Electrolux | ESF66030X | User manual | Electrolux ESF66030X Korisnički priručnik

Electrolux ESF66030X Korisnički priručnik
117996390hr.qxp
28/08/2006
10.03
Page 1
Upute za uporabu
Perilica posuđa
ESF 66030
117996390hr.qxp
28/08/2006
10.03
Page 2
We were thinking of you
when we made this product
117996390hr.qxp
28/08/2006
10.03
Page 3
Dobrodošli u Electrolux svijet! electrolux 3
Dobrodošli u Electrolux svijet!
Zahvaljujemo vam na odabiru ovog vrhunskog
Electrolux proizvoda, koji će vam, nadamo se, donijeti
mnogo zadovoljstva u budućnosti. Electrolux teži
ponuditi široku paletu kvalitetnih proizvoda koja će
učiniti vaš život ugodnijim. Naći ćete neke primjere na
naslovnoj strani ovog priručnika. Molimo posvetite
nekoliko minuta za proučavanje ovog priručnika tako
da možete iskoristiti prednosti vašeg novog uređaja.
Obećavamo da će vam pružiti vrhunsko korisničko
iskustvo donoseći vam mir. Sretno!
117996390hr.qxp
28/08/2006
10.03
Page 4
4 electrolux sadržaj
Sadržaj
Informacije o sigurnosti
5
Opis proizvoda
7
Upravljačka ploča
8
Prva uporaba
11
Svakodnevna uporaba
15
Programi pranja
25
Održavanje i čišćenje
27
Nešto ne radi
29
Tehnički podaci
32
Savjeti za ustanove za testiranje
34
Postavljanje
35
Briga za okoliš
39
Garancija/servis
40
Sljedeći se simboli koriste u ovom priručniku:
Važne informacije o vašoj sigurnosti i informacije o tome kako spriječiti
oštećenja na uređaju.
Opće informacije i savjeti
Informacije za zaštitu okoliša
117996390hr.qxp
28/08/2006
10.03
Page 5
informacije o sigurnosti electrolux 5
Informacije o sigurnosti
●
●
U interesu vaše sigurnosti i radi
osiguravanja ispravne uporabe, prije
postavljanja i prve uporabe uređaja,
pročitajte pozorno upute sadržane u
ovom priručniku, uključujući savjete i
upozorenja. Kako bi se izbjegle
nepotrebne greške i nezgode, važno je
osigurati da su sve osobe koje koriste
uređaj dobro upoznate s njegovim
načinom rada i sigurnosnim pitanjima.
Spremite ove upute i osigurajte se da
prate uređaj u slučaju njegovog
prenošenja ili prodaje, tako da su sve
osobe koje koriste ovaj uređaj tijekom
njegova radna vijeka prikladno
informirane o načinu uporabe uređaja i
o njegovim sigurnosnim pitanjima.
Ispravna uporaba
● Ova je perilica posuđa namijenjena
isključivo pranju posuđa koje se
upotrebljava u kućanstvu, a koje se
može prati u perilici posuđa.
● Nemojte stavljati nikakva otapala u
perilicu. To bi moglo prouzročiti
eksploziju.
● Noževi i ostali šiljasti predmeti
moraju se staviti u košaricu za
pribor za jelo, sa šiljastim vrhovima
naprema dolje ili u vodoravnom
položaju u gornju košaricu.
● Upotrebljavajte samo proizvode
(deterdžent, sol i sredstvo za
ispiranje) koji odgovaraju perilici
posuđa.
● Nemojte otvarati vrata dok uređaj
radi, mogla bi izaći vruća para.
● Nemojte nikada vaditi posuđe iz
perilice prije kraja ciklusa pranja
posuđa.
Nakon uporabe iskopčajte uređaj
iz mrežnog napajanja i zatvorite
dovod vode.
Ovaj proizvod treba servisirati
isključivo ovlašteni serviser, koji
treba koristiti samo originalne
rezervne dijelove.
Opća sigurnost
● Deterdženti za perilicu mogu
prouzročiti kemijske opekotine na
očima, ustima i grlu. Mogu biti
opasni po život! Pridržavajte se
sigurnosnih uputa proizvođača
deterdženata za perilice.
● Voda u perilici nije pitka. Ostaci
deterdženta mogu još biti prisutni u
uređaju.
● Provjerite da su vrata na perilici
posuđa uvijek zatvorena kada ne
punite ili ne praznite perilicu. Na taj
ćete način izbjeći spoticanje na
otvorena vrata i mogućnost
ozljeda.
● Nemojte sjediti ili stajati na
otvorenim vratima.
Sigurnost djece
● Ovaj je uređaj namijenjen uporabi
od strane odraslih osoba. Nemojte
dozvoliti djeci da upotrebljavaju
uređaj bez nadzora.
● Držite svu ambalažu izvan dohvata
djece. Postoji opasnost od
gušenja.
● Držite sve deterdžente na
sigurnom, izvan dohvata djece.
● Držite djecu daleko od perilice
kada su vrata otvorena.
117996390hr.qxp
6
28/08/2006
10.03
Page 6
electrolux opis proizvoda
Postavljanje
● Provjerite perilicu da se nije
oštetila tijekom prijevoza. Nikada
nemojte spajati oštećeni uređaj.
Ako je perilica oštećena, obratite
se vašem dobavljaču.
● Potrebno je ukloniti svu ambalažu
prije uporabe.
● Sve električarske i
vodoinstalaterske radove potrebne
za postavljanje uređaja moraju
izvršiti kvalificirane i stručne
osobe.
● Iz sigurnosnih razloga opasna je
izmjena specifikacija ili pokušaj
izmjene ovog proizvoda na bilo koji
način.
● Nikada nemojte koristiti perilicu
posuđa ako su oštećeni električni
kabel ili cijevi za vodu; ili ako su
upravljačka ploča, gornji radni dio
ili područje oko podnožja oštećeni
na način da je dostupna
unutrašnjost uređaja. Stupite u
kontakt s najbližim ovlaštenim
servisom, kako biste izbjegli
opasnost.
● Nikada se ne smiju bušiti stijenke
perilice kako bi se izbjeglo
oštećivanje hidrauličkih ili
električnih komponenti.
Kod spajanja struje i vode pozorno
pratite upute sadržane u
namijenjenim stavcima.
117996390hr.qxp
28/08/2006
10.03
Page 7
opis proizvoda electrolux 7
Opis proizvoda
1 Gornja košara
2 Prekidač tvrdoće vode
3 Spremnik za sol
4 Spremnik za deterdžent
5 Spremnik za sredstvo za
ispiranje
6 Natpisna pločica
7 Filtri
8 Donja mlaznica
9 Gornja mlaznica
10 Radna ploča
Ova perilica posuđa ima
unutrašnje svjetlo koje se pali i
gasi kada se otvaraju i zatvaraju
vrata na perilici.
Unutrašnje svjetlo ima LED diodu
KLASE 1 u skladu s EN 608251:1994 +A1:2002 + A2:2001.
Ako je potrebno zamijeniti
svjetiljku, molimo vas obratite se
najbližem ovlaštenom servisu.
117996390hr.qxp
28/08/2006
10.03
Page 8
8 electrolux upravljačka ploča
Upravljačka ploča
1 Tipka Uključeno/Isključeno
2 Tipke za odabir programa
3 Tipka za odgodu početka
4 Digitalni pokazivač
5 Indikatorska svjetla
Digitalni pokazivač prikazuje:
-
-
razinu tvrdoće na koju je postavljen
omekšivač vode,
približno preostalo vrijeme trajanja
programa koji je u tijeku,
aktiviranje/deaktiviranje spremnika
sredstva za ispiranje (SAMO s
aktivnom "funkcijom 3 u 1"),
završetak programa (na digitalnom
zaslonu pojavljuje se nula),
odbrojavanje odgođenog početka
rada,
šifre grešaka koje se tiču
neispravnosti u radu perilice.
117996390hr.qxp
28/08/2006
10.03
Page 9
upravljačka ploča electrolux 9
Indikatorska svjetla
Program u tijeku
Osvjetljava se kada je podešen program
pranja i ostaje osvijetljeno tijekom cijelog
trajanja programa pranja.
Gasi se kada je program pranja završen.
Završetak programa
Osvjetljava se kada je program pranja završen.
Funkcija 3 u 1
Pokazuje aktiviranje/deaktiviranje “funkcije 3 u
1” (vidi “Funkcija 3 u 1”).
Sol
Osvjetljava se kada je specijalna sol
potrošena.
Sredstvo za ispiranje
Osvjetljava se kada je sredstvo za ispiranje
potrošeno.
Indikatorska svjetla soli i sredstva
za ispiranje nikad se ne
osvjetljavaju dok je program pranja
u tijeku, ni kada je potrebno
napuniti perilicu solju i/ili
sredstvom za ispiranje.
Indikatorsko svjetlo soli na
upravljačkoj ploči može ostati
osvijetljeno 2-6 sati nakon što ste
stavili sol, pod pretpostavkom da
perilica ostane uključena. Ako
koristite soli kojima je potrebno
više vremena da se razgrade, tada
to može potrajati duže. Rad uređaja
nije ugrožen na nikakav način.
117996390hr.qxp
28/08/2006
10.03
Page 10
10 electrolux Upravljačka ploča
Način podešavanja
Zapamtite da kada vršite bilo kakvu
radnju uređaj MORA biti u načinu
podešavanja:
●
Pritisnite tipku
Uključeno/Isključeno, SVA svjetla
programskih tipki su osvijetljena =
uređaj je u načinu podešavanja.
●
Pritisnite tipku
Uključeno/Isključeno, SAMO je
jedno indikatorsko svjetlo
osvijetljeno= podešen je još uvijek
posljednji izvršeni ili odabrani
program. U tom slučaju, za
povratak u način podešavanja,
program mora biti poništen.
Za poništavanje podešenog
programa ili programa u tijeku
Držite istovremeno pritisnute dvije
programske tipke koje se nalaze iznad
natpisa Cancel, sve dok se ne
osvijetle sva svjetla programskih tipki.
Program je poništen i uređaj je sada u
načinu podešavanja.
117996390hr.qxp
28/08/2006
10.03
Page 11
prva uporaba electrolux 11
Prva uporaba
Prije prve uporabe uređaja:
● Provjerite da su spojevi struje i
vode u skladu s uputama za
postavljanje
● Uklonite svu ambalažu iz
unutrašnjosti uređaja
● Podesite omekšivač vode
● Ulijte 1 litru vode u spremnik za sol
i potom napunite solju za perilice
● Napunite spremnik za sredstvo za
ispiranje
Ako želite upotrebljavati tablete
kombiniranih deterdženata kao što
su: “3 u 1”, “4 u 1”, “5 u 1”, itd.
odaberite funkciju 3 u 1 (vidi
“Funkcija 3 u 1”).
Podesite omekšivač vode
Perilica je opremljena omekšivačem
vode koji je namijenjen uklanjanju
minerala i soli iz dovoda vode, a koji
bi mogli imati štetne ili nepoželjne
učinke na rad uređaja.
Što je više tih minerala i soli, to je
voda tvrđa.
Tvrdoća vode se mjeri u
ekvivalentnim skalama, njemačkim
stupnjevima (°dH), francuskim
stupnjevima (°TH) i mmol/l (milimol po
litri - međunarodna jedinica tvrdoće
vode).
Omekšivač vode treba podesiti u
skladu s tvrdoćom vode na vašem
području. Informacije možete dobiti od
vašeg lokalnog vodoopskrbnog
poduzeća.
Podešavanje postavki
tvrdoće vode
Tvrdoća vode
Korištenje
soli
°dH
°TH
mmol/l
ručno
elektronski
51 - 70
43 - 50
91 - 125
76 - 90
9,0 - 12,5
7,6 - 8,9
2
2
razina 10
razina 9
da
da
37 - 42
65 - 75
6,5 - 7,5
2
razina 8
da
29 - 36
51 - 64
5,1 - 6,4
2
razina 7
da
23 - 28
40 - 50
4,0 - 5,0
2
razina 6
da
19 - 22
33 - 39
3,3 - 3,9
2
razina 5
da
15 - 18
26 - 32
2,6 - 3,2
1
razina 4
da
11 - 14
19 - 25
1,9 - 2,5
1
razina 3
da
4 - 10
7 - 18
0,7 - 1,8
1
razina 2
da
<4
<7
< 0,7
1
razina 1
ne *
* nije potrebna sol
117996390hr.qxp
28/08/2006
10.03
Page 12
12 electrolux prva uporaba
Omekšivač vode morate podesiti na
oba načina: ručno, korištenjem
prekidača omekšivača vode i
elektronski, pomoću programskih tipki
na upravljačkoj ploči
3. Pritisnite tipku 1, indikatorska
svjetla tipki 2 i 3 se gase, dok
indikatorsko svjetlo tipke 1 trepće.
Na digitalnom zaslonu je prikazana
sadašnja razina.
Ručno podešavanje
Perilica je tvornički podešena na
položaj 2.
1. Otvorite vrata perilice.
2. Izvadite donju košaru iz perilice.
3. Okrenite prekidač tvrdoće vode na
položaj 1 ili 2 (vidi tablicu).
4. Vratite donju košaru.
Primjeri:
prikazano = razina 5
prikazano = razina 10
Perilica je tvornički podešena na
razinu 5.
4. Za promjenu razine, pritisnite tipku
1. Svakim pritiskom na tipku razina
se mijenja. (Za odabir nove razine
vidjeti tablicu).
Primjeri:
ako je trenutno podešena razina 5,
pritiskom na tipku 1 jedanput,
odabrana je razina 6.
ako je trenutno podešena razina
10, pritiskom na tipku 1 jedanput,
odabrana je razina 1.
1. Pritisnite tipku
Uključeno/Isključeno. Perilica mora
biti u načinu podešavanja.
5. Za memoriranje radnje, isključite
perilicu pritiskom na tipku
Uključeno/Isključeno.
Elektronsko podešavanje
2. Držite istovremeno pritisnute tipke
2 i 3, dok ne počnu treptati
indikatorska svjetla tipki 1, 2 i 3.
117996390hr.qxp
28/08/2006
10.03
Page 13
prva uporaba electrolux 13
Dodavanje specijalne soli
Upotrebljavajte samo posebnu sol
koja je namijenjena perilicama
posuđa.
Nemojte koristiti ostale vrste soli,
naročito kuhinjsku sol, jer će oštetiti
omekšivač vode.
Stavite sol samo neposredno pred
početak jednog od kompletnih
programa pranja.
Na taj ćete način spriječiti
zadržavanje zrnaca soli ili slane vode
koji su se možda prolili i ostali na dnu
uređaja, a koji mogu uzrokovati
koroziju.
Stavljanje:
1. Otvorite vrata, skinite donju košaru
i odvrnite poklopac spremnika za
sol u smjeru suprotnom od kazaljki
na satu.
2. Ulijte 1 litru vode u spremnik (to je
neophodno samo prije prvog
punjenja solju).
3. Pomoću priloženog lijevka, ulijte
sol sve dok spremnik ne bude pun.
4. Vratite poklopac i uvjerite se da na
navoju i na brtvi nema tragova soli.
5. Vratite poklopac na mjesto i
prièvrstite ga tako da ga okrenete
u smjeru kazaljki na satu dok se
ne zaustavi uza zvuèni klik.
Ne brinite ako se prilikom punjenja
solju voda prelijeva iz jedinice, to je
posve normalno.
117996390hr.qxp
28/08/2006
10.03
Page 14
14 electrolux prva uporaba
Stavljanje sredstva za ispiranje
Sredstvo za ispiranje osigurava
temeljito ispiranje i sušenje bez mrlja i
pruga.
Sredstvo za ispiranje se automatski
dodaje tijekom posljednjeg ispiranja.
Prema postignutim rezultatima pranja
i sušenja, podesite količinu sredstva
za ispiranje pomoću programatora sa
6 položaja (položaj 1 najmanje
doziranje, položaj 6 najveće).
1. Otvorite spremnik pritiskom na
tipku (A).
2. Dodajte sredstvo za ispiranje u
spremnik. Maksimalna razina za
punjenje označena je s “max.
Količina je tvornički podešena na
položaj 4.
Povećajte količinu ako na posuđu
nakon pranja ima kapljica vode ili
mrlja od kamenca.
Smanjite količinu ako na posuđu ima
ljepljivih bjelkastih pruga, ili plavi film
na staklu ili na oštricama noževa.
3. Provjerite je li poklopac zatvoren
nakon svakog punjenja.
Spremnik sadrži oko 110 ml sredstva
za ispiranje, što je dovoljno za 16 - 40
ciklusa pranja posuđa, ovisno o
podešenoj količini.
Očistite sredstvo za ispiranje koje
je eventualno proliveno tijekom
punjenja krpom koja upija kako bi
se izbjeglo prekomjerno stvaranje
pjene za vrijeme sljedećeg pranja.
Koristite isključivo poznata
sredstva za ispiranje za perilice
posuđa.
Nikada nemojte puniti spremnik
sredstva za ispiranje s ostalim
tvarima (npr. sredstvom za pranje
perilica posuđa, tekućim
sredstvima za pranje). To bi oštetilo
uređaj.
117996390hr.qxp
28/08/2006
10.03
Page 15
svakodnevna uporaba electrolux 15
Svakodnevna uporaba
●
●
●
●
●
●
Prilikom stavljanja posuđa i pribora
za jelo obratite pozornost:
- Posuđe i pribor za jelo ne smiju
priječiti okretanje mlaznica.
- Šuplje posuđe poput šalica,
čaša, lonaca, itd. stavite
okrenuto naopako tako da se
voda ne sakuplja u spremniku ili
dubokom dnu.
- Stavite posuđe i pribor za jelo
tako da ne leže jedni u drugome,
ili jedni preko drugoga.
- Kako se čaše ne bi oštetile, one
se ne smiju dodirivati.
- Male predmete položite u košaru
za pribor za jelo.
●
Plastični predmeti i teflonske
posude naginju zadržavanju
kapljica vode; ti se predmeti neće
osušiti tako dobro kao porculanski
i čelični predmeti.
Provjerite je li potrebno dodati
posebnu sol ili sredstvo za
ispiranje
Stavite pribor za jelo i posuđe u
perilicu posuđa.
Napunite perilicu deterdžentom .
Odaberite odgovarajući program
pranja za pribor za jelo i posuđe.
Pokrenite program pranja.
Stavljanje pribora za jelo i posuđa
Spužve, kućanske krpe i bilo koji drugi
predmeti koji upijaju vodu ne smiju se
prati u perilici posuđa.
● Prije stavljanja posuđa, potrebno
je:
- Ukloniti ostatke hrane i
nakupine.
- Omekšati ostatke zagorjele hrane
u posudama
Pranje sljedećeg posuđa/pribora za jelo
nije prikladno u
perilici posuđa:
- Pribor za jelo s drškama od drva, roga, porculana ili
sedefa.
- Plastični predmeti neotporni na toplinu.
- Stariji lijepljeni pribor za jelo koji nije otporan na toplinu.
- Povezani pribor za jelo i posuđe.
- Kositreno ili bakreno posuđe.
- Olovnokristalno staklo.
- Čelični predmeti podložni hrđanju.
- Drveni pladnjevi.
- Predmeti od sintetičkih vlakana.
djelomično je
prikladno:
- Kameno posuđe prati u perilici isključivo ako ga je
proizvođač izričito označio za pranje u perilici.
- Glazirani uzorci mogu izblijedjeti učestalim pranjem.
- Srebrni i aluminijski dijelovi skloni su blijeđenju tijekom
pranja: Ostatci, npr. bjelanjka, žumanjka i senfa često
uzrokuju gubitak boje i mrlje na srebru. Uvijek odmah
očistite ostatke hrane sa srebra ako ih nećete prati
odmah po uporabi.
117996390hr.qxp
28/08/2006
10.03
Page 16
16 electrolux svakodnevna uporaba
Otvorite vrata i izvucite košare kako
biste ih napunili posuđem.
Donja košara
Donja košara namijenjena je
odlaganju posuda s drškom,
poklopaca, tanjura, zdjela za salatu,
pribora za jelo, itd.
Posuđe za posluživanje i velike
poklopce treba posložiti uokolo uz rub
košare, osiguravajući slobodno
okretanje gornje mlaznice.
Košara za pribor za jelo
Noževi dugih oštrica postavljeni
uspravno predstavljaju moguću
opasnost.
Dugi i/ili oštri komadi pribora za
jelo kao što su noževi moraju biti
smješteni u vodoravnom položaju u
gornju košaru.
Pripazite kada stavljate ili vadite
oštre predmete poput noževa.
Viljuške ili žlice treba staviti u pomičnu
košaru s drškama prema dolje i
noževe s ručkama prema gore
(slika 1).
slika 1
Dva reda šiljaka na donjoj košari lako
se mogu spustiti kako biste mogli
staviti lonce, tave i zdjele.
117996390hr.qxp
28/08/2006
10.03
Page 17
svakodnevna uporaba electrolux 17
Ako drške strše van kroz dno košare i
ometaju okretanje donje mlaznice,
pribor za jelo stavite drškama prema
gore.
Pomiješajte žlice s ostalim priborom
za jelo kako se ne bi međusobno
zalijepile.
Kako biste olakšali stavljanje košare
za pribor za jelo preporučujemo da
spustite ručku košare za pribor za jelo
(slika 2).
Košara za pribor za jelo sastoji se od
dva dijela koja se mogu odvojiti kako
bi se dobila veća fleksibilnost kod
punjenja perilice. Kako biste odvojili
dva dijela, pomičite ih vodoravno u
suprotne smjerove i razdvojite ih
(slika 4). Za ponovno sastavljanje,
postupite obrnutim redoslijedom.
slika 2
slika 4
Za najbolje rezultate preporučujemo
da koristite mrežice za pribor za jelo.
Ako vam veličina i dimenzije pribora
za jelo dopuštaju korištenje mrežica,
one se mogu lako sakriti (slika 3).
slika 3
117996390hr.qxp
28/08/2006
10.03
Page 18
18 electrolux svakodnevna uporaba
Gornja košara
Gornja košara namijenjena je za
posude za umake, zdjele za salatu,
šalice, lonce i poklopce.
Predmete rasporedite na i ispod
rešetaka za šalice tako da voda može
doprijeti do svih površina.
Čaše s dugim stalcima mogu se
postaviti naopako u rešetke za šalice.
Za više predmete, rešetke za šalice
mogu se okrenuti prema gore.
Lagani predmeti (plastične zdjele, itd.)
moraju se staviti u gornju košaru i to
tako da se ne mogu micati.
Za čaše s dugim stalcima (prema
veličini i dimenzijama), stavite držač
čaša na lijevo ili na desno.
Središnji redovi šiljaka lako se mogu
spustiti kako biste stavljanje posuđa
mogli prilagoditi potrebama.
Prije zatvaranja vrata provjerite
mogu li se mlaznice slobodno
okretati.
117996390hr.qxp
28/08/2006
10.03
Page 19
svakodnevna uporaba electrolux 19
Podešavanje visine gornje košare
Ako perete vrlo velike tanjure, možete ih staviti u donju košaru nakon što ste
gornju košaru pomakli u viši položaj.
Maksimalna visina posuđa u:
donjoj košari
S podignutom gornjom košarom
31 cm
Sa spuštenom gornjom košarom
27 cm
Za pomicanje košare u viši položaj
postupite kako slijedi:
Za spuštanje košare u početni
položaj postupite na sljedeći način:
1. Izvucite košaru dok se ne zaustavi.
2. Pažljivo podignite obje strane dok
se mehanizam ne zakvači i košara
ne postane stabilna.
1. Izvucite košaru dok se ne zaustavi.
2. Pažljivo podignite obje strane i
dopustite mehanizmu da polako
sjedne dolje, čvrsto držeći.
Nakon što ste napunili perilicu uvijek
zatvorite vrata jer otvorena vrata
mogu predstavljati opasnost.
Pozor!
Nikada nemojte podizati ili spuštati
košaru samo na jednoj strani
Kada je košara u gornjem položaju
nećete moći koristiti držače šalica.
117996390hr.qxp
28/08/2006
10.03
Page 20
20 electrolux svakodnevna uporaba
Uporaba deterdženta
Upotrebljavajte samo deterdžente koji
su namijenjeni za pranje u perilicama
posuđa.
Pridržavajte se preporuka
proizvođača što se tiče količine i
čuvanja, a koje su navedene na
ambalaži.
20 = otprilike 20 g deterdženta
30 = otprilike 30 g deterdženta
3. U svim programima s pretpranjem
stavite dodatnu količinu
deterdženta (5/10 g) koju treba
staviti u komoru za pretpranje (2).
Taj će deterdžent imati učinka u
fazi pretpranja.
Kada koristite deterdžent u
tabletama; stavite tabletu u odjeljak
(1)
Ako koristite točnu količinu sredstva
za pranje, pridonijet ćete zaštiti
okoliša.
Stavljanje deterdženta
1. Otvorite poklopac.
4. Zatvorite poklopac i pritisnite dok
se ne zabravi.
Deterdžent u tabletama
2. Napunite spremnik deterdženta (1)
deterdžentom. Oznake označavaju
razine punjenja:
1
2
Deterdženti u tabletama različitih
proizvođača otapaju se različitim
brzinama. Zato, kod kratkih programa
neki deterdženti u tableti mogu ne
razviti puno djelovanje. Tablete za
pranje stoga koristite u dugim
programima pranja, kako biste
osigurali potpuno uklanjanje ostataka
deterdženta.
117996390hr.qxp
28/08/2006
10.03
Page 21
svakodnevna uporaba electrolux 21
“Funkcija 3 u 1”
Ovaj je uređaj opremljen “funkcijom 3
u 1”, koja omogućuje uporabu “3 u 1”
kombiniranih tableta sredstva za
pranje.
Ti su proizvodi sredstva za pranje koja
sadrže i sredstvo za ispiranje i sol.
Mogu sadržati i ostale tvari ovisno o
tome kakvu ste tabletu odabrali ( “3 u
1”, “4 u 1”, “5 u 1” itd.)
Provjerite odgovaraju li ta sredstva za
pranje tvrdoći vaše vode. Slijedite
preporuke proizvođača.
Ova funkcija može biti odabrana uza
sve programe pranja.
Odabirom ove funkcije dovod sredstva
za ispiranje i soli iz odgovarajućih
spremnika automatski se prekida, a
svjetlosni indikatori soli i sredstva za
ispiranje su deaktivirani.
Odaberite “funkciju 3 u 1” prije nego
postavite program pranja.
Ako odlučite ponovo koristiti
standardni deterdžent,
preporučujemo sljedeće:
1. Isključite funkciju “3 u 1”.
2. Ponovo napunite spremnik za sol i
spremnik za sredstvo za ispiranje.
3. Namjestite postavke tvrdoće vode
na najviši mogući položaj i izvršite
1 normalni program pranja bez
posuđa.
4. Prilagodite postavke tvrdoće vode
u skladu s uvjetima u vašem kraju.
5. Prilagodite količinu sredstva za
ispiranje.
Uključivanje/isključivanje funkcije 3
u1
1. Pritisnite tipku
Uključeno/Isključeno. Perilica mora
biti u načinu podešavanja.
Kada je ova funkcija odabrana
(osvijetljeno je indikatorsko svjetlo),
ostaje aktivna i u sljedećim
programima pranja.
S upotrebom "funkcije 3 u 1", ciklus
trajanja može se razlikovati. U tom
slučaju, na digitalnom se pokazivaču
automatski obnavlja trajanje
programa.
Kada je program u tijeku, “funkciju 3 u
1” NE možete više izmijeniti. Ako
želite isključiti “funkciju 3 u 1” morate
poništiti postavke programa i zatim
deaktivirati “funkciju 3 u 1”.
U tom slučaju morate ponovno
podesiti program pranja (i željene
opcije).
2. Pritisnite istovremeno dvije tipke
koje se nalaze iznad natpisa 3 u 1,
dok se ne osvijetli indikatorsko
svjetlo koje odgovara simbolu “3 u
1”. To znači da je funkcija aktivna.
Za deaktiviranje funkcije ponovo
pritisnite iste tipke dok se
indikatorsko svjetlo koje odgovara
simbolu “3 u 1” ne ugasi.
117996390hr.qxp
28/08/2006
10.03
Page 22
22 electrolux svakodnevna uporaba
3. Za memoriranje radnje, isključite
perilicu pritiskom na tipku
Uključeno/Isključeno.
Deaktiviran spremnik sredstva za ispiranje
Aktiviran spremnik sredstva za ispiranje
Ako rezultati sušenja nisu
zadovoljavajući, preporučujemo da
aktivirate samo spremnik sa
sredstvom za ispiranje.
Aktiviranje/deaktiviranje spremnika
sredstva za ispiranje moguće je
samo kada je “funkcija 3 u 1”
uključena.
Kada je spremnik sredstva za
ispiranje aktiviran, na upravljačkoj
ploči automatski se osvjetljava
indikatorsko svjetlo sredstva za
ispiranje.
Aktiviranje/deaktiviranje spremnika
sredstva za ispiranje
1. Pritisnite tipku
Uključeno/Isključeno. Perilica mora
biti u načinu podešavanja.
2. Pritisnite istovremeno tipke 2 i 3,
sve dok indikatorska svjetla 1, 2 i 3
ne počnu treptati.
3. Pritisnite tipku 2, indikatorska
svjetla tipki 1 i 3 se gase, dok
indikatorsko svjetlo tipke 2 trepće.
Digitalni zaslon pokazuje sadašnje
postavke.
4. Za izmjenu postavki, pritisnite
ponovo tipku 2, digitalni zaslon
pokazuje nove postavke.
5. Za memoriranje radnje, isključite
perilicu pritiskom na tipku
Uključeno/Isključeno.
117996390hr.qxp
28/08/2006
10.03
Page 23
svakodnevna uporaba electrolux 23
Odabir i pokretanje programa
pranja
Odaberite program pranja i odgodu
početka s lagano otvorenim
vratima. Početak programa ili
odbrojavanje odgode početka rada
započet će samo nakon zatvaranja
vrata. Sve do tog trenutka moguće
je izmijeniti odabrane postavke.
2. Zatvorite vrata perilice, automatski
počinje odbrojavanje. Broj na
zaslonu više ne trepće nego
postojano svijetli.
3. Odbrojavanje smanjuje vrijeme u
koracima od po 1 sat
4. Otvaranje vrata neće promijeniti ili
prekinuti odbrojavanje.
5. Po isteku vremena odgode početka
rada, program će automatski
započeti.
1. Provjerite jesu li košare pravilno
napunjene i mogu li se mlaznice
slobodno okretati
2. Provjerite je li slavina za vodu
otvorena
3. Pritisnite tipku
Uključeno/Isključeno. Perilica mora
biti u načinu podešavanja.
4. Pritisnite tipku željenog programa
(vidi tablicu "Programi pranja").
Kada je odabran neki program,
osvjetljava se odgovarajuće
indikatorsko svjetlo.
Svijetli indikatorsko svjetlo
programa u tijeku.
Zatvorite vrata perilice, program se
automatski pokreće.
Indikatorsko svjetlo programa u
tijeku ostaje osvijetljeno.
Podešavanje i pokretanje programa
s "odgođenim početkom rada"
1. Nakon što ste odabrali program
pranja, pritisnite tipku za odgodu
početka dok se na digitalnom
zaslonu ne pojavi trepćući broj stati
odgođenog početka. Možete
odabrati od 1 do 19 sati odgode
početka.
Kada je postavljena funkcija
odgođenog početka rada, ugašeno je
indikatorsko svjetlo programa u
tijeku. Kada je odbrojavanje
odgođenog početka rada isteklo,
automatski se pokreće program pranja
i pali se indikatorsko svjetlo programa
u tijeku.
Odabir programa pranja i odgode
početka moguć je i sa zatvorenim
vratima. Imajte na umu da na taj
način, nakon što ste pritisnuli tipku
programa pranja, imate SAMO 3
sekunde za odabir drugog programa
ili za odabir odgode početka rada,
nakon kojih će se odabrani program
automatski pokrenuti.
Poništavanje "odgode početka"
Za poništavanje odgođenog početka
rada morate ponovo postaviti (reset)
perilicu.
Držite istovremeno pritisnute dvije
programske tipke koje se nalaze iznad
natpisa Cancel, sve dok se ne
osvijetle sve programske tipke.
117996390hr.qxp
28/08/2006
10.03
Page 24
24 electrolux svakodnevna uporaba
Poništavanjem odgođenog početka
rada poništava se i podešeni program
pranja. U tom slučaju morate ponovo
podesiti program pranja.
Prekinite ili poništite program u
tijeku SAMO ako je to neophodno.
Pozor! Prilikom otvaranja vrata
može se dogoditi da izađe vruća
para. Pažljivo otvarajte vrata
perilice.
Prekidanje programa pranja u
tijeku:
● Otvorite vrata perilice posuđa;
program staje. Zatvorite vrata;
program pranja se nastavlja od
točke na kojoj je prekinut.
●
Pritisnite tipku Uključeno/Isključeno,
gase se sva indikatorska svjetla.
Ponovo pritisnite tipku
Uključeno/Isključeno, program
nastavlja iz točke na kojoj je bio
prekinut.
Poništavanje programa pranja u
tijeku
● Držite istovremeno pritisnute dvije
programske tipke koje se nalaze
iznad natpisa Cancel, sve dok se
ne osvijetle sve programske tipke.
Program pranja je poništen.
Ako želite odabrati novi program
pranja, provjerite ima li
deterdženta u spremniku za
deterdžent.
Završetak programa pranja
● Perilica se automatski zaustavlja i
gasi se indikatorsko svjetlo.
● Pali se indikatorsko svjetlo kraja
programa.
● Ostaje upaljeno svjetlo programa
koji je upravo završio.
● Na digitalnom zaslonu pojavljuje
se nula.
1. Perilicu isključite pritiskom na tipku
Uključeno/Isključeno.
2. Otvorite vrata perilice, ostavite ih
pritvorena i pričekajte nekoliko
minuta prije nego što počnete
vaditi posuđe; na taj način posuđe
će biti hladnije, a sušenje bolje.
Vađenje posuđa iz perilice
Vruće posuđe je osjetljivo na
udarce. Zato je potrebno ostaviti
posuđe da se ohladi u perilici
posuđa prije nego što ga izvadite.
● Prvo ispraznite donju košaru, zatim
gornju košaru; na taj ćete način
izbjeći kapanje zaostale vode s
gornje košare na posuđe u donjoj
košari.
● Na stijenkama i vratima perilice
može se pojaviti voda iz razloga
što nehrđajući čelik postaje hladniji
od posuđa.
●
Po završetku programa pranja
preporučljivo je iskopčati perilicu iz
napajanja i zatvoriti slavinu za
vodu.
117996390hr.qxp
28/08/2006
10.03
Page 25
programi pranja
electrolux 25
Programi pranja
Program
Stupanj
zaprljanosti
Vrsta
posuđa
Vrlo prljavo
Posuđe,
pribor za jelo,
tave i lonci
Pretpranje
Glavno pranje do 70°C
2 među-ispiranja
Završno ispiranje
Sušenje
Normalno
prljavo
Posuđe,
pribor za jelo,
tave i lonci
Pretpranje
Glavno pranje do 50°C ili 65°C
2 među-ispiranja
Završno ispiranje
Sušenje
Malo prljavo
Posuđe i
pribor za jelo
Glavno pranje do 60°C
Završno ispiranje
Posuđe i
pribor za jelo
Pretpranje
Glavno pranje do 50°C
1 među-ispiranje
Završno ispiranje
Sušenje
Intenzivni
Auto
Brzo
Eko
Normalno
prljavo
Staklo
Normalno
prljavo
Osjetljivo
posuđe i
staklo
Opis programa
Glavno pranje do 45°C
1 među-ispiranje
Završno ispiranje
Sušenje
117996390hr.qxp
28/08/2006
10.03
Page 26
26 electrolux programi pranja
Informacije o programima pranja
Program pranja “Auto”
Za vrijeme programa pranja “Auto”,
količina zaprljanosti posuđa određuje
se prema tome koliko je voda mutna.
Ako je uređaj djelomično napunjen, a
posuđe lagano zaprljano, faze
programa “pretpranje”, “glavno pranje”
i “ispiranje” kraće su, a razina
potrošnje vode je niža.
Ako je uređaj napunjen do kraja, a
posuđe jako zaprljano, faze programa
“pretpranje”, “glavno pranje” i
“ispiranje” duže su, a razina potrošnje
vode je viša.
Zbog toga, trajanje programa te
razina potrošene struje i vode mogu
varirati unutar navedenog raspona u
“Auto” programu (vidi tablicu
“Programi pranja”).
Za vrijeme programa pranja “Auto”,
temperatura vode također se
automatski prilagođava između 50°C i
65°C, ovisno o zaprljanosti posuđa.
117996390hr.qxp
28/08/2006
10.03
Page 27
održavanje i čišćenje electrolux 27
Održavanje i čišćenje
Čišćenje filtara
Filtre redovito trebate provjeravati i
čistiti. Prljavi filtri loše utječu na
rezultate pranja.
4. Primite grubi filtar (A) za ručku s
rupom i izvadite ga iz mikrofiltra
(B).
5. Očistite temeljito sve filtre pod
mlazom vode.
6. Izvucite plosnati filtar iz dna
odjeljka za pranje i očistite
temeljito s obje strane.
Prije čišćenja filtara provjerite je li
uređaj isključen.
1. Otvorite vrata i skinite donju
košaru.
2. Sustav filtara na perilici sastoji se
od grubog filtra(A), mikrofiltra (B) i
plosnatog filtra. Otključajte sistem
filtara pomoću ručice na mikrofiltru
i izvadite ga.
7. Vratite plosnati filtar u dno odjeljka
za pranje.
8. Stavite grubi filtar (A) u mikrofiltar
(B) i skupa pritisnite.
9. Kombinaciju filtara vratite na
mjesto i zabravite tako da okrenete
ručicu u smjeru kazaljke na satu
dok se ne zaustavi. Dok to radite
obratite pozornost da plosnati filtar
nije izdignut iznad dna odjeljka za
pranje.
3. Okrenite ručicu približno 1/4
okretaja u smjeru suprotnom od
kazaljke na satu i izvadite.
Nikada nemojte koristiti perilicu
posuđa bez filtara.
Pogrešno vraćanje na mjesto i
pričvršćivanje filtara rezultirat će
lošim ishodom pranja.
117996390hr.qxp
28/08/2006
10.03
Page 28
28 electrolux održavanje i čišćenje
3. Održavajte unutrašnjost perilice
čistom.
NIKADA nemojte pokušavati skinuti
gornju mlaznicu.
Ako su ostaci hrane začepili rupice na
gornjoj mlaznici, očistite ih
čačkalicom.
Vanjsko čišćenje
Vanjske površine i upravljačku ploču
čistite vlažnom mekom krpom. Ako je
nužno koristite samo neutralna
sredstva za pranje. Nikada ne koristite
abrazivne proizvode, jastučiće za
ribanje ili otapala (aceton,
trikoloretilen, itd.).
Redovito vlažnom krpom čistite brtve
oko vrata, spremnike za deterdžent i
za sredstvo za ispiranje.
Preporučujemo da svaka 3 mjeseca
provedete program pranja na 65°C
bez posuđa, uz uporabu deterdženta.
Duža razdoblja ne korištenja
Ako perilicu ne koristite određeno
vrijeme, preporučuje se sljedeće:
1. Iskopčate uređaj iz mrežnog
napajanja i zatvorite slavinu za
vodu.
2. Vrata pritvorite kako biste spriječili
stvaranje neugodnih mirisa.
Zaštita od zaleđivanja
Izbjegavajte stavljanje perilice na
mjestima na kojima je temperatura
ispod 0°C. Ako to ne možete izbjeći,
ispraznite perilicu, zatvorite vrata
uređaja, otpojite cijev za dovod vode i
ispraznite je.
Prenošenje perilice posuđa
Ako morate prenositi perilicu posuđa
(selidba i sl.):
1. Iskopčajte je iz mrežnog
napajanja.
2. Zatvorite slavinu za vodu.
3. Skinite dovod vode i cijev za odvod
vode.
4. Izvucite perilicu zajedno s cijevima.
Izbjegavajte prekomjerno naginjanje
perilice tijekom prijevoza.
117996390hr.qxp
28/08/2006
10.03
Page 29
nešto ne radi electrolux 29
Nešto ne radi
Perilica se ne pokreće ili se zaustavlja tijekom rada.
Određeni problemi koji se javljaju kao rezultat zanemarivanja ili neodržavanja
uređaja mogu se riješiti uz pomoć uputa koje su opisane u tablici, bez
pozivanja servisera.
Isključite perilicu posuđa, otvorite vrata i izvršite sljedeće predložene postupke
za uklanjanje problema.
Šifra greške
Neispravnost
●
indikatorsko svjetlo Perilica se ne puni
programa u tijeku
vodom
stalno trepće
●
pojavljuje se
na digitalnom
zaslonu
●
indikatorsko svjetlo Perilica ne ispušta
programa u tijeku
vodu
stalno trepće
●
pojavljuje se
na digitalnom
zaslonu
●
indikatorsko svjetlo Aktivirana je zaštita
programa u tijeku
od poplave
stalno trepće
●
pojavljuje se
na digitalnom
zaslonu
Mogući uzrok
Slavina je
blokirana ili
začepljena
naslagama
kamenca
● Slavina za vodu je
zatvorena
● Filtar (ako je
prisutan) je
začepljen u
navojnom
priključku cijevi na
ventilu dovoda
vode
●
●
Cijev za dovod
vode nije pravilno
položena ili je
savijena ili je
nagnječena
●
●
Rješenje
●
Očistite slavinu za
vodu
Otvorite slavinu
vode
● Očistite filtar u
navojnom
priključku
●
●
Provjerite
priključak cijevi za
odvod vode
Sifon je začepljen
●
Očistite sifon
Cijev za odvod
vode nije pravilno
položena ili je
savijena ili ja
nagnječena
●
Provjerite
priključak cijevi za
odvod vode
●
Zatvorite slavinu
za vodu i obratite
se najbližem
ovlaštenom
servisu.
117996390hr.qxp
28/08/2006
10.03
Page 30
30 electrolux nešto ne radi
Šifra greške
Neispravnost
Program ne
započinje s radom
Kada ste izvršili te provjere, zatvorite
vrata perilice i uključite uređaj.
Pritisnite tipku programa koji je bio u
tijeku prije uključivanja alarma.
Program pranja se nastavlja od točke
na kojoj je prekinut.
Ako se neispravnost ili šifra kvara
ponovo pojavi, obratite se najbližem
ovlaštenom servisu.
Za druge šifre kvarova, koje nisu
opisane u gornjoj tablici, molimo vas
obratite se najbližem ovlaštenom
servisu.
Mogući uzrok
Rješenje
●
Vrata perilice nisu
pravilno zatvorena
●
Zatvorite vrata
●
Utičnica
električnog kabela
nije utaknuta
●
Utaknite utičnicu
električnog kabela
●
Kućni osigurač je
pregorio u kutiji s
osiguračima
●
Zamijenite
osigurač
●
Odabrana je
odgoda početka
rada
●
Ako je potrebno
odmah oprati
posuđe, poništite
odgođen početak
rada
Obratite se najbližem ovlaštenom
servisu, navodeći model (Mod.), broj
proizvoda (PNC) i serijski broj (S.N.).
Te podatke možete pronaći na
natpisnoj pločici koja je smještena na
stijenki vrata perilice posuđa.
Kako bi vam ti podaci bili uvijek na
dohvat ruke, preporučujemo da ih
zapišete ovdje:
Mod. :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PNC : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
S.N. : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
117996390hr.qxp
28/08/2006
10.03
Page 31
nešto ne radi electrolux 31
Rezultati pranja nisu zadovoljavajući
Posuđe nije čisto
Posuđe je mokro i
mutno
Na čašama i posuđu
pojavljuju se pruge,
mliječne mrlje ili
plavkasti film
Sasušene kapljice vode
pojavljuju se na
čašama i posuđu
●
Odabran je krivi program pranja.
●
Posuđe je raspoređeno tako da mlazovi vode nisu
dosegli sve dijelove površine. Košare ne smiju biti
prenapunjene.
●
Mlaznice se ne mogu slobodno okretati zbog
pogrešnog rasporeda posuđa.
●
Filtri na dnu odjeljka za pranje prljavi su ili nisu
pravilno stavljeni.
●
Sredstvo za pranje nije rabljeno ili je stavljeno u
premaloj količini.
●
U slučaju pojavljivanja naslaga kamenca na
posuđu; spremnik za posebnu sol je prazan ili je
omekšivač vode nepravilno podešen.
●
Cijev za odvod vode nepravilno je priključena.
●
Poklopac spremnika za sol nije dobro zatvoren.
●
Nije rabljeno sredstvo za ispiranje.
●
Spremnik sredstva za ispiranje je prazan.
●
Smanjite količinu sredstva za ispiranje.
●
Povećajte količinu sredstva za ispiranje.
●
Mogući uzrok je sredstvo za pranje. Obratite se
proizvođaču sredstva za pranje (službi za odnose s
kupcima).
Ako nakon svih tih provjera problem
nije riješen, kontaktirajte najbliži
ovlašteni servis.
117996390hr.qxp
28/08/2006
10.03
Page 32
32 electrolux tehnièki podaci
Tehnički podaci
Dimenzije
Širina
60 cm
Visina
85 cm
Dubina
63,5 cm
Električni priključak
Napon - Ukupna snaga Osigurač
Podaci o električnom priključku nalaze se na
natpisnoj pločici na unutrašnjem rubu vrata
perilice
Tlak dovoda vode
Minimalni
Maksimalni
Kapacitet
Max. težina
Razina buke
Moguće su izmjene bez prethodne obavijesti
0,05 MPa
0,8 MPa
12 kompleta posuđa
42 kg
45 dB (A)
117996390hr.qxp
28/08/2006
10.03
Page 33
tehnièki podaci electrolux 33
Potrošnja
Program
Trajanje
programa
(minute)
Potrošnja struje
(kWh)
Potrošnja vode
(litre)
Intenzivni
*
1,7 - 1,9
23 - 25
Auto
*
1,1 - 1,5
12 - 25
Brzi
*
0,8
9
Eko
*
1,05
15
*
0,8 - 0,9
14 - 16
(Program za
testiranje za
ustanove za
testiranje)
Staklo
* Trajanje programa vidljivo je na
digitalnom zaslonu kada je
odabran program pranja.
Podaci o potrošnji su približni i zavise
o tlaku i temperaturi vode, kao i o
varijacijama u mrežnom napajanju i o
količini posuđa.
117996390hr.qxp
28/08/2006
10.04
Page 34
34 electrolux savjeti za ustanove za testiranje
Savjeti za ustanove za testiranje
Testiranje u skladu s EN 60704 mora
biti provedeno s potpuno punim
uređajem, koristeći test program (vidi
tablicu “Potrošnja”).
Testiranje u skladu s EN 50242 mora
biti provedeno s napunjenim
spremnicima soli i sredstva za
ispiranje, koristeći test program (vidi
tablicu “Potrošnja”).
Puna perilica:
12 standardnih kompleta posuđa
Količina potrebnog
deterdženta:
5 g + 25 g (Tip B)
Postavke sredstva za
ispiranje:
položaj 4 (Tip III)
Raspored gornje košare
Raspored donje košare
Raspored košare za pribor za jelo
117996390hr.qxp
28/08/2006
10.04
Page 35
postavljanje electrolux 35
Postavljanje
Sve električarske i/ili
vodoinstalaterske radove potrebne
za postavljanje uređaja mora
izvršiti kvalificirani električar i/ili
vodoinstalater ili stručna osoba.
Prije postavljanja uređaja uklonite svu
ambalažu.
Ako je moguće, perilicu smjestite blizu
odvoda i slavine za vodu.
Postavljanje ispod pulta
(kuhinjske radne ploče ili sudopera)
Uklanjanjem radne ploče perilice,
možete je postaviti ispod slivnika ili
kuhinjske radne ploče. Dimenzije
šupljine u koju postavljate perilicu
moraju odgovarati dimenzijama na
slici.
Postupite na sljedeći način:
● Uklonite radnu ploču odvrtanjem
dvaju stražnjih pričvrsnih vijaka,
povucite sa stražnje strane i
izvucite iz prednjih proreza
podižući ploču.
Umetnite perilicu nakon podešavanja
visine i poravnanja podesivih nožica.
Prilikom umetanja uređaja, uvjerite se
da dovodna i odvodna cijev nisu
presavijene ili nagnječene.
Za vrijeme svih radnji koje
podrazumijevaju pristup unutarnjim
sastavnim dijelovima, utikač perilice
mora biti izvučen iz utičnice.
Provjerite je li uređaj postavljen tako
da je lako dostupan serviseru u
slučaju potrebe za popravkom.
Ako perilicu želite kasnije koristiti kao
samostojeći uređaj, originalna radna
ploča mora biti vraćena nazad na
jedinicu.
Podnožje samostojećih uređaja nije
podesivo.
Poravnanje
Dobro poravnanje ključno je za
pravilno zatvaranje i brtvljenje vrata.
Kada je uređaj poravnat, vrata neće
zapinjati niti na jednoj strani.
Ako se vrata ne zatvaraju pravilno,
odvrnite ili zavrnite podesive nožice,
sve dok uređaj nije savršeno
poravnat.
117996390hr.qxp
28/08/2006
10.04
Page 36
36 electrolux postavljanje
Priključak dovoda vode
Perilicu možete napajati vrućom
(najviše. 60°) ili hladnom vodom. No
mi vam ipak preporučujemo priključak
hladne vode.
Priključak vruće vode nije uvijek
učinkovit kod vrlo prljavog posuđa jer
prilično skraćuje program pranja.
Za samo spajanje, spojna matica
postavljena na dovodnu cijev
proizvedena je za navoj na priključak
slavine od 3/4” inča ili za čep
namijenjen brzom spajanju poput
Press-blocka.
Tlak vode mora biti u granicama
vrijednosti naznačenim u “Tehničkim
podacima”. Vodovod će vam dati
podatke o srednjem tlaku u
vodovodnoj mreži na vašem području.
Cijev za dovod vode ne smije biti
savijena, nagnječena ili zapletena
kada se spaja.
Ova perilica posuđa opremljena je
dovodnom i odvodnom cijevi koje se
mogu okrenuti na lijevu ili desnu
stranu pomoću protumatice, ovisno o
položaju u kojem se perilica postavlja.
Protumatica mora biti pravilno
pričvršćena kako bi se izbjeglo
istjecanje vode.
(Pozor! NEMAJU svi modeli perilica
posuđa protumaticu na dovodnoj i
odvodnoj cijevi. U tom slučaju, ta
mogućnost ne postoji).
Ako je perilica spojena s novim
slavinama ili slavinama koje nisu
korištene dulje vrijeme, prije spajanja
dovodne cijevi pustite da voda istječe
nekoliko minuta.
NEMOJTE za spajanje koristiti
cijevi koje su već bile korištene na
starom uređaju.
Ova je perilica opremljena sa
sigurnosnom napravom koja
sprječava povrat prljave vode u sustav
pitke vode. Ovaj je uređaj u skladu s
vodovodnim propisima.
Cijev za dovod vode sa
sigurnosnim ventilom
Nakon spajanja dvoslojne cijevi za
dovod vode, sigurnosni ventil nalazi
se pored slavine. Stoga je cijev za
dovod vode pod tlakom samo kada
voda teče. Ako dovodna cijev počne
puštati vodu za vrijeme te radnje,
sigurnosni ventil prekida dovod vode.
Prilikom postavljanja cijevi za dovod
vode pripazite na sljedeće:
●
Električni kabel sigurnosnog
ventila nalazi se u dvoslojnoj cijevi
dovoda vode. Nemojte uranjati u
vodu cijev za dovod vode ili
sigurnosni ventil.
●
Ako su sigurnosni ventil ili cijev za
dovod vode oštećeni, odmah
izvucite utikač perilice iz mrežnog
napajanja.
●
Zamjenu cijevi za dovod vode sa
sigurnosnim ventilom smije
isključivo obaviti stručnjak ili
ovlašteni serviser.
●
Cijev za dovod vode postavite tako
da nikada nije na višem položaju u
odnosu na donji rub sigurnosnog
ventila.
117996390hr.qxp
28/08/2006
10.04
Page 37
37 electrolux postavljanje
Upozorenje!
Opasan napon
Priključak odvodne cijevi
Kraj odvodne cijevi možete spojiti na
sljedeće načine:
1. Na sifon slivnika, a pričvrstite ga
za donji dio radne površine. To će
spriječiti ulazak otpadnih voda iz
slivnika u perilicu.
2. Na fiksnu cijev s otvorom za
prozračivanje, minimalnog
unutarnjeg promjera od 4 cm.
Odvodni priključak mora se nalaziti na
visini između najmanje 30 cm i
najviše 100 cm od dna perilice
posuđa.
Odvodna cijev može biti okrenuta
prema lijevoj ili desnoj strani perilice
Provjerite da cijev nije savijena ili
nagnječena jer to može zaustaviti ili
usporiti odvod vode.
Slivnik ne smije biti zatvoren čepom
prilikom izbacivanja vode iz perilice jer
može doći do povratka vode u
perilicu.
postavljanje electrolux 37
Ako koristite produžetak odvodne
cijevi, onda ovaj ne smije biti duži od
2 metra, a njegov unutarnji promjer ne
smije biti manji od promjera priložene
cijevi.
Jednako tako, unutarnji promjer
priključaka korištenih za spajanje na
odvod ne smije biti manji od promjera
priložene cijevi.
Naši uređaji opremljeni su
sigurnosnom napravom koja
sprječava vraćanje prljave vode nazad
u perilicu.
Ako sifon vašeg slivnika ima
nepovratni ventil u sebi, to može
dovesti do nepravilnog odvoda vode iz
vaše perilice. Zato vam
preporučujemo da ga uklonite.
117996390hr.qxp
28/08/2006
10.04
Page 38
38 electrolux postavljanje
Električni priključak
Sigurnosni standardi zahtijevaju da
uređaj bude uzemljen. Proizvođač
ne prihvaća odgovornost ako se ne
pridržavate gore navedenih
sigurnosnih mjera.
Prije prve uporabe uređaja,
provjerite da napon i vrsta mrežnog
napajanja na mjestu postavljanja
odgovaraju vrijednostima
navedenim na natpisnoj pločici. Na
natpisnoj pločici nalaze se i
vrijednosti osigurača.
Uvijek stavljajte utikač u utičnicu
koja je ispravno postavljena i
izolirana.
Višeputni utikači, priključci i
produžni kabeli ne smiju se
koristiti. To bi moglo predstavljati
opasnost od požara uslijed
pregrijavanja.
Ako je potrebno, zamijenite
utičnicu kućnog ožičenja. Ako je
potrebno zamijeniti električni kabel,
nazovite najbliži ovlašteni servis.
Utikač mora biti dostupan nakon
postavljanja uređaja.
Nikada nemojte izvući utikač tako
da ga povlačite za kabel. Uvijek
povucite držeći utikač.
117996390hr.qxp
28/08/2006
10.04
Page 39
briga za okoliš electrolux 39
Briga za okoliš
Ambalaža
Svi korišteni materijali za pakiranje
ekološki su i mogu se reciklirati.
Plastični dijelovi označeni su
kraticama, npr. >PE<, >PS<, itd.
Molimo vas da zbrinete materijale za
pakiranje u odgovarajuće kontejnere u
lokalnim strukturama za zbrinjavanje
otpada.
Kada jedinica više nije u uporabi:
- Izvucite utikač iz utičnice.
- Odrežite kabel i utikač i zbrinite ih.
- Onesposobite bravu na vratima. To
sprječava da se djeca zaključaju u
perilici dovodeći u opasnost svoje
živote.
Stari uređaj
Simbol
na proizvodu ili na njegovoj
ambalaži označuje da se s tim
proizvodom ne smije postupiti kao s
otpadom iz domaćinstva.
Umjesto toga treba biti uručen
prikladnim sabirnim točkama za
recikliranje elektroničkih i električkih
aparata. Ispravnim odvoženjem ovog
proizvoda spriječit ćete potencijalne
negativne posljedice na okoliš i
zdravlje ljudi, koje bi inače mogli
ugroziti neodgovarajućim rukovanjem
otpada ovog proizvoda. Za detaljnije
informacije o recikliranju ovog
proizvoda molimo Vas da kontaktirate
Vaš lokalni gradski ured, uslugu za
odvoženje otpada iz domaćinstva ili
trgovinu u kojoj ste kupili proizvod.
117996390hr.qxp
28/08/2006
10.04
Page 40
40 electrolux garancija/servis
Garancija/servis
Jamčevna izjava
Izjavljujemo da su proizvodi ispravni i da su ispunili sve uvjete etapne i završne
kontrole te da će ovaj proizvod raditi ispravno ukoliko se priključuje i koristi
prema priloženim uputama o rukovanju.
Ukoliko, unatoč kvaliteti našeg proizvoda dođe do tehničkih problema za
vrijeme jamčevnog roka, jamčimo da ćemo besplatno odstraniti sve nedostatke
i kvarove u proizvodu. Jamčevina vrijedi 24 mjeseca za sve kućanske aparate
od dana prodaje uz sljedeće protokolarne uvjete:
1.Jamčevni list mora biti u cijelosti, ispravno i čitko ispunjen, ovjeren od
prodavatelja i sa upisanim danom prodaje.
2. Ovlaštene servisne radionice neće prihvatiti ovaj proizvod na besplatan
popravak u jamčevnom roku bez predočenja ovog jamčevnog lista i original
računa.
3. Ukoliko se popravak ne izvrši u roku od 45 dana, obvezujemo se, proizvod
zamijeniti novim ili izvršiti povrat novca. Jamčevni rok se produžuje za
onoliko dana koliko je trajao popravak, ako je popravak duži od 10 dana.
4. Eventualne troškove prijevoza, prethodno pismeno odobrene od strane
Electroluxa, u svezi sa reklamacijom na ovaj proizvod, a koji nastaju pri
popravku proizvoda odnosno pri njegovoj zamjeni novim proizvodom
snosimo mi, s time da je prijevoz obavljen javnim prijevoznim sredstvom, a
po poštanskom, željezničkom ili brodskom cjeniku. Proizvod mora biti
zapakiran u original ambalaži uz odgovarajuću mehaničku izolaciju. Moguća
oštećenja koja bi nastala pri prijevozu idu na rizik i trošak kupca.
5. Jamčevina ne obuhvaća:
– kvarove ili oštećenja nastala zbog nepravilne uporabe ili pogrešnog
priključenja
– mehanička oštećenja nastala uslijed uporabe sile i pada
– oštećenja koja je prouzrokovala nestručna osoba to jest neovlašteni servis
ili da su ugrađeni neoriginalni dijelovi
– ako je proizvod pustila u rad neovlaštena osoba (plinski bojler)
6. Servis, potrošni materijal i rezervne dijelove osiguravamo najmanje 7 godina
po prestanku proizvodnje.
Electrolux pridržava pravo izmjena tijekom proizvodnje, a u cilju
poboljšanja proizvoda ili izmjene dizajna i/ili tehničkih specifikacija, bez
prethodne najave.
ELECTROLUX d.o.o.
10000 Zagreb, Slavonska avenija 3
Tel: +385 1 6323 333, Fax: +385 1 6323 300
117996390hr.qxp
28/08/2006
10.04
Page 41
garancija/servis electrolux 41
Europsko jamstvo
Electrolux jamči za ovaj uređaj u dolje
navedenim državama, u razdoblju koji
je naveden u jamstvu uređaja ili koji je
predviđen zakonom. Ako pređete iz
jedne od tih država u drugu dolje
navedenu državu, ovo jamstvo
uređaja prelazi s vama po sljedećim
uvjetima:●
Jamstvo uređaja počinje od
datuma prve kupnje uređaja, koji
se dokazuje tako da se predoči
važeći račun o kupnji koji je izdao
prodavač uređaja.
●
Jamstvo uređaja vrijedi za isto
razdoblje i obuhvaća iste radove i
dijelove koji postoje u vašoj novoj
državi prebivališta za taj model ili
asortiman uređaja.
●
Jamstvo uređaja je osobno, tj.
vrijedi za
●
Jamstvo uređaja je osobno, tj.
vrijedi za originalnog kupca i ne
može se prenijeti na drugog
korisnika.
●
Uređaj se instalira i koristi u skladu
s uputama koje izdaje Electrolux i
koristi se samo unutar
domaćinstva, tj. ne koristi se u
komercijalne svrhe.
●
Uređaj se instalira u skladu sa svim
važećim propisima na snazi u
vašoj novoj državi prebivališta.
Odredbe ovog Europskog jamstva ne
umanjuju nijedno pravo koje vam je
117996390hr.qxp
28/08/2006
10.04
Page 42
42 electrolux garancija/servis
www.electrolux.com
Albania
Belgique/België/Belgien
+35 5 4 261 450
+32 2 363 04 44
Rr. Pjeter Bogdani Nr. 7 Tirane
Bergensesteenweg 719, 1502 Lembeek
Česká republika
Danmark
Deutschland
Eesti
España
+420 2 61 12 61 12
+45 70 11 74 00
+49 180 32 26 622
+37 2 66 50 030
+34 902 11 63 88
France
Great Britain
www.electrolux.fr
+44 8705 929 929
Hellas
Hrvatska
Ireland
Italia
Latvija
Lietuva
Luxembourg
Magyarország
Nederland
Norge
Österreich
Polska
Portugal
+30 23 10 56 19 70
+385 1 63 23 338
+353 1 40 90 753
+39 (0) 434 558500
+37 17 84 59 34
+370 5 27 80 609
+35 2 42 43 13 01
+36 1 252 1773
+31 17 24 68 300
+47 81 5 30 222
+43 18 66 400
+48 22 43 47 300
+35 12 14 40 39 39
Romania
Schweiz/Suisse/Svizzera
Slovenija
+40 21 451 20 30
+41 62 88 99 111
+38 61 24 25 731
Slovensko
+421 2 43 33 43 22
Electrolux Slovakia s.r.o., Electrolux
Domáce spotrebiče SK, Seberíniho 1,
821 03 Bratislava
Suomi
Sverige
+35 8 26 22 33 00
+46 (0)771 76 76 76
Türkiye
+90 21 22 93 10 25
Konepajanranta 4, 28100 Pori
Electrolux Service, S:t Göransgatan 143,
S-105 45 Stockholm
Tarlabaþý caddesi no : 35 Taksim Istanbul
Россия
+7 495 937 7837
Budějovická 3, Praha 4, 140 21
Sjællandsgade 2, 7000 Fredericia
Muggenhofer Str. 135, 90429 Nürnberg
Mustamäe tee 24, 10621 Tallinn
Carretera M-300, Km. 29,900
Alcalá de Henares Madrid
Addington Way, Luton, Bedfordshire
LU4 9QQ
4 Limnou Str., 54627 Thessaloniki
Slavonska avenija 3, 10000 Zagreb
Long Mile Road Dublin 12
C.so Lino Zanussi, 26 - 33080 Porcia (PN)
Kr. Barona iela 130/2, LV-1012, Riga
Verkiu, 09108 Vilnius
Rue de Bitbourg, 7, L-1273 Hamm
H-1142 Budapest XIV, Erzsébet királyné útja 87
Vennootsweg 1, 2404 CG - Alphen aan den Rijn
Risløkkvn. 2, 0508 Oslo
Herziggasse 9, 1230 Wien
ul. Kolejowa 5/7, Warsaw
Quinta da Fonte - Edificio Gonçalves Zarco Q 35 - 2774 - 518 Paço de Arcos
Str. Garii Progresului 2, S4, 040671 RO
Industriestrasse 10, CH-5506 Mägenwil
Electrolux Ljubljana, d.o.o.
Trćaška 132, 1000 Ljubljana
129090 Москва, Олимпийский
проспект, 16, БЦ „Олимпик“
117996390hr.qxp
28/08/2006
10.04
Page 43
117996390hr.qxp
28/08/2006
10.04
www.electrolux.com
www.electrolux.hr
117996390 - 00 - 28082006
Page 44
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising