Electrolux | ESI45010X | User manual | Electrolux ESI45010X Korisnički priručnik

Electrolux ESI45010X Korisnički priručnik
upute za uporabu
perilica posuđa
ESI 45010
We were thinking of you
when we made this product
electrolux 3
Dobrodošli u Electrolux svijet!
Zahvaljujemo vam na odabiru ovog vrhunskog Electrolux
proizvoda, koji će vam, nadamo se, donijeti mnogo
zadovoljstva u budućnosti. Electrolux teži ponuditi široku
paletu kvalitetnih proizvoda koja će učiniti vaš život
ugodnijim. Naći ćete neke primjere na naslovnoj strani
ovog priručnika. Molimo posvetite nekoliko minuta za
proučavanje ovog priručnika tako da možete iskoristiti
prednosti vašeg novog uređaja. Obećavamo da će vam
pružiti vrhunsko korisničko iskustvo donoseći vam mir.
Sretno!
117979190 - 092007
U ovom se priručniku koriste sljedeći simboli:
Važne informacije koje se odnose na vašu osobnu sigurnost i informacije o
tome kako spriječiti oštećenja na uređaju.
Opće informacije i savjeti
Informacije o zaštiti okoliša
4 electrolux
Sadržaj
Informacije o sigurnosti
Opis proizvoda
Upravljačka ploča
Prva uporaba
Podesite omekšivač vode
Uporaba soli za perilice posuđa
Uporaba sredstva za ispiranje
Svakodnevna uporaba
Punjenje priborom za jelo i
posuđem
Uporaba sredstva za pranje
Funkcija "Višenamjenske
tablete"
5
7
8
10
10
12
13
14
16
18
20
Izaberite i pokrenite program
pranja
Pražnjenje perilice posuđa
Programi pranja
Održavanje i čišćenje
Što učiniti kad...
Tehnički podaci
savjeti za ustanove za testiranje
Postavljanje
Spajanje na vodu
Spajanje na električnu mrežu
Briga za okoliš
21
23
24
25
27
31
31
32
33
35
36
informacije o sigurnosti electrolux 5
Informacije o sigurnosti
U interesu vaše sigurnosti i radi osiguravanja ispravne uporabe, prije
postavljanja i prve uporabe uređaja,
pročitajte pozorno upute sadržane u
ovom priručniku, uključujući savjete
i upozorenja. Kako bi se izbjegle
nepotrebne greške i nezgode, važno
je osigurati da su sve osobe koje
koriste uređaj dobro upoznate s
njegovim načinom rada i sigurnosnim pitanjima. Spremite ove upute i
osigurajte se da prate uređaj u
slučaju njegovog prenošenja ili prodaje, tako da su sve osobe koje koriste ovaj uređaj tijekom njegova
radna vijeka prikladno informirane o
načinu uporabe uređaja i o njegovim
sigurnosnim pitanjima.
Ispravna uporaba
• Ova je perilica posuđa namijenjena
isključivo pranju u kućanstvu posuđa
koje se može prati u perilici.
• Nemojte stavljati nikakva otapala u
perilicu. To bi moglo prouzročiti
eksploziju.
• Noževe i ostale šiljaste predmete
treba staviti u košaricu za pribor za jelo
s vrhovima okrenutim prema dole ili ih
namjestiti u gornju košaricu u vodoravnom položaju.
• Koristite jedino proizvode (deterdžent,
sol i sredstvo za ispiranje) pogodne za
pranje u perilici posuđa.
• Nemojte otvarati vrata dok uređaj radi,
mogla bi izaći vruća para.
• Nemojte nikada vaditi posuđe iz perilice prije završetka ciklusa pranja.
• Nakon uporabe isključite uređaj iz
električne mreže i zatvorite dovod
vode.
• Ovaj uređaj smije popravljati jedino
ovlašteni serviser i treba koristiti
isključivo originalne rezervne dijelove.
• Nikada ne pokušavajte sami popraviti
uređaj. Popravci koje obave neiskusne osobe prouzročit će ozljede ili
loš rad. Obratite se ovlaštenom servisnom centru. Uvijek inzistirajte na
originalnim rezervnim dijelovima.
Opća sigurnost
• Deterdženti za perilicu mogu
prouzročiti kemijske opekotine na
očima, ustima i grlu. Mogu biti opasni
po život! Pridržavajte se sigurnosnih
uputa proizvođača deterdženata za
perilice.
• Voda u perilici nije pitka. Ostaci
deterdženta mogu još biti prisutni u
uređaju.
• Pobrinite se da vrata na perilici
posuđa - kada je ne punite ili ne
praznite - budu uvijek zatvorena. Na
taj ćete način izbjeći spoticanje na
otvorena vrata i mogućnost ozljeda.
• Nemojte sjediti ili stajati na otvorenim
vratima.
6 electrolux informacije o sigurnosti
Sigurnost djece
• Ovaj je uređaj namijenjen uporabi od
strane odraslih osoba. Nemojte dozvoliti djeci da upotrebljavaju uređaj
bez nadzora.
• Držite svu ambalažu izvan dohvata
djece. Postoji opasnost od gušenja.
• Držite sve deterdžente na sigurnom,
izvan dohvata djece.
• Držite djecu daleko od perilice kada su
vrata otvorena.
Postavljanje
• Provjerite da se perilica tijekom
prijevoza nije oštetila. Nikada nemojte
spajati oštećeni uređaj. Ako je perilica
oštećena, obratite se vašem dobavljaču.
• Prije uporabe treba ukloniti svu
ambalažu.
• Sve električarske i vodoinstalaterske
radove potrebne za postavljanje uređaja treba obaviti kvalificirana i stručna
osoba.
• Iz sigurnosnih razloga opasan je bilo
kakav pokušaj izmjene specifikacija ili
samog proizvoda.
• Nikada nemojte koristiti perilicu
posuđa ako su oštećeni električni
kabel ili cijevi za vodu; ili ako su
upravljačka ploča, gornji radni dio ili
područje oko podnožja oštećeni na
način da je dostupna unutrašnjost
uređaja. Stupite u kontakt s najbližim
ovlaštenim servisom, kako bi ste
izbjegli opasnost.
• Nemojte ni u kom slučaju bušiti
stijenke perilice, jer ćete tako oštetiti
hidrauličke i električne sastavne
dijelove.
Kod spajanja struje i vode pozorno
pratite upute sadržane u
namijenjenim stavcima.
opis proizvoda electrolux 7
Opis proizvoda
1.
2.
3.
4.
5.
Gornja košara
Prekidač tvrdoće vode
Spremnik za sol
Spremnik za sredstvo za pranje
Spremnik za sredstvo za ispiranje
6.
7.
8.
9.
Natpisna ploča
Filtri
Donja mlaznica
Gornja mlaznica
8 electrolux upravljačka ploča
Upravljačka ploča
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Tipka Uključeno/Isključeno
Tipke za odabir programa
Tipka za odgodu početka
Digitalni pokazivač
Indikatorska svjetla
Funkcijske tipke
Digitalni pokazivač
Digitalni pokazivač prikazuje:
• odbrojavanje odgođenog početka
rada,
• da li je uređaj u načinu podešavanja,
• da li je postavljen program pranja.
Funkcijske tipke
Pomoću ovih tipaka možete postaviti
slijedeće funkcije:
• postavke omekšivača vode,
upravljačka ploča electrolux 9
• poništavanje programa pranja
odnosno odgođenog početka koji je
započeo s odbrojavanjem,
• aktiviranje/deaktiviranje funkcije "Višenamjenske tablete",
• aktiviranje/deaktiviranje spremnika
sredstva za ispiranje kad je uključena
funkcija "Višenamjenske tablete".
Indikatorska svjetla
Program u tijeku
Osvjetljava se kada je podešen program
pranja i ostaje osvijetljeno tijekom cijelog
trajanja programa pranja.
Gasi se kada je program pranja završen.
Kraj
Osvjetljava se kada je program pranja
završen. Ima i dodatne funkcije vizualnog signaliziranja kao što su:
– postavke omekšivača vode,
– aktiviranje/deaktiviranje spremnika
sredstva za ispiranje,
– uključivanje alarma zbog neispravnosti na uređaju.
Funkcija "Višenamjenske tablete"
Pokazuje uključivanje/isključivanje
funkcije Višenamjenske tablete (vidi
funkcija "Višenamjenske tablete").
Sol
Osvjetljava se kada je specijalna sol
potrošena.
1)
Sredstvo za ispiranje
1)
Osvjetljava se kada je sredstvo za ispiranje potrošeno.
1) Indikatorska svjetla soli i sredstva za ispiranje nikad se ne osvjetljavaju dok je program pranja u tijeku,
ni kada je potrebno napuniti perilicu solju i/ili sredstvom za ispiranje.
Način podešavanja
Pritisnite tipku Uključeno/Isključeno; ako
su SVI indikatori programa upaljeni, a na
digitalnom pokazivaču se vide 3
vodoravne crte - uređaj je u načinu podešavanja.
10 electrolux prva uporaba
Obavezno imajte u vidu da kad
vršite:
– odabiranje programa pranja,
– podešavanje omekšivača vode,
– aktiviranje/deaktiviranje sredstva
za ispiranje,
uređaj MORA biti u načinu podešavanja.
Pritisnite tipku Uključeno/Isključeno; ako
je indikator programa upaljen, a na digitalnom pokazivaču se vidi 1 vodoravna
crta - još uvijek je postavljen zadnji
obavljeni ili postavljeni program. U tom
slučaju, za povratak u način podešavanja, program mora biti poništen.
Za poništavanje postavljenog
programa ili programa u tijeku
Istovremeno pritisnite i držite pritisnute
dvije tipke za Poništavanje (CANCEL)
(tipke funkcija B i C), sve dok se ne upale
svi indikatori programa, a na digitalnom
pokazivaču se pojave 3 vodoravne crte.
Program je poništen i uređaj je sada u
načinu podešavanja.
Prva uporaba
Prije prve uporabe uređaja:
• Provjerite jesu li priključci struje i vode
u skladu s uputama za postavljanje
• Uklonite svu ambalažu iz unutrašnjosti
uređaja
• Podesite omekšivač vode
• Ulijte 1 litru vode u spremnik za sol i
napunite ga solju za perilice
• Napunite spremnik za sredstvo za
ispiranje
Ako želite upotrebljavati tablete
kombiniranih deterdženata kao što
su: "3 u 1", "4 u 1", "5 u 1", itd.,
odaberite funkciju "Višenamjenske
tablete". (Vidi Funkcija "Višenamjenske tablete".)
Podesite omekšivač vode
Perilica je opremljena omekšivačem
vode koji iz dovodne vode uklanja minerale i soli, a koji mogu negativno utjecati
na rad uređaja.
Što je više tih minerala i soli, to je voda
tvrđa. Tvrdoća vode se mjeri u ekvi-
valentnim skalama, njemačkim
stupnjevima (°dH), francuskim
stupnjevima (°TH) i mmol/l (milimol po litri
– međunarodna jedinica tvrdoće vode).
Omekšivač vode treba podesiti u skladu
s tvrdoćom vode na vašem području.
podesite omekšivač vode electrolux 11
Podatke možete dobiti od lokalnog vodoopskrbnog poduzeća.
prekidača za omekšivač vode - i
elektronski.
Omekšivač vode morate podesiti na
oba načina: ručno - korištenjem
Tvrdoća vode
Prekidač tvrdoće vode
°dH
°TH
mmol/l
ručno
elektronski
Korištenj
e soli
51 - 70
91 - 125
9,1 - 12,5
2
razina 10
da
43 - 50
76 - 90
7,6 - 9,0
2
razina 9
da
37 - 42
65 - 75
6,5 - 7,5
2
razina 8
da
29 - 36
51 - 64
5,1 - 6,4
2
razina 7
da
23 - 28
40 - 50
4,0 - 5,0
2
razina 6
da
19 - 22
33 - 39
3,3 - 3,9
2
razina 5
da
15 - 18
26 - 32
2,6 - 3,2
1
razina 4
da
11 - 14
19 - 25
1,9 - 2,5
1
razina 3
da
4 - 10
7 - 18
0,7 - 1,8
1
razina 2
da
<4
<7
< 0,7
1
razina 1
ne
Ručno podešavanje
Perilica je tvornički podešena na
položaj 2.
1. Otvorite vrata perilice.
2. Izvadite donju košaru iz perilice.
3. Okrenite prekidač tvrdoće vode na
položaj 1 ili 2 (vidi tablicu).
4. Vratite donju košaru.
Elektronsko podešavanje
Perilica je tvornički podešena na
razinu 5.
12 electrolux uporaba soli za perilice posuđa
1. Pritisnite On/Off tipku. Perilica mora
biti u načinu podešavanja.
2. Istovremeno pritisnite i držite
pritisnute tipke funkcija B i C, sve dok
svjetla tipaka funkcija A, B i C ne počnu treptati.
3. Pritisnite tipku funkcije A: svjetla tipaka funkcije B i C se gase, svjetlo
funkcijske tipke A nastavlja treptati, a
počinje treptati i indikatorsko svjetlo
Kraj.
Trenutna razina prikazana je brojem
treptaja indikatorskog svjetla Kraj.
Primjeri:
5 treptaja, pauza, 5 treptaja, pauza,
itd. = razina 5
6 treptaja, pauza, 6 treptaja, pauza,
itd. = razina 6
4. Da bi ste promijenili razinu, pritisnite
tipku funkcije A. Svakim pritiskom na
tipku razina se mijenja. Za odabir
nove razine vidi tablicu.)
Primjeri: ako je trenutno podešena
razina 5, jednim pritiskom na tipku
A odabrat ćete razinu 6. ako je
trenutno podešena razina 1, jednim
pritiskom na tipku A odabrat ćete
razinu 10.
5. Za memoriranje radnje, isključite perilicu pritiskom na tipku Uključeno/
Isključeno.
Uporaba soli za perilice posuđa
Upotrebljavajte samo posebnu sol koja
je namijenjena perilicama posuđa. Ne
koristite ostale vrste soli, naročito
kuhinjsku sol, jer će oštetiti omekšivač
vode. Punite solju neposredno pred početak jednog od kompletnih programa
pranja. Na taj ćete način spriječiti zadržavanje zrnaca soli ili slane vode koji su
se možda prolili i ostali na dnu uređaja,
a koji mogu uzrokovati hrđanje.
Punjenje:
1. Otvorite vrata, skinite donju košaru i
odvrnite poklopac spremnika za sol
u smjeru suprotnom od kazaljki na
satu.
2. Ulijte 1 litru vode u spremnik (to je
neophodno samo prije prvog
punjenja solju) .
3. Pomoću priloženog lijevka, uspite sol
sve dok spremnik ne bude pun.
uporaba sredstva za ispiranje electrolux 13
4. Vratite poklopac i uvjerite se da na
navoju i na brtvi nema tragova soli.
5. Vratite poklopac na mjesto i
pričvrstite ga tako da ga okrenete u
smjeru kazaljki na satu dok se ne
zaustavi uz zvučni klik.
Ne brinite ako se prilikom punjenja
solju voda prelijeva iz jedinice, to je
posve normalno.
Indikatorsko svjetlo soli na
upravljačkoj ploči može ostati
osvijetljeno 2-6 sati nakon što ste
stavili sol, pod pretpostavkom da
perilica ostane uključena. Ako
koristite soli kojima je potrebno više
vremena da se razgrade, tada to
može potrajati duže. Rad uređaja
nije ugrožen na nikakav način.
Uporaba sredstva za ispiranje
Koristite isključivo poznata sredstva
za ispiranje za perilice posuđa.
Nikada nemojte puniti spremnik
sredstva za ispiranje s ostalim tvarima (npr. sredstvo za pranje perilica
posuđa, tekuća sredstva za pranje).
To bi oštetilo uređaj.
Sredstvo za ispiranje osigurava
temeljito ispiranje i sušenje bez
mrlja i pruga.
Sredstvo za ispiranje se automatski
dodaje tijekom posljednjeg ispiranja.
1. Otvorite spremnik pritiskom na tipku
(A).
2. Dodajte sredstvo za ispiranje u
spremnik. Maksimalna razina za
punjenje označena je s "max".
14 electrolux svakodnevna uporaba
Prema rezultatima pranja i sušenja
podesite količinu sredstva za ispiranje
pomoću kontrole sa 6 položaja (položaj
1 najmanje doziranje, 6 najveće).
Doziranje je tvornički podešeno na
razinu 4.
Povećajte količinu ako na posuđu nakon
pranja ima kapljica vode ili mrlja od
kamenca.
Smanjite je ako na posuđu ima ljepljivih
bjelkastih pruga ili plavi film na staklu ili
na oštricama noževa.
Spremnik sadrži oko 110 ml sredstva
za ispiranje, što je dovoljno za 16 40 ciklusa pranja posuđa, ovisno o
podešenoj količini.
3. Provjerite je li poklopac zatvoren
nakon svakog punjenja.
Očistite sredstvo za ispiranje koje je
eventualno proliveno tijekom
punjenja krpom koja upija kako bi se
izbjeglo prekomjerno stvaranje
pjene za vrijeme slijedećeg pranja.
Svakodnevna uporaba
• Provjerite je li potrebno napuniti posebnom solju ili sredstvom za ispiranje.
• Stavite pribor za jelo i posuđe u perilicu posuđa.
• Napunite perilicu sredstvom za
pranje.
• Odaberite odgovarajući program
pranja za pribor za jelo i posuđe.
• Pokrenite program pranja.
Korisni savjeti
Spužve, kućanske krpe i bilo koji drugi
predmeti koji upijaju vodu ne smiju se
prati u perilici posuđa.
svakodnevna uporaba electrolux 15
• Prije stavljanja posuđa, potrebno je:
– ukloniti ostatke hrane i naslage,
– omekšati ostatke zagorene hrane u
posudama.
• Prilikom punjenja posuđem i priborom
za jelo obratite pozornost:
– Posuđe i pribor za jelo ne smiju
priječiti okretanje mlaznica.
– Stavite šuplje predmete kao npr.
šalice, čaše, tave, itd. s otvorom
prema dole, kako se u njima ne bi
nakupljala voda.
– Stavite posuđe i pribor za jelo tako
da ne leže jedni u drugome ili jedni
preko drugoga.
– Obratite pozornost da se čaše ne
dodiruju kako bi izbjegli njihovo
oštećivanje.
– Male predmete položite u košaru za
pribor za jelo.
• Plastični predmeti i tave prevučene
slojem protiv ljepljenja naginju zadržavanju kapljica vode; ti se predmeti
neće osušiti tako dobro kao porculanski i čelični predmeti.
• Lagani predmeti (plastične zdjele, itd.)
moraju se staviti u gornju košaru i to
tako da se ne pomiču.
Pranje slijedećeg posuđa/pribora za jelo
nije prikladno:
• Pribor za jelo s drškama od drva,
roga, porculana ili sedefa.
• Plastični predmeti neotporni na
toplinu.
• Stariji ljepljeni pribor za jelo koji nije
otporan na toplinu.
• Povezano posuđe i pribor za jelo.
• Bakreno ili kositreno posuđe.
• Olovnokristalno staklo.
• Čelični predmeti podložni hrđanju.
• Drveni pladnjevi.
• Predmeti od sintetičkih vlakana.
djelomično je prikladno:
• Kameno posuđe prati u perilici
isključivo ako ga je proizvođač izričito
označio za pranje u perilici.
• Glazirani uzorci mogu izblijediti učestalim pranjem.
• Srebrni i aluminijski dijelovi skloni su
blijeđenju tijekom pranja: ostaci, npr.
bjelanjka, žumanjka i senfa često uzrokuju gubitak boje i mrlje na srebru.
Uvijek odmah očistite ostatke hrane
sa srebra ako ga nećete prati odmah
po uporabi.
16 electrolux punjenje priborom za jelo i posuđem
Punjenje priborom za jelo i posuđem
Donja košara
Donja košara namijenjena je odlaganju
posuda s drškom, poklopaca, tanjura,
zdjela za salatu, pribora za jelo, itd.
Posuđe za posluživanje i velike poklopce
treba posložiti uokolo uz rub košare, osiguravajući slobodno okretanje gornje
mlaznice.
Košara za pribor za jelo
Noževi dugih oštrica postavljeni
uspravno predstavljaju moguću
opasnost. Dugi i/ili oštri komadi
pribora za jelo kao što su noževi
moraju biti smješteni u vodoravnom
položaju u gornju košaru. Pripazite
kada stavljate ili vadite oštre
predmete poput noževa.
Viljuške ili žlice treba staviti u pomičnu
košaru s drškama prema dolje i noževe
s ručkama prema gore.
Ako drške strše van kroz dno košare i
ometaju okretanje donje mlaznice, pribor za jelo stavite drškama prema gore.
Pomiješajte žlice s ostalim priborom za
jelo kako se ne bi međusobno zalijepile.
Kako bi olakšali stavljanje košare za pribor za jelo, preporučujemo da joj
spustite ručku.
punjenje priborom za jelo i posuđem electrolux 17
Za najbolje rezultate preporučujemo da
koristite mrežicu za pribor za jelo.
Ako vam veličina i dimenzije pribora za
jelo ne dopuštaju korištenje mrežice, ona
se može lako sakriti.
Gornja košara
Gornja košara namijenjena je za tanjure
(tanjure za desert, posude za umake,
tanjure za objedovanje promjera do 24
cm), zdjele za salatu, šalice i čaše
Predmete rasporedite na i ispod rešetaka za šalice tako da voda može doprijeti do svih površina.
Čaše s dugim stalcima mogu se
postaviti naopako u rešetke za šalice.
Za više predmete, rešetke za šalice
mogu se okrenuti prema gore.
Prije zatvaranja vrata provjerite
mogu li se mlaznice slobodno
okretati.
Podešavanje visine gornje košare
Ako perete velike tanjure, možete ih
staviti u donju košaru nakon što ste
gornju košaru postavili u viši položaj.
18 electrolux uporaba sredstva za pranje
Najveća visina posuđa:
Gornja košara
Donja košara
S podignutom gornjom
košarom
20 cm
31 cm
Sa spuštenom gornjom
košarom
24 cm
27 cm
Za podizanje košare u viši položaj
postupite kako slijedi:
1. Izvadite košaru dok se ne zaustavi.
2. Pažljivo podignite obje strane dok se
mehanizam ne zakvači i košara ne
postane stabilna.
1. Izvadite košaru dok se ne zaustavi.
2. Pažljivo podignite obje strane i
dopustite mehanizmu da polako
sjedne dolje, čvrsto držeći.
Nikada nemojte dizati ili spuštati
košaru na samo jednoj strani
Kada je košara u gornjem položaju
nećete moći koristiti držače šalica.
Nakon što ste napunili perilicu uvijek
zatvorite vrata jer otvorena vrata
mogu predstavljati opasnost.
Za spuštanje košare u početni
položaj postupite na slijedeći način:
Uporaba sredstva za pranje
Upotrebljavajte samo sredstva za
pranje namijenjena za pranje u perilicama posuđa.
Molimo vas obratite pažnju na preporuke proizvođača o doziranju i čuvanju sredstva za pranje, a koje su
navedene na ambalaži.
uporaba sredstva za pranje electrolux 19
Ako koristite točnu količinu sredstva za pranje, pridonijet ćete zaštiti
okoliša.
Napunite perilicu sredstvom za
pranje
3. U svim programima s pretpranjem
stavite dodatnu količinu deterdženta
(5/10 g) koju treba staviti u komoru
za pretpranje (2).
Taj će se deterdžent koristiti u fazi
pretpranja.
Kada koristite deterdžent u
tabletama, stavite tabletu u odjeljak
(1)
1. Otvorite poklopac.
2. Napunite spremnik deterdženta (1)
deterdžentom. Oznake označavaju
razine punjenja:
20 = otprilike 20 g sredstva za pranje
30 = otprilike 30 g sredstva za pranje.
1
2
4. Zatvorite poklopac i pritisnite dok se
ne zabravi.
Tablete sredstva za pranje
Tablete sredstva za pranje raznih
proizvođača otapaju se različitom
brzinom. Iz tog razloga, kod kratkih
programa neke od njih mogu ne
razviti puno djelovanje. Tablete za
pranje stoga koristite u dugim programima pranja, kako bi ste osigurali potpuno uklanjanje ostataka
deterdženta.
20 electrolux funkcija "višenamjenske tablete"
Funkcija "Višenamjenske tablete"
Ovaj je uređaj opremljen funkcijom
"Višenamjenske tablete", koja omogućuje uporabu deterdženta u "višenamjenskim" tabletama.
Ti su proizvodi sredstva za pranje koja
sadrže i sredstvo za ispiranje i sol. Mogu
sadržati i ostale tvari ovisno o tome
kakvu ste tabletu odabrali ("3 u 1", "4 u
1", "5 u 1" i sl.).
Provjerite odgovaraju li ta sredstva za
pranje tvrdoći vaše vode. Slijedite preporuke proizvođača.
Kad jednom odaberete ovu funkciju, ona
će ostati uključena i u narednim programima pranja.
Odabirom ove funkcije dovod sredstva
za ispiranje i soli iz odgovarajućih
spremnika automatski se prekida, a
svjetlosni indikatori soli i sredstva za ispiranje se gase.
S funkcijom "Višenamjenske tablete",
trajanje ciklusa može biti drugačije od
predviđenog.
Aktivirajte/deaktivirajte funkciju
"Višenamjenske tablete" prije
pokretanja programa pranja.
Kad se program jednom pokrene,
funkciju "Višenamjenske tablete" se
više NE MOŽE izmijeniti. Ako želite
isključiti funkciju "Višenamjenske
tablete", morate poništiti postavke
programa i zatim deaktivirati
funkciju "Višenamjenske tablete". U
tom slučaju morate ponovno
podesiti program pranja (i željene
opcije).
Aktiviranje/deaktiviranje funkcije
"Višenamjenske tablete"
Istovremeno pritisnite i držite pritisnute
dvije tipke za Višenamjenske tablete
(tipke funkcija D i E), sve dok se ne upali
indikatorsko svjetlo funkcije "Višenamjenske tablete". To znači da je
funkcija aktivna.
Da bi funkciju deaktivirali, ponovo
pritisnite iste tipke sve dok se indikatorsko svjetlo simbola funkcije "Višenamjenske tablete" ne ugasi.
Ako rezultati sušenja ne zadovoljavaju, preporučujemo da:
1. Napunite sredstvom za ispiranje
spremnik za sredstvo za ispiranje.
2. Aktivirate spremnik sredstva za
ispiranje.
3. Podesite količinu sredstva za
ispiranje na položaj 2.
• Aktiviranje/deaktiviranje sredstva
za ispiranje moguće je samo kada
je funkcija "Višenamjenske
tablete" uključena.
izaberite i pokrenite program pranja electrolux 21
Aktiviranje/deaktiviranje
spremnika sredstva za ispiranje
1. Pritisnite tipku Uključeno/Isključeno.
Perilica mora biti u načinu podešavanja.
2. Istovremeno pritisnite i držite
pritisnute tipke funkcija B i C, sve dok
svjetla tipaka funkcija A, B i C ne počnu treptati.
3. Pritisnite tipku funkcije B: svjetla tipaka funkcije A i C se gase, dok
svjetlo funkcijske tipke B nastavlja
treptati.
4. Da bi aktivirali spremnik sredstva za
ispiranje ponovo pritisnite tipku B: indikatorsko svjetlo Kraj se pali,
pokazujući da je spremnik sredstva
za ispiranje aktiviran.
5. Za memoriranje radnje, isključite perilicu pritiskom na tipku Uključeno/
Isključeno.
6. Za ponovno deaktiviranje spremnika
sredstva za ispiranje, postupite po
gore navedenim uputama dok se indikatorsko svjetlo Kraj ne ugasi.
Ako odlučite ponovo koristiti
standardni deterdžent, preporučujemo slijedeće:
1. Deaktivirajte funkciju "Višenamjenske tablete".
2. Ponovo napunite spremnik za sol
i spremnik za sredstvo za ispiranje.
3. Namjestite postavke tvrdoće
vode na najviši mogući položaj i
izvršite 1 normalni program
pranja bez posuđa.
4. Prilagodite postavke tvrdoće
vode u skladu s uvjetima u vašem
kraju.
5. Prilagodite količinu sredstva za
ispiranje.
Izaberite i pokrenite program pranja
Odaberite program pranja i odgodu
početka s lagano otvorenim vratima.
Početak programa ili odbrojavanje
odgode početka rada započet će
samo nakon zatvaranja vrata. Sve
do tog trenutka moguće je izmijeniti
postavke
1. Provjerite jesu li košare pravilno napunjene i mogu li se mlaznice
slobodno okretati.
2. Provjerite je li slavina za vodu
otvorena.
3. Pritisnite tipku Uključeno/Isključeno.
Perilica mora biti u načinu podešavanja.
4. Pritisnite tipku željenog programa
(vidi tablicu "Programi pranja").
22 electrolux izaberite i pokrenite program pranja
Kada je odabran neki program,
osvjetljava se odgovarajuće indikatorsko svjetlo.
Na digitalnom zaslonu vidljive su 3
vodoravne crte.
Svijetli indikatorsko svjetlo programa u tijeku.
Zatvorite vrata perilice posuđa i program će se automatski pokrenuti.
Indikatorsko svjetlo programa u
tijeku ostaje osvijetljeno.
Na digitalnom zaslonu vidljiva je
samo 1 vodoravna crta i ostat će
upaljena za vrijeme cijelog trajanja
programa pranja.
Podešavanje i pokretanje
programa s "odgođenim
početkom rada"
1. Nakon što ste odabrali program
pranja, pritisnite tipku za odgodu početka dok se na digitalnom
pokazivaču ne pojavi trepćući broj
sati odgode početka. Pokretanje
odabranog programa pranja možete
odgoditi za 1 pa sve do 9 sati.
2. Zatvorite vrata perilice posuđa i odbrojavanje će automatski započeti.
Broj na zaslonu više ne trepće nego
postojano svijetli.
3. Odbrojavanje smanjuje vrijeme u
koracima od po 1 sat.
4. Odbrojavanje će se prekinuti ako
otvorite vrata. Zatvorite vrata; odbrojavanje će se nastaviti tamo gdje
je prekinuto.
5. Po isteku vremena odgode početka
rada, program će automatski
započeti.
Kada je postavljena funkcija odgođenog početka rada, ugašeno je indikatorsko svjetlo programa u
tijeku. Kada je odbrojavanje odgođenog početka rada isteklo, automatski se pokreće program pranja
i pali se indikatorsko svjetlo programa u tijeku.
Odabir programa pranja i odgode
početka moguć je i sa zatvorenim
vratima. Imajte na umu da na taj način, nakon što ste pritisnuli tipku
programa pranja, imate SAMO 3
sekunde za odabir drugog programa
ili odgođenog početka rada, nakon
čega odabrani program će automatski započeti.
Prekinite ili poništite program u
tijeku SAMO ako je to neophodno.
Pozor! Prilikom otvaranja vrata
može se dogoditi da izađe vruća
para. Pažljivo otvarajte vrata perilice.
pražnjenje perilice posuđa electrolux 23
Poništavanje odgođenog
početka ili programa pranja u
tijeku
• Istovremeno pritisnite i držite
pritisnute dvije tipke za Poništavanje (tipke funkcija B i C), sve dok se
ne upale svi indikatori programa, a na
digitalnom pokazivaču se pojave 3
vodoravne crte.
• Poništavanjem odgođenog početka
rada poništava se i podešeni program
pranja. U tom slučaju morate ponovo
odabrati program pranja.
• Ako želite odabrati novi program
pranja, provjerite ima li sredstva za
pranje u spremniku za sredstvo za
pranje.
Prekidanje programa pranja u
tijeku
• Otvorite vrata perilice; program staje.
Zatvorite vrata; program pranja se nastavlja od točke na kojoj je prekinut.
• Pritisnite tipku Uključeno/Isključeno:
gase se sva indikatorska svjetla.
Pritisnite tipku Uključeno/Isključeno
ponovno; program pranja se nastavlja
od točke na kojoj je prekinut.
Završetak programa pranja
• Perilica se automatski zaustavlja i gasi
se indikatorsko svjetlo programa u
tijeku.
• Pali se indikatorsko svjetlo Kraj.
• Ostaje upaljeno svjetlo programa koji
je upravo završio.
• Digitalni zaslon se gasi.
1. Perilicu isključite pritiskom na tipku
Uključeno/Isključeno.
2. 2. Otvorite vrata perilice, ostavite ih
odškrinutima i pričekajte nekoliko
minuta prije nego što izvadite
posuđe; na taj način posuđe će biti
hladnije, a sušenje bolje.
Pražnjenje perilice posuđa
• Vruće posuđe je osjetljivo na udarce.
Zato je potrebno ostaviti posuđe da se
ohladi u perilici posuđa prije nego što
ga izvadite.
• Prvo ispraznite donju košaru, zatim
gornju košaru; na taj ćete način izbjeći
kapanje zaostale vode s gornje košare
na posuđe u donjoj košari.
• Na stijenkama i vratima perilice može
se pojaviti voda zato što se nerđajući
čelik hladi brže od posuđa.
Po završetku programa pranja preporučljivo je iskopčati perilicu iz napajanja i zatvoriti slavinu za vodu.
24 electrolux programi pranja
Programi pranja
Program
Intenzivni
Obični
Brzi
1)
Stupanj
zaprljanosti
Vrsta
posuđa
Jako
zaprljano
Posuđe, pribor za jelo,
tave i lonci
Pretpranje
Glavno pranje do 70°C
2 među-ispiranja
Završno ispiranje
Sušenje
Normalno
zaprljano
Posuđe, pribor za jelo,
tave i lonci
Pretpranje
Glavno pranje do 65°C
1 među-ispiranje
Završno ispiranje
Sušenje
Uobičajeno
ili malo
zaprljano
Posuđe i pribor za jelo
Glavno pranje do 60°C
Završno ispiranje
Opis programa
2)
Normalno
zaprljano
Posuđe i pribor za jelo
Pretpranje
Glavno pranje do 50°C
1 među-ispiranje
Završno ispiranje
Sušenje
Staklo
Normalno
zaprljano
Osjetljivo
posuđe i
staklo
Glavno pranje do 45°C
1 među-ispiranje
Završno ispiranje
Sušenje
1) Idealno za pranje djelomično napunjene perilice posuđa. To je savršen dnevni program, zamišljen za
zahtjeve obitelji sastavljene od 4 člana, koji samo žele staviti posuđe i pribor za jelo od doručka i
večere.
2) Test-program - Ustanove za testiranje
održavanje i čišćenje electrolux 25
Potrošnja
Program
Trajanje programa
(minute)
Potrošnja
električne energije
(kWh)
Potrošnja vode
(litre)
Intenzivni
105 - 115
1,6 - 1,8
19 - 21
Obični
90 - 100
1,1 - 1,2
15 - 16
30
0,8
8
150
0,8
13
65 - 75
0,6 - 0,7
11 - 12
Brzi
Eko
1)
Staklo
1) Test-program - Ustanove za testiranje
kao i o varijacijama u mrežnom napajanju i o količini posuđa.
Podaci o potrošnji su približni i
zavise o pritisku i temperaturi vode,
Održavanje i čišćenje
Čišćenje filtara
Filtre redovito trebate provjeravati i čistiti.
Prljavi filtri loše utječu na rezultate pranja.
Prije čišćenja filtara provjerite je li
uređaj isključen.
1. Otvorite vrata i izvucite donju košaru.
2. Sustav filtriranja sastoji se od grubog
filtera (A), mikrofiltera (B) i plosnatog
filtera. Pomoću ručice na mikrofilteru
otkačite sustav filtriranja.
3. Okrenite ručicu obrnuto od smjera
kazaljke na satu za otprilike 1/4 okretaja i izvadite sustav filtriranja
26 electrolux održavanje i čišćenje
Perilicu posuđa NE SMIJE se
koristiti bez filtera. Posljedica nepravilno stavljenih i pogrešno
namještenih filtera bit će loše
obavljeno pranje, a moglo bi doći i
do oštećenja aparata
4. Uhvatite grubi filtar (A) za ručicu s otvorom i izvucite ga iz mikrofiltera (B).
5. Očistite temeljito sve filtere pod
mlazom vode.
6. Izvucite plosnati filtar iz dna odjeljka
za pranje i očistite temeljito s obje
strane.
NIKADA nemojte pokušavati ukloniti
mlaznice.
Ako su ostaci hrane začepili rupice
na mlaznicama, očistite ih
čačkalicom.
Vanjsko čišćenje
Vanjske površine i upravljačku ploču
čistite vlažnom mekom krpom. Ako je
nužno koristite samo neutralna sredstva
za pranje. Nikada ne koristite abrazivna
sredstva, jastučiće za ribanje ili otapala
(aceton, trikoloretilen itd.).
Unutrašnje čišćenje
7. Vratite plosnati filtar u dno odjeljka za
pranje, pazeći da ga dobro
namjestite.
8. Stavite grubi filtar (A) u mikrofiltar (B)
i pritisnite da bi ste ih sastavili.
9. Kombinaciju filtara vratite na mjesto i
zabravite tako da okrenete ručicu u
smjeru kazaljke na satu dok se ne
zaustavi. Dok to radite obratite pozornost da plosnati filtar nije izdignut
iznad dna odjeljka za pranje.
Redovito vlažnom krpom čistite brtve
oko vrata, spremnike za sredstvo za
pranje i sredstvo za ispiranje.
Preporučujemo da svaka 3 mjeseca
obavite "na prazno", ali s deterdžentom,
program pranja za vrlo prljavo posuđe.
Duža razdoblja ne korištenja
Ako perilicu nećete upotrebljavati duže
vrijeme, preporučuje se slijedeće:
1. Isključite uređaj iz mrežnog napajanja i zatvorite slavinu za vodu.
Što učiniti kad... electrolux 27
2. Vrata pritvorite kako bi ste spriječili
stvaranje neugodnih mirisa.
3. Održavajte unutrašnjost perilice čistom.
Zaštita od zaleđivanja
Izbjegavajte postavljanje perilice na
mjestima na kojima je temperatura ispod
0°C. Ako to ne možete izbjeći, ispraznite
perilicu, zatvorite vrata uređaja, otpojite
cijev za dovod vode i ispraznite je.
1. Isključite je iz mrežnog napajanja.
2. Zatvorite slavinu za vodu.
3. Uklonite dovod vode i cijev za odvod
vode.
4. Izvucite perilicu zajedno s cijevima.
Izbjegavajte prekomjerno naginjanje perilice tijekom prijevoza.
Prenošenje perilice posuđa
Ako morate prenositi perilicu posuđa
(selidba i sl.):
Što učiniti kad...
Perilica se ne pokreće ili se zaustavlja
tijekom rada.
Određeni problemi koji se javljaju kao rezultat zanemarivanja ili neodržavanja
uređaja mogu se riješiti uz pomoć uputa
koje su opisane u tablici, bez pozivanja
servisera.
Isključite perilicu posuđa, otvorite vrata i
izvršite slijedeće predložene postupke
za uklanjanje problema.
28 electrolux Što učiniti kad...
Šifre grešaka i nepravilnosti u radu
Mogući uzrok i rješenje
• indikatorsko svjetlo programa u tijeku • Slavina je blokirana ili začepljena
stalno trepće
naslagama kamenca.
Očistite slavinu za vodu.
• 1 treptaj indikatorskog svjetla Kraj
• Slavina je zatvorena.
Perilica se ne puni vodom
Otvorite slavinu.
• Filtar (ako je prisutan) je začepljen u
navojnom priključku cijevi na ventilu
dovoda vode.
Očistite filter na navoju cijevi.
• Cijev za dovod vode nije pravilno
položena ili je savijena ili je
nagnječena.
Provjerite priključak cijevi za dovod
vode.
• indikatorsko svjetlo programa u tijeku • Sifon je začepljen.
stalno trepće
Očistite sifon.
• 2 treptaja indikatorskog svjetla za
• Cijev za dovod vode nije pravilno
kraj programa
položena ili je savijena ili je
nagnječena.
Perilica ne ispušta vodu
Provjerite priključak cijevi za dovod
vode.
• indikatorsko svjetlo programa u tijeku • Zatvorite slavinu za vodu i obratite se
stalno trepće
najbližem ovlaštenom servisu.
• 3 treptaja indikatorskog svjetla za
kraj programa
Aktivirana je zaštita od poplave
Što učiniti kad... electrolux 29
Neispravnost
Program ne započinje s radom
Nakon što ste obavili te provjere,
uključite uređaj.
Program pranja se nastavlja od točke na
kojoj je prekinut.
Ako se šifra kvara ponovo pojavi,
obratite se najbližem ovlaštenom
servisu.
Za druge šifre kvarova, koje nisu opisane
u gornjoj tablici, molimo vas obratite se
najbližem ovlaštenom servisu.
Obratite se najbližem ovlaštenom
servisu, navodeći model (Mod.), broj
proizvoda (PNC) i serijski broj (S.N.).
Mogući uzrok i rješenje
• Vrata perilice posuđa nisu pravilno
zatvorena.
Zatvorite vrata.
• Kabel mrežnog napajanja nije
utaknut.
Utaknite utikač u utičnicu
• Pregorio je osigurač u kutiji s osiguračima vašeg domaćinstva.
Zamijenite osigurač.
• Postavljena je odgoda početka rada.
Ako je potrebno odmah oprati
posuđe, poništite odgođen početak
rada.
Te podatke možete pronaći na natpisnoj
pločici koja je smještena na stijenki vrata
perilice posuđa.
Kako bi vam ti podaci bili uvijek na dohvat ruke, preporučujemo da ih zapišete
ovdje:
Mod. : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PNC : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
S.N. : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30 electrolux Što učiniti kad...
Rezultati pranja nisu zadovoljavajući
Posuđe nije čisto
• Odabrali ste krivi program pranja.
• Rasporedili ste posuđe tako da mlazovi vode ne mogu
doseći cijelu površinu. Košare ne smiju biti prenapunjene.
• Mlaznice se ne mogu slobodno okretati zbog pogrešno raspoređenog posuđa.
• Filteri na dnu odjeljka za pranje su prljavi ili nisu pravilno
namješteni.
• Stavili ste premalo deterdženta ili ga uopće niste stavili.
• U slučaju pojave naslaga kamenca na posuđu; spremnik za
posebnu sol je prazan ili je omekšivač vode nepravilno podešen.
• Cijev za odvod vode je nepravilno spojena.
• Poklopac spremnika za sol nije dobro zatvoren.
Posuđe je
mokro i mutno
• Niste koristili sredstvo za ispiranje.
• Spremnik sredstva za ispiranje je prazan.
Na čašama i
posuđu
pojavljuju se
mliječne mrlje,
pruge ili
plavkasti film
• Smanjite količinu sredstva za ispiranje.
• Povećajte količinu sredstva za ispiranje.
Sasušene
kapljice vode
• Uzrok može biti deterdžent. Obratite se službi za odnose s
pojavljuju se na
kupcima proizvođača deterdženta.
čašama i
posuđu
Ako nakon svih tih provjera problem nije
riješen, kontaktirajte najbliži ovlašteni
servis.
tehnički podaci electrolux 31
Tehnički podaci
Dimenzije
Širina
Visina
Dubina
44,6 cm
81,8 – 89,8 cm
57,5 cm
Električni priključak - Napon - Ukupna snaga Osigurač
Podaci o električnom spajanju nalaze se na natpisnoj
pločici na unutrašnjem rubu vrata perilice posuđa.
Pritisak dovoda vode
Minimalni
Maksimalni
0,5 bar (0,05 MPa)
8 bar (0,8 MPa)
Kapacitet
9 standardnih kompleta
posuđa
težina
35 kg
savjeti za ustanove za testiranje
Testiranje u skladu s EN 60704 treba
izvršiti na test-programu, s potpuno napunjenim aparatom (vidi "Potrošnja").
Testiranje u skladu s EN 50242 treba
izvršiti na test-programu, s napunjenim
spremnicima soli i sredstva za ispiranje
(vidi "Potrošnja").
Puna perilica: 9 standardnih kompleta posuđa
Količina potrebnog deterdženta:
5 g + 20 g (Tip B)
Podešavanje sredstva za ispiranje
položaj 4 (Tip III)
32 electrolux postavljanje
Raspored gornje košare
Rešetke za šalice: položaj A
Raspored donje košare
Raspored košare za pribor za jelo
Postavljanje
kvalificirani električar i/ili vodoinstalater ili stručna osoba.
Sve električarske i/ili vodoinstalaterske radove potrebne za postavljanje uređaja treba obaviti
Prije postavljanja uređaja uklonite svu
ambalažu.
spajanje na vodu electrolux 33
Ako je moguće, perilicu smjestite blizu
odvoda i slavine za vodu.
Ova je perilica posuđa osmišljena za
ugradnju ispod kuhinjske radne plohe ili
radne površine.
Pozor! Prilikom ugradnje perilice
posuđa i namještanja ploče kuhinjskog
elementa, pozorno slijedite upute na
priloženom obrascu.
Nisu potrebni drugi otvori za ventilaciju
perilice, nego samo onaj kroz koji
prolaze cijevi za dovod i odvod vode te
kabel mrežnog napajanja.
Perilica ima podesive nožice kako bi se
mogla namjestiti visina.
Za vrijeme svih radnji koje podrazumijevaju pristup unutarnjim sastavnim
dijelovima, utikač perilice mora biti izvučen iz utičnice.
Kada smještate perilicu, osigurajte se da
dovodna i odvodna cijev te kabel za napajanje nisu savijeni ili prignječeni.
Pričvršćivanje za susjedne
jedinice
Perilica mora biti smještena tako da se
ne može naginjati.
Provjerite stoga da je pult ispod kojeg je
pričvršćujete prikladno povezan za čvrstu strukturu (susjedni kuhinjski
elementi, zid).
Poravnanje
Dobro poravnanje ključno je za pravilno
zatvaranje i brtvljenje vrata.
Kada je uređaj poravnat, vrata neće zapinjati niti na jednoj strani.
Ako se vrata ne zatvaraju pravilno,
odvrnite ili zavrnite podesive nožice, sve
dok uređaj nije savršeno poravnat.
Spajanje na vodu
Spajanje na dovod vode
Perilicu možete napajati vrućom (najviše
60°C) ili hladnom vodom. No mi vam
ipak preporučujemo priključak hladne
vode.
Priključak vruće vode nije uvijek
učinkovit kod jako uprljanog posuđa jer
prilično skraćuje program pranja.
Za samo spajanje, spojna matica postavljena na dovodnu cijev proizvedena
je za navoj na priključak slavine od 3/4
inča ili za spojnicu za brzo spajanje.
Pritisak mora biti u granicama vrijednosti
naznačenim u "Tehničkim podacima".
Vodovod će vam dati podatke o
srednjem tlaku u vodovodnoj mreži na
vašem području.
Cijev za dovod vode ne smije biti savijena, nagnječena ili zapletena kada se
spaja.
Ova perilica posuđa opremljena je dovodnom i odvodnom cijevi koje se mogu
okrenuti na lijevu ili desnu stranu
pomoću protumatice, ovisno o položaju
perilice. Protumatica mora biti pravilno pričvršćena kako bi se izbjeglo
istjecanje vode.
34 electrolux spajanje na vodu
Pozor! NEMAJU svi modeli perilica
posuđa protumaticu na dovodnoj i
odvodnoj cijevi. U tom slučaju, ta
mogućnost ne postoji.
Ako je perilica spojena s novim slavinama ili slavinama koje nisu korištene
dulje vrijeme, prije spajanja dovodne
cijevi pustite da voda istječe nekoliko
minuta.
NEMOJTE za spajanje koristiti cijevi
koje su već bile korištene na starom
uređaju.
Ova je perilica opremljena sigurnosnom napravom koja spriječava povrat prljave vode u sustav pitke
vode. a u skladu s vodovodnim propisima.
Cijev za dovod vode sa
sigurnosnim ventilom
Nakon spajanja dvoslojne cijevi za dovod vode, sigurnosni ventil nalazi se pored slavine. Stoga je cijev za dovod vode
pod tlakom samo kada voda teče. Ako
dovodna cijev počne puštati vodu za
vrijeme te radnje, sigurnosni ventil
prekida dovod vode.
Prilikom postavljanja cijevi za dovod
vode pripazite na slijedeće:
• Električni kabel sigurnosnog ventila
nalazi se u dvoslojnoj cijevi dovoda
vode. Nemojte uranjati u vodu cijev za
dovod vode ili sigurnosni ventil.
• Ako su sigurnosni ventil ili cijev za dovod vode oštećeni, odmah izvucite
utikač perilice iz mrežnog napajanja.
• Zamjenu cijevi za dovod vode sa sigurnosnim ventilom SMIJE izvršiti
jedino ovlašteni servis.
Upozorenje! Opasan napon
Priključak odvodne cijevi
Kraj odvodne cijevi možete spojiti na
slijedeće načine:
1. Na sifon slivnika, a pričvrstite ga za
donji dio radne površine. To će
spriječiti ulazak otpadnih voda iz slivnika u perilicu.
2. Na fiksnu cijev s otvorom za prozračivanje, minimalnog unutarnjeg
promjera od 4 cm.
Odvodni priključak mora se nalaziti na
visini između najmanje 30 cm i najviše
100 cm od dna perilice posuđa.
spajanje na električnu mrežu electrolux 35
skinuti cijelu plastičnu membranu
(A). Ukoliko ne otklonite kompletnu
membranu, vremenom će doći do
nakupljanja ostataka hrane, što može
uzrokovati začepljenje završetka
odvodne cijevi perilice posuđa
Odvodna cijev može biti okrenuta prema
lijevoj ili desnoj strani perilice
Provjerite da cijev nije savijena ili
nagnječena jer to može zaustaviti ili
usporiti odvod vode.
Slivnik ne smije biti zatvoren čepom
prilikom izbacivanja vode iz perilice jer
može doći do povratka vode u perilicu.
Ako koristite produžetak odvodne cijevi,
onda ovaj ne smije biti duži od 2 metra,
a njegov unutarnji promjer ne smije biti
manji od promjera priložene cijevi.
Isto tako, unutarnji promjer priključaka
korištenih za spajanje na odvod ne smije
biti manji od promjera priložene cijevi.
Kod spajanja odvodne cijevi na
priključak sifona ispod sudopera, treba
Spajanje na električnu mrežu
Sigurnosni standardi zahtijevaju da
uređaj bude uzemljen.
Prije prve uporabe uređaja,
provjerite da napon i vrsta mrežnog
napajanja na mjestu postavljanja
odgovaraju vrijednostima navedenim na natpisnoj pločici. Na natpis-
Naši uređaji opremljeni su sigurnosnom napravom koja spriječava vraćanje prljave vode nazad u perilicu.
Ako sifon vašeg slivnika ima
"nepovratni ventil" u sebi, to može
dovesti do nepravilnog odvoda vode
iz vaše perilice. Zato vam preporučujemo da ga uklonite.
36 electrolux briga za okoliš
noj pločici nalaze se i vrijednosti
osigurača
Uvijek stavljajte utikač u utičnicu
koja je ispravno postavljena i
izolirana.
Višeputni utikači, priključci i
produžni kabeli ne smiju se koristiti.
To bi moglo predstavljati opasnost
od požara uslijed pregrijavanja.
Ako je potrebno, zamijenite utičnicu
kućnog ožičenja. Ako je potrebno
zamijeniti električni kabel, nazovite
najbliži ovlašteni servis.
Utikač mora biti dostupan nakon postavljanja uređaja.
Nikada nemojte izvući utikač tako
da ga povlačite za kabel. Uvijek
povucite držeći utikač.
Proizvođač ne prihvaća odgovornost ako se ne pridržavate gore navedenih sigurnosnih mjera.
Briga za okoliš
Simbol
na proizvodu ili na njegovoj
ambalaži označuje da se s tim
proizvodom ne smije postupiti kao s
otpadom iz domaćinstva. Umjesto toga
treba biti uručen prikladnim sabirnim
točkama za recikliranje elektroničkih i
električkih aparata. Ispravnim
odvoženjem ovog proizvoda spriječit
ćete potencijalne negativne posljedice
na okoliš i zdravlje ljudi, koje bi inače
mogli ugroziti neodgovarajućim
rukovanjem otpada ovog proizvoda. Za
detaljnije informacije o recikliranju ovog
proizvoda molimo Vas da kontaktirate
Vaš lokalni gradski ured, uslugu za
odvoženje otpada iz domaćinstva ili
trgovinu u kojoj ste kupili proizvod.
Ambalaža
Svi korišteni materijali za pakiranje
ekološki su i mogu se reciklirati. Plastični
sastavni dijelovi prepoznaju se po oznakama, npr. >PE<, >PS<, itd. Molimo
vas da materijal pakiranja odložite u odgovarajući kontejner na predviđenim
mjestima sakupljanja komunalnog
otpada.
Kada jedinica više nije u uporabi:
• Isključite je iz mrežnog napajanja.
• Odrežite kabel i utikač i zbrinite ih.
• Onesposobite bravu na vratima.
To spriječava da se djeca
zaključaju u perilici dovodeći u
opasnost svoje živote.
electrolux 37
38 electrolux
www.electrolux.com
www.electrolux.hr
117979190 - 092007
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising