Aeg-Electrolux | F65007IM0P | User manual | Aeg-Electrolux F65007IM0P Korisnički priručnik

Aeg-Electrolux F65007IM0P Korisnički priručnik
FAVORIT 65007 I
HR PERILICA POSUĐA
CS MYČKA NÁDOBÍ
DE GESCHIRRSPÜLER
UPUTE ZA UPORABU
NÁVOD K POUŽITÍ
BENUTZERINFORMATION
2
23
44
2
ZA SAVRŠENE REZULTATE
Zahvaljujemo vam što ste odabrali ovaj AEG proizvod.
Proizveli smo ga kako bi vam pružio godine nepogrešivog
rada, s inovativnim tehnologijama koje život čine
jednostavnijim - svojstva koja ne možete pronaći kod
običnih uređaja. Molimo vas da odvojite nekoliko minuta
na čitanje kako biste dobili ono najbolje od njega.
PRIBOR I POTROŠNI MATERIJAL
U AEG web trgovini pronaći ćete sve što vam je potrebno
za održavanje vaših AEG uređaja besprijekorno čistima i
u savršenom radnom stanju. Pored široke palete
dodataka namjenjenih i proizvedenih u skladu s visokim
standardima kvalitete kakve očekujete, od posebnog
posuđa do košara za pribor za jelo, od održača boca do
vrećica za osjetljivo rublje...
Posjetite web trgovinu na
www.aeg.com/shop
Sadržaj
3
SADRŽAJ
4
7
8
10
11
12
12
13
14
15
16
17
19
21
22
Informacije o sigurnosti
Opis proizvoda
Upravljačka ploča
Uporaba uređaja
Podešavanje omekšivača vode
Uporaba soli u perilici posuđa
Uporaba sredstva za pranje i
sredstva za ispiranje
Funkcija "Višenamjenske tablete"
Stavljanje pribora za jelo i posuđa
Programi pranja
Odabir i pokretanje programa
pranja
Čišćenje i održavanje
Rješavanje problema
Tehnički podaci
Briga za okoliš
U ovom se priručniku koriste sljedeći simboli:
Važne informacije koje se odnose na vašu
osobnu sigurnost i informacije o tome kako
spriječiti oštećenja na uređaju.
Opće informacije i savjeti
Informacije o zaštiti okoliša
Zadržava se pravo na izmjene
4
Informacije o sigurnosti
INFORMACIJE O SIGURNOSTI
Prije postavljanja i korištenja uređaja, pažljivo pročitajte ove upute:
• radi vaše sigurnost i sigurnosti vašeg vlasništva.
• radi pomoći u zaštiti okoliša.
• radi pravilnog rada uređaja.
Uvijek imajte ove upute s uređajem ako ga premještate ili podajete drugoj osobi.
Proizvođač nije odgovoran ako nepravilno postavljanje i korištenje uređaja dovede do oštećenja.
Sigurnost djece i slabijih osoba
• Ne dozvoljavajte osobama, uključujući i djecu, smanjenih fizičkih, senzornih i mentalnih
funkcija ili bez iskustva i znanja da koriste uređaj. Njih prilikom rukovanja uređajem mora
nadzirati ili u rukovanje uređajem uputiti osoba odgovorna za njihovu sigurnost.
• Djeca moraju biti pod nadzorom kako bi se osiguralo da se ne igraju uređajem.
• Svu ambalažu čuvajte izvan dohvata djece. Postoji opasnost od gušenja ili ozljeda.
• Sve deterdžente držite na sigurnom mjestu. Ne dozvoljavajte djeci da diraju sredstva za
pranje.
• Djecu i kućne ljubimce držite podalje od uređaja dok su vrata uređaja otvorena.
Opća sigurnost
• Ne mijenjajte specifikacije ovog uređaja. Postoji opasnost od ozljeda i oštećenja uređaja.
• Kako biste spriječili opekline na očima, ustima i grlu pridržavajte se sigurnosnih uputa
proizvođača deterdženta.
• Nemojte piti vodu iz uređaja. U uređaju se mogu nalaziti ostaci deterdženta.
• Nemojte ostavljati vrata uređaja otvorenima bez nadzora. Ovo sprječava ozljede ili pad
preko otvorenih vrata.
• Nemojte sjesti ili stati na otvorena vrata.
Uporaba
• Ovaj je uređaj samo za uporabu u domaćinstvu. Nemojte koristiti uređaj u druge svrhe da
ne bi došlo do ozljeda ili oštećenja imovine.
• Koristite ga samo za pranje pribora koji je predviđen za pranje u perilicama.
• Ne stavljajte zapaljive predmete ili predmete namočene zapaljivim sredstvima u, pored ili
na uređaj. Opasnost od eksplozije ili požara.
• Noževe i sve ostale šiljaste predmete stavite u košaricu za pribor za jelo s vrhovima
prema dolje. Ako to nije moguće, stavite ih u vodoravan položaj u gornju košaru ili u
košaru za noževe. (Nemaju svi modeli košaru za noževe).
• Koristite isključivo navedene marke sredstava za perilice posuđa (sredstvo za pranje, sol,
sredstvo za ispiranje).
• Soli koje nisu namijenjene perilicama za posuđe izazivaju oštećenja omekšivača vode.
• Prije početka programa pranja u uređaj stavite sol. Ostaci soli u uređaju mogu uzrokovati
koroziju u donjem dijelu uređaja.
Informacije o sigurnosti
5
• Nikad ne punite spremnik sredstva za ispiranje ostalim tvarima ( sredstvo za pranje perilica posuđa, tekuća sredstva za pranje). To može prouzročiti oštećenja na uređaju.
• Prije početka pranja provjerite mogu li se mlaznice slobodno kretati.
• Uređaj može ispuštati vruću paru ako otvorite vrata dok je program pranja u tijeku. Postoji
opasnost od opeklina na koži.
• Nemojte vaditi posuđe iz uređaja prije završetka programa pranja.
Čišćenje i održavanje
• Prije čišćenja uređaja, isključite uređaj i izvadite električni utikač iz mrežne utičnice.
• Nemojte koristiti zapaljive ili proizvode koji mogu dovesti do korozije.
• Nemojte koristiti uređaj bez filtra. Uvjerite se da su filtri pravilno postavljeni. Nepravilno
postavljanje dovodi do nezadovoljavajućih rezultata pranja i oštećenja uređaja.
• Nemojte raspršivati vodu ili paru za čišćenje uređaja. Opasnost od strujnog udara i oštećenja na uređaju.
Postavljanje
• Uvjerite se da uređaj nije oštećen. Nemojte postavljati ili priključivati oštećen uređaj, obratite se dobavljaču.
• Prije postavljanja i korištenja uređaja uklonite svu ambalažu.
• Samo kvalificirana osoba mora vršiti instalaciju elektrike, cijevi i postavljanje uređaja. Ovo
je kako bi se spriječila opasnost od strukturnog oštećenja ili ozljeda.
• Kabel napajanja tijekom postavljanja mora biti isključen iz utičnice.
• Nemojte bušiti stranice uređaja kako biste spriječili oštećenja hidrauličkih i električnih
komponenata.
• Važno!Poštujte upute u predlošku isporučenim uz uređaj:
– Za postavljanje uređaja.
– Za sastavljanje ploča vrata.
– Za priključenje dovoda i odvoda vode.
• Provjerite da li je uređaj postavljen ispod i blizu sigurnih konstrukcija.
Zaštita od zaleđivanja
• Nemojte postavljati uređaj na mjesta na kojima je temperatura manja od 0°C.
• Proizvođač nije odgovoran za štete od zamrzavanja.
Spajanje na dovod vode
• Za priključivanje na dovod vode koristite nove cijevi. Nemojte koristiti korištene cijevi.
• Nemojte priključivati uređaj na novi cjevovod ili cjevovod koje se dulje vrijeme ne koristi.
Najprije pustite vodu da teče nekoliko minuta, zatim priključite cijev za dovod vode.
• Pazite da prilikom postavljanja uređaja ne zgnječite ili izazovete oštećenje na cijevi.
• Provjerite spojeve cijevi kako biste spriječili curenje vode.
• Prilikom prvog korištenje uređaja provjerite da cijevi ne propuštaju vodu.
6
Informacije o sigurnosti
• Cijev za dovod vode ima sigurnosni ventil i dvostruku stjenku s unutarnjim glavnim vodom. Cijev za dovod vode pod tlakom je samo kad kroz nju teče voda. Ako dođe do curenja u cijevi za dovod vode, sigurnosni ventil prekida protok vode.
– Pri priključivanju cijevi za dovod vode morate biti vrlo pažljivi:
– Nemojte uranjati cijev za dovod vode ili sigurnosni ventil u vodu.
– Ako su cijev za dovod vode ili sigurnosni ventil oštećeni, odmah isključite utikač iz
glavnog napajanja.
– Obratite se servisnom centru za zamjenu cijevi za dovod vode sa sigurnosnim ventilom.
UPOZORENJE
Opasan napon.
Spajanje na električnu mrežu
•
•
•
•
•
•
Uređaj mora biti uzemljen.
Provjerite podudaraju li se električni podaci na nazivnoj pločici s napajanjem.
Obvezno koristite pravilno postavljenu utičnicu sa zaštitom od strujnog udara.
Nemojte koristiti višeputne utikače i produžne kabele. Postoji opasnost od požara.
Nemojte mijenjati ili zamjenjivati glavni kabel. Obratite se servisnom centru.
Pazite da ne zgnječite ili dovedete do oštećenja na glavnom utikaču prilikom postavljanja
uređaja.
• Osigurajte da se utičnici nakon postavljanja može lako pristupiti.
• Nemojte povlačiti za električni kabel kako biste iskopčali uređaj. Uvijek povucite utikač.
Servisni centar
• Samo ovlašteni servis može popravljati ili raditi na uređaju. Obratite se servisnom centru.
• Koristite samo originalne rezervne dijelove.
Za odlaganje uređaja
• Kako biste spriječili opasnost od ozljeda ili oštećenja:
– Iskopčajte utikač iz električne utičnice.
– Prerežite glavni kabel i bacite ga.
Opis proizvoda
7
– Skinite bravu vrata. To će spriječiti da djeca ili kućni ljubimci budu zatvoreni u uređaju.
Postoji opasnost od gušenja.
– Odložite uređaj na lokalnom odlagalištu za komunalni otpad.
UPOZORENJE
Sredstva za pranje za perilice posuđa su opasna i mogu dovesti do korozije!
• Ako dođe do nesreće s ovim deterdžentima, odmah se obratite liječniku.
• Ako vam deterdžent dospije u usta, odmah se obratite liječniku.
• Ako vam deterdžent dospije u oči, odmah se obratite liječniku i isperite oči s vodom.
• Držite sredstva za pranje za perilicu posuđa u sigurnom području i van dohvata djece.
• Nemojte držati vrata uređaja otvorena kad u spremniku sredstva za pranje ima sredstva.
• Napunite spremnik sredstva za pranje samo prije početka programa pranja.
OPIS PROIZVODA
10
1
9
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Gornja košara
Prekidač tvrdoće vode
Spremnik za sol
Spremnik sredstva za pranje
Spremnik sredstva za ispiranje
Natpisna ploča
Filtri
Donja mlaznica
Gornja mlaznica
Glavna mlaznica
8
7
6
8
Upravljačka ploča
UPRAVLJAČKA PLOČA
2
1
3
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
5
4
6
7
Tipka za uključivanje/isključivanje
Vodič programa
Tipka Program
Indikatori programa
Zaslon
Tipka Delay
Tipka Start
Indikatorska svjetla
Tipka Option
Indikatorska svjetla
Svjetlo indikatora funkcije „Multitab“. Uključuje se kad aktivirate funkciju.
Indikatorsko svjetlo funkcije Ekstra higijena. Uključuje se kad aktivirate funkciju.
Indikatorsko svjetlo Faze pranja. Uključuje se tijekom rada faze pranja.
Indikatorsko svjetlo faze Ispiranja. Uključuje se tijekom rada faze ispiranja.
Indikatorsko svjetlo faze Sušenja. Uključuje se tijekom rada faze sušenja.
Indikatorsko svjetlo Kraja programa. Uključuje se kada je program pranja završen.
Indikatorsko svjetlo za ispiranje. Uključuje se kad je potrebno napuniti spremnik
sredstva za ispiranje. 1)
Indikatorsko svjetlo za sol. Uključuje se kada je potrebno napuniti spremnik za
sol. 1)
Nakon punjenja spremnika indikatorsko svjetlo za sol ostaje uključeno još
nekoliko sati. To nema nikakve neželjene učinke na rad uređaja.
Upravljačka ploča
9
Indikatorska svjetla
Indikatorsko svjetlo Delay. Uključuje se kad aktivirate odgodu početka.
Indikatorsko svjetlo vrata. Uključuje se kada su vrata otvorena ili nepravilno zatvorena.
1) Kad je prazan spremnik soli i/ili sredstva za ispiranje, odgovarajuća indikatorska svjetla ne uključuju se dok je
program pranja u tijeku.
Tipka za uključivanje/isključivanje
Za uključivanje ili isključivanje uređaja pritisnite ovu tipku.
Nakon deset minuta od kraja programa pranja, funkcija AUTO OFF automatski isključuje
uređaj. Ovo pomaže u smanjenju potrošnje energije.
Vodič programa
Ovaj vodič pomaže vam u odabiru program pranja.
Tipka Program
Pritišćite ovu tipku sve dok se ne uključi indikatorsko svjetlo programa pranja. Pogledajte
poglavlje „Programi pranja“.
Zaslon
Zaslon prikazuje:
• Elektroničko podešavanje razine omekšivača vode.
• Aktivaciju i deaktivaciju spremnika sredstva za ispiranje (samo ako je uključena funkcija
Multitab).
• Vrijeme programa pranja
• Preostalo vrijeme do kraja programa pranja
• Završetak programa pranja (na digitalnom zaslonu pojavljuje se nula)
• Vrijeme odgode početka
• Šifre alarma.
Tipka Delay
Za odgodu početka programa pranja od 1 do 24 sata pritišćite ovu tipku.
Tipka Start
Ovu tipku pritisnite za početak:
• programa pranja
• Odbrojavanje odgode početka.
Tipka Option
Za postavljanje funkcije pritisnite ovu tipku.
Kada je funkcija uključena, uključuje se odgovarajuće indikatorsko svjetlo.
Tipka Option
Multitab
Ekstra higijena
Pritisnite jedan puta
AKTIVIRANO
DEAKTIVIRANO
Pritisnite dva puta
DEAKTIVIRANO
AKTIVIRANO
10
Uporaba uređaja
Tipka Option
Multitab
Ekstra higijena
Pritisnite tri puta
AKTIVIRANO
AKTIVIRANO
Pritisnite četiri puta
DEAKTIVIRANO
DEAKTIVIRANO
Funkcije
Multitab
Ako koristite kombinirane tablete sredstva za pranje („3 u 1“, „4 u 1“, „5 u 1“ itd.), koristite
funkciju „Multitab“. Pogledajte poglavlje „Funkcija Multitab“
Ekstra higijena
Ova funkcija daje bolje rezultate u higijeni. Tijekom faze ispiranja temperatura ostaje na
70°C od 10 do 14 minuta.
Način podešavanja
Uređaj mora biti u načinu podešavanja za ove radnje:
• Postavljanje i pokretanje programa pranja.
• Postavljanje i pokretanje odgode početka.
• Za podešavanje elektroničke razine omekšivača vode.
• Za deaktiviranje ili aktiviranje spremnika sredstva za ispiranje (samo kada je aktivna
funkcija Multitab).
Uključite uređaj. Uređaj je u načinu podešavanja kada:
• se uključe svi indikatori programa.
• Zaslon prikazuje dvije vodoravne crte.
Uključite uređaj. Uređaj nije u načinu podešavanja kada:
• se uključi samo jedan indikator programa.
• Zaslon prikazuje vrijeme programa pranja ili odgodu početka.
– Za povratak u način podešavanja potrebno je poništiti program pranja ili odgodu početka. Pogledajte poglavlje „Odabir i pokretanje programa pranja“.
UPORABA UREĐAJA
1. Provjerite da li odgovara podešenje omekšivača vode s tvrdoćom vode u vašem području. Po potrebi podesite omekšivač vode.
2. Napunite spremnik soli.
3. Napunite spremnik za sredstvo za ispiranje.
4. Stavite pribor za jelo i posuđe u uređaj.
5. Postavite točan program pranja koji odgovara vrsti i zaprljanosti posuđa.
6. U spremnik stavite odgovarajuću količinu sredstva za pranje.
7. Pokrenite program pranja.
Ako koristite kombinirane tablete sredstva za pranje („3 u 1“, „4 u 1“, „5 u 1“ itd.), koristite
funkciju „Višenamjenske tablete“ (pogledajte poglavlje „Funkcija "Višenamjenske tablete"“).
11
Podešavanje omekšivača vode
PODEŠAVANJE OMEKŠIVAČA VODE
Omekšivač vode uklanja minerale i soli iz dovodne vode. Ovi minerali i soli mogu prouzročiti
oštećenja na uređaju.
Ako se razina omekšivača vode ne podudara s tvrdoćom vode u vašem području, podesite
je.
Obratite se lokalnom distributeru vode kako biste saznali tvrdoću vode u svom području.
Podešavanje tvrdoće
vode
Tvrdoća vode
Njemački
stupnjevi (dH°)
Francuski
stupnjevi (°TH)
mmol/l
Clarke
stupnjevi
ručno
elektro
nički
51 - 70
91 - 125
9,1 - 12,5
64 - 88
2 1)
10
43 - 50
76 - 90
7,6 - 9,0
53 - 63
2 1)
9
37 - 42
65 - 75
6,5 - 7,5
46 - 52
2 1)
8
29 - 36
51 - 64
5,1 - 6,4
36 - 45
2 1)
7
23 - 28
40 - 50
4,0 - 5,0
28 - 35
2 1)
6
19 - 22
33 - 39
3,3 - 3,9
23 - 27
2 1)
5 1)
15 - 18
26 - 32
2,6 - 3,2
18 - 22
1
4
11 - 14
19 - 25
1,9 - 2,5
13 - 17
1
3
4 - 10
7 - 18
0,7 - 1,8
5 - 12
1
2
<4
<7
< 0,7
<5
1 2)
1 2)
1) Postavljeno tvornički.
2) Nemojte koristiti sol na ovoj razini.
Omekšivač vode morate podesiti ručno ili elektronički.
Ručno podešavanje
Okrenite prekidač tvrdoće vode u položaj 1 ili 2
(pogledajte tablicu).
Elektroničko prilagođavanje
1. Uključite uređaj. Provjerite je li uređaj u režimu podešavanja.
2. Pritisnite i istovremeno držite tipku Delay i tipku Start sve dok trepere indikatorska
.
svjetla AUTO, PRO i
3. Otpustite tipku Delay i tipku Start.
12
Uporaba soli u perilici posuđa
4. Pritisnite tipku Program,
.
• Isključuju se indikatori programa PRO i
• Indikator programa AUTO i dalje treperi.
• Na zaslonu se prikazuje postavka omekšivača vode (primjer:
5. Za promjenu postavke pritišćite tipku Program.
6. Za potvrdu isključite uređaj.
= razina 5).
Ako je omekšivač vode elektronički postavljen na razinu 1, indikatorsko svjetlo soli je
isključen.
UPORABA SOLI U PERILICI POSUĐA
Kako puniti spremnik za sol
1. Zakrenite poklopac u smjeru suprotnom
od kretanja kazaljki na satu i otvorite
spremnik za sol.
2. Napunite spremnik soli s 1 litrom vode
(samo prilikom prvog punjenja sa solju).
3. Za punjenje spremnika solju koristite
lijevak.
4. Uklonite sol oko otvora spremnika soli.
5. Za zatvaranje spremnika soli okrenite
poklopac u smjeru kretanja kazaljki na satu.
Normalno je da se voda prelijeva iz spremnika za sol kad ga napunite solju.
UPORABA SREDSTVA ZA PRANJE I SREDSTVA ZA ISPIRANJE
1
3
2
4
30
7
4
3 2
-
1
20
MA X
+
6
5
Funkcija "Višenamjenske tablete"
13
Uporaba deterdženta
Nemojte koristiti više od propisane količine sredstva za pranje kako ne biste izazvali zagađenje okoliša.
Slijedite preporuke proizvođača sredstva za pranje na pakiranju sredstva za pranje.
Kako puniti spremnik sredstva za pranje:
1. Pritisnite tipku za otpuštanje 2 kako biste otvorili poklopac 7 spremnika za deterdžent.
2. Stavite deterdžent u spremnik 1 .
3. Ako program pranja ima fazu predpranja, stavite malu količinu deterdženta u unutrašnji
dio vrata uređaja.
4. Ako koristite tablete za pranje, stavite ih u spremnik sredstva za pranje. 1 .
5. Zatvorite spremnik za deterdžent. Vratite poklopac i pritisnite ga na mjesto.
Sredstva za pranje u tabletama koristite s dužim programima pranja. Ne mogu se potpuno
rastopiti s kratkim programima pranja i mogu smanjiti rezultate pranja.
Uporaba sredstva za ispiranje
Sredstvo za ispiranje omogućuje sušenje posuđa bez mrlja i pruga.
Spremnik sredstva za ispiranje automatski dodaje sredstvo tijekom zadnje faze ispiranja.
Za punjenje spremnika sredstva za ispiranje učinite sljedeće:
1. Pritisnite tipku za otpuštanje 6 kako biste otvorili poklopac 5 spremnika sredstva za
ispiranje.
2. Napunite spremnik za sredstvo za ispiranje 3 sredstvom za ispiranje. Oznaka „max“
pokazuje maksimalnu razinu.
3. Proliveno sredstvo za ispiranje uklonite upijajućom krpom kako biste spriječili stvaranje
pjene tijekom programa pranja.
4. Zatvorite spremnik sredstva za ispiranje. Vratite poklopac i pritisnite ga na mjesto.
Prilagodite količinu sredstva za ispiranje
Tvornička postavka: položaj 3.
Doziranje sredstva za ispiranje možete postaviti između položaja 1 (najniže) i 4 (najviše).
Okrenite birač sredstva za ispiranje 4 kako biste povećali ili smanjili dozu.
FUNKCIJA "VIŠENAMJENSKE TABLETE"
Funkcija „Multitab“ predviđena je za kombinirane tablete sredstva za pranje.
Te tablete sadrže sredstva kao sredstvo za ispiranje i sol za perilicu. Neke vrste tableta
mogu sadržavati i druga sredstva.
Provjerite odgovaraju li te tablete tvrdoći vode na vašem području (pogledajte upute na
pakiranju proizvoda).
Funkcija „Multitab“ zaustavlja protok sredstva za ispiranje i soli.
Funkcija „Multitab“ isključuje indikatorska svjetla za sol i sredstva za ispiranje.
14
Stavljanje pribora za jelo i posuđa
S funkcijom „Multitab“ trajanje programa može biti dulje.
Funkciju „Multitab“ aktivirajte ili deaktivirajte prije početka programa pranja. Kada se program pranja pokrene, funkcija se više ne može aktivirati ili deaktivirati.
Prije početka programa pranja uvijek provjerite da li je funkcija multitab uključena.
Za deaktivaciju funkcije „Multitab“ i odvojeno korištenje sredstva za pranje, soli i sredstva za ispiranje
1. Pritisnite tipku Option sve dok se ne isključi indikatorsko svjetlo funkcije multitab.
Funkcija je isključena.
2. Napunite spremnik za sol i spremnik za sredstvo za ispiranje.
3. Prilagodite tvrdoću vode na najvišu razinu.
4. Pokrenite program pranja bez posuđa.
5. Kada program pranja završi, podesite omekšivač vode prema tvrdoći vode u vašem
području.
6. Podesite količinu sredstva za ispiranje.
STAVLJANJE PRIBORA ZA JELO I POSUĐA
Pogledajte letak „Primjeri ProClean punjenja“.
Korisni savjeti
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Nemojte u uređaj stavljati predmete koji mogu apsorbirati vodu (spužve, kućanske krpe).
Uklonite preostalu hranu s predmeta.
Smekšajte preostalu izgorenu hranu na predmetima.
Stavite šuplje predmete (šalice, čaše i lonce) otvorom okrenutim prema dolje.
Provjerite da se voda ne prikuplja u spremnicima ili posudama.
Provjerite da se pribor i posuđe međusobno ne preklapa.
Pazite da se stakleni predmeti međusobno ne dodiruju.
Male predmete položite u košaru za pribor za jelo.
Pomiješajte žlice s drugim priborom za jelo kako se ne bi slijepile.
Kada stavljate predmete u košare, osigurajte da voda može dodirivati sve površine.
Lagano posuđe stavite u gornju košaru. Pazite da se posuđe ne miče.
Vodene kapljice mogu se skupljati na plastičnim predmetima i posudama presvučenim
slojem protiv lijepljenja.
Programi pranja
15
PROGRAMI PRANJA
Program
Vrsta
zaprljanosti
3)
Opis programa
Funkcija Ekstra
higijena
Sve
Posuđe, pribor
Predpranje
za jelo, tave i po- Pranje 45 °C ili 70 °C
sude
Ispiranja
Sušenje
Da, s efektom
Jako
zaprljano
Posuđe, pribor
Predpranje
za jelo, tave i po- Pranje 70 °C
sude
Ispiranja
Sušenje
Da, bez efekta
Miješano
zaprljano
Posuđe, pribor
Predpranje
za jelo, tave i po- Pranje 70 °C
sude
Ispiranja
Sušenje
Da, bez efekta
Normalno
zaprljano
Posuđe i pribor
za jelo
Da, s efektom
1)
2)
Vrsta rublja
Predpranje
Pranje 50 °C
Ispiranja
Sušenje
Ovaj program koristite za brzo
Ispiranja
ispiranje posuđa. Time se
sprječava da se ostatci hrane
zalijepe za posuđe i da iz uređaja izlaze neugodni mirisi.
Uz ovaj program nemojte koristiti
deterdžent.
Da, bez efekta
1) Uređaj prepoznaje razinu zaprljanosti i količinu predmeta u košaricama. Automatski podešava temperaturu i
količinu vode, potrošnju energije i trajanje programa.
2) Na ovom programu možete prati mješovito zaprljano posuđe. Jako zaprljano u donjoj košari i normalno zaprljano
u gornjoj košari. Tlak vode u donjoj košari tri je puta viši od tlaka u gornjoj košari. Temperatura vode u donjoj
košari je 25% viša od one u gornjoj košari.
3) Ovo je standardni program za ustanove za testiranje. Pomoću ovog programa možete najučinkovitije iskoristiti
vodu i štedjeti energiju za uobičajeno zaprljano posuđe i pribor za jelo. Pogledajte letak za podatke o testiranju.
Podaci o potrošnji
Energija (kWh)
Program1)
1) Zaslon prikazuje trajanje programa.
Voda (litre)
0,9 - 1,7
8 - 15
1,5 - 1,6
13 - 14
1,4 - 1,5
14 - 15
0,9 - 1,0
9 - 11
0,1
4
16
Odabir i pokretanje programa pranja
Tlak i temperatura vode, varijacije u mrežnom napajanju te količina posuđa mogu promijeniti
podatke o potrošnji.
ODABIR I POKRETANJE PROGRAMA PRANJA
Pokretanje programa pranja bez odgode početka
1.
2.
3.
4.
Zatvorite vrata uređaja.
Uključite uređaj.
Provjerite da li je uređaj u načinu podešavanja.
Odaberite program pranja.
• Uključuje se odgovarajuće indikatorsko svjetlo programa.
• Na zaslonu treperi trajanje programa.
• Uključuje se indikatorsko svjetlo faze postavljenog programa pranja.
5. Po potrebi postavite funkciju Ekstra higijena.
• Odabir ove funkcije uvijek se mora izvršiti nakon postavljanja programa pranja.
6. Pritisnite tipku Start i program pranja će se automatski pokrenuti.
• Indikatorska svjetla faza se isključuju, no indikatorsko svjetlo faze u tijeku ostaje
uključen.
Pokretanje programa pranja uz odgodu početka
1.
2.
3.
4.
5.
Zatvorite vrata uređaja.
Uključite uređaj.
Provjerite da li je uređaj u načinu podešavanja.
Postavite program pranja i funkcije.
Pritišćite tipku Delay sve dok zaslon prikazuje vrijeme odgode početka.
• Vrijeme odgode početka treperi u zaslonu.
• Uključuje se indikatorsko svjetlo odgode.
6. Pritisnite tipku Start i automatski započinje odbrojavanje.
• Vrijeme odgode početka više ne treperi na zaslonu.
• Isključuje se indikatorsko svjetlo faze postavljenog programa pranja.
• Kada odbrojavanje završi, program pranja se automatski pokreće.
– Uključeno je indikatorsko svjetlo faze u tijeku.
Otvaranje vrata na uređaju prekida odbrojavanje. Kada zatvorite vrata, odbrojavanje se nastavlja od točke u kojoj je bilo prekinuto.
Poništavanje odgode početka
Odbrojavanje ne radi
1. Pritišćite tipku Delay sve dok:
• Zaslon prikazuje trajanje programa pranja.
• Uključuju se indikatorska svjetla faze.
Čišćenje i održavanje
17
2. Za početak programa pranja pritisnite tipku Start.
Odbrojavanje radi
1. Pritišćite tipku Delay sve dok:
• Zaslon prikazuje trajanje programa pranja.
• Uključuju se indikatorska svjetla faze.
• Program pranja se automatski pokreće.
Prekid programa pranja
• Otvorite vrata uređaja.
– Program pranja se zaustavlja.
• Zatvorite vrata uređaja.
– Program pranja se nastavlja od točke u kojoj je prekinut.
Poništavanje programa pranja
Ako program pranja nije započeo, možete promijeniti odabir.
Za promjenu odabira dok je program pranja u tijeku potrebno je poništiti program.
• Istovremeno pritisnite i držite tipku Delay i tipku Start sve dok:
– se uključe sva indikatorska svjetla programa.
– Zaslon prikazuje dvije vodoravne crte.
Prije nego započnete novi program pranja provjerite da li je deterdžent u spremniku za deterdžent.
Završetak programa pranja
Kada je program pranja završen, zaslon prikazuje nulu i uključeno je indikatorsko svjetlo
kraja programa.
1. Isključite uređaj.
2. Otvorite vrata uređaja.
3. Kako biste postigli bolje rezultate sušenja, ostavite vrata uređaja otvorena nekoliko
minuta.
Uklonite predmete iz košara
• Ostavite posuđe da se ohladi prije nego što ga izvadite iz uređaja. Vruće posuđe može
se lako oštetiti.
• Prvo ispraznite predmete iz donje košare, zatim iz gornje košare.
• Na stranicama i na vratima uređaja može biti vode. Nehrđajući čelik brže se hladi od posuđa.
ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
Za uklanjanje i čišćenje filtera
Zaprljani filteri smanjuju rezultate pranja.
18
Čišćenje i održavanje
Iako je održavanje s ovim filterima vrlo jednostavno, pregledavajte ih u intervalima i po potrebi čistite.
1. Zakrenite filter (A) u smjeru kretanja
kazaljki na satu i uklonite iz filtera (B).
B
A
2. Filter (A) ima 2 dijela. Za rastavljanje filtera
povucite jedan dio od drugog.
3. Potpuno očistite dijelove s vodom.
4. Postavite dva dijela filtera (A) zajedno i
gurnite. Provjerite da li ste pravilno spojili
jedan na drugi.
5. Uklonite filter (B).
6. Potpuno očistite filter (B) s vodom.
7. Postavite filter (B) u njegov početni
položaj. Provjerite da li ste ih pravilno
spojili u dvije vodilice (C).
8. Postavite filter (A) u položaj u filteru (B).
Zakrenite filter (A) u smjeru kretanja
kazaljki na satu sve dok ne blokira.
C
Za čišćenje mlaznica
Ne uklanjajte mlaznice.
Ako se otvori u mlaznicama začepe, uklonite ostatke zaprljanja tankim oštrim predmetom.
Za čišćenje vanjskih površina
Vanjske površine i upravljačku ploču čistite vlažnom mekom krpom.
Koristite samo neutralna sredstva za čišćenje.
Nikada ne koristite abrazivna sredstva, jastučiće za ribanje ili otapala (aceton).
Rješavanje problema
19
RJEŠAVANJE PROBLEMA
Uređaj se ne pokreće ili se zaustavlja tijekom rada.
Najprije pokušajte pronaći rješenje problema (pogledajte tablicu). Ako ne pronađete, kontaktirajte servisni centar.
Kod nekih kvarova zaslon prikazuje šifru alarma:
– Uređaj se ne puni vodom.
•
– Uređaj ne izbacuje vodu.
•
– Uključen je uređaj za zaštitu od poplave.
•
UPOZORENJE
Prije nego izvršite provjere isključite uređaj.
Neispravnost
Uređaj se ne puni vodom.
Mogući uzrok
Moguće rješenje
Slavina je blokirana ili začepljena naslagama kamenca.
Očistite slavinu za vodu.
Tlak vode je prenizak.
Obratite se lokalnom distributeru opskrbe vodom.
Zatvorena je slavina za vodu.
Otvorite slavinu za vodu.
Filtar na cijevi za dovod vode je Očistite filtar.
blokiran.
Uređaj ne izbacuje vodu.
Spoj cijevi za dovod vode nije
ispravno izveden.
Uvjerite se da li je priključak
pravilno izveden.
Cijev za dovod vode je oštećena.
Provjerite da li je oštećena cijev
za dovod vode.
Sifon je začepljen.
Očistite sifon.
Spoj odvodne cijevi za vodu
nije ispravno izveden.
Uvjerite se da li je priključak
pravilno izveden.
Odvodna cijev je oštećena.
Provjerite da li odvodna cijev
vode ima oštećenja.
Uključena je zaštita od poplave.
Nije došlo do pokretanja programa pranja.
Zatvorite slavinu za vodu i obratite se ovlaštenom servisu.
Otvorena su vrata uređaja. Indikator vrata je uključen.
Zatvorite vrata uređaja.
Niste pritisnuli tipku Start ili
gumb.
Pritisnite tipku Start ili gumb.
Električni utikač nije utaknut u
utičnicu mrežnog napajanja.
Utaknite utikač u mrežnu utičnicu.
Oštećen je osigurač u razvodnoj kutiji.
Zamijenite osigurač.
20
Rješavanje problema
Neispravnost
Mogući uzrok
Postavljena je odgoda početka.
Moguće rješenje
• Poništite odgodu početka.
• Kada odbrojavanje završi,
program pranja se automatski pokreće.
Nakon provjere, uključite uređaj. Program se nastavlja iz točke u kojoj je prekinut.
Ako i dalje dolazi do kvara, obratite se servisnom centru.
Ako zaslon prikaže druge šifre pogrešaka, obratite se servisnom centru.
Podaci potrebni za servisni centar nalaze se na nazivnoj pločici.
Zapišite ove podatke:
– Model (MOD.) ........................................................
– Broj proizvoda (PNC) ........................................
– Serijski broj (S.N.) .................
Rezultati pranja i sušenja nisu zadovoljavajući
Problem
Posuđe nije čisto.
Mogući uzrok
Moguće rješenje
Program pranja nije prikladan
za vrstu posuđa i zaprljanost.
Budite sigurni da je program
pranja prikladan za vrstu posuđa i zaprljanost.
Niste pravilno postavili
predmete u košarice, voda ne
dopire na sve površine
Pravilno postavite predmete u
košarice.
Mlaznice s ne mogu slobodno
okretati. Nepravilan položaj
predmeta u košaricama.
Pazite da nepravilno postavljeno posuđe ne dovodi do
blokade mlaznica.
Filteri su prljavi ili nisu pravilno
sklopljeni i postavljeni.
Provjerite da li su filteri čisti i
pravilno sklopljeni i postavljeni.
Nedovoljna količina sredstva
za pranje ili ga nema.
Provjerite da li je dovoljna
količina sredstva za pranje.
Spremnik za sol je prazan.
Napunite spremnik soli.
Nepravilna razina podešenja
omekšivača vode.
Podesite omekšivač vode s točnom razinom.
Poklopac spremnika za sol nije
dobro zatvoren.
Provjerite da li je čep
spremnika čvrsto zatvoren.
Na čašama i posuđu pojavljuju
se pruge, bjelkaste mrlje ili
plavkasti film.
Prevelika količina sredstva za
ispiranje.
Smanjite količinu sredstva za
ispiranje.
Osušene kapljice vode ostaju
na čašama i posuđu.
Premala količina sredstva za
ispiranje.
Povećajte količinu sredstva za
ispiranje.
Uzrok može biti sredstvo za
pranje.
Koristite sredstvo za pranje druge robne marke.
Naslage kamenca na posuđu.
21
Tehnički podaci
Problem
Mogući uzrok
Moguće rješenje
Posuđe je mokro.
Program pranja je bez faze sušenja ili sa smanjenom fazom
sušenja.
Kako biste postigli bolje rezultate sušenja, ostavite vrata otvorena nekoliko minuta.
Posuđe je mokro i mutno.
Prazan je spremnik sredstva za Napunite spremnik za sredstvo
ispiranje.
za ispiranje.
Uključena je funkcija multitab
(ova funkcija automatski
isključuje spremnik sredstva za
ispiranje).
Aktivirajte spremnik sredstva za
ispiranje.
Aktiviranje spremnika sredstva za ispiranje
1. Uključite uređaj.
2. Provjerite je li uređaj u režimu podešavanja.
3. Pritisnite i istovremeno držite tipkuDelay i tipkuStart sve dok trepere indikatorska svjetla
.
programaAUTO, PROi
4. Otpustite tipku Delay i tipku Start.
5. Pritisnite tipku Option.
.
• Isključuju se indikatori programaAUTO i
• Indikator programa PRO i dalje treperi.
• Zaslon prikazuje postavku spremnika sredstva za ispiranje.
Spremnik sredstva za ispiranje je isključen.
Spremnik sredstva za ispiranje je uključen.
6. Za promjenu postavke pritisnite tipku Option.
7. Za potvrdu isključite uređaj.
TEHNIČKI PODACI
Dimenzije
Širina
596 mm
Visina
818 - 898 mm
Dubina
Tlak dovoda vode
Minimalno
Maksimalno
Dovod vode 1)
Hladna ili topla voda
Kapacitet
Broj kompleta posuđa
575 mm
0,5 bar (0,05 MPa)
8 bar (0,8 MPa)
najviše 60°C
12
1) Spojite cijev za dovod vode na slavinu s navojem 3/4".
Nazivna pločica na unutarnjem rubu vrata uređaja prikazuje podatke za spajanje na električnu mrežu.
22
Briga za okoliš
Ako vruća voda dolazi iz alternativnih izvora energije (npr., solarna energija, fotoćelije ili
vjetar), upotrijebite vruću vodu kako biste smanjili potrošnju energije.
BRIGA ZA OKOLIŠ
Simbol na proizvodu ili na njegovoj ambalaži označuje da se s tim proizvodom ne smije
postupiti kao s otpadom iz domaćinstva. Umjesto toga treba biti uručen prikladnim sabirnim
točkama za recikliranje elektroničkih i električkih aparata. Ispravnim odvoženjem ovog
proizvoda spriječit ćete potencijalne negativne posljedice na okoliš i zdravlje ljudi, koje bi
inače mogli ugroziti neodgovarajućim rukovanjem otpada ovog proizvoda. Za detaljnije
informacije o recikliranju ovog proizvoda molimo Vas da kontaktirate Vaš lokalni gradski
ured, uslugu za odvoženje otpada iz domaćinstva ili trgovinu u kojoj ste kupili proizvod.
Reciklirani materijali sa simbolom . Stavite pakiranje u prikladne spremnike za recikliranje.
23
PRO DOKONALÉ VÝSLEDKY
Děkujeme vám, že jste si zvolili výrobek značky AEG. Aby
vám bezchybně sloužil mnoho let, vyrobili jsme jej s
pomocí inovativních technologií, které usnadňují život, a
vybavili jsme jej funkcemi, které u obyčejných spotřebičů
nenajdete. Stačí věnovat pár minut čtení a zjistíte, jak z
něho získat co nejvíce.
PŘÍSLUŠENSTVÍ A SPOTŘEBNÍ MATERIÁL
V e-shopu společnosti AEG naleznete vše, co potřebujte
k udržování všech vašich spotřebičů AEG v perfektním
stavu. Čeká na vás široká nabídka příslušenství
navrženého a vyrobeného s ohledem na nejvyšší
standardy kvality, které očekáváte: od speciálního
kuchyňského vybavení po košíčky na příbory, od držáků
na lahve po vaky na choulostivé prádlo…
Navštivte internetový obchod na
www.aeg.com/shop
24
Obsah
OBSAH
25
28
29
31
32
33
33
34
35
35
37
38
40
42
43
Bezpečnostní informace
Popis spotřebiče
Ovládací panel
Použití spotřebiče
Nastavení změkčovače vody
Použití soli do myčky
Použití mycího prostředku a
leštidla
Funkce Multitab
Vkládání příborů a nádobí
Mycí programy
Volba a spuštění mycího
programu
Čištění a údržba
Co dělat, když...
Technické údaje
Poznámky k ochraně životního
prostředí
V tomto návodu pro uživatele se používají
následující symboly:
Důležité informace týkající se Vaší
bezpečnosti a informace o ochraně
spotřebiče před poškozením.
Všeobecné informace a rady
Upozornění k ochraně životního prostředí
Zmĕny vyhrazeny
Bezpečnostní informace
25
BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
Před instalací a použitím si pečlivě přečtěte tento návod:
• Abyste ochránili svoji bezpečnost i svůj majetek.
• Abyste pomáhali chránit životní prostředí.
• Abyste spotřebič správně používali.
Pokyny vždy uchovávejte spolu se spotřebičem i pro případ, že byste jej přestěhovali nebo
předali jiné osobě.
Výrobce nezodpovídá za škody způsobené nesprávnou instalací či chybným používáním.
Bezpečnost dětí a osob se zdravotním postižením
• Nedovolte, aby spotřebič používaly osoby, včetně dětí, se zhoršenými fyzickými a smyslovými schopnostmi, sníženými mentálními funkcemi nebo nedostatkem zkušeností a
znalostí. Takové osoby mohou spotřebič používat jen pod dozorem nebo vedením osob
odpovědných za jejich bezpečnost.
• Na děti je třeba dohlédnout, aby si se spotřebičem nehrály.
• Všechny obaly uschovejte z dosahu dětí. Hrozí nebezpečí udušení nebo zranění.
• Všechny mycí prostředky skladujte na bezpečném místě. Nedovolte dětem, aby se dotýkaly mycích prostředků.
• Jsou-li dvířka spotřebiče otevřená, nedovolte dětem a domácím zvířatům, aby se k němu
přibližovaly.
Všeobecné bezpečnostní informace
• Neměňte technické parametry tohoto spotřebiče. Hrozí nebezpečí úrazu nebo poškození
spotřebiče.
• Dodržujte bezpečnostní pokyny výrobce mycího prostředku, aby nedošlo k popálení očí,
úst nebo hrdla.
• Nepijte vodu ze spotřebiče. Mohou v ní být zbytky mycího prostředku.
• Nenechávejte dvířka spotřebiče otevřená bez dozoru. Zabráníte tak možným zraněním
nebo tomu, že na otevřená dvířka upadnete.
• Na otevřená dvířka myčky si nesedejte, ani si na ně nestoupejte.
Použití
• Tento spotřebič je určen pouze k domácímu použití. Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, zabráníte tak zranění osob nebo poškození majetku.
• Tento spotřebič používejte jen k mytí nádobí určeného pro mytí v myčkách.
• Do spotřebiče, do jeho blízkosti nebo na spotřebič neumisťujte hořlavé předměty nebo
předměty, které obsahují hořlavé látky. Hrozí nebezpečí výbuchu nebo požáru.
• Nože a další nástroje s ostrými špičkami vkládejte do koše na příbory špičkou dolů. Můžete je také položit vodorovně do horního koše nebo do koše na nože. (Koš na nože mají
jen některé modely.)
• Používejte pouze prostředky určené pro myčky (mycí prostředek, sůl, leštidlo).
• Druhy soli, které nejsou určené do myčky, mohou poškodit změkčovač vody.
26
Bezpečnostní informace
• Před spuštěním mycího programu doplňte do spotřebiče sůl. Zbylá sůl může ve spotřebiči způsobit korozi nebo díry ve spodku spotřebiče.
• Nikdy dávkovač leštidla neplňte jinými prostředky než leštidlem (např. čisticími prostředky
pro myčky, tekutými mycími prostředky). Spotřebič by se mohl poškodit.
• Před spuštěním mycího programu zkontrolujte, zda se ostřikovací ramena mohou volně
otáčet.
• Pokud během probíhajícího mycího programu otevřete dvířka, může dojít k uvolnění horké páry. Hrozí nebezpečí popálení pokožky.
• Nádobí z myčky nevyjímejte, dokud se nedokončí mycí program.
Čištění a údržba
• Před čištěním spotřebič vždy vypněte a vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
• Nepoužívejte hořlavé prostředky nebo prostředky, které mohou způsobit korozi.
• Nepoužívejte myčku bez filtrů. Zkontrolujte, zda jsou filtry správně umístěné. Nesprávná
instalace filtrů má za následek nedostatečné umytí nádobí a může myčku poškodit.
• K čištění spotřebiče nepoužívejte proud vody nebo páru. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo poškození spotřebiče.
Instalace
• Přesvědčte se, že spotřebič není poškozený. Poškozený spotřebič neinstalujte a nezapojujte do sítě a obraťte se na dodavatele.
• Před instalací a použitím spotřebiče odstraňte všechny obaly.
• Elektrické a instalatérské připojení nebo instalaci spotřebiče smí provádět pouze kvalifikovaná osoba. Zabrání se tak nebezpečí poškození zařízení nebo zranění osob.
• Při instalaci musí být síťová zástrčka vytažená ze zásuvky.
• Neprovrtávejte boční strany spotřebiče, aby nedošlo k poškození hydraulických a elektrických součástí.
• Důležité!Řiďte se pokyny uvedenými v návodu dodaném spolu se spotřebičem:
– K instalaci spotřebiče.
– K montáži panelu dvířek.
– K připojení k přívodu vody a odpadu.
• Ujistěte se, že je spotřebič namontován pod nebo vedle bezpečných konstrukcí.
Opatření proti vlivu mrazu
• Neinstalujte spotřebič tam, kde může teplota klesnout pod 0°C.
• Výrobce není odpovědný za škody způsobené mrazem.
Vodovodní přípojka
• Pro připojení spotřebiče k vodovodu použijte nové hadice. Nepoužívejte již jednou použité hadice.
• Nepřipojujte spotřebič k novému potrubí nebo k potrubí, které nebylo dlouho používané.
Před připojením přívodní hadice nechte vodu několik minut odtéct.
• Při instalaci spotřebiče dávejte pozor, abyste hadice neskřípli nebo jinak nepoškodili.
• Přesvědčte se, zda jsou vodovodní spojení těsná, aby nedocházelo k prosakování vody.
Bezpečnostní informace
27
• Při prvním použití spotřebiče zkontrolujte, zda nedochází k prosakování vody u hadic.
• Přívodní hadice s dvojitým opláštěním je vybavena bezpečnostním ventilem a vnitřním
síťovým kabelem. Přívodní hadice je pod tlakem pouze při průtoku vody. Pokud přívodní
hadice začne prosakovat, bezpečnostní ventil přeruší průtok vody.
– Při připojení přívodní hadice buďte opatrní:
– Přívodní hadici ani bezpečnostní ventil neponořujte do vody.
– Jestliže se přívodní hadice nebo bezpečnostní ventil poškodí, okamžitě vytáhněte
síťovou zástrčku ze zásuvky.
– Zavolejte pracovníka servisního střediska, aby přívodní hadici vybavenou bezpečnostním ventilem vyměnil.
UPOZORNĚNÍ
Nebezpečné napětí.
Připojení k elektrické síti
•
•
•
•
•
•
Spotřebič musí být uzemněn.
Zkontrolujte, zda údaje o napájení na typovém štítku souhlasí s parametry elektrické sítě.
Vždy používejte správně instalovanou síťovou zásuvku odolnou proti rázovému proudu.
Nepoužívejte rozbočovací zástrčky ani prodlužovací kabely. Hrozí nebezpečí požáru.
Nevyměňujte ani neupravujte napájecí kabel. Kontaktujte servisní středisko.
Dávejte pozor, abyste zástrčku a síťový kabel za spotřebičem neskřípli nebo jinak nepoškodili.
• Po instalaci musí zůstat síťová zástrčka nadále dostupná.
• Neodpojujte síťový kabel ze zásuvky tahem za kabel. Vždy tahejte za zástrčku.
Servisní středisko
• Spotřebič může opravovat pouze kvalifikovaná osoba. Kontaktujte servisní středisko.
• Použijte výhradně originální náhradní díly.
Vyřazení spotřebiče
• Aby nedošlo k úrazu nebo vzniku škod:
– Vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
– Odřízněte a vyhoďte síťový kabel.
28
Popis spotřebiče
– Odstraňte dveřní západku. Tím zabráníte dětem či zvířatům, aby se zavřely ve
spotřebiči. Hrozí nebezpečí udušení.
– Spotřebič zlikvidujte ve sběrném dvoře v místě vašeho bydliště.
UPOZORNĚNÍ
Mycí prostředky pro myčky nádobí jsou nebezpečné a mohou způsobit poleptání!
• Pokud dojde s těmito mycími prostředky k nehodě, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
• Pokud se mycí prostředek dostane do úst, vyhledejte ihned lékařskou pomoc.
• Pokud se mycí prostředek dostane do očí, vyhledejte ihned lékařskou a propláchněte oči
vodou.
• Mycí prostředky pro myčky nádobí uchovávejte na bezpečném místě mimo dosah dětí.
• Nenechávejte dvířka spotřebiče otevřená, pokud je v dávkovači mycí prostředek.
• Dávkovač mycího prostředku naplňte až před spuštěním mycího programu.
POPIS SPOTŘEBIČE
10
1
9
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Horní koš
Otočný volič tvrdosti vody
Zásobník na sůl
Dávkovač mycího prostředku
Dávkovač leštidla
Typový štítek
Filtry
Dolní ostřikovací rameno
Horní ostřikovací rameno
Nejvyšší ostřikovací rameno
8
7
6
Ovládací panel
29
OVLÁDACÍ PANEL
2
1
3
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
6
5
4
8
7
Tlačítko Zap/Vyp
Přehled programů
Tlačítko Program
Ukazatele programů
Displej
Tlačítko Delay
Tlačítko Start
Ukazatele
Tlačítko Option
Ukazatele
Ukazatel Multitab. Rozsvítí se při zapnutí funkce.
Ukazatel funkce Extra hygiena. Rozsvítí se při zapnutí funkce.
Ukazatel fáze mytí. Rozsvítí se během fáze mytí.
Ukazatel oplachovací fáze. Rozsvítí se během oplachovací fáze.
Ukazatel fáze sušení. Rozsvítí se během fáze sušení.
Kontrolka konce programu. Rozsvítí se po dokončení mycího programu.
Kontrolka stavu leštidla. Rozsvítí se, je-li nutné doplnit dávkovač leštidla. 1)
Kontrolka množství soli. Rozsvítí se, je-li nutné zásobník na sůl doplnit. 1)
Po doplnění zásobníku může kontrolka soli ještě několik hodin svítit. Na provoz
spotřebiče to nemá nežádoucí vliv.
Ukazatel Delay. Rozsvítí se při zapnutí funkce odloženého startu.
30
Ovládací panel
Ukazatele
Ukazatel dvířek. Rozsvítí se, když jsou dvířka otevřená nebo nejsou správně
zavřená.
1) V průběhu mycího programu se kontrolky množství soli nebo stavu leštidla nerozsvítí, i když jsou zásobníky na
sůl nebo leštidlo prázdné.
Tlačítko Zap/Vyp
Stisknutím tohoto tlačítka zapnete nebo vypnete spotřebič.
Po deseti minutách od konce mycího programu funkce AUTO OFF spotřebič automaticky
vypne. Snižuje se tak spotřeba energie.
Přehled programů
Tento přehled vám usnadní volbu mycího programu.
Tlačítko Program
Opakovaně stiskněte toto tlačítko, dokud se nerozsvítí ukazatel mycího programu. Řiďte se
pokyny v části „Mycí programy“.
Displej
Na displeji se objeví:
• Elektronické nastavení stupně změkčovače vody.
• Zapnutí a vypnutí dávkovače leštidla (pouze tehdy, je-li zapnutá funkce Multitab).
• Délka mycího programu.
• Čas zbývající do konce mycího programu.
• Konec mycího programu (na digitálním displeji se objeví nula).
• Čas odloženého startu.
• Výstražné kódy.
Tlačítko Delay
Opětovným stisknutím tohoto tlačítka odložíte start mycího programu o 1 až 24 hodin.
Tlačítko Start
Stisknutím tohoto tlačítka spustíte:
• Mycí program
• Odpočítávání pro odložený start.
Tlačítko Option
Stisknutím tohoto tlačítka nastavíte funkce:
Při zapnutí funkce se rozsvítí příslušný ukazatel.
Tlačítko Option
Multitab
Extra hygiena
Stiskněte jednou
ZAPNUTO
VYPNUTO
Stiskněte dvakrát
VYPNUTO
ZAPNUTO
Stiskněte třikrát
ZAPNUTO
ZAPNUTO
Použití spotřebiče
Tlačítko Option
Stiskněte čtyřikrát
Multitab
VYPNUTO
31
Extra hygiena
VYPNUTO
Funkce
Multitab
Použijete-li kombinované mycí tablety (3 v 1, 4 v 1, 5 v 1), použijte funkci Multitab. Řiďte se
pokyny v části „Funkce Multitab“.
Extra hygiena
Tato funkce nabízí lepší hygienické výsledky. Během oplachovací fáze zůstane teplota na
hodnotě 70 °C po dobu 10 až 14 minut.
Režim nastavení
Spotřebič musí být v režimu nastavení při následujících operacích:
• Nastavení a spuštění mycího programu.
• Nastavení a spuštění odloženého startu.
• Elektronické nastavení stupně změkčovače vody.
• Zapnutí či vypnutí dávkovače leštidla (pouze se zapnutou funkcí Multitab).
Zapněte spotřebič. Spotřebič je v režimu nastavení, když:
• Všechny ukazatele programu se rozsvítí.
• Na displeji se zobrazí dvě vodorovné stavové čárky.
Zapněte spotřebič. Spotřebič není v režimu nastavení, když:
• Svítí ukazatel pouze jednoho programu.
• Na displeji je zobrazena délka mycího programu nebo čas odloženého startu.
– Pro návrat do režimu nastavení je nutné zrušit zvolený program nebo odložený start.
Řiďte se pokyny v části „Volba a spuštění mycího programu“.
POUŽITÍ SPOTŘEBIČE
1. Zkontrolujte, zda nastavený stupeň změkčovače vody odpovídá tvrdosti vody ve vaší
oblasti. Pokud ne, nastavte změkčovač vody.
2. Naplňte zásobník na sůl solí pro myčky.
3. Naplňte dávkovač leštidla lešticím prostředkem.
4. Vložte do myčky nádobí a příbory.
5. Nastavte správný mycí program pro daný druh nádobí a stupeň znečištění.
6. Naplňte dávkovač mycího prostředku správným množstvím mycího prostředku.
7. Spusťte mycí program.
Použijete-li kombinované mycí tablety (3 v 1, 4 v 1, 5 v 1), použijte funkci Multitab (viz
„Funkce Multitab“).
32
Nastavení změkčovače vody
NASTAVENÍ ZMĚKČOVAČE VODY
Změkčovač vody slouží k odstranění minerálů a solí z přiváděné vody. Tyto minerály a soli
mohou spotřebič poškodit.
Pokud stupeň změkčovače vody neodpovídá tvrdosti vody ve vaší oblasti, nastavte jej.
Přesný stupeň tvrdosti vody ve vaší oblasti zjistíte u místního vodárenského podniku.
Nastavení tvrdosti
vody
Tvrdost vody
Německé stupně
(°dH)
Francouzské
stupně (°TH)
mmol/l
Clarkovy
stupně
ručně
elektronicky
51 - 70
91 - 125
9,1 - 12,5
64 - 88
2 1)
10
43 - 50
76 - 90
7,6 - 9,0
53 - 63
2 1)
9
37 - 42
65 - 75
6,5 - 7,5
46 - 52
2 1)
8
29 - 36
51 - 64
5,1 - 6,4
36 - 45
2 1)
7
23 - 28
40 - 50
4,0 - 5,0
28 - 35
2 1)
6
19 - 22
33 - 39
3,3 - 3,9
23 - 27
2 1)
5 1)
15 - 18
26 - 32
2,6 - 3,2
18 - 22
1
4
11 - 14
19 - 25
1,9 - 2,5
13 - 17
1
3
4 - 10
7 - 18
0,7 - 1,8
5 - 12
1
2
<4
<7
< 0,7
<5
1 2)
1 2)
1) Výchozí nastavená poloha.
2) Při tomto stupni sůl nepoužívejte.
Změkčovač vody musíte nastavit ručně a elektronicky.
Ruční nastavení
Otočte voličem tvrdosti vody do polohy 1 nebo 2
(řiďte se tabulkou).
Elektronické nastavení
1. Zapněte spotřebič. Zkontrolujte, zda je spotřebič v režimu nastavení.
2. Současně stiskněte a podržte tlačítko Delay a Start, dokud nezačnou blikat kontrolky
.
programu AUTO, PRO a
3. Uvolněte tlačítko Delay a Start.
Použití soli do myčky
4. Stiskněte tlačítko Program.
zhasnou.
• Kontrolky programu PRO a
• Kontrolka programu AUTO dále bliká.
• Na displeji se zobrazí nastavení změkčovače vody (např.:
5. Opětovným stisknutím tlačítka Program změňte nastavení.
6. Nastavení potvrďte vypnutím spotřebiče.
33
= stupeň 5).
Pokud je změkčovač vody nastaven elektronicky na stupeň 1, kontrolka stavu soli zůstane
zhasnutá.
POUŽITÍ SOLI DO MYČKY
Jak doplnit zásobník na sůl
1. Otočením víčka směrem doleva otevřete
zásobník na sůl.
2. Zásobník na sůl naplňte 1 litrem vody (pouze v případě, že jej plníte solí poprvé).
3. K doplnění soli použijte trychtýř.
4. Odstraňte sůl, která se vysypala okolo zásobníku na sůl.
5. Otočením víčka směrem doprava zásobník na sůl zavřete.
Při doplňování zásobníku na sůl vytéká voda;
to je normální jev.
POUŽITÍ MYCÍHO PROSTŘEDKU A LEŠTIDLA
1
3
2
4
30
7
4
MA X
+
3 2
-
1
20
6
5
34
Funkce Multitab
Použití mycího prostředku
Abyste chránili životní prostředí, nepoužívejte více mycího prostředku, než je nutné.
Řiďte se doporučením výrobce uvedeným na obalu mycího prostředku.
Jak doplnit dávkovač mycího prostředku:
1. Stiskněte uvolňovací tlačítko 2 , abyste otevřeli víčko 7 dávkovače mycího
prostředku.
2. Mycí prostředek nasypte/nalijte do dávkovače 1 .
3. Pokud má mycí program fázi předmytí, nasypte/nalijte trochu mycího prostředku na
vnitřní stranu dvířek myčky.
4. Pokud používáte mycí tablety, dejte tabletu do dávkovače mycího prostředku 1 .
5. Zavřete dávkovač mycího prostředku. Zatlačte na víčko, dokud nezaklapne.
Při použití mycích tablet používejte dlouhé mycí programy. Tyto tablety se nemohou při krátkých mycích programech plně rozpustit a mohou tak zhoršovat výsledky mytí.
Použití lešticího prostředku
Leštidlo umožňuje usušení nádobí bez šmouh a skvrn.
Dávkovač leštidla automaticky přidá lešticí prostředek při poslední oplachovací fázi.
Při doplňování dávkovače leštidla postupujte takto:
1. Stiskněte uvolňovací tlačítko 6 , abyste otevřeli víčko 5 dávkovače leštidla.
2. Naplňte dávkovač leštidla 3 lešticím prostředkem. Značka „max.“ ukazuje maximální
hladinu.
3. Rozlité leštidlo setřete savým hadříkem, aby se při mycím programu netvořilo přílišné
množství pěny.
4. Zavřete dávkovač leštidla. Zatlačte na víčko, dokud nezaklapne.
Nastavte dávkování leštidla
Výrobní nastavení: poloha 3.
Dávkování leštidla můžete nastavit mezi polohou 1 (nejnižší dávkování) a 4 (nejvyšší dávkování).
Otočením voliče leštidla 4 můžete zvýšit nebo snížit dávku leštidla.
FUNKCE MULTITAB
Funkce Multitab je určena pro kombinované mycí tablety.
Tyto tablety obsahují mycí prostředek, leštidlo a sůl do myčky. Některé druhy tablet mohou
obsahovat ještě další složky.
Ujistěte se, že lze tyto tablety použít při stupni tvrdosti vody v místě vašeho bydliště (viz
pokyny na balení výrobku).
Funkce Multitab vypne dávkování soli a leštidla.
Funkce Multitab vypne ukazatele dávkování soli a leštidla.
Při použití funkce Multitab se délka programu může prodloužit.
Vkládání příborů a nádobí
35
Zapněte nebo vypněte funkci Multitab ještě před spuštěním mycího programu Funkci Multitab nemůžete zapnout nebo vypnout v průběhu mycího programu.
Před spuštěním mycího programu se vždy ujistěte, že je funkce Multitab zapnutá.
Vypnutí funkce Multitab a oddělené použití mycího prostředku, soli a leštidla
1.
2.
3.
4.
5.
Tiskněte tlačítko Option, dokud ukazatel funkce Multitab nezhasne. Funkce je vypnuta.
Doplňte zásobník soli a leštidla.
Nastavte tvrdost vody na nejvyšší stupeň.
Spusťte mycí program bez nádobí.
Po dokončení mycího programu nastavte změkčovač vody na stupeň tvrdosti vody v místě vašeho bydliště.
6. Seřízení dávkování leštidla.
VKLÁDÁNÍ PŘÍBORŮ A NÁDOBÍ
Řiďte se pokyny v letáku „Příklady náplní ProClean“.
Rady a tipy
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Nevkládejte do spotřebiče předměty, které sají vodu (houby, hadry).
Z nádobí odstraňte zbytky jídla.
Připálené zbytky jídel na nádobí nechte změknout.
Duté nádobí (např. šálky, sklenice, hrnce) pokládejte dnem vzhůru.
Ujistěte se, že se v nádobách či mísách nehromadí voda.
Dbejte na to, aby se nádobí nebo příbory nelepily k sobě.
Dbejte na to, aby se sklenice vzájemně nedotýkaly.
Malé předměty vložte do koše na příbory.
Lžíce promíchejte s dalšími příbory, aby se neslepily dohromady.
Nádobí do košů vkládejte tak, aby se voda dostala na všechny jeho části.
Lehké kusy vložte do horního koše. Dbejte na to, aby jednotlivé kusy nádobí nehýbaly.
Na plastovém nádobí či nepřilnavých pánvích se mohou držet kapky vody.
MYCÍ PROGRAMY
Program
Stupeň znečištění
Vše
1)
Druh náplně
Nádobí, příbory,
hrnce a pánve
Popis programu
Funkce Extra
hygiena
Předmytí
Mytí 45 °C nebo 70 °C
Oplachy
Sušení
Ano, má účinek
36
Mycí programy
Program
2)
3)
Stupeň znečištění
Druh náplně
Velmi znečištěné
Nádobí, příbory,
hrnce a pánve
Předmytí
Mytí 70 °C
Oplachy
Sušení
Ano, nemá účinek
Různě zneči- Nádobí, příbory,
štěné
hrnce a pánve
Předmytí
Mytí 70 °C
Oplachy
Sušení
Ano, nemá účinek
Normálně
znečištěné
Předmytí
Mytí 50 °C
Oplachy
Sušení
Ano, má účinek
Nádobí a příbory
Popis programu
Pomocí tohoto programu nádobí Oplach
rychle opláchnete. Zabráníte tak
přilepení zbytků jídla na nádobí a
nepříjemnému zápachu vycházejícímu ze spotřebiče.
Pro tento program nepoužívejte
mycí prostředek.
Funkce Extra
hygiena
Ano, nemá účinek
1) Spotřebič zjistí stupeň znečištění a množství nádobí v koších. Automaticky pak nastaví teplotu a množství vody,
spotřebu energie a délku mycího programu.
2) U tohoto programu můžete umýt náplň různě znečištěného nádobí. Velmi znečištěné nádobí v dolním koši a
normálně znečištěné v horním koši. Tlak vody v dolním koši je třikrát vyšší než v horním koši. Teplota vody v
dolním koši je o 25 % vyšší než v horním koši.
3) Jedná se o standardní program pro testovací instituce. Tento program nabízí nejúspornější spotřebu vody a
energie při mytí normálně zašpiněného nádobí a příborů. Testovací údaje najdete v přiloženém letáku.
Údaje o spotřebě
Energie (kWh)
Program1)
Voda (litry)
0,9 - 1,7
8 - 15
1,5 - 1,6
13 - 14
1,4 - 1,5
14 - 15
0,9 - 1,0
9 - 11
0,1
4
1) Na displeji se zobrazí délka programu.
Tyto hodnoty spotřeby se mohou měnit v závislosti na tlaku a teplotě vody, na kolísání v
dodávce proudu a na množství nádobí.
Volba a spuštění mycího programu
37
VOLBA A SPUŠTĚNÍ MYCÍHO PROGRAMU
Spuštění mycího programu bez odloženého startu
1.
2.
3.
4.
Zavřete dvířka spotřebiče.
Zapněte spotřebič.
Zkontrolujte, zda je spotřebič v režimu nastavení.
Nastavte mycí program.
• Rozsvítí se příslušný ukazatel programu.
• Na displeji bliká délka mycího programu.
• Ukazatele mycí fáze nastaveného mycího programu se rozsvítí.
5. Případně nastavte funkci Extra hygiena.
• Volba této funkce musí následovat až po nastavení mycího programu.
6. Stiskněte tlačítko Start a mycí program se automaticky spustí.
• Ukazatele mycí fáze zhasnout a zůstane svítit pouze ukazatel právě probíhající fáze.
Spuštění mycího programu s odloženým startem
1.
2.
3.
4.
5.
Zavřete dvířka spotřebiče.
Zapněte spotřebič.
Zkontrolujte, zda je spotřebič v režimu nastavení.
Nastavte mycí program a funkce.
Opětovně stiskněte tlačítko Delay, dokud se na displeji nezobrazí čas odloženého startu.
• Na displeji začne blikat čas odloženého startu.
• Ukazatel odloženého startu se rozsvítí.
6. Stiskněte tlačítko Start a odpočítávání se spustí automaticky.
• Čas odloženého startu již na displeji nebliká.
• Ukazatele fáze zvoleného mycího programu zhasnou.
• Po uplynutí nastaveného času se automaticky spustí mycí program.
– Rozsvítí se ukazatel právě probíhající fáze.
Otevřením dvířek spotřebiče se odpočítávání přeruší. Když dvířka opět zavřete, bude odpočítávání pokračovat od okamžiku přerušení.
Zrušení odloženého startu
Odpočet neprobíhá
1. Opakovaně stiskněte tlačítko Delay, dokud:
• Na displeji se objeví délka mycího programu.
• Rozsvítí se ukazatel mycí fáze.
2. Stisknutím tlačítka Start spusťte mycí program.
Odpočet probíhá
1. Opakovaně stiskněte tlačítko Delay, dokud:
38
Čištění a údržba
• Na displeji se objeví délka mycího programu.
• Rozsvítí se ukazatel mycí fáze.
• Mycí program se spustí automaticky.
Přerušení mycího programu
• Otevřete dvířka myčky.
– Mycí program se zastaví.
• Zavřete dvířka myčky.
– Program pokračuje od okamžiku, ve kterém byl přerušen.
Zrušení mycího programu
Pokud mycí program se ještě nespustil, můžete vaši volbu změnit.
Pokud mycí program již probíhá, je nutné pro změnu vaší volby program zrušit.
• Současně stiskněte a podržte tlačítko Delay a Start, dokud:
– Všechny ukazatele programu se rozsvítí.
– Na displeji se zobrazí dvě vodorovné stavové čárky.
Před spuštěním nového mycího programu zkontrolujte, zda je v dávkovači mycí prostředek.
Konec mycího programu
Po dokončení mycího programu se na displeji zobrazí nula a rozsvítí se ukazatel konce programu.
1. Vypněte spotřebič.
2. Otevřete dvířka spotřebiče.
3. Aby nádobí lépe oschlo, ponechte dvířka spotřebiče pár minut otevřená.
Vyjměte nádobí z košů
• Nádobí před vyjmutím z myčky nechte vychladnout. Horké nádobí se snadněji poškodí.
• Nejprve vyjměte nádobí z dolního koše, a potom z koše horního.
• Na stěnách a dvířkách spotřebiče může být voda. Nerezový povrch chladne rychleji než
nádobí.
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
Vyjmutí a čištění filtrů
Zanesené filtry zhoršují výsledky mytí nádobí.
Ačkoliv je nutnost údržby těchto filtrů minimální, musíte je pravidelně kontrolovat a v případě
potřeby vyčistit.
Čištění a údržba
39
1. Otočte filtrem (A) proti směru hodinových
ručiček a vyjměte z filtru (B).
B
A
2. Filtr (A) má dvě části. Při demontáži filtru
je od sebe tahem oddělte.
3. Jednotlivé součásti důkladně očistěte vodou.
4. Přiložte obě části filtru (A) k sobě a zatlačte. Ujistěte se, že jsou obě části správně
usazené.
5. Vyjměte filtr (B).
6. Filtr (B) důkladně očistěte vodou.
7. Vraťte filtr (B) na své původní místo. Ujistěte se, že je správně umístěn ve vodicích drážkách (C).
8. Vložte filtr (A) zpět do filtru (B). Otočte filtrem (A) po směru hodinových ručiček, dokud se nezajistí.
C
Čištění ostřikovacích ramen
Ostřikovací ramena nevyjímejte.
Jestliže se otvory v ostřikovacích ramenech zanesou nečistotami, odstraňte je úzkým špičatým předmětem.
Čištění vnějšího povrchu
Vnější povrch spotřebiče a ovládací panel otírejte vlhkým měkkým hadříkem.
Používejte pouze neutrální mycí prostředky.
Nepoužívejte prostředky s drsnými částicemi, drátěnky nebo rozpouštědla (např. aceton).
40
Co dělat, když...
CO DĚLAT, KDYŽ...
Spotřebič se nespustí nebo se zastaví během provozu.
Nejprve zkuste najít řešení problému (viz tabulka). Pokud řešení nenajdete, kontaktujte servisní středisko.
U některých poruch se na displeji zobrazí výstražný kód:
- Spotřebič se neplní vodou.
•
- Spotřebič nevypouští vodu.
•
- Je aktivován systém proti vyplavení.
•
UPOZORNĚNÍ
Před kontrolou spotřebič vypněte.
Problém
Myčka se neplní vodou.
Spotřebič nevypouští vodu.
Možná příčina
Možné řešení
Vodovodní kohoutek je zablokovaný nebo zanesený vodním
kamenem.
Vyčistěte vodovodní kohoutek.
Příliš nízký tlak vody.
Kontaktujte vaši vodárenskou
společnost.
Vodovodní kohoutek je
zavřený.
Otevřete vodovodní kohoutek.
Filtr v přívodní hadici je zanesený.
Vyčistěte filtr.
Přívodní hadice není správně
připojena.
Zkontrolujte, zda je připojení
správné.
Přívodní hadice je poškozená.
Ujistěte se, že přívodní hadice
není poškozená.
Přípojka sifonu je zablokovaná.
Vyčistěte přípojku sifonu.
Vypouštěcí hadice je nesprávně připojena.
Zkontrolujte, zda je připojení
správné.
Vypouštěcí hadice je poškozená.
Ujistěte se, že vypouštěcí hadice není poškozená.
Je aktivován systém proti vyplavení.
Mycí program se nespustí.
Zavřete vodovodní kohoutek a
obraťte se na servisní středisko.
Dvířka spotřebiče jsou
otevřená. Ukazatel dvířek svítí.
Zavřete dvířka spotřebiče.
Nestiskli jste tlačítko nebo doty- Stiskněte tlačítko nebo dotykokový panel Start.
vý panel Start.
Zástrčka není zasunutá do zásuvky.
Zasuňte zástrčku do zásuvky.
Poškozená pojistka v pojistkové skříňce.
Vyměňte pojistku (aktivujte jistič).
Co dělat, když...
Problém
Možná příčina
Je nastavený odložený start.
41
Možné řešení
• Zrušte odložený start.
• Po uplynutí nastaveného času se automaticky spustí
mycí program.
Po kontrole spotřebič zapněte. Program bude pokračovat od okamžiku, ve kterém byl přerušen.
Pokud se závada objeví znovu, obraťte se na servisní středisko.
Pokud se na displeji zobrazí jiný výstražný kód, obraťte se na servisní středisko.
Potřebné údaje pro servisní středisko najdete na typovém štítku.
Zaznamenejte si tyto údaje:
– Model (MOD.) ........................................................
– Výrobní číslo (PNC) ..........................................
– Sériové číslo (S.N.) ..............................................
Nádobí není dostatečně umyté nebo suché
Problém
Nádobí není čisté.
Možná příčina
Možné řešení
Zvolený mycí program nebyl
vhodný pro daný druh nádobí a
stupeň znečištění.
Ujistěte se, že je zvolený mycí
program vhodný pro daný druh
nádobí a stupeň znečištění.
Nádobí jste do košů umístili ne- Rozmístěte nádobí v koších
správně, a voda se tak nemosprávně.
hla dostat ke všem povrchům.
Ostřikovací ramena se nemohou volně otáčet. Nesprávné
rozmístění nádobí v koších.
Ujistěte se, že nesprávně uložené nádobí nebrání v pohybu
ostřikovacích ramen.
Filtry jsou zanesené nebo neZkontrolujte, zda jsou filtry čisté
správně sestavené a umístěné. a správně sestavené a nainstalované.
Nedostatečné množství mycího Ujistěte se, že je množství myprostředku nebo prostředek
cího prostředku dostatečné.
chybí.
Částečky vodního kamene na
nádobí.
Zásobník na sůl je prázdný.
Naplňte zásobník na sůl solí
pro myčky.
Špatné nastavení stupně
změkčovače vody.
Nastavte změkčovač vody na
správný stupeň.
Uzávěr zásobníku na sůl není
správně zavřený.
Zkontrolujte, zda je víčko zásobníku na sůl správně
zavřené.
Na nádobí a skle jsou šmouhy,
bílé skvrny nebo modravý potah.
Příliš mnoho leštidla.
Snižte dávkování leštidla.
Na nádobí a skle jsou zaschlé
vodní kapky.
Příliš málo leštidla.
Zvyšte dávkování leštidla.
42
Technické údaje
Problém
Možná příčina
Příčinou může být mycí
prostředek.
Možné řešení
Použijte jinou značku mycího
prostředku.
Nádobí je mokré.
Mycí program nezahrnoval žá- Aby nádobí lépe oschlo, ponednou fázi sušení nebo zahrno- chte dvířka myčky pár minut
val pouze sníženou fázi sušení. otevřená.
Nádobí je vlhké a matné.
Dávkovač leštidla je prázdný.
Naplňte dávkovač leštidla lešticím prostředkem.
Je zapnutá funkce Multitab (tato funkce automaticky vypne
dávkovač leštidla).
Zapněte dávkovač leštidla.
Zapnutí dávkovače leštidla
1. Zapněte spotřebič.
2. Zkontrolujte, zda je spotřebič v režimu nastavení.
3. Současně stiskněte a podržte tlačítkoDelay aStart, dokud nezačnou blikat kontrolky pro.
gramuAUTO, PROa
4. Uvolněte tlačítko Delay a Start.
5. Stiskněte tlačítko Option.
zhasnou.
• Kontrolky programu AUTO a
• Kontrolka programu PRO dále bliká.
• Na displeji se zobrazí nastavení dávkovače leštidla.
Dávkovač leštidla je vypnutý.
Dávkovač leštidla je zapnutý.
6. Stisknutím tlačítka Option změníte nastavení.
7. Nastavení potvrďte vypnutím spotřebiče.
TECHNICKÉ ÚDAJE
Rozměry
Šířka
Výška
Hloubka
Tlak přívodu vody
Minimální
Maximální
Přívod vody 1)
Studená nebo teplá voda
Kapacita
Jídelní soupravy
596 mm
818 - 898 mm
575 mm
0.5 bar (0.05 MPa)
8 bar (0.8 MPa)
maximálně 60 °C
1) Přívodní hadici připojte ke kohoutku se závitem 3/4".
Na typovém štítku na vnitřním okraji dvířek spotřebiče jsou uvedeny údaje pro elektrické
připojení.
12
Poznámky k ochraně životního prostředí
43
Pokud odebíráte horkou vodu z alternativních zdrojů (např. solární či fotovoltaické panely
nebo větrná energie), použijte horkou vodu ke snížení spotřeby energie.
POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Symbol na výrobku nebo jeho balení udává, že tento výrobek nepatří do domácího
odpadu. Je nutné odvézt ho do sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického
zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit negativním
důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou
likvidací tohoto výrobku. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku zjistíte u
příslušného místního úřadu, služby pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde
jste výrobek zakoupili.
Recyklujte materiály označené symbolem . Obaly vyhoďte do příslušných nádob k recyklaci.
44
FÜR PERFEKTE ERGEBNISSE
Danke, dass Sie sich für dieses AEG Produkt entschieden
haben. Wir haben es geschaffen, damit Sie viele Jahre von
seiner ausgezeichneten Leistung und den innovativen
Technologien, die Ihnen das Leben erleichtern, profitieren
können. Es ist mit Funktionen ausgestattet, die in
gewöhnlichen Geräten nicht vorhanden sind. Nehmen Sie
sich ein paar Minuten Zeit zum Lesen, um seine Vorzüge
kennen zu lernen.
ZUBEHÖR UND VERBRAUCHSMATERIALIEN
Im AEG Webshop finden Sie alles, was Sie für ein
makelloses Aussehen und perfektes Funktionieren Ihrer
AEG Geräte benötigen. Wir bieten auch ein
umfangreiches Zubehörsortiment, das Ihre höchsten
Qualitätsansprüche erfüllt, vom Profi-Kochgeschirr bis zu
Besteckkörben, von Flaschenhaltern bis hin zu
Wäschebeuteln für empfindliche Wäsche...
Besuchen Sie den Webshop unter
www.aeg.com/shop
Inhalt
INHALT
46
50
51
53
54
55
56
57
57
58
59
61
62
65
66
Sicherheitshinweise
Gerätebeschreibung
Bedienfeld
Gebrauch des Gerätes
Einstellen des Wasserenthärters
Gebrauch von Salz für
Geschirrspüler
Verwendung von
Reinigungsmittel und Klarspüler
Funktion "Multitab"
Laden von Besteck und Geschirr
Spülprogramme
Auswählen und Starten eines
Spülprogramms
Reinigung und Pflege
Was tun, wenn …
Technische Daten
Umwelttipps
In dieser Benutzerinformation werden
folgende Symbole verwendet:
Wichtige Hinweise zur Sicherheit von
Personen und Informationen zur
Vermeidung von Geräteschäden
Allgemeine Hinweise und Ratschläge
Hinweise zum Umweltschutz
Änderungen vorbehalten
45
46
Sicherheitshinweise
SICHERHEITSHINWEISE
Lesen Sie vor der Montage und Anwendung sorgfältig dieses Handbuch:
• Für Ihre Sicherheit und die Sicherheit Ihres Eigentums.
• Zum Schutz der Umwelt.
• Zur korrekten Bedienung des Geräts.
Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung in der Nähe des Geräts auf, auch wenn Sie dieses
an einem anderen Ort aufstellen oder es an eine andere Person weitergeben.
Der Hersteller ist nicht dafür verantwortlich, wenn eine inkorrekte Montage und Verwendung Schäden verursacht.
Sicherheit von Kindern und schutzbedürftigen Personen
• Lassen Sie keine Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten, mangelnder Erfahrung oder mangelndem Wissen dieses Gerät benutzen. Solche Personen müssen von einer Person beaufsichtigt oder bei der
Bedienung des Geräts angeleitet werden, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist.
• Kinder müssen beaufsichtigt werden, so dass sie nicht mit dem Gerät spielen können.
• Halten Sie das Verpackungsmaterial von Kindern fern. Andernfalls besteht Erstickungsund Verletzungsgefahr.
• Bewahren Sie alle Reinigungsmittel an einem sicheren Ort auf. Reinigungsmittel dürfen
nicht in die Hände von Kindern gelangen.
• Halten Sie Kinder und Haustiere vom geöffneten Gerät fern.
Allgemeine Sicherheitshinweise
• Nehmen Sie keine technischen Änderungen am Gerät vor. Hierdurch besteht Verletzungsgefahr und das Gerät kann beschädigt werden.
• Beachten Sie die Sicherheitsanweisungen des Reinigungsmittelherstellers, um Verätzungen an Augen, Mund oder im Hals zu vermeiden.
• Trinken Sie kein Wasser aus dem Gerät. Es können Reinigungsmittelrückstände im Gerät
zurückbleiben.
• Lassen Sie die Gerätetür nicht ohne Beaufsichtigung offen stehen. Damit werden Verletzungen und die von der geöffneten Tür ausgehende Stolpergefahr vermieden.
• Setzen oder stellen Sie sich nie auf die offene Tür.
Verwendung
• Dieses Gerät ist nur zur Verwendung im Haushalt bestimmt. Verwenden Sie dieses Gerät
nicht zu anderen Zwecken, um Verletzungen und Sachschäden zu vermeiden.
• Spülen Sie in diesem Gerät ausschließlich spülmaschinengeeignete Gegenstände.
• Laden Sie keine entflammbaren Produkte oder Gegenstände, die mit entflammbaren Produkten benetzt sind, in das Gerät und stellen Sie solche nicht in die Nähe oder auf das
Gerät. Es besteht Explosions- und Brandgefahr.
• Ordnen Sie Messer und andere spitze Gegenstände mit der Spitze nach unten in den Besteckkorb ein. Wenn dies nicht möglich ist, legen Sie sie horizontal in den Oberkorb oder
in den Messerkorb. (Nicht alle Modelle sind mit einem Messerkorb ausgestattet.)
Sicherheitshinweise
47
• Verwenden Sie für Geschirrspüler ausschließlich dafür vorgesehene Produkte (Reinigungsmittel, Salz, Klarspülmittel).
• Die Verwendung von Salzarten, die nicht für Geschirrspüler vorgesehen sind, kann zur
Beschädigung des Wasserenthärters führen.
• Nach den Einfüllen des Spezialsalzesein Spülprogramm laufen lassen. Salzrückstände im
Gerät können Korrosion oder ein Loch im Boden des Gerätes verursachen.
• Füllen Sie nie andere Produkte als Klarspülmittel (Reinigungsmittel für Geschirrspüler,
Flüssigreiniger) in den Klarspülmittel-Dosierer. Dadurch kann das Gerät beschädigt werden.
• Vergewissern Sie sich, dass die Sprüharme sich ungehindert bewegen können, bevor Sie
ein Spülprogramm starten.
• Es kann heißer Dampf aus dem Gerät austreten, wenn Sie die Tür während des Ablaufs
eines Spülprogramms öffnen. Dabei besteht die Gefahr von Hautverbrennungen.
• Nehmen Sie kein Geschirr aus dem Gerät, bevor das Spülprogramm beendet ist.
Reinigung und Pflege
• Schalten Sie das Gerät vor Reinigungsarbeiten immer ab, und ziehen Sie den Netzstecker
aus der Steckdose.
• Verwenden Sie keine entflammbaren Produkte oder Produkte, die Korrosion verursachen.
• Benutzen Sie den Geschirrspüler nie ohne Filter. Vergewissern Sie sich, dass die Filter ordnungsgemäß eingesetzt sind. Falsch eingesetzte Filter führen zu nicht zufriedenstellenden Spülergebnissen und einer Beschädigung des Geräts.
• Reinigen Sie das Gerät nicht mit einem Wasser- oder Dampfstrahl. Andernfalls besteht
Stromschlaggefahr und das Gerät könnte beschädigt werden.
Montage
• Achten Sie darauf, dass das Gerät nicht beschädigt ist. Ein beschädigtes Gerät darf nicht
montiert oder an das Stromnetz angeschlossen werden. Wenden Sie sich in diesem Fall
an Ihren Händler.
• Entfernen Sie das gesamte Verpackungsmaterial, bevor Sie das Gerät montieren und verwenden.
• Der elektrische Anschluss, die Klempnerarbeiten und die Montage des Geräts dürfen nur
von einer qualifizierten Fachkraft ausgeführt werden. Auf diese Weise werden Gebäudeschäden oder Verletzungen vermieden.
• Achten Sie darauf, dass der Netzstecker während der Installation nicht an einer Netzsteckdose angeschlossen ist.
• Bohren Sie keine Löcher ins Gehäuse des Geräts. Dabei könnten hydraulische oder elektrische Bauteile beschädigt werden.
• Wichtig!Befolgen Sie die Anweisungen der mit dem Gerät mitgelieferten Montageanleitung bei:
– Montage des Geräts.
– Montage der Türverkleidung.
– Anschluss des Wasserzulaufs und -ablaufs.
48
Sicherheitshinweise
• Stellen Sie sicher, dass das Gerät unter und an angrenzenden sicheren Konstruktionen
montiert ist.
Frostschutzmaßnahmen
• Stellen Sie das Gerät nicht an einem Ort auf, an dem die Temperatur unter 0 °C absinken
kann.
• Der Hersteller haftet nicht für Frostschäden.
Wasseranschluss
• Verwenden Sie zum Anschluss des Geräts an die Wasserversorgung neue Schläuche. Benutzen Sie keine gebrauchten Schläuche.
• Schließen Sie das Gerät nicht an neue oder lange nicht mehr benutzte Rohre an. Lassen
Sie zunächst das Wasser ein paar Minuten durch das Rohr fließen und schließen Sie erst
dann den Zulaufschlauch an.
• Achten Sie darauf, die Wasserschläuche bei der Geräteinstallation nicht zu quetschen
oder zu beschädigen.
• Vergewissern Sie sich, dass alle Wasseranschlüsse vollkommen dicht sind, damit kein
Wasser austreten kann.
• Prüfen Sie bei der ersten Verwendung des Gerätes, dass die Schläuche keine Risse aufweisen.
• Der Wasserzulaufschlauch verfügt über ein Sicherheitsventil und eine doppelte Ummantelung mit einem innenliegenden Netzkabel. Der Wasserzulaufschlauch steht nur während des Wasserzulaufs unter Druck. Wenn der Wasserzulaufschlauch eine undichte Stelle aufweist, unterbricht das Sicherheitsventil den Wasserzulauf.
– Gehen Sie beim Anschluss des Wasserzulaufschlauchs vorsichtig vor:
– Tauchen Sie den Wasserzulaufschlauch oder das Sicherheitsventil nicht in Wasser.
– Ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Steckdose, wenn der Wasserzulaufschlauch oder das Sicherheitsventil beschädigt ist.
– Wenden Sie sich für den Austausch des Wasserzulaufschlauchs mit Sicherheitsventil
an den Kundendienst.
WARNUNG!
Gefährliche Spannung.
Sicherheitshinweise
49
Elektrischer Anschluss
• Das Gerät muss geerdet sein.
• Stellen Sie sicher, dass die elektrischen Daten auf dem Typenschild den Daten Ihrer
Stromversorgung entsprechen.
• Schließen Sie das Gerät nur an eine sachgemäß installierte Schutzkontaktsteckdose an.
• Verwenden Sie keine Mehrfachsteckdosen oder Verlängerungskabel. Es besteht Brandgefahr.
• Ersetzen oder wechseln Sie nicht selbst das Netzkabel. Wenden Sie sich hierzu an den
Kundendienst.
• Achten Sie darauf, den Netzstecker und das Netzkabel hinter dem Gerät nicht zu quetschen oder zu beschädigen.
• Stellen Sie sicher, dass der Netzstecker nach der Montage noch zugänglich ist.
• Ziehen Sie nicht am Netzkabel, wenn Sie das Gerät vom Stromnetz trennen möchten,
sondern ziehen Sie dazu immer direkt am Netzstecker.
Kundendienst
• Nur qualifizierte Fachkräfte dürfen an dem Gerät Reparaturarbeiten durchführen. Wenden Sie sich hierzu an den Kundendienst.
• Es dürfen nur Originalersatzteile verwendet werden.
Entsorgung des Geräts
• Um das Risiko von Verletzungen oder Sachschäden zu vermeiden:
– Ziehen Sie den Netzstecker aus der Netzsteckdose.
– Schneiden Sie das Netzkabel ab und entsorgen Sie es.
– Entfernen Sie den Türschnappverschluss, damit Kinder oder Haustiere nicht in dem
Gerät eingeschlossen werden können. Andernfalls besteht Erstickungsgefahr.
– Entsorgen Sie das Gerät bei Ihrer örtlichen Abfallentsorgungsstelle.
WARNUNG!
Die Geschirrspüler-Reinigungsmittel sind gefährlich und können Korrosion verursachen!
• Bei Unfällen mit diesen Reinigungsmitteln konsultieren Sie umgehend einen Arzt.
• Sollte Reinigungsmittel in den Mund gelangen, konsultieren Sie umgehend einen Arzt.
• Sollte das Reinigungsmittel in die Augen gelangen, konsultieren Sie umgehend einen
Arzt und spülen Sie die Augen mit Wasser aus.
• Bewahren Sie die Reinigungsmittel an einem sicheren Ort außerhalb der Reichweite von
Kindern auf.
• Lassen Sie die Gerätetür nicht offen stehen, solange sich Reinigungsmittel im Reinigungsmittelbehälter befindet.
• Füllen Sie das Gerät erst mit Reinigungsmittel, kurz bevor Sie ein Spülprogramm starten.
50
Gerätebeschreibung
GERÄTEBESCHREIBUNG
10
1
9
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Oberkorb
Wasserhärtestufen-Wähler
Salzbehälter
Reinigungsmittelbehälter
Klarspülmittel-Dosierer
Typenschild
Filter
Unterer Sprüharm
Mittlerer Sprüharm
Oberer Sprüharm
8
7
6
Bedienfeld
51
BEDIENFELD
2
1
3
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
5
4
8
6
7
Ein-/Aus-Taste
Programmkurzübersicht
Taste Program
Programm-Kontrolllampen
Display
Taste Delay
Taste Start
Kontrolllampen
Taste Option
Kontrolllampen
Kontrolllampe Multitab. Leuchtet beim Einschalten der Funktion auf.
Kontrolllampe Extra-Hygiene. Leuchtet beim Einschalten der Funktion auf.
Kontrolllampe Reinigungsphase. Leuchtet während der Reinigungsphase auf.
Kontrolllampe Klarspülphase. Leuchtet während der Klarspülphase auf.
Kontrolllampe Trocknungsphase. Leuchtet während der Trocknungsphase auf.
Kontrolllampe Programmende. Leuchtet nach dem Ende des Spülprogramms auf.
Klarspülmittelanzeige Leuchtet auf, wenn der Klarspülmittel-Dosierer nachgefüllt werden muss. 1)
Salzanzeige Leuchtet auf, wenn der Salzbehälter aufgefüllt werden muss. 1)
Die Salzanzeige kann nach dem Nachfüllen von Salz noch einige Stunden leuchten. Dies hat jedoch keine unerwünschte Auswirkung auf den Gerätebetrieb.
Kontrolllampe Delay Leuchtet beim Einschalten der Zeitvorwahl auf.
52
Bedienfeld
Kontrolllampen
Kontrolllampe Gerätetür Leuchtet auf, wenn die Tür des Geschirrspülers offen
oder nicht richtig geschlossen ist.
1) Während eines laufenden Spülprogramms leuchten die Anzeigen für Salz und Klarspülmittel nie auf, auch wenn
die Salz- und Klarspülmittelbehälter leer sind.
Ein-/Aus-Taste
Drücken Sie diese Taste, um das Gerät ein- und auszuschalten.
Zehn Minuten nach Ende des Spülprogramms schaltet die Funktion AUTO OFF das Gerät automatisch aus. Diese Funktion hilft bei der Senkung des Energieverbrauchs.
Programmkurzübersicht
Diese Übersicht unterstützt Sie bei der Auswahl eines Spülprogramms.
Taste Program
Drücken Sie wiederholt diese Taste, bis die Kontrolllampe des Spülprogramms aufleuchtet.
Siehe hierzu „Spülprogramme“.
Display
Das Display zeigt an:
• Die elektronische Einstellung der Wasserenthärtungsstufe.
• Die Aktivierung und Deaktivierung des Klarspülmittel-Dosierers (nur bei aktiver Funktion
Multitab)
• Die Spülprogrammdauer.
• Die Restlaufzeit bis zum Ende des Spülprogramms.
• Das Ende eines Spülprogramms (im Display erscheint eine Null)
• Die Zeitvorwahl
• Die Alarmcodes
Taste Delay
Drücken Sie wiederholt diese Taste, um den Start des Spülprogramms um 1 bis 24 Stunden
zu verzögern.
Taste Start
Drücken Sie diese Taste zum Starten:
• des Spülprogramms
• des Ablaufs der Zeitvorwahl
Taste Option
Drücken Sie diese Taste zum Einstellen der Funktionen.
Wenn eine Funktion aktiviert ist, leuchtet die zugehörige Kontrolllampe auf.
Taste Option
Multitab
Extra-Hygiene
Einmal drücken
AKTIVIERT
DEAKTIVIERT
Zweimal drücken
DEAKTIVIERT
AKTIVIERT
Gebrauch des Gerätes
Taste Option
Multitab
53
Extra-Hygiene
Dreimal drücken
AKTIVIERT
AKTIVIERT
Viermal drücken
DEAKTIVIERT
DEAKTIVIERT
Funktionen
Multitab
Wenn Sie Kombi-Reinigungstabletten („3 in 1“, „4 in 1“, „5 in 1“ etc.) benutzen, verwenden
Sie die Funktion Multitab. Siehe Abschnitt „Funktion Multitab“.
Extra-Hygiene
Diese Funktion sorgt für hygienischere Ergebnisse. Während der Spülphase wird die Temperatur für 10 bis 14 Minuten auf 70 °C gehalten.
Einstellmodus
Das Gerät muss sich für folgende Funktionen im Einstellmodus befinden:
• Zum Einstellen und Starten eines Spülprogramms.
• Zum Einstellen und Starten einer Zeitvorwahl.
• Zur elektronischen Einstellung der Wasserenthärterstufe.
• Zur Aktivierung oder Deaktivierung des Klarspülmittel-Dosierers (nur bei eingeschalteter
Funktion Multitab).
Schalten Sie das Gerät ein. Das Gerät ist im Einstellmodus, wenn:
• Alle Programmkontrolllampen leuchten.
• Im Display zwei horizontale Balken angezeigt werden.
Schalten Sie das Gerät ein. Das Gerät ist nicht im Einstellmodus, wenn:
• Nur eine Programmkontrolllampe aufleuchtet.
• Das Display die Dauer des Spülprogramms oder die Zeitvorwahl anzeigt.
– Um in den Einstellmodus zurückzukehren, müssen Sie das Programm oder den Start
der Zeitvorwahl abbrechen. Siehe Abschnitt „Auswählen und Starten eines Spülprogramms“.
GEBRAUCH DES GERÄTES
1. Prüfen Sie, ob die Einstellung des Wasserenthärters der Wasserhärte in Ihrem Gebiet
entspricht und stellen Sie ihn bei Bedarf entsprechend ein.
2. Füllen Sie den Salzbehälter mit Geschirrspülsalz.
3. Füllen Sie den Klarspülmittel-Dosierer mit Klarspülmittel auf.
4. Ordnen Sie Geschirr und Besteck in den Geschirrspüler ein.
5. Stellen Sie je nach Spülgut und Verschmutzungsgrad das passende Spülprogramm ein.
6. Füllen Sie den Reinigungsmittelbehälter mit der passenden Menge an Reinigungsmittel.
7. Starten Sie das Spülprogramm.
Wenn Sie Kombi-Reinigungstabletten („3 in 1“, „4 in 1“, „5 in 1“ etc.) benutzen, verwenden
Sie die Funktion Multitab (siehe den Abschnitt „Funktion Multitab“).
54
Einstellen des Wasserenthärters
EINSTELLEN DES WASSERENTHÄRTERS
Der Wasserenthärter hält die im Wasser enthaltenen Minerale und Salze zurück. Diese Minerale und Salze können das Gerät beschädigen.
Stellen Sie den Wasserenthärter ein, wenn die Einstellung nicht der Wasserhärte in Ihrem
Gebiet entspricht.
Wenden Sie sich an Ihr örtliches Wasserversorgungsunternehmen, um die Wasserhärte in
Ihrem Gebiet zu erfahren.
Wasserhärteeinstellung
Wasserhärte
Deutscher Wasserhärtegrad (dH°)
Französischer
Wasserhärtegrad
(°TH)
mmol/l
Clarke-Werte
manuell
elektronisch
51 - 70
91 - 125
9,1 - 12,5
64 - 88
2 1)
10
43 - 50
76 - 90
7,6 - 9,0
53 - 63
2 1)
9
37 - 42
65 - 75
6,5 - 7,5
46 - 52
2 1)
8
29 - 36
51 - 64
5,1 - 6,4
36 - 45
2 1)
7
23 - 28
40 - 50
4,0 - 5,0
28 - 35
2 1)
6
19 - 22
33 - 39
3,3 - 3,9
23 - 27
2 1)
5 1)
15 - 18
26 - 32
2,6 - 3,2
18 - 22
1
4
11 - 14
19 - 25
1,9 - 2,5
13 - 17
1
3
4 - 10
7 - 18
0,7 - 1,8
5 - 12
1
2
<4
<7
< 0,7
<5
1 2)
1 2)
1) Werkseinstellung
2) Verwenden Sie kein Salz bei diesen Werten.
Sie müssen den Wasserenthärter manuell und elektronisch einstellen.
Manuelle Einstellung
Drehen Sie den Wasserhärtestufen-Wähler auf die
Stufe 1 oder 2 (siehe Tabelle).
Elektronische Einstellung
1. Schalten Sie das Gerät ein. Stellen Sie sicher, dass sich das Gerät im Einstellmodus befindet.
Gebrauch von Salz für Geschirrspüler
55
2. Halten Sie gleichzeitig die TastenDelay undStart gedrückt, bis die Programmanzeigenblinken.
AUTO,PRO und
3. Lassen Sie die Tasten Delay und Start dann los.
4. Drücken Sie die Taste Program.
erlöschen.
• Die Programmanzeigen PRO und
• Die Programmanzeige AUTO blinkt weiter.
= Stufe 5).
• Das Display zeigt die Einstellung des Wasserenthärters an (Beispiel:
5. Drücken Sie wiederholt die Taste Program, um die Einstellung zu ändern.
6. Schalten Sie das Gerät zur Bestätigung aus.
Wenn der Wasserenthärter elektronisch auf Stufe 1 eingestellt ist, leuchtet die Salzkontrolllampe bei leerem Salzbehälter nicht auf.
GEBRAUCH VON SALZ FÜR GESCHIRRSPÜLER
So füllen Sie den Salzbehälter:
1. Drehen Sie den Deckel gegen dem Uhrzeigersinn und öffnen Sie den Salzbehälter.
2. Füllen Sie den Salzbehälter mit 1 Liter
Wasser (nur wenn Sie zum ersten Mal Salz
einfüllen).
3. Verwenden Sie den Trichter, um den Salzbehälter zu füllen.
4. Entfernen Sie das Salz, das sich um die
Öffnung des Salzbehälters herum angesammelt hat.
5. Drehen Sie den Deckel im Uhrzeigersinn,
um den Salzbehälter zu schließen.
Es ist normal, dass beim Befüllen mit Salz Wasser aus dem Salzbehälter überläuft.
56
Verwendung von Reinigungsmittel und Klarspüler
VERWENDUNG VON REINIGUNGSMITTEL UND KLARSPÜLER
1
3
2
4
30
7
4
MA X
+
3 2
-
1
20
6
5
Gebrauch von Reinigungsmitteln
Um die Umwelt zu schützen, verwenden Sie nicht mehr als die korrekte Reinigermenge.
Beachten Sie die Empfehlungen des Reinigungsmittelsherstellers auf der Reinigerverpackung.
So füllen Sie den Reinigungsmittelbehälter:
1. Drücken Sie zum Öffnen des Deckels 2 die Freigabetaste 7 des Reinigungsmittelbehälters.
2. Füllen Sie das Reinigungsmittel in den Behälter. 1 .
3. Wenn das Spülprogramm einen Vorspülgang hat, schütten Sie eine kleine Menge Reinigungsmittel auf die Innenseite der Gerätetür.
4. Wenn Sie Geschirrspüler-Tabs verwenden, legen Sie diese in den Reinigungsmittelbehälter. 1 .
5. Schließen Sie den Reinigungsmittelbehälter, indem Sie auf den Deckel drücken, bis er
einrastet.
Wählen Sie lange Spülprogramme, wenn Sie Geschirrspüler-Tabs verwenden. Diese können
sich bei kurzen Spülprogrammen nicht vollständig auflösen und die Reinigung beeinträchtigen.
Verwendung von Klarspülmittel
Klarspülmittel ermöglichen das Trocknen des Geschirrs ohne Streifen und Flecken.
Der Klarspülmittel-Dosierer fügt während des letzten Spülgangs automatisch Klarspülmittel
hinzu.
Gehen Sie wie folgt vor, um den Klarspülmittel-Dosierer aufzufüllen:
1. Drücken Sie zum Öffnen des Deckels 6 die Freigabetaste 5 des Klarspülmittel-Dosierers.
Funktion "Multitab"
2.
3.
4.
57
Füllen Sie den Klarspülmittel-Dosierer 3 mit Klarspülmittel. Die Markierung „max“
zeigt den maximalen Pegel an.
Wischen Sie verschüttetes Klarspülmittel mit einem saugfähigen Tuch auf, um zu große Schaumbildung während des Spülprogramms zu vermeiden.
Schließen Sie den Klarspülmittel-Dosierer, indem Sie auf den Deckel drücken, bis er
einrastet.
Einstellung der Klarspülmitteldosierung
Werkseitige Einstellung: Stufe 3.
Sie können den Klarspülmittel-Dosierer auf die Stufen 1 (niedrigste Dosierung) bis 4 (höchste Dosierung) einstellen.
Drehen Sie den Klarspülmittelwähler 4 zur Erhöhung oder Verringerung der Dosierung.
FUNKTION "MULTITAB"
Die Funktion Multitab ermöglicht die Verwendung von Kombi-Reinigungstabletten.
Diese Tabletten enthalten das Reinigungsmittel, Klarspülmittel und Geschirrspülsalz. Einige
Tabletten-Sorten können auch andere Zusätze enthalten.
Stellen Sie sicher, dass diese Tabletten für die Wasserhärte in Ihrem Bereich geeignet sind
(beachten Sie die Anleitungen auf der Verpackung des Produkts).
Die Funktion Multitab deaktiviert die Zufuhr von Klarspülmittel und Salz.
Die Funktion Multitab deaktiviert die Kontrolllampen für Salz und Klarspülmittel.
Die Programmdauer kann sich erhöhen, wenn Sie die Funktion Multitab verwenden.
Schalten Sie die Funktion Multitab vor dem Beginn eines Spülprogramms ein oder aus.
Wenn ein Spülprogramm bereits läuft, können Sie diese Option nicht aktivieren oder deaktivieren.
Aktivieren Sie die Funktion Multitab vor dem Start des Spülprogramms.
So deaktivieren Sie die Funktion Multitab für die separate Verwendung von Reinigungsmittel, Salz und
Klarspülmittel:
1. Drücken Sie die Taste Option solange, bis die Kontrolllampe Multitab erlischt. Damit ist
die Funktion deaktiviert.
2. Füllen Sie den Salzbehälter und den Klarspülmittel-Dosierer auf.
3. Stellen Sie den Wasserenthärter auf die höchste Stufe ein.
4. Starten Sie ein Spülprogramm ohne Geschirr.
5. Stellen Sie nach Beendigung des Spülprogramms den Wasserenthärter gemäß der Wasserhärte in Ihrer Region ein.
6. Stellen Sie die Klarspüldosierung ein.
LADEN VON BESTECK UND GESCHIRR
Siehe Broschüre „Beispiele für ProClean-Beladungen“.
58
Spülprogramme
Hinweise und Tipps
• Spülen Sie in diesem Gerät keine Gegenstände, die Wasser aufnehmen können (Schwämme, Geschirrtücher usw.).
• Entfernen Sie Speisereste vom Geschirr.
• Weichen Sie eingebrannte Essensreste ein.
• Ordnen Sie hohle Gefäße (z. B. Tassen, Gläser, Pfannen) mit der Öffnung nach unten ein.
• Achten Sie darauf, dass sich kein Wasser in Behältern oder Schüsseln sammeln kann.
• Stellen Sie sicher, dass das Geschirr und das Besteck nicht aneinander haften.
• Achten Sie darauf, dass die Gläser einander nicht berühren.
• Ordnen Sie kleine Gegenstände in den Besteckkorb ein.
• Mischen Sie Löffel mit anderem Besteck, so können sie nicht zusammenkleben.
• Achten Sie beim Einordnen des Spülguts darauf, dass das Wasser die Oberflächen aller
Geschirrteile erreicht.
• Ordnen Sie leichte Gegenstände in den Oberkorb ein. Achten Sie darauf, dass diese nicht
verrutschen können.
• Auf Kunststoffgegenständen und Geschirr mit Antihaftbeschichtung sammeln sich oftmals Wassertropfen.
SPÜLPROGRAMME
Programm
Verschmutzungsgrad
Spülgut
Programmbeschreibung
Alle
Geschirr, Besteck, Töpfe und
Pfannen
Vorspülen
Hauptspülgang 45 °C oder
70 °C
Spülgänge
Trocknen
Ja, mit Auswirkung
Stark verschmutzt
Geschirr, Besteck, Töpfe und
Pfannen
Vorspülen
Hauptspülgang 70 °C
Spülgänge
Trocknen
Ja, ohne Auswirkung.
Unterschiedlich verschmutzt
Geschirr, Besteck, Töpfe und
Pfannen
Vorspülen
Hauptspülgang 70 °C
Spülgänge
Trocknen
Ja, ohne Auswirkung.
Normal verschmutzt
Geschirr und Besteck
Vorspülen
Hauptspülgang 50 °C
Spülgänge
Trocknen
Ja, mit Auswirkung
1)
2)
3)
Funktion ExtraHygiene
Auswählen und Starten eines Spülprogramms
Programm
Verschmutzungsgrad
Spülgut
Programmbeschreibung
Verwenden Sie dieses Programm
zum schnellen Abspülen des Geschirrs. Damit wird vermieden,
dass sich Essensreste am Geschirr festsetzen und schlechte
Gerüche aus dem Gerät entweichen.
Verwenden Sie für dieses Programm kein Reinigungsmittel.
Spülgang
59
Funktion ExtraHygiene
Ja, ohne Auswirkung.
1) Das Gerät erkennt den Verschmutzungsgrad und die Anzahl der Geschirrteile in den Körben. Es stellt dann
automatisch die Wassertemperatur und -menge, den Energieverbrauch und die Programmlaufzeit ein.
2) Mit diesem Programm können Sie Geschirr mit unterschiedlichem Verschmutzungsgrad spülen. Ordnen Sie das
stark verschmutzte Geschirr in den Unterkorb und das normal verschmutzte Geschirr in den Oberkorb ein. Der
Wasserdruck ist im Unterkorb dreimal höher als im Oberkorb. Die Wassertemperatur ist im Unterkorb 25 %
höher als im Oberkorb.
3) Dies ist das Standardprogramm für Prüfinstitute. Mit diesem Programm erhalten Sie den wirtschaftlichsten
Energie- und Wasserverbrauch für Geschirr und Besteck mit normaler Verschmutzung. Informationen zu den
Testdaten finden Sie in der mitgelieferten Broschüre.
Verbrauchswerte
Energie (kWh)
Programm1)
Wasser (in Litern)
0,9 - 1,7
8 - 15
1,5 - 1,6
13 - 14
1,4 - 1,5
14 - 15
0,9 - 1,0
9 - 11
0,1
4
1) Das Display zeigt die Programmdauer an.
Druck und Temperatur des Wassers, die Schwankungen in der Stromversorgung und die Geschirrmenge können diese Werte verändern.
AUSWÄHLEN UND STARTEN EINES SPÜLPROGRAMMS
Starten des Spülprogramms ohne Zeitvorwahl
1.
2.
3.
4.
Schließen Sie die Gerätetür.
Schalten Sie das Gerät ein.
Stellen Sie sicher, dass sich das Gerät im Einstellmodus befindet.
Wählen Sie ein Spülprogramm.
• Die zugehörige Kontrolllampe leuchtet auf.
• Die Programmdauer blinkt im Display.
• Die Phasen-Kontrolllampen des eingestellten Spülprogramms leuchten.
60
Auswählen und Starten eines Spülprogramms
5. Schalten Sie, falls erforderlich, die Extra-Hygiene-Funktion ein.
• Die Funktion muss immer nach der Auswahl des Spülprogramms gewählt werden.
6. Drücken Sie die Taste Start und das eingestellte Spülprogramm beginnt automatisch.
• Die Phasen-Kontrolllampen erlöschen, aber die Kontrolllampe der laufenden Phase
bleibt erleuchtet.
Starten des Spülprogramms mit Zeitvorwahl
1.
2.
3.
4.
5.
Schließen Sie die Gerätetür.
Schalten Sie das Gerät ein.
Stellen Sie sicher, dass sich das Gerät im Einstellmodus befindet.
Wählen Sie ein Spülprogramm und die Funktionen.
Drücken Sie wiederholt die Taste Delay, bis das Display die gewünschte Zeitvorwahl anzeigt.
• Die Vorwahlzeit blinkt auf dem Display.
• Die Kontrolllampe der Taste Zeitvorwahl leuchtet.
6. Drücken Sie die Taste Start, und der Ablauf der Zeitvorwahl startet automatisch.
• Die Vorwahlzeit blinkt nun nicht mehr auf dem Display.
• Die Phasen-Kontrolllampen des eingestellten Spülprogramms erlöschen.
• Nach Ablauf der Zeitvorwahl startet das Spülprogramm automatisch.
– Die Kontrolllampe der laufenden Phase leuchtet auf.
Das Öffnen der Gerätetür unterbricht den Ablauf der Zeitvorwahl. Wenn Sie die Tür wieder
schließen, läuft die Zeitvorwahl ab dem Zeitpunkt der Unterbrechung weiter.
Löschen der Zeitvorwahl
Der Ablauf der Zeitvorwahl funktioniert nicht
1. Drücken Sie wiederholt die Taste Delay, bis:
• Das Display die Dauer des Spülprogramms anzeigt.
• Die Phasen-Kontrolllampen aufleuchten.
2. Drücken Sie die Taste Start, um das Spülprogramm zu starten.
Der Ablauf der Zeitvorwahl funktioniert
1. Drücken Sie wiederholt die Taste Delay, bis:
• Das Display die Dauer des Spülprogramms anzeigt.
• Die Phasen-Kontrolllampen aufleuchten.
• Das Spülprogramm startet automatisch.
Unterbrechung eines Spülprogramms
• Öffnen Sie die Tür des Gerätes.
– Das Spülprogramm stoppt.
• Schließen Sie die Gerätetür.
– Das Spülprogramm wird an der Stelle fortgesetzt, an der es unterbrochen wurde.
Reinigung und Pflege
61
Abbrechen des Spülprogramms
Wenn das Spülprogramm noch nicht gestartet ist, können Sie die Auswahl ändern.
Um die Programmauswahl zu ändern, während das Spülprogramm bereits läuft, muss dieses
abgebrochen werden.
• Halten Sie gleichzeitig die Tasten Delay und Start gedrückt, bis:
– Alle Programmkontrolllampen leuchten.
– Im Display zwei horizontale Balken angezeigt werden.
Bevor Sie ein neues Spülprogramm starten, kontrollieren Sie, ob der Reinigungsmittelbehälter gefüllt ist.
Ende des Spülprogramms
Wenn das Spülprogramm beendet ist, zeigt das Display eine Null an und die Kontrolllampe
für das Programmende leuchtet auf.
1. Schalten Sie das Gerät aus.
2. Öffnen Sie die Tür des Geräts.
3. Öffnen Sie für bessere Trocknungsergebnisse für einige Minuten die Gerätetür einen
Spaltbreit.
Entnehmen des Spülguts
• Lassen Sie das Geschirr abkühlen, bevor Sie es aus dem Geschirrspüler entnehmen. Heißes Geschirr ist stoßempfindlich.
• Entladen Sie zuerst den Unter- und dann den Oberkorb.
• An den Innenseiten und an der Gerätetür kann sich Wasser niederschlagen, da sich Edelstahl schneller abkühlt als das Geschirr.
REINIGUNG UND PFLEGE
Entfernen und Reinigen der Filter
Verschmutzte Filter beeinträchtigen das Spülergebnis.
Obwohl die Filter wartungsarm sind, müssen sie in regelmäßigen Abständen überprüft und,
falls nötig, gereinigt werden.
1. Drehen Sie den Filter (A) gegen den Uhrzeigersinn, um ihn zu entfernen und ziehen Sie ihn aus dem Filter (B).
B
A
62
Was tun, wenn …
2. Filter (A) besteht aus zwei Teilen. Ziehen
Sie diese auseinander, um sie zu zerlegen.
3. Reinigen Sie die einzelnen Teile unter
fließendem Wasser.
4. Setzen Sie die beiden Teile des Filters (A)
ineinander und drücken Sie diese zusammen. Vergewissern Sie sich, dass sie korrekt ineinander sitzen.
5. Nehmen Sie den Filter (B) heraus.
6. Reinigen Sie den Filter (B) unter fließendem Wasser.
7. Setzen Sie den Filter (B) wieder in die ursprüngliche Position ein. Vergewissern Sie
sich, dass er korrekt in den beiden Führungen (C) sitzt.
8. Setzen Sie den Filter (A) in den Filter (B)
ein. Drehen Sie den Filter (A) im Uhrzeigersinn, bis er einrastet.
C
Reinigen der Sprüharme
Bauen Sie die Sprüharme nicht aus.
Falls die Löcher in den Sprüharmen verstopft sind, reinigen Sie sie mit einem Cocktailspieß.
Reinigen der Außenseiten
Reinigen Sie die Außenseiten und das Bedienfeld des Gerätes mit einem weichen, feuchten
Tuch.
Verwenden Sie ausschließlich Neutralreiniger.
Benutzen Sie keine Scheuermittel, Metallschwämmchen oder Lösungsmittel (Azeton usw.).
WAS TUN, WENN …
Das Gerät startet nicht oder stoppt während des Betriebs.
Versuchen Sie zuerst eine Lösung für das Problem zu finden (beachten Sie die Tabelle). Ist
dies nicht möglich, wenden Sie sich an den Kundendienst.
Bei manchen Fehlfunktionen zeigt das Display einen Alarmcode an:
- Es läuft kein Wasser in den Geschirrspüler.
•
- Das Gerät pumpt nicht ab.
•
- Die Aquasafe-Einrichtung ist ausgelöst.
•
Was tun, wenn …
63
WARNUNG!
Schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie die Überprüfungen vornehmen.
Störung
Es läuft kein Wasser in das Gerät.
Das Gerät pumpt das Wasser
nicht ab.
Mögliche Ursache
Der Wasserhahn ist blockiert
oder durch Kalkablagerungen
verstopft.
Reinigen Sie den Wasserhahn.
Der Wasserdruck ist zu niedrig.
Wenden Sie sich an Ihren lokalen Wasserversorger.
Der Wasserhahn ist geschlossen.
Drehen Sie den Wasserhahn
auf.
Der Filter im Wasserzulaufschlauch ist verstopft.
Reinigen Sie den Filter.
Der Wasserzulaufschlauch ist
nicht richtig angeschlossen.
Vergewissern Sie sich, dass die
Schlauchverbindung in Ordnung ist.
Der Wasserzulaufschlauch ist
beschädigt.
Stellen Sie sicher, dass der
Wasserzulaufschlauch nicht
beschädigt ist.
Der Siphon ist verstopft.
Reinigen Sie den Siphon.
Der Wasserablaufschlauch ist
nicht richtig angeschlossen.
Vergewissern Sie sich, dass die
Schlauchverbindung in Ordnung ist.
Der Ablaufschlauch ist beschädigt.
Stellen Sie sicher, dass der
Wasserablaufschlauch keine
Beschädigungen aufweist.
Die Aquasafe-Einrichtung ist
ausgelöst.
Das Spülprogramm startet
nicht.
Mögliche Abhilfe
Drehen Sie den Wasserhahn zu
und wenden Sie sich an den
Kundendienst.
Die Gerätetür ist offen. Die
Kontrolllampe der Tür leuchtet.
Schließen Sie die Gerätetür.
Sie drückten nicht das Touchpad oder die Taste Start.
Drücken Sie das Touchpad oder
die Taste Start.
Der Netzstecker steckt nicht
richtig in der Steckdose.
Stecken Sie den Netzstecker
richtig in die Steckdose.
Die Sicherung im Sicherungskasten ist durchgebrannt.
Wechseln Sie die Sicherung
aus.
Die Zeitvorwahl ist eingestellt.
• Brechen Sie die Zeitvorwahl
ab.
• Nach Ablauf der Zeitvorwahl
startet das Spülprogramm
automatisch.
64
Was tun, wenn …
Schalten Sie das Gerät wieder ein, nachdem Sie es überprüft haben. Das Programm wird an
der Stelle fortgesetzt, an der es unterbrochen wurde.
Tritt die Störung erneut auf, wenden Sie sich an den Kundendienst.
Wenn das Display andere Alarmcodes anzeigt, wenden Sie sich an den Kundendienst.
Die vom Kundendienst benötigten Daten finden Sie auf dem Typenschild.
Notieren Sie folgende Daten:
– Modell (MOD.) ........................................................
– Produktnummer (PNC) ........................................
– Seriennummer (S.N.) ........................................
Die Spül- und Trocknungsergebnisse sind nicht zufriedenstellend
Problem
Das Geschirr ist nicht sauber.
Kalkablagerungen auf dem Geschirr.
Mögliche Ursache
Mögliche Abhilfe
Das ausgewählte Spülprogramm ist für das Spülgut und
den Verschmutzungsgrad nicht
geeignet.
Stellen Sie sicher, dass für das
Spülgut und den Verschmutzungsgrad das geeignete Spülprogramm ausgewählt wird.
Sie haben Teile des Spülguts
nicht richtig in die Körbe gestellt, so dass das Wasser nicht
alle Oberflächen berührte.
Stellen Sie die Teile richtig in
die Körbe.
Die Sprüharme konnten sich
nicht frei drehen. Inkorrekte
Position der Teile in den Körben.
Stellen Sie sicher, dass die
Sprüharme nicht durch eine inkorrekte Position der Teile blockiert werden.
Die Filter sind verschmutzt,
nicht richtig montiert oder
nicht korrekt eingesetzt.
Kontrollieren Sie, ob die Filter
sauber, richtig montiert und
korrekt eingesetzt sind.
Die Reinigungsmittelmenge
war nicht ausreichend oder es
wurde kein Reinigungsmittel
verwendet.
Stellen Sie sicher, dass die Reinigungsmittelmenge ausreichend ist.
Der Salzbehälter ist leer.
Füllen Sie den Salzbehälter mit
Geschirrspülsalz.
Inkorrekte Härtegradeinstellung des Wasserenthärters.
Stellen Sie den Wasserenthärter
auf den korrekten Härtegrad
ein.
Die Verschlusskappe des Salzbehälters ist nicht richtig geschlossen.
Stellen Sie sicher, dass der Salzbehälter richtig geschlossen ist.
Schlieren, Streifen, weißliche
Die Klarspülmitteldosierung ist
Flecken oder blauschimmernder zu hoch.
Belag auf Gläsern und Geschirr.
Klarspülmitteldosierung verringern.
Flecken von getrockneten Wassertropfen auf Gläsern und Geschirr.
Klarspülmitteldosierung erhöhen.
Die Klarspülmitteldosierung ist
zu niedrig.
65
Technische Daten
Problem
Mögliche Ursache
Mögliche Abhilfe
Die Ursache kann auch beim
Reinigungsmittel liegen.
Verwenden Sie eine andere Reinigungsmittelmarke.
Das Geschirr ist nass.
Im Spülprogramm war keine
oder eine verkürzte Trocknungsphase vorgesehen.
Öffnen Sie für bessere Trocknungsergebnisse für einige Minuten die Tür einen Spaltbreit.
Das Geschirr ist nass und
glanzlos.
Der Klarspülmittel-Dosierer ist
leer.
Füllen Sie den KlarspülmittelDosierer mit Klarspülmittel auf.
Die Funktion Multitab ist eingeschaltet (diese Funktion
deaktiviert automatisch den
Klarspülmittel-Dosierer).
Aktivieren Sie den Klarspülmittel-Dosierer.
Aktivieren des Klarspülmittel-Dosierers
1. Schalten Sie das Gerät ein.
2. Stellen Sie sicher, dass sich das Gerät im Einstellmodus befindet.
3. Halten Sie gleichzeitig die Taste Delay und Start gedrückt, bis die Programmkontrollblinken.
lampen AUTO, PRO und
4. Lassen Sie die Tasten Delay und Start dann los.
5. Drücken Sie die Taste Option.
erlöschen.
• Die Programmkontrolllampen AUTO und
• Die Programmkontrolllampe PRO blinkt weiterhin.
• Das Display zeigt die Einstellung des Klarspülmittel-Dosierers an.
Der Klarspülmittel-Dosierer ist ausgeschaltet.
Der Klarspülmittel-Dosierer ist eingeschaltet.
6. Drücken Sie die Taste Option zur Änderung der Einstellung.
7. Schalten Sie das Gerät zur Bestätigung aus.
TECHNISCHE DATEN
Abmessungen
Breite
596 mm
Höhe
818 - 898 mm
Tiefe
575 mm
Min.
0,5 bar (0,05 MPa)
Max.
8 bar (0,8 MPa)
Wasserversorgung 1)
Kalt- oder Warmwasser
maximal 60 °C
Fassungsvermögen
Gedecke
Wasserdruck
1) Den Zulaufschlauch an einen Wasserhahn mit einem 3/4"-Außengewinde anschließen.
Das Typenschild am inneren Rand der Gerätetür zeigt die elektrischen Anschlussdaten.
12
66
Umwelttipps
Wenn Sie Heißwasser mithilfe umweltfreundlicher, alternativer Energiequellen (z. B. Solaroder Photovoltaikanlagen oder Windkraft) aufbereiten, können Sie durch den Anschluss des
Geräts an die Heißwasserversorgung Energie sparen.
UMWELTTIPPS
Das Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses
Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einem
Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben
werden muss. Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses Produkts schützen Sie
die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden durch
falsches Entsorgen gefährdet. Weitere Informationen über das Recycling dieses Produkts
erhalten Sie von Ihrem Rathaus, Ihrer Müllabfuhr oder dem Geschäft, in dem Sie das
Produkt gekauft haben.
Recyceln Sie die Materialien mit dem Symbol . Entsorgen Sie die Verpackung in den entsprechenden Recyclingbehältern.
67
www.aeg.com/shop
117940231-A-102011
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising