Electrolux | ESF43010 | User manual | Electrolux ESF43010 Korisnički priručnik

Electrolux ESF43010 Korisnički priručnik
upute za uporabu
Perilica posuđa
ESF 43010
We were thinking of you
when we made this product
electrolux 3
Dobrodošli u Electrolux svijet!
117998461- 01 - 012008
Zahvaljujemo vam na odabiru ovog vrhunskog Electrolux
proizvoda, koji će vam, nadamo se, donijeti mnogo
zadovoljstva u budućnosti. Electrolux teži ponuditi široku
paletu kvalitetnih proizvoda koja će učiniti vaš život
ugodnijim. Naći ćete neke primjere na naslovnoj strani
ovog priručnika. Molimo posvetite nekoliko minuta za
proučavanje ovog priručnika tako da možete iskoristiti
prednosti vašeg novog uređaja. Obećavamo da će vam
pružiti vrhunsko korisničko iskustvo donoseći vam mir.
Sretno!
U ovom se priručniku koriste sljedeći simboli:
Važne informacije koje se odnose na vašu osobnu sigurnost i informacije o
tome kako spriječiti oštećenja na uređaju.
Opće informacije i savjeti
Informacije o zaštiti okoliša
4 electrolux
Sadržaj
Informacije o sigurnosti
Opis proizvoda
Upravljačka ploča
Prva uporaba
Podešavanje omekšivača vode
Uporaba soli u perilici posuđa
Uporaba sredstva za ispiranje
Svakodnevna uporaba
Punjenje priborom za jelo i
posuđem
Uporaba deterdženta
Odabir i pokretanje programa
pranja
5
7
8
9
9
11
12
14
15
18
Pražnjenje perilice posuđa
Programi pranja
Čišćenje i održavanje
Rješavanje problema
Tehnički podaci
Savjeti za ustanove za testiranje
Postavljanje
Spajanje na dovod vode
Spajanje na električnu mrežu
Briga za okoliš
21
22
23
25
29
29
31
32
34
34
19
Zadržava se pravo na izmjene
informacije o sigurnosti electrolux 5
Informacije o sigurnosti
U interesu vaše sigurnosti i radi osiguravanja ispravne uporabe, prije
postavljanja i prve uporabe uređaja,
pročitajte pozorno upute sadržane u
ovom priručniku, uključujući savjete
i upozorenja. Kako bi se izbjegle
nepotrebne greške i nezgode, važno
je osigurati da su sve osobe koje
koriste uređaj dobro upoznate s
njegovim načinom rada i sigurnosnim pitanjima. Spremite ove upute i
osigurajte se da prate uređaj u
slučaju njegovog prenošenja ili prodaje, tako da su sve osobe koje koriste ovaj uređaj tijekom njegova
radna vijeka prikladno informirane o
načinu uporabe uređaja i o njegovim
sigurnosnim pitanjima.
Ispravna uporaba
• Ova je perilica posuđa namijenjena
isključivo pranju u kućanstvu posuđa
koje se može prati u perilici.
• Nemojte stavljati nikakva otapala u
perilicu. To bi moglo prouzročiti
eksploziju.
• Noževe i ostale šiljaste predmete
treba staviti u košaricu za pribor za jelo
s vrhovima okrenutim prema dole ili ih
namjestiti u gornju košaricu u vodoravnom položaju.
• Koristite jedino proizvode (deterdžent,
sol i sredstvo za ispiranje) pogodne za
pranje u perilici posuđa.
• Nemojte otvarati vrata dok uređaj radi,
mogla bi izaći vruća para.
• Nemojte nikada vaditi posuđe iz perilice prije završetka ciklusa pranja.
• Nakon uporabe isključite uređaj iz
električne mreže i zatvorite dovod
vode.
• Ovaj uređaj smije popravljati jedino
ovlašteni serviser i treba koristiti
isključivo originalne rezervne dijelove.
• Nikada ne pokušavajte sami popraviti
uređaj. Popravci koje obave neiskusne osobe prouzročit će ozljede ili
loš rad. Obratite se ovlaštenom servisnom centru. Uvijek inzistirajte na
originalnim rezervnim dijelovima.
Opća sigurnost
• Deterdženti za perilicu mogu
prouzročiti kemijske opekotine na
očima, ustima i grlu. Mogu biti opasni
po život! Pridržavajte se sigurnosnih
uputa proizvođača deterdženata za
perilice.
• Voda u perilici nije pitka. Ostaci
deterdženta mogu još biti prisutni u
uređaju.
• Pobrinite se da vrata na perilici
posuđa - kada je ne punite ili ne
praznite - budu uvijek zatvorena. Na
taj ćete način izbjeći spoticanje na
otvorena vrata i mogućnost ozljeda.
• Nemojte sjediti ili stajati na otvorenim
vratima.
6 electrolux informacije o sigurnosti
Sigurnost djece
• Ovaj je uređaj namijenjen uporabi od
strane odraslih osoba. Nemojte dozvoliti djeci da upotrebljavaju uređaj
bez nadzora.
• Držite svu ambalažu izvan dohvata
djece. Postoji opasnost od gušenja.
• Držite sve deterdžente na sigurnom,
izvan dohvata djece.
• Držite djecu daleko od perilice kada su
vrata otvorena.
Postavljanje
• Provjerite da se perilica tijekom
prijevoza nije oštetila. Nikada nemojte
spajati oštećeni uređaj. Ako je perilica
oštećena, obratite se vašem dobavljaču.
• Prije uporabe treba ukloniti svu
ambalažu.
• Sve električarske i vodoinstalaterske
radove potrebne za postavljanje uređaja treba obaviti kvalificirana i stručna
osoba.
• Iz sigurnosnih razloga opasan je bilo
kakav pokušaj izmjene specifikacija ili
samog proizvoda.
• Nikada nemojte koristiti perilicu
posuđa ako su oštećeni električni
kabel ili cijevi za vodu; ili ako su
upravljačka ploča, gornji radni dio ili
područje oko podnožja oštećeni na
način da je dostupna unutrašnjost
uređaja. Stupite u kontakt s najbližim
ovlaštenim servisom, kako bi ste
izbjegli opasnost.
• Nemojte ni u kom slučaju bušiti
stijenke perilice, jer ćete tako oštetiti
hidrauličke i električne sastavne
dijelove.
Kod spajanja struje i vode pozorno
pratite upute sadržane u posebnim
stavkama.
opis proizvoda electrolux 7
Opis proizvoda
1.
2.
3.
4.
5.
Gornja košara
Prekidač tvrdoće vode
Spremnik za sol
Spremnik za sredstvo za pranje
Spremnik za sredstvo za ispiranje
6.
7.
8.
9.
10.
Natpisna ploča
Filteri
Donja mlaznica
Gornja mlaznica
Radna ploča
8 electrolux upravljačka ploča
Upravljačka ploča
1
2
3
4
5
6
7
Vodič programa
Programator
Tipka Start/Poništavanje (Cancel)
Tipka za odgodu početka (Delay)
Indikatorska svjetla
Pokazivač programa
Indikatorsko svjetlo Uključeno/Isključeno
Indikatorska svjetla
Pranje
Pali se kad su faze pranja i ispiranja u
tijeku.
Pali se kad je faza sušenja u tijeku.
Sušenje
Kraj
Svjetli kada je program pranja završen.
Ima i dodatne funkcije vizualnog signaliziranja kao što su:
• postavke omekšivača vode,
• uključivanje alarma zbog neispravnosti na uređaju.
Svjetli kada je specijalna sol potrošena.
Sol
prva uporaba electrolux 9
Indikatorska svjetla
Sredstvo za ispiranje
Svjetli kada je sredstvo za ispiranje
potrošeno.
Programator i indikatorsko svjetlo • Za isključivanje uređaja okrenite programator dok pokazivač programa ne
Uključeno/Isključeno
• Odabir programa pranja vrši se okretanjem programatora u smjeru
kazaljke na satu ili u suprotnom
smjeru, dok pokazivač programa, koji
se nalazi na programatoru, ne
pokazuje željeni program pranja koji
se nalazi na upravljačkoj ploči.
Pali se indikatorsko svjetlo Uključeno/
Isključeno (položaj UKLJUČENO)
pokazuje indikatorsko svjetlo
Uključeno/Isključeno. Gasi se indikatorsko svjetlo Uključeno/
Isključeno (položaj UKLJUČENO).
S programatorom je moguće
namjestiti i razinu omekšivača vode.
Prva uporaba
Prije prve uporabe uređaja:
• Provjerite jesu li priključci struje i vode
u skladu s uputama za postavljanje
• Uklonite svu ambalažu iz unutrašnjosti
uređaja
• Postavite razinu omekšivača vode
• Ulijte 1 litru vode u spremnik za sol i
napunite ga solju za perilice
• Napunite spremnik za sredstvo za
ispiranje
Ako želite upotrebljavati tablete
kombiniranih deterdženata kao što
su: ''3 u 1'', ''4 u 1'', ''5 u 1'', itd.
slijedite upute navedene u poglavlju
"Uporaba deterdženta".
Podešavanje omekšivača vode
Perilica je opremljena omekšivačem
vode koji iz dovodne vode uklanja minerale i soli, a koji mogu negativno utjecati
na rad uređaja.
Što je više tih minerala i soli, to je voda
tvrđa. Tvrdoća vode se mjeri u ekvivalentnim skalama, njemačkim
stupnjevima (°dH), francuskim
10 electrolux podešavanje omekšivača vode
stupnjevima (°TH) i mmol/l (milimol po litri
– međunarodna jedinica tvrdoće vode).
Omekšivač vode treba podesiti u skladu
s tvrdoćom vode na vašem području.
Podatke možete dobiti od lokalnog vodoopskrbnog poduzeća.
prekidača za omekšivač vode - i
elektronski.
Omekšivač vode morate podesiti na
oba načina: ručno - korištenjem
Tvrdoća vode
Podešavanje tvrdoće vode
°dH
°TH
mmol/l
ručno
elektronski
Korištenj
e soli
51 - 70
91 - 125
9,1 - 12,5
2
razina 10
da
43 - 50
76 - 90
7,6 - 9,0
2
razina 9
da
37 - 42
65 - 75
6,5 - 7,5
2
razina 8
da
29 - 36
51 - 64
5,1 - 6,4
2
razina 7
da
23 - 28
40 - 50
4,0 - 5,0
2
razina 6
da
19 - 22
33 - 39
3,3 - 3,9
2
razina 5
da
15 - 18
26 - 32
2,6 - 3,2
1
razina 4
da
11 - 14
19 - 25
1,9 - 2,5
1
razina 3
da
4 - 10
7 - 18
0,7 - 1,8
1
razina 2
da
<4
<7
< 0,7
1
razina 1
ne
Ručno podešavanje
Perilica je tvornički podešena na
položaj 2.
1. Otvorite vrata perilice.
2. Izvadite donju košaru iz perilice.
3. Okrenite prekidač tvrdoće vode na
položaj 1 ili 2 (vidi tablicu).
4. Vratite donju košaru.
uporaba soli u perilici posuđa electrolux 11
Elektronsko podešavanje
Perilica je tvornički podešena na
razinu 5.
1. Perilica posuđa mora biti isključena.
2. Držite pritisnutu tipku Start/Poništavanje i okrenite programator u smjeru
kazaljke na satu dok pokazivač programa ne pokazuje prvi program
pranja.
3. Otpustite tipku Start/Poništavanje.
Indikatorska svjetla Uključeno/
Isključeno i Start/Poništavanje počinju treptati. To znači da ste aktivirali
funkciju podešavanja omekšivača
vode.
4. Istovremeno počinje treptati i indikatorsko svjetlo kraja programa.
Trenutna razina prikazana je brojem
treptaja indikatorskog svjetla kraja
programa i pauzom od otprilike 3
sekunde.
Primjeri:
5 treptaja, pauza, 5 treptaja, pauza,
itd. = razina 5
6 treptaja, pauza, 6 treptaja, pauza,
itd. = razina 6
5. Za izmjenu razine pritisnite tipku
Start/Poništavanje. Svakim pritiskom
na tipku razina se mijenja.
Primjeri:
ako je trenutno podešena razina 5,
pritiskom na tipku Start/Poništavanje
odabrat ćete razinu 6;
ako je trenutno podešena razina 10,
pritiskom na tipku Start/Poništavanje
jedan put odabrat ćete razinu 1.
6. Za pohranjivanje radnje, isključite perilicu okretanjem programatora u
položaj Isključeno.
Uporaba soli u perilici posuđa
Upotrebljavajte samo posebnu sol koja
je namijenjena perilicama posuđa. Ne
koristite ostale vrste soli, naročito
kuhinjsku sol, jer će oštetiti omekšivač
vode. Punite solju neposredno pred početak jednog od kompletnih programa
pranja. Na taj ćete način spriječiti zadržavanje zrnaca soli ili slane vode koji su
se možda prolili i ostali na dnu uređaja,
a koji mogu uzrokovati hrđanje.
Punjenje:
1. Otvorite vrata, skinite donju košaru i
odvrnite poklopac spremnika za sol
u smjeru suprotnom od kazaljki na
satu.
2. Ulijte 1 litru vode u spremnik (to je
neophodno samo prije prvog
punjenja solju) .
3. Pomoću priloženog lijevka, uspite sol
sve dok spremnik ne bude pun.
12 electrolux uporaba sredstva za ispiranje
Ne brinite ako se prilikom punjenja
solju voda prelijeva iz jedinice, to je
posve normalno.
4. Vratite poklopac i uvjerite se da na
navoju i na brtvi nema tragova soli.
5. Vratite poklopac na mjesto i
pričvrstite ga tako da ga okrenete u
smjeru kazaljki na satu dok se ne
zaustavi uz zvučni klik.
Indikatorsko svjetlo soli na
upravljačkoj ploči može ostati
upaljeno 2-6 sati nakon što ste stavili sol, pod pretpostavkom da perilica ostane uključena. Ako koristite
soli kojima je potrebno više vremena
da se rastope, tada to može potrajati
duže. Rad uređaja neće biti ugrožen.
Uporaba sredstva za ispiranje
Koristite isključivo poznata sredstva
za ispiranje za perilice posuđa.
Nikada nemojte puniti spremnik
sredstva za ispiranje s ostalim tvarima (npr. sredstvo za pranje perilica
posuđa, tekuća sredstva za pranje).
To bi oštetilo uređaj.
Sredstvo za ispiranje osigurava
temeljito ispiranje i sušenje bez
mrlja i pruga.
Sredstvo za ispiranje se automatski
dodaje tijekom posljednjeg ispiranja.
1. Otvorite spremnik pritiskom na tipku
(A).
uporaba sredstva za ispiranje electrolux 13
Očistite sredstvo za ispiranje koje je
eventualno proliveno tijekom
punjenja krpom koja upija kako bi se
izbjeglo prekomjerno stvaranje
pjene za vrijeme slijedećeg pranja.
2. Ulijte 1 litru vode u spremnik (to je
neophodno samo prije prvog
punjenja solju).
Spremnik sadrži oko 110 ml sredstva
za ispiranje, što je dovoljno za 16 40 ciklusa pranja posuđa, ovisno o
podešenoj količini.
3. Provjerite je li poklopac zatvoren
nakon svakog punjenja.
Prema rezultatima pranja i sušenja
podesite količinu sredstva za ispiranje
pomoću kontrole sa 6 položaja (položaj
1 najmanje doziranje, 6 najveće).
Doziranje je tvornički podešeno na
razinu 4.
Povećajte količinu ako na posuđu nakon
pranja ima kapljica vode ili mrlja od
kamenca.
Smanjite je ako na posuđu ima ljepljivih
bjelkastih pruga ili plavi film na staklu ili
na oštricama noževa.
14 electrolux svakodnevna uporaba
Svakodnevna uporaba
• Provjerite je li potrebno napuniti posebnom solju ili sredstvom za ispiranje.
• Stavite pribor za jelo i posuđe u perilicu posuđa.
• Napunite perilicu sredstvom za
pranje.
• Odaberite odgovarajući program
pranja za pribor za jelo i posuđe.
• Pokrenite program pranja.
Korisni savjeti
Spužve, kućanske krpe i bilo koji drugi
predmeti koji upijaju vodu ne smiju se
prati u perilici posuđa.
• Prije stavljanja posuđa, potrebno je:
– ukloniti ostatke hrane i naslage,
– omekšati ostatke zagorene hrane u
posudama.
• Prilikom punjenja posuđem i priborom
za jelo obratite pozornost:
– Posuđe i pribor za jelo ne smiju
priječiti okretanje mlaznica.
– Stavite šuplje predmete kao npr.
šalice, čaše, tave, itd. s otvorom
prema dolje, kako se u njima ne bi
nakupljala voda.
– Stavite posuđe i pribor za jelo tako
da ne leže jedni u drugome, ili jedni
preko drugoga.
– Obratite pozornost da se čaše ne
dodiruju kako bi izbjegli njihovo
oštećivanje.
– Male predmete položite u košaru za
pribor za jelo.
• Plastični predmeti i tave prevučene
slojem protiv ljepljenja naginju zadržavanju kapljica vode; ti se predmeti
neće osušiti tako dobro kao porculanski i čelični predmeti.
• Lagani predmeti (plastične zdjele, itd.)
moraju se staviti u gornju košaru i to
tako da se ne pomiču.
punjenje priborom za jelo i posuđem electrolux 15
Pranje slijedećeg posuđa/pribora za jelo
nije prikladno:
• Pribor za jelo s drškama od drva,
roga, porculana ili sedefa.
• Plastični predmeti neotporni na
toplinu.
• Stariji ljepljeni pribor za jelo koji nije
otporan na toplinu.
• Povezano posuđe i pribor za jelo.
• Bakreno ili kositreno posuđe.
• Olovnokristalno staklo.
• Čelični predmeti podložni hrđanju.
• Drveni pladnjevi.
• Predmeti od sintetičkih vlakana.
djelomično je prikladno:
• Kameno posuđe prati u perilici
isključivo ako ga je proizvođač izričito
označio za pranje u perilici.
• Glazirani uzorci mogu izblijediti učestalim pranjem.
• Srebrni i aluminijski dijelovi skloni su
blijeđenju tijekom pranja: ostaci, npr.
bjelanjka, žumanjka i senfa često uzrokuju gubitak boje i mrlje na srebru.
Uvijek odmah očistite ostatke hrane
sa srebra ako ga nećete prati odmah
po uporabi.
Punjenje priborom za jelo i posuđem
Donja košara
Donja košara namijenjena je odlaganju
posuda s drškom, poklopaca, tanjura,
zdjela za salatu, pribora za jelo, itd.
Posuđe za posluživanje i velike poklopce
treba posložiti uokolo uz rub košare, osiguravajući slobodno okretanje mlaznice.
16 electrolux punjenje priborom za jelo i posuđem
Košara za pribor za jelo
Noževi dugih oštrica postavljeni
uspravno predstavljaju moguću
opasnost. Dugi i/ili oštri komadi
pribora za jelo kao što su noževi
moraju biti smješteni u vodoravnom
položaju u gornju košaru. Pripazite
kada stavljate ili vadite oštre
predmete poput noževa.
Vilice ili žlice treba staviti u pomičnu
košaru s drškama prema dolje i noževe
s ručkama prema gore.
Ako drške strše van kroz dno košare i
ometaju okretanje donje mlaznice, pribor za jelo stavite drškama prema gore.
Pomiješajte žlice s ostalim priborom za
jelo kako se ne bi međusobno zalijepile.
Za najbolje rezultate preporučujemo
uporabu rešetke za pribor za jelo (ako
veličina i dimenzije pribora za jelo to
omogućavaju).
Gornja košara
Gornja košara namijenjena je za tanjure
(tanjure za desert, posude za umake,
tanjure za objedovanje promjera do 24
cm), zdjele za salatu, šalice i čaše
Predmete rasporedite na i ispod rešetaka za šalice tako da voda može doprijeti do svih površina.
Čaše s dugim stalcima mogu se
postaviti naopako u rešetke za šalice.
Za više predmete, rešetke za šalice
mogu se okrenuti prema gore.
punjenje priborom za jelo i posuđem electrolux 17
Za podizanje košare u viši položaj
postupite kako slijedi:
1. Pomaknite prema van zaustavljače
vodilica (A) gornje košare i izvucite
košaru.
Prije zatvaranja vrata provjerite
mogu li se mlaznice slobodno
okretati.
2. Stavite košaru u gornji položaj i
vratite zaustavljače (A) u njihov
prvobitni položaj.
Podešavanje visine gornje košare
Ako perete velike tanjure, možete ih
staviti u donju košaru nakon što ste
gornju košaru postavili u viši položaj.
Najveća visina posuđa u donjoj
košari
S podignutom gornjom
košarom
31 cm
Sa spuštenom gornjom
košarom
27 cm
Kada je košara u gornjem položaju
nećete moći koristiti rešetke za
šalice.
Nakon što ste napunili perilicu uvijek
zatvorite vrata jer otvorena vrata
mogu predstavljati opasnost.
18 electrolux uporaba deterdženta
Uporaba deterdženta
30 = otprilike 30 g sredstva za pranje.
Upotrebljavajte samo sredstva za
pranje namijenjena za pranje u perilicama posuđa.
Molimo vas obratite pažnju na preporuke proizvođača o doziranju i čuvanju sredstva za pranje, a koje su
navedene na ambalaži.
Ako koristite točnu količinu sredstva za pranje, pridonijet ćete zaštiti
okoliša.
Napunite perilicu sredstvom za
pranje
1. Otvorite poklopac.
2. Napunite spremnik deterdženta (1)
deterdžentom. Oznake označavaju
razine punjenja:
20 = otprilike 20 g sredstva za pranje
1
2
3. U svim programima s pretpranjem
stavite dodatnu količinu deterdženta
(5/10 g) koju treba staviti u komoru
za pretpranje (2).
Taj će se deterdžent koristiti u fazi
pretpranja.
Kada koristite deterdžent u
tabletama; stavite tabletu u odjeljak
(1)
odabir i pokretanje programa pranja electrolux 19
4. Zatvorite poklopac i pritisnite dok se
ne zabravi.
Tablete sredstva za pranje raznih
proizvođača otapaju se različitom
brzinom. Iz tog razloga, kod kratkih
programa neke od njih ne mogu
razviti puno djelovanje. Tablete za
pranje stoga koristite u dugim programima pranja, kako bi ste osigurali potpuno uklanjanje ostataka
deterdženta.
Uporaba tableta kombiniranih
sredstva za pranje
Ti su proizvodi sredstva za pranje koja
sadrže i sredstvo za ispiranje i sol. Mogu
sadržati i ostale tvari ovisno o tome
kakvu ste tabletu odabrali ("3 u 1", "4 u
1", "5 u 1" i sl.).
1. Provjerite odgovaraju li ta sredstva za
pranje tvrdoći vaše vode. Slijedite
preporuke proizvođača.
Nije potrebno nadopuniti spremnike
soli i sredstva za ispiranje. U tom
slučaju, indikatorsko svjetlo sredstva
za ispiranje ostat će stalno upaljeno
dok je uređaj uključen.
2. Odaberite najmanju postavku
tvrdoće vode i količine sredstva za
ispiranje.
Ako rezultati sušenja ne
zadovoljavaju, preporučujemo da:
1. Napunite sredstvom za ispiranje
spremnik za sredstvo za ispiranje.
2. Podesite količinu sredstva za ispiranje na položaj 2.
Ako odlučite ponovo koristiti
standardni deterdžent,
preporučujemo slijedeće:
1. Napunite ponovno spremnike za sol
i za sredstvo za ispiranje.
2. Namjestite postavke tvrdoće vode
na najviši mogući položaj i izvršite 1
normalni program pranja bez
posuđa.
3. Prilagodite postavke tvrdoće vode u
skladu s uvjetima u vašem kraju.
4. Prilagodite količinu sredstva za ispiranje.
Odabir i pokretanje programa pranja
1. Provjerite jesu li košare pravilno napunjene i mogu li se mlaznice
slobodno okretati
2. Provjerite je li slavina za vodu
otvorena
3. Zatvorite vrata perilice posuđa.
4. Okrenite programator dok pokazivač
programa ne pokazuje željeni program (vidi tablicu "Programi pranja").
– Pali se indikatorsko svjetlo
Uključeno/Isključeno.
– Indikatorska svjetla predviđenih
faza programa počinju treptati.
20 electrolux odabir i pokretanje programa pranja
5. Pritisnite tipku Start/Poništavanje.
Program se automatski pokreće i pali
se indikatorsko svjetlo Start/Poništavanje.
– Čim se program pokrene, indikatorska svjetla faza programa
se gase, osim indikatorskog
svjetla faze u tijeku koje će ostati
stalno upaljeno.
gođenog početka rada. Gase se indikatorska svjetla faza.
Kada odbrojavanje odgođenog početka
rada istekne, program pranja će se automatski pokrenuti.
• Gasi se indikatorsko svjetlo odgode
početka.
• Pali se indikatorsko svjetlo faze u
tijeku.
Za vrijeme trajanja programa, nije
moguće promijeniti odabir okretanjem programatora na drugi program ili na položaj Isključen. Ako
želite izmijeniti program u tijeku
morate poništiti izvršeni odabir (vidi
"Poništavanje programa pranja u
tijeku").
Odbrojavanje će se prekinuti ako
otvorite vrata. Kad zatvorite vrata,
odbrojavanje će se nastaviti iz točke
u kojoj je bilo prekinuto.
Program pranja će početi tek nakon
što pritisnete tipku Start/Poništavanje. Do tada je moguće izmijeniti
izvršeni odabir.
Odaberite i pokrenite program
pranja s odgodom početka.
Omogućuje odgodu početka programa
pranja za 3 sata.
1. Odaberite program pranja.
2. Pritisnite tipku za odgodu početka.
Pali se indikatorsko svjetlo odgode
početka.
3. Pritisnite tipku Start/Poništavanje:
automatski počinje odbrojavanje od-
Poništavanje odgođenog početka u
tijeku
1. Pritisnite tipku Start/Poništavanje u
trajanju od otprilike 5 sekundi.
– Gase se indikatorska svjetla Start/
Poništavanje i odgoda početka.
– Počinju treptati indikatorska svjetla
faza.
2. Da bi pokrenuli odabrani program
pranja, pritisnite tipku Start/Poništavanje.
Prekinite ili poništite program u
tijeku SAMO ako je to neophodno.
Pozor! Prilikom otvaranja vrata
može se dogoditi da izađe vruća
para. Pažljivo otvarajte vrata perilice.
pražnjenje perilice posuđa electrolux 21
Prekidanje programa pranja u
tijeku
Otvorite vrata perilice; program staje.
Zatvorite vrata; program pranja se nastavlja od točke u kojoj je prekinut.
Poništavanje programa pranja u
tijeku
• Pritisnite tipku Start/Poništavanje u
trajanju od otprilike 5 sekundi. Gasi se
indikatorsko svjetlo Start/Poništavanje, a indikatorska svjetla faza
trepću. Program u tijeku je poništen i
sada je moguće podesiti novi program
pranja ili isključiti perilicu. Ako želite
odabrati novi program pranja,
provjerite ima li sredstva za pranje u
spremniku za sredstvo za pranje.
Završetak programa pranja
• Perilica se zaustavlja automatski.
• Pali se indikatorsko svjetlo Kraj.
1. Isključite perilicu posuđa tako da
okrenete programator u položaj
Isključeno. Gasi se indikatorsko
svjetlo Uključeno/Isključeno.
2. Otvorite vrata perilice, ostavite ih
odškrinutima i pričekajte nekoliko
minuta prije nego što izvadite
posuđe; na taj način posuđe će biti
hladnije, a sušenje bolje.
Pražnjenje perilice posuđa
• Vruće posuđe je osjetljivo na udarce.
Zato je potrebno ostaviti posuđe da se
ohladi u perilici posuđa prije nego što
ga izvadite.
• Prvo ispraznite donju košaru, zatim
gornju košaru; na taj ćete način izbjeći
kapanje zaostale vode s gornje košare
na posuđe u donjoj košari.
• Na stijenkama i vratima perilice može
se pojaviti voda zato što se nerđajući
čelik hladi brže od posuđa.
Po završetku programa pranja preporučljivo je iskopčati perilicu iz napajanja i zatvoriti slavinu za vodu.
22 electrolux programi pranja
Programi pranja
Program
Intenzivni 70°
A
Normalno 65°
B
60° Brzo
C
1)
50° Eko
D
Stupanj
zaprljanosti
Vrsta
posuđa
Jako
zaprljano
Posuđe, pribor za jelo,
tave i lonci
Pretpranje
Glavno pranje do 70°C
2 među-ispiranja
Završno ispiranje
Sušenje
Normalno
zaprljano
Posuđe, pribor za jelo,
tave i lonci
Pretpranje
Glavno pranje do 65°C
2 među-ispiranja
Završno ispiranje
Sušenje
Uobičajeno
ili malo
zaprljano
Posuđe i pribor za jelo
Glavno pranje do 60°C
Završno ispiranje
Normalno
zaprljano
Posuđe i pribor za jelo
Pretpranje
Glavno pranje do 50°C
1 među-ispiranje
Završno ispiranje
Sušenje
Bilo koji
Djelomično
puna (upotpunit će se kasnije tijekom
dana).
1 hladno ispiranje (kako bi se
spriječilo da se ostaci hrane
međusobno zalijepe)
U ovom programu nije potrebno
koristiti sredstvo za pranje.
2)
Ispiranje i zaustavljanje
E
Opis programa
1) Idealno za pranje djelomično napunjene perilice posuđa. To je savršen dnevni program, zamišljen za
zahtjeve obitelji sastavljene od 4 člana, koji samo žele staviti posuđe i pribor za jelo od doručka i
večere.
2) Test program - Ustanove za testiranje
Čišćenje i održavanje electrolux 23
Potrošnja
Program
Trajanje programa
(minute)
Potrošnja
električne energije
(kWh)
Potrošnja vode
(litre)
Intenzivni 70°
65 - 75
1,5 - 1,7
18 - 20
Normalno 65°
100 - 110
1,4 - 1,5
18 - 20
60° Brzo
30
0,8
8
Eko1)
150
0,8
14
Ispiranje i zaustavljanje
11
0,1
5
50°
1) Test program - Ustanove za testiranje
kao i o varijacijama u mrežnom napajanju i o količini posuđa.
Podaci o potrošnji su približni i
zavise o pritisku i temperaturi vode,
Čišćenje i održavanje
Čišćenje filtara
Filtre redovito trebate provjeravati i čistiti.
Prljavi filtri loše utječu na rezultate pranja.
Prije čišćenja filtara provjerite je li
uređaj isključen.
1. Otvorite vrata i izvucite donju košaru.
2. Sustav filtriranja sastoji se od grubog
filtera (A), mikrofiltera (B) i plosnatog
filtera. Pomoću ručice na mikrofilteru
otkočite sustav filtriranja.
3. Okrenite ručicu obrnuto od smjera
kazaljke na satu za otprilike 1/4 okretaja i izvadite sustav filtriranja
24 electrolux Čišćenje i održavanje
Perilicu posuđa NE SMIJE se
koristiti bez filtera. Posljedica nepravilno stavljenih i pogrešno
namještenih filtera bit će loše
obavljeno pranje, a moglo bi doći i
do oštećenja aparata
4. Uhvatite grubi filtar (A) za ručicu s otvorom i izvucite ga iz mikrofiltera (B).
5. Očistite temeljito sve filtere pod
mlazom vode.
6. Izvucite plosnati filtar iz dna odjeljka
za pranje i očistite temeljito s obje
strane.
NIKADA nemojte pokušavati ukloniti
mlaznice.
Ako su ostaci hrane začepili rupice
na mlaznicama, očistite ih
čačkalicom.
Vanjsko čišćenje
Vanjske površine i upravljačku ploču
čistite vlažnom mekom krpom. Ako je
nužno koristite samo neutralna sredstva
za pranje. Nikada ne koristite abrazivna
sredstva, jastučiće za ribanje ili otapala
(aceton, trikloretilen itd.).
Unutrašnje čišćenje
7. Vratite plosnati filtar u dno odjeljka za
pranje, pazeći da ga dobro
namjestite.
8. Stavite grubi filtar (A) u mikrofiltar (B)
i pritisnite da bi ste ih sastavili.
9. Kombinaciju filtara vratite na mjesto i
zakočite tako da okrenete ručicu u
smjeru kazaljke na satu dok se ne
zaustavi. Dok to radite obratite pozornost da plosnati filtar nije izdignut
iznad dna odjeljka za pranje.
Redovito vlažnom krpom čistite brtve
oko vrata, spremnike za sredstvo za
pranje i sredstvo za ispiranje.
Preporučujemo da svaka 3 mjeseca
obavite "na prazno", ali s deterdžentom,
program pranja za vrlo prljavo posuđe.
Duža razdoblja ne korištenja
Ako perilicu nećete upotrebljavati duže
vrijeme, preporučuje se slijedeće:
1. Isključite uređaj iz mrežnog napajanja i zatvorite slavinu za vodu.
rješavanje problema electrolux 25
2. Vrata pritvorite kako bi ste spriječili
stvaranje neugodnih mirisa.
3. Održavajte unutrašnjost perilice čistom.
Zaštita od zaleđivanja
Izbjegavajte postavljanje perilice na
mjestima na kojima je temperatura ispod
0°C. Ako to ne možete izbjeći, ispraznite
perilicu, zatvorite vrata uređaja, otpojite
cijev za dovod vode i ispraznite je.
1. Isključite ga iz mrežnog napajanja.
2. Zatvorite slavinu za vodu.
3. Uklonite dovod vode i cijev za odvod
vode.
4. Izvucite perilicu zajedno s cijevima.
Izbjegavajte prekomjerno naginjanje perilice tijekom prijevoza.
Prenošenje uređaja
Ako morate prenositi uređaj (selidba i
sl.):
Rješavanje problema
Perilica se ne pokreće ili se zaustavlja
tijekom rada.
Određeni problemi koji se javljaju kao rezultat zanemarivanja ili neodržavanja
uređaja mogu se riješiti uz pomoć uputa
koje su opisane u tablici, bez pozivanja
servisera.
Isključite perilicu posuđa, otvorite vrata i
izvršite slijedeće predložene postupke
za uklanjanje problema.
26 electrolux rješavanje problema
Šifra greške i problemi u radu
Mogući uzrok i rješenje
• stalno treptanje indikatorskog svjetla
Start/Poništavanje
• 1 treptaj indikatorskog svjetla Kraj
Perilica se ne puni vodom
• Slavina je blokirana ili začepljena
naslagama kamenca
Očistite slavinu za vodu
• Slavina je zatvorena
Otvorite slavinu
• Filtar (ako je prisutan) je začepljen u
navojnom priključku cijevi na ventilu
dovoda vode
Očistite filter na navoju cijevi
• Cijev za dovod vode nije pravilno
položena ili je savijena ili je
nagnječena
Provjerite priključak cijevi za dovod vode
• stalno treptanje indikatorskog svjetla
Start/Poništavanje
• 2 treptaja indikatorskog svjetla za
Kraj programa
Perilica ne ispušta vodu
• Sifon je začepljen
Očistite sifon
• Cijev za odvod vode nije pravilno
položena ili je savijena ili je
nagnječena
Provjerite priključak cijevi za odvod vode
• stalno treptanje indikatorskog svjetla
Start/Poništavanje
• 3 treptaja indikatorskog svjetla za
Kraj programa
Perilica ne ispušta vodu
• Aktivirana je zaštita od poplave.
Zatvorite slavinu za vodu i obratite se
najbližem ovlaštenom servisu.
rješavanje problema electrolux 27
Neispravnost
Program ne započinje s radom
Nakon što ste obavili te provjere,
uključite uređaj.
Program pranja se nastavlja od točke u
kojoj je prekinut.
Ako se šifra kvara ponovo pojavi,
obratite se najbližem ovlaštenom
servisu.
Za druge šifre kvarova, koje nisu opisane
u gornjoj tablici, molimo vas obratite se
najbližem ovlaštenom servisu.
Obratite se najbližem ovlaštenom
servisu, navodeći model (Mod.), broj
proizvoda (PNC) i serijski broj (S.N.).
Mogući uzrok i rješenje
• Vrata perilice posuđa nisu pravilno
zatvorena.
Zatvorite vrata.
• Kabel mrežnog napajanja nije
utaknut.
Utaknite utikač u utičnicu
• Pregorio je osigurač u kutiji s osiguračima vašeg domaćinstva.
Zamijenite osigurač.
• Postavljena je odgoda početka rada.
Ako je potrebno odmah oprati
posuđe, poništite odgođen početak
rada.
Te podatke možete pronaći na natpisnoj
pločici koja je smještena na boku vrata
perilice posuđa.
Kako bi vam ti podaci bili uvijek na dohvat ruke, preporučujemo da ih zapišete
ovdje:
Mod. : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PNC : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
S.N. : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28 electrolux rješavanje problema
Rezultati pranja nisu zadovoljavajući
Posuđe nije čisto
• Odabrali ste krivi program pranja.
• Rasporedili ste posuđe tako da mlazovi vode ne mogu
doseći cijelu površinu. Košare ne smiju biti prenapunjene.
• Mlaznice se ne mogu slobodno okretati zbog pogrešno raspoređenog posuđa.
• Filteri na dnu odjeljka za pranje su prljavi ili nisu pravilno
namješteni.
• Stavili ste premalo deterdženta ili ga uopće niste stavili.
• U slučaju pojave naslaga kamenca na posuđu; spremnik za
posebnu sol je prazan ili je omekšivač vode nepravilno podešen.
• Cijev za odvod vode je nepravilno spojena.
• Poklopac spremnika za sol nije dobro zatvoren.
Posuđe je
mokro i mutno
• Niste koristili sredstvo za ispiranje.
• Spremnik sredstva za ispiranje je prazan.
Na čašama i
posuđu
pojavljuju se
mliječne mrlje,
pruge ili
plavkasti film
• Smanjite količinu sredstva za ispiranje.
• Povećajte količinu sredstva za ispiranje.
Sasušene
kapljice vode
• Uzrok može biti deterdžent. Obratite se službi za odnose s
pojavljuju se na
kupcima proizvođača deterdženta.
čašama i
posuđu
Ako nakon svih tih provjera problem nije
riješen, kontaktirajte najbliži ovlašteni
servis.
tehnički podaci electrolux 29
Tehnički podaci
Dimenzije
Širina
Visina
Dubina
45 cm
85 cm
63 cm
Električni priključak - Napon - Ukupna snaga Osigurač
Podaci o električnom spajanju nalaze se na natpisnoj
pločici na unutrašnjem rubu vrata perilice posuđa.
Pritisak dovoda vode
Minimalni
Maksimalni
0,05 MPa (0,5 bar)
0,8 MPa (8 bar)
Kapacitet
9 standardnih kompleta
posuđa
Savjeti za ustanove za testiranje
Testiranje u skladu s EN 60704 treba
izvršiti na test-programu, s potpuno napunjenim aparatom (vidi "Potrošnja").
Testiranje u skladu s EN 50242 treba
izvršiti na test-programu, s napunjenim
spremnicima soli i sredstva za ispiranje
(vidi "Potrošnja").
Puna perilica: 9 standardnih kompleta posuđa
Količina potrebnog deterdženta:
5 g + 20 g (Tip B)
Podešavanje sredstva za ispiranje
položaj 4 (Tip III)
30 electrolux savjeti za ustanove za testiranje
Raspored gornje košare bez zdjele za
salatu
Rešetke za šalice: položaj A
Raspored gornje košare sa zdjelom za
salatu
postavljanje electrolux 31
Raspored donje košare
Raspored košare za pribor za jelo
Postavljanje
šupljine u koju postavljate perilicu moraju
odgovarati dimenzijama na slici.
Sve električarske i/ili vodoinstalaterske radove potrebne za postavljanje uređaja treba obaviti
kvalificirani električar i/ili vodoinstalater ili stručna osoba.
Postavljanje ispod pulta
(kuhinjske radne ploče ili slivnika)
Prije postavljanja uređaja uklonite svu
ambalažu.
Ako je moguće, perilicu smjestite blizu
odvoda i slavine za vodu.
Uklanjanjem radne ploče perilice,
možete je postaviti ispod slivnika ili
kuhinjske radne ploče. Dimenzije
32 electrolux spajanje na dovod vode
Postupite na slijedeći način:
• Skinite radnu ploču odvrtanjem dvaju
stražnjih pričvrsnih vijaka (1), povucite
je sa stražnje strane uređaja (2) i
izvucite iz prednjih proreza podižući je
(3).
dovodna i odvodna cijev nisu presavijene ili nagnječene.
Za vrijeme svih radnji koje podrazumijevaju pristup unutarnjim sastavnim
dijelovima, utikač perilice mora biti izvučen iz utičnice.
Provjerite je li uređaj postavljen tako da
je lako dostupan serviseru u slučaju
potrebe za popravkom.
Ako perilicu želite kasnije koristiti kao
samostojeći uređaj, originalna radna
ploča mora biti vraćena nazad na
jedinicu.
Podnožje samostojećih uređaja nije
podesivo.
Poravnanje
Umetnite perilicu nakon podešavanja
visine i poravnanja podesivih nožica.
Prilikom umetanja uređaja, uvjerite se da
Dobro poravnanje ključno je za pravilno
zatvaranje i brtvljenje vrata.
Kada je uređaj poravnat, vrata neće zapinjati niti na jednoj strani.
Ako se vrata ne zatvaraju pravilno,
odvrnite ili zavrnite podesive nožice, sve
dok uređaj nije savršeno poravnat.
Spajanje na dovod vode
Spajanje na dovod vode
Perilicu možete napajati vrućom (najviše
60°C) ili hladnom vodom. No mi vam
ipak preporučujemo priključak hladne
vode.
Priključak vruće vode nije uvijek
učinkovit kod jako uprljanog posuđa jer
prilično skraćuje program pranja.
Za samo spajanje, spojna matica postavljena na dovodnu cijev proizvedena
je za navoj na priključak slavine od 3/4"
inča ili za čep namijenjen brzom spajanju
poput Press-blocka.
Pritisak mora biti u granicama vrijednosti
naznačenim u "Tehničkim podacima".
Vodovod će vam dati podatke o
srednjem tlaku u vodovodnoj mreži na
vašem području.
spajanje na dovod vode electrolux 33
Cijev za dovod vode ne smije biti savijena, nagnječena ili zapletena kada se
spaja.
Ova perilica posuđa opremljena je dovodnom i odvodnom cijevi koje se mogu
okrenuti na lijevu ili desnu stranu
pomoću protumatice, ovisno o položaju
perilice. Protumatica mora biti pravilno pričvršćena kako bi se izbjeglo
istjecanje vode.
Pozor! NEMAJU svi modeli perilica
posuđa protumaticu na dovodnoj i
odvodnoj cijevi. U tom slučaju, ta
mogućnost ne postoji.
Ako je perilica spojena s novim slavinama ili slavinama koje nisu korištene
dulje vrijeme, prije spajanja dovodne
cijevi pustite da voda istječe nekoliko
minuta.
NEMOJTE za spajanje koristiti cijevi
koje su već bile korištene na starom
uređaju.
Ova je perilica opremljena sigurnosnom napravom koja spriječava povrat prljave vode u sustav pitke
vode, a u skladu s vodovodnim propisima.
Priključak odvodne cijevi
Kraj odvodne cijevi možete spojiti na
slijedeće načine:
1. Na sifon slivnika, a pričvrstite ga za
donji dio radne površine. To će
spriječiti ulazak otpadnih voda iz slivnika u perilicu.
2. Na fiksnu cijev s otvorom za prozračivanje, minimalnog unutarnjeg
promjera od 4 cm.
Odvodni priključak mora se nalaziti na
visini između najmanje 30 cm i najviše
100 cm od dna perilice posuđa.
Odvodna cijev može biti okrenuta prema
lijevoj ili desnoj strani perilice
Provjerite da cijev nije savijena ili
nagnječena jer to može zaustaviti ili
usporiti odvod vode.
Slivnik ne smije biti zatvoren čepom
prilikom izbacivanja vode iz perilice jer
može doći do povratka vode u perilicu.
Ako koristite produžetak odvodne cijevi,
onda ovaj ne smije biti duži od 2 metra,
a njegov unutarnji promjer ne smije biti
manji od promjera priložene cijevi.
Isto tako, unutarnji promjer priključaka
korištenih za spajanje na odvod ne smije
biti manji od promjera priložene cijevi.
Kod spajanja odvodne cijevi na
priključak sifona ispod sudopera, treba
skinuti cijelu plastičnu membranu
(A). Ukoliko ne otklonite kompletnu
membranu, vremenom će doći do
nakupljanja ostataka hrane, što može
uzrokovati začepljenje završetka
odvodne cijevi perilice posuđa
34 electrolux spajanje na električnu mrežu
ćanje prljave vode nazad u perilicu.
Ako sifon vašeg slivnika ima
"nepovratni ventil" u sebi, to može
dovesti do nepravilnog odvoda vode
iz vaše perilice. Zato vam preporučujemo da ga uklonite.
Naši uređaji opremljeni su sigurnosnom napravom koja spriječava vra-
Kako bi se nakon postavljanja
izbjeglo curenje vode, provjerite nepropusnost spojeva za vodu.
Spajanje na električnu mrežu
Sigurnosni standardi zahtijevaju da
uređaj bude uzemljen.
Prije prve uporabe uređaja,
provjerite da napon i vrsta mrežnog
napajanja na mjestu postavljanja
odgovaraju vrijednostima navedenim na natpisnoj pločici. Na natpisnoj pločici nalaze se i vrijednosti
osigurača
Uvijek stavljajte utikač u utičnicu
koja je ispravno postavljena i
izolirana.
Višeputni utikači, priključci i
produžni kabeli ne smiju se koristiti.
To bi moglo predstavljati opasnost
od požara uslijed pregrijavanja.
Ako je potrebno, zamijenite utičnicu
kućnog ožičenja. Ako je potrebno
zamijeniti električni kabel, nazovite
najbliži ovlašteni servis.
Utikač mora biti dostupan nakon postavljanja uređaja.
Nikada nemojte izvući utikač tako
da ga povlačite za kabel. Uvijek
povucite držeći utikač.
Proizvođač ne prihvaća odgovornost ako se ne pridržavate gore navedenih sigurnosnih mjera.
Briga za okoliš
Simbol
na proizvodu ili na njegovoj
ambalaži označuje da se s tim
proizvodom ne smije postupiti kao s
otpadom iz domaćinstva. Umjesto toga
briga za okoliš electrolux 35
treba biti uručen prikladnim sabirnim
točkama za recikliranje elektroničkih i
električkih aparata. Ispravnim
odvoženjem ovog proizvoda spriječit
ćete potencijalne negativne posljedice
na okoliš i zdravlje ljudi, koje bi inače
mogli ugroziti neodgovarajućim
rukovanjem otpada ovog proizvoda. Za
detaljnije informacije o recikliranju ovog
proizvoda molimo Vas da kontaktirate
Vaš lokalni gradski ured, uslugu za
odvoženje otpada iz domaćinstva ili
trgovinu u kojoj ste kupili proizvod.
Ambalaža
Svi korišteni materijali za pakiranje
ekološki su i mogu se reciklirati. Plastični
sastavni dijelovi prepoznaju se po oznakama, npr. >PE<, >PS<, itd. Molimo
vas da materijal pakiranja odložite u odgovarajući kontejner na predviđenim
mjestima sakupljanja komunalnog
otpada.
Kada jedinica više nije u uporabi:
• Isključite je iz mrežnog napajanja.
• Odrežite kabel i utikač i zbrinite ih.
• Onesposobite bravu na vratima.
To spriječava da se djeca
zaključaju u perilici dovodeći u
opasnost svoje živote.
36 electrolux
electrolux 37
38 electrolux
www.electrolux.com
www.electrolux.hr
117998461- 01 - 012008
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising