ATAG VA4011DT Handleiding
gebruiksaanwijzing
afwasautomaat
mode d’emploi
lave-vaisselle
Bedienungsanleitung
Geschirrspüler
instructions for use
dishwasher
VA4011DT
deel 2: voor gebruik
partie 2: pour usance
Teil 2: für Gebrauch
part 2: for use
Programma-overzicht
Programma
Mate van
verontreiniging en
soort belading
Voorspoelen
Servies dat u pas
later gaat afwassen.
Intensief
70°C
Sterk verontreinigd.
Servies, bestek,
pannen.
Normaal
65°C
Normaal
verontreinigd.
Servies, bestek,
pannen.
*
Bio 50°C
Normaal
verontreinigd.
Servies, bestek.
**
Licht verontreinigd.
Kort Programma Servies, bestek.
50°C
*
Toetsen
indrukken
Aanbevolen hoeveelheid Programma
beschrijving
afwasmiddel
Afwassen
+
Aan/Uit
+
Aan/Uit
+
Aan/Uit
/
15 g
15 g
Voorspoelen
/
1 x koud spoelen
(om te voorkomen
dat voedsel-resten
zich vastzetten.
10 g
Warm voorspoelen
70°C afwassen
2 x koud spoelen
1 x warm spoelen
Turbo drogen
10 g
Lauw voorspoelen
65°C afwassen
1 x koud spoelen
1 x warm spoelen
Turbo drogen
Koud voorspoelen
50°C afwassen
1 x koud spoelen
1 x warm spoelen
Turbo drogen
+
Aan/Uit
20 g
5g
+
Aan/Uit
25 g
/
50°C afwassen
1 x koud spoelen
1 x warm spoelen
Testnorm programma EN 50242. (Zie "Toelichtingen voor testinstituten").
** Dit is een bijzonder programma bedoeld om binnen korte tijd een volle lading, bestaande uit borden, glazen
en nauwelijks bevuild serviesgoed (met uitzondering van pannen) te spoelen waardoor het apparaat weer
snel opnieuw kan worden gebruikt. Aangezien het om een kortprogramma gaat, wordt er niet heet
gedroogd.
2
Inhoud
Programma-overzicht
2
Beschrijving van het apparaat
3
Het bedieningspaneel
4
Zo gaat u te werk
5
Beladen van de korven
Gebruik van de onderste korf
Gebruik van het bestekmandje
Gebruik van de bovenste korf
Regeling hoogte bovenste korf
6
6
6
7
7
Beschrijving van het apparaat
1
9
2
8
3
7
4
6
5
IN97
1. Vergrendeling bovenste korf
7. Zeven
3. Schroefdop van zoutreservoir
8. Onderste sproeiarm
2. Bovenste sproeiarm
9. Bovenste korf
4. Afwasmiddelbakje
5. Bedieningspaneel
6. Glansmiddelreservoir
3
Het bedieningspaneel
De bedieningselementen van dit onzichtbaar in te
bouwen apparaat zijn geplaatst op de bovenkant van
de deur. Om een programma in te stellen, moet u de
deur iets openen.
Onderbroken "alarmsignaal"
De afwasmachine is voorzien van een
alarmsysteem dat storingen en defecten meldt
door middel van een geluidssignalen.
1.
Aan/uit toets
2.
Lampje zout bijvullen
3.
Lampje glansmiddel bijvullen
Als u de geluidssignalen wilt uitschakelen, druk
dan de programmatoetsen "Intensief 70°" en
"Normaal 65°" tegelijk in. Na 3 seconden hoort u
een onderbroken geluidssignaal dat betekent dat de
geluidssignalen zijn uitgeschakeld.
4.
Programmakeuze-toetsen
5.
Controlelampje Aan/uit
Als u de geluidssignalen wilt inschakelen, druk
dan de programmatoetsen "Intensief 70°" en
"Normaal 65°" tegelijk in. Na 3 seconden hoort u
een onderbroken geluidssignaal dat betekent dat de
geluidssignalen weer zijn ingeschakeld.
Geluidssignalen
De afwasmachine geeft de belangrijkste
gebeurtenissen aan met de volgende
geluidssignalen.
U kunt de zoemer in- of uitschakelen wanneer er
geen afwasprogramma bezig is en uw keuze blijft in
het geheugen van de afwasmachine bewaard, ook
wanneer deze wordt uitgeschakeld.
Kort geluidssignaal betekent "opdracht
geaccepteerd"
Druk op een willekeurige knop: een kort signaal
laat u horen dat de machine de opdracht heeft
ontvangen.
Lang geluidssignaal betekent "uitvoering
programma"
Een lang geluidssignaal, een seconde lang,
slechts hoorbaar wanneer u de deur van de
afwasmachine dichtdoet, betekent dat het
programma start.
Onderbroken geluidssignaal betekent "einde
programma"
Een onderbroken geluidssignaal, vijf seconden
lang, betekent dat het programma klaar is.
4
Zo gaat u te werk
1.
Controleer of de zeven schoon
zijn
8.
Draai de kraan open.
Sluit de machinedeur.
Een geluidssignaal geeft aan dat het
programma is gestart en het controlelampje
van het gekozen programma brandt nu
onafgebroken.
Verzeker u revan dat de zeven schoon en
goed geplaatst zijn.
2.
Starten
Druk op de Aan/uit-toets
Het controlelampje "Aan/uit" gaat branden.
9.
3.
Controleer of zout en
glansmiddel aanwezig zijn
Die maschine stopt automatisch.
Een geluidssignaal geeft aan dat het
programma klaar is, het controlelampje
"Aan/uit" knippert en het controlelampje van
het beëindigde programma gaat uit.
Open de deur en schakel de afwasmachine uit
door op de Aan/uit toets te drukken.
Op het bedieningspaneel branden de leds
"zout bijvullen" en "glansmiddel bijvullen" bij
gebrek aan zout respectievelijk glansmiddel.
4.
Vullen van de korven
Wacht een paar minuten, want het servies is
zeer heet. Bovendien is het droogresultaat
beter als u de deur niet direct opent.
Verwijder grove resten uit schalen en borden.
Trek de onderste korf naar voren en plaats
daarin pannen, schalen, grote borden en
bestek.
Trek de bovenste korf naar voren en plaats
daarin kleine borden, schotetjes, kopjes en
glazen.
Schuif de korven terug in de machine.
5.
6.
Om te voorkomen dat druppels uit de
bovenste korf op serviesgoed in de onderste
korf vallen, adviseren wij om eerst de
onderste korf naar buiten te trekken en leeg te
maken.
10. Annuleren van een
programma
Controleer of beide
sproeiarmen vrij kunnen
draaien
Als u de deur nog niet gesloten heeft kunt u
het programma veranderen door
eenvoudigweg op de toets van het nieuwe
programma te drukken.
Een programma dat al gestart is kunt u
annuleren door de deur te openen en dan de
toets van het gestarte programma ingedrukt te
houden totdat het bijbehorende
controlelampje uitgaat. Het programma is nu
geannuleerd en u kunt er opnieuw een kiezen.
Afwasmiddel doseren
Strooi of giet afwasmiddel in het
afwasmiddelbakje.
Sluit het dekseltje.
7.
Machine is klaar
Programma kiezen
Druk op de toets van het gewenste
afwasprogramma. Het controlelampje van het
gekozen programma begint te knipperen.
Het is af te raden om de deur te openen als
de machine in werking is. Gebeurt dat
toch, dan zal een veiligheidsschakelaar
ervoor zorgen dat de machine direct stopt.
Voorzichtig!
Als u de deur direct na beëindiging van
een programma opent, kan er hete stoom
naar buiten komen.
5
Beladen van de korven
Trek de korven naar buiten om ze te beladen.
Vóór het plaatsen in de korven moet het serviesgoed
ontdaan worden van grove resten, zoals botjes,
graten, tandenstokers, groente- en vleesresten en
fruitschillen.
Daarmee voorkomt u het verstoppen van de zeven en
bevordert u een optimale reiniging.
Was in de machine geen kleine voorwerpen
af die makkelijk door de korf kunnen vallen.
UI61
Gebruik van de onderste korf
In de onderste korf kunt u pannen, deksels, borden,
schalen en bestek kwijt. Plaats ze naar het voorbeeld
in de afbeeldingen. Dienschalen en grote deksels zo
veel mogelijk aan de rand van de korf plaatsen en er
op toezien dat de bovenste sproeiarm niet belemmerd
kan worden.
UI24
Gebruik van het bestekmandje
Messen met een lang lemmet die rechtop
staan kunnen gevaarlijk zijn.
Plaats daarom lange en/of scherpe messen
e.d. horizontaal in de bovenste korf.
Pas op bij vullen en leeghalen van de
machine.
Bestek in het speciale bestekmandje, met de grepen
naar beneden. Is een greep zo dun dat hij door het
mandje heen steekt, dan dat bestek met de greep
naar boven plaatsen.
UI10
Lepels zoveel mogelijk tussen ander bestek in
plaatsen, om te voorkomen dat ze aan elkaar kleven.
Was zilver bestek niet tegelijkertijd met andere
metalen.
Om het afwasresultat te verbeteren, raden wij aan de
meegeleverde bestekverdeler(s) te gebruiken als de
vorm en afmetingen van het bestek dat toestaan.
UI76
6
Gebruik van de bovenste korf
De bovenste korf is hoofdzakelijk bedoeld voor kopjes,
schoteltjes, dessertbordjes, kleine borden (max. 24 cm
diameter) en glazen.
Glazen met lange steel kunnen in het hoge gedeelte
opgehangen worden.
Plaats servies zodanig op en onder de opklapbare
kopjesrekken, dat het water overal bij kan.
Het linker kopjesrek kan worden opgeklapt waardoor
bijvoorbeeld glazen met lange steel kunnen worden
ingeruimd.
US69
Probeer, vóór u de machine inschakelt, of
beide sproeiarmen vrij kunnen ronddraaien.
Regeling hoogte bovenste korf
Mocht u erg grote borden willen afwassen (diameter
tussen 27-31 cm), dan kunt u deze in de onderste korf
plaatsen, nadat u de bovenste korf hoger geplaatst
heeft.
A
Ga als volgt te werk:
- open de knippen (A) aan de voorkant van de
bovenste korf en haal de korf eruit. Schuif de korf op
grotere hoogte in de machine en doe de knippen (A)
dicht.
RC01
U kunt in de bovenste korf nu geen borden
meer plaatsen die een diameter van meer
dan 20 cm hebben. Het kopjesrekje is tevens
onbruikbaar.
Sluit de deur nadat u de machine hebt
beladen. Een open deur kan gevaarlijk zijn.
7
Nederland Home Product Service (ATAG)
Postbus 249
6920 AE DUIVEN
tel: 0900 - 5550001
fax: 026 - 8821444
Postbus 1033 • 6920 BA Duiven • Nederland
152978 26/2
België
ATAG België NV
9420 Erpe-Mere
tel: 053 - 806208
fax: 053 - 806057
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising