AEG F88060IM0P User manual

AEG F88060IM0P User manual

FAVORIT 88060 IM0P

EL Οδηγίες Χρήσης

PT Manual de instruções

SV Bruksanvisning

TR Kullanma Kılavuzu

2

19

35

51

2 www.aeg.com

ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ

1. ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

3. ΠΊΝΑΚΑΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΊΩΝ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

5. ΕΠΙΛΟΓΕΣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

6. ΠΡΙΝ ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΡΏΤΗ ΧΡΉΣΗ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

7. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΉ ΧΡΉΣΗ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

8. ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

9. ΦΡΟΝΤΊΔΑ ΚΑΙ ΚΑΘΆΡΙΣΜΑ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

10. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

11. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

ΓΙΑ ΑΡΙΣΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε αυτό το προϊόν της AEG. Το σχεδιάσαμε για να σας παρέχει άψογη απόδοση για πολλά χρόνια, με πρωτοποριακές τεχνολογίες που θα κάνουν τη ζωή σας

πιο απλή και με χαρακτηριστικά που ενδεχομένως δεν θα βρείτε σε κοινές συσκευές. Σας

παρακαλούμε να αφιερώσετε λίγα λεπτά και να διαβάσετε τις οδηγίες, ώστε να διασφαλίσετε

την καλύτερη δυνατή χρήση της συσκευής σας.

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας για να:

βρείτε υποδείξεις χρήσης, φυλλάδια, συμβουλές για την επίλυση προβλημάτων,

πληροφορίες συντήρησης: www.aeg.com

καταχωρήσετε το προϊόν σας, ώστε να έχετε καλύτερο σέρβις: www.aeg.com/productregistration

αγοράσετε εξαρτήματα, αναλώσιμα και γνήσια ανταλλακτικά για τη συσκευή σας: www.aeg.com/shop

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΕΡΒΙΣ

Συνιστάται η χρήση γνήσιων ανταλλακτικών.

Όταν επικοινωνείτε με το σέρβις, βεβαιωθείτε ότι έχετε διαθέσιμα τα ακόλουθα στοιχεία.

Τα στοιχεία αυτά θα τα βρείτε στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών. Μοντέλο, Κωδ.

προϊόντος (PNC), Αριθμός σειράς.

Προειδοποίηση / Προσοχή - Πληροφορίες ασφαλείας.

Γενικές πληροφορίες και συμβουλές

Περιβαλλοντικές πληροφορίες

Υπόκειται αε αλλαγές χωρίς προειδποίηση.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

3

1. ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ

Πριν από την εγκατάσταση και τη χρήση

της συσκευής, διαβάστε προσεκτικά τις

παρεχόμενες οδηγίες. Ο κατασκευαστής

δεν ευθύνεται αν προκληθεί τραυματι‐

σμός ή ζημιά από λανθασμένη εγκατά‐

σταση και χρήση. Να φυλάσσετε πάντα

αυτές τις οδηγίες μαζί με τη συσκευή για

μελλοντική αναφορά.

1.1 Ασφάλεια παιδιών και

ευπαθών ατόμων

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος ασφυξίας, τραυματι‐

σμού ή μόνιμης αναπηρίας.

• Μην επιτρέπετε σε παιδιά και σε άτομα

με μειωμένες σωματικές, αισθητήριες ή

πνευματικές ικανότητες ή έλλειψη

εμπειρίας και γνώσης να χρησιμο‐

ποιούν τη συσκευή. Η χρήση της συ‐

σκευής από τα εν λόγω άτομα πρέπει

να γίνεται μόνο υπό την επιτήρηση ή

καθοδήγηση του ατόμου που είναι

υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.

• Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με

τη συσκευή.

• Φυλάσσετε όλα τα υλικά συσκευασίας

μακριά από τα παιδιά.

• Φυλάσσετε όλα τα απορρυπαντικά μα‐

κριά από τα παιδιά.

• Κρατάτε τα παιδιά και τα κατοικίδια

ζώα μακριά από την πόρτα της συ‐

σκευής όταν αυτή είναι ανοιχτή.

1.2 Εγκατάσταση

• Αφαιρέστε όλα τα υλικά της συσκευα‐

σίας.

• Εάν η συσκευή έχει υποστεί ζημιά, μην

προβείτε σε εγκατάσταση ή χρήση της.

• Μην εγκαθιστάτε και μη χρησιμοποιείτε

τη συσκευή σε χώρο με θερμοκρασία

χαμηλότερη από 0 °C.

• Ακολουθείτε τις οδηγίες εγκατάστασης

που παρέχονται με τη συσκευή.

• Βεβαιωθείτε ότι οι κατασκευές κάτω ή

δίπλα από τις οποίες εγκαθίσταται η

συσκευή είναι ασφαλείς.

Ηλεκτρική σύνδεση

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος πυρκαγιάς και ηλεκτρο‐

πληξίας.

• Η συσκευή πρέπει να είναι γειωμένη.

• Βεβαιωθείτε ότι οι πληροφορίες σχετι‐

κά με το ηλεκτρικό ρεύμα στην πινακί‐

δα τεχνικών χαρακτηριστικών συμφω‐

νούν με την παροχή ρεύματος. Εάν

δεν συμφωνούν, επικοινωνήστε με

ηλεκτρολόγο.

• Χρησιμοποιείτε πάντα μια σωστά εγκα‐

τεστημένη πρίζα με προστασία κατά

της ηλεκτροπληξίας.

• Μη χρησιμοποιείτε πολύπριζα και

μπαλαντέζες.

• Προσέχετε να μην προκληθεί ζημιά

στο φις τροφοδοσίας και το καλώδιο

ρεύματος. Σε περίπτωση που πρέπει

να αντικατασταθεί το καλώδιο τροφο‐

δοσίας της συσκευής, η αντικατάσταση

πρέπει να γίνει από το κέντρο σέρβις.

• Συνδέστε το φις τροφοδοσίας στην

πρίζα μόνον αφού έχει ολοκληρωθεί η

εγκατάσταση. Μετά την εγκατάσταση,

βεβαιωθείτε ότι είναι δυνατή η πρό‐

σβαση στο φις τροφοδοσίας.

• Μην τραβάτε το καλώδιο τροφοδοσίας

για να αποσυνδέσετε τη συσκευή.

Τραβάτε πάντα το φις τροφοδοσίας.

• Μην αγγίζετε το καλώδιο ρεύματος ή

το φις τροφοδοσίας με βρεγμένα χέρια.

• Η συσκευή αυτή συμμορφώνεται με τις

Οδηγίες της ΕΟΚ.

Σύνδεση νερού

• Προσέχετε να μην προκληθεί ζημιά

στους σωλήνες νερού.

• Πριν συνδέσετε τη συσκευή σε και‐

νούργιους σωλήνες ή σωλήνες που

δεν έχουν χρησιμοποιηθεί για πολύ

καιρό, αφήστε το νερό να τρέξει μέχρι

να καθαρίσει.

• Κατά την πρώτη χρήση της συσκευής,

βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν διαρ‐

ροές.

• Ο σωλήνας παροχής νερού διαθέτει

βαλβίδα ασφαλείας και μανδύα με

εσωτερικό καλώδιο ρεύματος.

4 www.aeg.com

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Επικίνδυνη τάση.

• Αν ο σωλήνας παροχής νερού υποστεί

ζημιά, αποσυνδέστε αμέσως το φις

τροφοδοσίας από την πρίζα. Επικοι‐

νωνήστε με το Σέρβις για να αντικατα‐

στήσετε το σωλήνα παροχής νερού.

1.3 Χρήση

• Αυτή η συσκευή προορίζεται για οικια‐

κή χρήση και παρόμοιες εφαρμογές, όπως:

– Σε χώρους κουζίνας προσωπικού σε

καταστήματα, γραφεία και άλλα ερ‐

γασιακά περιβάλλοντα

– Αγροικίες

– Από πελάτες σε ξενοδοχεία, μοτέλ

και άλλα περιβάλλοντα στέγασης

– Πανσιόν (για ύπνο και πρωινό).

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος τραυματισμού, εγκαυ‐

μάτων, ηλεκτροπληξίας ή πυρκα‐

γιάς.

• Μην αλλάζετε τις προδιαγραφές αυτής

της συσκευής.

• Τα μαχαιροπίρουνα και λοιπά αντικεί‐

μενα με αιχμηρά άκρα πρέπει να τοπο‐

θετούνται με τη μύτη προς τα κάτω ή

σε οριζόντια θέση στο καλάθι για μα‐

χαιροπίρουνα.

• Μην αφήνετε την πόρτα της συσκευής

ανοιχτή χωρίς επιτήρηση καθώς μπο‐

ρεί να πέσετε επάνω της.

• Μην κάθεστε ή ακουμπάτε στην ανοι‐

χτή πόρτα της συσκευής.

• Τα απορρυπαντικά των πλυντηρίων

πιάτων είναι επικίνδυνα. Ακολουθείτε

τις οδηγίες ασφαλείας που παρέχονται

στη συσκευασία του απορρυπαντικού.

• Μην πίνετε και μην παίζετε με το νερό

της συσκευής.

• Μην αφαιρείτε τα πιάτα από τη συ‐

σκευή πριν από την ολοκλήρωση του

προγράμματος. Ενδέχεται να υπάρχει

απορρυπαντικό στα πιάτα.

• Εάν ανοίξετε την πόρτα όταν βρίσκεται

σε εξέλιξη κάποιο πρόγραμμα, μπορεί

να διαφύγει καυτός ατμός από τη συ‐

σκευή.

• Μην τοποθετείτε μέσα, κοντά ή επάνω

στη συσκευή εύφλεκτα αντικείμενα ή

αντικείμενα εμποτισμένα με εύφλεκτα

υλικά.

• Μη χρησιμοποιείτε ψεκασμό με νερό ή

ατμό για το καθάρισμα της συσκευής.

1.4 Εσωτερικός λαμπτήρας

• Αυτή η συσκευή διαθέτει έναν εσωτερι‐

κό λαμπτήρα, ο οποίος ανάβει όταν

ανοίγετε την πόρτα και σβήνει όταν η

πόρτα κλείνει.

• Ο λαμπτήρας σε αυτή τη συσκευή δεν

είναι κατάλληλος για φωτισμό οικιακών

χώρων.

• Για την αντικατάσταση του λαμπτήρα,

επικοινωνήστε με το Σέρβις.

1.5 Απόρριψη

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος τραυματισμού ή ασφυ‐

ξίας.

• Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πα‐

ροχή ρεύματος.

• Κόψτε το καλώδιο τροφοδοσίας και

απορρίψτε το.

• Αφαιρέστε το μάνταλο της πόρτας για

να αποτραπεί ο εγκλεισμός παιδιών ή

ζώων μέσα στη συσκευή.

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ

1 2 3

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

5

12

11 10 9 8

4

5

6

1

2

3

Εκτοξευτήρας νερού οροφής

Άνω εκτοξευτήρας νερού

Κάτω εκτοξευτήρας νερού

Φίλτρα

Πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών

Θήκη αλατιού

7 6 5 4

7

8

9

10

11

12

Ρυθμιστής σκληρότητας νερού

Θήκη λαμπρυντικού

Θήκη απορρυπαντικού

Καλάθι για μαχαιροπίρουνα

Κάτω καλάθι

Επάνω καλάθι

3. ΠΊΝΑΚΑΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΊΩΝ

1

2 3 4 5

8 7 6

6 www.aeg.com

1

2

3

4

Κουμπί ενεργοποίησης/απενεργο‐

ποίησης

Επιφάνεια αφής Program

Ενδείξεις προγραμμάτων

Οθόνη

Ενδείξεις Περιγραφή

Ένδειξη Multitab.

Ένδειξη ÖKO PLUS.

5

6

7

8

Επιφάνεια αφής Delay

Επιφάνεια αφής Start

Ενδείξεις

Επιφάνεια αφής Option

Ένδειξη ExtraHygiene.

Ένδειξη φάσης πλύσης. Ανάβει όταν βρίσκεται σε λειτουργία η

φάση πλύσης.

Ένδειξη φάσης ξεβγάλματος. Ανάβει όταν βρίσκονται σε λει‐

τουργία οι φάσεις ξεβγάλματος.

Ένδειξη φάσης στεγνώματος. Ανάβει όταν βρίσκεται σε λειτουρ‐

γία η φάση στεγνώματος.

Ένδειξη τέλους.

Ένδειξη λαμπρυντικού. Είναι πάντα σβηστή κατά τη διάρκεια

λειτουργίας του προγράμματος.

Ένδειξη αλατιού. Είναι πάντα σβηστή κατά τη διάρκεια λειτουρ‐

γίας του προγράμματος.

Ένδειξη Delay.

Ένδειξη πόρτας. Ανάβει όταν η πόρτα της συσκευής είναι ανοι‐

χτή ή δεν έχει κλείσει σωστά.

4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Πρόγραμμα

1)

Βαθμός λερώμα‐

τος

Τύπος φορτίου

Κάθε τύπος

Πιάτα, μαχαιροπί‐

ρουνα, μαγειρικά

σκεύη

2)

Πολύ λερωμένα

Πιάτα, μαχαιροπί‐

ρουνα, μαγειρικά

σκεύη

Φάσεις

προγράμματος

Επιλογές

Πρόπλυση

Πλύση στους 45 °C ή

τους 70 °C

Ξεβγάλματα

Στέγνωμα

Πρόπλυση

Πλύση στους 70 °C

Ξεβγάλματα

Στέγνωμα

ExtraHygiene

ÖKO PLUS

ÖKO PLUS

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

7

Πρόγραμμα

5)

3)

4)

Βαθμός λερώμα‐

τος

Τύπος φορτίου

Κανονικά λερωμέ‐

να

Πιάτα και μαχαιρο‐

πίρουνα

Φρεσκολερωμένα

Πιάτα και μαχαιρο‐

πίρουνα

Κανονικά λερωμέ‐

να

Πιάτα και μαχαιρο‐

πίρουνα

Λίγο λερωμένα

Πιάτα και μαχαιρο‐

πίρουνα

Φάσεις

προγράμματος

Πρόπλυση

Πλύση στους 50 °C

Ξεβγάλματα

Στέγνωμα

Πλύση στους 60 °C

Ξέβγαλμα

Πρόπλυση

Πλύση στους 50 °C

Ξεβγάλματα

Στέγνωμα

Πλύση στους 55 °C

Ξεβγάλματα

Επιλογές

ExtraHygiene

ExtraHygiene

ÖKO PLUS

ExtraHygiene

Κανονικά ή λίγο

λερωμένα

Ευαίσθητα πιάτα

και ποτήρια

Κάθε τύπος

Πλύση στους 45 °C

Ξεβγάλματα

Στέγνωμα

ÖKO PLUS

6)

Πρόπλυση

1) Η συσκευή ανιχνεύει το βαθμό λερώματος και την ποσότητα των αντικειμένων στα

καλάθια. Ρυθμίζει αυτόματα τη θερμοκρασία και την ποσότητα του νερού, την

κατανάλωση ενέργειας και τη διάρκεια του προγράμματος.

2) Αυτό το πρόγραμμα διαθέτει μια φάση ξεβγάλματος σε υψηλή θερμοκρασία για καλύτερα

αποτελέσματα υγιεινής. Κατά τη φάση ξεβγάλματος, η θερμοκρασία παραμένει στους 70

°C για τουλάχιστον 10 λεπτά.

3) Αυτό είναι το πιο αθόρυβο πρόγραμμα πλύσης. Η αντλία λειτουργεί σε πολύ χαμηλή

ταχύτητα για μείωση του επιπέδου θορύβου. Λόγω της χαμηλής ταχύτητας, το

πρόγραμμα έχει μεγάλη διάρκεια.

4) Με το πρόγραμμα αυτό, μπορείτε να πλύνετε ένα φρεσκολερωμένο φορτίο. Παρέχει καλά

αποτελέσματα πλύσης σε σύντομο χρονικό διάστημα.

5) Με το πρόγραμμα αυτό, έχετε την πλέον αποτελεσματική χρήση νερού και κατανάλωση

ενέργειας για κανονικά λερωμένα πιάτα και μαχαιροπίρουνα. (Αυτό είναι το κανονικό

πρόγραμμα για τα ινστιτούτα δοκιμών.)

6) Χρησιμοποιήστε αυτό το πρόγραμμα για ένα σύντομο ξέβγαλμα των πιάτων. Αποτρέπει

να κολλήσουν τα υπολείμματα τροφών στα πιάτα και να αναδύονται δυσάρεστες οσμές

από τη συσκευή.

Μη χρησιμοποιείτε απορρυπαντικό με αυτό το πρόγραμμα.

Τιμές κατανάλωσης

Πρόγραμμα

1)

Διάρκεια

(λεπτά)

90 - 160

150 - 160

200 - 220

Κατανάλωση

(kWh)

0.9 - 1.7

1.4 - 1.6

1.1 - 1.2

Νερό

(l)

8 - 15

13 - 15

9 - 11

8 www.aeg.com

Πρόγραμμα

1)

Διάρκεια

(λεπτά)

30

173

50 - 60

70 - 80

14

Κατανάλωση

(kWh)

0.8

1.03

1.0 - 1.1

0.8 - 0.9

0.1

Νερό

(l)

9

10

10 - 11

11 - 12

4

1) Οι τιμές μπορεί να μεταβληθούν ανάλογα με την πίεση και τη θερμοκρασία του νερού, τις

διακυμάνσεις στην ηλεκτρική τροφοδοσία, τις επιλογές και την ποσότητα των πιάτων.

Πληροφορίες για ινστιτούτα δοκιμών

Για όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τη δοκιμή απόδοσης, αποστείλετε ένα email στη διεύθυνση: [email protected]

Καταγράψτε τον κωδικό προϊόντος (PNC) που βρίσκεται στην πινακίδα τεχνικών χα‐

ρακτηριστικών.

5. ΕΠΙΛΟΓΕΣ

5.1 Multitab

Ενεργοποιήστε αυτή την επιλογή μόνον όταν χρησιμοποιείτε τις ταμπλέτες απορ‐

ρυπαντικού 3 σε 1.

Η επιλογή αυτή απενεργοποιεί τη ροή

του λαμπρυντικού και του αλατιού. Οι

σχετικές ενδείξεις σβήνουν.

Η διάρκεια του προγράμματος μπορεί να

αυξηθεί.

5.2 ÖKO PLUS

Η επιλογή αυτή μειώνει τη θερμοκρασία

κατά την τελευταία φάση ξεπλύματος.

Η χρήση αυτής της επιλογής μειώνει την

κατανάλωση ενέργειας (μέχρι 25%), κα‐

θώς και τη διάρκεια του προγράμματος.

Τα πιάτα μπορεί να είναι βρεγμένα στο

τέλος του προγράμματος.

5.3 ExtraHygiene

Η λειτουργία αυτή παρέχει καλύτερα

αποτελέσματα υγιεινής. Κατά τη φάση

του ξεπλύματος, η θερμοκρασία παραμέ‐

νει στους 70 °C για 10 έως 14 λεπτά.

5.4 Ενεργοποίηση των

επιλογών

Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τις

επιλογές πριν την έναρξη ενός προγράμ‐

ματος πλύσης. Δεν μπορείτε να ενεργο‐

ποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τις επι‐

λογές όταν το πρόγραμμα πλύσης βρί‐

σκεται σε λειτουργία.

Δεν είναι δυνατή η ενεργοποίηση των

επιλογών ExtraHygiene και ÖKO PLUS

ταυτόχρονα.

Πιέστε

την

Option

1 φορά ενεργο‐

ποίηση

2 φορές απε‐

νεργο‐

ποίηση

3 φορές ενεργο‐

ποίηση

4 φορές απε‐

νεργο‐

ποίηση

5 φορές ενεργο‐

ποίηση

6 φορές απε‐

νεργο‐

ποίηση

απε‐

νεργο‐

ποίηση

απε‐

νεργο‐

ποίηση

απε‐

νεργο‐

ποίηση

απε‐

νεργο‐

ποίηση

ενεργο‐

ποίηση

ενεργο‐

ποίηση

απενερ‐

γοποίη‐

ση

απενερ‐

γοποίη‐

ση

απενερ‐

γοποίη‐

ση

ενεργο‐

ποίηση

ενεργο‐

ποίηση

απενερ‐

γοποίη‐

ση

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

9

Αν σταματήσετε να χρησιμοποιείτε τις

ταμπλέτες απορρυπαντικού 3 σε 1, πριν

αρχίσετε να χρησιμοποιείτε ξεχωριστό

απορρυπαντικό, λαμπρυντικό και αλάτι

πλυντηρίου πιάτων, ακολουθήστε τα

παρακάτω βήματα:

1. Απενεργοποιήστε τη λειτουργία multitab.

2. Ρυθμίστε τον αποσκληρυντή νερού

στο υψηλότερο επίπεδο.

3. Επιβεβαιώστε ότι η θήκη αλατιού και

η θήκη λαμπρυντικού είναι γεμάτες.

4. Ξεκινήστε το πιο σύντομο πρόγραμμα

με μια φάση ξεπλύματος, χωρίς

απορρυπαντικό και χωρίς πιάτα.

5. Ρυθμίστε τον αποσκληρυντή νερού

σύμφωνα με τη σκληρότητα του νε‐

ρού της περιοχής σας.

6. ΠΡΙΝ ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΡΏΤΗ ΧΡΉΣΗ

1. Βεβαιωθείτε ότι η ρύθμιση του επιπέ‐

δου του αποσκληρυντή νερού αντι‐

στοιχεί στη σκληρότητα του νερού της

περιοχής σας. Εάν όχι, προσαρμόστε

τη ρύθμιση του αποσκληρυντή νερού.

Επικοινωνήστε με την τοπική υπηρε‐

σία ύδρευσης για να μάθετε τη σκλη‐

ρότητα του νερού της περιοχής σας.

2. Γεμίστε τη θήκη αλατιού.

3. Γεμίστε τη θήκη λαμπρυντικού.

4. Ανοίξτε τη βρύση παροχής νερού.

5. Μπορεί να έχουν παραμείνει υπολείμ‐

ματα από τις διαδικασίες επεξεργα‐

σίας κατά την κατασκευή. Ξεκινήστε ένα πρόγραμμα για να τα απομακρύ‐

νετε. Μη χρησιμοποιήσετε απορρυ‐

παντικό και μη φορτώσετε τα καλά‐

θια.

6.1 Ρύθμιση του αποσκληρυντή νερού

Γερμανικοί

βαθμοί

(°dH)

47 - 50

43 - 46

Σκληρότητα νερού

Γαλλικοί

βαθμοί

(°fH)

84 - 90

76 - 83 mmol/l

8.4. - 9.0

7.6 - 8.3

Αγγλικοί

βαθμοί

Clarke

58 - 63

53 - 57

Ρύθμιση αποσκλη‐

ρυντή

νερού

Χειροκίνη‐

τη

Ηλεκ‐

τρονι‐

κή

2

1)

2

1)

10

9

10 www.aeg.com

Σκληρότητα νερού

Γερμανικοί

βαθμοί

(°dH)

37 - 42

29 - 36

23 - 28

19 - 22

15 - 18

11 - 14

4 - 10

< 4

Γαλλικοί

βαθμοί

(°fH)

65 - 75

51 - 64

40 - 50

33 - 39

26 - 32

19 - 25

7 - 18

< 7 mmol/l

6.5 - 7.5

5.1 - 6.4

4.0 - 5.0

3.3 - 3.9

2.6 - 3.2

1.9 - 2.5

0.7 - 1.8

< 0.7

1) Θέση ρύθμισης από το εργοστάσιο.

2) Μη χρησιμοποιείτε αλάτι σε αυτό το επίπεδο.

Πρέπει να ρυθμίσετε τον απο‐

σκληρυντή νερού χειροκίνητα και

ηλεκτρονικά.

Χειροκίνητη ρύθμιση

Αγγλικοί

βαθμοί

Clarke

46 - 52

36 - 45

28 - 35

23 - 27

18 - 22

13 - 17

5 - 12

< 5

2

1)

2

1)

2

1)

1

1

1

1

2)

Ρύθμιση αποσκλη‐

ρυντή

νερού

Χειροκίνη‐

τη

Ηλεκ‐

τρονι‐

κή

2

1)

8

7

6

5

1)

4

3

2

1

2)

Στρέψτε το ρυθμιστή σκληρότητας νερού

στη θέση 1 ή 2.

Ηλεκτρονική ρύθμιση

1. Πιέστε το κουμπί ενεργοποίησης/απε‐

νεργοποίησης για να ενεργοποιήσετε

τη συσκευή. Βεβαιωθείτε ότι η συ‐

σκευή βρίσκεται σε κατάσταση ρύθμι‐

σης. Ανατρέξτε στην ενότητα «Ρύθμι‐

ση και έναρξη ενός προγράμματος».

2. Πιέστε παρατεταμένα τα κουμπιά

Delay και Start ταυτόχρονα, μέχρι να

αρχίσουν να αναβοσβήνουν οι ενδεί‐

ξεις , και

3. Πιέστε το κουμπί Program.

.

• Οι ενδείξεις

σβήνουν.

και

• Η ένδειξη

αναβοσβήνει.

συνεχίζει να

• Στην οθόνη εμφανίζεται η τρέχουσα

ρύθμιση του αποσκληρυντή νερού.

Π.χ. = επίπεδο 5.

4. Πιέστε επανειλημμένα το κουμπί

Program για να αλλάξετε τη ρύθμιση.

5. Πιέστε το κουμπί ενεργοποίησης/απε‐

νεργοποίησης για να απενεργοποιή‐

σετε τη συσκευή και να επιβεβαιώσε‐

τε τη ρύθμιση.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

11

6.2 Πλήρωση της θήκης αλατιού

1.

2.

3.

4.

5.

Στρέψτε το καπάκι προς τα αριστερά

και ανοίξτε τη θήκη αλατιού.

Βάλτε 1 λίτρο νερό στη θήκη αλατιού

(μόνο την πρώτη φορά).

Γεμίστε τη θήκη αλατιού με αλάτι

πλυντηρίου πιάτων.

Απομακρύνετε το αλάτι γύρω από το άνοιγμα της θήκης αλατιού.

Στρέψτε το καπάκι προς τα δεξιά για

να κλείσετε τη θήκη αλατιού.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Κατά την πλήρωση της θήκης

αλατιού μπορεί να παρουσιαστεί

υπερχείλιση νερού και αλατιού.

Κίνδυνος διάβρωσης. Για να

αποτρέψετε τον κίνδυνο, αφού

γεμίσετε τη θήκη αλατιού, ξεκινή‐

στε ένα πρόγραμμα.

6.3 Πλήρωση της θήκης λαμπρυντικού

A B

1.

M AX

+

4

3

2

1

-

C

D

2.

3.

4.

Πιέστε το κουμπί απασφάλισης (D)

για να ανοίξετε το καπάκι (C).

Γεμίστε τη θήκη λαμπρυντικού (A), έως την ένδειξη «max».

Απομακρύνετε το λαμπρυντικό που έχει χυθεί με ένα απορροφητικό πα‐

νί, για να αποφύγετε το σχηματισμό

υπερβολικού αφρού.

Κλείστε το καπάκι. Βεβαιωθείτε ότι το

κουμπί απασφάλισης έχει ασφαλίσει

στη θέση του.

Μπορείτε να στρέψετε τον επιλο‐

γέα της ποσότητας που αποδε‐

σμεύεται (B) μεταξύ της θέσης 1

(ελάχιστη ποσότητα) και της θέ‐

σης 4 (μέγιστη ποσότητα).

7. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΉ ΧΡΉΣΗ

1. Ανοίξτε τη βρύση παροχής νερού.

2. Πιέστε το κουμπί ενεργοποίησης/απε‐

νεργοποίησης για να ενεργοποιήσετε

τη συσκευή. Βεβαιωθείτε ότι η συ‐

σκευή βρίσκεται σε κατάσταση ρύθμι‐

σης. Ανατρέξτε στην ενότητα «Ρύθμι‐

ση και έναρξη ενός προγράμματος».

• Αν η ένδειξη αλατιού είναι αναμμέ‐

νη, γεμίστε τη θήκη αλατιού.

• Αν η ένδειξη λαμπρυντικού είναι

αναμμένη, γεμίστε τη θήκη λαμπρυ‐

ντικού.

3. Φορτώστε τα καλάθια.

12 www.aeg.com

4. Προσθέστε το απορρυπαντικό.

• Εάν χρησιμοποιείτε ταμπλέτες

απορρυπαντικού 3 σε 1, ενεργο‐

ποιήστε την επιλογή Multitab.

7.1 Χρήση του απορρυπαντικού

5. Επιλέξτε και ενεργοποιήστε το σωστό

πρόγραμμα για τον τύπο φορτίου και

το βαθμό λερώματος.

A B

20

30

+

M AX

4

3

2

1

-

C

7.2 Ρύθμιση και έναρξη ενός

προγράμματος

Κατάσταση ρύθμισης

Για κάποιες ρυθμίσεις, απαιτείται η συ‐

σκευή να βρίσκεται σε κατάσταση ρύθμι‐

σης.

Πιέστε το κουμπί ενεργοποίησης/απενερ‐

γοποίησης για να ενεργοποιήσετε τη συ‐

σκευή. Η συσκευή βρίσκεται σε κατάστα‐

ση ρύθμισης, όταν ανάψουν όλες οι εν‐

δείξεις προγράμματος και στην οθόνη εμ‐

φανιστούν 2 οριζόντιες μπάρες. Αν στο

χειριστήριο δεν εμφανιστεί αυτή η κατά‐

σταση, πιέστε παρατεταμένα τα κουμπιά

Delay και Start ταυτόχρονα, μέχρι η συ‐

σκευή να μεταβεί σε κατάσταση ρύθμι‐

σης.

Έναρξη προγράμματος χωρίς

καθυστέρηση έναρξης

1. Ανοίξτε τη βρύση παροχής νερού.

2. Πιέστε το κουμπί ενεργοποίησης/απε‐

νεργοποίησης για να ενεργοποιήσετε

τη συσκευή. Βεβαιωθείτε ότι η συ‐

σκευή βρίσκεται σε κατάσταση ρύθμι‐

σης.

3. Κλείστε την πόρτα της συσκευής.

4. Πιέστε την επιφάνεια επαφής

Program επανειλημμένα μέχρι να

1.

2.

3.

4.

5.

Πιέστε το κουμπί απασφάλισης (B)

για να ανοίξετε το καπάκι (C).

Βάλτε το απορρυπαντικό στη θήκη

(A).

Εάν το πρόγραμμα περιλαμβάνει φά‐

ση πρόπλυσης, βάλτε μια μικρή πο‐

σότητα απορρυπαντικού στο εσωτε‐

ρικό μέρος της πόρτας της συ‐

σκευής.

Αν χρησιμοποιείτε ταμπλέτες απορ‐

ρυπαντικού, βάλτε την ταμπλέτα στη

θήκη (A).

Κλείστε το καπάκι. Βεβαιωθείτε ότι το

κουμπί απασφάλισης έχει ασφαλίσει

στη θέση του.

ανάψει η ένδειξη του προγράμματος

που θέλετε να επιλέξετε. Μπορείτε

επίσης να ρυθμίσετε τις συμβατές επι‐

λογές.

• Η διάρκεια του προγράμματος ανα‐

βοσβήνει στην οθόνη.

• Ανάβουν οι ενδείξεις των φάσεων

που προβλέπονται για το πρό‐

γραμμα.

5. Πιέστε την επιφάνεια επαφής Start

για να ξεκινήσει το πρόγραμμα.

• Μόλις ξεκινήσει το πρόγραμμα, πα‐

ραμένει αναμμένη μόνο η ένδειξη

της εκάστοτε εκτελούμενης φάσης.

• Η διάρκεια του προγράμματος αρ‐

χίζει να μειώνεται σε βήματα του 1

λεπτού.

Έναρξη προγράμματος με

καθυστέρηση έναρξης

1. Επιλέξτε το πρόγραμμα.

2. Πιέστε την επιφάνεια επαφής Delay

επανειλημμένα μέχρι να εμφανιστεί

στην οθόνη ο χρόνος καθυστέρησης

που θέλετε να ρυθμίσετε (από 1 έως

24 ώρες).

• Ανάβει η ένδειξη Delay.

• Στην οθόνη αναβοσβήνει ο χρόνος

καθυστέρησης.

• Σβήνουν οι ενδείξεις των φάσεων

που προβλέπονται για το πρό‐

γραμμα.

3. Πιέστε το κουμπί Start για να ξεκινή‐

σει η αντίστροφη μέτρηση.

• Η αντίστροφη μέτρηση αρχίζει να

μειώνεται σε βήματα της 1 ώρας.

Μόλις ολοκληρωθεί η αντίστροφη μέτρη‐

ση, το πρόγραμμα θα ξεκινήσει. Ανάβει η ένδειξη της φάσης που εκτελείται.

Άνοιγμα της πόρτας ενώ

λειτουργεί η συσκευή

Εάν ανοίξετε την πόρτα, η συσκευή στα‐

ματά. Όταν κλείσετε την πόρτα, η συ‐

σκευή συνεχίζει από το σημείο στο οποίο

διακόπηκε.

Ακύρωση της καθυστέρησης έναρξης ενώ είναι ενεργή η

αντίστροφη μέτρηση

Όταν ακυρώνετε την καθυστέρηση έναρ‐

ξης, ακυρώνεται επίσης και το πρόγραμ‐

μα.

1. Πιέστε παρατεταμένα τα κουμπιά

Delay και Start ταυτόχρονα, μέχρι να

ανάψουν όλες οι ενδείξεις προγράμ‐

ματος και στην οθόνη εμφανιστούν 2

οριζόντιες μπάρες.

2. Ρυθμίστε το πρόγραμμα ξανά.

Ακύρωση του προγράμματος

1. Πιέστε παρατεταμένα τα κουμπιά

Delay και Start ταυτόχρονα, μέχρι να

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

13

ανάψουν όλες οι ενδείξεις προγράμ‐

ματος και στην οθόνη εμφανιστούν 2

οριζόντιες μπάρες.

Πριν από την έναρξη ενός νέου

προγράμματος, βεβαιωθείτε ότι

υπάρχει απορρυπαντικό στη θή‐

κη απορρυπαντικού.

Στο τέλος του προγράμματος

Η οθόνη εμφανίζει την ένδειξη 0 και ανά‐

βει η ένδειξη τέλους.

1. Πιέστε το κουμπί ενεργοποίησης/απε‐

νεργοποίησης για να απενεργοποιή‐

σετε τη συσκευή.

2. Κλείστε τη βάνα παροχής νερού.

Εάν δεν πιέσετε το κουμπί ενερ‐

γοποίησης/απενεργοποίησης, η

λειτουργία AUTO OFF απενεργο‐

ποιεί αυτόματα τη συσκευή μερι‐

κά λεπτά μετά την ολοκλήρωση

του προγράμματος.

Αυτό συμβάλλει στη μείωση της

κατανάλωσης ενέργειας.

Σημαντικό

• Περιμένετε μέχρι να κρυώσουν τα πιά‐

τα πριν τα αφαιρέσετε από τη συ‐

σκευή. Τα ζεστά πιάτα μπορούν εύκο‐

λα να υποστούν ζημιά.

• Αδειάστε πρώτα τα αντικείμενα από το

κάτω καλάθι και μετά από το επάνω.

• Μπορεί να υπάρχει νερό στα πλαϊνά

και την πόρτα της συσκευής. Το ανο‐

ξείδωτο ατσάλι ψύχεται πιο γρήγορα

από τα πιάτα.

8. ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

8.1 Ο αποσκληρυντής νερού

Το σκληρό νερό έχει υψηλή περιεκτικό‐

τητα σε μεταλλικά στοιχεία που μπορεί

να προκαλέσουν ζημιά στη συσκευή και

μη ικανοποιητικά αποτελέσματα πλύσης.

Ο αποσκληρυντής νερού εξουδετερώνει

αυτά τα μεταλλικά στοιχεία.

Το αλάτι πλυντηρίου πιάτων διατηρεί τον

αποσκληρυντή νερού καθαρό και σε κα‐

λή κατάσταση. Είναι σημαντική η ρύθμι‐

ση του σωστού επιπέδου του αποσκλη‐

ρυντή νερού. Αυτό εξασφαλίζει ότι ο

αποσκληρυντής νερού χρησιμοποιεί τη

σωστή ποσότητα αλατιού πλυντηρίου

πιάτων και νερού.

8.2 Χρήση αλατιού,

λαμπρυντικού και

απορρυπαντικού

• Χρησιμοποιείτε μόνο αλάτι, λαμπρυντι‐

κό και απορρυπαντικό για πλυντήρια

πιάτων. Άλλα προϊόντα μπορεί να

προκαλέσουν βλάβη στη συσκευή.

14 www.aeg.com

• Το λαμπρυντικό αποδεσμεύεται κατά

την τελευταία φάση ξεπλύματος, και

καθιστά δυνατό το στέγνωμα των πιά‐

των χωρίς στίγματα και σημάδια.

• Οι ταμπλέτες απορρυπαντικού 3 σε 1

περιέχουν απορρυπαντικό, λαμπρυντι‐

κό και άλλους πρόσθετους παράγο‐

ντες. Βεβαιωθείτε ότι αυτές οι ταμπλέ‐

τες είναι κατάλληλες για τη σκληρότητα

του νερού της περιοχής σας. Ανατρέξ‐

τε στις οδηγίες στη συσκευασία των

προϊόντων.

• Οι ταμπλέτες απορρυπαντικού δεν δια‐

λύονται πλήρως με τα σύντομα προ‐

γράμματα. Για να αποτρέψετε να πα‐

ραμένουν υπολείμματα στα σερβίτσια

σας, συνιστάται να χρησιμοποιείτε ταμ‐

πλέτες απορρυπαντικού με τα μεγάλα

προγράμματα.

Μη χρησιμοποιείτε μεγαλύτερη

ποσότητα απορρυπαντικού από

την απαιτούμενη. Ανατρέξτε στις

οδηγίες στη συσκευασία του

απορρυπαντικού.

8.3 Φόρτωμα των καλαθιών

Ανατρέξτε στο παρεχόμενο φυλ‐

λάδιο με παραδείγματα του φορ‐

τίου των καλαθιών.

• Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο για

πλύσιμο αντικειμένων που είναι κατάλ‐

ληλα για πλυντήρια πιάτων.

• Μην τοποθετείτε στη συσκευή αντικεί‐

μενα από ξύλο, κόκκαλο, αλουμίνιο,

κασσίτερο και χαλκό.

• Μην τοποθετείτε στη συσκευή αντικεί‐

μενα που μπορεί να απορροφήσουν

νερό (σφουγγάρια, πανιά οικιακής

χρήσης).

• Αφαιρείτε τα υπολείμματα τροφίμων

από τα αντικείμενα.

• Για να αφαιρέσετε εύκολα υπολείμματα

καμένων τροφών, αφήστε τα μαγειρικά

σκεύη να μουλιάσουν σε νερό πριν τα

τοποθετήσετε στη συσκευή.

• Τοποθετείτε τα κοίλα αντικείμενα (φλι‐

τζάνια, ποτήρια, κατσαρόλες) με το άνοιγμα προς τα κάτω.

• Βεβαιωθείτε ότι τα μαχαιροπίρουνα και

τα πιάτα δεν κολλάνε μεταξύ τους.

Αναμείξτε τα κουτάλια μαζί με άλλα μα‐

χαιροπίρουνα.

• Βεβαιωθείτε ότι τα ποτήρια δεν έρχο‐

νται σε επαφή με άλλα ποτήρια.

• Τοποθετείτε τα μικρά αντικείμενα στο

καλάθι για μαχαιροπίρουνα.

• Τοποθετείτε τα ελαφριά αντικείμενα

στο επάνω καλάθι. Βεβαιωθείτε ότι δεν

μετακινούνται.

• Βεβαιωθείτε ότι οι εκτοξευτήρες νερού

μπορούν να κινηθούν ελεύθερα πριν

προχωρήσετε στην έναρξη ενός προ‐

γράμματος.

8.4 Πριν την έναρξη ενός

προγράμματος

Βεβαιωθείτε ότι:

• Τα φίλτρα είναι καθαρά και έχουν

εγκατασταθεί σωστά.

• Οι εκτοξευτήρες νερού δεν είναι φραγ‐

μένοι.

• Η τοποθέτηση των αντικειμένων στα

καλάθια είναι σωστή.

• Το πρόγραμμα είναι κατάλληλο για τον

τύπο φορτίου και το βαθμό λερώματος.

• Χρησιμοποιείται η σωστή ποσότητα

απορρυπαντικού.

• Υπάρχει αλάτι πλυντηρίου πιάτων και

λαμπρυντικό (εκτός εάν χρησιμοποιείτε

ταμπλέτες απορρυπαντικού 3 σε 1).

• Το καπάκι της θήκης αλατιού είναι σφι‐

χτό.

9. ΦΡΟΝΤΊΔΑ ΚΑΙ ΚΑΘΆΡΙΣΜΑ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Πριν από την πραγματοποίηση

συντήρησης, απενεργοποιήστε

τη συσκευή και αποσυνδέστε το

φις τροφοδοσίας από την πρίζα.

Τα βρόμικα φίλτρα και οι φραγμέ‐

νοι εκτοξευτήρες νερού μειώνουν

τα αποτελέσματα της πλύσης.

Ελέγχετέ τα τακτικά και, αν χρειά‐

ζεται, καθαρίζετέ τα.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

15

9.1 Καθαρισμός των φίλτρων

C

C

1.

Στρέψτε το φίλτρο (A) προς τα αρι‐

στερά και αφαιρέστε το.

A

B

A1

A2

9.2 Καθάρισμα των

εκτοξευτήρων νερού

Μην αφαιρείτε τους εκτοξευτήρες νερού.

Αν έχουν βουλώσει οι τρύπες στους

εκτοξευτήρες νερού, αφαιρέστε τα υπο‐

λείμματα της βρομιάς με ένα λεπτό αι‐

χμηρό αντικείμενο.

9.3 Εξωτερικό καθάρισμα

Καθαρίστε τη συσκευή με ένα υγρό μα‐

λακό πανί.

Χρησιμοποιείτε μόνο ουδέτερα απορρυ‐

παντικά. Μη χρησιμοποιείτε λειαντικά

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Για την αποσυναρμολόγηση του φίλ‐

τρου (A), τραβήξτε ώστε να απο‐

σπάσετε το (A1) από το (A2).

Αφαιρέστε το φίλτρο (B).

Πλύνετε τα φίλτρα με νερό.

Πριν τοποθετήσετε το φίλτρο (B) στη

θέση του, βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρ‐

χουν υπολείμματα τροφών ή βρωμιά

μέσα ή στα άκρα της λεκάνης απο‐

στράγγισης.

Βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο (B) είναι

σωστά τοποθετημένο κάτω από

τους 2 οδηγούς (C).

Συναρμολογήστε το φίλτρο (A) και

τοποθετήστε το στη θέση του στο

φίλτρο (B). Στρέψτε το προς τα δεξιά

μέχρι να ασφαλίσει.

Σε περίπτωση εσφαλμένης τοπο‐

θέτησης των φίλτρων, τα αποτε‐

λέσματα της πλύσης μπορεί να

μην είναι ικανοποιητικά και μπο‐

ρεί να προκληθεί βλάβη στη συ‐

σκευή.

προϊόντα, σφουγγαράκια που χαράσ‐

σουν ή διαλύτες.

9.4 Εσωτερικός καθαρισμός

Αν χρησιμοποιείτε τακτικά προγράμματα

σύντομης διάρκειας, μπορεί να μένουν

επικαθίσεις λίπους και αλάτων στο εσω‐

τερικό της συσκευής.

Για να αποτραπεί κάτι τέτοιο, συνιστάται

να χρησιμοποιείτε προγράμματα μεγάλης

διάρκειας τουλάχιστον 2 φορές το μήνα.

16 www.aeg.com

10. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Η συσκευή δεν ξεκινά ή σταματά κατά τη

λειτουργία.

Πριν επικοινωνήσετε με το Σέρβις, ανα‐

τρέξτε στις πληροφορίες που ακολου‐

θούν για επίλυση του προβλήματος.

Με κάποια προβλήματα, η οθόνη προβά‐

λει ένα κωδικό συναγερμού:

- Η συσκευή δεν γεμίζει με νερό.

- Η συσκευή δεν αδειάζει το νερό.

- Έχει ενεργοποιηθεί ο μηχανι‐

σμός προστασίας από υπερχείλιση.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Απενεργοποιήστε τη συσκευή

πριν από την εκτέλεση των ελέγ‐

χων.

Πρόβλημα

Δεν μπορείτε να ενεργοποιήσετε

τη συσκευή.

Το πρόγραμμα δεν ξεκινά.

Πιθανή αντιμετώπιση

Βεβαιωθείτε ότι το φις τροφοδοσίας έχει συν‐

δεθεί στην πρίζα.

Βεβαιωθείτε ότι δεν έχει καεί κάποια ασφά‐

λεια στον πίνακα ασφαλειών.

Βεβαιωθείτε ότι η πόρτα της συσκευής είναι

κλειστή.

Πιέστε το κουμπί Start.

Αν είναι επιλεγμένη η καθυστέρηση έναρξης,

ακυρώστε τη ρύθμιση ή περιμένετε μέχρι το

τέλος της αντίστροφης μέτρησης.

Η συσκευή δεν γεμίζει με νερό.

Βεβαιωθείτε ότι η βρύση παροχής νερού εί‐

ναι ανοιχτή.

Βεβαιωθείτε ότι η πίεση της παροχή νερού

δεν είναι πολύ χαμηλή. Για την πληροφορία

αυτή, επικοινωνήστε με την τοπική υπηρεσία ύδρευσης.

Βεβαιωθείτε ότι η βρύση παροχής νερού δεν

είναι φραγμένη.

Βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο του σωλήνα παρο‐

χής δεν είναι φραγμένο.

Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας παροχής δεν έχει

συστραφεί ή τσακίσει.

Η συσκευή δεν αδειάζει το νερό. Βεβαιωθείτε ότι η διάταξη απορροής του νε‐

ροχύτη δεν είναι φραγμένη.

Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας αδειάσματος δεν έχει συστραφεί ή τσακίσει.

Έχει ενεργοποιηθεί ο μηχανι‐

σμός προστασίας από υπερχεί‐

λιση.

Κλείστε τη βρύση παροχής νερού και επικοι‐

νωνήστε με το Σέρβις.

Μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων,

ενεργοποιήστε τη συσκευή. Το πρόγραμ‐

μα συνεχίζει από το σημείο στο οποίο

διακόπηκε.

Αν το πρόβλημα εμφανιστεί ξανά, επικοι‐

νωνήστε με το Σέρβις.

Αν στην οθόνη εμφανίζονται άλλοι κωδι‐

κοί συναγερμού, επικοινωνήστε με το

Σέρβις.

10.1 Τα αποτελέσματα της

πλύσης και του στεγνώματος

δεν είναι ικανοποιητικά

Υπάρχουν υπόλευκες γραμμές ή

ελαφρώς γαλάζιες επιστρώσεις στα

ποτήρια και τα πιάτα.

• Αποδεσμεύεται υπερβολική ποσότητα

λαμπρυντικού. Ρυθμίστε τον επιλογέα

λαμπρυντικού σε χαμηλότερη θέση.

• Η ποσότητα του απορρυπαντικού είναι

υπερβολική.

Λεκέδες και ίχνη σταγόνων νερού στα

ποτήρια και τα πιάτα

• Η ποσότητα λαμπρυντικού που απο‐

δεσμεύεται δεν είναι επαρκής. Ρυθμί‐

στε τον επιλογέα λαμπρυντικού σε

υψηλότερη θέση.

• Το πρόβλημα μπορεί να οφείλεται

στην ποιότητα του απορρυπαντικού.

Τα πιάτα είναι βρεγμένα

• Το πρόγραμμα δεν έχει φάση στεγνώ‐

ματος ή έχει φάση στεγνώματος χαμη‐

λής θερμοκρασίας.

• Η θήκη λαμπρυντικού είναι άδεια.

• Το πρόβλημα μπορεί να οφείλεται

στην ποιότητα του λαμπρυντικού.

• Το πρόβλημα μπορεί να οφείλεται

στην ποιότητα των ταμπλετών απορ‐

ρυπαντικού 3 σε 1. Δοκιμάστε μια δια‐

φορετική μάρκα ή ενεργοποιήστε τη

θήκη λαμπρυντικού και χρησιμοποιή‐

στε λαμπρυντικό μαζί με τις ταμπλέτες

απορρυπαντικού 3 σε 1.

Ανατρέξτε στην ενότητα «ΣΥΜ‐

ΒΟΥΛΕΣ» για άλλες πιθανές αι‐

τίες.

10.2 Πώς να ενεργοποιήσετε τη

θήκη λαμπρυντικού

Η ενεργοποίηση της θήκης λαμπρυντι‐

κού μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο με

ενεργοποιημένη την επιλογή Multitab.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

17

1. Πιέστε το κουμπί ενεργοποίησης/απε‐

νεργοποίησης για να ενεργοποιήσετε

τη συσκευή. Βεβαιωθείτε ότι η συ‐

σκευή βρίσκεται σε κατάσταση ρύθμι‐

σης. Ανατρέξτε στην ενότητα «Ρύθμι‐

ση και έναρξη ενός προγράμματος».

2. Πιέστε παρατεταμένα τα κουμπιά

Delay και Start ταυτόχρονα, μέχρι να

αρχίσουν να αναβοσβήνουν οι ενδεί‐

ξεις , και

3. Πιέστε το κουμπί Option.

.

• Οι ενδείξεις

σβήνουν.

• Η ένδειξη

βοσβήνει.

και

συνεχίζει να ανα‐

• Στην οθόνη εμφανίζεται η τρέχουσα

ρύθμιση.

Η θήκη λαμπρυ‐

ντικού είναι απε‐

νεργοποιημένη

Η θήκη λαμπρυ‐

ντικού είναι ενερ‐

γοποιημένη

4. Πιέστε το κουμπί Option για να αλλά‐

ξετε τη ρύθμιση.

5. Πιέστε το κουμπί ενεργοποίησης/απε‐

νεργοποίησης για να απενεργοποιή‐

σετε τη συσκευή και να επιβεβαιώσε‐

τε τη ρύθμιση.

6. Ρυθμίστε την ποσότητα λαμπρυντι‐

κού που αποδεσμεύεται.

7. Γεμίστε τη θήκη λαμπρυντικού.

11. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαστάσεις Πλάτος / Ύψος / Βάθος

(mm)

596 / 818 - 898 / 575

18 www.aeg.com

Ηλεκτρική σύνδεση Ανατρέξτε στην πινακίδα τεχνικών στοιχείων.

Τάση 220-240 V

Συχνότητα

Πίεση παροχής νερού Ελαχ. / μεγ. (bar / MPa)

50 Hz

(0.5 / 0.05 ) / (8 / 0.8 )

60 °C κατά μέγιστο

Παροχή νερού

1)

Χωρητικότητα

Κρύο ή ζεστό νερό

Σερβίτσια

2)

Κατανάλωση ενέργειας Κατάσταση παραμονής εν

ενεργεία

12

0.10 W

Κατάσταση απενεργοποίη‐

σης

0.10 W

1) Συνδέστε το σωλήνα παροχής νερού σε βάνα νερού με σπείρωμα 3/4''.

2) Αν το ζεστό νερό προέρχεται από εναλλακτικές πηγές ενέργειας (π.χ. ηλιακούς

συλλέκτες, αιολική ενέργεια), χρησιμοποιήστε την παροχή ζεστού νερού για να μειώσετε

την κατανάλωση ενέργειας.

12. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΆ ΘΈΜΑΤΑ

Ανακυκλώστε τα υλικά που φέρουν

το σύμβολο . Τοποθετήστε τα

υλικά συσκευασίας σε κατάλληλα

δοχεία για ανακύκλωση.

Συμβάλλετε στην προστασία του

περιβάλλοντος και της ανθρώπινης

υγείας ανακυκλώνοντας τις άχρηστες

ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές

συσκευές. Μην απορρίπτετε με τα

οικιακά απορρίμματα συσκευές που

φέρουν το σύμβολο . Επιστρέψτε

το προϊόν στην τοπική σας μονάδα

ανακύκλωσης ή επικοινωνήστε με τη

δημοτική αρχή.

PORTUGUÊS

19

ÍNDICE

1.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

2.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

3.

PAINEL DE CONTROLO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

4.

PROGRAMAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

5.

OPÇÕES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

6.

ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

7.

UTILIZAÇÃO DIÁRIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

8.

SUGESTÕES E DICAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

9.

MANUTENÇÃO E LIMPEZA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

10.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

11.

INFORMAÇÃO TÉCNICA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

PARA RESULTADOS PERFEITOS

Obrigado por escolher este produto AEG. Criámo-lo para lhe oferecer um desempenho impecável durante vários anos, com tecnologias inovadoras que tornam a sua vida mais fácil – funcionalidades que poderá não encontrar em aparelhos convencionais. Continue a ler durante alguns minutos para tirar o máximo partido do produto.

Visite o nosso website para:

Resolver problemas e obter conselhos de utilização, catálogos e informações sobre serviços:

www.aeg.com

Registar o seu produto para beneficiar de um serviço melhor:

www.aeg.com/productregistration

Adquirir acessórios, consumíveis e peças de substituição originais para o seu aparelho:

www.aeg.com/shop

APOIO AO CLIENTE E ASSISTÊNCIA

Recomendamos a utilização de peças de substituição originais.

Quando contactar a Assistência, certifique-se de que tem os seguintes dados disponíveis.

A informação encontra-se na placa de características. Modelo, PNC, Número de Série.

Aviso / Cuidado - Informações de segurança.

Informações gerais e conselhos úteis

Informações ambientais

Sujeito a alterações sem aviso prévio.

20 www.aeg.com

1.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Leia atentamente as instruções fornecidas antes de instalar e utilizar o aparelho. O fabricante não é responsável por lesões ou danos resultantes de instala-

ção e utilização incorrectas. Guarde sempre as instruções junto do aparelho para futura referência.

1.1

Segurança para crianças e pessoas vulneráveis

ADVERTÊNCIA

Risco de asfixia, ferimentos ou incapacidade permanente.

• Não permita que o aparelho seja utilizado por pessoas, incluindo crianças, com capacidades físicas e sensoriais reduzidas, funções mentais reduzidas ou sem experiência e conhecimento de utilização do mesmo. Essas pessoas devem ser vigiadas ou ensinadas a utilizar o aparelho por uma pessoa que seja responsável pela sua segurança.

• Não permita que as crianças brinquem com o aparelho.

• Mantenha todos os materiais de embalagem fora do alcance das crianças.

• Mantenha todos os detergentes fora do alcance das crianças.

• Mantenha as crianças e os animais domésticos afastados da porta do aparelho quando esta estiver aberta.

1.2

Instalação

• Retire a embalagem toda.

• Não instale nem utilize o aparelho se este estiver danificado.

• Não instale nem utilize o aparelho em locais com temperatura inferior a 0 °C.

• Cumpra as instruções de instalação fornecidas com o aparelho.

• Certifique-se de que o aparelho é instalado sob e ao lado de estruturas seguras.

Ligação eléctrica

ADVERTÊNCIA

Risco de incêndio e choque eléctrico.

• O aparelho tem de ficar ligado à terra.

• Certifique-se de que a informação sobre a ligação eléctrica existente na placa de características está em conformidade com a alimentação eléctrica. Se não estiver, contacte um electricista.

• Utilize sempre uma tomada devidamente instalada e à prova de choques eléctricos.

• Não utilize adaptadores de tomadas duplas ou triplas, nem cabos de extensão.

• Certifique-se de que não danifica a ficha e o cabo de alimentação eléctrica.

Se for necessário substituir o cabo de alimentação, esta operação deve ser efectuada pelo nosso Centro de Assistência Técnica.

• Ligue a ficha de alimentação eléctrica

à tomada apenas no final da instala-

ção. Certifique-se de que a ficha fica acessível após a instalação.

• Não puxe o cabo de alimentação para desligar o aparelho. Puxe sempre a ficha.

• Não toque no cabo de alimentação ou na ficha de alimentação com as mãos molhadas.

• Este aparelho está em conformidade com as Directivas da UE.

Ligação à rede de abastecimento de água

• Certifique-se de que não danifica as mangueiras de água.

• Antes de ligar o aparelho a canos novos ou canos que não sejam usados há muito tempo, deixe a água correr até sair limpa.

• Na primeira utilização do aparelho, certifique-se de que não há fugas de

água.

• A mangueira de entrada de água possui uma válvula de segurança e um re-

vestimento com um cabo de alimenta-

ção no seu interior.

ADVERTÊNCIA

Voltagem perigosa.

• Se a mangueira de entrada de água estiver danificada, desligue imediatamente a ficha da tomada eléctrica.

Contacte a Assistência Técnica para substituir a mangueira de entrada de

água.

1.3

Utilização

• Este aparelho destina-se exclusivamente a utilizações domésticas ou semelhantes, tais como:

– Áreas de cozinha destinadas ao pessoal em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho

– Turismo rural

– Utilização por clientes de hotéis, motéis e outros ambientes hoteleiros

– Ambientes hoteleiros tipo residencial.

ADVERTÊNCIA

Risco de ferimentos, queimaduras, choque eléctrico ou incêndio.

• Não altere as especificações deste aparelho.

• Coloque as facas e todas as cutelarias de ponta afiada no cesto de talheres com as pontas viradas para baixo ou na horizontal.

• Para evitar quedas, não deixe a porta do aparelho aberta sem supervisão.

PORTUGUÊS

21

• Não se sente nem se apoie na porta aberta.

• Os detergentes de máquina de lavar loiça são perigosos. Cumpra as instru-

ções de segurança existentes na embalagem do detergente.

• Não beba a água do aparelho, nem a utilize para qualquer outro fim.

• Não retire a loiça do aparelho enquanto o programa não estiver concluído. Pode ainda haver detergente na loiça.

• O aparelho pode libertar vapor quente se abrir a porta quando um programa estiver em funcionamento.

• Não coloque produtos inflamáveis ou objectos molhados com produtos inflamáveis, no interior, perto ou em cima do aparelho.

• Não utilize jactos de água ou vapor para limpar o aparelho.

1.4

Lâmpada interior

• Este aparelho possui uma lâmpada interior que se acende quando a porta é aberta e se apaga quando a porta é fechada.

• A lâmpada deste aparelho não é adequada para iluminação doméstica.

• Para substituir a lâmpada, contacte a

Assistência Técnica.

1.5

Eliminação

ADVERTÊNCIA

Risco de ferimentos e asfixia.

• Desligue o aparelho da alimentação eléctrica.

• Corte o cabo de alimentação eléctrica e elimine-o.

• Remova o trinco da porta para evitar que crianças ou animais de estimação possam ficar aprisionados no interior do aparelho.

22 www.aeg.com

2.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

1 2 3

12

11 10

4

5

6

1

2

3

Braço aspersor do topo

Braço aspersor superior

Braço aspersor inferior

Filtros

Placa de características

Depósito de sal

9 8 7 6 5 4

7

8

9

10

11

12

Indicador da dureza da água

Distribuidor de abrilhantador

Distribuidor de detergente

Cesto de talheres

Cesto inferior

Cesto superior

3.

PAINEL DE CONTROLO

1

2 3 4 5

8 7 6

1

2

3

4

Botão On/Off (ligar/desligar)

Botão táctil

Program

Indicadores de programa

Visor

Indicadores Descrição

Indicador Multitab.

Indicador ÖKO PLUS.

5

6

7

8

Botão táctil

Delay

Botão táctil

Start

Indicadores

Botão táctil

Option

PORTUGUÊS

23

Indicador ExtraHygiene.

Indicador da fase de lavagem. Acende-se durante a fase de lavagem.

Indicador da fase de enxaguamento. Acende-se durante a fase de enxaguamento.

Indicador da fase de secagem. Acende-se durante a fase de secagem.

Indicador de fim.

Indicador de falta de abrilhantador. Está desligado durante o funcionamento dos programas.

Indicador de falta de sal. Está desligado durante o funcionamento dos programas.

Indicador Delay.

Indicador da porta. Acende-se quando a porta do aparelho está aberta ou mal fechada.

4.

PROGRAMAS

Programa

2)

1)

3)

Nível de sujidade

Tipo de carga

Tudo

Faianças, talheres, tachos e panelas

Sujidade intensa

Faianças, talheres, tachos e panelas

Sujidade normal

Faianças e talheres

Fases do programa

Pré-lavagem

Lavagem a 45 °C ou

70 °C

Enxaguamentos

Secagem

Pré-lavagem

Lavagem a 70 °C

Enxaguamentos

Secagem

Pré-lavagem

Lavagem a 50 °C

Enxaguamentos

Secagem

Opções

ExtraHygiene

ÖKO PLUS

ÖKO PLUS

24 www.aeg.com

Programa

5)

4)

Nível de sujidade

Tipo de carga

Sujidade recente

Faianças e talheres

Sujidade normal

Faianças e talheres

Fases do programa

Lavagem a 60 °C

Enxaguamento

Pré-lavagem

Lavagem a 50 °C

Enxaguamentos

Secagem

Opções

ExtraHygiene

ExtraHygiene

ÖKO PLUS

Sujidade ligeira

Faianças e talheres

Sujidade normal ou ligeira

Faianças e vidros delicados

Tudo

Lavagem a 55 °C

Enxaguamentos

Lavagem a 45 °C

Enxaguamentos

Secagem

ExtraHygiene

ÖKO PLUS

6)

Pré-lavagem

1)

O aparelho detecta o nível de sujidade e a quantidade de loiça nos cestos. Ajusta automaticamente a temperatura e a quantidade de água, o consumo de energia e a duração do programa.

2)

Este programa tem uma fase de enxaguamento com temperatura elevada para melhorar a higiene. Durante a fase de enxaguamento, a temperatura permanece nos 70

°C durante pelo menos 10 minutos.

3)

Este é o programa de lavagem mais silencioso. A bomba trabalha a uma velocidade muito baixa para diminuir o nível de ruído. Devido à velocidade baixa, a duração do programa é maior.

4)

Com este programa, pode lavar uma carga com sujidade recente. Proporciona bons

5)

resultados de lavagem em pouco tempo.

Com este programa, terá o consumo de água e energia mais eficiente para faianças e

6)

talheres com sujidade normal. (Este é o programa standard para testes.)

Utilize este programa para enxaguar rapidamente a loiça. Isto evita que os resíduos de comida adiram à loiça e que saiam odores desagradáveis do aparelho.

Não utilize detergente com este programa.

Valores de consumo

Programa

1) Duração

(min.)

90 - 160

150 - 160

200 - 220

30

173

50 - 60

70 - 80

Energia

(kWh)

0.9 - 1.7

1.4 - 1.6

1.1 - 1.2

0.8

1.03

1.0 - 1.1

0.8 - 0.9

Água

(l)

8 - 15

13 - 15

9 - 11

9

10

10 - 11

11 - 12

14 0.1

4

PORTUGUÊS

25

1)

A pressão e a temperatura da água, as variações da corrente eléctrica, as opções e a quantidade de loiça podem alterar estes valores.

Informação para teste

Para obter a informação necessária para testes de desempenho, por favor envie um e-mail para:

[email protected]

Anote o número do produto (PNC) indicado na placa de características.

5.

OPÇÕES

5.1

Multitab

Active esta opção apenas quando utilizar pastilhas de detergente combinadas.

Esta opção desactiva o fluxo de abrilhantador e de sal. Os indicadores correspondentes ficam desligados.

A duração do programa pode aumentar.

5.2

ÖKO PLUS

Esta opção diminui a temperatura na última fase de enxaguamento.

A utilização desta opção diminui o consumo de energia (até 25%) e a duração do programa.

A loiça pode estar molhada no fim do programa.

5.3

ExtraHygiene

Esta função proporciona melhores resultados em termo de higiene. Durante a fase de enxaguamento, a temperatura permanece nos 70 °C durante 10 a 14 minutos.

5.4

Activar as opções

Active ou desactive as opções antes de iniciar um programa. Não pode activar ou desactivar as opções durante o funcionamento de um programa.

Não é possível activar as opções Extra-

Hygiene e ÖKO PLUS em simultâneo.

Prima

Option

1 vez ligado desligado

2 vezes desligado ligado desligado desligado

3 vezes ligado ligado desligado

4 vezes desligado desligado ligado

5 vezes ligado desligado

6 vezes desligado desligado ligado desligado

Se deixar de utilizar pastilhas de detergente combinadas, execute os passos seguintes antes de começar a utilizar detergente, abrilhantador e sal, em separado:

1.

Desactive a função Multitab.

2.

Regule o nível de dureza da água para o nível mais alto.

3.

Certifique-se de que o depósito de sal e o distribuidor de abrilhantador estão cheios.

4.

Inicie o programa mais curto com uma fase de enxaguamento, sem detergente e sem loiça.

5.

Regule o nível de dureza da água à dureza da água da sua área.

6.

ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO

1.

Certifique-se de que o nível definido para o amaciador da água corresponde à dureza da água na sua área.

Caso contrário, ajuste o amaciador

26 www.aeg.com

da água. Contacte os serviços de abastecimento de água locais para saber qual é a dureza da água na sua

área.

2.

Encha o depósito de sal.

3.

Encha o distribuidor de abrilhantador.

6.1

Regular o sal

4.

Abra a torneira da água.

5.

É possível que fiquem resíduos de processamento no aparelho. Inicie um programa para os remover. Não utilize detergente e não carregue os cestos.

Dureza da água

Graduação alemã

(°dH)

47 - 50

43 - 46

37 - 42

Graduação francesa

(°fH)

84 - 90

76 - 83

65 - 75

mmol/l

8.4. - 9.0

7.6 - 8.3

6.5 - 7.5

29 - 36

23 - 28

51 - 64

40 - 50

5.1 - 6.4

4.0 - 5.0

19 - 22

15 - 18

11 - 14

4 - 10

< 4

33 - 39

26 - 32

19 - 25

7 - 18

< 7

1)

Posição de fábrica.

2)

Não utilize sal neste nível.

Tem de ajustar o sal manual e electronicamente.

3.3 - 3.9

2.6 - 3.2

1.9 - 2.5

0.7 - 1.8

< 0.7

Graduação

Clarke

58 - 63

53 - 57

46 - 52

36 - 45

28 - 35

23 - 27

18 - 22

13 - 17

5 - 12

< 5

Regulação manual

1

1

1

2)

2

1)

2

1)

1

ajuste sal

Manual Electrónico

10

2

1)

2

1)

2

1)

2

1)

9

8

7

6

5

1)

4

3

2

1

2)

Rode o indicador da dureza da água para a posição 1 ou 2.

Regulação electrónica

1.

Prima o botão On/Off (ligar/desligar) para activar o aparelho. Certifique-se de que o aparelho está no modo de selecção. Consulte “Seleccionar e iniciar um programa”.

2.

Mantenha os botões

Delay

e

Start

premidos em simultâneo até que os indicadores , e

fiquem intermitentes.

3.

Prima

Program

.

• Os indicadores apagam-se.

e

• O indicador piscar.

continua a

• O visor apresenta a regulação actual do amaciador da água. Por exemplo = nível 5.

6.2

Encher o depósito de sal

PORTUGUÊS

27

4.

Prima

Program

repetidamente para alterar a definição.

5.

Prima o botão On/Off (ligar/desligar) para desactivar o aparelho e confirmar a definição.

1.

2.

3.

4.

5.

Rode a tampa para a esquerda e abra o depósito de sal.

Coloque 1 litro de água no depósito de sal (apenas na primeira vez).

Encha o depósito de sal com sal para máquinas de lavar loiça.

Retire o sal em torno da abertura do depósito de sal.

Rode a tampa para a direita para fechar o depósito de sal.

CUIDADO

É possível que saia água e sal do depósito de sal quando estiver a enchê-lo. Risco de corrosão. Para o evitar, inicie um programa depois de encher o depósito de sal.

6.3

Encher o distribuidor de abrilhantador

A

M AX

+

4

3

2

1

-

B

C

D

1.

2.

3.

4.

Prima o botão (

D

) para abrir a tampa

(

C

).

Encha o distribuidor de abrilhantador (

A

) apenas até à marca "max".

Retire o abrilhantador entornado com um pano absorvente para evitar demasiada espuma.

Feche a tampa. Certifique-se de que o botão de libertação fica trancado na posição correcta.

Pode rodar o selector de quantidade a libertar (

B

) entre a posi-

ção 1 (menos quantidade) e a posição 4 (mais quantidade).

7.

UTILIZAÇÃO DIÁRIA

1.

Abra a torneira da água.

28 www.aeg.com

2.

Prima o botão On/Off (ligar/desligar) para activar o aparelho. Certifique-se de que o aparelho está no modo de selecção; consulte “Seleccionar e iniciar um programa”.

• Se o indicador de sal estiver aceso, encha o depósito de sal.

• Se o indicador de abrilhantador estiver aceso, encha o distribuidor de abrilhantador.

3.

Carregue os cestos.

4.

Adicione o detergente.

• Se utilizar pastilhas de detergente combinadas, utilize a opção Multitab.

5.

Seleccione e inicie o programa correcto para o tipo de carga e grau de sujidade.

7.1

Utilizar o detergente

7.2

A B

20

30

Seleccionar e iniciar um programa

+

M AX

4

3

2

1

-

C

Modo de selecção

Para algumas definições, é necessário que o aparelho esteja no modo de selecção.

Prima o botão On/Off (ligar/desligar) para activar o aparelho. O aparelho está no modo de selecção quando todos os indicadores de programa estão acesos e o visor apresenta 2 barras de estado horizontais. Se o painel de comandos não mostrar esta condição, mantenha premidos os botões

Delay

e

Start

em simultâneo até que o aparelho fique no modo de selecção.

1.

2.

3.

4.

5.

Prima o botão de libertação (

B

) para abrir a tampa (

C

).

Coloque o detergente no compartimento (

A

).

Se o programa tiver uma fase de pré-lavagem, coloque uma pequena quantidade de detergente na parte interior da porta do aparelho.

Se utilizar pastilhas de detergente, coloque a pastilha no compartimento (

A

).

Feche a tampa. Certifique-se de que o botão de libertação fica trancado na posição correcta.

3.

Feche a porta do aparelho.

4.

Prima

Program

repetidamente até que o indicador do programa desejado se acenda. Também pode seleccionar as opções aplicáveis.

• A duração do programa aparece intermitente no visor.

• Os indicadores das fases previstas para o programa acendem-se.

5.

Prima

Start

para iniciar o programa.

• Quando o programa iniciar, apenas o indicador da fase em curso permanece aceso.

• A duração do programa começa a diminuir em passos de 1 minuto.

Iniciar um programa sem início diferido

1.

Abra a torneira da água.

2.

Prima o botão On/Off (ligar/desligar) para activar o aparelho. Certifique-se de que o aparelho está no modo de selecção.

Iniciar um programa com início diferido

1.

Seleccione o programa.

2.

Prima

Delay

repetidamente até que o visor apresente o tempo de atraso que pretende definir (de 1 a 24 horas).

• O indicador Delay acende.

• O tempo de atraso fica intermitente no visor.

• Os indicadores das fases previstas para o programa apagam-se.

3.

Prima

Start

para iniciar a contagem decrescente.

• A contagem decrescente diminui em passos de 1 hora.

Quando a contagem decrescente estiver concluída, o programa inicia. O indicador da fase em curso acende-se.

Abrir a porta do aparelho durante o funcionamento

Se abrir a porta, o aparelho pára de funcionar. Quando fechar a porta, o aparelho continua a partir do ponto de interrupção.

Cancelar o Início Diferido com a contagem decrescente já iniciada

Se cancelar o início diferido, o programa também é cancelado.

1.

Prima e mantenha premidos

Delay

e

Start

em simultâneo até que os indicadores de programa se acendam e o visor apresente 2 barras de estado horizontais.

2.

Seleccione novamente o programa.

Cancelar o programa

1.

Prima e mantenha premidos

Delay

e

Start

em simultâneo até que os indi-

PORTUGUÊS

29

cadores de programa se acendam e o visor apresente 2 barras de estado horizontais.

Certifique-se de que existe detergente no distribuidor de detergente antes de iniciar um novo programa.

No fim do programa

O visor apresenta 0 e o indicador de fim acende-se.

1.

Prima o botão On/Off (ligar/desligar) para desactivar o aparelho.

2.

Feche a torneira da água.

Se não premir o botão On/Off (ligar/desligar), a função AUTO

OFF desactiva automaticamente o aparelho alguns minutos após o fim do programa.

Isto ajuda a reduzir o consumo de energia.

Importante

• Permita que a loiça arrefeça antes de a retirar do aparelho. A loiça quente danifica-se facilmente.

• Retire primeiro a loiça do cesto inferior e só depois a do cesto superior.

• Pode haver água nas partes laterais e na porta do aparelho. O aço inoxidável arrefece mais rapidamente do que os pratos.

8.

SUGESTÕES E DICAS

8.1

Descalcificador da água

A água mais dura contém uma grande quantidade de minerais que podem danificar o aparelho e piorar o resultado da lavagem. O descalcificador da água neutraliza estes minerais.

O sal para máquinas de lavar loiça mantém o descalcificador da água limpo e em boas condições. É importante definir o nível correcto do descalcificador da

água. Isto garante que é utilizada a quantidade correcta de água e sal para máquinas de lavar loiça.

8.2

Utilizar sal, abrilhantador e detergente

• Utilize apenas sal, abrilhantador e detergente próprios para máquina de lavar loiça. Outros produtos podem danificar o aparelho.

30 www.aeg.com

• O abrilhantador ajuda a secar a loiça sem riscos e manchas durante a fase de enxaguamento.

• As pastilhas de detergente combinadas contêm detergente, abrilhantador e outros agentes. Certifique-se de que as pastilhas que utiliza são apropriadas para a dureza da água na sua

área. Consulte as instruções das embalagens dos produtos.

• As pastilhas de detergente não se dissolvem totalmente nos programas curtos. Para evitar resíduos de detergente na loiça, recomendamos que utilize as pastilhas apenas com programas longos.

Não utilize mais do que a quantidade correcta de detergente.

Consulte as instruções da embalagem do detergente.

8.3

Colocar loiça nos cestos

Consulte o folheto fornecido para ver exemplos de colocação de loiça nos cestos.

• Utilize o aparelho apenas para lavar loiça que pode ser lavada na máquina.

• Não coloque loiça de madeira, marfim, alumínio, estanho ou cobre no aparelho.

• Não coloque itens que possam absorver água na máquina (esponjas, panos domésticos).

• Remova os resíduos de comida da loi-

ça.

• Para remover facilmente resíduos de alimentos queimados, coloque os pratos e os tachos de molho antes de os colocar no aparelho.

• Coloque as peças ocas (chávenas, copos e panelas) com a abertura para baixo.

• Certifique-se de que os talheres e os pratos não ficam colados. Misture colheres com outros talheres.

• Certifique-se de que os copos não tocam noutros copos.

• Coloque as peças pequenas no cesto de talheres.

• Coloque as peças leves no cesto superior. Certifique-se de que não poderão mover-se.

• Certifique-se de que os braços aspersores podem mover-se livremente antes de iniciar um programa.

8.4

Antes de iniciar um programa

Certifique-se de que:

• Os filtros estão limpos e bem instalados.

• Os braços aspersores não estão obstruídos.

• A loiça está colocada correctamente nos cestos.

• O programa é adequado ao tipo de carga e ao grau de sujidade.

• Utiliza a quantidade de detergente correcta.

• Existe abrilhantador e sal para máquinas de lavar loiça (excepto se utilizar pastilhas de detergente combinadas).

• A tampa do depósito de sal está bem apertada.

9.

MANUTENÇÃO E LIMPEZA

ADVERTÊNCIA

Antes de qualquer acção de manutenção, desactive o aparelho e desligue a ficha da tomada eléctrica.

Se os filtros estiverem sujos e os braços aspersores estiverem obstruídos, os resultados de lavagem são inferiores.

Verifique-os regularmente e limpe-os se for necessário.

PORTUGUÊS

31

9.1

Limpar os filtros

C

1.

Rode o filtro (

A

) para a esquerda e remova-o.

C

A

B

A1

A2

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Para desmontar o filtro (

A

), separe as partes (

A1

) e (

A2

).

Remova o filtro (

B

).

Lave os filtros com água.

Antes de voltar a colocar o filtro (

B

), certifique-se de que não há resíduos de alimentos ou sujidade dentro e à volta da extremidade do colector.

Certifique-se de que o filtro (

B

) está bem posicionado debaixo das 2 guias (

C

).

Monte o filtro (

A

) e volte a colocá-lo no filtro (

B

). Rode-o para a direita até bloquear.

Uma posição incorrecta dos filtros pode causar resultados de lavagem insatisfatórios e danos no aparelho.

9.2

Limpar os braços aspersores

Não retire os braços aspersores.

Se os orifícios dos braços aspersores ficarem obstruídos, retire a sujidade com um objecto fino e afiado.

9.3

Limpeza externa

Limpe o aparelho com um pano macio e húmido.

Utilize apenas detergentes neutros. Não utilize produtos abrasivos, esfregões ou solventes.

9.4

Limpeza interior

Se utilizar frequentemente programas de curta duração, estes poderão deixar depósitos de gordura e calcário no interior do aparelho.

Para evitar isso, recomendamos que execute programas de longa duração pelo menos 2 vezes por mês.

32 www.aeg.com

10.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

O aparelho não arranca ou pára durante o funcionamento.

Antes de contactar a Assistência Técnica, consulte as informações seguintes para tentar resolver o problema.

No caso de algumas avarias, o display apresenta um código de alarme:

- O aparelho não se enche com

água.

- O aparelho não escoa a água.

- O dispositivo anti-inundação está activado.

ADVERTÊNCIA

Desactive o aparelho antes de realizar as verificações.

Problema

Não consegue activar o aparelho.

O programa não inicia.

Solução possível

Certifique-se de que a ficha está ligada na tomada eléctrica.

Certifique-se de que não há um disjuntor desligado no quadro eléctrico.

Certifique-se de que a porta do aparelho está fechada.

Prima

Start

.

Se tiver seleccionado o Início Diferido, cancele-o ou aguarde até a contagem decrescente terminar.

O aparelho não se enche com

água.

Certifique-se de que a torneira da água está aberta.

Certifique-se de que a pressão do fornecimento de água não é demasiado baixa. Para obter essa informação, contacte os servi-

ços de abastecimento de água locais.

Certifique-se de que a torneira da água não está obstruída.

Certifique-se de que o filtro da mangueira de entrada não está obstruído.

Certifique-se de que a mangueira de entrada não tem dobras ou vincos.

O aparelho não escoa a água.

Certifique-se de que o sifão do lava-loiça não está obstruído.

Certifique-se de que a mangueira de escoamento não tem dobras ou vincos.

O dispositivo anti-inundações está activado.

Feche a torneira da água e contacte a Assistência Técnica.

Após todas as verificações, active o aparelho. O programa continua a partir do ponto de interrupção.

Se o problema voltar a ocorrer, contacte a Assistência Técnica.

Se o visor apresentar outros códigos de alarme, contacte a Assistência Técnica.

10.1

Se os resultados de lavagem e de secagem não forem satisfatórios

Riscos esbranquiçados ou camadas azuladas nos copos e pratos

• Foi libertado demasiado abrilhantador. Ajuste o regulador de abrilhantador para uma posição inferior.

• A quantidade de detergente é demasiada.

Manchas e marcas de água secas nos copos e nos pratos

• A quantidade de abrilhantador libertado não é suficiente. Ajuste o regulador de abrilhantador para uma posi-

ção superior.

• A causa pode estar na qualidade do detergente.

Os pratos estão molhados

• O programa não tem fase de secagem ou a fase de secagem usa uma temperatura baixa.

• O distribuidor de abrilhantador está vazio.

• A causa pode estar na qualidade do abrilhantador.

• A causa pode estar na qualidade das pastilhas de detergente combinadas.

Experimente uma marca diferente ou active o distribuidor de abrilhantador para utilizar abrilhantador em conjunto com as pastilhas de detergente combinadas.

Consulte "SUGESTÕES E DI-

CAS" para conhecer outras causas possíveis.

10.2

Como activar o distribuidor de abrilhantador

A activação do distribuidor de abrilhantador só é possível com a opção Multitab activada.

PORTUGUÊS

33

1.

Prima o botão On/Off (ligar/desligar) para activar o aparelho. Certifique-se de que o aparelho está no modo de selecção. Consulte “Seleccionar e iniciar um programa”.

2.

Mantenha os botões

Delay

e

Start

premidos em simultâneo até que os indicadores

, e

fiquem intermitentes.

3.

Prima

Option

.

• Os indicadores

e

apagam-se.

• O indicador car.

continua a pis-

• O visor apresenta a definição actual.

Distribuidor de abrilhantador desligado (off)

Distribuidor de abrilhantador ligado (on)

4.

Prima

Option

para mudar a selecção.

5.

Prima o botão On/Off (ligar/desligar) para desactivar o aparelho e confirmar a definição.

6.

Regule a quantidade de abrilhantador a libertar.

7.

Encha o distribuidor de abrilhantador.

11.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Dimensões Largura / Altura / Profundidade (mm)

596 / 818 - 898 / 575

34 www.aeg.com

Ligação eléctrica

Pressão do fornecimento de água

Fornecimento de água

1)

Consulte a placa de características.

Voltagem

Frequência

Mín. / máx. (bar / MPa)

Água fria ou água quente

2)

220-240 V

50 Hz

(0,5 / 0,05 ) / (8 / 0,8 ) máx. 60 °C

Capacidade

Consumo de energia

Requisitos do local de instalação

Modo On (ligado)

Modo Off (desligado)

12

0.10 W

0.10 W

1)

Ligue a mangueira de entrada de água a uma torneira de água com rosca de 3/4".

2)

Se a água quente for proveniente de fontes de energias renováveis (ex.: painéis solares, energia eólica), utilize-a para diminuir o consumo de energia.

12.

PREOCUPAÇÕES AMBIENTAIS

Recicle os materiais que apresentem o símbolo . Coloque a embalagem nos contentores indicados para reciclagem.

Ajude a proteger o ambiente e a saúde pública através da reciclagem de aparelhos eléctricos e electrónicos. Não elimine os aparelhos que tenham o símbolo juntamente com os resíduos domésticos. Coloque o produto num ponto de recolha para reciclagem local ou contacte as suas autoridades municipais.

SVENSKA

35

INNEHÅLL

1.

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

2.

PRODUKTBESKRIVNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

3.

KONTROLLPANEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

4.

PROGRAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

5.

TILLVALSFUNKTIONER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

6.

INNAN MASKINEN ANVÄNDS FÖRSTA GÅNGEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

7.

DAGLIG ANVÄNDNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

8.

RÅD OCH TIPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

9.

UNDERHÅLL OCH RENGÖRING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

10.

FELSÖKNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

11.

TEKNISK INFORMATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

FÖR PERFEKT RESULTAT

Tack för att du valt denna produkt från AEG. Vi har skapat den så att du ska kunna få felfritt resultat i många år, med innovativa tekniker som gör livet enklare – funktioner som du inte skulle hitta hos vanliga produkter. Varsågod att ägna några minuter åt att läsa detta för att få ut så mycket som möjligt av produkten.

Besök vår webbplats för att:

Få tips om användning, broschyrer, felsökare, serviceinformation:

www.aeg.com

Registrera din produkt för bättre service:

www.aeg.com/productregistration

Köp tillbehör, förbrukningsvaror och originalreservdelar till din produkt:

www.aeg.com/shop

KUNDTJÄNST OCH SERVICE

Vi rekommenderar att originalreservdelar används.

Ha följande uppgifter till hands när du kontaktar serviceavdelningen.

Informationen finns på typskylten. Modell, PNC, serienummer.

Varnings-/viktig säkerhetsinformation.

Allmän information och tips

Miljöinformation

Med reservation för ändringar.

36 www.aeg.com

1.

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs noga de bifogade instruktionerna före installation och användning av produkten. Tillverkaren kan inte hållas ansvarig för personskador eller skador på egendom som orsakats av felaktig installation eller användning. Förvara alltid instruktionerna tillsammans med produkten för framtida bruk.

1.1

Säkerhet för barn och handikappade

VARNING

Risk för kvävning, skador eller permanent invaliditet.

• Tillåt inte användning av produkten av någon med reducerad fysisk förmåga, reducerad mental förmåga eller avsaknad av kunskap om hur produkten används (detta omfattar barn). De ska

övervakas eller instrueras vid användning av produkten av en person som ansvarar för deras säkerhet.

• Låt inte barn leka med produkten.

• Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn.

• Håll allt diskmedel utom räckhåll för barn.

• Håll barn och husdjur borta från produkten när luckan är öppen.

1.2

Installation

• Avlägsna allt förpackningsmaterial.

• Installera eller använd inte en skadad produkt.

• Installera och använd inte produkten på en plats där temperaturen understiger 0 °C.

• Följ de installationsinstruktioner som följer med produkten.

• Kontrollera att produkten har installerats under och bredvid stadiga skåpeller bänkstommar.

• Produkten måste vara jordad.

• Kontrollera att produktens märkdata

överensstämmer med din strömkälla. I annat fall, kontakta en elektriker.

• Använd alltid ett korrekt installerat, stötsäkert och jordat eluttag.

• Använd inte grenuttag eller förlängningssladdar.

• Kontrollera så att du inte skadar stickkontakten och nätkabeln. Om produktens nätkabel behöver bytas måste det göras av vårt servicecenter.

• Anslut stickkontakten till eluttaget först vid slutet av installationen. Kontrollera att stickkontakten är åtkomlig efter installationen.

• Dra inte i nätkabeln för att koppla bort produkten från eluttaget. Ta alltid tag i stickkontakten.

• Ta inte i nätkabeln eller stickkontakten med våta händer.

• Denna produkt uppfyller kraven enligt

EU:s direktiv.

Anslutning av vatten

• Kontrollera så att du inte skadar vattenslangarna.

• Innan du ansluter produkten till nya rör eller till rör som inte har använts på länge låter du vattnet rinna tills det är rent.

• Den första gången du använder produkten ska du kontrollera att inget läckage förekommer.

• Tilloppsslangen har en säkerhetsventil och en mantel med en inre elkabel.

Elektrisk anslutning

VARNING

Risk för brand och elektriska stötar.

VARNING

Farlig spänning.

• Koppla omedelbart loss maskinen från eluttaget om tilloppsslangen är skadad. Kontakta service för att byta ut tilloppsslangen.

1.3

Använd

• Produkten är avsedd att användas i hushåll och liknande användningsområden som t.ex.:

– Personalkök i butiker, på kontor och andra arbetsmiljöer

– Bondgårdar

– Av gäster på hotell, motell och andra typer av boendemiljöer

– Miljöer av typen bed and breakfast.

VARNING

Risk för skador, brännskador eller elstötar föreligger.

• Ändra inte produktens specifikationer.

• Lägg knivar och bestick med vassa kanter i bestickskorgen med spetsarna neråt eller i horisontellt läge.

• Lämna inte produktens lucka öppen utan att övervaka så att ingen faller

över den.

• Sitt eller stå inte på luckan när den är

öppen.

• Maskindiskmedel är farligt. Följ säkerhetsanvisningarna på diskmedelspaketet.

• Drick och lek inte med vattnet i produkten.

SVENSKA

37

• Ta inte ur disken ur produkten förrän diskprogrammet är klart. Det kan finnas diskmedel på tallrikarna.

• Produkten kan utsöndra het vatten-

ånga om du öppnar dörren medan ett program är igång.

• Placera inga lättantändliga produkter eller föremål som är fuktiga med lättantändliga produkter i, nära eller på diskmaskinen.

• Spruta inte vatten eller ånga för att rengöra produkten.

1.4

Inre belysning

• Den här produkten har en inre belysning som tänds när du öppnar luckan och släcks när du stänger den.

• Lampan i den här produkten är inte lämplig för rumsbelysning.

• Kontakta service om du måste byta lampan.

1.5

Avfallshantering

VARNING

Risk för kvävning eller skador.

• Koppla loss produkten från eluttaget.

• Klipp av strömkabeln och kassera den.

• Ta bort lucklåset för att hindra att barn eller djur stängs in inuti produkten.

38 www.aeg.com

2.

PRODUKTBESKRIVNING

12

1 2 3

11 10

6

7

4

5

1

2

3

Toppspolarm

Övre spolarmen

Nedre spolarmen

Filter

Typskylt

Saltbehållare

Reglage för inställning av vattenhårdhet

9 8 7 6 5 4

8

9

10

11

12

Spolglansfack

Diskmedelsfack

Bestickskorg

Underkorg

Överkorg

3.

KONTROLLPANEL

1

2 3 4 5

SVENSKA

39

8 7 6

1

2

3

4

Strömbrytare

Program

-touchkontroll

Programindikatorer

Display

Kontrollampor

Beskrivning

Multitab-kontrollampa.

ÖKO PLUS-kontrollampa.

ExtraHygiene-kontrollampa.

5

6

7

8

Delay

-touchkontroll

Start

-touchkontroll

Kontrollampor

Option

-touch-kontroll

Kontrollampa för diskfas. Tänds när diskfasen pågår.

Kontrollampa för sköljfas. Tänds när sköljfasen pågår.

Kontrollampa för torkfas. Tänds när torkfasen pågår.

Kontrollampa när programmet är slut.

Kontrollampa för spolglans. Den är alltid släckt när programmet arbetar.

Saltkontrollampa. Den är alltid släckt när programmet arbetar.

Delay-kontrollampa.

Kontrollampa för dörr. Tänds när produktens lucka är öppen eller inte riktigt stängd.

40 www.aeg.com

4.

PROGRAM

Program

2)

5)

1)

3)

4)

Smutsgrad

Typ av disk

Alla

Porslin, bestick, kastruller och pannor

Hårt smutsad disk

Porslin, bestick, kastruller och pannor

Normalt smutsad disk

Porslin och bestick

Nyligen nedsmutsad disk

Porslin och bestick

Normalt smutsad disk

Porslin och bestick

Lätt smutsad disk

Porslin och bestick

Normalt eller lätt smutsad disk

Finporslin och glas

Program faser

Fördisk

Huvuddisk 45 °C eller

70 °C

Sköljningar

Torkning

Fördisk

Disk 70 °C

Sköljningar

Torkning

Fördisk

Disk 50 °C

Sköljningar

Torkning

Disk 60 °C

Sköljning

Fördisk

Disk 50 °C

Sköljningar

Torkning

Disk 55 °C

Sköljningar

Disk 45 °C

Sköljningar

Torkning

Tillval

ExtraHygiene

ÖKO PLUS

ÖKO PLUS

ExtraHygiene

ExtraHygiene

ÖKO PLUS

ExtraHygiene

ÖKO PLUS

6)

Alla Fördisk

1)

Produkten känner av smutsgraden och mängden föremål i korgarna. Den anpassar

2)

automatiskt temperaturen, mängden vatten, energiförbrukningen och programtiden.

Detta program har en sköljfas med hög temperatur för hygienmässigt bättre resultat.

3)

Under sköljfasen stannar temperaturen vid 70 °C i minst 10 minuter.

Det här är det tystaste diskprogrammet Pumpen arbetar med mycket låg hastighet för

4)

att minska ljudnivån. På grund av den låga hastigheten är programtiden lång.

Med detta program kan du köra en diskomgång med nyligen nedsmutsad disk. Det ger gott diskresultat på kort tid.

5)

Med detta program får du den mest effektiva användningen av vatten och energiförbrukning för normalt smutsat porslin och bestick. (Det här är standardprogrammet för testinstitut.)

6)

Använd detta program för att snabbt skölja disken. Det hindrar att matrester fastnar på disken och att dålig lukt kommer ut ur produkten.

Använd inte diskmedel för det här programmet.

SVENSKA

41

Förbrukningsvärden

Program

1) Varaktighet

(min.)

90 - 160

150 - 160

200 - 220

30

173

50 - 60

70 - 80

Energi

(kWh)

0.9 - 1.7

1.4 - 1.6

1.1 - 1.2

0.8

1.03

1.0 - 1.1

0.8 - 0.9

Vatten

(l)

8 - 15

13 - 15

9 - 11

9

10

10 - 11

11 - 12

14 0.1

4

1)

Vattnets tryck och temperatur, spänningsvariationer, funktionerna samt mängden disk och tillvalsfunktion kan ändra värdena.

Information till provanstalter

Skicka ett e-postmeddelande för all nödvändig information om prestandatest:

[email protected]

Anteckna produktnumret (PNC) som står på typskylten.

5.

TILLVALSFUNKTIONER

5.1

Multitab

Aktivera endast denna funktion när du använder kombinerade disktabletter.

Denna funktion avaktiverar doseringen av spolglans och salt. Motsvarande kontrollampor är släckta.

Programtiden kan öka.

5.2

ÖKO PLUS

Denna funktion sänker temperaturen i den sista torkfasen.

Vid användning av denna funktion minskar energiförbrukningen (upp till 25 %) och programlängden.

Disken kan vara våt när programmet är klart.

5.3

ExtraHygiene

Du får bättre hygienresultat med det här tillvalet. Under sköljfasen ligger temperaturen vid 70 °C i minst 10 minuter.

5.4

Aktivera funktionerna

Aktivera eller inaktivera Multitabfunktionen innan du startar ett program. Du kan inte aktivera eller inaktivera tillvalsfunktionerna medan ett program pågår.

Det går inte att aktivera ExtraHygiene och ÖKO PLUS tillsammans.

42 www.aeg.com

Tryck på Option

1 gång

2 gånger

är tänd av av av

är tänd av

3 gånger

4 gånger

är tänd är tänd av av av är tänd

5 gånger

6 gånger

är tänd av av av

är tänd av

Om du slutar använda kombinerade diskmedelstabletter ska du utföra dessa steg innan du börjar använda separat diskmedel, sköljmedel och avhärdningssalt:

1.

Inaktivera Multitabfunktionen

2.

Ställ in vattenavhärdaren på den högsta nivån.

3.

Säkerställ att saltbehållaren och sköljmedelsfacket båda är fulla.

4.

Starta det kortaste programmet med sköljfas, utan diskmedel och utan disk.

5.

Justera vattenavhärdaren enligt vattenhårdheten där du bor.

6.

INNAN MASKINEN ANVÄNDS FÖRSTA GÅNGEN

1.

Kontrollera att den inställda nivån på vattenavhärdare överensstämmer med den hårdhet vattenet har där du bor. Om inte, justera vattenavhärdaren. Kontakta det lokala Vattenverket för att få information om vattnets hårdhet där du bor.

2.

Fyll saltbehållaren.

3.

Fyll spolglansfacket.

4.

Öppna vattenkranen.

5.

Rester av diskmedel kan finnas kvar i produkten. Starta ett program för att få bort dem. Använd inte diskmedel och fyll inte korgarna.

6.1

Justera vattenavhärdaren

Clarke grader

Vattenavhärdare inställning

Manuell Elektronisk

Tyska grader

(°dH)

47 - 50

43 - 46

37 - 42

29 - 36

23 - 28

19 - 22

15 - 18

11 - 14

4 - 10

Vattenhårdhet

Franska grader

(°fH)

84 - 90

76 - 83

65 - 75

51 - 64

40 - 50

33 - 39

26 - 32

19 - 25

7 - 18

mmol/l

8.4. - 9.0

7.6 - 8.3

6.5 - 7.5

5.1 - 6.4

4.0 - 5.0

3.3 - 3.9

2.6 - 3.2

1.9 - 2.5

0.7 - 1.8

58 - 63

53 - 57

46 - 52

36 - 45

28 - 35

23 - 27

18 - 22

13 - 17

5 - 12

2

1)

2

1)

1

1

1

2

1)

2

1)

2

1)

2

1)

10

7

6

9

8

5

1)

4

3

2

Vattenhårdhet

Tyska grader

(°dH)

< 4

Franska grader

(°fH)

< 7

mmol/l

< 0.7

1)

Fabriksinställning

2)

Använd inte salt på denna nivå.

Du måste justera vattenavhärdaren manuellt och elektroniskt.

Manuell inställning

Clarke grader

< 5

SVENSKA

43

Vattenavhärdare inställning

Manuell Elektronisk

1

2)

Vrid reglaget till läge 1 eller 2.

1

2)

Elektronisk inställning

1.

Tryck på strömbrytaren för att aktivera produkten. Kontrollera att produkten är i inställningsläget, se avsnittet

"Ställa in och starta ett program".

2.

Håll

Delay

och

Start

intryckta samtidigt tills kontrollamporna

och börjar blinka.

,

3.

Tryck på

Program

,

• Kontrollamporna

släcks.

och

• Kontrollampan att blinka.

fortsätter

• Inställningen för vattenavhärdaren visas på displayen. T.ex.

5.

= nivå

4.

Tryck på

Program

upprepade gånger för att ändra inställning.

5.

Tryck på strömbrytaren för att stänga av produkten och bekräfta inställningen.

44 www.aeg.com

6.2

Fylla på saltbehållaren

1.

2.

3.

4.

5.

Öppna saltbehållaren genom att vrida locket moturs.

Häll 1 liter vatten i saltbehållaren

(endast första gången).

Fyll på disksalt i saltbehållaren.

Ta bort eventuellt salt från saltbehållarens öppning.

Stäng saltbehållaren genom att vrida locket medurs.

FÖRSIKTIGHET

Vatten och avhärdningssalt kan rinna ut ur saltbehållaren när du fyller på den. Risk för korrosion föreligger. För att förebygga det ska du starta ett program när du har fyllt på saltbehållaren.

6.3

Fylla spolglansfacket

A B

M AX

+

4

3

2

1

-

C

D

1.

2.

3.

4.

Tryck in spärren (

D

) för att öppna locket (

C

).

Fyll spolglansdoseringen (

A

), men inte mer än till märket "max".

Torka upp eventuell utspillt spolglans med en absorberande trasa så att det inte bildas för mycket skum.

Stäng locket. Kontrollera att spärren har låst sig i rätt position.

Du kan vrida väljaren för den utsläppta mängden (

B

) mellan läge

1 (minsta mängd) och läge 4

(största mängd).

7.

DAGLIG ANVÄNDNING

1.

Öppna vattenkranen.

2.

Tryck på strömbrytaren för att aktivera produkten. Kontrollera att produkten är i inställningsläget, se avsnittet

"Ställa in och starta ett program".

• Om saltbehållarens kontrollampa

är på, fyll på saltbehållaren.

• Om kontrollampan för spolglans är på, fyll på spolglansfacket.

3.

Ladda korgarna.

4.

Tillsätt diskmedlet.

• Om du använder kombinerade diskmedelstabletter, aktivera Multitab-funktionen.

5.

Ställ in och starta rätt program för typen av disk och smutsgrad.

SVENSKA

45

7.1

Använda diskmedel

A B

20

30

+

M AX

4

3

2

1

-

C

1.

2.

3.

4.

5.

Tryck in spärren (

B

) för att öppna locket (

C

).

Häll diskmedlet i facket märkt (

A

).

Om diskprogrammet har en fördiskfas, häll lite diskmedel på insidan av produktens lucka.

Om du använder diskmedelstabletter, lägg tabletten i diskmedelsfacket (

A

).

Stäng locket. Kontrollera att spärren har låst sig i rätt position.

7.2

Ställa in och starta ett program

Inställningsläge

För vissa inställningar är det nödvändigt att produkten är i inställningsläget.

Tryck på strömbrytaren för att aktivera produkten. Produkten är i inställningsläge när alla programlampor tänds och displayen visar 2 horisontella statusindikatorer. Om kontrollpanelen inte visar detta förhållande, håll

Delay

och

Start

intryckta samtidigt tills produkten är i inställningsläge.

Starta ett program utan fördröjd start

1.

Öppna vattenkranen.

2.

Tryck på strömbrytaren för att aktivera produkten. Kontrollera att produkten är i inställningsläge.

3.

Stäng produktens lucka.

4.

Tryck på

Program

upprepade gånger tills kontrollampan för det program som du vill ställa in tänds. Du kan

även ställa in lämpliga funktioner.

• Tiden för programmet blinkar på displayen.

• Kontrollamporna för faserna som valts för programmet tänds.

5.

Tryck på

Start

för att starta programmet.

• När programmet startar, visas bara symbolen för den pågående fasen.

• Programlängden minskar i steg om

1 minut.

Starta ett program med fördröjd start

1.

Ställ in programmet.

2.

Tryck på

Delay

upprepade gånger tills displayen visar tidsfördröjningen du vill ställa in (från 1 till 24 timmar).

• Kontrollampan Delay tänds.

• Fördröjningstiden blinkar på displayen.

• Kontrollamporna för faserna som valts för programmet släcks.

3.

Tryck på

Start

för att starta nedräkningen.

• Nedräkningen minskar i steg om 1 timme.

När nedräkningen löper ut startar programmet. Kontrollampan för aktuell fas tänds.

Öppna luckan medan produkten är igång

Om luckan öppnas, stannar produkten.

När luckan stängs, fortsätter produkten från den punkt där den avbröts.

Avbryta den fördröjda starten medan nedräkningen pågår

När du avbryter en fördröjd start så avbryts också programmet.

1.

Håll

Delay

och

Start

intryckta samtidigt tills alla programlampor tänds och displayen visar 2 horisontella statusindikatorer.

2.

Ställ in programmet igen

46 www.aeg.com

Avbryta programmet

1.

Håll

Delay

och

Start

intryckta samtidigt tills alla programlampor tänds och displayen visar 2 horisontella statusindikatorer.

Kontrollera att det finns diskmedel i diskmedelsfacket innan du startar ett nytt program.

När programmet är klart

Displayen visar 0 och indikatorn för Program klart tänds.

1.

Tryck på strömbrytaren för att stänga av produkten.

2.

Stäng vattenkranen.

Om du inte trycker på strömbrytaren avaktiverar AUTO OFF automatiskt produkten några minuter efter programmet är klart.

Detta bidrar till att minska energiförbrukningen.

Observera

• Låt disken kallna innan du plockar ut den ur produkten. Varm disk kan lätt skadas.

• Ta först ut föremål från den nedre korgen och därefter från den övre korgen.

• Det kan finnas vatten på sidorna och på produktens lucka. Rostfritt stål kallnar snabbare än disken.

8.

RÅD OCH TIPS

8.1

Vattenavhärdare

Hårt vatten innehåller en hög andel mineraler som kan skada produkten och ge dåliga diskresultat. Vattenavhärdaren neutraliserar dessa mineraler.

Avhärdningssaltet håller vattenavhärdaren ren och i gott skick. Det är viktigt att ställa in rätt vattenavhärdarnivå. Den säkerställer att vattenavhärdaren använder rätt mängd avhärdningssalt och vatten.

8.2

Använda salt, spolglans och diskmedel

• Använd endast salt, spolglans och diskmedel för diskmaskin. Andra sorters produkter kan skada produkten.

• Spolglansen hjälper under den sista sköljfasen till att torka disken utan att streck och fläckar bildas.

• Kombinerade diskmedelstabletter innehåller diskmedel, spolglans och andra tillsatser. Kontrollera att tabletterna är lämpliga för vattenhårdheten där du bor. Läs instruktionerna på produktförpackningarna.

• Diskmedelstabletter löses inte upp helt vid korta program. För att undvika diskmedelsrester på porslinet rekommenderar vi att du använder tabletter för långa program.

Använd inte mer än korrekt mängd diskmedel. Se tillverkarens anvisningar på diskmedelsförpackningen.

8.3

Ladda korgarna

Se det bifogade bladet med exempel på hur du laddar korgarna.

• Använd bara produkten för att diska föremål som är diskmaskinsäkra.

• Ställ inte föremål av trä, horn, aluminium, tenn eller koppar i produkten.

• Placera inte föremål i produkten som kan absorbera vatten (svampar, disktrasor).

• Ta bort alla matrester från disken.

• Du kan enkelt ta bort inbrända matrester kan du låta kastruller och pannor ligga i blöt innan du ställer in dem i produkten.

• Placera ihåliga föremål (till exempel koppar, glas och kokkärl) med öppningen nedåt.

• Se till att bestick och diskgods inte fastnar i varandra. Blanda skedar med andra sorters bestick.

• Se till att glas inte vidrör andra glas.

• Lägg små föremål i bestickkorgen.

• Lägg lätta föremål i den övre korgen.

Se till att föremålen inte rör sig.

• Kontrollera att spolarmarna kan röra sig fritt innan ett program startas.

SVENSKA

47

8.4

Innan ett program startas

Kontrollera att:

• Filtren är rena och rätt isatta.

• Spolarmarna inte är igensatta.

• Diskgodset är rätt placerat i korgarna.

• Programmet är lämpligt för diskgodset och smutsgraden.

• Rätt mängd diskmedel används.

• Det finns disksalt och spolglans (såvida du inte använder kombinerade diskmedelstabletter).

• Saltbehållarens lock sitter tätt.

9.

UNDERHÅLL OCH RENGÖRING

VARNING

Stäng av produkten och koppla bort den från eluttaget före underhåll.

9.1

Rengöring av filtren

1.

Vrid filtret (

A

) moturs och ta bort det.

C

Smutsiga filter och igensatta spolarmar försämrar diskresultaten.

Kontrollera regelbundet och rengör dem vid behov.

C

A

B

A1

A2

3.

4.

5.

2.

För att ta isär filtret (

A

), dra isär (

A1

) och (

A2

).

Ta bort filtret (

B

).

Rengör filtren med vatten.

Innan du sätter tillbaka filtret (

B

) måste du kontrollera så att det inte finns några matrester eller smuts kvar i eller runt kanten på sumpen.

48 www.aeg.com

6.

7.

Kontrollera att filtret (

B

) sitter korrekt under de 2 skenorna (

C

).

Sätt ihop filtret (

A

) och sätt tillbaka det i filter (

B

). Vrid medurs tills det låses på plats.

En felaktig placering av filtren kan orsaka dåliga diskresultat och skada produkten.

9.2

Rengöring av spolarmar

Ta inte bort spolarmarna.

Om hålen i spolarmarna blir igensatta, ta bort smuts med en vasst föremål.

9.3

Utvändig rengöring

Rengör produkten med en fuktig, mjuk trasa.

Använd bara neutrala rengöringsmedel.

Använd inte produkter med slipeffekt, skursvampar eller lösningsmedel.

9.4

Invändig rengöring

Om du använder programmen med kort varaktighet ofta kan dessa lämna fettrester och kalkavlagringar i produkten.

För att förhindra detta rekommenderar vi att man kör ett program med lång varaktighet minst två gånger i månaden.

10.

FELSÖKNING

Produkten startar inte eller stannar under diskning.

Läs informationen nedan för att lösa problemet innan du kontaktar service.

Vid vissa fel visas en larmkod på displayen:

- Produkten fylls inte med vatten.

• net.

- Produkten tömmer inte ut vatt-

- Översvämningsskyddet är aktiverat.

VARNING

Stäng av produkten innan du utför kontrollerna.

Problem Möjlig lösning

Du kan inte aktivera produkten.

Se till att stickkontakten sitter ordentligt i eluttaget.

Programmet startar inte.

Kontrollera att det inte finns en skadad säkring i säkringsdosan.

Se till att produktens lucka är stängd.

Tryck på

Start

.

Om fördröjd start är inställd avbryter du inställningen eller väntar tills nedräkningen är slut.

Produkten fylls inte med vatten.

Kontrollera att vattenkranen är öppen.

SVENSKA

49

Problem

Produkten tömmer inte ut vattnet.

Översvämningsskyddet är aktiverat.

Sätt på produkten efter att kontrollen är klar. Programmet fortsätter från den punkt där det avbröts.

Kontakta service om problemet uppstår igen.

Kontakta service om andra larmkoder visas på displayen.

Möjlig lösning

Kontrollera att trycket i vattentillförseln inte

är för lågt. Kontakta kommunen för denna information.

Kontrollera att vattenkranen inte är igensatt.

Kontrollera att filtret i tilloppsslangen inte är igensatt.

Kontrollera att tilloppsslangen inte är böjd eller snodd.

Kontrollera att avloppsmuffen inte är igensatt.

Kontrollera att tömningsslangen inte är böjd eller snodd.

Stäng vattenkranen och kontakta service.

Prova ett annat märke eller aktivera spolglansfacket och använd spolglans tillsammans med de kombinerade diskmedelstabletterna.

Se "RÅD OCH TIPS" för andra möjliga orsaker.

10.1

Om diskresultat och torkning är inte tillfredsställande

Vitaktiga streck och fläckar, eller blåaktiga beläggningar på glas och diskgods

• Den utsläppta mängden spolglans är för stor. Ställ in spolglansfacket på en lägre nivå.

• För mycket diskmedel har använts.

Fläckar och torkade vattendroppar på glas och diskgods

• Den utsläppta mängden spolglans är inte tillräcklig. Ställ in spolglansfacket på en högre nivå.

• Diskmedlets kvalitet kan också vara en orsak.

Disken är våt

• Programmet innehåller ingen torkfas eller en torkfas vid låg temperatur.

• Spolglansfacket är tomt.

• Spolglansets kvalitet kan också vara en orsak.

• Kvaliteten hos de kombinerade diskmedelstabletterna kan vara orsaken.

10.2

Aktivera spolglansdoseringen

Aktiveringen av spolglansdoseringen kan bara göras när Multitab-funktionen

är aktiverad.

1.

Tryck på strömbrytaren för att aktivera produkten. Kontrollera att produkten är i inställningsläget, se avsnittet

"Ställa in och starta ett program".

2.

Håll

Delay

och

Start

intryckta samtidigt tills kontrollamporna

och börjar blinka.

,

3.

Tryck på

Option

.

• Kontrollamporna

släcks.

och

• Kontrollampan blinka.

fortsätter att

• På displayen visas den aktuella inställningen.

Spolglansfack avaktiverat

Spolglansfack aktiverat

50 www.aeg.com

4.

Tryck på

Option

för att ändra inställningen.

5.

Tryck på strömbrytaren för att stänga av produkten och bekräfta inställningen.

6.

Justera den utsläppta mängden spolglans.

7.

Fyll spolglansfacket.

11.

TEKNISK INFORMATION

Mått

Elektrisk anslutning

Vattentryck

Vattentillförsel

1)

Bredd / Höjd / Djup (mm)

Se märkskylten.

Nätspänning

Frekvens

Min. / max. (bar / MPa)

Kallt eller varmt vatten

2)

596 / 818 - 898 / 575

220-240 V

50 Hz

(0.5 / 0.05 ) / (8 / 0.8 ) max. 60 °C

Kapacitet

Strömförbrukning

Kuvert

Standby-läge

12

0.10 W

Av-läge 0.10 W

1)

Anslut tilloppsslangen till en vattenkran med 3/4-tums rörgänga.

2)

Om varmvattnet kommer från en alternativ energikälla (t.ex. solpaneler eller vindkraft) kan du använda en varmvattensanslutning för att minska energiförbrukningen.

12.

MILJÖSKYDD

Återvinn material med symbolen .

Återvinn förpackningen genom att placera den i lämpligt kärl.

Bidra till att skydda vår miljö och vår hälsa genom att återvinna avfall från elektriska och elektroniska produkter. Släng inte produkter märkta med symbolen med hushållsavfallet. Lämna in produkten på närmaste återvinningsstation eller kontakta kommunkontoret.

TÜRKÇE

51

İÇINDEKILER

1. GÜVENLIK TALIMATLARI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

2. ÜRÜN TANIMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

3. KONTROL PANELI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

4. PROGRAMLAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

5. SEÇENEKLER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

6. İLK KULLANIMDAN ÖNCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

7. GÜNLÜK KULLANIM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

8. İPUÇLARI VE YARARLI BILGILER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

9. BAKIM VE TEMIZLIK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

10. SORUN GIDERME . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

11. TEKNIK BILGILER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

MÜKEMMEL SONUÇLAR İÇİN

Bu AEG ürününü seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Bu ürünü, sıradan cihazlarda bulamayacağınız hayatı kolaylaştıran özellikler ve yenilikçi teknolojiler kullanarak, size uzun yıllar üstün performans vermesi için tasarladır. Lütfen, cihazınızdan en iyi şekilde yararlanabilmek için birkaç dakikanızı ayırarak bu belgeyi okuyun.

Web sitemizi aşağıdakiler için ziyaret edin:

Kullanım önerileri, broşürler, sorun giderme bilgileri, servis bilgileri alın: www.aeg.com

Ürününüzü daha iyi servis için kaydedin: www.aeg.com/productregistration

Cihazınız için Aksesuarlar, Sarf Malzemeleri ve Orijinal yedek parçalar satın alın: www.aeg.com/shop

MÜŞTERİ HİZMETLERİ VE SERVİS

Orijinal yedek parça kullanılmasını tavsiye ederiz.

Servis ile iletişim sırasında, aşağıdaki verilerin bulunduğunu kontrol edin.

Bilgiler, bilgi etiketinde yazılıdır. Model, PNC, Seri Numarası.

Uyarı / Dikkat-Güvenlik bilgileri.

Genel bilgiler ve ipuçları

Çevresel bilgiler

Önceden haber verilmeksizin değişiklik yapma hakkı saklıdır.

52 www.aeg.com

1. GÜVENLİK TALİMATLARI

Cihazın montajından ve kullanımından

önce, verilen talimatları dikkatlice oku‐ yun. Üretici, yanlış bir montajın ve kulla‐ nımın hasara neden olması durumunda sorumluluk kabul etmez. Kullanma kıla‐ vuzunu ileride kullanım için daima ciha‐ zın yakınında bulundurun.

1.1 Çocukların ve tehlikeye açık kişilerin güvenliği

UYARI

Boğulma, yaralanma ya da kalıcı sakatlık riski vardır.

• Çocuklar dahil olmak üzere, fiziksel ve mental kapasiteleri düşük veya cihazın kullanımına yönelik deneyimi ve bilgisi olmayan kişilerin cihazı kullanmalarına izin vermeyin. Bu kişiler makineyi, gü‐ venliklerinden sorumlu olan bir kişinin denetimi altında veya cihazın kullanı‐ mı hakkında bu kişi tarafından bilgilen‐ dirilmek kaydıyla kullanabilir.

• Çocukların cihazla oynamalarına izin vermeyin.

• Tüm ambalaj malzemelerini çocuklar‐ dan uzak tutun.

• Tüm deterjanları çocuklardan uzak tu‐ tun.

• Kapak açıkken, çocukları ve evcil hay‐ vanları cihazdan uzak tutun.

1.2 Montaj

• Tüm ambalajları çıkarın.

• Hasarlı bir cihazı monte etmeyin ya da kullanmayın.

• Cihazı, sıcaklığın 0°C'den daha az ol‐ duğu yerlere monte etmeyin ya da bu‐ ralarda kullanmayın.

• Cihazla birlikte verilen montaj talimat‐ larına uyun.

• Cihazı güvenli yapıların altına ve yanı‐ na monte edin.

• Cihaz topraklanmalıdır.

• Bilgi etiketindeki elektriksel verilerin elektrik beslemesine uygun olduğun‐ dan emin olun. Aksi durumda, bir elek‐ trikçiyi arayın.

• Her zaman doğru monte edilmiş, dar‐ belere dayanıklı bir priz kullanın.

• Priz çoğaltıcıları ve uzatma kabloları kullanmayın.

• Elektrik fişine ve kablosuna zarar ver‐ memeye özen gösterin. Cihazın elek‐ trik besleme kablosunun değiştirilmesi gerekirse, bu işlem Servis Merkezimiz‐ ce yapılmalıdır.

• Fişi prize sadece montaj tamamlandık‐ tan sonra takın. Montajdan sonra elek‐ trik fişine erişilebildiğinden emin olun.

• Cihazın fişini prizden çıkarmak için elektrik kablosunu çekmeyin. Her za‐ man fişten tutarak çekin.

• Islak eller ile elektrik kablosuna ya da fişine dokunmayın.

• Bu cihaz, E.E.C. yönergeleri ile uyum‐ ludur.

Su bağlantısı

• Su hortumlarına zarar vermemeye

özen gösterin.

• Cihazı yeni borulara veya uzun süre kullanılmamış olan borulara bağlama‐ dan önce, temiz su gelene dek suyu akıtın.

• Cihazı ilk kez kullanırken, sızıntı olma‐ dığından emin olun.

• Su giriş hortumu bir emniyet valfine ve içinden elektrik kablosunun geçtiği bir kılıfa sahiptir.

Elektrik bağlantısı

UYARI

Yangın ve elektrik çarpması riski vardır.

UYARI

Tehlikeli voltaj.

• Eğer su giriş hortumu hasar görürse, cihazın fişini derhal prizden çekin. Su giriş hortumunu değiştirmek için yetkili servise başvurun.

1.3 Kullanım amacı

• Bu cihaz aşağıdaki gibi, ev ve benzeri alanlarda kullanılmak üzere tasarlan‐ mıştır:

– Mağaza, ofis ve diğer çalışma orta‐ mlarındaki mutfak bölümleri.

– Çiftlik evleri.

– Otel, motel ve diğer konaklama tarzı yerlerdeki müşteriler tarafından.

– Pansiyon tipi ortamlar.

UYARI

Yaralanma, yanık, elektrik çarp‐ ması ya da yangın riski vardır.

• Bu cihazın teknik özelliklerini değiştir‐ meyin.

• Bıçakları ve keskin uçlu parçaları uçla‐ rı aşağı olacak şekilde çatal-bıçak se‐ petine ya da yatay konumda koyun.

• Üzerine düşülmesini önlemek için, ci‐ haz kapağını başında bulunmadığınız zamanlarda açık bırakmayın.

• Açık kapak üzerine oturmayın veya basmayın.

• Bulaşık makinesi deterjanları tehlikeli‐ dir. Deterjan ambalajının üzerindeki güvenlik talimatlarına uyun.

• Cihazdaki suyu içmeyin ya da bu suyla oynamayın.

• Program tamamlanana kadar cihaz‐ dan bulaşıkları çıkarmayın. Bulaşıklar‐ da deterjan olabilir.

• Bir program çalışırken kapağı açarsa‐ nız cihazdan sıcak buhar çıkışı olabilir.

• Cihazın içine, üzerine veya yakınına yanıcı ürünler ya da yanıcı ürünlerle ıslanmış eşyalar koymayın.

TÜRKÇE

53

• Cihazı temizlemek için su spreyi ve buhar kullanmayın.

1.4 Dahili lamba

• Bu cihazda, kapısını açtığınız zaman yanan ve kapattığınız zaman da sö‐ nen dahili bir aydınlatma lambası var‐ dır.

• Bu cihazdaki lamba, normal aydınlat‐ ma için uygun değildir.

• Lambayı değiştirmek için yetkili servisi arayın.

1.5 Elden çıkarma

UYARI

Yaralanma ya da boğulma riski.

• Cihazın fişini prizden çekin.

• Elektrik kablosunu kesin ve atın.

• Çocukların ve hayvanların cihazda ka‐ palı kalmasını önlemek için kapı kilit dilini çıkarın.

Üretici / İhracatçı :

ELECTROLUX APPLIANCES AB

BUSINESS SECTOR EMA-EMEA (SEE)

ST GÖRANSGATAN 143

SE-105 45 STOCKHOLM

SWEDEN

TEL: +46 (8) 738 60 00

FAX: +46 (8) 738 63 35 www.electrolux.com

Kullanım Ömrü Bilgisi :

Kullanım ömrü küçük ev aletlerinde 7 yıl, diğer beyaz eşya ürünlerinde ise 10 yıldır. Kullanım ömrü, üretici ve/veya ithalatçı firmanın cihazınızla ilgili yedek parça temini ve bakım süresini ifade eder.

54 www.aeg.com

2. ÜRÜN TANIMI

12

1 2 3

11

4

5

6

1

2

3

Üst püskürtme kolu

Üst püskürtme kolu

Alt püskürtme kolu

Filtreler

Bilgi etiketi

Tuz haznesi

10

3. KONTROL PANELİ

1

9 8 7 6 5 4

7

8

9

10

11

12

Su sertliği ayar düğmesi

Parlatıcı gözü

Deterjan gözü

Çatal-bıçak sepeti

Alt sepet

Üst sepet

2 3 4 5

8 7 6

1

2

3

Açma/kapama tuşu

Program dokunmatik tuşu

Program göstergeleri

Gösterge ekranı

4

Göstergeler Açıklaması

Multitab göstergesi.

ÖKO PLUS göstergesi.

5

6

7

8

Delay dokunmatik tuşu

Start dokunmatik tuşu

Göstergeler

Option dokunmatik tuşu

TÜRKÇE

55

ExtraHygiene göstergesi.

Yıkama aşaması göstergesi. Yıkama aşaması çalışırken yanar.

Durulama aşaması göstergesi. Durulama aşamaları çalışırken yanar.

Kurutma aşaması göstergesi. Kurutma aşamasına geçildiğinde yanar.

Bitiş göstergesi.

Parlatıcı göstergesi. Program çalışırken bu gösterge daima ka‐ palıdır.

Tuz göstergesi. Program çalışırken bu gösterge daima kapalı‐ dır.

Delay göstergesi.

Kapak göstergesi. Cihazın kapağı açık olduğunda veya uygun şekilde kapatılmadığında yanar.

4. PROGRAMLAR

Program

2)

1)

3)

Kirlilik derecesi

Çamaşır türü

Tümü

Tabaklar, çatal-bı‐

çaklar, tencereler ve tavalar

Çok kirli

Tabaklar, çatal-bı‐

çaklar, tencereler ve tavalar

Normal kirli

Tabaklar ve çatalbıçaklar

Program aşamaları

Ön Yıkama

45°C veya 70°C'de yıkama

Durulama

Kurutma

Ön Yıkama

70°C'de yıkama

Durulama

Kurutma

Ön Yıkama

50°C'de yıkama

Durulama

Kurutma

Seçenekler

ExtraHygiene

ÖKO PLUS

ÖKO PLUS

56 www.aeg.com

Program

4)

Kirlilik derecesi

Çamaşır türü

Yeni kirli

Tabaklar ve çatalbıçaklar

Program aşamaları

60°C'de yıkama

Durulama

Seçenekler

ExtraHygiene

5)

Normal kirli

Tabaklar ve çatalbıçaklar

Hafif kirli

Tabaklar ve çatalbıçaklar

Ön Yıkama

50°C'de yıkama

Durulama

Kurutma

55°C'de yıkama

Durulama

ExtraHygiene

ÖKO PLUS

ExtraHygiene

Normal veya hafif kirli

Narin tabaklar ve cam eşyalar

Tümü

45°C'de yıkama

Durulama

Kurutma

ÖKO PLUS

6)

Ön Yıkama

1) Cihaz, kirlilik derecesini ve sepetlerdeki bulaşık miktarını algılar. Suyun sıcaklığını ve miktarını, enerji tüketimini ve program süresini otomatik olarak ayarlar.

2) Bu programda, daha iyi hijyen sonuçları için yüksek sıcaklıkta durulama aşaması vardır.

Durulama aşamasında, sıcaklık en az 10 dakika boyunca 70°C'de kalır.

3) Bu, en sessiz yıkama programıdır. Pompa, ses seviyesini azaltmak amacıyla çok düşük bir hızda çalışır. Düşük hız nedeniyle, program süresi uzundur.

4) Bu programla yeni kirlenmiş bulaşıkları yıkayabilirsiniz. Kısa bir sürede iyi yıkama sonuçları sağlar.

5) Bu programla normal kirli tabaklar ve çatal-bıçaklar için en etkin su ve enerji kullanımına sahip olursunuz. (Bu, test enstitüleri için standart programdır).

6) Bulaşıkları hızlı şekilde durulamak için bu programı kullanın. Bu, kalan yiyeceklerin tabaklara yapışmasını ve cihazdan kötü kokuların gelmesini önler.

Bu programda deterjan kullanmayın.

Tüketim değerleri

Program

1) Süre

(dk.)

90 - 160

150 - 160

200 - 220

30

173

50 - 60

70 - 80

Enerji

(kWsa)

0.9 - 1.7

1.4 - 1.6

1.1 - 1.2

0.8

1.03

1.0 - 1.1

0.8 - 0.9

Su

(lt)

8 - 15

13 - 15

9 - 11

9

10

10 - 11

11 - 12

14 0.1

4

1) Su basıncı ve sıcaklığı, elektrik beslemesindeki dalgalanmalar, seçenekler ve bulaşıkların miktarı değerlerde değişikliğe neden olabilir.

TÜRKÇE

57

Test enstitüleri için bilgiler

Test performansı hakkında tüm gerekli bilgiler için şu adrese e-posta gönderin: [email protected]

Bilgi etiketinde bulunan ürün numarasını (PNC) not edin.

5. SEÇENEKLER

5.1 Multitab

Kombi deterjan tabletlerini kullanırken bu seçeneği etkinleştirin.

Bu seçenek, parlatıcı ve tuzun akışını devre dışı bırakır. İlgili göstergeler kapa‐ lıdır.

Program süresi artabilir.

5.2 ÖKO PLUS

Bu seçenek, son durulama aşamasında sıcaklığı düşürür.

Bu seçeneğin kullanımı enerji tüketimini

(%25'e kadar) ve program süresini azal‐ tır.

Programın sonunda bulaşıklar ıslak ola‐ bilir.

5.3 ExtraHygiene

Bu fonksiyon hijyenik açıdan daha iyi so‐ nuçlar verir. Durulama aşamasında, sı‐ caklık 10 ila 14 dakika boyunca 70°C'de kalır.

5.4 Seçeneklerin etkinleştirilmesi

Seçenekleri, bir programı çalıştırmadan

önce etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

Bir program çalışırken seçenekleri etkin‐ leştiremezsiniz veya devre dışı bıraka‐ mazsınız.

ExtraHygiene ve ÖKO PLUS fonksiyon‐ ları aynı anda etkinleştirilemez.

Option tuşuna basın

1 kez

2 kez

3 kez

4 kez

5 kez

6 kez açık kapalı açık kapalı açık açık kapalı kapalı kapalı kapalı kapalı açık açık kapalı açık kapalı kapalı kapalı

Kombi deterjan tabletlerini kullanmayı bırakırsanız, deterjan, parlatıcı ve bulaşık makinesi tuzunu ayrı olarak kullanmaya başlamadan önce, bu adımları gerçekleştirin:

1. Multitablet fonksiyonunu devre dışı bırakın.

2. Su yumuşatıcıyı en yüksek seviyeye ayarlayın.

3. Tuz haznesinin ve parlatıcı gözünün dolu olduğundan emin olun.

4. Deterjan ve bulaşıklar olmadan bir yı‐ kama aşaması ile en kısa programı başlatın.

5. Su yumuşatıcıyı bölgenizdeki su sert‐ liğine göre ayarlayın.

6. İLK KULLANIMDAN ÖNCE

1. Ayarlanan su yumuşatıcı seviyesinin bölgenizdeki su sertliği ile uyumlu olup olmadığını kontrol edin. Uyumlu değilse, su yumuşatıcıyı ayarlayın.

Bölgenizdeki su sertliği konusunda bilgi almak için yerel su idarenize başvurun.

2. Tuz haznesini doldurun.

3. Parlatıcı gözünü doldurun.

4. Su musluğunu açın.

5. İşlem kalıntıları makine içinde kalabi‐ lir. Bunları temizlemek için bir prog‐

58 www.aeg.com

ram başlatın. Deterjan kullanmayın ve sepetlere bir şey yerleştirmeyin.

6.1 Su yumuşatıcının ayarlanması

Su sertliği

Alman dereceleri

(°dH)

47 - 50

43 - 46

37 - 42

29 - 36

23 - 28

19 - 22

15 - 18

11 - 14

4 - 10

< 4

Fransız dereceleri

(°fH)

84 - 90

76 - 83

65 - 75

51 - 64

40 - 50

33 - 39

26 - 32

19 - 25

7 - 18

< 7 mmol/l

8.4. - 9.0

7.6 - 8.3

6.5 - 7.5

5.1 - 6.4

4.0 - 5.0

3.3 - 3.9

1) Fabrika konumu.

2) Bu seviyede tuz kullanmayın.

Su yumuşatıcıyı manuel ve elek‐ tronik olarak ayarlamalısınız.

2.6 - 3.2

1.9 - 2.5

0.7 - 1.8

< 0.7

Manuel ayarlama

Clarke dereceleri

58 - 63

53 - 57

46 - 52

36 - 45

28 - 35

23 - 27

18 - 22

13 - 17

5 - 12

< 5

Su yumuşatıcı ayarı

Manuel Elek‐ tronik

2

1)

2

1)

2

1)

2

1)

2

1)

2

1)

1

1

1

1

2)

Su sertliği ayar düğmesini pozisyon 1 ve‐ ya 2'ye getirin.

8

7

10

9

6

5

1)

4

3

2

1

2)

Elektronik ayarlama

1. Cihazı etkinleştirmek için açma/kapa‐ ma tuşuna basın. "Bir programın ayarlanması ve başlatılması" kısmına bakarak, cihazın ayarlama modunda olduğundan emin olun.

2. Delay ve Start tuşlarını

ve

,

göstergeleri ya‐ nıp sönmeye başlayana kadar aynı anda basılı tutun.

3. Program tuşuna basın.

ve söner.

göstergeleri

göstergesi yanıp sönme‐ ye devam eder.

• Gösterge ekranında mevcut su yu‐ muşatıcı ayarı görüntülenir. Örn.

= seviye 5.

4. Ayarı değiştirmek için Program tuşu‐ na arka arkaya basın.

TÜRKÇE

59

5. Cihazı devre dışı bırakmak ve ayarı onaylamak için açma/kapama tuşuna basın.

6.2 Tuz haznesinin doldurulması

1.

2.

3.

4.

5.

Kapağı saatin tersi yönde çevirin ve tuz haznesini açın.

Tuz haznesine 1 litre su koyun (sa‐ dece ilk çalıştırmada).

Tuz haznesini bulaşık makinesi tuzu ile doldurun.

Tuz haznesi deliğinin etrafındaki tuz‐ ları temizleyin.

Tuz haznesini kapatmak için kapağı saat yönünde çevirin.

DİKKAT

Doldururken, tuz haznesinden tuz ve su taşabilir. Korozyon riski vardır. Bunu önlemek için, tuz haznesini doldurduktan sonra bir program başlatın.

6.3 Parlatıcı gözünün doldurulması

A B

1.

2.

M AX

+

4

3

2

1

-

C

D

3.

4.

Kapağı (C) açmak için, kilit açma tu‐ şuna (D) basın.

Parlatıcı gözünü (A), 'max' işaretini geçirmeden doldurun.

Dökülen parlatıcıyı, aşırı köpük oluş‐ masını önlemek için emici bir bezle silin.

Kapağı kapatın. Açma tuşunun yeri‐ ne oturduğundan emin olun.

Bırakılan miktar seçicisini (B) ko‐ num 1 (en düşük miktar) ile ko‐ num 4 (en yüksek miktar) arasın‐ da ayarlayabilirsiniz.

7. GÜNLÜK KULLANIM

1. Su musluğunu açın.

2. Cihazı çalıştırmak için açma/kapama tuşuna basın. 'Bir programın ayarlan‐ ması ve başlatılması' kısmına baka‐ rak, cihazın ayarlama modunda ol‐ duğundan emin olun.

• Tuz göstergesi yanıyorsa, tuz haz‐ nesini doldurun.

• Parlatıcı göstergesi yanıyorsa, par‐ latıcı gözünü doldurun.

3. Bulaşıkları sepetlere yerleştirin.

4. Deterjanı ekleyin.

60 www.aeg.com

• Kombi deterjan tabletlerini kullanı‐ yorsanız, Multitab seçeneğini etkin‐ leştirin.

7.1 Deterjan kullanımı

A B

20

30

+

M AX

4

3

2

1

-

C

5. Bulaşığın tipine ve kirlilik derecesine göre doğru yıkama programını ayar‐ layın ve başlatın.

1.

2.

3.

4.

5.

Kapağı (C) açmak için, açma tuşuna

(B) basın.

Deterjanı, deterjan gözüne (A) ko‐ yun.

Programın ön yıkama aşaması var‐ sa, cihaz kapağının iç kısmına az miktarda deterjan koyun.

Deterjan tabletleri kullanacaksanız, tableti göze (A) koyun.

Kapağı kapatın. Açma tuşunun yeri‐ ne oturduğundan emin olun.

7.2 Bir programın ayarlanması ve başlatılması

Ayarlama modu

Bazı ayarların yapılabilmesi için cihazın ayar modunda olması gerekir.

Cihazı etkinleştirmek için açma/kapama tuşuna basın. Tüm program göstergeleri yanmaya başladığında ve gösterge ekra‐ nında 2 adet yatay durum çubuğu görün‐ tülediğinde cihaz ayarlama modundadır.

Kontrol paneli bu durumu göstermiyorsa, cihaz ayarlama moduna girene dek aynı anda Delay ve Start tuşlarını basılı tutun.

Gecikmeli başlatma olmadan bir programın başlatılması

1. Su musluğunu açın.

2. Cihazı çalıştırmak için açma/kapama tuşuna basın. Cihazın ayarlama mo‐ dunda olduğundan emin olun.

3. Cihazın kapağını kapatın.

4. Ayarlamak istediğiniz programın gös‐ tergesi yanana kadar Program tuşu‐ na arka arkaya basın. Uygun seçe‐ nekleri de ayarlayabilirsiniz.

• Programının süresi gösterge ekra‐ nında yanıp söner.

• Program için öngörülen aşama göstergeleri yanar.

5. Programı başlatmak için Start tuşuna basın.

• Program başladığında, sadece ça‐ lışan aşamanın simgesi yanar.

• Program süresi 1 dakikalık kade‐ melerle azalmaya başlar.

Gecikmeli başlatma ile bir programın başlatılması

1. Programı ayarlayın.

2. Gösterge ekranında ayarlamak iste‐ diğiniz gecikme süresi görünene dek

Delay tuşuna arka arkaya basın (1 ila

24 saat).

• Delay göstergesi yanar.

• Gecikme süresi gösterge ekranın‐ da yanıp söner.

• Program için öngörülen aşama göstergeleri söner.

3. Geri sayımı başlatmak için Start tuşu‐ na basın.

• Geri sayım 1 saatlik kademelerle azalmaya başlar.

Geri sayım işlemi sona erdiğinde, prog‐ ram çalışmaya başlar. Çalışmakta olan aşamanın gösterge ışığı yanar.

Cihaz çalışırken kapağın açılması

Kapağı açarsanız, cihaz durur. Kapağı kapattığınızda, cihaz duraklatıldığı nok‐ tadan itibaren devam eder.

Geri sayım sırasında gecikmeli başlatmanın iptal edilmesi

Gecikmeli başlatmayı iptal ettiğinizde, program da iptal edilir.

1. Tüm program göstergeleri yanana ve gösterge ekranında 2 yatay durum

çubuğu belirene kadar Delay ve Start tuşlarını aynı anda basılı tutun.

2. Programı yeniden ayarlayın.

Programın iptal edilmesi

1. Tüm program göstergeleri yanana ve gösterge ekranında 2 yatay durum

çubuğu belirene kadar Delay ve Start tuşlarını aynı anda basılı tutun.

Yeni bir program başlatmadan

önce deterjan gözünde deterjan bulunduğundan emin olun.

Program sonunda

Gösterge ekranında 0 görüntülenir ve bi‐ tiş göstergesi yanar.

TÜRKÇE

61

1. Cihazı devre dışı bırakmak için açma/ kapama tuşuna basın.

2. Su musluğunu kapatın.

Açma/kapama tuşuna basmazsa‐ nız, programın sonunda AUTO

OFF fonksiyonu birkaç dakika sonra cihazı otomatik olarak dev‐ re dışı bırakır.

Bu, enerji tüketimini azaltmaya yardımcı olur.

Önemli

• Bulaşıkları makineden çıkarmadan ön‐ ce soğumalarını bekleyin. Sıcak bula‐ şıklar kolayca zarar görebilir.

• İlk olarak alt sepeti, daha sonra üst se‐ peti boşaltın.

• Cihazın yan kısımlarında ve kapağın‐ da su olabilir. Paslanmaz çelik, tabak‐ lara göre daha çabuk soğur.

8. İPUÇLARİ VE YARARLİ BİLGİLER

8.1 Su yumuşatıcısı

Sert su, cihazda hasara ve kötü yıkama sonucuna neden olabilen yüksek miktar‐ da mineral içerir. Su yumuşatıcı bu mine‐ ralleri nötr hale getirir.

Bulaşık makinesi tuzu, su yumuşatıcıyı temizler ve iyi durumda tutar. Su yumu‐ şatıcısının doğru miktarda ayarlanması

önemlidir. Su yumuşatıcısının doğru mik‐ tarda bulaşık makinesi tuzunu ve suyu kullanmasını sağlar.

8.2 Tuz, parlatıcı ve deterjan kullanımı

• Sadece bulaşık makinesi tuzu, parlatı‐ cısı ve deterjanı kullanın. Diğer ürünler cihazınıza zarar verebilir.

• Parlatıcı, son durulama aşamasında bulaşıkların çizilmeden ve lekelenme‐ den kurumasını sağlar.

• Kombi deterjan tabletleri, parlatıcı ve ilave maddeleri barındırır. Bu tabletle‐ rin, bölgenizdeki su sertliği için uygun olduğundan emin olun. Ürünlerin am‐ balajının üzerindeki talimatlara bakın.

• Deterjan tabletleri kısa programlarda tamamen çözünmezler. Yemek takım‐ larının üzerinde deterjan artıklarının kalmaması için, tabletleri uzun prog‐ ramlarla kullanmanızı öneririz.

Gereğinden fazla deterjan kullan‐ mayın. Deterjan paketindeki tali‐ matlara bakın.

8.3 Bulaşıkların sepetlere yerleştirilmesi

Bulaşıkların sepetlere yerleştiril‐ mesine ilişkin örneklerin bulun‐ duğu, ürünle birlikte verilen kitap‐

çığa bakın.

• Bu cihazı, sadece bulaşık makinesin‐ de güvenli şekilde yıkanabilir olan bu‐ laşıkları yıkamak için kullanın.

62 www.aeg.com

• Ağaç, boynuz, alüminyum, kalay-kur‐ şun ve bakırdan yapılmış cisimleri ci‐ haza koymayın.

• Suyu emebilen nesneleri (süngerler, toz bezleri) cihazın içine koymayın.

• Bulaşıklarda kalan yiyecekleri alın.

• Kalan yanmış yiyecekleri kolayca te‐ mizlemek için, cihaza koymadan önce tencere ve tavaları su içinde bekletin.

• İçi boş bulaşıkları (fincanlar, bardaklar ve tavalar) ağızları aşağı gelecek şe‐ kilde yerleştirin.

• Çatal-bıçakların ve tabakların birbirleri‐ ne yapışmamasını sağlayın. Kaşıkları diğer çatal-bıçaklar ile karıştırın.

• Bardakların diğer bardaklara temas et‐ mediğinden emin olun.

• Küçük bulaşıkları çatal-bıçak sepetine koyun.

• Hafif bulaşıkları üst sepete koyun.

Bunların hareket etmediğinden emin olun.

• Bir programı başlatmadan önce, püs‐ kürtme kollarının rahatça hareket ede‐ bildiğinden emin olun.

8.4 Bir programa başlamadan

önce

Şunlardan emin olun:

• Filtreler temiz olmalı ve doğru şekilde yerleştirilmelidir.

• Püskürtme kolları tıkanmamış olmalı‐ dır.

• Bulaşıklar sepete doğru yerleştirilmeli‐ dir.

• Program, bulaşık tipine ve kirlilik dere‐ cesine uygun olmalıdır.

• Doğru miktarda deterjan kullanılmalı‐ dır.

• (Kombi deterjan tabletleri kullanma‐ dığınız takdirde) bulaşık makinesi tuzu ve parlatıcısı kullanılmalıdır.

• Tuz haznesinin kapağı sıkı olmalıdır.

9. BAKIM VE TEMİZLİK

UYARI

Bakım işleminden önce, cihazı devre dışı bırakın ve elektrik fişini prizden çekin.

9.1 Filtrelerin temizlenmesi

C

C

Kirli filtreler ve tıkalı püskürtme kolları yıkamadan alınacak sonu‐ cu kötüleştirir.

Düzenli olarak kontrol yapın ve gerekirse bunları temizleyin.

1.

Filtreyi (A) saatin tersi yönde çevirip

çıkarın.

A

B

A1

A2

2.

3.

4.

5.

TÜRKÇE

63

Filtreyi (A) sökmek için (A1) ve (A2) parçalarını ayırın.

Filtreyi (B) çıkarın.

Filtreleri suyla yıkayın.

Filtreyi (B) yeniden takmadan önce, hazne içinde veya haznenin etrafın‐ da yiyecek ya da kir kalıntısı olma‐ dığından emin olun.

6.

7.

Filtrenin (B), 2 kılavuz (C) altında doğru şekilde konumlandırıldığından emin olun.

Filtreyi (A) bir araya getirin ve yeni‐ den filtre (B) içine yerleştirin. Kilitle‐ nene kadar saat yönünde çevirin.

Filtrelerin yanlış konumlanması, tatmin edici olmayan yıkama so‐ nuçlarına ve cihazın zarar gör‐ mesine neden olabilir.

9.2 Püskürtme kollarının temizlenmesi

Püskürtme kollarını çıkarmayın.

Püskürtme kollarındaki delikler tıkanırsa, kalan kir parçalarını ince sivri bir cisim ile

çıkarın.

9.3 Dış temizlik

Cihazı yumuşak nemli bir bezle temizle‐ yin.

Sadece nötr deterjanlar kullanın. Aşındı‐ rıcı ürünleri, aşındırıcı temizleme bezleri‐ ni veya çözücüleri kullanmayın.

9.4 İç temizlik

Düzenli olarak kısa süreli programlar kul‐ lanıyorsanız, cihazınızın içerisinde yağ ve kireç birikebilir.

Bunu önlemek için, ayda en az 2 kez uzun süreli programlar çalıştırmanızı

öneririz.

10. SORUN GİDERME

Cihaz çalışmıyor veya çalışırken bir an‐ da duruyor.

Servis ile temasa geçmeden önce, soru‐ na bir çözüm sunan bilgilere bakın.

Bazı arızalarda, gösterge ekranında bir alarm kodu gösterilir:

- Cihaz su almıyor.

Sorun

Cihaz çalışmıyor.

Olası çözüm

- Cihaz suyu boşaltmıyor.

- Taşma tespit aygıtı çalışıyor.

UYARI

Kontrolleri yapmadan önce cihazı kapayın.

Elektrik fişinin prize takılı olduğundan emin olun.

Sigorta kutusunda hasarlı bir sigorta bulun‐ madığından emin olun.

64 www.aeg.com

Sorun

Program başlamıyor.

Cihaz suyla dolmuyor.

Cihaz suyu boşaltmıyor.

Taşma tespit aygıtı çalışıyor.

Kontroller sonrasında, cihazı çalıştırın.

Program duraklatıldığı noktadan itibaren

çalışmaya devam eder.

Sorun tekrarlanırsa, yetkili servisi arayın.

Gösterge ekranında başka alarm kodları gösterilirse, yetkili servisi arayın.

10.1 Yıkama sonuçları ve kurutma sonuçları tatmin edici değilse

Bardak ve tabaklarda beyazımsı çizikler ve lekeler ya da mavimsi katmanlar varsa

• Verilen parlatıcı miktarı çok fazladır.

Parlatıcı miktarı seçicisini daha düşük seviyeye ayarlayın.

• Çok fazla deterjan kullanılmıştır.

Bardak ve tabakların üzerinde lekeler ve kurumuş su damlacıkları

• Verilen parlatıcı miktarı yeterli değildir.

Parlatıcı miktarı seçicisini daha yüksek seviyeye ayarlayın.

• Sebebi deterjanın kalitesi olabilir.

Olası çözüm

Cihazın kapağının kapalı olduğundan emin olun.

Start tuşuna basın.

Gecikmeli başlatma ayarlanmış ise, ayarı ip‐ tal edin ya da geri sayımın bitişini bekleyin.

Su musluğunun açık olduğundan emin olun.

Su besleme basıncının çok düşük olma‐ dığından emin olun. Bu bilgi için, yerel su idarenizi arayın.

Su musluğunun tıkalı olmadığından emin olun.

Giriş hortumundaki filtrenin tıkalı olmadığın‐ dan emin olun.

Giriş hortumunda bükülmeler olmadığından emin olun.

Lavabo giderinin tıkalı olmadığından emin olun.

Tahliye hortumunda bükülmeler olmadığın‐ dan emin olun.

Su musluğunu kapatın ve yetkili servisi ara‐ yın.

Bulaşıklar ıslak

• Programda kurutma aşaması yoktur veya düşük sıcaklıklı bir kurutma aşa‐ ması vardır.

• Parlatıcı gözü boştur.

• Bunun nedeni parlatıcı kalitesi olabilir.

• Bunun nedeni kombi deterjan tabletle‐ rinin kalitesi olabilir. Farklı bir marka kullanın veya parlatıcı gözünü aktive edin ve kombi deterjan tabletleriyle parlatıcıyı birlikte kullanın.

Olası diğer sebepler için 'İPUÇ‐

LARI VE YARARLI BİLGİLER'

BÖLÜMÜNE BAŞVURUN.

10.2 Parlatıcı gözünün etkinleştirilmesi

Parlatıcı gözünün etkinleştirilmesi sade‐ ce Multitab seçeneği aktifken mümkün‐ dür.

1. Cihazı etkinleştirmek için açma/kapa‐ ma tuşuna basın. "Bir programın ayarlanması ve başlatılması" kısmına bakarak, cihazın ayarlama modunda olduğundan emin olun.

2. Delay ve Start tuşlarını

ve

,

göstergeleri ya‐ nıp sönmeye başlayana kadar aynı anda basılı tutun.

3. Option tuşuna basın.

ve ri söner.

göstergele‐

göstergesi yanıp sönmeye devam eder.

• Gösterge ekranında geçerli ayar gösterilir.

Parlatıcı gözü kapalı

Parlatıcı gözü açık

TÜRKÇE

65

4. Ayarı değiştirmek için Option tuşuna basın.

5. Cihazı devre dışı bırakmak ve ayarı onaylamak için açma/kapama tuşuna basın.

6. Verilen parlatıcı miktarını ayarlayın.

7. Parlatıcı gözünü doldurun.

11. TEKNİK BİLGİLER

Boyutlar

Elektrik bağlantısı

Su besleme basıncı

Su beslemesi

Kapasite

Enerji tüketimi

1)

Genişlik / Yükseklik / Derin‐ lik (mm)

Bilgi etiketine bakın.

Gerilim

Frekans

Min. / maks. (bar / MPa)

Soğuk su veya sıcak su

2)

Yerleştirme ayarları

Açık bırakma modu

Kapalı modu

596 / 818 - 898 / 575

220-240 V

50 Hz

(0.5 / 0.05 ) / (8 / 0.8 ) maks. 60°C

12

0.10 W

0.10 W

1) Su giriş hortumunu 3/4" vida dişli bir su musluğuna bağlayın.

2) Sıcak su alternatif enerji kaynaklarından (ör. güneş panelleri, rüzgar) geliyorsa, enerji tüketimini azaltmak için sıcak su kaynağını kullanın.

12. ÇEVREYLE İLGİLİ BİLGİLER

Şu sembole sahip malzemeler geri dönüştürülebilir . Ambalajı geri dönüşüm için uygun konteynerlere koyun.

Elektrikli ve elektronik cihaz atıklarının geri dönüşümüne ve çevre ve insan sağlığının korunmasına yardımcı olun. Ev atığı sembolü bulunan cihazları atmayın. Ürünü yerel geri dönüşüm tesislerinize gönderin ya da belediye ile irtibata geçin.

AEEE Yönetmeliğine Uygundur.

66 www.aeg.com

TÜRKÇE

67

www.aeg.com/shop

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project