AEG | LTH36600DK | User manual | Aeg LTH36600DK Brugermanual

Aeg LTH36600DK Brugermanual
Avlufttørketrommel
Installasjonsveiledning avluftskanal
Avlufttørketrommel
Installasjonsveiledning avluftskanal
Frånlufttork
k
n
s
Installationsanvisning frånluftsavlopp
Pyykinkuivaaja
vaaja
Ilmanpoistojärjestelmän asennusohje
q
Indhold
Innhold
Innehåll
Sisältö
Sikkerhedshenvisninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Drift uden afgangsluftføring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Drift med afgangsluftføring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tørretumblerens afgangsluftåbninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Beregning af afgangsluftstrømmens strømningsmodstands. . . . . . . . . .
Afgangsluftføring ved multiinstallation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
7
8
11
Sikkerhetsinformasjoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Drift uten avluftskanal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Drift med avluftskanal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tørketrommelens avluftsåpninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Beregn strømningsmotstand for avluftskanalen . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Avluftskanal ved flerdobbelt installasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13
14
15
18
Säkerhetsanvisningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Drift utan frånluftsavlopp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Drift med frånluftsavlopp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Torkens frånluftsöppningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Frånluftsavloppets strömningsmotstånd beräknas . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Frånluftsavlopp vid multipelinstallation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20
21
22
25
3
Turvallisuusohjeet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Käyttö ilman poistoilmajärjestelmää . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Käyttö ilmanpoistojärjestelmän kanssa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kuivausrummun ilmanpoistoaukot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ilmanpoistojärjestelmän virtausvastuksen laskenta . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ilmanpoistojärjestelmä käytettäessä useita kuivausrumpuja . . . . . . . . .
4
27
28
29
31
1 Sikkerhedshenvisninger
• Iagttag ligeledes sikkerhedshenvisningerne i brugsanvisningen til
tørretumbleren. I givet fald kan De hente oplysninger ved Deres
distriktsskorstensfejer eller de lokale bygningsmyndigheder.
• Tørretumbleren må ikke opstilles i rum, hvor der er fare for frost.
• Tørretumbleren skal opstilles vandret!
• Ved opstilling ved siden at et gas-, kul- eller elkomfur: Monter en
varmeisolerende plade (mål: 85x57cm), som ikke kan brænde,
mellem komfur og maskine.
• Brugt luft fra tørretumbleren må ikke ledes ind i en skorsten.
• Led ikke den brugte luft ind i en skakt, der bruges til ventilation i
rum, hvor der opstilles ildsteder.
• Tørretumbleren må ikke stilles op i rum, hvor der er skorstensafhængige fyrsteder såsom kul- og oliefyr eller gastermer og i hvilke
undertrykket udgør 0,04mbar eller mere.
• Sørg for tilstrækkelig udluftning i rummet for at undgå dannelsen af
undertryk.
5
Drift uden afgangsluftføring
Den fugtige afgangsluft skal kunne slippe uhindret ud af tørretumbleren. For at den ikke når ud i opstillingsrummet, bør den føres ud
i det fri via en afgangsluftføring. Hvis ingen afgangsluftføring
installeres, når afgangsluften via tørretumblerens afgangsluftåbninger
ud i opstillingsrummet.
Ved at overholde følgende regler er en drift af tørretumbleren ligeledes
uden afgangsluftføring tilladt:
• Tørretumbleren opstilles således, at mindst en side af maskinen med
en afgangsluftåbning er længere væk end 30cm fra en væg eller en
genstand.
• Afgangsluftåbninger, der er nærmere end 30cm ved en væg eller en
genstand, skal lukkes med de medleverede låg. Mindst en afgangsluftåbning skal altid være åben.
• Opstillingsrummet skal i løbet af tørreprocessen ventileres godt og
holdes fri for fnug.
Drift med afgangsluftføring
Hver afgangsluftføring udgør en modstand for afgangsluftstrømmen.
For at holde luftstrømmen tilstrækkelig høj, må afgangsluftføringen
ikke overskride den maksimale totalmodstand. Principielt gælder:
• Jo kortere afgangsluftføringen er, desto lavere er modstanden.
• Jo større rørdiameteren er, desto lavere er modstanden.
• Jo glattere røret er, desto lavere er modstanden.
• Omdirigering af afgangsluftføringen bør om muligt undgås; hvis det
er uomgængeligt, bør omdirigeringerne muligst udføres med
bueformede komponenter hhv. bør afgangsluftslangen trækkes i en
stor bue.
6
Drift med afgangsluftføring
Tørretumblerens afgangsluftåbninger
Profil fra venstre
Bagproftil
Profil fra højre
0 Afgangsluftføringen sluttes til bagsiden eller til en af de to sidevægge
af tørretumbleren.
0 Afgangsluftåbninger, der ikke anvendes, lukkes med de medleverede
låg.
I den efterfølgende tabel vises, hvilken strømningsmodstand i enheder
E gangbare komponenter af afgangsluftføringer bliver sat imod
afgangsluftstrømmen.
7
Drift med afgangsluftføring
Beregning af afgangsluftstrømmens
strømningsmodstands.
Anvendt
afgangsluftføring
Bøjelig spiralslange med
102mm diameter
Anvendte komponenter
Lige stykke
10 E pr. meter
Bue, 90° svingning,
bøjeradius (R) 100 til 200 mm
18 E
Bue, 45° svingning,
bøjeradius (R) 100 til 200 mm
10 E
Lige stykke
7 E pr. meter
Bue, 90° svingning,
bøjeradius (R) 100 til 200 mm
4E
Bue, 45° svingning,
Glatte rør med
bøjeradius (R) 100 til 200 mm
indvendig rørdiameter
100mm, f.eks. kunststof, Knærør
afløb, ovnrør
Fladkanal – indvendig
bredde 120 x 55 mm
Ventilationsåbning
Fiberbeton-kanal
indvendig bredde
150 x 150 mm
8
3E
27 E
Segmentbue
7E
Folderørbue
9E
Lige stykke
10 E pr. meter
Bue, 90° svingning
10 E
Bue, 45° svingning,
7E
Knærør
60 E
Lige stykke
5 E pr. meter
Bue, 90° svingning
6E
Bue, 45° svingning,
4E
Knærør
30 E
Teleskopmurkasse med
ventilationsgitter
Samleledning
Gnidningsmodstand
20 E
fast, glatvægget rør
7 E pr. meter
Drift med afgangsluftføring
0 Alle anvendte komponenter ved afgangsluftføringen skrives op i
rækkefølge.
0 Fra den foroven viste tabel hentes de tilsvarende modstande.
0 Hvis afgangsluftslangen er ført ind en ventilationsåbning, skal der
tages højde for dens længde.
0 Summen af disse enkeltmodstande er totalmodstanden af
afgangsluftføringen.
Den tilladte totalmodstand af afgangsluftføringen må maksimalt
udgøre 100 enheder E.
Eksempel:
Ved eksemplet oppe blev følgende komponenter anvendt:
1,6m bøjelig spiralslange med 105 mm diameter, to 90°-buer og en
teleskopmurkasse med jalousie.
Totalmodstand af afgangsluftføringen i henhold til tabellen:
første lige slangestykke med 0,5 m længde
5E
første 90°-bue
18 E
andet lige slangestykke med 1,1 m længde
11 E
anden 90°-bue
18 E
teleskopmurkasse med jalousie
20 E
Totalmodstand
72 E
9
Drift med afgangsluftføring
Totalmodstanden af denne afgangsluftføring er med 72E under den
maksimalt tilladte værdi af 100E og garanterer hermed en tilstrækkelig
luftstrømning.
om teleskopmurkassen:
Teleskopmurkassens lameller skal kunne vippes let om. Teleskopmurkassens si skal renses regelmæssigt for fnugansamlinger, løv o.l..
3
10
En bøjelig spiralslange med en diameter på 105 mm kan fås hos
kundeservicen. Denne spiralslange er let at trække og nem at slutte
fladrundt til tørretumbleren med adapteren (er vedlagt maskinen).
Drift med afgangsluftføring
Afgangsluftføring ved multiinstallation
Op til fem tørretumblere kan sluttes til en fælles samleledning. Et
eksempel kan ses på tegningen:
Kondensvandafløb
Stuvningsklap
Samleledning
I samleledningen dannes kondensvand. Dette kondensvand skal afledes
via et kondensvandafløb. For at kondensvandet kan nå kondensvandafløbet, skal
– skal kondensvandafløbet afgå fra samleledningens laveste sted og
– samleledningen have en tilstrækkelig hældning.
0 For hver tørretumbler installeres en stuvningsklap.
Dermed forhindres, at afgangsluften kommer ind i afgangsluftføringen
af tørretumblere, der ikke er i brug, og fører til kondensvanddannelse
eller lugtforureninger dér.
Til samleledningens diameter D gælder den følgende tabel:
Antal af tørretumblere
Rørdiameter D
2-3
mindst 200mm
4-5
mindst 250mm
11
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising