Electrolux | EWF10040W | User manual | Electrolux EWF10040W User Manual

Electrolux EWF10040W User Manual
Navodila za uporabo
Pralni stroj
EWF 8040 W
EWF 10040W - EWF 12040 W
electrolux 3
Dobrodošli v svetu Electroluxa
Zahvaljujemo se vam, ker ste izbrali prvovrsten aparat Electrolux. Upamo, da
vam bo prinesel veliko zadovoljstva. Pri Electroluxu želimo svojim uporabnikom
ponuditi veliko izbiro kakovostnih proizvodov, s pomočjo katerih bo vaše
življenje še bolj udobno. Nekaj primerov boste našli tudi na ovitku tega
priročnika! Vzemite si nekaj trenutkov ter odprite to knjižico in se seznanite z
vsemi prednostmi, ki vam jih nudi vaš novi aparat. Obljubljamo vam enkratno
uporabniško izkušnjo in lagodnost. Veliko sreče!
4 vsebina electrolux
Vsebina
Varnostne informacije..............................5
Opis izdelka.............................................7
Krmilna plošča.........................................8
Uporaba...................................................9
Navodila za pranje.................................15
Mednarodni simboli za pranje ...............18
Program pranja ................................19-20
Informacije o programih ........................21
Vzdrževanje in čiščenje.........................22
Stroj ne deluje pravilno..........................25
Tehnični podatki.....................................29
Poraba ...................................................30
Namestitev ............................................31
Skrb za varstvo okolja ...........................35
Garancijski pogoji ..................................36
Servisni centri........................................37
V navodilih za uporabo so uporabljeni naslednji simboli:
Pomembne informacije glede vaše osebne varnosti in informacije za preprečitev
poškodb na napravi.
Splošne informacije in nasveti
Skrb za okolje
varnostne informacije electrolux 5
Varnostne informacije
Pred vgradnjo in prvo uporabo naprave
skrbno preberite priročnik za uporabo,
vključno z nasveti in opozorili. S tem
zagotovite varno in pravilno uporabo. V
izogib nepotrebnim napakam in
nesrečam poskrbite, da bodo vsi
uporabniki naprave temeljito seznanjeni
z njenim delovanjem in njenimi
varnostnimi elementi. Navodila shranite
in poskrbite, da ob selitvi ali prodaji
ostanejo z napravo. Tako zagotovite, da
so vsi njeni kasnejši uporabniki
ustrezno seznanjeni z načinom uporabe
in varnim delovanjem.
Splošna varnostna navodila
● Vsakršno spreminjanje lastnosti izdelka
ali samega izdelka je nevarno.
● Med programi pranja pri visokih
temperaturah se steklo na vratih močno
segreje. Ne dotikajte se ga!
● Preprečite, da bi male domače živali
prišle v boben stroja. Pred uporabo
stroja preverite notranjost bobna.
● V stroj ni dovoljeno vstavljati kovancev,
papirnih sponk, žebljev, vijakov, kamnov
ali drugih trdih, ostrih predmetov, ker
lahko povzročijo težje poškodbe.
● Uporabljajte samo predpisane količine
mehčalca in detergenta. Prevelika
količina perila v bobnu lahko povzroči
poškodbo tkanine. Upoštevajte količine
perila, ki jih predpisuje proizvajalec.
● Manjše kose perila (npr. nogavice,
trakove, pasove itd.) vstavite v vrečko
za pranje ali prevleko za blazino, da ne
zaidejo med boben in kad.
● V pralnem stroju ne perite izdelkov, ki
vsebujejo paličice, nezarobljenega
perila ali raztrganega perila.
● Stroj po vsaki uporabi, čiščenju ali
vzdrževanju izključite iz električnega
omrežja in zaprite dovod vode.
● Stroja nikoli ne poskušajte popraviti
sami. Če popravila na stroju izvaja
neusposobljena oseba, lahko pride do
težjih poškodb ali nepravilnega
delovanja stroja. Obrnite se na najbližjo
servisno službo. Vedno uporabljajte
originalne nadomestne dele.
Namestitev
● Stroj je težek. Bodite previdni, ko ga
premikate.
● Med odstranjevanjem embalaže
preverite stroj glede morebitnih
poškodb. Stroja v primeru dvoma ne
uporabljajte in se obrnite na servisno
službo.
● Pred uporabo odstranite vso embalažo
in transportne vijake. Ob neupoštevanju
navodila lahko pride do resne poškodbe
izdelka in opreme. Oglejte si ustrezno
poglavje v navodilih za uporabo.
● Po namestitvi stroja preverite, da stroj
ne stiska oz. ne stoji na električnem
priključnem kablu ali na cevi za dovod
in odtok vode.
● Če je stroj postavljen na preprogo,
nastavite noge tako, da zagotovite prost
pretok zraka.
● Vedno preverite, da po priključitvi stroja
iz cevi in vodovodnih priključkov ne
pušča voda.
6 varnostne informacije electrolux
● Če je stroj nameščen na mestu, kjer
lahko pride do zamrzovanja, preberite
poglavje “Nevarnost zamrzovanja”.
● Vsa vodovodna dela, potrebna za
namestitev naprave, mora izvesti
usposobljen vodovodar ali strokovno
usposobljena oseba.
● Vsa električna dela, potrebna za
namestitev naprave, mora izvesti
usposobljen električar ali strokovno
usposobljena oseba.
● Pralnega stroja nikoli ne uporabljajte, če
so poškodovani električni kabel, krmilna
plošča, delovna površina ali podnožje in
je možen dostop do notranjosti stroja.
Varnost otrok
● Pralnega stroja ne smejo uporabljati
mlajši otroci in slabotne osebe brez
nadzora.
● Zagotovite ustrezen nadzor otrok in
preprečite, da bi se igrali s strojem.
● Sestavni deli embalaže (npr. plastična
Uporaba
● Stroj je namenjen uporabi v
gospodinjstvih. Ni ga dovoljeno
uporabljati za drugačne načine
uporabe.
● V stroju perite samo oblačila, ki so
namenjena strojnemu pranju.
Upoštevajte navodila na nalepkah
posameznih oblačil.
● V stroj ne vložite prevelike količine
perila. Oglejte si ustrezno poglavje v
navodilih za uporabo.
● Pred pranjem preverite, če so vsi žepi
izpraznjeni, gumbi zapeti ter zadrge
zadrgnjene. Ne perite obrabljenega ali
raztrganega perila. Madeže barve,
črnila, rje in trave namažite pred
pranjem. Modrčkov z lokom NE smete
prati v stroju.
folija, polistiren) so lahko nevarni za
otroke - predstavljajo nevarnost
zadušitve! Hranite jih izven dosega
otrok
● Vse detergente hranite na varnem
mestu, izven dosega otrok.
● Zagotovite, da otroci ali hišne živali ne
plezajo v boben. V ta namen ima stroj
vključeno posebno funkcijo. Za
vključitev funkcije zavrtite gumb (brez
pritiskanja) v vratih v smeri urinega
kazalca, da je utor v vodoravnem
položaju. Če je potrebno, uporabite
kovanec.
● Perila, ki je prišlo v stik z izdelki z
eteričnimi olji, ni dovoljeno prati v
pralnem stroju. Pri uporabi hlapljivih
čistilnih sredstev bodite previdni in pred
vstavljanjem perila v stroj odstranite
čistilno sredstvo.
● Omrežnega vtiča nikoli ne izvlecite iz
vtičnice s potegom za kabel; vedno ga
izvlecite tako, da primete za vtič.
P1131
Funkcijo izklopite - in tako omogočite
zapiranje vrat - z zasukom gumba v
nasprotni smeri urinega kazalca, da je
utor v navpičnem položaju.
electrolux opis izdelka 7
Opis izdelka
Vaš novi pralni stroj je izdelan v skladu z vsemi sodobnimi zahtevami za učinkovito
pranje ob majhni porabi vode, električne energije in detergenta.
Ventil EKO omogoča popolno izrabo detergenta, zmanjša porabo vode ter električne
energije.
1
1
Predal za pralna sredstva
2
Razpredelnica programov
2
3
95°
2h
60°
4h
8h
800
40°
30°
700
500
60°
40°
50°
40°
30°
40°
3
Krmilna plošča
4
Ročaj za odpiranje vrat
5
Odtočna črpalka
6
Nastavljive noge
30°
30°
40°
30°
40°
EWF 8040 W
4
5
6
Predal za pralna sredstva
Predpranje
Pranje
Mehčalec
Stroju so priložene različne razpredelnice
programov v različnih jezikih. Ena je na
sprednji strani predala za pralna sredstva,
ostale so priložene navodilom za uporabo.
Razpredelnico v predalu lahko enostavno
zamenjate: razpredelnico izvlecite iz
predala v desno stran in vstavite
razpredelnico v želenem jeziku.
EN003
8 electrolux krmilna plošča
Krmilna plošča
95°
2h
60°
4h
8h
800
40°
30°
700
500
60°
40°
50°
40°
30°
40°
30°
30°
40°
30°
40°
1
1
Gumb za izbiro programa
2
Tipka za znižanje hitrosti ožemanja
3
Tipka za dodatne funkcije
4
Tipka za dodatno izpiranje
5
Tipka vklop/pavza
6
Tipka za zamik vklopa
7
Prikaz tekočega programa
EWF 8040 W
2
3
4
5
6
7
uporaba electrolux 9
Uporaba
Vnesite ustrezno količino detergenta in
mehčalca
Prva uporaba
Predal za pralna sredstva izvlecite, dokler
se ne ustavi. V glavni predal za pralna
sredstva vsujte ustrezno količino detergenta
in v primeru, če želite izvesti tudi
“predpranje”, vsujte detergent še v predal z
oznako
.
●
Zagotovite, da so električni in vodovodni
priključki izvedeni v skladu z navodili za
vgradnjo.
●
Iz bobna odstranite polistirensko zaščito
in ostale dele.
●
V glavni predal za pralna sredstva nalijte
2 litra vode
in na ta način vključite
ventil EKO. Nato zaženite program za
bombaž pri 95°C brez vstavljenega
perila, da odstranite morebitne
proizvodne ostanke iz bobna in kadi. V
predal za pralna sredstva vsujte 1/2
merice detergenta in zaženite pralni
stroj.
Vsakodnevna uporaba
C0064
Če želite uporabiti mehčalec, ga dodajte v
predal z oznako
(uporabljena količina
ne sme preseči oznake “MAX” v predalu).
Previdno zaprite predal.
Vstavljanje perila
Vrata odprete tako, da ročaj na vratih
previdno povlečete navzven. Perilo - po en
kos naenkrat - naložite v boben in vsak kos
čim bolj stresite. Zaprite vrata.
P0004
C0065
10 electrolux uporaba
Izbira želenega programa
Tipke za dodatne funkcije
Z gumbom za izbiro programa izberite
želen program.
Utripati začne lučka za vklop/pavzo.
Z različnimi programi lahko delujejo različne
dodatne funkcije. Dodatne funkcije je
potrebno izbrati po izbiri želenega
programa in pred pritiskom tipke
vklop/pavza.
Ob pritisku na gumbe zasvetijo ustrezne
kontrolne lučke. Ob ponovnem pritisku
kontrolne lučke ugasnejo.
95°
60°
40°
30°
60°
40°
50°
40°
30°
40°
30°
30°
40°
30°
40°
Izbira števila vrtljajev centrifuge ali
funkcije Nočni program oz. Zadržano
izpiranje
EWF8040W
Gumb za izbiro programa je razdeljen na
naslednja področja:
Bombaž
Sintetika
Občutljivo perilo
Volna
Posebni programi
: ročno pranje
40°
lahko likanje,
izpiranje,
črpanje,
ožemanje in nežno ožemanje
.
Gumb za izbiro programa lahko vrtite v
smeri urinega kazalca in v nasprotni smeri.
Položaj O je namenjen ponastavitvi
programa oz. izklopu stroja.
Po zaključku programa mora biti gumb
za izbiro programa v položaju O, da se
stroj izključi.
Pozor!
Če gumb za izbiro programa zavrtite v
položaj za drug program med delovanjem
stroja, kontrolna lučka za vklop/pavzo 3krat utripne, da prikaže napačno izbiro.
Stroj ne bo začel izvajati novo izbranega
programa.
EWF10040W EWF12040W
800
1000
700
900
1200
900
500
700
700
Z zaporednim pritiskom na tipko za hitrost
ožemanja spremenite število vrtljajev
centrifuge, če želite, da se perilo ožame z
drugačno hitrostjo, kot jo priporoča pralni
stroj.
Zasveti ustrezna lučka.
Najvišje hitrosti so:
EWF 8040 W;
• za bombaž, sintetiko, volno in ročno pranje:
800 vrt./min;
• za občutljivo perilo: 700 vrt./min.
EWF 10040 W;
• za bombaž: 1000 vrt./min;
• za sintetiko, volno in ročno pranje:
900 vrt./min;
• za občutljivo perilo: 700 vrt./min.
EWF 12040 W;
• za bombaž: 1200 vrt./min;
• za sintetiko, volno in ročno pranje:
900 vrt./min;
• za občutljivo perilo: 700 vrt./min.
uporaba electrolux 11
Nočni program
: z izbiro te funkcije se
zadnja voda za izpiranje ne izčrpa in s tem
prepreči mečkanje perila.
Ta program pranja poteka brez ožemanja,
zato je zelo tih in primeren za pranje v
nočnih urah oz. v času cenejše električne
energije.
V programih za bombaž in sintetiko se
izpiranje izvaja z večjo količino vode.
Izbira funkcije Predpranje
ali Hitro
, Eko
Za izbiro želene funkcije zaporedoma
pritisnite tipko za dodatne funkcije
.
Zasveti ustrezna lučka.
Po zaključku programa svetita kontrolni lučki
(Konec) in
(Vrata), lučka za
vklop/pavzo in kontrolna lučka “pranje”
sta izključeni, vrata so blokirana - potrebno
je črpanje vode iz stroja.
Postopek:
gumb za izbiro programa zavrtite v
položaj “O”
izberite
(Črpanje),
(Ožemanje) ali
(Nežno ožemanje)
po potrebi z ustrezno tipko znižajte
število vrtljajev centrifuge
pritisnite tipko vklop/pavza
po zaključku programa sveti samo
kontrolna lučka
(Konec).
Zadržano izpiranje
: z izbiro te funkcije
se zadnja voda za izpiranje ne izčrpa in s
tem prepreči mečkanje perila. Po zaključku
programa svetita kontrolni lučki
(Konec)
in
(Vrata), lučka za vklop/pavzo in
kontrolna lučka “pranje”
sta izključeni,
vrata so blokirana - potrebno je črpanje
vode iz stroja.
Za črpanje vode iz stroja preberite
postopek, opisan za predhodno
funkcijo.
Izberete lahko 3 različne funkcije:
PREDPRANJE
: funkcijo izberite, če
pred glavnim pranjem želite izvesti
predpranje pri 30°C (ni na voljo za
volno in ročno pranje). Predpranje se
zaključi s kratkim ožemanjem v
programih za bombažno in sintetično
perilo, medtem ko se v programih za
občutljivo perilo voda samo izčrpa.
VARČNO
: ta funkcija se lahko izbere
samo za bombažno in sintetično perilo,
rahlo ali običajno umazano pri
temperaturi 40°C ali višji. Čas pranja se
podaljša, temperatura pranja se zniža.
HITRO
: zelo kratek program pranja
za manj umazano perilo, nošeno kratek
čas.
Funkcija ni na voljo pri programih volna
in ročno pranje.
Največja količina bombažnega perila:
2,5 kg.
Največja količina sintetičnega in
občutljivega perila: 1 kg.
Čas pranja se zmanjša glede na vrsto
perila in izbrano temperaturo, kot je
prikazano v razpredelnici.
12 electrolux uporaba
Bombaž,
Normalno,
Hitro,
temp.
minut
minut
90°
60°
40°
30°
140
120
115
100
90
60
40
35
90
80
75
50
40
20
65
60
35
30
Sintetika
60°
40°
30°
Občutljivo perilo
40°
30°
Če z izbranim programom ni možna
nobena izmed 3 funkcij, 3-krat utripne
rdeča kontrolna lučka za vklop/pavzo. V
nasprotnem primeru zasveti samo ustrezna
kontrolna lučka.
Za zagon izbranega programa pritisnite
tipko “vklop/pavza”; ustrezna zelena
kontrolna lučka preneha utripati.
Svetita lučki “pranje”
in “vrata”
prikazujeta začetek delovanja stroja in
zaprta vrata.
Program, ki se izvaja, lahko prekinete s
pritiskom na tipko “vklop/pavza”: utripati
začne ustrezna zelena kontrolna lučka.
Za ponovni zagon programa od trenutka
prekinitve ponovno pritisnite tipko
“vklop/pavza”.
Če ste izbrali zamik vklopa, stroj začne z
odštevanjem časa.
V primeru nepravilno izbrane funkcije 3-krat
utripne kontrolna lučka, vgrajena v tipko
“vklop/pavza”.
Izbira funkcije Zamik vklopa
Izbira funkcije Dodatno izpiranje
2h
Tipko lahko izberete pri vseh programih,
razen pri programih volna in ročno pranje.
Stroj izvede dodatna izpiranja.
Funkcijo priporočamo ljudem, ki so
alergični na pralna sredstva, in v območjih
z zelo mehko vodo.
Izbira vklop/pavza
4h
8h
Pred zagonom programa lahko z
zaporednim pritiskom tipke za zamik
vklopa izberete želeno zakasnitev oz.
zamik vklopa. Zasveti ustrezna lučka.
Tipka omogoča nastavitev zakasnitve
vklopa programa pranja - za 2, 4 in 8 ur.
Funkcijo morate izbrati po nastavitvi
programa in pred pritiskom na tipko
vklop/pavza.
Zamik vklopa lahko prekličete pred
pritiskom na tipko vklop/pavza.
uporaba electrolux 13
Postopek za preklic zamika vklopa, če ste
že pritisnili na tipko vklop/pavza:
• s pritiskom na tipko vklop/pavza prekinite
delovanje pralnega stroja;
• enkrat pritisnite tipko za zamik vklopa;
izključi se lučka, ki ustreza izbrani
zakasnitvi.
• s ponovnim pritiskom na tipko
vklop/pavza zaženite program.
Kontrolna lučka “vrata”
prikazuje, če
se vrata lahko odprejo:
• lučka sveti: vrat ni možno odpreti. Stroj
trenutno deluje.
Pomembno!
• Izbrano zakasnitev lahko spremenite šele
po ponovni izbiri programa pranja.
• Vrata stroja so zaklenjena med celotnim
časom zamika vklopa. Če je vrata stroja
potrebno odpreti, najprej nastavite stroj v
način PAVZA - pritisnite tipko vklop/pavza
in počakajte približno 2 minuti. Ko vrata
zaprete, ponovno pritisnite na tipko
vklop/pavza.
Po zaključenem programu zasveti kontrolna
lučka “Konec”
.
Zamika vklopa ni možno izbrati s
programom Črpanje
.
Prikaz tekočega programa
Wash
Door
End cycle
Po pritisku na tipko vklop/pavza zasveti
kontrolna lučka “pranje”
.
Vključena kontrolna lučka “pranje” pomeni,
da se program pranja izvaja.
• lučka je ugasnjena: vrata se lahko
odprejo.
Program pranja je zaključen.
• lučka utripa: vrata se odpirajo.
Spreminjanje funkcije delujočega
programa
Poljubno funkcijo je možno spremeniti,
preden jo program izvede. Pred izvajanjem
spremembe najprej prekinite delovanje
pralnega stroja - pritisnite tipko
“Vklop/pavza”.
Sprememba delujočega programa je možna
samo s ponastavitvijo programa. Gumb
za izbiro programa zavrtite v položaj “O” in
nato v položaj za nov program. Voda za
pranje se ne izčrpa iz kadi. Nov program
zaženite s ponovnim pritiskom na tipko
“vklop/pavza”.
Prekinitev programa
Delujoči program lahko prekinete s
pritiskom na tipko “vklop/pavza”, utripati
začne ustrezna lučka. Program zaženite s
ponovnim pritiskom na tipko.
Preklic programa
Delujoči program lahko prekličete z
zasukom gumba za izbiro programa v
položaj “O”. Zatem lahko izberete nov
program.
14 electrolux uporaba
Odpiranje vrat po zagonu programa
Najprej s pritiskom na tipko
“vklop/pavza” prekinite delovanje
pralnega stroja.
Če lučka “vrata”
utripa in se po 2
minutah izključi, se vrata lahko odprejo.
Če se lučka “vrata”
ne izključi,
pomeni, da se stroj ogreva, da je nivo
vode nad spodnjim robom vrat, oz. da se
boben vrti.
Vrat v tem primeru ni možno odpreti.
Če vrata kljub temu želite odpreti, zasučite
gumb za izbiro programa v položaj “O”.
Vrata se po približno 2 minutah lahko
odprejo (pazite na nivo vode in
temperaturo!).
Ob zaključku programa
Stroj se samodejno zaustavi.
Če je bila izbrana funkcija “Zadržano
izpiranje” ali “Nočni program”, zasvetita
kontrolni lučki za fazi programa “konec”
in “vrata”, lučka “vklop/pavza” se
izključi, vrata stroja pa ostanejo zaprta,
ker je pred odpiranjem vrat potrebno
črpanje vode iz stroja.
Za črpanje vode preberite postopek, ki
je opisan za funkcijo Nočni program.
Stroj izklopite z zasukom gumba za izbiro
programa v položaj “O”. Iz bobna
odstranite perilo in natančno preverite, če
je boben prazen.
Če ne boste zagnali novega postopka
pranja, zaprite pipo za dovod vode. Vrata
pustite priprta, da preprečite nastanek
plesni in neprijetnih vonjav.
navodila za pranje electrolux 15
Navodila za pranje
Razvrščanje perila
Upoštevajte simbole za pranje na nalepkah
posameznih oblačil ter navodila proizvajalca
za pranje. Perilo razvrstite na naslednji
način: belo perilo, barvno perilo, sintetika,
občutljivo perilo, volneno perilo.
Temperature
običajno umazano belo bombažno in
95°
platneno perilo (npr. prtički, brisače, prti,
rjuhe, ...)
običajno umazano barvno bombažno,
platneno ali sintetično perilo obstojnih
50°/60°
barv (npr. srajce, spalne srajce, pižame,
...) in manj umazano belo bombažno
perilo (npr. spodnje perilo).
za občutljivo perilo (npr. mrežaste
zavese), različne vrste tkanin vključno s
30°-40°
tkaninami iz mešanih vlaken ter volneno
perilo z oznako za čisto runsko volno, ki
se ne krči in je primerna za strojno
pranje.
Pred vstavljanjem perila
Nikoli hkrati ne perite belega in barvnega
perila. Belo perilo lahko med pranjem izgubi
svojo “belino”.
Novo barvno perilo lahko pri prvem pranju
pušča barvo; zato ga pri prvem pranju
perite ločeno.
Prepričajte se, da v perilu ni kovinskih
predmetov (npr. lasnih sponk,
varnostnih zaponk ali bucik).
Zapnite gumbe na prevlekah za blazine,
zadrge, sponke in kaveljčke. Zvežite pasove
in dolge trakove.
Pred pranjem odstranite trdovratne madeže.
Posebno umazane dele perila zdrgnite s
posebnim detergentom ali čistilnim
sredstvom.
Še posebej previdni bodite pri pranju zaves.
Snemite kaveljčke ali jih zavežite v vrečko
ali mrežico.
Največja količina perila
Priporočene količine perila so označene v
razpredelnicah programov.
Splošna pravila:
bombaž, platno: poln boben, vendar ne
preveč natlačen;
sintetika: boben napolnjen do polovice;
občutljivo in volneno perilo: boben
napolnjen do tretjine.
Pranje je najbolj ekonomično, če perete
največjo dovoljeno količino perila.
Za močno umazano perilo zmanjšajte
količino perila.
Količina perila
Naslednje vrednosti so orientacijske:
kopalni plašč
prtiček
prevleka za prešito odejo
rjuha
prevleka za blazino
namizni prt
brisača
prtiček
spalna srajca
ženske hlačke
moška delovna srajca
moška srajca
moške pižame
bluza
moške spodnje hlače
1200 g
100 g
700 g
500 g
200 g
250 g
200 g
100 g
200 g
100 g
600 g
200 g
500 g
100 g
100 g
Odstranjevanje madežev
Trdovratnih madežev ni možno odstraniti
samo z vodo in detergentom. Zato
priporočamo, da jih očistite pred pranjem.
Kri: sveže madeže očistite z mrzlo vodo.
Zasušene madeže pustite v vodi s
posebnim čistilnim sredstvom preko noči,
zatem jih zdrgnite z milom in vodo.
16 electrolux navodila za pranje
Oljna barva: navlažite z bencinom za
čiščenje madežev, perilo položite na mehko
krpo in madež nežno obrišite; postopek
večkrat ponovite.
Zasušeni mastni madeži: navlažite s
terpentinom, perilo položite na mehko krpo
in madež nežno obrišite z bombažno krpo.
Rja: uporabite oksalno kislino, raztopljeno v
vroči vodi ali hladno sredstvo za
odstranjevanje rjastih madežev. Pri starejših
rjastih madežih bodite previdni, ker je
celična struktura tkanin lahko že
poškodovana, zaradi česar lahko nastanejo
luknje.
Plesen: madeže odstranite z belilom in
nato dobro izperite (samo za belo perilo in
perilo obstojnih barv).
Trava: rahlo namilite ter navlažite z belilom
(samo belo perilo in perilo obstojnih barv).
Kemični svinčniki in lepila: navlažite z
acetonom (*), perilo položite na mehko krpo
in madež nežno obrišite.
Črtalo za ustnice: navlažite z acetonom
kot zgoraj in madeže odstranite z metilnim
alkoholom. Morebitne ostanke madežev na
belem perilu odstranite z belilom.
Rdeče vino: namočite v vodi in detergentu,
izperite in madeže odstranite z ocetno ali
citronsko kislino ter ponovno izperite.
Morebitne ostanke madežev odstranite z
belilom.
Črnilo: glede na vrsto črnila tkanino najprej
navlažite z acetonom (*) in zatem še z
ocetno kislino; morebitne ostanke madežev
na belem perilu odstranite z belilom ter
zatem temeljito izperite.
Katran: najprej navlažite s sredstvom za
čiščenje madežev, metilnim alkoholom ali
čistilnim bencinom, zatem zdrgnite s
čistilnim sredstvom.
(*) acetona ne uporabljajte za umetno svilo.
Detergenti in dodatki
Dobri rezultati pranja so odvisni tudi od
izbire detergenta in uporabe pravilnih
količin, da se izognete nepotrebnim
izgubam in varujete okolje. Čeprav so
biološko razgradljivi, detergenti vsebujejo
snovi, ki lahko v večjih količinah porušijo
občutljivo ravnovesje v naravi.
Izbira detergenta je odvisna od vrste
tkanine (občutljivo perilo, volneno perilo,
bombaž itd.), barve, temperature pranja in
stopnje umazanosti.
V tem stroju lahko uporabljate vse
standardne detergente za strojno pranje
perila:
• pralne praške za vse vrste tkanin,
• pralne praške za občutljive tkanine (do
60°C) in volno,
• tekoče detergente za pranje pri nižjih
temperaturah (do 60°C) za vse vrste
tkanin ali tekoče detergente za pranje
volne.
Pralni prašek in druge dodatke pred
začetkom izbranega programa pranja
odmerite v ustrezen predelek v predalu za
pralna sredstva.
Če uporabljate koncentrirane pralne praške
ali tekoče detergente, izberite program brez
predpranja.
Pralni stroj ima posebni sistem kroženja
vode, ki omogoča optimalno izrabo
koncentriranega pralnega praška.
Tekoči detergent vlijete v predelek z oznako
tik pred začetkom pranja.
Mehčalce ali dodatke za škrobljenje perila
odmerite v predelek z oznako
pred
začetkom programa pranja.
navodila za pranje electrolux 17
Pri odmerjanju količine upoštevajte navodila
proizvajalca posameznega sredstva in ne
prekoračite oznake «MAX» v predalu za
pralna sredstva.
Količina detergenta
Vrsta in količina detergenta je odvisna od
vrste tkanine, količine perila, stopnje
umazanosti perila in trdote vode.
Trdoto vode razvrščamo po t.i. “stopnjah”
trdote. Podatke o trdoti vode lahko dobite pri
vašem vodovodnem podjetju ali na
ustreznem občinskem uradu.
Za potrebno količino detergenta upoštevajte
navodila proizvajalcev.
Manj detergenta uporabite, če:
• perete manjšo količino perila,
• je perilo manj umazano,
• se detergent med pranjem zelo peni.
Stopnje trdote vode
Stopnje
Nivo
Značilnost
nemške
francoske
°dH
°T.H.
0-7
0-15
1
mehka
2
srednja
8-14
16-25
3
trda
15-21
26-37
4
zelo trda
> 21
> 37
18 electrolux Mednarodni simbol za pranje
programi pranja electrolux 19
Programi pranja
Program/
temperatura
Vrsta perila
Bombaž 95°
Belo bombažno perilo
(močno umazano
bombažno perilo): npr.
rjuhe, prti, posteljnina.
Bombaž 60°
Belo perilo in perilo
obstojnih barv
(običajno umazano
bombažno perilo):
delovna oblačila, rjuhe,
posteljnina, spodnje
perilo, brisače.
Bombaž
40°-30°
Bombažno perilo manj
obstojnih barv malo
umazane srajce, bluze,
spodnje perilo.
Sintetika ali perilo iz
Sintetika 60°- mešanih vlaken,
spodnje perilo, barvna
50°-40°-30°
oblačila, srajce, ki se
ne krčijo, bluze.
Občutljivo perilo
40°-30°
Občutljivo perilo, npr.
zavese.
Volna
40°-30°
Poseben program za
volneno perilo volneno
perilo z oznako
“Čista runska volna, se
ne krči, primerna za
strojno pranje”.
(*) Samo pri temperaturi 40°C ali višji.
Dodatne funkcije
Glavno pranje 95°C
3 izpiranja
Dolgotrajno ožemanje
Poč. ožem.
(*)
Glavno pranje pri 60°C
3 izpiranja
Dolgotrajno ožemanje
Poč. ožem.
(*)
Glavno pranje pri 40°30°C
3 izpiranja
Dolgotrajno ožemanje
Poč. ožem.
(*)
Glavno pranje pri 60°50°-40°-30°C
3 izpiranja
Kratkotrajno ožemanje
Poč. ožem.
(*)
Glavno pranje pri 40°30°C
3 izpiranja
Kratkotrajno ožemanje
Poč. ožem.
Poč. ožem.,
Opis programa
,
Glavno pranje pri 40°30°C
3 izpiranja
Kratkotrajno ožemanje
20 electrolux programi pranja
Programi pranja
Program/
temperatura
Vrsta perila
Ročno pranje Poseben program za
40°-30°- hladno
perilo za ročno pranje
40°
Dodatne funkcije
Poč. ožem.,
,
Opis programa
Glavno pranje pri 40°30°- hladno
3 izpiranja
Kratkotrajno ožemanje
Lahko
likanje
Največja
količina perila
1 kg
Izpiranje
Črpanje
Ožemanje
Nežno
ožemanje
Sintetika se nežno
opere in narahlo
ožame.
Ločen program
izpiranja za bombažno
perilo za ročno pranje.
Poč. ožem.
Glavno pranje pri 40°
4 izpiranja
Kratkotrajno ožemanje
Poč. ožem.
3 izpiranja
Dolgotrajno ožemanje
Za črpanje zadnje vode
za izpiranje v
programih z dodatno
funkcijo Zadržano
izpiranje ali Nočni
program.
Izčrpavanje vode
Ločeno ožemanje za
bombaž.
Poč. ožem.
Črpanje in dolgotrajno
ožemanje
Ločeno kratkotrajno
ožemanje za sintetiko,
občutljivo perilo, volno
in perilo za ročno
pranje.
Poč. ožem. (le za
model EWF8040W)
Črpanje in kratkotrajno
ožemanje
Največja količina bombažnega perila....5 kg.
Največja količina sintetičnega/občutljivega
perila ......................................................2 kg.
Največja količina volne in perila za ročno
pranje ....................................................1 kg.
informacije o programih electrolux 21
Informacije o programih
Volna in
ročno pranje
40°
Lahko likanje
Izpiranje
Črpanje
Program za volno, ki je primerna za strojno pranje
ter za
volneno in občutljivo perilo, ki je označeno s simbolom za “ročno
pranje”
.
Program pranja za volno je na tem stroju odobren s strani
združenja Woolmark za pranje izdelkov Woolmark, ki so primerni
za strojno pranje, pod pogojem, da je perilo oprano v skladu z
navodili na nalepki in navodili za uporabo pralnega stroja.
M9604.
Z izbiro tega programa se perilo nežno opere in narahlo ožame,
kar zmanjša mečkanje. Likanje je tako lažje. Stroj poleg tega
izvede dodatna izpiranja.
Najvišje število vrtljajev centrifuge se samodejno zniža na 900
vrt./min.
Program omogoča izpiranje in ožemanje ročno opranega
bombažnega perila.
Stroj izvede 3 izpiranja s končnim ožemanjem pri najvišji hitrosti.
Število vrtljajev centrifuge lahko znižate s pritiskom na tipko
.
Za črpanje zadnje vode za izpiranje v programih z dodatno
funkcijo Zadržano izpiranje
oz. Nočni program
.
Gumb za izbiro programa najprej zavrtite v položaj O, nato
izberite program
Črpanje in pritisnite tipko vklop/pavza.
Ožemanje
Ločeno ožemanje za ročno oprano perilo ter po zaključenih
programih z dodatnima funkcijama Zadržano izpiranje
in
Nočni program
. Pred izbiro tega programa mora
biti gumb za izbiro programa v položaju O. Z ustrezno tipko
lahko izberete hitrost za prilagoditev perilu, ki ga stroj ožema.
Nežno ožemanje
Ločeno kratkotrajno ožemanje pri 700 vrt./min za ročno oprano
perilo. Uporablja se za sintetiko, občutljivo perilo, volno/ročno
pranje, svileno perilo.
O = Preklic/IZKLOP
Za ponastavitev programa in izklop stroja zavrtite gumb za izbiro
programa v položaj O. Zdaj lahko izberete nov program.
22 electrolux vzdrževanje in čiščenje
Vzdrževanje in čiščenje
Pred vzdrževanjem ali čiščenjem IZKLOPITE
stroj iz električnega omrežja.
Čiščenje predala za pralna sredstva
Predal za pralna sredstva in dodatke je
potrebno redno čistiti.
Predal izvlečete iz stroja tako, da najprej
pritisnete na gumb. Predal operite pod
tekočo vodo in odstranite ostanke praška.
Odstranjevanje vodnega kamna
Voda, ki jo uporabljamo, običajno vsebuje
vodni kamen. Priporočamo, da v stroj redno
dodajate sredstvo za mehčanje vode.
Sredstvo dodajajte, ko v stroju ni perila.
Upoštevajte navodila proizvajalca sredstva
za mehčanje vode. Na ta način preprečite
nastanek oblog iz vodnega kamna.
Po vsakem pranju
Vrata pustite nekaj časa odprta. S tem
preprečite nastanek plesni in neprijetnih
vonjav v stroju. Če pustite vrata odprta še
nekaj časa po zaključenem pranju, se
podaljša življenjska doba tesnila na vratih.
C0066
Za lažje čiščenje lahko odstranite zgornji del
predala za dodatke.
Vzdrževalno pranje
Pri pranju pri nizkih temperaturah lahko v
notranjosti bobna nastajajo usedline.
Priporočamo redno uporabo vzdrževalnega
pranja.
Potek vzdrževalnega pranja:
• V bobnu ne sme biti perila.
• Izberite program pranja za bombaž z
najvišjo temperaturo.
• Uporabite običajno količino biološko
razgradljivega pralnega praška.
Čiščenje zunanjih površin
Zunanji del stroja očistite samo z milom in
vodo ter ga obrišite do suhega.
C0067
Čiščenje odprtine za predal
Po odstranitvi predala z majhno krtačo
očistite odprtino. Odstranite vse ostanke
pralnega praška iz zgornjega in spodnjega
dela odprtine.
Predal vstavite na svoje mesto in zaženite
program izpiranja brez perila v bobnu.
23 electrolux vzdrževanje in čiščenje
P0038
Čiščenje črpalke
Črpalko preverite v naslednjih primerih:
• če stroj ne izčrpa vode in/ali ne ožame
• Če se med izčrpavanjem vode sliši
nenavaden zvok zaradi različnih
predmetov, npr. varnostnih zaponk,
kovancev itd., ki blokirajo črpalko.
Postopek čiščenja:
• Stroj izklopite iz omrežne napetosti.
• Če je potrebno, počakajte, da se voda
ohladi.
• Odprite vrata črpalke.
P1115
• Zavrtite črpalko in odstranite iz nje
morebitne predmete.
• Znova zamašite cev za zasilno
praznjenje in jo namestite nazaj na svoje
mesto.
P1114
• V bližino črpalke podstavite posodo za
prestrezanje vode.
• Izvlecite cev za zasilno praznjenje, jo
napeljite v posodo in odstranite čep.
• Ko voda preneha iztekati, odvijte pokrov
črpalke in ga odstranite. Pri roki imejte
krpo, da lahko takoj obrišete vodo, ki
izteče ob odstranjevanju pokrova.
P1117
• Do konca privijte pokrov črpalke.
• Zaprite vrata črpalke.
Opozorilo!
Ko se stroj uporablja je, odvisno od
izbranega programa, v črpalki lahko
prisotna vroča voda.
24 electrolux vzdrževanje in čiščenje
Pokrova črpalke nikoli ne odstranjujte med
potekom programa pranja - vedno
počakajte, da se program zaključi in je stroj
prazen. Pri nameščanju pokrova zagotovite
zanesljivo pritrditev, ki zaustavi puščanje in
prepreči otrokom, da bi ga odstranili.
Pomembno!
Če je vaša voda zelo trda oz. so vidne sledi
vodnega kamna, se filter na dovodni cevi
lahko zamaši.
Po vsakem izpustu vode skozi cev za
zasilno praznjenje je potrebno v glavni
predal za pralna sredstva doliti 2 litra vode
in zagnati program za črpanje. Na ta način
vključite VENTIL EKO in zagotovite, da se
pri naslednjem pranju uporabi ves pralni
prašek.
Zato priporočamo občasno čiščenje filtra.
Zasilno praznjenje stroja
Zaprite pipo. Odvijte cev s pipe. Filter
očistite s trdo ščetko. Cev privijte nazaj na
pipo.
Postopek za praznjenje stroja v primerih, ko
se voda ni izčrpala:
• vtič izvlecite iz omrežne vtičnice;
• zaprite pipo;
• če je potrebno, počakajte, da se voda
ohladi;
• odprite vrata črpalke;
• na tla postavite posodo in vanjo napeljite
konec cevi za zasilno praznjenje. S cevi
odstranite čep. Voda steče v posodo. Ko
je posoda polna, ponovno zamašite cev.
Izpraznite posodo. Postopek ponavljajte,
dokler iz stroja ne izteče vsa voda;
• po potrebi očistite črpalko po predhodno
opisanem postopku;
• zamašite cev za zasilno praznjenje in jo
namestite na svoje mesto;
• Privijte in zaprite pokrov črpalke.
Čiščenje filtra na dovodni cevi
P1090
Nevarnost zamrzovanja
Če je stroj postavljen v prostoru s
temperaturami pod 0°C, izvedite ustrezne
ukrepe.
• Zaprite pipo.
• S pipe odvijte cev.
• Konec cevi za zasilno praznjenje in
dovodno cev namestite v posodo na tleh
in počakajte, da izteče vsa voda.
• Cev za dovod vode privijte nazaj na pipo
ter zamašite cev za zasilno praznjenje in
jo namestite na svoje mesto.
• Pri ponovnem zagonu stroja mora biti
temperatura v prostoru višja od 0°C.
stroj ne deluje pravilno electrolux 25
Stroj ne deluje pravilno
Nekatere težave nastanejo zaradi slabega vzdrževanja ali napak, ki jih lahko s pomočjo
spodnje razpredelnice odpravite sami, ne da bi potrebovali pomoč strokovnjakov
pooblaščenega servisa. Preden pokličete servisno službo preverite navodila iz naslednje
razpredelnice.
Med delovanjem stroja je možno, da začne utripati rdeča kontrolna lučka za vklop/pavzo in
s tem prikazuje, da stroj ne deluje.
Po odpravi napake pritisnite tipko vklop/pavza za ponovni zagon programa. Če tudi po
vseh predlaganih ukrepih ne odpravite napake, pokličite servisno službo.
Napaka v delovanju
Pralni stroj ne začne
delovati:
Pralni stroj se ne polni z
vodo:
Stroj se napolni z vodo in
se nato takoj izprazni:
Možen vzrok
Rešitev
Vrata niso zaprta. (utripa
rdeča kontrolna lučka za
vklop/pavzo).
● Vtič ni pravilno priključen v
omrežno vtičnico.
● V vtičnici ni električne
napetosti.
● Omrežna varovalka je
pregorela.
● Gumb za izbiro programa
ni v pravilnem položaju,
tipka vklop/pavza ni bila
pritisnjena.
● Izbran je bil zamik vklopa.
●
Pipa je zaprta. (utripa
rdeča kontrolna lučka za
vklop/pavzo)
● Cev za dovod vode je
prepognjena ali stisnjena.
(utripa rdeča kontrolna
lučka za vklop/pavzo)
● Filter na dovodni cevi je
zamašen. (utripa rdeča
kontrolna lučka za
vklop/pavzo)
● Vrata niso pravilno zaprta.
●
●
●
Konec cevi za odtok vode
je prenizko.
Dobro zaprite vrata.
Vtič priključite v omrežno
vtičnico.
● Preverite električno
napeljavo v stanovanju.
● Zamenjajte varovalko.
●
●
Zavrtite gumb za izbiro
programa in ponovno
pritisnite tipko vklop/pavza.
●
Če želite, da pralni stroj
takoj začne s pranjem,
prekličite zamik vklopa.
●
Odprite pipo.
●
Preverite priključitev cevi za
dovod vode.
●
Očistite filter na dovodni
cevi.
●
Dobro zaprite vrata.
●
Oglejte si ustrezen
odstavek v poglavju
“Izčrpavanje vode”.
26 electrolux stroj ne deluje pravilno
Napaka v delovanju
Stroj ne izčrpava vode in/ali
ne ožema:
Na tleh je voda:
Možen vzrok
Rešitev
Cev za odtok vode je
prepognjena ali stisnjena.
(utripa rdeča kontrolna
lučka za vklop/pavzo)
● Odtočna črpalka je
zamašena. (utripa rdeča
kontrolna lučka za
vklop/pavzo)
● Izbrana je bila funkcija
ali
.
● Perilo v bobnu ni
enakomerno razporejeno.
●
Preverite priključek cevi za
odtok vode.
●
Očistite odtočno črpalko.
●
Izključite funkcijo
●
Porazdelite perilo.
Uporabljena je bila
prevelika količina
detergenta oz. neustrezen
detergent (premočno
penjenje).
● Preverite dobro tesnjenje
cevi in priključkov. Težko je
opaziti, kje pušča cev.
Preverite, če je cev vlažna.
● Cev za odtok vode je
poškodovana.
● Po čiščenju črpalke ni bil
nameščen čep na cevi za
zasilno praznjenje.
●
Zmanjšajte količino
detergenta oz. zamenjajte
detergent.
●
Preverite priključitev cevi za
dovod vode.
●
Cev zamenjajte z novo.
●
Zamašite cev za zasilno
praznjenje in jo namestite
nazaj na svoje mesto.
Uporabili ste premalo
detergenta oz. neustrezen
detergent.
● Pred pranjem niste
odstranili trdovratnih
madežev.
● Izbrana je bila napačna
temperatura.
● V stroju je preveč perila.
●
Program še vedno teče.
●
●
●
Perilo ni dobro oprano:
●
Vrata se ne odprejo:
●
Zapora vrat še ni
sproščena.
● V bobnu je voda.
●
oz.
Povečajte količino
detergenta oz. zamenjajte
detergent.
● Uporabite običajna
sredstva za odstranjevanje
trdovratnih madežev.
● Preverite pravilno
nastavljeno temperaturo.
● V boben naložite manj
perila.
Počakajte do zaključka
pranja.
● Počakajte približno 2
minuti.
● Za črpanje vode izberite
program črpanje oz.
ožemanje.
stroj ne deluje pravilno electrolux 27
Napaka v delovanju
Stroj vibrira oz. povzroča
preveč hrupa:
Možen vzrok
Preverite, če ste odstranili
vse transportne vijake in
embalažo.
● Noge niso bile nastavljene.
●
Perilo v bobnu ni
enakomerno razporejeno.
● Morda je v bobnu zelo
majhna količina perila.
●
Zapoznelo ožemanje oz.
centrifuga se ne vključi:
●
Zaradi neenakomerne
porazdelitve perila v bobnu
se je vklopila naprava za
elektronsko zaznavanje
neuravnoteženosti. Stroj
poskuša porazdeliti perilo z
vrtenjem bobna v
nasprotno smer. Postopek
se lahko večkrat ponovi,
dokler perilo ni pravilno
porazdeljeno; vključi se
centrifuga. Če perilo še po
10 minutah ni enakomerno
porazdeljeno v bobnu, se
centrifuga ne vklopi. V tem
primeru ročno porazdelite
perilo v bobnu in izberite
program ožemanja.
Stroj povzroča neobičajen
hrup
●
Stroj ima vgrajen poseben
motor, ki povzroča
neobičajen zvok v
primerjavi z drugimi
tradicionalnimi motorji. Nov
motor zagotavlja mehkejši
zagon in bolj enakomerno
porazdelitev perila v bobnu
med ožemanjem ter večjo
stabilnost stroja.
V stroju med pranjem ni
vidne vode
●
Stroji, ki so izdelani na
osnovi sodobne
tehnologije, delujejo zelo
ekonomično in porabijo
izredno malo vode brez
poslabšanja učinkovitosti.
Rešitev
●
Preverite pravilno
namestitev stroja.
Preverite pravilen vodoravni
položaj stroja.
● Porazdelite perilo.
●
●
Vstavite več perila.
●
Porazdelite perilo.
28 electrolux stroj ne deluje pravilno
Če ne morete sami določiti oz. rešiti
problema, se posvetujte z našo servisno
službo. Pred klicanjem pripravite podatke o
modelu, serijski številki in datumu nakupa
vašega stroja: Servisna služba potrebuje te
podatke.
Mo
Pro d. .....
d.
No .....
. .....
.
Ser
. No
.....
. .....
....
Mod. ..........
Prod. No. ...........
P0042 BD
Ser. No. .........
tehnični podatki electrolux 29
Tehnični podatki
Dimenzije
Širina
60 cm
Višina
85 cm
Globina
63 cm
Električna priključna
napetost - Skupna moč Varovalka
Podatki o električni priključitvi so zapisani na napisni
tablici na notranjem robu vrat pralnega stroja
Tlak vode
Najmanj
Največ
Največja količina perila
Bombaž
Sintetika
Občutljivo perilo
Volna in ročno pranje
Število vrtljajev
centrifuge
Največ
0,05 MPa
0,8 MPa
5
2
2
1
kg
kg
kg
kg
0800 vrt./min (EWF 8040 W)
1000 vrt./min (EWF 10040 W)
1200 vrt./min (EWF 12040 W)
30 electrolux Vrednost porabe
Vrednosti porabe
Program
Trajanje
programa
(v minutah)
Poraba energije
(v kWh)
Poraba vode
(v litrih)
135
2,2
58
130
0,85
49
Bombaž 60°
115
1,2
54
Sintetika 60°
85
0,75
45
Občutljivo perilo 40°
65
0,5
57
Volna 40°
55
0,4
53
Ročno pranje 40°
55
0,4
53
40° lahko likanje
90
0,4
73
Izpiranje
45
0,07
42
Črpanje
2
-
-
Ožemanje
10
-
-
Nežno ožemanje
5
-
-
Bombaž 95°
Bombaž 60°+
(*)
(*) “Bombaž 60° z dodatno funkcijo Eko
” je referenčni program za podatke na
nalepki, vpisane v skladu s standardom
92/75/EGS.
Podatki o porabi v razpredelnici so samo
orientacijske vrednosti; dejanska poraba je
odvisna od količine in vrste perila,
temperature pritekajoče vode in
temperature v prostoru. Podatki veljajo za
najvišjo temperaturo za posamezni
program.
namestitev electrolux 31
Namestitev
Odstranitev embalaže
A
Pred uporabo stroja odstranite vse
transportne vijake in embalažo.
Priporočamo, da shranite vso transportno
embalažo, ki jo boste lahko uporabili v
primeru ponovnega transporta.
1. Po odstranitvi celotne embalaže previdno
položite stroj na hrbtno stran in iz
spodnjega dela odstranite podstavek iz
polistirena.
HEC0002S
4. Odvijte in odstranite dva velika vijaka
na zadnji strani B in šest manjših
vijakov C.
C
HEC0003S
HEC0008
C
B
B
5. Odstranite nosilec D in privijte šest
manjših vijakov C.
2. Električni napajalni kabel in cev za odtok
vode povlecite iz držal na zadnji strani
stroja.
D
HEC0011S
HEC0001
3. Z ustreznim ključem odvijte in odstranite
srednji vijak na zadnji strani A. Izvlecite
ustrezen plastičen distančnik.
C
HEC0014
C
32 electrolux namestitev
6. Odprite vrata stroja, izvlecite cev za
dovod vode in odstranite blok iz
polistirena, ki je s samolepilnim trakom
pritrjen na tesnilo na vratih.
Natančna namestitev v vodoraven položaj
preprečuje vibracije, hrup in premikanje
med delovanjem. Za izravnavo morebitne
neravnosti tal pod strojem nikoli ne
uporabljajte kartona, lesenih delov ali
podobnih materialov.
HEC0010
7. Manjšo zgornjo odprtino in dve večji
odprtini zaprite z ustreznimi plastičnimi
čepi, ki so dobavljeni v vrečki poleg
navodil za uporabo.
HEC007S
Dovod vode
Cev za dovod vode je priložena. Najdete jo
v bobnu. Za priključitev na vodovodno
napeljavo ne uporabite cevi predhodnega
stroja.
1. Odprite vrata stroja in izvlecite cev za
dovod vode.
2. S kotnim priključkom priključite cev na
pralni stroj.
HEC0005
Namestitev
Stroj namestite na ravno trdo podlago.
Zračnega pretoka okoli stroja ne smejo
ovirati preproge, odeje itd. Stroj se ne sme
dotikati stene ali drugih delov v prostoru.
Pralni stroj namestite v vodoravni položaj z
dviganjem ali spuščanjem nog. Noge je
nekoliko težje nastavljati, ker imajo
samozaporno matico, vendar MORA biti
stroj nameščen stabilno v vodoravnem
položaju.
Po potrebi preverite namestitev z vodno
tehtnico.
Za morebitno prilagoditev uporabite
ustrezen ključ.
Cevi za dovod vode ne obrnite navzdol.
Cev obrnite v levo ali desno stran,
odvisno od položaja pipe.
HEC0006
3. Popustite matico in pravilno namestite
cev.
namestitev electrolux 33
Po namestitvi cevi za dovod vode
ponovno pritrdite matico, da ne pride do
puščanja.
4. Cev za dovod vode priključite na pipo z
navojem 3/4”. Vedno uporabite cev, ki je
priložena stroju. Cevi za dovod vode ni
dovoljeno podaljšati. Če je cev prekratka
in ne želite premikati pipe, kupite novo
daljšo cev, primerno za tovrstno uporabo.
P0022
V ustrezen sifon. V tem primeru mora biti
nastavek za priključitev odvodne cevi v taki
višini, da bo zavoj cevi vsaj 60 cm nad
tlemi.
P1088
Cevi za dovod vode ni dovoljeno podaljšati.
Če je cev prekratka in ne želite premikati
pipe, kupite novo daljšo cev, primerno za
tovrstno uporabo.
Direktno v odvod na zidu v višini med 60
cm in 90 cm. Zagotovljeno mora biti
odzračevanje konca odvodne cevi, to je
notranji premer odvodne cevi mora biti večji
od zunanjega premera gibljive cevi.
Cev za odtok vode ne sme biti prepognjena.
Izčrpavanje vode
Konec cevi za odtok vode lahko priključite
na tri načine:
Obesite jo čez rob umivalnika s pomočjo
priloženega plastičnega vodila, ki ga
nataknete na cev. V tem primeru pazite, da
se cev zaradi pritiska pri odtekanju vode ne
bi premaknila. Lahko jo privežete z vrvico
na pipo ali zid.
P1118
Cev za odtok vode se lahko podaljša do
največ 4 metre. Dodatna cev za odtok vode
in spojni del sta na voljo v servisni službi.
34 electrolux namestitev
Električna priključitev
Stroj je izdelan za priključitev na enofazno
električno napetost 220-230 V, frekvence 50
Hz.
Preverite, če električna napeljava na mestu
priključitve stroja dovoljuje največjo
obremenitev (2,2 kW). Upoštevajte tudi
druge naprave in porabnike v prostoru.
Stroj priključite v ozemljeno vtičnico.
Proizvajalec ne prevzema odgovornosti za
škodo ali poškodbo, ki nastane ob
neupoštevanju zgoraj opisanega
varnostnega navodila. Morebitno zamenjavo
električnega priključnega kabla naj izvede
strokovno usposobljen serviser.
Stroj namestite tako, da je možen
enostaven dostop do priključnega kabla.
skrb za varstvo okolja electrolux 35
Ekološki nasveti
Skrb za varstvo okolja
Embalažni material
Za varčevanje z vodo, energijo in pomoč pri
zaščiti okolja priporočamo, da upoštevate
naslednje nasvete:
Material, ki je označen s simbolom
lahko reciklira.
, se
>PE<=polietilen
>PS<=polistiren
>PP<=polipropilen
To pomeni, da se lahko reciklira - z
ustreznim odlaganjem v za to namenjene
zbiralnike.
• Običajno umazano perilo lahko perete
brez predpranja in tako prihranite
detergent, vodo in čas (s tem varujete
tudi okolje!).
• Delovanje stroja je najbolj ekonomično pri
polni količini perila.
Izrabljen stroj
• Z ustreznimi predhodnimi postopki lahko
odstranite madeže in omejeno umazanijo;
perilo lahko za tem perete pri nižji
temperaturi.
Star (izrabljen) stroj odpeljite na ustrezno
zbirno mesto. Skrbite za čisto okolje!
• Detergent odmerite glede na trdoto vode,
stopnjo umazanosti in količino perila.
Simbol
na izdelku ali na njegovi
embalaži označuje, da z izdelkom ne smete
ravnati kot z običajnimi gospodinjskimi
odpadki. Odpeljati ga morate na ustrezno
zbirno mesto za reciklažo električne in
elektronske opreme. S pravilnim
odstranjevanjem stroja boste pomagali
preprečiti morebitne negativne posledice in
vplive na okolje in zdravje ljudi, ki bi se
lahko pojavile v primeru nepravilnega
odstranjevanja izdelka. Za podrobnejše
informacije o odstranjevanju in predelavi
izdelka se obrnite na pristojni občinski urad
za odstranjevanje odpadkov, komunalno
službo ali trgovino, v kateri ste izdelek kupili.
36 electrolux garancijski pogoji
Garancija/servisna služba
Evropska Garancija
Izdajatelj garancijskega lista prevzame
obveznost, da bo izdelek v
garancijskem roku brezhibno deloval. V
garancijskem roku bomo odstranili vse
pomanjkljivosti in okvare na izdelku, ki
bi nastale pri normalni rabi izdelka, pod
pogojem, da v izdelek niso posegale
osebe, ki nimajo pooblastila izdajatelja
garancijskega lista in, da so bili
uporabljeni originalni rezervni deli.
Če izdelek ne bo popravljen v 45. dneh,
ga bomo zamenjali. Garancija velja, če
je datum prodaje na garancijskem listu
potrjen z žigom in podpisom prodajalca
ali s predložitvijo originalnega računa o
nakupu.
V garancijskem roku poravnamo vse
stroške v zvezi z odstranitvijo
pomanjkljivosti ali okvar ter stroške
prevoza, oziroma prenosa, do najbližje
pooblaščene servisne delavnice, po
tarifi, ki velja v javnem
prometu za transport izdelka.
Garancijski rok bo podaljšan toliko dni,
kolikor dni je trajalo popravilo izdelka.
Aparati so namenjeni za uporabo v
gospodinjstvu.
Electrolux Ljubljana d.o.o.
Gospodinjski aparati
Tržaška c. 132, p.p. 72
SI-1111 Ljubljana
Telefon: 01 2425 730, 2425 732
Fax: 01 2425 735
Spletna stran: www.electrolux.si
Elektronska pošta: electrolux@siol.net
Podjetje Electrolux nudi garancijo za
napravo v vseh, na zadnji strani
priročnika naštetih državah v obdobju,
ki je določeno v garancijskih pogojih
naprave ali na drug zakonit način.
Če se preselite iz ene izmed teh
držav v drugo izmed spodaj naštetih
držav, garancijske pogoje zadržite v
primeru izpolnjevanja naslednjih
pogojev:● Garancijsko jamstvo za napravo
začne teči z dnevom nakupa, ki je
zapisan na veljavno
izpolnjenem dokumentu o nakupu
izdelka, ki ga je izdal prodajalec
naprave.
● Garancijsko jamstvo za napravo je
določeno za enako obdobje in do
enake mere za popravilo in
sestavne dele, kot velja za
posamezen model ali serijo naprav
v vaši novi državi stalnega
prebivališča.
● Garancijsko jamstvo za napravo
velja samo za prvotnega kupca
izdelka in ga ni možno prenesti na
drugega uporabnika.
● Naprava se lahko vgradi in
uporablja v skladu s priloženimi
navodili podjetja Electrolux ter je
namenjena samo za domačo
uporabo in ne v komercialne
namene.
● Napravo je potrebno vgraditi v
skladu z vsemi veljavnimi predpisi v
vaši novi državi stalnega
prebivališča.
Ti predpisi Evropske garancije ne
vplivajo na pravice, ki vam pripadajo v
skladu z zakonom.
servisni centri
electrolux 37
Servisni centri
Za dodatno pomoč se obrnite na najbližjo servisno službo
www.electrolux.com
#
Belgique/België/Belgien
Česká republika
Danmark
Deutschland
Eesti
España
France
Great Britain
Hellas
Hrvatska
Ireland
Italia
Latvija
Lituania
Luxembourg
Magyarország
Nederland
Norge
Österreich
Polska
Portugal
Romania
Schweiz-Suisse-Svizzera
Slovenija
Slovensko
Suomi
Sverige
Türkiye
Россия
+32 2 363 04 44
+420 2 61 12 61 12
+45 70 11 74 00
+49 180 32 26 622
+37 2 66 50 030
+34 902 11 63 88
www.electrolux.fr
+44 8705 929 929
+30 23 10 56 19 70
+38 51 63 23 338
+353 1 40 90 753
+39 (0) 434 558500
+37 17 84 59 34
+370 5 27 80 609
+35 2 42 43 13 01
+36 1 252 1773
+31 17 24 68 300
+47 81 5 30 222
+43 18 66 400
+48 22 43 47 300
+35 12 14 40 39 39
+40 21 44 42 581
+41 62 88 99 111
+38 61 24 25 731
+421 2 43 33 43 22
+35 8 26 22 33 00
+46 (0)771 76 76 76
+90 21 22 93 10 25
+7 095 937 7837
Bergensesteenweg 719, 1502 Lembeek
Budějovická 3, Praha 4, 140 21
Sjællandsgade 2, 7000 Fredericia
Muggenhofer Str. 135, 90429 Nürnberg
Mustamäe tee 24, 10621 Tallinn
Carretera M-300, Km. 29,900 Alcalá de Henares Madrid
101 Oakley Road LUTON Beds LU4 9RJ
4, Limnou Str., 54627 Thessaloniki
Slavonska avenija 3, 10000 Zagreb
Longmile Road Dublin 12
C.so Lino Zanussi, 26 - 33080 Porcia (PN)
Kr. Barona iela 130/2, LV-1012, Riga
Verkiu 29, 09108 Vilnius, Lithuania
Rue de Bitbourg, 7, L-1273 Hamm
H-1142 Budapest XIV, Erzsébet királyné útja 87
Vennootsweg 1, 2404 CG - Alphen aan den Rijn
Risløkkvn. 2 , 0508 Oslo
Herziggasse 9, 1230 Wien
ul. Kolejowa 5/7, Warsaw
Quinta da Fonte - Edificio Gonçalves Zarco - Q35 -2774-518 Paço de Arcos
B-dul Timisoara 90, S6, Bucharest
Industriestrasse 10, CH-5506 Mägenwil
Tr aška 132, 1000 Ljubljana
Electrolux Slovakia s.r.o., Electrolux Domáce spotrebiče SK, Seberíniho 1, 821 03 Bratislava
Konepajanranta 4, 28100 Pori
Electrolux Service, S:t Göransgatan 143, S-105 45 Stockholm
Tarlabași caddesi no : 35 Taksim Istanbul
129090 Москва, Олимпийский проспект, 16, БЦ “Олимпик”
www.electrolux.si
ANC number: 132 980 280-00-322006
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising