Aeg-Electrolux | F98010IMM | User manual | Aeg-Electrolux F98010IMM Használati utasítás

Aeg-Electrolux F98010IMM Használati utasítás
FAVORIT 98010 I
Használati
útmutató
Mosogatógép
2
Tisztelt Vásárló!
Köszönjük, hogy csúcsminőségű AEG-Electrolux készülékeink közül
választott.
Ez a készülék – mint ezt Ön is tapasztalni fogja – kiváló kombinációját
nyújtja a tökéletes formatervezésnek és funkcionalitásnak, valamint az
élvonalbeli technológiának.
Győződjön meg arról, hogy készülékeinket a ma elérhető legjobb
teljesítmény mutatókkal és vezérléssel tervezték, a legszigorúbb
követelményeknek megfelelő szabványok figyelembe vételével.
Ráadásul a környezetvédelmi és az energiatakarékossági szempontok
is szerves részét képezik termékeinknek.
Készüléke optimális működése érdekében kérjük, hogy olvassa el
figyelmesen ezt a Használati útmutatót. Az ismeretek birtokában képes
lesz arra, hogy minden folyamatot tökéletesen megismerjen, és a
készülék nyűjtotta lehetőségeket maximálisan kihasználja. A használat
során bármikor szüksége lehet erre a Használati útmutatóra, ezért azt
ajánljuk, hogy tartsa mindig elérhető helyen. Ha a készüléktől
valamilyen ok miatt megválik, akkor a Használati útmutatót is adja át az
új tulajdonosnak.
Kívánjuk, hogy lelje örömét új készülékében.
A felhasználói kézikönyvben az alábbi szimbólumokat használjuk:
Fontos információk, amelyek személyes biztonságát szolgálják, illetve
információk arra vonatkozóan, hogyan elõzheti meg a készülék
károsodását.
Általános információk és tanácsok
Környezetvédelmi információk
Tartalomjegyzék
3
117971990-00-29102007
Tartalomjegyzék
Használati útmutató
5
Biztonsági információk
Helyes használat
Általános biztonság
Gyermekbiztonság
Üzembe helyezés
5
5
6
6
6
Termékleírás
7
Kezelőpanel
Fel és le görgetőgombok
Kijelző
OPCIÓK gomb
Az opciók beállítása
TÖRLÉS gomb
OK / START gomb
Első bekapcsolás - a nyelv beállítása
8
9
9
10
10
12
12
12
Első használat
12
A vízlágyító beállítása
Manuális beállítás
Elektronikus beállítás
13
13
14
Speciális só használata
14
Az öblítőszer használata
Az öblítőszer-adagolás beállítása
15
16
Napi használat
17
Evőeszközök és edények bepakolása
Az alsó kosár
Az evőeszköz-kosár
Sörös poharak és pezsgős poharak
Felső kosár
A felső kosár magasságának beállítása
17
19
19
21
22
23
Mosogatószer használata
A mosogatószer betöltése
24
25
4
Tartalomjegyzék
Multitab funkció
26
Mosogatóprogramok
28
Mosogatóprogram kiválasztása és elindítása
Folyamatban lévő késleltetett indítás vagy mosogatóprogram
törlése
Folyamatban lévő mosogatóprogram megszakítása
A mosogatóprogram vége
29
30
30
31
A mosogatógép kipakolása
31
Ápolás és tisztítás
A szűrők tisztítása
A mosogatókarok tisztítása
Külső tisztítás
Belső tisztítás
A készülék üzemen kívül helyezése
Fagyveszély
A készülék mozgatása
31
31
33
33
33
33
34
34
Mit tegyek, ha...
34
Műszaki adatok
37
Tanácsok a bevizsgáló intézetek számára
39
Szerelési útmutató
41
Üzembe helyezés
Rögzítés a szomszédos egységekhez
Vízszintbe állítás
Vízcsatlakoztatások
Befolyócső biztonsági szeleppel
A kifolyócső csatlakoztatása
41
41
42
42
43
43
Elektromos csatlakoztatás
45
Környezetvédelmi tudnivalók
Csomagolóanyag
45
46
A változtatások jogát fenntartjuk
Biztonsági információk
5
Használati útmutató
Biztonsági információk
Saját biztonsága és a helyes használat biztosítása érdekében a ké‐
szülék üzembe helyezése és első használata előtt olvassa át figyelme‐
sen ezt a használati útmutatót, beleértve a tippeket és figyelmezteté‐
seket is. A szükségtelen hibák és balesetek elkerülése érdekében
fontos annak biztosítása, hogy mindenki, aki a készüléket használja, jól
ismerje annak működését és biztonságos használatát. Őrizze meg ezt
a használati útmutatót, és ha a készüléket elajándékozza vagy eladja,
az útmutatót is mellékelje hozzá, hogy annak teljes élettartamán ke‐
resztül mindenki, aki használja, megfelelő információkkal rendelkezzen
annak használatát és biztonságát illetően.
Helyes használat
• Ez a mosogatógép kizárólag mosogatógépben mosogatható
háztartási edények mosogatására szolgál.
• Ne tegyen semmilyen oldószert a mosogatógépbe. Ez robbanást
okozhat.
• A késeket és más, hegyes eszközöket az evőeszközkosárban a
hegyükkel lefelé vagy a felső kosárban vízszintesen helyezze el.
• Csak mosogatógépekhez való termékeket (mosogatószer, só és öb‐
lítőszer) használjon.
• Az ajtót ne nyissa ki a készülék működése közben, mivel forró gőz
távozhat.
• Ne vegyen ki egyetlen edényt sem a mosogatógépből a mosogatási
program vége előtt.
• Használat után a készüléket válassza le a tápellátásról, és zárja el a
vízellátást.
• A készüléket kizárólag arra felhatalmazott szerviz szakembere
javíthatja, és csak eredeti pótalkatrészek használhatók.
6
Biztonsági információk
• Semmilyen körülmények között ne kísérelje meg saját maga
megjavítani a készüléket. A szakszerűtlen beavatkozás személyi sé‐
rülést vagy komoly működési problémákat okozhat. Forduljon a helyi
szervizközponthoz. Mindig ragaszkodjon eredeti pótalkatrészek fel‐
használásához.
Általános biztonság
• A mosogatógépbe való mosogatószerek kémiai égést idézhetnek elő
a szemben, a szájban és a torokban. Életveszélyes lehet! Tartsa be
a mosogatószer gyártójának biztonsági utasításait.
• A mosogatógépben lévő víz nem iható. Előfordulhat, hogy mosoga‐
tószer maradt a készülékben.
• A mosogatógép ajtaját mindig tartsa csukva, ha éppen nem pakolja
be vagy ki. Így elkerülhető, hogy bárki átessen rajta, és megsérüljön.
• Ne üljön vagy álljon rá a nyitott ajtóra.
Gyermekbiztonság
• A készüléket felnőttek általi üzemeltetésre tervezték. Ne hagyja,
hogy gyermekek felügyelet nélkül használják a mosogatógépet.
• Minden csomagolóanyagot tartson a gyermekektől távol. Fulladás‐
veszélyesek.
• A mosószereket zárja el a gyermekek elől és tartsa biztonságos he‐
lyen.
• A gyermekeket tartsa távol a mosogatógéptől, ha az ajtaja nyitva van.
Üzembe helyezés
• Ellenőrizze a mosogatógépet, hogy a szállítás alatt nem szenvedette valamilyen sérülést. Soha ne csatlakoztasson sérült készüléket. Ha
a mosogatógép megsérült, forduljon a szállítóhoz.
• Használat előtt minden csomagolóanyagot el kell távolítani.
• A készülék üzembe helyezéséhez szükséges minden
villanyszerelési és vízvezeték-szerelési munkát megfelelő szakké‐
pesítéssel rendelkező személynek kell elvégeznie.
• Biztonsági okokból veszélyes megváltoztatni a műszaki jellemzőket
vagy megkísérelni a termék bármilyen módon történő módosítását.
Termékleírás
7
• Soha ne használja a mosogatógépet, ha az elektromos tápvezeték
vagy a vízellátást biztosító cső sérült; vagy ha a kezelőpanel, a mun‐
kafelület vagy a lábazat oly módon sérült, hogy a készülék belseje
szabadon hozzáférhető. A veszélyek elkerülése érdekében forduljon
a helyi szervizhez.
• A mosogatógép egyetlen oldala sem fúrható ki a hidraulikus és elekt‐
romos alkatrészek károsodásának elkerülése érdekében.
VIGYÁZAT
Az elektromos és a vízvezetékre való csatlakoztatást illetően kövesse
a megfelelő fejezetek útmutatását.
Termékleírás
1
2
3
4
5
6
7
Felső kosár
Vízkeménység-kapcsoló
Sótartály
Mosogatószer-adagoló
Öblítőszer-adagoló
Adattábla
Szűrők
8
Kezelőpanel
8 Alsó mosogatókar
9 Felső mosogatókar
A mosogatógép belső világítással rendelkezik, amely be- és kikapcsol,
amikor a mosogatógép ajtaját kinyitják, illetve becsukják.
A belső világítás CLASS 1 besorolású led izzóval van szerelve az EN
60825-1: 1994 + A1: 2002 + A2: 2001 szabvánnyal összhangban.
Amennyiben az izzót ki kell cserélni, kérjük, forduljon a helyi szerviz‐
központhoz.
Kezelőpanel
1
2
3
4
5
6
BE/KI gomb
Kijelző
Fel és le görgetőgombok
OPCIÓK gomb
TÖRLÉS gomb
OK / START gomb
Kezelőpanel
9
Kijelzett üzenetek és hangjelzések sorozata vezeti végig Önt a készü‐
lék beállításán, valamint a mosogatóprogram és az opciók kiválasztá‐
sán.
Fel és le görgetőgombok
Ennek a két gombnak kettős funkciója van:
• választás a program menün belül,
• választás az opció menün és almenün belül.
Kijelző
1 A különálló jelzőfények sora két részre van osztva: Program menü
és Opciók menü.
Mosogatóprogramok:a program előrehaladása alatt ezek a kis sá‐
vok jelzik a mosogatóprogram fázisait: előmosogatás - főmosogatás
- öblítés - szárítás.
2 Ebben a sorban néhány részlet jelenik meg:
– Beállítási módútmutató a mosogatóprogram kiválasztásához - a
program időtartama, opciók (amikor a mosogatóprogrammal egy‐
ütt egy vagy több opció beállításra kerül, a program időtartamá‐
nak frissítése automatikusan megtörténik).
– Miután a program elindult, jelzi a futó fázis előrehaladását és a
folyamatban lévő program futási idejét.
3 Szimbólumok:jelzik az opciókat (lásd táblázat).
A szimbólumok a következőket jelentik:
IDŐKÉSLELTETÉS : folyamatosan világít beállítási üzemmódban; villog, ami‐
kor visszaszámlálás van folyamatban
MULTITAB : világít, amikor a MULTITAB funkció aktív.
10
Kezelőpanel
A szimbólumok a következőket jelentik:
HANGERŐ : hangjelzések kizárása.
OPCIÓK gomb
Nyomja meg ezt a gombot az opciók menüjébe való belépéshez;
nyomja meg ismét a menüből való kilépéshez.
Az opciók beállítása
1. Nyomja meg az OPCIÓK gombot.
2. Nyomja meg a fel és le görgetőgombok egyikét, amíg a kívánt opció
meg nem jelenik.
IDŐKÉSLELTETÉS
MULTITAB
BEÁLLÍTÁSOK
3. A megerősítéshez és az almenübe való belépéshez nyomja meg az
OK / START gombot.
4. Nyomja meg a fel és le görgetőgombok egyikét, amíg a kívánt
almenü meg nem jelenik.
5. A megerősítéshez nyomja meg az OK/START gombot.
6. A menüből való kilépéshez nyomja meg az OPCIÓK gombot.
Opció menü
IDŐKÉSLELTETÉS
Opció almenü
Lehetővé teszi, hogy a kiválasztott
mosogatási program indítását 1 és 19 óra
közötti időtartammal késleltesse. A vis‐
szaszámlálás 1 órás lépésekben történik.
Csak az utolsó órában mutatja percen‐
ként a csökkenést. Amint a visszaszám‐
lálás lefutott, a mosogatóprogram auto‐
matikusan elindul.
Kezelőpanel
Opció menü
11
Opció almenü
MULTITAB
Beállítja a mosogatógépet hagyományos
mosogatószerek vagy kombinált moso‐
gatószer-tabletták (3 az 1-ben, 4 az 1ben, 5 az 1-ben stb.) használatára. Lásd
a MULTITAB funkciót.
– BE funkció aktiválva. Kombinált moso‐
gatószer-tabletták használata. A
szimbólum megjelenik a kijelzőn.
– KI funkció inaktiválva. Hagyományos
mosogatószerek használata.
BEÁLLÍTÁSOK
NYELV MAGYAR
Lehetővé teszi, hogy az üzeneteket a kí‐
vánt nyelven tekintse meg.
VÍZKEMÉNYSÉG
Lehetővé teszi hogy elektronikusan
állítsa be a vízlágyítót.
ÖBLÍTŐSZER
Lehetővé tesz az öblítőszer-adagoló be‐
kapcsolását, illetve kikapcsolását.
– BE bekapcsolva
– KI kikapcsolva
HANGERŐ
Lehetővé teszi a hangjelzések hangere‐
jének beállítását (0-tól 5-ig).
A 0. szint a hangjelzések kikapcsolását
jelenti, és a kijelzőn megjelenik a
megfelelő
szimbólum.
FÉNYERŐ
Lehetővé teszi a kijelző hátterénél a fény‐
erő növelését vagy csökkentését; 10
különböző szint választható.
Gyári beállítás: 10. szint.
KONTRASZT
Lehetővé teszi a kijelző kontrasztjának
növelését vagy csökkentését; 10
különböző szint választható.
Gyári beállítás: 5. szint.
12
Első használat
TÖRLÉS gomb
Nyomja meg a következőkhöz:
• egy folyamatban lévő mosogatóprogram törlése
• egy opció beállításának elvetése.
OK / START gomb
Nyomja meg a következőkhöz:
• valamilyen opció megerősítése/tárolása a memóriában,
• mosogatóprogram elindítása.
Első bekapcsolás - a nyelv beállítása
1. Nyomja meg a BE/KI gombot.
2. A kijelzőn megjelenik az alapértelmezett nyelvet jelző üzenet. Ha
meg kívánja erősíteni az alapértelmezett nyelvet, nyomja meg az
OK/START gombot.
3. Ha egy másik nyelvet kíván beállítani, a fel és le görgetőgombok
használatával léptessen, amíg a kívánt nyelv meg nem jelenik a ki‐
jelzőn. A megerősítéshez nyomja meg az OK/START gombot.
Első használat
A mosogatógép első alkalommal történő használata előtt:
• Győződjön meg róla, hogy az elektromos és víz csatlakozások meg‐
felelnek az üzembe helyezési útmutatásoknak
• Távolítson el minden csomagolóanyagot a készülék belsejéből
• A vízlágyító beállítása
• Töltsön 1 liter vizet a sótartályba, majd töltse fel regeneráló sóval
• Töltse fel az öblítőszer-adagolót
Ha kombinált mosogatószer-tablettákat kíván használni, mint például
"3 az 1-ben", "4 az 1-ben", "5 az 1-ben" stb., állítsa be a Multi-tab
funkciót (lásd "Multi-tab").
A vízlágyító beállítása
13
A vízlágyító beállítása
A mosogatógépben egy vízlágyító is található, ami a vezetékes vízben
található ásványi anyagok és sók eltávolítására szolgál, amelyek a ké‐
szüléket rongálnák, vagy működését hátrányosan befolyásolnák.
Minél többet tartalmaz a víz ezekből az ásványi anyagokból és sókból,
annál keményebb. A vízkeménységet különböző mértékegységekkel,
német keménységi fokkal (°dH), francia keménységi fokkal (°TH és
mmol/l-ben (millimol per liter - a vízkeménység nemzetközi
mértékegysége) mérik.
A vízlágyítót a lakóhelyén jellemző vízkeménységhez kell beállítani. A
víz keménységét illetően a helyi vízművektől kaphat tájékoztatást.
A vízlágyítót mindkétféleképpen be kell állítani: manuálisan, a vízke‐
ménység-kapcsolóval és elektronikusan.
Vízkeménység
A vízkeménység beállítá‐
sának módosítása
Só
használata
°dH
°TH
mmol/l
manuálisan
elektroniku‐
san
51 - 70
91 - 125
9,1 - 12,5
2
10-es szint
igen
43 - 50
76 - 90
7,6 - 8,9
2
9-es szint
igen
37 - 42
65 - 75
6,5 - 7,5
2
8-as szint
igen
29 - 36
51 - 64
5,1 - 6,4
2
7-es szint
igen
23 - 28
40 - 50
4,0 - 5,0
2
6-os szint
igen
19 - 22
33 - 39
3,3 - 3,9
2
5-ös szint
igen
15 - 18
26 - 32
2,6 - 3,2
1
4-es szint
igen
11 - 14
19 - 25
1,9 - 2,5
1
3-as szint
igen
4 - 10
7 - 18
0,7 - 1,8
1
2-es szint
igen
<4
<7
< 0,7
1
1-es szint
nem
A vízlágyítót mindkétféleképpen be kell állítani: manuálisan, a vízke‐
ménység-kapcsolóval és elektronikusan.
Manuális beállítás
A mosogatógép gyárilag a 2-es pozícióba van beállítva.
14
Speciális só használata
1. Nyissa ki a mosogatógép ajtaját.
2. Vegye ki az alsó kosarat a mo‐
sogatógépből.
3. A vízkeménység-kapcsolót
forgassa el az 1-es vagy 2-es
állásba (lásd a táblázatot).
4. Tegye vissza az alsó kosarat.
Elektronikus beállítás
A mosogatógép gyárilag az 5-ös szintre van beállítva.
Lépjen be az Opció menübe - BEÁLLÍTÁSOK - VÍZKEMÉNYSÉG .
A fel és le görgetőgombok segítségével állítsa be a vízlágyító szintjét
a körzetében lévő vízkeménységnek megfelelően (lásd táblázat).
Speciális só használata
VIGYÁZAT
Kizárólag kifejezetten mosogatógéphez való sót használjon. Minden
egyéb, nem kifejezetten mosogatógépekhez való só, különösen a
konyhasó használata rongálja a vízlágyítót. A sót csak közvetlenül a
teljes mosogatóprogramok megkezdése előtt töltse be. Ezáltal
megelőzheti, hogy sókristályok vagy kilöttyent sós víz maradjon a ké‐
szülék alján, ami korróziót okozhat.
Betöltés :
1. Nyissa ki az ajtót, vegye ki az alsó kosarat, és az óramutatók járá‐
sával ellentétes irányban csavarja le a sótartály kupakját.
2. Töltsön 1 liter vizet a tartályba (ez csak a sóval első alkalommal való
feltöltéskor szükséges) .
Az öblítőszer használata
15
3. A készülékhez adott tölcsér se‐
gítségével töltse be a sót a
tartályba, amíg meg nem telik.
4. Csavarja vissza a kupakot, és
győződjön meg róla, hogy sem
a csavarmeneten, sem a tömí‐
tésen nem maradtak sónyomok.
5. Az óramutatók járásával
megegyező irányba csavarja
vissza szorosan a kupakot ütkö‐
zésig (amíg egy kattanást nem hall).
Ne aggódjon, ha a só betöltésekor víz folyik ki, ez normális jelenség.
A sótartályt időnként újra fel kell tölteni.
Erre a kijelzőn megjelenő SÓT KÉREK üzenet emlékezteti.
Ez csak a mosogatóprogram kezdetekor és végén fordulhat elő; a
program futása alatt a só utántöltésének jelzése nem aktív.
A sófeltöltési üzenet a sótartály feltöltése után még 2-6 órán keresztül
látható maradhat, ha a mosogatógép bekapcsolva maradt. Ha olyan sót
használ, ami lassabban oldódik fel, ez az idő hosszabb is lehet. A ké‐
szülék működését ez nem befolyásolja.
Az öblítőszer használata
VIGYÁZAT
Csak mosogatógépekhez való márkás öblítőszert használjon.
Az öblítőszer-adagolóba soha ne töltsön semmilyen más anyagot (pl.
mosogatógép-tisztítószert, folyékony mosószert). Ez megrongálhatja a
készüléket.
Az öblítőszer biztosítja az alapos öblítést, valamint a folt- és csíkmentes
száradást.
Az öblítőszer adagolása az utolsó öblítés alatt automatikusan történik.
16
Az öblítőszer használata
1. A kioldógomb (A) megnyomásá‐
val nyissa ki a tartályt.
2. Töltse be az öblítőszert a
tartályba. A feltöltés maximális
szintjét a "max" felirat jelzi.
Az adagolóba körülbelül 110 ml
öblítőszer fér bele, ami az
adagolási beállítástól függően
16-40 mosogatóprogramhoz
elegendő.
3. Minden feltöltés után győződjön
meg róla, hogy a tartály fedelét
visszacsukta.
A betöltés során kilöttyent öblítőszert nedvszívó törlőkendővel törölje
fel, hogy megakadályozza a túlzott habképződést a következő moso‐
gatáskor.
Az öblítőszertartályt időnként újra fel kell tölteni.
Erre a kijelzőn megjelenő ÖBLÍTŐSZERT KÉREK üzenet emlékezteti.
Ez csak a mosogatóprogram kezdetekor és végén fordulhat elő; a
program futása alatt az öblítőszer utántöltésének jelzése nem aktív.
Az öblítőszer-adagolás beállítása
A kapott öblítési és száradási eredményektől függően állítsa be az öb‐
lítőszer mennyiségét a 6 pozíció valamelyikébe (1. pozíció= minimális
mennyiség adagolása, 6. pozíció= maximális mennyiség adagolása).
Az adagolt mennyiség gyárilag 4. pozícióba van beállítva.
Napi használat
17
Növelje az adagolást, ha az edényeken
a mosogatás után vízcsepp- vagy víz‐
kőfoltok láthatók.
Csökkentse, ha az edényeken ragadós
fehér csíkok, illetve az üvegedényeken
vagy a kések élén kékes filmréteg jele‐
nik meg.
Napi használat
• Ellenőrizze, hogy nem szükséges-e a regeneráló sóval vagy öblítő‐
szerrel való feltöltés.
• Pakolja be az evőeszközöket és edényeket a mosogatógépbe.
• Töltse be a mosogatószert.
• Válassza ki az evőeszközöknek és edényeknek megfelelő mosoga‐
tóprogramot.
• Indítsa el a mosogatóprogramot.
Evőeszközök és edények bepakolása
Szivacsok, törlőkendők és bármilyen olyan egyéb tárgy, ami vizet képes
magába szívni, nem moshatók a mosogatógépben.
• Az edények bepakolása előtt a következőket kell elvégeznie:
– Minden ételmaradékot és hulladékot távolítson el.
– Lazítsa fel a lábasokban leégett ételmaradékokat
18
Evőeszközök és edények bepakolása
• Az edények és az evőeszközök bepakolásakor, kérjük, vegye
figyelembe a következőket:
– Az edények és az evőeszközök nem akadályozhatják a mosoga‐
tókarok forgását.
– Az olyan üreges tárgyakat, mint csészék, poharak, lábasok stb. a
nyílásukkal lefelé tegye be a mosogatógépbe, hogy a víz ne gyűl‐
hessen össze a tartályban vagy valamilyen mélyedésben.
– Az edényeket és evőeszközöket nem szabad egymásba tenni
vagy egymásra fektetni.
– A poharak sérülésének elkerülése érdekében azok nem érhetnek
egymáshoz.
– A kisebb tárgyakat az evőeszköz-kosárba tegye bele.
• Előfordul, hogy a műanyag és a nem tapadós bevonatú edényeken
vízcseppek maradnak; ezek az anyagok nem száradnak olyan jól,
mint a porcelán- és acéltárgyak.
• A könnyebb tárgyakat (műanyag tálak stb.) a felső kosárba pakolja
be, és úgy rendezze el, hogy ne mozduljanak el.
A következő evőeszközök és edények mosogatógépben való mosogatásra
nem alkalmasak:
korlátozottan alkalmasak:
• Fa-, szaru-, porcelán- vagy gyöngyház • Kőcserép edényeket csak akkor moso‐
nyelű tárgyak.
gasson mosogatógépben, ha a gyártó
külön feltünteti, hogy az mosogatógép‐
• Nem hőálló műanyag tárgyak.
ben mosogatható.
• Régebbi evőeszközök, amelyeken
nem hőálló ragasztott részek vannak. • A zománcminták mosogatógépben
való gyakori mosogatás esetén elhal‐
• Kötőanyaggal préselt evőeszközök és
ványulhatnak.
edények.
•
Előfordulhat,
hogy az ezüst és
• Ón- vagy réztárgyak.
alumínium alkatrészek mosogatáskor
• Ólomkristály.
elszíneződnek: Az ételmaradékok, pl. a
• Rozsdásodásra hajlamos acéltárgyak.
tojásfehérje, a tojássárgája és a mustár
• Fatányérok.
gyakran okoznak elszíneződéseket és
foltokat az ezüstneműn. Ezért az ezüst‐
• Szintetikus szálakból készült tárgyak.
neműről azonnal távolítsa el az ételma‐
radékokat, akkor is, ha nem mosogatja
el közvetlenül használat után.
Nyissa ki az ajtót, és húzza ki a kosarat az edények bepakolásához.
Evőeszközök és edények bepakolása
19
Az alsó kosár
A nagyobb és erősebben szennyezett
edényeket és lábosokat az alsó
kosárba pakolja.
A nagyobb edények bepakolásának
megkönnyítése érdekében az alsó ko‐
sárban az összes hátsó tányértartó
rács lehajtható.
Az evőeszköz-kosár
VIGYÁZAT
A sérülésveszély elkerülése érdekében az éles késeket és az egy éles
evőeszközöket be kell fektetni az evőeszközkosárba vagy a felső
kosárba.
A késeket, a kis kanalakat és a kis vil‐
lákat a felső kosárban lévő
evőeszköztálcára helyezze. Azokat a
villákat és kanalakat, amelyek nem fér‐
nek az evőeszköztálcára, helyezze az
evőeszközkosárba.
20
Evőeszközök és edények bepakolása
Annak érdekében, hogy az evőeszközkosárban lévő összes evőesz‐
közt elérje a víz, a következőket tegye:
1. Tegye a rácsbetétet az
evőeszközkosárra.
2. A villákat és a kanalakat a nye‐
lükkel lefele helyezze az
evőeszközkosárba.
Nagyobb eszközök esetén (pl.
habverő) hagyja nyitva az
evőeszközrács egyik felét.
Az evőeszközkosár kinyitható.
Győződjön meg arról, hogy mindig
megfogja a két részből álló fogantyúnak
mind a két részét, amikor kiveszi a mo‐
sogatógépből.
1. Az evőeszköz-kosarat tegye az
asztalra vagy a munkafelületre.
2. Nyissa ki a két részből álló
fogantyút.
3. Szedje ki az evőeszközöket.
Evőeszközök és edények bepakolása
21
Sörös poharak és pezsgős poharak
Legfeljebb 4 búzasörös pohár, pilzenis
pohár stb. akasztható fel az alsó kosár
bal oldalán lévő söröspohár-tartóra.
Szükség esetén a söröspohár-tartók
felhajthatók.
A söröspohár-tartók kicserélhetők az
extra tartozékként mellékelt 2 csésze‐
tartóval, amelyek pezsgőspohár-tartó‐
ként is használhatók.
1. A söröspohár-tartók eltávolítá‐
sához húzza a tartókat felfele, és
enyhén nyomja meg alulról a
kampókat.
2. Illessze a csészetartókat az A
vagy B vízszintes karokra a
kampók segítségével.
3. A csészetartókat kiszerelését
ugyanúgy végezze, mint a sö‐
röspohár-tartókét.
4. Normál méretű búzasörös poha‐
rak esetén a söröspohár-tartó‐
kat az A jelű vízszintes karra illessze, rövidebb poharak esetén a B
jelűre.
22
Evőeszközök és edények bepakolása
A karok, amelyek a söröspohár-tartó‐
kat, illetve a csészetartókat rögzítik,
szükség esetén kivehetők.
1. Hüvelykujjaival nyomja hátra a ka‐
rokat (lásd a képet).
2. Ha ismét rögzíteni kívánja a ka‐
rokat, nyomja őket előre.
VIGYÁZAT
Fontos: Sérülésveszély: ne tartsa
meg a karokat kézzel; kezét alátá‐
masztásként helyezze a karok alá
az alsó kosárba.
Felső kosár
A kisebb, törékeny edényeket és a hos‐
szú, éles evőeszközöket a felső
kosárba pakolja.
• Az edényeket úgy rendezze el a
lehajtható pohártartó rácsokon és a
rácsok alatt, hogy egymástól eltolva
legyenek, és a víz minden felületet
elérhessen.
Evőeszközök és edények bepakolása
• A pohártartók a hosszú edények‐
hez teljesen felhajthatók.
• A boros és konyakos poharakat
fektesse le vagy a pohártartón lévő
réseken lógassa le.
• A hosszú talpú poharakhoz hajtsa
a pohártartót jobbra, egyébként
pedig hajtsa ki balra.
• A felső kosárban bal oldalán lévő
tartópeceksor ugyancsak két rész‐
ből áll, és félrehajtható.
Tartópeckek nincsenek
félrehajtva: pakolja a poharakat,
bögréket stb. a felső kosárba.
Tartópeckek félrehajtva: több hely
a tálalóedények számára.
A felső kosár magasságának beállítása
Az edények maximális magassága:
a felső kosárban
Felemelt felső kosárral
22 cm
az alsó kosárban
30 cm
23
24
Mosogatószer használata
Az edények maximális magassága:
a felső kosárban
Leengedett felső kosárral
24 cm
az alsó kosárban
29 cm
A felső kosár magassága akkor is módosítható, amikor meg van
pakolva.
A felső kosár felemelése / leengedése:
1. Húzza ki teljesen a felső kosarat.
2. Miközben a felső kosarat a fo‐
gantyúnál fogva, emelje meg,
ameddig lehet, majd engedje le
függőlegesen.
A felső kosár a lentebb vagy a
fentebb lévő pozícióba reteszel
be.
VIGYÁZAT
A mosogatógép bepakolása után
mindig csukja be az ajtaját, mivel a nyitott ajtó veszélyforrást képezhet.
Az ajtó becsukása előtt győződjön meg róla, hogy a mosogatókarok
szabadon tudnak forogni.
Mosogatószer használata
Kizárólag kifejezetten mosogatógéphez való mosogatószert használ‐
jon.
Kérjük, tartsa be a gyártónak a mosogatószer csomagolásán feltünte‐
tett adagolási és tárolási utasításait.
A megfelelőnél nem nagyobb mennyiségű mosogatószer használata
csökkenti a környezetszennyezést.
Mosogatószer használata
25
A mosogatószer betöltése
1. Nyissa fel a fedelet.
2. Töltse fel mosogatószerrel a (1)
mosogatószer-tartályt. Az
adagolási mennyiséget a jelölé‐
sek mutatják:
20 = körülbelül 20 g mosogató‐
szer
30 = körülbelül 30 g mosogató‐
szer.
3. Minden olyan programhoz, ami
előmosogatást is tartalmaz, több
mosogatószert kell betölteni
(5/10 g), amit az
előmosogatásra szolgáló mosogatószer-tartályba kell betölteni (2).
Ez a mosogatószer az előmosogatás alatt fejti ki hatását.
26
Multitab funkció
4. Mosogatószer-tabletták haszná‐
latakor helyezze a tablettát az
(1) rekeszbe
5. Csukja be a fedelet és nyomja le,
amíg a helyére nem kattan.
Mosogatószer-tabletták
A különböző gyártóktól származó
mosogatószer-tabletták különböző
sebességgel oldódnak fel. Ezért
egyes mosogatószer-tabletták a rö‐
vid mosogatóprogramok alatt nem
képesek kifejteni teljes tisztítóhatásukat. Ezért kérjük, hogy mosogató‐
szer-tabletták használata esetén hosszú mosogatóprogramokat válas‐
szon, hogy biztosítsa a mosogatószer-maradványok teljes eltávolítá‐
sát.
Multitab funkció
Ez a készülék rendelkezik "Multi-Tab funkcióval", ami lehetővé teszi a
"Multi-Tab" kombinált mosogatótabletták használatát.
Ezek a termékek kombinált tisztító, öblítő és só funkcióval rendelkez‐
nek. Tartalmazhatnak különböző más szereket is attól függően, milyen
fajta tablettákat választott ("3 az 1-ben", "4 az 1-ben", "5 az 1-ben" stb.).
Ellenőrizze, hogy ezek a mosogatószerek alkalmasak-e az Önnél mért
vízkeménységhez. Lásd a gyártó utasításait.
A "Multi-Tab funkciót" a mosogatóprogram indítása előtt válassza ki.
Ez a funkció a kiválasztását követően a következő mosogatóprogra‐
moknál is bekapcsolva marad.
Ennek a funkciónak a kiválasztásával a só- és öblítőszer-beáramlás
automatikusan kikapcsol, és a sóval és öblítőszerrel kapcsolatos kijel‐
zőüzenetek is kikapcsolnak.
A "Multi-Tab funkció" használatával a programok időtartama megvál‐
tozhat. Ebben az esetben a program lefutási ideje a kijelzőn automati‐
kusan frissítésre kerül.
Multitab funkció
27
A program futása közben a "Multi-Tab funkció" NEM választható ki. Ha
a "Multi-Tab funkciót" ki akarja kapcsolni, törölje a beállított programot,
majd kapcsolja ki a "Multi-Tab funkciót".
Ebben az esetben ismét be kell állítania a mosogatóprogramot (és a
kívánt opciókat).
Ha a száradási eredmények nem kielégítőek, a következőket javasol‐
juk:
1. Az öblítőszer-adagolót töltse fel öblítőszerrel.
2. Kapcsolja be az öblítőszer-adagolót.
3. Állítsa az öblítőszer adagolását 2. pozícióba.
Az öblítőszer bekapcsolása/kikapcsolása csak akkor lehetséges, ha a
MULTITAB funkció be van kapcsolva.
Ha úgy dönt, hogy visszatér a normál mosogatószer-rendszer
használatára, a következőket tanácsoljuk:
1. A MULTITAB funkció kikapcsolása
2. Töltse fel újra a só- és öblítőszer-adagolókat.
3. Állítsa a vízkeménység beállítását a legmagasabb szintre, és állít‐
son be egy normál mosogatóprogramot edény betöltése nélkül.
4. Állítsa be a vízkeménységet a körzetében meglévő vízkeménység‐
nek megfelelően.
5. Állítsa be az öblítőszer adagolását.
28
Mosogatóprogramok
Mosogatóprogramok
Víz (liter)
12 - 23
9
16 - 18
1,0 - 1,2
12 - 14
50° NOR‐
MÁL
1,1 - 1,2
15 - 17
18 - 20
Energia (kWh)
1,1 - 1,5
Időtartam (perc)
Szárítás
Befejező öblítés
GAZDASÁ‐ Normál
Edények
szennyez és
GOS 4)
ettségű
evőesz‐
közök
150 - 160
Normál
Edények
szennyez és
ettségű
evőesz‐
közök
90 - 100
65° NOR‐
MÁL
0,9
Edények,
evőesz‐
közök,
lábasok
és faze‐
kak
1,5 -1,7
70° INTEN‐ Erősen
ZÍV
szennye‐
zett
1,4 - 1,6
Edények
és
evőesz‐
közök
90 - 115
Enyhén
szennye‐
zett
30
30 PER‐
CES 3)
140 - 150
Edények,
evőesz‐
közök,
lábasok
és faze‐
kak
Fogyasztási ér‐
tékek 1)
95 - 105
Vegye‐
sen mér‐
sékelten
és erő‐
sen
szennye‐
zett
1/2x
AUTOMA‐
TIKUS 2)
Közbenső öblítés
Program leírása
Főmosogatás
Szennye‐ Eszközök
zettség
típusa
mértéke
Előmosogatás
Program
Normál
Edények
szennyez és
ettségű
evőesz‐
közök
4
Víz (liter)
14 - 15
0,1
Energia (kWh)
0,8 -0,9
Bármely
Időtartam (perc)
60 - 70
ELŐMO‐
SOGATÁS
Részle‐
ges töltet
(később
ki lesz
egészítve
a nap so‐
rán)5)
Fogyasztási ér‐
tékek 1)
Szárítás
Normál
Kényes
szennyez cserépettségű
és üvege‐
dények
Befejező öblítés
45° ÜVEG
Közbenső öblítés
Szennye‐ Eszközök
zettség
típusa
mértéke
Főmosogatás
Program
Előmosogatás
Program leírása
29
12
Mosogatóprogram kiválasztása és elindítása
1) A fogyasztási értékek útmutatásként szolgálnak, és a víznyomástól és vízhőmérséklettől, a
hálózati feszültségingadozásoktól, valamint az edények mennyiségétől.
2) Az Auto mosogatóprogram során az edényeken lévő szennyeződés mennyiségének
meghatározása az alapján történik, hogy mennyire zavaros a víz. A program időtartama, a vízés energiafogyasztás változhat; ez függ attól, hogy a készülék teljesen meg van-e töltve vagy
csak részben, és hogy az edények enyhén vagy erősen szennyezettek-e. A víz hőmérséklete
automatikusan 45° C és 70° C között kerül beállításra.
3) Ideális részlegesen megtöltött mosogatógép esetén. Ez egy tökéletes napi program, amely úgy
készült, hogy megfeleljen egy 4 személyes család igényeinek, amely csak a reggeli és a vacsora
edényeit és evőeszközeit kívánja betölteni.
4) Tesztprogram a bevizsgáló intézetek számára.
5) Ehhez a programhoz nincs szükség mosogatószerre
Mosogatóprogram kiválasztása és elindítása
1. Ellenőrizze, hogy a kosarak megfelelően vannak-e bepakolva, és
hogy a mosogatókarok szabadon tudnak-e forogni.
2. Ellenőrizze, hogy a nyitva van-e a vízcsap.
3. Nyomja meg a BE/KI gombot.
4. Válassza ki a mosogatóprogramot. (Lásd a "Mosogatóprogramok
táblázata").
5. Ha szükséges, helyezze át a mosogatóprogram kezdési idejét.
30
Mosogatóprogram kiválasztása és elindítása
6. Szükség esetén állítsa be az opciókat.
7. Nyomja meg az OK / START gombot, és zárja be az ajtót, a kivá‐
lasztott mosogatóprogram automatikusan elindul.
Ha késleltetett indítást állított be, a visszaszámlálás automatikusan
elindul. Ha a késleltetett indítási idő letelt, a program automatikusan
elindul.
Az ajtó kinyitása megszakítja a visszaszámlálást. Zárja be az ajtót;
a visszaszámlálás attól a ponttól fog folytatódni, ahol megszakadt.
VIGYÁZAT
Folyamatban lévő mosogatóprogramot KIZÁRÓLAG feltétlenül szük‐
séges esetben szakítson meg vagy töröljön.
Figyelem! Az ajtó kinyitásakor forró gőz szökhet ki. Óvatosan nyissa ki
az ajtót.
Folyamatban lévő késleltetett indítás vagy
mosogatóprogram törlése
1.
2.
3.
4.
Nyomja meg a TÖRLÉS gombot.
A TÖRLÉS? üzenet jelenik meg.
A megerősítéshez nyomja meg az OK/START gombot.
A készülék visszatér beállítási üzemmódba, és az PROGRAMVÁ‐
LASZTÁS üzenet jelenik meg a kijelzőn.
• Ha a késleltetett indítást törölte, a beállított mosogatóprogram is
törlésre került.
• Ha egy új mosogatóprogramot állít be, ellenőrizze, hogy van-e mo‐
sogatószer a mosogatószer-adagolóban.
Folyamatban lévő mosogatóprogram megszakítása
• Nyissa ki a mosogatógép ajtaját; a program ekkor leáll. A ZÁRJA BE
AZ AJTÓT üzenet jelenik meg. .
• Csukja be a mosogatógép ajtaját; a program attól a ponttól fog
folytatódni, ahol megszakadt.
A mosogatógép kipakolása
31
A mosogatóprogram vége
• A mosogatógép automatikusan leáll, és egy hangjelzés tudatja a mo‐
sogatóprogram végét.
• Az PROGRAM VÉGE és az KAPCSOLJA KI üzenet felváltva meg‐
jelenik a kijelzőn.
1. Nyomja meg a ON/OFF gombot.
2. Nyissa ki a mosogatógép ajtaját.
Hagyja az ajtót résnyire nyitva, és várjon néhány percet, mielőtt
kipakolja az edényeket; így kicsit lehűlnek, és a száradás is jobb
minőségű lesz
A mosogatógép kipakolása
• A forró edények érzékenyek az ütődésre.
Éppen ezért meg kell várni, hogy az edények lehűljenek, mielőtt
kipakolná a készülékből.
• Először az alsó kosarat, majd a felső kosarat ürítse ki; így a felső
kosárban lévő víz nem fog rácsöpögni az alsó kosárban lévőkre.
• A mosogatógép ajtajának oldalain víz jelenhet meg, mivel a rozsda‐
mentes acél jobban lehűlhet, mint az edények.
FIGYELEM
A mosogatóprogram befejeztével javasolt a mosogatógépet
leválasztani a hálózatról és a vízcsapot elzárni.
Ápolás és tisztítás
A szűrők tisztítása
A szűrőket időnként meg kell tisztítani. A piszkos szűrők ronthatják a
mosogatás eredményességét.
VIGYÁZAT
A szűrők tisztítása előtt a készüléket ki kell kapcsolni.
1. Nyissa ki az ajtót, vegye ki az alsó kosarat.
32
Ápolás és tisztítás
2. A mosogatógép szűrőrendszere
egy durvaszűrőből (A), egy mik‐
roszűrőből (B) és egy lapos szű‐
rőből áll. A mikroszűrőn lévő
nyél segítségével akassza ki a
szűrőrendszert, és vegye ki a
szűrőrendszert.
3. Forgassa el a nyelet az
óramutató járásával ellentétes
irányba 1/4 fordulattal, és vegye
ki a szűrőrendszert.
4. Fogja meg a durvaszűrőt (A) a
kerek fogantyújánál fogva, és
vegye ki a mikroszűrőből (B).
5. Az összes szűrőt alaposan
mossa át folyó víz alatt.
6. Vegye ki a lapos szűrőt a moso‐
gatógép alsó részéből, és mind‐
két oldalát tisztítsa meg alap‐
osan.
7. Tegye vissza a lapos szűrőt a
mosogatógép alsó részébe, és
győződjön meg róla, hogy pon‐
tosan illeszkedik.
8. A durvaszűrőt (A) tegye bele a
mikroszűrőbe (B), és nyomja ös‐
sze őket.
9. A szűrőrendszert tegye vissza a helyére, és a nyélnek az óramuta‐
tók járásával megegyező irányba ütközésig történő elforgatásával
rögzítse. Közben ügyeljen arra, hogy a lapos szűrő ne lógjon ki a
mosogatógép alsó része fölé.
Ápolás és tisztítás
33
VIGYÁZAT
SOHA ne használja a mosogatógépet a szűrők nélkül. A szűrők nem
megfelelő visszahelyezése és rögzítése lerontja a mosogatás hatásfo‐
kát, és a készülék sérülését eredményezheti.
A mosogatókarok tisztítása
SOHA ne próbálja meg eltávolítani a mosogatókarokat.
Ha a mosogatókarok furatai eltömődnének, a szennyeződést fogpisz‐
kálóval távolítsa el.
Külső tisztítás
A mosogatógép és a kezelőpanel külső felületét nedves puha ruhával
törölje át. Szükség esetén csak semleges mosogatószereket használ‐
jon. Soha ne használjon súrolószert, súrolószivacsot vagy oldószert
(acetont, triklóretilént stb.).
Belső tisztítás
Az ajtó tömítéseit, a mosogatószer- és az öblítőszer-adagolót nedves
ruhával rendszeresen meg kell tisztítani.
Azt javasoljuk, hogy 3 havonta futtasson le egy erősen szennyezett
edényekhez alkalmas mosogatóprogramot mosogatószer betöltésével,
de edények nélkül.
A készülék üzemen kívül helyezése
Ha hosszabb ideig nem használja a mosogatógépet:
1. Húzza ki az elektromos csatlakozódugót a konnektorból, és zárja el
a vízcsapot.
2. Résnyire hagyja nyitva a készülék ajtaját, hogy megelőzze a kelle‐
metlen szagok képződését.
3. Tisztítsa ki a készülék belsejét.
34
Mit tegyek, ha...
Fagyveszély
A készüléket ne tárolja olyan helyen, ahol a hőmérséklet 0°C alá csök‐
kenhet. Ha ez elkerülhetetlen, ürítse ki a készüléket, csukja be a
készülék ajtaját, csatlakoztassa le a befolyócsövet és ürítse ki.
A készülék mozgatása
Ha a mosogatógépet mozgatni kell (költözés stb.):
1. Húzza ki a csatlakozódugót a konnektorból.
2. Zárja el a vízcsapot.
3. Szerelje le a befolyó- és a kifolyócsövet.
4. A csövekkel együtt húzza ki a készüléket a helyéről.
A készüléket a szállítás alatt nem szabad túlságosan megdönteni.
Mit tegyek, ha...
A mosogatógép nem indul el, vagy működés közben leáll.
Bizonyos problémák csupán a karbantartás vagy ápolás elmaradásá‐
ból erednek, és az alábbi táblázatban ismertetett útmutatások segítsé‐
gével a szerviz kihívása nélkül is megoldhatók.
Kapcsolja ki a mosogatógépet, és végezze el az alább javasolt
hibaelhárítási lépéseket.
Mit tegyek, ha...
35
Kijelzőüzenet és meghibásodás
Lehetséges ok és megoldás
• szaggatott hangjelzés
• VÍZCSAP NYITÁSA üzenet a kijelzőn
• A vízcsap eltömődött vagy elvízköve‐
sedett.
A mosogatógép nem tölt be vizet
Tisztítsa ki a vízcsapot.
• A vízcsap el van zárva.
Nyissa ki a vízcsapot.
• A bemenő vízszelep menetes tömlőil‐
lesztésénél lévő szűrő (ha van) eltömő‐
dött.
Tisztítsa meg a menetes tömlőben lévő
szűrőt.
• A befolyócső elfektetése nem
megfelelő, össze van nyomódva, vagy
meg van törve.
Ellenőrizze a befolyócső csatlakozá‐
sát.
• szaggatott hangjelzés
• SZIVATTYÚ DUGULÁS üzenet a ki‐
jelzőn
A mosogatógép nem üríti ki a vizet
• A szifon eltömődött.
Tisztítsa ki a szifont.
• A kifolyócső elfektetése nem
megfelelő, össze van nyomódva, vagy
meg van törve.
Ellenőrizze a kifolyócső csatlakozását.
• szaggatott hangjelzés
• Zárja el a vízcsapot, és forduljon a helyi
szervizközponthoz.
•
a kijelzőn a következő jelenik meg:
Az elárasztásvédelem aktiválódott
• szaggatott hangjelzés
• Óvatosan nyissa ki az ajtót.
• AKAD A SZÓRÓKAR üzenet a kijelzőn • Rendezze el az edényeket és az
evőeszközöket a kosarakban úgy,
hogy a felső szórókarok szabadon fo‐
roghassanak.
• Zárja be az ajtót.
36
Mit tegyek, ha...
Kijelzőüzenet és meghibásodás
A program nem indul el.
Lehetséges ok és megoldás
• A mosogatógép ajtaja nincs
megfelelően csukva. Zárja be az ajtót.
• A csatlakozódugó nincs bedugva.
Dugja be a csatlakozódugót.
• A biztosíték kiégett az otthoni biztosí‐
téktáblán.
Cserélje ki a biztosítékot.
• Késleltetett indítás van beállítva.
Ha az edényeket azonnal el kell
mosogatni, törölje a késleltetett indí‐
tást.
Miután ezeket az ellenőrzéseket végrehajtotta, kapcsolja be a készü‐
léket: a program attól a ponttól fog folytatódni, ahol megszakadt.
Ha a működési zavar vagy a hibakód ismét jelentkezik, forduljon a
szervizhez.
Egyéb, a fenti táblázatban nem szereplő hibakódok esetén, kérjük, for‐
duljon a helyi szervizhez, megadva a mosogatógép modelljét (Mod.),
termékszámát (PNC) és sorozatszámát (S.N.).
Ezek az információk a mosogatógép ajtajának oldalán lévő adattáblán
találhatók.
Annak érdekében, hogy ezek a számok mindig kéznél legyenek, azt
javasoljuk, hogy írja fel őket:
Mod. : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PNC: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
S.N. : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Műszaki adatok
37
A mosogatás eredménye nem kielégítő
Az edények nem tiszták
• Nem megfelelő mosogatóprogramot
választott ki.
• Az edényeket úgy rendezte el, hogy a
víz nem képes elérni minden felületet.
A kosarat nem szabad túlpakolni.
• A mosogatókarok nem forognak
szabadon az edények helytelen
elrendezése miatt.
• A mosogatógép alsó részében lévő
szűrők piszkosak, vagy nincsenek a
helyükön.
• Túl kevés mosogatószert töltött be,
vagy egyáltalán nem töltött be moso‐
gatószert.
• Ha az edényeken vízkőlerakódások
láthatók; a sótartály üres, vagy a vízlá‐
gyítót nem a megfelelő szintre állította
be.
• A kifolyócső csatlakoztatása nem
megfelelő.
• A sótartály kupakja nincs megfelelően
visszazárva.
Az edények nedvesek és homályosak
• Nem használt öblítőszert.
• Az öblítőszer-adagoló üres.
A poharakon és az edényeken csíkok, tej‐ • Csökkentse az adagolt öblítőszer men‐
fehér foltok vagy kékes bevonat látható
nyiségét.
Vízcseppek száradtak rá a poharakra és
az edényekre
• Növelje az adagolt öblítőszer mennyi‐
ségét.
• Lehet, hogy a mosogatószer az oka.
Forduljon a mosogatószer gyártójának
ügyfélszolgálatához.
Ha a probléma ezen ellenőrzések után is fennáll, forduljon a lakhelye
szerinti szervizközponthoz.
Műszaki adatok
Gyártó védjegye
AEG Electrolux
38
Műszaki adatok
Forgalmazó
Electrolux Lehel Kft. Háztartási
Készülékek,
1142 Budapest, Erzsébet kir.-né út 87.
Típusazonosító
FAVORIT 98010 I
Energiahatékonysági osztály (skála A-tól A
G-ig, ahol A - hatékonyabb: G - kevésbé
hatékony)
A szabvány ciklus gyártó általi
megnevezése, amelyre a címkén és az
adatlapon található információ vonatko‐
zik
GAZDASÁGOS
Energiafelhasználás a szabvány ciklust
alapul véve (a tényleges energiafelhasz‐
nálás függ a készülék használatának a
módjától) (kWh)
1,05
Tisztítási hatékonyság (skála A-tól G-ig,
ahol A - magasabb: G - alacsonyabb)
A
Szárítási hatékonyság (skála A-tól G-ig,
ahol A - magasabb: G - alacsonyabb)
A
A mosogatógép befogadó képessége
szabványos teríték esetén
12 személyes
Vízfelhasználás a szabvány ciklus alap‐
ján (liter)
12
Szabvány ciklus programideje (perc)
160
Átlagos becsült évi energia- és vízfel‐
használás 220 ciklusra kifejezve (kWh /
liter)
231/2640
Szabvány ciklus alatti zajszint Db(A)
41
Méretek Szélesség (cm)
59,6
Magasság munkafelülettel (cm)
81,8-89,8
Max. mélység (cm)
57,5
Összteljesítmény (W)
2200
Hálózati víznyomás
0,5
Minimum (bar) - Maximum (bar)
8
Tanácsok a bevizsgáló intézetek számára
39
Tanácsok a bevizsgáló intézetek számára
A bevizsgálást az EN 60704 szabvány szerint telepakolt készülékkel és
a tesztprogram segítségével kell elvégezni (lásd: "Mosogatóprogra‐
mok").
Az EN 50242 szabvány szerinti bevizsgálást feltöltött sótartállyal és
öblítőszer-adagolóval, valamint a tesztprogram segítségével kell
elvégezni (lásd "Mosogatóprogramok").
Teljes töltet: 12 személyes teríték
Szükséges mosogatószer-mennyiség:
5 g + 25 g (B típus)
Öblítőszer-adagoló beállítása:
4-es pozíció (III. típus)
40
Tanácsok a bevizsgáló intézetek számára
Elrendezési példák:
Felső kosár 1)
Alsó kosár evőeszközkosárral2)
Evőeszközkosár
1) Ha a csészetartó a helyén van a bal oldalon, vagy az evőeszköztartó tálca a helyén van, távolítsa
el ezeket.
2) Szükség esetén eltávolíthatja a bal oldalon lévő a csészetartókat és/vagy a söröspohártartót.
Üzembe helyezés
41
Szerelési útmutató
Üzembe helyezés
VIGYÁZAT
A készülék elektromos és/vagy vízvezetékre való csatlakoztatásához
szükséges munkákat kizárólag megfelelő képesítéssel rendelkező
villanyszerelő és/vagy vízvezeték-szerelő végezheti el.
A készülék felállítása előtt távolítson el minden csomagolóanyagot.
A mosogatógépet lehetőség szerint vízvezeték-csatlakozó csap és le‐
folyó közelében helyezze el.
A mosogatógépet úgy tervezték, hogy az konyhapult vagy a munkafel‐
ület alá beépíthető.
Figyelem! Gondosan kövesse a mosogatógép beépítésére és a bútor‐
lap felszerelésére szolgáló mellékelt sablonon található utasításokat.
Nincs szükség további nyílásokra a mosogatógép szellőzése érdeké‐
ben, csupán annyi nyílás szükséges, amelyen a befolyócső és a kifo‐
lyócső, valamint a hálózati tápkábel áthalad.
A készülék állítható lábakkal van felszerelve, ami lehetővé teszi a ma‐
gasság beállítását.
Minden olyan műveletnél, aminek során hozzá lehet férni a belső al‐
katrészekhez, a mosogatógépet le kell választani a hálózatról.
A készülék betolásakor ellenőrizze, hogy a befolyócső, a kifolyócső és
a hálózati tápkábel ne legyen megtörve vagy összenyomva.
Rögzítés a szomszédos egységekhez
A mosogatógépet rögzíteni kell a feldőlés ellen.
Ezért ügyeljen arra, hogy a pult, amely alá a készüléket beszerelik,
megfelelően hozzá legyen kapcsolva egy rögzített szerkezethez
(szomszédos konyhaszekrényelem, fal).
42
Vízszintbe állítás
A megfelelő vízszintbe állítás alapvető feltétele az ajtó megfelelő záró‐
dásának és tömítésének. Ha a készülék pontosan vízszintbe van
állítva, az ajtó nem ütközik a készülék egyik oldalához sem. Ha az ajtó
nem záródik megfelelően, az állítható lábak ki- illetve becsavarásával
állítsa vízszintbe a készüléket.
Vízcsatlakoztatások
A hidegvízvezetékhez való csatlakoztatást javasoljuk. Ha a csatlakozás
a melegvízvezetékhez történik, a maximálisan megengedhető hőmér‐
séklet 60°C. Meleg vízzel való feltöltés esetén a mosogatás erősen
szennyezett edények esetén nem mindig hatékony, mivel a mosoga‐
tóprogramok ekkor sokkal rövidebbek lesznek.
Ha a vízcsatlakoztatást saját maga végzi el, a készülék befolyócsövére
szerelt feszítőanya egy 3/4"-os gázcsőmenetes kifolyócsőhöz vagy egy
olyan gyorskapcsolású csőkötéshez csatlakoztatható, mint például a
Press-block.
A víznyomásnak a "Műszaki adatok" című részben ismertetett határo‐
kon belül kell lennie. A helyi víznyomásra vonatkozóan a helyi vízmű‐
vektől kérhet tájékoztatást.
A befolyócső nem törhet meg és nem nyomódhat vagy tekeredhet ös‐
sze a csatlakoztatás közben.
A mosogatógép befolyó- és kifolyócsöve a beszerelési igényektől
függően az ellenanya segítségével balra vagy jobbra is elforgatható.
Az ellenanyát megfelelően kell rögzíteni a vízszivárgás megelőzése
érdekében.
(Figyelem! NEM minden mosogatógép-modell van felszerelve ellen‐
anyával ellátott befolyó- és kifolyócsővel. Ebben az esetben ez a lehe‐
tőség nem áll rendelkezésre). Ha a készüléket új vízvezetékre vagy
olyan vízvezetékre csatlakoztatja, ami hosszabb ideig használaton kí‐
vül volt, a befolyócső csatlakoztatása előtt néhány percig folyassa ki a
vizet.
NE használjon a csatlakoztatáshoz olyan csöveket, amelyeket koráb‐
ban egy régi készülékhez használtak.
43
Ez a készülék olyan biztonsági rendszerrel rendelkezik, ami
megakadályozza, hogy a készülékben használt víz visszafolyhasson
az ivóvíz-rendszerbe. A készülék megfelel a vonatkozó vízvezetékszerelési előírásoknak.
Befolyócső biztonsági szeleppel
A duplafalú befolyócső csatlakoztatása után a biztonsági szelep is
csatlakozik a vízcsaphoz. Ennek megfelelően a befolyócső csak akkor
van nyomás alatt, amikor víz áramlik rajta keresztül. Ha a befolyócső
működés közben szivárogni kezd, a biztonsági szelep elzárja a víz be‐
folyását.
Legyen óvatos a befolyócső felszerelésekor:
• A biztonsági szelep elektromos vezetéke a duplafalú befolyócsőben
van. A befolyócsövet vagy a biztonsági szelepet ne merítse víz alá.
• Ha a befolyócső vagy a biztonsági szelep megsérült, azonnal húzza
ki a csatlakozódugót a konnektorból.
• A biztonsági szelepet is tartalmazó befolyócső cseréjét csak szak‐
ember vagy a jótállási jegyen megjelölt szerviz végezheti el.
VIGYÁZAT
Vigyázat! Veszélyes feszültség.
A kifolyócső csatlakoztatása
A kifolyócső vége a következőképpen csatlakoztatható:
1. A mosogatótálca szifoncsatlakozójához, a munkafelület alsó felüle‐
téhez rögzítve. Ez megakadályozza, hogy a szennyvíz a mosoga‐
tótálcából befolyjon a készülékbe.
44
2. Egy szellőzőlyukkal ellátott, legalább 4 cm belső átmérőjű állócsőre.
A kifolyócső csatlakozójának maximá‐
lisan 60 cm magasan kell lennie a mo‐
sogatógép aljától.
A kifolyócső a mosogatógép jobb vagy
bal oldala felé is nézhet.
Ellenőrizze, hogy a kifolyócső ne le‐
gyen megtörve vagy összenyomva, mi‐
vel ez megakadályozhatja vagy
lelassíthatja a víz leeresztését a készü‐
lékből.
A mosogatótálca dugóját nem szabad
bedugni, miközben a készülék leereszti
a vizet, mivel ezáltal a víz visszakerülhet a készülékbe.
A kifolyócső teljes hossza, beleértve bármilyen esetleges hosszabbí‐
tást, nem lehet 4 méternél hosszabb. A hosszabbító cső belső átmérője
nem lehet kisebb a készülékhez adott cső átmérőjénél.
Hasonlóképpen a lefolyócsőre való csatlakoztatáshoz használt szerel‐
vények belső átmérője sem lehet kisebb a készülékhez adott cső
átmérőjénél.
Amikor a kifolyócsövet egy mosogató alatti szifonhoz csatlakoztatja, az
egész műanyag membránt (A) el kell távolítani. A membrán teljes
mértékű eltávolításának elmulasztása azt eredményezi, hogy a hos‐
szabb-rövidebb időszak alatt felhalmozódó ételdarabkák eltömítik a
mosogatógép kifolyócsövének szifonját.
Készülékeink olyan biztonsági szerkezettel van‐
nak ellátva, ami megakadályozza a szennyezett
víz visszafolyását a készülékbe. Ha a mosogató
szifonjában visszacsapószelep van beépítve,
az akadályozhatja a mosogatógép megfelelő
leürítését. Ezért azt javasoljuk, hogy távolítsa el
ezt a visszacsapó szelepet.
A vízszivárgás elkerülése érdekében az üzembe helyezés után győ‐
ződjön meg arról, hogy a vízcsatlakoztatások szorosan meg vannak
húzva.
Elektromos csatlakoztatás
45
Elektromos csatlakoztatás
VIGYÁZAT
A biztonsági szabványok előírják a készülék földelését.
A készülék első alkalommal történő használata előtt ellenőrizze, hogy
az adattáblán feltüntetett feszültségértékek és áramtípus megegyezik
a készülék üzembe helyezési helyén lévő hálózatéval.
A biztosítékok adatait szintén az adattábla tartalmazza.
A csatlakozódugót mindig megfelelően felszerelt érintésbiztos
konnektorba csatlakoztassa. Elosztókat és hosszabbítókat tilos
használni.
Ez a túlmelegedés miatt tűzveszélyes lehet.
Szükség esetén cserélje ki az otthoni hálózati csatlakozóaljzatot. Ha a
hálózati tápkábelt ki kell cserélni, forduljon a helyi szervizközponthoz.
A csatlakozódugónak a készülék beépítése után is hozzáférhetőnek
kell lennie.
Soha ne húzza ki a csatlakozódugót a kábelnél fogva. Mindig a dugaszt
húzza.
A gyártó semmilyen felelősséget nem vállal a fenti biztonsági óvintéz‐
kedések betartásának elmulasztásáért.
Környezetvédelmi tudnivalók
A terméken vagy a csomagoláson található
szimbólum azt jelzi,
hogy a termék nem kezelhető háztartási hulladékként. Ehelyett a
terméket el kell szállítani az elektromos és elektronikai készülékek
újrahasznosítására szakosodott megfelelő begyűjtő helyre. Azzal, hogy
gondoskodik ezen termék helyes hulladékba helyezéséről, segít
megelőzni azokat, a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt
potenciális kedvezőtlen következményeket, amelyeket ellenkező
esetben a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhatna. Ha
részletesebb tájékoztatásra van szüksége a termék újrahasznosítására
vonatkozóan, kérjük, lépjen kapcsolatba a helyi önkormányzattal, a
háztartási hulladékok kezelését végző szolgálattal vagy azzal a bolttal,
ahol a terméket vásárolta.
46
Csomagolóanyag
A csomagolóanyagok környezetbarátak és újrahasznosíthatóak. A
műanyag alkatrészeken jelölések szerepelnek, pl. >PE<, >PS< stb. A
csomagolóanyagokat kérjük a közösségi szelektív hulladékgyűjtés
megfelelő tartályába bedobni.
VIGYÁZAT
Amikor nem használja tovább a készüléket:
• Húzza ki a csatlakozódugót az aljzatból.
• Vágja el a hálózati tápkábelt, és helyezze a hulladékba.
• Helyezze hulladékba az ajtózárat. Ez megakadályozza, hogy a
gyermekek bezárják magukat a készülékbe, veszélyeztetve saját
életüket.
47
www.electrolux.com
117971990-00-29102007
www.aeg-electrolux.hu
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising