AEG | F88072VI0P | User manual | Aeg F88072VI0P Пайдаланушы нұсқаулығы

Aeg F88072VI0P Пайдаланушы нұсқаулығы
FAVORIT 88072 VI0P
KK Қолдану туралы нұсқаулары
ROManual de utilizare
RU Инструкция по эксплуатации
UK Інструкція
2
20
37
55
2
www.aeg.com
МАЗМҰНЫ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
ҚАУІПСІЗДІК НҰСҚАУЛАРЫ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
БҰЙЫМ СИПАТТАМАСЫ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
БАСҚАРУ ПАНЕЛІ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
БАҒДАРЛАМАЛАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
ФУНКЦИЯЛАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
БІРІНШІ ҚОЛДАНҒАНҒА ДЕЙІН . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
ӘРКҮНДІК ҚОЛДАНУ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
АҚЫЛ-КЕҢЕС . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
КҮТУ МЕНЕН ТАЗАЛАУ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
АҚАУЛЫҚТЫ ТҮЗЕТУ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
ТЕХНИКАЛЫҚ АҚПАРАТ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
ТАМАША НӘТИЖЕЛЕРГЕ ЖЕТУ
AEG бұйымын таңдағаныңызға рахмет. Біз көптеген жылдар бойы, өмір сүруді барынша
жеңілдетуді алға мақсат етіп қоя отырып, үздік технологияға негізделген, әдеттегі
тұрмыстық техникада кездесе бермейтін функциялармен жабдықталған, мінсіз жұмыс
жасайтын құрылғыларды өндіріп келеміз. Бірнеше минут уақытыңызды бөліп,
құрылғының мүмкіндігін толық пайдалану үшін нұсқаулықпен танысып шығыңыз.
Біздің веб-сайтқа барып келесіні қараңыз:
Қолдануға қатысты кеңестер, кітапшалар, ақаулықты түзету, қызмет көрсету
туралы ақпарат:
www.aeg.com
Сізге барынша жақсы қызмет көрсету үшін өніміңізді мына жерге тіркеңіз:
www.aeg.com/productregistration
Құрылғыңызға қажетті керек-жарақтарды, шығынды материалдарды және
фирмалық қосалқы бөлшектерді сатып алу үшін:
www.aeg.com/shop
ТҰТЫНУШЫҒА КӨМЕК, ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ
Фирмалық заттарды қолдануды ұсынамыз.
Қызмет көрсету орталығына хабарласқанда келесі деректердің дайын болуын
қамтамасыз етіңіз.
Деректерді техникалық ақпарат тақтайшасынан табуға болады. Үлгісі, Өнім нөмірі,
Сериялық нөмірі
Ескерту / Абайлаңыз - Қауіпсіздік туралы маңызды мағлұмат.
Жалпы мағлұматтар менен кеңестер
Қорғаған ортаға зиян келдірмей пайдалану туралы нұсқаулар
Өндіруші ескертусіз өзгеріс енгізу құқығына ие.
ҚАЗАҚ
1.
3
ҚАУІПСІЗДІК НҰСҚАУЛАРЫ
Құрылғыны орнатып іске қолданар
алдында бірге жеткізілген
нұсқауларды мұқият оқып шығыңыз.
Құрылғыны дұрыс орнатпау мен
дұрыс пайдаланбау нәтижесінде адам
жарақат алса және ақаулық орын алса
өндіруші жауапты емес. Нұсқаулықты
келешекте қарап жүру үшін үнемі
сақтап қойыңыз.
Электртоғына қосу
Назарыңызда болсын!
Өрт шығу және электр қатеріне
ұшырау қаупі бар.
• Кембағал, сезім мүкістігі бар немесе
ақыл-есі кем, құрылғыны қолдану
тәжірибесі жоқ немесе қолдана
білмейтін адамдарға, балаларға
оны іске қосуға рұқсат бермеңіз.
Олар осы құрылғыны өз қауіпсіздігін
қамтамасыз ететін адамның
нұсқауы немесе қадағалауы
бойынша пайдалануға тиіс.
• Балаларға құрылғымен ойнауға
рұқсат бермеңіз.
• Орам материалдарының барлығын
балалардан алыс ұстаңыз.
• Жуғыш заттардың барлығын
балалардан алыс ұстаңыз.
• Құрылғының есігі ашық тұрғанда,
балалар мен үй жануарларын алыс
ұстаңыз.
• Құрылғыны міндетті түрде жерге
тұйықтау қажет.
• Техникалық ақпарат
тақтайшасындағы электр
параметрлерінің электр желісіндегі
параметрлерге сай келетініне көз
жеткізіңіз. Сай келмесе, электршіге
хабарласыңыз.
• Әрқашан дұрыс орнатылған,
қатерден сақтандырылған
розетканы қолданыңыз.
• Көп тармақты адаптерлер мен
ұзартқыш сымдарды қолданбаңыз.
• Құрылғының ашасына және сымына
зақым келтірмеңіз. Құрылғының
қорек сымын ауыстыру қажет болса,
оны міндетті түрде қызмет көрсету
орталығы жүзеге асыруға тиіс.
• Құрылғының ашасын розеткаға тек
құрылғыны орнатып болғаннан кейін
ғана жалғаңыз. Орнатып болғаннан
кейін ашаның қол жететін жерде
тұрғанына көз жеткізіңіз.
• Құрылғыны тоқтан ажырату үшін
сымынан тартпаңыз. Әрқашан
ашасынан тартып суырыңыз.
• Қорек сымын немесе ашасын су
қолмен ұстамаңыз.
• Бұл құрылғы E.E.C. ережелеріне сай
келеді.
1.2 Орнату
Суға қосу
1.1 Балалар мен дәрменсіз
адамдардың қауіпсіздігі
Назарыңызда болсын!
Тұншығып қалу, жарақат алуы
немесе мүгедек болып қалу
қаупі бар.
• Орам материалдарының барлығын
алыңыз.
• Бүлінген құрылғыны орнатпаңыз
немесе іске қоспаңыз.
• Құрылғыны температурасы 0 °C
градустан төмен жерге орнатпаңыз
немесе қолданбаңыз.
• Құрылғымен бірге берілген орнату
бойынша нұсқауларды орындаңыз.
• Құрылғының үсті мен жан-жағын
қоршаған конструкциялардың
қауіпсіз болуын қамтамасыз етіңіз.
• Су қосылымы түтіктеріне ешбір
зақым келтірмеңіз.
• Құрылғыны жаңа құбырларға
немесе ұзақ уақыт қолданылмаған
құбырларға жалғамай тұрып, суын
тазарғанша ағызыңыз.
• Құрылғыны алғаш рет қолданған
кезде еш жерінен су ақпай
тұрғанына көз жеткізіңіз.
• Су құятын түтік, ішіне сым өткізілген
екі қабат қаптамадан тұрады және
қауіпсіздік клапанымен
жабдықталған.
4
www.aeg.com
•
•
•
Назарыңызда болсын!
Қатерлі кернеу.
• Егер су құятын түтік бүлінсе, ашаны
дереу розеткадан суырыңыз. Су
құятын түтікті ауыстыру үшін Қызмет
көрсету орталығына хабарласыңыз.
1.3 Қолданылуы
• Бұл құрылғы үйде және сол сияқты
төменде аталған жерлерде
қолдануға арналған:
– Дүкендердің, кеңселердің және
басқа жұмыс орындарының
қызметкерлерге арналған ас
бөлмелерінде
– Фермадағы үйлерде
– Қонақ үйлерде, мотельдер мен
басқа да тұрғынды жерлерде
– Төсек және таңғы аспен
қамтамасыз ететін жерлерде.
Назарыңызда болсын!
Жарақат алу, күйіп қалу, электр
немесе өрт қаупі бар.
• Бұл құрылғының техникалық
сипаттамасын өзгертпеңіз.
• Өткір ұшты пышақтар мен ас
құралдарының ұштарын төмен
қаратып немесе көлденеңінен қойып
•
•
•
•
•
ас құралдарына арналған себетке
салыңыз.
Құрылғының есігі ашық тұрған кезде
соғылып қалмас үшін қараусыз
қалдырмаңыз.
Ашық тұрған есікке отырмаңыз
немесе үстіне шықпаңыз.
Ыдыс жуғыш машинаға арналған
жуғыш заттар қауіпті. Жуғыш заттың
орамында көрсетілетін нұсқауларды
орындаңыз.
Құрылғыдағы сумен ойнауға немесе
ішуге болмайды.
Ыдыстарды бағдарлама
аяқталғанша құрылғыдан алмаңыз.
Ыдыстарда жуғыш зат болуы
мүмкін.
Бағдарлама орындалып тұрғанда
құрылғы есігін ашсаңыз, ыстық бу
шығуы мүмкін.
Тұтанғыш заттарды немесе ішіне
тұтанғыш зат салынған дымқыл
заттарды құрылғының ішіне, қасына
немесе үстіне қоймаңыз.
Құрылғыны тазалау үшін сулы
спрейді және буды қолданбаңыз.
1.4 Құрылғыны тастау
Назарыңызда болсын!
Жарақат алу немесе тұншығып
қалу қаупі бар.
• Құрылғыны электр желісінен
ажыратыңыз.
• Қуат сымын кесіп алыңыз да,
қоқысқа тастаңыз.
• Балалар мен жануарлар құрылғыға
қамалып қалмас үшін есіктің
бекітпесін алыңыз.
ҚАЗАҚ
5
2. БҰЙЫМ СИПАТТАМАСЫ
1
2
3
12
11
10
9
8
1 Ең үстіңгі бүріккіш түтік
2 Үстіңгі бүріккіш түтік
3 Астыңғы бүріккіш түтік
4 Сүзгілер
5 Техникалық ақпарат тақтайшасы
6 Тұз сауыты
7 Су кермектігі тетігі
8 Шайғыш зат үлестіргіші
9 Жуғыш зат үлестіргіші
10 Ас құралдары себеті
11 Астыңғы себет
12 Үстіңгі себет
2.1 Beam-on-Floor
Beam-on-Floor - құрылғы есігінің
астыңғы жағындағы еденнен көрінетін
жарық.
7
6 5
4
• Бағдарлама жұмыс істей бастаған
кезде, қызыл жарық пайда болады
да, бағдарламаның соңына дейін
жанып тұрады.
• Бағдарлама аяқталған кезде, жасыл
жарық жанады.
• Құрылғыда ақаулық пайда болған
кезде, қызыл жарық жыпылықтайды.
Құрылғыны сөндірген кезде
Beam-on-Floor сөнеді.
6
www.aeg.com
3. БАСҚАРУ ПАНЕЛІ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1 Қосу/өшіру түймешігі
6 ÖKO PLUS сенсорлық түймешігі
2 Бейнебет
7 Multitab сенсорлық түймешігі
3 Delay сенсорлық түймешігі
4 Program сенсорлық түймешігі
8 RESET сенсорлық түймешігі
9 Индикатор шамдар
5 ExtraHygiene сенсорлық түймешігі
Индикатор
шамдар
Сипаттама
Тұз индикаторы. Бағдарлама жұмыс істеп тұрған кезде осы
индикатор сөніп тұрады.
Шайғыш зат индикаторы. Бағдарлама жұмыс істеп тұрған
кезде осы индикатор сөніп тұрады.
Аяқтау индикаторы.
4. БАҒДАРЛАМАЛАР
Бағдарлама
Ластану дәрежесі
Кірдің түрі
Бағдарлама
циклдар
11)
Барлығы
Фарфор ыдыс, ас
құралдары,
кәстрөлдер мен
табалар
Алғашқы жуу
ExtraHygiene2)
Жуу 45 °C градустан ÖKO PLUS2)
70 °C дейін
Шаю циклдары
Құрғату
23)
Қатты ластанған
Фарфор ыдыс, ас
құралдары,
кәстрөлдер мен
табалар
Алғашқы жуу
Жуу 70 °C
Шаю циклдары
Құрғату
34)
Жаңа ластанған
Жуу 60 °C
Фарфор ыдыс-аяқ Шаю
пен ас құралдары
ExtraHygiene
45)
Қалыпты
ластанған
Фарфор ыдыс-аяқ
пен ас құралдары
ExtraHygiene2)
ÖKO PLUS2)
Алғашқы жуу
Жуу 50 °C
Шаю циклдары
Құрғату
Функциялар
ÖKO PLUS
ҚАЗАҚ
Бағдарлама
Ластану дәрежесі
Кірдің түрі
Бағдарлама
циклдар
5
Қалыпты
Жуу 55 °C
ластанған
Шаю циклдары
Фарфор ыдыс-аяқ
пен ас құралдары
ExtraHygiene
66)
Аралас ластық
Фарфор ыдыс, ас
құралдары,
кәстрөлдер мен
табалар
Алғашқы жуу
Жуу 70 °C
Шаю циклдары
Құрғату
ÖKO PLUS
7
Қалыпты не
шамалы
ластанған
Осал ыдыс-аяқ
пен шыны ыдыс
Жуу 45 °C
Шаю циклдары
Құрғату
ÖKO PLUS
87)
Барлығы
Алғашқы жуу
7
Функциялар
1) Құрылғы себеттердегі заттардың қаншалықты ластанғанын және заттардың санын
анықтай алады. Ол судың температурасы мен мөлшерін, қуаттың тұтынылу
шамасы мен бағдарлама уақытын автоматты түрде реттейді.
2) ExtraHygiene және ÖKO PLUS функцияларын бірге пайдалану мүмкін емес. Егер
ExtraHygiene функциясын орнатса, ÖKO PLUS сөнеді.
3) Бұл бағдарламаның жуу нәтижесін жақсартуға арналған жоғары температурада
шаю циклы бар. Шаю циклі кезінде температура кем дегенде 10 минут 70 °C
градуста тұрады.
4) Осы бағдарламамен жаңа ластанған ыдыстарды жууға болады. Бұл қысқа уақыт
ішінде жақсы нәтиже береді.
5) Осы бағдарламаны қолданып, қалыпты кірлеген фарфор ыдыс-аяқ пен ас
құралдарын жуғанда, су мен қуат барынша тиімді жұмсалады. (Бұл сынақ
мекемелеріне арналған стандартты бағдарлама).
6) Осы бағдарламамен ыдыстардағы аралас ластықты жууға болады. Қатты
ластанған ыдыстарды астыңғы себетке және қалыпты ластанған ыдыстарды үстіңгі
себетке салыңыз. Астыңғы себеттегі судың қысымы мен температурасы үстіңгі
себетпен салыстырғанда жоғары болады.
7) Бұл бағдарламаны ыдыстарды жылдам шаю үшін қолданыңыз. Бұл қалдықтардың
ыдыстарға жабысып, құрылғыдан жағымсыз иіс шығуына жол бермейді.
Бұл бағдарламаны қолданғанда, жуғыш заттарды пайдаланбаңыз.
Тұтыну мәндері
Бағдарлама1)
Ұзақтық
(мин)
Қуат
(кВт)
Су
(л)
1
40 - 150
0.6 - 1.4
7 - 14
2
150 - 160
1.4 - 1.6
13 - 15
8
www.aeg.com
Бағдарлама1)
Ұзақтық
(мин)
Қуат
(кВт)
Су
(л)
3
30
0.8
9
4
195
0.92
10.2
5
55 - 65
1.0 - 1.2
10 - 11
6
130 - 140
1.3 - 1.5
14 - 15
7
70 - 80
0.8 - 0.9
11 - 12
8
14
0.1
4
1) Мәндерді судың қысымы мен температурасы, электр қуатының ауытқуы,
параметрлер және ыдыс-аяқтың мөлшері өзгертуі мүмкін.
Сынақ институттарына арналған ақпарат
Сынақ өткізуге қажетті ақпараттар туралы хабарларды мына эл.поштаға
жолдаңыз.
info.test@dishwasher-production.com
Техникалық ақпарат тақтайшасындағы құрылғының нөмірін (PNC) жазып
қойыңыз.
5. ФУНКЦИЯЛАР
Параметрлерді бағдарламаны
бастамай тұрып іске қосыңыз
немесе сөндіріңіз.
Параметрлерді бағдарлама
жұмыс істеп тұрған кезде қосу
немесе сөндіру мүмкін емес.
Егер бір немесе бірнеше
параметрлер орнатылса, тиісті
индикаторлардың
бағдарламаларды бастамай
тұрып қосылғанына көз
жеткізіңіз.
5.1 ExtraHygiene
Осы функцияны пайдаланғанда
тазалық барынша жақсы сақталады.
Шаю циклі кезінде температура кем
дегенде 10 минут 70 °C градуста
тұрады.
ExtraHygiene функциясын іске қосу
1. ExtraHygiene түймешігін басыңыз.
Тиісті индикатор жанады.
Бейнебетте бағдарлама
ұзақтығының мәні жаңартылып
көрсетіледі.
• Егер бұл параметр
бағдарламада жұмыс істемесе,
ҚАЗАҚ
тиісті индикатор 3 рет жылдам
жыпылықтайды да, содан кейін
сөнеді.
5.2 ÖKO PLUS
Бұл функция соңғы шаю циклының
температурасын азайтады.
Осы функцияны пайдаланған кезде
қуат мөлшері (25% пайызға дейін)
азайып, бағдарламаның уақыты
қысқарады.
Бағдарламаның соңында ыдыстар
дымқыл болуы мүмкін.
ÖKO PLUS функциясын іске қосу
1. ÖKO PLUS түймешігін басыңыз.
Тиісті индикатор жанады.
Бейнебетте бағдарлама
ұзақтығының мәні жаңартылып
көрсетіледі.
• Егер бұл параметр
бағдарламада жұмыс істемесе,
тиісті индикатор 3 рет жылдам
жыпылықтайды да, содан кейін
сөнеді.
5.3 Multitab
Бұл параметрді аралас жуғыш
таблеткаларды қолданғанда ғана іске
қосыңыз.
Бұл параметр шайғыш зат пен тұзды
ағызбай тоқтатады. Тиісті
индикаторлар сөніп тұрады.
Бағдарламаның уақыты ұзарады.
Multitab функциясын іске қосу
1. Multitab түймешігін басыңыз, тиісті
индикатор жанады.
Егер аралас таблетканы қолдануды
тоқтатсаңыз, жуғыш зат, шайғыш зат
мен ыдыс жуғыш тұзды жеке-жеке
қолданар алдында мына қадамдарды
орындаңыз:
1. Су жұмсартқышты ең үлкен мәнге
қойыңыз.
2. Тұз сауыты мен шайғыш зат
үлестіргішінің толы екеніне көз
жеткізіңіз.
3. Шаю циклы бар ең қысқа жуу
бағдарламасын, жуғыш зат
9
қолданбай және ыдыс салмай
орындаңыз.
4. Су жұмсартқышты өзіңіз тұратын
жердегі судың кермектігіне
лайықтап қойыңыз.
5. Шайғыш заттың қосылатын
мөлшерін реттеңіз.
5.4 Дыбыстық сигналдар
Құрылғыда ақау пайда болған кезде,
су жұмсартқыштың деңгейін реттеген
кезде және бағдарлама аяқталғанда
дыбыстық сигналдар естіледі.
Әдетте бұл дыбыстық сигналдар
қосылып тұрады, бірақ оларды
сөндіруге болады.
Дыбыстық сигналдарды қалай
сөндіруге болады
1. Құрылғыны іске қосу үшін қосу/
сөндіру түймешігін басыңыз.
Құрылғының параметрлерді орнату
режимінде тұрғанына көз жеткізіңіз,
"Бағдарламаны орнату және
бастау" тарауын қараңыз.
2. (4) және (5) түймешіктерін (3), (4)
және (5) түймешіктерінің
индикаторлары жыпылықтай
бастағанша бірге басып ұстап
тұрыңыз.
3. (5) түймешігін басыңыз,
• (3) және (4) түймешіктерінің
индикаторлары сөнеді.
• (5) түймешігінің индикаторы
жыпылықтауын жалғастырады.
• Бейнебетте ағымдық параметр
көрсетіледі.
Дыбыстық
сигналдар
қосулы.
Дыбыстық
сигналдар
сөндірулі.
4. Параметрді өзгерту үшін (5)
түймешігін басыңыз.
5. Құрылғыны сөндіру және
параметрді растау үшін қосу/
сөндіру түймешігін басыңыз.
10 www.aeg.com
6. БІРІНШІ ҚОЛДАНҒАНҒА ДЕЙІН
1. Су жұмсартқыштың қойылған
деңгейі тұратын жеріңіздегі судың
кермектігіне сай келетініне көз
жеткізіңіз. Сай келмесе, су
жұмсартқыштың деңгейін реттеңіз.
Тұратын жеріңіздегі судың
кермектігін, жергілікті сумен
жабдықтау мекемесіне хабарласып
біліңіз.
2. Тұз сауытын толтырыңыз.
3. Шайғыш зат үлестіргішін
толтырыңыз.
4. Су құятын шүмекті ашыңыз.
5. Құрылғыда өндіру үрдісінің
қалдықтары қалуы мүмкін. Оларды
тазалау үшін бағдарламаны
бастаңыз. Жуғыш затты
қолданбаңыз және себеттерді
толтырмаңыз.
6.1 Су жұмсартқышты реттеу
Су жұмсартқыш
реттеу
Судың кермектігі
Германия
градусы
(°dH)
Франция
градусы
(°fH)
ммоль/л
Кларк
градусы
Қолдан
Элект
ронды
тәсілм
ен
47 - 50
84 - 90
8.4. - 9.0
58 - 63
2 1)
10
43 - 46
76 - 83
7.6 - 8.3
53 - 57
2 1)
9
37 - 42
65 - 75
6.5 - 7.5
46 - 52
21)
8
29 - 36
51 - 64
5.1 - 6.4
36 - 45
21)
7
23 - 28
40 - 50
4.0 - 5.0
28 - 35
21)
6
19 - 22
33 - 39
3.3 - 3.9
23 - 27
21)
51)
15 - 18
26 - 32
2.6 - 3.2
18 - 22
1
4
11 - 14
19 - 25
1.9 - 2.5
13 - 17
1
3
4 - 10
7 - 18
0.7 - 1.8
5 - 12
1
2
<4
<7
< 0.7
<5
12)
12)
1) Зауытта орнатылған параметр.
2) Тұзды осы деңгейге қойып қолданбаңыз.
Су жұмсартқышты қолмен және
электрондық тәсілмен реттеу
қажет.
ҚАЗАҚ
11
Қолмен реттеу
Су кермектігі дискісін 1-ші немесе 2-ші
орынға бұраңыз.
Электондық жолмен реттеу
1. Құрылғыны іске қосу үшін қосу/
сөндіру түймешігін басыңыз.
Құрылғының параметрлерді орнату
режимінде тұрғанына көз жеткізіңіз,
"Бағдарламаны орнату және
бастау" тарауын қараңыз.
2. (4) және (5) түймешіктерін (3), (4)
және (5) түймешіктерінің
индикаторлары жыпылықтай
бастағанша бірге басып ұстап
тұрыңыз.
3. (3) түймешігін басыңыз.
• (4) және (5) түймешіктерінің
индикаторлары сөнеді.
• (3) түймешігінің индикаторы
жыпылықтауын жалғастырады.
• Дыбыстық сигнал іске қосылады;
бес рет үзік-үзік сигнал естілсе =
5-ші деңгей.
• Бейнебетте су жұмсартқыштың
ағымдық параметрі көрсетіледі,
= 5-ші деңгей.
мысалы,
4. Параметрді өзгерту үшін (3)
түймешігін қайта-қайта басыңыз.
5. Құрылғыны сөндіру және
параметрді растау үшін қосу/
сөндіру түймешігін басыңыз.
6.2 Тұз сауытын толтыру
1.
2.
3.
4.
5.
Тұз сауытының қақпағын сағат
тілінің бағытына қарсы бұрап
ашыңыз.
Тұз сауытына 1 литр су құйыңыз
(ең алғаш қолданғанда ғана).
Тұз сауытына ыдыс жуғыш
машина тұзынан салыңыз.
Тұз сауытының ернеуіндегі тұзды
тазалаңыз.
Тұз сауытының қақпағын сағат
тілінің бағытымен бұрап жабыңыз.
Сақтандыру туралы ескерту!
Тұз сауытын толтырған кезде
одан су және тұз ағуы мүмкін.
Тот басу қауіпі бар. Бұндай
жағдайға жол бермеу үшін тұз
сауытын толтырғаннан кейін
бағдарламаны бастаңыз.
12 www.aeg.com
6.3 Шайғыш зат үлестіргішін толтыру
1.
B
A
2.
M AX
4
3 2
3.
1
+
-
4.
C
D
(D) босату түймешігін басып,
қақпақты (C) ашыңыз.
Шайғыш зат үлестіргішін (A)
толтырыңыз, 'max' деңгейінен
асырмаңыз.
Төгіліп қалған шайғыш зат қатты
көпіршімес үшін сіңіргіш
шүберекпен тазалаңыз.
Қақпақшаны жабыңыз. Босату
түймешігінің бекіту қалпына
қойылғанына көз жеткізіңіз.
Үлестіру мөлшерін реттеу
тетігін (B) 1 (ең аз мөлшер)
және 4 (ең көп мөлшер)
аралығына қоюға болады.
7. ӘРКҮНДІК ҚОЛДАНУ
1. Су құятын шүмекті ашыңыз.
2. Құрылғыны іске қосу үшін қосу/
сөндіру түймешігін басыңыз.
Құрылғының параметрлерді орнату
режимінде тұрғанына көз жеткізіңіз,
"Бағдарламаны орнату және
бастау" тарауын қараңыз.
• Тұз индикаторы қосулы тұрса,
тұз сауытын толтырыңыз.
• Шайғыш зат индикаторы қосулы
тұрса, шайғыш зат үлестіргішін
толтырыңыз.
3. Себеттерді толтырыңыз.
4. Жуғыш заттан қосыңыз.
• Егер аралас жуғыш
таблеткаларды қолдансаңыз,
Multitab функциясын қосыңыз.
5. Бағдарламаны салынған заттар
мен олардың ластану деңгейіне
қарай дұрыс орнатыңыз да, іске
қосыңыз.
7.1 Жуғыш затты қолдану
1.
B
2.
30
3.
MAX
+
32
C
-
1
20
4
A
4.
5.
(B) босату түймешігін басып,
қақпақты (C) ашыңыз.
Жуғыш затты (A) бөлігіне
салыңыз.
Бағдарламаның алдын ала жуу
циклы болса, құрылғы есігінің ішкі
бөліміне жуғыш заттан аздап
салыңыз.
Жуғыш таблеткаларды
қолдансаңыз, оларды жуғыш зат
үлестіргішіне (A) салыңыз.
Қақпақшаны жабыңыз. Босату
түймешігінің бекіту қалпына
қойылғанына көз жеткізіңіз.
ҚАЗАҚ
13
7.2 Бағдарламаны орнату
және бастау
Құрылғы жұмыс істеп тұрған
кезде есікті ашу
Параметрлерді орнату
режимі
Есікті ашсаңыз, құрылғы тоқтайды.
Есікті жапқаннан кейін, құрылғы
тоқтаған жерінен бастап жұмыс
істейді.
Құрылғы кей параметрлер үшін
параметрді орнату режимінде тұруға
тиіс.
Құрылғыны іске қосу үшін қосу/сөндіру
түймешігін басыңыз. Бейнебетте 2
көлденең қалып-күй жолағы
көрсетілсе, құрылғы параметрлерді
орнату режимінде тұрады. Егер
басқару панелінде бұндай жағдай
көрсетілмесе RESET түймешігін
басыңыз.
Кешіктіріп бастау функциясы
жоқ бағдарламаны бастау
1. Су құятын шүмекті ашыңыз.
2. Құрылғыны іске қосу үшін қосу/
сөндіру түймешігін басыңыз.
Құрылғының параметрлерді орнату
режимінде тұрғанына көз жеткізіңіз.
3. Program түймешігін бейнебетте
орнатқыңыз келген бағдарламаның
нөмірі пайда болғанша қайта-қайта
басыңыз. Бағдарламаның нөмірі
жыпылықтайды. Қаласаңыз, тиісті
функцияларды орната аласыз.
4. Құрылғының есігін жабыңыз,
бағдарлама басталады.
Бағдарламаның уақыты 1 минутқа
тең қадаммен азая бастайды.
Кешіктіріп бастау функциясы
бар бағдарламаны бастау
1. Бағдарламаны орнатыңыз.
2. Delay түймешігін бейнебетте
орнатқыңыз келген кешіктіріп
бастау уақыты (1- 24 сағат)
көрсетілгенше қайта-қайта
басыңыз.
• Бейнебетте кешіктіріп бастау
уақыты жыпылықтайды.
• Delay индикаторы жанады.
3. Құрылғы есігін жабыңыз. Кері санақ
басталады.
• Кері санақ аяқталған кезде,
бағдарлама басталады.
Кері санақ жұмыс істеп тұрған
кезде кешіктіріп бастау
функциясын біржола тоқтату
Кешіктіріп бастау уақытын біржола
тоқтатқанда бағдарлама да біржола
тоқтайды.
1. RESET түймешігін басыңыз.
Бейнебетте 2 көлденең қалып-күй
жолағы көрсетіледі.
2. Бағдарламаны қайта орнатыңыз.
Бағдарламаны біржола
тоқтату
1. RESET түймешігін басыңыз.
Бейнебетте 2 көлденең қалып-күй
жолағы көрсетіледі.
Жаңа бағдарламаны бастар
алдында, жуғыш зат
үлестіргіште жуғыш заттың бар
екеніне көз жеткізіңіз.
Бағдарламаның соңы
Бейнебетте 0 көрсетіледі де, аяқтау
индикаторы жанады.
1. Құрылғыны сөндіру үшін қосу/өшіру
түймешігін басыңыз.
2. Судың шүмегін жабыңыз.
Егер қосу/сөндіру түймешігін
баспасаңыз, бағдарлама
аяқталғаннан кейін бірнеше
минут өткенде AUTO OFF
функциясы құрылғыны
автоматты түрде сөндіреді.
Бұл электр қуатын аз тұтынуға
көмектеседі,
14 www.aeg.com
Маңызды
• Ыдыс-аяқтарды құрылғыдан
суығаннан кейін ғана алыңыз.
Ыстық ыдыстар осал келеді.
• Алдымен астыңғы себеттегі, содан
кейін үстіңгі себеттегі ыдысты
алыңыз.
• Құрылғының қабырғалары мен
есігіне су тұруы мүмкін. Тот
баспайтын болат, ыдыс-аяққа
қарағанда тез салқындайды.
8. АҚЫЛ-КЕҢЕС
8.1 Су жұмсартқыш
Кермек судың құрамында құрылғыға
нұқсан келтіруі және жуу нәтижесіне
жаман әсер етуі мүмкін минералдар
өте көп мөлшерде кездеседі. Су
жұмсартқыш бұл минералдарды
бейтарап етеді.
Ыдыс жуғыш машинаға арналған тұз
су жұмсартқышты таза, жақсы
қалыпта ұстайды. Су жұмсартқыштың
дұрыс деңгейін орнатқан маңызды.
Бұл су жұмсартқыштың ыдыс жуғыш
машина тұзы мен суды дұрыс
мөлшерде қолдануын қамтамасыз
етеді.
8.2 Тұз, шайғыш зат және
жуғыш затты пайдалану
• Тек ыдыс жуғыш машинаға
арналған тұзды, шайғыш және
жуғыш затты пайдаланыңыз. Басқа
өнімдер құрылғыға нұқсан келтіруі
мүмкін.
• Соңғы шаю циклі кезінде шайғыш
зат ыдыстарға ешбір жолақ, дақ
қалдырмай құрғатуға көмектеседі.
• Аралас жуғыш таблеткалардың
құрамында жуғыш зат, шайғыш зат
және басқа қоспалар бар. Бұл
заттардың тұратын жеріңіздегі
судың кермектігіне сай келетініне
көз жеткізіңіз. Өнімдердің
орамындағы нұсқауларды қараңыз.
• Жуғыш таблеткалар қысқа
бағдарламаларда әбден ерімейді.
Жуғыш заттардың қалдықтары
ыдыстарға тұрып қалмас үшін
жуғыш таблеткаларды
пайдаланғанда ұзақ
бағдарламаларды қолдануды
ұсынамыз.
Жуғыш затты қажетті
мөлшерден артық
пайдаланбаңыз. Жуғыш заттың
орамындағы нұсқауларды
қараңыз.
8.3 Себеттерді толтыру
Себеттерді толтыру
мысалдары көрсетілген
парақшаны қараңыз.
• Құрылғыны ыдыс жуғыш машинада
жууға болатын заттарды жуу үшін
ғана қолданыңыз.
• Ағаш, мүйіз, алюминий, қалайы
және мыстан жасалған заттарды
құрылғыға салмаңыз.
• Құрылғыға су сіңіретін заттарды
(жөке, ас үй шүберектері) салмаңыз.
• Заттарға жабысқан тағам
қалдықтарын алыңыз.
• Күйіп жабысып қалған тағамды оңай
тазалау үшін кәстрөлдер мен
табаларды құрылғыға салмай
тұрып, суға салып жібітіңіз.
• Шұңғыл ыдыстардың (мысалы, кесе,
стакан және кәстрөл) аузын төмен
қаратып салыңыз.
• Ас құралдары мен ыдыс-аяқты
араласып кетпейтін етіп салыңыз.
Қасықтарды басқа ас құралдарымен
араластырып салыңыз.
• Стакандарды бір-біріне тигізбей
салыңыз.
• Кішкене заттарды ас құралдары
себетіне салыңыз.
• Жеңіл заттарды үстіңгі себетке
салыңыз. Заттарды жылжып
кетпейтін етіп салыңыз.
ҚАЗАҚ
• Бағдарламаны бастамай тұрып,
бүріккіш түтіктердің еркін айнала
алатынына көз жеткізіңіз.
8.4 Бағдарламаны бастау
алдында
Мынаны ескеріңіз:
• Сүзгілердің таза екенін және
орнатылып тұрғанын.
• Бүріккіш түтіктердің бітеліп
қалмағанын.
• Заттардың себеттерге дұрыс
салынғанын.
15
• Бағдарламаның салынған ыдыстың
түріне және ластану дәрежесіне сай
екенін.
• Жуғыш зат дұрыс мөлшерде
қолданылғанын.
• Кір жуғыш машина тұзы бен шайғыш
заттың (егер аралас жуғыш
таблетканы қолданбасаңыз) бар
екенін.
• Тұз сауытының қақпағының мықтап
жабылғанын.
9. КҮТУ МЕНЕН ТАЗАЛАУ
Назарыңызда болсын!
Құрылғыны жөндеу алдында
электр желісінен ағытып,
ашасын розеткадан суырыңыз.
Қоқыс тұрған сүзгілер мен
бүріккіш түтіктер жуу нәтижесін
төмендетеді.
Уақытылы тексеріп, қажет
болса тазалаңыз.
9.1 Сүзгілерді тазалау
C
1.
Сүзгіні (A) сағат тілінің бағытына
қарсы бұрап алыңыз.
2.
(A) сүзгісін бөлу үшін, (A1) және
(A2) бөліктерін ажыратыңыз.
(B) сүзгісін алыңыз.
Сүзгілерді сумен жуыңыз.
(B) сүзгісін орнына салар
алдында, сорғының ішінде немесе
айналасында тағам қалдығының
немесе қоқыстың жоқ екеніне көз
жеткізіңіз.
C
A
B
A1
A2
3.
4.
5.
16 www.aeg.com
6.
7.
(B) сүзгісінің 2 бағыттағыштың
астына (C) дұрыс орнатылғанына
көз жеткізіңіз.
(A) сүзгісін құрастырып, (B)
сүзгісіне салыңыз. Сырт етіп
орнына түскенше сағат тілінің
бағытымен бұраңыз.
Сүзгілер дұрыс салынбаса, жуу
нәтижесі қанағаттанғысыз
болуы және құрылғыға нұқсан
келуі мүмкін.
9.2 Бүріккіш түтіктерді
тазалау
түрпілі жөкені немесе еріткіштерді
пайдаланбаңыз.
Бүріккіш түтіктерді ағытып алмаңыз.
Бүріккіш түтіктердің тесіктері бітеліп
қалса, қалдықтарды жіңішке
шырпымен тазалаңыз.
9.4 Ішін тазалау
9.3 Сыртын тазалау
Құрылғыны дымқыл, жұмсақ
шүберекпен тазалаңыз.
Тек бейтарап тазартқыш заттарды
қолданыңыз. Жеміргіш заттарды,
Егер қысқа бағдарламаларды жиі
пайдалансаңыз, құрылғының ішінде
май немесе әк жиналып қалуы мүмкін.
Бұндай жағдайдың алдын алу үшін
ұзақ бағдарламаларды айына кем
дегенде 2 рет қосып орындауды
ұсынамыз.
10. АҚАУЛЫҚТЫ ТҮЗЕТУ
Құрылғы жұмысын бастамай жатыр
немесе жұмыс жасап тұрған кезде
тоқтап қалады.
Қызмет көрсету орталығына
хабарласпай тұрып, ақаулықты
шешуге қатысты ұсыныстарды
орындаңыз.
Кей ақаулықтар орын алғанда,
бейнебетте ескерту кодтары
көрсетіледі:
•
•
•
- Құрылғыға су құйылмай тұр.
- Құрылғының суы төгілмей тұр.
- Тасқынға қарсы құрал қосулы.
Назарыңызда болсын!
Тексеріп көру алдында
құрылғыны тоқтан
ажыратыңыз.
Ақаулық
Ықтимал шешімі
Құрылғыны іске қоса
алмасаңыз.
Ашаның розеткаға қосылғанына көз
жеткізіңіз.
Сақтандырғыш қорабындағы
сақтандырғышқа зақым келмегеніне көз
жеткізіңіз.
Бағдарлама басталмай тұр.
Құрылғы есігінің жабық тұрғанына көз
жеткізіңіз.
ҚАЗАҚ
Ақаулық
17
Ықтимал шешімі
Егер кешіктіріп бастау функциясы
орнатылып тұрса, оны ажыратыңыз
немесе кері санақ аяқталғанша күтіңіз.
Құрылғыға су құйылмай тұр.
Су шүмегінің ашық тұрғанына көз
жеткізіңіз.
Сумен жабдықтау жүйесіндегі судың
қысымының өте төмен емес екеніне көз
жеткізіңіз. Бұл ақпаратты жергілікті су
ресурстары мекемесіне хабарласып
алыңыз.
Су шүмегінің бітеліп қалмағанына көз
жеткізіңіз.
Су құятын түтіктің сүзгісінің бітеліп
қалмағанына көз жеткізіңіз.
Су құятын түтіктің бұратылып немесе
майысып қалмағанына көз жеткізіңіз.
Құрылғыдан су ақпайды.
Раковина түтікшесінің бітеліп
қалмағанына көз жеткізіңіз.
Су төгетін түтіктің бұратылып немесе
майысып қалмағанына көз жеткізіңіз.
Тасқынға қарсы құрал қосулы.
Судың шүмегін жабыңыз да, қызмет
көрсету орталығына хаарласыңыз.
Тексеріп болғаннан кейін құрылғыны
іске қосыңыз. Бағдарлама үзілген
жерінен бастап жалғасады.
Ақаулық қайта орын алса, қызмет
көрсету орталығына хабарласыңыз.
Бейнебетте басқа ескерту кодтары
көрсетілсе, қызмет көрсету
орталығына хабарласыңыз.
10.1 Егер жуу және құрғату
нәтижелері
қанағаттанарлықтай болмаса
Стакандар мен ыдыстарда ақ
жолақтар немесе көк дақтар пайда
болған.
• Шайғыш зат тым көп мөлшерде
қосылады. Шайғыш затты үлестіру
мөлшерін ең төменгі деңгейге
қойыңыз.
• Жуғыш зат тым көп мөлшерде
салынған.
Стакандар мен ыдыстарда дақтар
және кепкен су тамшыларының ізі
қалған.
• Шайғыш зат жеткіліксіз мөлшерде
үлестірілген. Шайғыш затты
үлестіру мөлшерін ең жоғары
деңгейге қойыңыз.
• Бұл жуғыш заттың сапасына
байланысты болуы мүмкін.
Ыдыстар су болып тұр
• Кептіру циклы жоқ немесе төмен
температурада кептіру циклы бар
бағдарлама таңдалған.
• Шайғыш зат үлестіргіші босап
қалған.
• Бұл шайғыш заттың сапасына
байланысты болуы мүмкін.
• Бұл аралас жуғыш таблеткалардың
сапасына байланысты болуы
мүмкін. Басқа түрін қолданыңыз
немесе шайғыш зат үлестіргішті
қосып, шайғыш зат пен аралас
жуғыш таблеткаларды бірге
пайдаланыңыз.
18 www.aeg.com
Басқа ықтимал себептерді
"АҚЫЛ-КЕҢЕС" тарауынан
қараңыз.
10.2 Шайғыш зат үлестіргішін
іске қосу
Multitab функциясы іске қосылған
кезде ғана шайғыш зат үлестіргішін
қосуға болады.
1. Құрылғыны іске қосу үшін қосу/
сөндіру түймешігін басыңыз.
Құрылғының параметрлерді орнату
режимінде тұрғанына көз жеткізіңіз,
"Бағдарламаны орнату және
бастау" тарауын қараңыз.
2. (4) және (5) түймешіктерін (3), (4)
және (5) түймешіктерінің
индикаторлары жыпылықтай
бастағанша бірге басып ұстап
тұрыңыз.
3. (4) түймешігін басыңыз.
• (3) және (5) түймешіктерінің
индикаторлары сөнеді.
• (4) түймешігінің индикаторы
жыпылықтауын жалғастырады.
• Бейнебетте ағымдық параметр
көрсетіледі.
Шайғыш зат үлестіргіші
сөндірулі.
Шайғыш зат үлестіргіші
қосулы.
4. Параметрді өзгерту үшін (4)
түймешігін басыңыз.
5. Құрылғыны сөндіру және
параметрді растау үшін қосу/
сөндіру түймешігін басыңыз.
6. Шайғыш заттың қосылатын
мөлшерін реттеңіз.
7. Шайғыш зат үлестіргішін
толтырыңыз.
11. ТЕХНИКАЛЫҚ АҚПАРАТ
Өлшемдері
Ені / Биіктігі / Тереңдігі
(мм)
Электртоғына қосу
Техникалық ақпарат тақтайшасына қараңыз.
Кернеу
596 / 818 - 898 / 550
220-240 В
Жиілік
50 Гц
Сумен жабдықтау
қысымы
Ең аз / ең көп (бар / мПа)
(0.5 / 0.05 ) / (8 / 0.8 )
Сумен жабдықтау 1)
Суық су немесе ыстық су2)
Сыйымдылығы
Орналастыру
параметрлері
Қуат тұтынуы
Қосылған қалпы қалдыру
режимінде
0.10 Вт
Сөндірулі режимде
0.10 Вт
макс. 60 °C
12
1) Су құятын түтікті 3/4'' бұрамасы бар су шүмегіне жалғаңыз.
2) Егер ыстық су басқа қуат көздерінен (мысалы, күн батареясы, желдің қуаты)
алынса, тұтыну қуатын азайту үшін ыстық суды қолданыңыз.
ҚАЗАҚ
12. ҚОРШАҒАН ОРТАҒА ЗИЯН КЕЛДІРМЕУ ТУРАЛЫ
МАҒЛҰМАТТАР
Белгі салынған материалдарды
қайта өңдеуден өткізуге
тапсырыңыз. Орам
материалдарын қайта өңдеуден
өткізу үшін тиісті контейнерлерге
салыңыз.
Электрлік және электроникалық
құрылғылардың қалдығын қайта
өңдеуден өткізу арқылы, қоршаған
ортаға және адамның
денсаулығына зиын келтіретін
жағдайларға жол бермеуге өз
үлесіңізді қосыңыз. Белгі
салынған құрылғыларды
тұрмыстық қалдықтармен бірге
тастамаңыз. Өнімді жергілікті
қайта өңдеу орталығына өткізіңіз
немесе жергілікті мекемеге
хабарласыңыз.
19
20 www.aeg.com
CUPRINS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
INSTRUCŢIUNI PRIVIND SIGURANŢA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DESCRIEREA PRODUSULUI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PANOUL DE COMANDĂ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PROGRAME . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OPŢIUNI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UTILIZAREA ZILNICĂ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INFORMAŢII ŞI SFATURI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ÎNGRIJIREA ŞI CURĂŢAREA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DEPANARE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INFORMAŢII TEHNICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21
23
23
24
26
27
29
31
32
33
35
PENTRU REZULTATE PERFECTE
Îţi mulţumim că ai ales acest produs AEG. Am creat acest produs pentru a vă oferi performanţe
impecabile, pentru mulţi ani de acum inainte, cu tehnologii inovatoare care fac viaţa mai simplă
- funcţii pe care s-ar putea să nu le găsiţi la aparatele obişnuite. Vă rugăm să alocaţi câteva
minute cititului pentru a obţine tot ce este mai bun din acest aparat.
Vizitaţi website-ul la:
Aici găsiţi sfaturi privind utilizarea, broşuri, informaţii care vă ajută la rezolvarea unor
probleme apărute şi informaţii despre service:
www.aeg.com
Înregistraţi-vă produsul pentru a beneficia de servicii mai bune:
www.aeg.com/productregistration
Cumpăraţi accesorii, consumabile şi piese de schimb originale pentru aparatul dvs.:
www.aeg.com/shop
SERVICIUL DE RELAŢII CU CLIENŢII ŞI SERVICE
Vă recomandăm utilizarea pieselor de schimb originale.
Atunci când contactaţi unitatea de Service, asiguraţi-vă că aveţi disponibile următoarele
informaţii.
Informaţiile pot fi găsite pe plăcuţa cu datele tehnice. Model, PNC, Număr de serie.
Avertisment / Atenţie-Informaţii privind siguranţa.
Informaţii şi recomandări generale
Informaţii cu privire la mediul înconjurător
Ne rezervãm dreptul asupra efectuãrii de modificãri.
ROMÂNA
1.
21
INSTRUCŢIUNI PRIVIND SIGURANŢA
Înainte de instalarea şi de utilizarea apa‐
ratului, citiţi cu atenţie instrucţiunile furni‐
zate. Producătorul nu este responsabil
dacă instalarea şi utilizarea incorectă a
aparatului provoacă răniri şi daune.
Păstraţi întotdeauna instrucţiunile îm‐
preună cu aparatul pentru referinţă ulte‐
rioară.
Conexiunea la reţeaua
electrică
AVERTIZARE
Risc de incendiu şi de electrocu‐
tare.
• Nu permiteţi utilizarea aparatului de
către copii şi persoane cu capacităţi fi‐
zice, senzoriale şi mentale reduse sau
lipsite de experienţă şi cunoştinţe.
Aceste persoane trebuie să fie supra‐
vegheate sau instruite în legătură cu
folosirea aparatului de către o per‐
soană răspunzătoare pentru siguranţa
lor.
• Nu lăsaţi copiii să se joace cu apara‐
tul.
• Nu lăsaţi la îndemâna copiilor ambala‐
jul produsului.
• Nu lăsaţi detergenţii la îndemâna co‐
piilor.
• Nu lăsaţi copiii şi animalele să se
apropie de uşa aparatului când aceas‐
ta este deschisă.
• Aparatul trebuie legat la împământare.
• Verificaţi dacă informaţiile de natură
electrică, specificate pe plăcuţa cu da‐
tele tehnice, corespund sursei de ten‐
siune. Dacă nu, contactaţi un electri‐
cian.
• Folosiţi întotdeauna o priză cu protec‐
ţie la electrocutare corect instalată.
• Nu folosiţi prize multiple şi cabluri pre‐
lungitoare.
• Procedaţi cu atenţie pentru a nu dete‐
riora ştecherul şi cablul de alimentare
electrică. Dacă este necesar, cablul
de alimentare trebuie înlocuit numai
de către Centrul local de Service.
• Introduceţi ştecherul în priză numai
după încheierea procedurii de instala‐
re. Asiguraţi-vă că priza poate fi acce‐
sată după instalare.
• Nu trageţi de cablul de alimentare
pentru a scoate din priză aparatul.
Trageţi întotdeauna de ştecher.
• Nu atingeţi cablul de alimentare sau
ştecherul cu mâinile ude.
• Acest aparat este conform cu Directi‐
vele C.E.E.
1.2 Instalarea
Racordarea la apă
• Îndepărtaţi toate ambalajele.
• Dacă aparatul este deteriorat, nu îl in‐
stalaţi sau utilizaţi.
• Nu instalaţi sau utilizaţi aparatul întrun loc în care temperatura este sub 0
°C.
• Respectaţi instrucţiunile de instalare
furnizate împreună cu aparatul.
• Asiguraţi-vă că aparatul este instalat
sub structuri sigure şi adiacent acesto‐
ra.
• Procedaţi cu atenţie pentru a nu dete‐
riora furtunurile de apă.
• Înainte de a conecta aparatul la ţevi
noi sau la ţevi care nu au mai fost folo‐
site de mult, lăsaţi apa să curgă până
când este curată.
• La prima utilizare a aparatului, asigu‐
raţi-vă că nu există nicio pierdere de
apă.
• Furtunul de alimentare cu apă este
prevăzut cu o supapă de siguranţă şi
o teacă cu un cablu de alimentare in‐
terior.
1.1 Siguranţa copiilor şi a
persoanelor vulnerabile
AVERTIZARE
Risc de sufocare, vătămare sau
invaliditate permanentă.
22 www.aeg.com
•
•
•
AVERTIZARE
Tensiune periculoasă.
• Dacă furtunul de alimentare cu apă
este deteriorat, deconectaţi imediat
ştecherul din priză. Pentru a înlocui
furtunul de alimentare cu apă contac‐
taţi centrul de service.
1.3 Utilizarea
• Acest aparat este conceput pentru o
utilizare casnică şi la aplicaţii similare,
cum ar fi:
– În bucătăriile pentru personal din
magazine, birouri şi alte medii de lu‐
cru
– Ferme
– De către clienţii din hoteluri, moteluri
şi alte medii de tip rezidenţial
– Unităţi de cazare cu micul dejun in‐
clus.
AVERTIZARE
Pericol de vătămare, arsuri, elec‐
trocutare sau incendiu.
• Nu modificaţi specificaţiile acestui apa‐
rat.
• Puneţi cuţitele şi tacâmurile cu vârfuri
ascuţite în coşul pentru tacâmuri cu
•
•
•
•
•
vârfurile în jos sau în poziţie orizon‐
tală.
Nu ţineţi deschisă uşa aparatului fără
supraveghere, pentru a preveni căde‐
rea pe aceasta.
Nu vă aşezaţi şi nu vă urcaţi pe uşa
deschisă.
Detergenţii pentru maşina de spălat
vase sunt periculoşi. Respectaţi in‐
strucţiunile de siguranţă de pe amba‐
lajul detergentului.
Nu beţi şi nu vă jucaţi cu apa din apa‐
rat.
Nu scoateţi vasele din aparat înainte
de finalizarea programului. Este posi‐
bil ca pe vase să fie detergent.
Aparatul poate genera abur fierbinte
dacă deschideţi uşa în timpul
desfăşurării unui program.
Produsele inflamabile sau obiectele
umezite cu produse inflamabile nu tre‐
buie introduse în aparat, nici puse
adiacent sau deasupra acestuia.
Nu folosiţi apă pulverizată şi abur pen‐
tru curăţarea aparatului.
1.4 Aruncarea la gunoi
AVERTIZARE
Risc de rănire sau de sufocare.
• Deconectaţi aparatul de la sursa de
alimentare.
• Tăiaţi cablul electric şi îndepărtaţi-l.
• Scoateţi dispozitivul de blocare a uşii
pentru a preveni închiderea copiilor
sau a animalelor de companie în apa‐
rat.
ROMÂNA
23
2. DESCRIEREA PRODUSULUI
1
3
2
12
11
10
9
8
7
4
6 5
2.1 Beam-on-Floor
1 Braţ stropitor din partea de sus
2 Braţ stropitor superior
Beam-on-Floor este o lampă care lumi‐
nează pe podea sub uşa aparatului.
• Când programul începe să funcţione‐
ze, lumina roşie se aprinde şi rămâne
aprinsă pe întreaga durată a progra‐
mului.
• Când programul se termină, lumina
verde se aprinde.
• Dacă aparatul are o disfuncţionalitate,
lumina roşie se aprinde intermitent.
3 Braţ stropitor inferior
4 Filtre
5 Plăcuţă date tehnice
6 Compartiment pentru sare
7 Disc pentru măsurarea durităţii apei
8 Dozatorul pentru agentul de clătire
9 Dozatorul pentru detergent
10 Coşul pentru tacâmuri
Beam-on-Floor se stinge când
aparatul este oprit.
11 Coşul inferior
12 Coşul superior
3. PANOUL DE COMANDĂ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1 Buton pornire/oprire
4 Tasta Program
2 Afişaj
5 Tasta ExtraHygiene
3 Tasta Delay
6 Tasta ÖKO PLUS
24 www.aeg.com
7 Tasta Multitab
9 Indicatoare luminoase
8 Tasta RESET
Indicatoare
luminoase
Descriere
Indicatorul pentru sare. Acest indicator este oprit în timpul func‐
ţionării unui program.
Indicatorul pentru agentul de clătire. Acest indicator este oprit în
timpul funcţionării unui program.
Indicatorul de final ciclu.
4. PROGRAME
Program
Grad de murdărire
Tip încărcătură
Fazele
programului
Opţiuni
11)
Toate
Vase din porţelan,
tacâmuri, oale şi
cratiţe
Prespălare
Spălare de la 45 °C
până la 70 °C
Clătiri
Uscare
ExtraHygiene2)
ÖKO PLUS2)
23)
Nivel ridicat de
murdărie
Vase din porţelan,
tacâmuri, oale şi
cratiţe
Prespălare
Spălare la 70 °C
Clătiri
Uscare
ÖKO PLUS
34)
Murdărire recentă
Vase din porţelan
şi tacâmuri
Spălare la 60 °C
Clătire
ExtraHygiene
45)
Nivel de murdărie
mediu
Vase din porţelan
şi tacâmuri
Prespălare
Spălare la 50 °C
Clătiri
Uscare
ExtraHygiene2)
ÖKO PLUS2)
5
Nivel de murdărie
mediu
Vase din porţelan
şi tacâmuri
Spălare la 55 °C
Clătiri
ExtraHygiene
66)
Vase cu murdărie
mixtă
Vase din porţelan,
tacâmuri, oale şi
cratiţe
Prespălare
Spălare la 70 °C
Clătiri
Uscare
ÖKO PLUS
7
Nivel mediu sau re‐ Spălare la 45 °C
dus de murdărie
Clătiri
Vase din porţelan
Uscare
delicate şi sticlărie
ÖKO PLUS
ROMÂNA
Program
Grad de murdărire
Tip încărcătură
Fazele
programului
87)
Toate
Prespălare
25
Opţiuni
1) Aparatul detectează gradul de murdărie şi cantitatea articolelor din coşuri. Acesta
reglează automat temperatura şi cantitatea apei, consumul de energie şi durata
programului.
2) Nu puteţi aplica simultan opţiunile ExtraHygiene şi ÖKO PLUS. Dacă setaţi
ExtraHygiene, ÖKO PLUS se dezactivează şi vice versa.
3) Acest program are o fază de clătire la temperatură înaltă pentru rezultate mai bune din
punct de vedere al igienei. În timpul fazei de clătire, temperatura se menţine la 70 °C
pentru cel puţin 10 minute.
4) Cu ajutorul acestui program puteţi spăla o încărcătură cu murdărie recentă. Oferă
rezultate de spălare bune într-un timp scurt.
5) Cu ajutorul acestui program aveţi cea mai eficientă utilizare a apei şi cel mai eficient
consum energetic pentru vase din porţelan şi tacâmuri cu un nivel mediu de murdărie.
(Acesta este programul standard omologat la institutele de testare).
6) Cu ajutorul acestui program, puteţi spăla articole cu murdărie mixtă. Vasele foarte
murdare se pun în coşul inferior, iar cele cu grad mediu de murdărie în cel superior.
Presiunea şi temperatura apei din coşul inferior sunt mai mari decât în coşul superior.
7) Utilizaţi acest program pentru a clăti vasele rapid. Acest lucru previne aderarea resturilor
alimentare la vase şi degajarea unor mirosuri neplăcute din aparat.
Nu utilizaţi detergent în cadrul acestui program.
Valori de consum
Program1)
Durata
(min)
Consum de ener‐ Consum de apă
gie
(l)
(kWh)
1
40 - 150
0.6 - 1.4
7 - 14
2
150 - 160
1.4 - 1.6
13 - 15
3
30
0.8
9
4
195
0.92
10.2
5
55 - 65
1.0 - 1.2
10 - 11
26 www.aeg.com
Program1)
Durata
(min)
Consum de ener‐ Consum de apă
gie
(l)
(kWh)
6
130 - 140
1.3 - 1.5
14 - 15
7
70 - 80
0.8 - 0.9
11 - 12
8
14
0.1
4
1) Presiunea şi temperatura apei, variaţiile curentului electric, opţiunile selectate şi
cantitatea de vase pot modifica valorile.
Informaţii pentru institutele de testare
Pentru a beneficia de toate informaţiile necesare pentru performanţa testului, trimi‐
teţi un e-mail la adresa:
info.test@dishwasher-production.com
Scrieţi codul numeric al produsului (PNC) indicat pe plăcuţa cu datele tehnice.
5. OPŢIUNI
Activaţi sau dezactivaţi opţiunile
înainte de începerea unui pro‐
gram. Nu puteţi activa sau de‐
zactiva opţiunile când programul
este în curs de desfăşurare.
La setarea uneia sau a mai mul‐
tor opţiuni, verificaţi dacă indica‐
toarele corespunzătoare se
aprind anterior pornirii programu‐
lui.
5.1 ExtraHygiene
Cu această opţiune obţineţi rezultate mai
bune din punct de vedere al igienei. În
timpul etapei de clătire, temperatura se
menţine la 70 °C pentru cel puţin 10 mi‐
nute.
Activarea opţiunii ExtraHygiene
1. Apăsaţi ExtraHygiene. Indicatorul
aferent se aprinde. Pe afişaj puteţi
observa actualizarea duratei progra‐
mului.
• Dacă opţiunea nu este aplicabilă
programului, indicatorul aferent se
aprinde intermitent rapid de 3 ori,
după care se stinge.
5.2 ÖKO PLUS
Această opţiune reduce temperatura în
timpul ultimei faze de clătire.
Utilizarea acestei opţiuni scade consu‐
mul de energie (cu până la 25%) şi dura‐
ta programului.
Vasele pot fi umede la terminarea pro‐
gramului.
Activarea opţiunii ÖKO PLUS
1. Apăsaţi ÖKO PLUS. Indicatorul afe‐
rent se aprinde. Pe afişaj puteţi ob‐
serva actualizarea duratei programu‐
lui.
• Dacă opţiunea nu este aplicabilă
programului, indicatorul aferent se
aprinde intermitent rapid de 3 ori,
după care se stinge.
5.3 Multitab
Activaţi această opţiune doar atunci
când utilizaţi tablete de detergent combi‐
nat.
ROMÂNA
Opţiunea dezactivează automat utiliza‐
rea agentului de clătire şi a sării. Indica‐
toarele aferente rămân stinse.
Durata programului poate creşte.
Activarea opţiunii Multitab
1. Apăsaţi butonul Multitab. Indicatorul
aferent se aprinde.
Dacă nu mai utilizaţi tablete de detergent
combinat, înainte de a începe să utilizaţi
separat detergent, agent de clătire şi
sare pentru maşina de spălat vase,
efectuaţi următoarele operaţiuni:
1. Setaţi dedurizatorul de apă la nivel
maxim.
2. Asiguraţi-vă că rezervorul pentru sare
şi dozatorul pentru agentul de clătire
sunt pline.
3. Porniţi cel mai scurt program cu o
fază de clătire, fără detergent şi fără
vase.
4. Reglaţi dedurizatorul de apă în func‐
ţie de duritatea apei din zona în care
vă aflaţi.
5. Reglaţi cantitatea de agent de clătire.
5.4 Semnalele acustice
Semnalele acustice sunt declanşate
atunci când aparatul prezintă disfuncţio‐
nalităţi, când se produce reglarea nivelu‐
lui agentului de dedurizare a apei şi
când programul s-a terminat.
27
Implicit, semnalele acustice sunt activa‐
te, însă acestea se pot dezactiva.
Dezactivarea semnalelor acustice
1. Apăsaţi butonul pornit/oprit pentru a
porni aparatul. Aparatul trebuie să fie
în modul setare. Consultaţi capitolul
"Setarea şi pornirea unui program".
2. Ţineţi apăsate simultan butoanele (4)
şi (5) până când indicatoarele butoa‐
nelor (3), (4) şi (5) se aprind intermi‐
tent.
3. Apăsaţi butonul (5),
• Indicatoarele butoanelor (3) şi (4)
se sting.
• Indicatorul aferent butonului (5)
continuă să lumineze intermitent.
• Afişajul indică setarea curentă.
Semnale acus‐
tice activate.
Semnale acus‐
tice dezactiva‐
te.
4. Pentru a modifica setarea apăsaţi bu‐
tonul (5).
5. Apăsaţi butonul pornit/oprit pentru a
dezactiva aparatul şi confirma seta‐
rea.
6. ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE
1. Verificaţi dacă nivelul de setare al de‐
durizatorului de apă corespunde du‐
rităţii apei din zona în care vă aflaţi.
Dacă este necesar, reglaţi deduriza‐
torul de apă. Pentru a afla duritatea
apei din zona în care vă aflaţi, adre‐
saţi-vă companiei de furnizare a apei.
2. Umpleţi rezervorul pentru sare.
3. Umpleţi dozatorul pentru agentul de
clătire.
4. Deschideţi robinetul de apă.
5. În aparat pot rămâne reziduuri de la
spălare. Porniţi un program pentru a
le elimina. Nu folosiţi detergent şi nu
încărcaţi coşurile.
28 www.aeg.com
6.1 Reglarea dispozitivului de dedurizare a apei
Reglarea
dedurizatorului
Duritatea apei
Grade
germane
(°dH)
Grade
franceze
(°fH)
mmol/l
Grade
Clarke
Manuală
Elec‐
tronică
47 - 50
84 - 90
8.4. - 9.0
58 - 63
2 1)
10
43 - 46
76 - 83
7.6 - 8.3
53 - 57
2 1)
9
37 - 42
65 - 75
6.5 - 7.5
46 - 52
21)
8
29 - 36
51 - 64
5.1 - 6.4
36 - 45
21)
7
23 - 28
40 - 50
4.0 - 5.0
28 - 35
21)
6
19 - 22
33 - 39
3.3 - 3.9
23 - 27
21)
51)
15 - 18
26 - 32
2.6 - 3.2
18 - 22
1
4
11 - 14
19 - 25
1.9 - 2.5
13 - 17
1
3
4 - 10
7 - 18
0.7 - 1.8
5 - 12
1
2
<4
<7
< 0.7
<5
12)
12)
1) Poziţia din fabricaţie.
2) Nu utilizaţi sare la acest nivel.
Trebuie să reglaţi dedurizatorul
de apă manual şi electronic.
Setarea manuală
Rotiţi discul pentru duritatea apei pe po‐
ziţia 1 sau 2.
Reglarea electronică
1. Apăsaţi butonul pornit/oprit pentru a
porni aparatul. Aparatul trebuie să fie
în modul setare. Consultaţi capitolul
"Setarea şi pornirea unui program".
2. Ţineţi apăsate simultan butoanele (4)
şi (5) până când indicatoarele butoa‐
nelor (3), (4) şi (5) se aprind intermi‐
tent.
3. Apăsaţi butonul (3).
• Indicatoarele butoanelor (4) şi (5)
se sting.
• Indicatorul aferent butonului (3)
continuă să lumineze intermitent.
• Sunt emise semnale acustice, de
ex. cinci semnale acustice intermi‐
tente = nivelul 5.
• Afişajul indică setarea actuală a
programului de dedurizare a apei,
= nivelul 5.
de ex.
4. Pentru a modifica setarea apăsaţi în
mod repetat butonul (3).
5. Apăsaţi butonul pornit/oprit pentru a
dezactiva aparatul şi a confirma seta‐
rea.
ROMÂNA
29
6.2 Umplerea rezervorului pentru sare
1.
2.
3.
4.
5.
Rotiţi capacul la stânga pentru a
deschide rezervorul pentru sare.
Introduceţi 1 litru de apă în rezervo‐
rul pentru sare (numai la prima utili‐
zare).
Umpleţi rezervorul pentru sare, folo‐
sind sare pentru maşina de spălat
vase.
Înlăturaţi sarea din jurul orificiului re‐
zervorului pentru sare.
Pentru a închide rezervorul pentru
sare rotiţi capacul la dreapta.
ATENŢIE
În timpul umplerii rezervorului
pentru sare, este posibil ca din
acesta să se reverse apă şi sare.
Pericol de coroziune. Pentru a
preveni acest lucru, după ce um‐
pleţi rezervorul pentru sare, por‐
niţi un program.
6.3 Umplerea dozatorului pentru agent de clătire
1.
B
A
2.
M AX
4
3 2
3.
1
+
-
C
D
4.
Apăsaţi butonul de eliberare (D)
pentru a deschide capacul (C).
Umpleţi dozatorul pentru agent de
clătire (A), fără să depăşiţi marcajul
„max”.
Pentru a evita formarea excesivă de
spumă curăţaţi agentul de clătire
vărsat pe alături cu o lavetă absor‐
bantă.
Închideţi capacul. Verificaţi dacă bu‐
tonul de eliberare se blochează în
poziţie.
Puteţi roti selectorul cantităţii eli‐
berate (B) între poziţia 1 (cea mai
mică cantitate) şi poziţia 4 (cea
mai mare cantitate).
7. UTILIZAREA ZILNICĂ
1. Deschideţi robinetul de apă.
2. Apăsaţi butonul pornit/oprit pentru a
porni aparatul. Aparatul trebuie să fie
în modul setare. Consultaţi capitolul
"Setarea şi pornirea unui program".
• Dacă indicatorul pentru sare este
aprins, umpleţi rezervorul pentru
sare.
30 www.aeg.com
• Dacă indicatorul pentru agent de
clătire este aprins, umpleţi dozato‐
rul pentru agentul de clătire.
3. Încărcaţi coşurile.
4. Adăugaţi detergent.
• Dacă utilizaţi tablete de detergent
combinat, activaţi opţiunea Multi‐
tab.
5. Selectaţi şi porniţi programul corect
pentru tipul de încărcătură şi gradul
de murdărie.
7.1 Utilizarea detergentului
A
1.
B
2.
30
3.
4
MAX
+
32
-
1
20
C
4.
5.
Apăsaţi butonul de eliberare (B) pen‐
tru a deschide capacul (C).
Puneţi detergent în compartimentul
(A).
Dacă programul are o fază de
prespălare, puneţi o cantitate redusă
de detergent pe partea interioară a
uşii aparatului.
Dacă folosiţi tablete de detergent,
puneţi tableta în compartimentul (A).
Închideţi capacul. Verificaţi dacă bu‐
tonul de eliberare se blochează în
poziţie.
7.2 Setarea şi pornirea unui
program
4. Închideţi uşa aparatului, programul
începe. Durata programului începe
să scadă în trepte de câte 1 minut.
Modul de setare
Pornirea unui program cu
întârziere
Anumite setări necesită ca aparatul să
se afle în modul setare.
Apăsaţi butonul pornit/oprit pentru a por‐
ni aparatul. Aparatul este în modul seta‐
re când afişajul indică 2 bare de stare
orizontale. Dacă panoul de comandă nu
afişează această condiţie, apăsaţi RE‐
SET.
Pornirea unui program fără
întârziere
1. Deschideţi robinetul de apă.
2. Apăsaţi butonul pornit/oprit pentru a
porni aparatul. Asiguraţi-vă că apara‐
tul este în modul setare.
3. Apăsaţi Program în mod repetat
până când vedeţi pe afişaj numărul
programului pe care doriţi să-l setaţi.
Numărul programului se aprinde in‐
termitent. Dacă este necesar, puteţi
seta opţiunile aplicabile.
1. Setaţi programul.
2. Apăsaţi Delay în mod repetat, până
când afişajul indică durata de întâr‐
ziere pe care doriţi să o setaţi (de la 1
la 24 de ore).
• Indicatorul de întârziere se aprinde
intermitent pe afişaj.
• Se aprinde indicatorul Delay.
3. Închideţi uşa aparatului. Începe
numărătoarea inversă.
• Când numărătoarea inversă se în‐
cheie, programul porneşte.
Deschiderea uşii în timpul
funcţionării aparatului
Dacă deschideţi uşa, aparatul se opreş‐
te. Când închideţi uşa, aparatul va conti‐
nua de la momentul întreruperii.
ROMÂNA
Anularea pornirii cu întârziere
în timpul derulării numărătorii
inverse
Dacă anulaţi pornirea cu întârziere, pro‐
gramul este anulat.
1. Apăsaţi RESET. Afişajul indică 2 ba‐
re de stare orizontale.
2. Setaţi programul din nou.
Anularea programului
1. Apăsaţi RESET. Afişajul indică 2 ba‐
re de stare orizontale.
Înainte de a porni un nou pro‐
gram, verificaţi dacă există deter‐
gent în dozatorul pentru deter‐
gent.
La terminarea programului
31
1. Apăsaţi butonul pornit/oprit pentru a
dezactiva aparatul.
2. Închideţi robinetul de apă.
Dacă nu apăsaţi butonul pornit/
oprit, funcţia AUTO OFF dezacti‐
vează automat aparatul după câ‐
teva minute de la terminarea pro‐
gramului.
Contribuiţi astfel la reducerea
consumului de energie.
Atenţie
• Lăsaţi vasele să se răcească înainte
de a le scoate din aparat. Vasele fier‐
binţi se pot deteriora uşor.
• Mai întâi, goliţi coşul inferior şi apoi pe
cel superior.
• Pe părţile laterale şi pe uşa aparatului
poate fi apă. Oţelul inoxidabil se
răceşte mult mai repede decât vasele.
Pe afişaj apare 0, iar indicatorul luminos
corespunzător terminării programului se
aprinde.
8. INFORMAŢII ŞI SFATURI
8.1 Dedurizatorul de apă
Apa dură conţine o cantitate mare de mi‐
nerale care poate cauza deteriorarea
aparatului şi rezultate de spălare nesa‐
tisfăcătoare. Dedurizatorul de apă neu‐
tralizează aceste minerale.
Sarea pentru maşina de spălat vase
menţine dedurizatorul de apă curat şi în
stare bună. Este important ca deduriza‐
torul să fie setat la nivelul potrivit. Astfel,
dedurizatorul de apă utilizează cantita‐
tea corectă de apă şi sare pentru maşina
de spălat vase.
8.2 Utilizarea sării, agentului de
clătire şi a detergentului
• Utilizaţi numai sare, agent de clătire şi
detergent pentru maşini de spălat va‐
se. Alte produse pot duce la deteriora‐
rea aparatului.
• În timpul ultimei faze de clătire agentul
de clătire ajută la uscarea vaselor fără
apariţia de dungi şi pete.
• Tabletele combinate conţin detergent,
agent de clătire şi alţi agenţi. Asigura‐
ţi-vă că aceste tablete pot fi utilizate
pentru valoarea durităţii apei din zona
în care vă aflaţi. Consultaţi instrucţiuni‐
le de pe ambalajul produselor.
• Tabletele de detergent nu se dizolvă
complet în timpul programelor scurte.
Pentru prevenirea apariţiei reziduurilor
de detergent pe veselă, recomandăm
utilizarea tabletelor în programele lun‐
gi.
Nu utilizaţi mai mult decât canti‐
tatea corectă de detergent. Con‐
sultaţi instrucţiunile de pe amba‐
lajul detergentului.
8.3 Încărcarea coşurilor
Pentru exemple de încărcare a
coşurilor, consultaţi pliantul in‐
clus.
32 www.aeg.com
• Utilizaţi aparatul doar pentru obiecte
care pot fi spălate în maşina de spălat
vase.
• Nu introduceţi în aparat obiecte din
lemn, corn, porţelan, aluminiu, cositor
şi cupru.
• Nu introduceţi articole care pot absorbi
apa (bureţi, cârpe menajere).
• Îndepărtaţi resturile de alimente de pe
vase.
• Pentru a elimina cu uşurinţă resturile
de mâncare arsă, înmuiaţi oalele şi
tigăile în apă înainte de a le introduce
în aparat.
• Puneţi obiectele concave (ceştile, pa‐
harele şi tigăile) cu gura în jos.
• Asiguraţi-vă că tacâmurile şi vasele nu
aderă unul la altul. Puneţi lingurile
printre alte tacâmuri.
• Asiguraţi-vă că paharele nu ating alte
pahare.
• Puneţi obiectele mici în coşul pentru
tacâmuri.
• Puneţi obiectele uşoare în coşul supe‐
rior. Asiguraţi-vă că obiectele nu se
mişcă.
• Asiguraţi-vă că braţele stropitoare se
pot mişca liber înainte să porniţi un
program.
8.4 Anterior pornirii unui
program
Verificaţi dacă:
• Filtrele sunt curate şi corect instalate.
• Braţele stropitoare nu sunt înfundate.
• Poziţia articolelor în coşuri este co‐
rectă.
• Programul corespunde tipului de
încărcătură şi gradului de murdărie.
• Este utilizată cantitatea corectă de de‐
tergent.
• Există suficientă sare pentru maşina
de spălat vase şi agent de clătire
(dacă nu utilizaţi tablete de detergent
combinate).
• Capacul rezervorului pentru sare este
strâns.
9. ÎNGRIJIREA ŞI CURĂŢAREA
AVERTIZARE
Înainte de a curăţa aparatul, de‐
conectaţi-l şi scoateţi ştecherul
din priză.
Filtrele murdare şi braţele stropi‐
toare înfundate reduc rezultatele
de spălare.
Efectuaţi verificarea periodic şi,
dacă este necesar, curăţaţi-le.
9.1 Curăţarea filtrelor
1.
C
C
B
A
Rotiţi filtrul (A) în sens antiorar şi
scoateţi-l.
ROMÂNA
2.
3.
4.
5.
A1
A2
6.
7.
33
Pentru a demonta filtrul (A), desfa‐
ceţi (A1) de pe (A2).
Scoateţi filtrul (B).
Spălaţi filtrele cu apă.
Anterior montării filtrului (B) la loc,
asiguraţi-vă că nu există resturi de
alimente sau murdărie în sifon sau
în jurul marginii acestuia.
Asiguraţi-vă că filtrul (B) este pozi‐
ţionat corect sub cele 2 ghidaje (C).
Asamblaţi filtrul (A) şi introduceţi-l la
loc în filtrul (B). Rotiţi-l în sens orar
până când se fixează.
O poziţie incorectă a filtrelor poa‐
te cauza rezultate nesa‐
tisfăcătoare la spălare şi deterio‐
rarea aparatului.
9.2 Curăţarea braţelor
stropitoare
Nu demontaţi braţele stropitoare.
Dacă orificiile din braţele stropitoare sunt
înfundate, înlăturaţi resturile de murdărie
cu un obiect ascuţit subţire.
9.3 Curăţarea exterioară
Curăţaţi aparatul cu o cârpă moale
umedă.
Utilizaţi numai detergenţi neutri. Nu folo‐
siţi produse abrazive, bureţi abrazivi sau
solvenţi.
9.4 Curăţarea interiorului
Dacă utilizaţi frecvent programe cu dura‐
ta redusă, acestea pot lăsa depuneri de
grăsime şi piatră în interiorul aparatului.
Pentru a împiedica acest lucru, vă reco‐
mandăm să rulaţi programe cu durată
mare de cel puţin de 2 ori pe lună.
10. DEPANARE
Aparatul nu porneşte, sau se opreşte în
timpul funcţionării.
Înainte de a contacta centrul de service,
consultaţi informaţiile următoare pentru o
a găsi o soluţie la problema dvs.
În cazul unor probleme, afişajul indică un
cod de alarmă:
•
- Aparatul nu se umple cu apă.
•
•
- Aparatul nu evacuează apa.
- Dispozitivul anti-inundaţie este
pornit.
AVERTIZARE
Dezactivaţi aparatul înainte de a
realiza verificările.
Problemă
Soluţie posibilă
Nu puteţi activa aparatul.
Verificaţi dacă ştecherul este introdus în
priză.
Verificaţi dacă există o siguranţă arsă în ta‐
bloul de siguranţe.
34 www.aeg.com
Problemă
Soluţie posibilă
Programul nu porneşte.
Verificaţi dacă uşa aparatului este închisă.
Dacă este setată pornirea cu întârziere, anu‐
laţi setarea sau aşteptaţi terminarea
numărătorii inverse.
Aparatul nu se alimentează cu
apă.
Verificaţi dacă robinetul de apă este des‐
chis.
Verificaţi dacă presiunea de la alimentarea
cu apă nu este prea mică. Pentru această
informaţie, contactaţi compania locală de
furnizare a apei.
Verificaţi dacă robinetul de apă nu este în‐
fundat.
Verificaţi dacă filtrul de la furtunul de alimen‐
tare cu apă nu este înfundat.
Verificaţi dacă furtunul de alimentare cu apă
nu este îndoit sau răsucit.
Aparatul nu evacuează apa.
Verificaţi dacă bateria chiuvetei nu este în‐
fundată.
Verificaţi dacă furtunul de evacuare nu este
îndoit sau răsucit.
Dispozitivul anti-inundaţie este
pornit.
Închideţi robinetul de apă şi adresaţi-vă cen‐
trului de service.
După terminarea verificărilor, activaţi
aparatul. Programul continuă din punctul
în care a fost întrerupt.
Dacă problema apare din nou, contactaţi
centrul de service.
Dacă afişajul prezintă alte coduri de
eroare, contactaţi centrul de service.
10.1 Dacă rezultatele
procesului de spălare şi uscare
nu sunt satisfăcătoare
Dâre de culoare albă sau pelicule
albăstrui pe pahare şi vase
• Cantitatea de agent de clătire elibe‐
rată este prea mare. Reglaţi selectorul
de agent de clătire pe un nivel mai re‐
dus.
• Cantitatea de detergent este prea ma‐
re.
Pete şi picături de apă uscate pe pahare
şi vase.
• Cantitatea de agent de clătire elibe‐
rată este insuficientă. Reglaţi selecto‐
rul de agent de clătire pe un nivel mai
ridicat.
• Problema poate fi calitatea detergen‐
tului.
Vasele sunt umede
• Programul nu are fază de uscare sau
temperatura fazei de uscare este mai
redusă.
• Dozatorul pentru agent de clătire este
gol.
• Problema poate fi calitatea agentului
de clătire.
• Problema poate fi calitatea tabletelor
de detergent combinat. Încercaţi o altă
marcă sau activaţi dozatorul de agent
de clătire şi folosiţi agent de clătire îm‐
preună cu tabletele de detergent com‐
binat.
Pentru alte cauze posibile con‐
sultaţi capitolul "INFORMAŢII ŞI
SFATURI".
ROMÂNA
10.2 Activarea dozatorului
pentru agent de clătire
Activarea dozatorului pentru agent de
clătire poate fi efectuată numai când op‐
ţiunea Multitab este activată.
1. Apăsaţi butonul pornit/oprit pentru a
porni aparatul. Aparatul trebuie să fie
în modul setare. Consultaţi capitolul
"Setarea şi pornirea unui program".
2. Ţineţi apăsate simultan butoanele (4)
şi (5) până când indicatoarele butoa‐
nelor (3), (4) şi (5) se aprind intermi‐
tent.
3. Apăsaţi butonul (4).
• Indicatoarele butoanelor (3) şi (5)
se sting.
35
• Indicatorul aferent butonului (4)
continuă să lumineze intermitent.
• Afişajul indică setarea curentă.
Dozator pentru agent de
clătire dezactivat.
Dozator pentru agent de
clătire activat.
4. Pentru a modifica setarea apăsaţi bu‐
tonul (4).
5. Apăsaţi butonul pornit/oprit pentru a
dezactiva aparatul şi a confirma seta‐
rea.
6. Reglaţi cantitatea de agent de clătire.
7. Umpleţi dozatorul pentru agentul de
clătire.
11. INFORMAŢII TEHNICE
Dimensiuni
Lăţime / Înălţime / Adâncime
(mm)
596 / 818 - 898 / 550
Conexiunea la reţeaua
electrică
Consultaţi plăcuţa cu datele tehnice.
Tensiune
220-240 V
Frecvenţă
50 Hz
Presiunea de alimenta‐ Min. / max. (bari / MPa)
re cu apă
(0.5 / 0.05 ) / (8 / 0.8 )
max. 60 °C
Alimentarea cu apă 1)
Apă rece sau caldă2)
Capacitate
Seturi
Consum energetic
Modul Rămas conectat
0.10 W
Modul Oprit
0.10 W
12
1) Racordaţi furtunul de alimentare cu apă la un robinet cu filet 3/4.
2) Dacă apa caldă provine din surse alternative de energie (de ex. panourile solare,
energia eoliană), utilizaţi o sursă de apă caldă pentru a reduce consumul de energie.
12. PROTEJAREA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR
Reciclaţi materialele marcate cu
simbolul . Pentru a recicla
ambalajele, acestea trebuie puse în
containerele corespunzătoare.
Ajutaţi la protejarea mediului şi a
sănătăţii umane şi la reciclarea
deşeurilor din aparatele electrice şi
electrocasnice. Nu aruncaţi
aparatele marcate cu acest simbol
împreună cu deşeurile menajere.
Returnaţi produsul la centrul local de
36 www.aeg.com
reciclare sau contactaţi administraţia
oraşului dvs.
РУССКИЙ
37
СОДЕРЖАНИЕ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ПРОГРАММЫ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
РЕЖИМЫ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ЕЖЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
УКАЗАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
УХОД И ОЧИСТКА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38
40
41
41
43
45
47
49
50
52
53
ДЛЯ ОПТИМАЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
Благодарим Вас за выбор данного продукта AEG. Этот продукт будет безупречно
служить Вам долгие годы – ведь мы создали его с помощью инновационных технологий,
которые облегчат Вашу жизнь и создадут качества, которые Вы не найдете в привычных
приборах. Потратьте немного времени на чтение, чтобы получить максимальную пользу
от своей покупки.
На нашем веб-сайте Вы сможете:
Найти рекомендации по использованию изделий, руководства по эксплуатации,
мастер устранения неисправностей, информацию о техническом обслуживании:
www.aeg.com
Зарегистрировать свое изделия для улучшения обслуживания:
www.aeg.com/productregistration
Приобрести дополнительные принадлежности, расходные материалы и
фирменные запасные части для своего прибора:
www.aeg.com/shop
ПОДДЕРЖКА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И СЕРВИСНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
Мы рекомендуем использовать оригинальные запчасти.
При обращении в сервис-центр следует иметь под рукой следующую информацию.
Данная информация находится на табличке с техническими данными. Модель, код
изделия (PNC), серийный номер.
Внимание / Важные сведения по технике безопасности.
Общая информация и рекомендации
Информация по защите окружающей среды
Право на изменения сохраняется.
38 www.aeg.com
1.
УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
Перед установкой и эксплуатацией
прибора внимательно ознакомьтесь с
приложенным руководством. Произво‐
дитель не несет ответственности за
травмы и повреждения, полученные/
вызванные неправильной установкой
и эксплуатацией. Позаботьтесь о том,
чтобы данное руководство было у Вас
под рукой на протяжении всего срока
службы прибора.
Подключение к электросети
ВНИМАНИЕ!
Существует риск пожара и по‐
ражения электрическим током.
• Не допускайте лиц, включая детей,
с ограниченной чувствительностью,
умственными способностями или не
обладающих необходимыми зна‐
ниями, к эксплуатации прибора. Они
должны находиться под присмотром
или получить инструкции от лица,
ответственного за их безопасность.
• Не позволяйте детям играть с при‐
бором.
• Храните все упаковочные материа‐
лы вне досягаемости детей.
• Храните все средства для стирки
вне досягаемости детей.
• Не подпускайте детей и домашних
животных к прибору, когда его двер‐
ца открыта.
• Прибор должен быть заземлен.
• Убедитесь, что параметры электро‐
питания, указанные на табличке с
техническими данными, соответ‐
ствуют параметрам электросети. В
противном случае вызовите элект‐
рика.
• Включайте прибор только в устано‐
вленную надлежащим образом
электророзетку с защитным контак‐
том.
• Не пользуйтесь тройниками и удли‐
нителями.
• Следите за тем, чтобы не повре‐
дить вилку и сетевой кабель. В слу‐
чае необходимости замены сетево‐
го шнура она должна быть выполне‐
на нашим сервисным центром.
• Вставляйте вилку сетевого кабеля в
розетку только во конце установки
прибора. Убедитесь, что после уста‐
новки имеется доступ к вилке.
• Для отключения прибора от элек‐
тросети не тяните за кабель элек‐
тропитания. Всегда беритесь за са‐
му вилку.
• Не беритесь за кабель электропита‐
ния или за его вилку мокрыми рука‐
ми.
• Данный прибор соответствует ди‐
рективам E.E.C.
1.2 Установка
Подключение к водопроводу
• Удалите всю упаковку.
• Не устанавливайте и не подключай‐
те прибор, если он имеет поврежде‐
ния.
• Не устанавливайте и не эксплуати‐
руйте прибор в помещениях с тем‐
пературой ниже 0°C.
• Следуйте приложенным к прибору
инструкциям по его установке.
• Убедитесь, что мебель над прибо‐
ром и рядом с ним надежно закре‐
плена.
• Следите за тем, чтобы не повре‐
дить шланги для воды.
• Перед подключением прибора к но‐
вым или давно не использовавшим‐
ся трубам дайте воде стечь, пока
она не станет чистой.
• Перед первым использованием при‐
бора убедитесь в отсутствии проте‐
чек.
• Наливной шланг оснащен предохра‐
нительным клапаном и оболочкой с
внутренним сетевым кабелем.
1.1 Безопасность детей и лиц
с ограниченными
возможностями
ВНИМАНИЕ!
Существует риск удушья, полу‐
чения травм или стойких нару‐
шений нетрудоспособности.
РУССКИЙ
•
•
•
ВНИМАНИЕ!
Опасное напряжение.
• Если наливной шланг поврежден,
немедленно выньте вилку сетевого
шнура из розетки. Обратитесь в
сервисный центр для замены налив‐
ного шланга.
1.3 Эксплуатация
• Прибор предназначен для бытового
и аналогичного применения, напри‐
мер:
– В помещениях, служащих кухнями
для обслуживающего персонала в
магазинах, офисах и на других ра‐
бочих местах.
– В сельских жилых домах.
– Для использования клиентами
отелей, мотелей и других мест
проживания
– В мини-гостиницах типа «ночлег и
завтрак».
ВНИМАНИЕ!
Существует риск травмы, ожо‐
га, поражения электрическим
током или пожара.
• Не изменяйте параметры данного
прибора.
• Размещайте ножи и столовые при‐
боры с заостренными концами в
корзину для столовых приборов ли‐
•
•
•
•
•
39
бо острыми концами вниз, либо
укладывайте их горизонтально.
Не оставляйте прибор с открытой
дверцей без присмотра во избежа‐
ние падения на открытую дверцу.
Не садитесь и не вставайте на от‐
крытую дверцу.
Моющие средства для посудомоеч‐
ных машин представляют опас‐
ность. Следуйте правилам по без‐
опасному обращению, приведенным
на упаковке средства для стирки.
Не пейте воду и не играйте с водой
из прибора.
Не извлекайте посуду из прибора до
завершения программы. На посуде
может оставаться моющее сред‐
ство.
Если открыть дверцу прибора во
время выполнения программы, из
него может вырваться горячий пар.
Не кладите на прибор, рядом с ним
или внутрь него легковоспламеняю‐
щиеся материалы или изделия, про‐
питанные легковоспламеняющими‐
ся веществами.
Не используйте для очистки прибо‐
ра подаваемую под давлением воду
или пар.
1.4 Утилизация
ВНИМАНИЕ!
Существует опасность травмы
или удушья.
• Отключите прибор от сети электро‐
питания.
• Отрежьте кабель электропитания и
утилизируйте его.
• Удалите защелку дверцы, чтобы
предотвратить риск ее запирания на
случай, если внутри прибора ока‐
жутся дети и домашние животные.
40 www.aeg.com
2. ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ
1
2
3
12
11
10
9
8
1 Потолочный разбрызгиватель
2 Верхний разбрызгиватель
3 Нижний разбрызгиватель
4 Фильтры
5 Табличка с техническими данны‐
ми
6 Емкость для соли
7 Переключатель жесткости воды
8 Дозатор ополаскивателя
9 Дозатор моющего средства
10 Корзина для столовых приборов
11 Нижняя корзина
12 Верхняя корзина
2.1 Beam-on-Floor
Beam-on-Floor – это индикация, кото‐
рая появляется на полу под дверцей
прибора.
7
6 5
4
• При запуске программы появляется
красный индикатор, который горит
на протяжении всего времени рабо‐
ты программы.
• По завершению программы заго‐
рается зеленый индикатор.
• В случае неисправности прибора
красный световой луч мигает.
Beam-on-Floor гаснет при вы‐
ключении прибора.
РУССКИЙ
41
3. ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1 Кнопка «Вкл/Выкл»
6 Сенсорное поле ÖKO PLUS
2 Дисплей
7 Сенсорное поле Multitab
3 Сенсорное поле Delay
4 Сенсорное поле Program
8 Сенсорное поле RESET
9 Индикаторы
5 Сенсорное поле ExtraHygiene
Индикаторы Описание
Индикатор отсутствия соли. Во время работы программы
данный индикатор не горит.
Индикатор отсутствия ополаскивателя. Во время работы
программы данный индикатор не горит.
Индикатор окончания.
4. ПРОГРАММЫ
Программа
Степень загряз‐
ненности
Тип загрузки
Этапы
программы
Режимы
11)
Все
Посуда, столовые
приборы, кастрю‐
ли и сковороды
Предварительная
мойка
Мойка от 45°C до
70°C
Ополаскивания
Сушка
ExtraHygiene2)
ÖKO PLUS2)
23)
Высокая загряз‐
ненность
Посуда, столовые
приборы, кастрю‐
ли и сковороды
Предварительная
мойка
Мойка, 70°C
Ополаскивания
Сушка
ÖKO PLUS
34)
Свежее загрязне‐
ние
Посуда и столо‐
вые приборы
Мойка, 60°C
Ополаскивание
ExtraHygiene
45)
Обычная загряз‐
ненность
Посуда и столо‐
вые приборы
Предварительная
мойка
Мойка, 50°C
Ополаскивания
Сушка
ExtraHygiene2)
ÖKO PLUS2)
42 www.aeg.com
Программа
Степень загряз‐
ненности
Тип загрузки
Этапы
программы
Режимы
5
Обычная загряз‐
ненность
Посуда и столо‐
вые приборы
Мойка, 55°C
Ополаскивания
ExtraHygiene
66)
Смешанная за‐
грязненность
Посуда, столовые
приборы, кастрю‐
ли и сковороды
Предварительная
мойка
Мойка, 70°C
Ополаскивания
Сушка
ÖKO PLUS
7
Обычная или не‐
большая загряз‐
ненность
Тонкий фаянс и
стекло
Мойка, 45°C
Ополаскивания
Сушка
ÖKO PLUS
87)
Все
Предварительная
мойка
1) Прибор самостоятельно определяет степень загрязненности и количество посуды
в корзинах. Он автоматически регулирует температуру и количество воды,
энергопотребление и продолжительность программы.
2) Одновременный выбор функций ExtraHygiene и ÖKO PLUS невозможен. При
выборе ExtraHygiene, ÖKO PLUS отключается, и наоборот.
3) Данная программа имеет фазу резкого повышения температуры для достижения
повышенной гигиеничности. В ходе этапа ополаскивания температура достигает
70°C на период не менее 10 минут.
4) Данная программа позволяет вымыть посуду со свежими загрязнениями.
Программа обеспечивает хорошие результаты за короткое время.
5) Данная программа обеспечивает наиболее практичное потребление воды и
энергии при мытье посуды и столовых приборов обычного уровня загрязнения.
(Это стандартная программа для тестирующих организаций).
6) Данная программа позволяет вымыть посуду, степень загрязненности которой
различается. В нижнюю корзину устанавливается посуда с высоким загрязнением,
а в верхнюю – с обычным. Давление и температура воды в области нижней
корзины выше, чем в области верхней корзины.
7) Используйте эту программу для быстрого ополаскивания посуды. Это
предотвратит прилипание к посуде остатков пищи и появление неприятных
запахов.
Не используйте моющее средство с этой программой.
Показатели потребления
Программа1)
Продолжитель‐
ность
(мин)
Энергопотре‐
бление
(кВт·ч)
Расход воды
(л)
1
40 - 150
0.6 - 1.4
7 - 14
РУССКИЙ
Программа1)
Продолжитель‐
ность
(мин)
Энергопотре‐
бление
(кВт·ч)
Расход воды
(л)
2
150 - 160
1.4 - 1.6
13 - 15
3
30
0.8
9
4
195
0.92
10.2
5
55 - 65
1.0 - 1.2
10 - 11
6
130 - 140
1.3 - 1.5
14 - 15
7
70 - 80
0.8 - 0.9
11 - 12
8
14
0.1
4
43
1) Указанные показатели могут изменяться в зависимости от давления и
температуры воды, напряжения в электросети, выбранных функций и количества
посуды.
Информация для тестирующих организаций
Для запроса всей информации, необходимой для тестирования производи‐
тельности, обращайтесь по электронной почте:
info.test@dishwasher-production.com
Запишите номер изделия (PNC), который находится на табличке с технически‐
ми данными.
5. РЕЖИМЫ
Включать или выключать режи‐
мы следует перед запуском
программы. Режим невозмож‐
но включить или выключить,
когда выполняется программа.
В случае выбора одного или
более режимов убедитесь пе‐
ред запуском, что загорелись
соответствующие индикаторы.
5.1 ExtraHygiene
Этот режим обеспечивает повышен‐
ную гигиеничность при мойке. В ходе
этапа ополаскивания температура до‐
стигает 70°C на период не менее 10
минут.
44 www.aeg.com
Использование режима ExtraHygiene
1. Нажмите на ExtraHygiene. Загорит‐
ся соответствующий индикатор. На
дисплее отобразится обновление
продолжительности программы.
• Если выбранный режим нельзя
использовать с данной програм‐
мой, соответствующий индика‐
тор быстро мигнет 3 раза, а за‐
тем погаснет.
5.2 ÖKO PLUS
Данный режим позволяет устанав‐
ливать более низкую температуру на
этапе последнего ополаскивания.
Включение этого режима сокращает
энергопотребление (до 25%) и умень‐
шает продолжительность программы.
По окончании программы посуда мо‐
жет оставаться мокрой.
Использование режима ÖKO PLUS
1. Нажмите на ÖKO PLUS. Загорится
соответствующий индикатор. На
дисплее отобразится обновление
продолжительности программы.
• Если выбранный режим нельзя
использовать с данной програм‐
мой, соответствующий индика‐
тор быстро мигнет 3 раза, а за‐
тем погаснет.
5.3 Multitab
Включайте данную функцию только в
случае использования комбинирован‐
ного таблетированного моющего
средства.
Данная функция прекращает подачу
ополаскивателя и соли. Соответ‐
ствующие индикаторы гаснут.
Продолжительность работы програм‐
мы может увеличиваться.
Использование режима Multitab
1. Нажмите на Multitab; загорится со‐
ответствующий индикатор.
В случае перехода с
комбинированного таблетированного
моющего средства на раздельное
использование моющего средства,
ополаскивателя и посудомоечной
соли проделайте следующее:
1. Установите смягчитель для воды
на максимальное значение.
2. Убедитесь, что емкость для соли и
дозатор ополаскивателя заполне‐
ны.
3. Не загружая в прибор моющее
средство и посуду, запустите са‐
мую короткую программу, вклю‐
чающую этап ополаскивания.
4. Настройте смягчитель для воды в
соответствии с жесткостью воды в
Вашем регионе.
5. Задайте дозировку ополаскивате‐
ля.
5.4 Звуковая сигнализация
В случае неисправности прибора, из‐
менения уровня смягчителя для воды
или окончания программы прибор вы‐
дает звуковой сигнал.
По умолчанию выдача звуковых сиг‐
налов включена, но ее можно отклю‐
чить.
Включение или выключение звуковой
сигнализации.
1. Включите прибор нажатием на
кнопку «Вкл/Выкл». Удостоверь‐
тесь, что прибор находится в режи‐
ме настройки (см. Главу «Настрой‐
ка и запуск программы»).
2. Одновременно нажмите и удержи‐
вайте кнопки (4) и (5), пока не на‐
чнут мигать индикаторы кнопок (3),
(4) и (5).
3. Нажмите на кнопку (5):
• Индикаторы кнопок (3) и (4) по‐
гаснут.
• Индикатор кнопки (5) продолжит
мигать.
• На дисплее отобразится текущая
настройка.
Звуковая сиг‐
нализация
включена.
Звуковая сиг‐
нализация вы‐
ключена.
4. Нажмите на кнопку (5) для измене‐
ния установки.
5. Нажмите на кнопку «Вкл/Выкл»,
чтобы выключить прибор и под‐
твердить настройку.
РУССКИЙ
45
6. ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
1. Убедитесь, что установленные на‐
стройки смягчителя для воды соот‐
ветствуют уровню жесткости воды
в Вашем регионе. В противном
случае настройте смягчитель для
воды. Обратитесь в местную служ‐
бу водоснабжения, чтобы узнать
уровень жесткости воды в Вашей
местности.
2. Наполните емкость для соли.
3. Наполните дозатор ополаскивате‐
ля.
4. Откройте водопроводный вентиль.
5. В приборе могут быть посторонние
вещества, оставшиеся после его
производства. Для их удаления
следует запустить программу мой‐
ки. Не используйте моющее сред‐
ство и не загружайте корзины.
6.1 Настройка устройства для смягчения воды
Настройка смягчи‐
теля
для воды
Жесткость воды
Градусы по
немецкому
стандарту
(°dH)
Градусы по
французско‐
му
стандарту
(°fH)
ммоль/л
Градусы
по шкале
Кларка
Вручную
Элек‐
трон‐
ная
47 - 50
84 - 90
8.4. - 9.0
58 - 63
2 1)
10
43 - 46
76 - 83
7.6 - 8.3
53 - 57
2 1)
9
37 - 42
65 - 75
6.5 - 7.5
46 - 52
21)
8
29 - 36
51 - 64
5.1 - 6.4
36 - 45
21)
7
23 - 28
40 - 50
4.0 - 5.0
28 - 35
21)
6
19 - 22
33 - 39
3.3 - 3.9
23 - 27
21)
51)
15 - 18
26 - 32
2.6 - 3.2
18 - 22
1
4
11 - 14
19 - 25
1.9 - 2.5
13 - 17
1
3
4 - 10
7 - 18
0.7 - 1.8
5 - 12
1
2
<4
<7
< 0.7
<5
12)
12)
1) Заводская установка.
2) Не используйте соль при таком уровне.
Смягчитель для воды необхо‐
димо настроить вручную и
электронным способом.
46 www.aeg.com
Настройка вручную
Переведите переключатель жесткости
воды в положение 1 или 2.
Электронная настройка
1. Включите прибор нажатием на
кнопку «Вкл/Выкл». Удостоверь‐
тесь, что прибор находится в режи‐
ме настройки (см. Главу «Настрой‐
ка и запуск программы»).
2. Одновременно нажмите и удержи‐
вайте кнопки (4) и (5), пока не на‐
чнут мигать индикаторы кнопок (3),
(4) и (5).
3. Нажмите на кнопку (3).
• Индикаторы кнопок (4) и (5) по‐
гаснут.
• Индикатор кнопки (3) продолжит
мигать.
• Прозвучат звуковые сигналы, на‐
пример, пять прерывистых звуко‐
вых сигналов = уровень 5.
• На дисплее отобразится текущая
настройка уровня жесткости во‐
= уровень 5.
ды, например,
4. Для изменения установки нажмите
на кнопку (3) нужное количество
раз.
5. Нажмите на кнопку «Вкл/Выкл»,
чтобы выключить прибор и под‐
твердить настройку.
6.2 Заполнение емкости для соли
1.
2.
3.
4.
5.
Поверните крышку против часовой
стрелки и откройте емкость для
соли.
Налейте в емкость для соли 1 л
воды (только перед первым ис‐
пользованием).
Насыпьте посудомоечную соль в
емкость для соли.
Уберите соль вокруг отверстия
емкости для соли.
Чтобы закрыть емкость для соли,
поверните крышку по часовой
стрелке.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
При заполнении емкости для
соли из нее может вылиться
вода с солью. Существует
опасность коррозии. Для того,
чтобы ее предотвратить, после
заполнения емкости для соли
запустите любую программу.
РУССКИЙ
47
6.3 Заполнение дозатора ополаскивателя
1.
B
A
2.
M AX
4
3 2
1
+
-
3.
C
D
4.
Нажмите на кнопку снятия блоки‐
ровки (D), чтобы открыть крышку
(C).
Наполните дозатор ополаскивате‐
ля (A), не превышая отметку
«Макс».
Во избежание избыточного пеноо‐
бразования удалите пролившийся
ополаскиватель тканью, хорошо
впитывающей жидкость.
Закройте крышку. Убедитесь, что
кнопка блокировки защелкнулась.
Селектор количества выдавае‐
мого ополаскивателя (B) позво‐
ляет выбрать от 1 (минималь‐
ное количество) до 4 (макси‐
мальное количество).
7. ЕЖЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
1. Откройте водопроводный кран.
2. Включите прибор нажатием на
кнопку «Вкл/Выкл». Удостоверь‐
тесь, что прибор находится в режи‐
ме настройки (см. Главу «Настрой‐
ка и запуск программы»).
• Если горит индикатор отсутствия
соли, наполните емкость для со‐
ли.
• Если горит индикатор отсутствия
ополаскивателя, заправьте доза‐
тор ополаскивателя.
3. Загрузите корзины.
4. Добавьте моющее средство.
• В случае использования комби‐
нированного таблетированного
моющего средства включите ре‐
жим Multitab.
5. Выберите подходящую программу
мойки в соответствии с типом за‐
грузки и степенью ее загрязненно‐
сти.
48 www.aeg.com
7.1 Использование моющего средства
A
1.
B
2.
30
4
+
32
-
1
20
MAX
3.
C
4.
5.
7.2 Настройка и запуск
программы
Режим настройки
Некоторые настройки требуют нахо‐
ждения прибора в режиме настройки.
Включите прибор нажатием на кнопку
«Вкл/Выкл». Прибор находится в ре‐
жиме настройки, если на дисплее от‐
ображаются две горизонтальные по‐
лоски. Если на панели управления вы‐
глядит иначе, нажмите на RESET.
Запуск программы без
отсрочки пуска
1. Откройте вентиль подачи воды.
2. Включите прибор нажатием на
кнопку «Вкл/Выкл». Убедитесь, что
прибор находится в режиме на‐
стройки.
3. Нажимайте Program до тех пор, по‐
ка на дисплее не отобразится но‐
мер программы, которую требуется
установить. Номер программы бу‐
дет непрерывно мигать. При необ‐
ходимости произведите выбор до‐
полнительных функций.
4. Закройте дверцу прибора; начнет‐
ся выполнение программы. Значе‐
ние продолжительности програм‐
мы начнет уменьшаться с интерва‐
лом в 1 час.
Нажмите на кнопку снятия блоки‐
ровки (B), чтобы открыть крышку
(C).
Заполните дозатор (A) моющим
средством.
При использовании программы,
включающей стадию предвари‐
тельной мойки, поместите немно‐
го моющего средства на внутрен‐
нюю сторону дверцы прибора.
При использовании таблетирован‐
ного моющего средства положите
таблетку в дозатор моющего сред‐
ства (A).
Закройте крышку. Убедитесь, что
кнопка блокировки защелкнулась.
Запуск программы с
использованием отсрочки
пуска
1. Задайте программу.
2. Многократным нажатием на Delay
добейтесь появления на дисплее
нужного времени отсрочки (от 1 до
24 часов).
• На дисплее замигает время от‐
срочки.
• Загорится индикатор Delay.
3. Закройте дверцу прибора. Начнет‐
ся обратный отсчет.
• После завершения обратного от‐
счета произойдет запуск про‐
граммы.
Открывание дверцы во время
работы прибора
Открывание дверцы приводит к оста‐
новке работы прибора. При закрыва‐
нии дверцы работа продолжается с
момента, на котором она была пре‐
рвана.
Отмена отсрочки пуска во
время обратного отсчета
В случае отмены функции отсрочки
пуска происходит также и отмена за‐
данной программы.
РУССКИЙ
1. Нажмите на RESET. На дисплее
отобразятся две горизонтальные
полоски.
2. Снова задайте программу
2. Закройте водопроводный вентиль.
Если не нажать на кнопку «Вкл/
Выкл», функция AUTO OFF ав‐
томатически выключит прибор
через несколько минут.
Таким образом снижается
энергопотребление.
Отмена программы
1. Нажмите на RESET. На дисплее
отобразятся две горизонтальные
полоски.
Убедитесь в наличии моющего
средства в дозаторе моющего
средства перед запуском но‐
вой программы.
По окончании программы
На дисплее появляется 0 и загорается
индикатор окончания.
1. Выключите прибор нажатием на
кнопку «Вкл/Выкл».
49
Важно
• Прежде чем доставать посуду из
прибора, дайте ей остыть. Горячую
посуду легко повредить.
• Вначале вынимайте посуду из ниж‐
ней корзины, а затем из верхней.
• На боковых стенках и на дверце
прибора может быть вода. Нержа‐
веющая сталь охлаждается бы‐
стрее, чем посуда.
8. УКАЗАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ
8.1 Смягчитель для воды
Жесткая вода имеет высокое содер‐
жание минералов, которые могут при‐
вести к повреждению прибора и неу‐
довлетворительным результатам мой‐
ки. Смягчитель для воды нейтрали‐
зует действие этих минералов.
Посудомоечная соль обеспечивает
чистоту и хорошее состояние смягчи‐
теля для воды. Важно правильно вы‐
брать уровень настройки для смягчи‐
теля для воды. Это гарантия того, что
смягчитель для воды будет использо‐
вать верное соотношение посудо‐
моечной соли и воды.
8.2 Использование соли,
ополаскивателя и моющего
средства
• Используйте только соль, ополаски‐
ватель и моющее средство для по‐
судомоечных машин. Другие про‐
дукты могут привести к поврежде‐
нию прибора.
• На этапе сушки ополаскиватель по‐
могает высушить посуду без поте‐
ков и пятен.
• Комбинированное таблетированное
моющее средство содержит мою‐
щее средство, ополаскиватель и
другие добавки. Убедитесь, что та‐
блетированное средство подходит
для жесткости воды в Вашем регио‐
не. Воспользуйтесь инструкциями
на упаковке продуктов.
• Таблетированные моющие сред‐
ства не успевают полностью раство‐
риться при использовании коротких
программ. Для того, чтобы избежать
образование на посуде осадка из
моющего средства, рекомендуется
использовать таблетки с длинными
программами.
Не превышайте указанную до‐
зировку моющего средства.
См. инструкции на упаковке
моющего средства.
8.3 Загрузка корзин
Примеры загрузки корзин Вы
найдете в прилагаемой брошю‐
ре.
• Используйте прибор только для мы‐
тья принадлежностей, пригодных
50 www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
для мытья в посудомоечных маши‐
нах.
Не загружайте в прибор изделия из
дерева, кости, алюминия, олова и
меди.
Не помещайте в прибор предметы,
которые могут впитывать воду (губ‐
ки, бытовые ткани).
Удалите остатки пищи с посуды.
Для более легкого удаления приго‐
ревших продуктов оставьте кастрю‐
ли и сковороды на некоторое время
в воде перед тем, как загружать их в
прибор.
Загружайте полые предметы (ча‐
шки, стаканы и сковороды) отвер‐
стием вниз.
Убедитесь, что столовые приборы и
тарелки не слиплись. Размещайте
ложки вперемежку с другими столо‐
выми приборами.
Проверьте, чтобы стаканы не сопри‐
касались друг с другом
Загружайте мелкие предметы в кор‐
зину для столовых приборов.
Легкие предметы укладывайте в
верхнюю корзину. Убедитесь, что
они не двигаются.
• Прежде чем запускать программу,
убедитесь, что разбрызгиватели мо‐
гут свободно вращаться.
8.4 Перед запуском
программы
Убедитесь, что:
• Фильтры очищены и установлены
должным образом.
• Разбрызгиватели не засорены.
• Посуда правильно загружена в кор‐
зины.
• Выбранная программа соответ‐
ствует типу посуды и степени ее за‐
грязненности.
• Использовано подходящее количе‐
ство моющего средства.
• Посудомоечная машина заправлена
солью и ополаскивателем (если не
используется комбинированное та‐
блетированное моющее средство).
• Крышка емкости для соли плотно
закрыта.
9. УХОД И ОЧИСТКА
ВНИМАНИЕ!
Перед выполнением операций
по чистке и уходу выключите
прибор и извлеките вилку сете‐
вого шнура из розетки.
Грязные фильтры засорен‐
ность разбрызгивателей приво‐
дит к ухудшению качества мой‐
ки.
Периодически проверяйте со‐
стояние фильтров и, при необ‐
ходимости, проводите их
очистку.
РУССКИЙ
51
9.1 Чистка фильтров
C
1.
Поверните фильтр (A) против ча‐
совой стрелки и извлеките его.
2.
Для разборки фильтра (A) потя‐
нув, разделите (A1) и (A2).
Извлеките фильтр (B).
Промойте фильтры водой.
Перед тем, как установить фильтр
(B) на место, убедитесь, что внут‐
ри или по краям отстойника нет
остатков пищи или других загряз‐
нений загрязнений.
C
A
B
A1
3.
4.
5.
A2
6.
7.
Убедитесь, что фильтр (B) устано‐
влен правильно – под двумя на‐
правляющими (C).
Соберите фильтр (A) и установи‐
те его назад в фильтр (B). Повер‐
ните по часовой стрелке до щелч‐
ка.
Неверная установка фильтров
может привести к неудовлетво‐
рительным результатам мойки
и повреждению прибора.
9.2 Чистка разбрызгивателей
Не снимайте разбрызгиватели.
Если отверстия разбрызгивателей за‐
сорились, удалите частицы грязи с по‐
мощью предмета с тонким кончиком
(зубочисткой).
9.3 Очистка наружных
поверхностей
Протрите прибор мягкой влажной
тряпкой.
Используйте только нейтральные
моющие средства. Не используйте
абразивные средства, царапающие
губки и растворители.
9.4 Чистка внутренних частей
При регулярном использовании про‐
грамм с малой продолжительностью
внутри прибора могут откладываться
наслоения жира и накипи.
Во избежание этого рекомендуется не
реже 2 раз в месяц запускать про‐
граммы с большой продолжительно‐
стью.
52 www.aeg.com
10. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Прибор не запускается или остана‐
вливается во время работы.
Перед тем, как обращаться в сервис‐
ный центр, для разрешения проблемы
воспользуйтесь данной информацией.
При некоторых неисправностях на
дисплей выводится код неисправно‐
сти:
•
- В прибор не поступает вода.
•
•
- Прибор не сливает воду.
- Сработала система защиты от
перелива.
ВНИМАНИЕ!
Перед выполнением проверки
выключите прибор.
Неисправность
Возможное решение
Прибор не включается.
Убедитесь, что вилка сетевого шнура
вставлена в розетку электропитания.
Убедитесь, что предохранитель на элек‐
трощите не поврежден.
Программа не запускается.
Убедитесь, что дверца прибора закрыта.
Если задана отсрочка пуска, отмените от‐
срочку или дождитесь окончания обрат‐
ного отсчета.
В прибор не поступает вода.
Убедитесь, что водопроводный кран от‐
крыт.
Убедитесь, что давление в водопровод‐
ной сети не понижено. Для получения
сведений об этом обратитесь в местную
службу водоснабжения.
Убедитесь, что водопроводный кран не
засорен.
Убедитесь, что фильтр наливного шланга
не засорен.
Убедитесь, что наливной шланг не пере‐
кручен и не передавлен.
Прибор не сливает воду.
Убедитесь, что сливная труба не засоре‐
на.
Убедитесь, что сливной шланг не пере‐
кручен и не передавлен.
Сработала система защиты от
перелива.
Закройте водопроводный вентиль и об‐
ратитесь в сервисный центр.
После выполнения проверки включите
прибор. Выполнение программы про‐
должится с того момента, на котором
она была прервана.
Если неисправность появится снова,
обратитесь в сервисный центр.
Если на дисплее отображаются дру‐
гие коды ошибок, обратитесь в сер‐
висный центр.
10.1 Если результаты мойки
и сушки
неудовлетворительны
Белесые потеки или синеватый налет
на стеклянной посуде и тарелках.
• Слишком большое количество вы‐
даваемого ополаскивателя. Умень‐
РУССКИЙ
шите уровень дозатора ополаскива‐
теля.
• Было добавлено слишком большое
количество моющего средства.
Пятна и потеки на стекле и посуде.
• Недостаточное количество выда‐
ваемого ополаскивателя. Увеличьте
уровень дозатора ополаскивателя.
• Причиной может быть качество
моющего средства.
Посуда осталась мокрой
• Была выбрана программа без этапа
сушки или с этапом сушки при низ‐
кой температуре.
• Дозатор ополаскивателя пуст.
• Причиной может быть качество опо‐
ласкивателя.
• Причиной может быть качество ком‐
бинированного таблетированного
моющего средства. Попробуйте та‐
блетки другого производителя или
включите дозатор ополаскивателя и
используйте ополаскиватель одно‐
временно с комбинированным та‐
блетированным моющим сред‐
ством.
Другие возможные причины
приведены в Главе «УКАЗА‐
НИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ».
53
1. Включите прибор нажатием на
кнопку «Вкл/Выкл». Удостоверь‐
тесь, что прибор находится в режи‐
ме настройки (см. Главу «Настрой‐
ка и запуск программы»).
2. Одновременно нажмите и удержи‐
вайте кнопки (4) и (5), пока не на‐
чнут мигать индикаторы кнопок (3),
(4) и (5).
3. Нажмите на кнопку (4).
• Индикаторы кнопок (3) и (5) по‐
гаснут.
• Индикатор кнопки (4) продолжит
мигать.
• На дисплее отобразится текущая
настройка.
Дозатор ополаскивате‐
ля выключен.
Дозатор ополаскивате‐
ля включен.
4. Нажмите на кнопку (4) для измене‐
ния установки.
5. Нажмите на кнопку «Вкл/Выкл»,
чтобы выключить прибор и под‐
твердить настройку.
6. Задайте дозировку ополаскивате‐
ля.
7. Наполните дозатор ополаскивате‐
ля.
10.2 Включение дозатора
ополаскивателя
Включение дозатора ополаскивателя
производится только при включенном
режиме Multitab.
11. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Габаритные размеры
Ширина / высота / глубина
(мм):
Подключение к элек‐
тросети
См. табличку с техническими данными.
Напряжение
Частота
Давление в водопро‐
водной сети
Мин. / макс. (бар / МПа)
596 / 818 - 898 / 550
220-240 В
50 Гц
(0.5 / 0.05 ) / (8 / 0.8 )
54 www.aeg.com
Водоснабжение 1)
Холодная или горячая во‐
да2)
макс. 60°C
Вместимость
Комплектов посуды
Потребляемая мощ‐
ность
При оставлении во вклю‐
ченном состоянии
0.10 Вт
В выключенном состоянии
0.10 Вт
12
1) Присоедините наливной шланг к водопроводному крану с резьбой 3/4".
2) Если горячая вода подается из системы, использующей альтернативные
источники энергии (например, солнечные панели или ветрогенераторы),
подключайте прибор к водопроводу горячей воды, чтобы снизить потребление
энергии.
12. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Материалы с символом следует
сдавать на переработку. Положите
упаковку в соответствующие
контейнеры для сбора вторичного
сырья.
Принимая участие в переработке
старого электробытового
оборудования, Вы помогаете
защитить окружающую среду и
здоровье человека. Не
выбрасывайте вместе с бытовыми
отходами бытовую технику,
помеченную символом .
Доставьте изделие на местное
предприятие по переработке
вторичного сырья или обратитесь
в свое муниципальное
управление.
Українська
55
ЗМІСТ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ОПИС ВИРОБУ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ПРОГРАМИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ФУНКЦІЇ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ПЕРЕД ПЕРШИМ КОРИСТУВАННЯМ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ЩОДЕННЕ КОРИСТУВАННЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ПОРАДИ І РЕКОМЕНДАЦІЇ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ДОГЛЯД ТА ЧИСТКА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
УСУНЕННЯ ПРОБЛЕМ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
56
58
58
59
61
62
65
66
67
69
70
ДЛЯ ВІДМІННОГО РЕЗУЛЬТАТУ
Дякуємо, що обрали цей прилад AEG. Ми створили його для бездоганної роботи
протягом багатьох років, за інноваційними технологіями, які допомагають робити життя
простішим - ці властивості, які можна й не знайти в звичайних приладах. Будь ласка,
приділіть декілька хвилин, аби прочитати, як отримати найкраще від цього приладу.
Звертайтеся на наш веб-сайт:
Поради з використання, брошури, інструкції з усунення несправностей, сервісна
інформація:
www.aeg.com
Зареєструйте виріб, щоб отримати покращене обслуговування:
www.aeg.com/productregistration
Придбання приладдя, витратних матеріалів та оригінальних запчастин для
вашого приладу:
www.aeg.com/shop
РОБОТА З КЛІЄНТАМИ ТА СЕРВІСНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ
Рекомендується використовувати оригінальні запчастини.
При звертанні до сервісного центру необхідно мати наступну інформацію.
Її можна знайти на табличці з технічними даними. Модель, номер виробу, серійний
номер.
Увага! Важлива інформація з техніки безпеки.
Загальна інформація та рекомендації
Екологічна інформація
Може змінитися без оповіщення.
56 www.aeg.com
1.
ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ
Перед установкою та експлуатацією
приладу слід уважно прочитати ін‐
струкцію користувача. Виробник не не‐
се відповідальності за пошкодження,
що виникли через неправильне вста‐
новлення або експлуатацію. Інструкції
з користування приладом слід зберіга‐
ти з метою користування в майбутньо‐
му.
1.1 Безпека дітей і вразливих
осіб
Попередження!
Існує ризик задушення і трав‐
мування, у тому числі з серйоз‐
ними тривалими наслідками.
• Не дозволяйте користуватися при‐
ладом особам, у т. ч. дітям, з обме‐
женими фізичними або розумовими
здібностями чи недостатнім досві‐
дом і знаннями. При користуванні
приладом такі особи мають перебу‐
вати під наглядом або виконувати
вказівки відповідальної за їх безпеку
людини.
• Не дозволяйте дітям гратися з при‐
ладом.
• Пакувальні матеріали слід тримати
в недоступному для дітей місці.
• Усі миючі засоби слід тримати в не‐
доступному для дітей місці.
• Не допускайте дітей та домашніх
тварин до відчинених дверцят при‐
ладу.
1.2 Установка
• Повністю зніміть упаковку.
• Не встановлюйте і не використовуй‐
те пошкоджений прилад.
• Не встановлюйте та не користуйте‐
ся приладом у приміщеннях, де тем‐
пература опускається нижче 0°C.
• Дотримуйтеся інструкцій зі встано‐
влення, що постачаються разом із
приладом.
• Переконайтеся, що конструкції, під
якими і біля яких установлений при‐
лад, є стійкими й безпечними.
Підключення до
електромережі
Попередження!
Існує небезпека пожежі й ура‐
ження електричним струмом.
• Прилад повинен бути заземленим.
• Переконайтеся, що електричні пара‐
метри на табличці з технічними да‐
ними відповідають параметрам
електромережі. У разі невідповідно‐
сті слід звернутися до електрика.
• Завжди користуйтеся правильно
встановленою протиударною розет‐
кою.
• Не використовуйте розгалужувачі,
перехідники й подовжувачі.
• Під час встановлення приладу пиль‐
нуйте, щоб не пошкодити кабель
живлення і штепсель. Якщо кабель
електроживлення необхідно заміни‐
ти, цю процедуру мають виконувати
фахівці з нашого Центру технічного
обслуговування.
• Вмикайте штепсель у розетку лише
після завершення установки. Пере‐
конайтесь, що після установки є
вільний доступ до розетки електро‐
живлення.
• Не тягніть за кабель живлення, щоб
відключити прилад від електромере‐
жі. Тягніть тільки за штепсельну
вилку.
• Не торкайтеся кабелю живлення чи
штепсельної вилки вологими рука‐
ми.
• Цей прилад відповідає директивам
ЄЕС.
Підключення до водопроводу
• Стежте за тим, щоб не пошкодити
водяні шланги.
• Перш ніж підключити прилад до но‐
вих труб або до труб, які впродовж
тривалого часу не використовували‐
ся, зачекайте, поки потік води стане
прозорим.
• При першому користуванні прила‐
дом переконайтеся, що ніде не виті‐
кає вода.
Українська
• Наливний шланг оснащено запобіж‐
ним клапаном та каналом із кабелем
живлення.
Попередження!
Висока напруга.
• У разі пошкодження наливного
шланга негайно вийміть штепсельну
вилку з розетки. Для заміни налив‐
ного шланга звертайтеся до сервіс‐
ного центру.
1.3 Користування
• Цей прилад призначений для вико‐
ристання у побутових та аналогіч‐
них сферах, наприклад:
– на кухнях магазинів, офісів та ін‐
ших робочих установ;
– на фермах;
– клієнтами готелів, мотелів та ін‐
ших житлових приміщень;
– в установах, що пропонують на‐
півпансіон.
Попередження!
Існує небезпека травмування,
опіків, ураження електричним
струмом і пожежі.
• Не змінюйте технічні характеристи‐
ки приладу.
• Ножі та інші гострі прибори потрібно
класти до кошика для столових при‐
борів гострим кінцем донизу або го‐
ризонтально.
• Щоб не перечепитися через дверця‐
та приладу, не залишайте їх відчи‐
неними без нагляду.
57
• Не сідайте і не ставайте на відкриті
дверцята.
• Миючі засоби для посудомийної ма‐
шини є небезпечними. Дотримуйте‐
ся інструкцій з безпеки, що зазначе‐
ні на упаковці миючого засобу.
• Не пийте воду із приладу, а також
не грайтеся цією водою.
• Не виймайте посуд із приладу до за‐
вершення програми. На посуді може
залишатися миючий засіб.
• Із приладу може вийти гаряча пара,
якщо відчинити дверцята під час ви‐
конання програми.
• Не кладіть займисті речовини чи
предмети, змочені в займистих реч‐
овинах, усередину приладу, поряд з
ним або на нього.
• Не використовуйте воду з пульвери‐
затора або пар для чищення прила‐
ду.
1.4 Утилізація
Попередження!
Існує небезпека травмування
або задушення.
• Відключіть прилад від електромере‐
жі.
• Відріжте кабель живлення і викинь‐
те його.
• Зніміть дверний замок, щоб уникну‐
ти запирання дітей і домашніх тва‐
рин у приладі.
Цей продукт по змісту небезпечних
речовин відповідає вимогам
Технічного регламенту обмеження
використання деяких небезпечних
речовин в електричному та
електронному обладнанні (постанова
Кабінета Міністрів України №1057 від
3 грудня 2008р.)
58 www.aeg.com
2. ОПИС ВИРОБУ
1
3
2
12
11
10
9
8
7
4
6 5
2.1 Beam-on-Floor
1 Верхній розпилювач
2 Середній розпилювач
Beam-on-Floor – це функція, яка проек‐
тує світло на підлогу під приладом.
• Після запуску програми з’являється
червоне світло, яке продовжує сві‐
титися протягом усього часу її вико‐
нання.
• Коли виконання програми заверше‐
но, з’являється зелене світло.
• У разі несправності приладу черво‐
не світло починає мигтіти.
3 Нижній розпилювач
4 Фільтри
5 Табличка з технічними даними
6 Контейнер для солі
7 Перемикач рівня жорсткості води
8 Дозатор ополіскувача
9 Дозатор миючого засобу
10 Кошик для столових приборів
Beam-on-Floor згасає, якщо
прилад вимкнено.
11 Нижній кошик
12 Верхній кошик
3. ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1 Кнопка ввімк./вимк.
4 Сенсорна кнопка Program
2 Дисплей
5 Сенсорна кнопка ExtraHygiene
3 Сенсорна кнопка Delay
6 Сенсорна кнопка ÖKO PLUS
Українська
7 Сенсорна кнопка Multitab
59
9 Індикатори
8 Сенсорна кнопка RESET
Індикатори
Опис
Індикатор солі. Під час виконання програми індикатор не сві‐
титься.
Індикатор ополіскувача. Під час виконання програми індика‐
тор не світиться.
Індикатор завершення.
4. ПРОГРАМИ
Програма
Ступінь забруд‐
Фази
нення
програми
Тип завантаження
Функції
11)
Усі
Посуд, столові
прибори, каструлі
та сковороди
Попереднє миття
Миття при темпера‐
турі від 45 °C до
70 °C
Ополіскування
Сушіння
ExtraHygiene2)
ÖKO PLUS2)
23)
Сильне забруд‐
нення
Посуд, столові
прибори, каструлі
та сковороди
Попереднє миття
Миття при темпера‐
турі 70 °C
Ополіскування
Сушіння
ÖKO PLUS
34)
Свіже забруднен‐
ня
Посуд і столові
прибори
Миття при темпера‐
турі 60 °C
Полоскання
ExtraHygiene
45)
Середній ступінь
забруднення
Посуд і столові
прибори
Попереднє миття
Миття при темпера‐
турі 50 °C
Ополіскування
Сушіння
ExtraHygiene2)
ÖKO PLUS2)
5
Середній ступінь
забруднення
Посуд і столові
прибори
Миття при темпера‐
турі 55 °C
Ополіскування
ExtraHygiene
66)
Різний ступінь за‐
бруднення
Посуд, столові
прибори, каструлі
та сковороди
Попереднє миття
Миття при темпера‐
турі 70 °C
Ополіскування
Сушіння
ÖKO PLUS
60 www.aeg.com
Програма
Ступінь забруд‐
Фази
нення
програми
Тип завантаження
Функції
7
Середнє або не‐
значне забруд‐
нення
Тонкий фаянсо‐
вий посуд, скля‐
ний посуд
Миття при темпера‐
турі 45 °C
Ополіскування
Сушіння
ÖKO PLUS
87)
Усі
Попереднє миття
1) Прилад автоматично визначає ступінь забруднення й кількість посуду в кошиках.
Він автоматично регулює температуру та об'єм води, рівень споживання
електроенергії та тривалість програми.
2) Функції ExtraHygiene і ÖKO PLUS неможливо використовувати одночасно. У разі
використання ExtraHygiene, ÖKO PLUS буде вимкнено і навпаки.
3) З міркувань гігієни ця програма виконує ополіскування при високій температурі. Під
час фази ополіскування впродовж принаймні 10 хвилин підтримується температура
70 °C.
4) Ця програма допоможе вимити посуд зі свіжим забрудненням. Вона дає високі
результати миття за короткий час.
5) У межах цієї програми вода та енергія використовуються найбільш ефективно в
разі завантаження посуду та столових приборів із середнім ступенем забруднення.
Це стандартна програма для дослідницьких установ.
6) За допомогою цієї програми можна мити посуд із різним ступенем забруднення.
Дуже сильно забруднений посуд ставте в нижній кошик, а посуд середнього ступеня
забруднення – у верхній. Тиск і температура води в нижньому кошику вищі, ніж у
верхньому.
7) Ця програма використовується для швидкого ополіскування посуду. Це дає змогу
уникнути прилипання залишків їжі та виходу неприємного запаху з приладу.
Не використовуйте миючий засіб для цієї програми.
Показники споживання
Програма1)
Тривалість
(хв.)
Споживання
електроенергії
(кВт-год)
Споживання во‐
ди
(л)
1
40 - 150
0.6 - 1.4
7 - 14
2
150 - 160
1.4 - 1.6
13 - 15
3
30
0.8
9
Українська
61
Програма1)
Тривалість
(хв.)
Споживання
електроенергії
(кВт-год)
Споживання во‐
ди
(л)
4
195
0.92
10.2
5
55 - 65
1.0 - 1.2
10 - 11
6
130 - 140
1.3 - 1.5
14 - 15
7
70 - 80
0.8 - 0.9
11 - 12
8
14
0.1
4
1) Показники споживання залежать від тиску й температури води, коливання напруги
в електромережі, вибраних функцій і кількості посуду.
Інформація для дослідницьких установ
Для отримання необхідної інформації щодо тестових процедур зверніться за
адресою електронної пошти:
info.test@dishwasher-production.com
Вкажіть номер виробу (PNC), зазначений на табличці.
5. ФУНКЦІЇ
Перш ніж запустити програму,
слід увімкнути чи вимкнути
функції. Не можна вмикати чи
вимикати функції під час вико‐
нання програми.
Якщо вибрано одну або кілька
опцій, переконайтеся, що від‐
повідні індикатори горять, пе‐
ред запуском програми.
5.1 ExtraHygiene
За допомогою цієї опції можна забез‐
печити кращі результати миття. Під
час фази ополіскування впродовж
принаймні 10 хвилин підтримується
температура 70°C.
Увімкнення функції ExtraHygiene
1. Натисніть ExtraHygiene. Засвітить‐
ся відповідний індикатор. На дисп‐
леї відобразиться оновлена трива‐
лість програми.
• Якщо функція несумісна із про‐
грамою, відповідний індикатор
швидко блимне 3 рази, а потім
згасне.
5.2 ÖKO PLUS
Ця опція знижує температуру оста‐
нньої фази полоскання.
Використання цієї опції знижує спожи‐
вання електроенергії (до 25 %) і три‐
валість програми.
Після завершення програми посуд мо‐
же бути вологим.
62 www.aeg.com
Увімкнення функції ÖKO PLUS
1. Натисніть ÖKO PLUS. Засвітиться
відповідний індикатор. На дисплеї
відобразиться оновлена тривалість
програми.
• Якщо функція несумісна із про‐
грамою, відповідний індикатор
швидко блимне 3 рази, а потім
згасне.
5.3 Multitab
Вмикайте цю функцію тільки в разі ви‐
користання комбінованого таблетова‐
ного миючого засобу.
Ця функція припиняє використання
ополіскувача та солі. Відповідні інди‐
катори вимикаються.
Тривалість програми може збільшити‐
ся.
Увімкнення функції Multitab
1. Натисніть Multitab. Засвітиться від‐
повідний індикатор.
Якщо ви вирішили припинити
користування комбінованими
таблетованими миючими засобами, то
перед початком застосування окремо
миючого засобу, ополіскувача та солі
для посудомийної машини слід
виконати описані нижче дії.
1. Установіть налаштування пом’як‐
шувача води на найвищий рівень.
2. Переконайтеся, що контейнер для
солі та дозатор ополіскувача за‐
повнені.
3. Запустіть найкоротшу програму з
фазою ополіскування без миючого
засобу та без посуду.
4. Скоригуйте рівень пом’якшувача
води відповідно до жорсткості води
у вашій місцевості.
5. Відрегулюйте дозування ополіску‐
вача.
5.4 Звукові сигнали
Звукові сигнали вмикаються в разі не‐
справності приладу, під час коригуван‐
ня рівня пом’якшувача води, а також
після завершення виконання програ‐
ми.
За промовчанням звукові сигнали
увімкнені, проте їх можна вимкнути.
Вимкнення звукових сигналів
1. Натисніть кнопку ввімкнення/вим‐
кнення, щоб увімкнути прилад. Пе‐
реконайтеся, що прилад перебуває
в режимі налаштування (див. роз‐
діл «Встановлення і запуск програ‐
ми»).
2. Одночасно натисніть і втримуйте
кнопки (4) та (5), доки не почнуть
блимати індикатори (3), (4) та (5).
3. Натисніть кнопку (5),
• Індикатори кнопок (3) та (4) згас‐
нуть.
• Індикатор кнопки (5) продовжить
блимати.
• На дисплеї відобразиться поточ‐
не налаштування.
Звукові сигна‐
ли ввімкнено.
Звукові сигна‐
ли вимкнено.
4. Щоб змінити налаштування, натис‐
ніть кнопку (5).
5. Для вимкнення приладу та під‐
твердження налаштування натис‐
ніть кнопку ввімкнення/вимкнення.
6. ПЕРЕД ПЕРШИМ КОРИСТУВАННЯМ
1. Перевірте, чи відповідає встано‐
влений рівень пом’якшувача жорст‐
кості води у вашій місцевості. За
потреби відрегулюйте пом’якшувач
води. Щоб дізнатися, яка жорст‐
кість води у вашій місцевості, звер‐
ніться у службу водопостачання.
2. Покладіть сіль у контейнер для со‐
лі.
3. Залийте ополіскувач у дозатор
ополіскувача.
4. Відкрийте водопровідний кран.
5. У приладі можуть бути сторонні
речовини, що залишилися у проце‐
Українська
сі виробництва. Запустіть програ‐
му, щоб їх видалити. Не застосо‐
63
вуйте миючий засіб і не заванта‐
жуйте кошики.
6.1 Налаштування пристрою для пом'якшення води
Налаштування
пом'якшувача во‐
ди
Жорсткість води
Німецькі
градуси
(°dH)
Французькі
градуси
(°fH)
ммоль/л
Градуси
Кларка
Вручну
Елек‐
трон‐
не
47 - 50
84 - 90
8.4. - 9.0
58 - 63
2 1)
10
43 - 46
76 - 83
7.6 - 8.3
53 - 57
2 1)
9
37 - 42
65 - 75
6.5 - 7.5
46 - 52
21)
8
29 - 36
51 - 64
5.1 - 6.4
36 - 45
21)
7
23 - 28
40 - 50
4.0 - 5.0
28 - 35
21)
6
19 - 22
33 - 39
3.3 - 3.9
23 - 27
21)
51)
15 - 18
26 - 32
2.6 - 3.2
18 - 22
1
4
11 - 14
19 - 25
1.9 - 2.5
13 - 17
1
3
4 - 10
7 - 18
0.7 - 1.8
5 - 12
1
2
<4
<7
< 0.7
<5
12)
12)
1) Заводська настройка.
2) Не використовуйте сіль на цьому рівні.
Ви повинні налаштувати
пом’якшувач води вручну або
за допомогою електроніки.
Ручне регулювання
Поверніть перемикач рівня жорсткості
води в положення 1 або 2.
Електронне регулювання
1. Натисніть кнопку ввімкнення/вим‐
кнення, щоб увімкнути прилад. Пе‐
реконайтеся, що прилад перебуває
в режимі налаштування (див. роз‐
діл «Встановлення і запуск програ‐
ми»).
2. Одночасно натисніть і втримуйте
кнопки (4) та (5), доки не почнуть
блимати індикатори (3), (4) та (5).
3. Натисніть кнопку (3).
• Індикатори кнопок (4) та (5) згас‐
нуть.
• Індикатор кнопки (3) продовжить
блимати.
64 www.aeg.com
• Спрацюють звукові сигнали, на‐
приклад п’ять переривчастих
звукових сигналів означають рі‐
вень 5.
• На дисплеї відобразиться поточ‐
не налаштування пом’якшувача
означає рі‐
води, наприклад,
вень 5.
4. Щоб змінити налаштування, натис‐
ніть кнопку (3) потрібну кількість
разів.
5. Для вимкнення приладу та під‐
твердження налаштування натис‐
ніть кнопку ввімкнення/вимкнення.
6.2 Додавання солі в контейнер для солі
1.
2.
3.
4.
5.
Поверніть кришечку проти годин‐
никової стрілки і відкрийте контей‐
нер для солі.
Налийте 1 літр води в контейнер
для солі (лише перший раз).
Заповніть контейнер сіллю для
посудомийної машини.
Приберіть сіль із поверхні навколо
отвору контейнера.
Закрийте контейнер для солі, по‐
вернувши кришечку за годиннико‐
вою стрілкою.
Обережно!
Вода і сіль можуть перелитися
з контейнера для солі під час
наповнення. Існує ризик коро‐
зії. Щоб запобігти цьому, запу‐
стіть програму після наповнен‐
ня контейнера для солі.
6.3 Заповнення дозатора ополіскувача
1.
B
A
2.
M AX
4
3 2
3.
1
+
-
C
D
4.
Натисніть кнопку (D), щоб відкрити
кришку (C).
Наповніть дозатор ополіскувача
(A), не перевищуючи позначки
«max».
Якщо ополіскувач розлився, вит‐
ріть його ганчіркою, що добре вби‐
рає рідину. Це дозволить уникнути
утворення надмірної піни.
Закрийте кришку. Переконайтеся,
що кнопка розблокування стала на
місце.
Ви можете повернути регуля‐
тор дозування (B) у положення
між 1 (найменша кількість) і 4
(найбільша кількість).
Українська
65
7. ЩОДЕННЕ КОРИСТУВАННЯ
1. Відкрийте водопровідний кран.
2. Для увімкнення приладу натисніть
кнопку увімкнення/вимкнення. Пе‐
реконайтеся, що прилад перебуває
в режимі налаштування (див. роз‐
діл «Встановлення і запуск програ‐
ми»).
• Якщо світиться індикатор солі,
насипте сіль у контейнер для со‐
лі.
• Якщо світиться індикатор ополі‐
скувача, наповніть дозатор опо‐
ліскувача.
3. Завантажте посуд у кошики.
4. Додайте миючий засіб.
• Якщо ви застосовуєте комбінова‐
ні таблетовані миючі засоби, по‐
трібно увімкнути функцію
Multitab.
5. Установіть і запустіть програму, що
відповідає типу посуду та ступеню
його забруднення.
7.1 Користування миючим засобом
A
1.
B
2.
30
3.
4
MAX
+
32
-
1
20
C
4.
5.
7.2 Встановлення і запуск
програми
Режим налаштування
Для виконання деяких налаштувань
прилад має перебувати в режимі на‐
лаштування.
Натисніть кнопку ввімкнення/вимкнен‐
ня, щоб увімкнути прилад. Прилад пе‐
ребуває в режимі налаштування, якщо
на дисплеї відображаються дві горизо‐
нтальні смужки. Якщо на панелі керу‐
вання не видно цієї індикації, натис‐
ніть RESET.
Запуск програми без
відкладеного запуску
1. Відкрийте водопровідний кран.
Натисніть кнопку (B), щоб відкрити
кришку (C).
Додайте миючий засіб у дозатор
(A) .
Якщо програма передбачає фазу
попереднього миття, помістіть не‐
велику кількість миючого засобу
на внутрішню частину дверцят
приладу.
У разі використання таблетовано‐
го миючого засобу покладіть та‐
блетку в дозатор (A).
Закрийте кришку. Переконайтеся,
що кнопка розблокування стала на
місце.
2. Щоб увімкнути прилад, натисніть
кнопку ввімкнення/вимкнення. Пе‐
реконайтеся, що прилад переведе‐
но в режим налаштування.
3. Натискайте кнопку Program, доки
на дисплеї не з’явиться номер ба‐
жаної програми. Номер програми
блиматиме. Якщо потрібно, можна
вибрати відповідні функції.
4. Зачиніть дверцята приладу. Роз‐
почнеться виконання програми.
Розпочнеться зворотний відлік три‐
валості програми із кроком 1 хв.
Відкладений запуск програми
1. Виберіть програму.
2. Натискайте кнопку Delay, доки на
дисплеї не відобразиться потріб‐
ний час відкладеного запуску (від 1
до 24 годин).
66 www.aeg.com
• На дисплеї блиматиме час від‐
кладеного запуску.
• Почне світитися індикатор Delay.
3. Зачиніть дверцята приладу. По‐
чнеться зворотний відлік.
• Після закінчення зворотного від‐
ліку програма запуститься авто‐
матично.
Відкривання дверцят під час
роботи приладу
Якщо відчинити дверцята, прилад зу‐
пиняє роботу. Після закривання
дверцят прилад поновлює роботу про‐
грами з того моменту, коли її було пе‐
рервано.
Скасування відкладеного
запуску під час зворотного
відліку
У разі скасування відкладеного запус‐
ку скасовується і програма.
1. Натисніть RESET. На дисплеї відо‐
бразяться дві горизонтальні смуж‐
ки.
2. Повторно встановіть програму.
Перед запуском нової програ‐
ми переконайтеся, що в доза‐
торі є миючий засіб.
Після завершення програми
На дисплеї відобразиться символ 0, і
засвітиться індикатор завершення.
1. Вимкніть прилад, натиснувши кноп‐
ку ввімкнення/вимкнення.
2. Закрийте водопровідний кран.
Якщо не натиснути кнопку ввім‐
кнення/вимкнення, функція
AUTO OFF автоматично вим‐
кне прилад через кілька хвилин
після завершення програми.
Це допомагає зменшити спо‐
живання електроенергії.
Важливо.
• Дайте посуду охолонути, перш ніж
виймати його з приладу. Гарячий
посуд можна легко розбити.
• Спершу вийміть посуд із нижнього, а
потім із верхнього кошика.
• На стінках і дверцятах приладу мо‐
же бути вода. Іржостійка сталь холо‐
не швидше, ніж посуд.
Скасування програми
1. Натисніть RESET. На дисплеї відо‐
бразяться дві горизонтальні смуж‐
ки.
8. ПОРАДИ І РЕКОМЕНДАЦІЇ
8.1 Пом’якшувач води
У жорсткій воді міститься велика кіль‐
кість мінералів, що можуть зашкодити
приладу і спричинити негативний ре‐
зультат миття. Пом'якшувач води не‐
йтралізує ці мінерали.
Сіль для посудомийної машини підт‐
римує пом'якшувач води в чистоті і до‐
брому стані. Важливо налаштувати
правильний рівень пом’якшувача во‐
ди. Завдяки цьому пом'якшувач води
застосовує відповідну кількість солі
для посудомийної машини та води.
8.2 Використання солі,
ополіскувача та миючого
засобу
• Використовуйте сіль, ополіскувач і
миючий засіб, призначені лише для
посудомийних машин. Інші засоби
можуть пошкодити прилад.
• Під час останньої фази полоскання
ополіскувач допомагає висушити
посуд, не залишаючи розводів і
плям.
• Комбіновані таблетовані миючі засо‐
би містять миючий засіб, ополіску‐
вач та інші додаткові агенти. Пере‐
Українська
вірте, чи таблетований засіб відпові‐
дає жорсткості води у вашій місце‐
вості. Прочитайте інструкції на уп‐
аковці продукту.
• Таблетований миючий засіб не роз‐
чинюється повністю, якщо викори‐
стовуються короткі програми. Щоб
запобігти утворенню залишків мию‐
чого засобу на столовому посуді,
рекомендується використовувати
таблетовані засоби для тривалих
програм.
Використовуйте мінімально не‐
обхідну кількість миючого засо‐
бу. Див. інструкції на упаковці
миючого засобу.
8.3 Завантаження посуду в
кошики
Ознайомтеся із прикладами
завантаження посуду в кошики,
що зазначені в інформаційному
листі з комплекту.
• Прилад призначено для миття лише
посуду, що підходить для посудо‐
мийних машин.
• Забороняється мити в посудомийній
машині вироби з дерева, рогу, алю‐
мінію, олова й міді.
• Забороняється класти у прилад
речі, що вбирають вологу (губки,
ганчірки).
• Видаліть із посуду рештки їжі.
• Щоб полегшити видалення пригорі‐
лих залишків їжі, замочіть каструлі
та сковорідки у воді, перш ніж кла‐
сти їх у прилад.
67
• Предмети, що мають заглиблення
(напр., чашки, склянки та миски),
ставте отвором донизу.
• Подбайте, щоб столові прибори і
посуд не злипалися. Кладіть ложки
серед інших гострих приборів.
• Подбайте про те, щоб склянки не
стикалися з іншими склянками.
• Маленькі предмети кладіть у кошик
для столових приборів.
• Легкі предмети кладіть у верхній ко‐
шик. Подбайте про те, щоб предме‐
ти не рухалися.
• Перед запуском програми переко‐
найтеся, що розпилювачі можуть
вільно обертатися.
8.4 Перед запуском програми
Переконайтеся, що:
• Фільтри очищені та правильно вста‐
новлені.
• Розпилювачі не забиті.
• Посуд у кошиках розташований пра‐
вильно.
• Програма відповідає типу заванта‐
ження та ступеню забруднення.
• Використовується правильна кіль‐
кість миючого засобу.
• Наявні сіль і ополіскувач для пос‐
удомийних машин (якщо лише не
використовуються комбіновані та‐
блетовані миючі засоби).
• Кришка контейнера для солі щільно
закрита.
9. ДОГЛЯД ТА ЧИСТКА
Попередження!
Перш ніж виконувати технічне
обслуговування, вимкніть при‐
лад і вийміть вилку з розетки.
Брудні фільтри і забиті розпи‐
лювачі понижують результати
миття.
Регулярно перевіряйте їх і
чистьте за необхідності.
68 www.aeg.com
9.1 Чищення фільтрів
C
1.
Поверніть фільтр (А) проти годин‐
никової стрілки і зніміть його.
2.
Щоб розібрати фільтр (A), роз’єд‐
найте частини (A1) і (A2).
Вийміть фільтр (B).
Промийте фільтри водою.
Перед тим як вставляти фільтр
(B) назад, подбайте, щоб у від‐
стійнику і навколо його кромки не
було бруду та залишків їжі.
C
A
B
A1
3.
4.
5.
A2
6.
7.
Переконайтеся, що фільтр (B)
правильно вставлений під 2 на‐
прямними (C).
Зберіть фільтр (A) і вставте його у
фільтр (B). Поверніть за годинни‐
ковою стрілкою до фіксації.
Неправильне встановлення
фільтрів може спричинити не‐
задовільні результати миття і
пошкодження приладу.
9.2 Чищення розпилювачів
Не знімайте розпилювачі.
Якщо отвори розпилювачів забилися,
видаліть рештки бруду за допомогою
загостреного предмета.
9.3 Чищення ззовні
Протріть прилад вологою м'якою ган‐
чіркою.
Застосовуйте лише нейтральні миючі
засоби. Не застосовувати абразивні
продукти, абразивні серветки чи роз‐
чинники.
9.4 Чищення всередині
Якщо регулярно використовуються ко‐
роткотривалі програми, всередині при‐
ладу можуть залишатися відкладення
жиру та накип.
Щоб уникнути цього, рекомендується
принаймні двічі на місяць виконувати
довготривалі програми.
Українська
69
10. УСУНЕННЯ ПРОБЛЕМ
Прилад не запускається або зупи‐
няється під час роботи.
Перш ніж звертатися до сервісного
центру, ознайомтесь з інформацією у
розділі щодо вирішення проблеми.
При виникненні деяких проблем на
дисплеї з'являється код попереджен‐
ня:
•
- Прилад не заповнюється во‐
дою.
Проблема
•
•
- Прилад не зливає воду.
- Працює пристрій, що запобігає
переливанню води.
Попередження!
Вимкніть прилад, перш ніж ви‐
конувати перевірку.
Можливе рішення
Не вдається увімкнути прилад. Перевірте, чи вилка вставлена в розетку.
Перевірте запобіжник на електрощиті.
Програма не запускається.
Переконайтеся, що дверцята приладу за‐
чинені.
Якщо встановлено відкладений запуск,
скасуйте його або зачекайте до кінця зво‐
ротного відліку.
Прилад не заповнюється во‐
дою.
Переконайтеся, що водопровідний кран
відкритий.
Перевірте, чи достатній тиск у водопро‐
відному крані. За інформацією звертайте‐
ся до місцевих органів водопостачання.
Переконайтеся, що водопровідний кран
не забитий.
Переконайтеся, що фільтр у впускному
шлангу не забитий.
Переконайтеся, що впускний шланг не пе‐
ретиснутий і не перекручений.
Прилад не зливає воду.
Переконайтеся, що зливний отвір не за‐
битий.
Переконайтеся, що зливний шланг не пе‐
ретиснутий і не перекручений.
Працює пристрій, що запобігає Закрийте водопровідний кран і зверніться
переливанню води.
у сервісний центр.
Після перевірки увімкніть прилад. Ви‐
конання програми продовжиться з то‐
го моменту, коли вона була перерва‐
на.
Якщо проблема виникає знову, звер‐
ніться у сервісний центр.
Якщо з’являються інші коди помилок,
зверніться у сервісний центр.
10.1 Якщо результати миття
та сушіння незадовільні
На склянках та іншому посуді наявні
смуги білуватого кольору або
синюватий наліт.
• Надто велике дозування ополіскува‐
ча. Зменште рівень ополіскувача за
допомогою регулятора.
• Надто багато миючого засобу.
70 www.aeg.com
Плями та сліди від води на склянках і
іншому посуді
• Недостатнє дозування ополіскувача.
Збільште рівень ополіскувача за до‐
помогою регулятора.
• Проблема може бути спричинена
якістю миючого засобу.
Посуд вологий
• Програма не включає фази сушіння,
або вибрана низька температура су‐
шіння.
• Дозатор ополіскувача порожній.
• Проблема може бути спричинена
якістю ополіскувача.
• Проблема може бути спричинена
якістю комбінованого таблетованого
миючого засобу. Спробуйте викори‐
стати засіб іншого виробника або
активуйте дозатор миючого засобу,
так щоб ополіскувач використовува‐
вся разом із комбінованим таблето‐
ваним миючим засобом.
Див. розділ «ПОРАДИ ТА ПІД‐
КАЗКИ», щоб дізнатися про ін‐
ші можливі причини.
10.2 Увімкнення дозатора
ополіскувача
Увімкнення дозатора ополіскувача
можливе, лише якщо ввімкнуто функ‐
цію Multitab.
1. Натисніть кнопку ввімкнення/вим‐
кнення, щоб увімкнути прилад. Пе‐
реконайтеся, що прилад перебуває
в режимі налаштування (див. роз‐
діл «Встановлення і запуск програ‐
ми»).
2. Одночасно натисніть і втримуйте
кнопки (4) та (5), доки не почнуть
блимати індикатори (3), (4) та (5).
3. Натисніть кнопку (4).
• Індикатори кнопок (3) і (5) згас‐
нуть.
• Індикатор кнопки (4) продовжить
блимати.
• На дисплеї відобразиться поточ‐
не налаштування.
Дозатор ополіскувача
вимкнено.
Дозатор ополіскувача
ввімкнено.
4. Щоб змінити налаштування, натис‐
ніть кнопку (4).
5. Для вимкнення приладу та під‐
твердження налаштування натис‐
ніть кнопку ввімкнення/вимкнення.
6. Відрегулюйте дозування ополіску‐
вача.
7. Залийте ополіскувач у дозатор
ополіскувача.
11. ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
Габарити
Ширина/висота/глибина
(мм)
Підключення до елек‐
тромережі
Див. табличку з технічними даним.
Напруга
Частота струму
Тиск у мережі водопо‐ Мін/макс (бар/МПа)
стачання
Подача води 1)
Холодна або гаряча во‐
да2)
596 / 818 - 898 / 550
220-240 В
50 Гц
(0.5 / 0.05 ) / (8 / 0.8 )
макс. 60°C
Українська
71
Ємність
Кількість комплектів пос‐
уду
12
Споживання енергії
Режим «Залишити увім‐
кненим»
0.10 Вт
Режим «Вимкнено»
0.10 Вт
1) Приєднайте шланг подачі води до водопровідного крана з різьбленням 3/4 дюйма.
2) Якщо гаряча вода нагрівається за допомогою альтернативних джерел енергії
(наприклад, сонячних батарей або вітроелектростанцій), то використовуйте гарячу
воду, щоб зменшити споживання електроенергії.
12. ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ
Здавайте на повторну переробку
матеріали, позначені відповідним
символом . Викидайте упаковку
у відповідні контейнери для
вторинної сировини.
Допоможіть захистити навколишнє
середовище та здоров’я інших
людей і забезпечити вторинну
переробку електричних і
електронних приладів. Не
викидайте прилади, позначені
відповідним символом , разом з
іншим домашнім сміттям.
Поверніть продукт до заводу із
вторинної переробки у вашій
місцевості або зверніться до
місцевих муніципальних органів
влади.
117920721-A-102013
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising