AEG | F55402VI0P | Information Sheet | Aeg F55402VI0P Information Sheet

Aeg F55402VI0P Information Sheet
BG
CS
DA
DE
EL
EN
ES
ET
FI
FR
HR
HU
IS
IT
KK
LT
LV
MK
Консумацията на ел. енергия
Spotřeba energie
Elforbrug
Leistungsaufnahme
Κατανάλωση ισχύος
The power consumption
El consumo de electricidad
Võimsustarve
Tehonkulutus
Consommation d’électricité
Potrošnja energije
Energiafogyasztás
Orkunotkunin
Consumo energetico
Қуатты тұтыну
Vartojamoji galia
Patērētā jauda
Потрошувачка на енергија
режим "оставена включена"
0,10 W
режим “изключена”
0,10 W
režimu ponechání v zapnutém stavu
0,10 W
vypnutém stavu
0,10 W
left on-tilstand
0,10 W
slukket tilstand
0,10 W
Ein-Zustand
0,10 W
Aus-Zustand
0,10 W
σε αναμονή
0,10 W
εκτός λειτουργίας
0,10 W
left-on mode
0,10 W
off-mode
0,10 W
modo sin apagar
0,10 W
modo apagado
0,10 W
ooteseisundis
0,10 W
väljalülitatud seisundis
0,10 W
Päälle jätettynä -tila
0,10 W
Pois päältä -tila
0,10 W
mode laissé sur marche
0,10 W
mode arrêt
0,10 W
način rada left-on
0,10 W
način rada off
0,10 W
bekapcsolva hagyott üzemmód
0,10 W
kikapcsolt üzemmód
0,10 W
biðstaða
0,10 W
slökkt staða
0,10 W
lasciato acceso
0,10 W
modo spento
0,10 W
қосулы режим
0,10 W
сөндірулі режим
0,10 W
liekamojo režimo
0,10 W
išjungties režimo
0,10 W
ieslēgtajā režīmā
0,10 W
izslēgtajā režīmā
0,10 W
режим на работа
0,10 W
исклучен режим
0,10 W
117923770-A-022012
NL
NO
PL
PT
RO
RU
SK
SL
SQ
SR
SV
TR
UK
Het energieverbruik
Strømforbruket
Zużycie energii
Consumo, em termos de potência
Consumul de putere
Потребляемая мощность
Spotreba elektrickej energie
Poraba električne energije
Konsumi i energjisë
Потрошња енергије
Effektförbrukning
Güç tüketimi
Споживання електроенергії
sluimerstand
0,10 W
uitstand
0,10 W
forblitt på-modus
0,10 W
av-modus
0,10 W
tryb czuwania
0,10 W
tryb wyłączenia
0,10 W
estado inactivo
0,10 W
estado de desactivação
0,10 W
modul inactiv
0,10 W
modul oprit
0,10 W
при оставлении во включенном состоянии
0,10 W
в выключенном состоянии
0,10 W
režim ponechania v zapnutom stave
0,10 W
režim vypnutia
0,10 W
stanje pripravljenosti
0,10 W
stanje izključenosti
0,10 W
modaliteti ndezur pas programit
0,10 W
modaliteti fikur
0,10 W
режим са леве стране
0,10 W
искључени режим
0,10 W
viloläge
0,10 W
frånläge
0,10 W
açık bırakma modu
0,10 W
kapalı modu
0,10 W
режим «залишити увімкненим»
0,10 W
режим «вимкнено»
0,10 W
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising