Electrolux | ESF6126 | User manual | Electrolux ESF6126 Manual de utilizare

Electrolux ESF6126 Manual de utilizare
1234567897
6272
9
123456789629
24569285
2
Cuprins
5
45474259744587
4252
3
5
454789745
229
Montare sub blat
Nivelare
2745
3653
Conectarea furtunului de evacuare a apei
2962
74597
4
5
5
5
6
6
Descrierea Aparatului
7
Panou de control
7
Înainte de prima utilizare
Dozarea agentului de dedurizare
Umplerea cu sarea de regenerare
Aditivul d
7495
8
8
9
10
442974546
27575
476595
9
35
6
92595
6
2456
47659
6
36595
5
28999
7669
36595
Utilizarea detergentului
10
10
11
12
12
12
13
49597897899954
13
Tabel de programe
15
Etape de programare
16
5945997347629
6585
9455
745
92
6278962
54669
576899
459
59669
Mutarea aparatului
17
18
18
18
19
99789754529
19
5
4547957959978979
29
21
Date tehnice
21
3
5
45474259744587
4252
67 6!7 27 "524597 897 442927 22247 67 84247 7 4#67 347 67 4447 7
295497 29
7 2527 897 45
454$7 6
247 2527 897 45
4547 "5-un
7 37 29
44!7 27 "57 27 897 59497 67 497 27 84
4427 %5922
6$7 %267
458947
278644742729
7222!798247347252789745
4547547
proprietar. Noul prop4927 297 67 567 "57 54597 "57 87 9
567
2227524772#72524789745
454$
62997 45
4547 57 957 42527 %5922
6!7 347 8267
994567 45842447 42447 "57 9667 7 52927 347 442927 2345447 897
6272
9$
îndemâna copiilor care se
)7#
Instalare
• *
92
92
34
26
•
6
37!45
396589-
este
potabi#
98
7
546
26
3-a deteriorat în
detergentului se depun în
timpul
transportului.
Este
54#
34589
799
93428
9245"93
625
2
6278962
7
6
54669
34
al aparatului defect. În cazul
37!93#
4595599
56
5389
959
75
7644
• 34589
452899
245-un loc
transportul.
sigur, neaccesibil copiilor.
•
92
76"
396528
34
9245"93
9975
caracteristicilor
sau
44292745467272345447897
627
379978995
54669#
vase
• +92
34
3
34
• $67559
72745
3653
proiecta4
2456
76585
9
92345
74597
35
9
476595
aparatului trebuie executate de
3549#
%34
9245"9
un instalator calificat, de un
introducerea în aparat a altor
service.
articole, vaselor care au intrat
• %34
9245"93
ezarea
în contact cu benzina, lac,
aparatului
pe cablul de
363428
7!997
75"9&
9245
74597#
32
8
36
95#
• %34
9245"93
5346525
• '6
37!989
2
2979
62
7"
6
9299
34
3
54
aparatului
în
timpul
45&
2456
94
627892599#
4
3
93
659
deteriorarea pieselor hidraulice.
959289#
2
7"6
2
75
6
3
37!9
39346
396528
59
6278925
54669#
4252744
• ,3989
45289
• Aparatul a fost proiectat pentru
75799"89
2
5
9
6499"4
745
689#
lichid, praf sau tablete special
• '6
389
799
3
6499""
destinate pentru a fi utilizate în
92
34
3&
36
3
3
92
34
3#
joace cu ea.
•
6894
76
629&
376894
• Ambalajele aparatului (de
4569
"98924
59"24
2
6
9
3924497(
76
36595#
55"924
62
597
2456
799#
'6
389
734
4
•
•
•
•
•
27!989
6
54669
24462
6
27575
36
37575&
7
3
9489
459559
76"4
ciocniri.
%34
9245"93
"5
36
6575
6
37!93
aparatului.
6
6499"5
9"89
546
3653
259
74597
9
27!989
3653
#
'6
275789
2
2979
62
7"
3
5589
39265
546&
deoarece acesta poate cauza
459559
95424
9
accidente grave. R5899
4
fi
efectuate
numai
de
3799499
3597-ului
28924
2
75499746
5289#
+92
34
3
4
9
554
269
592
utilizarea unor piese de schimb
originale.
7
26
275789
92
34
3&
36
546
34
g&
27!989
6
24462&
34
26
89
997
6
37!93&
9
26
89
accidenta.
9427
"55#6
&9549'
99
4
3
3
7!"
262456
9
34
9
4
62
98
2
pericol. La selectarea aparatelor vechi,
4989
76
9245
74597
9
789
926499"9
39346
27!95
699#
589
925899
e la consiliul local
5992
7659
7745
5895
reciclabile.
563
36
)
3
396
####
75
57!"
7
5636
26
4
9
6499"4
7
6
3537#
5636
4569
56274
în locurile de colectare pentru
refolo395
545
745297
9
7454!297#
*2
59)
7
5636
294
6
3
9
34924
75362"45&
89
)64
5295
72379285
259
365
324899
62
9
365
9669
272)6545
75
5
76"
5636
în
c"6
629
"9459
275362"45#
7
89
29
9
64
925899
2
465
76
5395
563669&
56
7247489
723999
7
9
359796
"945
6595
3549#
98447
62979546
•
589
459
4
locurile de reciclare.
Toate ambalajele sunt reciclabile.
589
3924497
9362
marcaj
92452892.%/
9492
09
75945(
./
934592
5
,
0359)9295(
.1+/
294992
0
6
clame din plastic)
•
•
•
5426
34
92
!549
57979
75
4569
3-
589
76
75362"45
7745
ntru a fi
utilizat din nou.
3
*89
59)
"5
agentului
de dedurizare.
'6
5389
3
36
)46
#
*89
24462
556
75362"45
5669
65595
35#
'6
3989
4524&
35
5255
9
9499
7495
mai
mult
decât
este
5724#
3589
9297899
de
dozare
a
firmei
56745#
7
9
45"96
5989
3
6499"89
546
5
9
27554&
3658
de lucru poate fi reinstalata.
În cazul aparatului neîncorporat,
postamentul nu este ajustabil.
5
454789745
229
(6497 99497 599
297 957
instalarea
aparatului
trebuie
9)9297 897 697 57 9944257
calificat sau de un service.
(6497 897 59297 27 22247
27 27 897 267 9497 9)9cutate de
6975745
2272442$
Nivelarea
2456
27!95
75362"45
699
9
2456
29295
627899
9"5
34
3289
295
62#
7
295
34
574&
6
26
3
va lovi d
2979
62
92
589
75739#
2
7"6
2
75
6
26
3
27!9
7574&
3989
36
345289
9795
)6349
2
72
546
34
nivelat perfect.
2924
"9892
546
25489
44
459
ambalaj.
7
34
399&
"89
92
34
3
2
62
5924
9
scurgere.
Montare sub blat
6
2545
36589
6756
54669
34
399
7
92
34
3
3
9
244
36
46
6756
674599&
36
36
7!964
34
3&
76
4
9
"64
9
2
9634589#
59292727
2789726
*734
92
34
3
4
9
9244
9
76
57&
9
76
7
0#
450
(#
2745
7
26
34
24462
97924
2456
7
734
37654"
654
55669
35
75
67
76585
9
6892
97924
35
foarte murdare.
7
72745
34
7464
Dumneavo345&
46279
26
69489
3
92456789
9698
95
2
654626
de alimentare. Furtunul de alimentare
poate fi conectat la un robinet cu un
filet de ¾”. Piuli8
95
4569
34523
7574
2456
94
376559
#
Presiunea apei trebuie
3
3
275"
2
994
4
2
37997899
4!297#
125899
55945
53962
9
7&
6489
892
2455925
7
93459695
apei la consumatori.
%9489
295
36
345265
furtunurilor, ce pot încetini sau
997
9245
76
#
,65462659
9245
9
evacuare a apei pot fi îndreptate atât
*2997"5644+
25489
3658
6756
54669
592
6565
75
6
656659
92
34&
4589
3658
6756
92
54
92
8
9
62789-o
9365
92
34
6
75
599789-o.
6
)6456
97955
)6349
989
289
54669
9
89
59)
7
546
3
9
294#
Atunci când int56789
92
34
36
46
67459
89
59)
7
654626
2456
9245
76
9
654626
765
3
26
9
345678924
36
294#
3
745
54
74
9
745
342#
Nu
447 27 59297 547 9,47
29727
7
497347272972229$
1234567489 35749 49 745349 79
49 449 9 759 49 7769 49
74997449759493949
994776793574
7
59246
26
34
394
9
64
36
7
727489
58
26&
34
5724
3
389
3
765
74
9264
7
3
3
254"
6259
92
58#
+92
34
3
34
5"64
76
62
93"949
396528
75
997
7
655
3
765
29
2
39346
49#
&9549'
Aparatele noastre au un dispozitiv de
7569 49 7479 449
apei murdare înapoi în aparat.
97!59"743479 54!39
4943949467544#935794asta
7479 449 !45$3!49
9 479 759 759 49 39 49 49
44#9 439 9 49 4675449
34%7495433
Conectarea furtunului de evacuare a
apei
Furtunul de evacuare a apei poate fi
72744
2
6545
6591. La sifonul chiuvetei cu un dispozitiv
2456
75
59#
2. Aplicat pe marginea chiuvetei, în
49
7
76
62
265
4569
39654
7
654626
765
3
26
7
07
este necesar).
3. $
8
765
5"93424
76
599796
59395
9
76
62
9456
mediu interior de minim 4 cm.
5929279946
4
35
72962
74597
sunt cuprinse în tabelul de date,
"98924
54
54
699#
2924
72745
599789&
7
1.
823962
589
92
76928
corespunde cu datele din tabel.
2.
96528
4
3654
423962
9
2735
54669#
$
72745
54669
586
74597
26
4
9
394
2979
62
adaptor.
7
34
2735&
37!989
62
3597
47!56
76
62
9
62#
Aparatul poate fi deconectat prin
455
47!5669
92
59"#
2962
76
8
765
4569
3
3
289
929
65
7
9
9
755
7
8
54
92595
9299
34
vase.
Furtunul de evacuare poate fi întors fie
la stânga, fie la dreapta.
Trebuie
evitat
îndoirea
sau
strangularea furtunului de evacuare ,
deoarece acest lucru poate încetini sau
împiedica evacuarea apei.
Furtunul de evacuare poate fi prelungit
cu max. 2 m, iar diametrul interior al
prelungitorului nu po4
3
9
9
97
decât diametrul interior al furtunului
9299#
Important!
-9,97 9497 67 497
29
447 347 867 "52927
aparatului.
-9,97 347 357 7 47
schimbate numai la service
297 9
97 954527 "57
9442789722549$
Aparatul poate fi conectat
5247 27 7 467 27 99947
99497 9297 27 6.5$7
3
*
97
4594
67
4927
prelungitorului.
/24257 57 6
5897 897
problemele
cauzate
de
nerespectarea7 92447 897
mai sus.
12.
658
6756
Descrierea Aparatului
1. 93"949
75
7
36595
2.
93"949
2456
)6345
6594899
apei
3. Recipient pentru sare
4. Recipient pentru detergent
5. Panou de control
6. Tabel de date
7. Dispozitiv pentru aditivul
7495
8. Filtre
9.
958
92595
659"5
10.
958
36595
659"5
11.
36595
Panou de control
57)669
642
0"989
alimentare).
Lumina
indicatoare
alimentare/oprir
34
5923#
$6929
37285
55669
3744
27
3
37937#
2456
59
92
34
3
54989
butonul pentru selectarea programelor
2
72
"989
642669
75362
76
"989
595#
Butonul
pentru
selectarea
297 347 4527 45842297
alimentare/oprire
Pent56
374
62
55
35
54989
37456
55
2
3236
75
735297
36
9253&
2
când
programul
(vezi
tabelul
555
35(
75362
4
Lumina indicatoare alimentare/oprire
se stinge. Cu butonul pentru selectarea
555
3
4
)634
9
56
de dedurizare a apei (vezi capitolul
referitor).
3.
489
659"456#
4.
865289
7
9456
2
5799246
2456
35
9
9
689-l cu sare.
5. Ump89
5799246
76
9496
7495#
Butonul de pornire/anulare: 6
3745
55669
389
734
buton pentru pornirea programului.
Lumina indicatoare deasupra butonului
se aprinde. Cu acest buton se poate
59
9
62
55
75
3
2
derulare.
Dozarea agentului de dedurizare
Pentru a preveni depunerile de calcar
3
9
47659&
35
29
&
76
6892
35659#
2
734
37&
92
34
3
34
5"64
76
62
3934
e
dedurizare a apei. Agentul de
659"5
4569
"4
2
62789
duritatea apei în zona Dvs.
125899
55945
65944
9
2
"2
3#
6489
892
2455925
7
93459695
apei la consumatori.
Agentul de dedurizare trebuie reglat
26
76
6426
659"5
9
745297
76
6426
5295:265
9
cu
butonul
pentru
selectarea
programelor.
58422997
99597
programului:
32997
65455-
34
5923
2
496
37289
35#
3375-
34
5923
2
496
sec289
6375#
5946
55669-
3
592
6
7
3-a încheiat
programul.
*734
929745
3
592
9
2
7"659
6545-
934
5
6278925&
- la ajustarea agentului de
dedurizare.
207&#
2972526
1.
37!989
6
9299
34
vase.
2. 7489
92
54
76
92595#
3. 4989
764456
de dedurizare în
"989
7
36
;
725
96345899#
4. 12456789
76
92595#
+92
34
3
34
)6344
745
59724
2-
"989
;#
6
7
89
3744
556
35&
929745
27
3
37937#
6
7
3
524
556&
929745
26
3624
5923
2
5
3728
7
75
3
56"
moment.
Înainte de prima utilizare
Înainte de prima utilizare
1.
*396589-
7
72745
74597
9
72745
3653
3
75362
9234567896295
92
266
923456789629#
2.
25489
44
)
92
interiorul aparatului.
07&#
29799546
0+92
34
3
4569
decuplata).
*)6345
745
59724- nivel 5.
3
689
2
723955
46
9
)3#(
De
6-
7
296
9
34
=&
46279
76
39265
35
butonului pornire/anulare nivelul este
)6344
4#
7
296
9
34
75&
46279
76
35
642669
pornire/anulare va fi ajustat nivelul 1.
1297456
3594
55
26
se va
592
49
=
3762
6
75
734
27
3
37937
2456
54
7
)6345
26
3-a terminat.
3. 2456
59"5
5989
92
34
592
5495
642669
2456
3745
555
2
"989
595&
97
2
72
57)ul
butonului corespunde cu luminile
indicatorului
alimentare/oprire.
+59"5
3
4
746
9
2
274
3
4489
45
3762
95&
6
7&
92
34
3
revine automat la regimul ajustat.
1.
<9289
34
6426
5295:265
9
54989
6426
2456
3745
555
2
72
marcajul butonului corespunde cu
596
55
35#
$6929
929745
9245:595
9
5295:265
27
3
37937
7
3
32"
7
62789
)6345
659"599
34
749#
279424
76
734&
27
3
37937
9
9297456
3594
55#
'96
9
34
324
2656
379959
929745669
3594
program.
245
379959
34
6"
5 secunde.
6-
=
379959
>
6"
>
=
sclipiri, etc. = nivel 5.
2. 2456
37!9
296
389
butonul
pornire/anulare.
Fiecare
35
642669
37!9
nivelul. (Pentru alegerea nivelului nou
*)6345
6594899
Duritate
0
dH
(grade
germane)
51-70
43-50
37-42
29-36
23-28
19-22
15-18
11-14
4-10
<4
0
TH
(grade
franceze)
91-125
76-90
65-75
51-64
40-50
33-39
26-32
19-25
7-18
<7
PPM
(particule
/milion)
9,0-12,5
7,6-8,9
6,5-7,5
5,1-6,4
4,0-5,0
3,3-3,9
2,6-3,2
1,9-2,5
0,7-1,8
< 0,7
?2
Manual
Electronic
VI
VI
VI
VI
VI
III
III
II
I/II
I
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Umplerea cu sarea de regenerare
Nr.
sclipiri
Utilizare
de sare
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
da
da
da
da
da
da
da
da
da
nu
Granulele de sare sau reziduurile de
sare care s-27 6
27 "57 47
umplerii pot provoca coroziuni.
De aceea, sarea de regenerare se va
turna întotdeauna înaintea pornirii
5475727897
629$
44247
5247
647
7
componen67
9427
89
45267
234547897
6272
9$
1497 297 447 897 647 7
54597 2597 297 7 47
89949267 4
97 897 8984297
a apei.
Fazele umplerii:
1.
37!989
6&
37489
76
92595
9
9489
776
2
3236
4
@5
55
35
35
2
62789
55
"599#
acelor de ceasornic al recipientului
pentru sare.
2. Numai l
59
65-
465289
7
9456
2
5799246
2456
35#
3. 6
)6456
299
24&
465289
35
2
7
5799246
3
6#
4. 6289
776
7
396526-
7
26
934
65
35
94
36
529465#
5. 29489
776
34523
02
7294(#
Umplerea 728447897649
1.
37!989
5799246
592
35
capacului (A).
2. 865289
9496
7495
2
579924
2
7
734
3
6
74#
1297456
A#B
3
26
9
94#
Recipientul de sare trebuie umplut
periodic.
Capacul recipientului de sare este
5"64
76
5345
929745
2456
565#
7
34
346
sare în recipient se poate distinge clar
62
64945
5#
7
64itorul
dispare, recipientul trebuie umplut cu
sare.
Apa care curge din recipient în timpul
4652599
3599
34
62
22
25&
26
789
5
92
76"
aceasta.
5,48947 4597 227 867 49297
reumplere.
Reglar9278644
5
"599
92628"
2
55899
59
5"644
89264
6796
9
6375#
5
"599
949669
7495
97!9
3
7
76
62
5645
76
3
"9899
4
deschiderea recipientului. (Minim:
"989
7&
+9-
"989 6).
5
745
59724-
"989
@#
5489
"
7
3
52
974659
36
4
775
6
35&
9
56789
"
7
3
52
65
&
99793#
C4589
76
75
9496
7495
care s-
534
7
3
9489
la
65456
55
55
54
36#
,3989
2
7639944
949
7495
57#
'6
465289
29794
&8447897649
*9496
7495
34
64
2
automat în timpul ul499
74959
7
3
3965
6375
5
4
9
65
vaselor.
799246
244
2
9245956
699
4
72892
5949
775
aditiv, ceea ce este suficient pentru 16-
3
2
5799246
2456
9496
7495
4
363428
0
6
35&
4524(&
2456
7
734
4595"
546#
5629272.47347272
9
.978976649734794!797
294297 297 2
467 227 57 7 47
6297"57234527897
6272
9$
• 275789
92
76
3
2456
35-
25489
65 groase de
mâncare.
-
26989
65
275
53#
• $
"5
35
9
476595
89
59)
6545-
87659
9
3
27574
3
26
997
5495
95
585
pulverizare.
-
*"89
3
76
25
0
6
77(
cu gura în jos
2456
7
3-9
4
492
liber.
-
D3
9
77
26
4
9
"98924
626
34
46
36
unul în altul.
-
!5
3
26
3
492
2456
7
3
4
35#
- Articolele foarte mici se pun
2
76
2456
47659#
• O caracterist467272
978457
2
47 27 957 9
97 67
6.57 997 897 267 97 997
867 629$7 227 29
927
9
97 67 29
97 2
97 57 97
67 2.7 897 4597 .7 2
997
845792573479$
442974546
•
•
•
•
•
*396589-
7
34
2735
de reumplerea recipientelor cu
35&
36
76
949
7495#
275789
92
34
76
3
9
47659#
389
5799246
2456
detergent cu detergent.
89
556
75362"45
6559599
vaselor.
52989
556
35#
Vasele, tacâmurile care se pot 3 în 92 de 34 vase
Nepotrivite:
Potrivite limitat:
- Tacâmuri cu mânere de lemn sau corn, -
D3
92
945
269
7
6
34
sau cu piese lipite.
394
7
992
75362"45
2456
-
87659
7!9&
76
589
75
26
3624
35
2
92
34
3
745
termorezistente.
fabricant.
-
5498
76
25
92
2#
-
D3
94
75
76
359 repetate
-
*5497
92
8&
75
4
569299#
devin mate.
- Articole din cristal.
-
*5924
9
69296&
75
6
757456
- Cristal de flint.
37!9
765
2
496
3599#
- Obiecte din plastic care nu sunt 974
92
5924
66
9
266
termorezistente.
6
4
76"
37!959#
7&
4
734
4569
34
994
6
3#
- Anumite tipuri de st97
4
29
7
6
359
544
2
92
34#
-
582
2497
7!92"#
- Obiecte din fir sintetic.
2456
37575
37!989
6
9
4589
7659
2
5#
3
374594
6
92595
34
34924
2456
75498&
77&
56599&
73452
2456
34&
tacâmuri, etc.
D3
9
77
59
4569
52)4
592
7669
9
89
59)&
7
6
27!95
699
52)246
3
26
52)"
975
58669
36595#
379572.4
49977267567"56297"57449794267994567574
79542$
2.497547342
272
49!772747499!794974452974527
"5737
94$7
/4472954727"56292734789
6292724972
49!78979)9749$
Tacâmurile tre69
34
2
76
2456
47659
76
25
2544
2
)3#
7
25
37
626
7669
345678922
586
92595
659"5&
275789
734
5497
2
95789
5497#
2456
35
49&
34789
92659
76
7lte tacâmuri pentru a preveni
lipirea acestora una de alta.
2456
892
5"644
49
35
–
7
34
399
–
3989
59
963454
07
59
47669
7
399
734
6756(#
37
94
6
36595
34
34924
2456
749&
!5&
73452
2456
34&
56595&
56599
2456
354
2
62
9456
#
;@
7#
49
9
!5
4569
"4
76
65
2
)3
36546
!5#
275789
3
2
274
3
4
492
95
92
44
589#
2
76
36595
"89
974
9
65
0
6
73452
92
3497(
9
89
59)
7
3
26
4
97#
4
*"5
565995
2
76
36595
,56599
3
"
92
34
2
8&
34
7
56599
3
3
7
6892
2
8#
275789
3
26
6289
56599
2
54
92
8
699#
52459789727"5,489732!72
424-6767299789794297
9774749$
392927"564447347
94
7
5989
3
275789
56599
76
9239629
9
59
2
76
92595&
46279
76
36595
4569
"98924
9
363#
%495
459272)467272
9
37
94
374594
36595
59974
20 cm
31 cm
36595
34
24 cm
27 cm
392927
9727297"57876+
1.
"989289
35
592
93"949
75
0*(
7669
36595
9
4589
76
2
5#
2.
"989289
76
245-
"989
9
24
9
4589
2
8
93"949
75
(A).
7
76
34
245-
"989
9
24
46279
546
2456
729
26
4
9
folosit.
%67"5629!7"5,48947"589252732!789299732789
,4
672975
447
un pericol de accidentare.
5
Utilizarea detergentului
4424752478999547
942724247957234527897
6272
9$
47
447247789995789.79
979258278976972425$
%999574567"57
247897
6297"5747
6644$739
9247"5892527
45
45497242547994297278942973478297
4
979749$
Procesul de turnare a detergentului:
1.
7
776
34
27!93
389
6426
375
07(#
76
3
37!9#
2.
865289
45246
2
5799246
2456
4524
0;(#
+57)
54
724944
dozare.
20 = aproximativ 20 grame de detergent
30 = aproximativ 30 grame de detergent
3.
$
975
55
76
535
4569
64
27
5949
=:75
5
4524
2
5799246
2456
535
06(#
*734
4524
34
6499"4
2
496
53599#
4.
27!989
776&
389-
2
3
724
7#
So49597897899954
2997897899954
84
45289
3
9"
2
49659
599
2
62789
59789#
7&
44
3624
5"64
2456
55
9
629#
3499"89
44
detergent la programele mai lungi pentru c
9"5
7345
3
9
39654#
47 2
247 2927 "57 37 27 "57 37 957 2.4!7 957 67 2
97 947
"566447 94242927 $7 29997 9497 2
297 "5892527 "57 944957
957899954$
Concentrat de detergent
63428
76585
394
92
34
3
4
9
5894
2
6
categorii:
-
4524
459892
76
7224
792&
763497
9
-
4524
7272454&
3
792
9
76
2"9
2465
Programele la 500
562
76
45246
774
36nt benefice nu numai pentru
96
272)6545
79
54)"
9
359796
3&
2456
7
452899
7789
75
72892
2"9
3
9"
2
44944
9
3
3762
9
65
997#
6
aceea, programele la 500 C efectuate cu detergent compact a6
79
977944
7
9
programele la 650 C.
%9995474524
7
3989
62
4524
75
5
9
949
7495&
46279
45246
4569
46524
2
5799246
2456
4524#
2
734
7"&
5799246
2456
9496
7495
trebu9
3
9
2456
94
"5
6
949669
7495#
49289
692
929745
949669
7495#
7
2
5799246
2456
9496
7495
934
27
949
7495
46279
2789
395
2669
49
4524
6
7
5799246
2456
9496
7495
52
#
Folosirea tabletelor combinate „3 în 1”
3925829795926
*734
44
72892
79289
4524&
949
7495
9
35#
1.
2924
59
395
445&
396589-
7
6594atea apei corespunde
572595
59724669&
28924
)#
2. 84
4569
394
269
6
57259
59724669#
3.
7
89
5
59
395
445&
56
7589
346
fabricantului (distribuitorului).
39258297
9426
654
39599
445
7924
6929
929745
949669
7495
9
35
26
3624
5
3#
355989
76
4289
74
359#
*89&
7
3
4&
62
29
65944
9
9
)3#
Pentru alte in5899
689
2
723955
266
923456789629#
2
7"6
2
75
5245789
45246
92694&
46279• 389
5799246
2456
35
9
5799246
2456
9496
7495#
• 89
296
659"5
9
245-
"989
9
59974
9
74689
62
55
35
25
0
7
6(
5
3#
• %74689
27
4
295
659"5
9
725
6594899
9
locale.
7
*8%'<1%E
7
3989
62
4524
75
72892
4524
9
949
7495&
46279
26
34
2735
65
579924669
2456
9496
7495#
23
35
379
4569
394
în orice caz. În cazul detergentului
combinat, lumina indicatoare a
949669
7495
34
5923
24462
72
92
34
3
34
2
6278962#
'6
44
modelele au lumini indicatoare
2456
35
9
9496
7495#
*8%'<1%E
7
3989
62
4524
75
72892
4524
9
949
7495&
46279
26
34
2735
65
recipientului pentru aditivul de cl495#
23&
35
379
4569
394
2
orice caz. În cazul detergentului combinat,
692
929745
949669
7495
34
5923
24462
72
92
34
3
34
2
6278962#
'6
44
modelele au lumini indicatoare
pe2456
35
9
9496
7495#
Tabel de programe
Program
Intensiv
700
Gradul de "989
65595 start
a
butonului
de
programare
Servicii
A
3
9
tacâmuri
foarte
murdare.
Descriere
program
(3) Durata (3)
programului Consum
(minut)
de
energie
(kWh)
535
120-130
1,7-1,9
7
5
59279
la 700C
;
7495
76
7
7
7495
76
rece
Uscare
8
(3)
Consum
(litru)
23-25
Normal
650 C
cu
535
Servicii
B
3
9
tacâmuri
cu
65595
25#
(1)
(Quick)
Rapid 600
C
Servicii
C
3
9
tacâmuri
534
65594&
65595
65#
(2)
500
Eco Servicii
D
3
9
tacâmuri
cu
65595
25#
495
9
Orice
E
3455
vase
07495
vaselor
care
se
5
3
mai
târziu)
535
cu
ap
rece
5
59279
la 650 C
;
7495
76
7
7
7495
76
rece
Uscare
5
59279
la 600 C
7
7495
76
rece
1
7495
fierbinte
Uscare
535
76
rece
5
59279
la 500 C
7
7495
76
rece
7
7495
fierbinte
Uscare
7
7495
76
rece
(pentru ca
2
35
35
3
nu
se
usuce
6559
pe ele)
Acest
program
nu
27394
detergent.
9
108-118
1,7-1,8
24-26
25-35
0,7-0,8
8
136-146
0,951,05
16-18
12
< 0,1
4
07(
%34
9
2456
35
35
9
476595
care s-6
65594
5724
2
496
97669
)62
9
7929#
654
55669
34
9
37654
74
7
9269#
55
4997&
75
34
45994
2456
3
3
9
47659
394
976
)62
9
792
245-
359
76
@
532#
(2(
55
755
6
34256
7245
%'
=5;@;
054
A123456789629
2456
245
8345B(#
*734
55
34
5"64
2456
45289
76
2"9&
76
7236
259
563&
9
76
977944
7!924
6269
55
650 C cu de45289
4598929#
5
62
5
9
92595
34
7234
76
654
55
9
62#
(3) Datele consumului de energie depind de presiunea apei, de presiunea apei intrate
9
589
423962#
mai
2924#
0 35
734
6489
7949
mai mult la capitolul „Întreruperea sau
455
55669
35B#(
&*49*+
556
35
36
26545
9253
27
46279
72
389
6426
5295:265#
2
46279
89
posibilitatea de a schimba setarea.
Etape de programare
5$7&
424-v67673497
57
"56297 9
567 347
2997 897 94297 97 7
roti liber.
6$7%9
,48947459$
:$7 599927 27 399927
247897
629
7$7 5,48947 327 2345447 897
6272
9$
59947 27 39947 27
5247"5727"572979
97592627
necesar.
&9549'
$
37!95
699
4
99
659
959289#
597
595E
%9
,4894732774#6$
8$7 9247 347 5447 27
897
629$
4989
6426
2456
3745
555
2
5gramul dorit.
0 35
55
6489
7949
9
detaliat în capitolul „Tabel de
programe”.)
Lumina indicatoare alimentare/oprire
34
5923#
52989
556
592
35
butonului pornire/anulare, lumina
indicatoare pornire/anulare este
5923#
%34
5923
692
929745
37289
75362"45
55#
&*49*+ programul în derulare nu
poate fi oprit prin rotirea butonului
2456
3745
555#
7
5989
3
3489
62
4
55&
4569
3
4589
9
249
556
344
Întreruperea
programului
care
89926
37!989
6#
556
3
54#
27!989
6#
556
3
524
din faza în care a fost oprit.
-99927247"578929
*389
6426
5295:265
timp de 5 secunde.
Lumina indicatoare pornire/anulare se
stinge, iar luminile indicatoare a
37289
55669
27
3
37937#
10
*89
453
556
75
5
2
565&
76
89
399944
seta un program nou.
7
3489
62
55
26&
396589
24462
7
2
57992tul pentru
4524
934
346
4524#
32895&
6
742&
tricloroetilen etc.
Asigu589-
7
529465
425
92
)656
699&
5799246
2456
4524
9
5799246
949669
7495
3
9
76584
564
76
75
6#
$
975
6
629&
34
5729
3
76489
62
55
35
4=0
&
5
3&
76
4ergent.
;$7 (27 .347 247 897
629
$
35946
55669
35&
92
3
54
644#
592
692
929745
3594
55
92972
35946
programului.
4989
6426
2456
374area
55669
2
"989
595#
Lumina indicatoare alimentare/oprire
se stinge.
37!989
6
9299
34
3&
4489
74
9264
76
37575&
34
3
3
6367
9
3
5737
9
repede.
6292749
,945
4
54
)3
9299
34
3
3
7658
2
5
54
de la sine.
8469&
945
4569
72454
92
72
2
72
9
7
34
2735
4569
76584#
Filtrele murdare reduc eficacitatea
9299
34
3#
7#
37!989
6
9
37489
76
inferior.
2. Sistemul de filtrare este compus
dintr-un filtru dur (A), un filtru micro
09(
9
62
9456
4
0(#
7489
92
7
39346
9455
prin prinderea mânerului filtrului
micro (C).
<$7 %9
62927 2345447 897
6272
9
Vasele
959289
3624
54
32399
lovire.
7&
2924
37575&
389
7
3
3
5737#
2456
734&
37!989
6892
6
9
4489
7=
9264
2
37575#
2
734
49&
3
3
5737
9
3
6367
9
92#
375789
9
249
76
92595
24462#
*34&
6489
94
7
92
76
36595
3
7
974659
3
4
2
76
92595#
6
35
34
5724
7
92
34
3
3
9
373
92
59"
9
59246
3
9
27!93#
6#
4989
256
76
5489
5949
F
2
3236
9253
75
735297
9
37489-l.
Între45997347629
65889
3658
4595
9
26
7245
76
75
6#
7
34
2735&
6499"89
269
45289
26459#
'6
34
593
folosirea produselor abrazive, sau a
11
@#
59289
9456
65
0*(
25
9
37489-l din filtrul micro (B).
=#
65889
926893
44
945
36
)46
#
4#
7489
92
626
9299
34
3
9456
4
0(
9
765889-l în
562"9
589#
29927845754597272224
7
26
3989
92
34
3
un timp îndelungat:
7#
7489
92
34
3
92
59"
9
27!989
59246
#
;#
37!989
6892
6
54669&
7
3
9489
5675
953669
2764#
6#
65889
9245956
54669#
92447"potriva frigului
G#
12456789
9456
4
0(
2
626
9299
34
3#
H#
12456789
9456
65
0*(
2
9456
975
09(
9
389#
I#
12456789
39346
9trare la loc
9
25
54989-l în sensul acelor
735297
2
797295#
7
45465
7669
62
34
34
546
3
574
36
50 C,
53
2
54
4
3
2!8
65#
7&
2
734
7"659
26
4569
63
2
6278962
546#
Aparatul trebuie amplasat într-un loc
unde temperatura este mai mare decât
00
&
36
989
546&
27!989
6&
727489
654626
9245
9
9
989-l.
&227 57 297 47 4427 667
filtre.
/47 44527 599
567
6939794242927
6644$
58442!7 27 234527 897 627 67
545997 9
56!7 este ca
41%&=7 67 57 "59247 67
2947
27
947
897
pulverizare.
2
7"6
2
75
659
92
586
36595
659"5
3
346
275789&
76
59)&
3
37489
6559
cu un scobitor.
Mutarea aparatului
7
92
34
3
4569
644
037!95
97996&
47#(7#
7489
546
92
59"#
2. Închide89
59246
#
6#
7489
65462659
9245
9
de evacuare a apei.
@#
7489
592
455
546
4
cu furtunurile.
%9489
27925
5
5
aparatului în timpul transportului.
997"5754529
7
92
34
3
627892"
927574&
36
26
627892"&
46279
734
6756
4
9
76"4
5
255
36
62
925&
75
6489
5"
9
62345#
12
$$$$7
57997275452927234544
Avertizarea în cazul unei probleme este se29"4
592-
5925
7279424
69299
929745669
5295:265
-
37995
69299
929745
3594
55
0725
75
765923
2
4(#
37!989
6
9
74689
599759
9
)3#
%99459
- lumina indicatoare
549225297 49397
concomitent
- lumina indicatoare
.347 27 49397
7
4567826$
+92
26
3
6
76
- lumina indicatoare
pornire/anul297 49397
concomitent
- lumina indicatoare
.347 27 49397
8978674$
Cauze posibile
Robinetul este înfundat,
are depuneri de calcar.
Robinetul nu este deschis.
Furtunul de alimentare este
înfundat.
Furtunul de alimentare s-a
strangulat, s-a îndoit, sau
26
34
"98924
75362"45#
Sifonul este înfundat.
Furtunul de evacuare a
apei s-a strangulat, s-a
îndoit, sau nu este
"98924
75362"45#
Remediere
65889
59246#
37!98i robinetul.
65889
9456
65462669
de alimentare.
24589
654626
alimentare.
65889
3926#
Control89
654626
evacuare a apei.
+92
26
76"
#
6
7
89
7464
724559
75362"45&
27!989
6
9
389
6426
5295:265#
556
3
56
92
"
2
75
34
245564#
7
78962
5
27
4
5389-
3597-ului#
*5389-
3597-669
9
46279
72
5
78962
75
26
34
37593
9
363#
6
599759
9
363&
2456
724926
556&
389
6426
55669
2
496
56599
7569
3-
764
549"5#
Programul va continua
92
246
2
75
34
245564#
7
78962
5
27
4
5389-
3597-669#
*5389-
3597-669
9
46279
7
5
78962
75
26
34
37593
9
363#
$$$7
57997275452927234544
%99459
556
26
524
Cauze posibile
Remediere
3
54669
26
34
27!989
6#
27!93
75362"45#
C47!56
26
34
92
12456789
92
47!56
924563
2
59"#
2
59"#
59"
26
627892"#
D599789
7
934
5
396528&
36
întrerupere de curent în
76928#
2
496
3599
3
6
'6
57689
426
,3989
4
4524#
62
42
69545
69545#
13
$$$794242927
66447579
979
5629$
Vasele nu sunt destul de curate
• *89
3
62
55
35
275362"45#
• *52)5
35
26
34
75362"45&
7&
26
4
492
44
3658
5#
%34
9245"93
36527575
76595#
•
92
76"
52)599
275362"45&
58
659"5
26
3
4
549
liber.
• ,945
9299
34
3
3624
655
36
"98924
927574#
•
45246
34
923697924&
36
275362"45#
•
"94
9"99
775
3
3
55
46
7
5799246
35
3-a
golit, sau nivelul de dedurizare a apei este reglat incorect.
• Fur4626
765
9
34
"98924
927574#
• Capacul recipientului de sare nu este închis corect.
2
997
57989734729
• '6
89
394
949
7495#
• 799246
949669
7495
3-a golit.
972
973472,297
579974442
9!724cioase
• 6789
"
949669
7495#
97249978457
467347972
97
5797897464789726
• +5989
"
949669
7495#
• 6"
4
9
45246#
247489
597246
4524669#
2
7"6
2
75
6
59975
7896299
26
6489
59
5&
36289
service-6
28924
2
75499746
5289
9
5"2489
78962&
2656
669
9299
0+#(&
2656
59789
0'(
9
2656
56789
0#'#(#
*734
4
3989
46
4
4
54
54
699
9299#
0D"9
9634589(
D
572
7
265
9
363
3
375989
979&
7
3
89
24462
22Mod.: ....................
PNC: .....................
S.N.: ......................
14
949734749
e de schimb
+92
34
3
4
9
554
269
3597-6
28924
2
75499746
5289&
76
93
37!9
5992#
'6
275789
2
2979
62
7"
3
5589
39265
92#
5899
7644
532
9394
5928
4
57
62
2324
9
55"924
597
54#
2
7"6
629
5
6278925
5389-
service-669
28924
2
75499746
5289#
2456
92
34
3
6489
72
269
93
37!9
5992#
5
454795ru Centrele de Testare
556
4345
34
7644
745
59724
6
EN 60704.
2924
4345
4569
664
5799246
2456
35
9
5799246
2456
4524
6
34256
7245
EN 50242.
2757465P"98925
949669
7495Doza de detergent
Set de 9 persoane
"989
@
049
111(
5 g + 20 g (tip B)
+
52)5
+6
52)5
92
+
52)5
2
76
92595
2
76
36595
cosul pentru tacamuri
Date tehnice
Conform Ordinului GM 7/2002 (II.15.) privind informarea despre caracteristicile de
7236
259
9295
34
3
3549
Marca fabricantului
Distribuitor
Electrolux
Electrolux
Lehel
Kft.
Háztartási
Készülékek,
1142 Budapest, Erzsébet kir.-né út 87.
15
Tip de identificare
3
979289
259
0
375
la A la G, unde A: este mai eficient, G:
34
9
6892
97924(
'5
7976
2694
745
59724&
75
3
55
925899
75
3
497!4
9
46
date
236
259
62
7
"
25
7976
072366
259
749
depinde de modul de utilizare al
aparatului) (kWh)
%97928
76585
0
375
*
la G, unde A: este mai eficient, G: mai
redus)
%97928
6375
0
375
*
G, unde A: este mai eficient, G: mai
redus)
7944
9299
2
7"6
6269
34
25
3499"5
725
797669
25
09456(
654
55
797669
25
(minut)
236
96
2
259
9
220 de cicluri (kWh/litru)
'9
"4
2
496
797669
25
dB(A)
+599
$89
07(
289
76
3658
6756
(cm)
289
5
3658
6756
(cm)
Adâncime
max.
(cm)
Adâncime max. cu
6
37!93
07(
Randament total (W)
53962
Maxim (bar)
Minim (bar)
ESF 6126
A
BIO 500 C
1,05
A
B
12
18
150
231/3960
51
60
85
82
63,5
118,5
2200
0,5
8
Acest aparat corespunde normelor de mai jos:
73/23/EWG (73.02.19.) – directiva tensiunii joase
>?277;2*@A7B>?$C:$C707B7297
,464e incluse) – directiva EMC.
16
Grupul Electrolux. Alegerea Nr. 1 din lume
J566
%7456
34
2455925
7
9
5
75
597
54
67459&
9&
54
76585
9
5
95#
2
6
3
2
2
9
64
74
7=5
859
mai multe decât 55 de milioane de produse distribuite de Grupul Electrolux (printre
4&
5995&
7645&
929
34&
39545&
53456
76
28
9
929
tuns iarba) pe an în valoare de 14 miliarde de dolari.
5"5
546
9975.
17
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising