ROSENLEW | RTK200 | User manual | Rosenlew RTK200 Ohjekirja

Rosenlew RTK200 Ohjekirja
JOHTAVA
LAATUA KOTIISI
BRUKSANVISNING
KÄYTTÖOHJE
BRUKSANVISNING
KÄYTTÖOHJE
TORKTUMLARE
KUIVAUSRUMPU
RTK 200
SF
S
ONNITTELEMME UUDEN KUIVAUSRUMPUSI JOHDOSTA
Suosittelemme, että luet koko käyttöohjeen läpi ennen
kuin käytät kuivausrumpua, jotta tiedät millainen
kuivausrumpu on ja miten se toimii.
SUOMI
Välttääksesi vaaroja, joita on aina olemassa,
kun käytetään sähkölaitteita, on tärkeää että kuivausrumpu
asennetaan oikealla tavalla ja että luet turvallisuustiedot
tarkoin läpi, jottet käytä konetta väärin ja aiheuta
tarpeettomia onnettomuustilanteita.
Säilytä käyttöohje ja huolehdi siitä, että se on lähettyvillä,
kun kuivausrumpua käytetään.
15
SISÄLLYSLUETTELO
Turvallisuustietoa
Asennus ja huolto
■ Käyttö
■ Laitteen hävittäminen
■
17
17
17
17
ASENTAJALLE
KÄYTTÄJÄLLE
Kuivausrummun kuvaus
18
Ohjauspaneelin toimintojen kuvaus
Luukun avaus
■ Merkkivalot/painikkeet
■ Valintatoiminnot
■ Ohjelmanvalitsin
19
19
19
20
Ohjelmat
21
■
Näin käytät kuivausrumpua...
Kuivausohjelman valinta
Valintatoiminto
■ Kuivausohjelman käynnistys
■ Päättynyt kuivausohjelma
■
■
22
22
22
22
Tärkeitä ohjeita käyttäjälle
Kaikkea ei voi kuivata rummussa
■ Tärkätyt tekstiilit
■ Kutistuminen
■ Mitä on nukka?
■ Ajan- ja energiankulutus
■ Pesumerkinnät
■
23
23
23
23
23
23
Hoito ja puhdistus
Nukkasihti
■ Vesisäiliö
■ Kuivausrummun ulkopuoli
■ Lauhdutin
24
24
24
24
Jos kuivausrumpu ei toimi
25
25
25
■
■
■
Huolto ja varaosat
Takuu
16
Tekniset tiedot
26
Asennus
26
26
26
Poistaminen pakkauksesta/kuljetusvauriot
■ Kuivausrummun sijoittaminen
■ Tärkeää lauhduttimella varustetun
kuivausrummun asennuksessa
■ Sähköliitäntä
■ Asennus pesukoneen päälle (lisävaruste)
■ Poistoletkun liittäminen
■
27
27
27
27
TURVALLISUUSTIETOA
Asennus ja huolto
■
■
■
■
Kuivausrumpu on tarkoitettu vain vaatteiden
kuivaamiseen normaaliin kotitalouskäyttöön ja sitä
on käytettävä tämän käyttöohjeen mukaisesti.
Mikäli sitä käytetään muuhun tarkoitukseen, voi
käyttö aiheuttaa vahinkoa ihmisille ja esineille.
Kaikki asennustyöt sekä laitteeseen tehdyt
muutokset, kuten sähköjohdon muutokset, kuuluvat
pätevälle ammattimiehelle. Asiantuntemattomien
henkilöiden tekemät työt voivat huonontaa laitteen
toimintaa ja aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai
esineille.
AB Elektroservicen tai toimittajan valtuuttaman
huoltoliikkeen tulee tehdä huollot ja korjaukset.
Älä koskaan yritä korjata konetta itse.
■
Varmista, että kone ei ole liitäntäjohdon päällä.
■
Kun kone sijoitetaan pesukoneen päälle, on aina
käytettävä lisävarusteena hankittavaa
asennussarjaa.
- tyynyt, pehmusteet, untuvatäytteiset vaatteet jne.
(ne varaavat lämpöä)
- pestyt vaatekappaleet, jotka ovat vaahtomuovista
tai muovin tapaisesta aineesta.
■
Älä kuivaa kangas- tai urheilukenkiä. Ne voivat
jäädä luukun ja rummun väliin, jotka silloin
juuttuvat.
■
Jätä luukku hieman raolleen, kun konetta ei
käytetä, niin että luukun tiivisteet pysyvät
joustavina.
■
Nukkasihti tulee puhdistaa joka kuivauskerran
jälkeen. Älä koskaan käytä kuivausrumpua, mikäli
nukkasihti ei ole paikoillaan tai se on
vahingoittunut, koska tämä aiheuttaa palon vaaran.
Kuivausrummun hävittäminen
■
Kaikki materiaali, joka on merkitty symbolilla
,
voidaan kierrättää ja se tulee viedä hävitettäväksi
asianomaiseen paikkaan romutuksen yhteydessä.
■
Auta välttämään vahinkoja myös, kun
kuivausrumpu on tarkoitus hävittää. Irrota
kuivausrummun sähköjohto pistorasiasta. Katkaise
se aivan kuivausrummun ulostulon vierestä. Ota
tarvittaessa yhteyttä kuntasi viranomaisiin
saadaksesi tietoa siitä, mihin voit viedä
kuivausrumpusi, tai ota yhteyttä AB
Kuivausrumpua käytettäessä
■
Älä anna lasten leikkiä koneen kanssa tai liikuttaa
säätimiä tai liikkuvia/siirrettäviä osia.
■
Älä koske laitteen takaosaan tai rumpuun, sillä ne
kuumenevat kuivauksen aikana. Huolehdi siitä, että
lapset eivät ole koneen lähellä, kun se on päällä.
■
Kotieläimet tai lapset saattavat kiivetä rumpuun;
tarkista rumpu siksi ennen koneen käyttöä.
■
Älä kuormita konetta liikaa (ks. kohta Ohjelmat).
■
Muistakaa aina tarkistaa, ettei pyykin sekaan ole
eksynyt kaasusytytin (riippumatta siitä, toimiiko se
vai ei).
■
Räjähdysvaara: Älä koskaan kuivaa vaatteita,
joissa voi olla herkästi syttyviä liuotinaineita
(bensiiniä, alkoholia, tahranpoistoainetta jne.),
koska aineet voivat aiheuttaa räjähdyksen
höyrystyessään. Vain vedellä pestyjä vaatteita saa
kuivata.
Seuraavia materiaaleja ei saa kuivata
kuivausrummussa, koska ne voivat syttyä palamaan
kuivuessaan liikaa:
17
SUOMI
Lue koko käyttöohje huolellisesti läpi ennen kuin asennat kuivausrummun ja aloitat sen käytön. Tällöin
kuivausrumpu toimii niin kuin sen tuleekin ja siitä on paljon hyötyä.
Kaikkien, jotka käyttävät kuivausrumpua, on tiedettävä kuinka sitä käytetään turvallisesti. Säilytä siksi käyttöohje
ja anna se edelleen kuivausrummun mukana, kun muutat tai myyt sen.
KUIVAUSRUMMUN KUVAUS
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Kansi
Vesisäiliö/ohjelmakaavio
Oven avauspainike
Hellävaraisen kuivauksen valintapainike
Painike äänimerkin kytkemiseksi pois
päältä
Käynnistyskytkin
Merkkivalot
Ohjelmanvalitsin
Merkkivalo
Nukkasihti
Luukun lukko
Valmistuskilpi
Ilmaraot
Lauhdutin
Säädettävät jalat
345 6 7
1
8 9
2
10
11
15
12
18
13 14
OHJAUSPANEELIN TOIMINTOJEN KUVAUS
PELLAVA
ERITTÄIN KUIVA
KAAPPIKUIVA
SILITYSKUIVA
4
KAAPPIKUIVA
SILIÄVÄT
Pa s s e l i
AJASTETTU KUIVAUSOHJELMA 20 MINUUTISTA 90 MINUUTTIIN
KUIVAUS
OVENAUKAISIN
JÄÄHDYTYS
HELLÄVARAINEN KUIVAUS
OHJELMAN PÄÄTTYMINEN
ÄÄNIMERKKI POIS PÄÄLTÄ
KÄYNNISTYS
LAUHDEVESISÄILIÖ TÄYNNÄ
PÄÄLLE / PÄÄLTÄ POIS
200 ELEGANT
RTK 200
1
2
3 4 5
6
7 8
9 10
11
12
1. Vesisäiliö
6. Käynnistyskytkin
Kuivauksen aikana tiivistynyt vesi kerääntyy säiliöön.
Säiliön tyhjennys: ks. kappale Puhdistus.
Kytkimen painaminen alas käynnistää valitsemasi
kuivausohjelman.
HUOM! Mikäli luukku avataan, kun kuivaus on
käynnissä, kuivausrumpu pysähtyy. Sulje luukku ja
paina kytkin jälleen alas. Käynnistyskytkintä on
painettava myös sähkökatkon ja jos vesisäiliö on
tyhjennetty kuivauksen aikana.
2. Ohjelmakaavio
Käyttöohjeiden mukana toimitetaan suomenkielinen
ohjelmakortti.
3. Oven avauspainike
Kun painat painikkeen alas, luukku aukeaa. Mikäli
luukku avataan kuivauksen aikana, kuivausrumpu
pysähtyy. Rumpu käynnistyy, kun painat
käynnistyskytkintä.
4. Hellävaraisen kuivauksen
valintapainike
Kun tämä painike on alhaalla, pyykki kuivataan
alhaisemmalla lämmöllä (1400 W). Käytetään
kuivattaessa arkoja ja lämpöä kestämättömiä
tekokuituja ja yhdessä aikaohjatun kuivauksen kanssa.
HUOM! Kun kuivaus on päättynyt, painike painetaan
takaisin ylös.
5. Painike äänimerkin kytkemiseksi
pois päältä
Kuivauksen päätyttyä kuuluu enimmillään 30
minuutin ajan lyhyitä merkkiääniä, jotka ilmoittavat,
että kuivaus on siliämisvaiheessa. Paina painike alas,
mikäli et halua kuulla merkkiääntä
Tärkeää: Merkkiääni kuuluu noin 1 minuutin ajan,
kun vesisäiliö on täynnä, vaikka painike onkin
alhaalla.
SUOMI
PUUVILLA
1
2
3
7. Kuivauksen merkkivalo
Vihreä lamppu palaa kuivauksen aikana.
8. Jäähdytyksen merkkivalo
Vihreä valo palaa jäähdytysvaiheen aikana. 9 minuutin
aika sisältyy valittuun kuivausaikaan. Jäähdytyksen
aikana lämpö kytkeytyy pois päältä ja pyykki jäähtyy.
Jäähdytysvaihetta ei saa lyhentää tai keskeyttää, koska
jos lämmin pyykki seisoo pitkään, siitä tulee hyvin
ryppyistä ja voi se saada pysyviä vaurioita.
9. Päättyneen ohjelman merkkivalo
Syttyy vuorotellen vesisäiliön merkkivalon
kanssa, kun ohjelma on päättynyt, sekä
siliämisvaiheen aikana.
Merkkivalo muistuttaa siitä, että nukkasihti on
puhdistettava ja että vesisäiliö on tyhjennettävä. Kun
luukku avataan tai ohjelmanvalitsin käännetään
asentoon “0”, valo sammuu.
10. Vesisäiliön merkkivalo
Vilkkuu, kun vesisäiliö on täynnä.
19
11. Ohjelmanvalitsin
Voit valita kahdesta tavasta kuivata pyykkisi:
Jäännöskosteuden sähköinen tunnistus
(Ohjelmat 1 - 4)
Kuivaus päättyy automaattisesti, kun pyykki on
halutun kuivaa. Älä sekoita paksuja ja ohuita
tekstiilejä, jotta kaikki pyykki kuivuisi yhtä hyvin.
Tärkeää! Pyykkiä on ensin lingottava vähintään 500
kierrosta minuutissa.
Aikaohjattu kuivaus
(Enint. 90 minuuttia)
Valitset kuivausajan itse. Aika riippuu kuivattavan
pyykin materiaalista ja määrästä. Valitse ensin
lyhyempi aika, koska pyykki kutistuu, kun se kuivuu
liikaa. Tätä ohjelmaa käytetään myös erillisten
vaatekappaleiden jälkikuivaamiseen, pienen
pyykkimäärän kuivaamiseen (n. 1 kg) ja kun on valittu
hellävarainen kuivaus.
Käännä valitsin oikean ohjelman tai kuivausajan
kohdalle. Kun kuivaus on päättynyt, valitsin
käännetään takaisin “0”:aan.
12. Merkkivalo
Kun käännät ohjelmanvalitsimen haluamasi
ohjelman/ajan kohdalle, lamppu syttyy ja se sammuu,
kun valitsin käännetään päättyneen kuivauksen jälkeen
asentoon “0” tai kun avaat luukun.
20
OHJELMAT
Sähköinen tunnistus
Ohjelma
Puuvilla: eripaksuinen pyykki, esim.
kylpytakki (ei trikoovaatteita)
Erittäin kuiva
1
5.0
Puuvilla: frotee, trikoo, silittämättä
siisti pyykki
Kaappikuiva
2 (*)
5.0
Puuvilla: petivaatteet, pyyhkeet, lautasliinat,
käsipyyhkeet, paidat ja puserot
Silityskuiva
3 (*)
5.0
Tekokuidut: lakanat, pyyheliinat, paidat ja
puserot, silittämättä siisti pyykki
Kaappikuiva
4 (*)
2,5
Pyykin laji:
SUOMI
Kuivuus
Max.
pyykkimäärä,
kg
(*) CEI 1121:n mukainen ohjelma.
Aikaohjattu normaalikuivaus
Pyykin laji:
Kuivuus
Suositeltu kuivausaika,
kun linkousnopeus
(min)
Max.
pyykkimäärä,
kg
(kierr./min)
75-90
3,5
800-1000
Puuvilla: frotee, trikoo, silittämättä
siisti pyykki
Kaappikuiva
60-75
2
60-75
3,5
1000-1200
45-60
2
60-75
3,5
800-1000
Puuvilla: petivaatteet, pyyhkeet, lautasliinat,
käsipyyhkeet, paidat ja puserot
Silityskuiva
45-60
2
45-60
3,5
1000-1200
30-45
2
Aikaohjattu hellävarainen kuivaus: paina hellävaraisen kuivauksen painike alas
Tekokuidut: hienopyykki, lämmölle arat
tekstiilit, esim. puserot, villapaidat
(ks. vaatteen pesuohjeet)
45-60
Kaappikuiva
30-45
20
Lyhyt
linkous
650 kierrosta
2,5
1
0,5
Kun kuivataan sekoitekankaita, on noudatettava vaatteen pesumerkintöjä.
21
NÄIN KÄYTÄT KUIVAUSRUMPUA
Toimenpiteet ennen kuivausrummun
ensimmäistä käyttöä
Uudessa kuivausrummussa voi olla pölyä tai muuta
likaa. Kuivaa siksi rummussa ennen varsinaista käyttöä
muutamia kosteita ja puhtaita riepuja n. 20 minuuttia.
1. Pane pyykki kuivausrumpuun
Avaa luukku painamalla luukun avauspainiketta. Pane
lingottu pyykki ilmavasti rumpuun. Sulje luukku,
varmista ettei pyykkiä jää luukun väliin.
2. Valitse kuivausaika
Käännä ohjelmanvalitsin haluamasi kuivausajan
kohdalle.
60
3. Paina haluamaasi valitsinta
M0019
4. Käynnistä ohjelma
Paina käynnistyskytkintä
. Kuivausohjelma
käynnistyy ja vihreä valo
syttyy.
Kun kuivaus on päättynyt, voit keskeyttää ohjelman.
Käännä valitsin kohtaan “0”, valitse uusi ohjelma ja
paina käynnistyskytkintä.
5. Päättynyt kuivausohjelma
Kun valittu kuivausaika tai -ohjelma on päättynyt,
kuivausrumpu pysähtyy automaattisesti: merkkivalot
“päättynyt ohjelma” ja “vesisäiliö” vilkkuvat. Jotta
pyykki ei rypistyisi, kun se seisoo koneessa, rumpu
pyörii tasaisin välein enintään 30 minuutin ajan.
Tämän siliämisvaiheen aikana kuuluu merkkiääni joka
kuudes sekunti, ellei painiketta
ole painettu alas.
Mikäli joitakin vaatekappaleita on kuivattava
pidempään, voit valita uuden kuivausajan, mutta
muista, että viimeisen 9 minuutin ajan lämpö ei ole
päällä.
6. Sammuta kuivausrumpu
Käännä valitsin asentoon “0”, merkkivalo sammuu.
Paina mahdollisesti sisään painettu valintapainike ylös.
Tärkeää! Älä unohda puhdistaa nukkasihtiä
jokaisen kuivauskerran jälkeen.
22
T0011
TÄRKEITÄ NEUVOJA JA VIHJEITÄ KUIVAUSRUMMUN
Lajittele pyykki tekstiilien (ks. vaatteen pesumerkintä)
ja halutun kuivuusasteen mukaan. Sulje vetoketjut ja
solmi irtonaiset nauhat. Solmi pussilakanoiden ja
tyynyliinojen nauhat yhteen, etteivät pienet
vaatekappaleet mene niiden sisään.
Mitä kuivausrummussa ei voi
kuivata
■
Erityisen arkoja tekstiilejä, kuten esim.
tekokuitukankaisia verhoja, silkkiä ja nailonsukkia.
■
Vaatteita, joissa on vaahtomuovia tai
muovintapaisia aineita.
■
Villaa ja vaatteita, joissa on villaa, koska ne
vanuttuvat ja kutistuvat.
Älä koskaan kuivaa kuivausrummussa
vaatteita, joita on käsitelty herkästi syttyvillä
aineilla (bensiini, alkoholi, tahranpoistoaine)
syttymisvaaran vuoksi.
Mitä on nukka?
Kun alat käyttää kuivausrumpua, huomaat
nukkasihtiin kertyvän nukkaa.
Se on aivan normaalia eikä se merkitse sitä, että
kuivausrumpusi kuluttaa pyykkiä. Käytön sekä
käsinpesun tai konepesun aikana kankaista irtoaa
kuituja ja lankoja (nukkaa), mutta se jää kankaan
pintaan.
Kun vaatteet kuivataan ulkona, tuuli puhaltaa nukan
pois, mutta kuivausrummussa se kerääntyy sihtiin ja
laajenee kuivauksen aikana.
SUOMI
Lajittele ja valmistele pyykkisi
ennen kuivausta
Ajan- ja energiankulutus
Energiankulutus ja kuivausaika riippuvat kuivattavan
pyykin määrästä, linkouksen jättämästä kosteudesta,
vaatteen koosta, tekstiilien laadusta ja halutusta
kuivuudesta. Liian täysi kuivausrumpu ei kuivaa hyvin
ja jättää vaatteet ryppyisiksi.
Jotta kuivausrumpu kuluttaisi vähemmän energiaa ja
käyttäisi vähemmän aikaa, on vaatteet lingottava
hyvin. Suosittelemme pesukonetta, joka linkoaa
vähintään 800 kierrosta minuutissa valko- ja
kirjopyykkiohjelmilla.
Tärkätyt tekstiilit
Kuinka paljon kuiva pyykki painaa?
Tärkättyjä tekstiilejä voi kuivata kuivausrummussa.
Jotta tulos on paras mahdollinen, on valittava
kuivausaika “silityskuiva”, joka jättää vaatteet hieman
kosteiksi. Kuivauksen jälkeen on kuivausrumpu
pyyhittävä sisältä päin kostealla rievulla ja sen jälkeen
kuivalla rievulla, jottei koneeseen jää tärkkiä.
Tässä on joitakin suuntaa antavia ohjeita, jotta osaisit
täyttää kuivausrumpusi oikein. Nämä ohjeet on
annettu puuvillavaatteille.
Kutistuminen
Erityisesti neulotut tekstiilit (esim. trikoo) kutistuvat
helposti niiden laadusta riippuen. Tämä johtuu
erityisesti siitä, että vaatteet kuivataan rummussa
vapaasti, päinvastoin kuin ripustettuna kuivumaan.
Vältä kuivaamasta näitä vaatteita liikaa valitsemalla
silityskuiva-ohjelma.
Noinpaino grammoina
Kylpytakki ............................................................1200
Pussilakana ..............................................................700
Lakana ....................................................................500
Froteepyyhe, tyynyliina ..........................................200
Paita, yöpaita ..........................................................200
Pyjama, pusero ........................................................100
Lyhyet alushousut, sukat ........................................100
Pitkät alushousut......................................................300
Vaatteiden pesumerkinnöistä näet, kuinka vaate on kuivattava.
normaali
lämpötila
alhainen
lämpötila
KUIVAUS
tasokuivaus
kuivaus tippuvana
kuivaus narulla
voidaan kuivata
kuivausrummussa
ei saa kuivata
kuivausrummussa
23
HOITO JA PUHDISTUS
Nukkasihdin puhdistus
Jokaisen kuivauskerran jälkeen on puhdistettava
nukkasihti, joka on luukun sisäpuolella.
Tee näin:
■
Irrota sihti vetämällä sitä ylöspäin.
Poista kaikki nukka sihdistä kostealla kädellä tai
rievulla.
Pane sihti takaisin.
P1026
Vesisäiliön tyhjennys
Tiivistynyt vesi kerääntyy vesisäiliöön. Se on
tyhjennettävä joka kuivauskerran jälkeen ja se voidaan
tyhjentää myös ohjelman ollessa käynnissä. Mikäli
unohdat tyhjentää säiliön, ohjauspaneelin merkkivalo
vilkkuu ja ohjelma keskeytyy, vaikka vaatteet eivät
olisikaan kuivia. Työnnä säiliö kunnolla paikalleen.
0030
P0827
Kuivausrummun puhdistaminen
Koneen ulkopinta, ohjauspaneeli, rumpu sekä muovija kumiosat puhdistetaan kostealla rievulla ja
astianpesuaineella.
Rummun sisäpuolen puhdistaminen
Jos rumpuun muodostuu kalkkikerrostumia, kun
rumpu on ollut käytössä pidemmän aikaa, on ne
poistettava kalkinpoistoaineella kostetulla rievulla.
HUOM! Älä koskaan käytä liuotin- tai
hankausaineita.
Lauhduttimen puhdistus
Lauhdutin on puhdistettava säännöllisesti nukasta,
jottei se turhaan pidennä kuivausaikaa eikä lisää
energiankulutusta.
Irrota lauhdutin näin:
1. Vedä lauhdutin ulos yläkädensijasta.
2. Puhdista lauhdutin huuhtelemalla runsaalla vedellä
käsisuihkun avulla tai puhdista se pehmeällä
tiskiharjalla.
3. Kuivaa se myös ulkopuolelta.
4. Anna lauhduttimen kuivua vapaasti ja pane se sitten
takaisin paikalleen.
Tärkeää! Älä koskaan käytä teräviä esineitä tai
työkaluja päästäksesi lauhduttimen rakoihin.
Lauhdutin saattaa vahingoittua tai alkaa vuotaa.
Älä koskaan käytä kuivausrumpua, kun lauhdutin ei
ole paikallaan.
24
P0636
P0639
JOS KUIVAUSRUMPU EI TOIMI
VIKA
■
■
Kone ei käynnisty:
■
■
■
■
■
■
Kuivaus kestää kauan tai pyykki ei kuivu
tarpeeksi:
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Kuivausrummun ympäristö kuumenee:
Huollosta ja varaosien myynnistä vastaa
HUOLTOLUX, Porissa, puh. (02) 6223300.
Sinua palvelevat valtuutetut huoltoliikkeet kautta
maan, lähimmän huoltoliikkeen saat selville
soittamalla numeroon 9700 2662.
Kuluttajaneuvonta
Tuotettasi tai sen käyttöä koskeviin kysymyksun saat
vastauksen kuluttajaneuvonnastamme soittamalla
numeroon 0600-90699 (62p/min+ppm).
■
MAHDOLLINEN SYY
Luukku ei ole kunnolla kiinni
Kone ei saa sähköä
Ohjelmanvalitsinta ei ole säädetty oikein
Vesisäiliö on täynnä
Käynnistyskytkintä ei ole painettu
SUOMI
■
Pyykki on lingottu huonosti
Luukun nukkasihti on täynnä
Lauhdutin on täynnä
On valittu hellävarainen kuivausohjelma
Huoneen lämpötila on liian suuri
On valittu väärä ohjelma/kuivausaika
Liian paljon pyykkiä
Vesisäiliö on täynnä
Kuivausrumpu on sijoitettu liian ahtaaseen tilaan tai
tilaan, jossa on huono ilmanvaihto. Avaa ovi/ikkuna
tai valitse kuivausrummulle uusi paikka.
Kun tilaat huollon tai varaosia, on sinun ilmoitettava
kuivausrummun tuotenumero, sarjanumero ja malli,
jotka tiedot saat tyyppikilvestä.
Tyyppikilven näet, kun avaat luukun.
Malli: ______________________________________
Sarjanumero: ________________________________
Tuotenumero: ________________________________
TAKUU
Koneella on 1 vuoden takuu. Takuuehdot noudattavat
alan yleisiä ehtoja. Niitä on saatavissa myyjäliikkeestä
tai maahantuojalta. Säilytä ostokuitti, jotta ostopäivä
voidaan varmistaa.
Ostopäivämäärä: ______________________________
Maahantuoja
R -KODINKONEET
Vääksyntie 2 D
00510 HELSINKI
Puh. (09) 731 621
25
TEKNISET TIEDOT
Korkeus
Leveys
Syvyys
Syvyys, kun luukku auki
850 mm
600 mm
600 mm
1200 mm
Paino
Kapasiteetti, puuvilla
Kapasiteetti, tekokuidut
47 kg
5 kg kuivia vaatteita
2 kg kuivia vaatteita
Rummun tilavuus
108 l
Verkkojännite
Kokonaisteho
230 V, 16 A
2200 W, 16 A
säädettävä + 10 mm
Tämä laite täyttää EY:n direktiivien 89/336/ETY ja 73/32/ETY vaatimukset.
Oikeudet muutoksiin pidätetään.
ASENNUS
Poistaminen
pakkauksesta/kuljetusvauriot
Tarkista, että kuivausrumpu ei ole vahingoittunut.
Mahdolliset kuljetuksesta aiheutuneet vauriot on
ilmoitettava heti sille, joka on vastannut kuljetuksesta.
Vahingoista, vioista ja mahdollisista puuttuvista osista
on heti ilmoitettava myyjälle. Älä jätä
pakkausmateriaalia niin, että pienet lapset pääsevät
leikkimään sillä.
Kaikki materiaali, joka on merkitty symbolilla
,
voidaan kierrättää ja se tulee jättää ao. paikkaan
käsiteltäväksi.
Kuivausrummun sijoittaminen
Kuivausrumpu voidaan asentaa tasaiselle lattialle tai
pesukoneen päälle. Kuivausrummun on aina oltava
vaakasuorassa, tarkasta se vatupassilla. Koneen jalkoja
voidaan tarvittaessa säätää. Varmista, että
kuivausrumpu pääsee tuulettumaan hyvin alhaalta
käsin. Älä tuki ilmanottoaukkoja vaatteilla tai
vastaavalla.
Huolehdi siitä, että ilmanvaihto pääsee tapahtumaan
hyvin jalustan ilmaritilän kautta.
Tämän vuoksi paksu matto ei sovi kuivausrummun
alustaksi.
26
Tärkeää lauhduttimella varustetun
kuivausrummun asennuksessa
■
■
■
Kuivausrummun ulos puhaltama ilma voi olla jopa
+60°C. Älä siksi koskaan sijoita kuivausrumpua
lämpöä kestämättömälle alustalle.
Varmista, että kuivausrummun asennushuoneen
lämpötila ei koskaan nouse yli +35°C:een. Liian
suuri sisälämpötila pidentää kuivausaikaa ja lisää
energiankulutusta.
Kuivausrumpua ympäröivän tilan on oltava
mahdollisimman pölytön.
Säädettäviä jalkoja ei saa irrottaa. Lattian ja
kuivausrummun väliin on ehdottomasti jätettävä
rako ilmanvaihtoa varten. Tukkiutunut ilmanvaihto
nostaa kuivausrummun sisäosan lämpötilaa, mikä
vaikuttaa kuivausrummun toimintaan.
SUOMI
■
Sähköliitäntä
Kone liitäntään 220-230 V sähköverkkoon 16 A
sulakkeella suojamaadoitetun pistorasian kautta.
Asennussarja pesukoneen päälle
asentamista varten/
lisävaruste
Kuivausrumpu voidaan asentaa edestä täytettävän
pesukoneen päälle, jolloin kuivausrumpu on ruuvattava
kiinni pesukoneeseen. Tähän tarvitaan asennussarja,
jonka voit hankkia omalta jälleenmyyjältäsi.
P1044
Poistoletkun liittäminen
Jos kuivausrummun sijoituspaikan lähettyvillä on
lattiakaivo tai viemäri, vesi voidaan johtaa suoraan
poistoletkun kautta viemäriin. Poistoletkua myyvät
jälleenmyyjät.
Letku asennetaan koneen takapuolelle seuraavalla
tavalla:
■
■
■
■
irrota kiristysnauha A,
irrota letku B koneesta,
asenna poistoletku C koneeseen ja
kiinnitä poistoletku C kiristysnauhalla A.
A
B
A
B
C
P1043
Poistoletkun asentaminen on erityisen suositeltavaa,
kun kuivaaja yhdistetään pesukoneen kanssa torniksi.
Poistoletku on sijoitettava alas (ks. kuva).
C
P1046
27
125996412
Z
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising