Electrolux EDC2086PDW User manual

Electrolux EDC2086PDW User manual
EDC2086PDW
................................................ .............................................
KK КЕПТІРГІШ БАРАБАН
ҚОЛДАНУ ТУРАЛЫ
2
НҰСҚАУЛАРЫ
RU СУШИЛЬНЫЙ БАРАБАН
ИНСТРУКЦИЯ ПО
16
ЭКСПЛУАТАЦИИ
UK СУШИЛЬНИЙ БАРАБАН
ІНСТРУКЦІЯ
31
2
www.electrolux.com
МАЗМҰНЫ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
ҚАУІПСІЗДІК НҰСҚАУЛАРЫ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
БҰЙЫМ СИПАТТАМАСЫ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
БАСҚАРУ ПАНЕЛІ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
ПРОГРАММА ПАНЕЛІ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
ФУНКЦИЯЛАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
ПАРАМЕТРЛЕР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
ӘРКҮНДІК ҚОЛДАНУ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
АҚЫЛ-КЕҢЕС . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
КҮТУ МЕНЕН ТАЗАЛАУ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
АҚАУЛЫҚТЫ ТҮЗЕТУ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
ТЕХНИКАЛЫҚ СИППАТАМА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
СІЗ ОЙЫМЫЗДА БОЛДЫҢЫЗ
Electrolux құрылғысын сатып алғаныңызға рахмет. Сіз ондаған жылдар бойғы кәсіби тәжірибе мен
инновацияға сүйеніп жасалған құрылғыны таңдадыңыз. Тапқырлықтың туындысы болған, көз тартарлық
бұл құрылғыны жасау барысында сіз ойымызда болдыңыз. Сондықтан, қолданған сайын тамаша нәтижеге
қол жеткізе алатыныңызға сенімді болыңыз.
Electrolux әлеміне қош келдіңіз.
Біздің веб-сайтқа барып келесіні қараңыз:
Қолдануға қатысты кеңестер, кітапшалар, ақаулықты түзету, қызмет көрсету туралы ақпарат:
www.electrolux.com
Сізге барынша жақсы қызмет көрсету үшін өніміңізді мына жерге тіркеңіз:
www.electrolux.com/productregistration
Құрылғыңызға қажетті керек-жарақтарды, шығынды материалдарды және фирмалық қосалқы
бөлшектерді сатып алу үшін:
www.electrolux.com/shop
ТҰТЫНУШЫҒА КӨМЕК, ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ
Фирмалық заттарды қолдануды ұсынамыз.
Қызмет көрсету орталығына хабарласқанда келесі деректердің дайын болуын қамтамасыз етіңіз.
Деректерді техникалық ақпарат тақтайшасынан табуға болады. Үлгісі, Өнім нөмірі, Сериялық нөмірі
Ескерту / Абайлаңыз - Қауіпсіздік туралы маңызды мағлұмат.
Жалпы мағлұматтар менен кеңестер
Қорғаған ортаға зиян келдірмей пайдалану туралы нұсқаулар
Өндіруші ескертусіз өзгеріс енгізу құқығына ие.
ҚАЗАҚ
1.
3
ҚАУІПСІЗДІК НҰСҚАУЛАРЫ
Құрылғыны орнатып іске қолданар алдында
бірге жеткізілген нұсқауларды мұқият оқып
шығыңыз. Құрылғыны дұрыс орнатпау мен
дұрыс пайдаланбау нәтижесінде адам
жарақат алса және ақаулық орын алса
өндіруші жауапты емес. Нұсқаулықты
келешекте қарап жүру үшін үнемі сақтап
қойыңыз.
1.1 Балалар мен дәрменсіз
адамдардың қауіпсіздігі
Назарыңызда болсын!
Тұншығып қалу, жарақат алуы
немесе мүгедек болып қалу қаупі бар.
• Бұл құрылғыны 8 жастан асқан балалар
және кемтар, сезім немесе ой-қабілетіне
нұқсан келген адамдар немесе тәжірибесі
немесе білімі аз адамдар, өз
қауіпсіздіктерін қамтамасыз ететін адамның
бақылауында бола тұрып, құрылғыны
пайдалану жөнінде тиісті нұсқаулар алса
пайдалануына болады.
• Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат
бермеңіз.
• Орам материалдарының барлығын
балалардан алыс ұстаңыз.
• Жуғыш заттардың барлығын балалардан
алыс ұстаңыз.
• Құрылғының есігі ашық тұрғанда, балалар
мен үй жануарларын алыс ұстаңыз.
• Балалар тазалау және күтім көрсету
жұмыстарын басқаның бақылауынсыз
орындамауға тиіс.
1.2 Орнату
• Орам материалдарының барлығын
алыңыз.
• Бүлінген құрылғыны орнатпаңыз немесе
іске қоспаңыз.
• Құрылғымен бірге берілген орнату
бойынша нұсқауларды орындаңыз.
• Құрылғы орнатылатын еденнің тегіс,
орнықты, қызуға төзімді және таза болуын
қамтамасыз етіңіз.
• Құрылғыны температурасы 5°C градустан
төмен 35°C градустан жоғары жерге
орнатпаңыз немесе қолданбаңыз.
• Құрылғыны есігі толық ашылмайтын жерге
орнатпаңыз.
• Құрылғыны жылжытқан кезде үнемі абай
болыңыз, себебі салмағы ауыр. Әрқашан
қорғаныс қолғабын киіңіз.
• Құрылғыны үнемі тік қалыпта жылжытыңыз.
• Құрылғы мен еден арасында ауаның
айналуын қамтамасыз етіңіз.
• Құрылғының астыңғы жағындағы желдеткіш
саңылауларды кілем жауып қалмағанына
көз жеткізіңіз (бар болса).
• Шығасын ауаны құрылғыдан жанған газды
немесе басқа отын түрінің шығарынды
түтіндерін шығаруға арналған түтіктен
шығаруға болмайды.
• Шығасын ауаны құрылғыдан жанған газды
немесе басқа отын түрінің шығарынды
түтіндерін шығаруға арналған түтіктен
шығаруға болмайды. (егер бар болса)
• Басқа жанармай қолданылатын
құрылғылардан, сондай-ақ ашық оттан
бөлінетін шығынды газдар қайта бөлмеге
кірмес үшін, құрылғы орнатылған бөлменің
жақсы желдетілуін қамтамасыз етіңіз.
• Басқа жанармай қолданылатын
құрылғылардан, сондай-ақ ашық оттан
бөлінетін шығынды газдар қайта бөлмеге
кірмес үшін, құрылғы орнатылған бөлменің
жақсы желдетілуін қамтамасыз етіңіз.
• Бұл құрылғыны жеке орнатуға немесе
дұрыс орын қалдыра отырып ас үй
қаптамасының астына орнатуға болады
(Орнату кітапшасын қараңыз).
• Құрылғыны тұрғылықты орнына қойғаннан
кейін, ватерпас көмегімен деңгейінің әбден
дұрыс қойылғанын тексеріңіз. Деңгейі
дұрыс болмаса, тіректерін реттеңіз.
Электртоғына қосу
Назарыңызда болсын!
Өрт шығу және электр қатеріне
ұшырау қаупі бар.
• Құрылғыны міндетті түрде жерге тұйықтау
қажет.
• Техникалық ақпарат тақтайшасындағы
электр параметрлерінің электр желісіндегі
параметрлерге сай келетініне көз жеткізіңіз.
Сай келмесе, электршіге хабарласыңыз.
• Әрқашан дұрыс орнатылған, қатерден
сақтандырылған розетканы қолданыңыз.
• Көп тармақты адаптерлер мен ұзартқыш
сымдарды қолданбаңыз.
4
www.electrolux.com
• Құрылғының ашасына және сымына зақым
келтірмеңіз. Құрылғының қорек сымын
ауыстыру қажет болса, оны міндетті түрде
қызмет көрсету орталығы жүзеге асыруға
тиіс.
• Құрылғының ашасын розеткаға тек
құрылғыны орнатып болғаннан кейін ғана
жалғаңыз. Орнатып болғаннан кейін
ашаның қол жететін жерде тұрғанына көз
жеткізіңіз.
• Құрылғыны тоқтан ажырату үшін сымынан
тартпаңыз. Әрқашан ашасынан тартып
суырыңыз.
• Қорек сымын немесе ашасын су қолмен
ұстамаңыз.
• Бұл құрылғы E.E.C. ережелеріне сай келеді.
•
•
•
•
•
•
1.3 Қолданылуы
Назарыңызда болсын!
Өрт, жарылыс шығу қаупі, электр
қатері немесе құрылғыға зақым
келтіру қаупі бар
• Бұл құрылғыны үйде ғана пайдаланыңыз.
• Бұл құрылғының техникалық сипаттамасын
өзгертпеңіз.
• Киімдерге нұқсан келтірмес үшін кептіру
циклының соңғы тұсында (суыту циклы)
қызу бөлінбейді.
Егер құрылғыны кептіру циклы аяқталмай
тұрып тоқтатсаңыз, барлық заттарды дереу
алып, қызуды тарқатып жіберу үшін
олардың барлығын таратыңыз.
• Егер мата жұмсартқыш немесе сол сияқты
заттарды пайдалансаңыз, орам
материалындағы нұсқауларды орындаңыз.
• Құрылғыны сүзгісін салмай іске қоспаңыз.
Пайдаланар алдында немесе пайдаланып
болғаннан кейін қыл-қыбыр сүзгісін
тазалаңыз.
• Құрылғының айналасына жиналып қалған
қыл-қыбырды тазалаңыз.
• Толтырмасы бар немесе ішіне нәрсе
салынған, нұқсан келген заттарды
кептірмеңіз.
• Көбікті резеңке (латекс көбігі), себезгі
қалпағы, су өткізбейтін мата, резеңкемен
астарланған заттар мен киімдер немесе
көбікті резеңкеден жасалған толтырмасы
бар жастық тәрізді заттарды кептірмеңіз.
• Тағам пісіруге арналған май, ацетон, спирт,
бензин, керосин, дақ кетіргіштер, скипидар,
балауыз және балауыз тазалағыштар
•
•
•
тәрізді нәрселерге тиген заттарды кептірер
алдында, қосымша жуғыш зат салынған
ыстық сумен жуыңыз.
Өнеркәсіптік тазалағыш құралдар
пайдаланылған заттарды кептірмеңіз.
Киімдердің қалталарында газ тұтатқыштар
немесе оттықтардың жоқ екеніне көз
жеткізіңіз.
Кір кептіргіште кептіруге болатын
маталарды ғана кептіріңіз. Матаның
затбелгісіндегі нұсқауларды орындаңыз.
Құрылғыда жуылмаған заттарды
кептірмеңіз.
Егер кірді дақ кетіргішпен жусаңыз, кептірер
алдында қосымша шаю циклын орындаңыз.
Конденсат суын ішпеңіз, оны тағам
дайындау үшін пайдаланбаңыз. Себебі
адамдар мен жануарлардың денсаулығына
нұқсан келтіруі мүмкін.
Ашық тұрған есікке отырмаңыз немесе
үстіне шықпаңыз.
Ең көп салмақ 8 кг көрсетілімін орындаңыз
("Бағдарлама кестесі" тарауын қараңыз).
Суы сорғалап тұрған киімдерді кір кептіргіш
машинада кептірмеңіз.
1.4 Күту менен тазалау
Назарыңызда болсын!
Жарақат алу немесе құрылғыны
бүлдіріп алу қаупі бар.
• Құрылғыны жөндеу алдында электр
желісінен ағытып, ашасын розеткадан
суырыңыз.
• Құрылғыны тазалау үшін сулы спрейді және
буды қолданбаңыз.
• Құрылғыны дымқыл, жұмсақ шүберекпен
тазалаңыз. Тек бейтарап тазартқыш
заттарды қолданыңыз. Жеміргіш заттарды,
түрпілі жөкені, еріткіштерді немесе темір
заттарды пайдаланбаңыз.
1.5 Құрылғыны тастау
Назарыңызда болсын!
Жарақат алу немесе тұншығып қалу
қаупі бар.
• Құрылғыны электр желісінен ажыратыңыз.
• Қуат сымын кесіп алыңыз да, қоқысқа
тастаңыз.
ҚАЗАҚ
5
• Балалар мен жануарлар құрылғыға
қамалып қалмас үшін есіктің бекітпесін
алыңыз.
2. БҰЙЫМ СИПАТТАМАСЫ
1
3 Құрылғының есігі
2
4 Сүзгі
5 Конденсатор есігінің түймешігі
6 Ауа саңылаулары
7 Реттемелі тірек
3
4
11
5
10
6
9
7
8
1 Су сауыты
2 Басқару панелі
8 Конденсатор есігі
9 Конденсатордың қақпағы
10 Конденсатор қақпағының бекітпелері
11 Техникалық ақпарат тақташасы
Пайдаланушы кір салынатын есікті
керісінше орната алады. Бұл кірді
оңай салуға және алуға көмектеседі
немесе құрылғы орнатылатын жер
тар болса ыңғайлы (жеке кітапшаны
қараңыз).
3. БАСҚАРУ ПАНЕЛІ
1
2
3
4
5
6
8
7
1 Бағдарлама тетігі
6 Шерсть (Жүн мата)
түймешігі
2 Бейнебет
3 Время (Уақыт)
сенсорлық түймешігі
4 Отлож. Старт (Кешіктіру)
сенсорлық
5 Тонкие ткани (Нәзік мата)
сенсорлық
түймешігі
түймешігі
сенсорлық
7 Старт/Пауза (Бастау/Үзіліс)
сенсорлық түймешігі
8 Қосу/Өшіру
түймешігі
6
www.electrolux.com
Сенсорлық түймешіктердің белгіше
салынған немесе функция атауы
жазылған тұсын саусағыңызбен
түртіңіз.
Басқару панелін қолданған кезде
қолғап кимеңіз.
Басқару панелінің үнемі таза және
құрғақ болуын қамтамасыз етіңіз.
Индикатор шамдар
Сипаттама
Дыбыстық сигналдар.
Бала қауіпсіздігінің құралы.
Су сауыты.
Сүзгі.
Конденсатор.
Кептіру циклы.
Салқындату циклы.
Мыжылып қалудан сақтау циклы.
Кешіктіріп бастау.
Бағдарламаның ұзақтығы.
Кептіру уақыты.
-
Кешіктіріп бастау уақыты.
4. ПРОГРАММА ПАНЕЛІ
Бағдарламалар
Кірдің түрі / Салыным (макс.)1) / Мата белгісі
Хлопок (Мақта мата)
Очень сухое (Өте
құрғақ)
Сухое (Құрғақ)
2)3)
2)
В шкаф (Шкафқа)
Под утюг (Үтіктеуге)
Кептіру деңгейі: өте құрғақ. / 8кг /
Кептіру деңгейі: құрғақ. / 8кг /
Кептіру деңгейі: в шкаф (шкафқа) / 8кг /
Кептіру деңгейі: үтіктеуге жарамды. / 8кг /
Синтетика (Синтетика) мата
Очень сухое (Өте
құрғақ)
В шкаф (Шкафқа) 2)
Кептіру деңгейі: өте құрғақ. / 3,5кг /
Кептіру деңгейі: в шкаф (шкафқа) / 3,5кг /
ҚАЗАҚ
Бағдарламалар
Под утюг (Үтіктеуге)
Легкая глажка
(Жеңіл үтіктеу)
7
Кірдің түрі / Салыным (макс.)1) / Мата белгісі
Кептіру деңгейі: үтіктеуге жарамды. / 3,5кг /
Шамалы ғана үтіктеуді қажет ететін, көп күтім талап етпейтін
маталар. Кептіру нәтижесі әр матада әр түрлі болуы мүмкін.
Кірлерді құрылғыға салар алдында сілкілеңіз. Бағдарлама
аяқталған кезде заттарды дереу алыңыз да, ілгішке іліңіз. / 1кг
(немесе 5 жейде) /
Одеяла (Көрпе)
Бір қабат немесе қос қабатты көрпелерді және мамық немесе
синтетикалық толтырмасы бар жастықтарды кептіруге
арналған. Жылы ауаны пайдаланып баппен кептіретін
бағдарлама. / 3кг /
Тонкие тканиs (Нәзік
мата)
Жібек маталар мен әйелдердің іш киімдеріне арналған. Жылы
ауаны пайдаланып баппен кептіретін бағдарлама. / 3кг
Жүн маталар. Жуылатын жүн маталарды баппен кептіру.
Бағдарлама аяқталған кезде заттарды дереу алыңыз. / 1кг
Шерсть (Жүн мата) 4)
Спорт киімдерін Кептіру торын пайдаланып кептіруге ғана
арналған (Кептіру торының пайдаланушы нұсқаулығын
қараңыз). / 1 пар спорт аяқ киімі
Освежить (Жаңарту)
Шкафта тұрған маталарды жаңарту. / 1кг
Время (Уақыт)
Осы бағдарламада Time функциясын қолдануға және
бағдарлама уақытын орнатуға болады. / 8кг /
Короткая (Жылдам)
Мақта мата және синтетика маталарға арналған, төмен
температураны пайдаланады. / 2кг /
1) Ең үлкен салмақ құрғақ заттардың негізінде берілген.
2) Сынақ институттарына арналған: EN 61121 құжатында көрсетілген сынақтарға арналған стандартты
бағдарламалар.
3) 932/2012 стандарты бойынша. "Шкафқа" режимі "Стандартты мақта мата бағдарламасы". Бұл
дымқыл, қалыпты мақта матаны кептіруге ыңғайлы және қуатты пайдалану жағынан ең тиімді
бағдарлама.
4) Осы машинаның жүн матаны кептіру циклы, машинада жууға болатын жүн маталарды
затбелгісіндегі нұсқауларына және кір жуғыш машина өндірушісінің нұсқауларына сай жуып,
кептірген жағдайда, The Woolmark Company компаниясы тарапынан сертификатталған. M1221.
Ұлыбританияда, Ирландияда, Гонконг пен Индияда Woolmark белгісі - сертификатталған сауда
белгісі болып табылады.
8
www.electrolux.com
5. ФУНКЦИЯЛАР
5.1 Время (Уақыт)
Бұл функция Время (Уақыт) және Шерсть
(Жүн мата) бағдарламасында (Кептіру торын
пайдаланса ғана) жұмыс істейді.
Аз кір жуғанда немесе бір ғана кірді
жуған кезде бағдарлама уақытын
азайтуды ұсынамыз.
• Время (Уақыт) бағдарламасы:
Бағдарламаның уақытын ең кемі 10
минуттан бастап, ең көбі 2 сағатқа дейін
қоюға болады. Уақыт параметрі
құрылғының ішіндегі кірдің мөлшеріне
байланысты қойылады.
• Шерсть (Жүн мата) бағдарламасы:
Бағдарламаның уақытын ең кемі 30
минуттан бастап, ең көбі 4 сағатқа дейін
қоюға болады. Уақыт параметрі
құрылғының ішіндегі кірдің мөлшеріне
байланысты қойылады.
Егер Время (Уақыт) параметрін Жүн мата
бағдарламасында бассаңыз, Шерсть (Жүн
мата) параметрі автоматты түрде
құрсауланады.
5.2 Шерсть (Жүн мата)
Бұл функция Шерсть (Жүн мата)
бағдарламасында ғана жұмыс істейді. Кірді
тағы да кептіргіңіз келсе
Шерсть (Жүн
мата) сенсорлық түймешігін қайта-қайта
басып, бағдарламаның уақытын ұзартыңыз.
5.3 Тонкие ткани (Нәзік мата)
Осы функцияның көмегімен төмен
температурасы бар баппен кептіру
бағдарламасын орнатуға болады. Матасының
белгісі бар (мысалы,
жапсырмасында
акрил, вискоза) синтетика маталар үшін осы
функцияны пайдаланыңыз.
Бағдарламалар1)
Хлопок (Мақта мата)
Очень сухое (Өте құрғақ)
●
Сухое (Құрғақ)
●
В шкаф (Шкафқа)
●
Под утюг (Үтіктеуге)
●
Синтетика (Синтетика) мата
Очень сухое (Өте құрғақ)
●
В шкаф (Шкафқа)
●
Под утюг (Үтіктеуге)
●
Легкая глажка (Жеңіл
үтіктеу)
●
Одеяла (Көрпе)
●
Тонкие тканиs (Нәзік мата)
●
Шерсть (Жүн мата)
●2)
●
●
Освежить (Жаңарту)
Время (Уақыт)
Короткая (Жылдам)
●
●
ҚАЗАҚ
9
1) Бағдарламаға 1 немесе одан көп функцияларды орнатуға болады. Оларды қосу немесе ажырату
үшін тиісті сенсорлық түймешікті басыңыз.
2) Кептіру торымен бірге ғана пайдаланылады
6. ПАРАМЕТРЛЕР
түймешіктерді бала қауіпсіздігі
функциясының индикаторы сөнгенше
бірге басып ұстап тұрыңыз.
A
B
C
D
E
6.2 Сигнал қосулы/сөндірулі
Дыбыстық сигналдарды сөндіру немесе қосу
үшін (B) және (C) сенсорлық түймешіктерін
шамамен 2 секунд бірге басып ұстап тұрыңыз.
A) Время (Уақыт)
сенсорлық түймешігі
B) Отлож. Старт (Кешіктіру)
сенсорлық
6.3 Судың кермектігі және
өткізгіштігі
C) Тонкие ткани (Нәзік мата)
Судың кермектігі әр жерде әр түрлі болады.
Судың кермектігі судың өткізгіштігіне және
құрылғының өткізгіштік сенсорының
жұмысына әсер етеді. Судың өткізгіштігінің
мәнін білсеңіз, кептіру нәтижелерін барынша
жақсарта түсу үшін сенсорды реттеуге
болады.
түймешігі
түймешігі
D) Шерсть (Жүн мата)
түймешігі
сенсорлық
сенсорлық
E) Старт/Пауза (Бастау/Үзіліс)
сенсорлық түймешігі
6.1 Бала қауіпсіздігі функциясы
Бұл параметр бағдарлама жұмыс істеп тұрған
кезде, балаларға құрылғымен ойнауға жол
бермейді. Бағдарлама тетігі мен сенсорлық
түймешіктер бұғатталады. Қосу/сөндіру
түймешігі ғана бұғатталмай тұрады.
Бала қауіпсіздігі функциясын қосу
1. Құрылғыны іске қосу үшін қосу/сөндіру
түймешігін басыңыз.
2. (A) және (D) функция түймешіктерін бала
қауіпсіздігі функциясының индикаторы
жанғанша қатар басып ұстап тұрыңыз.
• Бала қауіпсіздігі функциясын
бағдарлама жұмыс істеп тұрған кезде
ажыратуға болады. Сол сенсорлық
Өткізгіштік сенсорын реттеу
1. Құрылғыны іске қосу үшін қосу/сөндіру
түймешігін басыңыз
2. (A) және (B) сенсорлық түймешіктерін
келесі индикаторлардың бірі жанғанша
қатар басып ұстап тұрыңыз:
•
(төмен <300 µS/см)
•
•
(орташа 300-600 µS/см)
(жоғары >600 µS/см)
3. (E) сенсорлық түймешігін дұрыс деңгейдің
индикаторы жанғанша қайта-қайта
басыңыз.
4. Параметрдің өзгергенін растау үшін (A)
және (B) сенсорлық түймешіктерін
шамамен 2 секунд бірге басып ұстап
тұрыңыз.
10 www.electrolux.com
7. ӘРКҮНДІК ҚОЛДАНУ
Құрылғыны ең алғаш рет пайдаланар
алдында
1. Құрылғының барабанын дымқыл
шүберекпен тазалаңыз.
2. Дымқыл кірлерді салып қысқа
бағдарламаны (мысалы, 30 минут)
бастаңыз.
7.1 Кешіктіріп бастау функциясы
жоқ бағдарламаны бастау
1. Кірді дайындап, құрылғыға салыңыз.
2. Құрылғыны іске қосу үшін қосу/сөндіру
түймешігін басыңыз.
3. Кірдің түріне қарай дұрыс жуу
бағдарламасын және функцияларын
орнатыңыз.
• Бейнебетте бағдарламаның ұзақтығы
көрсетіледі.
4. Старт/Пауза (Бастау/Үзіліс) сенсорлық
түймешігін басыңыз, бағдарлама
басталады.
Сақтандыру туралы ескерту!
Есікті жапқан кезде құрылғының есігі
мен резеңке тығыздағышының
арасына кір қыстырылып
қалмағанына көз жеткізіңіз.
7.2 Кешіктіріп бастау функциясы
бар бағдарламаны бастау
1. Кірдің түріне қарай дұрыс жуу
бағдарламасын және функцияларын
орнатыңыз.
2. Кешіктіріп бастау түймешігін бейнебетте
қажетті кешіктіріп бастау уақыты пайда
болғанша қайта-қайта басыңыз.
• Бағдарламаны ең кемі 30 минуттан
бастап, ең көбі 20 сағатқа дейін
кешіктіріп бастай аласыз.
3. Старт/Пауза (Бастау/Үзіліс) сенсорлық
түймешігін басыңыз, кері санақ
басталады. Бейнебетте кешіктіріп бастау
функциясының кері санағы көрінеді.
• Кері санақ аяқталған кезде, бағдарлама
басталады.
7.3 Бағдарламаны өзгерту
1. Құрылғыны сөндіру үшін қосу/сөндіру
түймешігін басыңыз
2. Құрылғыны іске қосу үшін қосу/сөндіру
түймешігін басыңыз.
3. Бағдарламаны орнатыңыз.
7.4 Бағдарламаның соңы
Бағдарлама аяқталған кезде,
• Үзік-үзік дыбыстық сигнал естіледі.
•
индикаторы жыпылықтайды.
•
индикаторы жанады.
• Старт/Пауза (Бастау/Үзіліс) индикаторы
жанады.
Құрылғы тағы да 30 минут мыжылып қалуға
жол бермейтін циклды қосып, жұмысын
жалғастырады.
Мыжылып қалуға қарсы цикл кірдің бырысын
жазады.
Кірді мыжылып қалуға қарсы цикл аяқталмай
тұрып алуға болады. Нәтижесі жақсы болу
үшін кірді цикл аяқталған кезде немесе
аяқталуға жақын қалған кезде алуды
ұсынамыз.
Кірді мыжылып қалуға қарсы цикл аяқталған
кезде:
•
индикаторы жанып тұрады, бірақ
жыпылықтамайды.
•
индикаторы сөнеді.
• Старт/Пауза (Бастау/Үзіліс) индикаторы
сөнеді.
1. Құрылғыны сөндіру үшін қосу/өшіру
түймешігін басыңыз.
2. Құрылғы есігін ашыңыз.
3. Кірді алып шығыңыз.
4. Құрылғы есігін жабыңыз.
Бағдарлама аяқталған кезде сүзгіні
әрқашан тазалаңыз және су сауытын
босатыңыз.
7.5 Автоматты түрде КҮТУ РЕЖИМІ
функциясы
Пайдаланылатын қуат мөлшерін азайту үшін,
бұл функция құрылғыны келесі жағдайларда
автоматты түрде сөндіреді:
• Егер бағдарламаны бастамасаңыз 5
минуттан кейін.
• Бағдарлама аяқталғаннан кейін 5 минут
өткен кезде.
ҚАЗАҚ
11
8. АҚЫЛ-КЕҢЕС
8.1 Кірді дайындау
• Тартқыштарын жабыңыз.
• Көрпе тыстарының түймелерін салыңыз.
• Галстук немесе бантиктерді (мысалы,
фартук бауларын) бос салмаңыз. Оларды
бағдарламаны бастамай тұрып байлаңыз.
• Қалталардағы заттардың барлығын
алыңыз.
• Егер заттың ішкі қабаты мақта матадан
жасалса, астарын сыртқа аударыңыз.
Мақта матадан жасалған жағының сыртқа
қарап тұрғанына көз жеткізіңіз.
• Біз құрылғыға салынған маталардың түріне
сай келетін дұрыс бағдарламаны орнатуды
ұсынамыз.
• Бояуы қатты шығатын маталарды ашық
түсті маталармен бірге салмаңыз. Қанық
бояулар ағып кетеді.
• Мақта мата джерсиі немесе тоқылған
заттарды жууға сай келетін бағдарламаны
пайдаланыңыз, бұл заттар отырып қалуы
мүмкін.
• Кірдің салмағының бағдарлама кестесінде
көрсетілген ең үлкен салмақтан
аспайтынына көз жеткізіңіз.
• Кір кептіргіш машинада кептіруге болатын
кірлерді ғана кептіріңіз. Заттардың
матасындағы затбелгіні қараңыз.
Матан Сипаттама
ың
затбелг
ісі
Кір кептіргіш машинада кептіруге болатын кір.
Кір кептіргіш машинада кептіруге болатын кір. Стандартты температурасы бар
бағдарламаны орнатыңыз.
Кір кептіргіш машинада кептіруге болатын кір. Төмен температурасы бар
бағдарламаны орнатыңыз.
Кір кептіргіш машинада кептіруге болмайтын кір.
9. КҮТУ МЕНЕН ТАЗАЛАУ
9.1 Сүзгіні тазалау
1.
2.
2
1
12 www.electrolux.com
3.
4.
5.
6.
1
2
9.2 Су сауытын босату
1.
2.
3.
4.
Су сауытындағы суды тазартылған
судың орнына (мысалы, булап үтіктеу
үшін) пайдаланыңыз. Суды
пайдаланар алдында қалдықтарын
сүзгімен тазалаңыз.
ҚАЗАҚ
13
9.3 Конденсаторды тазалау
1.
2.
3.
4.
2
1
1
2
11
1
2
5.
6.
7.
8.
21
3
9.4 Барабанды тазалау
қолданыңыз. Жеміргіш заттарды, түрпілі
жөкені немесе еріткіштерді пайдаланбаңыз.
Құрылғыны жұмсақ шүберекпен құрғатыңыз.
Барабанды дымқыл шүберекпен тазалаңыз.
Тек бейтарап тазартқыш заттарды
қолданыңыз. Жеміргіш заттарды, түрпілі
жөкені немесе еріткіштерді пайдаланбаңыз.
Барабанды жұмсақ шүберекпен құрғатыңыз.
9.6 Ауа шығатын саңылауларын
тазалау
9.5 Сыртын тазалау
Ауа шығатын саңылаулардағы қыл-қыбырды
тазалау үшін шаңсорғышты пайдаланыңыз.
Құрылғыны дымқыл шүберекпен тазалаңыз.
Тек бейтарап тазартқыш заттарды
14 www.electrolux.com
10. АҚАУЛЫҚТЫ ТҮЗЕТУ
10.1
Ақаулық
Ықтимал шешімі
Құрылғыны іске қоса алмадыңыз.
Ашаның розеткаға қосылғанына көз жеткізіңіз.
Сақтандырғыш қорабындағы сақтандырғышқа
зақым келмегеніне көз жеткізіңіз.
Бағдарлама басталмай тұр.
Старт/Пауза (Бастау/Үзіліс) түймешігін
басыңыз.
Құрылғы есігінің жабық тұрғанына көз
жеткізіңіз.
Құрылғының есігі жабылмайды.
Сүзгінің дұрыс орнатылғанына көз жеткізіңіз.
Құрылғының есігі мен резеңке
тығыздағышының арасына кір қыстырылып
қалмағанына көз жеткізіңіз.
Құрылғы жұмыс істеп тұрып тоқтап
қалады.
Су сауытының бос екеніне көз жеткізіңіз.
Бағдарламаны қайта бастау үшін Старт/Пауза
(Бастау/Үзіліс) түймешігін басыңыз.
Бейнебетте ұзақ бағдарлама уақыты
көрсетіледі.1)
Кірдің салмағының бағдарлама уақытына сай
келетініне көз жеткізіңіз.
Сүзгінің таза екеніне көз жеткізіңіз.
Кір өте дымқыл. Кірді кір жуғыш машинаға
салып қайта айналдырыңыз.
Бөлме температурасының өте жылы емес
екеніне көз жеткізіңіз.
Бейнебетте қысқа бағдарламаның
уақыты көрсетіледі.
Time Drying немесе Extra Dry бағдарламасын
орнатыңыз.
Бейнебетте Err көрсетіледі.
Егер жаңа бағдарлама орнатқыңыз келсе,
құрылғыны сөндіріңіз де, қосыңыз.
Функциялардың бағдарламаға сай келетініне
көз жеткізіңіз.
Бейнебетте E51) көрсетіледі.
Құрылғыны сөндіріңіз де, іске қосыңыз. Жаңа
бағдарламаны бастаңыз. Ақаулық қайта орын
алса, қызмет көрсету орталығына
хабарласыңыз.
1) Ең көбі 5 сағат өткеннен кейін бағдарлама автоматты түрде аяқталады
10.2 Егер кептіру нәтижелері
қанағаттанарлық болмаса
• Дұрыс бағдарлама орнатылмаған.
• Сүзгі бітеліп қалған.
• Конденсатор бітеліп қалған.
• Құрылғыға өте көп кір салынған.
• Барабанның іші лас.
• Өткізгіштік сенсорының параметрі дұрыс
емес.
• Ауа шығаратын саңылаулар бітелген.
ҚАЗАҚ
15
11. ТЕХНИКАЛЫҚ СИППАТАМА
Өлшемдері (мм)
Ені / Биіктігі / Тереңдігі
600 / 850 – 865 / 600
Макс. тереңдігі
(құрылғының есігі ашық тұрғанда)
1090 мм
Макс. ені
(құрылғының есігі ашық тұрғанда)
950 мм
Электртоғына қосу
Кернеу
230 В
Жиілік
50 Гц
Сақтандырғыш
10 A
Жалпы қуаты
2800 Вт
Барабанның сыйымдылығы
118 л
Құрылғының салмағы
41 кг
Кір: макс. салмағы
8 кг
Қолдану түрі
Тұрмыста қолдану
Бөлме температурасы
Қуатты тұтыну 1)
Мин.
5 °C
Макс.
35 °C
кВт/сағ/цикл
4,80 кВт/сағ
Жылдық пайдаланылатын қуат
көлемі 2)
560 кВт/сағ
Қуат тиімділігі санаты
B
Қуат тұтынуы
Қосылған қалпы қалдыру
режимінде
0,55 W
Сөндірулі режимде
0,55 W
1) EN 61121 стандарты бойынша. 8 кг мақта мата 1000 мин/айн бойынша айналдырылады.
2) Жылдық пайдаланылатын қуаттың кВт/сағ мәнімен көрсетілетін көлемі, мақта матаны толтыра және
жартылай толтыра салып, қуат аз тұтынатын стандартты мақта мата бағдарламасымен 160 кептіру
циклын орындау негізінде анықталған. Әр циклдың пайдаланатын қуатының мөлшері құрылғының
қалай пайдаланылғанына байланысты (REGULATION (EU) № 392/2012).
12. ҚОРШАҒАН ОРТАҒА ЗИЯН КЕЛДІРМЕУ ТУРАЛЫ
МАҒЛҰМАТТАР
Белгі
салынған материалдарды қайта
өңдеуден өткізуге тапсырыңыз. Орам
материалдарын қайта өңдеуден өткізу үшін
тиісті контейнерлерге салыңыз.
Электрлік және электроникалық
құрылғылардың қалдығын қайта өңдеуден
өткізу арқылы, қоршаған ортаға және
адамның денсаулығына зиын келтіретін
жағдайларға жол бермеуге өз үлесіңізді
қосыңыз. Белгі салынған құрылғыларды
тұрмыстық қалдықтармен бірге тастамаңыз.
Өнімді жергілікті қайта өңдеу орталығына
өткізіңіз немесе жергілікті мекемеге
хабарласыңыз.
16 www.electrolux.com
СОДЕРЖАНИЕ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ТАБЛИЦА ПРОГРАММ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
РЕЖИМЫ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
НАСТРОЙКИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ЕЖЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
УКАЗАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
УХОД И ОЧИСТКА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17
19
20
21
22
23
24
25
26
28
29
МЫ ДУМАЕМ О ВАС
Благодарим Вас за приобретение прибора Electrolux. Вы выбрали изделие, за которым стоят десятилетия
профессионального опыта и инноваций. Уникальное и стильное, оно создавалось с заботой о Вас.
Поэтому когда бы Вы ни воспользовались им, Вы можете быть уверены: результаты всегда будут
превосходными.
Добро пожаловать в Electrolux!
На нашем веб-сайте Вы сможете:
Найти рекомендации по использованию изделий, руководства по эксплуатации, мастер
устранения неисправностей, информацию о техническом обслуживании:
www.electrolux.com
Зарегистрировать свое изделия для улучшения обслуживания:
www.electrolux.com/productregistration
Приобрести дополнительные принадлежности, расходные материалы и фирменные запасные
части для своего прибора:
www.electrolux.com/shop
ПОДДЕРЖКА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Мы рекомендуем использовать оригинальные запчасти.
При обращении в сервис-центр следует иметь под рукой следующую информацию.
Данная информация находится на табличке с техническими данными. Модель, код изделия (PNC),
серийный номер.
Внимание / Важные сведения по технике безопасности.
Общая информация и рекомендации
Информация по защите окружающей среды
Право на изменения сохраняется.
РУССКИЙ
1.
17
УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
Перед установкой и эксплуатацией прибора
внимательно ознакомьтесь с приложенным
руководством. Производитель не несет ответ‐
ственности за травмы и повреждения, полу‐
ченные/вызванные неправильной установкой
и эксплуатацией. Позаботьтесь о том, чтобы
данное руководство было у Вас под рукой на
протяжении всего срока службы прибора.
1.1 Безопасность детей и лиц с
ограниченными возможностями
ВНИМАНИЕ!
Существует риск удушья, получения
травм или стойких нарушений нетру‐
доспособности.
• Данный прибор может эксплуатироваться
детьми старше 8 лет и лицами с ограничен‐
ными физическими, сенсорными или ум‐
ственными способностями или с недоста‐
точным опытом или знаниями только после
получения соответствующих инструкций
или при условии нахождения под присмо‐
тром лица, отвечающего за их безопас‐
ность.
• Не позволяйте детям играть с прибором.
• Храните все упаковочные материалы вне
досягаемости детей.
• Храните все средства для стирки вне дося‐
гаемости детей.
• Не подпускайте детей и домашних живот‐
ных к прибору, когда его дверца открыта.
• Очистка и доступное пользователю техни‐
ческое обслуживание не должно произво‐
диться детьми без присмотра.
•
•
•
•
•
•
•
•
1.2 Установка
• Удалите всю упаковку.
• Не устанавливайте и не подключайте при‐
бор, если он имеет повреждения.
• Следуйте приложенным к прибору инструк‐
циям по его установке.
• Убедитесь, что пол на месте установки при‐
бора ровный, прочный, чистый и не боится
нагрева.
• Не устанавливайте и не эксплуатируйте
прибор в помещениях с температурой ниже
5°C или выше 35°C.
• Не устанавливайте прибор за дверью, за‐
пираемой на замок, за раздвижной дверью
•
•
или за дверью с петлями, расположенными
на противоположной стороне по отноше‐
нию к петлям на дверце машины так, что
полностью открыть дверцу прибора невоз‐
можно.
Прибор имеет большой вес: не забывайте
о мерах предосторожности при его переме‐
щении. Обязательно используйте защит‐
ные перчатки.
Перемещайте прибор только в вертикаль‐
ном положении.
Задняя сторона прибора должна распола‐
гаться у стены.
Убедитесь, что между днищем прибора и
полом имеется достаточная вентиляция.
Убедитесь, что ковровое покрытие не пере‐
крывает вентиляционные отверстия в осно‐
вании прибора (если это применимо).
Запрещается отводить выпускаемый при‐
бором воздух в вытяжную систему, исполь‐
зуемую для приборов, в которых происхо‐
дит сжигание газа или иных видов топлива.
(если это применимо)
Если сушильный барабан устанавливается
поверх стиральной машины, используйте
комплект для вертикальной сборки. Ком‐
плект для вертикальной сборки, который
можно приобрести в авторизованном мага‐
зине, может использоваться только с при‐
бором, обозначенном в приложенной к дан‐
ной принадлежности инструкции. Внима‐
тельно ознакомьтесь с ней перед установ‐
кой (см. Брошюру с инструкциями по уста‐
новке).
Обеспечьте надлежащую вентиляцию для
того, чтобы избежать обратного притока га‐
зов в помещение, создаваемого устрой‐
ствами, в которых происходит сгорание
других видов топлива (включая камины).
Прибор может быть установлен как отдель‐
но, так и под столешницу, если под ней до‐
статочно места (см. Брошюру с инструкция‐
ми по установке).
После установки прибора в рабочее поло‐
жение при помощи спиртового уровня убе‐
дитесь в том, что прибор полностью выров‐
нен. При необходимости выровняйте его,
изменяя высоту ножек.
18 www.electrolux.com
Подключение к электросети
ВНИМАНИЕ!
Существует риск пожара и пораже‐
ния электрическим током.
• Прибор должен быть заземлен.
• Убедитесь, что параметры электропитания,
указанные на табличке с техническими дан‐
ными, соответствуют параметрам электро‐
сети. В противном случае вызовите элект‐
рика.
• Включайте прибор только в установленную
надлежащим образом электророзетку с за‐
щитным контактом.
• Не пользуйтесь тройниками и удлинителя‐
ми.
• Следите за тем, чтобы не повредить вилку
и сетевой кабель. В случае необходимости
замены сетевого шнура она должна быть
выполнена нашим сервисным центром.
• Вставляйте вилку сетевого кабеля в розет‐
ку только во конце установки прибора. Убе‐
дитесь, что после установки имеется до‐
ступ к вилке.
• Для отключения прибора от электросети не
тяните за кабель электропитания. Всегда
беритесь за саму вилку.
• Не беритесь за кабель электропитания или
за его вилку мокрыми руками.
• Данный прибор соответствует директивам
E.E.C.
1.3 Эксплуатация
ВНИМАНИЕ!
Существует риск пожара, взрыва, по‐
ражения электрическим током или
повреждения прибора.
• Используйте прибор только в жилых поме‐
щениях.
• Не изменяйте параметры данного прибора.
• Заключительный этап программы сушки
выполняется без нагревания (цикл охла‐
ждения), чтобы обеспечить сохранность
белья.
В случае остановки прибора до заверше‐
ния цикла сушки немедленно извлеките
белье и разложите его для обеспечения
рассеивания тепла.
• В случае использования смягчителя для
ткани или аналогичных продуктов следуйте
инструкции по безопасности на их упаков‐
ке.
• Не используйте прибор без фильтра. После
каждым использованием или перед ним
очищайте фильтр для ворса.
• Убирайте ворс, скопившийся вокруг прибо‐
ра.
• Не сушите поврежденные изделия с набив‐
кой или наполнителями.
• Запрещается сушить в сушильном бараба‐
не изделия из вспененной резины (латекс‐
ной резины), шапочки для душа, водостой‐
кие текстильные изделия, изделия на рези‐
новой основе, а также одежду и подушки со
вставками из вспененной резины.
• Перед тем как сушить в сушильном бараба‐
не вещи, находившиеся в контакте с таки‐
ми веществами, как растительное масло,
ацетон, спиртное, бензин, керосин, пятно‐
выводители, скипидар, воск и средства для
удаления воска, выстирайте их в горячей
воде с увеличенным количеством стираль‐
ного порошка.
• Не сушите в приборе вещи, подвергшиеся
чистке с помощью химических веществ.
• Не допускайте оставления в карманах
одежды газовых и бензиновых зажигалок
или спичек.
• Сушите только ткани, для которых допу‐
скается сушка в сушильном барабане. Сле‐
дуйте указаниям на ярлыке.
• Не сушите в приборе нестиранные вещи.
• Если при стирке белья использовался пят‐
новыводитель, то перед тем, как помещать
белье в сушильный барабан, следует вы‐
полнить дополнительный цикл полоскания.
• Не пейте конденсат и не готовьте на нем
пищу. Он может причинить вред здоровью
людей и домашних животных.
• Не садитесь и не вставайте на открытую
дверцу.
• Соблюдайте максимально допустимую за‐
грузку в 8 кг (см. Главу «Таблица про‐
грамм»).
• Не сушите в сушильном барабане неотжа‐
тые вещи.
1.4 Уход и очистка
ВНИМАНИЕ!
Это может привести к повреждению
прибора или травмам.
• Перед выполнением операций по чистке и
уходу выключите прибор и извлеките вилку
сетевого шнура из розетки.
РУССКИЙ
• Не используйте для очистки прибора пода‐
ваемую под давлением воду или пар.
• Протирайте прибор мягкой влажной тряп‐
кой. Используйте только нейтральные мою‐
щие средства. Не используйте абразивные
средства, царапающие губки, растворители
или металлические предметы.
19
• Отключите прибор от сети электропитания.
• Отрежьте кабель электропитания и утили‐
зируйте его.
• Удалите защелку дверцы, чтобы предот‐
вратить риск ее запирания на случай, если
внутри прибора окажутся дети и домашние
животные.
1.5 Утилизация
ВНИМАНИЕ!
Существует опасность травмы или
удушья.
2. ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ
1
3 Дверца прибора
2
4 Фильтр
5 Кнопка дверцы конденсатора
6 Вентиляционные щели
7 Регулируемые ножки
3
11
10
9
8
1 Емкость для конденсата
2 Панель управления
4
5
6
7
8 Дверца конденсатора
9 Крышка конденсатора
10 Фиксаторы крышки конденсатора
11 Табличка с техническими данными
Пользователь может перевесить
дверцу, чтобы изменить сторону ее
открывания. Это поможет облегчить
загрузку и выгрузку белья или уста‐
новку самого прибора (см. отдельную
брошюру).
20 www.electrolux.com
3. ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
1
2
3
4
5
6
8
1 Селектор программ
2 Дисплей
7
5 Сенсорное поле Тонкие ткани
6 Сенсорное поле Шерсть
3 Сенсорное поле Время
7 Сенсорное поле Старт/Пауза
4 Сенсорное поле Отлож. Старт
8 Кнопка «Вкл/Выкл»
Прикоснитесь к сенсорным полям,
дотронувшись пальцем до области,
на которой виден символ или назва‐
ние дополнительной функции.
Не пользуйтесь панелью управления
в перчатках.
Позаботьтесь о том, чтобы панель
управления всегда была сухой и чи‐
стой.
Индикаторы
Описание
Звуковая сигнализация
Защита от детей
Емкость для конденсата
Фильтр
Конденсатор
Этап сушки
Этап охлаждения
Фаза «антисминание»
Отложенный старт
Продолжительность программы
Продолжительность сушки
-
Продолжительность отложенного старта
РУССКИЙ
21
4. ТАБЛИЦА ПРОГРАММ
Программы
Тип загрузки / Загрузка (макс.)1) / Символы на ярлыке
Хлопок
Очень сухое
Степень сушки: очень сухое. / 8 кг /
Сухое
Степень сушки: Сухое. / 8 кг /
В шкаф 2)3)
Степень сушки: в шкаф. / 8 кг /
Под утюг 2)
Степень сушки: пригодна для глажки. / 8 кг /
Синтетика
Очень сухое
Степень сушки: очень сухое. / 3,5 кг /
В шкаф 2)
Степень сушки: в шкаф. / 3,5 кг /
Под утюг
Степень сушки: пригодна для глажки. / 3,5 кг /
Легкая глажка
Простой уход за бельем, которому требуется минимум глажки.
Результаты сушки могут различаться в зависимости от типа и
вида ткани. Перед загрузкой встряхните каждое загружаемое
изделие. По завершении программы быстро сразу же извлеки‐
те вещи из барабана и повесьте их на вешалку. / 1 кг (или 5
рубашек) /
Одеяла
Сушка односпальных или двуспальных одеял и подушек с пер‐
овым или синтетическим наполнением. Щадящая программа с
сушкой теплым воздухом. / 3 кг /
Тонкие тканиs
Шелковые ткани и женское белье Щадящая программа с су‐
шкой теплым воздухом. / 3 кг
Шерстяные вещи. Щадящая сушка изделий из шерсти, пригод‐
ных для машинной стирки. Извлекайте сразу после заверше‐
ния программы. / 1 кг
Шерсть 4)
Сушка спортивной обуви (только на сушильной полке – см. от‐
дельное Руководство, приложенное к сушильной полке. /1 па‐
ра спортивной обуви
Освежить
Программа, предназначенная для того, чтобы освежить белье
после хранения. / 1 кг
Время
Данная программа позволяет использовать режим Time и за‐
давать продолжительность программы. / 8 кг /
Короткая
Сушка изделий из хлопка и синтетических тканей при низкой
температуре. / 2 кг /
22 www.electrolux.com
1) Максимальный вес приведен для сухих вещей.
2) Только для тестирующих организаций: стандартные программы для тестирования приведены в
документации EN 61121.
3) В соответствии с 932/2012. Программа для хлопка «В шкаф» является стандартной программой для
хлопка. Это наиболее энергоэффективная программа для сушки влажного белья из хлопка
нормальной степени загрязненности
4) Компания Woolmark разрешила применять используемую в данной машине программу для сушки
шерстяных вещей, пригодных для машинной стирки, при условии, что стирка и сушка
соответствующих предметов одежды будет выполняться в соответствии с инструкциями на
этикетках к этой одежде и указаниями изготовителя данной стиральной машины. M1221. Символ
Woolmark является сертификационным товарным знаком в Великобритании, Ирландии, Гонконге и
Индии.
5. РЕЖИМЫ
5.1 Time
Этот режим относится к программам Время и
Шерсть (только при использовании сушиль‐
ной полки).
Рекомендуется задавать для неболь‐
шого количества белья или при су‐
шке только одной вещи короткое вре‐
мя сушки.
• Программа Время : Вы можете задать про‐
должительность работы программы от 10
минут (минимум) до 2 часов (максимум).
Выбор времени зависит от количества бе‐
лья в приборе.
• Программа Шерсть : Вы можете задать
продолжительность работы программы от
30 минут (минимум) до 4 часов (максимум).
Выбор времени зависит от количества бе‐
лья в приборе.
При выборе функции Time совместно с про‐
граммой «Шерсть» автоматически блокирует‐
ся функция Шерсть .
5.2 Шерсть
Эта функция применима только к программе
Шерсть . Для получения более сухого белья
нажмите на сенсорное поле
Шерсть не‐
сколько раз, чтобы увеличить продолжитель‐
ность работы программы.
5.3 Тонкие ткани
Эта функция позволяет выбрать программу
щадящей сушки при низкой температуре. Ис‐
пользуйте эту функцию с синтетическими тка‐
нями, на этикетке которых имеется
(т.е.
акрил или вискоза).
Программы1)
Хлопок
Очень сухое
●
Сухое
●
В шкаф
●
Под утюг
●
Синтетика
Очень сухое
●
В шкаф
●
Под утюг
●
РУССКИЙ
23
Программы1)
●
Легкая глажка
Одеяла
●
Тонкие тканиs
●
●2)
Шерсть
●
●
Освежить
●
Время
●
Короткая
1) Одновременно с программой можно выбрать одну или более функций. Для их включения или
выключения нажмите на соответствующее сенсорное поле.
2) Только с использованием сушильной полки.
6. НАСТРОЙКИ
A
B
C
D
E
A) Сенсорное поле Time
B) Сенсорное поле Отлож. Старт
C) Сенсорное поле Тонкие ткани
D) Сенсорное поле Шерсть
E) Сенсорное поле Старт/Пауза
6.1 Функция «Защита от детей»
Данная функция не позволяет детям играть с
прибором во время выполнения программы.
Ручка выбора программ и сенсорные поля
блокируются. Не заблокированной остается
только кнопка Вкл/Выкл.
Включение функции «Защита от детей»
1. Включите прибор нажатием на кнопку
«Вкл/Выкл».
2. Одновременно нажмите и удерживайте
сенсорные поля (A) и (D), пока не загорит‐
ся индикатор функции «Защита от детей».
• Функцию «Защита от детей» можно вы‐
ключить в процессе выполнения про‐
граммы. Одновременно нажмите и
удерживайте сенсорные поля, пока не
погаснет индикатор функции «Защита
от детей».
6.2 Звуковой сигнал Вкл/Выкл
Для включения или выключения звуковых сиг‐
налов одновременно нажмите и удерживайте
примерно 2 секунды сенсорные поля (B) и (C).
6.3 Жесткость и проводимость
воды
Жесткость воды варьируется в зависимости
от географической местности. Жесткость во‐
ды влияет на проводимость воды и на пове‐
дение установленного в приборе датчика про‐
водимости. Зная величину проводимости во‐
ды, можно настроить датчик и улучшить ре‐
зультаты сушки.
Настройка датчика проводимости
1. Включите прибор нажатием на кнопку
«Вкл/Выкл».
2. Одновременно нажмите и удерживайте
сенсорные поля (A) и (B), пока не загорит‐
ся один из индикаторов ниже:
•
низкая (<300 мкС/см)
24 www.electrolux.com
•
средняя (300-600 мкС/см)
•
высокая (>600 мкС/см)
3. Многократным нажатием на сенсорное по‐
ле (E) добейтесь включения индикатора
требуемого уровня.
4. Для подтверждения настройки одновре‐
менно нажмите и удерживайте примерно
2 секунды сенсорные поля (A) и (B).
7. ЕЖЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Перед первым использованием прибора
1. Протрите барабан прибора влажной тряп‐
кой.
2. Запустите короткую программу (напр. 30
минут) с влажным бельем.
7.1 Запуск программы без
отложенного старта
1. Подготовьте вещи и загрузите их в при‐
бор.
2. Включите прибор нажатием на кнопку
«Вкл/Выкл».
3. Выберите подходящую программу и функ‐
ции в соответствии с типом загрузки.
• На дисплее отображается продолжи‐
тельность программы.
4. Нажмите на сенсорное поле Старт/Пауза ;
начнется выполнение программы.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Убедитесь, что при закрывании двер‐
цы белье не оказалось зажато между
дверцей прибора и резиновым уплот‐
нением.
7.2 Запуск программы с
отложенным стартом
1. Выберите подходящую программу и функ‐
ции в соответствии с типом загрузки.
2. Нажимайте на кнопку отложенного старта
до тех пор, пока на дисплее не требуемое
отобразится время задержки.
• Можно отложить старт программы на
время от 30 минут (минимум) до 20 ча‐
сов (максимум).
3. Нажмите на сенсорное поле Старт/Пауза ;
начнется обратный отсчет. На дисплее
будет отображаться обратный отсчета
времени, оставшегося до старта.
• После завершения обратного отсчета
произойдет запуск программы.
7.3 Изменение выбранной
программы
1. Выключите прибор нажатием на кнопку
«Вкл/Выкл».
2. Включите прибор нажатием на кнопку
«Вкл/Выкл».
3. Задайте программу.
7.4 По окончании программы
По окончании выполнения программы
• Выдается прерывистый звуковой сигнал.
• Мигает индикатор .
• Горит индикатор
.
• Горит индикатор Старт/Пауза .
Прибор продолжает выполнять этап «анти‐
сминание» еще примерно 30 минут.
Этап «антисминание» позволяет удалить
складки с белья.
Белье можно извлечь до окончания работы
этапа «антисминание». Для наилучших ре‐
зультатов рекомендуется извлекать белье, ко‐
гда данный этап почти или окончательно зав‐
ершен.
По окончании выполнения этапа «антисмина‐
ние»:
• Индикатор горит, но не мигает.
• Индикатор
гаснет.
• Индикатор Старт/Пауза гаснет.
1. Выключите прибор нажатием на кнопку
«Вкл/Выкл».
2. Откройте дверцу прибора.
3. Выньте белье.
4. Закройте дверцу прибора.
Всегда очищайте фильтр и опорож‐
няйте резервуар для воды по оконча‐
нии программы.
РУССКИЙ
7.5 Функция автоматического
перехода в режим «ОЖИДАНИЕ»
Для снижения энергопотребления данная
функция автоматически выключает прибор:
25
• Спустя пять минут, если потребитель не за‐
пустил программу.
• Через пять минут по окончании программы.
8. УКАЗАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ
8.1 Подготовка белья
• Закройте молнии.
• Застегните пуговицы или иные крепления
пододеяльников.
• Не позволяйте завязкам или лентам (на‐
пример, тесемкам фартука) свободно раз‐
виваться. Завяжите их старта программы.
• Извлеките все содержимое карманов.
• Если у предмета одежды имеется внутрен‐
ний слой из ваты, выверните его наизнанку.
Ватный слой всегда должен находиться
снаружи.
• Рекомендуем выбирать программу, подхо‐
дящую к типу ткани, белье из которой за‐
гружено в прибор.
Ярлык
изде‐
лия
• Не загружайте ткани насыщенных цветов
вместе со светлыми тканями. Ткани насы‐
щенных цветов могут полинять.
• Для изделий из трикотажа и хлопка исполь‐
зуйте соответствующую програму, чтобы
избежать усадки одежды.
• Убедитесь, что вес белья не превышает
максимально допустимого веса, указанного
в Таблице программ.
• Сушите только изделия, для которых допу‐
скается сушка в сушильном барабане. Ру‐
ководствуйтесь информацией на ярлыках
изделий.
Описание
Изделия, для которых допускается сушка в сушильном барабане.
Изделия, для которых допускается сушка в сушильном барабане. Выберите
программу со стандартной температурой.
Изделия, для которых допускается сушка в сушильном барабане. Выберите
программу с низкой температурой.
Изделия, сушка которых в сушильном барабане не допускается.
26 www.electrolux.com
9. УХОД И ОЧИСТКА
9.1 Очистка фильтра
1.
2.
2
1
3.
4.
5.
6.
1
2
9.2 Слив воды из контейнера для сбора конденсата
1.
2.
3.
4.
РУССКИЙ
27
Воду из резервуара для воды можно
использовать в качестве дистиллиро‐
ванной воды (например, для глажки с
использованием пара). Перед ис‐
пользованием этой воды отфиль‐
труйте ее от загрязнений.
9.3 Очистка конденсатора
1.
2.
3.
4.
2
1
1
2
11
1
2
5.
6.
7.
8.
21
3
9.4 Чистка барабана
9.5 Чистка снаружи
Протрите барабан влажной тряпкой. Исполь‐
зуйте только нейтральные моющие средства.
Не используйте абразивные средства, цара‐
пающие губки и растворители.
Вытрите барабан насухо мягкой тряпкой.
Протрите прибор влажной тряпкой. Исполь‐
зуйте только нейтральные моющие средства.
Не используйте абразивные средства, цара‐
пающие губки и растворители.
Вытрите прибор насухо мягкой тряпкой.
28 www.electrolux.com
9.6 Очистка вентиляционных
щелей
Для удаления ворса из вентиляционных ще‐
лей воспользуйтесь пылесосом.
10. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
10.1
Неисправность
Возможное решение
Прибор не включается.
Убедитесь, что вилка сетевого шнура вставле‐
на в розетку электропитания.
Убедитесь, что предохранитель на электрощи‐
те не поврежден.
Программа не запускается.
Нажмите на Старт/Пауза .
Убедитесь, что дверца прибора закрыта.
Дверца прибора не закрывается.
Убедитесь, что фильтр установлен правильно.
Убедитесь, что белье не оказалось зажатым
между дверцей прибора и резиновым уплотне‐
нием.
Прибор автоматически останавливает‐
ся во время работы.
Убедитесь, что контейнер для сбора конденса‐
та пуст. Нажмите на Старт/Пауза , чтобы снова
запустить программу.
Дисплей показывает большую продол‐
жительность программы.1)
Убедитесь, что вес белья соответствует про‐
должительности программы.
Убедитесь, что фильтр не требует очистки.
Белье слишком мокрое. Снова отожмите белье
в стиральной машине.
Позаботьтесь о том, чтобы температура в по‐
мещении не была слишком высокой.
Дисплей показывает короткую продол‐
жительность программы.
Задайте программу Time Drying или Extra Dry.
На дисплее отображается Ошибка.
Если Вы захотите задать новую программу,
выключите и включите прибор.
Убедитесь, что выбранные функции примени‐
мы к заданной программе.
На дисплее отображается «E51».
Выключите и включите прибор. Запустите но‐
вую программу. Если неисправность появится
снова, обратитесь в сервисный центр.
1) По истечении примерно 5 часов работа программы автоматически завершается
РУССКИЙ
10.2 Результаты сушки
неудовлетворительны
• Слишком много белья в приборе.
• Барабан загрязнен.
• Неверная настройка датчика проводимо‐
сти.
• Засорены вентиляционные щели.
• Неверный выбор программы.
• Засорен фильтр.
• Засорен конденсатор.
11. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Размеры, (мм)
Высота / Ширина / Глуби‐ 600 / 850 – 865 / 600
на
Макс. глубина
(с открытой дверцей прибора)
1090 мм
Макс. ширина
(с открытой дверцей прибора)
950 мм
Подключение к электросети
Напряжение
230 В
Частота
50 Гц
Предохранитель
10 A
Полная мощность
2800 Вт
Объем барабана
118 л
Вес прибора
41 кг
Белье: макс. вес
8 кг
Тип использования
Бытовой
Температура окружающей среды
Энергопотребление 1)
Мин.
5°C
Макс.
35°C
кВт·ч/цикл
4,80 кВт·ч
560 кВт·ч
Годичное энергопотребление 2)
Класс энергопотребления
Потребляемая мощность
29
B
При оставлении во вклю‐
ченном состоянии
0,55 W
В выключенном состоя‐
нии
0,55 W
1) В соответствии с EN 61121. 8 кг хлопка на скорости отжима 1000 об/мин.
2) Годовое энергопотребление в кВт·ч из расчета 160 циклов сушки с использованием стандартной
программы для хлопка при полной и частичной загрузке и потреблении, рассчитанном для
энергосберегающих режимов. Фактическое энергопотребление при конкретном цикле будет
зависеть от того, как используется прибор (ПОЛОЖЕНИЕ ЕС №392/2012).
30 www.electrolux.com
12. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Материалы с символом
следует сдавать
на переработку. Положите упаковку в
соответствующие контейнеры для сбора
вторичного сырья.
Принимая участие в переработке старого
электробытового оборудования, Вы
помогаете защитить окружающую среду и
здоровье человека. Не выбрасывайте вместе
с бытовыми отходами бытовую технику,
помеченную символом . Доставьте
изделие на местное предприятие по
переработке вторичного сырья или
обратитесь в свое муниципальное
управление.
Українська
31
ЗМІСТ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ОПИС ВИРОБУ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ТАБЛИЦЯ ПРОГРАМ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ФУНКЦІЇ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
НАЛАШТУВАННЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ЩОДЕННЕ КОРИСТУВАННЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ПОРАДИ І РЕКОМЕНДАЦІЇ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ДОГЛЯД ТА ЧИСТКА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
УСУНЕННЯ ПРОБЛЕМ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ТЕХНІЧНІ ДАНІ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32
34
34
35
37
38
39
40
40
42
43
МИ ПРО ВАС ДУМАЄМО
Дякуємо за покупку приладу Electrolux. Ви обрали продукт, який втілює в собі десятки років професійного
досвіду та інновацій. Оригінальний та стильний, він був розроблений з думкою про вас. Тому щоразу, коли
ви ним користуєтесь, ви можете бути впевнені в отриманні гарних результатів.
Ласкаво просимо в світ Electrolux.
Звертайтеся на наш веб-сайт:
Поради з використання, брошури, інструкції з усунення несправностей, сервісна інформація:
www.electrolux.com
Зареєструйте виріб, щоб отримати покращене обслуговування:
www.electrolux.com/productregistration
Придбання приладдя, витратних матеріалів та оригінальних запчастин для вашого приладу:
www.electrolux.com/shop
РОБОТА З КЛІЄНТАМИ ТА СЕРВІСНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ
Рекомендується використовувати оригінальні запчастини.
При звертанні до сервісного центру необхідно мати наступну інформацію.
Її можна знайти на табличці з технічними даними. Модель, номер виробу, серійний номер.
Увага! Важлива інформація з техніки безпеки.
Загальна інформація та рекомендації
Екологічна інформація
Може змінитися без оповіщення.
32 www.electrolux.com
1.
ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ
Перед установкою та експлуатацією приладу
слід уважно прочитати інструкцію користува‐
ча. Виробник не несе відповідальності за пош‐
кодження, що виникли через неправильне
встановлення або експлуатацію. Інструкції з
користування приладом слід зберігати з ме‐
тою користування в майбутньому.
1.1 Безпека дітей і вразливих осіб
Попередження!
Існує ризик задушення, ушкоджень чи
втрати працездатності.
• Цей прилад може використовуватись діть‐
ми старше 8 років та особами із зниженими
фізичними, сенсорними або психічними
можливостями чи недостатнім досвідом і
знаннями лише під наглядом або після про‐
ведення інструктажу стосовно користуван‐
ня приладом відповідальною за їх безпеку
людиною.
• Не дозволяйте дітям гратися з приладом.
• Пакувальні матеріали слід тримати в недо‐
ступному для дітей місці.
• Усі миючі засоби слід тримати в недоступ‐
ному для дітей місці.
• Не допускайте дітей та домашніх тварин до
відчинених дверцят приладу.
• Не можна доручати чищення або технічне
обслуговування дітям без відповідного на‐
гляду.
1.2 Установка
• Повністю зніміть упаковку.
• Не встановлюйте й не використовуйте пош‐
коджений прилад.
• Дотримуйтеся інструкцій, що постачаються
разом із приладом.
• Переконайтеся, що підлога, де буде вста‐
новлено прилад, є рівною, міцною, чистою
та зможе витримати вплив високої темпе‐
ратури.
• Не встановлюйте та не користуйтеся при‐
ладом у приміщеннях, де температура опу‐
скається нижче 5 °C або перевищує 35°C.
• Не встановлюйте прилад у місцях, де не
можна повністю відкрити дверцята прила‐
ду.
• Прилад важкий, тому будьте обережні, пе‐
ресуваючи його. Обов’язково одягайте за‐
хисні рукавички.
• Завжди переміщайте прилад по вертикалі.
• Забезпечте, щоб повітря могло вільно цир‐
кулювати між приладом і підлогою.
• Переконайтеся, що килим не закривайте
вентиляційні отвори в нижній частині при‐
ладу (якщо передбачено).
• Витяжне повітря не слід відводити в димо‐
хід, який використовується для відведення
диму від техніки, що спалює газ або інші па‐
лива.
• Використане повітря не слід відводити в ди‐
мохід, призначений для відведення диму
від техніки, що працює на газі або іншому
паливі. (якщо застосовується)
• Переконайтеся, що кімната, у якій здійс‐
нюється встановлення, достатньо провіт‐
рюється і в кімнату не потраплятиме зво‐
ротній потік газів від пристроїв, які працю‐
ють на паливі, а також від відкритого вогню.
• Переконайтеся, що кімната, де встано‐
влюється прилад, достатньо провітрюється
і в неї не потрапляють гази, що утворюють‐
ся в результаті спалювання палива іншими
приладами, включаючи каміни.
• Прилад можна встановити окремо або
вмонтувати під кухонну робочу поверхню
(необхідні зазори див. у брошурі «Установ‐
ка»).
• Встановивши прилад у місці постійної екс‐
плуатації, за допомогою спиртового рівня
переконайтеся, що він точно вирівнений. За
потреби вирівнюйте його, обертаючи ніжки.
Підключення до електромережі
Попередження!
Існує небезпека пожежі й ураження
електричним струмом.
• Прилад повинен бути заземленим.
• Переконайтеся, що електричні параметри
на табличці з технічними даними відповіда‐
ють параметрам електромережі. У разі не‐
відповідності слід звернутися до електрика.
• Завжди користуйтеся правильно встановле‐
ною протиударною розеткою.
• Не використовуйте розгалужувачі, перехід‐
ники й подовжувачі.
Українська
• Під час встановлення приладу пильнуйте,
щоб не пошкодити кабель живлення і штеп‐
сель. Якщо кабель електроживлення необ‐
хідно замінити, цю процедуру мають вико‐
нувати фахівці з нашого Центру технічного
обслуговування.
• Вмикайте штепсель у розетку лише після
завершення установки. Переконайтесь, що
після установки є вільний доступ до розетки
електроживлення.
• Не тягніть за кабель живлення, щоб відклю‐
чити прилад від електромережі. Тягніть
тільки за штепсельну вилку.
• Не торкайтеся кабелю живлення чи штеп‐
сельної вилки вологими руками.
• Цей прилад відповідає директивам ЄЕС.
1.3 Користування
Попередження!
Ризик пожежі, вибуху, поразки елек‐
тричним струмом або пошкодження
приладу
• Цей прилад призначений лише для дом‐
ашнього використання.
• Не змінюйте технічні характеристики прила‐
ду.
• Завершальна частина циклу сушіння прохо‐
дить без нагрівання (цикл охолодження),
щоб речі не були пошкоджені.
Якщо ви зупинили прилад до кінця циклу
сушіння, негайно вийміть і розкладіть всі
речі: таким чином тепло може розсіятися.
• Якщо ви використовуєте пом'якшувач або
аналогічні продукти, дотримуйтесь інструк‐
цій на упаковці.
• Не користуйтеся приладом без фільтрів
Очищайте фільтр ворсу до і після кожного
використання.
• Видаліть ворс, який накопичився навколо
приладу.
• Забороняється сушити пошкоджений одяг,
який містить підкладки або набивальний
матеріал.
• Забороняється сушити у приладі такі речі,
як поролон (латексна губка), шапочки для
душу, вироби з водонепроникних тканин,
прогумовані вироби, а також одяг і подушки
з поролоновим наповнювачем.
• Перед сушінням елементи, які були в кон‐
такті з речовинами, такими як рослинна
олія, ацетон, спирт, бензин, гас, плямови‐
відники, скипидар, віск та усувачі воску,
•
•
•
•
•
•
•
•
•
33
промийте в гарячій воді з додатковою кіль‐
кістю миючого засобу.
Не сушіть речі в приладі, якщо для чищен‐
ня використовувалися промислові хімікати.
Переконайтеся, що газові запальнички або
сірники не залишилися в кишенях одягу.
Сушити у приладі дозволяється лише речі,
придатні для сушіння у сушильному бара‐
бані. Дотримуйтеся вказівок на етикетках
до кожного виробу.
У приладі не можна сушити речі, які не були
перед цим випрані.
Якщо білизна випрана із застосуванням
плямовивідника, її необхідно додатково
прополоскати, перш ніж завантажувати в
сушильний барабан.
Конденсаційна вода не придатна для пиття
або приготування їжі. Вживання такої води
може завдати шкоди здоров’ю людей та
тварин.
Не сідайте й не ставайте на відкриті двер‐
цята.
Дотримуйтесь максимального обсягу заван‐
таження 8 кг (див. розділ «Таблиця про‐
грам»
Не сушіть мокрі речі в сушильному бараба‐
ні.
1.4 Догляд і чищення
Попередження!
Є ризик травмування або пошкоджен‐
ня приладу.
• Перш ніж виконувати технічне обслугову‐
вання, вимкніть прилад і вийміть вилку з ро‐
зетки.
• Не використовуйте воду з пульверизатора
або пар для чищення приладу.
• Протріть прилад вологою м’якою ганчіркою.
Застосовуйте лише нейтральні миючі засо‐
би. Не застосовуйте абразивні засоби,
абразивні серветки, розчинники або мета‐
леві предмети.
1.5 Утилізація
Попередження!
Існує небезпека травмування або за‐
душення.
• Відключіть прилад від електромережі.
• Відріжте кабель живлення і викиньте його.
34 www.electrolux.com
• Зніміть дверний замок, щоб уникнути запи‐
рання дітей і домашніх тварин у приладі.
Цей продукт по змісту небезпечних речовин
відповідає вимогам Технічного регламенту
обмеження використання деяких небезпечних
речовин в електричному та електронному
обладнанні (постанова Кабінета Міністрів
України №1057 від 3 грудня 2008р.)
2. ОПИС ВИРОБУ
1
4 Фільтр
2
5 Кнопка для дверцят конденсатора
6 Отвори для виходу повітря
7 Регульовані ніжки
8 Дверцята конденсатора
3
4
11
5
10
6
9
7
8
1 Контейнер для води
2 Панель керування
3 Дверцята приладу
9 Кришка конденсатора
10 Замки для кришки конденсатора
11 Табличка з технічними даними
Ви можете власноруч перевстанови‐
ти дверцята на інший бік. У деяких
випадках це спрощує завантаження
та виймання білизни. Це також може
бути необхідним із точки зору існую‐
чих обмежень на встановлення при‐
ладу (див. окремий інформаційний
листок).
3. ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ
1
2
3
4
5
6
8
1 Перемикач програм
2 Дисплей
3 Сенсорна кнопка Time (Час)
7
4 Сенсорна кнопка Отлож. Старт (Відкладе‐
ний пуск)
5 Сенсорна кнопка Тонкие ткани (Делікатні
тканини)
Українська
6 Сенсорна кнопка Шерсть (Вовна)
7 Сенсорна кнопка Старт/Пауза (Пуск/пау‐
35
8 Кнопка ввімкнення/вимкнення
за)
Торкніться сенсорної кнопки пальцем
в області символу або назви функції.
Не торкайтеся кнопок панелі керуван‐
ня в рукавицях.
Панель керування завжди має бути
чистою та сухою.
Індикатори
Опис
Звукові сигнали.
Вмикання захисту від доступу дітей.
Контейнер для води.
Фільтр.
Конденсатор.
Фаза сушіння.
Фаза охолодження.
Фаза запобігання зморшкам.
Відкладений запуск.
Тривалість програми.
Тривалість часу сушіння.
-
Тривалість відкладеного запуску.
-
4. ТАБЛИЦЯ ПРОГРАМ
Програми
Тип завантаження/макс. завантаження1)/позначка на етикетці
Cotton (Бавовна)
Очень сухое (Дуже
сухо)
Сухое (Добре вису‐
шена)
Ступінь сухості: дуже суха. / 8кг/
Ступінь сухості: добре висушені речі. / 8кг/
В шкаф (Сушіння
для зберігання) 2)3)
Ступінь сухості: для зберігання в шафі. /8кг/
Под утюг (Сушіння
для прасування) 2)
Ступінь сухості: для прасування. / 8кг/
Синтетика (Синтетика)
Очень сухое (Дуже
сухо)
Ступінь сухості: дуже суха. / 3,5 кг/
36 www.electrolux.com
Програми
Тип завантаження/макс. завантаження1)/позначка на етикетці
В шкаф (Сушіння
для зберігання) 2)
Ступінь сухості: для зберігання в шафі. / 3,5 кг/
Под утюг (Сушіння
для прасування)
Ступінь сухості: для прасування. / 3,5 кг/
Легкая глажка
(Легке прасування)
Тканини, що не зминаються та потребують мінімального прасу‐
вання. Результат сушіння залежить від виду тканини. Струшуй‐
те речі, перш ніж класти їх у прилад. Коли програма завер‐
шиться, одразу вийміть речі й повісьте їх на вішалку. / 1 кг (або
5 сорочок)/
Одеяла (Ковдра)
Для сушіння односпальних або двоспальних ковдр і подушок (з
пір'я або синтетичних наповнювачів). Делікатна програма з
теплим повітрям. / 3 кг/
Тонкие тканиs (Тон‐
ка білизна)
Шовкові тканини й жіноча спідня білизна. Делікатна програма з
теплим повітрям. / 3 кг
Вовняні тканини. Лагідне сушіння виробів із вовни, які можна
прати. Після завершення програми негайно вийміть речі. /1 кг
Шерсть (Вовна) 4)
Для сушіння спортивного взуття лише з підставкою для сушін‐
ня (див. окрему інструкцію щодо підставки для сушіння). /1 па‐
ра спортивного взуття
ня)
Освежить (Oсвіжен‐
Время (Сушіння із
заданою тривалістю)
Короткая (Швидко)
Освіження тканин, що зберігалися. /1 кг
З цією програмою можна використовувати функцію Time і вста‐
новити тривалість програми. / 8кг/
Для сушіння виробів із бавовняних і синтетичних тканин при
низькій температурі. / 2 кг/
1) Вказана максимальна вага сухих речей.
2) Лише для дослідницьких установ: стандартні програми для випробувань, зазначених у стандарті EN
61121.
3) Відповідно до Директиви 932/2012. Програма Cotton: Cupboard dry (Бавовна: сушіння для
зберігання) — це стандартна програма для бавовни. Вона може використовуватися для сушіння
вологої звичайної білизни з бавовни, і це найбільш економічна програма з точки зору
енергоспоживання.
4) Програма сушіння вовняних речей у цій машині була схвалена компанією Woolmark для сушіння
виробів із вовни, які можна прати в машині, за умови дотримання інструкцій із прання та сушіння,
наведених на етикетці виробу та наданих виробником цієї машини. M1221. У Великобританії,
Ірландії, Гонконзі та Індії символ Woolmark є товарним знаком.
Українська
37
5. ФУНКЦІЇ
5.1 Time (Час)
5.2 Шерсть (Вовна)
Ця функція використовується з програмою
Время (Сушіння із заданою тривалістю) і про‐
грамою Шерсть (Вовна) (лише з підставкою
для сушіння).
Ця функція доступна лише для програми
Шерсть (Вовна) . Для отримання більш сухої
білизни натисніть сенсорну кнопку
Шерсть
(Вовна) кілька разів, щоб збільшити трива‐
лість програми.
Коротку тривалість рекомендується
встановлювати з невеликою кількістю
білизни або лише для однієї речі.
• Програма Время (Сушіння із заданою три‐
валістю) : можна встановити тривалість ви‐
конання програми від 10 хвилин до 2 годин.
Установка тривалості залежить від кількості
білизни у приладі.
• Програма Шерсть (Вовна) : можна встано‐
вити тривалість виконання програми від
30 хвилин до 4 годин. Установка тривалості
залежить від кількості білизни у приладі.
Якщо вибрати функцію Time (Час) у поєднанні
із програмою Wool (Вовна), автоматично бло‐
кується функція Шерсть (Вовна) .
5.3 Тонкие ткани (Делікатні
тканини)
За допомогою цієї функції можна встановити
програму делікатного сушіння при низькій
температурі. Використовуйте цю функцію для
на ети‐
синтетичних тканин, які мають знак
кетці (наприклад, акрил або віскоза).
Програми1)
Cotton (Бавовна)
Очень сухое (Дуже сухо)
●
Сухое (Добре висушена)
●
В шкаф (Сушіння для збе‐
рігання)
●
Под утюг (Сушіння для
прасування)
●
Синтетика (Синтетика)
●
Очень сухое (Дуже сухо)
В шкаф (Сушіння для збе‐
рігання)
●
Под утюг (Сушіння для
прасування)
●
Легкая глажка (Легке
прасування)
●
●
Одеяла (Ковдра)
Тонкие тканиs (Тонка бі‐
лизна)
Шерсть (Вовна)
●
●2)
●
●
38 www.electrolux.com
Програми1)
Освежить (Oсвіження)
Время (Сушіння із зада‐
ною тривалістю)
●
●
Короткая (Швидко)
1) Для кожної програми можна встановити принаймні одну функцію. Щоб увімкнути або вимкнути
функцію, натисніть відповідну сенсорну кнопку.
2) Тільки з підставкою для сушіння
6. НАЛАШТУВАННЯ
A
B
C
D
E
A) Сенсорна кнопка Time (Час)
B) Сенсорна кнопка Отлож. Старт (Відкладе‐
ний пуск)
C) Сенсорна кнопка Тонкие ткани (Делікатні
тканини)
D) Сенсорна кнопка Шерсть (Вовна)
E) Сенсорна кнопка Старт/Пауза (Пуск/пауза)
6.1 Функція захисту від доступу
дітей
Ця опція дозволяє дітям гратися з приладом,
у той час як програма працює. Перемикач
програм і сенсорні кнопки заблоковані. Пра‐
цює тільки кнопка увімкнення/вимкнення.
Активація функції захисту від доступу дітей
1. Для увімкнення приладу натисніть кнопку
увімкнення/вимкнення.
2. Одночасно натисніть і утримуйте сенсорні
кнопки (A) і (D), поки не загориться індика‐
тор захисту від доступу дітей.
• Можна вимкнути функцію захисту від
доступу дітей, у той час як програма
працює. Натисніть і утримуйте ті ж самі
сенсорні кнопки, поки індикатор захисту
від доступу дітей не згасне.
6.2 Увімкнення/вимкнення
звукового сигналу
Щоб увімкнути або вимкнути звукові сигнали,
одночасно натисніть і утримуйте сенсорні
кнопки (B) і (C) протягом приблизно 2 секунд.
6.3 Жорсткість та провідність води
В різних місцевостях жорсткість води різна.
Жорсткість води впливає на провідність води
та на роботу датчика провідності в приладі.
Якщо вам відоме значення провідності води,
ви можете відрегулювати датчик для сушіння
з кращими результатами.
Регулювання датчика провідності
1. Для увімкнення приладу натисніть кнопку
увімкнення/вимкнення.
2. Одночасно натисніть і утримуйте сенсорні
кнопки (A) і (B), поки не загориться один із
індикаторів:
•
(низька провідність <300 мкС/
см)
•
(середня провідність 300-600
мкС/см)
•
(висока провідність >600 мкС/
см)
3. Натискайте на цю сенсорну кнопку (E) до‐
ти, доки не загориться індикатор потрібно‐
го рівня.
4. Щоб підтвердити налаштування, одночас‐
но натисніть і утримуйте сенсорні кнопки
(A) і (B) протягом приблизно 2 секунд.
Українська
39
7. ЩОДЕННЕ КОРИСТУВАННЯ
Перед першим застосуванням
1. Витріть прилад вологою ганчіркою.
2. Запустіть коротку програму (наприклад, 30
хвилин) з вологою білизною.
7.1 Негайний пуск програми
1. Підготуйте білизну та завантажте її у при‐
лад.
2. Щоб увімкнути прилад, натисніть кнопку
ввімкнення/вимкнення.
3. Установіть програму та функції, що відпо‐
відають типу завантаження.
• На дисплеї відобразиться тривалість
програми.
4. Натисніть сенсорну кнопку Старт/Пауза
(Пуск/пауза) , щоб запустити програму.
Обережно!
Переконайтеся, що білизна не потра‐
пляє між дверцятами приладу та гу‐
мовою прокладкою, коли дверцята
закриваються.
7.2 Відкладений пуск програми
1. Установіть програму та функції, що відпо‐
відають типу завантаження.
2. Натискайте кнопку відкладеного пуску, до‐
ки не дисплеї не з’явиться потрібний час
відкладеного пуску.
• Пуск програми можна відкласти на пе‐
ріод від 30 хвилин до 20 годин.
3. Натисніть сенсорну кнопку Старт/Пауза
(Пуск/пауза) , щоб розпочати зворотний
відлік. На дисплеї відобразиться зворот‐
ний відлік часу до відкладеного пуску.
• Після закінчення зворотного відліку
програма запуститься автоматично.
7.3 Зміна програми
1. Для вимкнення приладу натисніть кнопку
увімкнення/вимкнення.
2. Для увімкнення приладу натисніть кнопку
увімкнення/вимкнення.
3. Оберіть програму.
7.4 Після завершення програми
Про завершення програми свідчать описані
нижче ознаки.
• Лунає переривчастий звуковий сигнал.
• Блимає індикатор .
• Починає світитися індикатор
.
• Світиться індикатор Старт/Пауза (Пуск/пау‐
за) .
Ще близько 30 хвилин прилад продовжує пра‐
цювати на фазі розправлення зморшок.
На фазі розправлення зморшок усуваються
зморшки, що утворилися на білизні.
Білизну можна вийняти до завершення фази
розправлення зморшок. Для покращення ре‐
зультату рекомендується виймати білизну, ко‐
ли фаза повністю або майже завершилася.
Про завершення фази розправлення зморшок
свідчать описані нижче ознаки.
• Індикатор світиться, але не блимає.
• Індикатор
згасає.
• Індикатор Старт/Пауза (Пуск/пауза) згасає.
1. Вимкніть прилад, натиснувши кнопку ввім‐
кнення/вимкнення.
2. Відчиніть дверцята приладу.
3. Вийміть білизну.
4. Зачиніть дверцята приладу.
Завжди очищайте фільтр і спорож‐
няйте контейнер для води після за‐
вершення програми.
7.5 Функція автоматичного режиму
очікування
Для зменшення споживання енергії ця функ‐
ція автоматично вимикає прилад:
• Через 5 хвилин, якщо ви не запустите про‐
граму.
• Через 5 хвилин після закінчення програми.
40 www.electrolux.com
8. ПОРАДИ І РЕКОМЕНДАЦІЇ
8.1 Підготовка білизни
• Застібніть «блискавки».
• Застібніть фіксатори на пухових виробах.
• Не тримайте стрічки вільними (наприклад,
стрічки фартуха). Зв'яжіть їх, перш ніж запу‐
стити програму.
• Видаліть всі речі з кишень.
• Якщо виріб має внутрішній шар з бавовни,
виверніть її навиворіт. Переконайтеся, що
шар бавовни завжди зовнішний.
• Рекомендується встановити правильну про‐
граму, придатну для того типу тканин, які
знаходяться в приладі.
• Не кладіть тканини з яскравими кольорами
разом із тканинами в світлих тонах. Яскраві
кольори можуть линяти.
• Використовуйте відповідну програму для
сушіння бавовняних в'язаних і трикотажних
виробів, оскільки вони можуть зсідатися.
• Переконайтеся, що білизна важить не біль‐
ше, ніж максимальна вага, який наведена в
таблиці програм.
• Сушіть тільки білизну, яка придатна для су‐
шильної машини. Звертайте увагу на ети‐
кетки на виробах.
Етикет‐ Опис
ка на
тканині
Білизна, яка є придатною для сушильної машини.
Білизна, яка є придатною для сушильної машини. Встановіть програму з нор‐
мальною температурою.
Білизна, яка є придатною для сушильної машини. Встановіть програму з низь‐
кою температурою.
Білизна, яка не є придатною для сушильної машини.
9. ДОГЛЯД ТА ЧИСТКА
9.1 Очищення фільтру
1.
2.
2
1
3.
4.
Українська
5.
6.
1
2
9.2 Зливання води з контейнера для води
1.
2.
3.
4.
Ви можете використовувати воду з
контейнера в якості альтернативи ди‐
стильованій воді (наприклад, для пра‐
сування з парою). Перш ніж викори‐
стовувати воду, видаліть залишки
бруду з фільтра.
9.3 Очищення конденсатора
1.
2.
41
42 www.electrolux.com
3.
4.
2
1
1
2
11
1
2
5.
6.
7.
8.
21
3
9.4 Чищення барабана
стосовуйте абразивні продукти, абразивні
серветки чи розчинники.
Насухо протріть прилад м’якою тканиною.
Витріть барабан вологою ганчіркою. Застосо‐
вуйте лише нейтральні миючі засоби. Не за‐
стосовуйте абразивні продукти, абразивні
серветки чи розчинники.
Протріть барабан м'якою ганчіркою.
9.6 Очищення отворів для виходу
повітря
9.5 Чищення ззовні
Використовуйте пилосос для видалення пуху
з отворів для виходу повітря.
Витріть прилад вологою ганчіркою. Застосо‐
вуйте лише нейтральні миючі засоби. Не за‐
10. УСУНЕННЯ ПРОБЛЕМ
10.1
Проблема
Можливе рішення
Прилад не вмикається.
Переконайтесь у тому, що вилка вставлена в
розетку.
Переконайтесь у тому, що всі запобіжники
справні.
Програма не запускається.
Натисніть кнопку Старт/Пауза (Пуск/пауза) .
Українська
Проблема
43
Можливе рішення
Переконайтесь у тому, що дверцята приладу
зачинені.
Дверцята не зачиняються.
Переконайтеся, що фільтри правильно встано‐
влені.
Переконайтеся, що білизна не потрапляє між
дверцятами приладу та гумовою прокладкою.
Прилад зупиняється під час роботи.
Переконайтеся, що контейнер для води порож‐
ній. Щоб знову запустити програму, натисніть
кнопку Старт/Пауза (Пуск/пауза) .
На дисплеї відображається тривалість
довгої програми.1)
Переконайтеся, що вага білизни відповідає
тривалості програми.
Подбайте про те, щоб фільтри були чисті.
Білизна занадто волога. Повторіть віджимання
білизни в пральній машині.
Переконайтеся, що температура в приміщенні
не занадто висока.
На дисплеї відображається тривалість
короткої програми.
Установіть програму Time Dryingабо Extra Dry.
На дисплеї відображається Err.
Якщо ви хочете встановити нову програму,
вимкніть і ввімкніть прилад.
Переконайтеся, що функції відповідають про‐
грамі.
На дисплеї відображається E51).
Вимкніть і ввімкніть прилад. Запустіть нову про‐
граму. Якщо проблема виникає знову, зверніть‐
ся до сервісного центру.
1) Максимум через 5 годин програма автоматично припиняється
10.2 Якщо результати сушіння
незадовільні
• Встановлена програма була неправильною.
• Засмітився фільтр.
• Засмітився конденсатор.
• У приладі було занадто багато білизни.
• Барабан забруднений.
• Неправильне налаштування датчика про‐
відності.
• Отвори для виходу повітря забиті.
11. ТЕХНІЧНІ ДАНІ
Розміри (мм)
Ширина/висота/глибина
600 / 850 – 865 / 600
Макс. глибина
(з відкритими дверцятами)
1090 мм
Макс. ширина
(з відкритими дверцятами)
950 мм
Підключення до електромережі
Напруга
230 В
44 www.electrolux.com
Частота струму
50 Гц
Запобіжник
10 A
Загальна потужність
2800 Вт
Об’єм барабана
118 л
Вага приладу
41 кг
Білизна: макс. вага
8 кг
Тип використання
Побутові прилади
Навколишня температура
Споживання електроенергії 1)
Мін.
5 °C
Макс.
35 °C
кВт / цикл
4,80 кВт-год
Річне споживання електроенергії
560 кВт-год
Клас енергетичної ефективності
B
2)
Споживання енергії
Режим «Залишити увім‐
кненим»
0,55 W
Режим «Вимкнено»
0,55 W
1) Згідно з EN 61121. 8 кг бавовни, швидкість обертання 1000 об/хв.
2) Споживання електроенергії в кВт-год, виходячи із 160 циклів сушіння стандартної програми для
бавовни при повному і частковому завантаженні і споживання в режимах із зниженою потужністю.
Фактичне споживання енергії на цикл залежатиме від характеру використання приладу
(ПОЛОЖЕННЯ (ЄС) № 392/2012).
12. ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ
Здавайте на повторну переробку матеріали,
.
позначені відповідним символом
і електронних приладів. Не викидайте
прилади, позначені відповідним символом
Викидайте упаковку у відповідні контейнери
для вторинної сировини.
Допоможіть захистити навколишнє
середовище та здоров’я інших людей і
забезпечити вторинну переробку електричних
разом з іншим домашнім сміттям. Поверніть
продукт до заводу із вторинної переробки у
вашій місцевості або зверніться до місцевих
муніципальних органів влади.
,
Українська
45
46 www.electrolux.com
Українська
47
136920421-A-192013
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement