AEG | S3073KG | User manual | Aeg S3073KG Korisnički priručnik

Aeg S3073KG Korisnički priručnik
ÖKO-SANTO 3073 – 4 KG
Kombinirani elektronski hladnjak-zamrzivač
UPUTE ZA UPORABU
Poštovani kupče!
Molimo vas da pažljivo pročitate ovo uputstvo za uporabu.
Ono sadrži važne informacije o sigurnoj uporabi, postavljanju i održavanju uređaja.
Spremite ovo uputstvo na sigurno mjesto i predajte ga eventualnom slijedećem korisniku
hladnjaka.
Ovo uputstvo za uporabu odnosi se na nekoliko tehnički istovjetnih, ali po opremi različitih
aparata. Pažljivo pročitajte napomene koje se odnose na vaš model.
Electrolux grupa je najveći svjetski proizvođač električnih/plinskih aparata za
kuhinje, čišćenje i vanjsku uporabu. Više od 55 milijuna proizvoda Electrolux
grupe (kao što su hladnjaci, štednjaci, perilice rublja, usisivači, motorne pile i
kosilice) prodano je svake godine u vrijednosti od oko 14 milijardi USD u više od
150 zemalja diljem svijeta.
2
SIGURNOSNE NAPOMENE
Naši kombinirani hladnjaci-zamrzivači proizvedeni su u skladu s propisima primjenjivim na
ovakvu vrstu aparata.
Kao proizvođači osjećamo se pozvani da vas upoznamo sa slijedećim napomenama za
sigurnu uporabu.
Namjena ovog uređaja
•
•
•
Ovaj uređaj je predviđen za kućnu uporabu. Prikladan je za hlađenje, zamrzavanje i
pravljenje kockica leda.
Iz sigurnosnih razloga nije dopušteno izvođenje preinaka na hladnjaku-zamrzivaču.
Ukoliko hladnjak-zamrzivač koristite za neku drugu namjenu ili ga ne koristite sukladno
uputstvima, proizvođač ne može priznati jamstvo za eventualna oštećenja i kvarove.
Prije prvog uključenja
•
Provjerite da na hladnjaku-zamrzivaču nema transportnih oštećenja. Ni pod kojim
uvjetima nemojte uključivati oštećen uređaj! U slučaju oštećenja nazovite prodavača.
Rashladno sredstvo
•
•
•
Ovaj hladnjak-zamrzivač u rashladnom krugu koristi kao rashladno sredstvo isobutan
(R 600 a), prirodni plin koji zadovoljava visoke standarde o zaštiti okoliša.
Tijekom transporta i postavljanja pazite da se ne ošteti niti jedan dio rashladnog kruga.
Ako dođe do oštećenja rashladnog kruga:
- izbjegavajte u blizini otvoren plamen i izvore iskrenja;
- u potpunosti prozračujte prostoriju u kojoj je smješten uređaj.
Sigurnost djece
•
•
•
Dijelovi ambalaže (primjerice: folije, stiropori) mogu biti opasni za djecu. Držite ih van
njihovog domašaja jer postoji opasnost od gušenja!
Kada uklanjate dotrajao uređaj izvucite utikač, prerežite električni dovod na način da
uklonite utikač i cijeli kabel i onesposobite bravu (ako postoji). Tako se djeca u igri neće
moći zatvoriti u uređaju i doći u životnu opasnost.
Djeca vrlo često ne prepoznaju opasnosti koje postoje u blizini električnih uređaja.
Osigurajte stalni nadzor i ne dopustite djeci da se igraju s uređajem.
3
Svakodnevna uporaba
•
•
•
•
•
•
•
Spremnici sa zapaljvim plinovima mogu dovesti do oštećenja u kontaktu s hladnim.
Opasnost od eksplozije! U hladnjaku-zamrzivaču nemojte pohranjivati zapaljive
supstance, kao što su aerosolne limenke, punjači za upaljače itd.
Boce i limenke ne smiju se pohranjivati u zamrzivač. Kad se njihov sadržaj zamrzne
mogu se zapaliti – ili eksplodirati ako u njihovom sadržaju ima karbonske kiseline!
U zamrzivač nikada nemojte pohranjivati sodu, sokove, pivo, vino, šampanjac itd.
Izuzetak: pića sa velikim udjelom alkohola u sadržaju.
Sladoled ili led nemojte jesti odmah nakon vađenja iz odjeljka za zamrzavanje. Jako
hladan led može smrznuti jezik ili usne ili uzrokovati oboljenje.
Nikada nemojte dodirivati smrznutu hranu mokrim rukama. Ruke se mogu smrznuti na
hrani.
U hladnjak-zamrzivač nemojte stavljati električne aparate (miksere, aparate za pravljenje
leda i sl.).
Prije čišćenja i održavanja uvijek isključite uređaj iz mrežnog napajanja (nemojte povlačiti
za kabel). U slučaju da je utičnica teško dostupna, isključite uređaj prekidanjem strujnog
kruga.
Smještanjem smrznute hrane na vrh aparata, u dodiru sa hladnim, može doći do
akumulacije kondenzata u unutrašnjosti police za pohranjivanje. U tom djelu su
smještene elektronske komponente. Ako kondenzat počne kapati po tim komponentama,
može doći do kratkog spoja u uređaju. Zbog tih razloga nemojte smještati smrznutu
hranu na vrh uređaja.
U slučaju problema pri radu
•
•
U slučaju problema pri radu prvo pročitajte poglavlje “Što učiniti ako …”. Ako upute u tom
poglavlju nisu dovoljne, nemojte poduzimati na svoju ruku nikakve daljnje korake.
Popravke ovog hladnjak-zamrzivača povjerite ovlaštenom servisu i koristite isključivo
originalne rezervne dijelove.Ni pod kojim uvjetima ne pokušavajte sami popravljati uređaj.
Popravci obavljeni od strane nestručnih osoba mogu uzrokovati ozljede ili ozbiljne
probleme u radu uređaja.
4
ODLAGANJE
Odbacivanje materijala za pakiranje
Na pravilan način odložite materijal za pakiranje.
Svi korišteni materijali za pakiranje su ekološki i mogu se reciklirati.
•
Plastični dijelovi su označeni s međunarodnom važećom kraticom:
- >PE<
za polietilen (vanjski omot, unutarnje vrećice)
- >PS<
pjenasti polistiren (materijal za popunu, uvijek bez CFC spojeva)
•
Kartonski dijelovi izrađeni su od prerađenog papira i trabaju biti odloženi u za to
namjenjeno odlagalište.
Odlaganje dotrajalog uređaja
Iz ekoloških razloga, hladnjaci moraju biti pravilno odloženi. To vrijedi za vaš dotrajao uređaj.
Upozorenje!
Kada uklanjate dotrajao uređaj izvucite utikač, prerežite električni dovod na način da uklonite
utikač i cijeli kabel i onesposobite bravu (ako postoji).
Tako se djeca u igri neće moći zatvoriti u uređaju i doći u životnu opasnost.
Odlaganje:
•
•
•
Uređaj ne smije biti odbačen sa ostalim kućanskim otpadom.
Rashladni krug, posebno mjenjač topline na stražnjoj strani uređaja, ne smije biti oštećen.
Informacije o odlagalištima možete dobiti od lokalnih vlasti.
5
TRANSPORT UREĐAJA
Za transport uređaja potrebne su dvije osobe. Kako bi olakšali prenošenje, na podnožju
prednje strane uređaja i na gornjem dijelu sa stražnje strane smještena su dva dostupna
rukohvata.
Samo za uređaje sa pokrovom podnožja: povucite pokrov kako bi ga uklonili.
Prenosite uređaj držeći ga za dostupne rukohvate na način kako je to prikazano na slici.
Kako bi pogurnuli uređaj u njegov krajnji položaj, pažljivo pritisnite na gornji dio gornjih vrata i
nagnite lagano uređaj unazad. Težina se prebaci na stražnji dio i uređaj se može lagano
gurnuti.
6
UKLANJANJE TRANSPORTNIH ZAŠTITNIH UMETAKA
Uređaj i unutarnja oprema su učvršćeni radi transporta.
Uklonite traku sa desne i lijeve vanjske strane vrata.
Ostatke od trake uklonite sa benzolom.
Uklonite sve trake i obloge iz unutrašnjosti uređaja.
Uklonite zaštitu sa brtve vrata sa unutrašnje strane vrata.
Uklonite transportnu zaštitu kad su vrata otvorena.
7
POSTAVLJANJE
Mjesto postavljanja
Uređaj treba biti postavljen u dobro prozračenu, suhu prostoriju.
Temperatura okoline utječe na potrošnju energije.
Uređaj ne smije biti izložen izravnim sunčevim zrakama, niti smješten u blizini radijatora,
štednjaka ili drugih izvora topline.
Uređaj treba biti smješten u prostoriju gdje temperatura odgovara klimatskoj klasifikaciji, za
koju je uređaj napravljen.
Klimatska klasifikacija je napisana na pločici sa tehničkim podacima, smještenoj na lijevoj
unutrašnjoj strani uređaja.
Tablica koja slijedi pokazuje koje su pravilne temperature okoline za svaku klimatsku klasu:
Klimatska klasa
SN
N
ST
T
Temperatura okoline
+ 10 do + 32°C
+ 16 do + 32°C
+ 18 do + 38°C
+ 18 do + 43°C
Ako se ne može izbjeći postavljanje blizu izvora topline, moraju se poštivati najmanje
razdaljine:
-
od električnog štednjaka 3 cm;
od uljnih i peći na ugljen 30 cm.
Ako nije moguće poštivati ove razdaljine potrebno je postaviti toplinsku izolaciju između
štednjaka i hladnjaka.
Ako je hladnjak smješten pored drugog hladnjaka ili zamrzivača, potrebno je napraviti razmak
od 5 cm, kako bi se spriječilo stvaranje kondenzata sa vanjske strane uređaja.
Hladnjak-zamrzivač treba zrak
Zrak struji ispod vrata kroz otvore za zrak na podnožju
i ispuhuje se prema gore duž stražnje stijenke.
Kako bi osigurali pravilno kruženje zraka nikada nemojte
pokrivati pokrov podnožja ili otvore za zrak.
Pažnja!
Ako je uređaj postavljen, na primjer, ispod visećeg
kuhinjskog elementa, treba napraviti razmak od
najmanje 10 cm između vrha uređaja i elementa
iznad njega.
8
Poravnanje uređaja
Uređaj treba biti postavljen da stoji čvrsto i stabilno na nožicama. Neravnine na podu
nadoknadite okretanjem dviju podesivih nožica sa prednje strane.
Električno spajanje
Za električno spajanje potrebna je utičnica sa odgovarajućim uzemljenjem.
Električni zaštitni osigurač mora biti barem 10 ampera.
Ako utičnica nakon postavljanja uređaja više nije dostupna, moraju biti poduzete
odgovarajuće mjere za vrijeme električnog spajanja kako bi se omogućilo iskopčavanje
uređaja iz napajanja (npr. osigurač, preklopka za prekid strujnog kruga, itd.).
Prije nego uključite uređaj u mrežno napajanje, provjerite jesu li napon i frekvencija na
natpisnoj pločici odgovarajući kućnom napajanju.
Npr: AC 220 … 240 V 50 Hz
Pločica sa tehničkim podacima nalazi se na lijevoj unutrašnjoj strani uređaja.
9
PROMJENA SMJERA OTVARANJA VRATA
Postoji mogućnost promjene smjera otvaranja vrata sa desna (tvorničko podešenje) na lijevo.
Upozorenje!
Kad želite promijeniti smjer otvaranja vrata, uređaj ne smije biti priključen na napajanje.
Izvucite kabel iz zidne utičnice.
Samo za modele sa pokrovom
podnožja:
Povucite prema gore pokrov podnožja i
maknite ga i premjestite čepove
zaglavnika vrata sa lijeve na desnu stranu.
Pomoću ključa odvijte i izvucite donji
zaglavnik vrata zamrzivača.
Maknite pažljivo vrata zamrzivača i stavite
ih u stranu.
Samo za modele bez pokrova podnožja:
Povucite dio sa lijevog zaglavnika vrata i
pritisnite na desni zaglavnik vrata.
Izvucite klin iz središnje šarke vrata
hladnjaka.
Maknite pažljivo vrata hladnjaka i stavite ih
u stranu.
10
Odvrnite i izvucite van središnju šarku i
premjestite na lijevu stranu.
Premjestite gornji klin na lijevu stranu.
Skinite ručke vrata. Zakrenite vijke
pomoću odvijača za ¼ okreta obrnuto od
smjera kazaljki na satu i maknite ih.
Okrenite ručke na način kako je to
prikazano na slici i premjestite pažljivo na
druga vrata.
Premjestite čepove na lijevu gornju stranu
vrata hladnjaka.
Pažljivo gurnite vrata hladnjaka na gornju
šarku i zatvorite.
11
Gurnite klinove šarki na središnju šarku.
Nemojte zaboraviti brtvu.
Pažljivo gurnite vrata zamrzivača na
gornju šarku i zatvorite. Nemojte zaboraviti
brtvu.
Stavite brtvu između vrata zamrzivača i
donje šarke vrata, i zavrnite vijak.
Samo za modele sa pokrovom
podnožja: vratite pokrov na mjesto.
12
PORAVNAVANJE VRATA
Ako je potrebno vrata se mogu poravnati.
Ako je potrebno poravnati samo jedna
vrata:
Maknite vrata koja je potrebno poravnati
(pogledajte u poglavlje “Promjena smjera
otvaranja vrata”).
Podignite nepravilan zaglavnik na gornjem
i/ili donjem dijelu vrata ako je potrebno
pomoću malog odvijača, okrenite na način
kako je to prikazano na slici i pritisnite
natrag na mjesto.
Na slici je prikazano samo desno
otvaranje vrata. Za lijevo otvaranje vrata
postupite u skladu s lijevim otvaranjem.
Vratite vrata na mjesto.
13
OPIS HLADNJAKA-ZAMRZIVAČA
(različiti modeli)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Upravljačka ploča i kontrole
Odjeljak za putar i sir sa poklopcem
Odjeljci za pohranjivanje na vratima
Odjeljak za boce
Ladice za voće i povrće
Police
Ladica za smrznutu hranu (samo za pohranjivanje)
Prilikom odleđivanja donja ladica služi kao posuda za prikupljanje vode.
8. Ladice za smrznutu hranu (za pohranjivanje i smrzavanje)
9. Polica zamrzivača sa posudicama za led (nije na svim modelima)
10. Pločica sa tehničkim podacima (zavisno od modela smještena je lijevo gore ili dolje)
14
Polica zamrzivača sa
posudicama za led
(nije na svim modelima)
Neki modeli su opremljeni policom
zamrzivača sa posudicama za led koja se
nalazi iznad najgornje ladice.
U slučaju nestanka električne energije,
posudice za led produljuju vrijeme trajanja
očuvanja hrane u zamrzivaču.
Ova polica može biti praktična za
predzamrzavanje npr. pojedinačnih bobica
borovnica i sl..
Prednost: Borovnice nisu gnjecave i ne
gube svoj prirodan oblik.
Nakon toga borovnice možete prepakirati i
pohraniti u neku drugu ladicu u
zamrzivaču.
15
Upravljačka ploča
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Indikator Stand-by hladnjaka (zeleno svjetlo)
Tipka UKLJUČENO/ISKLJUČENO za hladnjak
Indikator Stand-by zamrzivača (zeleno svjetlo)
Tipka UKLJUČENO/ISKLJUČENO za zamrzivač
Regulator temperature hladnjaka
Pokazivač temperature hladnjaka
Pokazivač temperature zamrzivača
Regulator temperature zamrzivača
Indikator Stand-by funkcije BRZO ZAMRZAVANJE (žuto svjetlo)
Tipka za BRZO HLAĐENJE/ZAMRZAVANJE
• BRZO HLAĐENJE – za intenzivno hlađenje u hladnjaku
• BRZO ZAMRZAVANJE – za brzo zamrzavanje u zamrzivaču
11. Indikator upozorenja (crveno svjetlo)
12. Tipka za isključenje UPOZORAVAJUĆEG ALARMA
(vidi poglavlje “Kontrolni i informacijski sistem”)
Regulator temperature
Za podešavanje temperature potrebno je
osloboditi odgovarajući regulator
temperature iz njegovog udubljenja.
•
•
Kratko pritisnite odgovarajući regulator
temperature kako bi ga oslobodili iz
njegovog udubljenja.
Ponovnim pritiskom na odgovarajući
regulator temperature vraćate ga u
njegovo udubljenje.
ACTUAL znači:
Sa regulatorom temperature smještenim u
udubljenje; pokazivač temperature
pokazuje trenutno aktualnu temperaturu u
hladnjaku ili zamrzivaču.
SET znači:
Sa regulatororm temperature oslobođenim
iz njegovog udubljenja; temperatura koja
je u hladnjaku ili zamrzivaču, može se
podesiti povećanjem za po 1°C.
16
Pokazivač temperature
Pokazivač temperature pokazuje nekoliko
vrsta informacija.
•
•
•
•
Pri normalnom radu, na pokazivaču je
prikazana trenutačna aktualna
temperatura (ACTAUL) u hladnjaku ili
zamrzivaču. Regulator temperature
mora biti pritisnut u udubljenje.
Prilikom podešavanja temperature, na
pokazivaču trepti trenutno odabrana
temperatura (SET).
(nije na svim modelima) Tijekom
prekida napajanja trenutačna
temperatura hladnjaka ili zamrzivača
trepti na pokazivaču (ACTAUL).
U slučaju kvara na pokazivaču je
prikazano:
- trenutačna temperatura hladnjaka
ili zamrzivača (ACTAUL) kao i
- poruka greške
Poruka greške je kodirana (npr.
F1, F2 itd.) i pomaže ovlaštenom
servisnom osoblju u otkrivanju
problema u radu uređaja. Ako
temperatura ne može više biti
registrirana, pokazan je samo kod
greške.
Prikazano samo na pokazivaču
temperature hladnjaka
•
Kad je uključena funkcija BRZO
HLAĐENJE (FAST CHILL), na
pokazivaču temperature prikazano je
“IC”. Tako dugo dok je pritisnuta
funkcija BRZO HLAĐENJE na
pokazivaču neće biti prikazana
temperatura hladnjaka.
Prikazano samo na pokazivaču
temperature zamrzivača
•
Ako, na primjer, smrznuta hrana treba
biti djelomično ili potpuno otopljena
tijekom duljeg nestanka napajanja, na
pokazivaču tempertaure je prikazano:
- trenutačna temperatura u
zamrzivaču (ACTAUL) i
- najviša temperatura na koju je
hrana zagrijana
17
PRIJE PRVE UPORABE
•
•
•
Prije prve uporabe potrebno je očistiti
uređaj i svu opremu (vidi poglavlje
“Čišćenje i održavanje”).
Uklonite posudice za led iz police
zamrzivača, ako je to uključeno u
opremu vašeg hladnjaka.
Smjestite posudice za led unutar
pretinca ili ladice samo nakon što je u
zamrzivaču postignuta optimalna
•
temperatura od – 18°C, te pustite da
se smrznu.
Nakon 24 h smjestite posudice za led
sa prednje strane police zamrzivača.
POČETAK RADA
Hladnjak i zamrzivač mogu raditi neovisno
jedan o drugom.
Unutar 5 minuta nakon što je
hladnjak/zamrzivač uključen, elektronika
započne samotestiranje.
Kompresori neće započeti sa radom dok
ne završi samotestiranje.
Uključite kabel u mrežno napajanje.
Početak rada hladnjaka
Početak rada zamrzivača
Pritisnite tipku UKLUČENO/ISKLJUČENO
hladnjaka.
Počne svjetliti zeleni indikator rada
hladnjaka. Pokazivač temperature
hladnjaka prikazuje trenutačnu aktualnu
temperaturu hladnjaka (ACTUAL).
Treptajući crven indikator upozorenja
pokazuje da potrebna temperatura
hladnjaka još nije postignuta.
Nakon što je završilo samotestiranje,
kompresor započne s radom.
Podesite hladnjak na željenu temperaturu
(vidi poglavlje “Podešavanje
temperature”).
Hranu možete pohraniti u hladnjak odmah
nakon što ste ga uključili, jer se
temperatura pohranjivanja u hladnjaku
brzo postiže.
Pritisnite tipku UKLUČENO/ISKLJUČENO
zamrzivača.
Počne svjetliti zeleni indikator rada
zamrzivača.
Pokazivač temperature zamrzivača
prikazuje trenutačnu aktualnu temperaturu
zamrzivača (ACTUAL).
Treptajući crven indikator upozorenja
pokazuje da potrebna temperatura
zamrzivača još nije postignuta.
Nakon što je završilo samotestiranje,
kompresor započne s radom.
Tvorničko podešenje temperature
zamrzivača je - 15°C.
Podesite temperaturu na – 18°C ili
hladnije (vidi poglavlje “Podešavanje
temperature”).
Nemojte započeti sa punjenjem hrane u
zamrzivač sve dok se ne postigne
temperatura – 18°C, ili dok se ne ugasi
crveni indikator upozorenja.
18
PODEŠAVANJE TEMPERATURE
Pomoću regulatora temperature, neovisno
jedna o drugoj, mogu se podesiti
temperature u hladnjaku i zamrzivaču.
Pritisnite željeni regulator temperature,
tako da iskoči iz svog udubljenja.
Na pokazivaču temperature trepti trenutno
podešena temperatura (SET).
Okrenite regulator temperature u lijevo ili u
desno kako bi podesili željenu temperaturu
(SET).
Na pokazivaču temperature trenutno se
prikaže novo odabrano podešenje:
Hladnjak
Početni položaj
toplije
hladnije
Temperatura pohranjivanja od + 5°C u hladnjaku općenito je dovoljno hladna.
Zamrzivač
Početni položaj
(- 18°C)
toplije
( do – 15°C)
hladnije
(do - 24°C)
Sa stajališta stručnjaka za hranu,
temperatura od - 18°C je dovoljno hladna
za pohranjivanje u zamrzivaču.
Pažnja!
Redovito provjeravajte crven indikator
upozorenja i pokazivač temperature kako
bi se uvjerili da je podešena odgovarajuća
tempertura pohranjivanja.
Nakon podešavanja temperature pritisnite
regulator temperature natrag u njegovo
udubljenje.
Pokazivač temperature se vraća natrag i
pokazuje trenutačno aktualnu temperaturu
u hladnjaku ili zamrzivaču (ACTUAL).
19
BRZO HLAĐENJE / BRZO ZAMRZAVANJE
BRZO HLAĐENJE
BRZO ZAMRZAVANJE
Funkcija BRZO HLAĐENJE je prikladna
za brzo hlađenje velikih količina hrane u
hladnjaku, npr. pića i salate za goste.
Funkcija BRZO ZAMRZAVANJE
omogućava brzo zamrzavanje svježe
hrane, a u isto vrijeme štiti ranije
zamrznute pakete hrane da se ne počnu
zagrijavati u dodiru sa svježom hranom.
Kako bi uključili funkciju BRZO
HLAĐENJE prvo pritisnite regulator
temperature hladnjaka. Regulator
temperature hladnjaka iskoči iz svog
udubljenja. Pokazivač temperature
treptajući pokazuje podešenu temperaturu
hladnjaka.
Kako bi uključili funkciju BRZO
ZAMRZAVANJE pritisnite tipku BRZO
HLAĐENJE/-ZAMRZAVANJE. Kad je
funkcija BRZO ZAMRZAVANJE uključena,
žuti pokazivač pored tipke počne svjetliti.
Pritisnite tipku BRZO HLAĐENJE/ZAMRZAVANJE. Na pokazivaču
temperature hladnjaka se pojavi “IC” za
intenzivno hlađenje.
Elektronika uređaja automatski prepozna,
kad proces brzog zamrzavanja može biti
gotov i automatski isključi funkciju BRZOG
ZAMRZAVANJA (nakon 30 do najviše 51
sata, ovisno od količine koja treba biti
zamrznuta).
Vratite regulator temperature u njegovo
udubljenje. Pokazivač temperature
neprestano prikazuje “IC” sve dok funkcija
BRZO HLAĐENJE ne bude završena.
Funkcija BRZO HLAĐENJE sad
omogućava intenzivno hlađenje.
Temperatura je automatski podešena na
+ 2°C. Funkcija BRZO HLAĐENJE
automatski završava nakon perioda od 6
sati.
Izvorno podešena temperatura ponovo
vrijedi (SET) i na pokazivaču temperature
se prikazuje trenutačna aktualna
temperatura (ACTAUL).
Možete ručno zaustaviti funkciju BRZOG
ZAMRZAVANJA u bilo koje vrijeme
ponovnim pritiskom na tipku BRZO
HLAĐENJE/-ZAMRZAVANJE.
Funkcija BRZOG ZAMRZAVANJA može
biti uključena samo kad je regulator
temperature hladnjaka u svom udubljenju.
Možete ručno zaustaviti funkciju BRZOG
HLAĐENJA u bilo koje vrijeme, sljedeći
postupke koji su potrebni za započinjanje
funkcije BRZO HLAĐENJE, istim
redosljedom drugi puta.
20
ISKLJUČIVANJE UREĐAJA
Kako bi se zaštitila smrznuta hrana, uređaj
je zaštićen od slučajnog isključivanja
(zaštita od djece).
Podešenje za vrijeme godišnjeg
odmora
Na podešenju za godišnji odmor
temperatura u hladnjaku je otprilike
+ 15°C. Na taj način imate mogućnost –
da bez stvaranja neugodnih mirisa –
ostavite prazan hladnjak zatvoren, tijekom
izbivanja, npr. za vrijeme godišnjeg
odmora.
Prednost: neočekivano zatvaranje vrata, ili
mogućnost da osoba koja vam čuva stan
slučajno zatvori vrata, više nije moguća.
Bez namještanja uređaja na podešenje za
godišnji odmor došlo bi do stvaranja
neugodnih mirisa i pljesni.
Hladnjak i zamrzivač mogu se isključiti
neovisno jedan o drugom.
Za isključivanje pritisnite i držite tipku
UKLJUČENO/ISKLJUČENO otprilike 5
sekundi. Na pokazivaču temperature
započinje odbrojavanje unazad od 5 do 0.
Kad je postignuta 0, uređaj se isključuje.
Svjetlo na pokazivaču temperature se
isključi.
Primjenjivo samo kod modela koji
imaju upozorenje u slučaju nestanka
napajanja:
Za uključivanje podešenja za godišnji
odmor prvo pritisnite regulator temperature
hladnjaka, tako da je oslobođen iz svog
udubljenja.
Ako izvučete kabel iz utičnice ili isključite
osigurač bez da ste prethodno isključili
uređaj pomoću tipke
UKLJUČENO/ISKLJUČENO, sistem
upozorenja ostaje aktivan i skreće vam
pažnju zvučnim signalom da je došlo do
prekida napajanja. Možete privremeno
zaustaviti zvučni signal pomoću tipke za
isključenje UPOZORAVAJUĆEG
ALARMA, ali će se zvučni alarm ponovo
oglasiti nakon otprilike 2 sata. U tom
slučaju uređaj ponovo spojite na napajanje
i pritisnite i držite tipku
UKLJUČENO/ISKLJUČENO otprilike 5
sekundi.
Okrenite regulator temperature obrnuto od
smjera kazaljki na satu koliko je moguće.
Prikazana temperatura na pokazivaču
temperature se povećava za po 1° sve do
+ 10°C. Nakon vrijednosti + 10°C slijedi
+ 15°C. Hladnjak je sad postavljen na
ekonomično podešenje za godišnji odmor.
Pritisnite regulator temperature natrag u
njegovo udubljenje.
Pažnja!
Nemojte pohranjivati hranu u hladnjak kad
je on postavljen na podešenje za godišnji
odmor. Na tom podešenju temperatura je
otprilike + 15°C.
To je pretoplo za hranu.
Ako uređaj treba biti van
uporabe tijekom dužeg perioda:
•
•
•
•
Isključite uređaj tako da pritisnite i
držite tipku
UKLJUČENO/ISKLJUČENO otprilike
5 sekundi.
Izvucite kabel ili isključite osigurač.
Odmrznite odjeljak zamrzivača i u
potpunosti ga očistite (vidi
odgovarajuće poglavlje).
Vrata ostavite pritvorena kako bi
spriječili stvaranje neugodnih mirisa.
21
KONTROLNI I INFORMACIJSKI SISTEM
Kontrolni i informacijski sistem se sastoji
od pokazivača temperature, optičkog
pokazivača upozorenja i zvučnog alarma.
Upozorenje za temperaturu
Crveni pokazivač upozorenja trepti i
oglašava se zvučni alarm, sve dok je
temperatura u hladnjaku ili zamrzivaču
viša od 5°C od podešene temperature.
Sistem upozorava ako:
-
-
su vrata uređaja otvorena (nije na
svim modelima);
je došlo do prekida napajanja
(nije na svim modelima);
je temperatura u hladnjaku ili
zamrzivaču previsoka;
postoji mogućnost djelomičnog ili
potpunog odleđivanja smrznute
hrane;
postoje funkcionalne smetnje na
uređaju.
Porast temperature za više od 5°C može
biti uzrokovano:
-
čestim otvaranjem vrata tijekom
dužeg vremena;
stavljanjem velikih količina tople
hrane;
visokom temperaturom okoline;
kvarom na uređaju.
Zvučni alarm možete isključiti pritiskom na
tipku za isključenje UPOZORAVAJUĆEG
ALARMA. Pokazivač upozorenja i zvučni
alarm automatski se isključuju, kad
trenutačna temperatura u hladnjaku i/ili
zamrzivaču padne do 4°C niže od
podešene temperature.
Upozorenje “OTVORENA
VRATA”
(nije na svim modelima)
Kad su vrata hladnjaka ili zamrzivača
otvorena, crveni pokazivač upozorenja
treperi. Ako su vrata ostavljena otvorena
duže od 80 sekundi, oglasi se zvučni
alarm. Ako vam je potrebno više vremena
za punjenje ili premještanje hrane, možete
isključiti zvučni alarm pritiskom na tipku za
isključenje UPOZORAVAJUĆEG
ALARMA.
Napomena:
•
Crveni pokazivač upozorenja i zvučni
alarm ne rade:
- nakon podešavanja temperature
na hladnije podešenje, sve dok se
podešena temperatura ne
dosegne;
- za hladnjak, sa aktiviranim BRZIM
HLAĐENJEM.
•
Samo zvučni alarm ne radi:
- nakon uključivanja hladnjaka ili
zamrzivača, sve dok se podešena
temperatura ne dosegne prvi puta;
- za zamrzivač, sa pritisnutom
tipkom BRZO HLAĐENJE/ZAMRZAVANJE (vidi poglavlje
“Zamrzavanje”).
Prekid napajanja
(nije na svim modelima)
Ako je došlo do prekida napajanja, oglasi
se zvučni alarm u intervalima od 20
sekundi. Nadalje, trenutačna temperatura
u hladnjaku i zamrzivaču je prikazana
trepčući na pokazivaču temperature (2
sekunde uključena, 2 sekunde isključena).
Nakon jednog sata zvučni alarm oglašava
se u intervalima od 40 sekundi.
Zvučni alarm može se isključiti na otprilike
2 sata pritiskom na tipku isključenje
UPOZORAVAJUĆEG ALARMA.
U slučaju nestanka napajanja, kontrolni i
informacijski sistem omogućava rad
pokazivača temperature i zvučnog alarma
do 12 sati.
22
Upozorenje za
djelomično/potpuno odleđivanje
U slučaju da je hrana u zamrzivaču
djelomično ili potpuno odleđena (npr.
tijekon nestanka napajanja), crven
pokazivač upozorenja trepti.
Nadalje, pokazivač temperature prikazuje:
- najvišu temperaturu na koju se
hrana zagrijala;
- trenutačnu temperaturu u
zamrzivaču (ACTUAL).
Ako postoji mogućnost da je došlo do
djelomičnog ili potpunog odleđivanja,
trebate provjeriti kvalitetu hrane, zavisno
od zagrijavanja do kojeg je došlo.
Čim temperatura u zamrzivaču padne
ispod kritičnih - 4°C, upozorenje za
djelomično ili potpuno odleđivanje može
se isključiti pritiskom na tipku za
isključivanje UPOZORAVAJUĆEG
ALARMA.
Napomena:
Nakon uključivanja uređaja, upozorenje za
djelomično ili potpuno odleđivanje ne radi
sve dok se podešena temperatura (SET)
ne dosegne prvi puta.
Problemi u radu
Ako elektronika uređaja otkrije tehnički
kvar koji treba biti popravljen od strane
servisnog osoblja, optički i zvučni alarm
upozorenja se pale.
Nadalje, pokazivač temperature
alternativno prikazuje:
- poruku kvara (kod pogreške F1 do
F7) i
- trenutačnu temperaturu
pohranjivanja
Napomena:
Problem u radu uređaja prikazan kodom
pogreške, mora biti otklonjen od strane
ovlaštenog servisnog osoblja. Zvučni
alarm može se isključiti na 24 sata
pritiskom na tipku za isključivanje
UPOZORAVAJUĆEG ALARMA.
Pokazivač kvara moguće je poništiti
isključivanjem uređaja.
23
OTVARANJE VRATA ZAMRZIVAČA
Ako su vrata zamrzivača zatvorena
tijekom rada uređaja, postoji mogućnost
da se ne mogu trenutačno otvoriti, zbog
vakuma unutar odjeljka zamrzivača koji
drži vrata zatvorenima sve dok se tlak ne
izjednači. Vrata se mogu ponovo otvoriti
nakon nekoliko minuta.
UNUTRAŠNJA OPREMA
Police i ladice za pohranjivanje
Zavisno od modela, vaš uređaj je
opremljen ili staklenim ili plastičnim
policama za pohranjivanje, ili ladicama.
Model sa staklenim policama
Polica za pohranjivanje treba biti
postavljena na donje vodilice iznad ladice
za voće i povrće. Mora uvijek ostati u tom
položaju, kako bi voće i povrće dulje ostalo
svježe.
Preostale police mogu biti postavljene na
različite visine:
Povucite policu prema gore sve dok se ne
izvuče iz ležišta i uklonite je.
Za postavljanje na drugačiju visinu
ponovite postupak obrnutim redosljedom.
Postavljanje za visoke stvari:
Maknite prednju polovicu od dvodjelne
police i postavite ju na drugačiju razinu.
Promjenjiva unutrašnja strana
vrata
Odjeljci na vratima mogu se izvaditi i
premjestiti na drugi položaj ako je
potrebno.
24
Ladice i odjeljci
Vario set (nije na svim modelima)
Dvije velike ladice za voće i povrće mogu
biti podjeljene sa pomičnim razdjeljnikom.
Polovične ladice (ako postoje) mogu se
postaviti na stražnji dio ladice za voće i
povrće.
Odjeljak za tube (nije na svim modelima)
Neki modeli su opremljeni odjeljkom za
tube i male stvari. Kad je postavljen u
pretinac za boce također spriječava i
klizanje samih boca.
PRAVILNO POHRANJIVANJE
Zahvaljujući zakonima fizike, u hladnjaku
postoji nekoliko temperaturnih zona.
Najhladnija zona je na dnu police za
pohranjivanje, iznad ladice za voće i
povrće.
Toplije zone se nalaze u najgornjoj polici i
u odjeljcima na vratima hladnjaka.
Primjer spremanja namirnica prikazuje na
kojim mjestima u hladnjaku je
najprikladnija temperatura za različite vrste
hrane.
Hrana ne bi trebala biti stavljena da se
zamrzne u donjoj ladici zamrzivača, niti da
je jedino u njoj pohranjena.
Savjet:
Hrana bi u hladnjaku trebala uvijek biti
zapakirana ili pokrivena, kako bi se
spriječilo širenje mirisa na ostale
namirnice.
Namirnice upakirajte u:
- plastične vrećice ili polietilenske
omote;
- plastične posude s poklopcem;
- posebne plastične omote s
elastičnim rubom;
- aluminijsku foliju.
25
ZAMRZAVANJE
Izuzev donje ladice, koja služi samo za
pohranjivanje, svi ostali odjeljci i ladice su
prikladni za zamrzavanje.
Funkciju BRZOG ZAMRZAVANJA možete
zaustaviti i ručno ponovnim pritiskom na
tipku BRZO HLAĐENJE/-ZAMRZAVANJE.
Pažnja!
Savjet:
•
•
Namirnice upakirajte u:
- vrećice za zamrzavanje ili
polietilenske omote;
- specijalne posude za zamrzavanje
hrane;
- posebno tanke aluminijske folije.
•
Za zatvaranje vrećica i omota koristite
plastične kopče, gumice ili vrpce.
Prije zatvaranja istisnite zrak iz vrećice
ili omota, jer zrak dovodi do isušivanja
zamrznute hrane.
Napravite plosnate pakete, jer se oni
puno brže zamrzavaju.
Nemojte puniti posude za
zamrzavanje sa tekućinom, jer ona
ispari tijekom zamrzavanja.
•
•
Prije stavljanja hrane da se zamrzne,
trenutačna temperatura u zamrzivaču
(ACTUAL) treba biti - 18°C ili hladnije.
Molimo da poštujete kapacitete
zamrzavanja naznačene na pločici s
tehničkim podacima. Kapacitet
zamrzavanja predstavlja najveću
količinu svježe hrana koja može biti
zamrznuta unutar 24 sata. Ako
zamrzavate hranu nekoliko dana
uzastopno, količine zamrzavanja su
otprilike 2/3 do 3/4 od kapaciteta
naznačenog na pločici s tehničkim
podacima.
Odleđena hrana koja neće biti
iskorištena (skuhana u jelu) ne smije
se ni pod kojim uvjetima zamrzavati
po drugi put.
•
•
•
Za zamrzavanje najvećeg kapaciteta,
pritisnite tipku BRZO HLAĐENJE/ZAMRZAVANJE 24 sata prije
zamrzavanja, ili 4 do 6 sati za manje
količine. Žuti pokazivač počene svjetliti.
Pohranjivanje zamrznute hrane
Pažnja!
Prije prvog punjenja zamrzivača sa
prethodno zamrznutom hranom, mora biti
dosegnuta temperatura od - 18°C.
Tipka BRZO HLAĐENJE/-ZAMRZAVANJE
ne treba biti pritisnuta ako zamrzavate do
3 kg hrane.
•
Prije zamrzavanja sva hrana mora biti
zamotana u nepropusna pakiranja, tako da
se ne osuši i ne izgubi svoj miris, te da
mirisi ne zahvate i ostalu hranu u
zamrzivaču.
•
Pažnja!
Ne dodirujte zamrznutu hranu mokrim
rukama. Ruke se mogu zaljepiti na hranu.
Zamrzivač napunite samo upakiranom
zamrznutom hranom, kako se ne bi
osušila ili izgubila svoj miris, te da
mirisi ne zahvate i ostalu hranu u
zamrzivaču.
Molimo da poštujete maksimalno
vrijeme pohranjivanja i datum isteka
valjanosti zamrznute hrane.
Koliko god je to moguće pohranjujte
zamrznutu hranu u ladice odvojeno prema
vrstama. Neki modeli su opremljeni sa
kvačicama koje se mogu staviti na ladice.
Kako bi prepoznali sadržaj u posudama,
stavite kvačicu tako da pokrije simbol na
ladici (vidi poglavlje “Simboli pohranjivanja
hrane/Kalendar zamrzavanja”). Na taj
način imat ćete bolji pregled, te izbjeći
predugo otvaranje vrata i time uštedjeti
energiju.
Zapakiranu hranu spremite u ladice.
Nezamrznuta hrana ne smije doticati već
zamrznutu hranu, inače će se zamrznuta
hrana početi topiti.
Elektronika uređaja automatski prepozna
kad bi funkcija BRZOG ZAMRZAVANJA
trebala završiti. Žuti pokazivač se isključi.
26
Pravljenje kockica leda
Napunite posude za led (nisu u svim
modelima) do ¾ sa hladnom vodom i
smjestite u policu zamrzivača ili u ladicu i
pustite da se zamrzne.
Kako bi izvadili zaleđene kockice držite
nakratko posudu za led pod mlazom vode.
Pažnja!
Ni pod kojim uvjetom nemojte vaditi
zamrznute kockice oštrim i zaobljenim
predmetima. Ako trebate, koristite žlicu ili
nešto slično.
SIMBOLI POHRANJIVANJA HRANE / KALENDAR
ZAMRZAVANJA
(nije na svim modelima)
•
Simboli na ladicama prikazuju različite
vrste hrane.
•
Brojevi prikazuju vrijeme pohranjivanja
u mjesecima za odgovarajuću vrstu
hrane. Gornje ili donje vrijednosti
vremena pohranjivanja zavise o
količini hrane i tretmanu prije
zamrzavanja. Niže vrijednosti se
odnose na hranu sa velikim udjelom
masnoće.
•
Postavljanjem kvačica na ladice,
možete označiti koja vrsta hrane je
pohranjena u posudi.
27
ODLEĐIVANJE
Uklonite zamrznutu hranu, zamotajte ju u
nekoliko omota ili novine, pokrijte i
pohranite na hladno mjesto, npr. u
hladnjak.
Hladnjak se automatski odleđuje
Elektronika prema potrebi započne ciklus
odleđivanja u hladnjaku na osnovi
ekonomične uporabe energije i održavanja
stalne temperature.
Ciklus odleđivanja započinje češće ili
rjeđe, zavisno o količini nakupljene vlage.
Zbog najvećeg nakupljanja vlage kad se
otvore vrata, učestalost ciklusa
odleđivanja je određeno frekvencijom i
razdobljima kad su vrata otvorena.
Nakupljena voda se prazni po stražnjoj
stijenci hladnjaka i padne kroz otvor za
pražnjenje u posudu smještenu iznad
kompresora gdje ispari.
Isključite hladnjak i zamrzivač i izvucite
kabel iz utičnice, ili isključite osigurač.
Uklonite sve ladice osim one na dnu.
Donja ladica služi kao praktična posuda za
sakupljanje vode.
Savjet:
Kako bi ubrzali proces odleđivanja, stavite
posudu sa vrućom vodom u zamrzivač i
zatvorite vrata. Nadalje, uklonite
odlomljene djelove leda prije nego je
odleđivanje završeno.
Odleđivanje zamrzivača
Nakon odleđivanja u potpunosti očistite
unutrašnjost zamrzivača, kao i svu
unutrašnju opremu (vidi poglavlje
“Čišćenje i održavanje”).
Vlaga se u zamrzivaču pretvara u bijelo
inje tijekom rada i kad su vrata otvorena, i
to posebno u sredini gornjeg dijela.
Povremeno uklonite inje pomoću
plastičnog strugača.
Ni u kojem slučaju nemojte za to koristiti
metalne i oštre predmete.
Uređaj treba odlediti kad debljina inja
dosegne 4 mm; ali u bilo kojem slučaju
barem jedanput godišnje.
Najbolje vrijeme za odleđivanje je kad je
zamrzivač prazan ili se u njemu nalazi
manja količina hrane.
Upozorenje!
•
•
Nemojte upotrebljavati grijalice ili bilo
koje druge mehaničke naprave, kako
bi ubrzali proces odleđivanja.
Nemojte koristiti sprejeve za
odleđivanje, jer mogu biti opasni i/ili
sadržavati tvari koje mogu oštetiti
plastiku.
12 sati prije odleđivanja pritisnite tipku
BRZO HLAĐENJE/-ZAMRZAVANJE, kako
bi nakupili dovoljne rezerve hladnoće za
vrijeme trajanja prekida rada.
Pažnja!
Ne dodirujte zamrznutu hranu mokrim
rukama. Ruke se mogu zaljepiti na hranu.
28
ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
Provjerite otvor za pražnjenje vode na
stražnjoj stijenci hladnjaka.
Začepljen otvor za pražnjenje vode može
se pročistiti uz pomoć žice.
Iz higijenskih razloga, redovito čistite
unutrašnju opremu.
Upozorenje!
•
•
•
Nakupljanje prašine na kondenzatoru
dovodi do smanjenja izvedbe i povećanja
potrošnje energije.
Zbog toga je potrebno jednom godišnje
pažljivo očistiti kondenzator na stražnjoj
strani uređaja pomoću mekane četke ili
usisivača.
Za vrijeme čišćenja uređaj ne smije
biti spojen na napajanje. Postoji
opasnost od strujnog udara! Prije
čišćenja isključite uređaj i izvucite
kabel iz utičnice ili isključite osigurač.
Nikad nemojte čistiti uređaj
usisivačem na paru. Vlaga se može
nakupiti na električnim djelovima,
opasnost od strujnog udara! Vruća
para može uzrokovati oštećenje
plastike.
Prije ponovne uporabe uređaj treba
biti suh.
Nakon što je sve suho uređaj možete
staviti ponovo u uporabu.
Savjeti za uštedu energije
•
Pažnja!
•
•
Eterična ulja i organska otapala mogu
nagristi plastiku; kao npr.
- limunov sok ili sok od naranče;
- sredstva za čišćenje koja sadrže
octenu kiselinu.
Nemojte dopustiti da te tvari dođu
u dodir sa djelovima uređaja.
•
•
Nemojte koristiti abrazivna sredstva za
čišćenje.
•
•
Ako treba očistiti samo hladnjak, pritisnite
tipku BRZO HLAĐENJE/-ZAMRZAVANJE
nekoliko sati prije čišćenja, kako bi se
nakupile dovoljne rezerve hladnoće za
razdoblje prekida rada.
Nadalje, nemojte otvarati vrata
zamrzivača.
•
•
Odledite zamrzivač prije čišćenja (vidi
poglavlje “Odleđivanje”).
Isključite hladnjak i zamrzivač i izvucite
kabel iz utičnice, ili isključite osigurač.
Očistite uređaj i unutrašnju opremu
pomoću krpe i tople vode. Komercijalna
sredstva za pranje posuđa također se
mogu korisiti.
Nakon čišćenja operite čistom vodom i u
potpunosti osušite.
29
Uređaj nemojte postavljati blizu
štednjaka, radijatora ili drugih izvora
topline. Visoka temperatura okoline
uzrokuje dulji, učestaliji rad
kompresora.
Osigurajte dovoljno prozračivanje i
izlaz zraka oko podnožja i stražnje
stijenke uređaja. Nikada nemojte
pokrivati otvore za prozračivanje.
U uređaj nemojte stavljati toplu hranu.
Pustite da se topla hrana prvo ohladi.
Vrata ostavite otvorena samo onoliko
koliko je neophodno.
Nemojte podesiti temperaturu na
hladnije nego je to potrebno.
Zamrznutu hranu ostavite da se odledi
u hladnjaku. Hladnoća iz zamrznute
hrane se iskoristi za hlađenje u
hladnjaku.
Uvijek držite kondenzator na stražnjoj
strani uređaja čistim.
ŠTO UČINITI AKO …
Ispravljanje nepravilnosti
Ako se pojave smetnje, pokušajte ih
pomoću ovdje navedenih uputa sami
riješiti.
Nemojte poduzimati daljnje korake i
popravke ako navedene upute ne
pomognu u svakom posebnom slučaju.
Upozorenje!
Hladnjak/zamrzivač smije popravljati samo
ovlašteno servisno osoblje. Popravci
izvršeni od strane nestručne osobe mogu
uzrokovati ozljeđivanje korisnika.
Stupite u kontakt sa ovlaštenim servisnim
centrom.
Problem
Uređaj ne radi, zeleni
pokazivač i pokazivač
temperature ne svjetle.
Mogući uzrok
Uređaj nije uključen.
Kabel nije stavljen u utičnicu.
Pregorio je osigurač.
Zidna utičnica je neispravna.
Uređaj ne radi, zeleni
pokazivač ne svjetli,
temperatura je prikazana na
treptajućem pokazivaću, čuje
se zvučni alarm u pravilnim
intervalima. 1)
Crveni pokazivač upozorenja
trepti, javlja se zvučni alarm,
na pokazivaču temperature je
prikazan kvar (F1, F2 itd.).
Upozorenje za prekid
napajanja. 1)
Crveni pokazivač upozorenja
trepti, dvije temperature su
prikazane naizmjenice na
pokazivaču temperature.
Upozorenje za
djelomično/potpuno
odleđivanje.
Zamrznuta hrana se ugrijala
toliko da je
djelomično/potpuno
odleđena.
Došlo je do kvara u radu
uređaja.
1) Nije na svim modelima.
30
Rješenje
Uključite uređaj.
Stavite kabel u utičnicu.
Provjerite osigurač i ako je
potrebno, zamjenite ga.
Električar treba popraviti
utičnicu.
Provjerite da li je kabel
stavljen u zidnu utičnicu ili da
li je osigurač pregorio (vidi
poglavlje “Kontrolni i
informacijski sistem”).
Isključite zvučni alarm
pritiskom na tipku
ISKLJUČENJE ALARMA
UPOZORENJA. Zapišite
prikazanu oznaku kvara i
nazovite ovlašteni servis.
Nemojte ponovo otvarati
vrata uređaja.
Pogledajte poglavlje
“Kontrolni i informacijski
sistem”.
Nedovoljna temperatura je u
zamrzivaču.
Unutrašnja rasvjeta ne svjetli.
Temperatura nije pravilno
podešena.
Vrata su bila predugo
otvorena.
Tijekom 24 sata je stavljena
velika količina tople hrane.
Uređaj je smješten blizu
izvora topline.
Pokvarena je sijalica.
Velika količina inja u uređaju,
vjerojatno uz brtvu vrata.
Vrata nisu dobro priljubljena
(vjerojatno nakon promjene
smjera otvaranja vrata).
Neobična buka.
Uređaj nije poravnat.
Kompresor ne započinje
trenutačno s radom nakon
što je pritisnuta tipka BRZO
HLAĐENJE/ZAMRZAVANJE, ili nakon
promjene podešenja
temperature.
Kompresor ne započinje s
radom nakon uključenja
uređaja.
Uređaj dodiruje zid ili okolni
namještaj.
Stražnji dio uređaja, npr. cijev
dodiruje druge djelove
uređaja ili zid.
To je normalno.
Unutar prvih 5 minuta, uređaj
obavlja elektronsko
samotestiranje.
Zamjena sijalice
Upozorenje!
Opasnost od strujnog udara! Prije zamjene
sijalice, isključite uređaj i izvucite kabel iz
zidne utičnice ili isključite osigurač.
Značajke sijalice: 220 – 240 V, max. 15W,
utičnica E 14.
Kako bi isključili uređaj pritisnite i držite
tipku UKLJUČENO/ISKLJUČENO 5
sekundi.
Izvucite kabel.
Zamjenite sijalicu. Sijalica je dostupna sa
stražnje strane poklopca sijalice.
31
Pogledajte poglavlje
“Podešavanje temperature”.
Vrata držite otvorena samo
onoliko koliko je neophodno.
Pritisnite tipku BRZO
ZAMRZAVANJE.
Pogledajte poglavlje
“Postavljanje uređaja”.
Pogledajte poglavlje
“Zamjena sijalice”.
Pažljivo zagrijte brtvu vrata
pomoću sušila za kosu do
točke kad više nisu
priljubljena (ne toplije od
50°C). U isto vrijeme,
oblikujte brtvu vrata rukom,
tako da je ponovo pravilno
namještena.
Poravnajte uređaj pomoću
podesivih nožica.
Odmaknite uređaj.
Ako je neophodno, pažljivo
savinite taj dio.
Kompresor počne raditi
nakon nekog vremena.
Kompresor započinje s
radom automatski, nakon što
je završeno samotestiranje.
Ako nakon svih provjera i dalje postoji problem,
nazovite ovlašteni servisni centar.
Vrlo je važno da pri tome znate model, serijski broj i
datum kupnje uređaja; servis će zahtijevati te podatke.
Te informacije možete pronaći na pločici sa tehničkim
podacima na unutrašnjoj lijevoj strani uređaja.
Ako je na pokazivaču temperature prikazan kvar (F1,
F2, itd.), obavijestite ovlašteni servisni centar o
prikazanom kodu kvara.
Tehnički rječnik
•
Rashladno sredstvo
Tekućina, koja je korištena za hlađenje zove se
rashladno sredstvo.
•
Rashladni krug
Nepropusan sistem kruženja, u kojem se nalazi
rashladno sredstvo.
Napomena:
Ako pozovete servisera radi jedne od ovdje navedenih
smetnji ili zbog pogrešnog rukovanja
hladnjakom/zamrzivačem, dolazak neće biti besplatan
čak i unutar jamstvenog roka.
•
Isparivač
Rashladno sredstvo isparava u isparivaču. Kao
sve tekućine, rashladno sredstvo zahtjeva toplinu
kako bi moglo ispariti. Zbog tog razloga isparivač
je smješten u unutrašnjosti uređaja ili postavljen
sa pjenom izravno iza unutrašnje stijenke, te je
tamo nevidljiv.
Buka tijekom rada
•
Kompresor
Kompresor se napaja pomoću električnog motora i
učvršćen je sa stražnje strane podnožja uređaja.
Kompresor vodi pare rashladnog sredstva iz
isparivača do kondenzatora.
•
Kondenzator
Kondenzator je obično u obliku rešetke.
Kompresirano rashladno sredstvo prolazi kroz
kondenzator. Tu se oslobađa topline, koja odlazi u
okolni zrak na površinu kondenzatora.
Kondenzator je obično izvan uređaja, sa stražnje
strane.
Rashladni sistem uvijek proizvodi određeni zvuk.
•
Klik
Svaki put kad se kompresor uključi ili isključi
začuje se klik.
•
Pulsirajući zvuk
Čuje se kada se rashladno sredstvo pumpa u
rashladne cijevi.
•
Zujanje
Tako dugo dok kompresor radi, čuje se zujanje.
Zakoni i standardi
Ovaj uređaj je napravljen za uporabu u domaćinstvu i
izrađen je u skladu sa odgovarajućim standardima. Pri
izradi ovog uređaja poštivali su se neophodna zahtjevi
u skladu sa zakonom o sigurnosti uređaja (GSG),
zakonom o rashladnim uređajima (VBG 20) i
propisima njemačkog društva inženjera elektrike
(VDE).
Rashladni krug je provjeren od curenja.
Ovaj je uređaj izrađen u skladu sa IEC normama:
- 73/23 IEC od 19.02.73. (Norma o niskom naponu)
i kasnije promjene.
- 89/336 IEC od 03.05.89. (Norma o
elektromagnetskoj kompatibilnosti) i kasnije
promjene.
33
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising