Aeg-Electrolux T56840 Handleiding | Manualzz

LAVATHERM 56840

Gebruiksaanwijzing Condensdroger

2

Geachte mevrouw, heer

Hartelijk dank voor het kiezen van een van onze kwaliteitsproducten. U heeft een goede keuze gemaakt. Zo kunt u dankzij de combinatie van functioneel design en hoogwaardige technologie rekenen op optimale prestaties en bedieningsgemak. En onze zorg voor het milieu, komt o.a. tot uitdrukking in het energiebesparend functioneren van dit apparaat. Om er zeker van te zijn dat uw apparaat optimaal en onberispelijk presteert, dient u deze gebruiksaanwijzing aandachtig door te lezen. Dan zult u alle processen perfect en zeer efficiënt kunnen besturen.

Wij raden u aan deze gebruiksaanwijzing goed te bewaren, zodat u nog eens iets kunt nalezen. En wilt u dit boekje doorgeven aan een eventuele volgende eigenaar van het apparaat.

Wij wensen u veel succes met uw nieuwe apparaat.

In deze gebruiksaanwijzing worden de volgende symbolen gebruikt:

Belangrijke informatie over uw persoonlijke veiligheid en informatie over het voorkomen van schade aan het apparaat.

Algemene informatie en tips

Milieu-informatie

Inhoud

3

Inhoud

Bedieningshandleiding

Belangrijke veiligheidsinformatie

Productbeschrijving

5

5

9

Bedieningspaneel 10

Voordat u de droger in gebruik neemt

10

Het wasgoed sorteren en voorbereiden 10

Programmaoverzicht 12

Dagelijks gebruik

14

Machine inschakelen / lampje inschakelen

Vuldeur openen / wasgoed in de trommel doen

Het programma selecteren

DELICAAT functie

ANTIKREUK LANG functie

ZOEMER functie

TIJD PROGR. functie

STARTUITSTEL functie

Kinderslotfunctie

Het programma starten

Het programma veranderen

Extra artikelen in de trommel doen of eruit halen, voordat het programma is afgelopen

Droogcyclus voltooid / wasgoed uit de trommel halen

14

14

14

15

15

15

16

16

17

18

18

18

18

Onderhoud en reiniging

20

Het pluizenfilter schoonmaken

De deurpakking schoonmaken

Het condenswaterreservoir leegmaken

De warmtewisselaar reinigen

De trommel reinigen

Het bedieningspaneel en de behuizing schoonmaken

20

22

22

23

24

25

Wat moet u doen, als ... 26

Zelf problemen oplossen

Het lampje van de binnenverlichting vervangen

26

27

4

Inhoud

Machine-instellingen 29

Technische gegevens 30

Verbruikswaarden

30

Tips voor testinstanties 30

Installatie 31

Plaatsing van het apparaat

Verwijdering van de transportbeveiliging

Elektrische aansluiting

De draairichting van de deur veranderen

Speciale accessoires

31

32

33

33

35

Milieu

35

Verpakkingsmateriaal

Oud apparaat

Milieutips

35

36

36

Service

38

Wijzigingen voorbehouden

Belangrijke veiligheidsinformatie

5

Bedieningshandleiding

Belangrijke veiligheidsinformatie

In het belang van uw veiligheid en om een correct gebruik te kunnen waarborgen is het belangrijk dat u, alvorens het apparaat te installeren en in gebruik te nemen, deze gebruiksaanwijzing, inclusief de tips en waarschuwingen, grondig doorleest. Om onnodige vergissingen en ongevallen te voorkomen is het belangrijk ervoor te zorgen dat alle mensen die het apparaat gebruiken, volledig bekend zijn met de werking ervan en de veiligheidsvoorzieningen. Bewaar deze instructies en zorg ervoor dat zij bij het apparaat blijven als het wordt verplaatst of verkocht, zodat iedereen die het apparaat gedurende zijn hele levensduur gebruikt naar behoren is geïnformeerd over het gebruik en de veiligheid van het apparaat.

Algemene veiligheid

• Het is gevaarlijk om de specificaties te wijzigen of om te proberen op enigerlei wijze veranderingen aan te brengen aan dit apparaat.

• Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder begrepen kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke gesteldheid of een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij dit onder toezicht gebeurt van een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon of tenzij zij van een dergelijke persoon instructie hebben ontvangen over het gebruik van het apparaat.

• Zorg ervoor dat kleine huisdieren niet in de trommel klimmen. Controleer om dit te voorkomen de trommel vóór gebruik.

• Voorwerpen als munten, veiligheidsspelden, spijkers, schroeven, stenen of andere harde, scherpe materialen kunnen grote schade aan het apparaat toe brengen en dienen niet in het apparaat terecht te komen.

• Om brandgevaar te voorkomen door te lang drogen, dient het apparaat niet gebruikt te worden om de volgende voorwerpen te drogen: Kussens, gewatteerde dekens en dergelijke (deze voorwerpen zorgen voor ophoping van hitte).

• Artikelen van schuimrubber (latexschuim), douchemutsjes, waterdichte kleding, artikelen met een rubberbinnenkant en kleding of kussens met vulling van schuimrubber dienen niet in de wasdroger te worden gedroogd.

• Het apparaat dient na gebruik, bij reiniging en bij onderhoud altijd afgesloten te worden van stroomvoorziening.

6

Belangrijke veiligheidsinformatie

• Onder geen voorwaarde moet u proberen de afwasmachine zelf te repareren.

Reparaties uitgevoerd door ondeskundigen kunnen lichamelijk letsel of ernstige schade aan de machine veroorzaken. Neem contact op met met een

Klantenservice bij u in de buurt. Vraag altijd om originele vervangingsonderde len.

• Artikelen die zijn bevuild met stoffen als spijsolie, aceton, benzine, petroleum, vlekkenverwijderaars , terpentine, boenwas en boenwasverwijderaars dienen al vorens in de droogtrommel te worden gedroogd, te worden gewassen in heet water met een extra hoeveelheid wasmiddel.

Explosiegevaar:

Droog nooit voorwerpen in de wasdroger die in aanraking zijn geweest met ontvlambare oplosmiddelen (petroleum, spiritus, producten voor chemische reiniging en dergelijke). Daar deze bestanddelen vluchtig zijn, kunnen ze een explosie veroorzaken. Droog alleen voorwerpen in de wasdroger die met water gewassen zijn.

Brandgevaar:

Artikelen met vlekken of stoffen die doordrenkt zijn met plantaardige of bakolie vormen een gevaar voor brand en dienen niet in de wasdroger geplaatst te worden.

• Als u uw was met vlekkenverwijderaar heeft gewassen, moet u een extra spoel cyclus uitvoeren voordat u uw was in de wasdroger laadt.

• Zorg ervoor dat er geen aanstekers of lucifers in de zakken zijn achtergebleven van kleding die in de wasdroger geladen wordt

WAARSCHUWING!

Stop een wasdroger nooit voor het einde van een droogcyclus, tenzij alle artikelen snel uit de trommel verwijderd en uitgehangen worden, zodat de hitte wordt verdreven. Brandgevaar!

Installatie

• Dit apparaat is zwaar. Wees voorzichtig als u het apparaat verplaatst.

• Controleer bij het uitpakken van het apparaat of dit niet is beschadigd. Gebruik het apparaat bij twijfel niet en neem contact op met ELECTROLUX SERVICE.

• Alle verpakkingsmaterialen en transportbouten moeten vóór het gebruik worden verwijderd. Als dit wordt nagelaten kan dit ernstige schade aan het product en andere eigendommen tot gevolg hebben. Zie het desbetreffende hoofdstuk in de gebruiksaanwijzing.

• Het laatste deel van een droogcyclus vindt plaats zonder warmte (koelcyclus) om ervoor te zorgen dat de artikelen uiteindelijk een temperatuur hebben waar bij gegarandeerd is dat de artikelen niet worden beschadigd.

Belangrijke veiligheidsinformatie

7

• Eventuele voor de installatie van het apparaat noodzakelijke elektrotechnische werkzaamheden, moeten worden uitgevoerd door een gekwalificeerde elektri cien of competent persoon.

• Er moet voor gezorgd worden dat het apparaat niet op het aansluitsnoer komt te staan.

• Als het apparaat op een tapijtvloer wordt geplaatst, dient de hoogte van de stelvoetjes te worden aangepast om de lucht toch goed te kunnen laten circu leren.

• Controleer na installatie van het apparaat of dit niet op het aansluitsnoer drukt of staat.

• Als de wasdroger bovenop een wasmachine wordt geplaatst, is het noodzakelijk de stapelkit te gebruiken (optionele accessoire).

Gebruik

• Dit apparaat is bestemd voor huishoudelijk gebruik. Het is niet toegestaan het apparaat te gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor het is bestemd.

• Was in de machine alleen textiel dat geschikt is voor machinaal drogen. Volg de instructies op het wasvoorschrift in de kleding.

• Droog geen ongewassen artikelen in de wasdroger.

• Laad het apparaat niet te vol. Zie het desbetreffende hoofdstuk in de gebruiks aanwijzing.

• Kleding die druipnat is mag niet in de droger worden geplaatst.

• Kledingstukken die in aanraking zijn geweest met vluchtige aardolieproducten dienen niet in de wasdroger gedroogd te worden. Als vluchtige reinigingsvloei stoffen worden gebruikt, dient u ervoor te zorgen dat de vloeistof uit het kledingstuk is verwijderd voordat u het in de machine doet.

• Trek de stekker nooit aan het snoer uit het stopcontact; maar aan de stekker zelf.

• Gebruik de wasdroger nooit als het elektrische snoer, het bedieningspaneel, het bovenblad of de sokkel beschadigd zijn, zodat de binnenkant van de wasmachine toegankelijk is.

• Wasverzachters of soortgelijke producten dienen te worden gebruikt zoals ge specificeerd in de wasverzachterinstructies.

Veiligheid van kinderen

• Deze machine is niet bedoeld voor gebruik door jonge kinderen of verstandelijk gehandicapten zonder toezicht.

• Houd kinderen uit de buurt om te voorkomen dat ze met het apparaat gaan spelen.

8

Belangrijke veiligheidsinformatie

• De verpakkingsmaterialen (bijv. plastic folie, polystyreen) kunnen een gevaar opleveren voor kinderen - verstikkingsgevaar! Houd deze materialen buiten het bereik van kinderen.

• Berg alle wasmiddelen op een veilige plaats, buiten het bereik van kinderen, op.

• Zorg ervoor dat kinderen of huisdieren niet in de trommel kunnen klimmen.

Productbeschrijving

9

Productbeschrijving

2

3

6

7

9

12

1 Bedieningspaneel

2 Lade met condenswaterreservoir

3 Lampje voor binnenverlichting

4 Fijne zeef (pluizenfilter)

5 Filter met grote mazen (pluizenfilter)

6 Microfilter (pluizenfilter)

7 Typeplaatje

8 Vuldeur (omkeerbaar)

9 Deur in sokkel bovenstrooms van de warmtewisselaar

10 Toets om de deur in de sokkel te openen

11 Ventilatie-openingen

12 Schroefpootjes (in hoogte verstelbaar)

1

4

5

8

10

11

10

Bedieningspaneel

Bedieningspaneel

6 5 4

1

1 Programmaknop en UIT schakelaar

2 Functietoetsen

3 START PAUZE toets

4 STARTUITSTEL toets

5 Display

6 Functies en waarschuwingsleds

2 3

Voordat u de droger in gebruik neemt

Om eventuele restanten, die ontstaan zijn tijdens de fabricage, te verwijderen, de trommel van de droger afvegen met een vochtige doek of een korte cyclus (30 MIN) met vochtige lappen in de trommel laten draaien.

Het wasgoed sorteren en voorbereiden

Het wasgoed sorteren

• Sorteer op soort weefsel:

– Katoen/linnen voor programma's in de programmagroep KATOEN.

– Gemengde was en synthetische stoffen voor programma's in de program magroep SYNTHETISCH.

Het wasgoed sorteren en voorbereiden

11

• Sorteren op onderhoudslabel. De onderhoudslabels betekenen:

Drogen in de wasdro ger in principe moge lijk

Drogen op normale temperatuur

Drogen op verlaagde temperatuur (druk op de toets DELICAAT!)

Drogen in de wasdro ger

niet

mogelijk

Stop geen nat wasgoed in de machine als niet op het onderhoudslabel vermeld is dat het geschikt is om gedroogd te worden in een wasdroger.

Deze machine kan gebruikt worden voor al wasgoed dat voorzien is van het label

"geschikt om gedroogd te worden in een wasdroger".

• Droog nieuwe, gekleurde artikelen niet tegelijk met licht-gekleurd wasgoed. De kleur van textiel kan afgeven.

• Droog katoenen jersey en breigoed niet het programma EXTRA DROOG . Artikelen kunnen krimpen!

• Droog geen wol in de wasdroger. De kledingstukken kunnen verstrikt raken! Na drogen in de lucht, kan wol gedroogd worden met het WOL programma.

Wasgoed voorbereiden

• Om te voorkomen dat was verstrikt raakt: sluit ritsen, knoop dekbedovertrekken dicht en sluit losse riemen of strikken (bijv. van schorten).

• Maak zakken leeg. Verwijder metalen voorwerpen (paperclips, veiligheidsspel den, etc).

• Keer voorwerpen met dubbellaagse weefsels binnenstebuiten (bijv. met katoen afgewerkte anoraks, de katoenlaag dient aan de buitenkant te zitten). Deze weefsels drogen dan beter.

12

Programmaoverzicht

Programmaoverzicht

Extra functies

Programma's Toepassing/eigenschappen

Programmaoverzicht

13

Extra functies

Programma's Toepassing/eigenschappen

JEANS 7 kg • • • - •

Voor vrijetijdskleding, zoals jeans, sweat shirts, enz., van verschillende materiaaldikte (bijv. bij de manchetten en naden).

LICHTE

SPORTKLE -

DING

2 kg

2)

• • - •

Voor sportkleding, dunne stoffen, polyes ter, die niet gestreken worden.

GEMAKKE

LIJK STRIJ -

KEN PLUS

WOL

-

1 kg

(of 5 over hem den)

2)

• • - •

1 kg • - • - •

Speciaal programma met anti-kreuk mechanisme voor easy care stoffen zoals overhemden en blouses; om makkelijker te kunnen strijken. De resultaten zijn afhan kelijk van het soort stof en de afwerking.

Stop de stoffen onmiddellijk na het centri fugeren in de droger; als de hemden een maal droog zijn, haal ze dan onmiddellijk uit de droger en hang ze op een kleerhan ger.

Speciaal programma om wollen artikelen kort met warme lucht te drogen, nadat ze op natuurlijke wijze gedroogd zijn, gedra gen of langdurig opgeborgen zijn geweest.

Wollen vezels gaan rechtop staan en de wol wordt zacht en soepel.

Aanbeveling:

Haal de stoffen onmiddellijk na het drogen uit de machine.

1) selecteer DELICAAT

DELICAT

2) standaard instelling

14

Dagelijks gebruik

Dagelijks gebruik

Machine inschakelen / lampje inschakelen

Draai de programmakeuzeknop op een willekeurig programma of draai hem op

LICHT AAN. De machine is ingeschakeld. Als de vuldeur wordt geopend, wordt de trommel verlicht.

Vuldeur openen / wasgoed in de trommel doen

1. Vuldeur openen:

Duw met kracht tegen de vuldeur

(drukpunt)

2. Vul de trommel met wasgoed (druk het niet aan).

LET OP!

Laat het wasgoed niet tussen de deur en de rubber pakking terecht komen.

3. Doe de vuldeur goed dicht. U moet een duidelijke klik horen.

Het programma selecteren

Gebruik de programmakeuzeknop om het ge wenste programma te selecteren. De geschatte tijdsduur tot het einde van het programma verschijnt op het display in h:mm formaat (uren:minuten).

Gedurende de cyclus verstrijkt de tijd in stap pen van een minuut; bij minder dan 1 uur worden de nullen niet weergegeven (bijv.

"59", "5", "0").

Dagelijks gebruik

15

DELICAAT functie

Speciaal om tere weefsels met het onderhoudslabel en temperatuurgevoelig textiel (bijv. acryl, viscose) behoedzaam te drogen. Het programma wordt met minder warmte uitgevoerd.

De Delicate functie is alleen geschikt voor gebruik met ladingen tot maximaal 3 kg.

Om de functie te activeren:

1. Kies het droogprogramma.

2. Druk op de DELICAAT - toets - de led er boven brandt.

Om de functie uit te schakelen nogmaals op de DELICAAT - toets drukken. De led erboven is uit.

ANTIKREUK LANG functie

Een ANTIKREUK LANG verlengt de anti-kreukfase (30 min.) aan het einde van het drogen met extra 60 minuten. De trommel draait gedurende deze fase met on derbrekingen. Hierdoor blijft het wasgoed los en kreukt het niet. De fase duurt in totaal 90 minuten. Het wasgoed kan tijdens de ant-kreukfase te allen tijde uit de machine gehaald worden.

Om de functie te activeren:

1. Kies het droogprogramma.

2. Druk op de ANTIKREUK LANG - toets - de led erboven brandt.

Om de functie uit te schakelen nogmaals op de ANTIKREUK LANG - toets drukken. De led erboven is uit.

ZOEMER functie

Het apparaat wordt geleverd met uitgeschakelde ZOEMER functie.

De zoemer laat een signaal of een melodietje horen bij:

– het einde van de cyclus

– anti-kreukfase en bij het begin of einde van de fase

16

Dagelijks gebruik

– onderbreking van de cyclus door een waarschuwing

– alarm

Om de functie te activeren:

1. Kies het droogprogramma.

2. Druk op de ZOEMER-toets - de led erbo ven brandt.

Om de functie uit te schakelen nogmaals op de ZOEMER-toets drukken. De led erboven is uit.

TIJD PROGR. functie

Om de programmaduur te selecteren nadat het TIJD PROGR.-programma is inge steld. U kunt een programmaduur selecteren van 10 minuten tot 3 uur, in stappen van 10 minuten.

1. Draai de programmaknop op het TIJD PROGR.-programma. Op het display ver schijnt een knipperende 10'. (komt overeen met het programma OPFRISSEN).

2. Druk herhaaldelijk op de toets TIJD

PROGR. tot de gewenste program maduur wordt weergegeven op het display, bijv. 20 voor een programma van 20 minuten.

Als er geen programmaduur is geselec teerd, wordt de duur automatisch inge steld op 10 min.

STARTUITSTEL functie

Met de toets STARTUITSTEL, kunt u de start van een programma van 30 minuten (30') tot een maximum van 20 uur (20h) uitstellen.

1. Selecteer het programma en, indien nodig, de extra functies.

Dagelijks gebruik

17

2. Druk zo vaak op de toets STARTUIT -

STEL als nodig is totdat de gewenste uitgestelde start op het display wordt weergegeven, bijv. 12h als het programma over 12 uur moet starten.

Als op het display 20h wordt weergegeven en u de toets nogmaals indrukt, wordt de uitgestelde start geannuleerd. Op het display verschijnt 0' en vervolgens de programmaduur van het geselecteerde programma.

3. Om de timer van de uitgestelde start te activeren, op de START PAUZE toets drukken. De resterende tijd tot het moment dat het programma volgens de instelling moet starten wordt continu weergegeven (bijv. 15h, 14h, 13h, ... 30' etc).

Het pictogram van de uitgestelde start brandt.

Kinderslotfunctie

Het kinderslot kan ingesteld worden om te voorkomen dat een programma per ongeluk wordt gestart of dat een lopend programma onbedoeld wordt veranderd.

De kinderslotfunctie blokkeert alle toetsen en de programmakeuzeknop. Het kin derslot kan in- of uitgeschakeld worden door tegelijkertijd, gedurende 5 seconden, de toetsen ZOEMER en TIJD PROGR. in te drukken.

– Voordat het programma is gestart: Het apparaat kan niet gebruikt worden

– Nadat het programma is gestart: Het lopende programma kan niet veranderd worden

Het pictogram verschijnt op het display om aan te geven dat het kinderslot geactiveerd is.

Het kinderslot wordt niet gedeactiveerd als het programma is afgelopen.

Als u een nieuw programma wilt instellen, moet u eerst het kinderslot deactiveren.

18

Dagelijks gebruik

Het programma starten

Druk op de toets START PAUZE. De led er bo ven stopt met knipperen, blijft continu bran den. Het programma wordt gestart. Op het display verschijnt de aflopende tijd of de uitgestelde starttijd, indien geactiveerd.

Het programma veranderen

Om een programma te veranderen wat per ongeluk is gekozen, moet u eerst de programmakeuzeknop op UIT zetten en dan het programma opnieuw instellen.

Als het programma eenmaal begonnen is, kan het niet meer veranderd worden. Als u desondanks toch probeert het programma te veranderen door aan de program makeuzeknop te draaien, gaan het display en de controlelampjes knipperen. Als u op een optietoets (behalve de ZOEMER toets) drukt, verschijnt

Err

op het display.

Het droogprogramma wordt hierdoor echter niet beïnvloed (wasgoedbescher ming).

Extra artikelen in de trommel doen of eruit halen, voordat het programma is afgelopen

1. Open de vuldeur.

WAARSCHUWING!

Het wasgoed en de trommel kunnen heet worden.

Gevaar voor brandwonden!

2. Doe de artikelen in de trommel, of haal ze eruit.

3. Doe de vuldeur goed dicht. U moet een duidelijke klik horen.

4. Druk op de toets START PAUZE om verder te gaan met de droogcyclus.

Droogcyclus voltooid / wasgoed uit de trommel halen

Zodra de droogcyclus voltooid is, verschijnt er een knipperende "

0

". Als de ZOEMER toets is ingedrukt, klinkt er gedurende ongeveer een minuut een geluidssignaal met onderbrekingen.

Dagelijks gebruik

19

De droogcycli worden automatisch gevolgd door een anti-kreuk fase die ongeveer

30 minuten duurt. De trommel draait gedurende deze fase met onderbrekingen.

Hierdoor blijft het wasgoed los en kreukt het niet. Het wasgoed kan tijdens de antkreukfase te allen tijde uit de machine gehaald worden. (Het wasgoed dient op zijn laatst tegen het einde van de anti-kreukfase uit de trommel gehaald te worden om te voorkomen dat het gaat kreuken.) Als de ANTIKREUK LANG functie is gekozen, wordt de anti-kreukfase met 60 minuten verlengd.

1. Open de deur.

2. Voordat u het wasgoed uit de trommel haalt, het pluis van het microfilter verwijderen. U kunt dat het beste met een vochtige hand doen. (Zie hoofdstuk

"Onderhoud en reiniging").

3. Haal het wasgoed uit de trommel.

4. Draai de programmakeuzeknop op UIT.

Na elke droogcyclus:

- Het microfilter en het fijne filter schoonmaken

- Het condenswaterreservoir leegmaken

(Zie hoofdstuk "Onderhoud en reiniging".)

5. Sluit de vuldeur.

20

Onderhoud en reiniging

Onderhoud en reiniging

Het pluizenfilter schoonmaken

De filters verzamelen al het pluis dat tijdens het drogen vrijkomt. Om ervoor te zorgen dat de droger perfect blijft werken, moeten de pluizenfilters (microfilter en fijne zeef) na elke droogcyclus schoongemaakt worden.

De waarschuwingsled brandt om u daaraan te herinneren.

LET OP!

Gebruik de droger nooit zonder pluizenfilters of met beschadigde of verstopte pluizenfilters.

1. Open de vuldeur

2. Maak het microfilter schoon met een vochtige hand, het filter is in het onderste deel van de vuldeur ingebouwd.

3. Na verloop van tijd ontstaat er aan slag van restanten wasmiddel op het wasgoed op de filters. Wanneer dit gebeurt dienen de filters gerei nigd te worden met warm water en een borstel. Verwijder het filter uit de deur door het naar buiten te trekken. Het filter kan worden ge plaatst met het vleugeltje naar links of naar rechts).

Vergeet niet het na reiniging terug te zetten.

4. Druk de ontgrendelknop op het fil ter met grote mazen in.

Het filter met grote mazen springt naar buiten.

Onderhoud en reiniging

21

5. Verwijder de fijne zeef.

6. Verwijder het pluis van de fijne zeef.

U kunt dat het beste met een vochtige hand doen.

Maak het gebied rond het filter schoon

Het gebied rond de zeef hoeft niet na elke droogcyclus schoonge maakt te worden, maar dient wel regelmatig gecontroleerd te wor den en, indien noodzakelijk, moet het pluis verwijderd worden.

7. Om dat te kunnen doen de bovenkant van het filter met grote mazen vast pakken en naar voren trekken totdat het loskomt van de twee beugels.

8. Verwijder het pluis van het gehele filtergebied. U kunt dat het beste met een stofzuiger doen.

9. Druk beide uitsteeksels van het fil ter met grote mazen in de beugels van de vuldeur tot ze op hun plaats vastklikken.

10. Zet de fijne zeef weer op zijn plaats.

11. Duw tegen het filter met grote ma zen tot het in de vergrendeling zit.

22

Onderhoud en reiniging

Als de fijne zeef niet geplaatst is, zal het filter met grote mazen niet op zijn plaats vergren deld worden en kan de vuldeur niet gesloten worden.

De deurpakking schoonmaken

Veeg de deurpakking meteen na afloop van de droogcyclus met een vochtige doek af.

Het condenswaterreservoir leegmaken

Maak het condenswaterreservoir na elke droogcyclus leeg.

Als het condenswaterreservoir vol is, wordt een lopend programma automatisch onderbroken en gaat de waarschuwingsled branden. Om verder te kunnen gaan met het programma, moet het reservoir eerst leeggemaakt worden.

WAARSCHUWING!

Het condenswater is niet geschikt als drinkwater of om voedsel mee klaar te maken.

1. Trek de lade met het condenswater reservoir helemaal naar buiten

1

en trek de condenswaterafvoerslang zo ver mogelijk naar boven

2

.

2

1

Onderhoud en reiniging

23

2. Giet het condenswater in een teil of ander soort opvangbak.

3. Schuif de geleiders naar binnen en zet het reservoir weer op zijn plaats.

Als het programma onderbroken is omdat het condenswaterreservoir vol was: Druk op de toets START

PAUZE om verder te gaan met de droogcyclus.

Het condenswaterreservoir heeft een inhoud van ong. 4 liter. Dit is voldoende voor ongeveer 7 kg wasgoed, dat daarvoor gecentrifugeerd is op 1000 omwentelingen/ minuut.

Het condenswater kan gebruikt worden als gedistilleerd water, bijv. voor een stoomstrijkijzer. Filter het water wel eerst (bijv. via een koffiefilter) om eventuele restanten en kleine pluisjes te verwijderen.

De warmtewisselaar reinigen

Als de waarschuwingsled gaat branden, moet de warmtewisselaar schoongemaakt worden.

LET OP!

Als u de droger laat werken terwijl de warmtewisselaar verstopt is met pluis, kan de droger beschadigd raken. Het verhoogt ook het energieverbruik.

1. Open de deur.

2. Open het deurtje in de sokkel. Om dit te doen op de ontgrendelingsknop op de bodem van de deuropening druk ken en het deurtje in de sokkel naar links openen.

3. Verwijder het pluis van de binnen kant van de deur en van de voorste kamer van de warmtewisselaar. Veeg de deurpakking af met een vochtige doek.

24

Onderhoud en reiniging

4. Draai beide borgringen naar binnen.

5. Gebruik de hendel om de warmte wisselaar uit de sokkel te trekken en draag hem horizontaal om te voor komen dat eventueel achtergebleven water naar buiten stroomt.

6. Om de warmtewisselaar te legen, hem verticaal boven een opvangbak houden.

LET OP!

Gebruik geen scherpe voorwerpen om hem schoon te maken. Daardoor kan de warmtewisselaar lekkage gaan vertonen.

7. De warmtewisselaar reinigen.

U kunt het beste gebruik maken van een borstel of hem grondig afspoelen onder een handdouche.

8. Zet de warmtewisselaar terug en vergrendel hem op zijn plaats (draai beide borgringen naar buiten tot ze op hun plaats vastklikken).

9. Doe het deurtje in de sokkel dicht.

LET OP!

Laat de droger nooit werken zonder warmtewisselaar.

De trommel reinigen

LET OP!

Gebruik geen schuurmiddelen of staalwol om de trommel schoon te maken.

Onderhoud en reiniging

25

Kalk in het water of reinigingsproducten kunnen een nauwelijks zichtbare aanslag op de binnenkant van de trommel achterlaten. De waarneming van de droogte graad van het wasgoed is dan niet meer betrouwbaar. Het wasgoed is vochtiger dan verwacht wanneer het uit de droger wordt gehaald.

Gebruik een standaard huishoudelijk reinigingsmiddel (bijv. een op azijn gebaseerd reinigingsmiddel) om de binnenkant van de trommel en de trommelribben af te vegen.

Het bedieningspaneel en de behuizing schoonmaken

LET OP!

Gebruik geen meubelreinigers of agressieve reinigingsmiddelen om de machine schoon te maken.

Gebruik een vochtige doek om het bedieningspaneel en de behuizing af te vegen.

26

Wat moet u doen, als ...

Wat moet u doen, als ...

Zelf problemen oplossen

Als, tijdens de werking, de foutcode

E...

plus een nummer of letter) op het display verschijnt: Schakel de machine uit en weer aan. Reset het programma. Druk op de toets START PAUZE. Als de fout nog steeds wordt weergegeven, neem dan contact op met het dichtstbijzijnde servicecentrum en vermeld de foutcode.

Probleem

Droger doet het niet.

Droogresultaten niet bevredigend.

Vuldeur sluit niet.

Mogelijke oorzaken

Stekker zit niet in het stopcontact of de zekering werkt niet op de juiste manier.

De vuldeur staat open.

Heeft u de toets START PAUZE in gedrukt?

Verkeerde programma geselec teerd.

-

Oplossing

Steek de stekker in het stopcontact.

Controleer de zekering in de zeke ringenkast (huisinstallatie).

Sluit de vuldeur.

Druk nogmaals op de toets START

PAUZE.

Selecteer een ander programma wanneer u de volgende keer droogt

(zie het hoofdstuk "Programmata bel").

Pluizenfilters reinigen.

Maak het pluizenfilter schoon.

Pluizenfilters verstopt.

Pluizenfilter verstopt.

Warmtewisselaar verstopt met pluis.

De warmtewisselaar reinigen.

Te grote hoeveelheid wasgoed.

Ventilatie-openingen in het gebied van de sokkel afgedekt.

Aanslag op binnenkant oppervlak trommel of trommelribben.

Geleiding van water op installatie plaats verschilt van standaardin stellingen van machine.

-

-

Fijne zeef of filter met grote mazen niet op hun plaats vergrendeld.

Houd u aan de geadviseerde laad volumes.

Zorg dat de ventilatie-openingen in het gebied van de sokkel niet zijn afgedekt.

Reinig het oppervlak aan de bin nenkant van de trommel en de trommelribben.

Herprogrammeer de standaardin stelling voor de droogheidsgraad

(zie het hoofdstuk `Programmaopties').

Installeer de zeven/of klik het filter met grote mazen op zijn plaats.

Wat moet u doen, als ...

27

Als er een toets wordt ingedrukt, verschijnt

Err

op het display.

De trommelverlichting werkt niet.

Wasbeveiliging. Na de start van het programma kan deze optie niet meer worden ingesteld.

Draai de programmaknop op UIT.

Stel het programma opnieuw in.

Programmakeuzeknop staat in de stand UIT.

Lampje defect.

Draai de programmakeuzeknop op

LICHT AAN of op een willekeurig programma.

Vervang het lampje (zie volgend deel).

Weergegeven pro grammaduur veran dert steeds of veran dert gedurende lange tijd niet.

Programma werkt niet, waarschuwingsled waterreservoir leeg maken brandt.

De programmaduur wordt automa tisch gecorrigeerd afhankelijk van het soort en de hoeveelheid was goed en de vochtigheidsgraad.

Condensatietank is vol.

-

Automatisch proces; dit is geen fout van de machine.

Maak het condenswaterreservoir leeg, start dan het programma met de toets START PAUZE.

Droogcyclus eindigt kort nadat het programma start.

De droogcyclus duurt ongewoon lang. Op merking: Na ongeveer

5 uur stopt de droog cyclus automatisch

(zie "Droogcyclus com pleet").

Niet voldoende wasgoed geladen of de geladen was is te droog voor het geselecteerde programma.

Pluizenfilter verstopt.

Pluizenfilter verstopt.

Laadvolume te groot.

Wasgoed niet voldoende gecentri fugeerd.

-

Selecteer het tijdsprogramma of een hogere droogtegraad (bijv. EX -

TRA DROOG in plaats van KAST -

DROOG).

Maak het pluizenfilter schoon.

Maak het pluizenfilter schoon.

Verminder laadvolume.

De was moet grondig gecentrifu geerd zijn voordat deze in de was droger kan.

Kamertemperatuur uitzonderlijk hoog. De compressor is tijdelijk uit geschakeld om overbelasting te voorkomen.

Automatisch proces, er is niets mis met het apparaat. Verlaag, indien mogelijk, de kamertemperatuur.

Het lampje van de binnenverlichting vervangen

Gebruik alleen lampjes die speciaal ontworpen zijn voor wasdrogers. Deze speciale lampjes zijn verkrijgbaar bij de Klantenservice, ET nr. 112 552 000-5.

Als het apparaat is ingeschakeld, gaat de binnenverlichting 4 minuten nadat de deur is gesloten automatisch uit.

28

Wat moet u doen, als ...

WAARSCHUWING!

Gebruik geen standaardlampjes! Deze ontwikkelen te veel warmte en kunnen de machine beschadigen!

WAARSCHUWING!

Voordat u het lampje vervangt, de stekker uit het stopcontact halen.

1. Schroef het dekseltje van het lampje los (dit kunt u vinden direct achter de vuldeur, aan de bovenkant; zie deel "Beschrijving van de machine".)

2. Vervang het kapotte lampje.

3. Schroef het dekseltje weer vast.

Controleer of de O-ring-pakking correct geplaatst is voordat u het lichtkapje vast schroeft.

Gebruik de droger niet als er geen O-ring-pakking op het lichtkapje zit.

WAARSCHUWING!

Om veiligheidsredenen moet het dekseltje stevig worden vastgedraaid. Als dat niet gebeurd is, mag de droger niet gebruikt worden.

Machine-instellingen

29

Machine-instellingen

Instellingen

ZOEMER permanent uit

Waterhardheid

Water bevat een variabele hoeveelheid kalksteen en minerale zouten waarvan de hoeveelheden variëren afhankelijk van geografische locaties en derhalve variëren de geleidingswaarden ervan.

Relevante variaties op de geleiding van het water vergeleken met de door de fabrikant vastgestelde geleiding kan enigszins van invloed zijn op de residuele vochtigheid van het wasgoed aan het einde van de cyclus. Met uw droger kunt u de gevoeligheid van de droogsensor afstellen die gebaseerd is op de geleidingswaarden van het water.

Het waterreservoir legen waarschuwingsboodschap permanent uit

Wanneer u een externe afvoer voor het condenswater gebruikt.

Uitvoering

1. Draai de programmakeuzeknop op een willekeurig programma.

2. Druk tegelijkertijd op de toetsen DELICAAT en ANTIKREUK

LANG en houd ze ong. 5 seconden ingedrukt.

3. Standaard staat de zoemer altijd uit. U kunt de ZOEMER toets gebruiken om het geluid in- of uit te schakelen maar de machine onthoudt uw keuze niet.

1. Draai de programmakeuzeknop op een willekeurig programma.

2. Druk tegelijkertijd op de toetsen DELICAAT en TIJD PROGR. en houd ze ong. 5 seconden ingedrukt. De huidige instelling wordt weergegeven op het display:

lage geleiding <300 micro S/cm

gemiddelde geleiding 300-600 micro S/cm

hoge geleiding >600 micro S/cm

3. Druk herhaaldelijk op de toets START PAUZE tot de gewenste instelling.

4. Om de instelling in het geheugen op te slaan tegelijkertijd op de toetsen DELICAAT en TIJD PROGR. drukken of de knop op

UIT draaien

1. Draai de programmakeuzeknop op een willekeurig programma.

2. Druk tegelijkertijd op de toetsen ANTIKREUK LANG en TIJD

PROGR. houd ze ong. 5 seconden ingedrukt.

De huidige instelling wordt weergegeven op het display:

- waarschuwingsled is permanent uit

- waarschuwingsled is geactiveerd

Standaard is de waarschuwingsled geactiveerd en gaat altijd branden aan het einde van de droogcyclus of tijdens de cyclus als het waterreservoir vol is.

30

Technische gegevens

Technische gegevens

Dit apparaat voldoet aan de volgende EG-Richtlijnen:

– 73/23/EEG van 19.02.1973 Laagspanningsrichtlijn

– 89/336/EEG van 03.05.1989 EMC Richtlijn inclusief de geamendeerde richtlijn

92/31/EEG

– 93/68/EEG van 22.07.1993 CE-Markeringsrichtlijn

Hoogte x breedte x diepte

Diepte met vuldeur open

De hoogte kan worden afgesteld met

Leeg gewicht

Laadvolume (afhankelijk van het programma)

1)

85 x 60 x 58 cm

109 cm

1,5 cm ong. 40 kg

Max. 7 kg

Energieverbruik in overeenstemming met IEG

61121 s. e. (

7 kg katoen, voorgecentrifugeerd op

1000 tpm, KATOEN KASTDROOG

programma)

Gebruik

3,92 kWh

Huishoudelijk

Toegestane omgevingstemperatuur + 5°C to + 35°C

1) In sommige landen kunnen andere laadvolumegegevens nodig zijn, vanwege andere meetmethodes.

Verbruikswaarden

De verbruikswaarden zijn vastgesteld op basis van standaardcondities. Deze kunnen afwijken bij bediening van de machine in huishoudelijke omstandigheden.

Programma

KATOEN KASTDROOG

1)

KATOEN STRIJKDROOG

1)

SYNTHETISCH KASTDROOG

2)

1) voorgecentrifugeerd op 1000 tpm

2) voorgecentrifugeerd op 1200 tpm

Laadvolume in kg

7

7

3

Energieverbruik (in kWh)

3.92

3.34

1.33

Tips voor testinstanties

Parameters die gecontroleerd kunnen worden door Testinstanties:

Installatie

31

• Energieverbruik (gecorrigeerd met uiteindelijke vochtigheidsgraad) tijdens de katoen kastdroog cyclus met nominale lading.

• Energieverbruik (gecorrigeerd met uiteindelijke vochtigheidsgraad) tijdens de katoen kastdroog cyclus met halve lading.

• Uiteindelijke vochtigheidsgraad (tijdens katoen kastdroog, katoen strijkdroog en

Easy care kastdroog)

• Condensatie-efficiëntie (gecorrigeerd met uiteindelijke vochtigheidsgraad) tij dens katoen kastdroog cyclus met nominale en halve lading

Alle cycli moeten gecontroleerd worden in overeenstemming met IEC 61121

(Wasdrogers voor huishoudelijk gebruik – Methodes voor het meten van de pres tatie).

Installatie

Plaatsing van het apparaat

• Voor uw gemak wordt geadviseerd de machine dichtbij de wasmachine te plaat sen.

• De wasdroger moet op een schone plaats worden geïnstalleerd, waar geen vui lophoping kan plaatsvinden.

• Lucht moet vrij kunnen circuleren rond het hele apparaat. Belemmer het voorste luchtrooster en het achterste luchtrooster niet.

• Om trillingen en geluid tot een minimum te beperken wanneer de droger in gebruik is, moet deze op een stabiel horizontaal vlak geplaatst worden.

• Zodra het apparaat op zijn definitieve plaats staat, dient gecontroleerd te wor den of de droger wel helemaal horizontaal staat met behulp van een luchtbe lwaterpas. Is dit niet het geval, stel dan de stelpootjes af totdat dit wel het geval is.

• De pootjes mogen nooit verwijderd worden. Belemmer de speling tussen het apparaat en de vloer niet met hoogpolig tapijt, houten strips of dergelijke. Hier door kan er hitte worden opgebouwd die storing kan veroorzaken bij de bediening van dit apparaat.

32

Installatie

De hete lucht die door de wasdroger wordt uitgestoten kan temperaturen bereiken tot 60°C. Het apparaat mag daarom niet geïnstalleerd worden op vloeren die niet bestendig zijn tegen hoge temperaturen.

Bij het bedienen van de wasdroger mag de kamertemperatuur niet lager liggen dan

+5°C en niet hoger dan +35°C, omdat dit de prestaties van het apparaat in de weg kan staan.

WAARSCHUWING!

Als het apparaat verplaatst moet worden moet dit verticaal gebeuren.

WAARSCHUWING!

Het apparaat mag niet worden geplaatst achter een afsluitbare deur, een schuif deur of een deur met scharnieren aan de tegenovergestelde zijde als die van het apparaat.

Verwijdering van de transportbeveiliging

LET OP!

Voordat u de droger in gebruik neemt moeten alle transportbeveiligingen verwijderd wor den.

1. Open de vuldeur.

2. Trek de repen plakband los van de bin nenkant van de machine, boven op de trommel.

3. Verwijder de plasticfolie en de poly styreenvulling van de machine.

Installatie

33

Elektrische aansluiting

Gegevens over het voltage, het stroomtype en de zekeringen vindt u op het type plaatje. Het typeplaatje is vlakbij de vulopening gemonteerd (zie hoofdstuk

"Productbeschrijving").

WAARSCHUWING!

De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of letsel die voortkomt uit het niet opvolgen van bovengenoemde veiligheidsmaatregelen.

Indien de voedingskabel moet worden vervangen, dan dient dit te gebeuren door onze klantenservice.

Het aansluitsnoer moet toegankelijk zijn na het installeren van de machine.

Sluit de machine aan op een geaarde contactdoos, in overeenstemming met de huidige bedradingsvoorschriften.

De draairichting van de deur veranderen

WAARSCHUWING!

Haal voordat u de draairichting van de deur verandert de stekker uit het stopcon tact .

34

Installatie

1. Open de vuldeur.

2. Schroef scharnier

A

aan de voor kant van de machine los en verwij der de vuldeur.

3. Verwijder de afdekplaten

B

. Steek hiervoor een smalle schroevendraaier in de openingen

(zie afbeelding), duw een klein stukje omlaag en de wrik de afdek platen los.

4. Gebruik geschikt gereedschap en oefen druk uit om het vergrendelingsblokje

C

los te maken van de bevestiging. Neem het blokje uit, draai het 180° om en monteer het aan de andere kant van de deur.

5. Schroef scharnier

A

van de vuldeur los, draai het 180°, plaats het aan de andere kant en schroef het vast.

6. Draai de afdekplaten

B

180° en zet ze vast aan de andere kant.

A

A

7. Schroef afdekplaat

D

los van de voorkant van de machine, draai de plaat 180° en schroef hem aan de andere kant vast.

8. Schroef de deurvergrendeling

F

los, duw hem enigszins naar beneden en verwijder hem van de voorkant van de machine.

D

E

D

9. Druk de knop

F

in en naar beneden, duw de afdekplaat enigszins naar beneden en verwijder hem van de voorkant van de machine.

10. Monteer de deurvergrendeling

E

aan de andere kant en schroef de vergrendeling vast.

E

11. Plaats aan de andere kant de afdekplaat

F

en klik de knop vast.

F

F

B

C

B

Milieu

35

12. Plaats de vuldeur en scharnieren in de openingen aan de voorkant van de machine en schroef ze vast.

Opmerking betreffende contactbescherming:

De machine kan alleen veilig worden gebruikt als alle kunststof onderdelen gemonteerd zijn.

Speciale accessoires

Installatieset tussenstuk om de droger bovenop een wasmachine te plaatsen:

Verkrijgbaar bij de klantenservice of uw gespecialiseerde dealer

Deze installatiesets kunnen gebruikt worden om de droger bovenop een automa tische AEG-Electrolux wasmachine (60cm breed, voorlader) te plaatsen, om ruimte te kunnen besparen. De automatische wasmachine onder en de droger er bovenop.

Uitvoering die geleverd moet worden:

– met verwijderbare stapelplaat

916.018 903

Lees de bij de set geleverde gebruiksaanwijzing zorgvuldig door.

Installatieset voor externe condensafvoer

Bij het apparaat geleverd

Installatieset

125 122 510

om het condenswater rechtstreeks af te voeren in een teil, sifon, gootsteen, enz. Het condenswaterreservoir hoeft dan niet meer geleegd te worden, het moet echter wel op de daarvoor bedoelde plaats in de machine blijven zitten. Zie deel "Programma-opties" voor de aanwijzingen hoe u de waar schuwingled TANK kunt uitschakelen.

Max. verplaatsingshoogte: 1m vanaf de bodem van de droger; Max.

verplaatsingslengte: 2.5 m

Lees de bij de set geleverde gebruiksaanwijzing zorgvuldig door.

Milieu

Verpakkingsmateriaal

De verpakkingsmaterialen zijn milieuvriendelijk en kunnen worden gerecycled. De kunststofonderdelen zijn gemarkeerd, bijv. >PE <, >PS <, enz. Gooi het verpak kingsmateriaal in de daarvoor bedoelde container bij uw plaatselijke afvaldienst.

36

Milieu

Oud apparaat

Het symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudafval mag worden behandeld, maar moet worden afgegeven bij een verzamelpunt waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de juiste manier wordt verwijderd, voorkomt u mogelijke negatieve gevolgen voor mens en milieu die zich zouden kunnen voor doen in geval van verkeerde afvalverwerking. Voor gedetailleerdere informatie over het recyclen van dit product, kunt u contact opnemen met de gemeente, de ge meentereiniging of de winkel waar u het product hebt gekocht.

WAARSCHUWING!

Trek de stekker uit het stopcontact als u de machine niet meer gebruikt. Snij de voedingskabel van het apparaat en gooi deze samen met de stekker weg. Maak de deurvergrendeling onklaar. Dan kunnen kinderen zich niet in de machine opsluiten en hun leven in gevaar brengen.

Milieutips

• In de droger wordt uw wasgoed pluizig en zacht. Daarom heeft u bij het wassen geen wasverzachter nodig.

• Uw droger werkt het zuinigst als u:

– de ventilatieopeningen in de sokkel altijd vrij houdt;

– u zich aan de in het programma-overzicht aanbevolen laadvolumes houdt;

– zorgt voor goede ventilatie in de ruimte waar het apparaat geïnstalleerd is;

– het microfilter en de fijne zeef na elke droogcyclus schoonmaakt;

– het wasgoed goed centrifugeert voordat u het in de droger stopt. Voorbeeld:

Verbruiksgegevens – afhankelijk van centrifugesnelheid – voor 7 kg wasgoed, gedroogd met het KATOEN KASTDROOG programma.

Toeren per mi nuut

1000

1200

1400

Voor centrifugeren

Restvochtigheid in liter als a %

4.20

3.92

3.64

60

56

52

Energie in kWh

Kosten in euros

1)

3.92

3.75

3.60

Droogcyclus

0,58

0,56

0,54

1800

1) Tarief: 0,15 Euro/kWh

3.15

45 3.20

Milieu

37

0,48

38

Service

Indien zich technische problemen voordoen, controleer dan eerst of u ze zelf kunt oplossen met behulp van de bedieningsinstructies (hoofdstuk "Wat moet u doen als…").

Als u het probleem niet zelf kunt oplossen, neem dan contact op met de klantenservice of een van onze geautoriseerde dealers.

Om u snel te kunnen helpen, hebben wij de volgende informatie nodig:

– Modelbeschrijving

– Productnummer (PNC)

– Serienummer (S No.) (zie typeplaatje voor de nummers)

– Soort storing

– De foutmeldingen die op het display worden weergegeven

Om de noodzakelijke referentienummers van uw apparaat bij de hand te hebben, adviseren wij u ze hier te noteren:

Modelbeschrijving: ................................................................................

Productnummer: .....................................................................................................

Serienummer: ...................................................................................................

39

www.electrolux.com

www.aeg-electrolux.nl

www.aeg-electrolux.be

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement