Electrolux ESF614 User manual

Electrolux ESF614 User manual
Mudel ESF 614
NÕUDEPESUMASIN ESF 614
Kasutusjuhend
1
Sisukord
Paigaldajale
Kasutajale
Üldised juhised ja hoiatused
3
Nõudepesumasina kirjeldus
4
Juhtpaneel
4
Enne nõudepesumasina kasutuselevõttu
Lubjafiltri reguleerimine
Loputusvahendi sisestamine
5
5
7
Nõudepesumasina kasutamine
Nõudepesumasina täitmine
Ülemise resti kõrguse reguleerimine
Nõudepesuvahendi kasutamine
8
8
9
10
Praktilisi nõuandeid
11
Nõudepesumasina kasutamise näide
13
Hooldus ja puhastamine
Seespidine puhastamine
Filtrite puhastamine
Välispidine puhastamine
Kui nõudepesumasinat pikemat aega ei
kasutata
Külmakahjustuste oht
Nõudepesumasina paigalt liigutamine
14
14
14
15
Kui nõudepesumasin ei tööta
Üleujutuste vältimine
16
16
Informatsiooni katseinstituutidele
Tehnilised andmed
17
17
Paigaldamine
Ühendamine veesüsteemi
Äravooluvooliku ühendamine
Ühendamine elektrivõrku
18
18
19
19
Paigaldamine mööblisse
Garantiitingimused
20
22
15
15
15
Tingmärkide tähendused
Käesolevas kasutusjuhendis oleme lugemise kergendamiseks kasutanud järgnevaid
tingmärke:
Turvalisuse juhendid
Järk-järgulised seletused
Praktilised nõuanded
Keskkonna-alane informatsioon
2
Üldised juhised ja hoiatused
On väga oluline, et hoiate käesoleva kasutusjuhendi alles ning tutvute sellega enne nõudepesumasina
kasutamist. Kui nõudepesumasina kellelegi müüte või kingite, andke kindlasti kaasa ka kasutusjuhend.
Samuti leiate kasutusjuhendist vajalikku informatsiooni, kui nõudepesumasina teise kohta tõstate või
ümber paigaldate.
Antud nõuanded on turvalisuse seisukohast väga olulised. Seetõttu peaksite need enne
nõudepesumasina paigaldamist ja kasutuselevõttu hoolikalt läbi lugema.
Paigaldamine
•
•
•
•
•
•
•
Nõudepesumasin on raske. Olge seetõttu selle
tõstmisel ettevaatlik .
Nõudepesumasina spetsifikatsioone on ohtlik
muuta või teisendada.
Nõudepesumasinat ei tohi paigaldada
elektrijuhtmete peale.
Nõudepesumasina elektrilised paigaldustööd
peab tegema volitatud paigaldaja või mõni
teine oma ala asjatundja.
Nõudepesumasinaga seotud tehnilisi töid võib
teostada ainult volitatud installeerija või mõni
teine oma ala asjatundja.
•
•
Keskkonna-alane informatsioon
Lapsed ja turvalisus
•
•
•
•
Nõudepesumasin on mõeldud kasutamiseks
täiskasvanuile. Ärge lubage lastel nuppe
vajutada ega muul moel nõudepesumasinaga
mängida.
Hoidke pakend väljaspool laste haardeulatust.
Hoidke kõiki nõudepesuvahendeid lastele
kättesaamatus kohas.
•
•
Nõudepesumasina kasutamine
•
•
•
•
•
Peale nõudepesumasina kasutamist lülitage
välja voolu- ja veeühendus.
Olge ettevaatlik ukse allosa ja uksehingede
tihendusliistude puhastamisel, kuna võite end
teravate äärte vastu vigastada.
Antud seadet võib parandada ainult volitatud
teenindaja.
Ärge mingil juhul proovige seadet ise
parandada. Ebaprofessionaalselt tehtud
parandustööd võivad kaasa tuua tõsiseid
häireid masina töös. Võtke ühendust oma
kohaliku teeninduskeskusega. Kasutage ainult
teeninduskeskuses müüdavaid
originaalvaruosi.
•
Esemeid, mis on määrdunud bensiini, värvi,
teras- ja rauaosakeste või teiste happeliste või
leeliseliste kemikaalidega, ei tohi
nõudepesumasinas pesta.
Mingil juhul ei tohi nõudepesumasina ust
avada masina töötamise ajal. Lülitage
nõudepesumasin enne ukse avamist alati
välja.
Kasutage ainult nõudepesumasinate jaoks
mõeldud nõudepesuvahendit.
Kui olete masina täitnud või peale pesemist
nõud välja tõstnud, sulgege uks, et see teile
jalgu ei jääks.
Ärge toetuge ega istuge nõudepesumasina
avatud uksele, kuna seade võib ümber minna.
3
tähisega märgistatud tooteid saab
taaskasutada.
Kui Teie nõudepesumasin on oma aja ära
teeninud ning muutunud kasutamiskõlbmatuks,
viige see kogumispunkti või kauplusse, kust
nõudepesumasina ostsite. Seal võetakse see
väikese tasu eest vastu.
Kui te ei soovi oma vana masinat enam
kasutada ning olete otsustanud selle ära
visata, eemaldage elektrijuhe ning murdke
ukselukk katki, et välistada ukse edaspidist
sulgumist.
Hoidke Eesti puhas – viige oma vana
nõudepesumasin vastavasse vastuvõtupunkti.
Nõudepesumasina kirjeldus
1.
Vee kareduse reguleerimine
2.
Vahemaa hoidjad
3.
Ülemise resti esisulgurid
4.
Erisoola hoidja
5.
Alumine loputusharu
6.
Nõudepesuvahendi hoidja
7.
Juhtpaneel
8.
Nõudepesumasina tüübi etikett
9.
Loputusvahendi hoidja
10. Suur filter
11. Keskfilter
12. Ülemine loputusharu
13. Ülemine rest
Juhtpaneel
1. Voolutuli
8.
2. Sisse/Välja lüliti
Programmi faasi indikaator pöörleb ning näitab
funktsiooni, mis parasjagu töötab. Funktsioone
tähistatakse järgnevalt:
3. 50° Bio-programmi nupp
4. Programmi valiku nupud
Eelpesu/ loputus ja stopp
5. Ukse käepide
Põhipesu
6. Programmi indikaator
7.
Programmi faasi indikaator
Külm loputus
Programmi valimine
Soe loputus
Kuivatamine
9.
4
Pesuprogrammide sümbolid
Enne nõudepesumasina kasutuselevõttu
Enne nõudepesumasina esmast kasutamist:
1. Kontrollige, et vee- ja elektriühendused
vastaksid kasutusjuhendis toodud nõuetele;
2. Eemaldage kogu pakend ka nõudepesumasina
seest;
3. Reguleerige lubjafilter;
4. Valage 1 liiter vett erisoola hoidjasse ning täitke
hoidja soolaga;
5. Täitke loputusvahendi hoidja;
6. Lülitage sisse programm “Loputus ja hoidmine”.
Vee karedusaste
Prantsuse Saksa
skaala
skaala
(°TH)
(°dH)
0-8
0-4
Lubjafiltri reguleerimine
PPM
(osakesed
miljoni kohta)
0-80
Vee
karedusaste
0
Erisoola
kasutamine
EI
9-20
5-11
81-200
1
JAH
21-40
12-22
201-400
2
JAH
Vee lubja- ja mineraalide sisaldus sõltub vee
algupärast. Lubi ja mineraalsoolad jätavad nõudele
ja nõudepesumasinale plekke.
41-60
23-34
401-600
3
JAH
61-80
35-45
601-800
4
JAH
Mida suurem on lubja ja soolade sisaldus vees,
seda karedam on vesi.
81-90
46-50
801-900
5
JAH
Vee karedust on võimalik kindlaks määrata
vastavate kraadide abil, näiteks Saksa või
Prantsuse kraadide abil või osakestena miljoni
kohta.
Kui teie kodupiirkonna vee
karedusaste on 0, on vesi väga pehme
ega vaja erisoola kasutamist.
Eeltoodud juhul võib lubjafiltri asetada
tasemele 1 ning erisoola mitte
kasutada.
Lubjafiltri saab reguleerida vastavalt vee
karedusastmele teie kodupiirkonnas. Võtke
ühendust kohaliku veevõrguga, et oma piirkonna
vee karedusaste kindlaks määrata.
Tehases reguleeritakse lubjafilter tasemele 2.
Kui antud tase ei vasta teie kodupiirkonna vee
karedusastmele, saab lubjafiltri reguleerida
sobivale tasemele.
Nii reguleerid veepehmendajat:
Keerake positsioonivalija nõudepesumasina
ülemises nurgas tasemele, mis vastab soovitatud
astmele. Kasutage kruvikeerajat.
5
Täitmine erisoolaga
Kasutage ainult nõudepesumasinatele
mõeldud erisoola.
Teist tüüpi erisoolades on suur
protsent muid aineid, mis võib
vähendada loputusvahendi mõju ning
kahjustada lubjafiltrit.
Ärge kunagi pange nõudepesumasina
erisoola sahtlisse teisi soolatüüpe
(näit. söögisoola) ega
nõudepesuvahendit.
Täitke erisoola sahtel vahetult enne
programmi käivitamist. See välistab
üle ääre loksunud soola ja vee
pikemaajalise settimise
nõudepesumasina põhjas. Viimane
võib põhjustada korrosiooni teket.
Täitmine:
1. Keerake ära erisoola hoidja kaas.
2. Täitke erisoola hoidja umbes 1 liitri veega
või kuni selle täitumiseni. (Viimane on
vajalik ainult nõudepesumasina esmasel
kasutamisel.)
3. Kasutage kaasasolevat lehtrit ning täitke
erisoola hoidja täielikult soolaga. Seejuures
võib vesi üle hoidja ääre voolata.
4. Keerake kaas uuesti kinni. Kontrollige, et
erisoola hoidja avausel ega ümbruses ei oleks
erisoola jääke.
5. Keerake kaas korralikult kinni. Kontrollige, et
alumine loputusharu saaks korralikult ringi käia.
Hoidja korgis on kontrollklaas, kust näeb erisoola
koguse taset. Kui hoidikus on erisoola, siis on näha
roheline märk. Kui erisool on otsa lõppemas
(olenevalt vee karedusastmest umbes pärast 30-50
pesukorda) roheline märk on täiesti kadunud. Kui
roheline märk hakkab muutuma häguseks, on aeg
lisada erisoola hoidjasse erisoola.
6
Loputusvahendi sisestamine
Loputusvahendi kasutamine tagab klaaside ja
teiste sööginõude särava puhtuse ja läike.
Loputusvahend lisatakse automaatselt viimasele
loputusveele. Loputusvahendi hoidja asub
nõudepesumasina ukse siseküljel ning mahutab
umbes 110 ml loputusvahendit. Sellest jätkub
vastavalt reguleeringule 16-40 pesukorraks.
Loputusvahendi sisestamine:
1. Loputusvahendi hoidja avaneb, kui keerate
selle kaant (A) vasakule.
2. Valage loputusvahendit hoidjasse kuni
indikaator (B), hoidja avause küljel on täielikult
loputusvahendiga täidetud ja muutub täiesti
tumedaks.
3. Kui indikaator (B) on heledaks muutunud on
aeg loputusvahendi hoidja uuesti
loputusvahendiga täita.
Keerake loputusvahendi hoidja kaas korralikult
kinni.
Ärge kunagi valage loputusvahendi hoidjasse
vedelat nõudepesuvahendit. Et vältida liiga ägedat
vahutamist esimesel pesukorral, tuleb väljapoole
loputusvahendi hoidjat sattunud loputusvahend ära
pühkida.
Loputusvahendi doseerimine
Loputusvahendi kogust saab reguleerida vastavalt
soovitud läiketugevusele.
Loputusvahendi kogust reguleeritakse valija abil,
mis asub loputusvahendi hoidja avause juures.
Loputusvahendi kogust saab reguleerida 6-le
erinevale astmele (C). (Minimaalne positsioon 1,
maksimaalne 6.)
Algpositsioon on reguleeritud astmele 3.
Kui nõudele jääb veepiiskade jälgi või lubjaplekke,
võib loputusvahendi kogust suurendada. Kui
kuivanud nõudele jäävad valged kleepjad triibud,
tuleb loputusvahendi kogust vähendada.
7
Nõudepesumasina kasutamine
Nõudepesumasina täitmine
Enne nõude masinasse asetamist on soovitav
eemaldada neilt suuremad toidujäägid, kuna
viimased võivad põhjustada filtrite ummistumist,
mis omakorda vähendab nõudepesumasina
efektiivsust.
Nõudepesumasinasse ei tohi asetada
väga väikeseid esemeid, mis võivad
läbi resti vahede kukkuda.
Kui soovite nõusid masinasse asetada, avage
nõudepesumasina uks ja tõmmake restid välja.
Alumise resti kasutamine
Alumine rest on mõeldud kastrulite, kaante,
taldrikute (läbimõõduga kuni 27 cm),
salatikausside, söögiriistade jms asetamiseks.
Suuremad toiduvalmistamise nõud ja kaaned tuleb
asetada resti äärtele, et ülemine loputusharu saaks
vabalt ringi käia.
Kaks tagumist taldrikuhoidjat saab kergesti alla
lasta, mis jätab rohkem ruumi pottidele, pannidele
ja kaussidele.
Taldrikuhoidjaid saab alla lasta nii:
-
Tõmmake hoidjat kergelt ülespoole ja asetage
alla. (Vt. pilti)
Kui soovite taldrikuhoidjad jälle üles asetada,
tõmmake need püstloodsesse asendisse.
8
Söögiriistade korv
Hoiatus!
Pikad noad, mis on asetatud püstloodis,
võivad olla ohtlikud. Pikad ja/või teravad
esemed, näiteks lõikenoad, võib asetada
ülemisele restile pikaliasendisse. Olge
ettevaatlik, kui asetate
nõudepesumasinasse või võtate sealt
välja teravaid esemeid, näiteks nuge.
Söögiriistad tuleb asetada väljavõetavasse
söögiriistade korvi teravad otsad allapoole.
Kui teravad otsad jäävad korvi vahedest välja ning
takistavad seega alumise loputusharu tööd, võib
teravad otsad asetada ka ülespidi.
Lusikad tuleb asetada läbisegi teiste
söögiriistadega, nii et nad üksteise sisse ei jääks.
Teelusikad võib asetada söögiriistade korvi
käepideme soonele.
Söögiriistade korvi võib asetada alumise resti
vasakule või paremale poolele.
Parima tulemuse saavutamiseks soovitame
kasutada kaasasolevat söögiriistade korvi.
(Arvestatud on söögiriistade suurusega.)
9
Ülemise resti kasutamine
Ülemine rest on mõeldud taldrikute
(magustoidutaldrikute , alustasside ja väikeste, kuni
24 cm läbimõõduga taldrikute asetamiseks), samuti
salatikausside, tasside ja klaaside jaoks.
Kõrge jalaga klaasid võib asetada jalg ülespoole
kõrgemale tassiriiulile.
Kui asetate taldrikud ülemisele restile peavad need
jääma ettepoole kaldu.
Kerged kööginõud (plastmasskausid jms) tuleb
asetada ülemisele restile ning jälgida, et nad pesu
ajal ei liiguks.
Enne nõudepesumasina ukse
sulgemist tuleb kontrollida, et
loputusharud saavad vabalt liikuda.
Ülemise resti kõrguse
reguleerimine
Kui pesete sageli suuri taldrikuid (diameetriga 27
kuni 31 cm), võite need asetada alumisele restile.
Ülemise resti saate natuke ülespoole tõsta.
Seda saate teha nii:
1. Eemaldage ülemise resti esisulgurid (A) ja
tõmmake rest välja.
2. Tõstke rest kõrgemale ja asetage esisulgurid
tagasi oma kohtadele.
Kui rest on ülemises asendis, võib
selles pestavate taldrikute suurim
läbimõõt olla 20 cm. Ka tassiriiuleid ei
tohi üles tõsta.
Kui olete nõudepesumasina täitnud,
sulgege uks, sest avatuna võib see
osutuda ohtlikuks, kui sinna otsa
komistate.
10
Nõudepesuvahendi kasutamine
Kasutage ainult nõudepesumasinatele
mõeldud nõudepesuvahendit.
Pulbrilise nõudepesuvahendi kasutamisel
lähtuge järgnevast:
1.
2.
3.
4.
Avage nõudepesuvahendi hoidja kaas
tõmmates lukuhaagist (D).
Valage kaane sisse nõudepesuvahendit.
Soovitame “Nõudepesu programmide” tabelis
toodud koguseid. (Jälgi “Nõudepesuaine
kogus” märgistust hoidjal).
Kui olete nõudepesuvahendi sisestanud,
sulgege hoidja kaas.
Kui programmis on eelpesu, lisage hoidj a
kaane süvendisse eelpesuks kasutatav kogus
nõudepesuvahendit. (Vaata “Nõudepesuaine
kogus” märgistust kaanel.)
Tableti kujul nõudepesuvahendi kasutamisel
toimi järgnevalt:
1.
2.
3.
Kõigi programmide puhul asetage
nõudepesuvahendi hoidjasse 1 terve tablett.
Sulgege nõudepesuvahendi hoidja kaas.
Kõigi eelpesuga programmide korral asetage
nõudepesuvahendi hoidja kaanele tükike
teisest tabletist.
Ebapiisav nõudepesuvahendi kogus
annab mitte rahuldava pesutulemuse.
Liiga suur nõudepesuvahendi kogus
seevastu ei paranda pesutulemust,
vaid on lihtsalt ebaökonoomne.
Nõudepesuvahendi paraja koguse
kasutamisega teete teene ka
keskkonnale.
Fosfaadivaba ensüümidega
nõudepesuvahend
Kaasaegsete nõudepesuvahendite kompaktsed
puhastavad ained sisaldavad looduslikke ensüüme
ja teisi bioloogiliselt kergemini lagunevaid aineid.
Ensüümid eemaldavad mustuse täisvõimsuse
juures juba 50 ° C temperatuuri juures.
BIO-programmi kasutamisel saavutate niisiis sama
pesemistulemuse kui muude
nõudepesuvahenditega juba 65 ° C temperatuuri
juures.
Kirjeldatud uued nõudepesuvahendid on üldiselt
fosfaadivabad.
11
Praktilisi nõuandeid
Järnevaid nõusid ei ole soovitav pesta
nõudepesumasinas:
Energia kokkuhoid
Asetage nõud nõudepesumasinasse peale iga
söögikorda ning käivitage nõudepesumasin alles
siis, kui see on üleni täidetud.
Järgnevaid nõusid ei tohi nõudepesumasinasse
asetada (välja arvatud juhul, kui nõudele on
märgitud, et nad taluvad nõudepesumasinas
pesemist):
Vajadusel kasutage eelpesuprogrammi (vaadake
programmide ülevaadet), et toidujäägid nõude
külge enne nõudepesuprogrammi alustamist kinni
ei kuivaks.
-
Ärge peske nõusid eelnevalt voolava vee all.
Kui nõud pole väga määrdunud, vali kiirprogramm
(vt. “Nõudepesu programmide” tabelit).
Parima tulemuse saavutate nii:
Enne nõude asetamist nõudepesumasinasse
eemaldage toidujäägid ning loputage väga
määrdunud potid ja pannid.
Puitotstega, sarvest valmistatud otstega või
liimitud osadega söögiriistu;
Pronksist söögiriistu;
Puitkäepidemega kastruleid;
Alumiiniumist kööginõusid;
Kristallnõusid;
Pliisisaldusega klaase;
Plastmassist esemeid;
Antiikportselani või peendekoratsiooniga
portselani.
Teatud tüüpi kaunistused nõudel võivad
nõudepesumasinas pesemisel oma värvi kaotada.
Kastruleid, tasse ja klaase paigutatakse avaga alla
poole.
Kristallklaasid ja plastmassist kööginõud tuleb
pesta käsitsi, kui ei ole kindel, et nad taluvad
nõudepesumasinas pesemist.
Nõud, millel on suuremaid lohke, kuhu vesi võib
pidama jääda, tuleb asetada nii, et vesi sealt ära
voolaks.
Teatud tüüpi klaas võib peale mitmekordset
nõudepesumasinas pesemist tuhmiks muutuda.
Hõbedast söögiriistad võivad muutuda mustaks, kui
neid pesta koos roostevabast terasest
söögiriistadega. Seetõttu tuleb need söögiriistade
korvis eraldada.
Kontrollige, et sarnase kujuga nõud teineteise sisse
ei jääks.
Oodake, kuni programm lõppeb, enne kui nõud
välja tõstate. Nii jõuavad need paremini kuivada ja
veidi jahtuda.
Rauast ja malmist kööginõud võivad rooste minna
ning jätta plekke ka ülejäänud nõudele.
Alumiinium võib muutuda mustaks
Vask, tina ja messing võivad muutuda plekiliseks.
Kui kahtlete, kas nõud taluvad
pesemist nõudepesumasinas, võtke
ühendust nõude tootjaga. Uue serviisi
ostmisel kontrollige, kas see talub
nõudepesumasinas pesemist.
12
Nõudepesuprogrammid
Programm
Toidujääkide
Programmi
ja määrdumuse käivitusaste
positsioon
Normaalpesu
65 ° C.
Eelpesuga.
Keskmine
määrdumuse
aste.
Toidunõud.
Normaalpesu
Vähene
65 ° C.
määrdumuse
Ilma eelpesuta. aste.
Toidunõud.
* Bio 50 ° C.
Eelpesuga.
Keskmine
määrdumuse
aste.
Toidunõud.
Bio 50 ° C.
Ilma eelpesuta
Vähene
määrdumuse
aste.
Toidunõud.
Serviisid.
* * Kiirpesu
50 ° C.
Keskmine
määrdumuse
aste.
Toidunõud.
Serviisid.
Loputamine
ja
hoidmine.
Ükskõik millal.
Osaliselt täidetud
masin hilisemaks
pesuks.
Vajutatavad
nupud
Nõudepesuvahendi
soovitatav
kogus
põhipesu
eelpesu
Kirjeldus
A
Sisse/välja
25 gr
5 gr
B
Sisse/välja
30 gr
/
A
50 °C
+
Sisse/välja
25 gr
5 gr
B
50 °C
+
Sisse/välja
30 gr
/
C
50 °C
+
Sisse/välja
30 gr
/
Põhipesu 50 ° C.
1 külm loputus.
1 soe loputus.
D
Sisse/välja
/
/
1 külm loputus.
(Vältimaks toidujääkide
kuivamist toidunõudel)
Eelpesu vähese
külma veega.
Põhipesu 65 ° C.
1 külm loputus.
1 soe loputus.
Kuivatamine.
Põhipesu 65 ° C.
1 külm loputus.
1 soe loputus.
Kuivatamine.
Eelpesu
külma veega.
Põhipesu 50 ° C.
1 külm loputus.
1 soe loputus.
Kuivatamine.
Põhipesu 50 ° C.
1 külm loputus.
1 soe loputus.
Kuivatamine.
* Testprogramm EN 50242 (Vaadake “Informatsioon katseinstituutidele”).
* * Eriprogramm, mis läbib lühikeses aja jooksul terve nõudepesuprogrammi (täismasinale, vähese määrdumuse astmega
nõud, ilma pottide-pannideta). Nõusid saab kohe uuesti kasutada.
13
Nõudepesumasina kasutamise näide
1. Kontrollige filtreid
Kui soovite nõudepesu katkestada, võite alati
vajutada sisse/välja nuppu.
Nõudepesumasina programm käivitub uuesti
samast kohast ja sama programmiga, kus see
katkes.
Jälgige, et nad oleksid puhtad ja korralikult
asetatud. (Tutvuge puhastamisjuhenditega.)
2. Kontrollige, et nõudepesumasinas
oleks piisavalt loputusvahendit ja
erisoola.
10. Kui nõudepesu on lõppenud
Kui nõudepesuprogramm on lõppenud, peatub
nõudepesumasin automaatselt.
Voolutuli põleb, kuni vajutatakse uuesti
sisse/välja lülitile.
3. Asetage nõud nõudepesumasinasse
Eemaldage suuremad toidujäägid.
Tõmmake alumine rest välja ning asetage sinna
kastrulid, taldrikud ja söögiriistad.
Tõmmake ülemine rest välja ning asetage sinna
taldrikud, kausid, klaasid , tassid jms.
Lükake restid uuesti nõudepesumasinasse.
11. Nõudepesumasina väljalülitamine
Lülitage nõudepesumasin sisse/välja nupust
välja. Avage luuk ja oodake mõni minut enne
nõude välja tõstmist. Nii kuivavad need
paremini ja hoidute sõrmede kõrvetamisest. Et
vesi ei tilguks juba kuivanud nõudele, tühjenda
kõigepealt alumine rest ja alles siis ülemine.
4. Kontrollige, et loputusharud saaksid
vabalt ringi liikuda.
5. Nõudepesuvahendi doseerimine
Kui mõneks ajaks ära sõidate, sulgege
alati alati veekraan ning tõmmake
nõudepesumasin seinakontaktist välja
(tõmmake stepslist mitte
voolujuhtmest).
Tavaliselt ei tohi nõudepesumasina
ust masina töötamise ajal avada. Kui
uks eksikombel avaneb, tagab
turvakatkestaja nõudepesumasina töö
peatumise.
Kasutage nõudepesuvahendit “Nõudepesu
programmide”- tabelis esitatud koguses.
Sulgege nõudepesuvahendi hoidja kaas.
6. Sulgege nõudepesumasina uks.
7. Valige nõudepesuprogramm
Pöörake programmivalijat päripäeva.
Seadke programmi täht, mida soovite kasutada,
täpselt katkestaja kohale.
Valige vajadusel põhipesu temperatuur ja
järgige “Nõudepesu programmide”- tabelis
esitatud juhiseid. (Vt. vajutatavad nupud.)
Hoiatus!
Ärge avage nõudepesumasina ust
nõudepesuprogrammi kuuma perioodi
vältel. Seeläbi võib kuum vesi
nõudepesumasinast välja voolata. Kui
avate nõudepesumasina ukse
nõudepesuprogrammi kuuma perioodi
vältel või kohe peale
nõudepesuprogrammi lõppemist, olge
ettevaatlik, kuna nõudepesumasinast
võib välja pahvatada kuuma auru.
8. “Programmi algusaeg” reguleerimine
Selle nupu abil saab lükata nõudepesu
programmi algusaja edasi vähemalt 1 kuni
maksimaalselt 12 tundi. Keera “Programmi
algusaeg” nuppu paremale kuni juhtpaneeli
märgi kohale jääb soovitud ooteaja tähis.
9. Käivitage nõudepesuprogramm.
Vajutage sisse/välja nuppu.
Voolutuli süttib ning programm alustab tööd.
Kui on valitud “Programmi algusaeg”,
hakatakse aega arvestama kohe pärast
sisse/välja nupu vajutamist. Programm
käivitub kohe pärast seadistatud ooteaja
lõppu.
14
Hooldus ja puhastamine
Seespidine puhastamine
Ust ümbritsevaid tihendeid, nõudepesuvahendi
hoidjat ja loputusvahendi hoidjat tuleb korrapäraselt
puhastada niiske lapiga.
Soovitame iga kolme kuu tagant kasutada 65 ° C
nõudepesuprogrammi sisestades vaid
nõudepesuvahendi ilma nõudeta.
Keskfiltri puhastamine
(Peale iga nõudepesu)
Kontrollige filtrit (A) ning eemaldage võimalikud
toidujäägid voolava vee ja harja abil.
Filtri välja võtmine:
Tõmmake filter käepideme abil välja.
Peale puhastamist asetage filter oma kohale
tagasi. Vajutage, kuni kuulete klõpsu.
Suure filtri puhastamine
(Igal nädalal)
Peske suurt filtrit (B) vajadusel mõlemalt poolt
voolava vee all harjaga.
Suure filtri välja võtmine:
1.
2.
3.
4.
Eemaldage loputusharu, tõstes selle ühelt
poolt üles.
Keerake alust (C) 90° vasakule ning võtke
filter välja.
Asetage osad tagasi, toimides vastupidises
järjekorras.
Kontrollige, et filter oleks korralikult oma
kohale asetatud. Keskfiltri käepide peab olema
nõudepesumasina esikülje suunas.
Nõudepesumasinat ei tohi ilma
nimetatud filtriteta kasutada.
Kui filtrid ei ole korralikult asetatud,
on pesutulemus tunduvalt halvem.
Filtrite puhastamine on oluline
nõudepesumasina korraliku töötamise
tagamiseks.
15
Välispidine puhastamine
Puhastage nõudepesumasina väliskülgi ja
juhtpaneeli niiske, pehme lapiga. Kasutage ainult
neutraalseid puhastusvahendeid. Ärge kunagi
kasutage pesupulbrit, küürimisharju ega lahusteid
(atsetooni, triklooretüleeni vms. ).
Kui nõudepesumasinat pikemat
aega ei kasutata
Kui Te nõudepesumasinat pikemat aega ei
kasuta, soovitame toimida järgnevalt:
1.
2.
3.
4.
Katkestage nõudepesumasina vooluühendus
ja keerake veekraan kinni;
Täitke loputusvahendi hoidja;
Jätke nõudepesumasina uks praokile, et
masinasse ebameeldivat lõhna ei tekiks;
Puhastage nõudepesumasin seestpoolt.
Külmakahjustuste oht
Vältige nõudepesumasina asetamist kohta, kus
temperatuur on alla 0° C, sest
nõudepesumasinasse jääv vesi võib külmuda ja
rikkuda masina osi.
Tähelepanu! Masin on mõeldud kasutamiseks ja
hoidmiseks normaalse toatemperatuuri juures.
Tootja ei võta endale vastutust külmakahjustuste
eest.
Nõudepesumasina paigalt
liigutamine
Kui Teil on vaja nõudepesumasinat liigutada
(kolimisel teise kohta vms.), peate toimima
järgnevalt:
1. Katkestage nõudepesumasina vooluühendus;
2. Sulgege veekraan;
3. Võtke lahti vee juurde- ja äravooluvoolikud;
4. Tõstke nõudepesumasin koos voolikutega
välja.
Nõudepesumasinat peab transportima
püstiasendis.
16
Kui nõudepesumasin ei tööta
Probleem
Nõudepesumasin ei
käivitu:
Nõudepesumasin ei võta
vett sisse:
Filtrid on umbes:
Nõudepesumasin ei
tühjendu veest:
Nõudepesumasin teeb
liiga valjut häält:
Ust ei saa korralikult
sulgeda:
Nõud ei lähe korralikult
puhtaks (halb
pesutulemus):
Nõudele jääb lubjaplekke
või valge kiht:
Nõud ei ole korralikult
kuivanud:
Lahendus
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Uks ei ole korralikult kinni.
Voolujuhe ei ole korralikult seinakontaktis.
Seinakontaktis ei ole voolu.
Veekraan on suletud.
Vee juurdevoolu juhe on katki.
Juurdevoolu juhe on sõlmes. Tõmmake see sirgeks.
Juurdevoolu juhtme filtrid on umbes. Sulgege veekraan ja puhastage filtrid.
Puhastage filtrid. Lugege peatükki “Hooldus ja puhastamine”.
Äravoolu juhe on sõlmes. Asetage juhe korrektselt.
Vee äravool on umbes. Eemaldage ummistus.
Äravoolujuhtme pikendus ei ole korralikult kinnitatud. Vaadake juhendeid
äravoolujuhtme kinnitamise kohta.
Juhtmes ei ole õhku.
Nõud klirisevad üksteise vastu.
Loputusharud käivad vastu nõusid.
Kontrolli, kas nõudepesumasin seisab täiesti tasasel alusel.
Restid on liiga täis.
Nõud ei ole korvidesse korralikult asetatud.
Loputusharud ei käi ringi.
Loputusharude avaused on umbes.
Filtrid on umbes
Filtrid pole korralikult omal kohal.
Nõudepesuvahendit kasutatakse liiga vähe või ei ole see sobiv
nõudepesuvahend.
Nõudepesuvahend on liiga vana või kõvaks muutunud.
Erisoola hoidja ei ole korralikult suletud.
Valitud nõudepesuprogramm ei ole sobiv.
Nõudepesumasinas ei ole loputusvahendit või on seda liiga vähe
Erisoola hoidjas pole erisoola.
Nõud on jäänud nõudepesumasinasse liiga kauaks.
Üleujutuste vältimine
Nõudepesumasina põhjas on seade, mis kaitseb
üleujutuste eest. Seade lülitub sisse, kui vesi
valgub nõudepesumasinasse ning töötab kuni
nõudepesumasin on sisse lülitatud.
Kui seade vallandub, võib vesi välja voolata.
Helistage sel juhul teeninduskeskusesse.
Ärge unustage mainida masina toote- ja
seerianumbrit. Need paiknevad luugi paremale
servale kinnitatud tahvlil. (Vt. joonist)
Mudel………..
Tootenumber………..
Seerianumber ………….
Ostukuupäev ……………..
17
Hooldus ja varuosad
Hoolduse ja võimaliku remondiga tegeleb volitatud
teeninduskeskus. Lähima teeninduskeskuse
numbrid saad helistades telefonil 0200- 2662 (0,95
mk/min+ kkm). Hoolduse ja varuosade müügi eest
vastutab Oy Elektrolux Kotitalouskoneet AbHUOLTOLUX, Poris, tel (02) 622 3300.
Kliendiinfo
Toote või selle kasutamist puudutavatele
küsimustele saate vastuse helistades kliendiinfo
telefonil 0200- 2662 (0,95 mk/min+ kkm).
Garantii
Tootel on kahe- aastane (2) garantii.
Garantiitingimused saab teada müügikeskustest või
maaletoojalt. Ostukviitungi peab hoidma alles, sest
ostukuupäev on garantii algusajaks.
Hooldustööde hüvitamisel võidakse garantiiaja
jaoks küsida ka:
• vahetamise põhjust
• kas ei ole järgitud kasutusjuhendit.
EU- riigid
Seadmele rakendub seadusega kehtestatud
garantii.
Vigastused transpordil
Kontrollige lahtipakkimisel, et seadet pole
transpordi ajal vigastatud. Võimalikest vigastustest
teatage kohe müüjale.
18
Informatsiooni katseinstituutidele
Katse standard:
Võrreldavad programmid:
Standardteeninduse võimsus:
Loputusvahendi asend:
Nõudepesuvahendi kogus:
Nõude asetamise näide:
Ülemine rest
EN 50242
Bio 50° eelpesuga
12 standardkatmikku
5
25 gr hoidjas
5 gr hoidja kaanel
Nõude asetamise näide:
Alumine rest
Nõude asetamise näide:
Söögiriistade korv
Tehnilised andmed
SUURUS
ELEKTRIÜHENDUS:
MOOTORI VÕIMSUS PESU
AJAL:
SOOJUSELEMENDI
VÕIMSUS:
KOGUVÕIMSUS:
VEESURVE:
Laius
Kõrgus
Maksimaalne sügavus
Maksimaalne sügavus avatud uksega
Minimaalne
Maksimaalne
59,6 cm
81,8 – 87,8 cm
57,5 cm
111,4 cm
230 V – 50 Hz
200 W
2100 W
2300 W
50 kPa (0,5 bar)
800 kPa (8bar)
12 standardkatmikku
VÕIMSUS:
19
Paigaldamine
Nõudepesumasina elektrilised
paigaldustööd peab tegema selleks
volitatud elektrik või muu oma ala
asjatundja.
Kõik nõudepesumasina paigaldusega
seotud tehnilised tööd peab tegema
volitatud paigaldaja või muu oma ala
asjatundja.
Ühendamine veesüsteemi
Nõudepesumasina võib ühendada sooja
(maksimaalselt 60°C) või külma veega.
Meie soovitame kasutada külma vett.
Sooja vee ühendamine lühendab märkimisväärselt
programmi kestust ning ei ole väga määrdunud
nõude korral piisavalt efektiivne.
Vee surve võib jääda alla tehnilistes andmetes
toodud piiri.
Majavalitsusest saate teada oma kodupiirkonna
veesurve.
Vee juurde- ja äravoolu voolikut saab
nõudepesumasina paigaldamise lihtsustamiseks
asetada nii paremale kui vasakule.
Keerake juurdevoolu vooliku kinnituskruvi
korralikult kinni, et vältida vee lekkimist.
Voolikut ei tohi murda ega muul viisil kokku suruda,
kuna see võib piirata vee voolu.
Kui nõudepesumasina külge kinnitatakse uued
veetorud või torud, mida ei ole kaua kasutatud,
tuleb veel lasta neist enne ühendamist mõne minuti
vältel läbi joosta. Nii ei teki juurdevoolu vooliku
filtrisse liiva ega roostet.
Kui teostate paigalduse ise, tuleb
nõudepesumasina juurdevoolu vooliku
kinnitusmutter kinni keerata 3/4" korda või vastava
kiirkinniti abil, mis on saadaval kauplustes.
Ärge unustage kontrollida voolikute
vettpidavust.
20
Äravooluvooliku ühendamine
Äravoolu vooliku saab ühendada järgnevalt:
1.
Vesiluku külge kraanikausi all, vajadusel
kinnitada pingutusteibiga.
2.
Äravoolu kohta seinas, millel on ventilatsioon
ning mille sisediameeter on vähemalt 4 cm.
Äravoolu vooliku äravoolu koht peab asuma
põrandast vähemalt 30 cm, kuid mitte kõrgemal kui
100 cm.
Voolikut võib tõmmata nii paremast kui vasakust
küljest.
Voolik ei tohi olla murtud ega muul moel kokku
surutud, kuna see võib takistada või blokeerida vee
äravoolu.
Äravoolu vooliku võimalik pikendus ei tohi olla
pikem kui 2 meetrit ning vooliku pikenduse
sisediameeter ei tohi olla väiksem kui
nõudepesumasina äravoolu vooliku sisediameeter.
Samuti ei tohi ühegi teise ühenduselemendi
sisediameeter olla väiksem nõudepesumasina
äravoolu vooliku sisediameetrist.
Ärge unustage kontrollida voolikute
vettpidavust.
Ärge asetage kraanikaussi
nõudepesumasina tühjenemise ajaks
troppi, sest nii võib must vesi voolata
tagasi nõudepesumasinasse.
Ühendamine elektrivõrku
Enne nõudepesumasina ühendamist elektrivõrku
peate kontrollima järgnevat:
1. Et vooluvõrgu pinge vastab tehnilistes
andmetes toodud pingega.
2.
Et vooluvõrk, kaitsmed, seinakontakt jm.
elektriseadmed peavad vastu vajalikule
maksimimkoormusele. Kontrollige, et stepsel
ja seinakontakt on sobivad ilma
lisaseadmeteta. Vajadusel vahetage
seinakontakt.
Nõudepesumasina võib ühendada
ainult maandatud seinakontakti.
Nõudepesumasin tuleb ühendada
järgides kehtivaid turvalisuse nõudeid.
Kui vastavaid turvalisuse nõudeid ei
järgita, ei loe tootja end võimalike
õnnetusjuhtumite eest vastutavaks.
Käesolev seade vastab järgnevatele direktiividele:
- 19. 2. 73 (madalpinge kohta käiv direktiiv) koos hilisemate muudatustega;
- 3. 5.89 (elektromgneetilise sobivuse kohta käiv EG- direktiiv89/336) koos hilisemate
muudatustega:
21
Paigaldamine mööblisse
Käesolev nõudepesumasin on mõeldud
paigaldamiseks kõõgi tööpinna või kraanikausi alla.
Mõlemal juhul on oluline järgida kõrvaloleval pildil
toodud juhiseid.
Nõudepesumasin ei eelda spetsiaalseid
ventilatsiooni avausi ega seadmeid, ainult
läbipääsu elektrijuhtmete ning juurde- ja äravoolu
voolikuni.
Koha kõrgus, kuhu nõudepesumasin
paigaldatakse, peaks olema 820 kuni 880 mm
põrandapinnast. Nõudepesumasinal on
kohaldatavad jalad, mida saab 60 mm ulatuses
üles või alla keerata.
Nõudepesumasina ja tööpinna vaheline kaugus
peaks olema umbes 2 mm.
Nõudepesumasina kõrguse
reguleerimine
Nõudepesumasina kõrgust saab reguleerida
järgnevalt:
1.
2.
Keerake nõudepesumasina esimesi jalgu ülesvõi allapoole.
Nõudepesumasin tagumisi jalgu saab
reguleerida keerates kruvi esiplaadil vasakule
või paremale.
Et tagumiste jalgade reguleerimiskruvi kätte saada,
võib alusplaadi eemaldada. Seda saate teha
kruvides välja kaks kruvi, mis alusplaati hoiavad.
Peale tagumiste jalgade reguleerimist asetage
alusplaat jälle oma kohale tagasi ( Lugege peatükki
“Nõudepesumasina otse asetamine”).
Tagumistel jalgadel on kaasas alusmatid, mille abil
on masinat kergem kohalt liigutada.
Vajadusel saab alusmati väiksemaks teha murdes
selle markeeringu järgi kokku.
On oluline, et nõudepesumasin oleks asetatud
täiesti otse, et uks kindlalt sulguks. Kui
nõudepesumasin on asetatud kaldselt, ei lähe uks
mõlemalt poolt korralikult kinni.
Kui nõudepesumasina uks korralikult ei sulgu,
keerake nõudepesumasina jalgu kas üles- või
allapoole, kuni masin täiesti otse seisab.
22
Nõudepesumasina otse
asetamine
On oluline, et nõudepesumasin oleks asetatud
täiesti otse, et uks kindlalt sulguks.
Kui nõudepesumasin on asetatud kaldselt, ei lähe
uks mõlemalt poolt korralikult kinni.
Kui nõudepesumasina uks korralikult ei sulgu,
keerake nõudepesumasina jalgu kas üles- või
allapoole, kuni masin täiesti otse seisab.
Reguleerige alusplaadi kõrgust, nagu pildil
näidatud.
Nõudepesumasina asetamine
köögi töötasapinna alla
Et nõudepesumasin ei kõiguks, tuleb see kinnitada
töötasapinna võib kõrvalasuva köögikapi/seina
külge. Seda saate teha kaasasolevate hoidjate abil.
Asetage hoidjad nõudepesumasina aukudesse
nagu pildil näidatud.
Kinnitage hoidjad kruvidega (3,5 x 16) toetava
eseme külge. Kasutage ülemisi või külgmisi auke.
Nõudepesumasin tuleb kaasasolevate
hoidjate abil kinnitada köögimööbli
külge.
Kui Te seda ei tee, ei seisa
nõudepesumasin stabiilselt. Viimane
võib põhjustada õnnetusjuhtmumeid
või rikkeid nõudepesumasina töös.
Nõudepesumasina külgseintesse ei
tohi mingil juhul auke puurida, et mitte
kahjustada hüdraulilisi osasid, mis
pesuruumi ja seinte vahele jäävad.
23
ELECTROLUX EESTI AS
GARANTIIREMONDI EESKIRJAD
Kõikidele Electrolux Eesti AS poolt Eestisse toodud profi- ja kodumasinatele kehtib
garantiiaeg 12 kuud arvestades toodete üleandmist ostjale (arve-saateleht),
kodumasinatele - müügipäevast (ostukviitung). Vahetult enne garantiiaja lõppu
remonditud toodetele pikeneb garantiiaeg sama vea esinemise puhul lisaks 31
päeva.
Garantiiremondi sisuks on:
∗ toote varjatud konstruktsiooni-, valmistamis- ja toorainedefektide avastamine ning
nende likvideerimine. Eelpoolnimetatud puudused kõrvaldatakse kuni toote normaalse
funktsioneerimiseni. Kaubandusliku väljanägemise taastamine ei kuulu garantiitööde
hulka.
Garantiiaeg kehtib vaid nendele toodetele, mille kasutamisel on kinni peetud toote
kasutusjuhendist ja antud toodet on kasutatud otstarbel, milleks see on valmistatud. Kui
toodet soovitakse kasutada mingitel muudel eesmärkidel või intensiivsemalt kui
valmistajatehase poolt ette nähtud (Näiteks: kodumasinad kommertsteenuse osutamiseks,
profiseadmeid mitme vahetusega tööl), tuleb garantiitingimuste kohta sõlmida Electrolux
Eesti müügiosakonnaga eraldi leping.
Igasugused garantiinõuded esitatakse ainult garantiiandjale.
Garantii alla ei kuulu detailid, mis on purunenud ja vead, mis on tekkinud alljärgnevatel
põhjustel:
* transpordikahjustustest, mis on tekkinud peale toote üleandmist ostjale;
* toote hoolimatul kasutamisel või ülekoormamisel;
* kasutamiseeskirjadest mittekinnipidamisel;
* garantiiandjast sõltumatutel põhjustel;
* (Näiteks: pingemuutused vooluvõrgus, küttegaasi keemilise koostise muutumine, äike,
tulekahju, putukatest põhjustatud lühised, vee kvaliteet ja muud välised mõjurid);
* kui toodet on remontinud selleks mittevolitatud isik;
* paigaldusvigadest või valesti ühendamisest;
* integreeritaval tehnikal puudulikust ventilatsioonist mööbli sees;
Samuti ei kuulu garantiiremondi alla sellised osad, millede kulumine on normaalne,
näiteks:
* tolmukotid, harjad, lambid, kaitsmed, klaas-, portselan-, tekstiil- ja paberosad ning
käsitsi liigutatavad plastmassosad (nupud, kangid).
Garantii alla ei kuulu toote kasutamise õpetamine, hooldus, puhastus ega ka selliste
vigade kõrvaldamine, mida on põhjustanud kasutamisjuhise väär käsitlus.
Vea ilmnemisel garantiiaja jooksul tuleb kliendil sellest koheselt teatada toote müüjale või
volitatud teenindajale.
Vajalik on teatada:
* toote mudel, ostmise aeg ja koht, toote number ja seeria number (need on kirjas toote
etiketil);
* kui võimalik, tuleks kirjeldada ka viga ja tingimusi, millest see võis tekkida;
Suuregabariidiliste ja raskete seadmete transport garantiiremondi puhul töökotta ja tagasi
toimub garantiiandja vahenditega ja on kliendile tasuta. Garantiiremondi alla kuuluv viga
kõrvaldatakse esimesel võimalusel. Kui garantiiremondi korral toote tööseisak ületab 7
tööpäeva, on kliendil õigus nõuda garantiiaja pikendamist vastavalt seisakule
täisnädalates, kuid summaarselt mitte rohkem kui kuu võrra. Kui on tegemist kodumasina
garantii alla kuuluva suure ulatusega veaga või ühe kodumasina korduva
garantiiremondiga, siis on ostjal õigus nõuda toote ümbervahetamist või tagasivõtmist.
Toote tagasivõtmisel hüvitatakse ostjale toote müügihind, millest on maha arvestatud toote
tegelik kulumine kasutamise ajal.
Garantiiremont on kliendile tasuta. See eeldab, et vigased varuosad ja sõlmed, mis
vahetatakse uutega, kuuluvad garantiiandjale. Kui käesolevate garantiieeskirjade
tõlgendamisel tekib eriarvamusi kliendi ja volitatud remontija vahel, lahendab küsimuse
Electrolux Eesti AS hoolduse spetsialist.
EUROOPA Garantii
Kui te vahetate elukohta Euroopa piires, siis meie kodumasinate garantii tuleb Teiega
kaasa Teie uude elukohta järgmistel tingimustel:
- Garantii alguseks loetakse esialgne ostukuupäev (ostukviitungi, arve alusel)
- Garantii kestvus ja tingimused on sellised, nagu on kehtestatud Teie uuel asukohamaal
sama kaubamärgiga samale tootele.
- Garantii kehtib ainult Teile, seda ei saa üle anda kellelegi teisele.
- Teie uus elukoht on Euroopa Ühenduses või Euroopa vabakaubanduse tsoonis.
- Seade on paigaldatud kooskõlas instruktsiooniga ja kasutatakse kasutusjuhendis
ettenähtud eesmärkidel.
- Paigaldamisel on arvesse võetud kõiki Teie uue asukohamaa paigalduseeskirju.
Enne kolimist palun võtke ühendust oma senise lähima klienditeeninduse keskusega ja
informeerige neid oma uuest kodukohast. Klienditeenindus peab kindlustama, et Teie uue
asukohamaa teenindusorganisatsioon on teadlik Teie kodukohast, seadmetest ja
õigustest. Telefonid kuhu helistada on järgmised:
Eesti
Tallinn
+372 6650090
Soome
Pori
+358 2 6223300
Saksamaa
Nürnberg
+49 9113232600
Prantsusmaa
Senlis
+33 344622929
Rootsi
Stockholm +46 87387910
Itaalia
Pordenone +39 167847910
Inglismaa
Newbury
+44 1635572700
Lugupidamisega
Electrolux Eesti AS
GARANTIITALONG
Mudel _______________________ Toote nr. _____________________________
Seeria nr. ____________________ Ostukuupäev __________________________
Garantiitingimustega tutvunud:
Ostja: ________________________________
Müügiorganisatsioon: ________________________________________________
Müüja allkiri:__________________
Electrolux Eesti AS volitatud teenindajad:
Tallinn, Harjumaa
E-LUX Kodutehnika
Mustamäe tee 24,
10621 TALLINN
Tel.
6650090
Fax
6650076
OÜ GASPRE
Õle 27, Tallinn
Gaasiseadmed, remont ja
müük
Tel. 6507580
Fax 6507589
Lääne-Virumaa
FIE JÜRI NIRGI
Tedre 11, RAKVERE
Kodumasinad
Tel. 032 40472, 051 75742
Ida-Virumaa
OÜ SIPELGAS MAURINTE
Tallinna mnt. 6a 19,
NARVA
Kodumasinad
Tel.
035 60708, 056
486164
OÜ ALBAVIS PRO
Pikk 11 – 4, KOHTLAJÄRVE
Töökoda: Ritsika 20-1, VanaAhtme
Kodumasinad
Tel. 033 68931, 033 67130
Mob. 056 481932
OÜ KONTROLLSÜSTEEM
Metsapargi 18-50, KOHTLA –
JÄRVE
Gaasiseadmed
Tel. 033 50649, 033 50931
OÜ EDELWEIS – NORD
Lehe 8, Kohtla – Järve
Kodumasinad
Tel. 033 41318, 055 18775
Läänemaa
OÜ IVAR
Ehte 5a, HAAPSALU
Kodumasinad
Tel. 047 44484, 050 54439
Pärnumaa
FIE KALEV TAMM
Peetri 16, PÄRNU
Kodumasinad
Tel. 044 48460, 051 18355
OÜ KENT & KO
Riia mnt. 63, 80019 PÄRNU
Kodumasinad
Tel. 044 32552
Raplamaa
Järvamaa
FIE Avo Oolberg
Pärnu 118, PAIDE
Kodumasinad
Tel. 038 53084, 050 29050
Jõgevamaa
OÜ AAMI TEENINDUS
Suur tn. 21, JÕGEVA
Kodumasinad
Tel. 077 22239
Viljandimaa
AABERI Kodumasinad OÜ
Vabaduse plats 4, 71020
VILJANDI
Kodumasinad
Tel./Fax 043 33802
Tartumaa
Põlvamaa
Võrumaa
OÜ ERGO Thermolux
Linda 33,
TARTU
Kodumasinad, Profiseadmed
Tel.
07 348359
Fax
07 348265
OÜ TAVATRONIC
Tähe 82, TARTU
Kodumasinad
Tel. 07 349123
Fax 07 303957
Valgamaa
VALGA KODUTEHNIKA
Kuperjanovi 57, VALGA
Kodumasinad
Tel. 076 61270, 050 79738
Saaremaa
E-LUX Kodutehnika
Mustamäe tee 24,
TALLINN
Tel.
6650075
Fax
6650076
Hiiumaa
OÜ IVAR
Ehte 5a, HAAPSALU
Kodumasinad
Tel. 047 44484, 050 54439
10621
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement