Electrolux | ESI68070XR | User manual | Electrolux ESI68070XR Kullanım kılavuzu

Electrolux ESI68070XR Kullanım kılavuzu
kullanma kılavuzu
Bulaşık makinesi
ESI 68070
2 electrolux
Electrolux. Thinking of you.
Düşüncelerinizi www.electrolux.com.tr adresinden bizimle
daha fazla paylaşın
İÇİNDEKİLER
Güvenlik bilgileri
2 Bir yıkama programının seçilmesi ve
Ürün tanımı
5 başlatılması
12
Kontrol Paneli
5 Yıkama programları
13
Cihazın kullanımı
8 Bakım ve temizlik
14
Su yumuşatıcının ayarlanması
9 Servisi aramadan önce
15
Bulaşık makinesi tuzunun kullanımı
9 Teknik veriler
17
Deterjan ve parlatıcı kullanımı
10 Çevreyle ilgili bilgiler
17
Multi-tablet fonksiyonu
11
Çatal-bıçaklar ve tabakların yerleştirilmesi
11
Önceden haber verilmeksizin değişiklik yapma hakkı saklıdır.
GÜVENLİK BİLGİLERİ
Kurulum ve kullanım öncesinde bu kılavuzu
dikkatlice okuyun:
• Kendi emniyetiniz ve mal güvenliğiniz için.
• Çevreye katkıda bulunmak için.
• Cihazın doğru bir şekilde kullanılması için.
Bu kılavuzu, makineyi başka bir yere taşımanız veya farklı bir kişiye vermeniz durumunda da daima beraberinde bulundurun.
Üretici, hatalı kurulum ve kullanım sonucu
ortaya çıkan hasarlardan sorumlu değildir.
Çocukların ve savunmasız kişilerin
emniyeti
• Fiziksel, duyusal ve mental kapasiteleri
düşük veya makinenin kullanımı hakkında
deneyimi ve bilgisi olmayan kişiler (çocuklar dahil) bu cihazı kullanmamalıdır. Bu kişiler makineyi, güvenliklerinden sorumlu
olan bir kişinin denetimi altında veya cihazın kullanımı hakkında bu kişi tarafından
bilgilendirilmek kaydıyla kullanabilir.
• Çocuklar, cihazla oynamamaları için denetim altında tutulmalıdır.
• Tüm ambalaj malzemelerini çocuklardan
uzak tutun. Nefes alamama veya yaralanma riski vardır.
• Tüm deterjanları emniyetli bir yerde saklayın. Çocukların deterjanlara dokunmasına
izin vermeyin.
• Kapak açıkken, çocukları ve evcil hayvanları makineden uzak tutun.
Genel güvenlik
• Bu makinenin teknik özelliklerini değiştirmeyin. Yaralanma ve makineye zarar verme riski vardır.
• Gözde, ağızda ve boğazda yanıkları önlemek için deterjan üreticisinin emniyet talimatlarına göre hareket edin.
• Makinedeki suyu içmeyin. Makinenizde
deterjan partikülleri kalabilir.
• Makinenin kapağını başında bulunmadığınız zamanlarda açık bırakmayın. Bu,
yaralanmayı ve açık bir kapak üzerine
düşmeyi önlemek içindir.
• Açık kapak üzerine oturmayın veya basmayın.
Kullanıldığı işlemler
• Bu makine, sadece ev içi kullanım içindir.
Kişilerin yaralanmasına ve mal zararına
engel olmak için makineyi başka amaçlarla kullanmayın.
• Bu cihazı sadece bulaşık makinesinde yıkanabilir aksesuarları temizlemek için kullanın.
• Cihazın içine, üzerine veya yakınına yanıcı
ürünler ya da yanıcı ürünlerle ıslanmış eşyalar koymayın. Patlama veya yangın riski.
• Bıçakları ve sivri uçlu eşyaların tümünü,
sivri uçları aşağı gelecek şekilde çatal-bıçak sepetine koyun. Bu şekilde koyamıyorsanız, yatay bir şekilde üst sepete ve-
electrolux 3
•
•
•
•
•
•
•
ya bıçak sepetine koyun. (Modellerin tümünde bıçak sepeti bulunmaz).
Sadece bulaşık makinelerine özel ürünleri
(deterjan, tuz ve parlatıcı) kullanın.
Bulaşık makinelerine uygun olmayan tuz
tipleri su yumuşatıcının zarar görmesine
neden olabilir.
Bir yıkama programını başlatmadan önce
cihaza tuz koyun. Cihazda kalan tuz paslanmaya neden olabilir veya cihazın altında bir delik açabilir.
Parlatıcı gözüne parlatıcı dışında maddeler (örneğin; bulaşık makinesi temizleme
maddesi, sıvı deterjan) koymayın. Bu durum cihazın zarar görmesine neden olabilir.
Bir yıkama programını başlatmadan önce,
püskürtme kollarının rahatça hareket edebildiğinden emin olun.
Bir yıkama programı çalışırken kapağı
açarsanız cihazdan sıcak buhar çıkışı olabilir. Cilt yanıkları riski vardır.
Yıkama programı tamamlanana kadar cihazdan bulaşıkları çıkarmayın.
Bakım ve temizlik
• Cihazı temizlemeden önce, kapatın ve
elektrik fişini prizden çekin.
• Yanıcı ürünler veya korozyona neden olabilen ürünler kullanmayın.
• Cihazı filtreler olmadan kullanmayın. Filtrelerin doğru monte edildiğinden emin olun.
Yanlış bir montaj işlemi, tatmin edici olmayan yıkama sonuçlarına ve cihazın zarar görmesine neden olur.
• Cihazı temizlemek için su spreyi veya buhar kullanmayın. Elektrik çarpması ve cihazın zarar görme riski vardır.
Montaj
• Cihazın nakliye sırasında herhangi bir zarar görmediğinden emin olun. Hasarlı bir
cihazın bağlantısını asla yapmayın. Gerekirse, tedarikçiyi arayın.
• İlk kullanım öncesinde tüm ambalajı çıkartın.
• Elektrik ve sıhhi tesisat işleri ile cihazın
montaj ve bakımı sadece kalifiye bir kişi
tarafından yapılmalıdır. Bunun amacı yapısal hasar veya kişisel yaralanma riskinin
ortadan kaldırılmasıdır.
• Montaj sırasında elektrik fişinin prizden
çekili olduğundan emin olun.
• Hidrolik bileşenlerin ve elektrikli bileşenlerin zarar görmesini önlemek için, cihazın
yanlarında delik açmayın.
• Önemli! Aşağıdaki işlemler için ilişikte verilen şablondaki talimatları takip edin:
– Cihazın montajı.
– Mobilya kapağının montajı.
– Su besleme ve tahliye bağlantılarının
yapılması.
• Cihazın güvenli yapıların altına ve yanına
kurulmasını sağlayın.
Donmaya karşı önlemler
• Cihazı, sıcaklığı 0 °C'den daha az olan
yerlere monte etmeyin.
• Üretici firma donma nedeniyle oluşan zararlardan sorumlu değildir.
Su bağlantısı
• Cihazı su beslemesine bağlamak için yeni
hortumlar kullanın. Eski hortumları kullanmayın.
• Cihazı yeni borulara veya uzun süre kullanılmamış olan borulara bağlamayın. Suyu
birkaç dakika akıttıktan sonra giriş hortumunu bağlayın.
• Cihaz montajını yaparken su hortumlarını
ezmemeye veya zarar vermemeye dikkat
edin.
• Su kaçağı olmaması için, su bağlantılarının sıkı olduğundan emin olun.
• Cihazı ilk kez kullanırken, hortumlarda su
kaçağı olmadığından emin olun.
• Su giriş hortumu bir emniyet valfine ve
içinden elektrik kablosunun geçtiği bir çift
kılıfa sahiptir. Su giriş hortumunda yalnızca içinden su akarken basınç vardır. Su
giriş hortumunda bir kaçak varsa, emniyet valfi su akışını keser.
– Su giriş hortumunu bağlarken dikkatli
olun:
– Su giriş hortumunu veya emniyet valfini suya batırmayın.
– Su giriş hortumu veya emniyet valfi
zarar görürse, elektrik fişini derhal
elektrik prizinden çekin.
– Su giriş hortumunu emniyet valfiyle
değiştirmek için servis merkeziyle iletişime geçin.
Uyarı Tehlikeli voltaj.
4 electrolux
• Sadece orijinal yedek parçalar kullanın.
Elektrik bağlantısı
• Cihaz topraklanmalıdır.
• Veri etiketindeki elektriksel verilerin elektrik beslemesine uygun olduğundan emin
olun.
• Her zaman doğru monte edilmiş, darbelere dayanıklı bir priz kullanın.
• Priz çoğaltıcıları ve uzatma kablolarını kullanmayın. Yangın riski vardır.
• Elektrik kablosunu yenilemeyin veya
değiştirmeyin. Servis merkezini arayın.
• Cihazın arkasındaki elektrik fişini ve kablosunu ezmemeye veya zarar vermemeye
dikkat edin.
• Montajdan sonra elektrik fişine erişilebildiğinden emin olun.
• Cihazın fişini prizden çıkarmak için elektrik
kablosunu çekmeyin. Her zaman fişten
tutarak çekin.
Dahili lamba
Bu cihazda, kapağını açtığınız zaman yanan
ve kapattığınız zaman da sönen dahili bir
aydınlatma lambası vardır.
Uyarı Gözle görülebilir led ışığı yayılımı
vardır, doğrudan ışığa bakmayın.
Lambanın LED'i SINIF 2'dir ve IEC 60825-1
ile uyumludur: 1993 + A1:1997 + A2:2001.
Emisyon dalga boyu: 450 nm
Yayılan maksimum güç: 548 μW
Dahili lambayı değiştirmek için servis
merkezini arayın.
Dahili lambayı değiştirmeden önce elektrik fişini prizden çıkartın.
Servis merkezi
• Sadece yetkili bir kişi cihaz üzerinde onarım veya çalışma yapabilir. Servis merkezini arayın.
Cihazın ıskartaya çıkarılması
• Yaralanma veya hasar riskini ortadan kaldırmak için:
– Elektrik fişini prizden çekin.
– Elektrik kablosunu kesin ve atın.
– Kapak mandalını sökün. Bu, çocukların
veya evcil hayvanların cihaz içinde kapalı kalmalarına engel olur. Boğulma
riski söz konusudur.
– Cihazı yerel atık imha merkezine atın.
Uyarı Bulaşık deterjanları tehlikeli
maddelerdir ve korozyona neden
olabilirler!
• Bu deterjanlarla herhangi bir kazanın
meydana gelmesi halinde, hemen bir
doktora danışın.
• Deterjan ağzınıza bulaşırsa, vakit kaybetmeden bir doktora danışın.
• Deterjan gözlerinize bulaşırsa, derhal
bir doktora danışın ve gözlerinizi suyla temizleyin.
• Bulaşık deterjanlarını çocukların erişemeyeceği, güvenli bir yerde tutun.
• Deterjan çekmecesinde deterjan varken cihazın kapağını açık bırakmayın.
• Deterjan çekmecesini ancak bir yıkama programını başlatmadan önce
doldurun.
Üretici / İhracatçı :
ELECTROLUX HOME PRODUCTS
CORPORATION NV.
RAKETSTRAAT 40 / RUE DE LA FUSEE 40
B-1130 BRUSSEL / BRUXELLES
BELGIUM
TEL: +32 2 716 26 00
FAX: +32 2 716 26 01
www.electrolux.com
Kullanım Ömrü Bilgisi :
Kullanım ömrü küçük ev aletlerinde 7 yıl,
diğer beyaz eşya ürünlerinde ise 10 yıldır.
Kullanım ömrü, üretici ve/veya ithalatçı
firmanın cihazınızla ilgili yedek parça temini
ve bakım süresini ifade eder.
electrolux 5
ÜRÜN TANIMI
1
9
2
8
3
7
4
5
1
2
3
4
5
6
Üst sepet
Su sertliği ayar düğmesi
Tuz haznesi
Deterjan gözü
Parlatıcı gözü
6
7
8
9
Bilgi etiketi
Filtreler
Alt püskürtme kolu
Üst püskürtme kolu
KONTROL PANELİ
1
8
2
3
7
4
5
6
6 electrolux
1
2
3
4
5
6
7
8
Açma/kapama tuşu
Işık paneli
Ekran kaydırma tuşu
Ekran
Kaydırma tuşları
Onay tuşu
Başlat tuşu
Başlangıç tuşu
Kontrol panelindeki tuşları kullanmak
için sadece hafifçe üzerlerine basmanız
yeterlidir.
Ekranda görüntülenen mesajlar ve sesli
sinyaller cihazı çalıştırmanıza yardımcı
olur.
Işık paneli
• Cihazı açtığınızda, ışık paneli yanar.
• Cihazı kapattığınız zaman, ışık paneli söner.
Ekran
A
B
C
Ekranda 3 alan vardır. Bir alanı seçmek için,
gerekli alan vurgulanan bir çerçeve ile belirlenene kadar ekran kaydırma tuşuna basınız.
Programlar alanı (A)
Ekranın bu alanı seçilebilir yıkama programlarını ve her programın süresini görüntüler.
1. Alanı seçmek için ekran kaydırma tuşuna basınız.
2. Kaydırma tuşlarından birine basınız.
Alandaki değer artar ve ekranda şunlar
gösterilir:
– yıkama programları,
– yıkama programının süresi,
3. Yıkama programları menüsüne gitmek
için kaydırma tuşlarından birine basınız.
4. Bir yıkama programını seçiniz.
5. Teyit etmek için onay tuşuna basınız.
Ekran tekrar üç alanı görüntüleyecektir.
– Önceden Programlar alanı ayarlanan
programı ve programın süresini gösterir.
– Önceden Bitiş Zamanı alanı (B) yıkama programının yaklaşık bitiş zamanını gösterir (zaman + program süresi).
Bitiş Zamanı alanı (B)
Bir yıkama programının başlatılmasını en
fazla 24 saate kadar geciktirebilirsiniz.
1. Alanı seçmek için ekran kaydırma tuşuna basınız.
2. Gecikmeli başlatma süresini seçmek
için kaydırma tuşlarından birine basınız.
– Alanın üst kısmında gecikmeli başlatma ayarı gösterilir.
– Alanın alt kısmında yıkama programının yaklaşık bitiş zamanı gösterilir.
3. Teyit etmek için onay tuşuna basınız.
Opsiyonlar alanı (C)
1. Alanı seçmek için ekran kaydırma tuşuna basınız.
2. Opsiyon menüsüne gitmek için kaydırma tuşlarından birine basınız.
3. Aşağıdaki işlemler için onay tuşuna basınız:
– alt menüye gitmek için,
– bir opsiyonu seçmek için,
4. Başlangıç tuşuna basarak opsiyon menüsünden çıkabilir ve Programlar alanına geri dönebilirsiniz.
Opsiyon menüsü
Menü
Yıkama kılavuzu
Alt menü
Opsiyonun tanımı
Program kılavuzu
Ekran yıkama programları hakkındaki bilgileri görüntüler.
Seçenek kılavuzu
Ekran, fonksiyonlar hakkındaki
bilgileri görüntüler.
electrolux 7
Menü
Alt menü
Demo modu
On
Off
Opsiyonun tanımı
Bu fonksiyonla bir yıkama programını simüle edebilirsiniz.
1. Fonksiyonu aktive ediniz.
Ekranda üç alan görüntülenir ve ekranın sol üst köşesinde şu kelimeyi görebilirsiniz: DEMO.
2. Yıkama programını ve fonksiyonları ayarlamak için isteğe bağlı fonksiyon kaydırma tuşunu kullanınız.
Normal koşullara geri dönmek
için fonksiyonu devre dışı bırakınız. Fabrika ayarı: kapalı.
Geri
Opsiyon menüsüne geri dönmek için.
Enerji tasarrufu
On
Off
Bu fonksiyon, kurutma aşamasında sıcaklığı düşürür. Enerji
tasarrufu %10 ile %25 arasındadır.
Programın sonunda bulaşıklar
ıslak olabilir. Bulaşıkların kuruması için cihaz kapağını açmanızı ve aralık bırakmanızı öneririz.
Bu fonksiyon tüm yıkama programlarında seçilebilir, ancak bazı programlarda etkili değildir.
'Yıkama programları' bölümüne
bakınız.
Ekstra durulama
On
Off
Bu fonksiyon yıkama programına bir soğuk durulama aşaması
daha ekler.
Program süresi ve su tüketimi
bu fonksiyon kullanılırken artabilir.
Bu fonksiyon tüm yıkama programlarında seçilebilir, ancak bazı programlarda etkili değildir.
'Yıkama programları' bölümüne
bakınız.
Multitab
On
Off
Multitablet fonksiyonu kombi
deterjan tabletleri içindir. 'Multitablet fonksiyonu' bölümüne
bakınız.
Ayarlar
Dil Türkçe
Ekrandaki mesajların dilini ayarlayabilirsiniz.
Farklı dil seçenekleri mevcuttur.
Ses ayari
On
Off
Tüm sesli sinyallerin ses seviyesini ayarlayabilirsiniz.
5 seviye mevcuttur.
Seviye 0 = ses kapalı.
Fabrika ayarı: seviye 5.
8 electrolux
Menü
Alt menü
Opsiyonun tanımı
Saat
Saati ayarlayabilirsiniz.
Parlaklık
Ekran ışığının parlaklığını artırabilir veya azaltabilirsiniz.
10 seviye mevcuttur.
Fabrika ayarı: seviye 10.
Kontrast
Ekranın kontrastını artırabilir veya azaltabilirsiniz.
10 seviye mevcuttur.
Fabrika ayarı: seviye 6.
Ayarları sıfırla
Cihazın fabrika ayarına geri dönebilirsiniz.
Su sertliği
Su yumuşatıcının seviyesini
ayarlayabilirsiniz. 'Su yumuşatıcının ayarlanması' bölümüne
bakınız.
10 seviye mevcuttur.
Fabrika ayarı: seviye 5.
Parlatıcı
On
Off
Geri
Parlatıcı gözünü aktive edebilir /
devre dışı bırakabilirsiniz.
Bu seçenek sadece multitablet
fonksiyonu devrede olduğunda
kullanılabilir.
Opsiyon menüsüne geri dönmek için.
CİHAZIN KULLANIMI
Cihazı ilk kez çalıştırma - ekran dilinin
ve saatin ayarlanması
1. Cihazı açınız.
2. Ekranda varsayılan dilde bir mesaj görüntülenir: Language English.
– Teyit etmek için onay tuşuna basınız.
– Farklı bir dil seçmek için kaydırma
tuşlarından birine basınız ve ardından
teyit için onay tuşuna basınız.
3. Ekran, saat ayarı mesajını gösterir, saati
ayarlayabilirsiniz.
4. Saati ayarlamak için kaydırma tuşlarından birisine basınız.
5. Teyit etmek için onay tuşuna basınız.
6. Ekran 'Programlar' alanına gider.
Prosedürün her adımı için talimatlara bakınız:
1. Su yumuşatıcı ayarı ile bölgenizdeki su
sertliğinin uyumlu olup olmadığını kontrol ediniz. Gerekirse, su yumuşatıcıyı
ayarlayınız.
2. Tuz haznesini bulaşık makinesi tuzu ile
doldurunuz.
3. Parlatıcı gözüne parlatıcı koyunuz.
4. Çatal-bıçakları ve tabakları cihaza yerleştiriniz.
5. Bulaşığın tipine ve kirliliğine göre doğru
yıkama programını ayarlayınız.
6. Deterjan gözünü doğru miktarda deterjanla doldurunuz.
7. Yıkama programını başlatınız.
Eğer kombi deterjan tabletleri kullanıyorsanız ('3'ü 1 arada', '4'ü 1 arada',
'5'i 1 arada'), 'Multitablet fonksiyonu'
bölümüne bakınız.
electrolux 9
SU YUMUŞATICININ AYARLANMASI
Su yumuşatıcı su beslemesindeki mineralleri
ve tuzları giderir. Bu mineraller ve tuzlar makinenizin zarar görmesine neden olabilir.
Bölgenizdeki su sertliği ile uyumlu değilse su
yumuşatıcının seviyesini ayarlayın.
Bölgenizdeki su sertliği konusunda bilgi almak için yerel su idarenize başvurun.
Su sertliği
Su sertliği ayarı
Alman derecesi
(dH°)
Fransız derecesi
(°TH)
mmol/l
Clarke derecesi
manuel
elektronik
51 - 70
91 - 125
9,1 - 12,5
64 - 88
2 1)
10
43 - 50
76 - 90
7,6 - 9,0
53 - 63
2 1)
9
2
1)
8
2
1)
7
2
1)
6
2
1)
5 1)
37 - 42
65 - 75
6,5 - 7,5
46 - 52
29 - 36
51 - 64
5,1 - 6,4
36 - 45
23 - 28
40 - 50
4,0 - 5,0
28 - 35
19 - 22
33 - 39
3,3 - 3,9
23 - 27
15 - 18
26 - 32
2,6 - 3,2
18 - 22
1
4
11 - 14
19 - 25
1,9 - 2,5
13 - 17
1
3
4 - 10
7 - 18
0,7 - 1,8
5 - 12
1
2
<4
<7
< 0,7
<5
1
2)
1 2)
1) Fabrika konumu.
2) Bu seviyede tuz kullanmayın.
Su yumuşatıcıyı manuel ve elektronik
olarak ayarlamalısınız.
Manuel ayarlama
Su sertliği ayar düğmesini pozisyon 1 veya
2'ye getirin (tabloya bakın).
Elektronik ayarlama
1. Opsiyon menüsüne gidiniz.
2. Go to Ayarlar öğesine gidiniz. Teyit etmek için onay tuşuna basınız.
3. Go to Su sertliği öğesine gidiniz. Teyit
etmek için onay tuşuna basınız.
4. Su yumuşatıcının seviyesini ayarlayınız.
Ayarlanacak doğru seviye için tabloya
bakınız.
5. Teyit etmek için onay tuşuna basınız.
6. Menüden çıkmak için başlangıç tuşuna
basınız.
Su yumuşatıcı elektronik olarak seviye
1'e ayarlanmışsa, tuz göstergesi kapalı
kalır.
BULAŞIK MAKİNESİ TUZUNUN KULLANIMI
Tuz haznesinin doldurulması:
1. Kapağı saatin tersi yönde çevirin ve tuz
haznesini açın.
2. Tuz haznesine 1 litre su koyun (sadece
ilk defa tuz doldurduğunuzda).
3. Tuz haznesine tuz koymak için huniyi
kullanın.
4. Tuz haznesi deliğinin etrafındaki tuzları
temizleyin.
5. Tuz haznesini kapatmak için kapağı saat yönünde çevirin.
Tuz doldururken, tuz haznesinden suyun taşması normaldir.
10 electrolux
Tuz haznesi boşaldığında göstergede
bir mesaj görüntülenir.
Bir yıkama programı çalıştırılırken mesaj
görüntülenmez.
Tuz haznesini doldurduktan sonra, mesaj birkaç saat daha görüntülenmeye
devam edebilir. Bu durumun, cihazın
çalışması üzerinde herhangi bir olumsuz etkisi yoktur.
DETERJAN VE PARLATICI KULLANIMI
1
3
2
30
Deterjan tabletlerini kullanırken uzun yıkama programlarını kullanın. Bunlar kısa
yıkama programlarında tamamen çözünmezler ve yıkama sonuçlarını kötüleştirebilirler.
4
MA X
+
3 2
-
1
20
5. Deterjan haznesini kapatın. Kapağı, yerine oturuncaya kadar bastırın.
4
Parlatıcı kullanımı
Parlatıcı, kapların çizilmeden ve lekelenmeden kurumasını sağlar.
Parlatıcı haznesi son durulama aşamasında parlatıcıyı otomatik olarak ekler.
7
6
5
Deterjan kullanımı
Çevrenin korunmasına yardımcı olmak
amacıyla sadece belirtilen miktarda deterjan kullanın.
Deterjan ambalajı üzerinde verilen deterjan üreticisinin tavsiyelerine uyun.
Deterjan gözünün doldurulması:
1. Kilit açma tuşuna basarak 2 deterjan
haznesinin 7 kapağını açın.
2. Hazneye deterjan koyun 1 .
3. Yıkama programının ön yıkama aşaması
varsa, cihaz kapağının iç kısmına az
miktarda deterjan koyun.
4. Deterjan tabletleri kullanacaksanız, tableti deterjan haznesine koyun. 1 .
Parlatıcı haznesini doldurmak için şu işlemleri yapın:
1. Kilit açma tuşuna basarak 6 parlatıcı
haznesinin 5 kapağını açın.
2. Parlatıcı haznesine 3 parlatıcı koyun.
'Max.' işareti maksimum seviyeyi gösterir.
3. Dökülen parlatıcıyı, yıkama programı sırasında aşırı köpük oluşmasını önlemek
için emici bir bezle silin.
4. Parlatıcı haznesini kapatın. Kapağı, yerine oturuncaya kadar bastırın.
Parlatıcı dozunu ayarlayın
Fabrika ayarı: Pozisyon 3.
Parlatıcı dozunu konum 1 (en düşük doz) ile
konum 4 (en yüksek doz) arasında ayarlayabilirsiniz.
Parlatıcı seçme düğmesini çevirerek 4 dozu artırın veya azaltın.
electrolux 11
Parlatıcı gözü boşaldığında göstergede
bir mesaj görüntülenir
Bir yıkama programı çalıştırılırken mesaj
görüntülenmez.
MULTİ-TABLET FONKSİYONU
Multitablet fonksiyonu kombi deterjan tabletleri içindir.
Bu tabletler deterjan, parlatıcı ve bulaşık
makinesi tuzu gibi maddeleri bir arada barındırır. Bazı tablet tipleri başka maddeler de
içerebilir.
Bu tabletlerin bölgesel su sertliğine uygun
olup olmadığını kontrol ediniz. Üretici talimatlarına bakınız.
Multitablet fonksiyonunu aktive ettiğinizde,
devre dışı bırakıncaya kadar aktif halde kalır.
Multitablet fonksiyonu, parlatıcı ve tuzun
akışını durdurur.
Multitablet fonksiyonu, tuz ve parlatıcı mesajlarını durdurur.
Multitablet fonksiyonunu kullanırsanız, program süresi uzayabilir.
Multitablet fonksiyonunu, bir yıkama
programı başlamadan önce aktive ediniz.
Program çalışmaya başladıktan sonra
multitablet fonksiyonunu aktive edemezsiniz.
Multitablet fonksiyonunu aktive etmek
için:
• Opsiyon menüsüne gidiniz ve multitablet
fonksiyonunu aktive ediniz. 'Kontrol paneli' öğesine bakınız.
Multitablet fonksiyonunu devre dışı
bırakmak ve deterjan, tuz ve parlatıcıyı ayrı
ayrı kullanmak için:
1. Opsiyon menüsüne gidiniz ve multitablet fonksiyonunu devre dışı bırakınız.
'Kontrol paneli' öğesine bakınız.
2. Tuz haznesini ve parlatıcı gözünü doldurunuz.
3. Su sertlik ayarını en yüksek seviyeye
getiriniz.
4. Makineye bulaşık koymadan bir yıkama
programını çalıştırınız.
5. Su yumuşatıcıyı bölgenizdeki su sertliğine göre ayarlayınız.
6. Parlatıcı dozunu ayarlayınız.
ÇATAL-BIÇAKLAR VE TABAKLARIN YERLEŞTİRİLMESİ
Bkz. 'Yerleştirme Örnekleri' RealLife kitapçığı.
Pratik bilgiler
• Suyu emebilen nesneleri (süngerler, toz
bezleri) cihazin içine koymayın.
• Bulaşıklarda kalan yiyecekleri alın.
• Bulaşıklarda kalan yanmış besinleri yumuşatın.
• İçi boş bulaşıkları (kupalar, bardaklar ve
tavalar) ağızları aşağı gelecek şekilde yerleştirin.
• Suyun kaplarda veya çanaklarda birikmemesine dikkat edin.
• Çatal-bıçak ve tabakların birbirlerine yapışmamasını sağlayın.
• Bardakların diğer bardaklara temas etmediğinden emin olun.
• Küçük bulaşıkları çatal-bıçak sepetine koyun.
• Kaşıkların birbirlerine yapışmalarını önlemek için, diğer çatal-bıçaklarla karışık halde koyun.
• Bulaşıkları sepetlere koyarken, suyun tüm
yüzeylere temas edebileceğinden emin
olun.
• Hafif bulaşıkları üst sepete koyun. Bulaşıkların hareket etmediğinden emin olun.
• Plastik bulaşıklarda ve yapışmaz tavalarda su damlaları birikebilir.
12 electrolux
BİR YIKAMA PROGRAMININ SEÇİLMESİ VE BAŞLATILMASI
Bir yıkama programının seçilmesi ve
başlatılması
1. Cihazın kapağını kapatınız ve cihazı çalıştırınız.
2. Gerekirse, opsiyonları ve/veya gecikmeli
başlatmayı seçiniz. 'Kontrol paneli'
öğesine bakınız.
3. Bir yıkama programını seçiniz. 'Yıkama
programları' bölümüne bakınız.
4. Başlat tuşuna basınız. Yıkama programı
otomatik olarak çalışmaya başlar.
– Gecikmeli başlatma ayarlanırsa, geri
sayım otomatik olarak başlar. Geri
sayım işlemi sona erdiğinde, yıkama
programı otomatik olarak çalışmaya
başlar
– Tuz haznesi ve / veya parlatıcı gözü
boşsa, ekranda ilgili mesajlar görüntülenir ve cihaz çalışmaya başlamaz.
Yıkama programını başlatmak için
Başlat tuşuna tekrar basınız.
Tuz haznesini ve/veya parlatıcı gözünü
cihaz boşken ve bir yıkama programını
başlatmadan önce doldurunuz.
Gecikmeli başlatma ayarlanırsa, cihaz
kapağının açılması geri sayımı durdurur.
Kapağı kapattığınızda, geri sayım duraklatıldığı noktadan itibaren devam
eder.
Yıkama programının kesilmesi
• Cihazın kapağını açın.
– Yıkama programı durdurulur.
• Cihazın kapağını kapatın.
– Yıkama programı duraklatıldığı noktadan itibaren çalışmaya devam eder.
Bir yıkama programının veya bir
gecikmeli başlatmanın iptal edilmesi
Bir yıkama programı veya gecikmeli
başlatma henüz başlamamışsa, seçimi
değiştirebilirsiniz.
Bir yıkama programı veya gecikmeli
başlatma başladıktan sonra seçimi
değiştirmek mümkün değildir. Yıkama
programını veya gecikmeli başlatmayı
iptal etmek gerekir.
Bir yıkama programının iptal edilmesi
1. Başlat tuşuna basınız.
2. Ekranda yıkama programının nasıl iptal
edileceği gösterilir.
Yeni bir yıkama programını başlatmadan önce deterjan gözünde deterjan
bulunduğundan emin olunuz.
Bir gecikmeli başlatmanın iptal edilmesi
1. Başlat tuşuna basınız.
2. Ekranda gecikmeli başlatmanın nasıl iptal edileceği gösterilir.
3. Başlat tuşuna basınız.
– Ayarlanan yıkama programı otomatik
olarak çalışmaya başlar.
Yıkama programının sonunda
• Cihaz otomatik olarak durur.
• Sesli sinyaller devreye girer.
1. Yıkama programının tamamlandığını ve
cihazı kapatabileceğinizi söyleyen bir
mesaj ekranda görüntülenir.
Tuz haznesi ve / veya parlatıcı gözü
boşsa, ekranda ilgili mesajlar görüntülenir. .
2. Cihazı kapatınız.
3. Cihazın kapağını açınız.
4. Daha iyi kurutma sonuçları elde etmek
için kapağı birkaç dakika aralık bırakınız.
Otomatik Kapanma
Otomatik Kapanma fonksiyonu yıkama
programı bittikten 10 dakika sonra cihazı
otomatik olarak kapatır.
Bu, enerji tüketimini azaltmaya yardımcı
olur.
Bulaşıkları sepetlerden alın.
• Bulaşıkları makineden çıkarmadan önce
soğumalarını bekleyin. Sıcak bulaşıklar
kolayca zarar görebilir.
• Öncelikle alt sepeti sonra üst sepeti boşaltın.
• Makinenin yan kısımlarında ve kapağında
su olabilir. Paslanmaz çelik, tabaklara göre daha çabuk soğur.
electrolux 13
YIKAMA PROGRAMLARI
Yıkama programları
Program
2)
Kirlilik derecesi
Bulaşık türü
Program tanımı
Enerji tasarrufu
1)
Herhangi
Çanak-çömlekler, çatal-bıçaklar, tencere ve
tavalar
Ön Yıkama
Ana Yıkama 45°C veya
70°C
1 veya 2 ara durulama
Son durulama
Kurutma
Evet, etkili.
60° Hızli 3)
Normal veya
hafif kirli
Çanak-çömlek
ve çatal-bıçak
Ana Yıkama 60°C
Durulama
Evet, etkili değil.
70° Yoğun
Ağır kirli
Çanak-çömlekler, çatal-bıçaklar, tencere ve
tavalar
Ön Yıkama
Ana Yıkama 70°C
1 ara durulama
Son durulama
Kurutma
Evet, etkili.
50° Enerji 4)
Normal kirli
Çanak-çömlek
ve çatal-bıçak
Ön Yıkama
Ana Yıkama 50°C
1 ara durulama
Son durulama
Kurutma
Evet, etkili.
Bir saat
Hafif kirli
Çanak-çömlek
ve çatal-bıçak
Ana Yıkama 55°C
1 ara durulama
Son durulama
Evet, etkili değil.
45° Cam
Normal veya
hafif kirli
Hassas çanakçömlekler ve
cam eşyalar
Ana Yıkama 45°C
1 ara durulama
Son durulama
Kurutma
Evet, etkili.
Tabak Isitma
Bu program, kullanımdan önce tabakları kurutur veya uzun süre kullanılmayan bulaşıkların üzerinde biriken tozu temizler.
1 sıcak durulama
Evet, etkili değil.
Ön Yikama
Bu program bulaşıkları hızla durulayarak kalan yemeklerin tabaklara
yapışmasını ve cihazdan kötü kokular gelmesini önler.
Bu programda deterjan kullanmayınız.
1 soğuk durulama
Evet, etkili değil.
Otomatik
1) Bu fonksiyonun bir etkisinin olduğu programlarda, enerji tasarruf oranı %10 ile %25 arasındadır.
2) Cihaz, suyun sıcaklığını ve miktarını otomatik olarak ayarlar. Bu, cihazın tam yükte olup olmamasına ve kirlilik
derecesine bağlıdır. Program süresi ve program tüketim değerleri değişebilir.
3) Yıkanacak miktar azsa, bu program kısa sürede mükemmel sonuçlar almanızı sağlar.
4) Test enstitüleri için test programı. Test verileri için ekli broşüre bakınız.
Tüketim değerleri
Program 1)
Enerji (kWs)
Su (litre)
Otomatik
0,9 - 1,7
8 - 15
60° Hızli
0,9
9
70° Yoğun
1,4 - 1,6
13 - 15
50° Enerji
0,9 - 1,0
9 - 11
14 electrolux
Program 1)
Enerji (kWs)
Su (litre)
Bir saat
1,0 - 1,2
10 - 11
45° Cam
0,8 - 0,9
11 - 12
Tabak Isitma
0,8
4
Ön Yikama
0,1
4
1) Gösterge, programın süresini görüntüler.
Suyun basıncı ve sıcaklığı, elektrik beslemesindeki dalgalanmalar ve bulaşıkların miktarı bu değerleri değiştirebilir.
BAKIM VE TEMİZLİK
Filtreleri çıkarmak ve temizlemek için
Kirli filtreler yıkamadan alınacak sonucu
azaltır
Bu filtreler için çok az bakım gerekmesine
rağmen, düzenli olarak bunları kontrol edin
ve gerekirse temizleyin.
1. Filtreyi (A) saat yönünün tersine çevirin
ve filtreden (B) ayırın.
3. Parçaları suyla iyice temizleyin.
4. Filtrenin (A) iki parçasını birleştirin ve
bastırın. Birbirlerine tam olarak geçtiklerinden emin olun.
5. Filtreyi (B) çıkarın.
6. Filtreyi (B) suyla iyice temizleyin.
7. Filtreyi (B) ilk konumuna yerleştirin. İki kılavuza (C) tam olarak oturduğundan
emin olun.
C
B
A
2. Filtre (A) iki parçadan oluşur. Filtreyi sökmek için parçaları ayırın.
8. Filtreyi (A) filtre (B) içindeki konumuna
yerleştirin. Filtreyi (A) kilitlenene kadar
saat yönünde çevirin.
Püskürtme kollarının temizlenmesi
Püskürtme kollarını çıkartmayın.
Püskürtme kollarındaki delikler tıkanırsa, kalan kir parçalarını ince sivri bir cisim ile çıkarın.
Dış yüzeylerin temizlenmesi
Makinenin dış yüzeylerini ve kontrol panelini
nemli yumuşak bir bezle temizleyin.
Sadece nötr deterjanlar kullanın.
Aşındırıcı ürünleri, aşındırıcı temizleme bezlerini veya çözücüleri (aseton) kullanmayın.
electrolux 15
SERVİSİ ARAMADAN ÖNCE
Cihaz çalışmıyor veya çalışırken bir anda
duruyor.
Sorun
Arıza kodu
Cihaz suyla dolmuyor.
• Sesli bir sinyal duyulur.
• Ekranda bir mesaj
görüntülenir.
Cihaz suyu boşaltmıyor.
Taşma tespit aygıtı çalışıyor.
Program başlamıyor.
• Sesli bir sinyal duyulur.
• Ekranda bir mesaj
görüntülenir.
Önce sorun için bir çözüm bulmaya çalışın
(tabloya başvurun). Aksi takdirde, servis
merkezini arayın.
Muhtemel neden
Muhtemel çözüm
Su musluğu kapalı.
Su musluğunu açınız.
Su basıncı çok düşük.
Yerel su idarenize başvurunuz.
Su musluğu tıkalı veya
kireç kaplamış.
Su musluğunu temizleyiniz.
Su giriş hortumundaki
filtre tıkalı.
Filtreyi temizleyiniz.
Su giriş hortumunun
bağlantısı yanlış yapılmış.
Bağlantının düzgün yapıldığından emin olunuz.
Su giriş hortumu hasar
görmüş.
Su giriş hortumunda
hasar olmadığından
emin olunuz.
Lavabo tahliyesinde tıkanma var.
Lavabo tahliyesini temizleyiniz.
Su tahliye hortumunun
bağlantısı düzgün yapılmamış.
Bağlantının düzgün yapıldığından emin olunuz.
Su tahliye hortumu hasar görmüş.
Su tahliye hortumunda
hasar olmadığından
emin olunuz.
• Sesli bir sinyal duyulur.
• Ekranda bir mesaj
görüntülenir.
Su musluğunu kapatınız ve servis merkezini
arayınız.
Cihazın kapağı açık.
Ekranda bir mesaj görüntülenir.
Kapağı düzgünce kapatınız.
Elektrik fişi prize takılı
değil.
Elektrik fişini takınız.
Ev sigorta kutusunda
bir sigorta atmış.
Sigortayı değiştiriniz.
Gecikmeli başlatma
ayarlanmış.
Gecikmeli başlatmayı
iptal etmek isterseniz,
'Bir yıkama programının seçilmesi ve başlatılması' bölümüne bakınız.
16 electrolux
Kontrol ettikten sonra cihazı çalıştırınız.
Program duraklatıldığı noktadan itibaren çalışmaya devam eder.
Arıza tekrarlanırsa servis merkezini arayınız.
Ekranda başka arıza kodları gösterilirse,
servis merkezini arayınız.
Servis merkezi için gerekli bilgiler bilgi etiketinde bulunmaktadır.
Bu verileri aşağıya yazmanızı öneriyoruz:
Model (MOD.)
....................
Ürün numarası (PNC)
....................
Seri numarası (S.N.)
....................
Yıkama ve kurutma sonuçları memnun edici değil
Sorun
Muhtemel neden
Olası çözüm
Seçilen yıkama programı bulaşık tipi veya kirlilik derecesi için
uygun değildir.
Seçilen yıkama programının bulaşık tipine veya kirlilik derecesine uygun olduğundan emin
olun.
Sepetler düzgün yüklenmemiş,
su tüm yüzeylere temas etmemiştir.
Bulaşıkları sepete doğru bir şekilde yerleştirin.
Bulaşıkların yanlış yerleştirilmesinden ötürü püskürtme kolları
rahatça dönemiyordur.
Bulaşıkları yanlış yerleştirme nedeniyle püskürtme kollarının engellenmediğinden emin olun.
Filtreler kirlidir veya düzgün birleştirilmemiş ve takılmamıştır.
Filtrelerin temiz ve doğru şekilde
birleştirilip takıldığından emin
olun.
Çok az deterjan kullanılmıştır
veya hiç deterjan kullanılmamıştır.
Deterjan miktarının yeterli olduğundan emin olun.
Tuz haznesi boştur.
Tuz haznesini bulaşık makinesi
tuzu ile doldurun.
Su yumuşatıcı ayarı yanlış
Su yumuşatıcıyı ayarlayın.
Tuz haznesinin kapağı doğru
bir şekilde kapatılmamıştır.
Tuz haznesi başlığının doğru bir
şekilde kapatıldığından emin
olun.
Bardakların ve tabakların üzerinde çizgiler, beyazımsı lekeler
veya mavimsi bir tabaka var.
Parlatıcı dozajı çok yüksektir.
Parlatıcı dozunu azaltın.
Bardakların ve tabakların üzerinde kurumuş su damlaları var.
Parlatıcı dozajı çok düşüktür.
Parlatıcı dozunu artırın.
Sebebi kullandığınız deterjan
olabilir.
Farklı marka bir deterjan kullanın.
Bulaşıklar ıslak.
Kurutma aşaması olmayan veya kurutma aşaması kısaltılmış
bir yıkama programı seçilmiştir.
Bulaşıkları makineden çıkarmadan önce, kapağı birkaç dakika
aralık bırakın.
Tabaklar ıslak ve mat.
Parlatıcı gözü boştur.
Parlatıcı haznesine parlatıcı koyun.
Multitablet fonksiyonu açıktır
(bu fonksiyon parlatıcı gözünü
otomatik olarak devre dışı bırakır).
Parlatıcı gözünü etkinleştirin.
Tabaklar temiz değil.
Tabaklar üzerinde kireç kalıntıları var.
electrolux 17
Parlatıcı gözünün etkinleştirilmesi
• Seçenek menüsüne gelin ve parlatıcı gözünü etkinleştirin. Bkz. 'Kontrol paneli'
bölümü.
TEKNİK VERİLER
Boyutlar
Genişlik
596 mm
Yükseklik
818 - 898 mm
Derinlik
Su besleme basıncı
575 mm
Minimum
0,5 bar (0,05 MPa)
Maksimum
Su beslemesi
Kapasite
1)
8 bar (0,8 MPa)
Soğuk su veya sıcak su
Yer ayarları
maksimum 60°C
12
1) Su giriş hortumunu, 3/4” dişli bir su vanasına takın.
Cihaz kapağının iç kenarındaki bilgi plakasında elektriksel bağlantı verileri gösterilmektedir.
panelleri ve rüzgar) enerji tüketimini
azaltmak için sıcak su kaynağını kullanın.
Sıcak su alternatif enerji kaynaklarından
geliyorsa (örn. güneş veya fotovoltaik
ÇEVREYLE İLGİLİ BİLGİLER
Ürünün ya da ambalajının üzerindeki
simgesi, bu ürünün normal ev çöpü gibi
atılmayıp, elektrik ve elektronik cihazların
geri dönüşüm için verildiği özel toplama
noktalarından birine verilmesi gerektiğini
belirtir. Bu ürünün doğru şekilde imha
edilmesine katkıda bulunmakla hem çevreyi,
hem de çevrenizdekilerin sağlığını korumuş
olursunuz. Yanlış şekilde imha ise hem
çevreye hem sağlığa zararlıdır. Bu ürünün
geri dönüşümüne ilişkin daha ayrıntılı bilgileri
belediyenizden, çöp dairenizden veya ürünü
satın almış olduğunuz bayiden
edinebilirsiniz.
EEE Yönetmeliğine Uygundur.
Şu simgeye sahip malzemeler geri dönüştü. Ambalajı geri dönüşüm için uyrülebilir:
gun konteynerlere koyun.
18 electrolux
electrolux 19
www.electrolux.com/shop
117944430-D-142011
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising