt håndopvaskemiddel,
der ikke ridser overfladen. Vask efter med rent vand
og tør kabinettet af efter rengøringen.
Vigtigt: Der må ikke anvendes alkohol,
fortyndingsmidler og lignende.
2 Vaskemiddelskuffe
Efter nogen tid vil vaskemiddel og skyllemiddel
forårsage aflejringer i skuffen. Denne bør rengøres
fra tid til anden ved spuling med vand.
Om nødvendigt, kan skuffen helt tages ud af
maskinen ved at trykke den tap ned, der er anbragt
bagest til venstre.
For at lette rengøringen kan den øverste del af
rummet til tilsætningsmiddel tages af.
P0202
P0203
3 Skuffeåbning
Der kan også aflejres vaskemiddel inde i åbningen til
skuffen. Rengøringen her kan for eksempel ske med
en tandbørste. Når De er færdig med rengøringen,
sættes skuffen tilbage, og der foretages en skylning
uden vasketøj.
P0038
4 Trevlefilter
Trevlefilteret opsamler tråde og partikler fra
vasketøjet. Det bør regelmæssigt kontrolleres, at
filteret er rent, således at afløbet fra maskinen ikke
tilstoppes.
Regelmæssig rengøring af filteret sker på følgende
måde:
Luk filterklappen op.
En skål anbringes under filterklappen, og filteret
skrues ud ved at dreje det til venstre.
Filteret fjernes.
Det rengøres under en kraftig vandstråle.
112
P0011
P0132
P0133
P0040
5 Vandtilgangsfilter
P0041
6 Rengøring af vaskemaskinen
9 Frostsikring
Hvis der fortrinsvis vaskes ved lave vasketemperaturer
og/eller med lav vaskemiddeldosering, kan det
anbefales, at rengøre maskinen cirka en gang om
måneden. Dette forhindrer, at der dannes dårlig lugt i
maskinen. Der doseres normalt vaskemiddel, og et
vaskeprogram gennemføres uden vasketøj ved 95°C.
Hvis vaskemaskinen udsættes for temperaturer under
0° C, skal der træffes en række
sikkerhedsforanstaltninger.
■ Der lukkes for vandhanen, og
vandtilførelsesslangen skrues af.
■ Enden af tilførelses- og afløbsslangen lægges i en
balje på gulvet.
■ Vælg program «Tømning» og gennemfør
programmet.
■ Tryk programvælgeren ind.
■ Tilførelsesslangen skrues igen fast på maskinen,
og afløbsslangen hægtes atter på.
Derved hindrer man, at der er vand tilbage i
vaskemaskinen, som kan forvolde skade, hvis det
fryser.
Før vaskeautomaten tages i brug, skal det
kontrolleres, at rumtemperaturen er højere end 0° C.
7 Afkalkning af vaskemaskinen
Hvis vandets hårdhedsgrad er højere end 7° dH, skal
vaskemaskinen renses mindst 4 gange om året
(kontakt teknisk forvaltning i kommunen angående
vandets hårdhedsgrad).
Kalkaflejringer på varmeelementet kan forkorte dets
levetid.
Der doseres med citronsyre eller hexametafosfat i
stedet for vaskemiddel, og der gennemføres et
vaskeprogram uden vasketøj ved 95°C.
8 Nødtømning
Hvis det bliver tvingende nødvendigt at tømme
maskinen, gøres følgende:
■ Strømtilførelsen afbrydes.
■ Der lukkes for vandhanen.
■ Eventuelt opvarmet vaskevand skal køle af.
■ Der stilles en balje, en skål eller lignende under
trevlefilteråbningen til opsamling af vandet.
■ Derefter løsnes trævlefiltret (se pkt. 4).
113
DANSK
Hvis De bemærker, at maskinen er længere tid om at
blive fyldt op, kontrolleres, om vandtilgangsfilteret er
tilstoppet.
Vandhanen lukkes, og tilførselsslangen skrues af
vandhanen.
Derefter trækkes filteret ud ved hjælp af en tang, og
det renses med f. eks. en tandbørste, hvorefter det
sættes på plads igen, og tilførselsslangen skrues fast
på vandhanen.
Hvis noget ikke virker
■
TYPE FEJL
■
■
Maskinen vil ikke starte:
Undersøg, at
■ stikket sidder rigtigt i stikkontakten, og at
kontakten er tændt, samt at der er strøm til
kontakten, prøv evt. at tilslutte en lampe
■ evt. HFI-relæ ikke er afbrudt
■ lugen er korrekt lukket
■ programvælgeren er korrekt indstillet og trukket
ud
■ vandhanen er lukket helt op
■
Maskinen vil ikke tage vand ind:
Undersøg, at
■ vandhanen er lukket helt op
■ der er nok tryk på vandet
■ tilførelsesslangen ikke danner knæk
■ filteret i tilførelsesslangen ikke er tilstoppet.
■
Maskinen vil ikke tømme vandet
ud eller centrifugere:
Undersøg, at
■ afløbsslangen ikke danner knæk eller er placeret,
så den forhindrer vandet i at løbe frit
■ trevlefilteret ikke er tilstoppet
■ der ikke er valgt skyllestop -funktion
■ vasketøjet ikke er ujævnt fordelt i tromlen.
■
Maskinen tager vand ind - men
det løber ud igen gennem
afløbsslangen:
Undersøg, at
■ enden af afløbsslangen ikke sidder for lavt i
forhold til gulvhøjden (hævertvirkning).
■
Maskinen vibrerer eller støjer for
meget:
Undersøg, at
■ transportbeslagene er fjernet som anvist i afsnittet
«Fjernelse af transportsikringer»
■ maskinen er korrekt opstillet som anvist i afsnittet
«Placering og nivellering»
■ maskinen ikke er opstillet for tæt op ad vægge
eller skabe
■ maskinen ikke er overfyldt
■ vasketøjet ikke er ujævnt fordelt i tromlen.
■
Der løber vand ud på gulvet:
Undersøg følgende:
■ For meget vaskemiddel eller uegnet vaskemiddel?
Når der dannes skum, kan der opstå vandlækager.
■ Er der lækager i et af samleleddene eller ved
hanen? Dette er ikke altid let at se, da vandet ofte
løber langs med slangen.
■ Er vaskemiddelskuffen korrekt rengjort?
(Vaskemiddelrester kan medføre tilstopning).
■ Er afløbsslangen korrekt fastgjort?
■ Er trevlefilteret placeret korrekt efter rengøring?
114
MULIG ÅRSAG
■
TYPE FEJL
Lugen kan ikke åbnes:
■
MULIG ÅRSAG
■
Er et program i gang?
Er lugen stadig låst?
■
For lav dosering af vaskemiddel
■ 40°C program anvendes ofte, og 60/95°C program
sjældent eller aldrig
■ Vaskemaskinen har ikke været anvendt i lang tid.
Afhjælpning: Vask ved 95°C med tom maskine og
normal dosering af vaskemiddel.
■
Dårlig lugt i vaskemaskinen:
■
■
Centrifugeringen starter med
forsinkelse eller udføres ikke
■
Maskinens elektroniske kontrolsystem for
ubalance reagerer på en uheldig fordeling af
vasketøjet.
Vasketøjet løsnes og omfordeles ved, at tromlen
ændrer omdrejningsretning, og centrifugeringen
påbegyndes igen. Dette kan gentage sig flere
gange, indtil der ikke længere er ubalance, og
normal centrifugering kan gennemføres.
Løsningsfasen varer ca. 6 minutter. Hvis
vasketøjet ikke er blevet løsnet efter denne tid,
udfører maskinen ikke nogen centrifugering.
■
Maskinen har en anderledes lyd
■
Maskinen har et moderne drivsystem, som
frembringer en anden lyd end tidligere
drivsystemer.
Dette nye drivsystem muliggør en roligere
igangsætning og en bedre fordeling af vasketøjet
ved centrifugering. Herved opnås også en bedre
stabilitet.
■
Der kan ikke ses vand i tromlen
■
Moderne vaskemaskiner arbejder meget
økonomisk med lave vandstande. Alligevel opnås
et upåklageligt vaske- og skylleresultat.
115
DANSK
■
Service
Mod.
..........
Ser.
Hvis fejlen ikke kan afhjælpes v.h.a. ovenstående,
forsøg da ikke selv at finde en eventuel fejl, men
tilkald Electrolux Hvidevarer Service. Se tlf. nr. på
side 117.
Model ...........................................................
Prod nr..........................................................
Serie nr ...............................................................
Ved bestilling af service skal disse betegnelser
oplyses. Disse numre er anført på maskinens
dataskilt.
Mod. ..........
Prod. No. ...........
P0042
Ser. No. .........
Tekniske data
Mål
Bredde
Højde
Dybde
60 cm
85 cm
54 cm
Elektrisk tilslutning
Spænding
220-230 V/50Hz
Maks. strømforbrug
2200 W (10A)
Vandtryk
Minimum
Maksimum
5 N/cm2
80 N/cm2
Anbefalet maksimal tøjmængde
Bomuld, linned
Syntetiske og sarte stoffer
Uld
4,5 kg
2 kg
1 kg
Centrifugering
Maksimum
1000 omdr./min
Dette apparat opfylder kravene i EF-direktiv 89/336/EØF, 73/23 EØF.
116
Garanti
Service og reservedele
Electrolux Hvidevarer-Service har tre servicecentre fordelt over landet. Her er det muligt at
bestille service samt købe reservedele. Det er også
muligt at bestille reservedele samt tilbehør hos
forhandleren/el-installatører.
Benyt venligst nedennævnte telefonnummer:
Forbehold
Garantien omfatter ikke fejl og skader, som skyldes
andre årsager end fabrikations- og materialefejl. Det
er en forudsætning for garantien, at en reparation
ikke er forsøgt foretaget af andre end Electrolux
Hvidevarer-Service, der er vor autoriserede
serviceorgan. Garantien dækker ikke uberettiget
tilkald af service. Kontroller derfor punkterne i
afsnittet: Hvis noget ikke virker.
☎ 70117400
Når dette nummer benyttes, stilles der automatisk
om til nærmeste center.
Adresser på servicecenter:
Lundtoftegårdsvej 99
2800 Lyngby
Ny Banegårdsgade 45
8000 Århus
DANSK
1 år fra den dokumenterede købsdag (gem
købsnotaen). Garantien dækker fabrikations- og
materialefejl, der måtte opstå ved normal brug i en
privat husholdning i Danmark. Garantien omfatter
materialer, nødvendige transportomkostninger og
arbejdsløn.
For Grønland og Færøerne gælder særlige regler.
Vejlevej 34
7000 Fredericia
117
Installation
Udpakning
Tilbehør
Kontrollèr, at vaskemaskinen er ubeskadiget.
Eventuelle transportskader fra en transport, som De
ikke selv har foretaget, skal senest 1 uge efter
modtagelsen anmeldes til Deres forhandler.
■
■
Reduktionsnippel 3/4" - 1/2"
Filter til montering mellem tilførelsesslange og
vandhane
Sørg for at skaffe Dem af med
emballagematerialet på en sådan måde, at
børn ikke kan komme til skade.
Transportsikring
Vasketromlen er fastlåst med sikringer for at
forhindre beskadigelse under transporten. Disse
sikringer skal fjernes, inden maskinen tilsluttes:
1. Løsn højre skrue på bagsiden og tag den ud (brug
en skruenøgle).
2. Læg maskinen på bagsiden, pas på at slanger m.v.
ikke beskadiges.
3. Læg noget af polystyren-emballagen mellem
maskinen og gulvet.
4. Fjern polystyrenblokken fra motoren. Frigør de to
plastposer ved at fjerne klæbestrimlen.
5. Tag forsigtigt højre plastpose (1) ud ved at føre
den ind mod maskinens midte.
6. Fjern på samme måde venstre plastpose (2) ved at
føre den ind mod maskinens midte.
7. Fjern polystyrenunderlaget, rejs maskinen op, og
løsn de sidste to skruer bagpå.
P0255
2
P0233
8. Tag de 3 plasticbolte (plastrør) ud og dæk de tre
huller med de tre plastskiver, der er anbragt på
maskinens bagside.
Bemærk:
Det anbefales at gemme delene til transportsikring,
da disse skal bruges igen, hvis maskinen skal
transporteres (f.eks. ved en flytning).
118
P0020
P0234
1
P0256
Placering
Vaskemaskinen skal helst placeres i et rum med
gulvafløb, ellers bør den placeres på en vandtæt
bakke.
Vaskemaskinen placeres på et fast og plant underlag.
Trægulve kan godt fjedre, hvorfor det tilrådes at
lægge en massiv træplade under maskinen.
Hvis maskinen opstilles på en sokkel eller lign., skal
den sikres, evt. forankres, så den ikke kan falde ned.
Vær opmærksom på, at maskinen ikke opstilles for
tæt på vægge, køkkenelementer eller lign.
Hvis vandtilførelse og el-udtag ikke er i nærheden af,
hvor maskinen ønskes placeret, anbefales det at
kontakte en VVS-mand og/eller elektriker for at få
foretaget en flytning.
Vaskemaskinen opstilles på sin plads og justeres
derefter omhyggeligt ved at indstille de justerbare
ben, så maskinen står helt plant (vandret).
Det anbefales at gøre dette meget omhyggeligt, da
maskinen ellers kan ryste og støje, mens den
arbejder. Når maskinen er afbalanceret, fastlåses
føddernes position ved at spænde låsemøtrikkerne
med en skruetrækker.
DANSK
Nivellering
P0254
P0509
Vandtilførsel
Læg gummipakningen “A” i (se illustration) og tilslut
vandtilførelsesslangen på hanen med et 1/2" rørgevind.
Tilførelsesslangen må ikke tilsluttes en
forlængerslange. Hvis slangen er for kort, og De ikke
ønsker at flytte hanen, udskiftes slangen komplet
med en længere højtryksslange, der er specielt
beregnet til at afhjælpe problemer af denne art.
Den anden ende af tilførelsesslangen, som er
forbundet til maskinen, kan drejes i alle retninger.
Spændingsmøtrikken løsnes, slangen drejes og
møtrikken spændes til igen.
A
P0003
P0021
119
Vandafløb
Enden af afløbsslangen kan placeres på tre måder:
Over kanten af en vask: I dette tilfælde skal De
sikre Dem, at slangen ikke kan bevæge sig, når
vandet skylles ud. Den kan for eksempel fastgøres til
væggen med en krog, eller bindes fast til hanen med
et bånd.
P0022
Direkte til et afløbsrør: De bør anvende et lodret
rør, der er 65 cm langt; det bør aldrig være kortere
end 60 cm eller længere end 90 cm.
Afløbsslangens endestykke skal altid være ventileret,
dvs. rørets indvendige diameter skal være bredere
end afløbsslangens udvendige diameter.
ø 40 mm
60-80 cm
min. 60 cm
Til udtag på afløbsrør. Udtaget skal placeres over
vandlåsen og minimum 60 cm over gulvet.
Afløbsslangen er 2 m lang og kan ikke forlænges.
Slangen skal placeres langs gulvet og kun løftes op
ved afløbet.
Kontrollér, at afløbsslangen ikke danner knæk.
P0989
El-installation
El-installation af vaskemaskinen må kun udføres af
en autoriseret el-installatør.
Maskinen leveres til 1-faset, 230 V med
jordforbindelse, 2,2 kW totaleffekt.
Vaskemaskiner kræves ekstrabeskyttet, jævnfør
Stærkstrømsreglementet.
Hvis maskinen placeres i et badeværelse eller lign.,
skal installationen være fast.
120
max. 100 cm
P0990
MADE IN EEC
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising