Electrolux | ESF65050X | User manual | Electrolux ESF65050X Hướng dẫn sử dụng

Electrolux ESF65050X Hướng dẫn sử dụng
Hướng dẫnsử dụng
Máy rửa chén đĩa
ESF65050
2 Electrolux
Electrolux. Thinking of you
Chia sẻ thêm với chúng tôi tại www.electrolux.com.vn
NỘI DUNG
Thông tin an toàn
Mô tả sản phẩm
Bảng điều khiển
Sử dụng thiết bị
Cài đặt bộ phận làm mềm nước
Sử dụng muối cho máy rửa chén
Sử dụng nước xả
Sắp xếp dao kéo và chén đĩa
Sử dụng chất tẩy rửa
Chức năng tổng hợp 2
3
4
5
5
6
7
8
10
11
Lựa chọn và bắt đầu chương trình rửa
Các chương trình rửa
Bảo quản và lau chùi
Cần làm gì nếu…
Thông số kỹ thuật
Lắp đặt thiết bị
Lắp đặt đường ống nước
Kết nối điện
Các vấn đề môi trường
12
13
14
15
17
17
18
19
19
Nội dung có thể được thay đổi mà không có thông báo.
THÔNG TIN AN TOÀN
Vì sự an toàn của quý khách và để đảm bảo
việc vận hành thiết bị đúng cách, vui lòng đọc
kỹ hướng dẫn sử dụng này trước khi lắp đặt và
sử dụng thiết bị. Vui lòng luôn giữ hướng dẫn
sử dụng này cùng với thiết bị ngay cả trong
trường hợp di chuyển hoặc sang nhượng
thiết bị. Người sử dụng thiết bị cần nắm vững
quy trình vận hành và các chú ý an toàn của
nhà sản xuất.
Sử dụng thiết bị đúng cách
• Thiết bị này chỉ được thiết kế để sử dụng trong
hộ gia đình.
• Chỉ được sử dụng thiết bị để rửa các đồ gia dụng
phù hợp với máy rửa chén đĩa
• Không cho các loại dung môi vào trong thiết bị
vì điều này có thể gây nổ.
• Đặt dao và tất cả các đồ sắc nhọn khác vào giỏ
đựng dao kéo với mũi nhọn hướng xuống phía
dưới. Nếu không, đặt dao kéo theo hướng nằm
ngang ở giỏ phía trên
• Chỉ sử dụng các sản phẩm có nhãn mác rõ ràng
cho máy rửa chén đĩa (chất tẩy rửa, muối, nước xả)
• Nếu quý khách mở cửa trong khi thiết bị đang
hoạt động, hơi nước nóng có thể thoát ra ngoài.
Điều này có thể gây phỏng.
• Không lấy chén đĩa ra khỏi máy khi chương trình
rửa chưa kết thúc.
• Khi chương trình rửa đã kết thúc, rút dây nguồn
và ngắt vòi nước.
• Chỉ các kỹ sư có chứng chỉ chuyên môn mới
được sửa chữa thiết bị này. Chỉ sử dụng các phụ
tùng thay thế nguyên gốc đi kèm thiết bị.
• Quý khách không được tự ý sửa chữa thiết bị để
tránh những hỏng hóc và hư hại không đáng
có. Luôn luôn liên hệ với Trung tâm Chăm sóc
Khách hàng mỗi khi có sự cố xảy ra.
Những an toàn chung
• Những người (kể cả trẻ em) bị hạn chế về khả
năng thể chất, cảm giác hoặc trí óc, hoặc ít kinh
nghiệm và kiến thức không được sử dụng thiết
bị. Những người này cần được trông chừng
hoặc hướng dẫn sử dụng thiết bị bởi một người
chịu trách nhiệm cho sự an toàn của họ.
• Tuân thủ các hướng dẫn an toàn của nhà sản
xuất chất tẩy rửa dành cho máy rửa chén để
tránh gây bỏng cho mắt, miệng và cổ họng.
• Không được uống nước ở trong máy rửa chén.
Một lượng chất tẩy rửa còn dư có thể còn sót
trong máy.
• Luôn luôn đóng cửa khi không sử dụng thiết bị
để tránh bị thương và tránh không vấp vào cánh
cửa đang mở.
• Không đứng hoặc ngồi lên cánh cửa mở.
An toàn cho trẻ nhỏ
• Chỉ người lớn mới được sử dụng thiết bị này. Cần
trông chừng trẻ nhỏ để đảm bảo các bé không
chơi với thiết bị.
• Cất tất cả các bao bì của thiết bị ở ngoài tầm với
của trẻ em. Các bé có thể bị ngạt thở khi chơi với
bao bì.
3 Electrolux
• Để tất cả các chất tẩy rửa ở nơi an toàn. Không
cho trẻ nhỏ tiếp xúc với chất tẩy rửa.
• Giữ các bé ở xa thiết bị khi cửa thiết bị đang mở.
Lắp đặt
• Hãy chắc chắn rằng thiết bị không bị hư hại
trong quá trình vận chuyển. Không lắp đặt một
thiết bị đã bị hư hại. Trong trường hợp cần thiết,
liên hệ với nhà cung cấp.
• Tháo bỏ tất cả các bao bì trước khi bắt đầu sử
dụng thiết bị.
• Việc kết nối điện phải được thực hiện bởi người
có trình độ và có chứng nhận chuyên môn.
• Việc kết nối đường ống nước phải được thực
hiện bởi người có trình độ và có chứng nhận
chuyên môn.
• Không thay đổi các thông số kỹ thuật hoặc các
bộ phận của thiết bị để tránh các hư hại và hỏng
hóc có thể xảy ra.
• Không sử dụng thiết bị:
- Nếu dây điện nguồn hoặc các đường ống
nước bị hư hại
- Nếu bảng điều khiển, mặt trên hoặc chân đế bị
hư hại, dẫn đến việc quý khách có thể chạm tới
phía trong của thiết bị.
Trong những trường hợp nêu trên, vui lòng liên
hệ với Trung tâm Chăm sóc Khách hàng.
• Không được khoan vào bên hông của thiết bị để
tránh hư hại cho các bộ phận dẫn nước và dẫn
điện ở trong thiết bị.
Cảnh báo! Tuân thủ chặt chẽ các hướng dẫn
về kết nối điện và nối đường ống nước.
THÔNG TIN AN TOÀN
Giỏ trên
Nút điều chỉnh độ cứng của nước
Ngăn chứa muối
Ngăn chứa chất tẩy rửa
Ngăn chứa nước xả
Bản ghi thông số kỹ thuật
Các bộ lọc
Tay phun ở dưới
Tay phun ở trên
Mặt trên
4 Electrolux
BẢNG ĐIỀU KHIỂN
Hướng dẫn chương trình
Núm chọn chương trình
Nút khởi động/huỷ
Nút điều chỉnh chức năng “tổng hợp”
Nút trì điều chỉnh chức năng hẹn giờ
Màn hình số
Các đèn hiển thị
Vạch chỉ chương trình
Vị trí tắt
Các đèn hiển thị
Rửa và xả
Phát sáng khi máy đang trong giai đoạn rửa và xả.
Sấy khô
Phát sáng khi giai đoạn sấy đang hoạt động.
Chức năng tổng hợp
Phát sáng khi chức năng “tổng hợp” được kích hoạt. Xem phần “Chức năng
tổng hợp”.
Muối(1)
Phát sáng khi cần đổ đầy muối vào ngăn đựng muối. Xem phần “Sử dụng
muối cho máy rửa chén”.
Sau khi cho muối vào ngăn đựng, đèn này có thể tiếp tục phát sáng trong
vài giờ. Điều này không ảnh hưởng tới quá trình vận hành của thiết bị.
Chất xả(1)
Phát sáng khi cần đổ đầy chất xả vào ngăn đựng chất xả. Xem phần “Sử
dụng chất xả”.
(1)
Khi một chương trình rửa đang vận hành, đèn báo muối hoặc chất xả sẽ không sáng kể cả muối hoặc
chất xả trong ngăn chứa đã hết.
Núm chọn chương trình
• Để bật thiết bị hoặc thiết lập một chương trình
rửa chén, xoay núm chọn chương trình theo
chiều kim đồng hồ hoặc ngược chiều kim
đồng hồ. Vạch chỉ chương trình trên núm chọn
chương trình cần phải chỉ vào một trong các
chương trình rửa trên bảng điều khiển. Khi vạch
chỉ chương trình vào một trong các chương
trình rửa, màn hình số sẽ hiển thị thời gian của
chương trình rửa đó. Nếu vạch chỉ chương trình
không chỉ vào bất kỳ một chương trình rửa nào,
màn hình số sẽ hiển thị hai vạch ngang.
• Để tắt thiết bị, xoay núm chọn chương trình cho
tới khi vạch chỉ chương trình chỉ vào vị trí tắt.
Sử dụng núm vặn chương trình cho các thao
tác sau:
5 Electrolux
- Để thiết lập thiết bị làm mềm nước. Xem “Sử
dụng thiết bị làm mềm nước”
- Để kích hoạt/ ngưng kích hoạt bộ phận pha
nước xả. Xem phần “chức năng tổng hợp”
Nút Khởi động/Hủy
Sử dụng nút Khởi động/Hủy cho các thao tác sau:
• Để khởi động một chương trình rửa. Xem
phần “Lựa chọn và bắt đầu chương trình rửa”
• Để huỷ một chương trình rửa đang được thực
hiện. Xem phần “Lựa chọn và bắt đầu chương
trình rửa”
• Để thiết lập mức độ làm mềm nước. Xem
phần “Cài đặt bộ phận làm mềm nước”
• Để kích hoạt/ ngưng kích hoạt bộ phận pha
nước xả. Xem phần “chức năng tổng hợp”
Nút chức năng tổng hợp
Nhấn nút này để kích hoạt/ ngưng kích hoạt chức
năng tổng hợp. Xem phần “chức năng tổng hợp”
Nút hẹn giờ khởi động
Sử dụng nút này để hẹn giờ khởi động trong
khoảng thời gian từ 1 đến 19 giờ. Xem phần “Lựa
chọn và bắt đầu chương trình rửa”
Màn hình số
Màn hình số sẽ hiển thị:
• Mức độ làm mềm nước
• Trạng thái kích hoạt/ ngưng kích hoạt bộ phận pha
nước xả (chỉ khi sử dụng chức năng tổng hợp).
• Quãng thời gian của một chương trình rửa.
• Thời gian còn lại cho tới khi kết thúc một
chương trình rửa.
• Khi kết thúc một chương trình rửa, màn hình số
hiển thị số 0
• Số giờ khi thực hiện chức năng hẹn giờ
• Mã lỗi
Chế độ chờ thiết lập
Thiết bị nằm ở chế độ chờ thiết lập khi:
• Một hoặc một vài đèn báo pha bật sáng
• Màn hình số nhấp nháy và hiển thị quãng thời
gian của một chương trình rửa
Thiết bị cần được chuyển sang chế độ chờ thiết
lập để thực hiện các thao tác sau:
- Thiết lập một chương trình rửa
- Thiết lập mức độ làm mềm nước
- Để kích hoạt/ ngưng kích hoạt bộ phận pha
nước xả.
Thiết bị không nằm ở chế độ chờ thiết lập khi:
• Một hoặc một vài đèn báo pha bật sáng
• Màn hình sốThời gian của chương trình không
nhấp nháy
Trong trường hợp này, huỷ chương trình rửa đang
thực thi để quay về chế độ chờ thiết lập. Xem
phần “Lựa chọn và bắt đầu chương trình rửa”.
SỬ DỤNG THIẾT BỊ
Tuân thủ từng bước trong hướng dẫn dưới đây.
1.Kiểm tra xem mức độ làm mềm nước có
đúng với độ cứng của nước ở địa phương hay
không. Nếu cần thiết, thiết lập lại mức độ làm
mềm nước.
2. Đổ đầy muối rửa chén vào ngăn đựng muối.
3. Đổ đầy chất xả vào ngăn đựng chất xả.
4. Đặt dao kéo và chén đĩa vào trong máy.
5. Thiết lập đúng chương trình rửa phù hợp với
lượng chén đĩa và mức độ bẩn.
6. Đổ lượng chất tẩy rửa phù hợp vào ngăn đựng
chất tẩy rửa.
7. Bắt đầu chương trình rửa.
Nếu quý khách dùng các loại bánh xà phòng
rửa chén kết hợp (“3 trong 1”,”4 trong 1”, “5
trong 1” vân vân), xem phần “Chức năng
tổng hợp”.
THIẾT LẬP THIẾT BỊ LÀM MỀM NƯỚC
Thiết bị làm mềm nước loại bỏ các muối và
khoáng trong nước đưa vào máy. Các muối và
khoáng này có thể có những ảnh hưởng xấu đến
quá trình vận hành của thiết bị.
6 Electrolux
Độ cứng của nước được đo bằng các thang
tương ứng:
• Độ cứng Đức: (dH°).
• Độ cứng Pháp: (TH°).
• Mmol/l (Mi-li Mol trên lít – đơn vị quốc tế cho
độ cứng của nước).
dH°
(1)
Độ cứng của nước
TH°
mmol/l
•
Độ Clarke.
Điều chỉnh thiết bị làm mềm nước phù hợp với độ
cứng của nước ở địa phương. Trong trường hợp
cần thiết, liên hệ với cơ quan quản lý nguồn nước
ở địa phương.
Clarke
Thiết lập độ cứng của nước
Bằng tay
Tự động
51 - 70
91 - 125
9,1 - 12,5
64 - 88
2
10
43 - 50
76 - 90
7,6 - 9,0
53 - 63
2
9
37 - 42
65 - 75
6,5 - 7,5
46 - 52
2
8
29 - 36
51 - 64
5,1 - 6,4
36 - 45
2
7
23 - 28
40 - 50
4,0 - 5,0
28 - 35
2
6
19 - 22
33 - 39
3,3 - 3,9
23 - 27
2
5
15 - 18
26 - 32
2,6 - 3,2
18 - 22
1
4
11--14
19 - 25
1,9 - 2,5
13 - 17
1
3
4-10
7 - 18
7 - 1,8
5- 12
2
2
<4
<7
<0.7
<5
1(1)
1(1)
Không cần thiết phải sử dụng muối.
Bạn cần thiết lập thiết bị làm mềm nước
bằng tay và tự động
Điều chỉnh bằng tay
Thiết bị được thiết lập sẵn ở mức 2
1. Mở cửa máy
2. Tháo giỏ dưới ra
3. Xoay núm điều chỉnh độ cứng của nước tới
mức 1 hoặc 2 (xem hình vẽ)
4. Lắp giỏ dưới vào.
5. Đóng cửa máy lại.
Điều chỉnh tự động
Thiết bị làm mềm nước được thiết lập sẵn ở
mức 5
Quý khách cần tắt thiết bị.
1. Nhấn và giữ nút khởi động/ hủy chương trình.
Xoay núm chọn chương trình cho tới khi vạch
chương trình chỉ vào vị trí của chương trình
đầu tiên trên bảng điều khiển.
2. Ngưng nhấn nút khởi động/ hủy chương trình
khi màn hình số hiển thị thiết lập hiện tại.
Ví dụ:
- Mức 5 =
- Mức 10 =
3. Nhấn nút khởi động/ hủy để thay đổi mức độ
làm mềm nước. Mỗi lần nhấn nút, mức làm
mềm nước tăng lên 1.
4. Xoay núm chọn chương trình về vị trí tắt để
lưu các thiết lập.
SỬ DỤNG MUỐI DÀNH CHO MÁY RỬA CHÉN ĐĨA
Chú ý: Chỉ sử dụng muối dành riêng cho
máy rửa chén đĩa. Các loại muối không phù
hợp với máy có thể gây hư hại cho máy.
Chú ý: Muối hạt và nước muối ở sàn máy
có thể gây ăn mòn. Để tránh điều này, hãy
đổ muối vào máy trước khi bắt đầu một
chương trình rửa.
7 Electrolux
Đổ muối vào máy theo các bước sau:
1. Vặn nắp hộp chứa muối ngược chiều kim
đồng hồ để mở hộp.
2. Đổ 1 lít nước vào hộp chứa muối (Chỉ trong
lần sử dụng đầu tiên).
3. Dùng phễu để đổ muối vào trong hộp chứa.
4. Lau bỏ lượng muối bám vào miệng hộp
chứa muối.
5. Vặn nắp hộp theo chiều kim đồng hồ để
đóng hộp chứa muối lại.
Khi đổ muối vào hộp, hiện tượng nước tràn
ra từ hộp chứa muối là bình thường.
Khi mức độ làm mềm nước được thiết lập tự
động ở mức 1, đèn báo muối trên bảng điều
khiển sẽ không sáng.
SỬ DỤNG NƯỚC XẢ
Chú ý: Chỉ sử dụng các loại nước xả dành
cho máy rửa chén đĩa có nhãn hiệu rõ ràng.
Không đổ các loại chất khác vào trong
ngăn chứa nước xả (Ví dụ như chất hỗ trợ
rửa chén đĩa, chất tẩy lỏng, vân vân). Việc
này có thể gây hư hại cho thiết bị.
Nước rửa chén đảm bảo rửa xả sạch hoàn
toàn và sấy khô, không để lại vết bẩn. Nước
rửa chén sẽ tự động thêm vào trong suốt
lần rửa cuối cùng.
Làm theo các bước sau để đổ nước xả vào trong
ngăn chứa:
1.
Nhấn nút mở (A) để mở nắp ngăn chứa
8 Electrolux
2.
Đổ đầy nước xả vào trong ngăn chứa. Khi
nước xả ở vị trí được đánh dấu “max”, ngăn
chứa đã đầy.
Quý khách có thể điểu chỉnh lượng nước xả trong
khoảng từ mức 1 (lượng nước xả ít nhất) đến mức
6 (lượng nước xả nhiều nhất)
3.
Dùng vải thấm hút để lau sạch lượng nước
xả bị tràn ra nhằm tránh hiện tượng có quá
nhiều bọt trong lần rửa ngay chén sau đó.
Đóng ngăn chứa nước xả lại.
1.
4.
Điều chỉnh lượng nước xả
ngăn chứa nước xả được thiết lập sẵn ở mức 4.
Xoay núm vặn nước xả để tăng hoặc giảm
liều lượng nước xả:
- Tăng lượng nước xả nếu có giọt nước hoặc
vết cặn đọng lại trên chén đĩa.
- Giảm lượng nước xả khi có các vệt sọc, vệt
màu trắng hoặc xanh trên chén đĩa
XẾP DAO KÉO VÀ CHÉN ĐĨA VÀO MÁY
Các gợi ý hữu ích:
- Đặt những vật dụng nhỏ trong giỏ đựng dao kéo
Những vật dụng bằng nhựa và chảo không
dính có khuynh hướng đọng nước, những vật
dụng này sẽ không khô nhanh cũng như đồ
sứ và các vật dụng làm từ thép.
• Đặt các đồ nhẹ lên giỏ phía trên sao cho
chúng không di chuyển được.
•
Thận trọng: Chỉ sử dụng thiết bị để rửa các đồ gia
dụng phù hợp với máy rửa chén đĩa.
Không sử dụng thiết bị để rửa các đồ thấm nước
(như miếng bọt biển, đồ vải vóc trong nhà, vân
vân)
• Trước khi xếp dao kéo và chén đĩa vào máy,
làm theo các bước sau:
- Gạt bỏ thức ăn và các mảnh vụn còn thừa
- Làm mềm thực phẩm cháy khét bám lại trên
xoong chảo.
• Khi xếp dao kéo và chén đĩa, làm theo các
bước sau:
- Xếp các vật dụng rỗng (như cốc, ly và xoong
chảo) với miệng xuống dưới.
-Chắc chắn rằng không còn nước đọng lại
trong ngăn chứa và chân đế của các vật dụng
- Chắc chắn rằng dao kéo không nằm trong
lòng chén đĩa
- Chắc chắn rằng dao kéo và chén đĩa không
nằm lồng vào nhau.
- Không để ly tách nằm cạnh nhau để tránh bị vỡ
Thận trọng: Hãy chắc chắn rằng tay phun
có thể di chuyển dễ dàng trong khoang rửa
trước khi bắt đầu một chương trình rửa.
Cảnh báo: Luôn đóng cửa máy sau khi xếp
chén đĩa vào máy hoặc lấy chén đĩa ra. Cửa
máy đang mở có thể gây nguy hiểm.
Giỏ phía dưới
Đặt xoong, chảo, nắp vung, dĩa, tô salad, dao kéo
ở giỏ phía dưới. Xếp các đĩa lớn (như đĩa ăn tiệc)
quanh mép giỏ.
9 Electrolux
Xếp thìa xen kẽ với các đồ dao kéo để tránh việc
thìa bị úp khít vào nhau.
Sử dụng vỉ đựng dao kéo. Nếu kích thước của dao
kéo không cho phép dùng vỉ, quý khách có thể
bỏ ra.
Các hàng thanh chĩa ở giỏ bên dưới có thể được
xoay nằm ngang để đặt ấm, xoong chảo và chén.
Giỏ phía trên
Giỏ phía trên được thiết kế để đựng các đĩa thức
ăn (với đường kính tối đa là 24cm), đĩa đựng ly
tách, bát salad, cốc, ly, ấm và vung nồi. Sắp xếp các
vật dụng ở giỏ phía trên sao cho nước có thể rửa
sạch mọi bề mặt.
Giỏ đựng dao kéo
Cảnh báo: Không đặt các loại dao lưỡi dài theo
chiều dọc. Xếp các loại dao dài và sắc nhọn
theo chiều ngang ở giỏ bên trên. Hãy cẩn
thận với các vật sắc nhọn.
Đặt thìa và dĩa với tay cầm hướng xuống dưới.
Đặt dao với tay cầm hướng lên trên
Không nên đặt đĩa ở ba rãnh đặt đầu tiên
ở phía trước của giỏ. Đặt đĩa nghiêng về
phía trước.
Ly có tay cầm dài có thể úp xuống các rãnh để ly
với tay cầm hướng lên trên.
Đối với những vật dụng cao hơn, gập các rãnh để
cốc lên theo chiều đứng.
10 Electrolux
2. Nâng hai bên giỏ lên một cách cẩn thận cho
tới khi các chốt giữ vào đúng vị trí và giỏ nằm
vững chãi.
Điều chỉnh độ cao của giỏ bên trên
Nếu phải rửa những loại dĩa rất lớn, quý khách có
thể đặt chúng ở giỏ bên dưới sau khi đã di chuyển
giỏ trên lên vị trí cao hơn.
Chiều cao tối đa của chén đĩa ở
Khi giỏ trên nâng cao
Khi giỏ trên hạ xuống
Giỏ
bên trên
20 cm
24 cm
Giỏ
bên dưới
31 cm
27 cm
Để nâng giỏ phía trên lên, quý khách làm theo các
bước sau:
1. Kéo giỏ ra ngoài cho đến khi giỏ dừng lại.
Để hạ giỏ phía trên xuống, quý khách làm theo
các bước sau:
1. Kéo giỏ ra ngoài cho đến khi giỏ dừng lại.
2. Khẽ nâng hai bên giỏ lên một cách cẩn thận.
3. Giữ chặt giỏ và hạ từ từ xuống
Thận trọng:
• Không được chỉ nâng/hạ chỉ một bên giỏ
• Khi giỏ bên trên đang ở vị trí cao bạn sẽ
không thể đặt cốc vào giá đựng cốc chén.
SỬ DỤNG CHẤT TẨY RỬA
Chỉ sử dụng chất tẩy rửa (bột rửa chén,
nước rửa chén hay bánh xà bông rửa chén)
chuyên dụng dành cho máy rửa chén.
Tuân theo các số liệu trên vỏ đựng:
• Liều lượng được nhà sản xuất khuyên dùng
• Các lời khuyên về cất giữ và bảo quản chất
tẩy rửa
1. Mở nắp hộp pha chế chất tẩy rửa
Để góp phần bảo vệ môi trường, vui lòng
không dùng nhiều chất tẩy rửa hơn liều
lượng phù hợp.
Để cho chất tẩy rửa vào hộp pha chế, quý khách
làm theo các bước sau:
2. Cho chất tẩy rửa vào trong hộp (A).
Thang đánh dấu biểu thị mức độ liều lượng:
20 = khoảng 20g chất tẩy rửa
30 = khoảng 30g chất tẩy rửa
11 Electrolux
3. Nếu quý khách dùng một chương trình rửa
cần pha xả sơ bộ, cần cho thêm một lượng
chất tẩy rửa vào ngăn chứa dành riêng cho
pha xả sơ bộ (B).
5.
Đóng nắp hộp pha chế lại và nhấn mạnh vào
nắp để khóa.
Các nhãn hiệu chất tẩy rửa khác nhau có
thời gian hòa tan khác nhau. Một số loại
bánh xà bông rửa chén không cho kết
quả tốt nhất khi sử dụng với các chương
trình rửa thời gian ngắn. Nếu quý khách
sử dụng bánh xà bông rửa chén, hãy dùng
các chương trình rửa thời gian dài để chén
đĩa được sạch hoàn toàn.
4. Nếu quý khách sử dụng bánh xà bông rửa
chén, đặt bánh vào trong hộp.
CHỨC NĂNG TỔNG HỢP
Chức năng này được thiết kế dành cho các bánh
xà bông kết hợp.
Các loại bánh xà bông này kết hợp tính năng của
cả chất tẩy rửa, chất xả và muối dành cho máy
rửa chén. Một số loại xà bông kết hợp còn chứa
một vài chất khác nữa. Hãy kiểm tra xem các loại
xà bông này có phù hợp với độ cứng của nước ở
địa phương hay không. Hãy tham khảo hướng dẫn
của nhà sản xuất.
Sau khi quý khách kích hoạt chức năng tổng hợp,
chức năng này sẽ hoạt động cho tới khi bị ngưng.
Khi kích hoạt chức năng tổng hợp, bộ phận pha
nước xả và muối sẽ tự động bị ngưng.
Đèn báo nước xả và đèn báo muối sẽ bị vô hiệu hóa.
Thời gian chạy một chương trình rửa có thể sẽ dài
hơn khi sử dụng chức năng này.
Kích hoạt hoặc ngưng kích hoạt tính năng
tổng hợp trước khi bắt đầu một chương
trình rửa.
Quý khách không thể kích hoạt hoặc
ngưng kích hoạt tính năng tổng hợp khi
chương trình rửa đang vận hành. Nếu
muốn thay đổi, hủy chương trình rửa và
thiết lập lại.
12 Electrolux
Để kích hoạt tính năng tổng hợp:
• Nhấn phím chức năngtổng hợp. Đèn báo chức
năng tổng hợp sẽ bật sáng
Để ngưng kích hoạt tính năng tổng hợp:
• Nhấn phím chức năng tổng hợp. Đèn báo
chức năng tổng hợp sẽ tắt
Nếu quý khách không hài lòng với kết quả
sấy khô, làm theo các bước sau:
1. Đổ nước xả vào ngăn đựng nước xả.
2. Kích hoạt chức năng pha chế nước xả.
3. Đặt liều lượng nước xả ở vị trí 2.
• Quý khách chỉ có thể kích hoạt hoặc
ngưng kích hoạt chức năng pha chế nước
xả khi chức năng tổng hợp được kích hoạt.
Để kích hoạt tính năng pha chế nước xả:
Cần tắt thiết bị.
1.
Xoay núm chọn chương trình ngược chiều
kim đồng hồ cho tới khi vạch chỉ chương
trình trùng với chương trình rửa thứ hai trên
bảng điều khiển.
2. Màn hình số hiển thị trạng thái hiện tại của
chức năng pha chế nước xả:
Chức năng pha chế nước
xả bị ngưng kích hoạt
Chức năng pha chế nước
xả được kích hoạt
3. Nhấn nút Bắt đầu/ hủy để thay đổi trạng thái.
Màn hình số sẽ hiển thị trạng thái mới
4. Xoay núm chọn chương trình về vị trí tắt để
lưu lại thiết lập.
Để quay lại sử dụng chất tẩy rửa thường:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Ngưng kích hoạt tính năng tổng hợp
Cho muối và nước xả vào máy.
Điều chỉnh thiết lập độ cứng của nước lên
mức cao nhất
Chạy một chương trình rửa không có chén đĩa
Điều chỉnh thiết bị làm mềm nước về mức
phù hợp với độ cứng của nước ở địa phương
Điều chỉnh lượng nước xả.
LỰA CHỌN VÀ KHỞI ĐỘNG CHƯƠNG TRÌNH RỬA
Làm theo các bước sau để lựa chọn và khởi động
một chương trình rửa:
1. Đóng cửa máy lại
2. Xoay núm chọn chương trình để chọn chương
trình rửa. Xem phần “Các chương trình rửa”.
- Một hoặc một vài đèn báo pha của chương
trình rửa được bật sáng
- Thời gian của chương trình rửa được hiển
thị nhấp nháy trên màn hình số
3. Nhấn nút Bắt đầu/hủy
- Chương trình rửa sẽ tự động bắt đầu.
- Khi chương trình đã bắt đầu, chỉ đèn báo
của pha hiện tại được bật sáng. Màn hình số
hiển thị thời gian của chương trình.
Khi chương trình rửa hoạt động, quý
khách không thể thay đổi chương trình.
Nếu muốn chọn lại, quý khách phải hủy
chương trình hiện tại.
Cảnh báo: Chỉ làm gián đoạn hoặc hủy một
chương trình rửa trong trường hợp cần thiết.
Thận trọng: Mở cửa máy thật cẩn thận. Hơi
nước nóng có thể thoát ra ngoài.
Làm gián đoạn một chương trình rửa
Mở cửa máy:
• Chương trình sẽ ngừng lại
Đóng cửa máy:
• Chương trình rửa sẽ tiếp tục.
Hủy một chương trình rửa
• Nhấn và giữ chặt nút Bắt đầu/Hủy
- Màn hình số nhấp nháy và hiển thị thời gian
của chương trình
- Một hoặc một vài đèn báo pha bật sáng
Chương trình rửa đã bị hủy.
Khi chương trình rửa đã bị hủy, quý khách có thể:
1. Tắt thiết bị.
2. Lựa chọn một chương trình rửa mới
Cho chất tẩy rửa vào hộp chứa trước khi bắt
đầu một chương trình rửa mới.
13 Electrolux
Cài đặt và khởi động chương trình rửa với
chức năng hẹn giờ
1. Lựa chọn một chương trình rửa
2. Nhấn nút hẹn giờ cho tới khi màn hình số
hiển thị thời gian hẹn giờ mà quý khách
mong muốn. Thời gian hẹn giờ nhấp nháy
trên màn hình số.
3. Nhấn nút Bắt đầu/hủy
- Đồng hồ hẹn giờ bắt đầu đếm ngược.
-Các đèn báo pha của chương trình rửa
ngưng sáng.
- Màn hình số ngưng nhấp nháy và hiển thị
thời gian hẹn giờ.
Khi hết thời gian hẹn giờ, chương trình rửa sẽ tự
động khởi động. Đèn báo pha của pha hiện tại sẽ
bật sáng.
Không mở cửa máy trong thời gian hẹn giờ
để tránh làm gián đoạn việc đếm ngược.
Nếu quý khách mở cửa máy, đồng hồ sẽ
ngừng đếm và chỉ đếm trở lại khi cửa máy
được đóng.
2. Nhấn nút Bắt đầu/Hủy để bắt đầu chương
trình rửa
Kết thúc một chương trình rửa
Tắt máy trong các điều kiện sau:
• Thiết bị tự động dừng
• Màn hình số hiển thị số 0
• Tất cả các đèn báo pha ngừng sáng
Để việc sấy khô được tốt hơn, hãy để cửa máy
khép hờ trong vài phút trước khi lấy chén đĩa ra.
Đợi cho chén đĩa hạ nhiệt độ trước khi lấy ra
khỏi máy. Chén đĩa nóng rất dễ bị vỡ.
Chế độ chờ
Nếu quý khách không tắt máy sau khi chương
trình rửa kết thúc, máy sẽ tự chuyển sang chế
độ chờ. Chế độ chờ tiêu thụ ít năng lượng hơn.
Ba phút sau khi chương trình rửa kết thúc, tất cả
các đèn báo ngưng sáng và màn hình số hiển
thị một vạch ngang. Khi máy đã ở chế độ chờ,
nhấn một nút bất kỳ để chuyển sang chế độ sau
chương trình rửa
Hủy thiết lập hẹn giờ
1. Nhấn và giữ nút Bắt đầu/hủy
- Một hoặc một vài đèn báo pha bật sáng
-Màn hình số hiển thị thời gian của
chương trình rửa.
CÁC CHƯƠNG TRÌNH RỬA
Các chương trình rửa
Chương trình
và vị trí
núm chọn
Mức độ bẩn
Loại dụng cụ cần rửa
Bất kỳ
Chén đĩa sứ, dao kéo,
nồi và xoong chảo
Bẩn bình thường hoặc
ít bẩn
Chén đĩa bằng sứ và
dao kéo
Độ bẩn cao
Chén đĩa sứ, dao kéo,
nồi và xoong chảo
Mô tả chương trình
Rửa sơ bộ
Rửa chính ở 45 °C hoặc 70 °C
1 hoặc 2 lần phun nước giữa chừng
Phun nước lần cuối
Sấy khô
Rửa chính ở 60 °C
Phun nước lần cuối
Rửa sơ bộ
Rửa chính ở 70 °C
1 hoặc 2 lần phun nước giữa chừng
Phun nước lần cuối
Sấy khô
14 Electrolux
Chương trình
và vị trí
núm chọn
Mức độ bẩn
Loại dụng cụ cần rửa
Mô tả chương trình
Bẩn bình thường
Chén đĩa bằng sứ và
dao kéo
Rửa sơ bộ
Rửa chính ở 50°C
1 lần phun nước giữa chừng
Phun nước lần cuối
Sấy khô
Bất kỳ
Rửa sơ bộ (Sẽ rửa lại
trong ngày)
1 lần xả nước lạnh (Để tránh vụn
thức ăn dính vào chén đĩa)
Không cần dùng chất tẩy rửa cho
chương trình này
3)
1) Trong khi chương trình TỰ ĐỘNG hoạt động, mức độ bẩn của chén đĩa được thể hiện qua độ đục của nước. Thời
gian chạy chương trình và điện năng tiêu thụ có thể thay đổi tùy thuộc vào lượng chén đĩa và mức độ bẩn của chén
đĩa trong mỗi lần rửa. Nhiệt độ nước rửa sẽ được điều chỉnh tự động trong khi chương trình hoạt động.
2) Chương trình này được khuyến nghị sử dụng hàng ngày với một lượng nhỏ chén đĩa. Đây là chương trình lý tưởng
cho các hộ gia đình nhỏ (4 người) muốn rửa chén đĩa và dao kéo cho bữa sáng hoặc bữa tối.
3) Chương trình thử nghiệm cho các cơ quan tiến hành thử nghiệm. Xem tờ rơi đi kèm để biết dữ liệu thử nghiệm.
Các số liệu tiêu thụ
Chương trình Thời gian (tính bằng phút)1)
1)
Màn hình số hiển thị thời gian của chương trình
Áp suất và nhiệt độ nước, nguồn điện
không ổn định và lượng chén đĩa là các yếu
Năng lượng tiêu thụ
(tính bằng kWh)
Lượng nước sử dụng
(tính bằng lít)
1,1 – 1,7
11-22
0,9
9
1,8 – 2,0
22-24
1,0 – 1,1
13-15
0,1
4
tố có thể làm thay đổi các số liệu trên
BẢO QUẢN VÀ LAU CHÙI
Cảnh báo: Tắt máy trước khi lau rửa các bộ lọc
Lau rửa các bộ lọc
Thận trọng: Không được sử dụng thiết bị mà
không có bộ lọc. Phải đảm bảo rằng các bộ
lọc đã được lắp đúng vị trí. Việc lắp đặt sai có
thể làm ảnh hưởng tới kết quả rửa chén và
gây hư hại cho thiết bị.
Trong trường hợp cần thiết, hãy lau chùi các bộ lọc.
Bộ lọc bị bẩn sẽ ảnh hưởng tới kết quả rửa chén.
Máy rửa chén của quý khách được trang bị 3 bộ lọc:
1. Bộ lọc thô (A)
2. Bộ lọc tinh (B)
3. Bộ lọc phẳng (C)
Để lau chùi các bộ lọc, quý khách làm theo các
bước sau:
1. Mở cửa máy ra.
2. Tháo giỏ phía dưới ra ngoài
15 Electrolux
3. Để tháo khóa của hệ thống lọc, xoay cán của
tấm lọc tinh (B) khoảng ¼ vòng ngược chiều
kim đồng hồ.
12.Để khóa lại hệ thống lọc, xoay tay cầm của tấm
lọc tinh (B) theo chiều kim đồng hồ cho tới khi
hệ thống lọc đã bị khóa chặt
4.
5.
6.
7.
13.Lắp giỏ dưới vào khoang rửa
14.Đóng cửa máy lại.
Tháo hệ thống lọc ra
Giữ bộ lọc thô(A) bằng tay cầm có lỗ
Tháo bộ lọc thô (A) ra khỏi bộ lọc thô (B)
Tháo bộ lọc phẳng (C) ra khỏi đáy thiết bị.
Không tháo các tay phun ra
Nếu các lỗ phun nước ở tay phun bị tắc, dùng
một que nhỏ để bỏ lượng thức ăn dư thừa đi.
Lau chùi phía ngoài
Dùng một tấm khăn mềm ẩm để lau chùi bề
mặt ngoài của thiết bị và bảng điều khiển. Chỉ sử
dụng các chất tẩy rửa tự nhiên. Không sử dụng
các chất tẩy rửa mạnh, các tấm chùi xơ ráp hoặc
các loại dung môi (axêtôn, tricloêtilen, vân vân)
8. Rửa các bộ lọc ở dưới vòi nước chảy
9. Đặt bộ lọc phẳng (C) vào đáy thiết bị. Gài bộ
lọc phẳng này xuống đúng vị trí bên dưới hai
thanh chốt (D)
10.Đặt bộ lọc thô (A) vào trong bộ lọc tinh (B) và
ấn chúng vào khít nhau
11.Đặt hệ thống lọc trở lại vị trí cũ
Đề phòng đóng băng
Thận trọng: Không lắp đặt thiết bị ở nơi có
nhiệt độ dưới 0°C. Nhà sản xuất không chịu
trách nhiệm cho các hư hại gây ra bởi việc
đóng băng.
Trong trường hợp bất khả kháng, lấy hết chén đĩa
ra khỏi máy và đóng cửa lại. Tháo đường ống dẫn
nước vào máy và tháo hết nước ra khỏi đường ống.
CẦN LÀM GÌ NẾU…
Thiết bị không khởi động hoặc bị tắt đột ngột khi
đang hoạt động.
Nếu có lỗi xảy ra, đầu tiên quý khách hãy cố gắng
tự tìm giải pháp để xử lý vấn đề. Nếu không tìm
được giải pháp, quý khách vui lòng liên hệ với
Trung tâm Chăm sóc Khách hàng.
Thận trọng: Quý khách vui lòng tắt thiết bị
trước khi bắt đầu thực hiện các thao tác được
gợi ý dưới đây:
16 Electrolux
Mã lỗi và trục trặc xảy ra
Các nguyên nhân và cách khắc phục
•
•
•
•
• Màn hình số hiển thị
Nước không chảy vào máy
Ống dẫn nước bị tắc hoặc bị hẹp bởi cặn vôi
Rửa sạch ống dẫn nước
Ống dẫn đang đóng
Mở ống dẫn nước
Bộ lọc ở ống dẫn nước vào bị tắc
Rửa sạch bộ lọc
Ống dẫn nước vào không được lắp đặt đúng cách, có thể
bị xoắn hoặc bị ép
Kiểm tra lại và chắc chắn rằng đường ống đã được lắp
đúng cách.
• Màn hình số hiển thị
Nước không thoát được
• Nút xả nước bị tắc
Rửa sạch nút xả nước
• Ống dẫn nước xả không được lắp đặt đúng cách, có thể bị
xoắn hoặc bị ép
Kiểm tra lại và chắc chắn rằng đường ống đã được lắp đặt
đúng cách.
• Màn hình số hiển thị
Thiết bị chống lụt bắt đầu hoạt động
Chương trình rửa không
hoạt động
• Đóng đường dẫn nước lại và liên hệ với Trung tâm Chăm
sóc Khách hàng
• Cửa máy vẫn mở
Đóng cửa máy lại
• Chưa cắm dây nguồn
Cắm dây nguồn
• Cầu chì của mạng điện bị cháy
Thay cầu chì.
• Đang thiết lập hẹn giờ
Hủy thiết lập hẹn giờ và cho chạy chương trình ngay
Sau khi kiểm tra, bật lại thiết bị. Xoay núm chọn
chương trình trở lại vị trí cũ trước khi xảy ra trục trặc.
Chương trình rửa sẽ tiếp tục quy trình bị gián đoạn
từ thời điểm xảy ra trục trặc. Nếu vấn đề vẫn tái diễn,
vui lòng liên hệ Trung tâm Chăm sóc Khách hàng
Nếu màn hình số hiển thị một mã lỗi không được
mô tả trong tài liệu này, vui lòng liên hệ Trung tâm
Chăm sóc Khách hàng.
Quý khách vui lòng chuẩn bị các thông số sau để
Chén đĩa không được sạch
giúp cho quá trình xử lý vấn đề được nhanh hơn:
•
Số hiệu máy
•
Mã sản phẩm
•
Số seri
Xem bản ghi thông số kỹ thuật để biết các thông
số trên, sau đó chép các thông số đó ra đây:
Mô tả mẫu máy:….
Mã sản phẩm: …..
Số seri: ….
Quý khách không hài lòng với kết quả rửa chén
• Chương trình rửa được chọn không phù hợp với độ bẩn của
chén đĩa và lượng chén đĩa được rửa
• Việc sắp xếp chén đĩa chưa đúng khiến cho nước không thể xả
vào tất cả các bề mặt
• Việc sắp xếp chén đĩa làm cản trở tay phun
• Các bộ lọc bị bẩn hoặc được lắp đặt không đúng cách
• Thiếu hoặc có quá ít chất tẩy rửa
Có vệt cặn vôi trên chén đĩa
•
•
•
Chén đĩa bị ướt và không sáng •
•
Đĩa và ly xuất hiện các vệt, •
đốm màu trắng sữa hoặc lớp
phủ màu xanh
Hết muối trong hộp đựng muối
Thiết bị làm mềm nước được thiết lập ở mức không phù hợp
Nắp hộp đựng muối không được đóng đúng cách
Không dùng nước xả
Hết nước xả trong hộp chứa nước xả
Giảm liều lượng nước xả
17 Electrolux
Nước bốc hơi để lại vệt
trên ly và đĩa
Quý khách không hài lòng với kết quả rửa chén
• Tăng liều lượng nước xả
• Chất tẩy rửa có thể là nguyên nhân
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Kích thước
Kết nối điện – Hiệu điện thế Công suất tiêu thụ - Cầu chì
Áp suất của nguồn nước
Dung tích
Rộng cm
60
Cao cm
85
61
Sâu cm
Thông tin liên quan đến kết nối điện được ghi ở bản ghi thông số
kỹ thuật trên mặt sau của cửa máy
0,5bar (0,05MPa)
Tối thiểu
Tối đa
8bar (0,8MPa)
Vị trí đặt
12
LẮP ĐẶT THIẾT BỊ
Lắp thiết bị ở trong tủ bếp
Cảnh báo: Đảm bảo rằng thiết bị đã được
ngắt điện trong suốt quá trình lắp đặt
Để tháo mặt trên của thiết bị, quý khách vui
lòng làm theo các bước sau:
1. Tháo các đinh ốc phía trước ra (1)
Đặt thiết bị ở gần một đường cấp nước và một
đường thoát nước. Tháo mặt trên của thiết bị để
lắp thiết bị ở bên dưới chậu rửa hoặc bàn bếp.
Chắc chắn rằng kích thước của khoang chứa đủ
lớn để lắp đặt thiết bị.
2. Kéo mặt trên ra phía đằng trước của thiết bị (2)
3. Nâng mặt trên lên và tháo ra(3)
4. Điều chỉnh độ cao của máy bằng cách chỉnh ở
chân máy.
5. Lắp đặt máy vào dưới mặt bếp. Đảm bảo rằng
dây dẫn nước không bị xoắn hoặc bị đè lên.
18 Electrolux
Trong trường hợp cần sửa chữa, thợ sửa máy cần
có đủ không gian để làm việc với máy. Lắp mặt
trên của máy vào nếu quý khách muốn lắp máy
đứng riêng lẻ.
Khi lắp máy đứng riêng, quý khách sẽ không điều
chỉnh được chân máy.
Khi thiết bị đã có chiều cao hợp lý, cửa máy không
chạm được tới các mặt của tủ chứa. Nếu cửa
không thể đóng theo đúng cách, điều chỉnh chân
máy cho tới khi thiết bị có chiều cao hợp lý.
Điều chỉnh độ cao của thiết bị
Hãy chắc chắn rằng chiều cao của máy thuận tiện
cho việc đóng và khóa cửa đúng cách.
NỐI ĐƯỜNG ỐNG NƯỚC
Ống cấp nước
Nối thiết bị với một nguồn nước nóng (tối đa
60°C) hoặc lạnh.
Nếu nguồn nước nóng được cấp nhiệt bởi một
nguồn năng lượng thân thiện với môi trường (ví
dụ như pin mặt trời hay phong điện), hãy sử dụng
nguồn nước nóng này để giảm thiểu năng lượng
tiêu thụ.
Nối ống cấp nước với một miệng vòi có đường ren
ngoài ¾ inch (1,9cm)
• Nếu ống dẫn nước hoặc van an toàn bị hỏng,
rút phích cắm điện ngay lập tức
• Việc thay thế chỉ được thực hiện bởi Trung tâm
Chăm sóc Khách hàng với ống dẫn có van an toàn
Cảnh báo: Nguy hiểm về điện!
Thận trọng: Không sử dụng đường ống của
một thiết bị cũ.
Áp suất nước cung cấp phải nằm trong giới hạn
cho phép (Xem “Thông số kỹ thuật”). Đảm bảo
rằng công ty cấp nước luôn duy trì mức áp suất
trong giới hạn cho phép.
Kiểm tra chắc chắn rằng đường cấp nước không
bị xoắn, bị nén hay bị rối.
Bịt các mối nối đúng cách để nước không bị rỏ rỉ.
Thận trọng: Không sử dụng các đường ống
dẫn mới hoặc đường ống đã lâu ngày không
dùng để cấp nước cho thiết bị. Để nước chảy
tự do trong vài phút trước khi nối đường cấp
nước vào cửa nhận nước của thiết bị.
Ống cấp nước vào có vỏ đôi gồm một ống dẫn
chính và van an toàn. Ống chỉ chịu áp lực khi nước
đang chảy. Nếu nước bị rò, van an toàn sẽ đóng và
ngăn dòng nước lại.
Cẩn thận khi kết nối ống dẫn nước:
• Không đặt ống dẫn nước hoặc van an toàn vào
trong nước
Ống thoát nước
1. Nối ống thoát nước với van thoát của chậu
rửa nhà bếp và gắn ống thoát vào sát bên
dưới mặt bàn bếp. Việc này giúp ngăn nước
thải từ chậu rửa chảy ngược lại vào máy.
2. Gắn ống thoát nước vào một vòi đứng có lỗ
thông hơi (Đường kính trong tối thiểu 4cm).
Hãy chắc chắn rằng ống thoát không bị cong
hoặc nén để tránh cản trở quá trình thoát nước.
19 Electrolux
Tháo nút chậu rửa trong khi thiết bị đang xả nước
để tránh trường hợp nước chảy ngược vào trong
thiết bị.
Phần nối dài của ống thoát nước không được dài
quá 2m. Đường kính trong của phần nối dài không
được nhỏ hơn đường kính trong của ống thoát.
Nếu quý khách nối đường thoát nước vào ống
chữ U ở bên dưới chậu rửa, hãy tháo chốt nhựa (A)
ra. Nếu không tháo chốt, thức ăn thừa có thể gây
tắc ở ống chữ U.
Thiết bị được trang bị tính năng an toàn
giúp ngăn ngừa nước bẩn chảy ngược vào
trong máy. Nếu ống thoát chữ U của chậu
rửa có van một chiều, van này có thể gây
ra một số vấn đề cho thiết bị trong khi xả
nước. Hãy nhớ tháo bỏ van một chiều.
Thận trọng: Kiểm tra các khớp nối để phòng
tránh việc rò rỉ nước.
KẾT NỐI ĐIỆN
Cảnh báo: Nhà sản xuất không chịu trách
nhiệm nếu như quý khách hàng không tuân
thủ các hướng dẫn an toàn.
Thiết bị này cần được nối đất để đảm bảo an
toàn và phòng ngừa tai nạn.
Hãy chắc chắn rằng điện áp và loại dòng điện
trên bản ghi thông số kỹ thuật phù hợp với
điện áp và công suất dòng của mạng điện ở
địa phương.
Luôn luôn sử dụng ổ cắm đạt tiêu chuẩn cách điện.
Không sử dụng ổ nối dài hoặc ổ rẽ nhánh. Các
ổ điện này có khả năng chập cháy cao.
Không được tự ý thay thế dây điện của thiết
bị. Liên hệ với Trung tâm Chăm sóc Khách
hàng. Đảm bảo rằng phích cắm điện nằm ở
vị trí dễ với tới sau khi được lắp đặt
Không kéo dây điện để rút phích cắm. Luôn
cầm vào phích cắm để rút ra khỏi ổ cắm.
CÁC VẤN ĐỀ VỀ MÔI TRƯỜNG
Biểu tượng trên sản phẩm hoặc trên bao bì chỉ
ra rằng sản phẩm này không thể được coi như là
rác gia dụng bình thường. Trái lại, cần mang sản
phẩm tới điểm thu gom rác thích hợp để tái chế
các bộ phận điện và điện tử. Bằng cách đảm bảo
việc thải loại sản phẩm theo đúng cách, quý khách
đã giúp ngăn ngừa những hậu quả tiêu cực đối
với môi trường và sức khỏe con người. Việc thải
loại sản phẩm không đúng cách có thể sẽ gây nên
các hậu quả nói trên. Để biết thêm thông tin chi
tiết về việc thải loại , vui lòng liên hệ chính quyền
địa phương, dịch vụ xử lý rác thải hoặc cửa hàng
nơi quý khách mua sản phẩm.
Các vật liệu bao bì hoàn toàn thân thiện với môi
trường và có thể được tái chế. Các thành phần
nhựa đã được xác định dựa trên các ký hiệu, ví
dụ như >PE<,>PS<,…Vui lòng bỏ các bao bì vào
thùng chứa tương ứng tại các khu vực chứa rác
thải của địa phương.
20 Electrolux
Cảnh báo: Để thải loại thiết bị, quý khách vui
lòng làm theo quy trình sau:
• Rút phích cắm ra khỏi ổ cắm.
• Cắt bỏ dây nguồn và phích cắm rồi cho vào
thùng rác.
• Tháo bỏ tay nắm cửa để tránh việc trẻ em
tự đóng cửa nhốt mình trong khoang máy.
Làm vậy có thể gây nguy hiểm đến tính
mạng của các bé.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising