Zanussi | DA 4352 | User manual | ZANUSSI DA 4352 User Manual

ZANUSSI DA 4352 User Manual
ZANUSSI
Pomivalni stroj
DA 4352
NAVODILA ZA UPORABO
1
VSEBINA
Navodila za uporabnika
Navodila za namestitev in
priklop
Pomembna navodila za
varno uporabo
3
Opis pomivalnega stroja
4
Upravljalna plošča
4
Navodila za namestitev in priklop
Uravnavanje stroja
Priklop dovodne cevi
Priklop odvodne cevi
Varnostni sistem Aqualock
Priklop na električno omrežje
Vgradnja pod kuhinjski pult
Pred uporabo
Nastavljanje mehčalca vode
Tekočina za lesk
5
5
7
Uporaba pomivalnega stroja
Zlaganje posode v stroj
Nastavljanje višine zgornje košare
Uporaba detergenta
8
8
9
10
Nekaj koristnih nasvetov
11
Programi pomivanja
12
Pomivanje v stroju
13
Vzdrževanje in čiščenje
14
Če stroj ne deluje brezhibno
15
Nasveti za testiranje
16
Tehnični podatki
16
17
17
17
18
18
18
19
Legenda opozorilnih simbolov
V knjižici boste opazili naslednje oznake, ki vas bodo opozarjali na posamezne teme:
Navodila za varnost uporabnikov
1.2.3.
Navodila za uporabo stroja
Koristni nasveti
Ekološki nasveti
2
Pomembna navodila za varno uporabo
To knjižico z navodili za uporabo varno shranite, tako da vam bo vedno pri roki. Če
pomivalni stroj prodate ali podarite, ali pa se preselite in pustite stroj v starem stanovanju,
poskrbite, da bo novi lastnik dobil tudi to knjižico ter se tako seznanil z delovanjem stroja in
navodili za varno uporabo.
Ta navodila so podana zaradi varnosti uporabnikov. Pred namestitvijo in prvo uporabo
stroja jih pozorno preberite.
Namestitev
• Ko ste posodo zložili v stroj ali jo pobrali iz
stroja, zaprite vrata, saj lahko odprta vrata
povzročijo nezgodo.
• Nikoli ne sedajte ali ne stopajte na odprta
vrata pomivalnega stroja.
• Po uporabi stroj izklopite iz električnega
omrežja in zaprite pipo za vodo.
• Pri čiščenju tesnila na spodnjem delu vrat
in okoli tečajev bodite previdni, da se ne
urežete na ostrih kovinskih robovih.
• Popravila prepustite strokovnjakom
pooblaščenega servisa. Vztrajajte pri
uporabi originalnih rezervnih delov.
• Nikoli ne poskušajte sami odpraviti okvare.
Nestrokovna popravila pomenijo veliko
tveganje in lahko povzročijo škodo ali
poškodbe oseb. Vedno se obrnite na
strokovnjake pooblaščenega servisa in
vztrajajte pri uporabi originalnih rezervnih
delov.
• Pomivalni stroj je težak. Pri premikanju
bodite previdni!
• Kakršnokoli spreminjanje značilnosti
pomivalnega stroja pomeni veliko tveganje!
• Prepričajte se, da pomivalni stroj ne stoji na
električnem kablu.
• Vsa dela, ki so potrebna pri priključitvi na
električno omrežje, prepustite za to
usposobljenim strokovnjakom.
• Vsa dela, ki so potrebna pri priključitvi na
vodovodno omrežje, prepustite za to
usposobljenim strokovnjakom.
Varnost otrok
• Pomivalni stroj smejo uporabljati le odrasli.
Otrokom ne smete dovoliti, da pritiskajo na
tipke ali da se igrajo s strojem.
• Pazite, da deli embalaže ne pridejo v roke
otrokom.
• Detergente shranjujte na varnem mestu,
izven dosega otrok.
Ohranjanje čistega okolja
Med uporabo
,
• Materiale, ki so označeni s simbolom
je mogoče reciklirati.
• Seveda bo to mogoče le, če jih boste
odpeljali na ustrezen odpad ali odvrgli v
ustrezne kontejnerje. Obrnite se na lokalno
zbirališče odpadkov!
• Ko želite zavreči svoj odsluženi aparat,
odrežite električni kabel čim bližje ohišju in
onesposobite mehanizem za zapiranje vrat.
Tako boste preprečili, da bi se otroci med
igro zaprli vanj.
• Odsluženi aparat odpeljite na ustrezno
zbirališče odpadkov.
• Pomivalni stroj je namenjen pomivanju
posode v gospodinjstvih. Posodo, ki je bilo
v stiku z bencinom, barvo, jeklenimi ali
železnimi ostružki ali s korozivnimi, kislimi
ali alkalnimi kemikalijami, ne smete
pomivati v stroju.
• Med delovanjem stroja ne smete vrat stroja
nikoli odpreti. Vedno stroj najprej izklopite,
šele nato odprite vrata.
• Uporabljajte samo detergente, ki so
namenjeni pomivanju v stroju.
• Ostri in/ali koničasti predmeti, postavljeni v
stroj v pokončnem položaju, so lahko
nevarni. Take predmete položite na zgornjo
košaro v vodoravnem položaju.
3
Opis pomivalnega stroja
1. Nastavljanje mehčalca vode
2. Omejevala zgornje košare
3. Posoda za sol
4. Predalček za detergent
5. Predalček za tekočino za lesk
6. Upravljalna plošča
7. Filtri
8. Spodnji razpršilec
9. Zgornji razpršilec
10.Tablica s podatki
11.Zgornja košara
12.Distančnika
13.Delovna površina
Upravljalna plošča
1. Kontrolna lučka delovanja
2. Tipka za vklop in izklop
Predpranje/izpiranje posode, ki je
nimate namena pomiti isti dan
Pomivanje
izpiranje s hladno vodo
izpiranje z vročo vodo
sušenje
3. Tipka 50°°
4. Opozorilna lučka za sol
5. Ročaj vrat
6. Pokazatelj programov
7. Legenda programov
Med pomivanjem se gumb za izbiranje
programov obrača in tako opozarja na fazo
programa, ki trenutno poteka.
8. Oznaka na upravljalni plošči
9. Gumb za izbiranje programov
4
Nastavitev mehčalca vode
Pred uporabo
Preden prvič uporabite svoj novi pomivalni
stroj, se prepričajte:
1. da je stroj pravilno in v skladu z navodili
priklopljen na električno in vodovodno
omrežje;
2. odstranite vso embalažo iz notranjosti
stroja;
3. nastavite mehčalec vode;
4. vlijte 1 liter vode v posodo za sol in jo
napolnite s soljo;
5. napolnite posodo za tekočino za lesk.
Nastavljanje mehčalca vode
Nastavitev stroja
Pomivalni stroj je opremljen z mehčalcem, ki
iz vode, ki priteče iz vodovodne napeljave,
odstranjuje minerale in soli, saj bi ti zmanjšali
učinkovitost delovanja stroja.
Čim višja je vsebnost teh snovi v vodi, tem
trša je voda.
Trdoto vode označujemo po različnih
lestvicah, n.pr. v nemških ali francoskih
stopinjah ali v številu delcev na milijon (PPM).
Mehčalec vode mora biti nastavljen glede na
trdoto vode na vašem področju. Pozanimajte
se, kakšna je vaša voda, da boste lahko
mehčalec vode pravilno nastavili.
Tovarniško je mehčalec vode nastavljen na
stopnjo 2.
Če ta stopnja zaradi drugačne trdote vode na
vašem območju ni ustrezna, morate stopnjo
spremeniti.
Stopnja
1
2
3
4
5
Francoske
stopinje (°°TH)
Trdota vode
Nemške
stopinje
(°°dH)
0-8
9-20
21-40
41-70
71-90
0- 4
5-11
12-22
23-39
40-50
Če je vaša voda stopnje 1, je mehka in
uporaba soli ni potrebna. V tem
primeru nastavite mehčalec vode na 1,
uporaba soli pa ni potrebna.
Opozorilna lučka za sol na upravljalni
plošči bo v tem primeru osvetljena
vedno, ko bo stroj vklopljen (pri
modelih, ki so opremljeni z opozorilno
lučko za sol).
PPM (delcev na
milijon)
0-80
81-200
201-400
401-700
701-900
5
Potrebno
dodati sol
NE
DA
DA
DA
DA
Nastavitev
mehčalca
+
+
Nastavitev
stroja
A
B
NE
NE
NE
DA
DA
1
1
1
2
2
Polnjenje s posebno soljo za
pomivalne stroje
Uporabljajte samo posebno sol za
pomivalne stroje. Druge vrste soli,
predvsem jedilna sol, bi
poškodovale mehčalec soli.
Posodo za sol napolnite tik pred
pomivanjem posode (in sicer pred
vklopom celotnega programa
pomivanja, ne samo izpiranja
posode, ki jo imate namen oprati
naslednji dan). Tako delci soli ali
slana voda, ki se je morda polila po
stroju, ne bo ostala dlje časa v
stroju. To bi lahko povzročilo
rjavenje.
1. Odvijte pokrovček posode za sol.
Občasno bo potrebno dodati sol v posodo za
sol. Odvisno od modela vas bo na to, da je
zmanjkalo soli, opozoril eden od spodaj
opisanih indikatorjev:
2. Vlijte 1 liter vode v posodo za sol (to je
potrebno storiti samo pred prvim
polnjenjem s soljo).
A) Na sredini pokrovčka posode za sol je
prozorno okence. Ko je v posodi dovolj
soli, je skozi okence dobro viden zelen
plovec. Ko pa se sol porabi in jo je
potrebno dodati, je zeleni plovec komaj še
opazen.
3. S pomočjo priloženega lija napolnite
posodo s soljo.
B) Opozorilna lučka za sol na upravljalni
plošči se osvetli, ko soli zmanjka.
Če bo stroj vklopljen, bo ostala
opozorilna lučka za sol na komandni
plošči prižgana še nekaj časa po
dodajanju soli (2 do 6 ur); če
uporabljate sol, ki se počasi topi, pa
še dlje. Na delovanje stroja to ne bo
vplivalo.
4. Odstranite zrnca soli iz navoja in s tesnila.
C) Če vaš stroj ni opremljen z indikatorjem, ki
opozarja, da je potrebno dodati sol,
upoštevajte, da je potrebno dodati sol po
pribl. 50 pomivanjih (če je mehčalec vode
nastavljen na stopnjo 3).
Med dodajanjem soli voda teče iz posode za
sol; to je normalno.
5. Dobro privijte pokrovček.
6
Tekočina za lesk
Tekočina za lesk se med zadnjim izpiranjem
samodejno odmeri, kar zagotavlja temeljito
izpiranje posode ter prepreči nastajanje
madežev med sušenjem. Posoda za tekočino
za lesk je na notranji strani vrat: v njej je
prostora za približno 110 ml tekočine, kar
zadostuje za 16 do 40 pomivanj, odvisno od
nastavitve dozatorja.
Polnjenje s tekočino za lesk:
1. Odprite predalček za tekočino za lesk tako,
da zavrtite pokrovček (A) v smeri, nasprotni
vrtenju urinega kazalca.
2. Vlivajte v predalček tekočino za lesk, dokler
ni poln. Okence na predalčku (B) bo
potemnelo.
3. Ko postane okence na predalčku (B)
ponovno svetlo, je potrebno doliti tekočino
za lesk.
(Samo modeli z opozorilno lučko za
tekočino za lesk na upravljalni plošči)
Ko se osvetli opozorilna lučka za tekočino za
lesk, je potrebno doliti tekočino za lesk.
Po vsakem polnjenju predalčka za tekočino
za lesk se prepričajte, da ste pokrovček
dobro zaprli.
Pazite, da ne bi pomotoma v predalček za
tekočino za lesk vlili tekoči detergent za
pomivanje posode.
Tekočino za lesk, ki se vam je med dolivanjem
morda polila, obrišite z vpojno krpo, da se
med pomivanjem v stroju ne bi tvorilo preveč
pene.
Nastavljanje dozatorja tekočine za lesk
Če ugotovite, da rezultati pomivanja niso
najboljši, spremenite nastavitev
šeststopenjskega dozatorja (C). Na voljo
imate 6 stopenj; 1 stopnja je najnižja, 6 pa
najvišja.
Postopoma višajte količino odmerjene
tekočine za lesk, če na posodi po pomivanju
ostanejo kapljice vode ali madeži od vodnega
kamna.
Če pa so na posodi po pomivanju lepljivi beli
madeži, stopnjo znižajte.
7
Uporaba pomivalnega stroja
Kako pravilno zložite posodo v
pomivalni stroj
Preden zložite posodo v stroj, očistite večje
ostanke hrane, da se med pomivanjem ne bi
zamašila filtre, kar bi zmanjšalo učinkovitost
stroja.
Prepričajte se, da manjši kosi
posode ne morejo zdrsniti skozi
košari.
Spodnja košara
Kozice, lonce, pokrove, krožnike, sklede za
solato in jedilni pribor zložite v spodnjo
košaro.
Večje kose zložite ob robu košare; pri tem
pazite, da se bo razpršilec lahko neovirano
vrtel.
Košarica za jedilni pribor
Ostri noži, obrnjeni s konico
navzgor, so nevarni!
Dolge in/ali ostre predmete, npr.
nože, položite vodoravno na zgornjo
košaro.
Pazite, kako rokujete z ostrimi
predmeti!
Jedilni pribor zložite z ročaji navzdol v
košarico za jedilni pribor, ki jo lahko vzamete
iz stroja.
Če so ročaji ozki in zdrsnejo skozi mrežo in
ovirajo vrtenje razpršilca, jedilni pribor
postavite v košarico z ročaji navzgor.
Pazite, da pribor ni zložen preblizu skupaj;
porazdelite ga tako, da bo imela voda prost
dostop do vsakega kosa.
8
Zgornja košara
Na zgornjo košaro zložite manjše krožnike in
krožničke (do 24 cm premera), skledice,
skodelice in kozarce.
Posodo zložite tako, da bo imela voda dostop
do vseh površin.
Lahke predmete (plastične sklede ipd.) zložite
na zgornjo košaro tako, da se ne bodo mogli
premikati.
Preden zaprete vrata stroja se
prepričajte, da se lahko razpršilca
neovirano vrtita.
Nastavljanje višine zgornje košare
Če želite pomiti zelo velike krožnike (od 27 do
31 cm premera), jih zložite v spodnjo košaro
in dvignite zgornjo košaro v višji položaj.
Košaro dvignete tako, da
1. premaknete omejevala (A) zgornje košare
navzven in potegnete košaro iz stroja;
2. ponovno namestite košaro v stroj v višjem
položaju in spet potisnete omejevala (A) v
začetni položaj.
Ko je zgornja košara v zgornjem
položaju, lahko vanjo zložite
krožnike do 20 cm premera, rešetke
za skodelice pa ne boste mogli
dvigniti.
Ko ste zložili posodo v stroj, zaprite
vrata; odprta vrata lahko povzročijo
nezgodo.
9
Uporaba detergenta
Uporabljajte samo tiste detergente,
ki so namenjeni pomivanju v stroju.
Polnjenje stroja z detergentom:
1. Odprite pokrovček predalčka za detergent
(potegnite za zapah D).
2. Odmerite ustrezno količino detergenta;
upoštevajte priporočene količine, ki so
navedene v Tabeli programov, pa tudi
navodila proizvajalcev, saj se učinkovitost
detergentov zelo razlikuje.
3. Vedno zaprite pokrovček.
4. Če ste izbrali program s predpranjem,
potrebno količino detergenta odmerite na
pokrovček.
Uporaba detergentov v obliki tablet:
1. Za vse programe: v predalček položite 1
tableto.
2. Vedno zaprite pokrovček.
3. Pri vseh programih s predpranjem: na
predalček položite še en košček tablete.
Če boste odmerili premalo
detergenta, posoda ne bo dobro
pomita, medtem ko prevelika
količina detergenta ne pomeni bolje
oprane posode, le več detergenta
boste porabili in brez potrebe
onesnaževali okolje.
Prevelika količina uporabljenega
detergenta pomeni nepotrebno
onesnaževanje okolja.
Kompaktni detergenti z
encimi
Ti kompaktni pralni praški so izdelani brez
snovi, ki so okolju škodljive; te so
nadomeščene z naravnimi encimi in drugimi
biološko razgradljivimi snovmi.
Encimi učinkovito razkrajajo nečistočo že pri
nizkih temperaturah (50°C).
To omogoča, da z izbiro programov BIO
dosežete enake rezultate kot pri pomivanju pri
temperaturi 65°C z običajnimi detergenti.
Ker se različne vrste detergentov med seboj
razlikujejo, pri odmerjanju ustrezne količine
vedno upoštevajte navodila proizvajalcev
pralnih sredstev.
10
Nekaj koristnih nasvetov
Posoda, ki ni primerna za
pomivanje v stroju
Za prihranek energije
Razen če proizvajalec tega izrecno ne
dovoljuje, spodaj navedena posoda ni
primerna za pomivanje v stroju:
Po vsakem obroku zložite posodo v stroj in
posodo pomijte šele, ko je stroj poln.
Če je potrebno, vklopite program za izpiranje
posode, ki jo imate namen pomiti šele
naslednji dan. Tako se nečistoča ne bo
zasušila na posodi.
• jedilni pribor z ročaji iz lesa ali roževine ali
s prilepljenimi ročaji;
• posoda iz brona;
• kozice z lesenimi ročaji;
• posoda iz aluminija;
• kristalno steklo;
• svinčevo steklo;
• plastična posoda;
• zelo dragocena starinska posoda ali
porcelan.
Izpiranje posode s tekočo vodo ni potrebno.
Če posoda ni zelo umazana, izberite
gospodarni program pomivanja; upoštevajte
navodila, ki so podana v razpredelnici v
nadaljevanju.
Poslikava lahko pri pomivanju v stroju obledi.
Kako doseči najboljše rezultate
Kristalno steklo in plastične predmete pomijte
na roko, če proizvajalec izrecno ne dovoljuje
pomivanje v stroju.
Preden zložite posodo v stroj, odstranite večje
ostanke hrane in namočite zelo umazane
lonce in kozice.
Določena vrsta stekla po večkratnem
pomivanju v stroju postane motna.
Kozice, sklede, skodelice in kozarce zložite
tako, da bo lahko voda odtekala iz vdolbin.
Zaradi kemične reakcije, ki bi lahko nastopila
med srebrnim jedilnim priborom in priborom iz
nerjavečega jekla, pomivajte srebrni jedilni
pribor ločeno, saj bi lahko potemnel.
Posoda naj se med seboj čim manj dotika.
Posoda iz železa ali litega železa bi lahko
med pomivanjem zarjavela ter povzročila
madeže na drugi posodi.
Aluminij zaradi pomivanja v stroju pogosto
počrni, na bakreni, kositrni in medeninasti
površini pa se pojavijo madeži.
Če niste prepričani, če je vaša
posoda primerna za pomivanje v
stroju, se posvetujte s
proizvajalcem posode.
Ko kupujete novo posodo, se
prepričajte, da je pomivanje v
stroju dovoljeno.
11
Programi pomivanja
Program
Običajno pri
65°°C s
predpranjem
*BIO pri 50°°C
S
predpranjem
Običajno pri
65°°C
Brez
predpranja
Stopnja
umazanosti
posode
Običajno
umazana
posoda keramika,
jedilni pribor,
lonci, kozice
Običajno
umazana
posoda keramika,
jedilni pribor,
lonci, kozice
Manj
umazana
posoda,
keramika in
jedilni pribor
BIO pri 50°°C
Brez
predpranja
Manj
umazana
posoda,
krožnički in
skodelice ipd.
Izpiranje
(pomivanje
pozneje) ¼
Vsa posoda.
Delno poln
stroj
(pomivanje
pozneje)
Začetni
položaj
gumba
programatorja
A
Pritisni
tipko
Tipka za
vklop/izklop
Priporočena
količina
detergenta (g)
Pomivanje
20
5
50°°C
+
A
B
B
tipka za
vklop/izklop
Tipka za
vklop/izklop
50°°C
+
tipka za
vklop/izklop
C
Tipka za
vklop/izklop
20
25
25
-
5
-
-
-
* Program, testiran po standardu EN 50242 (glej nasvete za testiranje)
12
Opis programa
Predpranje
Predpranje s hladno vodo
Glavno pomivanje pri 65°C
1-x izpiranje s hladno vodo
1-x izpiranje z vročo vodo
Sušenje
Predpranje s hladno vodo
Glavno pomivanje pri 50°C
1-x izpiranje s hladno vodo
1-x izpiranje z vročo vodo
Sušenje
Glavno pomivanje pri 65°C
1-x izpiranje s hladno vodo
1-x izpiranje z vročo vodo
Sušenje
Glavno pomivanje pri 50°C
1-x izpiranje s hladno vodo
1-x izpiranje z vročo vodo
Sušenje
1 izpiranje s hladno vodo
(prepreči, da bi se ostanki
hrane zasušili na posodi)
Pomivanje v stroju
1. Prepričajte se, da so filtri čisti.
9. Ko je program pomivanja zaključen
2. Prepričajte se, da je v stroju dovolj
soli in tekočine za lesk.
10. Izklopite pomivalni stroj.
Prepričajte se, da so filtri čisti in pravilno
nameščeni (glej poglavje Vzdrževanje in
čiščenje).
Stroj se bo samodejno ustavil.
Kontrolna lučka delovanja bo ostala prižgana,
dokler stroja ne izklopite s pritiskom na tipko za
vklop/izklop.
Pritisnite na tipko za vklop/izklop; kontrolna
lučka bo ugasnila. Odprite vrata stroja.
Počakajte nekaj minut, šele nato poberite
posodo iz stroja. Tako se bo posoda nekoliko
ohladila in bolje posušila.
Najprej izpraznite spodnjo košaro, nato pa
zgornjo. Tako kapljice iz zgornje košare ne
bodo padale na posodo v spodnji košari.
3. Zložite posodo v stroj.
S posode očistite večje ostanke.
Potegnite spodnjo košaro iz stroja in zložite
vanjo lonce, kozice, krožnike in jedilni
pribor.
Potegnite zgornjo košaro iz stroja in vanjo
zložite krožničke, kozarce, skodelice...
Potisnite košaro nazaj v stroj.
Priporočamo, da po končanem
pomivanju izklopite stroj iz
električnega omrežja in zaprete
pipo za vodo.
4. Prepričajte se, da se razpršilca
neovirano vrtita.
5. Odmerite ustrezno količino
detergenta.
Na splošno odpiranje vrat med
delovanjem stroja ni priporočljivo.
Če pa vrata kljub temu odprete,
vgrajena varnostna naprava
zagotavlja, da se bo stroj izklopil.
Odmerite količino, ki je potrebna za izbrani
program (glej razpredelnico na prejšnji
strani).
Zaprite pokrovček predalčka za detergent.
Pozor!
Če vrata stroja odprete med fazo
segrevanja ali takoj po končanem
programu, bodite previdni, saj
lahko iz stroja uhaja vroča para.
6. Izberite ustrezen program.
Gumb za izbiranje programov obrnite v smeri
vrtenja urinega kazalca, dokler se črka
izbranega programa točno ne ujema z oznako
na upravljalni plošči.
Če je potrebno, izberite temperaturo, pri kateri
naj poteka glavno pomivanje – upoštevajte
navodila v razpredelnici na prejšnji strani.
7. Zaprite vrata pomivalnega stroja.
8. Vklopite stroj.
Pritisnite na tipko za vklop/izklop.
Prižgala se bo kontrolna lučka in stroj bo začel
pomivati.
Kadarkoli želite prekiniti trenutno potekajoči
program pomivanja, ponovno pritisnite na isto
tipko.
13
Vzdrževanje in čiščenje pomivalnega stroja
Čiščenje notranjosti
Z vlažno krpo redno čistite tesnila okoli vrat,
okoli pokrovčkov predalčkov za detergent in za
tekočino za lesk.
Priporočamo, da približno na 3 mesece prazen
stroj vklopite na programu za pomivanje pri
65°C; odmerite običajno količino detergenta.
Čiščenje filtrov
Filtri na dnu pomivalnega stroja so v veliki meri
samočistilni. Kljub temu pa jih je potrebno
občasno preveriti in po potrebi očistiti. Umazani
filtri poslabšajo rezultat pomivanja.
1. Odprite vrata stroja in odstranite spodnjo
košaro.
2. Sklop filtrov pomivalnega stroja tvorijo
grobi/fini filter, mikrofilter in filtrirna plošča.
Filtre odstranite iz stroja s pomočjo ročice
mikrofiltra.
3. Zavrtite ročico za pribl. ¼ obrata in dvignite
filtre iz stroja.
4. Primite za ročaj z luknjo na grobem/finem
filtru (A-1/2) (B-1) in ga potegnite iz
mikrofiltra /A-3) (B-2).
5. Temeljito očistite vse filtre pod curkom
tekoče vode.
6. Iz stroja vzemite filtrirno ploščo (A-4) (B-3)
in jo temeljito z obeh strani očistite pod
tekočo vodo.
7. Očiščeno filtrirno ploščo namestite nazaj v
stroj.
8. Sestavite grobi/fini filter in mikrofilter;
stisnite ju skupaj.
9. Namestite sklop filtrov nazaj v za to
predvideno odprtino in obrnite ročaj do
konca na desno. Prepričajte se, da filtrirna
plošča ne sega čez rob kadi.
.
Uporaba pomivalnega stroja brez
filtrov ni dovoljena.
Če sta filtra nepravilno nameščena,
pomivanje ni učinkovito. Čista filtra
sta bistvenega pomena za
učinkovito in brezhibno delovanje
stroja.
Če stroja dlje časa ne boste
uporabljali
Če stroja daljše obdobje ne boste uporabljali,
vam svetujemo, da:
1. Izklopite stroj iz električnega omrežja in
zaprete pipo za vodo;
2. napolnite predalček za tekočino za lesk;
3. pustite vrata stroja na stežaj odprta, da
preprečite nastajanje neprijetnega vonja;
4. očistite notranjost stroja.
Če se temperature spustijo pod
ledišče
Stroj naj ne stoji v prostoru, kjer se temperatura
spusti pod 0°C. Če pa se temu ne morete
izogniti, izpraznite stroj, zaprite vrata stroja,
odvijte cev za dovod vode s pipe in jo
izpraznite.
Čiščenje ohišja
Zunanje površine stroja in komandno ploščo
čistite z mokro krpo; če je potrebno temeljitejše
čiščenje, uporabljajte samo blaga nevtralna
čistila. Uporaba grobih čistilnih sredstev ali čistil
in topil (aceton, trikloretilen...) ni dovoljena.
Premikanje pomivalnega stroja
Če morate stroj prenesti drugam (npr. pri
selitvi):
1. Izklopite stroj iz električnega omrežja.
2. Zaprite pipo za vodo.
3. Odklopite dovodno in odvodno cev.
4. Stroj odmaknite skupaj s cevmi.
Pazite, da stroja med prenašanjem ne bi
preveč nagibali.
14
Če stroj ne deluje brezhibno
V določenih primerih nepravilno delovanje stroja ni posledica okvare in lahko nepravilnost sami
odpravite, ne da bi se obrnili na pooblaščeni servis. Zato najprej s pomočjo spodnje razpredelnice
poskušajte sami odpraviti nepravilnost.
Problem
Stroj se ne vklopi.
V stroj ne doteka voda.
Filtri so zamašena.
Razpršilca se ne vrtita.
Voda ne odteka iz
pomivalnega stroja.
Stroj je hrupen.
Vrata se težko zaprejo.
Na posodi so vidne sledi
vodnega kamna ali bela
obloga.
Posoda ni suha.
Posoda je slabo oprana.
Rešitev
• Vrata niso dobro zaprta.
• Vtikač ni v vtičnici.
• Pregorela je varovalka.
• Ni električnega toka.
• Prepričajte se, da je pipa za vodo odprta.
• Prepričajte se, da ni zmanjkalo vode.
• Morda je dovodna cev zapognjena ali ukrivljena. Pravilno namestite
cev.
• Morda je dovodna cev zamašena. Zaprite pipo za vodo in očistite
filter.
• Očistite filtre (glej navodila za vzdrževanje in čiščenje).
• Prepričajte se, da ste posodo pravilno zložili v košari.
• Morda je odvodna cev zavita ali zapognjena. Pravilno jo namestite.
• Morda je odtok zamašen. Odmašite odtok.
• Podaljšek odvodne cevi je nepravilno nameščen. Upoštevajte
navodila za priklop odvodne cevi.
• Na koncu odvodne cevi ni odduška.
• Posamezni kosi med pomivanjem tolčejo en ob drugega (glej
navodilo o pravilnem zlaganju posode v stroj).
• Razpršilca tolčeta ob posodo.
• Pomivalni stroj ni v vodoravnem položaju, ali pa je nepravilno
vgrajen.
• Prepričajte se, da je v stroju dovolj soli in da je pokrovček posode za
sol pravilno zaprt.
• Prepričajte se, da je nastavljena ustrezna stopnja mehčalca vode.
• Zmanjkalo je tekočine za lesk, ali pa ni izbrana ustrezna stopnja.
• Košari sta bili prepolni.
• Posoda ni bila pravilno zložena v stroj.
• Razpršilca se nista vrtela.
• Razpršilca sta zamašena.
• Filtri so umazani.
• Filtri niso bila pravilno nameščeni.
• Uporabili ste premalo detergenta ali neustrezen detergent.
• Uporabili ste star detergent oz. detergent, ki se je že strdil.
• Pokrovček posode za sol ni bil dobro privit.
• Izbrali ste napačen (premalo učinkovit) program pomivanja.
Pozor!
Pomivalni stroj smejo servisirati samo
strokovnjaki pooblaščenega servisa, pri tem
pa je nujna uporaba originalnih rezervnih
delov. Nikoli ne poskušajte sami popraviti
stroja. Nestrokovna popravila pomenijo
veliko tveganje in lahko povzročijo
poškodbe oseb ali še hujšo okvaro stroja.
Vedno se obrnite na pooblaščeni servis.
Vztrajajte pri uporabi originalnih
nadomestnih delov.
Če vam s pomočjo teh nasvetov ni uspelo
odpraviti nepravilnosti, se obrnite na
pooblaščeni servis, pri tem pa navedite tudi
model, številko proizvoda in serijsko številko
vašega stroja. Ti podatki so navedeni na tablici
z oznakami, ki je na desni strani vrat
pomivalnega stroja.
15
Nasveti za testiranje:
Pred testiranjem je potrebno stroj napolniti s soljo ter tekočino za lesk.
Testni standard:
Program:
Količina:
Priporočena nastavitev selektorja za tekočino za
lesk:
Priporočena količina detergenta:
EN50242
BIO 50°C s predpranjem
8 standardnih pogrinjkov
4
20 g v predalček
5 g na pokrovček predalčka za detergent
V zgornji košari
V spodnji košari
Tehnični podatki
Dimenzije
Električni priključek
Moč motorja med pomivanjem
Moč grelca
Skupna moč
Tlak vode
Širina
Višina z delovno površino
Višina brez delovne površine
Največja globina
Globina pri odprtih vratih
Napetost
najmanj
največ
Priklop na hladno ali toplo vodo
Zmogljivost
16
45 cm
85 cm
82 cm
63,5 cm
115,9 cm
230 V – 50 Hz
200 W
2100 W
2300 W
50 kPa (0,5 bar)
800 kPa (8 bar)
največ 60°C
8 pogrinjkov
Navodila za namestitev in priklop
Vsa dela na električni napeljavi, ki
so potrebna za priklop stroja,
prepustite za to usposobljeni
osebi.
Vsa dela na vodovodni napeljavi, ki
so potrebna za priklop stroja,
prepustite za to usposobljeni
osebi.
Pred namestitvijo pomivalnega stroja
odstranite vso embalažo.
Če je le mogoče, postavite pomivalni stroj čim
bližje pipi za vodo in odprtini za odtok vode.
Uravnavanje stroja
Dobro zapiranje vrat in tesnenje je odvisno
predvsem od uravnanosti stroja, ki mora stati
povsem vodoravno.
Le v tem primeru se vrata ne bodo zadevala ob
distančnike na obeh straneh.
Če se vrata ne zapirajo pravilno, s pomočjo
nastavljivih nog uravnajte položaj stroja, dokler
ne stoji povsem vodoravno.
Priklop dovodne cevi
Stroj lahko priklopite na toplo (do 60°C) ali
hladno vodo.
Priporočamo, da stroj priklopite na hladno vodo.
Če je stroj priklopljen na toplo vodo, pomivanje
ni vedno učinkovito, predvsem pri zelo umazani
posodi, kajti čas pomivanja je precej krajši.
Tlak vode mora biti v dovoljenih mejah,
navedenih v tehničnih podatkih.
Pozanimajte se pri lokalnem vodovodu, kakšen
je tlak vode na vašem področju.
Dovodno cev na vašem pomivalnem stroju
lahko poljubno usmerite, odvisno od mesta
priklopa.
Matica mora biti pravilno nameščena, da
zagotavlja vodotesnost.
Cev naj ne bo zapognjena ali zvita, ker bi to
upočasnilo dotekanje vode.
Če stroj priklopite na novo vodovodno omrežje
ali na pipo, ki dlje časa ni bila v uporabi, pred
priklopom dovodne cevi pustite vodo nekaj
minut teči. Tako bo iz cevi iztekla morebitna
nečistoča, kar bo preprečilo zamašitev filtra na
dovodni cevi za vodo.
Samo za cevi, ki so opremljene s filtrom:
Ne pozabite vstaviti filtra (A)!
17
Priklop odvodne cevi
Varnostni sistem
Konec odvodne cevi lahko napeljete na več
načinov:
1. v odtočni sifon lijaka; če je potrebno, ga
pritrdite s spojko;
Dovodna cev
Dovodna cev za vodo
ima visoko tlačno
odpornost. Vzdrži tlak do 6000 kPa (60 bar), je
torej 6-krat bolj vzdržljiva od običajnih cevi.
Zaradi še večje varnosti je dovodna cev pred
morebitnimi poškodbami zaščitena s posebnim
plaščem.
Če pride do poškodbe notranjega dela dovodne
cevi, se voda v cevi obarva modro. Modra
barva je vidna skozi poseben prozorni del
ovoja.
Če opazite, da se je del dovodne cevi obarval
modro, zaprite pipo za vodo in pokličite
pooblaščeni servis.
je
Dovodna cev za vodo
opremljena s posebnim varovalom, ki
onemogoča, da bi se spoj slučajno zrahljal.
Cev snamete tako, da pritisnete na jeziček (B)
in zavrtite pritrjevalni obroček (A) v smeri
nasprotni vrtenju urinega kazalca.
Pozor!
Vaš novi pomivalni stroj je opremljen
z varnostno napravo, ki onemogoča
vračanje umazane vode nazaj v stroj.
Če je pipa pomivalnega korita
opremljena z nepovratnim ventilom,
bi ta lahko preprečil pravilno
odtekanje vode iz stroja, zato
priporočamo, da ga za to
usposobljeni strokovnjak odstrani.
2. čez rob pomivalnega korita, pri tem pa
uporabite ukrivljeno plastično vodilo (če je
priloženo);
3. na odtok, opremljen z odduškom, z notranjim
premerom vsaj 4 cm.
Odvodna cev mora biti priklopljena na odtok v
višini med 30 cm (najmanj) in 100 cm (največ)
od dna pomivalnega stroja.
Odvodno cev lahko priklopite na desni ali na
levi strani stroja.
Prepričajte se, da odvodna cev ni zapognjena
ali zavita, ker bi to lahko preprečilo ali
upočasnilo odtekanje vode.
Če je potreben podaljšek, ta ne sme biti daljši
od 2 m, njegov notranji premer pa ne sme biti
manjši od premera stroju priložene odvodne
cevi.
Tudi notranji premer priključkov, uporabljenih za
priklop odvodne cevi na odtok, ne sme biti
manjši od premera stroju priložene cevi.
Priklop na električno omrežje
Preden priključite pomivalni stroj na električno
omrežje, se prepričajte:
1. da napetost ustreza vrednosti, navedeni v
tehničnih podatkih;
2. da lahko števec, varovalke, celotna
napeljava in vtičnica prenesejo dodatno
obremenitev.
Vtikač se mora vtičnici prilegati brez
adaptorjev. Če je potrebno, naj strokovnjak
zamenja vtičnico.
Predpisi zahtevajo, da je pomivalni
stroj ozemljen.
Proizvajalec ne prevzema
odgovornosti za škodo ali poškodbe,
ki bi bile posledica neupoštevanja teh
navodil o varnosti.
18
Vgradnja pod kuhinjski pult
(delovni pult ali pomivalno korito)
Če s stroja snamete delovno površino, ga
lahko namestite pod kuhinjski pult. Seveda pa
morajo biti mere niše ustrezne (glej sliko).
Postopek:
- Snemite delovno površino s stroja
tako, da odvijete vijaka, jo potegnete
naprej in iz zarez ter jo dvignete.
Ko ste s pomočjo nastavljivih nog prilagodili
višino stroja, ga potisnite v nišo. Pri tem
pazite, da ne bi poškodovali ali zapognili cevi
za odvod in dovod vode.
Aparat je izdelan skladno s predpisi EEC:
- 73/23 z dne 19.2.73 (Predpisi o nizki napetosti) in poznejšimi dopolnili;
- 89/336 z dne 3.5.89 (Predpis o elektromagnetni kompatibilnosti) in poznejšimi dopolnili.
Proizvajalec si pridržuje pravico do sprememb in tiskarskih napak.
Skupina Electrolux je v svetovnem merilu največji proizvajalec električnih in plinskih gospodinjskih
aparatov, aparatov za čiščenje in uporabo na prostem. Vsako leto je prodanih več kot 55 milijonov
proizvodov Skupine Electrolux (kot so hladilniki, štedilniki, pralni stroji, sesalniki, motorne žage in
vrtne kosilnice) v vrednosti približno 14 milijard ameriških dolarjev v več kot 150 državah širom po
svetu.
Electrolux Ljubljana d.o.o.
Tržaška 132, p.p. 72, 1000 Ljubljana
tel.: 01/2425-732, fax: 01/2425-735
http://www.electrolux.si
19
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising