ELEKTRO HELIOS | TK7037 | User manual | Elektro Helios TK7037 Ohjekirja

Elektro Helios TK7037 Ohjekirja
Torktumlare
Kuivausrumpu
B R U K S A N V I S N I N G
K Ä Y T T Ö O H J E
TK 7037
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
SISÄLLYSLUETTELO
125996703
3
15
BOMULL OCH LINNE
5 kg Skåptorrt
110 - 130 min.
2,5 kg Skåptorrt
60 - 75 min.
5 kg Stryktorrt
85 - 105 min.
2,5 kg Stryktorrt
45 - 60 min.
Avkylning
10 min.
SYNTET
2 kg Skåptorrt
1 kg Skåptorrt
0,5 kg Skåptorrt
2 kg Stryktorrt
Centrifugering 800 - 1000 v / min.
Centrifugering 650 v / min.
Avkylning
45 - 55 min.
25 - 35 min.
20 - 25 min.
30 - 40 min.
10 min.
i Onnittelemme uuden kuivausrumpusi johdosta
Suosittelemme, että luet koko käyttöohjeen läpi ennen
kuin käytät kuivausrumpua, jotta tiedät millainen
kuivausrumpu on ja miten se toimii.
Välttääksesi vaaroja, joita on aina olemassa,
kun käytetään sähkölaitteita, on tärkeää että
kuivausrumpu asennetaan oikealla tavalla ja että luet
turvallisuustiedot tarkoin läpi, jottet käytä konetta
väärin ja aiheuta tarpeettomia onnettomuustilanteita.
Säilytä käyttöohje ja huolehdi siitä, että se on
lähettyvillä, kun kuivausrumpua käytetään.
14
Sisällysluettelo
Turvallisuustietoa .....................................16
■
■
■
Asennus ja huolto..........................................16
Käyttö ..........................................................16
Laitteen hävittäminen ....................................16
KÄYTTÄJÄLLE
Kuivausrummun kuvaus ........................17
ASENTAJALLE
Tekniset tiedot
.......................................23
Ohjauspaneelin toimintojen kuvaus
■
■
■
Luukun avaus .....................................................18
Ajanvalitsin ........................................................18
Merkkivalot/painikkeet ......................................18
Valintatoiminnot.................................................18
Ohjelmat ..........................................................19
Asennus.......................................................24
■
■
■
■
■
Näin käytät kuivausrumpua...
■
■
■
■
■
Poistaminen pakkauksesta/kuljetusvauriot .......24
Kuivausrummun sijoittaminen ........................24
Tärkeää lauhduttimella varustetun
kuivausrummun asennuksessa.........................25
Sähköliitäntä.................................................25
Asennus pesukoneen päälle (lisävaruste)..........25
Poistoletkun liittäminen .................................25
Kuivausohjelman valinta....................................20
Valintatoiminto...................................................20
Kuivausohjelman käynnistys .............................20
Päättynyt kuivausohjelma ..................................20
Tärkeitä neuvoja ja vihjeitä
käyttäjälle
■
■
■
■
■
■
Kaikkea ei voi kuivata rummussa ......................21
Tärkätyt tekstiilit................................................21
Kutistuminen......................................................21
Mitä on nukka? ..................................................21
Ajan- ja energiankulutus ....................................21
Pesumerkinnät....................................................21
Hoito ja puhdistus
■
■
■
■
Nukkasihti..........................................................22
Vesisäiliö............................................................22
Kuivausrummun ulkopuoli.................................22
Lauhdutin ...........................................................22
Jos kuivausrumpu ei toimi .................23
■
■
Huolto ja varaosat ..............................................23
Takuu..................................................................23
15
SUOMI
■
Turvallisuustietoa
Lue koko käyttöohje huolellisesti läpi ennen kuin asennat kuivausrummun ja aloitat sen käytön. Tällöin
kuivausrumpu toimii niin kuin sen tuleekin ja siitä on paljon hyötyä.
Kaikkien, jotka käyttävät kuivausrumpua, on tiedettävä kuinka sitä käytetään turvallisesti. Säilytä siksi käyttöohje
ja anna se edelleen kuivausrummun mukana, kun muutat tai myyt sen.
Asennus ja huolto
■
Kuivausrumpu on tarkoitettu vain vaatteiden
kuivaamiseen normaaliin kotitalouskäyttöön ja sitä
on käytettävä tämän käyttöohjeen mukaisesti.
Mikäli sitä käytetään muuhun tarkoitukseen, voi
käyttö aiheuttaa vahinkoa ihmisille ja esineille.
■
Kaikki asennustyöt sekä laitteeseen tehdyt
muutokset, kuten sähköjohdon muutokset,
kuuluvat pätevälle ammattimiehelle.
Asiantuntemattomien henkilöiden tekemät työt
voivat huonontaa laitteen toimintaa ja aiheuttaa
vahinkoa ihmisille tai esineille.
■
Huollot ja mahdolliset korjaukset on annettava
valtuutetun huoltoliikkeen tehtäväksi.
Varmistaaksesi laitteesi moitteettoman toiminnan,
vaadi aina käytettäväksi sopivinta, siis alkuperäistä
varaosaa.
Älä koskaan yritä korjata konetta itse.
■
Varmista, että kone ei ole liitäntäjohdon päällä.
■
Kun kone sijoitetaan pesukoneen päälle, on aina
käytettävä lisävarusteena hankittavaa
asennussarjaa.
Kuivausrumpua käytettäessä
■
Älä anna lasten leikkiä koneen kanssa tai liikuttaa
säätimiä tai liikkuvia/siirrettäviä osia.
■
Älä koske laitteen takaosaan tai rumpuun, sillä ne
kuumenevat kuivauksen aikana. Huolehdi siitä,
että lapset eivät ole koneen lähellä, kun se on
päällä.
■
Kotieläimet tai lapset saattavat kiivetä rumpuun;
tarkista rumpu ennen koneen käyttöä.
■
Älä kuormita konetta liikaa (ks. kohta Ohjelmat).
■
Muistakaa aina tarkistaa, ettei pyykin sekaan ole
eksynyt kaasusytytin (riippumatta siitä, toimiiko se
vai ei).
■
Räjähdysvaara: Älä koskaan kuivaa vaatteita,
joissa voi olla herkästi syttyviä liuotinaineita
(bensiiniä, alkoholia, tahranpoistoainetta jne.),
koska aineet voivat aiheuttaa räjähdyksen
höyrystyessään. Vain vedellä pestyjä vaatteita saa
kuivata.
16
■
Noudata vaatteissa olevia pesu- ja kuivausohjeita.
■
Seuraavia materiaaleja ei saa kuivata
kuivausrummussa, koska ne voivat syttyä
palamaan kuivuessaan liikaa:
- tyynyt, pehmusteet, untuvatäytteiset vaatteet jne.
(ne varaavat lämpöä)
- pestyt vaatekappaleet, jotka ovat vaahtomuovista
tai muovin tapaisesta aineesta.
■
Älä kuivaa kangas- tai urheilukenkiä. Ne voivat
jäädä luukun ja rummun väliin, jotka silloin
juuttuvat.
■
Jätä luukku hieman raolleen, kun konetta ei
käytetä, niin että luukun tiivisteet pysyvät
joustavina.
■
Nukkasihti tulee puhdistaa joka kuivauskerran
jälkeen. Älä koskaan käytä kuivausrumpua, mikäli
nukkasihti ei ole paikoillaan tai se on
vahingoittunut, koska tämä aiheuttaa palon vaaran.
Kuivausrummun hävittäminen
■
Kaikki materiaali, joka on merkitty symbolilla
,
voidaan kierrättää ja ne tulee viedä hävitettäväksi
asianomaiseen paikkaan romutuksen yhteydessä.
■
Auta välttämään vahinkoja myös, kun
kuivausrumpu on tarkoitus hävittää. Irrota
kuivausrummun sähköjohto pistorasiasta. Katkaise
se aivan kuivausrummun ulostulon vierestä. Ota
tarvittaessa yhteyttä paikkakuntasi
kierrätyskeskukseen.
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
Kuivausrummun kuvaus
Kansi
Vesisäiliö/ohjelmaluettelo
Luukun avauspainike
Hellävaraisen kuivauksen valintapainike
Käynnistyspainike
Vesisäiliön tyhjennyksen merkkivalo
Ajanvalitsin
Merkkivalo
Nukkasihti
Luukun lukko
Arvokilpi
Ilmaraot
Lauhdutin
Säädettävät jalat
1
34 5
6 7 8
2
9
SUOMI
i
10
14
11
12 13
17
Ohjauspaneelin toimintojen kuvaus
BOMULL OCH LINNE
5 kg Skåptorrt
110 - 130
2,5 kg Skåptorrt
60 - 75
5 kg Stryktorrt
85 - 105
2,5 kg Stryktorrt
45 - 60
Avkylning
10
SYNTET
2,5 kg Skåptorrt
1 kg Skåptorrt
0,5 kg Skåptorrt
2,5 kg Stryktorrt
Avkylning
min.
min.
min.
min.
min.
Centrifugering 800 - 1000 v / min.
65
30
25
45
-
75
40
30
55
10
min.
min.
min.
min.
min.
Centrifugering 650 v / min.
1
2
3 4
1. Vesisäiliö
Kuivauksen aikana tiivistynyt vesi kerääntyy säiliöön.
Tyhjennys: ks. kappale Puhdistus.
Tärkeää
Jos vesisäiliö täyttyy kokonaan kuivauksen aikana,
merkkivalo syttyy ja ilmoittaa, että säiliö on
tyhjennettävä. Kun ajanvalitsin liikkuu edelleen kohti
asentoa “O”, vaikka kuivaus on päättynyt, pyykki ei
ole vielä kuivaa.
Kun vesisäiliö on tyhjennetty, kuivausohjelma on
valittava uudestaan samoin kuin kuivaukseen vielä
tarvittava aika.
Tärkeää: Kuivaaja saattaa odottaa muutamia
minuutteja, ennen kuin ohjelma käynnistyy. Tänä
aikana vesisäiliön merkkivalo palaa.
2. Ohjelmaluettelo
Ks. lisätietoja kohdasta Ohjelmat.
3. Luukun avauspainike
Luukku aukeaa painiketta painamalla. Mikäli luukku
avataan kuivauksen aikana, kuivausrumpu pysähtyy.
Paina käynnistyspainiketta jatkaaksesi kuivausta.
4. Hellävaraisen kuivauksen
valintapainike
(Valinnainen toiminto).
Paina myös tämä painike alas, jos haluat kuivata
tavallisen pyykin alhaisemmassa lämpötilassa
(1400 W). Käytetään kuivattaessa arkoja ja lämpöä
kestämättömiä puuvillakankaita.
HUOM! Kun kuivaus on päättynyt, on painike
nostettava ylös.
5
6
7
5. Käynnistyspainike
Paina painiketta valittuasi kuivausajan, jolloin
kuivausrumpu käynnistyy.
HUOM! Luukun on oltava suljettuna.
6. Vesisäiliön merkkivalo
Syttyy, kun vesisäiliö on täynnä tai kun se on laitettu
väärin paikalleen.
7. Ajanvalitsin
Säädä kuivausaika kääntämällä valitsinta
myötäpäivään (oikealle).
HUOM! Älä koskaan käännä valitsinta vastapäivään,
ohjelmamekanismi voi vahingoittua.
Voit valita kahdesta eri aikaohjatusta
kuivausohjelmasta:
■ Normaaliohjelma - puuvilla (teho 2000 W), 20-150
minuuttia.
■ Arat tekstiilit - tekokuidut (teho 1400 W), 20-100
minuuttia.
Kuivausaika riippuu kankaasta, pyykin määrästä ja
kuivuudesta (ks. kohta Ohjelmat).
Jäähdytys
Kuivausohjelma päättyy 10 minuutin
jäähdytysvaiheella, joka sisältyy valittuun
kuivausaikaan. Jäähdytyksen aikana lämpö kytketään
pois päältä ja pyykki jäähtyy ennen kuin
kuivausrumpu pysähtyy automaattisesti “0”:aan.
(päättynyt kuivausaika). Jäähdytysaikaa ei saa
lyhentää tai keskeyttää. Lämpimästä pyykistä, joka
seisoo rummussa pitkän aikaa, tulee ryppyistä ja se
voi vahingoittua pysyvästi.
8. Merkkivalo
Palaa, kun kuivausrumpu on päällä, ja sammuu
kuivausajan päätyttyä.
18
8
Ohjelmat
Normaalipyykki - puuvilla
Teho - 2000 W
Puuvilla
Frotee
Trikoo
Lakanat
Käsipyyhkeet
Pyyhkeet
Lautasliinat
Kuivuusaste
Pyykin määrä
kg
800-900
kierr./min
1000-2000
kierr./min
5.0
110-130
100-125
2.5
60-75
55-70
5.0
85-105
75-100
2.5
45-60
40-55
SUOMI
Pyykin laatu
Kuivausajat pyykille,
joka on lingottu
Kaappikuiva
Silityskuiva
HUOM! Valitse valinnainen toiminto “hellävarainen kuivaus” lämmölle aroille puuvillavaatteille.
Arat tekstiilit - tekokuidut
Teho - 1400 W
Pyykin laatu
Siliäväksi käsitellyt
synteettiset kuidut ja
sekoitekankaat
Hienopyykki ja lämmölle arat
tekstiilit (ks. vaatteen
pesumerkinnät)
Kuivuusaste
Kaappikuiva
Silityskuiva
Pyykin määrä
kg
Kuivausaika minuutteina,
kun pyykkiä on lingottu
vähint. 650 kierrosta/min
2.5
65-75
1.5
30-40
0.5
25-30
2.5
45-55
1.5
25-35
0.5
20-25
HUOM! Noudata vaatteen pesumerkintöjä, kun kuivaat sekoitekankaisia vaatteita.
19
Näin käytät kuivausrumpua
Toimenpiteet ennen kuivausrummun
ensimmäistä käyttöä
Uudessa kuivausrummussa voi olla pölyä tai muuta
likaa. Kuivaa siksi rummussa ennen varsinaista käyttöä
muutamia kosteita ja puhtaita riepuja n. 20 minuuttia.
1. Laita pyykki kuivausrumpuun
Avaa luukku painamalla luukun avauspainiketta. Laita
lingottu pyykki ilmavasti rumpuun. Sulje luukku,
varmista ettei pyykkiä jää luukun väliin.
2. Valitse kuivausaika
Käännä ajanvalitsinta myötäpäivään haluamasi
kuivausajan kohdalle (ks. kohta Ohjelmat).
Merkkivalo syttyy.
80
M0032
3. Paina tarvittaessa haluamasi
valintapainike alas
4. Käynnistä ohjelma
Paina käynnistyspainike, jolloin kuivausrumpu
käynnistyy. Voit ohjelman käynnistyttyä kääntää
ajanvalitsimen uuteen kohtaan.
5. Kuivausaika päättyy
Kun säädetty kuivausaika on päättynyt, kuivausrumpu
sammuu automaattisesti ja merkkivalo sammuu.
Ajanvalitsin on “nollassa”. Avaa luukku ja ota
jäähtyneet vaatteet pois.
Paina mahdolliset alas painetut valintapainikkeet ylös.
Tärkeää! Älä unohda puhdistaa nukkasihtiä ja
tyhjentää vesisäiliötä jokaisen kuivauskerran
jälkeen.
20
P0918
i Tärkeitä neuvoja ja vihjeitä käyttäjälle
Lajittele pyykki tekstiilien (ks. vaatteen pesumerkintä)
ja halutun kuivuusasteen mukaan. Sulje vetoketjut ja
solmi irtonaiset nauhat. Solmi pussilakanoiden ja
tyynyliinojen nauhat yhteen, etteivät pienet
vaatekappaleet mene niiden sisään.
Mitä kuivausrummussa ei voi kuivata
■
Erityisen arkoja tekstiilejä, kuten esim.
tekokuitukankaisia verhoja, silkkiä ja nailonsukkia.
■
Vaatteita, joissa on vaahtomuovia tai
muovintapaisia aineita.
■
Villaa ja vaatteita, joissa on villaa, koska ne
vanuttuvat ja kutistuvat.
Älä koskaan kuivaa kuivausrummussa
vaatteita, joita on käsitelty herkästi syttyvillä
aineilla (bensiini, alkoholi, tahranpoistoaine)
syttymisvaaran vuoksi.
Mitä on nukka?
Kun alat käyttää kuivausrumpua, huomaat
nukkasihtiin kertyvän nukkaa.
Se on aivan normaalia eikä se merkitse sitä, että
kuivausrumpusi kuluttaa pyykkiä. Käytön sekä
käsinpesun tai konepesun aikana kankaista irtoaa
kuituja ja lankoja (nukkaa), mutta se jää kankaan
pintaan.
Kun vaatteet kuivataan ulkona, tuuli puhaltaa nukan
pois, mutta kuivausrummussa se kerääntyy sihtiin ja
laajenee kuivauksen aikana.
Ajan- ja energiankulutus
Energiankulutus ja kuivausaika riippuvat kuivattavan
pyykin määrästä, linkouksen jättämästä kosteudesta,
vaatteen koosta, tekstiilien laadusta ja halutusta
kuivuudesta. Liian täysi kuivausrumpu ei kuivaa hyvin
ja jättää vaatteet ryppyisiksi.
Jotta kuivausrumpu kuluttaisi vähemmän energiaa ja
käyttäisi vähemmän aikaa, on vaatteet lingottava
hyvin. Suosittelemme pesukonetta, joka linkoaa
vähintään 800 kierrosta minuutissa valko- ja
kirjopyykkiohjelmilla.
Tärkätyt tekstiilit
Tärkättyjä tekstiilejä voi kuivata kuivausrummussa.
Jotta tulos on paras mahdollinen, on valittava
kuivausaika “silityskuiva”, joka jättää vaatteet hieman
kosteiksi. Kuivauksen jälkeen on kuivausrumpu
pyyhittävä sisältä päin kostealla rievulla ja sen jälkeen
kuivalla rievulla, jottei koneeseen jää tärkkiä.
Kuinka paljon kuiva pyykki painaa?
Kutistuminen
Kylpytakki ............................................................1200
Pussilakana ..............................................................700
Lakana ....................................................................500
Froteepyyhe, tyynyliina ..........................................200
Paita, yöpaita ..........................................................200
Pyjama, pusero ........................................................100
Lyhyet alushousut, sukat ........................................100
Pitkät alushousut......................................................300
Erityisesti neulotut tekstiilit (esim. trikoo) kutistuvat
helposti niiden laadusta riippuen. Tämä johtuu
erityisesti siitä, että vaatteet kuivataan rummussa
vapaasti, päinvastoin kuin ripustettuna kuivumaan.
Vältä kuivaamasta näitä vaatteita liikaa valitsemalla
silityskuiva-ohjelma.
Tässä on joitakin suuntaa antavia ohjeita, jotta osaisit
täyttää kuivausrumpusi oikein. Nämä ohjeet on
annettu puuvillavaatteille.
Noinpaino grammoina
Vaatteiden pesumerkinnöistä näet, kuinka vaate on kuivattava.
normaali
normal
lämpötila
temp.
alhainen
låg
lämpötila
temp.
TORKNING
KUIVAUS
plantorkning
tasokuivaus
dropptorkning
kuivaus
tippuvana
hängtorkning
kuivaus
narulla
voidaan
kuivata
kan torkas
i
kuivausrummussa
torktumlare
ei torkas
saa kuivata
ej i
kuivausrummussa
torktumlare
21
SUOMI
Lajittele ja valmistele pyykkisi ennen
kuivausta
Hoito ja puhdistus
Nukkasihdin puhdistus
Jokaisen kuivauskerran jälkeen on puhdistettava
nukkasihti, joka on luukun sisäpuolella.
Tee näin:
■ Irrota sihti vetämällä sitä ylöspäin.
Poista kaikki nukka sihdistä kostealla kädellä tai
rievulla.
Laita sihti takaisin.
Vesisäiliön tyhjennys
P1026
Tiivistynyt vesi kerääntyy vesisäiliöön. Se on
tyhjennettävä joka kuivauskerran jälkeen ja se voidaan
tyhjentää myös ohjelman ollessa käynnissä. Mikäli
unohdat tyhjentää säiliön, ohjauspaneelin merkkivalo
syttyy ja ohjelma keskeytyy, vaikka vaatteet eivät
olisikaan kuivia. Työnnä säiliö kunnolla paikalleen.
Kuivausrummun puhdistaminen
Koneen ulkopinta, ohjauspaneeli, rumpu sekä muovija kumiosat puhdistetaan kostealla rievulla ja
astianpesuaineella.
C0056
P0827
Rummun sisäpuolen puhdistaminen
Jos rumpuun muodostuu kalkkikerrostumia, kun
rumpu on ollut käytössä pidemmän aikaa, on ne
poistettava kalkinpoistoaineella kostetulla rievulla.
HUOM! Älä koskaan käytä liuotin- tai
hankausaineita.
Lauhduttimen puhdistus
Lauhdutin on puhdistettava säännöllisesti nukasta,
jottei se turhaan pidennä kuivausaikaa eikä lisää
energiankulutusta.
Irrota lauhdutin näin:
1. Vedä lauhdutin ulos yläkädensijasta.
2. Puhdista lauhdutin huuhtelemalla runsaalla vedellä
käsisuihkun avulla tai puhdista se pehmeällä
tiskiharjalla.
3. Kuivaa se myös ulkopuolelta.
4. Anna lauhduttimen kuivua vapaasti ja pane se
sitten takaisin paikalleen.
Tärkeää! Älä koskaan käytä teräviä esineitä tai
työkaluja päästäksesi lauhduttimen rakoihin.
Lauhdutin saattaa vahingoittua tai alkaa vuotaa.
Älä koskaan käytä kuivausrumpua, kun lauhdutin ei
ole paikallaan.
22
P0636
P0639
Jos kuivausrumpu ei toimi
■
VIKA
■
MAHDOLLINEN SYY
■
Kone ei käynnisty:
■
Luukku ei ole kunnolla kiinni
Kone ei saa sähköä
Aikavalitsinta ei ole säädetty oikein
Vesisäiliö on täynnä
Käynnistyspainiketta ei ole painettu
■
■
■
■
Kuivaus kestää kauan tai pyykki ei kuivu
tarpeeksi:
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Kuivausrummun ympäristö kuumenee:
Huollosta ja varaosien myynnistä vastaa
HUOLTOLUX, Porissa, puh. (02) 6223300.
Sinua palvelevat valtuutetut huoltoliikkeet kautta
maan, lähimmän huoltoliikkeen saat selville
soittamalla numeroon 9700 2662.
Kuluttajaneuvonta
Tuotettasi tai sen käyttöä koskeviin kysymyksiin saat
vastauksen kuluttajaneuvonnastamme soittamalla
numeroon 0600-90699 (62p/min+ppm).
■
Pyykki on lingottu huonosti
Luukun nukkasihti on täynnä
Lauhdutin on täynnä
On valittu hellävarainen kuivausohjelma
Huoneen lämpötila on liian suuri
On valittu väärä ohjelma/kuivausaika
Liian paljon pyykkiä
Vesisäiliö on täynnä
SUOMI
■
Kuivausrumpu on sijoitettu liian ahtaaseen tilaan
tai tilaan, jossa on huono ilmanvaihto. Avaa
ovi/ikkuna tai valitse kuivausrummulle uusi
paikka.
Kun tilaat huollon tai varaosia, on sinun ilmoitettava
kuivausrummun tuotenumero, sarjanumero ja malli,
jotka tiedot saat arvokilvestä.
Arvokilven näet, kun avaat luukun.
Malli: ______________________________________
Sarjanumero: ________________________________
Tuotenumero: ________________________________
TAKUU
Koneella on 1 vuoden takuu. Takuuehdot noudattavat
alan yleisiä ehtoja. Niitä on saatavissa myyjäliikkeestä
tai maahantuojalta. Säilytä ostokuitti, jotta ostopäivä
voidaan varmistaa.
Ostopäivämäärä: ______________________________
Maahantuoja
Elektro Helios-Kodinkoneet
Oy Electrolux Kotitalouskoneet Ab
Teollisuuskatu 1a A, PL 185
00510 HELSINKI
Puh. (09) 39611
23
Tekniset tiedot
Korkeus
Leveys
Syvyys
Syvyys, kun luukku auki
850 mm säädettävä + 10 mm
600 mm
600 mm
1200 mm
Paino
Kapasiteetti, puuvilla
Kapasiteetti, tekokuidut
46 kg
5,0 kg kuivia vaatteita
2,5 kg kuivia vaatteita
Rummun tilavuus
108 l
Verkkojännite
Kokonaisteho
230 V, 50 Hz
2200 W, 10 A
Tämä laite täyttää EY:n direktiivien 89/336/ETY ja 73/32/ETY vaatimukset.
Oikeudet muutoksiin pidätetään.
Asennus
Poistaminen
pakkauksesta/kuljetusvauriot
Tarkista pakkauksen purkamisen yhteydessä, ettei
kuivausrumpu ole vaurioitunut kuljetuksessa.
Mahdollisista kuljetusvaurioista on heti ilmoitettava
myyjäliikkeelle. Älä jätä pakkausmateriaalia niin, että
pienet lapset pääsevät leikkimään sillä.
Kaikki materiaali, joka on merkitty symbolilla
,
voidaan kierrättää ja se tulee jättää ao. paikkaan
käsiteltäväksi.
Kuivausrummun sijoittaminen
Kuivausrumpu voidaan asentaa tasaiselle lattialle tai
pesukoneen päälle. Kuivausrummun on aina oltava
vaakasuorassa, tarkasta vesivaa’alla. Koneen jalkoja
voidaan tarvittaessa säätää. Varmista, että
kuivausrumpu pääsee tuulettumaan hyvin alhaalta
käsin. Älä tuki ilmanottoaukkoja vaatteilla tai
vastaavalla.
Huolehdi siitä, että ilmanvaihto pääsee tapahtumaan
hyvin jalustan ilmaritilän kautta.
Tämän vuoksi paksu matto ei sovi kuivausrummun
alustaksi.
24
■
■
■
■
Kuivausrummun ulos puhaltama ilma voi olla jopa
+60°C. Älä siksi koskaan sijoita kuivausrumpua
lämpöä kestämättömälle alustalle.
Varmista, että kuivausrummun asennushuoneen
lämpötila ei koskaan nouse yli +35°C:een. Liian
korkea sisälämpötila pidentää kuivausaikaa ja lisää
energiankulutusta.
Kuivausrumpua ympäröivän tilan on oltava
mahdollisimman pölytön.
Säädettäviä jalkoja ei saa irrottaa. Lattian ja
kuivausrummun väliin on ehdottomasti jätettävä
rako ilmanvaihtoa varten. Tukkiutunut ilmanvaihto
nostaa kuivausrummun sisäosan lämpötilaa, mikä
vaikuttaa kuivausrummun toimintaan.
Poistoletkun liittäminen
Jos kuivausrummun sijoituspaikan lähettyvillä on
lattiakaivo tai viemäri, vesi voidaan johtaa suoraan
poistoletkun kautta viemäriin. Poistoletkua myyvät
jälleenmyyjät.
Letku asennetaan koneen takapuolelle seuraavalla
tavalla:
■
■
■
■
irrota kiristysnauha A,
irrota letku B koneesta,
asenna poistoletku C koneeseen ja
kiinnitä poistoletku C kiristysnauhalla A.
SUOMI
Tärkeää lauhduttimella varustetun
kuivausrummun asennuksessa
A
Sähköliitäntä
Kone liitäntään 220-230 V sähköverkkoon 10 A
sulakkeella suojamaadoitetun pistorasian kautta.
Asennussarja pesukoneen päälle
asentamista varten/
lisävaruste
B
A
B
C
P1043
Poistoletkun asentaminen on erityisen suositeltavaa,
kun kuivaaja yhdistetään pesukoneen kanssa torniksi.
Poistoletku on sijoitettava alas (ks. kuva).
Kuivausrumpu voidaan asentaa edestä täytettävän
pesukoneen päälle, jolloin kuivausrumpu on
ruuvattava kiinni pesukoneeseen. Tähän tarvitaan
asennussarja, jonka voit hankkia omalta
jälleenmyyjältäsi.
C
P1046
25
105 45 Stockholm
00510 Helsinki
Z
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising