Aeg-Electrolux | LTH58810 | User manual | Aeg-Electrolux LTH58810 Brugermanual

Aeg-Electrolux LTH58810        Brugermanual
LAVATHERM 58810
Kondenstørretumbler
Brugsanvisning
Kære kunde,
Læs venligst denne brugervejledning grundigt igennem og gem den til
senere brug.
Giv brugervejledningen videre til den nye ejer, hvis maskinen afhændes.
1
3
2
2
Der er brugt følgende symboler i teksten:
Anvisninger vedr. sikkerhed
Advarsel! Anvisninger, der gælder Deres egen sikkerhed.
Bemærk! Anvisninger, der skal forebygge skader på maskinen.
Anvisninger og praktiske tips
Miljøinformation
Indhold
Brugsanvisning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
Sikkerhed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
Bortskaffelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
Miljøtips . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
Beskrivelse af maskinen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
Betjeningspanel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Indikatorer i displayet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
8
Inden ibrugtagning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Første gang der tændes for maskinen – indstille sprog. . . . . . . . . . . . . . . . .
Indstille uret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
9
9
Oversigt over programmer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Inden første tørring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Sortere og klargøre vasketøj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Tørring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tænde for maskinen/tænde for belysning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Åbne lågen/ilægge tøj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vælge program. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Indstille omdrejningstal for centrifugering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Indstille tilvalg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Skånetørring, Akustisk signal, Sensitiv. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tørringsniveau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Forvalg af starttid. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lang antikrølfase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Starte program . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Programmets forløb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ændre program . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fylde tøj i eller tage tøj ud, mens tørretumbleren kører . . . . . . . . . . . . . . . .
Programslut/udtagning af tøj. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13
13
13
13
13
14
14
15
16
16
17
17
17
17
18
Indstillinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hukommelse 1, 2, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lydstyrke. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vandets hårdhed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sprog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kontrast og lysstyrke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Indikator for vandbeholder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18
18
20
20
21
21
22
22
3
Rengøring og vedligeholdelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rensning af fnugfiltre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rengøre dørpakningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tømning af kondensvandbeholder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rense kondensator. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rengøring af tromle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rengøring af betjeningspanel og kabinet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23
23
24
25
26
27
27
Hvad gør man, hvis... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Sådan klarer man selv småproblemer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Skifte pære til indvendig belysning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Tekniske specifikationer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Forbrugsværdier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Opstillings- og tilslutningsanvisninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31
Sikkerhedsanvisninger vedr. installation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Fjerne transportsikring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Elektrisk tilslutning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Vende låge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Ekstraudstyr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Garantibetingelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35
Kundeserviceadresser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36
Service
4
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Brugsanvisning
1 Sikkerhed
Inden ibrugtagning
• Overhold ”Opstillings- og installationsvejledning”.
• Efterse maskinen for transportskader, inden den tages i brug. Tilslut
aldrig en beskadiget maskine. Hvis De konstaterer skader: Henvend
Dem til leverandøren.
Anvendelsesformål
• Tørretumbleren er kun beregnet til tørring af vasketøj, der normalt
forekommer i en husholdning.
• Det er forbudt at ombygge eller ændre tørretumbleren.
• Vasketøjet må ikke indeholde brandfarlige opløsningsmidler (rensebenzin, alkohol, pletfjerner osv.). Fare for brand eller eksplosion! Tøj,
der har været i kontakt med sådanne midler, skal vaskes grundigt i
hånden, inden de tørres i tørretumbler.
• Hvis der bruges rensemidler til tørretumbler: Brug kun produkter, som
ifølge deklarationen egner sig til tørretumbler.
• Læg aldrig vasketøj, der indeholder skumgummi eller gummilignende
materiale, i tørretumbleren. Brandfare!
• Læg ikke meget slidt vasketøj i tørretumbleren. Brandfare!
• Læg ikke vasketøj med løst fyld (f.eks. puder) i tørretumbleren. Brandfare!
• Dele med stive bestanddele (f.eks. måtter) kan dække for luftspalten.
Brandfare! Læg ikke den slags ting i tørretumbleren.
• Overfyld ikke tørretumbleren. Brandfare! Overhold den maksimale
tøjmængde på 6 kg.
• Kontroller, at der ikke kommer eksplosive genstande (f.eks. lightere,
spraydåser osv.) med vasketøjet ind i tørretumbleren. Fare for brand
eller eksplosion!
• Rens mikro-finfilter og finfilter efter hvert tørreprogram.
• Brug ikke maskinen, hvis fnugfiltrene mangler eller er defekte. Brandfare!
• Rens jævnligt kondensatoren.
• Ved vaske-/tørresøjler: Stil ikke noget på tørretumbleren. De kan falde
ned, mens den er i gang.
5
• Beskyttelseskappen over pæren til indvendig tromlebelysning skal
være skruet helt fast.
Børns sikkerhed
• Opbevar emballagedele utilgængeligt for børn. Fare for kvælning!
• Børn er tit ikke klar over farerne ved elektriske apparater. Lad ikke
børnene opholde sig ved tørretumbleren uden opsyn.
• Pas på, at børn eller mindre dyr ikke kravler ind i tørretumblerens
tromle. Livsfare! Hold lågen til tørretumbleren lukket, når den ikke er
i brug.
Generelt om sikkerhed
• Reparationer på tørretumbleren må kun udføres af faguddannede
montører.
• Tørretumbleren må aldrig startes, hvis netkablet er defekt, eller hvis
betjeningspanel, bordplade eller sokkelområde er så beskadiget, at
der er fri adgang til maskinens indvendige dele.
• Sluk for tørretumbleren, inden der udføres rengøring, pleje og vedligeholdelse. Tag desuden stikket ud af kontakten eller – ved fast tilslutning – slå HFI-relæet fra på sikringstavlen eller skru sikringen helt
ud.
• Tag stikket ud af kontakten, når maskinen ikke skal bruges i længere
tid.
• Træk aldrig i ledningen, men hold fast i selve stikket, når det tages ud.
• Der må ikke bruges snydepropper, stikdåser og forlængerledninger.
Brandfare på grund af overophedning!
• Sprøjt aldrig på tørretumbleren med en vandstråle. Risiko for elektrisk
stød!
• Støt Dem ikke til den åbne låge. Det kan få maskinen til at vælte.
• Tøj og tromle kan være meget varme, når et tørreprogram bliver
afbrudt. Risiko for forbrænding! Vær forsigtig, når tøjet tages ud.
Bortskaffelse
2
6
Emballage
Emballagematerialerne er nedbrydelige og kan genanvendes. Kunststofdele er mærket, f.eks. >PE<, >PS< osv. Bortskaf emballagemateriale
på den kommunale genbrugsstation, og brug mærkningen til at finde
den rigtige affaldscontainer.
2
Udtjent apparat
W
1
Symbolet
på produktet eller på pakken angiver, at dette produkt
ikke må behandles som husholdningsaffald. Det skal i stedet overgives
til en affaldsstation for behandling af elektrisk og elektronisk udstyr.
Ved at sørge for at dette produkt bliver bortskaffet på den rette måde,
hjælper du med til at forebygge eventuelle negative påvirkninger af
miljøet og af personers helbred, der ellers kunne forårsages af forkert
bortskaffelse af dette produkt. Kontakt det lokale kommunekontor, affaldsselskab eller den forretning, hvor produktet er købt, for yderligere
oplysninger om genanvendelse af dette produkt.
Advarsel! Når maskinen kasseres, skal stikket tages ud af kontakten.
Skær netkablet af og kasser det sammen med stikket.
Ødelæg låsen i lågen. Så er der ingen risiko for, at børn låser sig inde og
kommer i livsfare.
2 Miljøtips
• Tøjet bliver luftigt og blødt i tørretumbleren. Derfor er det ikke nødvendigt at bruge skyllemiddel til vask.
• Tørretumbleren arbejder mest økonomisk, når De:
– altid sørger for, at luftspalten i soklen er fri;
– udnytter de angivne tøjmængder i programoversigten;
– sørger for god ventilation i lokalet;
– renser mikro-finfilter og finfilter efter hvert tørreprogram;
– centrifugerer tøjet grundigt, inden det tørres i tørretumbler. Eksempel: Ressourceforbrug – afhængig af omdrejningstal for centrifugering – for 6kg tøj, tørret med programmet BOMULD SKABSTØRT.
Centrifugering
Omdrejninger/
minut
Tørreprogram
Restfugtighed
Energi
i kWh
Pris
i Euro1)
i liter
i%
800
4,2
70
3,84
0,58
1200
3,2
53
3,10
0,47
1400
3,0
50
3,00
0,45
1800
2,5
42
2,60
0,39
1) El-pris: 0,15 Euro/kWh
7
Beskrivelse af maskinen
Skuffe med
kondensvandbeholder
Betjeningspanel
Finfilter
(fnugfilter)
Pære til indvendig
belysning
Grovfilter
(fnugfilter)
Mikro-finfilter
(fnugfilter)
Typeskilt
Låge (vendbar
lågeåbning)
Dæksel over
kondensator
i sokkel
Justeringsfødder
(til højdejustering)
Luftspalte
Betjeningspanel
Programvælger og
tænd-/sluk taste
Display
Funktionstaster
Tasten START/PAUSE
Indikatorer i displayet
Info-felt; viser de aktuelle indstillinger
EKSTRA TØRT
Program færdig
Indikator for
dør
f
1200
Omdrejningstal
8
12.45
Aktuel tid
15.01
Program færdig
ýýýýýmýWýgýSýBýaýaýTýk
Tilvalg
Tider
Inden ibrugtagning
Første gang der tændes for maskinen – indstille sprog
3
Ved leveringen er displayet indstillet til at vise meddelelser på dansk.
Vigtigt! Hvis menuen til indstilling af sprog ikke kommer frem, når der
er tændt for maskinen, betyder det, at der allerede har været tændt for
den. I så fald: Se under ”Indstillinger/sprog”.
Tænd for maskinen ved at dreje programvælgeren hen på et vilkårligt
program, f.eks. BOMULD EKSTRATØRT.
Displayet lyser og ser normalt ud som vist på illustra- Sprog:
DANSK
tionen.
aýaýa
aýaýaýaýaýaýaýaýa
Desuden viser displayet:
– “Ændre - tryk knappen TILDØR
OMDR./MIN.
TILVALG
OK
TID
VALG”
– “Bekræfte - tryk knappen
OK”
Hvis sproget ikke skal ændres:
Tryk på tasten OK.
Hvis sproget skal ændres:
Language
1. Tryk en eller flere gange på
tasten TILVALG, til det valg- ENGLISH
aýaýa
aýaýaýaýaýaýaýaýa
te sprog kommer frem på
displayet, f.eks. ENGLISH.
DØR
OMDR./MIN.
TILVALG
OK
TID
2. Tryk på tasten OK.
3
Indikatoren ENGLISH blinker
flere gange, og normalt ser
displayet ud f.eks. som vist
på illustrationen.
3. Sluk for maskinen ved at
dreje programvælgeren hen
på SLUK.
12.45
EXTRA DRY
Cycle end at
dýaýa
DØR
15.01
aýaýaýaýaýaýaýaýa
OMDR./MIN.
TILVALG
OK
TID
Hvis De kommer til at indstille et forkert sprog: Se under ”Indstillinger/
sprog”.
Indstille uret
Kontroller klokkeslættet i displayet og stil eventuelt uret, så klokkeslæt
og sluttid altid bliver vist korrekt. Nærmere oplysninger: Se under ”Indstillinger/ur”.
9
Oversigt over programmer
& SKÅNETØRRING 1)
G AKUSTISK SIGNAL
6kg
•
•
•
•
Gennemtørring af tykke eller
dobbelte stoffer, f.eks. frottehåndklæder, badekåber.
mn
MEGET TØRT
6kg
•
•
•
•
Gennemtørring af tykke stoffer,
f.eks. frottehåndklæder, frottetøj.
mn
mn
BOMULD
SENSITIV 1)
Maks. tøjmængde
(tør vægt)
EKSTRATØRT
Programmer
Anvendelse/egenskaber
SKABSTØRT
6kg
•
•
•
•
LET TØRT
6kg
•
•
•
•
Til tynde stoffer, der skal stryges
efter tørring, f.eks. undertøj,
bomuldsskjorter.
mn
STRYGETØRT
6kg
•
•
•
•
Til tøj af bomuld eller hør af normal tykkelse, f.eks. sengelinned,
duge.
mn
RULLETØRT
6kg
•
•
•
•
Til bomuld eller hør, der skal rulles efter tørring, f.eks. sengelinned, duge.
mn
•
Gennemtørring af tykke eller
dobbelte stoffer, f.eks. bluser,
sengelinned, duge.
m l2)
n
m l2)
n
m l2)
n
3kg
•
•
•
SKABSTØRT
3kg
•
•
•
•
Til tynde stoffer, der ikke skal
stryges efter tørring, f.eks. strygelette skjorter, duge, babytøj,
sokker, lingeri.
LET TØRT
3kg
•
•
•
•
Til tynde stoffer, der skal stryges
efter tørring, f.eks. undertøj,
bomuldsskjorter.
1) & SKÅNETØRRING og
SENSITIV kan ikke vælges sammen.
2) Vælg & SKÅNETØRRING!
10
Plejesymboler
Gennemtørring af stof med samme tykkelse, f.eks. sengetøj af
frotte eller jersey, frottehåndklæder.
EKSTRATØRT
STRYGELET
¤ TØRRINGSNIVEAU
Ekstrafunktioner
JEANS
ULD
KORT
STRYGELET
6kg
1kg
1kg
•
•
•
•
•
•
•
-
-
¤ TØRRINGSNIVEAU
SENSITIV 1)
G AKUSTISK SIGNAL
& SKÅNETØRRING 1)
Programmer
Maks. tøjmængde
(tør vægt)
Ekstrafunktioner
Anvendelse/egenskaber
•
Specialprogram til fritidstøj, f.eks.
cowboybukser, sweatshirts osv., hvor
stoffet er af forskellig tykkelse (f.eks.
i linninger og sømme).
-
Specialprogram, hvor uld kortvarigt
behandles med varm luft efter lufttørring, når man har haft det på, eller efter længere tids opbevaring.
Uldfibrene retter sig ud, så ulden
bliver silkeblød.
Anbefaling: Tag straks tøjet ud af
tumbleren, når det er tørret.
-
Specialprogram med antikrølsystem
til strygelette stoffer, f.eks. skjorter
og bluser, så de skal stryges minimalt. Resultatet afhænger af stoftype og –behandling. (Den anbefalede
tøjmængde svarer til 5 til 7 skjorter).
Anbefaling: Læg tøjet i tørretumbleren, så snart det er centrifugeret.
Tag straks tøjet ud af tumbleren, når
det er tørt, og hæng det på bøjle.
OPFRISK
1kg
•
•
-
-
Specialprogram, ca. 35 minutter, til
opfriskning eller skånsom rensning
af stoffer med gængse færdigpakkede midler til tørrensning.
(Brug kun produktet, hvis producenten angiver, at det egner sig til tørretumbler; overhold producentens
brugsanvisning for produktet).
40 MIN
20 MIN
1kg
•
•
-
-
Til eftertørring af enkelte stykker tøj
eller til små mængder under 1kg.
Plejesymboler
mn
m l2)
n
m l2)
n
1) & SKÅNETØRRING og
SENSITIV kan ikke vælges sammen.
2) Vælg & SKÅNETØRRING!
11
Inden første tørring
For at fjerne de belægninger fra fremstillingen, der eventuelt sidder i
tromlen, aftørres tromlen med en fugtig klud, eller der køres et kort
tørreprogram (20 MIN) med fugtige klude.
Sortere og klargøre vasketøj
Sortering af tøj
• Sorter tøjet efter stof:
– Bomuld/hør til programmer i programgruppen BOMULD.
– Blandingsfibre og syntetiske fibre til programmer i programgruppen
STRYGELET.
• Sorter tøjet efter plejesymboler. Plejesymbolerne betyder:
n
m
l
k
Tørring i tørretumbler
principielt mulig
Tørring ved
normal
temperatur
Tørring ved
lavere temperatur
(vælg
& SKÅNETØRRING!)
Tørring i
tørretumbler
ikke tilrådeligt
• Nye, kulørte stoffer må ikke tørres sammen med lyst vasketøj. Stofferne kan smitte af.
• Jerseystoffer og broderede stoffer må ikke tørres med programmet
EKSTRATØRT. Risiko for, at farverne løber ud.
• Uld må ikke tørres i tørretumbler. Risiko for filtring! Lufttør uldtøjet
og efterbehandl det så med programmet ULD.
Klargøring af tøj
• Sådan undgår man, at tøjet klumper sig sammen: Luk lynlåse, knap
betræk, bind løse bånd sammen (f.eks. på forklæder).
• Tøm lommerne. Fjern metalgenstande (clips, sikkerhedsnåle osv.).
• Vend dele med to lag stof på vrangen (vend f.eks. bomuldssiden udad
på vindjakker foret med bomuld). Så tørrer disse stoffer bedre.
12
Tørring
Tænde for maskinen/tænde for belysning
Sæt programvælgeren på et vilkårligt program eller på BELYSNING. Der
er nu tændt for maskinen. Når lågen åbnes, er der lys i tromlen.
Åbne lågen/ilægge tøj
1. Åbne lågen:
– Det gøres ved at trykke kraftigt på lågen (trykpunkt
)
– eller, hvis der er tændt for maskinen: Tryk på tasten DØR.
2. Læg tøjet løst i tørretumbleren.
1
Bemærk! Pas på, at der ikke kommer tøj i klemme mellem låge og lågepakning.
3. Tryk lågen helt i. Man skal høre låsen gå i hak.
Vælge program
Indstil det ønskede program
med programvælgeren.
Derefter viser multidisplayet
det forventede tidspunkt for
programmets afslutning.
Indstille omdrejningstal for centrifugering
Hvis tøjet er blevet centrifu12.45
geret i vaskemaskinen inden EKSTRA TØRT
14.40
tørringen, kan tørretumble- Program færdig
ren indstilles til det omdrej- dýaýa 1200 aýaýaýaýaýaýaýaýa
ningstal, som tøjet blev
DØR
OMDR./MIN.
TILVALG
OK
TID
centrifugeret ved. Jo højere
omdrejningstal, jo kortere tid
skal tørreprogrammet køre.
1. Tryk en eller flere gange på tasten OMDR./MIN., til det valgte omdrejningstal ved centrifugeringen bliver vist.
13
Indstille tilvalg
Tilvalg kan tilvælges til et allerede valgt tørreprogram.
Tryk på tasten TILVALG. Displayet viser symbolerne for tilvalg.
¤ Tørringsniveau
Finindstilling af tøjets tørringsniveau i tre trin: Fra ¢ til ¤ bliver
tøjet mere og mere tørt.
& Skånetørring
Til ekstra skånsom tørring af sarte stoffer med plejesymbolet l
og til stoffer, der ikke tåler høje temperaturer (f.eks. akryl, viskose). Programmet gennemføres med lavere varmeeffekt.
& SKÅNETØRRING giver kun mening ved en tøjmængde på
højst 3kg!
G
Akustisk signal
Når programmet er slut, afgives med mellemrum et signal.
Sensitiv
Til skånsom tørring af tøj, der vaskes tit. Programmet starter
med fuld varmeeffekt, men når programmet har kørt et stykke
tid, nedsættes varmeeffekten for at skåne tøjet.
ú
3
Indstillinger
De specielle funktioner, der indstilles under ”Indstillinger“, (f.eks.
klokkeslæt, sprog mm.), gemmes permanent i hukommelsen, til
de bliver ændret eller slået fra (se under ”Indstillinger“).
Displayet viser altid kun de tilvalg, der kan kombineres med det allerede
valgte program.
Skånetørring, Akustisk signal, Sensitiv
1. Tryk en eller flere gange på
tasten TILVALG, til det ønskede symbol blinker, f.eks.
& SKÅNETØRRING. (For
hvert tastetryk blinker det
næste symbol, regnet fra
venstre mod højre).
14
12.45
EKSTRA TØRT
Skånetørring
ýaýa
DØR
15.01
mýWýgýSýBýaýaýaýa
OMDR./MIN.
TILVALG
OK
TID
3
2. Tryk på tasten OK. Symbolet
12.45
EKSTRA TØRT
holder op med at blinke. Der
15.59
Akustisk signal
vises en sort bjælke under
aýaýa
mýW_ýgýaýBýaýaýaýa
symbolet. Tilvalget er slået
til. Indikatoren skifter til næDØR
OMDR./MIN.
TILVALG
OK
TID
ste tilvalg.
Man slår tilvalget fra ved at
trykke en eller flere gange på
tasten TILVALG, til symbolet for tilvalget blinker, og derefter trykke på
tasten OK. Den sorte bjælke under symbolet forsvinder.
Hvis der skal vælges flere tilvalg: Tryk en eller flere gange på TILVALG,
til det ønskede symbol blinker. Bekræft hver gang med tasten OK.
3. Tryk en eller flere gange
12.45
EKSTRA TØRT
på TILVALG, til det oprindeli15.59
Program færdig
ge display atter bliver vist.
dýaýa
aýWýaýaýaýaýaýaýa
Displayet viser symbolet for
den tilvalgte funktion.
DØR
OMDR./MIN.
TILVALG
OK
TID
Tørringsniveau
1. Tryk en eller flere gange på
tasten TILVALG, til symbolet
¤ TØRRINGSNIVEAU blinker.
2. Tryk på tasten OK.
3. Tryk på TILVALG. Symbolet
¢ SKABSTØRT fremkommer,
med en sort bjælke under.
3
12.45
EKSTRA TØRT
Tørringsniveau
aýaýa
DØR
15.01
mýWýgýSýBýaýaýaýa
OMDR./MIN.
TILVALG
OK
TID
4. Skift fra ¢ SKABSTØRT til £ MEGET TØRT ved igen at trykke på
tasten TILVALG.
Med tasten TILVALG kan man skifte mellem ¢ SKABSTØRT, £ MEGET
TØRT og ¤ EKSTRA TØRT.
5. Tryk på OK for at bekræfte valget. Indikatoren skifter til symbolet
& SKÅNETØRRING; det betyder, at tilvalget & SKÅNETØRRING nu kan
indstilles.
15
Forvalg af starttid
3
3
1. Tryk en eller flere gange på tasten TID, til symbolet T FORSINKET START
blinker.
2. Tryk på OK. Displayet viser ”Start om 0 min“
3. Tryk en eller flere gange på
12.45
tasten TID, til displayet viser Forsinket start
19.01
Start om 4 tim
den ønskede forsinkelse af
starten, f.eks. ”Start om
aýaýa
aýaýaýaýaýaýaýT_ýk
4 tim“ (=4 timer). Der fremDØR
OMDR./MIN.
TILVALG
OK
TID
kommer en sort bjælke under symbolet T.
Hvis displayet viser 20 tim,
og der trykkes en gang til, ophæves den forsinkede start.
4. Tryk på OK. Indikatoren skifter til symbolet
LANG ANTIKRØLFASE.
Det betyder, at man nu kan indstille en antikrølfase på 60 minutter ved
at trykke på OK.
5. Tryk på tasten TID, hvis der
12.45
EKSTRA TØRT
ikke skal indstilles en antik19.01
Program færdig
rølfase på 60 minutter. Displayet viser symbolet
dýaýa
aýaýaýaýaýaýaýTýa
T FORSINKET START samt
DØR
OMDR./MIN.
TILVALG
OK
TID
programmets sluttid (inkl.
den forsinkede start).
6. Forvalg af starttid aktiveres
ved at trykke på tasten START/PAUSE. Displayet viser nu f.eks.: ”Start
om 4.00“ (=4 timer). Den indikator, der viser resttiden til programmets
start, tæller ned med 30-minutters intervaller (f.eks. 4.00, 3.30, 3.00,...
0.30, 0).
Før selve programmet drejer tromlen med lange mellemrum for at løsne
tøjet.
Lang antikrølfase
1. Tryk en eller flere gange
på TID, til symbolet
LANG
ANTIKRØLFASE blinker.
2. Tryk på tasten OK. Der er
indstillet en antikrølfase på
60 minutter. Indikatoren
skifter til oprindelig visning.
Displayet viser symbolet
LANG ANTIKRØLFASE.
16
EKSTRA TØRT
Lang antikrølfase
aýaýa
DØR
12.45
15.01
aýaýaýaýaýaýaýTýk
OMDR./MIN.
TILVALG
OK
TID
Starte program
3
1. Tryk på tasten START/PAUSE.
Programmet starter, evt. først efter den indstillede forsinkelse.
Hvis displayet viser ”LUK DØREN“, når der er trykket på tasten START/
PAUSE, betyder det, at lågen ikke er rigtigt lukket. Tryk lågen helt til og
tryk atter på tasten START/PAUSE.
Programmets forløb
Displayet viser det programtrin, der er ved at blive udført, samt sluttiden for
programmet.
3
EKSTRA TØRT
Tørring
dýaýa
12.45
15.01
aýaýaýaýaýaýaýaýa
Tidspunktet for programmets
DØR
OMDR./MIN.
TILVALG
OK
afslutning kan ændres under tørringen, fordi programmet afpasses efter
forskellige forhold under tørringen (f.eks. tøjtype og –mængde).
TID
Ændre program
Hvis der er valgt et forkert program, og maskinen er startet: Sæt først
programvælgeren på SLUK og vælg så et nyt program.
3
Man kan ikke ændre programmet direkte, når det først er startet.
Hvis De alligevel forsøger at ændre programmet med tasten TILVALG eller programvælgeren, blinker indikatoren FEJL VALG i displayet. Det påvirker dog ikke tørreprogrammet (beskyttelse af vasketøj).
Fylde tøj i eller tage tøj ud, mens tørretumbleren kører
1. Åbn lågen.
1
Advarsel! Tøj og tromle kan være meget varme. Risiko for forbrænding!
2. Læg tøjet i eller tag tøjet ud.
3. Tryk lågen helt i. Man skal høre låsen gå i hak.
4. Tryk på tasten START/PAUSE for at fortsætte tørreprogrammet.
17
Programslut/udtagning af tøj
3
Når programmet er slut, høres et signal på 4 toner, hvis der er indstillet
akustisk signal, og displayet viser skiftevis “ANTIKRØL“ “TØM VANDBEHOLDEREN“ og “RENGØR FILTRENE“.
Tørreprogrammet er koblet sammen med en automatisk antikrølfase på
ca. 30 minutter. I dette tidsrum drejer tromlen med intervaller. Det løsner tøjet og fjerner krøl. I antikrølfasen kan man når som helst tage tøj
ud af tørretumbleren. (Dog skal tøjet senest tages ud, når antikrølfasen
er ved at være slut, hvis man skal undgå, at det bliver krøllet).
1. Åbn lågen.
2. Inden tøjet tages ud, skal fnuggene i mikro-finfilteret fjernes, helst med
en fugtig hånd (se kapitlet “Rengøring og vedligeholdelse“).
3. Tag tøjet ud.
4. Sæt programvælgeren på SLUK.
Vigtigt! Efter hvert tørreprogram:
– Rens mikro-finfilter og finfilter.
– Tøm kondensvandbeholderen.
(Se kapitlet “Rengøring og vedligeholdelse“).
5. Luk lågen.
Indstillinger
De specielle funktioner under “Indstillinger” bliver gemt permanent,
uafhængig af det pågældende tørreprogram – også efter at der er slukket for maskinen eller stikket er taget ud af kontakten.
Hukommelse 1, 2, 3
På programvælgerens stilling HUKOMMELSE (MEMORY) 1, 2, 3 kan der
lagres programkombinationer, så de bagefter kan vælges direkte med
programvælgeren. Det gør man ved først at sammenstille den ønskede
programkombination og derefter gemme den.
18
Indstille hukommelse
Eksempel: Følgende pro12.45
EKSTRA TØRT
gramkombination skal gem15.16
Program færdig
mes i HUKOMMELSE
aýaýaýSýaýaýaýaýa
(MEMORY) 1: BOMULD EKS- dýaýa
TRATØRT med
SENSITIV
DØR
OMDR./MIN.
TILVALG
OK
TID
som tilvalg.
1. Sæt programvælgeren på
BOMULD EKSTRATØRT.
2. Indstil
SENSITIV med tasten TILVALG og tryk på tasten OK. Der
fremkommer en sort bjælke under symbolet
SENSITIV.
3. Tryk en eller flere gange på TILVALG, til symbolet ú INDSTILLINGER blinker.
3
3
4. Tryk på OK. Displayet skifter
til niveauet for ekstrafunktioner. Først foreslås HUKOMMELSE (MEMORY) 1.
Hukommelse 1
Lagre program?
aýaýa
12.45
aýaýaýaýBýaýaýaýa
DØR
TILVALG
OK
TID
OMDR./MIN.
Man skifter til en anden
plads i hukommelsen ved at
trykke på TILVALG.
5. Tryk på OK.
Nu er programkombinationen gemt under HUKOMMELSE (MEMORY) 1 i
hukommelsen, så den kan vælges direkte med programvælgeren.
Hukommelsen kan når som helst overskrives med en ny programkombination (se under “Ændre hukommelse“), men kan ikke slettes.
Ændre hukommelse
1. Sammenstil den ønskede nye programkombination (se et eksempel under “Indstille hukommelse“, punkt 1 og 2).
2. Tryk en eller flere gange på TILVALG, til symbolet ú INDSTILLINGER blinker.
3. Tryk på OK.
4. Vælg med tasten TILVALG den plads i hukommelsen, der skal ændres,
f.eks. HUKOMMELSE (MEMORY) 1.
5. Gem den nye programkombination med tasten OK.
19
Lydstyrke
Der kan vælges lydstyrke for signalet.
1. Sæt programvælgeren på et vilkårligt program og tryk en eller flere
gange på TILVALG, til symbolet ú INDSTILLINGER blinker.
2. Tryk på OK.
3. Tryk en eller flere gange på TILVALG, til displayet viser LYDSIGNAL.
4. Tryk på OK.
5. Tryk en eller flere gange
12.45
Lydsignal
på TILVALG, til den ønskede
lydstyrke (NORMAL, LAV, LYD NORMAL
aýaýaýaýBýaýaýaýa
FRAKOBLET) bliver vist i dis- aýaýa
playet.
DØR
OMDR./MIN.
TILVALG
OK
TID
6. Tryk på OK for at bekræfte
indstillingen. Indikatoren
skifter til næste ekstrafunktion.
7. Tryk en eller flere gange på TILVALG, til det oprindelige display bliver
vist.
Vandets hårdhed
Tørretumblerens føler for tørhedsgrad kan indstilles efter vaskevandets
hårdhed.
1. Sæt programvælgeren på et vilkårligt program og tryk en eller flere
gange på tasten TILVALG, til symbolet ú INDSTILLINGER blinker.
2. Tryk på tasten OK.
3. Tryk en eller flere gange på tasten TILVALG, til displayet viser VANDHÅRDHED.
4. Tryk på tasten OK.
5. Tryk én eller flere gange på
12.45
Vandhårdhed
tasten TILVALG, til den ønNORMAL
skede hårdhedsgrad (NORaýaýa
aýaýaýaýBýaýaýaýa
MAL, BLØDT, HÅRDT)
kommer frem i displayet.
DØR
OMDR./MIN.
TILVALG
OK
TID
6. Bekræft indstillingen ved at
trykke på tasten OK. Indikatoren skifter til næste specialfunktion.
7. Tryk en eller flere gange på tasten TILVALG, til den oprindelige indikator
bliver vist.
20
Sprog
1. Sæt programvælgeren på et vilkårligt program og tryk en eller flere
gange på tasten TILVALG, til symbolet ú INDSTILLINGER blinker.
2. Tryk på tasten OK.
3. Tryk en eller flere gange på TILVALG, til displayet viser SPROG.
4. Tryk på OK.
5. Tryk en eller flere gange
på TILVALG, til det ønskede
sprog kommer frem i displayet, f.eks. ENGLISH.
6. Tryk på OK. Indikatoren skifter til næste ekstrafunktion.
7. Tryk en eller flere gange
på TILVALG, til det oprindelige display vender tilbage.
12.45
Language:
ENGLISH
aýaýa
DØR
aýaýaýaýBýaýaýaýa
OMDR./MIN.
TILVALG
OK
TID
Ur
1. Sæt programvælgeren på et vilkårligt program og tryk en eller flere
gange på tasten TILVALG, til symbolet ú INDSTILLINGER blinker.
2. Tryk på tasten OK.
3. Tryk en eller flere gange på TILVALG, til displayet viser UR.
4. Tryk på OK.
5. Indstil det ønskede klokke12.45
Ur
slæt med tasten TILVALG. For
Indstil ur
hvert tastetryk tæller disaýaýa
aýaýaýaýBýaýaýaýa
playet ét minut frem. Hvis
tasten holdes nede, skifter
DØR
OMDR./MIN.
TILVALG
OK
TID
visningen med 10 minutter
ad gangen.
6. Tryk på OK. Indikatoren skifter til næste ekstrafunktion.
7. Tryk en eller flere gange på TILVALG, til det oprindelige display vender
tilbage.
21
Kontrast og lysstyrke
1. Sæt programvælgeren på et vilkårligt program og tryk en eller flere
gange på TILVALG, til symbolet ú INDSTILLINGER blinker.
2. Tryk på OK.
3. Tryk en eller flere gange på TILVALG, til displayet viser KONTRAST eller
LYSSTYRKE.
4. Tryk på OK.
12.45
Kontrast
5. Udfør den ønskede indstilling med tasten TILVALG. For ƒ………………™………………‡
aýaýaýaýBýaýaýaýa
hvert tastetryk (eller hvis ta- aýaýa
sten holdes nede) rykker den
DØR
TILVALG
OK
TID
OMDR./MIN.
sorte pil på den stiplede linje
længere mod højre, dvs. mod
mere kontrast eller lysstyrke.
Når pilen kommer til højre ende af linjen, starter den forfra i venstre side.
6. Tryk på OK. Indikatoren skifter til næste ekstrafunktion.
7. Tryk en eller flere gange på TILVALG, til det oprindelige display vender
tilbage.
Indikator for vandbeholder
Man kan frakoble indikatoren for vandbeholder ved programslut, hvis
der f.eks. er installeret eksternt afløb af kondensvand.
1. Sæt programvælgeren på et vilkårligt program og tryk en eller flere
gange på tasten TILVALG, til symbolet ú INDSTILLINGER blinker.
2. Tryk på tasten OK.
3. Tryk en eller flere gange på tasten TILVALG, til displayet viser VANDBEHOLDER.
4. Tryk på tasten OK.
5. Tryk på tasten TILVALG for at
gemme den ønskede indstilling (INDKOBLET, FRAKOBLET).
6. Tryk på tasten OK for at bekræfte indstillingen. Indikatoren vender tilbage til
oprindelig visning.
22
12.45
Vandbeholder
INDKOBLET
aýaýa
DØR
aýaýaýaýBýaýaýaýa
OMDR./MIN.
TILVALG
OK
TID
Rengøring og vedligeholdelse
Rensning af fnugfiltre
1
For at sikre, at tørretumbleren fungerer perfekt, skal fnugfiltrene (mikro-finfilter og finfilter) renses efter hvert tørreprogram.
Bemærk! Tørretumbleren må aldrig startes uden fnugfiltre eller med
defekte/tilstoppede fnugfiltre.
1. Åbn lågen.
2. Rens mikro-finfilteret, der er indfældet i nederste del af lågeåbningen, med en fugtig hånd.
3. Tryk grovfilterets låsetaste nedad.
Grovfilteret springer op.
4. Tag finfilteret ud.
5. Fjern fnug fra finfilteret, helst med
en fugtig hånd.
23
3
Rens hele området omkring filtrene.
Området omkring filtrene behøver ikke at blive renset efter hvert tørreprogram, men skal jævnligt ses efter og evt. renses for fnug og trævler.
6. Det gør man ved at tage fat i toppen af grovfilteret og trække det
fremefter, til det slipper de to
gribere.
7. Fjern fnug fra hele området omkring filtrene – helst med en støvsuger.
8. Tryk de to tappe på grovfilteret ned
i griberne ved lågeåbningen, til de
går i hak.
9. Sæt finfilteret på plads.
10. Tryk på grovfilteret, til det går i hak
i låsemekanismen.
3
Uden finfilteret kan grovfilteret
ikke gå i hak, og så kan lågen ikke
lukkes.
Rengøre dørpakningen
Tør dørpakningen af med en fugtig klud straks efter tørringen.
24
Tømning af kondensvandbeholder
1
Tøm kondensvandbeholderen efter hvert tørreprogram.
Når kondensvandbeholderen er fuld, afbrydes et igangværende program automatisk, og indikatoren TØM VANDBEHOLDEREN lyser. Kondensvandbeholderen skal tømmes, før programmet kan fortsætte.
Advarsel! Kondensvandet egner sig ikke til at drikke eller til madlavning.
1. Træk skuffen med kondensvandbeholdereren helt ud (1) og træk afløbsstudsen på beholderen så højt
op, som den kan komme (2).
3
3
2. Lad vandet løbe ud i en skål eller
lignende.
3. Skub afløbsstudsen ind og sæt kondensvandbeholderen på plads.
Hvis programmet blev afbrudt, fordi kondensvandbeholderen var
fuld:
Tryk på tasten START/PAUSE for at
fortsætte tørreprogrammet.
Kondensvandbeholderen rummer ca. 4 liter, nok til ca. 6kg vasketøj, der
inden tørring er centrifugeret ved 800 omdr./min.
Kondensvandet kan bruges som destilleret vand, f.eks. til dampstrygejern. Vandet skal dog først filtreres (f.eks. gennem et kaffefilter) for at
fjerne udfældede partikler og småfnug.
25
Rense kondensator
1
Hvis displayet viser RENGØR KONDENSATOREN, skal kondensatoren
renses.
Bemærk! Tørretumbleren kan tage skade, hvis den bruges med en tilstoppet kondensator. Desuden øger det energiforbruget.
1. Åbn lågen.
2. Åbne lågen i soklen: Tryk på låsetasten under lågeåbningen og åbn
dækslet i soklen mod venstre.
3. Fjern fnug på dækslets inderside og
i forkammeret til kondensatoren.
Tør dørpakningen af med en fugtig
klud.
4. Drej de to låseskiver indad.
5. Tag fat i kondensatorens håndtag,
træk den ud af soklen og hold den
vandret under flytningen, så vandet ikke løber ud.
6. Tøm kondensatoren ved at holde
den lodret ind over en vask.
1
Bemærk! Brug aldrig spidse ting til
at rense kondensatoren. Ellers kan
kondensatoren blive utæt.
7. Rens kondensatoren.
Brug helst en neglebørste eller skyl den godt igennem med en håndbruser.
8. Sæt kondensatoren ind igen og lås den (drej de to låseskiver udad, til de
går i hak).
9. Luk dækslet i soklen.
1
26
Bemærk! Start aldrig tørretumbleren uden kondensatoren.
Rengøring af tromle
1
3
Bemærk! Rens aldrig tromlen med skurepulver, skuresvamp eller ståluld.
Kalk i vandet eller plejemidler til vasketøj kan danne en næsten usynlig
hinde indvendig i tromlen. Så registreres tøjets tørhedsgrad ikke længere helt pålideligt. Vasketøjet er mere vådt end forventet, når det tages
ud af tørretumbleren.
Aftør tromlen og tromlebladene med et almindeligt flydende rengøringsmiddel (f.eks. på eddikebasis).
Rengøring af betjeningspanel og kabinet
1
Bemærk! Brug aldrig møbelpolitur eller skrappe rengøringsmidler til at
rengøre tørretumbleren.
Aftør betjeningspanel og kabinet med en fugtig klud.
Hvad gør man, hvis...
Sådan klarer man selv småproblemer
Hvis der høres 3 korte tonesignaler, når maskinen er startet (hvis akustisk signal er slået til), og displayet viser en af disse indikatorer:
– KONTROLLÉR FYLDNINGEN,
– LUK DØREN,
Se efter i den følgende tabel.
Tryk på tasten START/PAUSE, når fejlen er udbedret.
Hvis displayet viser “Advarsel: E“ plus et tal eller bogstav: Sluk for maskinen og tænd atter for den. Indstil programmet igen. Tryk på
tasten START/PAUSE.
Hvis samme fejl vises igen: Kontakt vores service og opgiv fejlkoden.
Problem
Tørretumbleren kan
ikke starte.
Mulig årsag
Afhjælpning
Sæt stikket i kontakten. KonStikket er taget ud, eller siktroller sikringen i ejendomringen er defekt.
mens el-tavle.
Lågen er åben.
Luk lågen.
Har De trykket på START/
PAUSE?
Tryk igen på START/PAUSE.
27
Problem
Utilfredsstillende tørring.
Mulig årsag
Afhjælpning
Der er valgt et forkert program.
Vælg et andet program, når
der tørres næste gang (se kapitlet ”Oversigt over programmer“).
Tilstoppede fnugfiltre.
Rens fnugfiltrene.
Fnug i kondensator.
Rens kondensatoren.
Forkert tøjmængde.
Overhold anbefalet tøjmængde.
Luftspalten i soklen er dæk- Sørg for luft til luftspalten i
ket til.
soklen.
Belægning på tromlens inderside eller på tromlebladene.
Rens tromlen og tromlebladene.
Tilpas med tilvalget
¤ TØRRINGSNIVEAU (se under ”Tørring, Indstille tilvalg“).
Displayet viser:
LUK DØREN.
Lågen kan ikke åbnes
med tasten DØR.
Lågen er ikke rigtigt lukket.
Luk lågen, så låsen går i hak
med et klik.
Start forfra på programmet.
Stikket er taget ud af kontakten.
Sæt stikket i kontakten.
Programvælgeren står på
SLUK.
Indstil programmet. Lågen kan
altid åbnes, hvis man trykker
hårdt på den.
Lågen kan ikke låses.
Finfilteret er ikke sat i og/el- Sæt finfilteret i og/eller tryk
ler grovfilteret er ikke gået i på grovfilteret, til det går i
hak.
hak.
Displayet viser: FEJL
VALG.
Den valgte funktion kan
ikke kombineres med de an- Vælg en anden mulighed.
dre programindstillinger.
Programvælgeren står på
Tromlebelysningen vir- SLUK.
ker ikke.
Pæren er gået.
Programmet standser,
displayet viser: TØM
VANDBEHOLDEREN.
28
Kondensvandbeholderen er
fuld.
Sæt programvælgeren på BELYSNING eller et vilkårligt program.
Skift pære (se følgende afsnit).
Tøm vandbeholderen og start
så programmet med tasten
START/PAUSE.
Problem
Mulig årsag
Programmet slutter
Der er lagt for lidt eller for
kort efter start. Distørt tøj i til det valgte proplayet viser: KONTROLgram.
LÉR FYLDNINGEN.
Tøjet er meget krøllet.
Maskinen kan have været
overfyldt.
Afhjælpning
Vælg et tidsprogram eller højere tørringsniveau (f.eks. MEGET TØRT i stedet for
SKABSTØRT.
Overhold anbefalet tøjmængde.
Skifte pære til indvendig belysning
1
1
Der må kun bruges en specialpære, der egner sig til tørretumblere. Denne pære fås hos vores service, best.nr. ET 112 552 000-5.
Advarsel! Der må ikke bruges en standardpære! Den udvikler for meget
varme og kan føre til skader på maskinen!
Advarsel! Tag stikket ud af kontakten, inden pæren skiftes; hvis tørretumbleren er fast tilsluttet: Skru sikringen helt ud eller sluk for gruppen.
1. Skru beskyttelseskappen over pæren af (den sidder lige bag lågeåbningen, for oven: se kapitlet ”Beskrivelse af maskinen“).
2. Udskift den defekte pære.
3. Skru beskyttelseskappen fast igen.
1
Advarsel! Af hensyn til sikkerheden skal beskyttelseskappen være skruet helt fast. Ellers må tørretumbleren ikke startes.
29
Tekniske specifikationer
5
Dette apparat overholder følgende EU-direktiver:
– 73/23/EØF af 19.02.1973 Lavspændingsdirektivet
– 89/336/EØF af 03.05.1989 Direktiv om elektromagnetisk kompatibilitet, som ændret ved direktiv 92/31/EØF
– 73/23/EØF af 19.02.1973 Direktiv om CE-mærkning
Højde x bredde x dybde
85 x 60 x 60 cm
Dybde med åben låge.
109 cm
Interval for højdejustering
1,5 cm
Egenvægt
ca. 42kg
Tøjmængde (afhænger af program) 1)
Maks. 6kg
Energiforbrug i h.t. IEC 1121
(6kg bomuld, centrifugeret ved 800 omdr./min,
programmet BOMULD SKABSTØRT)
3,84 kWh
Anvendelsesområde
Husholdning
Tilladt temperatur i omgivelser
+ 5°C til + 35°C
1) Afvigende angivelser af tøjmængde i visse lande skyldes forskelle i målemetoder.
Forbrugsværdier
Forbruget er testet under standardiserede forhold. I en husholdning kan
de afvige herfra.
Program
BOMULD SKABSTØRT 1)
BOMULD STRYGETØRT
1)
STRYGELET SKABSTØRT
2)
1) centrifugeret ved 800 omdr./min
2) centrifugeret ved 1000 omdr./min
30
Mængde tøj
i kg
Energiforbrug
i kWh
6
3,84
6
3,10
3
1,55
Opstillings- og tilslutningsanvisninger
1 Sikkerhedsanvisninger vedr. installation
• Inden ibrugtagning skal alle transportsikringens dele være fjernet. Ellers kan de beskadige maskinen.
• Kontroller inden ibrugtagning, at spændingen og strømtypen på opstillingsstedet svarer til den mærkespænding og strømtype, der står
på typeskiltet. Kravene til elektrisk sikring fremgår ligeledes af typeskiltet.
• Sæt altid stikket i en forskriftsmæssigt installeret stænksikker kontakt.
• Ved fast tilslutning: En fast tilslutning må kun udføres af en autoriseret el-installatør.
• Maskinen må aldrig opstilles i et lokale med risiko for frost.
• Sørg for, at maskinens dør ikke kan blive blokeret af andre døre eller
låger i lokalet.
• Opstil ikke maskinen på langluvede faste tæpper. Det blokerer for
luftcirkulationen ved luftspalterne.
• Pas på, at maskinen ikke står på netkablet.
• Sørg for, at maskinen er i vater.
Fjerne transportsikring
1
Bemærk! Inden ibrugtagning skal
De sikre Dem, at alle transportsikringens dele er fjernet!
1. Åbn lågen.
2. Træk tapen indvendig i tromlen af.
31
3. Træk folieslangen med flamingopolstringen ud af maskinen.
Elektrisk tilslutning
Specifikationer vedr. netspænding, strømtype og krav til sikring fremgår af typeskiltet. Typeskiltet findes tæt på åbningen til maskinen. (Se
kapitlet ”Beskrivelse af maskinen“).
Vedr. den på maskinen påmonterede ledning gælder følgende:
grøn/gul: E eller y
blå:
N
brun:
L
Maskinen kræves ekstrabeskyttet, jævnfør stærkstrømsreglementet.
Vær opmærksom på, at det medfølgende han-stik påmonteret ledningen til maskinen ikke giver ekstrabeskyttelse når dette sættes i typiske
danske stikkontakter.
Ofte vil udskiftning af det medfølgende han-stik til et typisk dansk trebenet stik være nok til at opnå krævede ekstrabeskyttelse. Dog er de
konkrete forhold på installationsstedet afgørende for, hvordan maskinen skal installeres for at være installeret korekt.
Vi anbefaler at autoriseret el-installatør installerer maskinen.
Ved fast tilslutning skal der forefindes en afbryder med en kontaktafstand på mindst 3 mm.
Der må kun benyttes et fejlstrømsrelæ, som er forsynet med tegnet I.
Kun et sådant relæ sikrer, at de gældende forskrifter opfyldes.
Hvis maskinen placeres i et badeværelse eller lign., skal installationen
være fast.
Den faste tilslutning må kun udføres af en autoriseret fagmand.
I forbindelse med udskiftning af forsyningsledningen skal der rettes
henvendelse til Electrolux Hvidevare-Service.
Efter opstilling af maskinen skal der være fri adgang til forsyningsledningen.
32
Vende låge
1
Advarsel! Lågen må kun vendes af en fagmand. De kan evt. få nærmere
oplysninger hos vores service eller hos hvidevareforhandleren.
Advarsel! Tag stikket ud, inden lågen vendes; ved fast tilslutning: Skru
sikringen helt ud eller sluk for gruppen.
1. Åbn lågen.
2. Skru hængslet A af maskinens forpanel og tag lågen af.
3. Tag dækpladerne B og C af. Det gøres ved at stikke en tynd skruetrækker ind i slidsen som vist, trykke lidt
nedad og vippe dækpladerne ud.
4. Løsn med et passende værktøj låsetungen D ved at trykke på låsepladen, tag den ud, vend den 180° og
sæt den på plads i den modsatte side.
5. Skru hængslerne A af lågen, drej
dem 180°, sæt dem på plads i den
modsatte side og skru dem fast.
6. Drej dækpladerne B og C 180° og
sæt dem på plads i den modsatte
side.
7. Skru dækpladerne E af maskinens
forpanel, drej dem 180° og skru
dem fast på den modsatte side.
8. Skru låsemekanismen F løs, tryk
den noget nedad og tag den ud af
maskinens frontpanel.
9. Træk stikket af låsemekanismen F.
10. Tryk på låseknappen nederst på
dækpladen G, tryk dækpladen noget nedad og tag den ud af frontpanelet.
11. Træk stikket af dækpladen G.
12. Flyt låsemekanismen F over på den
modsatte side, sæt stikket i og skru
låsemekanismen fast.
33
13. Sæt stikket i dækpladen G på modsatte side, sæt dækpladen i og lad låseknappen gå i hak.
14. Sæt lågen med hængslerne i udsparingerne på maskinens frontpanel og
skru dem fast.
15. Når døren er omhængt, skal det kontrolleres, at tasten DØR virker.
Vedrørende berøringsbeskyttelsen: Maskinen er først sikker at bruge
igen, når alle kunststofdele atter er monteret.
Ekstraudstyr
Følgende ekstraudstyr fås hos Deres hvidevareforhandler eller via AEGElectrolux-kundeservice:
Sammenbygningssæt til vaske-/tørresøjle
Med disse sammenbygningssæt kan tørretumbleren bygges sammen
med en AEG-Electrolux-vaskemaskine (60cm bred, frontlåge) til en
pladsbesparende vaske-/tørresøjle. Vaskemaskinen står nederst og tørretumbleren øverst.
Sættet fås i to versioner:
– uden bordplade
916.018 902
– med udtrækkelig bordplade
916.018 903
Kit til ekstern afledning af kondensvand
Kit (125 122 510) til direkte afledning af kondensvand til vask, vandlås,
gulvafløb osv. I så fald behøver man ikke længere at tømme kondensvandbeholderen, men den skal blive siddende på sin plads i maskinen.
Vedr. frakobling af indikatoren VANDBEHOLDER: Se under “Indstillinger,
indikator for vandbeholder“.
Maks. løftehøjde: 1m fra tørretumblerens placering; maks. transportlængde: 3m
34
Garantibetingelser
Danmark
Fejl og mangler / Afhjælpningsret
I det i lovgivningen pålagte omfang udbedres vederlagsfrit fejl og
mangler ved dette produkt.
Service indenfor reklamationsperioden udføres af vort serviceselskab
Electrolux Service A/S. Se telefonnummer i afsnittet „Service“
Omfang og bestemmelser
Når produktet er købt som fabriksnyt i Danmark afhjælpes fabrikations- og materialefejl, der konstateres ved apparatets normale brug i
privat husholdning her i landet.
For Grønland og Færøerne gælder særlige bestemmelser.
Såfremt Electrolux Service A/S skønner det nødvendigt, at produktet
indsendes til værksted, sker indsendelse og returnering for vor regning
og risiko.
Afhjælpningsretten omfatter ikke
Afhjælpning af fejl eller skader, der direkte eller indirekte kan tilskrives
uhensigtsmæssig behandling, misbrug, fejlbetjening, forkert tilslutning
eller opstilling, ændringer i produktets elektriske/mekaniske dele, fejl i
forsyningsnettes elektriske installationer eller defekte sikringer.
Afhjælpningsretten dækker ikke uberettiget tilkald af service.
Nærværende bestemmelser fratager Dem ikke adgang til at gøre et
eventuelt ansvar efter købeloven gældende overfor den forhandler,
hvor produktet er købt.
Deres reklamation til os virker samtidig som reklamation overfor den
forhandler, hvor produktet er købt.
Produktansvar
Dette produkt er omfattet af „Lov om produktansvar“. Denne lov gælder for skader på andre ting og for personskader, som skyldes fejl ved
selve det installerede produkt.
35
Forbehold
Produktansvaret gælder ikke, hvis den pågældende skade skyldes et eller flere af følgende forbehold:
• At produktets installation ikke er udført i overensstemmelse med vor
installationsanvisning.
• At produktet er anvendt til andet formål end beskrevet.
• At de i denne brugs- og installationsanvisning nævnte sikkerhedsregler ikke er blevet fulgt.
• At en reparation er foretaget af andre end vor autoriserede serviceorganisation.
• At der er brugt uoriginale reservedele.
• At skaden er en transportskade, som måtte være opstået ved en senere transport f.eks ved flytning eller videresalg.
• At skaden skyldes en form for anvendelse, som strider mod almindelig
sund fornuft.
Kundeserviceadresser
Danmark
Service
bestilles hos Electrolux Service A/S på
Telefon 70 11 74 00 eller Fax 75 91 44 43
Reservedele
Private bestiller hos nærmeste forhandler eller på telefon 86 25 02 11
og
Forhandlere bestiller på telefon 45 88 77 55
Reservedele og tilbehør kan også bestilles on-line på
http://www.electrolux.dk
36
37
38
Service
Ved tekniske forstyrrelser bedes De først undersøge, om De selv kan løse
problemet ved hjælp af brugsanvisningen (kapitlet „Hvad gør man, hvis
...“).
Hvis De så ikke kan løse problemet, bedes De kontakte kundeservice eller en af vore servicepartnere.
For hurtigt at kunne hjælpe Dem
skal vi bruge følgende oplysninger:
– model
– produktnummer (PNC)
– serienummer (S-No.)
(numrene står på typeskiltet)
– problemets art
– eventuel fejlmeddelelse, der vises
på apparatet
Vi råder Dem til at notere de nødvendige oplysninger om apparatet her,
så De har dem ved hånden.
Model:
.....................................
PNC:
.....................................
S-No:
.....................................
39
From the Electrolux Group. The world´s No.1 choice.
Electrolux Gruppen er verdens største producent af energidrevne produkter til køkken- rengørings- og udendørs
brug. Der sælges årligt over 55 millioner produkter fra Electrolux Gruppen (blandt andet køleskabe, komfurer,
vaskemaskiner, støvsugere, motorsave og plæneklippere) til en værdi af ca. kr. 100 milliarder. Produkterne
sælges i mere end 150 lande verden over.
AEG Hausgeräte GmbH
Postfach 1036
D-90327 Nürnberg
http://www.aeg-electrolux.de
© Copyright by AEG
822 944 788-01-240605-01
Ret til ændringer uden varsel forbeholdes
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising