Electrolux | ESF68030W | User manual | Electrolux ESF68030W Korisnički priručnik

Electrolux ESF68030W Korisnički priručnik
upute za uporabu
Инструкция по
эксплуатации
kullanma kılavuzu
Perilica posuđa
Посудомоечная машина
Bulaşık Makinesi
ESF 68030
2 electrolux
Electrolux. Thinking of you.
Podijelite s nama i druge misli na www.electrolux.com
Sadržaj
Informacije o sigurnosti
Opis proizvoda
Upravljačka ploča
Izbornik opcija
Prva uporaba
Podesite omekšivač vode
Uporaba soli u perilici posuđa
Uporaba sredstva za ispiranje
Svakodnevna uporaba
Stavljanje pribora za jelo i posuđa
Uporaba deterdženta
2
3
4
5
6
7
7
8
9
10
14
Funkcija "Multitab"
Odabir i pokretanje programa pranja
Pražnjenje perilice posuđa
Programi pranja
Čišćenje i održavanje
Što učiniti kad...
Tehnički podaci
Postavljanje
Spajanje na dovod vode
Spajanje na električnu mrežu
Briga za okoliš
15
15
16
17
18
19
21
21
22
24
24
Zadržava se pravo na izmjene
Informacije o sigurnosti
U interesu vaše sigurnosti i radi osiguravanja ispravne uporabe, prije postavljanja i prve uporabe uređaja, pročitajte pozorno upute sadržane u ovom
priručniku, uključujući savjete i upozorenja. Kako bi se izbjegle nepotrebne
greške i nezgode, važno je osigurati da
su sve osobe koje koriste uređaj dobro
upoznate s njegovim načinom rada i sigurnosnim pitanjima. Spremite ove upute i osigurajte se da prate uređaj u
slučaju njegovog prenošenja ili prodaje,
tako da su sve osobe koje koriste ovaj
uređaj tijekom njegova radna vijeka
prikladno informirane o načinu uporabe
uređaja i o njegovim sigurnosnim pitanjima.
Ispravna uporaba
• Ova je perilica posuđa namijenjena isključivo pranju u kućanstvu posuđa koje se
može prati u perilici.
• Nemojte stavljati nikakva otapala u perilicu.
To bi moglo prouzročiti eksploziju.
• Noževe i ostale šiljaste predmete treba
staviti u košaricu za pribor za jelo s vrhovima okrenutim prema dole ili ih namjestiti
u gornju košaricu u vodoravnom položaju.
• Koristite jedino proizvode (deterdžent, sol
i sredstvo za ispiranje) pogodne za pranje
u perilici posuđa.
• Nemojte otvarati vrata dok uređaj radi,
mogla bi izaći vruća para.
• Nemojte nikada vaditi posuđe iz perilice
prije završetka ciklusa pranja.
• Nakon uporabe isključite uređaj iz električne mreže i zatvorite dovod vode.
• Ovaj uređaj smije popravljati jedino
ovlašteni serviser i treba koristiti isključivo
originalne rezervne dijelove.
• Nikada ne pokušavajte sami popraviti uređaj. Popravci koje obave neiskusne osobe
prouzročit će ozljede ili loš rad. Obratite se
ovlaštenom servisnom centru. Uvijek inzistirajte na originalnim rezervnim dijelovima.
Opća sigurnost
• Osobe (uključujući djecu) sa smanjenim fizičkim, osjetnim, mentalnim sposobnostima ili bez iskustva i znanja ne smiju koristiti ovaj uređaj. Njih treba nadzirati ili uputiti u rukovanje uređajem osoba odgovorna
za njihovu sigurnost.
• Deterdženti za perilicu mogu prouzročiti
kemijske opekotine na očima, ustima i grlu.
Mogu biti opasni po život! Pridržavajte se
sigurnosnih uputa proizvođača deterdženata za perilice.
• Voda u perilici posuđa nije za piće. Ostaci
deterdženta mogu biti još uvijek prisutni u
uređaju.
• Pobrinite se da vrata na perilici posuđa kada je ne punite ili ne praznite - budu
uvijek zatvorena. Na taj ćete način izbjeći
spoticanje na otvorena vrata i mogućnost
ozljeda.
electrolux 3
• Nemojte sjediti ili stajati na otvorenim vratima.
Sigurnost djece
• Ovaj je uređaj namijenjen uporabi od strane odraslih osoba. Djecu trebate nadzirati
kako bi se osigurali da se ona ne igraju s
uređajem.
• Držite svu ambalažu izvan dohvata djece.
Postoji opasnost od gušenja.
• Držite sve deterdžente na sigurnom, izvan
dohvata djece.
• Držite djecu daleko od perilice kada su
vrata otvorena.
Postavljanje
• Provjerite da se perilica tijekom prijevoza
nije oštetila. Nikada nemojte spajati oštećeni uređaj. Ako je perilica oštećena, obratite se vašem dobavljaču.
• Prije uporabe treba ukloniti svu ambalažu.
• Sve električarske i vodoinstalaterske radove potrebne za postavljanje uređaja treba
obaviti kvalificirana i stručna osoba.
• Iz sigurnosnih razloga opasan je bilo kakav
pokušaj izmjene specifikacija ili samog
proizvoda.
• Nikada nemojte koristiti perilicu posuđa
ako su oštećeni električni kabel ili cijevi za
vodu; ili ako su upravljačka ploča, gornji
radni dio ili područje oko podnožja oštećeni na način da je dostupna unutrašnjost
uređaja. Stupite u kontakt s najbližim
ovlaštenim servisom, kako bi ste izbjegli
opasnost.
• Nemojte ni u kom slučaju bušiti stijenke
perilice, jer ćete tako oštetiti hidrauličke i
električne sastavne dijelove.
Upozorenje Kod spajanja struje i
vode pozorno pratite upute
sadržane u posebnim stavkama.
Opis proizvoda
1
2
3
4
5
Gornja košara
Prekidač tvrdoće vode
Spremnik za sol
Spremnik za sredstvo za pranje
Spremnik za sredstvo za ispiranje
6
7
8
9
10
Natpisna ploča
Filteri
Donja mlaznica
Gornja mlaznica
Radna ploča
4 electrolux
Unutrašnje svjetlo
Ovaj uređaj ima unutrašnje svjetlo koje se pali
kad otvorite i gasi kad zatvorite vrata.
Upozorenje Vidljivo zračenje LED-a:
nemojte se zagledavati u svjetlost.
Dužina emitiranja vala: 450 nm
Maksimalna emitirana snaga: 548 μW
Ako žaruljicu treba zamijeniti, obratite se
najbližem ovlaštenom servisu.
Unutrašnje svjetlo s LED žaruljicom KLASE 2,
u skladu s IEC 60825-1: 1993 + A1:1997 +
A2:2001.
Upravljačka ploča
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Tipka Uključeno/Isključeno
Tipka za pomicanje kroz programe
Tipka za pomicanje kroz odgodu početka
Tipka za pomicanje kroz opcije
OK tipka
Tipka Start Start
Zaslon
Poruke na zaslonu i zvučni signali
pomažu vam u radu s uređajem. Slijedite
upute koje pokazuje zaslon.
Uključite po prvi put - postavite jezik
zaslona i vrijeme
1. Pritisnite tipku Uključeno/Isključeno.
2. Na zaslonu se pojavljuje poruka na početno postavljenom jeziku. Ako želite potvrditi početno postavljeni jezik, pritisnite
tipku OK.
3. Ako želite postaviti neki drugi jezik, koristite tipku za pomicanje kroz opcije sve
dok se na zaslonu ne pojavi traženi jezik.
4. Pritisnite tipku OK za potvrđivanje.
5. Na zaslonu se pojavljuje poruka za postavljanje vremena. Slijedite upute koje
pokazuje zaslon za postavljanje vremena
i potvrdite pritiskom na tipku OK.
Kad je vrijeme podešeno, zaslon će biti
podijeljen na tri područja:
– A područje izbornika programa
– B područje vremena/odgode početka
– C područje izbornika opcija
Za rad u pojedinom području koristite tipku
ispod.
• Pritisnite jednu od tipki za pomicanje: odabrano područje je prikazano označenim
okvirom.
• Ponovno pritisnite tipku za pomicanje da
se prikaže raspoloživi izbornik.
Područje "Programi"
Zaslon prikazuje raspoložive programe
pranja te vrijeme trajanja svakog pojedinog
programa.
1. Pritisnite tipku za pomicanje kroz programe da odaberete područje.
2. Ponovno pritisnite tipku za pomicanje
kroz programe.
3. Prikazano područje se širi i pokazuje popis programa pranja te vrijeme trajanja
programa.
electrolux 5
4. Pritisnite tipku za pomicanje kroz programe da vidite raspoložive programe.
5. Pritisnite tipku OK da potvrdite odabir
programa pranja.
6. Na zaslonu se ponovno prikazuju tri područja.
– U području izbornika programa
prikazuje se postavljeni program i
trajanje.
– U području vremena prikazuje se
približno vrijeme isteka programa
(vrijeme + trajanje programa).
Područje "Vrijeme kraja"
Omogućuje vam odgađanje pokretanja programa do 19 sati.
1. Pritisnite tipku za pomicanje kroz odgodu
početka da odaberete područje.
2. Nastavite pritiskati tipku da izmijenite
vrijeme završetka programa.
– U gornjem dijelu područja ističe se postavljena odgoda početka.
– U donjem dijelu područja ažurira se
vrijeme završetka programa.
3. Pritisnite tipku OK da potvrdite postavku.
Područje "Opcije"
1. Pritisnite tipku za pomicanje kroz opcije
da odaberete područje.
2. Nastavite pritiskati tipku za pomicanje
kroz opcije da pregledate popis opcija.
Odabrana opcija se označuje.
3. Pritisnite tipku OK da:
– uđete u podizbornik,
– potvrdite postavku,
– prikažete informacije.
4. Pritisnite tipku za pomicanje kroz programe za izlazak iz izbornika opcija.
Izbornik opcija
Izbornik
Vodič pranja
Podizbornik
Podizbornik
Opis
Vodič programa
Zaslon prikazuje informacije o programima
pranja.
Vodič opcija
Zaslon prikazuje informacije o opcijama.
Demo program
Nazad
Uklj.
Isklj.
Možete simulirati program pranja.
1. Aktivirajte funkciju. Zaslon prikazuje tri područja, a u gornjem lijevom uglu možete
vidjeti riječ DEMO.
2. Tipkama za pomicanje postavite opcije i
program pranja.
Deaktivirajte funkciju za povratak u uobičajeno
stanje. Tvornička postavka: nije uključena.
Za povratak na izbornik opcija.
Ušteda energije
Uklj.
Isklj.
Ova funkcija smanjuje temperaturu u fazi sušenja. Štedi se između 10 i 25% energije.
Ovu funkciju možete odabrati sa svim programima pranja, ali ona nema učinka u svim
programima.
Više detalja pogledajte u poglavlju "Programi
pranja".
Dodatno ispiranje
Uklj.
Isklj.
Ovom se funkcijom programu pranja dodaje
još jedno ispiranje.
Ovu funkciju ne možete odabrati sa svim programima pranja.
Više detalja pogledajte u poglavlju "Programi
pranja".
6 electrolux
Izbornik
Podizbornik
Multitab
Postavi
Podizbornik
Koristite ovu funkciju s kombiniranim sredstvima za pranje u tabletama.
Više detalja pogledajte u poglavlju "Funkcija
Multitab".
Uklj.
Isklj.
Jezik Hrvatski
Raspoloživi su
razni jezici.
Glasnoća zvuka
Glasovna poruka
Opis
Uklj.
Isklj.
Možete postaviti jezik poruka koje se prikazuju
na zaslonu.
Možete postaviti razinu glasnoće. Imate na raspolaganju 5 razina.
Razina 0 = bez tona.
Nije dostup- Opcija nije raspoloživa kod ovog uređaja.
no
Možete postaviti vrijeme.
Vrijeme
Svjetlost
dostupno je 10
razina.
Možete podesiti jaču ili slabiju osvjetljenost
zaslona.
Tvornička postavka: razina 10.
Kontrast
dostupno je 10
razina.
Možete podesiti jači ili slabiji kontrast na
zaslonu.
Tvornička postavka: razina 5.
Reset postavki
Tvrdoća vode
Možete se vratiti na tvorničke postavke uređaja.
dostupno je 10
razina.
Možete podesiti razinu omekšivača vode.
Pogledajte "Podesite omekšivač vode".
Sredstvo za sjaj
Uklj.
Isklj.
Možete aktivirati/deaktivirati spremnik sredstva za ispiranje.
Tvorničke postavke: uključena.
Blokirane tipke
Uklj.
Isklj.
Ovom se funkcijom tipke blokiraju radi
spriječavanja pogrešne uporabe upravljačkih
tipki.
Otprilike 15 sekundi nakon pritiska na tipku,
funkcija je aktivna.
Za privremeno deaktiviranje funkcije, dok uređaj radi, pritisnite i držite pritisnutu bilo koju
tipku. Poruka na zaslonu vodit će vas kroz taj
postupak.
Nazad
Za povratak na izbornik opcija.
Prva uporaba
Prije prve uporabe uređaja:
• Provjerite jesu li priključci struje i vode u
skladu s uputama za postavljanje
• Uklonite svu ambalažu iz unutrašnjosti uređaja
• Postavite razinu omekšivača vode
• Ulijte 1 litru vode u spremnik za sol i napunite ga solju za perilice
• Napunite spremnik za sredstvo za ispiranje
Ako želite upotrebljavati tablete
kombiniranih deterdženata kao što
su: ''3 u 1'', ''4 u 1'', ''5 u 1'', itd. postavite funkciju "Multitab". (Vidi
Funkcija "Multitab").
electrolux 7
Podesite omekšivač vode
Perilica je opremljena omekšivačem vode koji
iz dovodne vode uklanja minerale i soli, a koji
mogu negativno utjecati na rad uređaja.
Što je više tih minerala i soli, to je voda tvrđa.
Tvrdoća vode se mjeri u ekvivalentnim
skalama, njemačkim stupnjevima (°dH), francuskim stupnjevima (°TH) i mmol/l (milimol po
litri – međunarodna jedinica tvrdoće vode).
Omekšivač vode treba podesiti u skladu s
tvrdoćom vode na vašem području. Podatke
možete dobiti od lokalnog vodoopskrbnog
poduzeća.
Omekšivač vode morate podesiti na oba
načina: ručno - korištenjem prekidača za
omekšivač vode - i elektronski.
Ručno podešavanje
Perilica je tvornički podešena na položaj
2.
1. Otvorite vrata perilice.
2. Izvadite donju košaru iz perilice.
Tvrdoća vode
3. Okrenite prekidač tvrdoće vode na
položaj 1 ili 2 (vidi tablicu).
4. Vratite donju košaru.
Elektronsko podešavanje
Uređaj je tvornički postavljen na 5. razinu.
Uđite u izbornik opcija - Postavi - Tvrdoća
vode.
Tipkom za pomicanje kroz opcije postavite
razinu omekšivača vode prema tvrdoći vode
na vašem području (pogledajte tablicu).
°dH
°TH
mmol/l
ručno
Podešavanje tvrdoće vode
elektronski
Korištenje
soli
51 - 70
91 - 125
9,1 - 12,5
2
razina 10
da
43 - 50
76 - 90
7,6 - 9,0
2
razina 9
da
37 - 42
65 - 75
6,5 - 7,5
2
razina 8
da
29 - 36
51 - 64
5,1 - 6,4
2
razina 7
da
23 - 28
40 - 50
4,0 - 5,0
2
razina 6
da
19 - 22
33 - 39
3,3 - 3,9
2
razina 5
da
15 - 18
26 - 32
2,6 - 3,2
1
razina 4
da
11 - 14
19 - 25
1,9 - 2,5
1
razina 3
da
4 - 10
7 - 18
0,7 - 1,8
1
razina 2
da
<4
<7
< 0,7
1
razina 1
ne
Uporaba soli u perilici posuđa
Upozorenje
Upotrebljavajte samo posebnu sol koja je
namijenjena perilicama posuđa. Ne koristite
ostale vrste soli, naročito kuhinjsku sol, jer će
oštetiti omekšivač vode. Punite solju neposredno pred početak jednog od kompletnih
programa pranja. Na taj ćete način spriječiti
zadržavanje zrnaca soli ili slane vode koji su
se možda prolili i ostali na dnu uređaja, a koji
mogu uzrokovati hrđanje.
Punjenje:
1. Otvorite vrata, skinite donju košaru i odvrnite poklopac spremnika za sol u
smjeru suprotnom od kazaljki na satu.
2. Ulijte 1 litru vode u spremnik (to je neophodno samo prije prvog punjenja
solju) .
8 electrolux
3. Pomoću priloženog lijevka, uspite sol sve
dok spremnik ne bude pun.
5. Vratite poklopac na mjesto i pričvrstite ga
tako da ga okrenete u smjeru kazaljki na
satu dok se ne zaustavi uz zvučni klik.
Ne brinite ako se prilikom punjenja solju
voda prelijeva iz jedinice, to je posve
normalno.
Povremeno treba puniti spremnik za sol. Kada se spremnik isprazni, na zaslonu se
prikazuje poruka.
Dok je program u tijeku na zaslonu se neće
prikazivati poruka o potrebnom punjenju soli.
4. Vratite poklopac i uvjerite se da na navoju
i na brtvi nema tragova soli.
Poruka o potrebi punjenja spremnika soli
može ostati na zaslonu još nekoliko sati
nakon što je sol stavljena, pod uvjetom
da je uređaj uključen. Ako koristite soli
kojima je potrebno više vremena da se
rastope, tada to može potrajati duže. To
ne utječe na rad uređaja.
Uporaba sredstva za ispiranje
Upozorenje Koristite isključivo poznata
sredstva za ispiranje za perilice posuđa.
Nikada nemojte puniti spremnik sredstva za ispiranje s ostalim tvarima (npr.
sredstvo za pranje perilica posuđa,
tekuća sredstva za pranje). To bi oštetilo
uređaj.
Sredstvo za ispiranje osigurava temeljito
ispiranje i sušenje bez mrlja i pruga.
Sredstvo za ispiranje se automatski dodaje tijekom posljednjeg ispiranja.
1. Otvorite spremnik pritiskom na tipku (A).
Spremnik sadrži oko 110 ml sredstva za
ispiranje, što je dovoljno za 16 - 40 ciklusa
pranja posuđa, ovisno o podešenoj
količini.
3. Provjerite je li poklopac zatvoren nakon
svakog punjenja.
Očistite sredstvo za ispiranje koje je
eventualno proliveno tijekom punjenja
krpom koja upija kako bi se izbjeglo
prekomjerno stvaranje pjene za vrijeme
slijedećeg pranja.
2. Dodajte sredstvo za ispiranje u spremnik.
Maksimalna razina za punjenje označena
je s "max".
Prema rezultatima pranja i sušenja podesite
količinu sredstva za ispiranje pomoću kontrole sa 6 položaja (položaj 1 najmanje doziranje, 6 najveće).
electrolux 9
Doziranje je tvornički podešeno na razinu 4.
Povećajte količinu ako na posuđu nakon
pranja ima kapljica vode ili mrlja od kamenca.
Smanjite je ako na posuđu ima ljepljivih
bjelkastih pruga ili plavi film na staklu ili na
oštricama noževa.
Povremeno punite spremnik za sredstvo za
ispiranje. Kada se spremnik isprazni, na
zaslonu se prikazuje poruka.
Dok je program u tijeku na zaslonu se neće
prikazivati poruka o potrebnom punjenju
sredstva za ispiranje.
Svakodnevna uporaba
• Provjerite je li potrebno napuniti posebnom
solju ili sredstvom za ispiranje.
• Stavite pribor za jelo i posuđe u perilicu
posuđa.
• Napunite perilicu sredstvom za pranje.
• Odaberite odgovarajući program pranja za
pribor za jelo i posuđe.
• Pokrenite program pranja.
Korisni savjeti
Spužve, kućanske krpe i bilo koji drugi
predmeti koji upijaju vodu ne smiju se prati u
perilici posuđa.
• Prije stavljanja posuđa, potrebno je:
– ukloniti ostatke hrane i naslage,
– omekšati ostatke zagorene hrane u posudama.
• Prilikom punjenja posuđem i priborom za
jelo obratite pozornost:
– Posuđe i pribor za jelo ne smiju priječiti
okretanje mlaznica.
– Stavite šuplje predmete kao npr. šalice,
čaše, tave, itd. s otvorom prema dolje,
kako se u njima ne bi nakupljala voda.
– Stavite posuđe i pribor za jelo tako da ne
leže jedni u drugome, ili jedni preko drugoga.
– Obratite pozornost da se čaše ne dodiruju kako bi izbjegli njihovo oštećivanje.
– Male predmete položite u košaru za pribor za jelo.
• Plastični predmeti i tave prevučene slojem
protiv ljepljenja naginju zadržavanju
kapljica vode; ti se predmeti neće osušiti
tako dobro kao porculanski i čelični
predmeti.
• Lagani predmeti (plastične zdjele, itd.)
moraju se staviti u gornju košaru i to tako
da se ne pomiču.
10 electrolux
Pranje slijedećeg posuđa/pribora za jelo
nije prikladno:
djelomično je prikladno:
• Pribor za jelo s drškama od drva, roga, porculana ili sedefa.
• Plastični predmeti neotporni na toplinu.
• Stariji ljepljeni pribor za jelo koji nije otporan na
toplinu.
• Povezano posuđe i pribor za jelo.
• Bakreno ili kositreno posuđe.
• Olovnokristalno staklo.
• Čelični predmeti podložni hrđanju.
• Drveni pladnjevi.
• Predmeti od sintetičkih vlakana.
• Kameno posuđe prati u perilici isključivo ako ga
je proizvođač izričito označio za pranje u perilici.
• Glazirani uzorci mogu izblijediti učestalim
pranjem.
• Srebrni i aluminijski dijelovi skloni su blijeđenju
tijekom pranja: ostaci, npr. bjelanjka, žumanjka
i senfa često uzrokuju gubitak boje i mrlje na
srebru. Uvijek odmah očistite ostatke hrane sa
srebra ako ga nećete prati odmah po uporabi.
Stavljanje pribora za jelo i posuđa
Donja košara
Donja košara namijenjena je odlaganju posuda s drškom, poklopaca, tanjura, zdjela za
salatu, pribora za jelo, itd.
Posuđe za posluživanje i velike poklopce treba posložiti uokolo uz rub košare, osiguravajući slobodno okretanje mlaznice.
Košara za pribor za jelo
Noževi dugih oštrica postavljeni
uspravno predstavljaju moguću
opasnost. Dugi i/ili oštri komadi pribora
za jelo kao što su noževi moraju biti
smješteni u vodoravnom položaju u
gornju košaru. Pripazite kada stavljate ili
vadite oštre predmete poput noževa.
Viljuške ili žlice treba staviti u pomičnu košaru
s drškama prema dolje i noževe s ručkama
prema gore.
Redove šiljaka u donjoj košari možete poleći
kako bi mogli staviti lonce, tave i zdjele.
electrolux 11
Ako drške strše van kroz dno košare i
ometaju okretanje donje mlaznice, pribor za
jelo stavite drškama prema gore.
Pomiješajte žlice s ostalim priborom za jelo
kako se ne bi međusobno zalijepile.
Kako bi olakšali stavljanje košare za pribor za
jelo, preporučujemo da joj spustite ručku.
Košara za pribor za jelo sastoji se od dva
dijela koja se mogu odvojiti kako bi se dobila
veća fleksibilnost kod punjenja perilice. Kako
bi ste odvojili dva dijela, pomičite ih vodoravno u suprotnom smjeru i razdvojite ih.
Za ponovno sastavljanje, postupite obrnutim
redoslijedom.
Za najbolje rezultate preporučujemo da koristite mrežicu za pribor za jelo.
Ako vam veličina i dimenzije pribora za jelo ne
dopuštaju korištenje mrežica, možete je lako
sakriti.
Gornja košara
Gornja košara namijenjena je za posude za
umake, zdjele za salatu, šalice, lonce i
poklopce.
Predmete rasporedite na i ispod rešetaka za
šalice tako da voda može doprijeti do svih
površina.
12 electrolux
Čaše s dugim stalcima mogu se postaviti naopako u rešetke za šalice.
Za više predmete, rešetke za šalice mogu se
okrenuti prema gore.
Središnji redovi šiljaka lako se mogu spustiti
kako bi ste stavljanje posuđa mogli prilagoditi
potrebama.
Mala košarica za pribor za jelo
Gornja košara ima malu košaricu za pribor za
jelo.
Središnji redovi šiljaka lako se mogu spustiti
kako bi ste stavljanje posuđa mogli prilagoditi
potrebama.
Za čaše s dugim stalcima (prema veličini i
dimenzijama), stavite držač čaša na lijevo ili
na desno.
Pozor NIKAD NE STAVLJAJTE
NOŽEVE U MALU KOŠARICU ZA
PRIBOR ZA JELO. TAKO ĆETE
SPRIJEČITI OŠTEĆIVANJE UREĐAJA.
Malu košaricu za pribor za jelo smijete staviti
jedino u prednji dio gornje košare, s lijeve ili s
desne strane.
electrolux 13
Dimenzije pribora za jelo ovise o položaju
gornje košare. Pogledajte tablicu koja slijedi.
Dimenzije pribora za malu košaricu za pribor za jelo
Gornja košara na višem položaju
najviše 15 cm
Gornja košara na
nižem položaju
najviše 20 cm
Mekani šiljci
Mekani šiljci spriječavaju pomicanje
staklenog posuđa tijekom ciklusa pranja ili
prilikom pomicanja gornje košare.
Pozor PRIJE ZATVARANJA VRATA
PROVJERITE MOGU LI SE MLAZNICE
SLOBODNO OKRETATI.
Podešavanje visine gornje košare
Ako perete velike tanjure, možete ih staviti u
donju košaru nakon što ste gornju košaru
postavili u viši položaj.
Najveća visina posuđa u donjoj košari
Na slikama možete vidjeti pravilno
namještanje mekanih šiljaka. Radi boljeg
namještanja posuđa, možete ih staviti na
lijevu ili na desnu stranu košare.
Nakon pravilnog namještanja, odlučno ih pritisnite prema dolje i provjerite da se ne miču.
S podignutom
gornjom košarom
31 cm
Sa spuštenom
gornjom košarom
27 cm
Za podizanje košare u viši položaj postupite kako slijedi:
1. Izvadite košaru dok se ne zaustavi.
2. Pažljivo podignite obje strane dok se
mehanizam ne zakvači i košara ne postane stabilna.
14 electrolux
2. Pažljivo podignite obje strane i dopustite
mehanizmu da polako sjedne dolje, čvrsto držeći.
Pozor Nikada nemojte dizati ili spuštati
košaru na samo jednoj strani.
Kad je košara u višem položaju:
• nemojte stavljati šalice na rešetke za
šalice,
• uvjerite se da su rešetke za šalice
poležene, a ne okrenute prema gore.
Za spuštanje košare u početni položaj
postupite na slijedeći način:
1. Izvadite košaru dok se ne zaustavi.
Nakon što ste napunili perilicu uvijek
zatvorite vrata jer otvorena vrata
mogu predstavljati opasnost.
Uporaba deterdženta
Upotrebljavajte samo sredstva za pranje
namijenjena za pranje u perilicama posuđa.
Molimo vas obratite pažnju na preporuke proizvođača o doziranju i čuvanju
sredstva za pranje, a koje su navedene
na ambalaži.
Ako koristite točnu količinu sredstva za
pranje, pridonijet ćete zaštiti okoliša.
1
2
Napunite perilicu sredstvom za pranje
1. Otvorite poklopac.
3. U svim programima s pretpranjem stavite
dodatnu količinu deterdženta (5/10 g)
koju treba staviti u komoru za pretpranje
(2).
Taj će se deterdžent koristiti u fazi pretpranja.
Kada koristite deterdžent u tabletama;
stavite tabletu u odjeljak (1)
2. Napunite spremnik deterdženta (1) deterdžentom. Oznake označavaju razine
punjenja:
20 = otprilike 20 g sredstva za pranje
30 = otprilike 30 g sredstva za pranje.
electrolux 15
4. Zatvorite poklopac i pritisnite dok se ne
zabravi.
Tablete sredstva za pranje raznih proizvođača otapaju se različitom brzinom. Iz
tog razloga, kod kratkih programa neke
od njih ne mogu razviti puno djelovanje.
Tablete za pranje stoga koristite u dugim
programima pranja, kako bi ste osigurali
potpuno uklanjanje ostataka deterdženta.
Funkcija "Multitab"
Ovaj uređaj ima funkciju Multitab, koja
omogućuje uporabu "višenamjenskih"
tableta.
Ti su proizvodi sredstva za pranje koja sadrže
i sredstvo za ispiranje i sol. Mogu sadržati i
ostale tvari ovisno o tome kakvu ste tabletu
odabrali ("3 u 1", "4 u 1", "5 u 1" i sl.).
Provjerite odgovaraju li ta sredstva za pranje
tvrdoći vaše vode. Slijedite preporuke proizvođača.
Kad jednom odaberete ovu funkciju, ona će
ostati uključena i u narednim programima
pranja.
Odabirom ove funkcije dovod sjajila i soli iz
odgovarajućih spremnika automatski se
prekida, a deaktiviraju se i prikazane poruke
soli i sjajila.
S ovom funkcijom trajanje ciklusa može biti
drugačije od predviđenog. U tom slučaju, na
digitalnom se pokazivaču automatski obnavlja trajanje programa.
Ako rezultati sušenja ne zadovoljavaju,
preporučujemo da:
1. Napunite sredstvom za ispiranje
spremnik za sredstvo za ispiranje.
2. Aktivirate spremnik sredstva za ispiranje.
3. Podesite količinu sredstva za ispiranje na položaj 2.
Ako odlučite ponovno koristiti standardno sredstvo za pranje, preporučujemo
sljedeće:
1. Deaktivirajte funkciju Multitab.
2. Napunite ponovno spremnike za sol
i za sjajilo.
3. Namjestite postavke tvrdoće vode
na najviši mogući položaj i izvršite 1
normalni program pranja bez posuđa.
4. Prilagodite postavke tvrdoće vode u
skladu s uvjetima u vašem kraju.
5. Prilagodite količinu sredstva za ispiranje.
Funkciju Multitab aktivirajte ili deaktivirajte prije početka programa pranja. Kad
se program jednom pokrene, funkciju
"Višenamjenske tablete" se više NE MOŽE izmijeniti.
Odabir i pokretanje programa pranja
Važno Postavite opcije prije nego što
pokrenete programa pranja. Dok se program
pranja odvija, nije moguće postavljati opcije.
Ako trebate postaviti neku opciju, poništite
program pranja.
1. Provjerite jesu li košare pravilno napunjene i mogu li se mlaznice slobodno
okretati.
2. Provjerite je li slavina za vodu otvorena.
3. Pritisnite tipku Uključeno/Isključeno.
4. Zatvorite vrata uređaja.
16 electrolux
5. Odaberite program pranja. Više detalja
pogledajte u tablici "Programi pranja".
Pritisnite tipku OK za potvrđivanje.
6. Ako treba, odgodite vrijeme pokretanja
programa pomoću odgode početka.
7. Pritisnite tipku Start i program pranja će
se automatski pokrenuti.
– Ako ste odabrali odgodu pokretanja,
zaslon će prikazivati vrijeme trajanja i
vrijeme završetka programa.
Kad se program pokrene, zaslon
prikazuje:
– faze programa u tijeku,
– ažurira proteklo vrijeme te vrijeme
završetka programa.
Ako treba napuniti spremnike soli i/ili
sredstva za ispiranje, kad pritisnete tipku
Start zaslon će prikazati odgovarajuću
poruku i program se neće pokrenuti.
Možete odgoditi punjenje solju i/ili sredstvom za ispiranje i pokrenuti program:
ponovno pritisnite tipku Start.
Poništavanje odgođenog početka u
tijeku
Pritisnite tipku Start, slijedite upute na
zaslonu za poništavanje odgode početka i
vratite se u izbornik programa.
Pritisnite tipku Start i postavljeni program
pranja će se automatski pokrenuti.
Upozorenje Prekinite ili poništite
program u tijeku SAMO ako je to
neophodno.
Pozor! Prilikom otvaranja vrata
može se dogoditi da izađe vruća para. Pažljivo otvarajte vrata perilice.
• Pritisnite Uključeno/Isključeno. Ponovo
pritisnite tipku Uključeno/Isključeno, program nastavlja iz točke na kojem je bio
prekinut.
Poništavanje programa pranja u tijeku
Pritisnite tipku Start, slijedite upute na
zaslonu za poništavanje programa pranja i
vratite se u način podešavanja.
Ako želite odabrati novi program pranja,
provjerite ima li sredstva za pranje u
spremniku za sredstvo za pranje.
Završetak programa pranja
• Perilica se zaustavlja automatski.
• Poruka na zaslonu obavještava vas da je
program završio.
Ako se na zaslonu pojave jedna ili obje
poruke koje se odnose na sol/sredstvo
za ispiranje, a vi odgodite punjenje
spremnika, ipak možete isključiti uređaj.
1. Otvorite vrata perilice, ostavite ih odškrinutima i pričekajte nekoliko minuta prije
nego što izvadite posuđe; na taj način
posuđe će biti hladnije, a sušenje bolje.
2. Perilicu isključite pritiskom na tipku
Uključeno/Isključeno.
Ako ste postavili funkciju uštede energije, posuđe nakon završetka programa
može biti vlažno. Preporučujemo da
ostavite vrata uređaja pritvorena, kako bi
se posuđe moglo osušiti prirodnim putem.
Prekidanje programa pranja u tijeku
• Otvorite vrata uređaja: program će se zaustaviti. Zatvorite vrata; program pranja se
nastavlja od točke u kojoj je prekinut.
Pražnjenje perilice posuđa
• Vruće posuđe je osjetljivo na udarce. Zato
je potrebno ostaviti posuđe da se ohladi u
perilici posuđa prije nego što ga izvadite.
• Prvo ispraznite donju košaru, zatim gornju
košaru; na taj ćete način izbjeći kapanje
zaostale vode s gornje košare na posuđe
u donjoj košari.
• Na stijenkama i vratima perilice može se
pojaviti voda zato što se nerđajući čelik
hladi brže od posuđa.
Po završetku programa pranja preporučljivo je iskopčati perilicu iz napajanja i zatvoriti slavinu za vodu.
electrolux 17
Programi pranja
Programi pranja
Program
Stupanj
zaprljanosti
Vrsta posuđa
Opis programa
Automatsko1)
Bilo koji
Posuđe, pribor za
jelo, tave i lonci
Predpranje
Glavno pranje do 45°C ili 70°C
1 ili 2 među-ispiranja
Završno ispiranje
Sušenje
70° Intenzivno
Jako zaprljano
Posuđe, pribor za
jelo, tave i lonci
Predpranje
Glavno pranje do 70°C
2 među-ispiranja
Završno ispiranje
Sušenje
60° Brzo2)
Uobičajeno ili
malo zaprljano
Posuđe i pribor za
jelo
Glavno pranje do 60°C
Završno ispiranje
Jedan sat
Malo zaprljano
Posuđe i pribor za
jelo
Glavno pranje do 55°C
1 među-ispiranje
Završno ispiranje
50° Energičan 3)
Normalno
zaprljano
Posuđe i pribor za
jelo
Pretpranje
Glavno pranje do 50°C
1 među-ispiranje
Završno ispiranje
Sušenje
45° Staklo
Uobičajeno ili
malo zaprljano
Osjetljivo posuđe i
staklo
Glavno pranje do 45°C
1 među-ispiranje
Završno ispiranje
Sušenje
Grijač tanjura
Ovim programom možete zagrijati posuđe prije posluživanja ili ukloniti prašinu s posuđa koje niste dugo koristili.
1 ispiranje vrućom vodom
Predpranje
Bilo koji
1 hladno ispiranje (kako bi se
spriječilo da se ostaci hrane
međusobno zalijepe).
U ovom programu nije potrebno
koristiti sredstvo za pranje.
Djelomično puna
(upotpunit će se
kasnije tijekom dana).
1) Za vrijeme programa pranja Automatsko , stupanj zaprljanosti posuđa se određuje prema tome koliko
je voda mutna. Trajanje programa, razina potrošene struje i vode mogu varirati; to ovisi o tome je li
uređaj potpuno ili djelomično napunjen i je li posuđe manje ili jače zaprljano. Temperatura vode se
automatski podešava između 45°C i 70°C.
2) Idealno za pranje djelomično napunjene perilice posuđa. To je savršen dnevni program, zamišljen za
zahtjeve obitelji sastavljene od 4 člana koji samo žele staviti posuđe i pribor za jelo od doručka i večere.
3) Test program - Ustanove za testiranje.
Odaberive opcije
Program
Dodatno ispiranje
Ušteda energije 1)
Automatsko
da
Odaberivo, s učinkom na program
pranja
70° Intenzivno
da
Odaberivo, s učinkom na program
pranja
60° Brzo
da
Odaberivo, bez učinka na program
pranja
18 electrolux
Program
Ušteda energije 1)
Dodatno ispiranje
Jedan sat
da
Odaberivo, bez učinka na program
pranja
50° Energičan
da
Odaberivo, s učinkom na program
pranja
45° Staklo
da
Odaberivo, s učinkom na program
pranja
Grijač tanjura
ne
Odaberivo, bez učinka na program
pranja
Predpranje
ne
Odaberivo, bez učinka na program
pranja
1) Za programe u kojima opcija ima učinka, štedi se između 10 i 25% energije.
Potrošnja
Program
Trajanje (u minutama) 1)
Potrošnja električne
energije (u kWh)
Voda (u litrama)
Automatsko
-
1,1 - 1,7
12 - 23
70° Intenzivno
-
1,8 - 2,0
23 - 25
60° Brzo
-
0,9
9
Jedan sat
-
1,0 - 1,2
11 - 12
50° Energičan
-
1,0 - 1,1
12 - 13
45° Staklo
-
0,8 - 0,9
14 - 15
Grijač tanjura
-
0,8
4
Predpranje
-
0,1
4
1) Zaslon prikazuje trajanje programa.
Podaci o potrošnji su približni i ovise o
pritisku i temperaturi vode, kao i o va-
rijacijama u mrežnom napajanju te o
količini posuđa.
Čišćenje i održavanje
Čišćenje filtera
Filtere redovito trebate provjeravati i čistiti.
Prljavi filteri loše utječu na rezultate pranja.
S vremena na vrijeme zaslon prikazuje poruku kojom vas podsjeća da provjerite i
prema potrebi očistite filtere.
Upozorenje Prije čišćenja filtera
osigurajte da je uređaj isključen.
1. Otvorite vrata i izvucite donju košaru.
2. Sustav filtriranja sastoji se od grubog
filtera (A), mikrofiltera (B) i plosnatog
filtera (C).
A
B
C
3. Pomoću ručice na mikrofilteru
otkočite sustav filtriranja. Okrenite
ručicu obrnuto od smjera kazaljke na
satu za otprilike 1/4 okretaja i izvadite
sustav filtriranja
electrolux 19
NIKADA nemojte pokušavati ukloniti
mlaznice.
Ako su ostaci hrane začepili rupice na
mlaznicama, očistite ih čačkalicom.
Vanjsko čišćenje
Vanjske površine i upravljačku ploču čistite
vlažnom mekom krpom. Ako je nužno koristite samo neutralna sredstva za pranje.
Nikada ne koristite abrazivna sredstva, jastučiće za ribanje ili otapala (aceton, trikloretilen
itd.).
4. Grubi filter (A) uhvatite za ručicu s rupom i izvucite iz mikrofiltera (B).
5. Očistite temeljito sve filtere pod
mlazom vode.
6. Izvucite plosnati filter (C) iz dna
odjeljka za pranje i očistite temeljito s
obje strane.
Unutrašnje čišćenje
Redovito vlažnom krpom čistite brtve oko
vrata, spremnike za sredstvo za pranje i sredstvo za ispiranje.
Preporučujemo da svaka 3 mjeseca obavite
"na prazno", ali s deterdžentom, program
pranja za vrlo prljavo posuđe.
Duža razdoblja ne korištenja
Ako perilicu nećete upotrebljavati duže
vrijeme, preporučuje se slijedeće:
1. Isključite uređaj iz mrežnog napajanja i
zatvorite slavinu za vodu.
2. Vrata pritvorite kako bi ste spriječili stvaranje neugodnih mirisa.
3. Održavajte unutrašnjost perilice čistom.
7. Vratite plosnati filter (C) na dno
odjeljka za pranje, pazeći da ga dobro namjestite.
8. Stavite grubi filter (A) u mikrofilter (B)
i pritisnite da bi ste ih sastavili.
9. Kombinaciju filtera vratite na mjesto i
zakočite tako da okrenete ručicu u
smjeru kazaljke na satu dok se ne
zaustavi. Dok to radite, pazite da
plosnati filter (C) ne strši iznad dna
odjeljka za pranje.
Perilicu posuđa NE SMIJE se koristiti bez filtera. Posljedica nepravilno stavljenih i pogrešno
namještenih filtera bit će loše
obavljeno pranje, a moglo bi doći i
do oštećenja aparata.
Zaštita od zaleđivanja
Izbjegavajte postavljanje perilice na mjestima
na kojima je temperatura ispod 0°C. Ako to
ne možete izbjeći, ispraznite perilicu, zatvorite vrata uređaja, otpojite cijev za dovod vode i ispraznite je.
Prenošenje uređaja
Ako morate prenositi uređaj (selidba i sl.):
1. Isključite ga iz mrežnog napajanja.
2. Zatvorite slavinu za vodu.
3. Uklonite dovod vode i cijev za odvod vode.
4. Izvucite perilicu zajedno s cijevima.
Izbjegavajte prekomjerno naginjanje perilice
tijekom prijevoza.
Što učiniti kad...
Uređaj se ne pokreće ili se zaustavlja tijekom
rada.
Određeni problemi mogu se pojaviti uslijed
neodržavanja ili zanemarivanja uređaja, a
20 electrolux
možete ih riješiti uz pomoć savjeta opisanih
u tablici, bez pozivanja servisera.
Isključite uređaj i izvršite slijedeće predložene
postupke za uklanjanje problema.
Prikazivanje poruke i neispravan rad
Mogući uzrok i rješenje
Poruka na zaslonu vas obavještava da se uređaj
ne puni vodom.
• Slavina je blokirana ili začepljena naslagama
kamenca.
Očistite slavinu za vodu.
• Slavina je zatvorena.
Otvorite slavinu.
• Filter na dovodnoj cijevi za vodu je blokiran.
Očistite filter.
• Cijev za dovod vode nije pravilno položena ili je
savijena ili je nagnječena.
Provjerite priključak cijevi za dovod vode.
Poruka na zaslonu vas obavještava da perilica po- • Sifon je začepljen.
suđa ne ispušta vodu.
Očistite sifon.
• Cijev za odvod vode nije pravilno položena ili je
savijena ili je nagnječena.
Provjerite priključak cijevi za odvod vode.
Poruka na zaslonu vas obavještava da je aktivira- • Zatvorite slavinu za vodu i obratite se najbližem
na zaštita od poplave.
ovlaštenom servisu.
Neispravnost
Program ne započinje s radom
Nakon što ste obavili te provjere, uključite
uređaj.
Program pranja se nastavlja od točke u kojoj
je prekinut.
Ako se poruka ili neispravnost u radu ponovno pojave, obratite se najbližem ovlaštenom
servisu.
Za druge poruke koje nisu opisane u tablici,
molimo obratite se najbližem ovlaštenom
servisu.
Obratite se najbližem ovlaštenom servisu,
navodeći model (Mod.), broj proizvoda (PNC)
i serijski broj (S.N.).
Mogući uzrok i rješenje
• Vrata perilice posuđa nisu pravilno zatvorena.
Poruka na zaslonu vas obavještava da su vrata
otvorena.
Zatvorite vrata.
• Kabel mrežnog napajanja nije utaknut.
Utaknite utikač u utičnicu
• Pregorio je osigurač u kutiji s osiguračima vašeg
domaćinstva.
Zamijenite osigurač.
• Postavljena je odgoda početka rada.
Ako je potrebno odmah oprati posuđe, poništite odgođen početak rada.
Te podatke možete pronaći na natpisnoj
pločici koja je smještena na boku vrata perilice posuđa.
Kako bi vam ti podaci bili uvijek na dohvat
ruke, preporučujemo da ih zapišete ovdje:
Mod. : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PNC : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
S.N. : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
electrolux 21
Rezultati pranja nisu zadovoljavajući
Posuđe nije čisto
• Odabrali ste krivi program pranja.
• Rasporedili ste posuđe tako da mlazovi vode ne mogu doseći cijelu površinu. Košare ne smiju biti prenapunjene.
• Mlaznice se ne mogu slobodno okretati zbog pogrešno raspoređenog posuđa.
• Filteri na dnu odjeljka za pranje su prljavi ili nisu pravilno namješteni.
• Stavili ste premalo deterdženta ili ga uopće niste stavili.
• U slučaju pojave naslaga kamenca na posuđu; spremnik za posebnu sol je
prazan ili je omekšivač vode nepravilno podešen.
• Cijev za odvod vode je nepravilno spojena.
• Poklopac spremnika za sol nije dobro zatvoren.
Posuđe je mokro i
mutno
• Niste koristili sredstvo za ispiranje.
• Spremnik sredstva za ispiranje je prazan.
Na čašama i posuđu pojavljuju se
mliječne mrlje, pruge ili plavkasti film
• Smanjite količinu sredstva za ispiranje.
• Povećajte količinu sredstva za ispiranje.
Sasušene kapljice
vode pojavljuju se
• Uzrok može biti deterdžent. Obratite se službi za odnose s kupcima proizvođača deterdženta.
na čašama i posuđu
Ako nakon svih tih provjera problem nije
riješen, kontaktirajte najbliži ovlašteni servis.
Tehnički podaci
Dimenzije
Širina cm
59,6
Visina cm
85
Dubina cm
62
Električni priključak - Napon Ukupna snaga - Osigurač
Podaci o električnom spajanju nalaze se na natpisnoj pločici na
unutrašnjem rubu vrata perilice posuđa.
Pritisak dovoda vode
Minimalni
0,05 MPa (0,5 bara)
Maksimalni
Kapacitet
0,8 MPa (8 bara)
Broj kompleta posuđa
12
Postavljanje
Upozorenje Sve električarske i/ili
vodoinstalaterske radove potrebne
za postavljanje uređaja treba obaviti
kvalificirani električar i/ili
vodoinstalater ili stručna osoba.
Postavljanje ispod pulta (kuhinjske
radne ploče ili slivnika)
Prije postavljanja uređaja uklonite svu
ambalažu.
Ako je moguće, perilicu smjestite blizu odvoda i slavine za vodu.
Uklanjanjem radne ploče perilice, možete je
postaviti ispod slivnika ili kuhinjske radne
ploče. Dimenzije šupljine u koju postavljate
perilicu moraju odgovarati dimenzijama na
slici.
22 electrolux
Postupite na sljedeći način:
• Skinite radnu ploču odvrtanjem dvaju
stražnjih pričvrsnih vijaka (1), povucite je sa
stražnje strane uređaja (2) i izvucite iz
prednjih proreza podižući je (3).
Umetnite perilicu nakon podešavanja visine i
poravnanja podesivih nožica. Prilikom
umetanja uređaja, uvjerite se da dovodna i
odvodna cijev nisu presavijene ili nagnječene.
Za vrijeme svih radnji koje podrazumijevaju
pristup unutarnjim sastavnim dijelovima,
utikač perilice mora biti izvučen iz utičnice.
Provjerite je li uređaj postavljen tako da je lako
dostupan serviseru u slučaju potrebe za popravkom.
Ako perilicu posuđa kasnije budete koristili
kao samostojeći uređaj, morate ponovno
ugraditi originalnu radnu ploču.
Podnožje samostojećih uređaja nije podesivo.
Poravnanje
Dobro poravnanje ključno je za pravilno zatvaranje i brtvljenje vrata.
Kada je uređaj poravnat, vrata neće zapinjati
niti na jednoj strani.
Ako se vrata ne zatvaraju pravilno, odvrnite ili
zavrnite podesive nožice, sve dok uređaj nije
savršeno poravnat.
Spajanje na dovod vode
Spajanje na dovod vode
Ovaj uređaj možete spojiti bilo na dovod tople
(maks. 60°C), bilo na dovod hladne vode.
S dovodom tople vode potrošnja električne
energije je znatno smanjena. To ipak ovisi o
tome kako se priprema topla voda.
(Predlažemo alternativne izvore energije koji
su prihvatljiviji za okoliš, kao npr. solarne ili
fotonaponske ploče te energiju vjetra).
Za izvođenje samog spoja, spojna matica
postavljena na dovodnu cijev uređaja proizvedena je za navijanje na priključak slavine od
3/4 inča ili na cijevni priključak namijenjen
"brzom" spajanju.
Pritisak vode mora biti u granicama vrijednosti naznačenim u "Tehničkim podacima". Vodovod će vam dati podatke o srednjem tlaku
u vodovodnoj mreži na vašem području.
Cijev za dovod vode ne smije biti savijena,
nagnječena ili zapletena kada se spaja.
Protumatica mora biti pravilno pričvršćena
kako bi se izbjeglo istjecanje vode.
Ako je uređaj spojen na nove slavine ili slavine
koje nisu korištene duže vrijeme, prije
spajanja dovodne cijevi pustite da voda teče
nekoliko minuta.
NEMOJTE spajati cijevima koje su već
bile korištene na starom uređaju.
Ova je perilica opremljena sigurnosnom
napravom koja spriječava povrat prljave
vode u sustav pitke vode. a u skladu s
vodovodnim propisima.
electrolux 23
Cijev za dovod vode sa sigurnosnim
ventilom
Nakon spajanja dvoslojne cijevi za dovod vode, sigurnosni ventil nalazi se pored slavine.
Stoga je cijev za dovod vode pod tlakom
samo kada voda teče. Ako dovodna cijev
počne puštati vodu za vrijeme te radnje, sigurnosni ventil prekida dovod vode.
Prilikom postavljanja cijevi za dovod vode pripazite na slijedeće:
• Električni kabel sigurnosnog ventila nalazi
se u dvoslojnoj cijevi dovoda vode.
Nemojte uranjati u vodu cijev za dovod vode ili sigurnosni ventil.
• Ako su sigurnosni ventil ili cijev za dovod
vode oštećeni, odmah izvucite utikač perilice iz mrežnog napajanja.
• Zamjenu cijevi za dovod vode sa sigurnosnim ventilom SMIJE izvršiti jedino ovlašteni
servis.
Upozorenje Opasan napon
Spajanje na odvod vode
Kraj odvodne cijevi možete spojiti na slijedeće načine:
1. Na sifon slivnika, a pričvrstite ga za donji
dio radne površine. To će spriječiti ulazak
otpadnih voda iz slivnika u perilicu.
2. Na fiksnu cijev s otvorom za prozračivanje, minimalnog unutarnjeg promjera
od 4 cm.
max 400 cm
max 85 cm
min 40 cm
Odvodna cijev može biti okrenuta prema
lijevoj ili desnoj strani perilice
Provjerite da odvodna cijev nije savijena ili
nagnječena jer to može zaustaviti ili usporiti
odvod vode.
Slivnik ne smije biti zatvoren čepom prilikom
izbacivanja vode iz perilice jer može doći do
povratka vode u perilicu.
Ako koristite produžetak odvodne cijevi,
njegov unutarnji promjer ne smije biti manji od
promjera priložene cijevi.
Isto tako, unutarnji promjer priključaka korištenih za spajanje na odvod ne smije biti
manji od promjera priložene cijevi.
Kod spajanja odvodne cijevi na priključak sifona ispod sudopera, treba skinuti cijelu
plastičnu membranu (A). Ukoliko ne
otklonite kompletnu membranu, vremenom
će doći do nakupljanja ostataka hrane, što
može uzrokovati začepljenje završetka odvodne cijevi perilice posuđa
Naši uređaji opremljeni su sigurnosnom
napravom koja spriječava vraćanje
prljave vode nazad u perilicu. Ako sifon
vašeg slivnika ima "nepovratni ventil" u
sebi, to može dovesti do nepravilnog odvoda vode iz vaše perilice. Zato vam preporučujemo da ga uklonite.
Kako bi se nakon postavljanja izbjeglo
curenje vode, provjerite nepropusnost
spojeva za vodu.
24 electrolux
Spajanje na električnu mrežu
Upozorenje Sigurnosni standardi
zahtijevaju da uređaj bude
uzemljen.
Prije prve uporabe uređaja, provjerite da napon i vrsta mrežnog napajanja na mjestu postavljanja odgovaraju vrijednostima navedenim
na natpisnoj pločici. Na natpisnoj
pločici nalaze se i vrijednosti osigurača
Uvijek stavljajte utikač u utičnicu
koja je ispravno postavljena i izolirana.
Višeputni utikači, priključci i produžni kabeli ne smiju se koristiti. To bi
Briga za okoliš
Simbol
na proizvodu ili na njegovoj
ambalaži označuje da se s tim proizvodom
ne smije postupiti kao s otpadom iz
domaćinstva. Umjesto toga treba biti uručen
prikladnim sabirnim točkama za recikliranje
elektroničkih i električkih aparata. Ispravnim
odvoženjem ovog proizvoda spriječit ćete
potencijalne negativne posljedice na okoliš i
zdravlje ljudi, koje bi inače mogli ugroziti
neodgovarajućim rukovanjem otpada ovog
proizvoda. Za detaljnije informacije o
recikliranju ovog proizvoda molimo Vas da
kontaktirate Vaš lokalni gradski ured, uslugu
za odvoženje otpada iz domaćinstva ili
trgovinu u kojoj ste kupili proizvod.
Ambalaža
Svi korišteni materijali za pakiranje ekološki
su i mogu se reciklirati. Plastični sastavni
dijelovi prepoznaju se po oznakama, npr.
>PE<, >PS<, itd. Molimo vas da materijal
pakiranja odložite u odgovarajući kontejner
na predviđenim mjestima sakupljanja
komunalnog otpada.
Upozorenje Kada jedinica više nije u
uporabi:
• Isključite je iz mrežnog napajanja.
• Odrežite kabel i utikač i zbrinite ih.
• Onesposobite bravu na vratima. To
spriječava da se djeca zaključaju u perilici dovodeći u opasnost svoje živote.
moglo predstavljati opasnost od požara uslijed pregrijavanja.
Ako je potrebno, zamijenite utičnicu
kućnog ožičenja. Ako je potrebno
zamijeniti električni kabel, nazovite
najbliži ovlašteni servis.
Utikač mora biti dostupan nakon postavljanja uređaja.
Nikada nemojte izvući utikač tako
da ga povlačite za kabel. Uvijek povucite držeći utikač.
Proizvođač ne prihvaća odgovornost ako se ne pridržavate gore navedenih sigurnosnih mjera.
electrolux 25
Electrolux. Thinking of you.
Обменяйтесь с нами своими мыслями на
www.electrolux.com
Содержание
Сведения по технике безопасности
25
27
28
29
31
Описание изделия
Панель управления
Меню дополнительных функций
Первое использование
Настройка устройства для смягчения
воды
31
Использование соли для
посудомоечных машин
32
Использование ополаскивателя
33
Ежедневное использование
34
Загрузка столовых приборов и посуды
35
Использование моющих средств
Функция Multitab
Выбор и запуск программы мойки
Разгрузка посудомоечной машины
Программы мойки
Уход и чистка
Если машина не работает
Технические данные
Установка
Подключение к водопроводу
Подключение к электросети
Подключение к электросети
39
40
41
42
42
44
46
47
48
49
50
51
Право на изменения сохраняется
Сведения по технике безопасности
Для обеспечения Вашей безо‐
пасности и правильной
эксплуатации машины, перед ее ус‐
тановкой и первым использованием
внимательно прочитайте данное ру‐
ководство, не пропуская рекоменда‐
ции и предупреждения. Чтобы избе‐
жать нежелательных ошибок и не‐
счастных случаев, важно, чтобы все,
кто пользуется данной машиной, бы‐
ли ознакомлены с ее работой и пра‐
вилами техники безопасности. В слу‐
чае продажи машины или передачи
ее в пользование другому лицу пе‐
редайте вместе с ней и данное руко‐
водство, чтобы новый пользователь
машины получил соответствующую
информацию о правильной
эксплуатации машины и правилах
техники безопасности.
Правильная эксплуатация
• Данная посудомоечная машина пред‐
назначена только для мытья посуды и
столовых приборов, пригодных для
машинной мойки.
• Не заливайте в посудомоечную маши‐
ну никаких растворителей. Это может
привести к взрыву.
• Ножи и прочие предметы с заострен‐
ными концами должны укладываться
либо в корзину для столовых приборов
острыми концами вниз, либо горизо‐
нтально в верхнюю корзину.
• Применяйте только средства (моющее
средство, соль и ополаскиватель),
пригодные для использования в посу‐
домоечных машинах.
• Не рекомендуется открывать дверцу
работающей посудомоечной машины,
т.к. при этом из нее может вырваться
горячий пар.
• Не извлекайте посуду из посудомоеч‐
ной машины до окончания цикла мой‐
ки.
• Закончив мойку, отключите машину от
электросети и водопровода.
• Техобслуживание этого изделия дол‐
жен выполнять только квалифициро‐
ванный специалист сервисной служ‐
бы; при этом должны использоваться
только оригинальные запасные части.
26 electrolux
• Ни при каких обстоятельствах не пы‐
тайтесь отремонтировать машину са‐
мостоятельно. Выполненный неквали‐
фицированными лицами ремонт мо‐
жет повлечь за собой травму или серь‐
езное повреждение машины. Обра‐
щайтесь в авторизованный сервисный
центр. Всегда требуйте использова‐
ния оригинальных запчастей.
Общие правила безопасности
• Лица (включая детей) с нарушенными
физическими сенсорными или ум‐
ственными способностями или с недо‐
статком опыта или знаний не должны
пользоваться данным прибором. Они
должны находиться под присмотром
или получать инструкции от лица, от‐
ветственного за их безопасность.
• Моющие средства, применяемые в по‐
судомоечных машинах, могут вызвать
химические ожоги глаз, рта и глотки.
Они могут быть опасными для жизни!
Следуйте инструкциям по технике
безопасности производителя моюще‐
го средства.
• Вода из посудомоечной машины не
предназначена для питья. В Вашей
машине могут находиться остатки
моющего средства.
• В любое время, когда не ведется за‐
грузка или разгрузка посуды, дверца
посудомоечной машины должна быть
закрыта. Таким образом, будет исклю‐
чена вероятность того, что кто-нибудь
зацепится за открытую дверцу и полу‐
чит травму.
• Не садитесь и не вставайте на откры‐
тую дверцу.
Безопасность детей
• Данное изделие предназначено для
эксплуатации взрослыми людьми.
Следите за тем, чтобы маленькие дети
не играли с прибором.
• Держите все упаковочные материалы
вне досягаемости детей. Существует
риск смерти от удушения.
• Держите все моющие средства в без‐
опасном и недоступном для детей ме‐
сте.
• Не подпускайте детей к посудомоеч‐
ной машине, когда открыта ее дверца.
Установка
• Проверьте, нет ли на посудомоечной
машине повреждений, полученных
при транспортировке. Ни в коем слу‐
чае не включайте в сеть поврежден‐
ную машину. Если Ваша машина по‐
вреждена, обратитесь к поставщику.
• Перед эксплуатацией вся упаковка
должна быть снята.
• Все электрические и сантехнические
работы, необходимые для подключе‐
ния данной машины, должны быть вы‐
полнены квалифицированным лицом.
• По соображениям безопасности не
пытайтесь менять технические харак‐
теристики или конструкцию этого из‐
делия.
• Ни в коем случае не пользуйтесь по‐
судомоечной машиной, если повре‐
ждены электрический кабель или
шланги для воды; или если панель
управления, рабочая поверхность или
цоколь так повреждены, что видна
внутренняя часть машины. Во избежа‐
ние риска несчастного случая обрат‐
итесь в местный сервисный центр.
• Ни в коем случае не допускается свер‐
ление отверстий в боковых стенках
машины - этим можно повредить ги‐
дравлику или электропроводку.
ВНИМАНИЕ! При подключении к
электросети и водопроводу
внимательно выполняйте указания,
изложенные в соответствующих
разделах руководства.
electrolux 27
Описание изделия
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Верхняя корзина
Переключатель жесткости воды
Емкость для соли
Дозатор моющего средства
Дозатор ополаскивателя
Табличка с техническими данными
Фильтры
Нижний разбрызгиватель
Верхний разбрызгиватель
Верхняя панель
Лампочка внутреннего освещения
В данной посудомоечной машине имеет‐
ся внутреннее освещение, которое вклю‐
чается при открывании и выключается
при закрывании дверцы.
ВНИМАНИЕ! Светодиодное
излучение в видимой части спектра:
не смотрите пристально на световой
пучок.
Внутреннее освещение посудомоечной
машины обеспечивается светодиодной
лампой КЛАССА 2, соответствующей
нормативам IEC 60825-1: 1993 + A1:1997
+ A2:2001.
Длина волны излучаемого света: 450 нм
Максимальная излучаемая мощность:
548 мкВ
При необходимости замены лампоч‐
ки обращайтесь в авторизованный
сервисный центр.
28 electrolux
Панель управления
1. Кнопка "Вкл/Выкл"
2. Кнопка прокрутки программ
3. Кнопка прокрутки времени отсрочки
пуска
4. Кнопка прокрутки дополнительных
функций
5. Кнопка >OK
6. Кнопка "Пуск" Start
7. Дисплей
В работе с машиной вам будут по‐
могать сообщения на дисплее и зву‐
ковые сигналы. Следуйте указа‐
ниям, которые будут появляться на
дисплее.
Первое включение - установка языка и
времени
1. Нажмите кнопку "Вкл/Выкл".
2. На дисплее появится обозначение
языка, заданного по умолчанию. Если
вы хотите подтвердить язык, задан‐
ный по умолчанию, нажмите кнопку
OK.
3. Если вы хотите установить другой
язык, нажимайте кнопку прокрутки до‐
полнительных функций до тех пор,
пока на дисплее не появится нужный
язык.
4. Нажмите кнопку OK для подтвержде‐
ния.
5. На дисплее появится сообщение об
установке времени. Выполните выво‐
димые на дисплей указания по уста‐
новке времени и нажмите кнопку
OKдля подтверждения.
После установки времени дисплей ока‐
жется разделенным на три области:
– A область меню программ
– B область времени/отсрочки пуска
– C область меню дополнительных
функций
Для работы с каждой областью исполь‐
зуйте находящуюся под ней кнопку про‐
крутки.
• Нажмите одну из кнопок прокрутки: вы‐
бранная область будет выделена рам‐
кой.
• Снова нажмите эту кнопку прокрутки
для вывода на дисплей доступного ме‐
ню.
Область программ
Дисплей показывает доступные про‐
граммы мойки и продолжительность ка‐
ждой программы.
1. Нажмите кнопку прокрутки программ
для выбора соответствующей обла‐
сти.
2. Снова нажмите кнопку прокрутки про‐
грамм.
3. Область дисплея расширится и на
ней появится список имеющихся про‐
грамм мойки с указанием их продол‐
жительности.
4. Нажимайте кнопку прокрутки про‐
грамм для прокрутки всего списка
имеющихся программ.
5. Нажмите кнопку OKдля подтвержде‐
ния выбора программы мойки.
electrolux 29
6. Дисплей снова окажется разделен‐
ным на три области.
– В области меню программ отобра‐
жается заданная программа и ее
продолжительность.
– В области времени дисплея отоб‐
ражается приблизительное время
окончания программы (текущее
время + продолжительность про‐
граммы).
Область времени окончания программ
Позволяет задать отсрочку пуска про‐
граммы сроком до 19 часов.
1. Нажмите кнопку прокрутки отсрочки
пуска для выбора соответствующей
области.
2. Продолжайте нажимать эту кнопку
для изменения времени окончания
программы.
– В верхней части области высветит‐
ся заданное время отсрочки.
– В нижней части области будет об‐
новлено время окончания програм‐
мы.
3. Нажмите кнопку OK для подтвержде‐
ния сделанной установки.
Область дополнительных функций
1. Нажмите кнопку прокрутки дополни‐
тельных функций для выбора соот‐
ветствующей области.
2. Продолжайте нажимать эту кнопку
для прокрутки всего списка дополни‐
тельных функций. Выбранная функ‐
ция выделена рамкой.
3. Нажимайте кнопку OK для:
– входа в подменю,
– подтверждения сделанных устано‐
вок,
– вывода информации на дисплей.
4. Для выхода из меню дополнительных
функций нажмите кнопку прокрутки
программ.
Меню дополнительных функций
Меню
Руководство
Подменю
Описание
Дисплей показывает информацию о про‐
граммах мойки.
Обзор опций
Дисплей показывает информацию о до‐
полнительных функциях.
Деморежим
Назад
Экономия
энергии
Подменю
Обзор про‐
грамм
Вкл
Выкл
Вкл
Выкл
Вы можете сымитировать программу мой‐
ки.
1. Включите данную функцию. На дис‐
плее появятся три области, а в верхнем
левом углу – слово DEMO.
2. С помощью кнопок прокрутки задайте
дополнительные функции и программу
мойки.
Отключите данную функцию для возврата
в обычный режим работы. Заводская на‐
стройка: функция отключена.
Возврат в меню дополнительных функций.
Выбор соответствующей функции обеспе‐
чивает уменьшение температуры на этапе
сушки. При этом экономится от 10% до
25% потребляемой энергии.
Эта функция может быть выбрана для
всех программ мойки, но оказывает эф‐
фект не на все программы.
Подробности см. в разделе "Программы
мойки".
30 electrolux
Меню
Подменю
Подменю
Описание
Доп.полоск.
Вкл
Выкл
Эта функция добавляет в программу мой‐
ки еще одно полоскание.
Она доступна не для всех программ мой‐
ки.
Подробности см. в разделе "Программы
мойки".
Multitab
Вкл
Выкл
Используйте эту функцию при применении
комбинированных таблетированных мою‐
щих средств.
Подробности см. в разделе "Функция
Multitab".
Параметры
Русский Язык
Громкость
Речевое сооб‐
щение
Для выбора
доступны не‐
сколько язы‐
ков.
Вы можете задать язык сообщений, выво‐
димых на дисплей.
Вкл
Выкл
Вы можете задать громкость. доступны 5
уровней.
Уровень 0 = звук отключен.
Выбрать
нельзя
Эта дополнительная функция недоступна
для данной модели посудомоечной маши‐
ны.
Вы можете устанавливать время.
Время
Яркость
Доступны 10
уровней.
Вы можете увеличивать или уменьшать
яркость подсветки дисплея.
Заводская настройка: уровень 10.
Контра‐
стность
Доступны 10
уровней.
Вы можете увеличивать или уменьшать
контрастность дисплея.
Заводская настройка: уровень 5.
Сброс на‐
строек
Жесткость во‐
ды
Вы можете вернуться к заводским на‐
стройкам прибора.
Доступны 10
уровней.
Вы можете настраивать устройство для
смягчения воды. См. раздел "Настройка
устройства для смягчения воды".
Ополаскива‐
тель
Вкл
Выкл
Вы можете включать или отключать доза‐
тор ополаскивателя.
Заводская настройка: дозатор включен.
Блокировка
кнопок
Вкл
Выкл
Эта функция блокирует кнопки управле‐
ния машиной во избежание их неправиль‐
ного использования.
Она включается через 15 секунд после то‐
го, как вы нажмете какую-либо кнопку.
Для временного выключения этой функ‐
ции нажмите и не отпускайте любую кноп‐
ку. При этом на дисплее появится сообще‐
ние с указанием процедуры выключения.
Назад
Возврат в меню дополнительных функций.
electrolux 31
Первое использование
Перед первым использованием посудо‐
моечной машины:
• Проверьте, подключена ли машина к
электросети и водопроводу в соответ‐
ствии с инструкциями по установке
• Снимите всю упаковку с внутренних
частей машины
• Настройка устройства для смягчения
воды
• Залейте в емкость для соли 1 литр во‐
ды, а затем засыпьте в нее специаль‐
ную соль для посудомоечных машин
• Заправьте дозатор ополаскивателя
Если Вы хотите использовать та‐
блетки таких комбинированных мою‐
щих средств, как: "3 в 1", "4 в 1", "5 в
1" и т.п., установите на машине
функцию Multitab (см. раздел "Функ‐
ция Multitab").
Настройка устройства для смягчения воды
В посудомоечной машине имеется ус‐
тройство для удаления из водопровод‐
ной воды минералов и солей, оказываю‐
щих вредное влияние на работу маши‐
ны.
Чем больше в воде содержится таких ми‐
нералов и солей, тем выше жесткость
воды. Жесткость воды измеряется в со‐
ответствующих единицах: немецких гра‐
дусах (°dH), французских градусах (°TH)
и ммоль/л (миллимолях на литр - между‐
народных единицах жесткости воды).
Устройство для смягчения воды необхо‐
димо настроить в соответствии с уров‐
нем жесткости воды, используемой в Ва‐
шей местности. Информацию о жестко‐
сти воды в вашем районе проживания
можно получить в местной службе во‐
доснабжения.
Устройство для смягчения воды сле‐
дует настроить двумя способами:
вручную - с помощью переключате‐
ля жесткости воды, и электронным
путем.
Настройка вручную
На заводе устройство для смягчения
воды посудомоечной машины уста‐
навливается в положение 2.
1. Откройте дверцу машины.
2. Выньте из машины нижнюю корзину.
3. Переведите переключатель жестко‐
сти воды в положение 1 или 2 (см. та‐
блицу).
4. Установите на место нижнюю корзи‐
ну.
Настройка электронным путем
На заводе устройство для смягчения во‐
ды посудомоечной машины устанавли‐
вается на уровень 5.
Войдите в меню дополнительных функ‐
ций - Параметры - Жесткость воды.
С помощью соответствующей кнопки
прокрутки настройте устройство для
смягчения воды, установив его уровень
в соответствии с жесткостью воды в ва‐
шем районе (см. таблицу).
Настройка устройства для смягчения
воды
Жесткость воды
Ис‐
пользо‐
вание
электронным путем
соли
°dH
°TH
ммоль/л
вручную
51 - 70
91 - 125
9,1 - 12,5
2
уровень 10
да
43 - 50
76 - 90
7,6 - 9,0
2
уровень 9
да
32 electrolux
Настройка устройства для смягчения
воды
Жесткость воды
Ис‐
пользо‐
вание
электронным путем
соли
°dH
°TH
ммоль/л
вручную
37 - 42
65 - 75
6,5 - 7,5
2
уровень 8
да
29 - 36
51 - 64
5,1 - 6,4
2
уровень 7
да
23 - 28
40 - 50
4,0 - 5,0
2
уровень 6
да
19 - 22
33 - 39
3,3 - 3,9
2
уровень 5
да
15 - 18
26 - 32
2,6 - 3,2
1
уровень 4
да
11 - 14
19 - 25
1,9 - 2,5
1
уровень 3
да
4 - 10
7 - 18
0,7 - 1,8
1
уровень 2
да
<4
<7
< 0,7
1
уровень 1
нет
Использование соли для посудомоечных машин
ВНИМАНИЕ!
Используйте только соль, специально
предназначенную для посудомоечных
машин. Использование соли другого ти‐
па, не предназначенной для посудо‐
моечных машин, например, столовой со‐
ли, приведет к выходу из строя устрой‐
ства для смягчения воды. Вносите соль
только непосредственно перед проведе‐
нием полных циклов программ мойки. В
этом случае просыпавшиеся крупицы со‐
ли или пролившаяся соленая вода не бу‐
дут оставаться на дне машины так долго,
что это вызовет коррозию.
Порядок внесения соли:
1. Откройте дверцу, извлеките нижнюю
корзину и, вращая против часовой
стрелки, отвинтите колпачок емкости
для соли.
2. Залейте в емкость 1 литр воды (это
необходимо сделать только перед
первым внесением соли) .
3. С помощью воронки засыпьте соль в
емкость так, чтобы она заполнилась
доверху.
4. Установите на место колпачок емко‐
сти, удостоверившись, что на резьбе
и уплотняющей прокладке не оста‐
лось следов соли.
5. Плотно заверните колпачок по часо‐
вой стрелке до щелчка.
Не беспокойтесь, если при внесении
соли через край емкости перельется
вода - это вполне нормально.
Емкость для соли следует периодически
пополнять. На дисплее появляется со‐
общение о том, что емкость для соли пу‐
ста.
Во время выполнения программы на
дисплее не появляется сообщение о не‐
обходимости добавления соли.
electrolux 33
Сообщение о необходимости доба‐
вления соли может оставаться на
дисплее в течение нескольких часов
после добавления соли при условии,
что машина включена. Если вы ис‐
пользуете соль с более продолжи‐
тельным сроком растворения, инди‐
катор может светиться дольше. На
работу машины это никак не влияет.
Использование ополаскивателя
ВНИМАНИЕ! Используйте только
фирменный ополаскиватель для
посудомоечных машин.
Ни в коем случае не заливайте в до‐
затор ополаскивателя другие соста‐
вы (средство для чистки посудо‐
моечных машин, жидкое моющее
средство и т.п.). Это приведет к вы‐
ходу машины из строя.
Ополаскиватель обеспечивает тща‐
тельное ополаскивание и сушку по‐
суды без пятен и полос.
Машина автоматически добавляет
ополаскиватель во время последне‐
го цикла полоскания.
1. Откройте емкость, нажав деблоки‐
рующую кнопку (A).
Дозатор вмещает примерно 110 мл
ополаскивателя, которого хватает на
16-40 циклов мойки посуды, в зависи‐
мости от установленной дозировки.
3. Обязательно закрывайте крышку по‐
сле каждой заливки ополаскивателя.
Во избежание избыточного пеноо‐
бразования при следующей мойке,
удалите весь пролившийся опола‐
скиватель куском ткани, хорошо впи‐
тывающей жидкость.
2. Залейте ополаскиватель в емкость.
Максимальный уровень заполнения
соответствует отметке "max".
Исходя из результатов мойки и сушки,
отрегулируйте дозировку ополаскивате‐
ля с помощью 6-позиционного переклю‐
чателя (положение 1 соответствует ми‐
нимальной, а положение 6 - максималь‐
ной дозировке).
На заводе дозировка устанавливается в
положение 4.
Если после мойки на посуде останутся
капли воды и известковые пятна, дози‐
ровку ополаскивателя следует увели‐
чить.
При обнаружении на посуде полос лип‐
кого белесого налета, а на стекле и лез‐
виях ножей - голубоватой пленки, дози‐
ровку необходимо уменьшить.
34 electrolux
Емкость для ополаскивателя следует пе‐
риодически пополнять. На дисплее по‐
является сообщение о том, что емкость
для ополаскивателя пуста.
Во время выполнения программы на
дисплее не появляется сообщение о не‐
обходимости добавления ополаскивате‐
ля.
Ежедневное использование
• Проверьте, не нужно ли пополнить по‐
судомоечную машину специальной со‐
лью или ополаскивателем.
• Загрузите в машину столовые прибо‐
ры и посуду.
• Внесите в машину моющее средство.
• Выберите программу мойки, подходя‐
щую для столовых приборов и таре‐
лок.
• Запустите программу мойки.
Полезные советы и рекомендации
В посудомоечной машине нельзя мыть
губки, кухонные тряпки и другие впиты‐
вающие воду предметы.
• Перед загрузкой посуды Вы должны:
– удалить с нее все остатки пищи и от‐
ходы.
– размягчить пригоревшие остатки
пищи в сковородах
• Загружая посуду и столовые принад‐
лежности, пожалуйста, помните о сле‐
дующем:
– посуда и столовые приборы не дол‐
жны мешать вращению разбрызги‐
вателей.
– Укладывайте полые предметы, та‐
кие как чашки, стаканы, сковороды и
т.п., вверх дном, чтобы внутри них
или машины не могла собираться
вода.
– Посуда и столовые приборы не дол‐
жны находиться внутри друг друга
или накрывать друг друга.
– Во избежание повреждения стаканы
не должны соприкасаться друг с
другом.
– Мелкие предметы укладывайте в
корзину для столовых приборов.
• Пластиковые предметы и сковороды с
антипригарным покрытием способны
удерживать капли воды; эти предметы
не высыхают так же быстро, как фар‐
форовые и стальные предметы.
• Легкие предметы (пластиковые миски
и т.п.) необходимо загружать в верх‐
нюю корзину и укладывать их так, что‐
бы они не могли там перемещаться.
electrolux 35
Следующие столовые приборы и посуда для мытья в посудомоечной машине
непригодны:
пригодны с ограничениями:
• Столовые приборы с рукоятками из дере‐
ва, рога, фарфора или перламутра.
• Пластмассовые предметы из нетермостой‐
кого материала.
• Старинные столовые приборы с нетермо‐
стойкими клееными деталями.
• Составные столовые приборы или посуда.
• Изделия из олова и меди.
• Хрусталь.
• Стальные изделия не из нержавеющей
стали.
• Деревянные тарелки и блюда.
• Изделия из синтетического волокна.
• Изделия из камня можно мыть в посудо‐
моечной машине только в том случае, если
они заявлены изготовителями как пригод‐
ные для посудомоечных машин.
• Изделия с глазурью от частого мытья могут
поблекнуть.
• Серебряные и алюминиевые приборы при
мытье могут помутнеть: такие пищевые ос‐
татки, как яичный белок, желток и горчица,
часто вызывают мутный налет и пятна на
серебре. Следовательно, необходимо как
можно скорее удалять с серебряных пред‐
метов остатки пищи, если их нельзя вы‐
мыть сразу после использования.
Загрузка столовых приборов и посуды
Нижняя корзина
Нижняя корзина предназначена для раз‐
мещения кастрюль, крышек, салатников,
столовых приборов и т.п.
Чтобы разбрызгиватели могли вращать‐
ся свободно, сервировочные блюда и
большие крышки следует размещать по‐
ближе к краям корзины.
Штыри в нижней корзине легко опускают‐
ся, что позволяет загружать кастрюли,
сковороды и миски.
Корзинка для столовых приборов
Ножи с длинными лезвиями,
размещаемые вертикально, несут в
себе потенциальную опасность.
Длинные и/или острые предметы,
такие как разделочные ножи,
должны располагаться
горизонтально в верхней корзине.
Соблюдайте осторожность при
загрузке и разгрузке таких острых
предметов, как ножи.
Вилки и ложки следует устанавливать в
съемной корзинке для столовых прибо‐
ров ручками вниз, а ножи - ручками
вверх.
36 electrolux
Если ручки, выступающие из нижней ча‐
сти корзины, препятствуют движению
нижнего разбрызгивателя, установите
столовые приборы ручками вверх.
Чтобы исключить слипание столовых
приборов, размещайте ложки вперемеж‐
ку с другими приборами.
Чтобы облегчить загрузку корзины для
столовых приборов, рекомендуем опу‐
стить ручку корзины.
Корзина для столовых приборов состоит
из двух частей, которые для более удоб‐
ного проведения загрузки можно разде‐
лять. Чтобы разделить обе части корзи‐
ны, сдвиньте их по горизонтали в проти‐
воположных направлениях и разъедини‐
те.
Для соединения частей корзины выпол‐
ните обратную процедуру.
Для получения наилучших результатов
рекомендуем использовать ячейки для
столовых приборов.
Если размеры столовых приборов не по‐
зволяют использовать ячейки, то прибо‐
ры можно легко убрать в корзину.
Верхняя корзина
Верхняя корзина предназначена для та‐
релок, салатников, чашек, стаканов, ка‐
стрюль и их крышек.
Уложите предметы на держатели для ча‐
шек и под ними таким образом, чтобы
вода могла попадать на все их поверх‐
ности.
electrolux 37
Бокалы с длинными ножками можно раз‐
местить перевернутыми вниз на держа‐
телях для чашек.
Для размещения более высоких предме‐
тов держатели для чашек можно поднять
вверх.
Центральные штыри легко опускаются,
позволяя оптимизировать загрузку.
Корзинка для столовых приборов
Верхняя корзина поставляется вместе с
корзинкой для столовых приборов.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! НИ В КОЕМ
СЛУЧАЕ НЕ УКЛАДЫВАЙТЕ В
КОРЗИНКУ НОЖИ. ЭТО МОЖЕТ
ПОВРЕДИТЬ МАШИНУ.
Центральные штыри легко опускаются,
позволяя оптимизировать загрузку.
Для бокалов с длинными ножками (в со‐
ответствии с их размером) передвиньте
держатель бокалов в правое или левое
положение.
Корзинка для столовых приборов дол‐
жна размещаться только в передней ча‐
сти верхней корзины, слева или справа.
38 electrolux
Размеры столовых приборов зависят от
расположения верхней корзины. См.
следующую таблицу.
Размеры столовых приборов для корзинки
для столовых приборов
Верхняя корзина в
верхнем положении
максимум 15 см
Верхняя корзина в
нижнем положении
максимум 20 см
Мягкие выступы
Мягкие выступы предотвращают пере‐
мещение стеклянной посуды во время
выполнения цикла мойки или перемеще‐
ния корзины.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! ПЕРЕД
ЗАКРЫТИЕМ ДВЕРЦЫ
УДОСТОВЕРЬТЕСЬ, ЧТО
РАЗБРЫЗГИВАТЕЛИ СВОБОДНО
ВРАЩАЮТСЯ.
Регулирование высоты верхней корзины
Очень большие блюда можно загрузить
для мойки в нижнюю корзину, предвари‐
тельно переместив верхнюю корзину в
верхнее положение.
Максимальная высота посуды в нижней
корзине
Правильное положение мягких выступов
показано на иллюстрациях. Для обеспе‐
чения гибкости загрузки их можно распо‐
ложить с левой или с правой стороны
корзины.
Установив их в нужное положение, плот‐
но надавите на них и убедитесь, что они
не сдвигаются с места.
С поднятой верхней
корзиной
31 см
С опущенной верх‐
ней корзиной
27 см
Чтобы установить корзину в верхнее по‐
ложение, выполните следующие дей‐
ствия:
1. Выдвиньте корзину до упора.
electrolux 39
2. Осторожно поднимайте обе стороны
корзины вверх до тех пор, пока не
сработает механизм фиксации корзи‐
ны.
1. Выдвиньте корзину до упора.
2. Осторожно поднимите обе стороны
корзины вверх и, придерживая, мед‐
ленно отпустите вниз.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Нельзя
поднимать или опускать корзину
только с одной стороны.
Когда корзина находится в верхнем
положении:
• не помещайте чашки на держате‐
ли;
• убедитесь, что все держатели сло‐
жены, а не подняты вверх.
После загрузки машины всегда
закрывайте дверцу, т.к. открытая
дверца может представлять собой
опасность.
Чтобы опустить корзину в исходное по‐
ложение, выполните следующие дей‐
ствия:
Использование моющих средств
Используйте только моющие сред‐
ства, специально предназначенные
для посудомоечных машин.
Соблюдайте, пожалуйста, рекомен‐
дации по дозировке и хранению, при‐
веденные изготовителем на упаков‐
ке моющего средства.
2. Заполните дозатор моющего сред‐
ства (1) моющим средством. Марки‐
ровка указывает на уровни дозиров‐
ки:
20 = примерно 20 г моющего средства
30 = примерно 30 г моющего сред‐
ства.
Непревышение правильной дози‐
ровки моющего средства способ‐
ствует уменьшению загрязнения ок‐
ружающей среды.
1
Внесение моющего средства
1. Откройте крышку.
2
3. Все программы, включающие цикл
предварительной мойки, требуют до‐
полнительного количества моющего
средства (5/10 г), которое необходи‐
мо внести в отделение для предва‐
рительной мойки (2).
40 electrolux
Это моющее средство будет исполь‐
зовано на этапе предварительной
мойки.
Если Вы используете таблетирован‐
ное моющее средство; вложите та‐
блетку в отделение (1)
4. Опустите крышку и прижмите ее до
механической фиксации.
Таблетки моющих средств различ‐
ных производителей растворяются с
различной скоростью. Поэтому неко‐
торые таблетированные моющие
средства не успевают полностью
проявить свои чистящие свойства во
время коротких программ мойки.
Следовательно, для обеспечения
полного удаления остатков таблети‐
рованных моющих средств следует
задавать программы мойки с про‐
должительным временем выполне‐
ния.
Функция Multitab
Данная машина оснащена функцией
Мultitab, позволяющей применять комби‐
нированные таблетированные моющие
средства.
Эти моющие средства объединяют в се‐
бе функции мойки, ополаскивания и спе‐
циальной соли. В зависимости от того,
какие таблетки выберет пользователь
("3 в 1", "4 в 1", "5 в 1" и т.д.), в них могут
содержаться и другие действующие ве‐
щества.
Проверяйте, соответствуют ли эти мою‐
щие вещества уровню жесткости исполь‐
зуемой Вами воды. См. инструкции изго‐
товителя.
После того, как будет задана эта функ‐
ция, она будет оставаться активной и
при выполнении последующих программ
мойки.
При выборе этой функции автоматиче‐
ски отключается подача ополаскивателя
и соли из соответствующих емкостей и
гаснут индикаторы наличия соли и опо‐
ласкивателя.
При использовании этой функции про‐
должительность программы мойки мо‐
жет меняться. В этом случае будет авто‐
матически обновляться индикация вре‐
мени программы на цифровом дисплее.
Включать/выключать функцию
Multitab следует перед запуском про‐
граммы мойки. После запуска той
или иной программы функцию
Multitab включить или выключить не‐
льзя.
При неудовлетворительных резуль‐
татах сушки мы рекомендуем выпол‐
нить следующие операции:
1. Залейте в дозатор ополаскива‐
тель.
2. Включите дозатор ополаскивате‐
ля.
3. Установите дозировку ополаски‐
вателя в положение 2.
electrolux 41
уровень и выполните одну обы‐
чную программу мойки, не загру‐
жая никакой посуды.
4. Установите переключатель жест‐
кости воды на уровень, соответ‐
ствующий жесткости воды в Ва‐
шей местности.
5. Регулировка дозировки опола‐
скивателя.
Если Вы решили вернуться к исполь‐
зованию обычных моющих средств,
то рекомендуем Вам выполнить сле‐
дующие действия:
1. Выключите функцию Multitab.
2. Снова залейте соль и ополаски‐
ватель в соответствующие емко‐
сти.
3. Установите переключатель жест‐
кости воды на самый высокий
Выбор и запуск программы мойки
ВАЖНО! Функцию необходимо задать до
начала выполнения программы мойки.
Когда программа мойки уже
выполняется, никакие дополнительные
функции задать нельзя. Если требуется
задать функцию, отмените программу
мойки.
1. Проверьте, правильно ли загружены
корзины, и могут ли свободно вра‐
щаться разбрызгиватели.
2. Проверьте, открыт ли водопровод‐
ный кран.
3. Нажмите кнопку "Вкл/Выкл".
4. Закройте дверцу машины.
5. Выберите программу мойки. Подроб‐
ности см. в таблице "Программы мой‐
ки". Нажмите кнопку OK для подтвер‐
ждения.
6. При необходимости отложите начало
выполнения программы, используя
дополнительную функцию "Отсрочка
пуска".
7. Нажмите кнопку "Пуск" - при этом ав‐
томатически начнется выполнение
заданной программы мойки.
– Если задана отсрочка пуска, дисп‐
лей покажет продолжительность
программы и время ее окончания.
После запуска программы дисплей
показывает:
– этапы выполнения программы,
– обновленные значения продол‐
жительности программы и вре‐
мени ее окончания.
При необходимости добавки соли и/
или ополаскивателя при нажатии
кнопки "Пуск" на дисплей выводится
соответствующее сообщение; при
этом запуска программы не проис‐
ходит. Вы можете отложить добавку
соли и/или ополаскивателя и запу‐
стить программу: для этого снова на‐
жмите кнопку "Пуск".
Отмена выполняемой отсрочки пуска
Нажмите кнопку "Пуск" и следуйте указа‐
ниям по отмене задержки пуска програм‐
мы и возврату в меню программ, которые
будут появляться на дисплее.
Нажмите кнопку "Пуск" - при этом авто‐
матически начнется выполнение задан‐
ной программы.
ВНИМАНИЕ! Прерывать или
отменять программу мойки,
находящуюся в процессе
выполнения, следует ТОЛЬКО в
самых необходимых случаях.
Внимание! При открытии дверцы из
машины может вырваться горячий
пар. Открывайте дверцу осторожно.
Прерывание выполняемой программы
мойки
• Откройте дверцу машины; выполне‐
ние программы остановится. Закройте
дверцу; выполнение программы про‐
должится с того момента, на котором
она была прервана.
• Нажмите кнопку "Вкл/Выкл". Еще раз
нажмите кнопку "Вкл/Выкл"; выполне‐
ние программы продолжится с того
момента, на котором она была прерва‐
на.
Отмена выполняемой программы мойки
Нажмите кнопку "Пуск" и следуйте указа‐
ниям по отмене программы и возврату в
режим настройки, которые будут по‐
являться на дисплее.
42 electrolux
Если необходимо выбрать новую про‐
грамму, проверьте, есть ли в дозаторе
моющее средство.
Окончание программы мойки
• Посудомоечная машина автоматиче‐
ски остановится.
• О завершении программы известит со‐
общение на дисплее.
1. Откройте дверцу машины, оставьте
ее приоткрытой и подождите не‐
сколько минут, прежде чем доставать
посуду; таким образом посуда немно‐
го остынет и лучше высохнет.
2. Выключите посудомоечную машину,
нажав кнопку "Вкл/Выкл".
Если была задана функция "Энер‐
госбережение", посуда может оста‐
ваться влажной. Мы рекомендуем
слегка приоткрыть дверцу для того,
чтобы посуда могла высохнуть есте‐
ственным образом.
Если на дисплее появится одно или
оба из сообщений о нехватке соли/
ополаскивателя, Вы можете отло‐
жить добавку соли/ополаскивателя и
выключить машину.
Разгрузка посудомоечной машины
• Горячие тарелки чувствительны к уда‐
рам. Поэтому перед выемкой им надо
дать остыть.
• Вначале извлеките посуду из нижней
корзины, потом - из верхней; тогда ка‐
пли с посуды в верхней корзине не по‐
падут на посуду в нижней.
• На стенках и дверке машины может
оставаться вода, т.к. нержавеющая
сталь обычно остывает раньше, чем
посуда.
По окончании программы мойки ре‐
комендуем отключить машину от
электросети и закрыть водопровод‐
ный кран.
Программы мойки
Программы мойки
Программа
Степень загряз‐
ненности
Тип загрузки
Описание программы
Автоматика1)
Любая
Фаянс, столовые
приборы, ка‐
стрюли и сково‐
роды
Предварительная мойка
Основная мойка при темпера‐
туре до 45°C или 70°C
1 или 2 промежуточных поло‐
скания
Заключительное полоскание
Сушка
70° Интенсив
Сильная загряз‐
ненность
Фаянс, столовые
приборы, ка‐
стрюли и сково‐
роды
Предварительная мойка
Основная мойка при темпера‐
туре 70°C
2 промежуточных полоскания
Заключительное полоскание
Сушка
60° Быстрая2)
Обычная или
слабая загряз‐
ненность
Фаянс и столо‐
вые приборы
Основная мойка при темпера‐
туре 60°C
Заключительное полоскание
Один час
Слабая загряз‐
ненность
Фаянс и столо‐
вые приборы
Основная мойка при темпера‐
туре 55°C
1 промежуточное полоскание
Заключительное полоскание
electrolux 43
Программа
Степень загряз‐
ненности
Тип загрузки
Описание программы
50° Энергоэко 3)
Обычная за‐
грязненность
Фаянс и столо‐
вые приборы
Предварительная мойка
Основная мойка при темпера‐
туре 50°C
1 промежуточное полоскание
Заключительное полоскание
Сушка
45° Стекло
Обычная или
слабая загряз‐
ненность
Тонкий фаянс и
стекло
Основная мойка при темпера‐
туре 45°C
1 промежуточное полоскание
Заключительное полоскание
Сушка
Нагрев Посуды
Эта программа предназначена как
для подогрева посуды перед серви‐
ровкой, так и для удаления пыли с
посуды, не использовавшейся в те‐
чение продолжительного времени.
1 ополаскивание горячей во‐
дой
Предварительная
мойка
Любая
1 холодное полоскание (чтобы
остатки пищи не слипались).
Для этой программы не надо
использовать моющее сред‐
ство.
Частичная за‐
грузка (будет до‐
полнена позже в
течение дня).
1) При выполнении программы мойки Автоматика степень загрязненности посуды
определяется по тому, насколько мутной стала вода. Продолжительность программы, а
также потребление электроэнергии и воды могут быть разными; это зависит от степени
загрузки машины и загрязненности посуды. Температура воды автоматически
устанавливается в диапазоне от 45°C до 70°C.
2) Прекрасно подходит для частично загруженной посудомоечной машины. Это отличная
программа для ежедневного использования, способная удовлетворить потребности семьи
из 4-х человек, которые моют посуду и столовые приборы только после завтрака и обеда.
3) Проверочная программа для испытательных лабораторий.
Доступные опции
Программа
Дополнительное по‐
лоскание
Экономия энергии 1)
Автоматика
да
может быть выбрана, действует с
данной программой мойки.
70° Интенсив
да
может быть выбрана, действует с
данной программой мойки.
60° Быстрая
да
может быть выбрана, но не дей‐
ствует с данной программой мойки.
Один час
да
может быть выбрана, но не дей‐
ствует с данной программой мойки.
50° Энергоэко
да
может быть выбрана, действует с
данной программой мойки.
45° Стекло
да
может быть выбрана, действует с
данной программой мойки.
Нагрев Посуды
нет
может быть выбрана, но не дей‐
ствует с данной программой мойки.
44 electrolux
Программа
Дополнительное по‐
лоскание
Предварительная мойка
нет
Экономия энергии 1)
может быть выбрана, но не дей‐
ствует с данной программой мойки.
1) В программах, с которыми эта функция является действующей, экономится от 10 до 25 %
электроэнергии.
Данные по потреблению
Программа
Продолжительность
(мин) 1)
Потребление энер‐
гии (кВтч)
Потребление воды
(л)
Автоматика
-
1,1 - 1,7
12 - 23
70° Интенсив
-
1,8 - 2,0
23 - 25
60° Быстрая
-
0,9
9
Один час
-
1,0 - 1,2
11 - 12
50° Энергоэко
-
1,0 - 1,1
12 - 13
45° Стекло
-
0,8 - 0,9
14 - 15
Нагрев Посуды
-
0,8
4
Предварительная
мойка
-
0,1
4
1) Дисплей показывает продолжительность программы.
Указанные нормы расхода являются
ориентировочными. Фактическое
потребление зависит от давления и
температуры воды, а также от коле‐
баний напряжения в сети и количе‐
ства посуды.
Уход и чистка
Очистка фильтров
Фильтры время от времени следует ос‐
матривать и очищать от загрязнений.
Грязные фильтры ухудшают результат
мойки.
Периодически на дисплее появляется
сообщение, напоминающее о необходи‐
мости очистки фильтров.
ВНИМАНИЕ! Перед тем, как
приступать к очистке фильтров,
обязательно выключите машину
1. Откройте дверцу, снимите ниж‐
нюю корзину.
2. Фильтрующая система посудо‐
моечной машины состоит из
фильтра грубой очистки (A), ми‐
крофильтра (B) и плоского
фильтра (C).
A
B
C
3. С помощью ручки на микрофиль‐
тре разблокируйте фильтрую‐
щую систему. Поверните ручку
против часовой стрелки пример‐
но на 1/4 оборота и снимите
фильтрующую систему
electrolux 45
ственным результатам мытья посу‐
ды и может повлечь за собой повре‐
ждение машины.
НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не пытайтесь
снять разбрызгиватели.
Если остатки грязи закупорили от‐
верстия разбрызгивателей, удалите
их с помощью мягкого тонкого пред‐
мета.
4. Возьмитесь за ручку с отвер‐
стием фильтра грубой очистки
(A) и снимите его с микрофильтра
(B).
5. Тщательно промойте все фильт‐
ры проточной водой.
6. Отделите плоский фильтр (C) от
основания моечного отделения и
тщательно очистите обе поверх‐
ности.
7. Снова вставьте плоский фильтр
(C) в основание моечного отде‐
ления и убедитесь в том, что он
правильно встал на место.
8. Установите фильтр грубой очист‐
ки (A) в микрофильтр (B) и сож‐
мите их вместе.
9. Установите составленные вме‐
сте фильтры на место и зафикси‐
руйте их, повернув ручку по часо‐
вой стрелке до упора. При этом
плоский фильтр (С) не должен
выступать над основанием моеч‐
ного отделения.
НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не пользуйтесь
посудомоечной машиной без фильт‐
ров. Неправильная установка и
сборка фильтров приводит к некаче‐
Чистка машины снаружи
Протрите мягкой влажной тряпкой на‐
ружные поверхности и панель управле‐
ния машины. Когда это необходимо, ис‐
пользуйте только нейтральные моющие
средства. Никогда не используйте абра‐
зивные материалы, царапающие губки и
растворители (ацетон, трихлорэтилен и
т.п.).
Чистка машины внутри
Регулярно очищайте влажной тряпкой
прокладки дверцы, дозатор моющих
средств и дозатор ополаскивателя.
Через каждые 3 месяца рекомендуем
выполнять программу мойки для сильно
загрязненной посуды с использованием
моющего средства, но без посуды.
Продолжительные перерывы в
эксплуатации
Если Вы не собираетесь пользоваться
машиной в течение продолжительного
периода времени, рекомендуем выпол‐
нить следующие действия:
1. Отключите машину от электросети и
перекройте воду.
2. Чтобы в машине не появился непри‐
ятный запах, оставьте дверцу приот‐
крытой.
3. Вымойте машину изнутри.
Меры против замерзания
Не размещайте машину в местах, где
температура ниже 0°C. Если этого избе‐
жать невозможно, закройте дверцу ма‐
шины, отсоедините и опорожните налив‐
ной шланг.
Транспортировка машины
Если требуется транспортировать ма‐
шину (в связи с переездом на новое ме‐
сто жительства и т.п.):
1. Выньте вилку из розетки.
46 electrolux
2. Закройте водопроводный кран.
3. Отсоедините наливной шланг и слей‐
те из него остатки воды.
4. Выдвиньте машину вместе со шлан‐
гами.
Во время транспортировки не наклоняй‐
те машину.
Если машина не работает
Посудомоечная машина не запускается
или останавливается во время работы.
Некоторые неполадки возникают из-за
невыполнения простых процедур обслу‐
живания и ухода, и могут быть устране‐
ны с помощью инструкций, содержащих‐
Сообщение на дисплее и неисправность
ся в данной таблице, без вызова техни‐
ческого специалиста.
Выключите посудомоечную машину, от‐
кройте дверцу и выполните следующие
действия для исправления ситуации.
Возможная причина неисправности и ее ус‐
транение
На дисплее появляется сообщение о том, что
в машину не поступает вода.
• Водопроводный вентиль забит грязью или
накипью.
Прочистите водопроводный вентиль.
• Водопроводный вентиль закрыт.
Откройте водопроводный вентиль.
• Засорен фильтр в наливном шланге.
Прочистите фильтр.
• Неправильно проложен, изогнут или пере‐
давлен наливной шланг.
Проверьте подсоединение наливного
шланга.
На дисплее появляется сообщение о том, что
машина не сливает воду.
• Забита сливная труба раковины.
Прочистите сливную трубу раковины.
• Неправильно проложен, изогнут или пере‐
давлен сливной шланг.
Проверьте правильность подсоединения
сливного шланга.
Сообщение на дисплее указывает, что сра‐
ботала система защиты от перелива.
• Закройте вентиль и обратитесь в местный
авторизованный сервисный центр.
Неисправность
Программа не запускается
После выполнения этих проверок вклю‐
чите машину.
Выполнение программы продолжится с
того момента, на котором она была пре‐
рвана.
Возможная причина неисправности и ее ус‐
транение
• Неплотно закрыта дверца посудомоечной
машины. На дисплее появляется сообще‐
ние о том, что открыта дверца.
Закройте дверцу.
• Вилка сетевого шнура не вставлена в ро‐
зетку.
Вставьте вилку в розетку
• Перегорел предохранитель на домашнем
распределительном щите.
Замените предохранитель.
• Задана задержка пуска.
Если посуду необходимо вымыть немед‐
ленно, отмените задержку пуска.
В случае повторного появления этого со‐
общения или неисправности обратитесь
в местный авторизованный сервисный
центр.
electrolux 47
В случае появления на дисплее сообще‐
ний, отсутствующих в вышеуказанной
таблице, обратитесь в местный автори‐
зованный сервисный центр.
При обращении в сервисный центр ука‐
жите модель (Mod.), код изделия (PNC)
и серийный номер изделия (S.N.).
Эта информация приведена на табличке
технических данных, расположенной
сбоку дверцы посудомоечной машины.
Чтобы эти данные всегда были под ру‐
кой, рекомендуем записать их здесь:
Mod. (мо‐
дель). : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PNC (код изде‐
лия): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
S.N. (серийный но‐
мер). : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Результаты мойки неудовлетворительны
Посуда остается
грязной
• Выбрана несоответствующая программа.
• Посуда расположена так, что вода не может попасть на все участки
ее поверхности. Корзины не должны быть перегружены.
• Разбрызгиватели не могут свободно вращаться из-за неправильной
укладки посуды.
• Фильтры в основании моечного отделения загрязнены или непра‐
вильно установлены.
• Использовано недостаточно моющего средства или оно не приме‐
нялось.
• На посуде имеется известковый налет; емкость для соли пуста или
устройство для смягчения воды установлено на несоответствующий
уровень жесткости воды.
• Неправильно подсоединен сливной шланг.
• Неплотно завинчен колпачок емкости для соли.
Посуда мокрая и
тусклая
• Не был использован ополаскиватель.
• Дозатор ополаскивателя пуст.
На стеклянной и
фаянсовой посуде
видны полосы, бе‐
лесые пятна или го‐
лубоватая пленка
• Уменьшите дозировку ополаскивателя.
После высыхания
капель воды на
стекле и посуде ос‐
таются следы
• Увеличьте дозировку ополаскивателя.
• Причиной может быть качество моющего средства. Обратитесь в
службу поддержки потребителей изготовителя моющего средства.
Если после принятия всех необходимых
мер неисправность устранить не уда‐
лось, обратитесь в местный авторизо‐
ванный сервисный центр.
Технические данные
Габариты
Ширина (см)
59,6
Высота (см)
85
Глубина (см)
62
Электрическое подключение
- Напряжение - Общая мощ‐
ность - Предохранитель
Информация по электрическому подключению указана на та‐
бличке с техническими данными, расположенной на внут‐
ренней стороне дверцы машины.
Давление в водопроводной
системе
Минимум
Максимум
Вместительность
комплектов посуды
0,05 МПа (0,5 бар)
0,8 МПа (8 бар)
12
48 electrolux
Установка
ВНИМАНИЕ! Вся электропроводка и
сантехнические работы для
подключения данной машины
должны быть выполнены
квалифицированным электриком и/
или сантехником, или компетентным
лицом.
Установка в кухонный гарнитур (под
столешницу или раковину)
Перед установкой машины на место сни‐
мите с нее всю упаковку.
По возможности, расположите машину
поближе к водопроводному крану и ка‐
нализации.
Сняв верхнюю панель машины, можно
установить ее под раковину или уже
имеющуюся панель, при условии, что
размеры места установки будут соответ‐
ствовать показанным на иллюстрации.
Действуйте следующим образом:
• Снимите верхнюю панель машины: от‐
винтите два расположенных сзади
винта(1), потяните ее на себя (2) и вы‐
двиньте из передних направляющих,
одновременно приподняв ее (3).
Установите машину и отрегулируйте ее
горизонтально с помощью регулировоч‐
ных ножек. При установке машины удо‐
стоверьтесь, что наливной и сливной
шланги не пережаты и не перекручены.
Во время проведения любых операций,
включающих доступ к внутренним ком‐
понентам, посудомоечную машину необ‐
ходимо отключать от электросети.
Устанавливая машину, не забудьте
обеспечить легкость доступа к ней тех‐
нического специалиста в случае ремон‐
та.
Если посудомоечная машина в будущем
будет использоваться как отдельно
стоящий электроприбор, ее верхнюю па‐
нель необходимо будет вернуть на свое
место.
У отдельно стоящих приборов положе‐
ние цоколя не регулируется.
Выравнивание положения
Горизонтальное выравнивание положе‐
ния машины имеет существенное значе‐
ние для обеспечения правильного за‐
крывания и уплотнения дверцы.
Если машина установлена горизонталь‐
но, дверца не должна цепляться за кор‐
пус ни с какой из сторон.
Если дверца закрывается неплотно, от‐
винтите или завинтите регулировочную
ножку так, чтобы машина оказалась
идеально выровненной по горизонтали.
electrolux 49
Подключение к водопроводу
Подключение к водопроводной сети
Эту посудомоечную машину можно под‐
ключить к водопроводу, как к горячей
(макс. 60°) воде, так и к холодной.
При подключении к горячей воде можно
значительно снизить потребление элек‐
троэнергии. Это, однако, зависит от того,
как Вы получаете горячую воду (мы ре‐
комендуем использование альтернатив‐
ных источников энергии, более экологи‐
ческих, как, например, солнечные бата‐
реи или ветровые генераторы).
При подключении наливного шланга
стяжная гайка шланга машины навинчи‐
вается на патрубок с внешней резьбой
3/4" или к специальному быстрозапорно‐
му крану типа "пресс-блок".
Давление воды должно быть в пределах
значений, указанных в разделе "Техни‐
ческие данные". Сведения о среднем да‐
влении воды в водопроводе в районе Ва‐
шего проживания можно получить в
местной службе водоснабжения.
При подключении к водопроводу налив‐
ной шланг не должен быть изогнут, пе‐
редавлен или запутан.
Контргайку следует надежно затянуть во
избежание утечек воды.
Если машина подключается к новым или
давно не использовавшимся трубам, то
перед подключением наливного шланга
следует в течение несколько минут про‐
пускать по ним воду.
Не используйте соединительные
шланги, которые до этого использо‐
вались для подключения старой ма‐
шины.
Данная машина оборудована ус‐
тройствами безопасности, предох‐
раняющими от возврата использо‐
ванной в машине воды обратно в си‐
стему питьевого водоснабжения.
Данная машина соответствует дей‐
ствующим нормативам на сантехни‐
ческое оборудование.
Наливной шланг с предохранительным
клапаном
После подсоединения наливного шланга
с двойными стенками предохранитель‐
ный клапан оказывается последователь‐
но соединенным с краном подачи воды.
Поэтому наливной шланг находится под
давлением только тогда, когда осу‐
ществляется подача воды. Если в это
время наливной шланг начинает проте‐
кать, предохранительный клапан пере‐
крывает подачу воды.
Соблюдайте меры предосторожности
при монтаже наливного шланга:
• Внутри наливного шланга с двойными
стенками расположен электрический
кабель питания предохранительного
клапана. Не погружайте наливной
шланг или предохранительный клапан
в воду.
• Если наливной шланг или предохра‐
нительный клапан повреждены - не‐
медленно отсоедините шнур питания
от сети.
• Замена наливного шланга с предохра‐
нительным клапаном должна осуще‐
ствляться только Вашим местным ав‐
торизованным сервисным центром.
ВНИМАНИЕ! Опасное напряжение
Подключение к канализации
Конец сливного шланга можно присо‐
единить следующими способами:
1. К сливной трубе раковины с закре‐
плением под рабочей поверхностью.
Это исключит попадание сточной во‐
ды из раковины в машину.
2. К канализационному стояку с венти‐
ляционным отверстием, внутренний
диаметр которого минимум 4 см.
50 electrolux
max 400 cm
max 85 cm
min 40 cm
Сливной шланг может располагаться
справа или слева от машины
Не допускайте изгибов и передавлива‐
ния шланга, т.к. из-за этого может пре‐
кратиться или замедлиться слив воды.
При сливе воды нельзя закрывать про‐
бкой сливное отверстие раковины, т.к.
это может привести к оттоку воды обрат‐
но в машину.
Если Вы пользуетесь сливным шлангом
с удлинителем, внутренний диаметр уд‐
линителя должен быть не меньше шлан‐
га из комплекта поставки машины.
Аналогично, внутренний диаметр муфт,
используемых для подсоединения к сто‐
ку, должен быть не меньше диаметра ис‐
пользуемого шланга.
При подсоединении сливного шланга к
находящемуся под раковиной раструбу
сливной трубы необходимо полностью
удалить пластиковую мембрану (A).
Если не удалить мембрану, то частицы
пищи со временем могут вызвать засо‐
рение, скапливаясь во втулочном соеди‐
нении сливного шланга посудомоечной
машины
Наши посудомоечные машины обо‐
рудованы устройством безо‐
пасности, предохраняющим от воз‐
врата грязной воды в машину. Если
сливная труба Вашей раковины не
имеет встроенного "обратного кла‐
пана", это может помешать нормаль‐
ному сливу воды из Вашей посудо‐
моечной машины. Поэтому мы реко‐
мендуем Вам избавиться от такой
сливной трубы.
Во избежание протечек после уста‐
новки проверьте герметичность всех
гидравлических соединений.
Подключение к электросети
ВНИМАНИЕ! Согласно правилам
техники безопасности машина
должна быть заземлена.
Перед первым включением машины
убедитесь в том, что величины на‐
пряжения и тока в Вашей сети элек‐
троснабжения соответствуют номи‐
нальным значениям, указанным в
табличке с техническими данными
машины. Номинал предохранителя
также указан на табличке с техниче‐
скими данными
Сетевую вилку включайте только в
правильно установленную электро‐
безопасную розетку.
Подключение через переходники,
любые соединители и удлинители
не допускается. Вследствие их пере‐
грева может возникнуть пожар.
При необходимости следует заме‐
нить розетку домашней электропро‐
водки. При необходимости замены
электрического кабеля обращайтесь
в местный сервисный центр.
После установки машины должен
быть обеспечен доступ к сетевой ро‐
зетке.
Никогда не тяните за кабель, чтобы
вынуть вилку из розетки. Всегда бе‐
ритесь за саму вилку.
Изготовитель не несет никакой от‐
ветственности за несоблюдение по‐
льзователем правил техники безо‐
пасности.
electrolux 51
Подключение к электросети
Упаковочные материалы
Упаковка изготовлена из экологичных
материалов и может быть повторно пе‐
реработана. На пластмассовых деталях
указан материал, из которого они изго‐
товлены, например, >PE< (полиэтилен),
> PS< (полистирол) и т.д. Упаковочные
материалы следует складывать в соот‐
ветствующие контейнеры местных
служб по утилизации отходов.
ВНИМАНИЕ! Если машина далее
эксплуатироваться не будет:
• Выньте вилку из розетки.
• Обрежьте кабель с вилкой и ути‐
лизируйте их.
• Утилизируйте дверную защелку.
Тогда дети не смогут запереться в
машине и оказаться в опасной для
жизни ситуации.
52 electrolux
Electrolux. Thinking of you.
Düşüncelerinizi www.electrolux.com.tr adresinden bizimle
daha fazla paylaşın
İçindekiler
Güvenlik Bilgileri
52
Ürün Tanımı
53
Kontrol Paneli
54
Menü seçenekleri
55
İlk Kullanım
56
Su yumuşatıcının ayarlanması
57
Bulaşık Makinesi Tuzunun Kullanımı
57
Parlatıcı Bölmenin Doldurulması
58
Günlük Kullanım
59
Çatal-bıçaklar Ve Tabakların Yerleştirilmesi
60
Deterjan Kullanımı
64
Multitab fonksiyonu
Bir Yıkama Programının Seçilmesi Ve
Başlatılması
Bulaşıkların Makineden Çıkartılması
Yıkama Programları
Bakım Ve Temizlik
Servis çağırmadan önce
Teknik Veriler
Montaj
Su Bağlantısı
Elektrik Ağlantısı
Çevreyle İlgili Bilgiler
65
65
66
67
68
70
71
71
72
74
74
Önceden haber verilmeksizin değişiklik yapma hakkı saklıdır.
Güvenlik Bilgileri
Kendi güvenliğiniz ve cihazın doğru kullanımı için, bu kullanma kılavuzunu cihazı
monte etmeden önce, ipuçları ve uyarı
bilgileri de dahil olmak üzere, dikkatlice
okuyunuz. Gereksiz hatalardan ve kazalardan kaçınmak için, cihazı kullanan tüm
kişilerin cihazın kullanımıyla ve güvenlik
özellikleriyle ilgili bilgiye sahip olması
önemlidir. Bu kılavuzu saklayınız ve cihaz
başka bir yere taşındığında veya satıldığında beraberinde veriniz, böylece cihazı kullanacak diğer kişilerin de cihaz ve
güvenliği hakkında bilgi sahibi olması
sağlanmış olur.
Doğru kullanım
• Bu bulaşık makinesi, sadece makinede yıkanabilir özellikteki ev eşyalarının yıkanması için tasarlanmıştır.
• Bulaşık makinesine herhangi bir çözücü
koymayınız. Bu tür maddeler bir patlamaya
neden olabilir.
• Bıçaklar ve keskin uçlu diğer nesneler sivri
uçları aşağı gelecek şekilde çatal-bıçak sepetine veya yatay bir şekilde üst sepete
konmalıdır.
• Sadece bulaşık makineleri için uygun ürünler (deterjan, tuz ve parlatıcı) kullanınız.
• Cihaz çalışmaktayken kapağını açmayınız,
sıcak buhar çıkabilir.
• Bulaşık yıkama işlemi bitmeden önce hiçbir
tabağı bulaşık makinesinden çıkartmayınız.
• Kullandıktan sonra, cihazın elektrik bağlantısını kesiniz ve su beslemesini kapatınız.
• Bu ürünün servis işlemleri sadece yetkili bir
servis mühendisi tarafından yapılmalıdır ve
sadece orijinal yedek parçalar kullanılmalıdır.
• Makineyi asla kendiniz tamir etmeye çalışmayınız. Deneyimsiz kişilerce yapılacak tamir işlemleri yaralanmaya veya cihazın ciddi şekilde arızalanmasına neden olur. Yerel
Yetkili Servis merkezine başvurunuz. Daima orijinal yedek parça kullanılmasını isteyiniz.
Genel güvenlik
• Fiziksel, duyusal ve mental kapasiteleri düşük veya cihazın kullanımı hakkında deneyimi ve bilgisi olmayan kişiler (çocuklar da
dahil) bu cihazı kullanmamalıdır. Bu kişiler
cihazı, güvenliklerinden sorumlu olan bir kişinin denetimi altında veya cihazın kullanımı
hakkında bu kişi tarafından bilgilendirilmek
kaydıyla kullanabilir.
• Bulaşık makinesi deterjanları gözde, ağızda ve boğazda kimyasal yanıklara neden
olabilir. Hayati tehlikeye sebep olabilir! Bulaşık makinesi deterjanı üreticisinin güvenlik talimatlarına riayet ediniz.
electrolux 53
• Bulaşık makinenizdeki su içilmez. Makinenizde halen deterjan kalıntıları olabilir.
• Bulaşık koyarken ve çikarirken açma haricinde, bulaşık makinesinin kapağını her zaman kapalı tutunuz. Bu şekilde, açık kapağa birisinin takılıp düşmesini ve yaralanmasını önlemiş olurusunuz.
• Açık kapak üzerine oturmayınız veya basmayınız.
Çocuk emniyeti
• Bu cihaz, sadece yetişkinler tarafından kullanım için tasarlanmıştır. Çocukların cihazla
oynamamaları için denetim altında tutulmaları gerekir.
• Tüm ambalaj malzemelerini çocuklardan
uzak tutunuz. Boğulma riski teşkil eder.
• Tüm deterjanları çocukların ulaşamayacağı
güvenli bir yere koyunuz.
• Kapağı açıkken, çocukları bulaşık makinesinden uzak tutunuz.
Montaj
• Bulaşık makinenizde nakliyeden kaynaklanan bir hasar olup olmadığını kontrol ediniz. Hasar görmüş bir makineyi asla elektrik
•
•
•
•
•
prizine takmayınız. Eğer bulaşık makineniz
hasarlı ise, satıcınızı arayınız.
Kullanımdan önce tüm ambalaj malzemeleri çıkartılmalıdır.
Bu cihazın montajı için gerekli elektrik ve su
bağlantı işlemleri sadece kalifiye ve uzman
bir kişi tarafından yapılmalıdır.
Güvenlik sebeplerinden ötürü, bu ürünün
özelliklerini herhangi bir şekilde değiştirmek veya ürünü modife etmeye çalışmak
tehlikelidir.
Elektrik besleme kablosunda ve su hortumlarında hasar varsa; veya eğer kontrol
paneli, cihazın üst kısmı ya da taban bölgesi cihazın içine direk erişimin mümkün
olabileceği bir şekilde hasar görmüşse, bulaşık makinesini asla kullanmayınız. Herhangi bir riskten kaçınmak için yerel Yetkili
Servisinizle temasa geçiniz.
Hidrolik ve elektrikli bileşenlerine zarar vermemek için, bulaşık makinesinin hiçbir yanı
asla delinmemelidir.
Uyarı Elektrik ve su bağlantısı için
ilgili paragraflarda verilen
talimatlara dikkatlice riayet ediniz.
Ürün Tanımı
1 Üst sepet
2 Su sertliği ayar düğmesi
54 electrolux
3
4
5
6
7
8
9
10
Tuz haznesi
Deterjan çekmecesi
Parlatıcı çekmecesi
Bilgi etiketi
Filtreler
Alt püskürtme kolu
Üst püskürtme kolu
Üst tabla
Dahili ışık
Bu cihazda, kapısını açtığınız zaman yanan
ve kapattığınız zaman da sönen dahili bir aydınlatma lambası vardır.
Uyarı Gözle görülebilir led ışığı yayılımı!
direk olarak ışığa bakmayınız.
IEC 60825-1: 1993 + A1:1997 + A2:2001
uyarınca, iç aydınlatma lambasında SINIF 2
LED lambası kullanılmıştır.
Emisyon dalga boyu: 450 nm
Yayılan maksimum güç: 548 μW
Eğer lambayı değiştirmeniz gerekirse,
yerel yetkili servisinize başvurunuz.
Kontrol Paneli
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Açma / Kapama tuşu
Program kaydırma tuşu
Gecikmeli başlatma kaydırma tuşu
Seçenekler kaydırma tuşu
OK tuşu
Başlatma tuşu Start
Gösterge
Göstergede görüntülenen mesajlar ve
sesli sinyaller, cihazı çalıştırmanıza yardımcı olacaktır. Göstergede görüntülenen talimatları takip ediniz.
Cihazı ilk kez çalıştırma - dilin ve saatin
ayarlanması
1. Açma / Kapama tuşuna basınız.
2. Göstergede, varsayılan dil mesajı görüntülenir. Eğer varsayılan dil ayarını kullanmak istiyorsanız, OK tuşuna basınız.
3. Eğer farklı bir dil seçmek istiyorsanız, istediğiniz dil görüntülenene kadar seçenek
kaydırma tuşuna basınız.
4. Onaylamak için OK tuşuna basınız.
5. Göstergede, saat ayarı mesajı görüntülenir. Saati ayarlamak için ekranda görün-
tülenen talimatları takip ediniz ve onaylamak için OK tuşuna basınız.
Saat ayarlandıktan sonra, gösterge üç alana
bölünmüş şekilde görünecektir:
– A Menü programları alanı,
– B Saat / gecikmeli başlatma alanı,
– C Menü seçenekleri alanı.
Her bir alanda işlem yapmak için, aşağıdaki
kaydırma tuşunu kullanınız.
• Kaydırma tuşlarından birine basınız; seçilen alan çerçevesi seçili bir şekilde görüntülenir.
• Mevcut menüyü görüntülemek için kaydırma tuşuna tekrar basınız.
'Programlar' alanı
Seçilebilir yıkama programları ve her programın süresi ekranda görüntülenir.
electrolux 55
1. Alanı seçmek için program kaydırma tuşuna basınız.
2. Program kaydırma tuşuna tekrar basınız.
3. Görüntülenen alan büyür ve yıkama programları ile bu programların sürelerini içeren listeyi gösterir.
4. Seçilebilir programları görmek için program kaydırma tuşuna basınız.
5. Bir yıkama programı seçimini onaylamak
için OK tuşuna basınız.
6. Gösterge tekrar üç alanı görüntüleyecektir.
– Menü programları alanında, ayarlanan
program ve süresi görüntülenir.
– Zaman alanında, programın yaklaşık
sona erme zamanı görüntülenir (zaman
+ program süresi).
'Bitiş Zamanı' alanı
Programı başlatmayı 19 saate kadar ertelemenizi sağlar.
1. Alanı seçmek için gecikmeli başlatma
kaydırma tuşuna basınız.
2. Programın bitiş zamanını değiştirmek için
tuşa basmaya devam ediniz.
– Alanın üst kısmında seçilen gecikmeli
başlatma ayarı gösterilir.
– Alanın alt kısmında, program bitiş zamanı güncellenir.
3. Ayarı onaylamak için OK tuşuna basınız.
'Seçenekler' alanı
1. Alanı seçmek için seçenek kaydırma tuşuna basınız.
2. Seçenekler listesinde gezinmek için seçenek kaydırma tuşuna basmaya devam
ediniz. Seçilen seçenek çerçevesi belirgin
şekilde görüntülenir.
3. Aşağıdaki işlemler için OK tuşuna basınız:
– Alt menüye girmek için,
– Ayarı onaylamak için,
– Bilgileri görüntülemek için.
4. Menü seçeneklerinden çıkmak için program kaydırma tuşuna basınız.
Menü seçenekleri
Menü
Alt menü
Yıkama kılavuzu
Program kılavuzu
Gösterge, yıkama programları hakkında bilgiler
görüntüler.
Seçenek kılavuzu
Gösterge, seçenekler hakkında bilgiler görüntüler.
Demo modu
Geri
Enerji tasarrufu
Alt menü
On
Off
Açıklama
Bir yıkama programı denemesi / testi gerçekleştirebilirsiniz.
1. Fonksiyonu aktive ediniz. Göstergede üç
alan görüntülenir; göstergenin üst sol köşesinde DEMO kelimesini görebilirsiniz.
2. Seçenekleri ve yıkama programını ayarlamak için kaydırma tuşlarını kullanınız.
Normal çalıştırma koşullarına dönmek için,
fonksiyonu devre dışı bırakınız. Fabrika ayarı:
Devre dışı.
Menü seçeneklerine geri dönmek için.
On
Off
Bu fonksiyon, kurutma aşamasında sıcaklığı
düşürür. Enerji tasarrufu %10 ile %25 arasındadır.
Bu fonksiyon tüm yıkama programlarında seçilebilir, ancak tüm programlarda etkili değildir.
Daha detaylı bilgi için 'Yıkama programları' bölümüne bakınız.
56 electrolux
Menü
Alt menü
Alt menü
Açıklama
Ekstra durulama
On
Off
Bu fonksiyon, yıkama programına ekstra durulama aşaması ekler.
Bu fonksiyon, tüm yıkama programlarında seçilemez.
Daha detaylı bilgi için 'Yıkama programları' bölümüne bakınız.
Multitab
On
Off
Kombi deterjan tabletleri kullandığınızda bu
fonksiyonu tercih ediniz.
Daha detaylı bilgi için 'Multitab fonksiyonu' bölümüne bakınız.
Ayarlar
Dil Türkçe
Farklı dil seçenekleri de mevcuttur.
Ekranda görüntülenen mesajların görüntülenmesini istediğiniz bir dil seçebilirsiniz.
Ses ayari
On
Off
Ses seviyesini ayarlayabilirsiniz. 5 seviye mevcuttur.
Seviye 0 = Ses kapalı.
Sesli mesaj
Seçilemez
Seçenek, bu cihazda mevcut değildir.
Zamanı ayarlayabilirsiniz.
Saat
Parlaklik
10 seviye mevcuttur.
Gösterge arka fonunun parlaklığını artırabilir veya azaltabilirsiniz.
Fabrika ayarı: Seviye 10.
Kontrast
10 seviye mevcuttur.
Göstergenin kontrastını artırabilir veya azaltabilirsiniz.
Fabrika ayarı: Seviye 5.
Ayarları sıfırla
Su sertliği
Cihazın fabrika ayarını geri yükleyebilirsiniz.
10 seviye mevcuttur.
Su yumuşatıcı seviyesini ayarlayabilirsiniz. 'Su
yumuşatıcının ayarlanması' bölümüne bakınız.
Parlatici
On
Off
Parlatıcı çekmecesinin kullanımını aktive edebilirsiniz / devre dışı bırakabilirsiniz.
Fabrika ayarı: Aktif.
Tuş kilidi
On
Off
Bu fonksiyon, kontrol düğmelerinin yanlış kullanılmalarını önlemek için onları kilitler.
Bir tuşa bastıktan 15 saniye sonra, fonksiyon
aktif hale geçer.
Fonksiyonu geçici olarak devre dışı bırakmak
için, cihaz çalışır haldeyken herhangi bir tuşa
basıp, basılı tutunuz. Göstergede beliren bir
mesaj, sizi işlem boyunca yönlendirecektir.
Geri
Menü seçeneklerine geri dönmek için.
İlk Kullanım
Bulaşık makinenizi ilk defa kullanmadan önce:
• Elektrik ve su bağlantılarının montaj talimatlarına uygun yapıldığından emin olunuz
• Cihazın içindeki tüm ambalaj malzemelerini
çıkartınız
• Su yumuşatıcının ayarlanması
• Tuz haznesine 1 litre su koyunuz ve sonra
bulaşık makinesi tuzu koyunuz
• Parlatıcı haznesini doldurunuz
electrolux 57
Eğer kombi deterjan tabletleri kullanmak istiyorsanız, örneğin: ''3 in
1'', ''4 in 1'', ''5 in 1'' v.s. ... Multitab
fonksiyonunu ayarlayınız. (Bkz.
''Multitab fonksiyonu'').
Su yumuşatıcının ayarlanması
Bulaşık makinesi, su sisteminde bulunan ve
cihazın çalışmasına zararlı veya ters etkisi bulunan mineralleri ve tuzları gidermek için tasarlanmış bir su yumuşatıcı ile donatılmıştır.
Bu minerallerin ve tuzların içeriği ne kadar
yüksek olursa, su da o kadar sert olur. Su
sertliği eşdeğer ıskalalarda ölçülür; Alman derecesi (°dH), Fransız derecesi (°TH) ve mmol/
l (litre başına milimol - su sertliğinin uluslararası birimi).
Yumuşatıcı, bölgenizdeki suyun sertliğine göre ayarlanmalıdır. Yerel Su İdareniz, bölgenizdeki suyun sertliği hakkında size bilgi verebilir.
Su yumuşatıcı iki şekilde ayarlanmalıdır:
su sertliği ayar düğmesini kullanmak suretiyle manuel olarak ve elektronik olarak.
Manuel olarak ayarlama
Bulaşık makinesi, fabrikada 2 pozisyonuna ayarlanmıştır.
2. Alt sepeti bulaşık makinesinden çıkartınız.
3. Su sertlik ayar düğmesini pozisyon 1 veya
2'ye getiriniz (tabloya bakınız).
4. Alt sepeti geri yerine takınız.
Elektronik ayarlama
Cihaz, fabrikada seviye 5'e ayarlanmıştır.
Menü seçeneklerine giriniz - Ayarlar - Su sertliği.
Seçenek kaydırma tuşunu kullanarak, su yumuşatıcı seviyesini bölgenizdeki su sertliğine
göre ayarlayınız (tabloya bakınız).
1. Bulaşık makinesinin kapağını açınız.
°dH
Su sertliği
°TH
mmol / l
manuel
Su sertlik ayarının yapılması
elektronik
Tuz
kullanımı
51 - 70
91 - 125
9,1 - 12,5
2
seviye 10
evet
43 - 50
76 - 90
7,6 - 9,0
2
seviye 9
evet
37 - 42
65 - 75
6,5 - 7,5
2
seviye 8
evet
29 - 36
51 - 64
5,1 - 6,4
2
seviye 7
evet
23 - 28
40 - 50
4,0 - 5,0
2
seviye 6
evet
19 - 22
33 - 39
3,3 - 3,9
2
seviye 5
evet
15 - 18
26 - 32
2,6 - 3,2
1
seviye 4
evet
11 - 14
19 - 25
1,9 - 2,5
1
seviye 3
evet
4 - 10
7 - 18
0,7 - 1,8
1
seviye 2
evet
<4
<7
< 0,7
1
seviye 1
hayır
Bulaşık Makinesi Tuzunun Kullanımı
Uyarı
Sadece, bulaşık makinesinde kullanım için
tasarlanmış tuzları kullanınız. Bulaşık makinesinde kullanım için tasarlanmamış olan diğer
tüm tuz tipleri, özellikle de yemek tuzu, su
yumuşatıcıya zarar verir. Sadece komple yıkama programlarından birini başlatmadan
hemen önce tuz koyunuz. Böylece, tuz veya
tuzlu suyun paslanmaya neden olabilecek
58 electrolux
şekilde makinenin altında belirli bir süre kalması önlenmiş olur.
Doldurmak için:
1. Makinenin kapağını açınız, alt sepeti çıkartınız ve saatin tersi yönde döndürerek
tuz haznesinin kapağını sökünüz.
2. Hazneye 1 litre su koyunuz (sadece ilk
kez tuz koymadan önce bunu yapmak gereklidir) .
3. Ürünle birlikte verilen huniyi kullanarak,
tam doluncaya kadar hazneye tuz doldurunuz.
4. Vida dişlerinde veya conta üzerinde hiçbir
tuz izi olmadığından emin olarak kapağı
yerine geri takınız.
5. Bir klik sesi işitilip durana kadar saat yönünde döndürerek kapağı geri takınız.
Tuz doldururken üniteden su taşması
olursa endişelenmeyin, bu gayet normaldir.
Tuz haznesinin periyodik olarak doldurulması
gerekecektir. Tuz haznesi boşaldığında göstergede bir mesaj görüntülenir.
Program çalışırken, göstergede tuz doldurun
uyarı mesajı görüntülenmez.
Tuz doldurun mesajı, bulaşık makinesinin çalıştığını varsayarak, tuz eklendikten
sonra bile birkaç saat ekranda kalabilir.
Eğer çözülmesi uzun zaman alan tuzlar
kullanıyorsanız, bu süre daha uzun olabilir. Cihazın çalışması bu durumdan etkilenmez.
Parlatıcı Bölmenin Doldurulması
Uyarı Sadece bulaşık makineleri için
özel markalı parlatıcılar kullanınız.
Parlatıcı çekmecesine asla başka maddeler koymayınız (örneğin; bulaşık makinesi temizleme ajanı, sıvı deterjan). Bu
durum cihaza zarar verir.
Parlatıcı, iyi bir durulama sağlar ve kurutmadan sonra leke ve çizik kalmasını
önler.
Parlatıcı, son durulamada otomatik olarak eklenir.
1. Kilit açma tuşuna (A) basarak hazneyi açınız.
2. Hazneye parlatıcıyı koyunuz. Maksimum
doldurma seviyesi "max" işareti ile belirtilmiştir.
electrolux 59
Dozun fabrika ayarı pozisyon 4'tür.
Yıkamadan sonra tabaklarda su damlaları veya kireç lekeleri varsa dozu artırınız.
Eğer tabakların üstünde yapışkan beyazımsı
çizgiler veya cam eşyalarla bıçakların üstünde
mavimsi bir tabaka varsa dozu azaltınız.
Parlatıcı çekmecesi yaklaşık 110 ml parlatıcı alır, bu da doz ayarına bağlı olarak
16 ile 40 bulaşık yıkama devri için yeterlidir.
3. Her doldurmadan sonra kapağı kapatınız.
Doldurma esnasında parlatıcı dökülürse,
bir sonraki yıkamada aşırı köpük oluşumunu önlemek için emici bir bezle siliniz.
Alınan yıkama ve kurulama sonuçlarına göre,
6 pozisyonlu seçme düğmesi yardımıyla parlatıcı dozunu ayarlayınız (pozisyon 1 - minimum doz, pozisyon 6 - maksimum doz).
Parlatıcı haznesinin periyodik olarak doldurulması gerekecektir. Parlatıcı haznesi boşaldığında göstergede bir mesaj görüntülenir.
Program çalışırken, göstergede "parlatıcı
doldurun" uyarı mesajı görüntülenmez.
Günlük Kullanım
• Bulaşık makinesi tuzu veya parlatıcısı eklemenin gerekli olup olmadığını kontrol ediniz.
• Çatal-bıçakları ve tabakları bulaşık makinesine koyunuz.
• Deterjan konulması.
• Çatal-bıçaklar ve tabaklar için uygun bir yıkama programı seçiniz.
• Yıkama programını başlatınız.
Faydalı tavsiyeler ve ipuçları
Süngerler, ev temizlik bezleri ve suyu emebilecek diğer eşyalar bulaşık makinesinde yıkanmamalıdır.
• Tabakları yerleştirmeden önce:
– Üzerindeki yemek kalıntılarını ve artıkları
çıkartınız.
– Tavalardaki yanmış yemek kalıntılarını
yumuşatınız
• Tabakları ve çatal-bıçakları koyarken, lütfen unutmayınız ki:
– Tabaklar ve çatal-bıçaklar, püskürtme
kollarının hareketini engellememelidir.
– Kupalar, bardaklar, tavalar vs. gibi içi
boş eşyaları ağızları aşağı bakacak şekilde yerleştiriniz, böylece içlerinde veya
derin kısımlarında su kalmaz.
– Tabaklar ve çatal-bıçaklar birbirinin üzerine veya birbirlerini kapatacak şekilde
konmamalıdır.
– Bardakların zarar görmesini önlemek
için birbirlerine temas etmemelerini
sağlayın.
– Küçük eşyaları çatal-bıçak sepetine koyunuz.
• Plastik eşyalar ve yapışmaz kaplamalı tavalar su damlalarını tutarlar; porselen ve
çelik eşyalar gibi bu eşyalar da kurumazlar.
• Hafif parçalar (plastik kaplar, vs.) üst sepete yerleştirilmelidir ve hareket etmeyecek
şekilde düzenlenmelidir.
60 electrolux
Aşağıda belirtilen çatal-bıçakların ve tabakların bulaşık makinesinde yıkanmaları
uygun değildir:
sınırlı derecede uygun olanlar:
• Ahşap, boynuz, çiniden yapılma veya mücev• Taştan yapılmış eşyaları, sadece eğer üretici taher-süslü sapı olan çatal-bıçaklar.
rafından bulaşık makinesinde yıkanabileceği be• Isıya dayanıklı olmayan plastik eşyalar.
lirtilmişse bulaşık makinesinde yıkayınız.
• Yapışkanlı ve sıcağa dayanıklı olmayan parçaları • Sırlı parçalar makinede sıkça yıkanırsa solabilir.
olan eski çatal-bıçaklar.
• Gümüş ve alüminyum parçalar, yıkama esna• Eklemli çatal-bıçaklar veya tabaklar.
sında renk atarlar: Yumurta beyazı, yumurta sa• Kalay-kurşun alaşımlı veya bakır eşyalar.
rısı ve hardal gibi artıklar genelde renk atmasına
• Kurşun kristal bardak.
neden olur ve gümüşte leke yapar. Dolayısıyla,
• Paslanır özellikteki çelik eşyalar.
eğer gümüş parçalar kullanımdan hemen sonra
• Ahşap büyük tabaklar.
yıkanmayacaksa üzerindeki artıkları daima he• Sentetik elyaftan yapılmış eşyalar.
men siliniz.
Çatal-bıçaklar Ve Tabakların Yerleştirilmesi
Alt sepet
Alt sepet, kulplu tencereleri, tencere kapaklarını, tepsileri, salata kaplarını, çatal-bıçakları
vs. koymak için tasarlanmıştır.
Servis tabakları ve büyük kapaklar, püskürtme kollarının rahatça dönebilmesi için sepetin
kenarlarına yerleştirilmelidir.
Çatal-bıçak sepeti
Ucu yukarı bakacak şekilde yerleştirilen
uzun bıçaklar potansiyel bir tehlikedir.
Dilimleme bıçağı gibi uzun ve/veya
keskin çatal-bıçak parçaları üst sepete
yatay olarak yerleştirilmelidir. Bıçaklar
gibi keskin eşyaları koyarken veya
çıkartırken dikkatli olunuz.
Çatallar ve kaşıklar kulpları aşağıya gelecek
şekilde, bıçaklar ise sapları yukarı gelecek şekilde portatif çatal-bıçak sepetine yerleştirilmelidir.
Alt sepetteki gözler, tencereleri, tavaları ve
kapları koyabilmeniz için düz bir şekilde yatırılabilir.
electrolux 61
Eğer kulpları alt püskürtme kolunu engelleyecek şekilde sepetin altından dışarı çıkarsa,
çatal-bıçakları kulpları yukarı gelecek şekilde
yerleştiriniz.
Birbirlerine yapışmalarını önlemek için, kaşıkları diğer çatal-bıçaklarla karışık halde koyunuz.
Çatal-bıçak sepetine yerleştirme işlemini daha kolay bir şekilde yapmanız için, çatal-bıçak
sepetinin kulpunu aşağı indiriniz.
Çatal-bıçak sepeti, daha esnek bir yerleştirme sağlamak için ayrılabilir iki kısımdan oluşmaktadır. İki kısmı ayırmak için, ters yönlerde
yatay olarak kaydırınız ve ayırınız.
Tekrar birleştirmek için, bu işlemin tersini yapınız.
En iyi sonucu elde etmek için, çatal-bıçak ızgarası kullanmanızı tavsiye ederiz.
Eğer çatal-bıçakların boyutu ve ebadı ızgara
kullanımına imkan tanımıyorsa, ızgaralar çok
kolay bir şekilde içine gizlenebilir.
Üst sepet
Üst sepet, çay tabakları, salata kaseleri, kupalar, bardaklar, kaplar ve kapaklar için tasarlanmıştır.
Eşyaları bardak raflarının üstüne ve altına, su
tüm yüzeylere erişecek şekilde yerleştiriniz.
62 electrolux
Uzun kulplu bardaklar bardak raflarına baş
aşağı şekilde yerleştirilebilir.
Daha uzun eşyalar için, bardak rafları yukarıya doğru katlanabilir.
Sepetteki iki göz, bulaşık yerleştirme olanaklarını artırmak için kolayca alçaltılabilir.
Mini çatal-bıçak sepeti
Üst sepette bir mini kaşık-çatal sepeti bulunmaktadır.
Sepetteki iki göz, bulaşık yerleştirme olanaklarını artırmak için kolayca alçaltılabilir.
Uzun kulplu bardaklar için (ölçülerine ve boyutlarına göre), bardak tutucusunu sola veya
sağa ayarlayınız.
Dikkat BIÇAKLARI ASLA MİNİ KAŞIKÇATAL SEPETİNE KOYMAYINIZ. BU
ŞEKİLDE CİHAZIN ZARAR GÖRMESİNİ
ÖNLEMİŞ OLURSUNUZ.
Mini kaşık-çatal sepeti sadece, üst sepetin
ön kısmına sol veya sağ tarafa konulmalıdır.
electrolux 63
Kaşık-çatalların boyutları, üst sepetin pozisyonuna bağlıdır. Aşağıdaki tabloya bakınız.
Mini kaşık-çatal sepeti için kaşık-çatal boyutları
Üst sepet yüksek pozisyondayken
maksimum 15 cm.
Üst sepet alçak pozisyondayken
maksimum 20 cm.
Yumuşak tutucular
Yumuşak tutucular, cam eşyaların yıkama
esnasında veya üst sepet çıkartılırken hareket
etmesini engeller.
Dikkat KAPAĞI KAPATMADAN ÖNCE,
PÜSKÜRTME KOLLARININ
SERBESTÇE DÖNEBİLDİĞİNDEN
EMİN OLUNUZ.
Üst sepetin yüksekliğinin ayarlanması
Eğer çok büyük tepsileri yıkayacaksanız, üst
sepeti daha üst bir pozisyona çıkarttıktan
sonra bunları alt sepete yerleştirebilirsiniz.
Alt sepet için maksimum tabak yüksekliği
Yumuşak tutucuların doğru konumlandırması
için resimlere bakınız. Daha esnek bir bulaşık
yerleştirme imkanı için, sepetin sol veya sağ
tarafına yerleştirilebilirler.
Doğru bir şekilde konumlandırıldığında,
sağlam bir şekilde aşağı doğru bastırınız ve
hareket etmediklerinden emin olunuz.
Üst sepet yukarı kaldırılmış halde
31 cm.
Üst sepet aşağı indirilmiş halde
27 cm.
Sepeti yüksek bir konuma getirmek için:
1. Sepeti duruncaya kadar dışarı doğru çekiniz.
2. Mekanizması yerine oturuncaya ve sabitlenene kadar her iki yanından dikkatlice
kaldırınız.
Sepeti eski konumuna geri getirmek
için:
64 electrolux
1. Sepeti duruncaya kadar dışarı doğru çekiniz.
2. Her iki yanından dikkatlice kaldırınız ve bırakmadan mekanizmasının yavaşça
aşağı düşmesini sağlayınız.
Dikkat Asla sepetin sadece tek bir
tarafını kaldırmayınız veya alçaltmayınız.
• bardak raflarının yukarı kaldırılmış
değil, yatırılmış durumda olduğundan
emin olunuz.
Bulaşıkları makineye yerleştirdikten
sonra kapağını daima kapatınız,
çünkü açık bir kapak tehlikeli
olabilir.
Sepet üst konumdayken;
• bardak raflarına bardakları koymayınız,
Deterjan Kullanımı
Sadece bulaşık makinesinde kullanım
için özel tasarlanmış deterjanları kullanınız.
Lütfen deterjan ambalajında üretici tarafından belirtilen dozaj ve saklama tavsiyelerine uyunuz.
Sadece gerektiği kadar deterjan kullanarak, çevre korumasına katkıda bulunmuş
olursunuz.
1
2
Deterjan konulması
1. Kapağı açınız.
3. Ön yıkamalı tüm programlar, ön yıkama
deterjan bölmesine (2) konulması gereken ek bir deterjan dozu (5/10 g) kullanımını gerektirir.
Bu deterjan, ön-yıkama aşamasında etki
edecektir.
Deterjan tabletleri kullanırken; tableti (1)
bölmesine koyunuz
2. Deterjan çekmecesine (1) deterjanı koyunuz. İşaretler doz seviyesini belirtmektedir:
20 = yaklaşık 20 gram deterjan
30 = yaklaşık 30 gram deterjan.
4. Kapağını kapatınız ve yerine oturuncaya
kadar bastırınız.
electrolux 65
Farklı üreticilerin deterjan tabletleri farklı
oranlarda çözülür. Bu sebepten ötürü,
bazı deterjan tabletleri kısa yıkama programları süresince tam temizlik güçlerine
erişemezler. Dolayısıyla, deterjan tabletleri kullanırken deterjan kalıntılarının tamamen giderilebilmesi için lütfen uzun
yıkama programlarını seçiniz.
Multitab fonksiyonu
Bu cihaz, kombi deterjan tabletlerinin kullanımına imkan tanıyan multitab fonksiyonu ile
donatılmıştır.
Bu ürünler, temizleme, durulama ve tuz fonksiyonlarını bir arada barındıran deterjanlardır.
Ayrıca, hangi tip tabletleri seçtiğinize bağlı
olarak başka farklı maddeler de içerebilir ("3'ü
1 arada", "4'ü 1 arada", "5'i 1 arada" vs.).
Bu deterjanların su sertliğinize uygun olup olmadığını kontrol ediniz. Üretici talimatlarına
bakınız.
Bu fonksiyon seçildikten sonra, daha sonraki
yıkama programları için de aktif durumda kalır.
Bu fonksiyonu seçerek, ilgili besleme haznelerinden parlatıcı ve tuz akışı otomatik olarak
devre dışı bırakılır ve ayrıca tuz ve parlatıcı için
görüntülenen mesajlar da devre dışı bırakılır.
Bu fonksiyon kullanıldığında, devir süreleri
değişebilir. Bu durumda, programın ilerleme
süresi dijital göstergede otomatik olarak güncellenir.
Multitab fonksiyonunu, bir yıkama programı başlamadan önce aktive ediniz veya devre dışı bırakınız. Program çalışma-
ya başladıktan sonra multitab fonksiyonu aktive edemezsiniz veya devre dışı bırakamazsınız.
Eğer kurulama sonuçları tatmin edici
değilse, size önerimiz:
1. Parlatıcı çekmecesine parlatıcı doldurunuz.
2. Parlatıcı çekmecesini aktive ediniz.
3. Parlatıcı dozunu pozisyon 2'ye ayarlayınız.
Eğer standart deterjan sistemini kullanmaya geri dönmek isterseniz, aşağıdakileri yapmanızı öneririz:
1. Multitab fonksiyonunu devre dışı bırakınız.
2. Tuz ve parlatıcı çekmecelerini tekrar
doldurunuz.
3. Su sertliği ayarını en yüksek ayara
getiriniz ve makineye hiç bulaşık koymadan 1 normal yıkama programı
çalıştırınız.
4. Su sertlik ayarını, bölgenizdeki suyun
sertliğine göre ayarlayınız.
5. Parlatıcı dozunun ayarlanması.
Bir Yıkama Programının Seçilmesi Ve Başlatılması
Önemli Seçenekleri, bir yıkama programı
başlamadan önce ayarlayınız. Bir yıkama
programı çalışmaya başladığında,
seçenekleri ayarlamak mümkün değildir.
Eğer bir seçeneği ayarlamanız gerekiyorsa,
önce yıkama programını iptal ediniz.
1. Bulaşıkların sepete doğru yerleştirildiğinden ve püskürtme kollarının rahatça dönebildiğinden emin olunuz.
2. Su musluğunun açık olduğundan emin
olunuz.
3. Açma / Kapama tuşuna basınız.
4. Cihazın kapağını kapatınız.
5. Yıkama programını seçiniz. Daha detaylı
bilgi için 'Yıkama programları' tablosuna
bakınız. Onaylamak için OK tuşuna basınız.
6. Gerekirse, gecikmeli başlatma fonksiyonuyla programın başlamasını erteleyiniz.
7. Başlatma tuşuna basınız, yıkama programı otomatik olarak başlar.
– Eğer gecikmeli başlatma seçilmişse,
göstergede programın süresi ve sona
erme zamanı görüntülenecektir.
Program çalışmaya başlayınca, göstergede aşağıdakiler gösterilir:
– Çalışan programın ilerleme aşamaları,
– Programın ilerleme ve sonra erme
süresi.
66 electrolux
Eğer tuz ve / veya parlatıcı çekmecelerinin doldurulması gerekiyorsa, başlatma
tuşuna bastığınızda göstergede ilgili bir
mesaj görüntülenir ve program başlamaz. Başlatma tuşuna tekrar basmak
suretiyle, tuz ve / veya parlatıcı ekleme
işlemini erteleyebilir ve programı başlatabilirsiniz.
İşlemdeki bir gecikmeli başlatmanın
iptal edilmesi
Başlatma tuşuna basınız, gecikmeli başlatmayı iptal etmek ve menü programlarına dönmek için, görüntülenen talimatları takip ediniz.
Başlatma tuşuna basınız, ayarlanan yıkama
programı otomatik olarak başlar.
Uyarı Çalışmakta olan bir yıkama
programını SADECE kesinlikle
gerekiyorsa duraklatın veya iptal
edin.
Dikkat! Kapak açıldığında dışarı sıcak buhar çıkabilir. Kapağı dikkatlice açınız.
Çalışmakta olan bir yıkama programının
duraklatılması
• Cihazın kapağını açınız; program duracaktır. Kapağı kapatınız; program duraklatıldığı
noktadan itibaren çalışmaya devam edecektir.
• Açma / Kapama tuşuna basınız. Açma /
Kapama tuşuna tekrar basınız; program
duraklatıldığı noktadan itibaren çalışmaya
devam edecektir.
Çalışmakta olan bir yıkama programının
iptal edilmesi
Başlatma tuşuna basınız, yıkama programını
iptal etmek ve ayarlama moduna dönmek
için, görüntülenen talimatları takip ediniz.
Eğer yeni bir yıkama programı seçilecekse,
deterjan çekmecesinde deterjan olup olmadığını kontrol ediniz.
Yıkama programının sonu
• Bulaşık makinesi otomatik olarak duracaktır.
• Göstergede, programın sona erdiğini bildiren bir mesaj görüntülenir.
Tuz/parlatıcı mesajlarından birisi veya
her ikisi de göstergede görüntülenirse ve
doldurma işlemini ertelerseniz, her şekilde cihazı kapatmak mümkündür.
1. Kapağı aralık bırakınız ve bulaşıkları çıkartmadan önce birkaç dakika bekleyiniz;
bu şekilde soğumaları sağlanacak ve daha iyi kuruyacaklardır.
2. Açma/kapama tuşuna basarak bulaşık
makinesini kapatınız.
Eğer enerji tasarrufu fonksiyonu ayarlanmışsa, program sona erdiğinde tabaklar
ıslak olabilir. Böyle bir durumda, tabakların doğal şekilde kendiliğinden kuruması için cihazın kapağını aralık bırakınız.
Bulaşıkların Makineden Çıkartılması
• Sıcak tabaklar darbelere karşı hassastır.
Dolayısıyla, sıcak tabakların cihazdan çıkartılmadan önce soğuması beklenmelidir.
• Öncelikle alt sepeti sonra da üst sepeti boşaltınız; böylece üst sepetteki suların alt
sepetteki tabakların üstüne damlaması önlenmiş olur.
• Paslanmaz çelik, tabaklara göre daha
soğuk olacağından bulaşık makinesinin
yanlarında ve kapağında su görülebilir.
Yıkama programı sona erdiğinde,
bulaşık makinesinin fişini prizden
çekmeniz ve su musluğunu kapatmanız önerilir.
electrolux 67
Yıkama Programları
Yıkama programları
Program
Kirlilik derecesi
Bulaşık türü
Program tanımı
Otomatik1)
Herhangi
Çanak-çömlekler, Ön yıkama
çatal-bıçaklar, ten- 45°C veya 70°C'ye kadar ana yıcereler ve tavalar
kama
1 veya 2 ara durulama
Son durulama
Kurutma
70° Yoğun
Ağır kirli
Çanak-çömlekler, Ön yıkama
çatal-bıçaklar, ten- 70°C'ye kadar ana yıkama
cereler ve tavalar
2 ara durulama
Son durulama
Kurutma
60° Hizli2)
Normal veya hafif
kirli
Çanak-çömlekler
ve çatal-bıçaklar
60°C'ye kadar ana yıkama
Son durulama
Bir saat
Hafif kirli
Çanak-çömlekler
ve çatal-bıçaklar
55°C'ye kadar ana yıkama
1 ara durulama
Son durulama
50° Enerji 3)
Normal kirli
Çanak-çömlekler
ve çatal-bıçaklar
Ön yıkama
50°C'ye kadar ana yıkama
1 ara durulama
Son durulama
Kurutma
45° Cam
Normal veya hafif
kirli
Hassas çanakçömlekler ve cam
eşyalar
45°C'ye kadar ana yıkama
1 ara durulama
Son durulama
Kurutma
Tabak Isitma
Bu program, servis yapmadan önce ta- 1 sıcak durulama
bakları kurutmak veya uzun süre kullanılmayan bulaşıkların üzerinde biriken
tozu temizlemek için tasarlanmıştır.
Ön Yikama
Herhangi
Kısmi yükleme
(geriye kalanı gün
içinde daha sonra
tamamlanacak
olan).
1 soğuk durulama (yiyecek artıklarının birbirine yapışmasını önlemek için).
Bu program, deterjan kullanımı
gerektirmez.
1) Otomatik yıkama programında, tabaklardaki kirlilik seviyesi, suyun ne kadar bulanık olduğuna göre
belirlenir. Program süresi, su ve enerji tüketim seviyeleri değişiklik gösterebilir; bu, cihazın tam dolu
veya kısmen dolu olma durumuna ve tabakların hafif veya ağır kirli olma durumuna bağlıdır. Suyun
sıcaklığı otomatik olarak 45°C ile 70°C arasında ayarlanır.
2) Bulaşık makinesi tam dolu olmadığında kullanım için idealdir. Bu, sadece kahvaltı ve akşam yemeği
bulaşıklarını yıkamak isteyen 4 kişilik bir ailenin ihtiyaçlarını karşılayacak mükemmel bir günlük
programdır.
3) Test enstitüleri için test programı.
Seçilebilir seçenekler
Program
Ekstra durulama
Enerji tasarrufu 1)
Otomatik
var
Seçilebilir, yıkama programına etkisi
vardır
70° Yoğun
var
Seçilebilir, yıkama programına etkisi
vardır
68 electrolux
Program
Enerji tasarrufu 1)
Ekstra durulama
60° Hizli
var
Seçilebilir, yıkama programına etkisi
yoktur
Bir saat
var
Seçilebilir, yıkama programına etkisi
yoktur
50° Enerji
var
Seçilebilir, yıkama programına etkisi
vardır
45° Cam
var
Seçilebilir, yıkama programına etkisi
vardır
Tabak Isitma
yok
Seçilebilir, yıkama programına etkisi
yoktur
Ön Yikama
yok
Seçilebilir, yıkama programına etkisi
yoktur
1) Bu fonksiyonun etkin olduğu programlarda, enerji tasarruf oranı %10 ile %25 arasındadır.
Tüketim değerleri
Program
Program süresi (dakika olarak) 1)
Enerji tüketimi (kWs)
Su (litre)
Otomatik
-
1,1 - 1,7
12 - 23
70° Yoğun
-
1,8 - 2,0
23 - 25
60° Hizli
-
0,9
9
Bir saat
-
1,0 - 1,2
11 - 12
50° Enerji
-
1,0 - 1,1
12 - 13
45° Cam
-
0,8 - 0,9
14 - 15
Tabak Isitma
-
0,8
4
Ön Yikama
-
0,1
4
1) Göstergede, programın süresi görüntülenir.
Tüketim değerleri size rehber olması için
verilmiştir ve suyunuzun basıncına ve sıcaklığına göre ve ayrıca güç besleme-
sindeki değişimlere ve koyduğunuz tabak miktarına göre de değişiklik gösterebilir.
Bakım Ve Temizlik
Filtrelerin temizliği
Filtreler ara sıra kontrol edilmeli ve temizlenmelidir. Kirli filtreler yıkama performansını düşürecektir.
Filtreleri kontrol etmenizi ve gerekliyse temizlemenizi hatırlatmak üzere, göstergede periyodik olarak bir mesaj görünecektir.
Uyarı Filtreleri temizlemeden önce
cihazın kapatılmış olduğundan emin
olunuz.
1. Kapağı açınız, alt sepeti çıkartınız.
2. Bulaşık makinesi filtre sistemi bir kaba filtre (A), bir mikro-filtre (B) ve bir
yassı filtreden (C) oluşmaktadır.
A
B
C
3. Mikro-filtredeki kulpu kullanarak filtre
sistemini açınız. Kulpu saatin tersi
electrolux 69
yönde yaklaşık 1/4 tur döndürünüz
ve filtre sistemini çıkartınız
ma performansını düşürür ve cihazın
zarar görmesine neden olur.
Püskürtme kollarını ASLA çıkartmaya çalışmayınız.
Eğer kir artıkları püskürtme kollarının deliklerini tıkamışsa, bunları bir kokteyl çubuğu ile çıkartınız.
4. Kaba filtreyi (A) kulpundan tutunuz ve
mikro-filtrenin (B) içinden çıkartınız.
5. Tüm filtreleri akan suyun altında iyice
temizleyiniz.
6. Yıkama bölmesinin tabanındaki yassı
filtreyi (C) çıkartınız ve her iki yüzünü
de iyice temizleyiniz
Dış temizlik
Makinenin dış yüzeylerini ve kontrol panelini
nemli yumuşak bir bezle temizleyiniz. Gerekirse, sadece nötr deterjanlar kullanınız. Asla
aşındırıcı temizlik ürünleri, ovalama telleri veya çözücüler (aseton, trikloroetilen vs.) kullanmayınız.
İç temizlik
Kapağın, deterjan ve parlatıcı çekmecelerinin
etrafındaki contaları, nemli bir bezle düzenli
olarak temizleyiniz.
Her 3 ayda bir, makineye bulaşık koymadan
ve deterjan kullanarak ağır kirli bulaşıklar
programında boş çalıştırınız.
Uzun süreli kullanmama
Eğer makinenizi uzun bir süre kullanmayacaksanız, size önerimiz:
1. Cihazın fişini prizden çekiniz ve suyu kapatınız.
2. Kötü kokuların oluşmasını önlemek için
kapağını hafif aralık bırakınız.
3. Makinenin içini temiz halde bırakınız.
7. Yassı filtreyi (C) yıkama bölmesinin
tabanına geri yerleştiriniz ve yerine
tam olarak oturduğundan emin olunuz.
8. Kaba filtreyi (A) mikro-filtrenin (B) içine koyunuz ve bastırarak oturtunuz.
9. Filtre kombinasyonunu yerine takınız
ve kulpunu saat yönünde duruncaya
kadar döndürerek yerine kilitleyiniz.
Bu işlem esnasında, yassı filtrenin (C)
yıkama bölmesinin üstüne doğru çıkıntı yapmadığından emin olunuz.
Bulaşık makinesini filtreler olmadan
ASLA kullanmayınız. Filtrelerin yanlış yerleştirilmesi ve takılması yıka-
Donmaya karşı önlemler
Makineyi, sıcaklığın 0°C'nin altına düştüğü
yerlere monte etmeyiniz. Eğer bunu yapmak
zorundaysanız, makineyi boşaltınız, kapağını
kapatınız, su giriş hortumunu çıkartınız ve içini
boşaltınız.
Makinenin taşınması
Eğer makineyi başka bir yere taşımak zorundaysanız (evi taşırken vs.):
1. Fişini elektrik prizinden çekiniz.
2. Su musluğunu kapatınız.
3. Su giriş ve tahliye hortumlarını çıkartınız.
4. Makineyi hortumlarıyla birlikte çekip çıkartınız.
Nakliye esnasında makineyi yan yatırmayınız.
70 electrolux
Servis çağırmadan önce
Bulaşık makinesi çalışmıyor veya çalışırken
bir anda duruyor.
Belirli bazı sorunlar, bazı basit bakım ve kontrollerin yapılmamasından kaynaklanabilir ve
bir teknisyen çağırmaya gerek kalmadan tabGörüntülenen mesaj ve sorun
loda belirtilen tavsiyelerin yardımıyla çözülebilir.
Bulaşık makinesini kapatınız ve aşağıdaki
önerilen düzeltici işlemleri yapınız.
Olası sebep ve çözümü
Göstergede, cihazın su almadığını belirten bir me- • Su musluğu tıkalıdır veya kireç kaplamıştır.
saj görüntüleniyor.
Su musluğunu temizleyiniz.
• Su musluğu kapalıdır.
Su musluğunu açınız.
• Su giriş hortumundaki filtre tıkalıdır.
Filtreyi temizleyiniz.
• Su tahliye hortumu doğru bir şekilde konumlandırılmamıştır veya bükülmüş ya da ezilmiştir.
Su giriş hortumunun bağlantısını kontrol ediniz.
Göstergede, bulaşık makinesinin boşaltma yapmadığını belirten bir mesaj görüntüleniyor.
• Lavabo tahliyesi tıkalıdır.
Lavabo tahliyesini temizleyiniz.
• Su tahliye hortumu doğru bir şekilde konumlandırılmamıştır veya bükülmüş ya da ezilmiştir.
Su tahliye hortumunun bağlantısını kontrol ediniz.
Göstergede, taşma tespit aygıtının aktive edildiğini • Su musluğunu kapatınız ve yetkili servisinizi arabelirten bir mesaj görüntüleniyor.
yınız.
Sorun
Program çalışmaya başlamıyor.
Bu kontrolleri yaptıktan sonra, cihazı açınız.
Program duraklatıldığı noktadan itibaren devam edecektir.
Eğer mesaj veya arıza tekrar ortaya çıkarsa,
Yetkili Servisinizi arayınız.
Tabloda açıklanmayan diğer mesajlar için,
lütfen Yetkili Servisinize danışınız.
Yetkili servisinizi aradığınızda, cihazın modelini (Mod.), ürün numarasını (PNC) ve seri numarasını (S.N.) belirtiniz.
Olası sebep ve çözümü
• Bulaşık makinesinin kapağı doğru şekilde kapatılmamıştır. Göstergede, kapağın açık olduğunu belirten bir mesaj görüntüleniyor.
Kapağı kapatınız.
• Elektrik fişi takılı değildir.
Elektrik fişini takınız.
• Evin sigorta kutusundaki sigorta yanmıştır / atmıştır.
Sigortayı değiştiriniz.
• Gecikmeli başlatmaya ayarlanmıştır.
Eğer bulaşıkları hemen yıkamanız gerekiyorsa,
gecikmeli başlatmayı iptal ediniz.
Bu bilgiler, bulaşık makinesi kapağının yan
tarafına iliştirilmiş bilgi etiketinde yazılıdır.
Aşağıdaki numaraların her zaman elinizin altında bulunması için, bunları aşağıya not etmenizi öneririz:
Mod. : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PNC: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
S.N. : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
electrolux 71
Yıkama sonuçları tatmin edici değil.
Tabaklar temiz
değil.
• Yanlış yıkama programı seçilmiştir.
• Tabaklar, suyun tüm yüzeylerine erişmesini engelleyecek şekilde yerleştirilmiştir. Sepetlere aşırı yük konulmamalıdır.
• Bulaşıkların yanlış yerleştirilmesinden ötürü püskürtme kolları rahatça dönemiyordur.
• Yıkama bölmesinin tabanındaki filtreler çok kirlidir veya yanlış yerleştirilmiştir.
• Çok az deterjan kullanılmıştır veya hiç deterjan kullanılmamıştır.
• Tabaklar üzerinde kireç kalıntıları varsa; tuz haznesi boştur veya su yumuşatıcı seviyesi yanlış ayarlanmıştır.
• Tahliye hortumu bağlantısı doğru yapılmamıştır.
• Tuz haznesinin kapağı doğru bir şekilde kapatılmamıştır.
Tabaklar ıslak ve
mat.
• Parlatıcı kullanılmamıştır.
• Parlatıcı çekmecesi boştur.
• Parlatıcı dozunu azaltınız.
Bardakların ve tabakların üzerinde
çizgiler, beyazımsı
lekeler veya mavimsi bir tabaka var.
• Parlatıcı dozunu artırınız.
Su damlaları bardakların ve tabakla- • Sebebi kullandığınız deterjan olabilir. Deterjan üreticisinin müşteri destek
hattına danışınız.
rın üzerinde kurumuş.
Eğer tüm bu kontrollerden sonra problem devam ediyorsa, yetkili servisinizi arayınız.
Teknik Veriler
Boyutlar
Genişlik cm.
59,6
Yükseklik cm.
85
Derinlik cm.
62
Elektrik bağlantısı - Voltaj - Toplam güç - Sigorta
Elektrik bağlantısıyla ilgili bilgiler, bulaşık makinesi kapağının iç kenarındaki bilgi etiketinde yazılıdır.
Su besleme basıncı
Minimum
0,05 MPa (0,5 bar)
Maksimum
Kapasite
0,8 MPa (8 bar)
... kişilik yemek takımı
12
Montaj
Uyarı Bu cihazın montajı için gerekli
herhangi bir elektrik ve/veya su
bağlantı işlemi kalifiye bir elektrik
teknisyeni ve/veya uzman bir kişi
tarafından yapılmalıdır.
Bir mutfak tezgahının (mutfak tezgah
mermeri veya lavabo) altına montaj
Makineyi yerleştirmeden önce tüm ambalaj
malzemelerini çıkartınız.
Eğer mümkünse, makineyi bir su musluğunun ve tahliye noktasının yakınına yerleştiriniz.
Makinenin üst tablasını çıkartarak, yerleştirilecek yerin boyutlarını aşağıdaki resme göre
ayarlayarak makineyi bir lavabo ünitesinin altına veya mevcut bir tezgahın altına monte
edebilirsiniz.
72 electrolux
Aşağıdaki işlemleri yapınız:
• Arkadaki iki tutucu vidayı sökerek makinenin üst tablasını çıkartınız (1), üst tablayı arkadan çekiniz (2) ve yukarı kaldırmak suretiyle ön yarıklardan kaydırarak çıkartınız (3).
Ayarlanabilir ayaklar yardımıyla seviye ayarı
yaptıktan sonra makineyi yerleştiriniz. Makineyi yerine yerleştirirken, su giriş ve tahliye
hortumlarının kırılmadığından veya ezilmediğinden emin olunuz.
Dahili bileşenlere erişimin gerekli olduğu tüm
işlemlerde, bulaşık makinesinin fişi prizden
çekilmelidir.
Cihaz monte edildikten sonra, bir tamir işlemi
gerekmesi durumunda servis mühendisi tarafından kolayca erişilebilecek durumda olduğundan emin olunuz.
Eğer bulaşık makinesi ileride tek başına bir
ünite şeklinde kullanılacaksa, orijinal üst tablası geri takılmalıdır.
Tek başına bir ünite olarak monte edilen cihazların sütun tabanı ayarlanamaz.
Düzlemsellik/seviye ayarlaması
Kapağın doğru bir şekilde kapanması ve su
sızdırmaması için seviye ayarının iyi yapılması
önemlidir.
Cihazın düzlemsellik seviyesi doğru ayarlandığında, kapak kabinin herhangi bir tarafına
takılmayacaktır.
Eğer kapak doğru kapanmıyorsa, makine
tam düz seviyeye gelinceye kadar ayarlanabilir ayakları gevşetiniz veya sıkınız.
Su Bağlantısı
Su girişi bağlantısı
Bu cihaz bir sıcak (maks. 60°) veya soğuk su
beslemesine bağlanabilir.
Sıcak su beslemesine bağladığınızda, enerji
tüketiminde büyük ölçüde azalma sağlayabilirsiniz. Bununla birlikte, bu durum sıcak suyun nasıl ısıtıldığına bağlıdır. (Çevreyle daha
dost olan güneş enerjisi, güneş pili panelleri
ve rüzgar enerjisi gibi alternatif enerji kaynaklarını kullanmanızı öneririz).
Bağlantıyı olduğu gibi yapmak için, cihazın su
giriş hortumuna takılmış kuplaj somunu bir
3/4" dişli ağza vidalanmalı veya presli tip özel
bir hızlı bağlantı musluğuna takılmalıdır.
Su basıncı, "Teknik özellikler" tablosunda verilen limitler dahilinde olmalıdır. Yerel su idareniz, bölgenizdeki ortalama şebeke basıncı
konusunda size bilgi verebilir.
Su giriş hortumu bağlanırken, bükülmemeli,
kırılmamalı veya dolaştırılmamalıdır.
Su kaçaklarını önlemek için, kilit somunu
doğru bir şekilde takılmalıdır.
Eğer cihaz yeni borulara veya uzunca bir süre
kullanılmamış borulara bağlanıyorsa, giriş
electrolux 73
hortumunu takmadan önce suyu birkaç dakika akıtmanız gerekir.
max 85 cm
Bu cihaz, cihazda kullanılan suyun tekrar
içme suyu tesisatına karışmasını önleyen
güvenlik özellikleri ile donatılmıştır. Bu cihaz, yürürlükteki ilgili su tesisatı tüzüklerine uygundur.
Emniyet valflı su giriş hortumu
Çift bloklu su giriş hortumunu taktıktan sonra,
emniyet valfı musluğa yakın olan tarafta kalır.
Dolayısıyla, su giriş hortumu sadece su gelirken basınç altında kalır. Eğer su giriş hortumu
makine çalışırken su kaçırırsa, emniyet valfı
su akışını keser.
Su giriş hortumunu takarken aşağıdakilere
dikkat ediniz:
• Emniyet valfı elektrik kablosu, çift-bloklu su
giriş hortumunun içindedir. Su giriş hortumunu veya emniyet valfını suya batırmayınız.
• Eğer su giriş hortumu veya emniyet valfı
hasar görürse, hemen cihazın fişini prizden
çekiniz.
• Emniyet valflı bir su giriş hortumu, sadece
Yetkili Servis tarafından değiştirilmelidir.
Uyarı Tehlikeli voltaj
Su tahliyesi bağlantısı
Tahliye hortumunun ucu aşağıdaki şekillerde
bağlanabilir:
1. Lavabo tahliyesine, tezgahın alt kısmından takmak suretiyle. Bu yöntem, atık suyun lavabodan makineye akmasını önleyecektir.
2. Dahili çapı minimum 4 cm olan, havalandırma menfezli bir tezgah borusuna.
max 400 cm
Daha önce eski bir cihazda kullanılmış
olan bağlantı hortumlarını kullanmayınız.
min 40 cm
Tahliye hortumu, bulaşık makinesinin sağına
veya soluna döndürülebilir
Tahliye hortumunun kırılmamış veya ezilmemiş olduğundan emin olunuz, çünkü bu durum su tahliyesini engeller veya yavaşlatır.
Makine tahliye yaparken lavabo tapası takılı
olmamalıdır, çünkü bu durum suyun makineye doğru geri basınca maruz kalmasına neden olabilir.
Eğer bir tahliye hortumu uzatması kullanıyorsanız, dahili çapı makine hortumunun çapından küçük olmamalıdır.
Aynı şekilde, su tahliye bağlantısında kullanılan bağlantı elemanlarının dahili çapı da hortumun çapından küçük olmamalıdır.
Tahliye hortumunu bir lavabo-altı tahliye borusuna bağlarken, plastik membranın (A)
tamamı çıkartılmalıdır. Membranın tamamının çıkartılmaması, yemek kalıntılarının zamanla birikim yaparak bulaşık makinesinin
tahliye hortumunun tıkanmasına neden olur
Bulaşık makinelerimiz, kirli suyun makineye geri akmasını önleyen bir güvenlik
aygıtı ile donatılmıştır. Eğer lavabonuzun
tahliyesinde bir "geri-akış önleme valfı"
varsa, bu valf bulaşık makinenizin doğru
tahliye yapmasını engelleyebilir. Dolayısıyla, bunu çıkartmanızı öneririz.
Kurulum işleminden sonra herhangi bir
kaçağı önlemek için, su bağlantılarının sıkı olduğundan emin olunuz.
74 electrolux
Elektrik Ağlantısı
Uyarı Güvenlik standartları cihazın
topraklanmasını gerektirir.
Cihazı ilk kez kullanmadan önce, bilgi etiketinde yazılı olan nominal voltaj ve besleme tipinin cihazın monte
edildiği yerdeki değerlerle aynı olduğundan emin olunuz. Sigorta bilgileri de bilgi etiketinde yazılıdır
Elektrik fişi daima doğru bir şekilde
takılmış ve elektrik çarpmasına karşı
korumalı bir prize takılmalıdır.
Priz çoğaltıcılar, konnektörler ve
uzatma kabloları kullanılmamalıdır.
Aksi halde aşırı ısınmadan dolayı
yangın tehlikesi oluşabilir.
Çevreyle İlgili Bilgiler
Ürünün ya da ambalajının üzerindeki
simgesi, bu ürünün normal ev çöpü gibi
atılmayıp, elektrik ve elektronik cihazların geri
dönüşüm için verildiği özel toplama
noktalarından birine verilmesi gerektiğini
belirtir. Bu ürünün doğru şekilde imha
edilmesine katkıda bulunmakla hem çevreyi,
hem de çevrenizdekilerin sağlığını korumuş
olursunuz. Yanlış şekilde imha ise hem
çevreye hem sağlığa zararlıdır. Bu ürünün
geri dönüşümüne ilişkin daha ayrıntılı bilgileri
belediyenizden, çöp dairenizden veya ürünü
satın almış olduğunuz bayiden edinebilirsiniz.
Ambalaj malzemesi
Ambalaj malzemeleri çevreyle dosttur ve geridönüşümlüdür. Plastik bileşenler işaretlerle
tanımlıdır, örn. >PE<, >PS<, vs. Lütfen ambalaj malzemelerini uygun çöp atma noktalarına ve atık imha tesislerine teslim ediniz.
Uyarı Bir cihaz artık kullanılmayacaksa:
• Fişini elektrik prizinden çekiniz.
• Kabloyu ve fişini kesiniz ve atınız.
• Kapak kilit dilini atınız. Bu yöntem, çocukların cihazla oynarken içinde kilitli
kalmalarını ve yaşamlarının tehlikeye
girmesini önleyecektir.
Gerekirse, evin elektrik tesisatı prizini değiştiriniz. Elektrik kablosunun
değiştirilmesi gerekirse, yerel Yetkili
Servisinizi arayınız.
Elektrik prizi, cihaz monte edildikten
sonra erişilebilir durumda olmalıdır.
Cihazın fişini asla kablosundan tutarak çekmeyiniz. Daima fişin kendisinden tutarak çekiniz.
Üretici firma, yukarıda belirtilen güvenlik önlemlerine riayet edilmemesinden kaynaklanan sorunlardan sorumlu değildir.
electrolux 75
www.electrolux.com
www.electrolux.hr
www.electrolux.ru
www.electrolux.com.tr
117956340-00-022009
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising