Zanussi | DA 4552 | User manual | ZANUSSI DA 4552 User Manual

ZANUSSI DA 4552 User Manual
ZANUSSI
Pomivalni stroj
DA 4552
NAVODILA ZA UPORABO
Tehnični podatki
Dimenzije
Električni priključek
Skupna moč
Varovalka
Tlak vode
Širina
45 cm
Višina z delovno površino
85 cm
Višina brez delovne površine
82 cm
Globina
63 cm
Globina z odprtimi vrati
118,5 cm
Podatki so navedeni na tablici s podatki na
desnem notranjem robu vrat pomivalnega stroja
Najmanj
Največ
50 kPa (0,5 bar)
800 kPa (8 bar)
9 pogrinjkov
Zmogljivost
Aparat je izdelan skladno s predpisi EEC:
- 73/23 z dne 19.2.73 (Predpisi o nizki napetosti) in poznejšimi dopolnili;
- 89/336 z dne 3.5.89 (Predpis o elektromagnetni kompatibilnosti) in poznejšimi dopolnili.
Pomembna navodila za varno uporabo
To knjižico z navodili za uporabo varno shranite, tako da vam bo vedno pri roki. Če
pomivalni stroj prodate ali podarite, ali pa se preselite in pustite stroj v starem
stanovanju, poskrbite, da bo novi lastnik dobil tudi to knjižico ter se tako seznanil z
delovanjem stroja in navodili za varno uporabo.
Ta navodila so podana zaradi varnosti uporabnikov. Pred namestitvijo in prvo
uporabo stroja jih pozorno preberite.
• Pazite, da deli embalaže ne pridejo v
roke otrokom.
• Voda iz pomivalnega stroja ni pitna. V
njej so lahko še sledi detergenta. Ko so
vrata stroja odprta, pazite, da so otroci
na varni razdalji!
• Detergente shranjujte na varnem
mestu, izven dosega otrok.
Namestitev
• Pred priklopom se prepričajte, da med
transportom ni prišlo do poškodbe
pomivalnega stroja. Poškodovanega
stroja ne smete priklopiti; če opazite, da
je stroj poškodovan, se takoj obrnite na
prodajalca.
• Kakršnokoli spreminjanje značilnosti
pomivalnega stroja pomeni veliko
tveganje!
• Vsa dela, ki so potrebna pri priključitvi
na električno omrežje ali vodovodno,
prepustite za to usposobljenim
strokovnjakom.
• Pazite, da stroj ne stoji na priključnem
električnem kablu!
• Nikoli ne vrtajte lukenj v stranice
pomivalnega stroja, da ne poškodujete
hidravličnih komponent.
Med uporabo
• Posodo, ki je bilo v stiku z bencinom,
barvo, jeklenimi ali železnimi ostružki ali
s korozivnimi, kislimi ali alkalnimi
kemikalijami, ne smete pomivati v
stroju.
• Med delovanjem stroja ne smete vrat
odpirati vrat stroja, še predvsem to velja
med fazo pomivanja z vročo vodo. Če
pa vrata kljub temu odprete, varnostna
naprava ustavi delovanje stroja.
• Uporabljajte samo detergente, ki so
namenjeni pomivanju v stroju.
• Dolgi ostri noži, postavljeni v košarico
za jedilni pribor s konico navzgor, so
nevarni!
Varnost otrok
• Pomivalni stroj smejo uporabljati le
odrasli. Otrokom ne smete dovoliti, da
pritiskajo na tipke ali da se igrajo s
strojem.
2
• Dolge in/ali ostre predmete, npr. nože,
položite v ležečem položaju na zgornjo
košaro.
• Ko ste posodo zložili v stroj ali jo pobrali
iz stroja, zaprite vrata, saj lahko odprta
vrata povzročijo nezgodo.
• Nikoli ne sedajte ali ne stopajte na
odprta vrata pomivalnega stroja.
• Po uporabi stroj izklopite iz električnega
omrežja in zaprite pipo za vodo.
• Popravila prepustite strokovnjakom
pooblaščenega servisa. Vztrajajte pri
uporabi originalnih rezervnih delov.
• Nikoli ne poskušajte sami odpraviti
okvare. Nestrokovna popravila
pomenijo veliko tveganje in lahko
povzročijo škodo ali poškodbe oseb.
Vedno se obrnite na strokovnjake
pooblaščenega servisa in vztrajajte pri
uporabi originalnih rezervnih delov.
Ohranjanje čistega okolja
Materiale, ki so označeni s simbolom za
recikliranje, je možno ponovno uporabiti.
Zato jih sortirajte in odpeljite na ustrezno
deponijo.
>PE<
< = polietilen
>PS<
< = polistirol
>POM<
< = polioksimetilen
Druga papirnata embalaža je izdelana iz
recikliranega papirja, ki ga odpeljite na
ustrezno zbirališče starega papirja.
Ko imate namen svoj odsluženi
pomivalni stroj odpeljati na odpad,
poskrbite, da se otroci med igro ne bi
mogli zapreti vanj - snemite mehanizem
za zapiranje vrat in odrežite električni
kabel čim bližje ohišju. Odpeljite ga na
ustrezno deponijo ter tako pomagajte
ohraniti čisto okolje.
Gospodarno in ekološko
pomivanje posode
•
•
•
•
3
Prepričajte se, da je mehčalec vode
pravilno nastavljen.
Posode pred pomivanjem v stroju ne
izpirajte s tekočo vodo.
Izberite program pomivanja, ki je
najprimernejši vrsti in stopnji
umazanosti posode.
Ne prekoračujte priporočenih količin
detergenta, soli ali tekočine za lesk;
upoštevajte ta navodila in navodila
proizvajalca pralnih sredstev.
Navodila za namestitev in priklop
Vsa dela, ki so potrebna pri priključitvi na
električno omrežje, prepustite za to
usposobljenim strokovnjakom.
Vsa dela, ki so potrebna pri priključitvi na
vodovodno omrežje, prepustite za to
usposobljenim strokovnjakom.
Pred namestitvijo pomivalnega stroja
odstranite vso embalažo.
Če je le mogoče, postavite pomivalni stroj
čim bližje pipi za vodo in odprtini za odtok
vode.
Uravnavanje stroja
Vgradnja pod kuhinjski pult
Stroj lahko priklopite na toplo (do 60°C) ali
hladno vodo.
Priporočamo, da stroj priklopite na hladno
vodo. Če je stroj priklopljen na toplo vodo,
pomivanje ni vedno učinkovito, predvsem
pri zelo umazani posodi, kajti čas
pomivanja je precej krajši.
Spojna matica na dovodni cevi je
namenjena priklopu na izhodni ventil (pipo)
z navojem 3/4", ali pa na namensko pipo za
pomivalne stroje.
Tlak vode mora biti v dovoljenih mejah,
navedenih v tehničnih podatkih.
Pozanimajte se pri lokalnem vodovodu,
kakšen je tlak vode na vašem področju.
Cev naj ne bo zapognjena ali zvita, ker bi to
upočasnilo dotekanje vode.
Dovodno in odvodno cev na vašem
pomivalnem stroju lahko s pomočjo
posebne matice poljubno usmerite, odvisno
od mesta priklopa.
Matica mora biti pravilno nameščena, da
zagotavlja vodotesnost. (Pozor! Pri
nekaterih modelih dovodne in odvodne cevi
niso opremljene s posebno matico; pri takih
ta možnost ni na voljo!)
Če stroj priklopite na novo vodovodno
omrežje ali na pipo, ki dlje časa ni bila v
uporabi, pred priklopom dovodne cevi
pustite vodo nekaj minut teči. Tako bo iz
cevi iztekla morebitna nečistoča, kar bo
preprečilo zamašitev filtra na dovodni cevi
za vodo.
Za priključitev stroja na vodovodno omrežje
ne uporabljajte starih cevi, ki so bile že
uporabljene za druge aparate.
Stroj je opremljen z varnostno napravo, ki
onemogoča vračanje vode iz pomivalnega
stroja nazaj v sistem pitne vode in ustreza
vsem veljavnim predpisom.
Dobro zapiranje vrat in tesnenje je odvisno
predvsem od uravnanosti stroja, ki mora
stati povsem vodoravno.
Le v tem primeru se vrata ne bodo
zadevala ob distančnike na obeh straneh.
Če se vrata ne zapirajo pravilno, s pomočjo
nastavljivih nog uravnajte položaj stroja,
dokler ne stoji povsem vodoravno.
Priklop dovodne cevi
(delovni pult ali pomivalno korito)
Če s stroja snamete delovno površino, ga
lahko namestite pod kuhinjski pult. Seveda
pa morajo biti mere niše ustrezne (glej
sliko).
Postopek:
- Snemite delovno površino s stroja tako,
da odvijete vijaka zadaj, jo potegnete
naprej in iz zarez ter jo dvignete.
Ko ste s pomočjo nastavljivih nog prilagodili
višino stroja, ga potisnite v nišo. Pri tem
pazite, da ne bi poškodovali ali zapognili
cevi za odvod in dovod vode.
Medtem ko je omogočen dostop do
notranjih komponent stroja mora biti ta
izključen iz električnega omrežja.
Tudi po vgradnji stroja mora biti možen
dostop za morebitne posege serviserja.
Če boste kdaj pozneje stroj znova postavili
samostojno, znova namestite originalno
delovno površino.
Pri prostostoječih strojih podnožje ni
nastavljivo.
4
sme biti manjši od premera stroju priložene
odvodne cevi.
Varnostni sistem
Dovodna cev
Dovodna cev za vodo
ima visoko tlačno
odpornost. Vzdrži tlak do 6000 kPa (60 bar), je
torej 6-krat bolj vzdržljiva od običajnih cevi.
Zaradi še večje varnosti je dovodna cev pred
morebitnimi poškodbami zaščitena s posebnim
plaščem. Če pride do poškodbe notranjega
dela dovodne cevi, se voda v cevi obarva
modro. Modra barva je vidna skozi poseben
prozorni del ovoja.
Če opazite, da se je del dovodne cevi obarval
modro, zaprite pipo za vodo in pokličite
pooblaščeni servis.
je
Dovodna cev za vodo
opremljena s posebnim varovalom, ki
onemogoča, da bi se spoj slučajno zrahljal.
Cev snamete tako, da pritisnete na jeziček (B)
in zavrtite pritrjevalni obroček (A) v smeri
nasprotni vrtenju urinega kazalca.
Tudi notranji premer priključkov za
priključitev na odvodno cev v zidu ne sme
biti manjši od premera cevi!
Pozor! Vaš novi pomivalni stroj je
opremljen z varnostno napravo, ki
onemogoča vračanje umazane vode nazaj
v stroj. Če je pipa pomivalnega korita
opremljena z nepovratnim ventilom, bi ta
lahko preprečil pravilno odtekanje vode iz
stroja, zato priporočamo, da ga za to
usposobljeni strokovnjak odstrani.
Priključitev na električno
omrežje
Preden priključite pomivalni stroj na
električno omrežje, se prepričajte:
1. da napetost ustreza vrednosti, navedeni
v tehničnih podatkih;
2. da lahko števec, varovalke, celotna
napeljava in vtičnica prenesejo dodatno
obremenitev.
Vtikač se mora vtičnici prilegati brez
adaptorjev. Če je potrebno, naj
strokovnjak zamenja vtičnico.
Priklop odvodne cevi
Konec odvodne cevi lahko napeljete na več
načinov:
1. v odtočni sifon lijaka; če je potrebno, ga
pritrdite s spojko;
2. čez rob pomivalnega korita, pri tem pa
uporabite priloženo ukrivljeno plastično
vodilo;
3. na odtok, opremljen z odduškom, z
notranjim premerom vsaj 4 cm.
Odvodna cev mora biti priklopljena na
odtok v višini med 30 cm (najmanj) in 100
cm (največ) od dna pomivalnega stroja.
Odvodno cev lahko priklopite na desni ali
na levi strani stroja.
Prepričajte se, da odvodna cev ni
zapognjena ali zavita, ker bi to lahko
preprečilo ali upočasnilo odtekanje vode.
Medtem, ko stroj izčrpava vodo, pomivalno
korito ne sme biti zamašeno, saj bi to lahko
povzročilo vračanje vode nazaj v stroj.
Če je potreben podaljšek, ta ne sme biti
daljši od 2 m, njegov notranji premer pa ne
Pozor!
Vtikač mora biti dostopen tudi po
postavitvi stroja v kuhinjski niz.
Če je potrebna zamenjava priključnega
električnega kabla, se obrnite na
pooblaščeni servis. Uporaba podaljškov
ni dovoljena. Predpisi zahtevajo, da je
pomivalni stroj ozemljen.
Proizvajalec ne prevzema odgovornosti
za škodo ali poškodbe, ki bi bile
posledica neupoštevanja teh navodil o
varnosti.
5
Opis pomivalnega stroja
1. Omejevalo zgornje
košare
2. Nastavljanje trdote
vode
3. Posoda za sol
1. Predalček za
detergent
5. Upravljalna plošča
6. Tablica s podatki
7. Predalček za
tekočino za lesk
8. Filtri
9. Spodnji razpršilec
10.Zgornji razpršilec
11.Zgornja košara
12.Delovna površina
Upravljalna plošča
Kontrolna lučka
delovanja
Tipka za
vklop/izklop
Opozorilna lučka
za sol
Tipka za pomivanje
pri 50°°C
Indikatorji faz programa
Ročaj vrat
Oznake programov
Legenda programov
6
Gumb za izbiranje programov
Predpranje/Izpiranje – pomivanje
naslednji dan
Pomivanje
Indikatorji poteka programa:
Med tekom programa se gumb za izbiranje
programov obrača in s tem opozarja na
fazo, ki trenutno poteka. Simboli
posameznih faz:
Izpiranje s hladno vodo
Izpiranje z vročo vodo
Sušenje
Pred uporabo
Predno prvič uporabite svoj novi pomivalni
stroj, se prepričajte:
1. da je stroj pravilno in v skladu z navodili
priklopljen na električno in vodovodno
omrežje;
2. odstranite vso embalažo iz notranjosti
stroja;
3. nastavite mehčalec vode;
4. vlijte 1 liter vode v posodo za sol in jo
napolnite s soljo;
5. napolnite posodo za tekočino za lesk.
Nastavljanje mehčalca vode
1. Odprite vrata pomivalnega stroja.
2. Potegnite spodnjo košaro iz stroja.
3. Obrnite stikalo na ustrezno stopnjo (gl.
razpredelnico).
4. Ponovno potisnite spodnjo košaro v
stroj.
Mehčalec vode
Pomivalni stroj je opremljen z mehčalcem,
ki iz vode, ki priteče iz vodovodne
napeljave, odstranjuje minerale in soli, saj
bi ti zmanjšali učinkovitost delovanja stroja.
Čim višja je vsebnost teh snovi v vodi, tem
trša je voda.
Trdoto vode označujemo po različnih
lestvicah, n.pr. v nemških ali francoskih
stopinjah.
Mehčalec vode mora biti nastavljen glede
na trdoto vode na vašem področju.
Pozanimajte se, kakšna je vaša voda, da
boste lahko mehčalec vode pravilno
nastavili.
Območje
Nastavitev
stroja stopnja
Uporaba
soli
IV
IV
IV
III
I/II
I
5
4
3
2
1
1
DA
DA
DA
DA
DA
NE
Trdota vode
Nemške Francoske
stopinje
stopinje
(°°dH)
(°°TH)
46-50
35-45
23-34
12-22
4-11
<4
81-90
61-80
41-60
21-40
8-20
<8
PPM
(delcev
na
milijon)
8,3-8,9
6,3-8,2
4,0-6,2
2,0-3,9
0,7-1,9
< 0,7
Polnjenje s posebno soljo za
pomivalne stroje
Uporabljajte samo posebno sol za
pomivalne stroje. Druge vrste soli,
predvsem jedilna sol, bi poškodovale ali
celo uničile mehčalec soli.
Posodo za sol napolnite tik pred
pomivanjem posode (in sicer pred
vklopom celotnega programa pomivanja,
ne samo izpiranja posode, ki jo imate
namen oprati naslednji dan). Tako delci
soli ali slana voda, ki se je morda polila
po stroju, ne bo ostala dlje časa v stroju.
To bi lahko povzročilo rjavenje.
7
Polnjenje posode za sol:
1. Odprite vrata stroja, izvlecite spodnjo
košaro in odvijte pokrovček posode za
sol.
2. V posodo za sol vlijte približno 1 liter
vode, dokler posoda ni polna (to je
potrebno samo pred prvo uporabo
stroja).
3. S pomočjo
priloženega lijaka
v pomivalni stroj
vsujte posebno
sol za pomivalne
stroje, dokler
posoda ni polna.
Po vsakem polnjenju predalčka za tekočino
za lesk se prepričajte, da ste pokrovček
dobro zaprli.
Razlito tekočino za lesk obrišite, da
preprečite pretirano penjenje pri
naslednjem pomivanju.
Uporabljajte samo tekočino za lesk, ki je
namenjena pomivanju v stroju. V predalček
nikoli ne vlivajte drugih tekočin (npr.
tekočega detergenta); pralni stroj bi se
poškodoval.
4. Namestite pokrovček; pred tem z navoja
in tesnila odstranite morebitna zrnca soli.
5. Trdno privijte pokrovček.
Občasno bo v posodo potrebno dodati sol.
Na to vas opozori opozorilna lučka na
upravljalni plošči, ki se osvetli, ko v stroju
zmanjka soli.
Opozorilna lučka lahko ostane osvetljena
še 2 do 6 ur po dodajanju soli v stroj, če je
pomivalni stroj vklopljen, če pa uporabljate
težko topno sol, še dlje. Na delovanje stroja
to ne vpliva.
Med vsipanjem soli v stroj bo iz predala za
sol tekla voda; to je normalno.
Nastavljanje dozatorja tekočine za lesk
Če ugotovite, da rezultati pomivanja niso
najboljši, spremenite nastavitev
šeststopenjskega dozatorja. Na voljo imate
6 stopenj; 1 stopnja je najnižja, 6 pa
najvišja. Tovarniško je nastavljena stopnja
4.
Postopoma višajte
količino odmerjene
tekočine za lesk, če
na posodi po
pomivanju ostanejo
kapljice vode ali
madeži od vodnega
kamna.
Če pa so na posodi po pomivanju lepljivi
beli madeži, stopnjo znižajte.
Ko okence (B)
postane svetlo,
dolijte tekočino za
lesk.
Tekočina za lesk
Tekočina za lesk se med zadnjim
izpiranjem samodejno odmeri, kar
zagotavlja temeljito izpiranje posode ter
prepreči nastajanje madežev med
sušenjem. Posoda za tekočino za lesk je na
notranji strani vrat: v njej je prostora za
približno 110 ml tekočine, kar zadostuje za
16 do 40 pomivanj, odvisno od nastavitve
dozatorja.
Polnjenje s tekočino za lesk
1. Odprite predalček za tekočino za lesk
tako, da pritisnete na jeziček (A).
2. Napolnite predalček s tekočino za lesk
do oznake »max«.
8
Vsakodnevna uporaba
Prav vsa posoda žal ni primerna za pomivanje
v stroju. Predvsem so to:
• jedilni pribor z ročaji iz lesa, rogov,
porcelana in biserne matice
• plastika, ki ni odporna na toploto
• starejši jedilni pribor, pri izdelavi katerega
so uporabljena na temperaturo občutljiva
lepila
• predmeti (n.pr. jedilni pribor) s
prilepljenimi deli
• posoda iz kositra in bakra
• svinčevo kristalno steklo
• jekleni noži, ki so podvrženi rjavenju
• lesene deske in krožniki
• predmeti, izdelani iz sintetičnih vlaken.
Večina sodobne posode je primerna za
pomivanje v stroju, seveda pa je vedno
nekaj izjem. V določenih primerih bi se
lahko zaradi pomivanja v stroju posoda
poškodovala, zato vedno upoštevajte
navodila proizvajalca.
• Lončeno posodo pomivajte v stroju le, če
proizvajalec to izrecno dovoljuje.
• Nekatere vrste poslikav lahko zaradi
pogostega pomivanja v stroju zbledijo,
če so bile poslikave nanešene na
glazuro.
• Predmeti iz srebra in aluminija se med
pomivanjem v stroju pogosto obarvajo.
• Različni ostanki hrane, kot n.pr. beljak,
rumenjak, gorčica... povzročijo obarvanje
ali madeže na srebru. Srebrno posodo in
jedilni pribor, ki jih nimate namena takoj
po obroku pomiti, vsekakor očistite
ostankov hrane in šele nato zložite v
pomivalni stroj.
• Nekatere vrste steklovine po večkratnem
pomivanju v pomivalnem stroju
postanejo motne.
Pred vsakim pomivanjem:
• Preverite, če je potrebno dodati sol za
pomivalne stroje ali tekočino za lesk.
• Zložite posodo in jedilni pribor v
pomivalni stroj.
• Odmerite ustrezno količino detergenta.
• Izberite ustrezni program pomivanja.
• Vklopite pomivalni stroj.
Gobic, kuhinjskih krp in drugih
predmetov, ki vsrkajo vodo, ne smete
pomivati v pomivalnem stroju.
• Pred zlaganjem posode v stroj:
- odstranite večje ostanke hrane;
- namočite posodo, v katerih so ostanki
prižgane hrane.
• Pri zlaganju posode in jedilnega pribora
v stroj pazite:
- da posoda ali jedilni pribor ne ovirajo
vrtenja razpršilca;
- da je posoda z vboklinami (npr.
skodelice, kozarci, sklede…) obrnjena z
vboklo stranjo navzdol, tako da se voda
ne more zbirati v vboklinah.
- Krožniki in jedilni pribor se ne smejo
dotikati ali prekrivati, saj bi to
onemogočilo dostop vode.
- Kozarci naj se ne dotikajo med sabo, da
se ne bi okrušili.
- Majhne predmetov (npr. pokrovčke)
postavite v košarico za jedilni pribor.
Ko kupujete novo posodo, krožnike ali
jedilni pribor, se prepričajte, da so primerni
za pomivanje v stroju.
9
Kako pravilno zložite posodo v pomivalni stroj
Odprite vrata stroja, potegnite ven košari
in posodo zložite, kakor je to prikazano na
sliki.
Zgornja košara
Na zgornjo košaro zložite manjše krožnike
in krožničke (do 24 cm premera), skledice,
skodelice in kozarce.
Posodo zložite
tako, da bo imela
voda dostop do
vseh površin. Če
v zgornjo košaro
zložite krožnike,
naj bodo ti
nagnjeni naprej.
Kozarce s peclji
lahko obesite na
nosilec za
skodelice.Lahke
predmete
(plastične sklede
ipd.) zložite na
zgornjo košaro
tako, da se ne
bodo mogli
premikati.
Višje predmete lahko zložite v zgornjo
košaro, če dvignete nosilec za skodelice
(npr. plastične sklede); zložiti jih morate
tako, da se ne morejo premikati.
Spodnja košara
Kozice, lonce, pokrove, krožnike, sklede
za solato in jedilni pribor zložite v spodnjo
košaro.
Večje kose zložite ob robu košare; pri tem
pazite, da se bo razpršilec lahko
neovirano vrtel.
Košarica za jedilni pribor
Ostri noži, obrnjeni s konico navzgor,
so nevarni! Pazite, kako rokujete z
ostrimi predmeti!
Dolge in/ali ostre predmete, n.pr. nože,
zložite v vodoravnem položaju na zgornjo
košaro. Pri jemanju takih predmetov iz
stroja bodite previdni.
Predno zaprete vrata stroja, se
prepričajte, da se lahko razpršilca
neovirano vrtita.
Jedilni pribor zložite v košarico za jedilni
pribor z ročaji navzdol. Če so ročaji ozki in
zdrsnejo skozi mrežo in ovirajo vrtenje
razpršilca, jedilni pribor postavite v
košarico z ročaji navzgor. Pazite, da pribor
ni zložen preblizu skupaj; porazdelite ga
tako, da bo imela voda prost dostop do
vsakega kosa. Umazani deli vilic in žlic naj
se ne dotikajo med seboj.
Priporočamo uporabo priloženega vložka,
v katerega zložite jedilni pribor, če velikost
to dovoljuje.
Nastavljanje višine zgornje
košare
Če želite pomiti zelo velike krožnike, lahko
spremenite položaj zgornje košare.
Zgornja
košara v
zgornjem
položaju
Zgornja
košara v
spodnjem
položaju
10
Največja višina posode v
spodnji košari/zgornji košari
20 cm
31 cm
24 cm
27 cm
začetni položaj.
Košaro dvignete tako, da
Ko je zgornja košara v zgornjem položaju,
lahko vanjo zložite krožnike do 20 cm
premera, rešetke za skodelice pa ne
boste mogli dvigniti.
1. premaknete
omejevala (A)
zgornje košare
navzven in
potegnete košaro
iz stroja;
2. ponovno
namestite košaro
v stroj v višjem
položaju in spet
namestite
omejevala (A) v
Ko ste zložili posodo v stroj, zaprite
vrata; odprta vrata lahko povzročijo
nezgodo.
Uporaba detergenta
Uporabljajte samo tiste detergente, ki so namenjeni pomivanju v stroju.
Odmerite samo predpisano količino detergenta in tako pomagajte ohraniti čisto
okolje.
Upoštevajte navodila proizvajalca detergenta, ki so natisnjeni na embalaži. Ta se odmeri v
stroj pri glavni fazi pomivanja.
Polnjenje stroja z detergentom
1. Pokrovček predalčka za detergent je
zaprt – pritisnite na jeziček za odpiranje
(1) in pokrovček se bo odprl.
2. V predelek (2) odmerite ustrezno
količino detergenta; na predalčku so
oznake:
20 = pribl. 20 ml detergenta
30 = pribl. 30 ml detergenta
3. Če ste izbrali program s predpranjem,
potrebno količino detergenta (5/10 g)
odmerite v predelek 3.
4. Zaprite pokrovček, da se zaskoči.
11
Različne vrste detergentov
Nekaj koristnih nasvetov
Če uporabljate kombinirano sredstvo »3 v
1«, nastavite najnižjo možno stopnjo
mehčalca vode.
Ko pa želite znova uporabljati običajen
detergent:
1. napolnite predal za sol in za tekočino
za lesk;
2. nastavite najvišjo možno stopnjo
mehčalca vode in vklopite program
pomivanja s praznim strojem,
3. nato pa nastavite ustrezno stopnjo
mehčalca vode glede na trdoto vode
na vašem območju.
Detergenti v tabletah
Nekateri proizvajalci nudijo detergente v
tabletah, ki se pa topijo različno hitro in
nekateri zato niso primerni za uporabo pri
kratkih programih pomivanja (brez
predpranja). Če uporabljate detergent v
tabletah, kadar je to le mogoče, izberite
program daljšega trajanja.
Tablet ne postavljajte v kad
pomivalnega stroja ali v košarico za jedilni
pribor; rezultat pomivanja bo slabši.
Položite jo v predalček za detergent.
Koncentrirani detergenti
Na osnovi njihove kemične sestave lahko
detergente za pomivalne stroje razdelimo
na dve osnovni skupini:
• konvencionalni alkalni detergenti z
jedkimi sestavinami in
• nizko-alkalni praški z naravnimi encimi.
Programi pomivanja pri 50°C so posebej
prilagojeni lastnostim encimov in
zagotavljajo optimalno učinkovanje pri
razkrajanju nečistoč.
Ob uporabi nizko-alkalnih praškov in
programu pomivanja pri 50°C boste
dosegli enako dobre rezultate kot pri
pomivanju z običajnimi detergenti pri
65°C. Ker se različne vrste detergentov
med seboj razlikujejo, pri odmerjanju
ustrezne količine vedno upoštevajte
navodila proizvajalcev pralnih sredstev.
Kombinirani detergenti
Če uporabljate detergent, ki že vsebuje
sredstvo za lesk, ga odmerite v predalček
za detergent.
Uporaba kombiniranega sredstva
»3 v 1«
Gre za tablete, ki združujejo funkcijo
detergenta, tekočine za lesk in soli.
1. Pred uporabo tega proizvoda najprej
preverite trdoto vode in se prepričajte,
če je ustrezna za pomivanje s takimi
tabletami.
2. Upoštevajte navodila proizvajalca.
3. Če pri prvi uporabi takih tablet naletite
na težave, se posvetujte s strokovnjaki
proizvajalca detergenta.
12
Programi pomivanja
Program
*Normal
65°°C s
predpranjem
*Eco 50°°C
Normal 65°°C
brez
predpranja
** Quick
wash
65°°C A 30'
Izpiranje
(pomivanje
pozneje)
Vrsta in
stopnja
umazanosti
posode
Običajno
umazana
posoda –
keramika,
jedilni
pribor
Začetni
položaj
stikala za
izbiranje
programov
Opis programa
Predpranje s hladno
vodo
Glavno pomivanje pri
65°C
2-x izpiranje s hladno
vodo
1-x izpiranje z vročo
vodo
Sušenje
Običajno
Predpranje s hladno
A
umazana
vodo
+
posoda,
Glavno pomivanje pri
pritisniti 50°C
keramika
na tipko 1-x izpiranje s hladno
in jedilni
pribor
50°°C vodo
1-x izpiranje z vročo
vodo
Sušenje
Običajno/
Glavno pomivanje pri
B
manj
65°C
umazana
2-x izpiranje s hladno
posoda –
vodo
keramika,
1-x izpiranje z vročo
jedilni
vodo
pribor ipd.
Sušenje
Pravkar
Glavno pomivanje pri
C
uporabljen
65°C
a posoda –
1-x izpiranje z vročo
skodelice,
vodo
krožnički
ipd.
Vsa
1-x izpiranje s hladno
D
posoda,
vodo
delno poln
(preprečuje, da bi se
stroj
ostanki hrane zasušili
(pomivanje
na posodi).
pozneje)
(***Poraba)
Trajanje
Energija
(min)
(kWh)
Voda
(l)
A
115125
1,1-1,2
15-16
110120
0,75-0,8
13-15
95-110
1,1-1,2
13-15
35-40
0,9-1,0
9-10
12
0,1
10
* Testni program po EN 50242 (gl. Nasveti za testiranje). Ta program je namenjen
pomivanju z detergenti z encimi in omogoča doseganje enakih rezultatov kot pri pomivanju
pri 65°C z običajnimi detergenti, ob manjši porabi energije. Da bi dosegli enake rezultate
pri pomivanju pri nižjih temperaturah, je pomivanje in sušenje trajata dlje časa.
**Ta program je namenjen pomivanju posode takoj po obroku (ko se nečistoča še ni
zasušila). Ta program je namenjen hitremu pomivanju posode, ki jo je štiričlanska družina
uporabila npr. za zajtrk ali večerjo in ki jo želite takoj spet uporabiti.
*** Vrednosti so le orientacijske; dejanske vrednosti so odvisne od tlaka in temperature
pritekajoče vode in od nihanj v električnem omrežju.
Pomivanje v stroju
7. Praznjenje stroja
1. Zložite posodo v stroj. Prepričajte se,
da je pravilno zložena in da se
razpršilca neovirano vrtita.
Počakajte nekaj minut in šele nato poberite
posodo iz stroja, ker bo tako posoda bolj
hladna in bolje se bo osušila. Vroča posoda
je bolj občutljiva na udarce. Začnite prazniti
najprej spodnjo košaro, da kapljice s
posode v zgornji košari ne bi padale na
posodo spodaj.
Priporočamo, da po končanem
pomivanju izklopite stroj iz električnega
omrežja in zaprete pipo za vodo.
2. Odprite pipo za vodo.
4. Izbiranje in zagon programa
Pri tem stroju je stikalo za izbiranje
programov na vrhu vrat. Ko izbirate
program, morajo biti vrata odprta.
Obrnite stikalo za izbiranje programov na
desno ustrezno črko; ta se mora ujemati
z oznako na upravljalni plošči.
Če je potrebno, pritisnite na tipko za
pomivanje pri 50°C.
Zaprite vrata stroja.
Pritisnite na tipko za vklop/izklop;
kontrolna lučka delovanja se bo prižgala
in stroj bo začel pomivati.
5. Prekinitev programa pomivanja
Program pomivanja prekinite le, če je to
nujno potrebno.
Pozor!
Pri odpiranju vrat med fazo segrevanja
bodite previdni, da se ne opečete zaradi
vroče pare, ki bo uhajala iz stroja.
• Odprite vrata stroja; stroj se ustavi.
Zaprite vrata – stroj bo nadaljeval s
pomivanjem.
• Pritisnite na tipko za vklop/izklop.
Kontrolna lučka delovanja ugasne.
Znova pritisnite na tipko za vklop/izklop,
stroj nadaljuje tam, kjer ste ga prekinili.
6. Ko je posoda pomita
Stroj se bo samodejno ustavil. Kontrolna
lučka gori, dokler ne pritisnete na tipko za
vklop/izklop.
Pozor!
Pri odpiranju vrat takoj po končanem
pomivanju bodite previdni, da se ne
opečete zaradi vroče pare, ki bo uhajala iz
stroja.
14
Vzdrževanje in čiščenje pomivalnega stroja
Zunanje površine stroja in upravljalno
ploščo čistite z vlažno mehko krpo; če je
potrebno temeljitejše čiščenje,
uporabljajte samo blaga nevtralna čistila.
Uporaba grobih čistilnih sredstev ali čistil
in topil (aceton, trikloretilen...) ni
dovoljena.
Redno čistite tudi tesnila okoli vrat, okoli
pokrovčkov predalčkov za detergent in za
tekočino za lesk.
Priporočamo, da približno vsake 3 mesece
vklopite prazen stroj na programu za
pomivanje pri 65°C; pri tem dodajte
običajno količino detergenta.
4. Primite za ročaj z luknjo na
grobem/finem filtru (A/B) in ga
potegnite iz mikrofiltra (C).
5. Temeljito očistite vse filtre pod curkom
tekoče vode.
6. Iz stroja vzemite filtrirno ploščo (D) in
jo temeljito z obeh strani očistite pod
tekočo vodo.
Čiščenje filtrov
Občasno preverite in po potrebi očistite
filtre. Umazani filtri poslabšajo rezultat
pomivanja.
1. Odprite vrata stroja in odstranite
spodnjo košaro.
2. Sklop filtrov pomivalnega stroja tvorijo
grobi/fini filter (A/B), mikrofilter (C) in
filtrirna plošča (D).
Nekateri modeli pa so opremljeni samo
z grobim filtrom (A), mikrofiltrom (C) in
filtrirno ploščo (D).
Filtre odstranite iz stroja s pomočjo
ročice mikrofiltra.
7. Očiščeno filtrirno ploščo namestite
nazaj v stroj.
8. Sestavite grobi/fini filter in mikrofilter;
stisnite ju skupaj.
9. Namestite sklop filtrov nazaj v za to
predvideno odprtino in obrnite ročaj do
konca na desno. Prepričajte se, da
filtrirna plošča ne sega čez rob kadi.
.
Uporaba pomivalnega stroja brez filtrov
ni dovoljena.
Če so filtri nepravilno nameščeni,
pomivanje ni učinkovito. Čisti filtri so
bistvenega pomena za učinkovito in
brezhibno delovanje stroja.
NIKOLI ne
snemajte zgornjega
razpršilca! Če se
šobe morda
zamašijo, nečistočo
odstranite s pomočjo
npr. zobotrebca.
3. Zavrtite ročico za pribl. ¼ obrata in
dvignite filtre iz stroja.
15
Stroj naj ne stoji v prostoru, kjer se
temperatura spusti pod 0°C. Če pa se
temu ne morete izogniti, izpraznite stroj,
zaprite vrata stroja, odvijte cev za dovod
vode s pipe in jo izpraznite.
Če stroja dlje časa ne boste
uporabljali
Če stroja daljše obdobje ne boste
uporabljali, vam svetujemo, da:
1. Izklopite stroj iz električnega omrežja in
zaprete pipo za vodo;
2. napolnite predalček za tekočino za
lesk;
3. pustite vrata stroja na stežaj odprta, da
preprečite nastajanje neprijetnega
vonja;
4. očistite notranjost stroja.
Premikanje pomivalnega stroja
Če morate stroj preseliti drugam:
1. Izklopite stroj iz električnega
omrežja.
2. Zaprite pipo za vodo.
3. Odklopite dovodno in odvodno cev.
4. Stroj odmaknite skupaj s cevmi.
Pazite, da stroja med prenašanjem ne
bi preveč nagibali.
Če se temperature spustijo pod
ledišče
Če stroj ne deluje brezhibno
V določenih primerih nepravilno delovanje stroja ni posledica okvare in lahko nepravilnost
sami odpravite, ne da bi se obrnili na pooblaščeni servis. Zato najprej s pomočjo spodnje
razpredelnice poskušajte sami odpraviti nepravilnost.
Nepravilnost
Voda ne priteka v
stroj.
Voda ne odteka iz
stroja.
Stroj ne začne
pomivati.
Med fazo pomivanja
je slišati žvižgajoči
zvok.
Možen razlog
• Pipa za vodo je zamašena.
• Pipa za vodo je zaprta.
• Filter (če je nameščen v dovodni
cevi) je zamašen.
• Dovodna cev za vodo ni pravilno
nameščena, ali pa je priščipnjena
ali zapognjena.
• Sifon je zamašen.
Rešitev
• Očistite jo.
• Odprite pipo.
• Očistite ga.
•
•
•
•
•
Odvodna cev za vodo ni pravilno
nameščena, ali pa je priščipnjena
ali zapognjena.
Vrata stroja niso dobro zaprta.
Vtikač ni v vtičnici.
Varovalka je pregorela.
Morda je vzrok v detergentu.
Žvižgajoči zvok ne pomeni
okvare.
•
Pravilno jo namestite.
•
Očistite ga.
•
Pravilno jo namestite.
•
•
•
•
Zaprite vrata.
Potisnite vtikač v vtičnico.
Zamenjajte varovalko.
Zamenjajte vrsto
detergenta.
Ko odpravite nepravilnost, znova pritisnite na tipko za vklop/izklop. Stroj bo program
nadaljeval, kjer je bil prekinjen. Če pa vam ne uspe odpraviti nepravilnosti, poiščite pomoč
pri najbližjem pooblaščenem servisu.
16
Če rezultati pomivanja niso zadovoljivi:
Posoda ni dobro pomita.
• Morda ste izbrali program, ki ni ustrezal stopnji umazanosti in vrsti posode.
• Morda ste posodo nepravilno zložili v pomivalni stroj, tako da voda ni imela dostopa do
vseh površin. Košare ne smejo biti preveč napolnjene!
• Morda so filtri umazani ali pa jih po čiščenju niste potisnili v pravilen položaj.
• Morda ste uporabili premalo detergenta, ali neustrezen detergent.
• Če na posodi opazite sledi kotlovca, morda v pomivalnem stroju ni več posebne soli za
pomivalne stroje ali pa je mehčalec nastavljen na neustrezno stopnjo.
• Je odvodna cev pravilno priključena?
Posoda ni suha in se ne sveti.
• Ste uporabili ustrezno tekočino za lesk?
• Morda je v pomivalnem stroju premalo tekočine za lesk?
Na kozarcih in drugi posodi so madeži, mlečne lise ali barvaste lise.
• Pri zadnjem izpiranju se v pomivalni stroj dozira preveč tekočine za lesk. Nastavite
doziranje manjše količine.
Na kozarcih in drugi posodi so madeži od vodnih kapljic.
• Pri zadnjem izpiranju se v pomivalni stroj dozira premalo tekočine za lesk. Nastavite
doziranje večje količine.
• Morda je vzrok detergent. Poskusite pomivati z drugim detergentom.
Če vam s pomočjo teh nasvetov ni uspelo
odpraviti nepravilnosti, se obrnite na
pooblaščeni servis, pri tem pa navedite tudi
model in serijsko številko vašega stroja. Ti
podatki so navedeni na tablici z oznakami,
ki je na desni strani vrat pomivalnega stroja
(glej sliko).
Servisiranje in rezervni deli
Pomivalni stroj smejo servisirati samo
strokovnjaki pooblaščenega servisa, pri
tem pa je nujna uporaba originalnih
rezervnih delov. Nikoli ne poskušajte
sami popraviti stroja. Nestrokovna
popravila pomenijo veliko tveganje in
lahko povzročijo poškodbe oseb ali še
hujšo okvaro stroja. Vedno se obrnite na
pooblaščeni servis.
Vztrajajte pri uporabi originalnih
rezervnih delov.
17
Nasveti za testiranje:
Pred testiranjem po določilih EN 60704 je potrebno stroj napolniti s soljo ter tekočino za
lesk; testni program je naveden v Tabeli programov
Pred testiranjem po določilih EN 50242 je potrebno stroj napolniti s soljo ter tekočino za
lesk; testni program je naveden v Tabeli programov
Količina:
Priporočena nastavitev selektorja za
tekočino za lesk:
Priporočena količina detergenta:
V zgornji košari (krožnički
brez skled)
standardnih pogrinjkov
Stopnja 4 (Tip III)
5 g + 20 g (Tip B)
V spodnji košari
V zgornji košari (več skled)
Proizvajalec si pridržuje pravico do
sprememb brez predhodnega
obvestila in do tiskarskih napak.
V košarici za jedilni pribor
Skupina Electrolux je v svetovnem merilu največji proizvajalec električnih in plinskih gospodinjskih
aparatov, aparatov za čiščenje in uporabo na prostem. Vsako leto je prodanih več kot 55 milijonov
proizvodov Skupine Electrolux (kot so hladilniki, štedilniki, pralni stroji, sesalniki, motorne žage in
vrtne kosilnice) v vrednosti približno 14 milijard ameriških dolarjev v več kot 150 državah širom po svetu.
Electrolux Ljubljana d.o.o.
Tržaška 132, p.p. 72, 1000 Ljubljana; tel.: 01/2425-733, fax: 01/2425-735;
http://www.electrolux.si
18
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising