Zanussi | TCS673T | User manual | ZANUSSI TCS673T Brugermanual

ZANUSSI TCS673T Brugermanual
BRUGSANVISNING
BRUKSANVISNING
RUKOVODSTVO PO ÈKSPLUATACII
KÄYTTÖOHJE
INSTRUCTION BOOKLET
TØRRETUMBLER
TORKTUMLARE
KUIVAUSRUMPU
SUfiILWNAÅ
MAfiINA
TUMBLE DRYER
TØRKETROMMEL
TCS 673 T
125996395
TIL LYKKE MED DERES NYE TØRRETUMBLER
Inden tørretumbleren tages i brug, anbefaler vi, at
De gennemlæser hele brugsanvisningen, som indeholder
en beskrivelse af tørretumbleren og dennes funktioner.
For at undgå de risikomomenter, som altid er forbundet
med brugen af et el-produkt, er det vigtigt,
at tørretumbleren installeres korrekt, og at De nøje
studerer sikkerhedsoplysningerne, således at forkert
brug og unødig fare for ulykker kan udelukkes.
Gem brugsanvisningen og sørg for at have den ved
hånden, når tørretumbleren anvendes.
2
INDHOLDSFORTEGNELSE
Ved installering
■ Ved brug
■ Ved bortskaffelse
■
4
4
4
4
TIL INSTALLATØREN
TIL BRUGEREN
Beskrivelse af tørretumbleren
5
Beskrivelse af panelets funktioner
Åbning af lugen
■ Tidsvælger
■ Kontrollamper/trykknapper
■ Tilvalgsfunktion
6
6
6
6
Programoversigt
7
■
DANSK
Sikkerhedsoplysninger
Tekniske data
13
Installering
13
13
13
14
14
Udpakning/transportskader
■ Placering af tørretumbleren
■ Vigtigt ved installering af kondenstumblere
■ El-tilslutning
■ Monteringssæt til montering på vaskemaskin
(ekstra tilbehør)
■
14
Sådan anvendes tørretumbleren
Tilvalgsfunktion
■ Valg af tørretid
■ Start af tørreprogram
■ Afsluttet tørreprogram
■
8
8
8
8
Vigtige råd og tips i forbindelse med
tørring
Ikke alt kan tørres i tumbleren
■ Stivede tekstiler
■ Krympning
■ Hvad er fnug?
■ Tids- og energiforbrug
■ Vasketøjsmærkning
■
9
9
9
9
9
9
Vedligeholdelse og rengøring
Fnugfilter
Vandbeholder
■ Tørretumblerens ydre
■ Kondensator
10
10
10
10
Hvis tørretumbleren ikke fungerer
11
Service og reservedele
■ Garanti
■ Service
11
12
12
■
■
■
3
SIKKERHEDSOPLYSNINGER
Læs hele brugsanvisningen nøje igennem, inden tørretumbleren installeres og tages i brug. I så fald vil
tørretumbleren fungere, som den skal, og være Dem til stor nytte.
Alle brugere af tørretumbleren skal vide, hvordan man bruger den sikkert. Gem derfor brugsanvisningen og lad
den følge med tørretumbleren, hvis De flytter eller sælger den.
Ved installering og service
■
Tørretumbleren er udelukkende beregnet til tørring
af vasketøj fra den normale husholdning i
overensstemmelse med denne brugsanvisning. Hvis
tumbleren anvendes til andre formål, kan der opstå
fare for person- og tingsskader.
■
Alt installeringsarbejde og alle indgreb i produktet
samt enhver ændring af el-tilslutningsledningen
skal udføres af en sagkyndig person. Arbejde
udført af personer med utilstrækkelig viden kan
føre til en forringelse af produktets funktion og
resultere i person- og tingsskader.
■
Service og reparationer skal udføres af en
servicevirksomhed, som er godkendt af
leverandøren. Prøv aldrig at reparere maskinen
selv.
■
Sørg for, at maskinen ikke står på
tilslutningsledningen.
■
Hvis tørretumbleren anbringes oven på en
vaskemaskine, skal der altid anvendes et
monteringssæt. Dette fås som ekstra tilbehør.
■
Fare for eksplosion: Vasketøj, som har været i
berøring med brandfarlige opløsningsmidler
(benzin, alkohol, pletfjerner etc.), må ikke tørres i
maskinen, da sådanne kemikalier kan forårsage en
eksplosion på grund af deres flygtighed. Kun
vasketøj vasket i vand må tørres i maskinen.
■
Følgende materialer må ikke tørres i
tørretumbleren, da der er fare for brand ved
overdreven tørring:
- Puder, dyner, dunvarer etc. (disse materialer
akkumulerer varmen).
- Vasketøj, som indeholder skumgummi eller
gummilignende materiale.
Tør ikke stof- eller sportssko i maskinen. Skoene
kan sætte sig fast mellem lugen og tromlen, som
herved blokeres.
■
■
Lad lugen stå på klem, når maskinen ikke er i brug,
således at lugetætningen kan bibeholde sin
smidighed.
■
Fnugfiltret skal renses efter hver tørring. Tag af
hensyn til brandrisikoen aldrig tørretumbleren i
brug, hvis fnugfiltret ikke er på plads, eller hvis det
er beskadiget.
Ved brug af tørretumbleren
■
Lad ikke børn lege med tørretumbleren.
Ved bortskaffelse af tørretumbleren
■
Under tørringen bliver bagvæggen og tromlen
varme. Rør derfor ikke ved disse dele. Sørg for, at
der ikke er børn i nærheden af maskinen, når den er
i gang.
■
Alt materiale, som er mærket med symbolet
,
kan genanvendes og bør derfor afleveres til et
genbrugsdepot ved bortskaffelse af tumbleren.
■
Hjælp til med at undgå skader også ved
bortskaffelse af tørretumbleren. Fjern tumblerens
el-ledning fra stikkontakten og skær den over ved
udgangen fra tumbleren. Kontakt eventuelt Deres
kommune eller leverandøren med hensyn til, hvor
De kan aflevere Deres tørretumbler.
■
Det kan ske, at børn eller husdyr kravler ind i
tørretumbleren. Se derfor altid efter i tumbleren,
inden den tages i brug.
■
Sørg for ikke at overbelaste maskinen (se
programoversigten).
■
De bør altid undersøge, at der ikke er glemt
gaslightere (uanset om de virker) i vasketøjet.
4
BESKRIVELSE AF TØRRETUMBLEREN
Topplade
Vandbeholder/programskema
Knap til lugeåbning
Knap til skånetørring
Startknap
Signallampe til tømning af vandbeholder
Tidsvælger
Kontrollampe
Fnugfilter
Lugelås
Dataskilt
Luftgitter
Kondensator
Justérbare fødder
1
34 5
6 7 8
DANSK
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
2
A U
T O
R E
V E
R S
E
T C S
6 7 3
T
9
10
14
11
12 13
5
BESKRIVELSE AF PANELETS FUNKTIONER
A U T O R E V E R S E
1
2
3 4
TCS
5
6
6 7 3 T
7
8
1. Vandbeholder
6. Signallampe til vandbeholder
Under tørringen opsamles kondensvandet i denne
beholder. Se afsnittet “Vedligeholdelse og rengøring”
med hensyn til tømning.
Lampen tænder, når vandbeholderen er fuld eller sat
forkert i.
Vigtigt
Hvis vandbeholderen bliver helt fyldt under tørringen,
tænder signallampen. Dette betyder, at beholderen skal
tømmes. Tidsvælgeren fortsætter med at dreje frem til
“0”-positionen, men tørringen er stoppet, og vasketøjet
bliver således ikke tørt.
Når beholderen er blevet tømt, skal tørreprogrammet
vælges igen og indstilles på den tid, som er nødvendig
for at afslutte tørringen.
Bemærk: Der kan gå nogle minutter, inden
tørretumbleren starter programmet. I denne periode vil
vandbeholderens signallampe fortsat være tændt.
2. Programskema
3. Knap til lugeåbning
Tryk på knappen, og lugen åbnes. Hvis lugen åbnes,
mens et tørreprogram er i gang, standser tumbleren.
Tryk på startknappen for at fortsætte med tørringen.
4. Knap til skånetørring
(Tilvalgsfunktion)
Tryk på denne knap, hvis De ønsker at tørre en normal
vask med reduceret varmeeffekt (1400 W).
Funktionen anvendes til sart og temperaturfølsom
bomuld.
Obs! Efter afsluttet tørring skal knappen trykkes ud
igen.
5. Startknap
Tryk på knappen efter valg af tørretid. Tumbleren går i
gang.
Obs! Lugen skal være lukket.
6
7. Tidsvælger
Indstil en tørretid ved at dreje knappen med uret (mod
højre).
Obs! Drej aldrig knappen mod uret, da dette kan
ødelægge programmekanismen.
De kan vælge mellem to forskellige tidsstyrede
tørreprogrammer:
■ Normal vask - bomuld (varmeeffekt 2000 W) - fra
20 til 150 minutter.
■ Skånevask - syntetisk materiale (varmeeffekt 1400
W) - fra 20 til 100 minutter.
Tørretiden afhænger af typen af materiale, mængden af
vasketøj og tørhedsgraden (se programoversigten).
Afkøling
Tørreprogrammet afsluttes med en afkølingsfase på 10
minutter, som er inkluderet i den valgte tørretid.
Under afkølingen slås varmen fra, og vasketøjet køles
af, inden tumbleren automatisk standser ved “0”
(afsluttet tørretid). Afkølingsfasen må ikke reduceres
eller afbrydes. Varmt vasketøj, som får lov at ligge,
bliver meget krøllet og kan få permanente skader.
8. Kontrollampe
Lampen er tændt, når tumbleren er i gang, og den
slukker, når tørretiden er afsluttet.
PROGRAMOVERSIGT
Varmeelement 2000 W
Type
vasketøj:
Bomuldslinned
Frotté
Bomuldsundertøj
Lagner/betræk
Håndklæder
Duge
Servietter
Tørhedsgrad
Mængde
vasketøj
kg
Tørretider i minutter for vasketøj
centrifugeret ved
800-900 omdr.
1000-1200
omdr.
5.0
110-130
100-125
2.5
60-75
55-70
5.0
85-105
75-100
2.5
45-60
40-55
Skabstørt
Strygetørt
OBS! Vælg tilvalgsfunktionen “skånetørring” ved temperaturfølsomt bomuldsmateriale.
Skånevask - syntetisk materiale
Varmeelement 1400 W
Type vasketøj:
Strygefri vask af syntetisk
materiale og blandingsmateriale
Finvask og temperaturfølsomme tekstiler
(se tøjets vaskemærkning)
Tørhedsgrad
Skabstørt
Strygetørt
Mængde vasketøj
kg
Tørretider i minutter for vasketøj
centrifugeret ved min. 650 omdr.
2.0
45-55
1,5
25-35
0.5
20-25
2.0
30-40
1,5
20-30
0.5
15-20
OBS! Ved tørring af blandingsmateriale skal tøjets vaskemærkning følges.
7
DANSK
Normal vask - bomuld
SÅDAN ANVENDES TØRRETUMBLEREN
Før tørretumbleren tages i brug
første gang
I en ny tumbler kan der eventuelt forekomme støv eller
smuds. Læg derfor nogle fugtige rene klude i maskinen
og tør disse i ca. 20 minutter.
1. Placering af vasketøjet
Åbn lugen ved at trykke på knappen til lugeåbning.
Placér det centrifugerede vasketøj luftigt i tromlen.
Luk lugen og sørg for, at der ikke sidder vasketøj i
klemme.
2. Valg af tørretid
Drej tidsvælgeren med uret, indtil den ønskede tørretid
vises under markeringen (se programoversigten).
Kontrollampen tænder.
40
P0555
3. Eventuelt tryk på ønsket
tilvalgsknap
4. Start af program
Tryk på startknappen, og tørretumbleren går i gang.
Det er muligt at dreje drejeknappen frem til en anden
tid, efter at tørringen er startet.
5. Afsluttet tørretid
Når den indstillede tørretid er afsluttet, standser
tørretumbleren automatisk, og kontrollampen slukker.
Tidsvælgeren står på “nul”.
Åbn lugen og tag det afkølede vasketøj ud.
Tryk eventuelt valgt tilvalgsknap ud igen.
Vigtigt! Husk at rense fnugfiltret og tømme
vandbeholderen efter hvert afsluttet tørreprogram.
8
VIGTIGE RÅD OG TIPS I FORBINDELSE MED TØRRING
Hvad er fnug?
Sortér vasketøjet efter tekstiltype (se tøjets
vaskemærkning) og ønsket tørhedsgrad. Luk lynlåse
og bind løse bånd. Snore på dynebetræk og pudevår
skal bindes, således at små tøjstykker ikke kan samle
sig indeni.
Følgende kan ikke tørres i
tumbleren
■
Særligt følsomme tekstiler som fx gardiner af
syntetiske fibre, silke og nylonstrømper.
■
Tøjstykker, som indeholder skumgummi eller
gummilignende materiale.
■
Uld og tøjstykker, som indeholder uld, da tøjet i så
fald filtrer sig sammen og krymper.
Tøjstykker, som er blevet behandlet med
brandfarlige væsker (benzin, alkohol,
pletfjerner), må af hensyn til brandrisikoen
under ingen omstændigheder tørres i
tumbleren.
Når De begynder at bruge Deres tørretumbler, vil De
nok blive overrasket over mængden af fnug i
fnugfiltret.
Dette er helt normalt og betyder ikke, at tumbleren
slider på vasketøjet. Under brug og ved vask i hånden
eller i maskine løsner fibre og tråde (fnug) sig fra
tøjet, men bliver siddende i tøjets overflade.
Ved tørring i det fri blæses fnuggene væk af vinden,
men i tumbleren opsamles de i filtret og udvider sig på
grund af tørringsprocessen.
Tids- og energiforbrug
Energiforbruget og tørretiden afhænger af mængden af
vasketøj, som skal tørres, restfugtigheden efter
centrifugering, tøjstykkernes størrelse, typen af
tekstiler og den ønskede tørhedsgrad.
Hvis der fyldes for meget i tørretumbleren, opnås et
dårligt tørreresultat, og tøjet bliver krøllet.
For at reducere energiforbruget og tørretiden skal
vasketøjet centrifugeres grundigt. Vi anbefaler en
vaskemaskine med mindst 800 omdrejninger eller
højere omdrejningstal til normal vask.
Selv strygefrit tøj som fx skjorter skal centrifugeres i
mellem 10 og 30 sekunder før tørring.
Stivede tekstiler
Det er muligt at tørre stivede tekstiler i tumbleren. For
at opnå den bedste effekt bør der vælges en tørretid for
“strygetørt”, som har en vis restfugtighed. Efter
afsluttet tørring skal tumbleren tørres af indeni, først
med en fugtig klud og derefter med en tør klud, således
at eventuelle stivelsesrester fjernes.
Krympning
Især vævede tekstiler (fx bomuldsundertøj) er
tilbøjelige til at krympe i større eller mindre omfang,
afhængigt af kvaliteten. Dette skyldes først og
fremmest, at tøjet i tumbleren tørres svævende i
modsætning til tørring ved ophængning.
Undgå at tørre sådanne tøjstykker for længe og vælg i
stedet programmet “strygetørt”.
Hvor meget vejer tørt vasketøj?
Med henblik på korrekt fyldning af tørretumbleren
anføres her nogle vejledende tal, som er baseret på
tøjstykker af bomuld.
Cirkavægt i gram
Badekåbe ..............................................................1200
Dynebetræk..............................................................700
Lagen ......................................................................500
Frottéhåndklæde, pudevår ......................................200
Skjorte, natkjole ......................................................200
Pyjamas, bluse ........................................................100
Korte underbukser, sokker ......................................100
Lange underbukser ..................................................300
Vasketøjsmærkning i tøj, som viser, hvordan tøjet bør tørres.
Normal
normal
temp.
temp.
Lav
låg
temp.
temp.
TORKNING
TØRRING
plantorkning
Plantørring
dropptorkning
Dryptørring
hängtorkning
Hængende
tørring
Kantorkas
tørres i
kan
i tørretumbler
torktumlare
Må torkas
ikke tørres
ej i i
tørretumbler
torktumlare
9
DANSK
Sortering og klargøring af
vasketøjet før tørring
VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING
Rengøring af fnugfiltret
Efter hver gennemført tørring skal fnugfiltret, der
sidder på indersiden af lugen, renses.
Gør følgende:
■ Tag filtret ud ved at trække det opad.
Fjern alle fnug fra filtret med en fugtig hånd eller
en fugtig klud.
Sæt filtret på plads.
P1026
Tømning af vandbeholderen
Kondensvandet fra vasketøjet opsamles i
vandbeholderen.
Vandbeholderen skal tømmes efter hver gennemført
tørring og kan også tømmes, mens programmet er i
gang. Hvis De glemmer at tømme beholderen, tænder
signallampen i panelet, og programmet afbrydes, selv
om vasketøjet ikke er tørt. Skyd beholderen korrekt
på plads.
C0031
P0827
P0636
P0639
Rengøring af tørretumbleren
Maskinens ydre, panelet, tromlen samt plast- og
gummidele gøres rene med en fugtig klud og
opvaskemiddel.
Rengøring af tromlens indre
Hvis der efter længere tids brug danner sig en
belægning i tromlen, kan denne fjernes med en fugtig
klud påført afkalkningsmiddel.
OBS! Anvend aldrig opløsnings- eller skuremidler.
Rengøring af kondensatoren
Kondensatoren skal regelmæssigt renses for fnug for at
undgå en forlængelse af tørretiden og en forøgelse af
energiforbruget.
Gør følgende:
1. Træk kondensatoren ud ved hjælp af håndtaget
øverst.
2. Rens kondensatoren ved kraftig skylning med en
håndbruser eller med en blød opvaskebørste.
3. Tør kondensatoren af udvendigt.
4. Lad kondensatoren dryptørre og sæt den derefter
tilbage på plads.
Vigtigt! Brug aldrig spidse genstande eller værktøj for
at nå ind mellem lamellerne. Dette kan beskadige
kondensatoren og føre til utætheder.
Brug aldrig tørretumbleren, når kondensatoren ikke er
på plads.
10
HVIS TØRRETUMBLEREN IKKE FUNGERER
TYPE FEJL
■
■
Maskinen starter ikke:
■
■
■
■
■
■
Tørringen tager lang tid, eller vasketøjet
bliver ikke tilstrækkeligt tørt:
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Der bliver varmt omkring tørretumbleren:
■
MULIG ÅRSAG
DANSK
■
Lugen er ikke helt lukket
Der er ingen el-forsyning til maskinen
Tidsvælgeren er ikke indstillet korrekt
Vandbeholderen er fuld
Der er ikke trykket på startknappen
Vasketøjet er dårligt centrifugeret
Fnugfiltret i lugen er stoppet
Kondensatoren er stoppet
Er der valgt skånetørring?
Er rumtemperaturen for høj?
Er der valgt korrekt program/tørretid?
For meget vasketøj
Vandbeholderen er fuld
Tumbleren er placeret på for lidt plads eller med for
dårlig ventilation. Åbn dør/vindue eller vælg en
anden placering.
SERVICE OG RESERVEDELE
Dataskiltet finder De ved at åbne lugen.
Hvis fejlen ikke kan afhjælpes v.h.a. ovenstående,
forsøg da ikke selv at finde en eventuel fejl, men
tilkald ZANUSSI Service. Se tlf. nr. på side 12.
Når De bestiller service eller reservedele, bør De
kende tørretumblerens produktnummer, serienummer
og modelbetegnelse, som er anført på dataskiltet.
Model:______________________________________
Serienummer: ________________________________
Produktnummer: ______________________________
Købsdato: __________________________________
11
GARANTI
1 år fra den dokumenterede købsdag (gem
købsnotaen). Garantien dækker fabrikations- og
materialefejl, der måtte opstå ved normal brug i en
privat husholdning i Danmark. Garantien omfatter
materialer, nødvendige transportomkostninger og
arbejdsløn.
For Grønland og Færøerne gælder særlige regler.
Produktansvar
Vort produktansvar er gældende iflg. «Lov om
produkt-ansvar». Denne lov gælder for skader på
personer eller ting, som skyldes fejl på selve det
installerede produkt. Dette ansvar er gældende 10 år
efter, at apparatet er købt som fabriksnyt.
Forbehold
Forbehold:
Garantien omfatter ikke fejl og skader, som skyldes
andre årsager end fabrikations- og materialefejl. Det er
en forudsætning for garantien, at en reparation ikke er
forsøgt foretaget af andre end Zanussi Service, der er
vor autoriserede serviceorgan. Garantien dækker ikke
uberettiget tilkald af service. Kontrollèr derfor
punkterne i afsnittet: Hvis tørretumbleren ikke
fungerer.
Reparation
Det er ikke tilladt at gøre indgreb i apparatet.
Reparation må kun foretages af autoriseret service. Se
service oversigt. Der må kun benyttes reservedele,
som er godkendt af førnærnte.
Vort produktansvar gælder ikke, hvis den pågældende
skade skyldes et eller flere af følgende forhold:
■
at produktets installation ikke er udført i
overensstemmelse med de givne
installationsvejledninger.
■
at produktet har været anvendt til andet formål end
beskrevet.
■
at de i denne brugs- og installationsvejledning
nævnte sikkerhedsregler ikke er blevet fulgt.
■
at en reparation er udført af andre end vor
autoriserede serviceorganisation.
■
at der er brugt uoriginale reservedele.
■
at skaden skyldes en transportskade, som måtte
være opstået på et senere tidspunkt, f.eks ved
flytning eller videresalg.
■
at skaden skyldes en form for anvendelse, som
strider mod almindelig sund fornuft.
SERVICE
ZANUSSI's LANDSDÆKKENDE SERVICE
Som foretages af Elring Service
SERVICECENTER
BETJENER POSTNUMRENE
TELEFON NR.
SJÆLLAND
Roskildevej 527
2605 Brøndby
1000 - 4999
43 43 74 00
SYDJYLLAND OG FYN
Vejlevej 34
7000 Fredericia
5000 - 6899
7000 - 7399
75 92 98 99
NORDJYLLAND
Ny Banegårdsgade 45
8000 Århus C
6900 -6999
7400 - 9999
86 19 16 55
12
TEKNISKE DATA
850 mm
600 mm
600 mm
1200 mm
Vægt
Kapacitet, bomuld
Kapacitet, syntetisk materiale
46 kg
5 kg tørt tøj
2 kg tørt tøj
Tromlevolumen
108 l
Netspænding
Total effekt
230 V, 10 Amp
2200 W, 10 Amp
Justérbar + 10 mm
DANSK
Højde
Bredde
Dybde
Dybde med åben luge
Dette apparat opfylder kravene i EF-direktiv 89/336/EØF, 73/32/EØF.
Ret til ændringer forbeholdes.
INSTALLERING
Udpakning/transportskader
Kontrollér, at tørretumbleren er uskadt. Eventuelle
transportskader skal umiddelbart anmeldes til den
person, som er ansvarlig for transporten. Skader, fejl
og eventuelt manglende dele skal umiddelbart
anmeldes til sælgeren.
Emballagematerialet skal opbevares på en sådan måde,
at små børn ikke kan lege med det.
Alt materiale, som er mærket med symbolet
, kan
genanvendes og bør derfor afleveres til et
genbrugsdepot.
Placering af tørretumbleren
Tørretumbleren kan installeres på et plant gulv eller
oven på en vaskemaskine. I begge tilfælde skal
tumbleren stå helt lige - brug et vaterpas til kontrol.
Eventuelle justeringer kan foretages ved hjælp af
maskinens fødder.
Sørg for, at tumbleren har tilstrækkelig ventilation
forneden - undgå at blokere for lufttilførslen med
tøjstykker eller lignende.
Sørg for tilstrækkeligt luftskifte gennem luftgitteret i
soklen.
Et tykt tæppe er derfor uegnet som underlag for
tørretumbleren.
13
Vigtigt ved installering af
kondenstumblere
■
■
■
■
Udblæsningsluften fra tørretumbleren kan blive op
til + 60° C varm. Placér derfor aldrig tumbleren på
et temperaturfølsomt gulv.
Sørg for, at temperaturen i rummet, hvor
tørretumbleren er installeret, ikke overstiger
+ 35° C. En for høj rumtemperatur forlænger
tørretiden og øger energiforbruget.
Pladsen omkring tørretumbleren skal være så fri for
støv som muligt.
De justérbare fødder må ikke fjernes. Afstanden
mellem gulvet og tørretumbleren er nødvendig af
hensyn til luftcirkulationen. Hvis ventilationen
blokeres, øges temperaturen inde i tumbleren, og
dette påvirker tumblerens funktion.
Elektrisk tilslutning
Maskinen skal tilsluttes 230 V / 50 Hz.
Max. strømforbrug ca. 2,2 kW. Maskinen skal
ekstrabeskyttes i henhold til stærkstrømsreglementet
(f. eks. et H.F.I. relæ).
Monteringssæt til montering på
vaskemaskine
Ekstra tilbehør
Tørretumbleren kan monteres oven på en
vaskemaskine med frontindføring, men i så fald skal
tumbleren skrues fast i vaskemaskinen. Hertil kræves
et monteringssæt, som kan bestilles hos forhandleren.
P1044
Tilslutning af afløbsslange
Hvis der findes en afløbsrist eller lignende i nærheden
af tørretumblerens monteringssted, kan kondensvandet
ledes direkte ned i afløbet gennem en afløbsslange,
som kan købes hos Deres forhandler.
Slangen tilsluttes på maskinens bagside på følgende
måde:
■ spændebånd A fjernes;
■ lukkeslange B trækkes af maskinen;
■ afløbsslange C stikkes på maskinen;
■ afløbsslange C fastspændes med spændebånd A.
14
A
B
A
B
P1043
C
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising