AEG | LTH57700S | User manual | Aeg LTH58800NL Handleiding

Aeg LTH58800NL Handleiding
LAVATHERM 57700
Sèche-linge à condensation
Kondensatiedroger
Mode d’emploi
Gebruiksaanwijzing
Geachte klant,
Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door.
Lees vooral de aanwijzingen m.b.t. de veiligheid op de eerste pagina's
van deze gebruiksaanwijzing! Bewaar de gebruiksaanwijzing goed,
zodat u nog eens iets kunt nalezen en geef hem door aan een eventuele
volgende eigenaar van het toestel.
Met de waarschuwingsdriehoek en/of door signaalwoorden
(Waarschuwing!, Voorzichtig!, Attentie!) geven wij aanwijzingen die
belangrijk zijn voor uw veiligheid of voor het funktioneren van de
machine. Let goed op deze aanwijzingen.
Dit symbool voert u stap voor stap door de bediening van het toestel.
3
Bij dit symbool vindt u aanvullende informatie m.b.t. bediening en
praktisch gebruik van het toestel.
Het klaverblad staat voor tips en aanwijzingen m.b.t. ekonomisch en
milieuvriendelijk gebruik van het toestel.
Mocht er een storing optreden, dan vindt u onder "Wat is er aan de
hand als ..." aanwijzingen om kleine storingen zelf op te heffen.
• Bij technische problemen kunt u altijd kontakt opnemen met de AEG
fabrieksservice, zie hoofdstuk "Klantenservice".
2
Gedrukt op chloorvrij papier wie milieubewust denkt, handelt ook zo..
40
Inhoud
Aanwijzingen m.b.t. de veiligheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Algemene aanwijzingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Afvalverwerking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Milieutips . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
De belangrijkste kenmerken van uw machine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Beschrijving van het toestel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Frontaanzicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bedieningspaneel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
De programmakiezer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51
51
52
53
Vóór het in gebruik nemen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Beknopte gebruiksaanwijzing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Drogen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wasgoed voorbereiden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Deur openen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wasgoed in de droger doen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Droogprogramma instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Starttijdkeuze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Droogprogramma starten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wasgoed uitnemen of inleggen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Beëindiging van het droogproces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wasgoed uit de machine nemen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Droger uitschakelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Opvangreservoir legen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pluizenzeef reinigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kondensor reinigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55
55
55
55
55
57
57
58
58
58
58
59
60
60
Programmatabellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Informatie over textiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Wasetiketten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Reiniging en onderhoud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rondom de zeef reinigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Trommel reinigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Paneel en bedieningselementen reinigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Warmtewiss. reinigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
64
64
64
64
65
41
Inhoud
Wat is er aan de hand als ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Gloeilamp vervangen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Overzetten van het deurscharnier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Programmeermogelijkheden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Extra leverbare accessoires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Montageset externe kondenswaterafvoer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Montagesets was-droog-zuil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Technische gegevens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Elektrische aansluiting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Aanwijzingen voor de vakman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Index . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
42
Aanwijzingen m.b.t. de veiligheid
Aanwijzingen m.b.t. de veiligheid
De veiligheid van elektrische toestellen van AEG voldoet aan de Europese en Nederlandse normen. Toch zien wij ons als fabrikant genoodzaakt, u en uw eventuele medegebruikers op het volgende te wijzen.
Algemene veiligheid
• Reparaties aan elektrische toestellen mogen alleen door vakmensen
worden uitgevoerd. Onvakkundige reparaties kunnen tot aanzienlijke
risiko's voor de gebruiker leiden. Wend u daarom altijd tot onze
afdeling Klantenservice. Alleen originele AEG-onderdelen voldoen
aan alle eisen!
• Kontroleert u vóór het in gebruik nemen of de op het typeplaatje
aangegeven netspanning en stroomsoort overeenkomen met
netspanning en stroomsoort bij u thuis. Op het typeplaatje kunt u
ook zien welke zekering nodig is.
• De droger nooit in gebruik nemen, als het aansluitsnoer beschadigd is
of als bedieningspaneel, bovenblad of sokkel zo beschadigd zijn, dat
de binnenkant van het toestel toegankelijk is.
• Als u het toestel gaat schoonmaken, moet het altijd uitgeschakeld
zijn: stekker uit het stopkontakt trekken of bij vaste aansluiting de
groepenhoofdschakelaar uitschakelen of de zekering in de
huisinstallatie uitschakelen resp. uitdraaien.
• Stekker nooit aan het snoer uit het stopkontakt trekken, maar aan de
stekker.
• Leun niet op de deur als deze open staat. De machine zou dan kunnen
kantelen!
• Droger niet met een waterstraal afsproeien. Kans op kortsluiting!
• De afdekkap van de gloeilamp voor de trommelverlichting moet altijd
op z'n plek zitten.
• Als u een droogproces onderbreekt om wasgoed uit de droger te
nemen: wasgoed en trommel kunnen heet zijn.
• Meerwegstekkers, koppelingen en verlengsnoeren mogen niet
gebruikt worden. Oververhittingsgevaar!
43
Aanwijzingen m.b.t. de veiligheid
Veiligheid van kinderen
• Kinderen zien de gevaren niet die ontstaan door ondeskundige
omgang met elektrische toestellen. Zorg daarom voor het nodige
toezicht als de machine aanstaat en laat kinderen niet met de
machine spelen - ze zouden zichzelf of andere kinderen in de
machine kunnen opsluiten.
• Houd de verpakking uit de buurt van kinderen; vooral folie en
styropor kunnen gevaren opleveren. Verstikkingsgevaar!
• Zorg ervoor dat kinderen of kleine huisdieren niet in de trommel van
de droger kunnen klimmen. Houd daarom de deur van de droger
gesloten, als hij niet gebruikt wordt.
Gebruik volgens de voorschriften
• Konstruktieve wijzigingen of veranderingen aan het toestel zijn uit
veiligheidsoverwegingen niet toegestaan.
• Gebruik het toestel alleen voor het drogen van huishoudtextiel. Als
het voor verkeerde doeleinden wordt gebruikt of foutief wordt
bediend, wordt eventueel ontstane schade niet door de
garantiebepalingen gedekt.
• Alleen in water gewassen textiel drogen. Goed dat met
brandgevaarlijke reinigings- of oplosmiddelen (wasbenzine, alkohol,
middelen om vlekken te verwijderen enz.) behandeld is, mag niet in
de wasdroger gedroogd worden. Brandgevaar! Explosiegevaar!
• Stukken wasgoed die schuimrubber of op rubber lijkend materiaal
bevatten mogen niet in de machine gedroogd worden. Brandgevaar!
• Was in zeer slechte toestand (sterke slijtage) en was met losse vullingen (kussens) die open zouden kunnen zijn, mogen niet gedroogd
worden. Brandgevaar!
• Was met onbuigzame onderdelen (vloermatten) en te volle trommels
bedekken de luchtspleet. Houd een vulhoeveelheid aan van max. 5 kg.
Oververhitting! Brandgevaar!
• Alleen was drogen waarin zich geen explosieve voorwerpen (aanstekers, spuitbussen) bevinden. Brandgevaar! Explosiegevaar!
44
Aanwijzingen m.b.t. de veiligheid
Opstelling en aansluiting
• Als u de droger gaat vervoeren, eerst het sokkelpaneel verwijderen!
• Kontroleer de droger op transportschade. Een beschadigd toestel in
geen geval aansluiten! Neem in dat geval kontakt op met de
leverancier.
• Plaats de wasdroger niet in een ruimte waar het kan gaan vriezen!
• Zet de droger waterpas!
• Zet de droger niet op hoogpolig tapijt, de ventilatiesleuven zouden
dan verstopt kunnen raken.
• Bij opstelling direkt naast een fornuis: tussen fornuis en wasdroger
moet een warmte-isolerende, niet brandbare plaat worden geplaatst
(afmeting 85 x 57,5 cm).
• De stekker van het toestel moet ook na de opstelling goed bereikbaar
zijn.
• Een vaste aansluiting aan het elektriciteitsnet mag alleen door een
erkend installateur worden gemaakt.
45
Algemene aanwijzingen
Algemene aanwijzingen
• Gesteven wasgoed laat aanslag in de trommel achter en hoort
daarom niet in de droger.
• Als u meer goed in de droger doet dan in de programmatabel
aangegeven, moet u rekening houden met kreukvorming! Bij erg teer
textiel max. 1,5 kg in de droger doen.
• Bij gebruik van zogenaamde "wasverzachterdoekjes" kan zich aanslag
op de pluizenzeef vormen die tot verstopping van de zeef kan leiden.
Wij raden u daarom aan, dergelijke doekjes niet te gebruiken.
• Te uwer informatie: slijtage (en daardoor pluizen) ontstaat voor 70
procent bij het dragen van kleding, voor 20 procent bij het wassen en
slechts voor 10 procent bij het drogen in de wasdroger. De pluizen
verzamelen zich in de pluizenzeef. Bij machinaal drogen ontstaat
slechts ca. 0,03 gram pluizen per kilo wasgoed.
46
Afvalverwerking
Afvalverwerking
Verpakkingsmateriaal
Alle gebruikte verpakkingsmaterialen zijn niet milieu-onvriendelijk en
kunnen zonder gevaar bij het afval worden gezet.
De kunststoffen kunnen hergebruikt worden.
• De buitenste verpakking en de plastic zakjes zijn van polyethyleen
(aanduiding >PE<).
• De hoekbeschermers zijn van geschuimd, cfk-vrij polystyreen
(aanduiding >PS<).
Het karton is van oud papier gemaakt en wij adviseren u dit ook weer in
een container voor oud papier te deponeren.
Oude machine
Waarschuwing! Als u de machine afdankt, neem dan de volgende
maatregelen: stekker uit het stopkontakt trekken, aansluitsnoer
afsnijden, stekker en snoer weggooien en deurslot onbruikbaar maken.
U voorkomt daarmee, dat spelende kinderen elkaar of zichzelf in de
machine opsluiten en daardoor in levensgevaar komen.
Zorg voor milieuvriendelijke verwerking van het toestel. Informeer bij
uw gemeente naar de mogelijkheden voor afvalverwerking in uw
woonplaats.
De materialen zijn conform hun aanduiding opnieuw te gebruiken.
Oude apparaten kunnen met standaardgereedschap (kruiskopschroevendraaier, hamer) gedemonteerd worden.
47
Milieutips
Milieutips
• Gebruik bij het wassen geen wasverzachter!
Wasgoed dat u in de wasdroger droogt wordt ook zonder
wasverzachter wollig en lekker zacht. Probeer het maar eens!
• Wasgoed losjes in de droger doen!
Zo voorkomt u langere droogtijden en kreukvorming.
• Wasgoed goed centrifugeren!
Hoe hoger het centrifugetoerental, des te zuiniger en sneller gaat het
drogen.
Aanwijzingen m.b.t. verbruik, afhankelijk van het centrifugetoerental,
vindt u in onderstaande tabel. De aanwijzingen gelden voor 5 kg wasgoed, gedroogd in het programma KATOEN KASTDROOG:
Gecentrifugeerd met:
Droogproces:
restvocht
in liters
in %
tijd in
minuten
energieverbruik in
kWh
800
3,5
70
90
3,5
1000
3,0
59
85
3,0
1200
2,7
53
75
2,7
1400
2,5
50
70
2,6
1600
2,4
47
65
2,5
tpm
• Maximaal vulgewicht benutten!
U droogt het zuinigst, als u zich aan de vulgewichten houdt die in de
programmatabel vermeld staan.
48
Milieutips
• Kies het juiste droogprogramma!
Kies het voor soort en hoeveelheid wasgoed passende programma. Zo
werkt de droger het meest ekonomisch. Een paar verbruikswaarden:
Vulgewicht
in kg
Duur in
minuten
Energieverbruik
in kWh
Katoen kastdroog2
5
90
3,5
Katoen strijkdroog2
5
70
2,8
2,5
35
1,3
Droogprogramma1
Mengweefsels kastdroog3
1) Aanwijzing: Programma-instellingen voor een controle volgens EN 61121
MENGWEEFSELS KASTDROOG zonder ingedrukte toets LAGE TEMPERATUUR.
2) gecentrifugeerd met 800 tpm
3) gecentrifugeerd met 1000 tpm
• Als de hoeveelheid wasgoed te klein is voor een bepaalde
droogheidsgraad (bijv. STRIJKDROOG), kunt u het beste in stappen
werken: vul de droger en kies programma STRIJKDROOG; neem na
beëindiging van het programma het strijkgoed uit de droger. Droog
de rest van het goed met programma KASTDROOG verder.
• Toets LAGE TEMPERATUUR alleen gebruiken bij vulgewichten tot 2,5
kg!
• Pluizenzeef na ieder droogproces reinigen.
• Opvangreservoir na ieder droogproces legen.
Voorzichtig! Het kondenswater is niet geschikt om te drinken of om in
levensmiddelen te gebruiken.
Het kondenswater kunt u wel als gedestilleerd water in het huishouden
gebruiken. U moet het dan eerst door een papieren koffiefilterzakje
gieten.
• Kondensor regelmatig reinigen!
Als u de kondensor regelmatig reinigt, verbruikt de droger minder
energie.
49
De belangrijkste kenmerken van uw machine
De belangrijkste kenmerken van uw machine
• Instelling van programma of tijd m.b.v. de programmakiezer
• ZOEMER apart instelbaar; na beëindiging van het programma klinkt
met tussenpozen een akoestisch signaal
• Toets LAGE TEMPERATUUR voor voorzichtig drogen van teer textiel
• Toets KORT voor sneller drogen
• Starttijdkeuze: u kunt de start van het programma 1 tot max. 19 uur
uitstellen (bijv. tot de voordeeluren)
• Multidisplay voor de indikatie van
– vermoedelijke programmaduur resp. resterende looptijd tot het einde
van het programma,
– starttijdkeuze (uitstellen van de starttijd resp. resterende tijd tot het
programma start),
– foutkode
• Indikatie van het programmaverloop
• Programmeermogelijkheid voor permanente aanpassing aan uw
wensen van het programmaverloop
50
Beschrijving van het toestel
Beschrijving van het toestel
Frontaanzicht
bedieningspaneel
opvangreservoir
met greep
pluizenzeef
gloeilamp
voor
binnenverlichting
(in de trommel)
typeplaatje
ventilatiesleuven
voeten
sokkelpaneel
(alle in hoogte verstelbaar) (voor de warmtewiss.)
deur
(draairichting verstelbaar)
51
Beschrijving van het toestel
Bedieningspaneel
A
B
C
D
E
A programmakiezer: voor het instellen van het droogprogramma
B indikatie van de droogheidsgraad: geeft aan welke droogheidsgraad
bereikt is; zo kunt u op het juiste moment bepaalde stukken wasgoed
uit de droger nemen
C toetsen en indikaties
– toets ZOEMER: als deze toets is ingedrukt, klinkt na beëindiging van
het programma een akoestisch signaal
– toets LAGE TEMPERATUUR: voor tere weefsels
– toets KORT: verkort de droogtijd
– toets DEUR: om de deur te openen als het toestel ingeschakeld is
– toets START/PAUZE: om het droogprogramma te starten of te
onderbreken
– toets STARTTIJDKEUZE: om de starttijd 1 tot 19 uur uit te stellen;
indikatie in het indikatieveld LOOPTIJD
– multidisplay/indikatie LOOPTIJD: geeft de vermoedelijke
programmaduur resp. resterende looptijd van het ingestelde
programma aan;
bij ingestelde starttijd (toets STARTTIJDKEUZE) indikatie van de
resterende tijd tot het programma start;
in geval van storing wordt een foutkode aangegeven (( en een cijfer)
D indikatie van het programmaverloop: laat zien met welk onderdeel de
machine bezig is
E aanwijzingen voor de gebruiker:
– indikatie WARMTEWISS.: warmtewiss. reinigen!
– indikatie RESERVOIR: opvangreservoir legen!
– indikatie ZEEF: pluizenzeef reinigen!
52
Vóór het in gebruik nemen
De programmakiezer
• Stand UIT:
De wasdroger is uitgeschakeld.
• Stand VERLICHTING:
als de deur wordt geopend,
wordt de trommelverlichting
ingeschakeld.
• Programmagroep KATOEN:
Hier vindt u de programma's
voor het drogen van katoen en
linnen; vulgewicht max. 5 kg.
• Programmagroep
MENGWEEFSELS:
Hier vindt u de programma's
voor het drogen van
mengweefsels en synthetische
weefsels; vulgewicht max.
2,5 kg.
• Tijdprogramma's:
voor het nadrogen van wasgoed
of voor het drogen van
vulgewichten beneden 1 kg.
• Programma LUCHTEN:
om gekreukt goed in een koude
luchtstroom glad te maken;
gekreukte plekken van te voren
iets invochten;
programmaduur: 10 minuten
Vóór het in gebruik nemen
Trommel van de droger met een vochtige doek afnemen.
53
Beknopte gebruiksaanwijzing
Beknopte gebruiksaanwijzing
• Wasgoed zo goed mogelijk centrifugeren.
• Wasgoed voorbereiden.
• Wasgoed in de droger doen.
• Droogprogramma instellen
– m.b.v. de programmakiezer
– eventueel toets ZOEMER, LAGE TEMPERATUUR of KORT indrukken.
• Eventueel starttijd kiezen.
• Programma starten.
Terwijl het programma loopt, kunt u de deur openen om goed uit de
machine te nemen of erin te doen.
Na beëindiging van het programma:
• Wasgoed uit de machine nemen.
• Pluizenzeef reinigen.
• Droger uitschakelen.
• Opvangreservoir legen.
Als indikatie KONDENSOR brandt:
• Beslist kondensor reinigen.
54
Drogen
Drogen
Wasgoed voorbereiden
• Om te voorkomen dat het wasgoed een kluwen vormt: ritssluitingen
sluiten; slopen dichtknopen; losse stofceintuurs e.d. samenbinden.
• Zakken leegmaken.
• Metalen delen (paperclips, veiligheidsspelden enz.) verwijderen.
• Kleding van dubbelzijdige stof binnenstebuiten keren (bijv. bij met
katoen gevoerde jacks de katoenen kant naar buiten). Dit soort
weefsels droogt dan beter.
• Wasgoed losjes in de machine doen.
Deur openen
• Stevig tegen de deur drukken (bij punt
)
of
• als het toestel ingeschakeld is: toets DEUR indrukken.
Wasgoed in de droger doen
• Wasgoed losjes in de droger doen.
Attentie! Let op dat er geen wasgoed tussen de deur geklemd wordt!
Het goed zou dan kunnen beschadigen!
Droogprogramma instellen
Op de programmakiezer het passende
droogprogramma instellen (zie
"Programmatabel").
Eventueel toets ZOEMER, LAGE
TEMPERATUUR of KORT indrukken.
55
Drogen
• Toets ZOEMER
Tijdens de anti-kreukfase klinkt met
tussenpozen een akoestisch signaal (zie
"Beëindiging van het droogproces").
• Toets LAGE TEMPERATUUR
Het ingestelde programma wordt
uitgevoerd met gereduceerd
verwarmingsvermogen. Druk deze toets in
bij textiel met het wasetiket '. Ook bij
temperatuurgevoelig textiel (bijv. acryl en
viskose) raden wij u aan deze toets in te
drukken.
• Toets KORT
Het gekozen programma verloopt sneller,
maar verbruikt wel iets meer stroom.
56
Drogen
Starttijdkeuze
U kunt de start van een programma 1 tot 19 uur uitstellen.
Programma instellen.
Toets STARTTIJDKEUZE zo lang indrukken,
tot de tijd (in uren) tot de gewenste
programmastart in het indikatieveld
LOOPTIJD wordt aangegeven.
Toets START/PAUZE indrukken.
Na de ingestelde tijd start de droger
automatisch het ingestelde
droogprogramma. In het indikatieveld
LOOPTIJD wordt aangegeven, over hoeveel
uur het ingestelde droogprogramma zal
beginnen.
U kunt de gekozen starttijd altijd korrigeren.
Droogprogramma starten
Toets START/PAUZE indrukken.
Het droogprogramma begint.
Op de indikatie van het programmaverloop
kunt u zien waar de droger mee bezig is.
57
Drogen
Wasgoed uitnemen of inleggen
U kunt het droogproces te allen tijde onderbreken, om wasgoed uit de
machine te nemen of erin te doen.
Deur openen.
Voorzichtig! Wasgoed en trommel kunnen
heet zijn.
Wasgoed uitnemen of inleggen.
Deur sluiten.
Toets START indrukken om het droogproces
voort te zetten.
Beëindiging van het droogproces
Kort voor het einde van het droogproces begint de afkoelfase: de
verwarming is in deze fase uitgeschakeld. Na de afkoelfase kunt u het
wasgoed uit de droger nemen.
Na het drogen volgt automatisch de anti-kreukfase. 30 minuten lang
draait de trommel af en toe. Zo blijft uw wasgoed los en wollig en het
kreukt niet.
Als u toets ZOEMER hebt ingedrukt, klinkt tijdens de anti-kreukfase
met tussenpozen een akoestisch signaal.
Wasgoed uit de machine nemen
Deur openen en wasgoed uit de droger nemen.
Droger uitschakelen
Programmakiezer op stand UIT draaien.
58
Drogen
Opvangreservoir legen
Voorzichtig! Het kondenswater is niet geschikt om te drinken of om in
levensmiddelen te gebruiken.
Maak er een gewoonte van om het opvangreservoir na elk droogproces
te legen. Zo voorkomt u dat het droogproces automatisch wordt
onderbroken, omdat het opvangreservoir vol is.
Steek uw hand in de greep van het
opvangreservoir en trek het geheel naar
buiten.
Sluiting van het reservoir opzij schuiven en
kondenswater eruit gieten.
Opvangreservoir weer in het
bedieningspaneel plaatsen.
Het opvangreservoir kan ca. 3,8 liter bevatten, genoeg voor 5 kg wasgoed dat met 800 tpm gecentrifugeerd is.
59
Drogen
Pluizenzeef reinigen
Om een ongehinderde luchtcirkulatie tijdens het droogproces te garanderen, dient u na ieder droogproces de pluizenzeef te reinigen. Controleer ook of zich waspluizen of andere resten in de trommel bevinden en
verwijder die direct.
Ontgrendelingstoets van het zeefdeksel
naar beneden drukken.
Het zeefdeksel springt open.
Pluizenzeef losnemen.
Pluizen van de pluizenzeef verwijderen.
Dat gaat het makkelijkst als u uw hand
vochtig maakt.
Pluizenzeef weer inzetten.
Tegen het zeefdeksel drukken, tot het in
de vergrendeling valt.
Zonder pluizenzeef kan het zeefdeksel
niet dicht en kan de deur niet gesloten
worden.
Voorzichtig! Droger niet met beschadigde of verstopte pluizenzeef
gebruiken!
Kondensor reinigen
Als de indikatie KONDENSOR brandt:
Beslist kondensor reinigen (zie hoofdstuk "Reiniging en onderhoud,
kondensor reinigen").
60
Programmatabellen
Programmatabellen
Programmagroep KATOEN
textieletiketten &, %; vulgewicht max. 5 kg
Programma
Soort wasgoed
Voorbeelden
EXTRA DROOG
dik goed of goed dat uit
verschillende lagen bestaat en dat badstof, badjassen
door en door droog moet worden
KASTDROOG
goed van gelijkmatige dikte dat
badstof, trikot handdoeken
door en door droog moet worden
STIJKDROOG 4
dun goed dat nog moet worden
gestreken
trikot, katoenen,
overhemden
STOOMSTR.DROOG 3
katoen of linnen van normale
dikte dat nog moet worden
gestreken
beddegoed, tafellakens
MANGELDROOG
katoen of linnen dat moet
worden gestreken of gemangeld
beddegoed, tafellakens
Programmagroep MENGWEEFSELS
textieletiketten &, '1, %; vulgewicht max. 2,5 kg
Programma
Soort wasgoed
Voorbeelden
EXTRA DROOG
dik goed of goed dat uit
verschillende lagen bestaat en
dat door en door droog moet
worden
KASTDROOG
kreukherstellende
dun goed dat niet nabehandeld overhemden, tafellakens,
(bijv. gestreken) hoeft te worden babygoed, sokken,
ondergoed
STIJKDROOG 4
dun goed dat nog moet worden
gestreken
pullovers, beddegoed,
tafellakens
trikot, kreukherstellende
overhemden, blouses
1) toets LAGE TEMPERATUUR indrukken!
61
Programmatabellen
TIJD-programma’s
textieletiketten &, '1, %; vulgewicht beneden 1 kg
U kunt 20, 40 en 60 minuten kiezen om enkele stukken wasgoed na te drogen of om
kleine vulgewichten te drogen.
1) toets LAGE TEMPERATUUR indrukken!
Programma luchten
Het goed wordt 10 minuten in een koude luchtstroom behandeld; om gekreukte
kleding glad te maken.
62
Informatie over textiel
Informatie over textiel
Wasetiketten
Kontroleer of het wasgoed geschikt is om machinaal gedroogd te worden. Op het wasetiket moet één van de volgende symbolen te vinden
zijn:
%Machinaal drogen is mogelijk; de textielfabrikant geeft niet aan of het
betreffende stuk normaal of met lage temperatuur gedroogd moet
worden.
&Normaal drogen.
'Voorzichtig drogen (toets LAGE TEMPERATUUR indrukken!).
(Mag niet machinaal gedroogd worden.
Als u geen van deze symbolen vindt:
Droog witte was, bonte was en mengweefsels op normale temperatuur.
Druk toets LAGE TEMPERATUUR in als u teer textiel droogt. Wij raden u
aan bij het aanschaffen van textiel op de wasetiketten te letten.
• Wol en dons
Wol niet machinaal drogen! Kans op vervilten! Dons alleen machinaal
drogen als dat op het wasetiket staat aangegeven.
• Teer textiel
Druk bij het drogen van teer textiel (bijv. acryl of viskose) en textiel met
het wasetiket ' altijd toets LAGE TEMPERATUUR in.
• Trikot, gebreid textiel
Trikot en gebreid textiel krimpen snel! Laat het daarom niet te droog
worden. Bij textiel van goede kwaliteit is de kans op krimpen echter
gering.
• Nieuw gekleurd textiel
Droog nieuw gekleurd textiel niet samen met licht gekleurde stukken
wasgoed. Het goed zou kunnen verkleuren.
63
Reiniging en onderhoud
Reiniging en onderhoud
Rondom de zeef reinigen
Ondanks de pluizenzeef komt er een kleine hoeveelheid pluizen rondom
de zeef terecht. Reinig daarom van tijd tot tijd - minstens 4 maal per
jaar - het gehele gedeelte rondom de zeef.
Pluizenzeef uitnemen.
Zeefdeksel aan de bovenkant pakken en
naar voren trekken, tot het uit de geleiders
kan worden genomen.
Alle pluizen verwijderen - het beste met de
stofzuiger.
De beide lipjes van het zeefdeksel in de
geleiders op de deur drukken, tot ze erin
vallen.
Pluizenzeef weer inzetten.
Tegen het zeefdeksel drukken, tot het in de
vergrendeling valt.
Trommel reinigen
Attentie! Reinig de trommel van edelstaal niet met schuurmiddelen of
staalwol!
Door wasverzachter of kalk in het water kan zich op de trommel een
nauwelijks zichtbare aanslag vormen. De droger kan de
droogheidsgraad van het wasgoed dan niet meer betrouwbaar aftasten.
Het wasgoed komt vochtiger uit de droger dan u zou verwachten.
De binnenkant van de trommel en de trommelribben met een huishoud-schoonmaakmiddel (bijv. met azijn) vochtig afnemen.
Paneel en bedieningselementen reinigen
Attentie! Gebruik geen middelen voor het onderhoud van meubelen of
agressieve reinigingsmiddelen.
Paneel en bedieningselementen met een vochtige doek afnemen. Alleen
warm water gebruiken.
64
Reiniging en onderhoud
Warmtewiss. reinigen
Attentie! Als de indikatie Warmtewiss. brandt, moet beslist de
Warmtewiss. gereinigd worden. Anders zou er schade aan uw droger
kunnen ontstaan. En met een verontreinigde Warmtewiss. verbruikt de
droger meer energie.
Deur openen.
Sokkelpaneel ontgrendelen door beide lipjes
in te drukken en losnemen.
Beide vergrendelingsschijven een kwart slag
naar buiten draaien.
Warmtewiss. aan de greep uit de sokkel
trekken.
Warmtewiss. reinigen, het beste met een
borstel onder stromend water of met de
handdouche. Ook de sleuven voor de
waterafvoer aan de achterzijde van de
Warmtewiss. moeten schoon zijn.
Attentie! Gebruik voor het reinigen van de Warmtewiss. geen scherpe
voorwerpen. Daarmee kunt u de Warmtewiss. beschadigen.
Warmtewiss. weer inzetten en vergrendelen (beide
vergrendelingsschijven een kwart slag naar binnen draaien). De tekst
"top - oben - en haut" moet boven zitten.
Sokkelpaneel weer terug plaatsen.
Attentie! Zonder Warmtewiss. mag de droger niet gebruikt worden.
65
Wat is er aan de hand als ...
Wat is er aan de hand als ...
Aan de hand van onderstaande aanwijzingen kunt u kleine storingen
aan het toestel zelf opheffen. Als u toch voor één van de hier vermelde
storingen of vanwege foutieve bediening de Klantenservice inschakelt,
wordt dit bezoek ook tijdens de garantietermijn niet door onze
garantiebepalingen gedekt.
Storing
De droger werkt niet.
Mogelijke oorzaak
Oplossing
De stekker zit niet in het
stopkontakt.
Stekker in het stopkontakt
steken.
START/PAUZE-toets
ingedrukt.
START/PAUZE-toets opnieuw
indrukken.
Geen programma ingesteld.
Programma instellen.
Deur staat open.
Deur sluiten.
De zekering in de
Zekering vervangen resp.
huisinstallatie is niet in orde. inschakelen.
Het droogresultaat is niet
zoals gewenst.
Het droogproces duurt
ongewoon lang.
66
Verkeerd programma
gekozen.
De volgende keer een ander
(tijd)programma instellen.
Pluizenzeef verstopt.
Pluizenzeef reinigen.
warmtewiss. verontreinigd.
warmtewiss. reinigen.
Verkeerd vulgewicht.
Aanbevolen vulgewicht
aanhouden.
Wasgoed niet voldoende
gecentrifugeerd.
Wasgoed voldoende
centrifugeren.
Ventilatiesleuven in de
sokkel afgedekt.
Ventilatiesleuven vrijmaken.
Aanslag op de binnenzijde
van de trommel of op de
trommelribben.
Aanslag verwijderen.
Pluizenzeef verstopt.
Pluizenzeef reinigen.
warmtewiss. verontreinigd.
warmtewiss. reinigen.
Wat is er aan de hand als ...
Storing
Mogelijke oorzaak
Stekker niet in het
stopkontakt.
De deur kan m.b.v. toets
DEUR niet geopend worden. Programmakiezer op stand
UIT.
Oplossing
Stekker in het stopkontakt
steken.
Een programma instellen. De
deur kan altijd geopend
worden door er stevig tegen
te drukken (bij punt
De deur kan niet gesloten
worden.
Pluizenzeef niet ingezet
en/of zeefdeksel niet op z'n
plek.
).
Pluizenzeef inzetten en/of
zeefdeksel op z'n plek
zetten.
Indikatie RESERVOIR brandt. Opvangreservoir vol.
Opvangreservoir legen.
Vreemde voorwerpen, bijv.
Indicatie RESERVOIR brandt, dierenharen, kunnen de
hoewel het reservoir leegge- toevoeraansluiting en de
klep aan het eind van het
maakt is
reservoir verstoppen
Reservoir naar buiten trekken en het toestel even
inschakelen. Verstopping
kan uit de reservoirschacht
gehaald worden, c.q. de klep
van haren ontdoen
Programmakiezer op stand
De trommelverlichting werkt UIT.
niet.
Gloeilamp defect.
De droger beëindigt
automatisch het
droogproces: indikatie
EINDE gaat kort na de
programmastart branden,
geen indikatie van de
droogheidsgraad.
Het droogproces duurt
ongewoon lang. 4,5 uur na
begin van het droogproces:
- knippert indikatie EINDE
- klinkt een akoestisch
signaal
- wordt het droogproces
afgebroken
- wordt foutkode C6
aangegeven
Programmakiezer op stand
VERLICHTING draaien.
Gloeilamp vervangen (zie
volgend hoofdstuk).
Voor het gekozen
programma is te weinig of
te droog wasgoed in de
droger gedaan.
Tijdprogramma of hogere
droogheidsgraad (bijv.
EXTRA-DROOG of
KASTDROOG) instellen.
Toets LAGE TEMPERATUUR
ingedrukt en vulgewicht te
groot.
Programmakeuze
kontroleren: toets LAGE
TEMPERATUUR is alleen
zinvol bij vulgewichten tot
2,5 kg.
Vulgewicht te groot.
Vulgewicht reduceren,
droogproces weer starten.
Wasgoed te vochtig.
Wasgoed voldoende
centrifugeren.
Helpt deze informatie u niet verder, neem dan kontakt op met de
Klantenservice.
67
Wat is er aan de hand als ...
Gloeilamp vervangen
Bestel bij de Klantenservice een speciale lamp voor uw Lavatherm (ETnr. 647 072 580).
Waarschuwing! Gebruik in geen geval standaardlampen voor gebruik
in uw Lavatherm! Deze ontwikkelen te veel warmte, wat tot overmatige
warmtekoncentratie onder de afdekkap en tot beschadigingen kan
leiden.
Stekker uit het stopkontakt trekken; bij vaste aansluiting zekering in de
huisinstallatie uitschakelen resp. uitdraaien.
Afdekkap van de gloeilamp losschroeven. (De gloeilamp bevindt zich
achter de deur boven; zie Beschrijving van het toestel - frontaanzicht.)
Defekte gloeilamp vervangen.
Afdekkap weer boven de gloeilamp vastschroeven.
Waarschuwing! De afdekkap moet om veiligheidstechnische redenen
altijd op z'n plek zitten. Anders mag de droger niet gebruikt worden.
68
Overzetten van het deurscharnier
Overzetten van het deurscharnier
Als dat voor het gebruik makkelijker is, kan het deurscharnier van
rechts naar links worden overgezet.
Waarschuwing! Eerst de stekker uit het stopkontakt trekken; bij vaste
aansluiting de zekering in de huisinstallatie uitschakelen resp.
uitdraaien.
U gaat als volgt te werk:
ACB
F
E
H
D
J G
F
E
ACB
Schroeven A aan de voorkant van het toestel uitdraaien.
Deur uitnemen door hem horizontaal te verschuiven.
Schroeven B aan de binnenzijde van de deur uitdraaien en scharnieren
C uitnemen.
Sluitpin D losschroeven en uitnemen.
Afdekplaatjes E, F en G losmaken door met een dunne schroevendraaier
op de inkeping te drukken, opzij schuiven, uitnemen en op de
tegenoverliggende zijde weer inzetten.
69
Overzetten van het deurscharnier
Scharnieren C en sluitpin D op de tegenoverliggende zijde van de deur
aanbrengen.
Deursluiting H losschroeven, uitnemen en stekker lostrekken.
Ingeklikte slotafdekking J uitnemen en stekker lostrekken.
Deursluiting H en slotafdekking J op de tegenoverliggende zijde met de
stekker verbinden, in de opening plaatsen en vastschroeven resp.
inklikken.
Deur met de scharnieren in de daarvoor bedoelde openingen in de
voorkant van het toestel schuiven en vastschroeven.
Kontroleer na overzetten van het deurscharnier of toets DEUR nog
funktioneert.
Aanwijzing m.b.t. bescherming tegen aanraking: het toestel is pas
weer bedrijfsveilig, als alle kunststof delen zijn ingezet.
70
Programmeermogelijkheden
Programmeermogelijkheden
Door de elektronische besturing van uw wasdroger hebt u de
mogelijkheid om een paar funkties van de droger permanent aan uw
wensen aan te passen. .
Funktie
Vastleggen
Bescherming van het
wasgoed: als u het
gekozen droogprogramma wilt "vergrendelen" (gekozen
programma-instelling
kan tijdens het droogproces niet veranderd
worden; noch m.b.v. de
programmakiezer noch
door indrukken van
toets LAGE TEMPERATUUR of KORT):
Bij ingeschakelde “wasbescherming” droogt
het programma altijd
met gereduceerde
warmte (LAGE TEMPERATUUR stand).
Als u m.b.v. de programmakiezer een droogprogramma
hebt ingesteld en de START-toets ingedrukt:
• Toets LAGE TEMPERATUUR vijf sekonden ingedrukt
houden. De indikatie van het programmaverloop knippert
vijf sekonden, de vergrendeling is ingesteld.
Als nu toch geprobeerd wordt, de programma-instelling te
wijzigen, knippert de indikatie van het programmaverloop;
na indrukken van toets LAGE TEMPERATUUR of KORT
knippert de indikatie vijf sekonden, na draaien aan de
programmakiezer knippert de indikatie zo lang, tot de
programmakiezer weer in de uitgangsstand gedraaid is.
Als u de vergrendeling wilt opheffen:
• Toets LAGE TEMPERATUUR vijf sekonden ingedrukt
houden.
De indikatie van het programmaverloop knippert vijf
sekonden en brandt daarna vijf sekonden; de vergrendeling
is opgeheven.
Als u altijd door een
akoestisch signaal aan
het einde van het
programma herinnerd
wilt worden:
1) Zorg ervoor dat de programmakiezer niet op stand
VERLICHTING of UIT staat.
2) Toets ZOEMER minstens vijf sekonden ingedrukt houden.
De indikatie ZOEMER brandt, er klinkt een kort akoestisch
signaal. Daarmee is de gekozen instelling vast
ingeprogrammeerd.
Als u deze instelling wilt opheffen:
3) Ga te werk zoals beschreven onder punt 1) en 2). De
indikatie ZOEMER gaat uit.
Als het kondenswater
direkt in een afvoer
wordt geloosd en u de
indikatie RESERVOIR
permanent wilt
uitschakelen:
1) Programmakiezer op stand VERLICHTING draaien.
2) Toets ZOEMER vijf sekonden ingedrukt houden.
In de indikatie LOOPTIJD verschijnt u voor normaal
funktioneren en 11 voor externe kondenswaterafvoer.
3) Door kort indrukken van toets ZOEMER kunt u tussen u
en 11 kiezen.
4) Aan de programmakiezer draaien.
Daarmee is de gekozen instelling vast ingeprogrammeerd.
71
Extra leverbare accessoires
Funktie
Vastleggen
Als de waterkwaliteit in
uw woning extreem
sterk van de norm
afwijkt en u de
droogheidsgraadherken
ning van de droger aan
uw waterkwaliteit wilt
aanpassen:
1) Programmakiezer op stand VERLICHTING draaien.
2) Toets STARTTIJDKEUZE vijf sekonden ingedrukt houden.
In de indikatie LOOPTIJD verschijnt de aktuele instelling: K1
is de standaardinstelling (bedoeld voor water met een
hardheidsgraad van 8 tot 21°dH), bij K2 (voor water met
een hardheidsgraad boven 21°dH) wordt het wasgoed
vochtiger, bij K0 (voor water met een hardheidsgraad
onder 8°dH) wordt het wasgoed droger1.
3) Toets STARTTIJDKEUZE zo vaak indrukken, tot de door u
gewenste waarde in de indikatie verschijnt.
Om de gekozen instelling permanent vast te leggen:
4) Aan de programmakiezer draaien.
Daarmee is de gekozen instelling vast ingeprogrammeerd.
1) Informatie over de waterhardheid in uw woonplaats kunt u krijgen bij het
waterleidingbedrijf.
Extra leverbare accessoires
Via uw vakhandelaar zijn onderstaande accessoires leverbaar:
Montageset externe kondenswaterafvoer
Met deze montageset (E-nr. 916 019 000) kunt u het kondenswater bij
een maximale pomphoogte van 1 meter vanaf de onderkant van de
droger direkt in een afvoer (gootsteen, sifon) leiden (3 meter lang). U
hoeft dan het opvangeservoir niet meer te legen.
De indikatie RESERVOIR aan het einde van ieder programma kunt u dan
negeren. U kunt de indikatie ook permanent uitschakelen (zie hoofdstuk "Programmeermogelijkheden"). Het opvangreservoir moet echter
altijd op z'n plek zitten.
Montagesets was-droog-zuil
Met deze montagesets kunt u uw wasdroger met elke voorlader
LAVAMAT kombineren tot een was-droog-zuil. De toestellen worden
dan op elkaar geplaat, de wasautomaat onder en de wasdroger boven.
De volgende montagesets zijn leverbaar:
– zonder uittrekbaar blad TRZ 900
– met uittrekbaar blad TRZ 8901
72
E-nr. 916 018 900
E-nr. 916 018 901
Technische gegevens
Technische gegevens
Hoogte x breedte x diepte
85 x 60 x 60 cm
Diepte bij open deur
117 cm
In hoogte verstelbaar
1,0/-0,4 cm
Nettogewicht
ca. 46 kg
Vulgewicht (afhankelijk van het programma)
max. 5 kg
(Afwijkende vulgewichten in andere landen zijn
het gevolg van afwijkende meetmethoden)
Energieverbruik volgens IEC 1121s.e.
3,5 kWh
(5 kg katoen, gecentrifugeerd met 800 tpm,
programma KATOEN KASTDROOG)
Toepassingsgebied
huishouden
Geschikt voor omgevingstemperatuur
+5°C tot +35°C
Dit toestel voldoet aan de volgende EG-richtlijnen:
– 73/23/EEG van 19.2.1973 "laagspanningsrichtlijn"
– 89/336/EEG van 3.5.1989 "EMC-richtlijn", inkl.
wijzigingsrichtlijn 92/31/EEG
Elektrische aansluiting
Aanwijzingen over de elektrische aansluiting vindt u op het typeplaatje.
Bij de aansluiting moet er absoluut op worden gelet, dat de op het
typeplaatje aangegeven spanning en stroomsoort met de spanning en
stroomsoort op de plaats van opstelling overeenkomen. Op het
typeplaatje kunt u ook zien welke zekering noodzakelijk is.
Aanwijzingen voor de vakman
Bij vaste aansluiting moet het toestel op de juiste manier worden
aangesloten. Let op de betreffende aanwijzingen in de opstel- en
aansluitaanwijzing.
Bij omschakelbare toestellen vindt u het omschakelschema op het
deksel van de aansluitkast aan de achterzijde van het toestel.
73
Index
A
W
acryl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56, 63
afkoelfase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
anti-kreukfase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56, 58
was-droog-zuil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72
wasverzachter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48, 64
wasverzachterdoekjes . . . . . . . . . . . . . . . . .46
Wol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63
C
centrifugeren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Z
D
ZOEMER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55
Deur openen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
E
externe kondenswaterafvoer . . . . . . . . . . . 72
G
Gesteven wasgoed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
K
kalk in het water . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Klantendienst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
kondenswater . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KORT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
kreukvorming . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
64
75
49
55
46
L
LAGE TEMPERATUUR . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
O
oplosmiddelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
P
pluizen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Pluizenzeef . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
R
Reparaties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
S
schuimrubber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
T
transportschade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Trikot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
V
Veiligheid van kinderen . . . . . . . . . . . . . . . 44
viskose . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
74
Service
In het hoofdstuk „Wat te doen als …“ worden een aantal storingen
genoemd die zelf te verhelpen zijn. Kijk daar eerst in geval van storing.
Als daar geen aanwijzingen te vinden zijn, wendt U zich dan tot Uw
serviceafdeling. Deze is bij U in de buurt en kan – als dat nodig is – snel
ter plekke zijn. (Adressen en telefoonnummers vindt U in het register
„Garantievoorwaarden/serviceafdelingen“.)
Bereidt het gesprek in ieder geval goed voor. Daarmee maakt U de
diagnose gemakkelijker alsmede het besluit of een bezoek van de
servicedienst nodig is. Met onze checklist kan belangrijke informatie
voordat U gaat telefoneren genoteerd worden:
Noteer het PNC-nummer en het S-nummer. Deze twee vindt U op het
merk- en type-aanduidingsplaatje achter de vuldeur van de wasdroger.
PNC ................................
S-No ................................
Schrijf verder zo precies mogelijk op:
• Hoe uit de storing zich?
• Onder welke omstandigheden treedt de storing op?
• Wordt op het multidisplay een foutmelding aangegeven (( en een
cijfer)?
Wanneer ontstaan er voor U ook tijdens de garantieperiode
kosten?
– als U de storing met behulp van de storingstabel (zie hoofdstuk „Wat
te doen als ...“) zelf had kunnen opheffen,
– als meerdere bezoeken van de monteur van de technische dienst
nodig zijn omdat hij voor zijn bezoek niet alle belangrijke informatie
gekregen heeft en nu b.v. reserveonderdelen moet halen. Deze extra
ritten kunnen vermeden worden als het telefoontje op de hiervoor
beschreven manier goed voorbereid wordt.
75
AEG Hausgeräte GmbH
Postfach 1036
D-90327 Nürnberg
http://www.aeg.hausgeraete.de
© Copyright by AEG
H 245 214 500 –00- 1298/PRO
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising