ELEKTRO HELIOS | DI4509 | User manual | Elektro Helios DI4509 Ohjekirja

Elektro Helios DI4509 Ohjekirja
Diskmaskin
Astianpesukone
B R U K S A N V I S N I N G
K Ä Y T T Ö O H J E
DI 4509
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
SISÄLLYS
2
21
Sisällys
Käyttöohje
Asennusohje
Tärkeää tietoa turvallisuudesta
22
Laitekuvaus
23
Ohjauspaneeli
23
Ennen koneen käyttöönottoa
Huuhtelukirkasteainesäiliön täyttö
24
24
Koneen täyttö
Yläkorin korkeuden säätäminen
Pesuaineen käyttö
25
26
27
Neuvoja ja vinkkejä
28
Pesuohjelmat
29
Työvaiheet
30
Hoito ja puhdistus
Sisäosien puhdistaminen
Siivilöiden puhdistaminen
Ulkoisten pintojen puhdistaminen
Ennen koneen pitkää käyttötaukoa
Suojeltava jäätymiseltä
Koneen siirtäminen
31
31
31
32
32
32
32
Jos koneesi ei toimi
Vuotosuoja
Huolto ja varaosat
33
33
34
Tietoja testi-instituuteille
Tekniset tiedot
35
35
Asentaminen
Vesiliitäntä
Vedenpoistoletkun liitäntä
Sähköliitäntä
36
36
37
37
Asentaminen työtason alle
Koneen korkeuden säätäminen
Vaaittaminen
Kosteussuojan kiinnittäminen
Asennus ja kiinnitys työtason alle tai
viereisiin kaluisteisiin
38
38
38
39
Käyttöohjeessa esiintyvien merkkien selitykset
Käyttöohjekirjan käyttöä on helpotettu seuraavien symboleiden avulla:
Turvallisuusohjeita
1. 2. 3.
Vaiheittaiset ohjeet
Neuvoja ja vinkkejä
Ympäristönsuojelu
21
39
Tärkeää tietoa turvallisuudesta
Ohjeet on säilytettävä vastaisuuden varalta. Jos kone myydään tai annetaan pois, tai jos muutat ja jätät
koneen uusille asukkaille, on ohjeet luovutettava koneen uudelle omistajalle, jotta hän voi paneutua
koneen käyttöohjeisiin ja tutustua annettuihin varoituksiin.
Varoitukset annetaan turvallisuussyistä, minkä takia ne on luettava tarkoin ennen koneen asennusta ja
käyttöä.
Asennus
●
Ole varovainen siirtäessäsi konetta, sillä se on
painava.
●
Koneeseen ei saa tehdä muutoksia
turvallisuussyistä.
●
Tarkista, ettei koneen sähköjohto jää puristuksiin
koneen alle.
●
Koneen asennuksen yhteydessä suoritettavat
sähköasennukset on annettava valtuutetun
sähköasentajan tehtäväksi.
●
Koneen asennuksen yhteydessä suoritettavat
LVI-työt on annettava valtuutetun LVI-asentajan
tehtäväksi.
●
Kytke koneen virran- ja vedenotto pois päältä
käytön jälkeen.
●
Ole varovainen pestessäsi luukun alareunan
tiivistettä ja saranoita, ettet satuta itseäsi
teräviin metallireunoihin.
●
Älä koskaan yritä korjata konetta itse. Huollot ja
mahdolliset korjaukset on annettava valtuutetun
huoltoliikkeen tehtäväksi. Varmistaaksesi
laitteesi moitteettoman kunnon, vaadi aina
käytettäväksi sopivinta, siis alkuperäistä
varaosaa.
Hävittäminen
Ajattele luontoa:
●
Symbolilla
kierrättää.
Lapset
merkityt materiaalit voit
●
Konetta saavat käyttää vain aikuiset.
Lapsille ei pidä antaa lupaa painaa säätimiä tai
muulla tavoin leikkiä koneen kanssa.
●
Tarkista kuntasi viranomaiselta, onko
lähiympäristössäsi kierrätyskeskusta tai muuta
koneen kierrätysmahdollisuutta.
●
Pidä kaikki pakkausmateriaalit poissa lasten
ulottuvilta.
●
●
Pidä kaikki pesuaineet turvallisessa paikassa
lasten ulottumattomissa.
Jos kone on romutettava, katkaise sähköjohto
ja varmista, ettei luukun lukkolaite toimi ja estä
lapsia leikkimästä koneen läheisyydessä.
●
Pidä kotimaasi siistinä - vie käytöstäpoistettu,
vanha kone viralliselle kaatopaikalle.
Käyttö
●
Astianpesukoneet on tarkoitettu jokapäiväisten
keittiövälineiden pesuun. Astioita, joissa on
säilytetty bensiiniä, maalia, teräs- ja
rautahiukkaisia tai syövyttäviä, happopitoisia tai
alkaalisia kemikaaleja ei saa pestä
astianpesukoneessa.
●
Älä avaa koneen luukkua kesken pesun. Kytke
virta pois koneesta aina ennen luukun avaamista.
●
Käytä ainoastaan konepesuun tarkoitettuja
pesuaineita.
●
Kun olet täyttänyt koneen tai tyhjentänyt sen, on
luukku suljettava, koska avoin luukku voi olla
vaarallinen.
●
Älä istu tai seiso avatulla luukulla.
22
Laitekuvaus
1. Yläkorin pysäytin
2. Alasuihkuvarsi
3. Pesuainelokero
4. Huuhtelukirkasteainesäiliö
5. Ohjauspaneeli
6. Suodattimet
7. Yläsuihkuvarsi
8. Yläkori
9. Tasapainotuskappale
IN133
Ohjauspaneeli
1.
Merkkivalo
4.
Ohjelmanosoitin
2.
Virtakytkin
5.
Ohjelmanvalitsin
3.
Luukun kahva
6.
Pesuohjelmien symbolit
23
Ennen koneen käyttöönottoa
Ennen astianpesukoneen ensimmäistä
käyttökertaa:
1. varmista, että sähkö- ja vesiliitännät on tehty
asennusohjeen mukaisesti
2. poista kaikki pakkausmateriaali koneen sisältä
3. täytä huuhtelukirkasteainesäiliö.
Huuhtelukirkasteainesäiliön täyttö
Huuhtelukirkasteaineen käyttö takaa kirkkaat lasit ja
tehostaa kuivausta, se annostuu automaattisesti
viimeisen huuhtelukerran aikana. Luukun sisään
sijoitettuun säiliöön mahtuu noin 110 ml kirkastetta,
joka säädöstä riippuen riittää 16...40 pesukertaan.
Näin lisäät huuhtelukirkasteainetta:
A
1. Avaa huuhtelukirkasteainesäiliö kääntämällä
korkkia (A) vastapäivään.
BR01
2. Lisää kirkastetta, kunnes säiliö on aivan täynnä.
Osoitin (B) on tumma.
3. Kun osoittimen (B) näyttö tulee vaaleaksi, täytä
säiliö uudestaan.
B
m
a
x 6 5 4 3
2 1
Kierrä korkki tiiviisti kiinni.
Huuhtelukirkasteainesäiliöön ei saa kaataa
nestemäistä pesuainetta. Jotta seuraavassa pesussa
ei turhaan synny vaahtoa, kuivaa huolellisesti
täyttöaukon viereen valunut neste pois.
BR03
Huuhtelukirkasteaineen annostus
Korjaa huuhtelukirkasteen annostusmäärää saatujen
loppu- ja kuivaustulosten perusteella 6-asentoisella
valitsimella (C) (asento 1: min.annostusmäärä, asento
6: maks.annostusmäärä).
Lisää annostusmäärää, jos pesun jälkeen astiossa on
vesipisaroita tai kalkkitahroja. Vähennä määrää, jos
astioissa on tahmeita valkoisia juovia.
BR02
24
x
6 5 4 3
2 1
m
a
C
Koneen täyttö
Poista astioista ennen koneeseen asettamista kaikki
ruuantähteet, jotka voisivat tukkia suotimet ja siten
huonontaa pesutulosta.
Älä laita koneeseen niin pieniä esineitä,
että ne mahtuvat tippumaan korien
väleistä.
Avaa luukku ja vedä korit ulos astioiden asettamista
varten.
UI57
Alakori
Alakori on tarkoitettu kansille, kattiloille, lautasille,
salaattikulhoille ja aterimille.
Aseta tarjoiluvadit ja isot kannet pitkin korin reunoja
siten, että yläsuihkuvarsi voi pyöriä esteettä.
UI12
Ruokailuvälinekori
Pitkäteräiset veitset saattavat pystyyn
asetettuina olla vaarallisia. Pitkät ja/tai
terävät esineet, kuten paistiveitset, tulee
asettaa pitkittäin yläkoriin.
Ole varovainen konetta täyttäessäsi ja
tyhjentäessäsi, mikäli astioiden joukossa
on teräviä esineitä, kuten veitsiä.
Ruokailuvälineet tulee asettaa niille tarkoitettuun
erilliseen koriin kädensijat alaspäin.
Jos ruokailuvälineet kuitenkin näin asetettuina
tulevat ulos korin pohjan väleistä ja estävät
alemman suihkutusvarren pyörimisen, on ne silloin
asetettava kädensijat ylöspäin.
Lusikat on sijoitettava siten, etteivät ne mene
korissa sisäkkäin.
Hopeiset ruokailuvälineet tummuvat ollessaan
kosketuksissa teräksisten ruokailuvälineiden
kanssa. Aseta ne erikseen ruokailuvälinekoriin.
Sijoita lusikat, jälkiruokalusikat, veitset ja muut
pienet ruokailuvälineet telineisiin, jotka sijaitsevat
ruokailuvälinekorin kummallakin puolella.
UI09
25
Yläkori
Yläkori on tarkoitettu lautasille, joiden halkaisija on
enint. 24 cm, salaattikulhoille, kupeille ja
juomalaseille. Jalalliset lasit voit sijoittaa jalka
ylöspäin kuppitelineille.
Aseta kevyet astiat (esim. muovikulhot) yläkoriin ja
varmista, etteivät ne pääse liikkumaan.
Varmista ennen luukun sulkemista, että
molemmat suihkuvarret pääsevät
pyörimään esteettä.
US07
Yläkorin korkeuden säätäminen
Suuret lautaset (halkaisija 27...31 cm) voi sijoittaa
alakoriin. Nosta yläkori ensin korkeammalle
seuraavasti.
A
Näin nostat yläkoria:
1. Käännä yläkorin liukuesteet (A) pois tieltä ja
vedä kori ulos.
2. Aseta yläkori korkeammalle ja laita liukuesteet
(A) takaisin paikalleen.
RC01
Kun yläkori on yläasennossa, siinä
pestävien lautasten halkaisija voi olla
enintään 20 cm.
Myöskään kuppitelineitä ei voi nostaa ylös.
Sulje luukku, kun olet täyttänyt koneen,
sillä avoin luukku on turvallisuusriski.
26
Pesuaineen käyttö
Käytä vain pesuaineita, jotka on
suunniteltu astianpesukoneille.
Näin lisäät pesuainetta
Jos käytät jauhemaista pesuainetta, toimi
seuraavasti:
Min = 15 g
Max = 30 g D
1. Avaa pesuainelokeron kansi vetämällä
salvasta (D).
2. Kaada lokeroon pesuainetta. Suosittelemme
ohjelmataulukossa, "Pesuohjelmat", mainittuja
pesuainemääriä.
(Katso "Pesuaineen määrä lokerossa)
M
M IN
AX
3. Muista sulkea lokeron kansi.
DE17
4. Jos ohjelma sisältää esipesun, kaada lisäksi
lokeron kannen syvennykseen esipesuun
tarvittava määrä pesuainetta.
(Katso "Pesuaineen määrä" kannessa).
Jos käytät pesuainetabletteja, toimi seuraavasti:
1. Aseta kaikkia pesuohjelmia varten 1 kokonainen
tabletti pesuainelokeroon.
2. Sulje pesuainelokeron kansi.
DE02
3. Jos ohjelma sisältää esipesun, aseta annos
toisesta tabletista lokeron kanteen.
Pesuaineen liian vähäinen annostelu
aiheuttaa huonon pesutuloksen, liiallinen
annostelu taas ei paranna pesutulosta
mutta lisää pesuaineen kulutusta. Oikea
annostelu saastuttaa vähemmän.
Fosfaatittomat pesuaineet, joissa
on entsyymejä
Uudenaikaisissa, lievästi emäksisissä
tiivistepesuaineissa ympäristölle haitalliset ainesosat
on korvattu luonnonmukaisilla entsyymeillä ja muilla
biologisesti paremmin hajoavilla aineilla.
Lisäksi nämä uudet tiivistepesuaineet ovat yleensä
fosfaatittomia.
27
Neuvoja ja vinkkejä
Näin säästät energiaa
Seuraavanlaisia astioita ei saa
pestä astianpesukoneessa
Laita astiat koneeseen heti ruokailun jälkeen, älä
käynnistä pesua, ennen kuin astianpesukone on
aivan täynnä.
Esipesuohjelmalla (ks. ohjelmataulukko) estetään
mahdollisten ruoantähteiden kiinnittyminen astioihin
(ennen varsinaisen pesuohjelman käynnistystä).
Älä huuhtele astioita juoksevalla vedellä.
Valitse pikaohjelma, mikäli astiat eivät ole kovin
likaisia (ks. ohjelmataulukko).
(ellei astian valmistaja toisin mainitse):
- ruokailuvälineitä, joissa on puinen tai sarvesta
tehty kädensija tai liimattuja osia
- pronssisia ruokailuvälineitä
- kattiloita, joissa on puinen varsi
- alumiinisia astioita
- kristallia
- lyijytettyä lasia
- muoviastioita
Näin saat parhaan pesutuloksen
- antiikkiposliinia tai haurasta koristeposliinia
Poista astioista ruuantähteet ja liota erittäin likaisia
patoja ja pannuja ennen koneeseen laittamista.
Tietynlaisten koristemaalausten väri saattaa
muuttua, jos astia pestään astianpesukoneessa.
Kattilat, kupit ja lasit on aina sijoitettava ylösalaisin.
Kristalli- ja muoviastiat on pestävä käsin, ellei niiden
konepestävyyttä ole erikseen taattu.
Kaarevapintaiset astiat on sijoitettava siten, että vesi
pääsee valumaan pois.
Tietyntyyppinen lasi saattaa muuttua himmeäksi
useiden konepesujen jälkeen.
Sijoita pestävät astiat siten, etteivät ne kosketa
toisiaan.
Hopeiset ja ruostumattomasta teräksestä valmistetut
ruokailuvälineet saattavat yhdessä aiheuttaa
eräänlaisen kemiallisen reaktion, joten pese ne
varmuuden vuoksi erillään.
Odota pesuohjelman päätyttyä ennen koneen
tyhjentämistä. Tällöin astiat ehtivät viiletä hieman, ja
kuivumistuloskin paranee.
Rauta- ja valurauta-astiat saattavat jättää muihin
astioihin ruostetta ja tahroja.
Alumiinilla on taipumus mustua, kun taas tina, kupari
ja messinki värjäytyvät.
Jos et ole varma, tarkista astian
konepestävyys valmistajalta.
Varmista uusia astioita ostaessasi, että
ne ovat konepestäviä.
28
29
Likaisuusaste ja
astiatyyppi
Virtakytkin
Virtakytkin
Virtakytkin
Virtakytkin
Käytettävät
painikkeet
Testiohjelma kuten EN 50242. (Katso kappale "Tietoja testi-instituuteille").
4
3
2
1
Ohjelman
aloituskohta
/
25 g
25 g
20 g
/
/
/
5g
lokerossa kannessa
Pesuaineen määrä
1 kylmä huuhtelu
(tällä estetään
ruoantähteiden
kiinnittyminen astioihin)
Pesu 65 asteessa
1 kylmä huuhtelu
1 lämmin huuhtelu
Pesu 65 asteessa
1 kylmä huuhtelu
1 lämmin huuhtelu
Kuivaus
Esipesu kylmällä vedellä
Pesu 65 asteessa
1 kylmä huuhtelu
1 lämmin huuhtelu
Kuivaus
Ohjelman kuvaus
10
54
70
76
Ohjelman
kesto min
0,1
1,0
1,1
1,1
Sähkönkulutus
kWh
11
16
14
17
Veden kulutus
litraa
*** Suhteelliset arvot
*** Nämä tiedot ovat vain ohjearvoja ja niihin vaikuttavat vesijohtoveden paine ja lämpötila sekä jännitteenmuutokset.
uudelleen.
** Tämän erikoisohjelman avulla voidaan pestä täysi koneellinen kevyesti likaantuneita astioita (ei kuitenkaan patoja, kattiloita yms.), kun niitä tarvitaan nopeasti
*
Esipesu
Vajaatäyttö.
Varsinainen pesu
tapahtuu myöhemmin.
Ohjelmassa ei tarvita
pesuainetta.
Kevyesti likaantunut.
Astiastot ja
ruokailuvälineet
** Pikapesu
60°C
Kevyesti likaantunut.
Astiastot ja
ruokailuvälineet
Astiastot ja
ruokailuvälineet
Normaalipesu
65°C
65°C
+ esipesu
* Normaalipesu Normaalisti likaantunut.
Ohjelma
Pesuohjelmat
Työvaiheet
1.
Tarkista siivilät
9.
Varmista, että siivilät ovat puhtaat ja
kunnolla paikallaan (ks. puhdistusohjeet
seuraavalla sivulla).
2.
3.
Astianpesukone pysähtyy automaattisesti
pesuohjelman loputtua.
Merkkivalo palaa, kunnes virtakytkintä
painetaan.
Tarkista, onko koneessa
huuhtelukirkasteainetta
10. Kytke virta pois
astianpesukoneesta
Kytke virta pois koneesta painamalla
virtakytkintä.
Laita astiat koneeseen
Odota 15-20 minuuttia ennen
astianpesukoneen luukun avaamista. Siten
vältät itsesi polttamisen kuuman
astianpesukoneen lähellä ja kuuman höyryn
aiheuttamat vauriot.
Poista astioista ruuantähteet.
Vedä alakori ulos ja sijoita siihen kattilat,
lautaset, ruokailuvälineet.
Työnnä korit paikalleen.
4.
5.
Tyhjennä ensin alakori ja vasta sitten yläkori.
Tällöin yläkorista ei pääse tippumaan vettä
alakorin astioden päälle.
Tarkista, että suihkuvarret
pääsevät pyörimään esteettä
Ohjelman päätyttyä sulje vesihana ja irrota
pistoke pistorasiasta.
Luukkua ei saa avata koneen ollessa
käynnissä. Jos se kuitenkin avataan,
pysäyttää turvakatkaisin koneen.
Jos sinun on avattava luukku koneen
ollessa käynnissä, on aina pysäytettävä
kone ensin painamalla virta-painiketta.
Annostele pesuaine
Lisää lokeroon tarvittava määrä pesuainetta
"Pesuohjelmat"-taulukon avulla.
Sulje pesuainelokero.
6.
7.
Sulje astianpesukoneen
luukku
Älä avaa astianpesukoneen luukkua
pesuohjelman ollessa lämmitys- tai
pesuvaiheessa, jottei kuumaa vettä pääse
ulos koneesta.
Ole varovainen avatessasi
astianpesukoneen luukkua heti ohjelman
päätyttyä, sillä koneen sisältä saattaa tulla
kuumaa höyryä.
Valitse ohjelma
Käännä ohjelmanvalitsinta myötäpäivään,
kunnes haluamasi ohjelman numero on
ohjelmanosoittimen kohdalla.
8.
Pesuohjelman loputtua
Käynnistä ohjelma
Paina virtakytkintä.
Merkkivalo syttyy ja kone käynnistyy.
Voit keskeyttää pesuohjelman missä
vaiheessa tahansa painamalla virtakytkintä
uudelleen.
Kone käynnistetään jälleen painamalla samaa
painiketta, minkä jälkeen ohjelma käynnistyy
samasta kohdasta, mihin se keskeytettiin.
30
Hoito ja puhdistus
Sisäosien puhdistaminen
Luukkua ympäröivät tiivisteet ja pesuainelokero
sekä huuhtelukirkasteainesäiliö on puhdistettava
säännöllisin väliajoin kostealla rievulla.
Suositamme, että peset koneen 3 kuukauden välein
käyttäen Normaalipesu 65°C-ohjelmaa. Annostele
konetiskiaine ja pese ilman astioita.
Keskimmäisten suodinten
puhdistus
(jokaisen pesun jälkeen)
D
Tarkista, onko keskimmäisiin suotimiin (B) ja (C)
jäänyt ruoantähteitä ja puhdista ne harjalla
juoksevan veden alla.
C
B
Suotimet (B) ja (C) irrotetaan nostamalla ylös uloin
suodin (B) sen keskellä olevasta suppilosta.
Pienempi suodin (C) irrotetaan sen jälkeen
painamalla kahta kielekettä (D).
Puhdistuksen jälkeen suotimet asetetaan paikalleen
painamalla niitä alaspäin, kunnes kuuluu lukitusääni.
MA02
Suuren suotimen puhdistus
(joka viikko)
MA08
Suuri suodin (A) puhdistetaan kummaltakin puolelta
harjalla juoksevan veden alla.
Ennen suotimen ulos vetämistä on poistettava
suihkuvarsi painamalla kielekkeitä (E).
Kiertämällä rengasta (F) vastapäivään
(vasemmalle), voidaan suodin nostaa pois.
E
A
Suodin asetetaan paikalleen samalla tavoin, mutta
päinvastaisessa järjestyksessä.
F
MA03
Astianpesukonetta ei saa käyttää ilman
siivilöitä.
Jos siivilät on sijoitettu väärin, jää
pesutulos huonoksi.
Siivilöiden puhdistus on tärkeää koneen
oikean toiminnan takaamiseksi.
31
Ulkoisten pintojen puhdistaminen
Puhdista koneen ulkopinnat ja ohjauspaneeli kostealla
ja pehmeällä rievulla. Käytä tarvittaessa neutraalia
puhdistusainetta. Älä koskaan käytä hankausaineita,
hankaussieniä tai liuotteita (asetonia, trikloroeteeniä
tms.).
Ennen koneen pitkää käyttötaukoa
Jollei konetta käytetä pitkään aikaan,
suosittelemme seuraavia toimenpiteitä:
1. Irrota astianpesukoneen pistoke pistorasiasta ja
sulje vesihana.
2. Täytä huuhtelukirkasteainesäiliö.
3. Jätä luukku raolleen, jottei koneen sisälle pääse
muodostumaan epämiellyttäviä hajuja.
4. Pyyhi kone kostealla rievulla sisältä.
Suojeltava jäätymiseltä
Jos astianpesukone sijoitetaan tilaan, jossa lämpötila
voi laskea alle 0°C, koneessa oleva vesi voi jäätyä ja
vahingoittaa koneen osia.
Huom! Kone on tarkoitettu käytettäväksi ja
säilytettäväksi normaalissa huonelämpötilassa.
Valmistaja ei vastaa jäätymisvaurioista.
Koneen siirtäminen
Jos konetta siirretään esim. muuton yhteydessä,
menettele seuraavasti:
1.
2.
3.
4.
Irrota astianpesukoneen pistoke pistorasiasta.
Sulje vesihana.
Irrota koneen vesiliitäntä.
Vedä kone letkuineen ulos
asennussyvennyksestään.
Konetta on kuljetettava pystyasennossa.
32
Jos koneesi ei toimi
Puutteellisen hoidon tai käyttövirheen takia voi syntyä ongelmia, joiden ratkaisuun ei tarvita huoltomiestä.
Tutustu tarkoin allaolevaan ennen kuin kutsut huollon paikalle.
Häiriö
Ratkaisu
Kone ei käynnisty
●
●
●
Luukku ei ole kunnolla kiinni.
Pistoke ei ole kunnolla pistorasiassa.
Pistorasiassa ei ole virtaa (tarkista sulakkeet).
●
Tarkista, että vesihana on auki.
Varmista, ettei vedenjakelua ole keskeytetty.
Vedenottoletku voi olla puristuksissa tai taittunut. Sijoita letku
paremmin.
Vedenottoletku on tukossa. Sulje vesihana ja puhdista suodatin.
Siivilät ovat tukossa
●
Puhdista siivilät (ks. kohta "Hoito ja puhdistus").
Suihkuvarret eivät pyöri
●
Tarkista, että astiat eivät estä suihkuvarsia pyörimästä.
Astianpesukone ei poista vettä
●
Vedenpoistoletku on puristuksissa tai taittunut. Sijoita letku
paremmin.
Viemäri on tukossa. Poista tukkeumat.
Poistoletkun jatko-osa on liitetty väärin. (ks. Vedenpoistoletkun
liitäntä).
Seinäviemärissä ei ole ilmaväliä.
Kone ei ota vettä
●
●
●
●
●
●
●
Astiat kolisevat toisiaan vasten.
Suihkuvarret osuvat astioihin.
Luukku ei sulkeudu kunnolla
●
Tarkista, että kone on sijoitettu suoraan.
Huono pesutulos
●
Korit ovat liian täynnä.
Astioita ei ole aseteltu koreihin oikein.
Suihkuvarret eivät pyöri.
Suihkuvarsien suuttimet ovat tukossa.
Siivilät ovat tukossa.
Siivilät eivät ole kunnolla paikallaan.
Pesuainetta on liian vähän tai se on vääräntyyppinen.
Pesuaine on vanhaa tai se on kovettunut.
Vedenpehmentimen korkki ei ole kunnolla kiinni.
Onko pesuohjelma valittu likaisuusasteen mukaan.
Kone pitää kovaa ääntä
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Astioissa näkyy kalkkikerrostumia
tai valkoisia täpliä
●
Koneessa ei ole huuhtelukirkastetta tai sitä on käytetty liian
vähän.
Astiat eivät ole aivan kuivat
●
Astiat ovat jääneet liian kauaksi aikaa koneeseen.
Vuotosuoja
Tulvajärjestelmä katkaisee vedenoton vuodon
sattuessa.
Järjestelmä on pesukoneen pohjaosassa ja toimii
ainoastaan koneen ollessa käynnissä.
Ota yhteyttä lähimpään valtuutettuun
huoltoliikkeeseen konetta uudelleen käyttöön
otettaessa.
33
Jos et saa poistettua ongelmaa näiden tarkistusten
avulla, ota yhteyttä lähimpään valtuutettuun
huoltoliikkeeseen.
Muista mainita koneesi tuote- ja sarjanumero, jotka
löytyvät luukun oikeaan reunaan kiinnitetystä
arvokilvestä (ks. kuva).
Malli ............................................................................
Prod.No. ........ Ser. No. .........
Tuotenumero ..............................................................
Mod. ........
RA01
Sarjanumero ..............................................................
Ostopäivä ..................................................................
Huolto ja varaosat
Huollot ja mahdolliset korjaukset on annettava
valtuutetun huoltoliikkeen tehtäväksi.
Lähimmän valtuutetun huoltoliikkeen numeron
löydät soittamalla
numeroon 0200-2662 (0,95 mk/min + pvm).
Varmistaaksesi laitteesi moitteettoman toiminnan
vaadi aina käytettäväksi sopivinta, siis alkuperäistä
varaosaa. Huollosta ja varaosien myynnistä vastaa
Oy Electrolux Kotitalouskoneet Ab - HUOLTOLUX,
Porissa, puh. (02) 622 3300. (Ruotissa AB
Elektroservice).
Kuluttajaneuvonta
Tuotettasi tai sen käyttöä koskeviin kysymyksiin
saat vastauksen kuluttajaneuvonnastamme
soittamalla numeroon 0200-2662
(0,95 mk/min + pvm) voit olla myös yhteydessä
kuluttajaneuvontaan sähköpostitse osoitteessa:
carelux.fsh@electrolux.fi
Takuu
Tuotteella on kahden (2) vuoden takuu.
Takuuehdot noudattavat alan yleisiä ehtoja ja
niitä on saatavissa myyjäliikkeestä tai
maahantuojalta. Ostokuitti säilytetään, koska
takuun alkaminen määritetään ostopäivän
mukaan.
Korvaus huollosta voidaan periä myös takuuaikana:
* aiheettomasta valituksesta
* ellei käyttöohjetta ole noudatettu.
EU-maat
Laitteella on käyttömaan lainsäädännön
mukainen takuu.
Kuljetusvauriot
Tarkista pakkauksen purkamisen yhteydessä,
ettei laite ole vaurioitunut kuljetuksessa.
Mahdollisista kuljetusvaurioista on heti
ilmoitettava myyjäliikkeelle.
34
Tietoja testi-instituuteille
Ennen testauksia vedenpehmentimen suolasäiliö ja huuhtelukirkasteen säiliö tulee täyttää kokonaan.
Testimääräys:
EN 50242
Vertailuohjelma:
Normaalipesu 65°C + esipesu
Astioiden täyttötilavuus:
8 hengen astiat
Huuhtelukirkasteen säätö:
asento 4
Pesuaineen annostelu:
20 g lokerossa
5 g kannessa
Alakorin täyttö
Yläkorin täyttö
Ruokailuvälinekorin
täyttö
Tekniset tiedot
MITAT
Leveys
Korkeus
Maks. syvyys
Maks. syvyys luukku auki
44,6 cm
81,8 - 87,8 cm
57,5 cm
111,4 cm
SÄHKÖLIITÄNTÄ
KIERTOVESIPUMPPU
LÄMMITYSVASTUS
KOKONAISTEHO
Jännite (50 Hz)
230 V - 50 Hz
200 W
2100 W
2300 W
VEDENPAINE
Min.
Maks.
50 kPa (0,5 bar)
800 kPa (8 bar)
KAPASITEETTI
8 hengen astiat
35
Asentaminen
Koneen asennuksen yhteydessä
suoritettavat sähköasennukset on
annettava valtuutetun sähköasentajan
tehtäväksi.
Koneen asennuksen yhteydessä
suoritettavat LVI-työt on annettava
valtuutetun LVI-asentajan tehtäväksi.
Pakkausmateriaali on poistettava ennen koneen
asettamista paikoilleen.
Vesiliitäntä
Koneen voi kytkeä joko lämmin- (maks. 60°C)
tai kylmävesiverkkoon.
Suositamme kylmän veden käyttöä, koska
lämminvesiliitäntä ei mahdollisesti riitä pesemään
puhtaaksi likaisia astioita.
Lämminvesiliitäntä lyhentää ohjelman kestoaikaa.
Vedenpaineen on seurattava teknisten tietojen
yhteydessä ilmoitettuja arvoja, koska kone ei toimi
oikein, jos paine ei ole oikea.
Oman alueesi vesijohtoverkon keskipaineen tietää
paikallinen vesilaitos.
Tulovesiletkua voi kääntää oikealle tai vasemmalle
asennuksen helpottamiseksi.
Kiinnitysrengas on sijoitettava oikein vuodon
välttämiseksi.
Letkua ei saa taivuttaa tai litistää, koska veden
virtausnopeus tällöin laskee.
A
Jos kone liitetään uuteen vesijohtoon tai johtoon,
jota ei ole käytetty vähään aikaan, on veden
annettava juosta jonkin aikaa ennen liitäntää. Tällöin
hiekka tai ruoste ei pääse tukkimaan vesijohdon
suodinta.
CA03
Jos haluat itse suorittaa liitännän, on koneen
vedenottoletkun kiinnitysmutteri kiinnitettävä 3/4"
kierteeseen tai erityiseen pikaliitäntähanaan.
Älä käytä liitosletkuja, joita on aiemmin käytetty
toisessa astianpesukoneessa.
Muista tarkistaa liitosten vedenpitävyys.
36
Vedenpoistoletkun liitäntä
2
Ø
Ø
18
21
min 4 cm
1
Vedenpoistoletku voidaan liittää:
1. pesualtaan viemäröintikalusteeseen, jolloin
poistoletku on ensin tuotava työtason korkeudelle
ja kiinnitettävä siihen.
min 30 cm
max 100 cm
2. seinässä olevaan viemäriin, jossa on ilmaväli ja
jonka sisähalkaisija on vähintään 4 cm.
Poistoliitännän on oltava 30 cm:n ja enintään 100
cm:n korkeudella lattiasta.
Letku voidaan johtaa joko oikealle tai vasemmalle.
Letkua ei saa taivuttaa tai litistää, koska tämä
häiritsee veden poistumista tai voi tukkia letkun.
Letkua saa pidentää enintään 2 m ja pidennysletkun
sisähalkaisijan tulee olla yhtä suuri kuin pesukoneen
tyhjennysletkussa.
Mahdollisten liitososien sisähalkaisijan on myös
oltava yhtä suuri kuin tyhjennysletkussa.
Muista tarkistaa liitosten vedenpitävyys.
+ 2 m max
min 30 cm
max 100 cm
Ø 18
Ø 21
CS13
CS14
Keittiöaltaan tulppa ei saa olla kiinni
koneen vedenpoiston aikana, koska silloin
vesi saattaa valua takaisin koneeseen.
Huomio!
Laitteemme on varustettu suojalaitteella,
joka estää likaisen veden palaamisen
takaisin astianpesukoneeseen.
Jos pesualtaasi tulpassa on
sisäänrakennettu takaiskuventtiili, se
saattaa estää astianpesukoneen
asianmukaisen tyhjentymisen.
poista tulppa.
Sähköliitäntä
Varmista ennen astianpesukoneen pistokkeen
kytkemistä pistorasiaan, että:
1. verkkojännite vastaa koneen teknisissä tiedoissa
mainittua jännitettä ja että
2. sulakkeet, paikallinen sähköverkko että pistorasia
kestävät koneen enimmäiskuormituksen.
Koneen saa liittää vain maadoitettuun
pistorasiaan ja sähköliitännän pitää olla
voimassaolevien sähköturvallisuusmääräysten mukainen.
Koneen valmistaja ei vastaa vahingoista,
jotka aiheutuvat yllä mainittujen
varotoimenpiteiden laiminlyömisestä.
Kone täyttää seuraavien direktiivien vaatimukset:
- 19.2.73 annettu pienjännitedirektiivi 73/23 ja sen muutokset
- 3.5.89 annettu EMC-direktiivi 89/336 ja sen muutokset
37
Asentaminen työtason alle
820 ÷ 880
Tämä astianpesukone on suunniteltu sijoitettavaksi
tiskipöydän tai työtason alle.
Kaaviokuvan osoittamien syvyysmittojen
noudattaminen on erittäin tärkeää.
Astianpesukone ei tarvitse erillisiä tuuletusaukkoja.
Vain vedenotto- ja poistoletkun sekä sähköjohdon
läpivientiä varten tarvitaan aukko.
Kalusteen korkeus voi olla 820 - 880 mm, koska
astianpesukoneessa on säädettävät jalat (maks. 60
mm).
Astianpesukoneen yläkannen ja työtason väliin pitää
jättää 2 mm tyhjää tilaa.
596
575x
ma
Koneen korkeuden säätäminen
555x
ma
Korkeus säädetään seuraavasti:
1. Löysää tai kiristä etujalkoja.
2. Jotta voit säätää takajalkaa, poista ensin
sokkelilevy ruuvaamalla irti ruuvit. Voit tämän
jälkeen säätää takajalkaa ruuvaamalla etulevyn
keskellä olevaa ruuvia vasemmalle tai oikealle.
Kiinnitä sokkelilevy takaisin paikalleen
ruuvaamalla ruuvit.
+
II124
Koneen siirtämisen helpottamiseksi mukana
toimitetaan takajalan alle asetettava suojapala.
Paina suojapala jalkaan kiinni.
Suojapalaa voidaan tarvittaessa pienentää
murtamalla se merkityistä kohdista.
Oikea tasapaino takaa luukun oikean ja tiiviin
sulkeutumisen. Kun laite on tasapainotettu oikein,
luukku ei osu kummallakaan puolella oleviin
kaappeihin.
Jos luukku ei sulkeudu kunnolla, löysää tai kiristä
jalkaa kunnes kone on tasapainossa.
II52
Vaaittaminen
Astianpesukoneen vaaitus on tärkeää, jotta luukku
sulkeutuisi täysin tiiviisti.
Kun kone on huolellisesti asetettu vaakatasoon,
luukku ei napsahda kiinni tasapainotuskappaleeseen koneen kummallakaan puolella.
Koneen säätöjalkoja käännetään oikealle tai
vasemmalle, kunnes kone seisoo täysin
vaakasuorassa.
Koneen pohjaosaan mahdollisesti jäävä aukko
voidaan peittää laskemalla säädettävää sokkelilevyä
alemmaksi.
IN10
38
450
Kosteussuojan kiinnittäminen
Kiinnitä kosteussuoja työtason etuosan alapintaan
neljällä 3,5 x 16 ruuvilla.
450 mm
450 mm
II37
Asennus ja kiinnitys työtason alle
tai viereisiin kalusteisiin
Astianpesukone kiinnitetään työtasoon tai vieressä
olevaan keittiökaappiin/seinään mukana toimitetuilla
asennusheloilla, jotta se ei pääse kaatumaan.
Tämän ohjeen noudattamatta jättäminen saattaa
aiheuttaa materiaali- tai henkilövahinkoja.
1. Asennushelat (A - 1) kiinnitetään
astianpesukoneen etupuolelle ja työtasoon
ruuveilla.
II126
2. Aseta kaksi asennushelaa (A - 2)
astianpesukoneen etupuolen yläosaan kuvan
mukaisesti. Kiinnitä asennushelat niissä olevien
sivureikien avulla vieressä oleviin osiin mukana
toimitetuilla ruuveilla.
Astianpesukoneen sivulevyjä ei tule
missään tapauksessa porata, etteivät altaan
ja sivulevyjen väliin sijoitetut
vesijärjestelmän komponentit vaurioidu.
II127
39
From the Electrolux Group. The world’s No.1 choice.
Electrolux-konserni on maailman suurin keittiö-, siivous ja puutarhakoneiden valmistaja.
Electroluxin tuotteita myydään yli 150 maassa ympäri maailmaa vuosittain yli 55 miljoonaa
kappaletta (mm. jääkaappeja, liesiä, pesukoneita, pölynimureita, moottorisahoja sekä
ruohonleikkureita) n. 14 miljardin dollarin arvosta.
From the Electrolux Group. The world’s No.1 choice.
The Electrolux Group is the world’s largest producer of powered appliances for kitchen,
cleaning and outdoor use. More than 55 million Electrolux Group products (such as
refrigerators, cookers, vacuum cleaners, chain saws and lawn mowers) are sold each year
to a value of approx. 14 billion USD in more than 150 countries around the world.
Oy Electrolux Kotitalouskoneet Ab
ELEKTRO HELIOS
Pakkalankuja 6
01510 VANTAA
Kuluttajaneuvonta/Konsumentrådgivning
puh/tel 0200-2662 (0,95 mk/min + pvm)
ELEKTRO HELIOS
S-105 45 Stockholm
www.elektro-helios.se
152977 71/1
S
FIN
1 11/01
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising