Aeg-Electrolux | F99015IM0P | User manual | Aeg-Electrolux F99015IM0P Használati utasítás

Aeg-Electrolux F99015IM0P Használati utasítás
FAVORIT 99015 I
HU MOSOGATÓGÉP
PL ZMYWARKA
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
2
26
2
AZ ÖN ELÉGEDETTSÉGE ÉRDEKÉBEN
Köszönjük, hogy megvásárolta ezt az AEG készüléket. Reméljük, hogy
készülékünk kifogástalan teljesítményével hosszú éveken át elégedett lesz.
Pontosan ezért alkalmaztunk olyan innovatív technológiákat és jellemzőket,
melyek a mindennapi teendőket nagymértékben megkönnyítik, és amelyeket
más készülékeken nem talál meg. Kérjük, szánjon néhány percet az útmutató
végigolvasására, hogy a maximumot hozhassa ki készülékéből.
KIEGÉSZÍTŐ TARTOZÉKOK ÉS SEGÉDANYAGOK
Az AEG webáruházban mindent megtalál, ami ahhoz szükséges, hogy AEG
készülékeinek ragyogó külsejét és tökéletes működését fenntartsa. Ezzel együtt
széles választékban kínáljuk a legszigorúbb szabványoknak és az Ön minőségi
igényeinek megfelelően tervezett és kivitelezett egyéb kiegészítő tartozékokat - a
különleges főzőedényektől az evőeszköz kosarakig, az edénytartóktól a
fehérnemű-zsákokig...
Látogassa meg webáruházunkat az alábbi címen:
www.aeg.com/shop
Tartalomjegyzék
3
TARTALOMJEGYZÉK
4
8
8
12
12
14
14
15
16
18
19
21
22
24
25
Biztonsági információk
Termékleírás
Kezelőpanel
A készülék használata
A vízlágyító beállítása
Speciális só használata
A mosogatószer és az öblítőszer
használata
Multitab funkció
Evőeszközök és edények
bepakolása
Mosogatóprogramok
Mosogatóprogram kiválasztása és
elindítása
Ápolás és tisztítás
Mit tegyek, ha...
Műszaki adatok
Környezetvédelmi tudnivalók
A felhasználói kézikönyvben az alábbi
szimbólumokat használjuk:
Fontos információk, amelyek személyes
biztonságát szolgálják, illetve információk
arra vonatkozóan, hogyan elõzheti meg a
készülék károsodását.
Általános információk és tanácsok
Környezetvédelmi információk
A változtatások jogát fenntartjuk
4
Biztonsági információk
BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK
A mosogatógép üzembe helyezése és használata előtt olvassa el figyelmesen a használati
útmutatót:
• Személyes és vagyontárgyai biztonsága érdekében.
• A környezet védelme érdekében.
• a készülék helyes használata érdekében.
Tartsa az útmutatót a készülék közelében, akkor is, ha a készüléket másnak átadja.
A nem megfelelő üzembe helyezés vagy használat okozta károkért a gyártó nem vállal felelősséget.
Gyermekek és fogyatékkal élő személyek biztonsága
• Ne bízza a készülék használatát csökkent fizikai, értelmi vagy mentális képességű, illetve
megfelelő tapasztalatok és ismeretek híján lévő személyre, beleértve a gyermekeket. A
biztonságukért felelős személy felügyelje őket, illetve a készülék használatára vonatkozóan biztosítson útmutatást számukra.
• Gondoskodni kell a gyermekek felügyeletéről annak biztosítása érdekében, hogy ne játsszanak a készülékkel.
• Minden csomagolóanyagot tartson a gyermekektől távol. Fulladás vagy sérülés veszélye
áll fel.
• Minden mosogatószert tartson biztonságos helyen. Ne engedje, hogy gyermekek a mosogatószerekhez nyúljanak.
• A gyermekeket és kedvenc háziállatokat tartsa távol a készüléktől, amikor az ajtaja nyitva
van.
Általános biztonsági tudnivalók
• Ne változtassa meg a készülék műszaki jellemzőit. Ez sérülést okozhat, és kárt tehet a
készülékben.
• A szem, száj és torok sérülések elkerülése érdekében tartsa be a mosogatószer-gyártó
biztonsági utasításait.
• Ne igyon a mosogatógépből származó vízből. A készülékben mosogatószer-maradványok lehetnek.
• Ne hagyja a készüléket nyitott ajtóval felügyelet nélkül. Így elkerülhetők a sérülések vagy
a nyitott ajtónak való ütközés.
• Ne üljön vagy álljon a nyitott ajtóra.
Használat
• A gépet háztartási célú használatra tervezték. A személyi sérülések és vagyoni károk elkerülése érdekében a készüléket kizárólag erre a célra használja.
• A készüléket csak mosogatógépben tisztítható edények tisztítására használja.
• Ne tegyen gyúlékony anyagot, vagy gyúlékony anyaggal szennyezett tárgyat a készülékbe, annak közelébe, illetve annak tetejére. Ez tűz- és robbanásveszélyt okozhat.
Biztonsági információk
5
• A késeket és minden más, szúrós hegyű eszközt hegyével lefele az evőeszközkosárba
helyezze. Ha nem, vízszintes helyzetben a felső kosárba vagy a késtartó kosárba helyezze. (Nem minden típus rendelkezik késtartó kosárral.)
• Csak gépi mosogatáshoz alkalmas termékeket (mosogatószer, só, öblítőszer) használjon.
• A nem gépi mosogatáshoz előírt sótípusok használata kárt tehet a vízlágyítóban.
• A mosogatóprogram elindítása előtt töltse fel speciális sóval a készüléket. A készülékben
maradó só kimarhatja a felületeket vagy meglyukaszthatja a készülék alját.
• Az öblítőszeren kívül más terméket soha ne töltsön az öblítőszer-adagolóba (pl. mosogatógép-tisztító szert, folyékony mosogatószert). Ez kárt tehet a készülékben.
• A mosogatóprogram elindítása előtt győződjön meg arról, hogy a szórókarok szabadon
mozoghatnak.
• A készülékből forró gőz szabadulhat ki, ha az ajtót mosogatóprogram futtatása közben
kinyitja. Égési sérülés veszélye áll fenn.
• Az edényeket a mosogatógépből csak a mosogatóprogram lejárta után vegye ki.
Ápolás és tisztítás
• Tisztítás előtt kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a hálózati csatlakozódugót a hálózati
csatlakozóaljzatból.
• Ne használjon gyúlékony vagy rozsdásodást okozó anyagokat.
• Ne használja a készüléket a szűrők nélkül. Ügyeljen arra, hogy a szűrők beszerelése helyes legyen. A szűrők nem megfelelő beszerelése csökkenti a mosogatás hatásfokát, és
a készülék károsodását okozhatja.
• A készülék tisztításához ne használjon vízsugarat vagy gőzt. Áramütést és a készülék
károsodását okozhatja.
Üzembe helyezés
• Ellenőrizze, hogy a készülék sértetlen. Ne helyezzen üzembe és ne csatlakoztasson egy
sérült készüléket, képjen kapcsolatba a kereskedővel.
• A készülék üzembe helyezése és használata előtt távolítsa el a csomagolást.
• Az elektromos- és a vízvezeték csatlakoztatását és a készülék üzembe helyezését kizárólag szakember végezze. Ezzel megelőzhetők a szerkezeti károk és személyi sérülések.
• Ügyeljen arra, hogy az üzembe helyezés során a hálózati dugasz le legyen választva a
fali aljzatról.
• Ne fúrja ki a készülék oldalait, nehogy megsérüljenek a hidraulikus és elektromos alkatrészek.
• Fontos!Tartsa be a készülékhez mellékelt sablon utasításait:
– A készülék üzembe helyezéséhez.
– Az ajtópanel felszereléséhez.
– A vízvezeték és a lefolyó csatlakoztatásához.
• A készüléket biztonságos szerkezet alá és mellé helyezze.
Fagyveszély
• Ne helyezze üzembe a készüléket olyan helyen, ahol a hőmérséklet 0°C alatt van.
6
Biztonsági információk
• A gyártó nem felel a fagy okozta kárért.
Vízhálózatra csatlakoztatás
• A készülék vízhálózatra történő csatlakoztatásához használjon új csöveket. Ne alkalmazzon használt csöveket.
• Ne csatlakoztassa a készüléket új vízvezetékekre vagy hosszú ideig nem használt vezetékekre. Hagyja folyni a vizet néhány percig, majd ezt követően csatlakoztassa a befolyócsövet.
• Vigyázzon, hogy a készülék üzembe helyezésekor ne nyomja össze vagy ne károsítsa a
vízcsöveket.
• A vízszivárgás elkerülése érdekében biztosítsa, hogy a vízcsatlakoztatások szorosan
meg legyenek húzva.
• A készülék első használata során győződjön meg arról, hogy a csövek nem szivárognake.
• A befolyócső dupla dupla bevonattal ellátott belső vezetékkel, valamint biztonsági szeleppel rendelkezik. A befolyócső akkor van nyomás alatt, amikor víz áramlik rajta keresztül.
Ha szivárgás van a befolyócsövön, a biztonsági szelep megszakítja a vízáramlást.
– Legyen körültekintő a befolyócső csatlakoztatásakor:
– A befolyócsövet vagy a biztonsági szelepet ne merítse vízbe.
– Ha a befolyócső vagy a biztonsági szelep megsérül, azonnal válassza le a csatlakozódugót a hálózati aljzatról.
– A biztonsági szeleppel ellátott befolyócső cseréjével forduljon szakszervizhez.
VIGYÁZAT
Veszélyes feszültség.
Elektromos csatlakozás
• A készüléket kötelező földelni.
• Ellenőrizze, hogy az adattáblán szereplő elektromossági adatok megfelelnek-e a háztartási hálózati áram paramétereinek.
• Mindig megfelelően felszerelt, érintésbiztos aljzatot használjon.
• Ne használjon több helyes csatlakozókat és hosszabbítókat. Ezek használata tűzveszélyes.
Biztonsági információk
7
• Ne cserélje vagy módosítsa a hálózati kábelt. Forduljon szakszervizhez.
• Ügyeljen rá, hogy ne tegyen kárt a készülék hátulján található hálózati dugaszban és kábelben, illetve ne nyomja össze azokat.
• Beszerelés után biztosítsa a hálózati dugasz könnyű elérhetőségét.
• A készüléket ne a hálózati kábelnél fogva válassza le. Mindig a hálózati dugaszt húzza.
Belső lámpa
A mosogatógép belső lámpával rendelkezik, amely bekapcsol, amikor a mosogatógép ajtaját kinyitják, és kikapcsol, amikor becsukják.
VIGYÁZAT
Látható ledes sugárzás, ne nézzen közvetlenül a fénysugárba.
A lámpa LED-je 2. OSZTÁLYÚ és megfelel az IEC 60825-1: 1993 + A1:1997 + A2:2001
előírásainak.
Emissziós hullámhossz: 450 nm
Maximális kibocsátott teljesítmény: 548 µW
A belső lámpa cseréje érdekében forduljon a szakszervizhez.
A belső lámpa cseréje előtt húzza ki a hálózati csatlakozódugót a csatlakozóaljzatból.
Szakszerviz
• A készüléken javítási, vagy egyéb munkákat kizárólag erre felhatalmazott szakember végezhet. Forduljon szakszervizhez.
• Csak eredeti pótalkatrészeket használjon.
A készülék hulladékba helyezése
• A személyi sérülések vagy vagyoni károk megelőzése érdekében:
– Húzza ki a dugaszt a hálózati aljzatból.
– Vágja el a hálózati tápkábelt, és helyezze a hulladékba.
– Vegye le az ajtózárat. Így a gyermekek vagy kisállatok nem záródhatnak be a készülékbe. A bezáródás fulladásveszélyes.
– A készüléket a helyi hulladéklerakó központban helyezze a hulladékba.
VIGYÁZAT
A mosogatógépbe való mosogatószerek veszélyesek, és korróziót okozhatnak!
• Ha a mosószerekkel baleset történik, azonnal forduljon orvoshoz.
• Ha a mosószer szájba kerül, azonnal forduljon orvoshoz.
• Ha szembe kerül a mosogatószer, akkor azonnal forduljon orvoshoz, és öblítse ki a szemeket vízzel.
• A mosogatógépbe való mosogatószereket biztonságos és gyermekek által el nem érhető
helyen tárolja.
• Ne hagyja nyitva a készülék ajtaját, amikor mosogatószer van a mosogatószer-adagolóban.
• Csak egy mosogatóprogram indítása előtt töltse fel a mosogatószer-adagolót.
8
Termékleírás
TERMÉKLEÍRÁS
10
1
9
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
8
7
6
Felső kosár
Vízkeménység-tárcsa
Sótartály
Mosogatószer-adagoló
Öblítőszer-adagoló
Adattábla
Szűrők
Alsó szórókar
Középső szórókar
Felső szórókar
KEZELŐPANEL
A kijelzőn látható üzenetek és a hangjelzések segítséget nyújtanak a készülék üzemeltetésében.
Kezelőpanel
9
1
4
3
2
6 5
8 7
1
2
3
4
5
6
7
8
Be/ki gomb
„Menü” érintőgomb (fel)
Kijelző
„Vissza” érintőgomb
„Start” érintőgomb
OK érintőgomb
„Menü” érintőgomb (le)
„Kijelző” érintőgomb
Be/ki gomb
Nyomja meg a gombot a készülék ki- és bekapcsolásához.
A program lejárta után tíz perccel az AUTO OFF funkció automatikusan kikapcsolja a készüléket. Ez segít az energiafogyasztás csökkentésében.
Kijelző
A
B
C
A kijelző három területre van felosztva. Bármelyik terület működtetéséhez nyomja a „Kijelző”
érintőgombot, amíg a terület széle meg nem jelenik.
Programok terület (A)
A kijelző ezen területe a menüt mutatja a választható mosogatóprogramokkal és a programok időtartamával. Egy mosogatóprogram kiválasztásához lásd a „Mosogatóprogramok” fejezetet.
1. Ha erre a területre szeretne navigálni, nyomja meg a „Kijelző” érintőgombot.
2. Nyomja meg az egyik „Menü” érintőgombot. A kijelző a következőket mutatja:
• a menüt a mosogatóprogramokkal;
10
Kezelőpanel
• a mosogatóprogramok idejét;
3. Egy mosogatóprogram kiválasztásához nyomja meg az egyik „Menü” érintőgombot.
4. Nyomja meg az OK érintőgombot. A kijelzőn három terület látható:
• az „A” terület a mosogatóprogramot és a program idejét mutatja;
• a „B” területen a mosogatóprogram befejezési ideje látszik.
Idő vége terület (B)
A mosogatóprogram kezdetét 1–24 órával késleltetheti.
1. Ha erre a területre szeretne navigálni, nyomja meg a „Kijelző” érintőgombot.
2. Az egyik „Menü” érintőgomb megnyomásával válassza, hány órával szeretné késleltetetni az indítást.
• A terület felső részén megjelenik a késleltetett indítás ideje.
• A terület alsó részén a mosogatóprogram befejezési ideje látható.
3. Nyomja meg az OK érintőgombot.
4. A menüopció bezárásához és az „A” területre való visszalépéshez nyomja meg a „Vissza” érintőgombot.
Opciók terület (C)
1. Ha erre a területre szeretne navigálni, nyomja meg a „Kijelző” érintőgombot.
2. A menüopciók megtekintéséhez nyomja meg az egyik „Menü” érintőgombot.
3. Nyomja meg az OK érintőgombot a funkció kiválasztásához vagy az almenü beállításához.
4. A menüopció bezárásához és az „A” területre való visszalépéshez nyomja meg a „Vissza” érintőgombot.
Menüopciók
Menü
Almenü
A funkció leírása
Multitab
Be
Ki
Ha kombinált mosogatószertablettát használ („3 az 1-ben”,
„4 az 1-ben”, „5 az 1-ben”),
használja a Multitab funkciót.
További információkért lásd a
„Multitab funkció” fejezetet.
Extra hygiene
Be
Ki
Ezzel a funkcióval higiénikusabban mosogathat. Az öblítési
fázis során a hőmérséklet
70°C-on marad 10–14 percig.
ProBoost
Be
Ki
Ez a funkció 40%-kal növeli a
víz nyomását, így jobb mosogatási eredményeket nyújt erősen szennyezett edények esetén.
Kezelőpanel
Menü
Beállítások
Almenü
Nyelv Magyar
11
A funkció leírása
Beállíthatja a kijelzőn látható
üzenetek nyelvét.
(Különböző nyelvek állnak rendelkezésre)
Hangerő
Be
Ki
(5 szint közül választhat)
Lehetővé teszi a hangjelzések
hangerejének beállítását.
0. szint = hang kikapcsolva.
Gyári beállítás: 5
Idő
Beállíthatja a pontos időt.
Fényerő
Beállíthatja a kijelző fényerejét.
Gyári beállítás: 10
(10 szint közül választhat)
Kontraszt
(10 szint közül választhat)
Beállítások visszaállítása
Visszaállíthatja a készülék gyári beállításait.
Vízkeménység
Beállíthatja a vízlágyító szintjét.
Lásd „A vízlágyító beállítása”
részt.
Gyári beállítás: 5
(10 szint közül választhat)
Mosogatási útmutató
Módosíthatja a kijelző kontrasztját.
Gyári beállítás: 6
Öblítőszer
Be
Ki
Bekapcsolhatja az öblítőszeradagolót. Ez az opció csak bekapcsolt Multitab funkcióval
használható.
Vissza
Visszalépés a menüopciókhoz.
Programmutató
A kijelző a mosogatóprogramokra vonatkozó információkat
jelenít meg.
Opciómutató
A kijelző a funkciókra vonatkozó információkat jelenít meg.
Demo mód
Be
Ki
Egy mosogatóprogramot szimulál. Lásd a „ Demo mód ”
részt.
Gyári beállítás: Ki
Vissza
Visszalépés a menüopciókhoz.
Demo mód
1. Jelenítse meg a menüopciókat.
12
A készülék használata
2.
3.
4.
5.
Jelenítse meg a Mosogatási útmutató menüt.
Az almenü megnyitásához nyomja meg az OK érintőgombot.
Lépjen be a Demo mód menübe, és kapcsolja be a funkciót.
Nyomja meg a „Kijelző” érintőgombot.
• A kijelzőn megjelenik a három terület („A”, „B” és „C”).
• A kijelző bal felső sarkában a DEMO felirat látható. A funkció aktív.
A készülék használatához kapcsolja ki ezt a funkciót.
A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA
A készülék első bekapcsolása
1. Kapcsolja be a készüléket.
2. A kijelzőn megjelenik az alapértelmezett nyelv: Language English.
• Az alapértelmezett nyelv megerősítéséhez nyomja meg az OK gombot.
• Egy másik nyelv kiválasztásához nyomja meg valamelyik „Menü” érintőgombot, majd
a megerősítéshez nyomja meg az OK gombot.
3. A kijelző az időre vonatkozó üzenetet mutatja.
4. Az idő beállításához nyomja meg valamelyik „Menü” érintőgombot.
5. Nyomja meg az OK érintőgombot.
6. A kijelző a Programok területre ugrik.
A készülék használata
1. Ellenőrizze, hogy a vízlágyító szintje megfelel-e lakóhelyén használt víz keménységének. Szükség esetén módosítsa a vízlágyító beállítását.
2. Töltse fel a sótartályt mosogatógéphez használatos sóval.
3. Töltse fel az öblítőszer-adagolót öblítőszerrel.
4. Helyezze be az evőeszközöket és edényeket a készülékbe.
5. Állítsa be a töltet és a szennyeződés típusának megfelelő mosogatóprogramot.
6. Töltse fel a mosogatószer-adagolót a megfelelő mennyiségű mosogatószerrel.
7. Indítsa el a mosogatóprogramot.
Ha kombinált mosogatószer-tablettát használ („3 az 1-ben”, „4 az 1-ben”, „5 az 1-ben”),
használja a Multitab funkciót. További információkért lásd a „Multitab funkció” fejezetet.
A VÍZLÁGYÍTÓ BEÁLLÍTÁSA
A vízlágyító eltávolítja a csapvízből az ásványi anyagokat és sókat. Ezek az ásványi anyagok és sók károsíthatják a készüléket.
Állítsa be a vízlágyító szintet, ha az nem felel meg a lakóhelyén használt víz keménységének.
A használt víz keménységére vonatkozó tájékoztatásért lépjen kapcsolatba a helyi vízügyi
hatóságokkal.
A vízlágyító beállítása
13
Vízkeménység beállítása
Vízkeménység
Német fok (dH°)
Francia fok (°TH)
mmol/l
Clarke fok
kézzel
elektronikusan
51–70
91–125
9,1–12,5
64–88
2 1)
10
43 – 50
76 – 90
7,6 – 9,0
53 – 63
2 1)
9
37 – 42
65 – 75
6,5 – 7,5
46 – 52
2 1)
8
29 – 36
51 – 64
5,1 – 6,4
36 – 45
2 1)
7
23 – 28
40 – 50
4,0 – 5,0
28 – 35
2 1)
6
19 – 22
33 – 39
3,3 – 3,9
23 – 27
2 1)
5 1)
15 – 18
26 – 32
2,6 – 3,2
18 – 22
1
4
11 – 14
19 – 25
1,9 – 2,5
13 – 17
1
3
4 – 10
7 – 18
0,7 – 1,8
5 – 12
1
2
<4
<7
< 0,7
<5
1 2)
1 2)
1) Gyári helyzet.
2) Ezen a szinten ne használjon sót.
Manuálisan és elektronikusan kell beállítania a vízlágyítót.
Manuális beállítás
A vízkeménység-tárcsát forgassa el az 1. vagy 2.
állásba (lásd a táblázatot).
Elektronikus beállítás
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Jelenítse meg a menüopciókat.
Lépjen a Beállítások pontra.
Az almenü megnyitásához nyomja meg az OK érintőgombot.
Lépjen a Vízkeménység pontra.
Nyomja meg az OK érintőgombot.
Állítsa be a vízlágyító szintjét.
Nyomja meg az OK érintőgombot.
Nyomja meg a „Vissza” érintőgombot a menüopciókhoz való visszatéréshez.
14
Speciális só használata
SPECIÁLIS SÓ HASZNÁLATA
A sótartály feltöltése
1. Csavarja le a kupakot az óramutató járásával ellenkező irányba, és nyissa ki a sótartályt.
2. Töltse fel a sótartályt 1 liter vízzel (ezt
csak az első feltöltéskor kell megtenni).
3. A tölcsér segítségével töltse fel a sótartályt sóval.
4. Távolítsa el a sótartály nyílása körül lévő
sót.
5. A sótartály visszazárásához tekerje a kupakot az óramutató járásával megegyező
irányba.
Ha a sótartály üres, a kijelzőn egy üzenet jelenik meg. Ez az üzenet a mosogatóprogram
futása közben nem látható.
Miután feltöltötte a sótartályt, ez az üzenet néhány óráig még tovább látható. Ez semmilyen
káros hatással nincs a készülék működésére.
Normális jelenség, ha a só betöltésekor víz folyik ki a sótartályból.
A MOSOGATÓSZER ÉS AZ ÖBLÍTŐSZER HASZNÁLATA
1
3
2
4
30
7
4
+
3 2
-
1
20
MA X
6
5
Mosogatószer használata
A környezet védelme érdekében ne használjon a szükségesnél több mosogatószert.
Kövesse a mosogatószer gyártójának a csomagoláson található utasításait.
A mosogatószer-adagoló feltöltése:
1. Nyomja meg a kioldógombot 2 fedelének felnyitásához 7 a mosogatószer-adagoló
Multitab funkció
2.
3.
4.
5.
15
Tegye a mosogatószert az adagolóba 1 .
Ha előmosogatási fázissal rendelkező mosogatóprogramot használ, tegyen egy kevés
mosogatószert a készülék ajtajának belsejébe.
Ha mosogatószer-tablettát használ, tegye a mosogatószer-adagolóba 1 .
Zárja be a mosogatószer-adagolót. Nyomja le a fedelet, amíg a helyére nem kattan.
Mosogatószer-tabletta használata esetén használja a hosszú mosogatóprogramokat. Ezek
a rövid programok során nem oldódnak fel teljesen, így csökkenthetik a mosás eredményét.
Az öblítőszer használata
Az öblítőszer lehetővé teszi, hogy az edények folt- és csíkmentesen száradjanak.
Az öblítőszer-adagoló az utolsó öblítéskor automatikusan adagolja az öblítőszert.
Az öblítőszer-adagoló feltöltéséhez kövesse az alábbi lépéseket:
1. Nyomja meg a kioldógombot – 6 – az öblítőszer-adagoló fedelének – 5 – kinyitásához.
2. Töltse fel az öblítőszer-adagolót – 3 – öblítőszerrel. A „Max.” jelzés a maximális szintet mutatja.
3. A kilöttyent öblítőszert nedvszívó törlőkendővel távolítsa el, hogy a mosogatóprogram
alatt megakadályozza a túlzott habképződést.
4. Zárja be az öblítőszer-adagolót. Nyomja le a fedelet, amíg a helyére nem kattan.
Ha az öblítőszer-adagoló üres, a kijelzőn egy üzenet jelenik meg. Ez az üzenet a mosogatóprogram futása közben nem látható.
Állítsa be az öblítőszer adagolását
Gyári beállítás: 3. állás
Az adagolás 1. (legalacsonyabb adagolás) és 4. (legmagasabb adagolás) pozíció között állítható be.
Forgassa el az öblítőszer-adagoló kiválasztógombját 4 az adag növeléséhez vagy csökkentéséhez.
MULTITAB FUNKCIÓ
A Multitab funkció kombinált mosogatószer-tablettákkal használható.
Ezek a tabletták mosogatószert, öblítőszert és mosogatógéphez használandó sót tartalmaznak. A tabletták bizonyos típusai más vegyszereket is tartalmazhatnak.
Győződjön meg arról, hogy a mosogatószer-tabletták alkalmasak-e az adott vízkeménységhez (lásd a gyártó utasításait a termék csomagolásán).
A Multitab funkció leállítja az öblítőszer és a só betöltését.
Ezzel együtt a Multitab funkció leállítja az öblítőszer és a só betöltésére vonatkozó üzeneteket is.
A Multitab funkció használatakor a programok időtartama megnövekedhet.
A Multitab funkciót a mosogatóprogramok indítása előtt kell be- vagy kikapcsolni. A Multitab
funkciót a mosogatóprogramok működése közben nem lehet be- vagy kikapcsolni.
16
Evőeszközök és edények bepakolása
A Multitab funkció bekapcsolása
1. Jelenítse meg a menüopciókat.
2. Lépjen a Multitab menübe, és kapcsolja be a Multitab funkciót.
• A Multitab funkció bekapcsolás után a kikapcsolásáig aktív marad.
3. Nyomja meg az OK érintőgombot.
4. Nyomja meg a „Vissza” érintőgombot a menüopciókhoz való visszatéréshez.
A Multitab funkció kikapcsolása és külön mosogatószer, só és öblítőszer használata:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Jelenítse meg a menüopciókat.
Lépjen a Multitab menübe, és kapcsolja ki a Multitab funkciót.
Nyomja meg az OK érintőgombot.
Nyomja meg a „Vissza” érintőgombot a menüopciókhoz való visszatéréshez.
Töltse fel a sótartályt és az öblítőszer-adagolót.
Állítsa a vízkeménységet a legmagasabb szintre.
Indítson el egy mosogatóprogramot edények nélkül.
A mosogatóprogram elvégzése után állítsa be a vízlágyítót az adott vízkeménységnek
megfelelően.
9. Állítsa be az öblítőszer mennyiségét.
EVŐESZKÖZÖK ÉS EDÉNYEK BEPAKOLÁSA
Lásd a " ProClean töltetek példái" c. kiadványt.
Javaslatok és tanácsok
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ne helyezzen a készülékbe a vizet felszívó darabokat (szivacsot, rongyot).
Az edényekről távolítsa el az ételmaradékot.
Áztassa fel az edényekre égett ételt.
Az üreges tárgyakat (pl. csészék, poharak és lábasok) nyílásukkal lefele tegye be.
Vigyázzon, hogy a víz ne gyűlhessen bele az edényekbe vagy csészékbe.
Fontos, hogy az edények és evőeszközök ne legyenek egymásba csúszva.
Győződjön meg arról, hogy a poharak nem érnek egymáshoz.
A kisebb tárgyakat helyezze az evőeszközkosárba.
A kanalakat más evőeszközökkel vegyesen pakolja be, hogy ne tapadjanak össze.
Az edényeket úgy helyezze a kosárba, hogy a víz az összes felületet érje.
A könnyű darabokat helyezze a felső kosárba. Ügyeljen arra, hogy az eszközök ne mozdulhassanak el.
• A műanyag darabokra és tapadásmentes bevonatú serpenyőkre vízcseppek gyűlhetnek.
Evőeszközök és edények bepakolása
Söröspohártartók
A söröspohártatók megakadályozzák, hogy a mosogatóprogramok alatt a söröspoharak elmozduljanak.
Ha nem használja ezeket a tartókat, hajtsa őket
össze, vegye őket a készülékből. Kiveheti a tartók
talpát is.
VIGYÁZAT
A talp ki- és beakasztásakor legyen óvatos.
A tartók és a talp eltávolításához kövesse az alábbi lépéseket:
1. Akassza ki a tartókat a talpból, és vegye ki
őket.
2. A tartó kiakasztásához nyomja azt a kosár
háta felé.
A tartók és a talp visszatételéhez kövesse az alábbi lépéseket:
1. A tartó beakasztásához nyomja azt a kosár eleje felé.
2. Akassza be a tartókat a talpba.
17
18
Mosogatóprogramok
MOSOGATÓPROGRAMOK
Program
Szennyeződés
típusa
Töltet típusa
Program leírása
Automatikus 1)
Valamennyi
Edények, evőeszközök, lábasok és fazekak
Előmosogatás
Főmosogatás: 45°C vagy 70°C
Öblítések
Szárítás
70° Pro
Erős szennyezettség
Edények, evőeszközök, lábasok és fazekak
Előmosogatás
Főmosogatás: 70 °C
Öblítések
Szárítás
Extra silent 2)
Normál szennye- Edények és evőeszzettség
közök
Előmosogatás
Főmosogatás: 50 °C
Öblítések
Szárítás
60° Gyors 3)
Enyhe szennyezettség
Edények és evőeszközök
Főmosogatás: 60 °C
Öblítések
50° Gazdaságos 4)
Normál szennye- Edények és evőeszzettség
közök
Előmosogatás
Főmosogatás: 50 °C
Öblítések
Szárítás
50 Perces
Enyhe szennyezettség
Edények és evőeszközök
Főmosogatás: 55 °C
Öblítések
ProZone 5)
Változatos szennyezettség
Edények, evőeszközök, lábasok és fazekak
Előmosogatás
Főmosogatás: 70 °C
Öblítések
Szárítás
45° Poharak
Normál vagy
enyhe szennyezettség
Kényes cserép- és
üvegedények
Főmosogatás: 45 °C
Öblítések
Szárítás
Előmosogatás
Ezzel a programmal gyorsan leöblítheti
az edényeket. Így megakadályozza, hogy
az ételmaradék lerakódjon az edényekre,
és kellemetlen szagok képződjenek.
Ehhez a programhoz ne használjon mosogatószert.
Öblítések
1) A készülék érzékeli a kosarakba helyezett edények mennyiségét és azok szennyezettségét. Automatikusan
beállítja a szükséges hőmérsékletet, vízmennyiséget, áramfogyasztást és programidőt.
2) Ez a legcsendesebb mosogatóprogram. A zajszint csökkentése érdekében a szivattyú nagyon alacsony
fordulatszámon működik. Az alacsony fordulatszám miatt a programidő hosszabb.
3) Ezzel a programmal enyhén szennyezett edényeket mosogathat el. Rövid idő alatt is kiváló eredményeket nyújt.
4) Ezt a programot használják tesztprogramként a bevizsgáló intézetek. Ezzel a programmal a leghatékonyabb vízés áramfelhasználás mellett moshatja el a normál szennyezettségű edényeket és evőeszközöket. A tesztadatok
megtalálhatók kiadványunkban.
5) Ezzel a programmal változatos mértékben szennyezett edényeket mosogathat el. Az erősen szennyezett
edényeket az alsó kosárba, míg a normál mértékben szennyezetteket a felső kosárba tegye. Az alsó kosárban a
Mosogatóprogram kiválasztása és elindítása
19
víz nyomása háromszor nagyobb, mint a felső kosárban. Az alsó kosárban a víz hőmérséklete 25%-kal
nagyobb, mint a felső kosárban.
Funkciók
Program
Extra hygiene
ProBoost
Automatikus
Igen, hatása van
Igen, de nincs hatása
70° Pro
Igen, de nincs hatása
Igen, hatása van
Extra silent
Igen, de nincs hatása
Igen, de nincs hatása
60° Gyors
Igen, hatása van
Igen, de nincs hatása
50° Gazdaságos
Igen, hatása van
Igen, de nincs hatása
50 Perces
Igen, hatása van
Igen, de nincs hatása
ProZone
Igen, de nincs hatása
Igen, de nincs hatása
45° Poharak
Igen, de nincs hatása
Igen, de nincs hatása
Előmosogatás
Igen, de nincs hatása
Igen, de nincs hatása
Fogyasztási értékek
Energia (kWh)
Program1)
Víz (liter)
Automatikus
0,9 - 1,7
8 - 15
70° Pro
1,4 - 1,6
13 - 14
Extra silent
1,1 - 1,2
9 - 11
60° Gyors
0,8
9
50° Gazdaságos
0,9 - 1,0
9 - 11
50 Perces
1,0 - 1,1
10 - 11
ProZone
1,3 - 1,5
14 - 15
45° Poharak
0,8 - 0,9
11 - 12
Előmosogatás
0,1
4
1) A kijelző a programidőt mutatja.
A víz nyomása és hőmérséklete, az áramszolgáltatás ingadozásai és az edények mennyisége módosíthatják ezeket az értékeket.
MOSOGATÓPROGRAM KIVÁLASZTÁSA ÉS ELINDÍTÁSA
Mosogatóprogram indítása
1.
2.
3.
4.
Zárja be a készülék ajtaját.
Kapcsolja be a készüléket.
Állítsa be a mosogatóprogramot és a funkciókat.
Amikor megnyomja a „Start” érintőgombot, automatikusan elindul a késleltetett indítás
visszaszámlálása vagy pedig a beállított mosogatóprogram.
20
Mosogatóprogram kiválasztása és elindítása
• Amennyiben a sótartály és/vagy az öblítőszertartály üres, a készülék nem indul el.
Ilyenkor a kijelzőn megjelenik a megfelelő üzenet. Ha újra megnyomja a „Start” érintőgombot, elindul a késleltetett indítás visszaszámlálása vagy pedig a beállított mosogatóprogram.
• Amikor a késletett indítás visszaszámlálása befejeződik, a mosogatóprogram automatikusan elindul.
Az ajtó kinyitása megszakítja a késletett indítás visszaszámlálását. Amikor ismét becsukja
az ajtót, a visszaszámlálás a megszakítási ponttól folytatódik.
A késleltetett indítás törlése
1. Nyomja meg a „Start” érintőgombot.
2. A késletett indítás törléséhez kövesse a kijelzőn megjelenő utasításokat.
3. Nyomja meg a „Start” érintőgombot. A mosogatóprogram automatikusan elindul.
Mosogatóprogram megszakítása
• Nyissa ki a mosogatógép ajtaját.
– A program leáll.
• Zárja be a készülék ajtaját.
– A program a megszakítási ponttól folytatódik.
A mosogatóprogram törlése
Ha a mosogatóprogram még nem indult el, módosíthatja a beállításokat.
Ahhoz, hogy a mosogatóprogramot a program üzemelése közben módosítsa, először törölnie kell a korábbi beállítást.
1. Nyomja meg a „Start” érintőgombot.
2. A mosogatóprogram törléséhez kövesse a kijelzőn megjelenő utasításokat.
Új mosogatóprogram elindítása előtt ellenőrizze, hogy van-e mosogatószer a mosogatószer-adagolóban.
A mosogatóprogram vége
A mosogatóprogram befejezésekor egy szaggatott hangjelzés hallható, és a kijelzőn egy
üzenet jelenik meg.
1. Kapcsolja ki a készüléket.
2. Nyissa ki a mosogatógép ajtaját.
Jobb szárítási eredmény eléréséhez tartsa a készülék ajtaját nyitva néhány percig.
Távolítsa el az edényeket a kosarakból
• A kipakolás előtt várja meg, amíg az edények kihűlnek. A forró edények könnyebben
megsérülnek.
• Először az alsó kosarat, majd a felső kosarat ürítse ki.
• Lehetséges, hogy víz van a készülék oldalfalain és ajtaján. A rozsdamentes acél hamarabb lehűl, mint az edények.
Ápolás és tisztítás
21
ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS
A szűrők eltávolítása és tisztítása
A piszkos szűrők rontják a mosogatás hatékonyságát.
Annak ellenére, hogy a szűrők nem igényelnek különösebb karbantartást, rendszeres ellenőrzésük, és szükség esetén tisztításuk ajánlott.
1. Az (A) szűrő kivételéhez forgassa az óramutató járásával ellentétes irányba, és vegye ki a (B) szűrőből.
B
A
2. Az (A) szűrő két részből áll. A szűrő szétszereléséhez húzza szét a részeket.
3. Mindkét részt mossa tisztára folyó víz
alatt.
4. Illessze egymáshoz az (A) szűrő két részét
és nyomja össze. Ügyeljen rá, hogy megfelelően illeszkedjenek.
5. Vegye ki a (B) szűrőt.
6. Alaposan tisztítsa meg a (B) szűrőt folyó
víz alatt.
7. Tegye az eredeti helyére a (B) szűrőt. Ellenőrizze, hogy a két vezetősínben (C)
megfelelően illeszkedik-e.
8. Helyezze az (A) szűrőt a helyére a (B)
szűrőben. Fordítsa el az (A) szűrőt az óramutató járásával megegyező irányba,
amíg rögzül.
Szórókarok tisztítása
Ne távolítsa el a szórókarokat.
C
22
Mit tegyek, ha...
Ha a szórókarok furatai eltömődnének, a szennyeződés megmaradó részét egy hegyes végű pálcával távolítsa el.
Külső felületek tisztítása
A mosogatógép és a kezelőpanel külső felületét törölje át egy puha, nedves ruhával.
Csak semleges tisztítószert használjon.
Ne használjon súrolószert, súrolószivacsot vagy oldószereket (pl.: acetont).
MIT TEGYEK, HA...
A készülék nem indul el, vagy működés közben leáll.
Próbálja elhárítani a problémát. Lásd az alábbi táblázatot.
Bizonyos hibák esetében a kijelzőn egy üzenet jelenik meg, és egy szaggatott hangjelzés hallható.
VIGYÁZAT
Az ellenőrzés előtt a készüléket kapcsolja ki.
Hiba
A készülék nem tölt be vizet.
Lehetséges ok
Lehetséges megoldás
A vízcsap eltömődött vagy vízköves.
Tisztítsa ki a vízcsapot.
A víznyomás túl alacsony.
Forduljon a helyi vízszolgáltatóhoz.
A vízcsap zárva van.
Nyissa ki a vízcsapot.
Eltömődött a befolyócső szűrője.
Tisztítsa meg a szűrőt.
A befolyócső csatlakozása nem Ügyeljen arra, hogy a csatlakomegfelelő.
zás megfelelő legyen.
A befolyócső sérült.
A készülék nem ereszti le a viz- A szifon eltömődött.
et.
Tisztítsa ki a szifont.
A kifolyócső csatlakozása nem
megfelelő.
Ügyeljen arra, hogy a csatlakozás megfelelő legyen.
Megsérült a kifolyócső.
Ügyeljen rá, hogy a kifolyócsövön ne legyen sérülés.
Bekapcsolt a túlcsordulásgátló.
Nem indul el a mosogatási
program.
Ügyeljen rá, hogy a befolyócsövön ne legyen sérülés.
Zárja el a vízcsapot, és forduljon a szakszervizhez.
A készülék ajtaja nyitva van.
Egy üzenet jelenik meg a kijelzőn.
Zárja be a készülék ajtaját.
Nem nyomta meg a „Start”
érintőgombot.
Nyomja meg a „Start” érintőgombot.
Mit tegyek, ha...
Hiba
Lehetséges ok
23
Lehetséges megoldás
A hálózati csatlakozódugó
nincs helyesen csatlakoztatva
a hálózati csatlakozóaljzatba.
Csatlakoztassa megfelelően a
csatlakozódugót.
Kiégett a lakásban lévő biztosíték vagy lekapcsolt a megszakító.
Cserélje ki a biztosítékot vagy
kapcsolja fel a megszakítót.
Késleltetett indítás van beállítva.
Törölje a késleltetett indítást.
Amikor a visszaszámlálás befejeződött, a mosogatóprogram
automatikusan elindul.
Ellenőrzés után kapcsolja be a készüléket. A program a megszakítási ponttól folytatódik.
Ha a meghibásodás ismét jelentkezik, forduljon a szervizhez.
Ha a kijelző a fentiektől eltérő hibaüzenetet mutat, forduljon a szervizhez.
A szerviz számára szükséges adatok az adattáblán találhatók.
Jegyezze fel a következő adatokat:
– Típus (MOD.) ........................................................
– Termékszám (PNC) ........................................
– Sorozatszám (S.N) ...................
A mosogatás és a szárítás eredménye nem kielégítő.
Probléma
Az edények nem tiszták.
Vízkőmaradványok vannak az
edényeken.
Lehetséges ok
Lehetséges megoldás
A kiválasztott mosogatóprogram nem felel meg a töltet és a
szennyeződés típusának.
Győződjön meg arról, hogy
megfelelő-e a mosogatóprogram az ilyen típusú töltet és a
szennyeződés esetében.
Az edényeket nem helyezte
megfelelően a kosarakba, a víz
nem érte el az összes felületet.
Helyezze az edényeket megfelelően a kosarakba.
A szórókarok nem tudnak szabadon mozogni. Az edények
nem megfelelően vannak a kosarakba helyezve.
Győződjön meg arról, hogy a
töltet helytelen elrendezése miatt nincsenek-e a szórókarok
elakadva.
A szűrők szennyezettek vagy
nincsenek megfelelően behelyezve.
Győződjön meg arról, hogy tiszták-e a szűrők, és megfelelően
vannak-e összeszerelve és betéve.
Nem elegendő vagy hiányzik a
mosogatószer.
Győződjön meg arról, hogy elegendő mosogatószert töltött be.
A sótartály üres.
Töltse fel a sótartályt mosogatógéphez használatos sóval.
A vízlágyító szintje nincs megfelelően beállítva.
Állítsa be a vízlágyító megfelelő
szintjét.
24
Műszaki adatok
Probléma
Lehetséges ok
Lehetséges megoldás
A sótartály kupakja nincs megfelelően visszazárva.
Győződjön meg arról, hogy a
sótartály kupakja megfelelően
zár-e.
A poharakon és az edényeken
csíkok, fehér foltok vagy kékes
bevonat látható.
Túl sok öblítőszert adagolt.
Csökkentse az öblítőszer mennyiségét.
Vízcseppek száradási nyomait
észleli a poharakon és az edényeken.
Túl kevés öblítőszert adagolt.
Növelje az öblítőszer mennyiségét.
Lehet, hogy a mosogatószer az Használjon másik márkájú mooka.
sogatószer.
Nedvesek az edények.
A mosogatóprogramnak nincs
szárítási, vagy rövid szárítási
fázisa van.
Jobb szárítási eredmény eléréséhez tartsa az ajtót nyitva néhány percig.
Az edények nedvesek és homályosak.
Az öblítőszer-adagoló üres.
Töltse fel az öblítőszer-adagolót öblítőszerrel.
A multitab funkció be van kapcsolva (ez a funkció automatikusan kikapcsolja az öblítőszer-adagolást).
Kapcsolja be az öblítőszer-adagolót.
Az öblítőszer-adagoló bekapcsolása
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Jelenítse meg a menüopciókat.
Lépjen a Beállítások pontra.
Az almenü megnyitásához nyomja meg az OK érintőgombot.
Lépjen az Öblítőszer menübe, és kapcsolja be az Öblítőszer-adagoló funkciót.
Nyomja meg az OK érintőgombot.
Nyomja meg a „Vissza” érintőgombot a menüopciókhoz való visszatéréshez.
MŰSZAKI ADATOK
Méretek
Hálózati víznyomás
Szélesség
596 mm
Magasság
818 - 898 mm
Mélység
575 mm
Minimum
0,5 bar (0,05 MPa)
Maximum
8 bar (0,8 MPa)
Vízellátás 1)
Hidegvíz vagy melegvíz
maximum 60 °C
Kapacitás
Teríték
1) Csatlakoztassa a befolyócsövet egy 3/4"-os csavarmenetes csaphoz.
12
Környezetvédelmi tudnivalók
25
Az elektromos csatlakoztatásra vonatkozó adatok a készülék ajtajának belső szélén lévő
adattáblán láthatók.
Ha a meleg víz alternatív energiaforrásokból származik (pl. napelemek, fotovoltaikus panelek vagy szélenergia), akkor használja a melegvíz-vezetéket az energiafogyasztás csökkentése érdekében.
KÖRNYEZETVÉDELMI TUDNIVALÓK
A terméken vagy a csomagoláson található szimbólum azt jelzi, hogy a termék nem
kezelhető háztartási hulladékként. Ehelyett a terméket el kell szállítani az elektromos és
elektronikai készülékek újrahasznosítására szakosodott megfelelő begyűjtő helyre. Azzal,
hogy gondoskodik ezen termék helyes hulladékba helyezéséről, segít megelőzni azokat, a
környezetre és az emberi egészségre gyakorolt potenciális kedvezőtlen következményeket,
amelyeket ellenkező esetben a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhatna. Ha
részletesebb tájékoztatásra van szüksége a termék újrahasznosítására vonatkozóan,
kérjük, lépjen kapcsolatba a helyi önkormányzattal, a háztartási hulladékok kezelését végző
szolgálattal vagy azzal a bolttal, ahol a terméket vásárolta.
A következő jelzéssel ellátott anyagokat hasznosítsa újra: . A csomagolást helyezze a
megfelelő konténerekbe.
26
Z MYŚLĄ O PERFEKCYJNYCH REZULTATACH
Dziękujemy za wybór tego produktu AEG. Zaprojektowaliśmy go z myślą o
wieloletniej bezawaryjnej pracy i wyposażyliśmy w innowacyjne technologie,
które ułatwiają życie — nie wszystkie te funkcje można znaleźć w zwykłych
urządzeniach. Prosimy o poświęcenie kilku minut na lekturę w celu zapewnienia
najlepszego wykorzystania urządzenia.
AKCESORIA I MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE
W sklepie internetowym AEG można znaleźć wszystko co niezbędne do
utrzymania urządzeń AEG w doskonałym stanie technicznym i wizualnym. Wśród
szerokiej gamy akcesoriów, zaprojektowanych i wyprodukowanych zgodnie z
wysokimi standardami jakości, oferujemy specjalistyczne naczynia kuchenne,
kosze na sztućce, półki na butelki oraz torby do delikatnego prania...
Odwiedź sklep internetowy pod adresem
www.aeg.com/shop
Spis treści
27
SPIS TREŚCI
28 Informacje dotyczące
bezpieczeństwa
33 Opis urządzenia
33 Panel sterowania
37 Eksploatacja urządzenia
37 Ustawianie zmiękczacza wody
39 Wsypywanie soli do zmywarki
39 Używanie detergentu i płynu
nabłyszczającego
40 Uniwersalna tabletka do zmywarki
41 Wkładanie sztućców i naczyń
43 Programy zmywania
44 Wybór i uruchamianie programu
zmywania
46 Konserwacja i czyszczenie
47 Co zrobić, gdy…
49 Dane techniczne
50 Ochrona środowiska
W niniejszej instrukcji użyte zostały
następujące symbole:
Ważne informacje dotyczące
bezpieczeństwa użytkownika oraz
prawidłowej eksploatacji urządzenia.
Informacje i wskazówki ogólne
Informacje dot. ochrony środowiska
Producent zastrzega sobie możliwość
wprowadzenia zmian bez wcześniejszego
powiadomienia
28
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Przed instalacją i eksploatacją urządzenia należy uważnie przeczytać tę instrukcję obsługi:
• Ze względu na własne bezpieczeństwo oraz bezpieczeństwo mienia.
• Mając na uwadze ochronę środowiska.
• Aby zapewnić prawidłowe działanie urządzenia.
Instrukcję należy przechowywać wraz z urządzeniem, również w przypadku przeprowadzki
lub odstąpienia urządzenia innemu użytkownikowi.
Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia spowodowane nieprawidłową instalacją i eksploatacją.
Bezpieczeństwo dzieci i osób o ograniczonych zdolnościach ruchowych,
sensorycznych lub umysłowych
• Urządzenia nie powinny używać osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach ruchowych, sensorycznych lub umysłowych, a także nieposiadające doświadczenia i wiedzy niezbędnej do jego obsługi. Osoby te mogą obsługiwać urządzenie wyłącznie pod
nadzorem lub po odpowiednim poinstruowaniu przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
• Dzieciom należy zapewnić odpowiednią opiekę, aby mieć pewność, że nie bawią się
urządzeniem.
• Wszystkie opakowania należy przechowywać poza zasięgiem dzieci. Występuje zagrożenie uduszenia lub odniesienia obrażeń.
• Przechowywać detergenty w bezpiecznym miejscu. Nie dopuszczać do kontaktu dzieci z
detergentami.
• Dzieci i zwierzęta domowe nie powinny znajdować się w pobliżu urządzenia, gdy jego
drzwi są otwarte.
Ogólne zasady bezpieczeństwa
• Nie zmieniać parametrów technicznych urządzenia. Istnieje ryzyko odniesienia obrażeń i
uszkodzenia urządzenia.
• Aby uniknąć poparzenia oczu, ust i gardła, należy przestrzegać instrukcji bezpieczeństwa
dostarczonych przez producenta detergentu.
• Nie pić wody z urządzenia. W urządzeniu mogą być obecne cząsteczki detergentów.
• Nie pozostawiać drzwi urządzenia otwartych bez nadzoru. Pozwoli to uniknąć potknięcia
się o otwarte drzwi i potencjalnych obrażeń.
• Nie wolno siadać ani stawać na otwartych drzwiach urządzenia.
Użytkowanie
• Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku w gospodarstwie domowym. Aby
uniknąć obrażeń ciała i szkód materialnych, nie należy używać urządzenia do innych celów.
• Urządzenie służy wyłącznie do zmywania naczyń i sprzętów domowych nadających się
do mycia w zmywarce.
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
29
• Nie umieszczać łatwopalnych produktów lub przedmiotów nasączonych łatwopalnymi
produktami w urządzeniu, na nim lub w jego pobliżu. Występuje ryzyko wybuchu lub pożaru.
• Noże i wszystkie przedmioty z ostrymi końcówkami umieszczać w koszu na sztućce, ostrym końcem skierowanym w dół. Można je również układać w pozycji poziomej w górnym koszu lub koszyku na noże. (nie wszystkie modele są wyposażone w kosz na noże).
• Używać wyłącznie produktów przeznaczonych do zmywarek (detergentu, soli oraz płynu
nabłyszczającego).
• Sól, która nie jest przeznaczona do zmywarek może spowodować uszkodzenie zmiękczacza wody.
• Sól w urządzeniu należy uzupełniać bezpośrednio przed uruchomieniem programu zmywania. Resztki soli pozostające w urządzeniu mogą spowodować korozję lub perforację
dna urządzenia.
• Nie należy wlewać do dozownika płynu nabłyszczającego żadnych innych substancji
(środków do czyszczenia zmywarek, detergentów w płynie). Może to spowodować uszkodzenie urządzenia.
• Przed uruchomieniem programu zmywania upewnić się, że ramiona spryskujące mogą
się swobodnie obracać.
• W przypadku otwarcia drzwi podczas cyklu zmywania może dojść do uwolnienia gorącej
pary. Istnieje ryzyko poparzenia ciała.
• Nie wyjmować naczyń z urządzenia przed zakończeniem programu zmywania.
Konserwacja i czyszczenie
• Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia należy je wyłączyć i wyjąć wtyczkę
przewodu zasilającego z gniazdka.
• Nie stosować łatwopalnych produktów lub produktów powodujących korozję.
• Nie używać urządzenia bez filtrów. Należy upewnić się, że filtry są prawidłowo zainstalowane. Nieprawidłowa instalacja filtrów spowoduje niezadowalające rezultaty mycia oraz
może spowodować uszkodzenie urządzenia.
• Do czyszczenia urządzenia nie wolno używać wody pod ciśnieniem ani pary wodnej. Istnieje zagrożenie porażenia prądem lub uszkodzenia urządzenia.
Instalacja
• Upewnić się, czy urządzenie nie jest uszkodzone. Nie instalować ani nie podłączać uszkodzonego urządzenia; skontaktować się z dostawcą.
• Przed zainstalowaniem i rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy je całkowicie rozpakować.
• Podłączenie do sieci elektrycznej, instalacji wodnej oraz instalacja urządzenia muszą być
wykonane przez wykwalifikowaną osobę. Pozwoli to uniknąć ryzyka istotnych uszkodzeń
lub obrażeń ciała.
• Upewnić się, że podczas instalacji wtyczka przewodu zasilającego jest wyjęta z gniazdka.
• Nie wolno nawiercać ścian bocznych urządzenia, ponieważ może dojść do uszkodzenia
części hydraulicznych lub elektrycznych.
30
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
• Ważne!Należy przestrzegać instrukcji podanych na szablonie dostarczonym wraz z urządzeniem:
– Aby zainstalować urządzenie.
– Aby zamontować panel drzwiowy.
– Aby podłączyć doprowadzenie i spust wody.
• Należy zadbać o zainstalowanie urządzenia w meblach spełniających odpowiednie wymogi bezpieczeństwa.
Środki ostrożności w przypadku mrozu
• Nie instalować urządzenia w miejscach, w których temperatura jest niższa niż 0°C.
• Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia spowodowane przez mróz.
Podłączenie do sieci wodociągowej
• W celu podłączenia doprowadzenia wody należy użyć nowych węży. Nie stosować używanych węży.
• Nie podłączać urządzenia do nowych rur lub rur, które nie były używane przez długi czas.
Odkręcić wodę na kilka minut, a następnie podłączyć wąż dopływowy.
• Podczas instalacji urządzenia należy zwrócić uwagę, aby nie przygnieść ani nie uszkodzić węży wodnych.
• Aby zapobiec wyciekom wody, po zainstalowaniu należy sprawdzić szczelność połączeń
hydraulicznych.
• Podczas pierwszego uruchomienia urządzenia należy sprawdzić, czy węże nie przeciekają.
• Wąż dopływowy jest wyposażony w zawór bezpieczeństwa i podwójne ścianki z wewnętrznym przewodem zasilającym. Ciśnienie w wężu dopływowym jest obecne tylko podczas przepływu wody. W razie wycieku z węża dopływowego zawór bezpieczeństwa zatrzymuje przepływ.
– Należy zachować ostrożność podczas podłączania węża dopływowego:
– Nie wkładać węża dopływowego ani zaworu bezpieczeństwa do wody.
– W razie uszkodzenia węża dopływowego lub zaworu bezpieczeństwa, natychmiast
wyjąć wtyczkę z gniazdka.
– Wąż dopływowy z zaworem bezpieczeństwa może być wymieniany wyłącznie przez
autoryzowany serwis.
OSTRZEŻENIE!
Niebezpieczne napięcie.
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
31
Podłączenie do sieci elektrycznej
• Urządzenie musi być uziemione.
• Należy upewnić się, że informacje o podłączeniu elektrycznym podane na tabliczce znamionowej są zgodne z parametrami instalacji zasilającej.
• Należy zawsze używać prawidłowo zamontowanych gniazd sieciowych z uziemieniem.
• Nie używać rozdzielaczy ani przedłużaczy. Istnieje ryzyko pożaru.
• Nie zmieniać ani nie wymieniać samodzielnie przewodu zasilającego. Skontaktować się z
punktem serwisowym.
• Należy zwrócić uwagę, aby nie przygnieść ani nie uszkodzić wtyczki oraz przewodu zasilającego za urządzeniem.
• Należy zadbać o to, aby po zakończeniu instalacji urządzenia wtyczka przewodu zasilającego była łatwo dostępna.
• Przy odłączaniu urządzenia nigdy nie ciągnąć za przewód zasilający. Należy zawsze
ciągnąć za wtyczkę sieciową.
Oświetlenie wewnętrzne
Urządzenie posiada oświetlenie wewnętrzne, które włącza się w momencie otwarcia drzwiczek i wyłącza po ich zamknięciu.
OSTRZEŻENIE!
Widoczne promieniowanie LED – nie wpatrywać się bezpośrednio w wiązkę światła.
Dioda świecąca to urządzenie KLASY 2 i jest zgodna z normą IEC 60825-1: 1993 +
A1:1997 + A2:2001.
Długość emitowanej fali: 450 nm
Maksymalna moc emisji: 548 µW
Aby wymienić oświetlenie wewnętrzne, należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem.
Przed wymianą oświetlenia wewnętrznego odłączyć wtyczkę przewodu zasilającego z
gniazdka.
32
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
Autoryzowany serwis
• Naprawy urządzenia mogą wykonywać tylko wykwalifikowane osoby. Skontaktować się z
punktem serwisowym.
• Używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych.
Utylizacja urządzenia
• Aby uniknąć ryzyka obrażeń lub uszkodzeń:
– Wyjąć wtyczkę z gniazdka.
– Odciąć przewód zasilający i wyrzucić.
– Wymontować zatrzask zamka drzwi. Zapobiega to ryzyku zamknięcia się dzieci lub
zwierząt domowych we wnętrzu urządzenia. Istnieje ryzyko uduszenia.
– Oddać urządzenie do złomowania w lokalnym punkcie utylizacji odpadów.
OSTRZEŻENIE!
Detergenty stosowane w zmywarce są niebezpieczne i mogą powodować korozję!
• Jeśli dojdzie do wypadku związanego z detergentami należy natychmiast skontaktować
się z lekarzem.
• W przypadku dostania się detergentu do ust, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
• W przypadku dostania się detergentu do oczu, należy natychmiast skontaktować się z
lekarzem i przemyć oczy wodą.
• Detergenty do zmywarki należy przechowywać w bezpiecznym miejscu poza zasięgiem
dzieci.
• Nie pozostawiać otwartych drzwi urządzenia, gdy w dozowniku znajduje się detergent.
• Napełniać dozownik detergentu bezpośrednio przed uruchomieniem programu zmywania.
Opis urządzenia
OPIS URZĄDZENIA
10
1
9
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
8
7
6
Kosz górny
Regulacja ustawienia twardości wody
Pojemnik na sól
Dozownik detergentu
Dozownik płynu nabłyszczającego
Tabliczka znamionowa
Filtry
Dolne ramię spryskujące
Górne ramię spryskujące
Sufitowe ramię spryskujące
PANEL STEROWANIA
Komunikaty na wyświetlaczu oraz sygnały dźwiękowe ułatwiają obsługę urządzenia.
33
34
Panel sterowania
1
4
3
2
6 5
8 7
1
2
3
4
5
6
7
8
Przycisk wł./wył.
Pole dotykowe menu (w górę)
Wyświetlacz
Pole dotykowe powrotu
Pole dotykowe rozpoczęcia
Pole dotykowe OK
Pole dotykowe menu (w dół)
Pole dotykowe wyświetlacza
Przycisk Wł./Wył.
Nacisnąć ten przycisk, aby włączyć lub wyłączyć urządzenie.
Po upływie dziesięciu minut od momentu zakończenia programu zmywania funkcja AUTO
OFF powoduje automatyczne wyłączenie urządzenia. Pomaga to zmniejszyć zużycie energii.
Wyświetlacz
A
B
C
Wyświetlacz podzielono na trzy obszary. Aby wykonać czynność w danym obszarze, należy
dotykać pole dotykowe wyświetlacza, aż podświetli się obramowanie danego obszaru.
Obszar Programy (A)
Ten obszar przedstawia menu programów zmywania oraz czas trwania każdego programu.
Aby ustawić program zmywania, patrz „Programy zmywania”.
1. Dotknąć pola dotykowego wyświetlacza, aby przejść do tego obszaru.
2. Dotknąć jednego z pól dotykowych menu. Wyświetlacz wskazuje:
• Menu z programami zmywania
Panel sterowania
35
• Czas trwania każdego programu
3. Aby ustawić program zmywania, należy dotknąć jednego z pól dotykowych menu.
4. Dotknąć pola dotykowego OK. Wyświetlacz wskazuje trzy obszary:
• Obszar (A) wskazuje program zmywania oraz czas trwania programu.
• Obszar (B) wskazuje godzinę zakończenia programu zmywania.
Obszar Czas zakończ. (B)
Rozpoczęcie programu zmywania można opóźnić od 1 do 24 godzin.
1. Dotknąć pola dotykowego wyświetlacza, aby przejść do tego obszaru.
2. Dotknąć jednego z pól dotykowych menu, aby wybrać liczbę godzin opóźnienia rozpoczęcia programu.
• W górnej części obszaru wyświetlany jest czas opóźnionego rozpoczęcia.
• W dolnej części obszaru wyświetlany jest czas zakończenia programu zmywania.
3. Dotknąć pola dotykowego OK.
4. Dotknąć pola dotykowego powrotu, aby zamknąć menu opcji i powrócić do obszaru (A).
Obszar Opcje (C)
1.
2.
3.
4.
Dotknąć pola dotykowego wyświetlacza, aby przejść do tego obszaru.
Dotknąć jednego z pól dotykowych menu, aby przejść przez menu opcji.
Dotknąć pola dotykowego OK, aby ustawić funkcję lub otworzyć podmenu.
Dotknąć pola dotykowego powrotu, aby zamknąć menu opcji i powrócić do obszaru (A).
Menu opcji
Menu
Podmenu
Opis funkcji
Multitab
Wł.
Wył
W przypadku stosowania w
zmywarce wieloskładnikowych
tabletek z detergentem („3 w
1”, „4 w 1”, „5 w 1” itp.) należy
wybrać funkcję Multitab. Patrz
„Funkcja Multitab”.
Extra hygiene
Wł.
Wył
Ta funkcja umożliwia zachowanie większej higieny podczas
zmywania. Podczas płukania
temperatura pozostaje na poziomie 70°C przez 10 do 14 minut.
ProBoost
Wł.
Wył
Funkcja ta zwiększa ciśnienie
wody o 40%. Zapewnia to lepsze efekty zmywania w przypadku bardzo mocno zabrudzonych naczyń.
Ustawienia
Język Polski
Wybór języka komunikatów na
wyświetlaczu.
(menu jest dostępne w różnych
językach)
36
Panel sterowania
Menu
Podmenu
Opis funkcji
Głośność
Wł.
Wył
(dostępnych jest 5 poziomów)
Regulacja głośności sygnałów
dźwiękowych.
Poziom 0 = dźwięk wyłączony.
Ustawienie fabryczne: 5
Czas
Ustawianie godziny.
Jasność
Zmiana intensywności wyświetlania.
Ustawienie fabryczne: 10
(dostępnych jest 10 poziomów)
Kontrast
Zmiana kontrastu wyświetlania.
Ustawienie fabryczne: 6
(dostępnych jest 10 poziomów)
Kasowanie ustawień
Przywracanie ustawień fabrycznych urządzenia.
Twardość wody
Regulacja poziomu zmiękczania wody. Patrz „Ustawianie
zmiękczania wody”.
Ustawienie fabryczne: 5
(dostępnych jest 10 poziomów)
Instrukcja prania
Nabłyszczacz
Wł.
Wył
Włączanie dozownika płynu nabłyszczającego. Ta funkcja jest
dostępna wyłącznie po włączeniu funkcji Multitab.
Powrót
Powrót do menu opcji.
Tabela programów
Na wyświetlaczu podane są informacje o programach zmywania.
Przewodnik po opcjach
Na wyświetlaczu podawane są
informacje o funkcjach.
Tryb demo
Wł.
Wył
Symulacja programu zmywania. Patrz Tryb demo .
Ustawienie fabryczne: Wył
Powrót
Powrót do menu opcji.
Tryb demo
1.
2.
3.
4.
5.
Przejść do menu opcji.
Przejść do opcji Instrukcja prania .
Dotknąć pola dotykowego OK, aby otworzyć podmenu.
Przejść do opcji Tryb demo i włączyć tę funkcję.
Dotknąć pola dotykowego wyświetlacza.
Eksploatacja urządzenia
37
• Wyświetlacz wskazuje trzy obszary: (A), (B) i (C).
• W lewym górnym rogu wyświetlacza widoczne jest wskazanie DEMO. Funkcja jest
włączona.
Aby użyć urządzenia, należy wyłączyć tę funkcję.
EKSPLOATACJA URZĄDZENIA
Pierwsze uruchomienie urządzenia
1. Włączyć urządzenie.
2. Wyświetlacz wskazuje język domyślny: Language English.
• Dotknąć pola dotykowego OK w celu potwierdzenia języka domyślnego
• Aby ustawić inny język, należy dotknąć jednego z pól dotykowych menu, a następnie
potwierdzić wybór dotykając pola OK.
3. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat czasu.
4. Dotknąć jednego z pól dotykowych menu, aby ustawić czas.
5. Dotknąć pola dotykowego OK.
6. Na wyświetlaczu pojawi się obszar „Programy” .
Obsługa urządzenia
1. Sprawdzić, czy ustawiony poziom zmiękczania wody odpowiada twardości wody doprowadzanej do urządzenia. Jeśli nie, ustawić poziom zmiękczania wody.
2. Napełnić zbiornik soli solą do zmywarek.
3. Napełnić dozownik płynu nabłyszczającego płynem nabłyszczającym.
4. Włożyć naczynia i sztućce do urządzenia.
5. Ustawić program zmywania odpowiedni do rodzaju naczyń i stopnia zabrudzenia.
6. Napełnić dozownik detergentu odpowiednią ilością detergentu.
7. Rozpocząć program zmywania.
W przypadku stosowania w zmywarce wieloskładnikowych tabletek z detergentem („3 w 1”,
„4 w 1”, „5 w 1” itp.) należy wybrać funkcję Multitab. Patrz „Funkcja Multitab”.
USTAWIANIE ZMIĘKCZACZA WODY
Zmiękczacz wody usuwa minerały i sole z doprowadzanej wody. Minerały te i sole mogą
spowodować uszkodzenie urządzenia.
Odpowiednio ustawić poziom zmiękczania wody, jeśli nie odpowiada on twardości wody doprowadzanej do urządzenia.
Skontaktować się z miejscowym zakładem wodociągowym, aby ustalić stopień twardości
wody doprowadzanej do urządzenia.
38
Ustawianie zmiękczacza wody
Ustawienie poziomu
zmiękczania wody
Twardość wody
Stopnie niemieckie (°dH)
Stopnie francuskie (°TH)
mmol/l
Stopnie
Clarka
ręczne
elektroniczne
51 - 70
91 - 125
9,1 - 12,5
64 - 88
2 1)
10
43 - 50
76 - 90
7,6 - 9,0
53 - 63
2 1)
9
37 - 42
65 - 75
6,5 - 7,5
46 - 52
2 1)
8
29 - 36
51 - 64
5,1 - 6,4
36 - 45
2 1)
7
23 - 28
40 - 50
4,0 - 5,0
28 - 35
2 1)
6
19 - 22
33 - 39
3,3 - 3,9
23 - 27
2 1)
5 1)
15 - 18
26 - 32
2,6 - 3,2
18 - 22
1
4
11 - 14
19 - 25
1,9 - 2,5
13 - 17
1
3
4 - 10
7 - 18
0,7 - 1,8
5 - 12
1
2
<4
<7
< 0,7
<5
1 2)
1 2)
1) Ustawienie fabryczne.
2) Przy tym poziomie nie stosować soli.
Poziom zmiękczania wody należy ustawić ręcznie oraz elektronicznie.
Regulacja ręczna
Obrócić pokrętło ustawienia twardości wody w położenie 1 lub 2 (patrz tabela).
Ustawienie elektroniczne
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Otworzyć menu opcji.
Przejść do opcji Ustawienia .
Dotknąć pola dotykowego OK, aby otworzyć podmenu.
Przejść do opcji Twardość wody .
Dotknąć pola dotykowego OK.
Ustawić poziom zmiękczania wody.
Dotknąć pola dotykowego OK.
Dotknąć pola dotykowego powrotu, aby zamknąć menu opcji.
Wsypywanie soli do zmywarki
39
WSYPYWANIE SOLI DO ZMYWARKI
Napełnianie zbiornika soli
1. Obrócić pokrywkę w kierunku przeciwnym
do ruchu wskazówek zegara i otworzyć
zbiornik soli.
2. Wlać do zbiornika soli 1 litr wody (tylko
podczas pierwszego wsypywania soli).
3. Do napełnienia zbiornika solą należy użyć
lejka.
4. Usunąć sól rozsypaną wokół otworu zbiornika soli.
5. Obrócić pokrywkę w kierunku zgodnym z
ruchem wskazówek zegara, aby zamknąć
zbiornik soli.
Kiedy konieczne jest napełnienie zbiornika soli, na wyświetlaczu pojawia się komunikat. W
trakcie zmywania komunikat nie jest wyświetlany.
Po napełnieniu zbiornika soli komunikat o konieczności uzupełnienia soli może być nadal
wyświetlany przez kilka godzin. Nie ma to żadnego negatywnego wpływu na działanie urządzenia
Podczas napełniania zbiornika solą wypływa z niego woda – jest to normalne.
UŻYWANIE DETERGENTU I PŁYNU NABŁYSZCZAJĄCEGO
1
3
2
4
30
7
4
MA X
+
3 2
-
1
20
6
5
Stosowanie detergentu
Aby chronić środowisko, nie należy używać większych ilości detergentu niż zalecane.
Należy przestrzegać zaleceń producenta podanych na opakowaniu detergentu.
Napełnianie dozownika detergentu:
40
Uniwersalna tabletka do zmywarki
1.
2.
3.
4.
5.
Nacisnąć przycisk zwalniający 2 w celu otwarcia pokrywy 7 dozownika detergentu.
Umieścić detergent w dozowniku 1 .
Jeśli program zmywania przewiduje fazę zmywania wstępnego, umieścić niewielką
ilość detergentu na wewnętrznej stronie drzwi urządzenia.
W przypadku używania detergentu w tabletkach, umieścić tabletkę w dozowniku detergentu 1 .
Zamknąć dozownik detergentu. Docisnąć pokrywę, aż zaskoczy na swoje miejsce.
W przypadku używania tabletek do zmywarek zaleca się korzystanie z długich programów
zmywania. Wynika to z faktu, że w krótkich programach zmywania tabletki mogą nie rozpuszczać się całkowicie, co może niekorzystnie wpływać na wyniki zmywania.
Wlewanie płynu nabłyszczającego
Stosowanie płynu nabłyszczającego umożliwia wysuszenie naczyń bez smug i plamek.
Dozownik płynu nabłyszczającego automatycznie dodaje płyn nabłyszczający podczas ostatniej fazy płukania.
Aby napełnić dozownik płynu nabłyszczającego, należy wykonać poniższe czynności:
1. Nacisnąć przycisk zwalniający 6 , aby otworzyć pokrywę 5 dozownika płynu nabłyszczającego.
2. Napełnić dozownik płynu nabłyszczającego 3 płynem nabłyszczającym. Oznaczenie
„max” wskazuje maksymalny poziom.
3. Rozlany płyn nabłyszczający należy usunąć za pomocą chłonnej szmatki, aby zapobiec powstaniu zbyt dużej ilości piany podczas programu zmywania.
4. Zamknąć dozownik płynu nabłyszczającego. Docisnąć pokrywę, aż się zatrzaśnie.
Kiedy konieczne jest napełnienie dozownika płynu nabłyszczającego, na wyświetlaczu pojawia się komunikat. W trakcie zmywania komunikat nie jest wyświetlany.
Regulacja dozowania płynu nabłyszczającego
Ustawienie fabryczne: położenie 3.
Dozowanie płynu nabłyszczającego można ustawić w zakresie od 1 (najmniejsze dozowanie) do 4 (największe dozowanie).
Obrócić pokrętło regulacji dozowania płynu nabłyszczającego 4 , aby zwiększyć lub
zmniejszyć dozowanie.
UNIWERSALNA TABLETKA DO ZMYWARKI
Funkcja Multitab jest przeznaczona dla wieloskładnikowych tabletek z detergentem.
Tabletki te zawierają takie składniki jak: detergent, płyn nabłyszczający i sól do zmywarek.
Niektóre typy tabletek mogą zawierać również inne środki.
Należy sprawdzić, czy dane tabletki są odpowiednie do stopnia twardości wody doprowadzanej do urządzenia (patrz instrukcje podane na opakowaniu produktu).
Włączenie funkcji Multitab powoduje zatrzymanie dozowania płynu nabłyszczającego i soli.
Włączenie funkcji Multitab powoduje wyłączenie komunikatów informujących o konieczności
uzupełnienia soli i płynu nabłyszczającego.
Wkładanie sztućców i naczyń
41
Po wybraniu funkcji Multitab czas trwania programu może ulec wydłużeniu.
Funkcję Multitab należy włączyć lub wyłączyć przed rozpoczęciem programu zmywania.
Funkcji Multitab nie można włączyć ani wyłączyć w czasie trwania programu zmywania.
Włączanie funkcji Multitab
1. Otworzyć menu opcji.
2. Przejść do opcji Multitab i włączyć funkcję Multitab.
• Po włączeniu funkcja Multitab pozostaje włączona aż do jej wyłączenia.
3. Dotknąć pola dotykowego OK.
4. Dotknąć pola dotykowego powrotu, aby zamknąć menu opcji.
Aby wyłączyć funkcję Multitab i stosować oddzielnie detergent, sól i płyn nabłyszczający
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Otworzyć menu opcji.
Przejść do opcji Multitab i wyłączyć funkcję Multitab.
Dotknąć pola dotykowego OK.
Dotknąć pola dotykowego powrotu, aby zamknąć menu opcji.
Napełnić zbiornik soli i dozownik płynu nabłyszczającego.
Ustawić najwyższy poziom zmiękczania wody.
Uruchomić program zmywania bez naczyń.
Po zakończeniu programu zmywania ustawić stopień zmiękczania wody odpowiednio
do twardości wody doprowadzanej do urządzenia.
9. Dokonać regulacji dozowanej ilości płynu nabłyszczającego.
WKŁADANIE SZTUĆCÓW I NACZYŃ
Patrz ulotka „Przykładowe rozmieszczenia naczyń ProClean”.
Porady i wskazówki
• Nie wkładać do urządzenia przedmiotów, które mogą pochłaniać wodę (gąbki, ściereczki).
• Usunąć z naczyń resztki jedzenia.
• Namoczyć przypalone resztki potraw.
• Wydrążone elementy (kubki, szklanki i miski) układać otworami w dół.
• Upewnić się, że woda nie zbiera się w pojemnikach lub miskach.
• Upewnić się, że naczynia i sztućce nie przylegają do siebie.
• Szklanki nie mogą stykać się ze sobą.
• Małe elementy umieścić w koszu na sztućce.
• Wymieszać łyżki z innymi sztućcami, aby nie przylegały do siebie.
• Naczynia należy wkładać do koszy w taki sposób, aby woda miała dostęp do wszystkich
powierzchni.
• Lekkie elementy umieścić w koszu górnym. Upewnić się, że naczynia się nie przemieszczają.
42
Wkładanie sztućców i naczyń
• Na elementach plastikowych i miskach z powłoką zapobiegającą przywieraniu mogą zatrzymywać się krople wody.
Uchwyty na szklanki do piwa
Uchwyty na szklanki do piwa zapobiegają przemieszczaniu się szklanek podczas trwania programu
zmywania.
Kiedy uchwyty nie są potrzebne, należy je złożyć
lub wyjąć. Można także wyjąć wieszak.
OSTRZEŻENIE!
Podczas odczepiania lub doczepiania wieszaka
należy zachować ostrożność.
Aby wyjąć uchwyty i wieszak, należy wykonać poniższe czynności:
1. Odczepić uchwyty od wieszaka i wyjąć je.
2. Przesunąć wieszak w stronę tylnej części
kosza, aby go odczepić.
Aby doczepić uchwyty i wieszak, należy wykonać poniższe czynności:
1. Przesunąć wieszak w stronę przedniej
części kosza, aby go doczepić.
2. Doczepić uchwyty do wieszaka.
Programy zmywania
43
PROGRAMY ZMYWANIA
Program
Rodzaj zabrudzenia
Rodzaj załadunku
Opis programu
Automatyczny 1)
Dowolne
Naczynia stołowe,
sztućce, garnki i patelnie
Mycie Wstępne
Zmywanie w temperaturze 45°C
lub 70°C
Płukania
Suszenie
70° Pro
Duże
Naczynia stołowe,
sztućce, garnki i patelnie
Mycie Wstępne
Zmywanie 70°C
Płukania
Suszenie
Extra silent 2)
Średnie
Naczynia stołowe i
sztućce
Mycie Wstępne
Zmywanie 50°C
Płukania
Suszenie
60° Szybki 3)
Świeże
Naczynia stołowe i
sztućce
Zmywanie 60°C
Płukanie
50° Energooszczędny 4)
Średnie
Naczynia stołowe i
sztućce
Mycie Wstępne
Zmywanie 50°C
Płukania
Suszenie
50 Minut
Lekkie
Naczynia stołowe i
sztućce
Zmywanie 55°C
Płukania
ProZone 5)
Różne
Naczynia stołowe,
sztućce, garnki i patelnie
Mycie Wstępne
Zmywanie 70°C
Płukania
Suszenie
45° Szkło
Średnie lub lekkie
Delikatne naczynia i
szkło
Zmywanie 45°C
Płukania
Suszenie
Mycie Wstępne
Program ten służy do szybkiego płukania
naczyń. Zapobiega to zasychaniu resztek
jedzenia na naczyniach i powstawaniu
przykrych zapachów.
W tym programie nie należy stosować
detergentów.
Płukanie
1) Urządzenie rozpoznaje stopień zabrudzenia oraz ilość naczyń znajdujących się w koszach. Automatycznie
reguluje temperaturę i ilość wody, a także zużycie energii oraz czas trwania programu.
2) Jest to najcichszy program zmywania. Pompa pracuje na bardzo niskich obrotach, co pozwala obniżyć poziom
hałasu. Ze względu na niskie obroty program trwa długo.
3) Program ten umożliwia zmywanie świeżo zabrudzonych naczyń. Pozwala w krótkim czasie uzyskać dobre efekty
zmywania.
4) Standardowy program dla ośrodków przeprowadzających testy. W tym programie uzyskuje się największą
efektywność zużycia wody i energii elektrycznej podczas zmywania średnio zabrudzonych naczyń i sztućców.
Wyniki prób podano na osobnej, dołączonej do urządzenia naklejce.
44
Wybór i uruchamianie programu zmywania
5) Program ten umożliwia zmywanie naczyń o różnym stopniu zabrudzenia. Bardzo zabrudzone naczynia w
dolnym koszu, a średnio zabrudzone – w górnym. Ciśnienie wody w dolnym koszu jest trzykrotnie większe niż w
górnym koszu. Temperatura wody w dolnym koszu jest o 25% wyższa niż w górnym koszu.
Funkcje
Program
Extra hygiene
ProBoost
Automatyczny
Tak, ma wpływ
Tak, nie ma wpływu
70° Pro
Tak, nie ma wpływu
Tak, ma wpływ
Extra silent
Tak, nie ma wpływu
Tak, nie ma wpływu
60° Szybki
Tak, ma wpływ
Tak, nie ma wpływu
50° Energooszczędny
Tak, ma wpływ
Tak, nie ma wpływu
50 Minut
Tak, ma wpływ
Tak, nie ma wpływu
ProZone
Tak, nie ma wpływu
Tak, nie ma wpływu
45° Szkło
Tak, nie ma wpływu
Tak, nie ma wpływu
Mycie Wstępne
Tak, nie ma wpływu
Tak, nie ma wpływu
Parametry eksploatacyjne
Zużycie energii (kWh)
Program1)
Zużycie wody (litry)
Automatyczny
0,9 - 1,7
8 - 15
70° Pro
1,4 - 1,6
13 - 14
Extra silent
1,1 - 1,2
9 - 11
60° Szybki
0,8
9
50° Energooszczędny
0,9 - 1,0
9 - 11
50 Minut
1,0 - 1,1
10 - 11
ProZone
1,3 - 1,5
14 - 15
45° Szkło
0,8 - 0,9
11 - 12
Mycie Wstępne
0,1
4
1) Wyświetlacz wskazuje czas trwania programu.
Podane parametry eksploatacyjne mogą ulec zmianie w zależności od ciśnienia i temperatury wody, zmian w napięciu zasilania oraz ilości naczyń.
WYBÓR I URUCHAMIANIE PROGRAMU ZMYWANIA
Uruchamianie programu zmywania
1.
2.
3.
4.
Zamknąć drzwi urządzenia.
Włączyć urządzenie.
Ustawić program zmywania i funkcje.
Dotknąć pola dotykowego rozpoczęcia. Odliczanie czasu opóźnienia rozpoczęcia programu lub program zmywania rozpocznie się automatycznie.
Wybór i uruchamianie programu zmywania
45
• Urządzenie nie uruchomi się automatycznie, jeśli zbiornik soli i dozownik płynu nabłyszczającego są puste. Na wyświetlaczu pojawią się odpowiednie komunikaty. Ponownie dotknąć pola dotykowego rozpoczęcia. Rozpocznie się odliczanie czasu opóźnienia rozpoczęcia programu lub program zmywania.
• Po zakończeniu odliczania program zmywania rozpocznie się automatycznie.
Otwarcie drzwi urządzenia powoduje przerywanie odliczania czasu opóźnienia rozpoczęcia
programu. Po zamknięciu drzwi odliczanie jest kontynuowane od momentu przerwania.
Anulowanie funkcji opóźnienia rozpoczęcia programu
1. Dotknąć pola dotykowego rozpoczęcia.
2. Postępować zgodnie ze wskazaniami wyświetlacza, aby anulować opóźnienie rozpoczęcia programu.
3. Dotknąć pola dotykowego rozpoczęcia. Program zmywania rozpocznie się automatycznie.
Przerwanie programu zmywania
• Otworzyć drzwi urządzenia.
– Program zmywania zostanie zatrzymany.
• Zamknąć drzwi urządzenia.
– Program zmywania zostanie wznowiony od momentu, w którym został przerwany.
Anulowanie programu zmywania
Jeśli program zmywania nie został uruchomiony, istnieje możliwość zmiany ustawień.
Aby dokonać zmiany ustawień po rozpoczęciu programu, należy anulować program.
1. Dotknąć pola dotykowego rozpoczęcia.
2. Postępować zgodnie ze wskazaniami wyświetlacza, aby anulować program zmywania.
Przed uruchomieniem nowego programu zmywania należy upewnić się, że w dozowniku
znajduje się detergent.
Zakończenie programu zmywania
Po zakończeniu programu zmywania rozlega się przerywany sygnał dźwiękowy, a na wyświetlaczu pojawia się komunikat.
1. Wyłączyć urządzenie.
2. Otworzyć drzwi urządzenia.
Aby naczynia lepiej wyschły, należy pozostawić na kilka minut uchylone drzwi urządzenia.
Opróżnianie koszy
• Należy odczekać aż naczynia wystygną przed ich wyjęciem z urządzenia. Gorące naczynia łatwo ulegają uszkodzeniu.
• Najpierw wyjmować naczynia z dolnego kosza, a następnie z górnego.
• Na ścianach i na drzwiach urządzenia może występować woda. Stal nierdzewna stygnie
szybciej niż naczynia.
46
Konserwacja i czyszczenie
KONSERWACJA I CZYSZCZENIE
Wyjmowanie i czyszczenie filtrów
Brudne filtry pogarszają wyniki zmywania.
Mimo że tego typu filtry nie wymagają częstej konserwacji, zaleca się ich okresowe sprawdzanie i w razie potrzeby oczyszczanie.
1. Obrócić filtr (A) w kierunku przeciwnym do
ruchu wskazówek zegara, a następnie wyjąć go z filtra (B).
B
A
2. Filtr (A) składa się z dwóch części. Aby rozebrać filtr, części te należy odciągnąć od
siebie.
3. Dokładnie wyczyścić części filtra wodą.
4. Złożyć dwie części filtra (A) ze sobą i docisnąć. Sprawdzić, czy elementy odpowiednio połączyły się ze sobą.
5. Wyjąć filtr (B).
6. Dokładnie umyć filtr (B) wodą.
7. Umieścić filtr (B) w pierwotnym położeniu.
Sprawdzić, czy jest prawidłowo zamontowany w dwóch zaczepach (C).
8. Umieścić filtr (A) na swoim miejscu w filtrze (B). Obrócić filtr (A) w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara aż do
zablokowania.
Czyszczenie ramion spryskujących
Nie demontować ramion spryskujących.
C
Co zrobić, gdy…
47
Jeżeli otwory w ramionach spryskujących ulegną zatkaniu, zabrudzenia należy usunąć przy
pomocy cienkiego i zaostrzonego przedmiotu.
Czyszczenie zewnętrznych powierzchni
Oczyścić zewnętrzne powierzchnie urządzenia oraz panel sterowania wilgotną miękką ściereczką.
Używać wyłącznie neutralnych środków do czyszczenia.
Nie używać produktów ściernych, myjek do szorowania ani rozpuszczalników (np. acetonu).
CO ZROBIĆ, GDY…
Urządzenie nie daje się uruchomić lub przestaje działać podczas pracy.
Spróbować znaleźć rozwiązanie problemu. Zapoznać się ze wskazaniami podanymi w tabeli.
W przypadku niektórych usterek na wyświetlaczu pojawia się komunikat i rozlega się
przerywany sygnał dźwiękowy.
OSTRZEŻENIE!
Przed przystąpieniem do sprawdzenia należy wyłączyć urządzenie.
Usterka
Urządzenie nie napełnia się
wodą.
Urządzenie nie wypompowuje
wody.
Włączyło się zabezpieczenie
przed zalaniem.
Program zmywania nie uruchamia się.
Prawdopodobna przyczyna
Możliwe rozwiązanie
Zawór wody zablokował się lub
pokrył osadem kamienia.
Wyczyścić zawór wody.
Ciśnienie wody jest zbyt niskie.
Skontaktować się z miejscowym zakładem wodociągowym.
Zawór wody jest zamknięty.
Otworzyć zawór wody.
Zablokowany filtr w wężu dopływowym.
Wyczyścić filtr.
Nieprawidłowe podłączenie
węża dopływowego.
Sprawdzić, czy podłączenie
jest prawidłowe.
Wąż dopływowy jest uszkodzony.
Sprawdzić, czy wąż dopływowy
nie jest uszkodzony.
Zatkane rozgałęzienie syfonu
zlewozmywaka.
Oczyścić rozgałęzienie syfonu
zlewozmywaka.
Nieprawidłowe podłączenie
węża spustowego.
Sprawdzić, czy podłączenie
jest prawidłowe.
Wąż spustowy jest uszkodzony.
Sprawdzić, czy wąż spustowy
nie jest uszkodzony.
Zamknąć zawór wody i skontaktować się z punktem serwisowym.
Drzwi urządzenia są otwarte.
Zamknąć drzwi urządzenia.
Na wyświetlaczu pojawił się komunikat.
48
Co zrobić, gdy…
Usterka
Prawdopodobna przyczyna
Możliwe rozwiązanie
Nie dotknięto pola dotykowego
rozpoczęcia.
Dotknąć pola dotykowego rozpoczęcia.
Wtyczka przewodu zasilającego nie została prawidłowo włożona do gniazda elektrycznego.
Włożyć prawidłowo wtyczkę
przewodu zasilającego do
gniazdka.
Przepalony bezpiecznik w domowej instalacji elektrycznej.
Wymienić bezpiecznik.
Ustawiono opóźnienie rozpoczęcia programu.
Anulować opóźnienie rozpoczęcia programu.
Po zakończeniu odliczania program zmywania rozpocznie się
automatycznie.
Po sprawdzeniu włączyć urządzenie. Program zostanie wznowiony od momentu, w którym
został przerwany.
W przypadku ponownego wystąpienia problemu należy skontaktować się z punktem serwisowym.
Jeśli na wyświetlaczu pojawią się inne komunikaty o usterkach, należy skontaktować się z
punktem serwisowym.
Informacje niezbędne dla serwisu znajdują się na tabliczce znamionowej.
Należy zanotować.
– Model (MOD.) ........................................................
– Numer produktu (PNC) ........................................
– Numer seryjny (S.N.) ...............................................
Rezultaty zmywania i suszenia są niezadowalające
Problem
Naczynia nie są czyste.
Możliwa przyczyna
Możliwe rozwiązanie
Wybrany program zmywania
nie jest odpowiedni dla danego
rodzaju załadunku lub stopnia
zabrudzenia.
Należy upewnić się, czy wybrany program zmywania jest odpowiedni dla danego rodzaju
załadunku oraz stopnia zabrudzenia.
Kosze nie zostały załadowane
prawidłowo, w wyniku czego
woda nie mogła dotrzeć do
wszystkich powierzchni.
Umieścić naczynia i przybory
kuchenne prawidłowo w koszach.
Ramiona spryskujące nie mogą
się swobodnie obracać. Nieprawidłowe ułożenie naczyń i
przyborów kuchennych w koszach.
Sprawdzić, czy niewłaściwe
ułożenie naczyń nie powoduje
zablokowania ramion spryskujących.
Filtry są zabrudzone lub nieprawidłowo złożone i zamontowane.
Upewnić się, że filtry są czyste
oraz prawidłowo złożone i zamontowane.
49
Dane techniczne
Problem
Możliwa przyczyna
Możliwe rozwiązanie
Użyto za mało detergentu lub
nie użyto go w ogóle.
Upewnić się, że użyto wystarczającej ilości detergentu.
Zbiornik soli jest pusty.
Napełnić zbiornik soli solą do
zmywarek.
Nieprawidłowa regulacja poziomu zmiękczacza wody.
Prawidłowo ustawić poziom
zmiękczania wody.
Nieprawidłowe zamknięcie pokrywy zbiornika soli.
Upewnić się, czy zbiornik soli
jest prawidłowo zamknięty.
Na szklankach i naczyniach widać smugi, białawe plamy lub
niebieskawy nalot.
Zbyt duże dozowanie płynu nabłyszczającego.
Zmniejszyć dozowanie płynu
nabłyszczającego.
Ślady kropel wody na kieliszkach i na naczyniach.
Zbyt małe dozowanie płynu nabłyszczającego.
Zwiększyć dozowanie płynu nabłyszczającego.
Przyczyną może być rodzaj
użytego detergentu.
Użyć detergentu innej marki.
Włączono program zmywania
bez fazy suszenia lub ze skróconą fazą suszenia.
Aby naczynia lepiej wyschły,
drzwi urządzenia należy pozostawić na kilka minut uchylone.
Naczynia są wilgotne i matowe. Dozownik płynu nabłyszczającego jest pusty.
Napełnić dozownik płynu nabłyszczającego płynem nabłyszczającym.
Włączona funkcja Multitab (powoduje ona automatyczne wyłączenie dozownika płynu nabłyszczającego).
Włączyć dozownik płynu nabłyszczającego.
Ślady kamienia na naczyniach.
Naczynia są mokre.
Włączanie dozownika płynu nabłyszczającego
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Otworzyć menu opcji.
Przejść do opcji Ustawienia .
Dotknąć pola dotykowego OK, aby otworzyć podmenu.
Przejść do opcji Nabłyszczacz i włączyć dozownik płynu nabłyszczającego.
Dotknąć pola dotykowego OK.
Dotknąć pola dotykowego powrotu, aby zamknąć menu opcji.
DANE TECHNICZNE
Wymiary
Szerokość
596 mm
Wysokość
818 - 898 mm
Głębokość
Ciśnienie doprowadzanej wody
Wartość minimalna
575 mm
0,5 bar (0,05 MPa)
50
Ochrona środowiska
Wartość maksymalna
8 bar (0,8 MPa)
Dopływ wody 1)
Zimna lub ciepła woda
maksimum 60°C
Pojemność
Liczba standardowych nakryć
12
1) Podłączyć wąż doprowadzający wodę do zaworu z gwintem 3/4".
Informacje dotyczące podłączenia elektrycznego znajdują się na tabliczce znamionowej
umieszczonej na wewnętrznej krawędzi drzwi urządzenia.
Jeżeli ciepła woda jest wytwarzana przy pomocy alternatywnych źródeł energii (np. kolektory słoneczne, ogniwa słoneczne lub elektrownie wiatrowe), można użyć jej do zasilania
urządzenia, aby zmniejszyć zużycie energii.
OCHRONA ŚRODOWISKA
Symbol na produkcie lub na opakowaniu oznacza, że tego produktu nie wolno traktować
tak, jak innych odpadów domowych. Należy oddać go do właściwego punktu skupu
surowców wtórnych zajmującego się złomowanym sprzętem elektrycznym i elektronicznym.
Właściwa utylizacja i złomowanie pomaga w eliminacji niekorzystnego wpływu
złomowanych produktów na środowisko naturalne oraz zdrowie. Aby uzyskać szczegółowe
dane dotyczące możliwości recyklingu niniejszego urządzenia, należy skontaktować się z
lokalnym urzędem miasta, służbami oczyszczania miasta lub sklepem, w którym produkt
został zakupiony.
Materiały oznaczone symbolem powinny być poddane ponownemu przetworzeniu. Wyrzucić elementy opakowania do odpowiednich pojemników, aby zostały poddane recyklingowi.
51
www.aeg.com/shop
117931120-A-162011
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising