AEG | OEKOS.3573-4KG | User manual | Aeg OEKOS.3573-4KG Korisnički priručnik

Aeg OEKOS.3573-4KG Korisnički priručnik
ÖKO-SANTO 3573 – 4 KG
Kombinirani elektronski hladnjak-zamrzivac
UPUTE ZA UPORABU
Poštovani kupce!
Molimo vas da pažljivo procitate ovo uputstvo za uporabu.
Ono sadrži važne informacije o sigurnoj uporabi, postavljanju i održavanju uredaja.
Spremite ovo uputstvo na sigurno mjesto i predajte ga eventualnom slijedecem korisniku
hladnjaka.
Ovo uputstvo za uporabu odnosi se na nekoliko tehnicki istovjetnih, ali po opremi razlicitih
aparata. Pažljivo procitajte napomene koje se odnose na vaš model.
Electrolux grupa je najveci svjetski proizvodac elektricnih/plinskih aparata za
kuhinje, cišcenje i vanjsku uporabu. Više od 55 milijuna proizvoda Electrolux
grupe (kao što su hladnjaci, štednjaci, perilice rublja, usisivaci, motorne pile i
kosilice) prodano je svake godine u vrijednosti od oko 14 milijardi USD u više od
150 zemalja diljem svijeta.
2
SIGURNOSNE NAPOMENE
Naši kombinirani hladnjaci-zamrzivaci proizvedeni su u skladu s propisima primjenjivim na
ovakvu vrstu aparata.
Kao proizvodaci osjecamo se pozvani da vas upoznamo sa slijedecim napomenama za
sigurnu uporabu.
Namjena ovog uredaja
•
•
•
Ovaj uredaj je predviden za kucnu uporabu. Prikladan je za hladenje, zamrzavanje i
pravljenje kockica leda.
Iz sigurnosnih razloga nije dopušteno izvodenje preinaka na hladnjaku-zamrzivacu.
Ukoliko hladnjak -zamrzivac koristite za neku drugu namjenu ili ga ne koristite sukladno
uputstvima, proizvodac ne može priznati jamstvo za eventualna oštecenja i kvarove.
Prije prvog ukljucenja
•
Provjerite da na hladnjaku-zamrzivacu nema transportnih oštecenja. Ni pod kojim
uvjetima nemojte ukljucivati oštecen uredaj! U slucaju oštecenja nazovite prodavaca.
Rashladno sredstvo
•
•
•
Ovaj hladnjak-zamrzivac u rashladnom krugu koristi kao rashladno sredstvo isobutan
(R 600 a), prirodni plin koji zadovoljava visoke standarde o zaštiti okoliša.
Tijekom transporta i postavljanja pazite da se ne ošteti niti jedan dio rashladnog kruga.
Ako dode do oštecenja rashladnog kruga:
izbjegavajte u blizini otvoren plamen i izvore iskrenja;
u potpunosti prozracujte prostoriju u kojoj je smješten uredaj.
Sigurnost djece
•
•
•
Dijelovi ambalaže (primjerice: folije, stiropori) mogu biti opasni za djecu. Držite ih van
njihovog domašaja jer postoji opasnost od gušenja!
Kada uklanjate dotrajao uredaj izvucite utikac, prerežite elektricni dovod na nacin da
uklonite utikac i cijeli kabel i onesposobite bravu (ako postoji). Tako se djeca u igri nece
moci zatvoriti u uredaju i doci u životnu opasnost.
Djeca vrlo cesto ne prepoznaju opasnosti koje postoje u blizini elektricnih uredaja.
Osigurajte stalni nadzor i ne dopustite djeci da se igraju s uredajem.
3
Svakodnevna uporaba
•
•
•
•
•
•
•
Spremnici sa zapaljvim plinovima mogu dovesti do oštecenja u kontaktu s hladnim.
Opasnost od eksplozije! U hladnjaku-zamrzivacu nemojte pohranjivati zapaljive
supstance, kao što su aerosolne limenke, punjaci za upaljace itd.
Boce i limenke ne smiju se pohranjivati u zamrzivac. Kad se njihov sadržaj zamrzne
mogu se zapaliti – ili eksplodirati ako u njihovom sadržaju ima karbonske kiseline!
U zamrzivac nikada nemojte pohranjivati sodu, sokove, pivo, vino, šampanjac itd.
Izuzetak: pica sa velikim udjelom alkohola u sadržaju.
Sladoled ili led nemojte jesti odmah nakon vadenja iz odjeljka za zamrzavanje. Jako
hladan led može smrznuti jezik ili usne ili uzrokovati oboljenje.
Nikada nemojte dodirivati smrznutu hranu mokrim rukama. Ruke se mogu smrznuti na
hrani.
U hladnjak-zamrzivac nemojte stavljati elektricne aparate (miksere, aparate za pravljenje
sladoleda i sl.).
Prije cišcenja i održavanja uvijek iskljucite uredaj iz mrežnog napajanja (nemojte povlaciti
za kabel). U slucaju da je uticnica teško dostupna, iskljucite uredaj prekidanjem strujnog
kruga.
Smještanjem smrznute hrane na vrh aparata, u dodiru sa hladnim, može doci do
akumulacije kondenzata u unutrašnjosti police za pohranjivanje. U tom djelu su
smještene elektronske komponente. Ako kondenzat pocne kapati po tim komponentama,
može doci do kratkog spoja u uredaju. Zbog tih razloga nemojte smještati smrznutu
hranu na vrh uredaja.
U slucaju problema pri radu
•
•
U slucaju problema pri radu prvo procitajte poglavlje “Što uciniti ako …”. Ako upute u tom
poglavlju nisu dovoljne, nemojte poduzimati na svoju ruku nikakve daljnje korake.
Popravke ovog hladnjak-zamrzivaca povjerite ovlaštenom servisu i koristite iskljucivo
originalne rezervne dijelove. Ni pod kojim uvjetima ne pokušavajte sami popravljati uredaj.
Popravci obavljeni od strane nestrucnih osoba mogu uzrokovati ozljede ili ozbiljne
probleme u radu uredaja.
4
ODLAGANJE
Odbacivanje materijala za pakiranje
Na pravilan nacin odložite materijal za pakiranje.
Svi korišteni materijali za pakiranje su ekološki i mogu se reciklirati.
•
Plasticni dijelovi su oznaceni s medunarodnom važecom kraticom:
- >PE<
za polietilen (vanjski omot, unutarnje vrecice)
- >PS<
pjenasti polistiren (materijal za popunu, uvijek bez CFC spojeva)
•
Kartonski dijelovi izradeni su od preradenog papira i trabaju biti odloženi u za to
namjenjeno odlagalište.
Odlaganje dotrajalog uredaja
Iz ekoloških razloga, hladnjaci moraju biti pravilno odloženi. To vrijedi za vaš dotrajao uredaj.
Upozorenje!
Kada uklanjate dotrajao uredaj izvucite utikac, prerežite elektricni dovod na nacin da uklonite
utikac i cijeli kabel i onesposobite bravu (ako postoji).
Tako se djeca u igri nece moci zatvoriti u uredaju i doci u životnu opasnost.
Odlaganje:
•
•
•
Uredaj ne smije biti odbacen sa ostalim kucanskim otpadom.
Rashladni krug, posebno mjenjac topline na stražnjoj strani uredaja, ne smije biti oštecen.
Informacije o odlagalištima možete dobiti od lokalnih vlasti.
5
TRANSPORT UREÐAJA
Za transport uredaja potrebne su dvije osobe. Kako bi olakšali prenošenje, na podnožju
prednje strane uredaja i na gornjem dijelu sa stražnje strane smještena su dva dostupna
rukohvata.
Samo za uredaje sa pokrovom podnožja: povucite pokrov kako bi ga uklonili.
Prenosite uredaj držeci ga za dostupne rukohvate na nacin kako je to prikazano na slici.
Kako bi pogurnuli uredaj u njegov krajnji položaj, pažljivo pritisnite na gornji dio gornjih vrata i
nagnite lagano uredaj unazad. Težina se prebaci na stražnji dio i uredaj se može lagano
gurnuti.
6
UKLANJANJE TRANSPORT NIH ZAŠTITNIH UMETAKA
Uredaj i unutarnja oprema su ucvršceni radi transporta.
Uklonite traku sa desne i lijeve vanjske strane vrata.
Ostatke od trake uklonite sa otapalom.
Uklonite sve trake i obloge iz unutrašnjosti uredaja.
Uklonite zaštitu sa brtve vrata sa unutrašnje strane vrata.
Uklonite transportnu zaštitu kad su vrata otvorena.
7
POSTAVLJANJE
Mjesto postavljanja
Uredaj treba biti postavljen u dobro prozracenu, suhu prostoriju.
Temperatura okoline utjece na potrošnju energije.
Uredaj ne smije biti izložen izravnim suncevim zrakama, niti smješten u blizini radijatora,
štednjaka ili drugih izvora topline.
Uredaj treba biti smješten u prostoriju gdje temperatura odgovara klimatskoj klasifikaciji, za
koju je uredaj napravljen.
Klimatska klasifikacija je napisana na plocici sa tehnickim podacima, smještenoj na lijevoj
unutrašnjoj strani uredaja.
Tablica koja slijedi pokazuje koje su pravilne temperature okoline za svaku klimatsku klasu:
Klimatska klasa
SN
N
ST
T
Temperatura okoline
+ 10 do + 32°C
+ 16 do + 32°C
+ 18 do + 38°C
+ 18 do + 43°C
Ako se ne može izbjeci postavljanje blizu izvora topline, moraju se poštivati najmanje
razdaljine:
-
od elektricnog štednjaka 3 cm;
od uljnih i peci na ugljen 30 cm.
Ako nije moguce poštivati ove razdaljine potrebno je postaviti toplinsku izolaciju izmedu
štednjaka i hladnjaka.
Ako je hladnjak smješten pored drugog hladnjaka ili zamrzivaca, potrebno je napraviti razmak
od 5 cm, kako bi se sprijecilo stvaranje kondenzata sa vanjske strane uredaja.
Hladnjak-zamrzivac treba zrak
Zrak struji ispod vrata kroz otvore za zrak na podnožju
i ispuhuje se prema gore duž stražnje stijenke.
Kako bi osigurali pravilno kruženje zraka nikada nemojte
pokrivati pokrov podnožja ili otvore za zrak.
Pažnja!
Ako je uredaj postavljen, na primjer, ispod viseceg
kuhinjskog elementa, treba napraviti razmak od
najmanje 10 cm izmedu vrha uredaja i elementa
iznad njega.
8
Poravnanje uredaja
Uredaj treba biti postavljen da stoji cvrsto i stabilno na nožicama. Neravnine na podu
nadoknadite okretanjem dviju podesivih nožica sa prednje strane.
Elektricno spajanje
Za elektricno spajanje potrebna je uticnica sa odgovarajucim uzemljenjem.
Elektricni zaštitni osigurac mora biti barem 10 ampera.
Ako uticnica nakon postavljanja uredaja više nije dostupna, moraju biti poduzete
odgovarajuce mjere za vrijeme elektricnog spajanja kako bi se omogucilo iskopcavanje
uredaja iz napajanja (npr. osigurac, preklopka za prekid strujnog kruga, itd.).
Prije nego ukljucite uredaj u mrežno napajanje, provjerite jesu li napon i frekvencija na
natpisnoj plocici odgovarajuci kucnom napajanju.
Npr: AC 220 … 240 V 50 Hz
Plocica sa tehnickim podacima nalazi se na lijevoj unutrašnjoj strani uredaja.
9
PROMJENA SMJERA OTVARANJA VRATA
Postoji mogucnost promjene smjera otvaranja vrata sa desna (tvornicko podešenje) na lijevo.
Upozorenje!
Kad želite promijeniti smjer otvaranja vrata, uredaj ne smije biti prikljucen na napajanje.
Izvucite kabel iz zidne uticnice.
Samo za modele sa pokrovom
podnožja:
Povucite prema gore pokrov podnožja i
maknite ga i premjestite cepove
zaglavnika vrata sa lijeve na desnu stranu.
Pomocu kljuca odvijte i izvucite donji
zaglavnik vrata zamrzivaca.
Maknite pažljivo vrata zamrzivaca i stavite
ih u stranu.
Samo za modele bez pokrova podnožja:
Povucite dio sa lijevog zaglavnika vrata i
pritisnite na desni zaglavnik vrata.
Izvucite klin iz središnje šarke vrata
hladnjaka.
Maknite pažljivo vrata hladnjaka i stavite ih
u stranu.
10
Odvrnite i izvucite van središnju šarku i
premjestite na lijevu stranu.
Premjestite gornji klin na lijevu stranu.
Skinite rucke vrata. Zakrenite vijke
pomocu odvijaca za ¼ okreta obrnuto od
smjera kazaljki na satu i maknite ih.
Okrenite rucke na nacin kako je to
prikazano na slici i premjestite pažljivo na
druga vrata.
Premjestite cepove na lijevu gornju stranu
vrata hladnjaka.
Pažljivo gurnite vrata hladnjaka na gornju
šarku i zatvorite.
11
Gurnite klinove šarki na središnju šarku.
Nemojte zaboraviti brtvu.
Pažljivo gurnite vrata zamrzivaca na
gornju šarku i zatvorite. Nemojte zaboraviti
brtvu.
Stavite brtvu izmedu vrata zamrzivaca i
donje šarke vrata, i zavrnite vijak.
Samo za modele sa pokrovom
podnožja: vratite pokrov na mjesto.
12
PORAVNAVANJE VRATA
Ako je potrebno vrata se mogu poravnati.
Ako je potrebno poravnati samo jedna
vrata:
Maknite vrata koja je potrebno poravnati
(pogledajte u poglavlje “Promjena smjera
otvaranja vrata”).
Podignite nepravilan zaglavnik na gornjem
i/ili donjem dijelu vrata ako je potrebno
pomocu malog odvijaca, okrenite na nacin
kako je to prikazano na slici i pritisnite
natrag na mjesto.
Na slici je prikazano samo desno
otvaranje vrata. Za lijevo otvaranje vrata
postupite u skladu s lijevim otvaranjem.
Vratite vrata na mjesto.
13
OPIS HLADNJAKA-ZAMRZIVACA
(razliciti modeli)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Upravljacka ploca i kontrole
Odjeljak za putar i sir sa poklopcem
Odjeljci za pohranjivanje na vratima
Odjeljak za boce
Ladice za voce i povrce
Police
Ladica za smrznutu hranu (samo za pohranjivanje)
Prilikom odledivanja donja ladica služi kao posuda za prikupljanje vode.
8. Ladice za smrznutu hranu (za pohranjivanje i smrzavanje)
9. Polica zamrzivaca sa posudicama za led (nije na svim modelima)
10. Plocica sa tehnickim podacima (zavisno od modela smještena je lijevo gore ili dolje)
14
Polica zamrzivaca sa
posudicama za led
(nije na svim modelima)
Neki modeli su opremljeni policom
zamrzivaca sa posudicama za led koja se
nalazi iznad najgornje ladice.
U slucaju nestanka elektricne energije,
posudice za led produljuju vrijeme trajanja
ocuvanja hrane u zamrzivacu.
Ova polica može biti prakticna za
predzamrzavanje npr. pojedinacnih bobica
borovnica i sl..
Prednost: Borovnice nisu gnjecave i ne
gube svoj prirodan oblik.
Nakon toga borovnice možete prepakirati i
pohraniti u neku drugu ladicu u
zamrzivacu.
15
Upravljacka ploca
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Indikator Stand-by hladnjaka (zeleno svjetlo)
Tipka UKLJUCENO/ISKLJUCENO za hladnjak
Indikator Stand-by zamrzivaca (zeleno svjetlo)
Tipka UKLJUCENO/ISKLJUCENO za zamrzivac
Regulator temperature hladnjaka
Pokazivac temperature hladnjaka
Pokazivac temperature zamrzivaca
Regulator temperature zamrzivaca
Indikator Stand-by funkcije BRZO ZAMRZAVANJE (žuto svjetlo)
Tipka za BRZO HLAÐENJE/ZAMRZAVANJE
• BRZO HLAÐENJE – za intenzivno hladenje u hladnjaku
• BRZO ZAMRZAVANJE – za brzo zamrzavanje u zamrzivacu
11. Indikator upozorenja (crveno svjetlo)
12. Tipka za iskljucenje UPOZORAVAJUCEG ALARMA
(vidi poglavlje “Kontrolni i informacijski sistem”)
Regulator temperature
Za podešavanje temperature potrebno je
osloboditi odgovarajuci regulator
temperature iz njegovog udubljenja.
•
•
Kratko pritisnite odgovarajuci regulator
temperature kako bi ga oslobodili iz
njegovog udubljenja.
Ponovnim pritiskom na odgovarajuci
regulator temperature vracate ga u
njegovo udubljenje.
ACTUAL znaci:
Sa regulatorom temperature smještenim u
udubljenje; pokazivac temperature
pokazuje trenutno aktualnu temperaturu u
hladnjaku ili zamrzivacu.
SET znaci:
Sa regulatororm temperature oslobodenim
iz njegovog udubljenja; temperatura koja
je u hladnjaku ili zamrzivacu, može se
podesiti povecanjem za po 1°C.
16
Pokazivac temperature
Pokazivac temperature pokazuje nekoliko
vrsta informacija.
•
•
•
•
Pri normalnom radu, na pokazivacu je
prikazana trenutacna aktualna
temperatura (ACTAUL) u hladnjaku ili
zamrzivacu. Regulator temperature
mora biti pritisnut u udubljenje.
Prilikom podešavanja temperature, na
pokazivacu trepti trenutno odabrana
temperatura (SET).
(nije na svim modelima) Tijekom
prekida napajanja trenutacna
temperatura hladnjaka ili zamrzivaca
trepti na pokazivacu (ACTAUL).
U slucaju kvara na pokazivacu je
prikazano:
trenutacna temperatura hladnjaka
ili zamrzivaca (ACTAUL) kao i
poruka greške
Poruka greške je kodirana (npr.
F1, F2 itd.) i pomaže ovlaštenom
servisnom osoblju u otkrivanju
problema u radu uredaja. Ako
temperatura ne može više biti
registrirana, pokazan je samo kod
greške.
Prikazano samo na pokazivacu
temperature hladnjaka
•
Kad je ukljucena funkcija BRZO
HLAÐENJE (FAST CHILL), na
pokazivacu temperature prikazano je
“IC”. Tako dugo dok je pritisnuta
funkcija BRZO HLAÐENJE na
pokazivacu nece biti prikazana
temperatura hladnjaka.
Prikazano samo na pokazivacu
temperature zamrzivaca
•
Ako, na primjer, smrznuta hrana treba
biti djelomicno ili potpuno otopljena
tijekom duljeg nestanka napajanja, na
pokazivacu tempertaure je prikazano:
trenutacna temperatura u
zamrzivacu (ACTAUL) i
najviša temperatura na koju je
hrana zagrijana
17
PRIJE PRVE UPORABE
•
•
•
Prije prve uporabe potrebno je ocistiti
uredaj i svu opremu (vidi poglavlje
“Cišcenje i održavanje”).
Uklonite posudice za led iz police
zamrzivaca, ako je to ukljuceno u
opremu vašeg hladnjaka.
Smjestite posudice za led unutar
pretinca ili ladice samo nakon što je u
zamrzivacu postignuta optimalna
•
temperatura od – 18°C, te pustite da
se smrznu.
Nakon 24 h smjestite posudice za led
sa prednje strane police zamrzivaca.
POCETAK RADA
Hladnjak i zamrzivac mogu raditi neovisno
jedan o drugom.
Unutar 5 minuta nakon što je
hladnjak/zamrzivac ukljucen, elektronika
zapocne samotestiranje.
Kompresori nece zapoceti sa radom dok
ne završi samotestiranje.
Ukljucite kabel u mrežno napajanje.
Pocetak rada hladnjaka
Pocetak rada zamrzivaca
Pritisnite tipku UKLUCENO/ISKLJUCENO
hladnjaka.
Pocne svjetliti zeleni indikator rada
hladnjaka. Pokazivac temperature
hladnjaka prikazuje trenutacnu aktualnu
temperaturu hladnjaka (ACTUAL).
Treptajuci crven indikator upozorenja
pokazuje da potrebna temperatura
hladnjaka još nije postignuta.
Nakon što je završilo samotestiranje,
kompresor zapocne s radom.
Podesite hladnjak na željenu temperaturu
(vidi poglavlje “Podešavanje
temperature”).
Hranu možete pohraniti u hladnjak odmah
nakon što ste ga ukljucili, jer se
temperatura pohranjivanja u hladnjaku
brzo postiže.
Pritisnite tipku UKLUCENO/ISKLJUCENO
zamrzivaca.
Pocne svjetliti zeleni indikator rada
zamrzivaca.
Pokazivac temperature zamrzivaca
prikazuje trenutacnu aktualnu temperaturu
zamrzivaca (ACTUAL).
Treptajuci crven indikator upozorenja
pokazuje da potrebna temperatura
zamrzivaca još nije postignuta.
Nakon što je završilo samotestiranje,
kompresor zapocne s radom.
Tvornicko podešenje temperature
zamrzivaca je - 15°C.
Podesite temperaturu na – 18°C ili
hladnije (vidi poglavlje “Podešavanje
temperature”).
Nemojte zapoceti sa punjenjem hrane u
zamrzivac sve dok se ne postigne
temperatura – 18°C, ili dok se ne ugasi
crveni indikator upozorenja.
18
PODEŠAVANJE TEMPERAT URE
Pomocu regulatora temperature, neovisno
jedna o drugoj, mogu se podesiti
temperature u hladnjaku i zamrzivacu.
Pritisnite željeni regulator temperature,
tako da iskoci iz svog udubljenja.
Na pokazivacu temperature trepti trenutno
podešena temperatura (SET).
Okrenite regulator temperature u lijevo ili u
desno kako bi podesili željenu temperaturu
(SET).
Na pokazivacu temperature trenutno se
prikaže novo odabrano podešenje:
Hladnjak
Pocetni položaj
toplije
hladnije
Temperatura pohranjivanja od + 5°C u hladnjaku opcenito je dovoljno hladna.
Zamrzivac
Pocetni položaj
(- 18°C)
toplije
( do – 15°C)
hladnije
(do - 24°C)
Sa stajališta strucnjaka za hranu,
temperatura od - 18°C je dovoljno hladna
za pohranjivanje u zamrzivacu.
Pažnja!
Redovito provjeravajte crven indikator
upozorenja i pokazivac temperature kako
bi se uvjerili da je podešena odgovarajuca
tempertura pohranjivanja.
Nakon podešavanja temperature pritisnite
regulator temperature natrag u njegovo
udubljenje.
Pokazivac temperature se vraca natrag i
pokazuje trenutacno aktualnu temperaturu
u hladnjaku ili zamrzivacu (ACTUAL).
19
BRZO HLAÐENJE / BRZO ZAMRZAVANJE
BRZO HLAÐENJE
BRZO ZAMRZAVANJE
Funkcija BRZO HLA ÐENJE je prikladna
za brzo hladenje velikih kolicina hrane u
hladnjaku, npr. pica i salate za goste.
Funkcija BRZO ZAMRZAVANJE
omogucava brzo zamrzavanje svježe
hrane, a u isto vrijeme štiti ranije
zamrznute pakete hrane da se ne pocnu
zagrijavati u dodiru sa svježom hranom.
Kako bi ukljucili funkciju BRZO
HLA ÐENJE prvo pritisnite regulator
temperature hladnjaka. Regulator
temperature hladnjaka iskoci iz svog
udubljenja. Pokazivac temperature
treptajuci pokazuje podešenu temperaturu
hladnjaka.
Kako bi ukljucili funkciju BRZO
ZAMRZAVANJE pritisnite tipku BRZO
HLAÐENJE/-ZAMRZAVANJE. Kad je
funkcija BRZO ZAMRZAVANJE ukljucena,
žuti pokazivac pored tipke pocne svjetliti.
Pritisnite tipku BRZO HLAÐENJE/ZAMRZAVANJE. Na pokazivacu
temperature hladnjaka se pojavi “IC” za
intenzivno hladenje.
Elektronika uredaja automatski prepozna,
kad proces brzog zamrzavanja može biti
gotov i automatski iskljuci funkciju BRZOG
ZAMRZAVANJA (nakon 30 do najviše 51
sata, ovisno od kolicine koja treba biti
zamrznuta).
Vratite regulator temperature u njegovo
udubljenje. Pokazivac temperature
neprestano prikazuje “IC” sve dok funkcija
BRZO HLAÐENJE ne bude završena.
Funkcija BRZO HLAÐENJE sad
omogucava intenzivno hladenje.
Temperatura je automatski podešena na
+ 2°C. Funkcija BRZO HLAÐENJE
automatski završava nakon perioda od 6
sati.
Izvorno podešena temperatura ponovo
vrijedi (SET) i na pokazivacu temperature
se prikazuje trenutacna aktualna
temperatura (ACTAUL).
Možete rucno zaustaviti funkciju BRZOG
ZAMRZAVANJA u bilo koje vrijeme
ponovnim pritiskom na tipku BRZO
HLAÐENJE/-ZAMRZAVANJE.
Funkcija BRZOG ZAMRZAVANJA može
biti ukljucena samo kad je regulator
temperature hladnjaka u svom udubljenju.
Možete rucno zaustaviti funkciju BRZOG
HLAÐENJA u bilo koje vrijeme, sljedeci
postupke koji su potrebni za zapocinjanje
funkcije BRZO HLAÐENJE, istim
redosljedom drugi puta.
20
ISKLJUCIVANJE UREÐAJA
Podešenje za vrijeme godišnjeg
odmora
Kako bi se zaštitila smrznuta hrana, uredaj
je zašticen od slucajnog iskljucivanja
(zaštita od djece).
Na podešenju za godišnji odmor
temperatura u hladnjaku je otprilike
+ 15°C. Na taj nacin imate mogucnost –
da bez stvaranja neugodnih mirisa ili
pljesni – ostavite prazan hladnjak
zatvoren, tijekom izbivanja, npr. za vrijeme
godišnjeg odmora.
Prednost: neocekivano zatvaranje vrata, ili
mogucnost da osoba koja vam cuva stan
slucajno zatvori vrata, više nije moguca.
Bez namještanja uredaja na podešenje za
godišnji odmor došlo bi do stvaranja
neugodnih mirisa i pljesni.
Hladnjak i zamrzivac mogu se iskljuciti
neovisno jedan o drugom.
Za iskljucivanje pritisnite i držite tipku
UKLJUCENO/ISKLJUCENO otprilike 5
sekundi. Na pokazivacu temperature
zapocinje odbrojavanje unazad od 5 do 0.
Kad je postignuta 0, uredaj se iskljucuje.
Svjetlo na pokazivacu temperature se
iskljuci.
Primjenjivo samo kod modela koji
imaju upozorenje u slucaju nestanka
napajanja:
Za ukljucivanje podešenja za godišnji
odmor prvo pritisnite regulator temperature
hladnjaka, tako da je osloboden iz svog
udubljenja.
Ako izvucete kabel iz uticnice ili iskljucite
osigurac bez da ste prethodno iskljucili
uredaj pomocu tipke
UKLJUCENO/ISKLJUCENO, sistem
upozorenja ostaje aktivan i skrece vam
pažnju zvucnim signalom da je došlo do
prekida napajanja. Možete privremeno
zaustaviti zvucni signal pomocu tipke za
iskljucenje UPOZORAVAJUCEG
ALARMA, ali ce se zvucni alarm ponovo
oglasiti nakon otprilike 2 sata. U tom
slucaju uredaj ponovo spojite na napajanje
i pritisnite i držite tipku
UKLJUCENO/ISKLJUCENO otprilike 5
sekundi.
Okrenite regulator temperature obrnuto od
smjera kazaljki na satu koliko je moguce.
Prikazana temperatura na pokazivacu
temperature se povecava za po 1° sve do
+ 10°C. Nakon vrijednosti + 10°C slijedi
+ 15°C. Hladnjak je sad postavljen na
ekonomicno podešenje za godišnji odmor.
Pritisnite regulator temperature natrag u
njegovo udubljenje.
Pažnja!
Nemojte pohranjivati hranu u hladnjak kad
je on postavljen na podešenje za godišnji
odmor. Na tom podešenju temperatura je
otprilike + 15°C.
To je pretoplo za hranu.
Ako uredaj treba biti van
uporabe tijekom dužeg perioda:
•
•
•
•
Iskljucite uredaj tako da pritisnite i
držite tipku
UKLJUCENO/ISKLJUCENO otprilike
5 sekundi.
Izvucite kabel ili iskljucite osigurac.
Odmrznite odjeljak zamrzivaca i u
potpunosti ga ocistite (vidi
odgovarajuce poglavlje).
Vrata ostavite pritvorena kako bi
sprijecili stvaranje neugodnih mirisa.
21
KONTROLNI I INFORMACIJSKI SISTEM
Upozorenje za temperaturu
Kontrolni i informacijski sistem se sastoji
od pokazivaca temperature, optickog
pokazivaca upozorenja i zvucnog alarma.
Crveni pokazivac upozorenja trepti i
oglašava se zvucni alarm, sve dok je
temperatura u hladnjaku ili zamrzivacu
viša od 5°C od podešene temperature.
Sistem upozorava ako:
-
-
su vrata uredaja otvorena (nije na
svim modelima);
je došlo do prekida napajanja (nije
na svim modelima);
je temperatura u hladnjaku ili
zamrzivacu previsoka;
postoji mogucnost djelomicnog ili
potpunog odledivanja smrznute
hrane;
postoje funkcionalne smetnje na
uredaju.
Porast temperature za više od 5°C može
biti uzrokovano:
-
cestim otvaranjem vrata tijekom
dužeg vremena;
stavljanjem velikih kolicina tople
hrane;
visokom temperaturom okoline;
kvarom na uredaju.
Zvucni alarm možete iskljuciti pritiskom na
tipku za iskljucenje UPOZORAVAJUCEG
ALARMA. Pokazivac upozorenja i zvucni
alarm automatski se iskljucuju, kad
trenutacna temperatura u hladnjaku i/ili
zamrzivacu padne do 4°C niže od
podešene temperature.
Upozorenje “OTVORENA
VRATA”
(nije na svim modelima)
Kad su vrata hladnjaka ili zamrzivaca
otvorena, crveni pokazivac upozorenja
treperi. Ako su vrata ostavljena otvorena
duže od 80 sekundi, oglasi se zvucni
alarm. Ako vam je potrebno više vremena
za punjenje ili premještanje hrane, možete
iskljuciti zvucni alarm pritiskom na tipku za
iskljucenje UPOZORAVAJUCEG
ALARMA.
Napomena:
•
Crveni pokazivac upozorenja i zvucni
alarm ne rade:
nakon podešavanja temperature
na hladnije podešenje, sve dok se
podešena temperatura ne
dosegne;
za hladnjak, sa aktiviranim BRZIM
HLAÐENJEM.
•
Samo zvucni alarm ne radi:
nakon ukljucivanja hladnjaka ili
zamrzivaca, sve dok se podešena
temperatura ne dosegne prvi puta;
za zamrzivac, sa pritisnutom
tipkom BRZO HLAÐENJE/ZAMRZAVANJE (vidi poglavlje
“Zamrzavanje”).
Prekid napajanja
(nije na svim modelima)
Ako je došlo do prekida napajanja, oglasi
se zvucni alarm u intervalima od 20
sekundi. Nadalje, trenutacna temperatura
u hladnjaku i zamrzivacu je prikazana
trepcuci na pokazivacu temperature (2
sekunde ukljucena, 2 sekunde iskljucena).
Nakon jednog sata zvucni alarm oglašava
se u intervalima od 40 sekundi.
Zvucni alarm može se iskljuciti na otprilike
2 sata pritiskom na tipku iskljucenje
UPOZORAVAJUCEG ALARMA.
U slucaju nestanka napajanja, kontrolni i
informacijski sistem omogucava rad
pokazivaca temperature i zvucnog alarma
do 12 sati.
22
Upozorenje za
djelomicno/potpuno odledivanje
U slucaju da je hrana u zamrzivacu
djelomicno ili potpuno odledena (npr.
tijekon nestanka napajanja), crven
pokazivac upozorenja trepti.
Nadalje, pokazivac temperature prikazuje:
najvišu temperaturu na koju se
hrana zagrijala;
trenutacnu temperaturu u
zamrzivacu (ACTUAL).
Ako postoji mogucnost da je došlo do
djelomicnog ili potpunog odledivanja,
trebate provjeriti kvalitetu hrane, zavisno
od zagrijavanja do kojeg je došlo.
Cim temperatura u zamrzivacu padne
ispod kriticnih - 4°C, upozorenje za
djelomicno ili potpuno odledivanje može
se iskljuciti pritiskom na tipku za
iskljucivanje UPOZORAVAJUCEG
ALARMA.
Napomena:
Nakon ukljucivanja uredaja, upozorenje za
djelomicno ili potpuno odledivanje ne radi
sve dok se podešena temperatura (SET)
ne dosegne prvi puta.
Problemi u radu
Ako elektronika uredaja otkrije tehnicki
kvar koji treba biti popravljen od strane
servisnog osoblja, opticki i zvucni alarm
upozorenja se pale.
Nadalje, pokazivac temperature
alternativno prikazuje:
poruku kvara (kod pogreške F1 do
F7) i
trenutacnu temperaturu
pohranjivanja
Napomena:
Problem u radu uredaja prikazan kodom
pogreške, mora biti otklonjen od strane
ovlaštenog servisnog osoblja. Zvucni
alarm može se iskljuciti na 24 sata
pritiskom na tipku za iskljucivanje
UPOZORAVAJUCEG ALARMA.
Pokazivac kvara moguce je poništiti
iskljucivanjem uredaja.
23
OTVARANJE VRATA ZAMRZIVACA
Ako su vrata zamrzivaca zatvorena
tijekom rada uredaja, postoji mogucnost
da se ne mogu trenutacno ponovno
otvoriti, zbog vakuma unutar odjeljka
zamrzivaca koji drži vrata zatvorenima sve
dok se tlak ne izjednaci. Vrata se mogu
ponovo otvoriti nakon nekoliko minuta.
UNUTRAŠNJA OPREMA
Police i ladice za pohranjivanje
Zavisno od modela, vaš uredaj je
opremljen ili staklenim ili plasticnim
policama za pohranjivanje, ili ladicama.
Model sa staklenim policama
Polica za pohranjivanje treba biti
postavljena na donje vodilice iznad ladice
za voce i povrce. Mora uvijek ostati u tom
položaju, kako bi voce i povrce dulje ostalo
svježe.
Preostale police mogu biti postavljene na
razlicite visine:
Povucite policu prema gore sve dok se ne
izvuce iz ležišta i uklonite je.
Za postavljanje na drugaciju visinu
ponovite postupak obrnutim redosljedom.
Postavljanje za visoke stvari:
Maknite prednju polovicu od dvodjelne
police i postavite ju na drugaciju razinu.
Promjenjiva unutrašnja strana
vrata
Odjeljci na vratima mogu se izvaditi i
premjestiti na drugi položaj ako je
potrebno.
24
Ladice i odjeljci
Vario set (nije na svim modelima)
Dvije velike ladice za voce i povrce mogu
biti podjeljene sa pomicnim razdjeljnikom.
Polovicne ladice (ako postoje) mogu se
postaviti na stražnji dio ladice za voce i
povrce.
Odjeljak za tube (nije na svim modelima)
Neki modeli su opremljeni odjeljkom za
tube i male stvari. Kad je postavljen u
pretinac za boce takoder sprijecava i
klizanje samih boca.
PRAVILNO POHRANJIVANJE
Zahvaljujuci zakonima fizike, u hladnjaku
postoji nekoliko temperaturnih zona.
Najhladnija zona je na dnu police za
pohranjivanje, iznad ladice za voce i
povrce.
Toplije zone se nalaze u najgornjoj polici i
u odjeljcima na vratima hladnjaka.
Primjer spremanja namirnica prikazuje na
kojim mjestima u hladnjaku je
najprikladnija temperatura za razlicite vrste
hrane.
Hrana ne bi trebala biti stavljena da se
zamrzne u donjoj ladici zamrzivaca, niti da
je jedino u njoj pohranjena.
Savjet:
Hrana bi u hladnjaku trebala uvijek biti
zapakirana ili pokrivena, kako bi se
sprijecilo širenje mirisa na ostale
namirnice.
Namirnice upakirajte u:
plasticne vrecice ili polietilenske
omote;
plasticne posude s poklopcem;
posebne plasticne omote s
elasticnim rubom;
aluminijsku foliju.
25
ZAMRZAVANJE
Izuzev donje ladice, koja služi samo za
pohranjivanje, svi ostali odjeljci i ladice su
prikladni za zamrzavanje.
Funkciju BRZOG ZAMRZAVANJA možete
zaustaviti i rucno ponovnim pritiskom na
tipku BRZO HLAÐENJE/-ZAMRZAVANJE.
Pažnja!
Savjet:
•
•
Namirnice upakirajte u:
vrecice za zamrzavanje ili
polietilenske omote;
specijalne posude za zamrzavanje
hrane;
posebno tanke aluminijske folije.
•
Za zatvaranje vrecica i omota koristite
plasticne kopce, gumice ili vrpce.
Prije zatvaranja istisnite zrak iz vrecice
ili omota, jer zrak dovodi do isušivanja
zamrznute hrane.
Napravite plosnate pakete, jer se oni
puno brže zamrzavaju.
Nemojte puniti posude za
zamrzavanje sa tekucinom, jer ona
ispari tijekom zamrzavanja.
•
•
Prije stavljanja hrane da se zamrzne,
trenutacna temperatura u zamrzivacu
(ACTUAL) treba biti - 18°C ili hladnije.
Molimo da poštujete kapacitete
zamrzavanja naznacene na plocici s
tehnickim podacima. Kapacitet
zamrzavanja predstavlja najvecu
kolicinu svježe hrana koja može biti
zamrznuta unutar 24 sata. Ako
zamrzavate hranu nekoliko dana
uzastopno, kolicine zamrzavanja su
otprilike 2/3 do 3/4 od kapaciteta
naznacenog na plocici s tehnickim
podacima.
Odledena hrana koja nece biti
iskorištena (skuhana u jelu) ne smije
se ni pod kojim uvjetima zamrzavati
po drugi put.
•
•
•
Za zamrzavanje najveceg kapaciteta,
pritisnite tipku BRZO HLAÐENJE/ZAMRZAVANJE 24 sata prije
zamrzavanja, ili 4 do 6 sati za manje
kolicine. Žuti pokazivac pocene svjetliti.
Pohranjivanje zamrznute hrane
Pažnja!
Prije prvog punjenja zamrzivaca sa
prethodno zamrznutom hranom, mora biti
dosegnuta temperatura od - 18°C.
Tipka BRZO HLAÐENJE/-ZAMRZAVANJE
ne treba biti pritisnuta ako zamrzavate do
3 kg hrane.
•
Prije zamrzavanja sva hrana mora biti
zamotana u nepropusna pakiranja, tako da
se ne osuši i ne izgubi svoj miris, te da
mirisi ne zahvate i ostalu hranu u
zamrzivacu.
•
Pažnja!
Ne dodirujte zamrznutu hranu mokrim
rukama. Ruke se mogu zaljepiti na hranu.
Zamrzivac napunite samo upakiranom
zamrznutom hranom, kako se ne bi
osušila ili izgubila svoj miris, te da
mirisi ne zahvate i ostalu hranu u
zamrzivacu.
Molimo da poštujete maksimalno
vrijeme pohranjivanja i datum isteka
valjanosti zamrznute hrane.
Koliko god je to moguce pohranjujte
zamrznutu hranu u ladice odvojeno prema
vrstama. Neki modeli su opremljeni sa
kvacicama koje se mogu staviti na ladice.
Kako bi prepoznali sadržaj u posudama,
stavite kvacicu tako da pokrije simbol na
ladici (vidi poglavlje “Simboli pohranjivanja
hrane/Kalendar zamrzavanja”). Na taj
nacin imat cete bolji pregled, te izbjeci
predugo otvaranje vrata i time uštedjeti
energiju.
Zapakiranu hranu spremite u ladice.
Nezamrznuta hrana ne smije doticati vec
zamrznutu hranu, inace ce se zamrznuta
hrana poceti topiti.
Elektronika uredaja automatski prepozna
kad bi funkcija BRZOG ZAMRZAVANJA
trebala završiti. Žuti pokazivac se iskljuci.
26
Pravljenje kockica leda
Napunite posude za led (nisu u svim
modelima) do ¾ sa hladnom vodom i
smjestite u policu zamrzivaca ili u ladicu i
pustite da se zamrzne.
Kako bi izvadili zaledene kockice držite
nakratko posudu za led pod mlazom vode.
Pažnja!
Ni pod kojim uvjetom nemojte vaditi
zamrznute kockice oštrim i zaobljenim
predmetima. Ako trebate, koristite žlicu ili
nešto slicno.
SIMBOLI POHRANJIVANJA HRANE / KALENDAR
ZAMRZAVANJA
(nije na svim modelima)
•
Simboli na ladicama prikazuju razlicite
vrste hrane.
•
Brojevi prikazuju vrijeme pohranjivanja
u mjesecima za odgovarajucu vrstu
hrane. Gornje ili donje vrijednosti
vremena pohranjivanja zavise o
kolicini hrane i tretmanu prije
zamrzavanja. Niže vrijednosti se
odnose na hranu sa velikim udjelom
masnoce.
•
Postavljanjem kvacica na ladice,
možete oznaciti koja vrsta hrane je
pohranjena u posudi.
27
ODLEÐIVANJE
Hladnjak se automatski odleduje
Uklonite zamrznutu hranu, zamotajte ju u
nekoliko omota ili novine, pokrijte i
pohranite na hladno mjesto, npr. u
hladnjak.
Elektronika prema potrebi zapocne ciklus
odledivanja u hladnjaku na osnovi
ekonomicne uporabe energije i održavanja
stalne temperature.
Ciklus odledivanja zapocinje cešce ili
rjede, zavisno o kolicini nakupljene vlage.
Zbog najveceg nakupljanja vlage kad se
otvore vrata, ucestalost ciklusa
odledivanja je odredeno frekvencijom i
razdobljima kad su vrata otvorena.
Nakupljena voda se prazni po stražnjoj
stijenci hladnjaka i padne kroz otvor za
pražnjenje u posudu smještenu iznad
kompresora gdje ispari.
Iskljucite hladnjak i zamrzivac i izvucite
kabel iz uticnice, ili iskljucite osigurac.
Uklonite sve ladice osim one na dnu.
Donja ladica služi kao prakticna posuda za
sakupljanje vode.
Savjet:
Kako bi ubrzali proces odledivanja, stavite
posudu sa vrucom vodom u zamrzivac i
zatvorite vrata. Nadalje, uklonite
odlomljene djelove leda prije nego je
odledivanje završeno.
Odledivanje zamrzivaca
Nakon odledivanja u potpunosti ocistite
unutrašnjost zamrzivaca, kao i svu
unutrašnju opremu (vidi poglavlje
“Cišcenje i održavanje”).
Vlaga se u zamrzivacu pretvara u bijelo
inje tijekom rada i kad su vrata otvorena, i
to posebno u sredini gornjeg dijela.
Povremeno uklonite inje pomocu
plasticnog strugaca.
Ni u kojem slucaju nemojte za to koristiti
metalne i oštre predmete.
Uredaj treba odlediti kad debljina inja
dosegne 4 mm; ali u bilo kojem slucaju
barem jedanput godišnje.
Najbolje vrijeme za odledivanje je kad je
zamrzivac prazan ili se u njemu nalazi
manja kolicina hrane.
Upozorenje!
•
•
Nemojte upotrebljavati grijalice ili bilo
koje druge mehanicke naprave, kako
bi ubrzali proces odledivanja.
Nemojte koristiti sprejeve za
odledivanje, jer mogu biti opasni i/ili
sadržavati tvari koje mogu oštetiti
plastiku.
12 sati prije odledivanja pritisnite tipku
BRZO HLAÐENJE/-ZAMRZAVANJE, kako
bi nakupili dovoljne rezerve hladnoce za
vrijeme trajanja prekida rada.
Pažnja!
Ne dodirujte zamrznutu hranu mokrim
rukama. Ruke se mogu zaljepiti na hranu.
28
CIŠCENJE I ODRŽAVANJE
Iz higijenskih razloga, redovito cistite
unutrašnju opremu.
Provjerite otvor za pražnjenje vode na
stražnjoj stijenci hladnjaka.
Zacepljen otvor za pražnjenje vode može
se procistiti uz pomoc žice.
Upozorenje!
•
•
•
Nakupljanje prašine na kondenzatoru
dovodi do smanjenja izvedbe i povecanja
potrošnje energije.
Zbog toga je potrebno jednom godišnje
pažljivo ocistiti kondenzator na stražnjoj
strani uredaja pomocu mekane cetke ili
usisivaca.
Za vrijeme cišcenja uredaj ne smije
biti spojen na napajanje. Postoji
opasnost od strujnog udara! Prije
cišcenja iskljucite uredaj i izvucite
kabel iz uticnice ili iskljucite osigurac.
Nikad nemojte cistiti uredaj
usisivacem na paru. Vlaga se može
nakupiti na elektricnim djelovima,
opasnost od strujnog udara! Vruca
para može uzrokovati oštecenje
plastike.
Prije ponovne uporabe uredaj treba
biti suh.
Nakon što je sve suho uredaj možete
staviti ponovo u uporabu.
Savjeti za uštedu energije
•
Pažnja!
•
•
Etericna ulja i organska otapala mogu
nagristi plastiku; kao npr.
limunov sok ili sok od narance;
sredstva za cišcenje koja sadrže
octenu kiselinu.
Nemojte dopustiti da te tvari dodu
u dodir sa djelovima uredaja.
•
•
•
Nemojte koristiti abrazivna sredstva za
cišcenje.
•
Ako treba ocistiti samo hladnjak, pritisnite
tipku BRZO HLAÐENJE/-ZAMRZAVANJE
nekoliko sati prije cišcenja, kako bi se
nakupile dovoljne rezerve hladnoce za
razdoblje prekida rada.
Nadalje, nemojte otvarati vrata
zamrzivaca.
•
•
Odledite zamrzivac prije cišcenja (vidi
poglavlje “Odledivanje”).
Iskljucite hladnjak i zamrzivac i izvucite
kabel iz uticnice, ili iskljucite osigurac.
Ocistite uredaj i unutrašnju opremu
pomocu krpe i tople vode. Komercijalna
sredstva za pranje posuda takoder se
mogu korisiti.
Nakon cišcenja operite cistom vodom i u
potpunosti osušite.
29
Uredaj nemojte postavljati blizu
štednjaka, radijatora ili drugih izvora
topline. Visoka temperatura okoline
uzrokuje dulji, ucestaliji rad
kompresora.
Osigurajte dovoljno prozracivanje i
izlaz zraka oko podnožja i stražnje
stijenke uredaja. Nikada nemojte
pokrivati otvore za prozracivanje.
U uredaj nemojte stavljati toplu hranu.
Pustite da se topla hrana prvo ohladi.
Vrata ostavite otvorena samo onoliko
koliko je neophodno.
Nemojte podesiti temperaturu na
hladnije nego je to potrebno.
Zamrznutu hranu ostavite da se odledi
u hladnjaku. Hladnoca iz zamrznute
hrane se iskoristi za hladenje u
hladnjaku.
Uvijek držite kondenzator na stražnjoj
strani uredaja cistim.
ŠTO UCINITI AKO …
Ispravljanje nepravilnosti
Ako se pojave smetnje, pokušajte ih
pomocu ovdje navedenih uputa sami
riješiti.
Nemojte poduzimati daljnje korake i
popravke ako navedene upute ne
pomognu u svakom posebnom slucaju.
Upozorenje!
Hladnjak/zamrzivac smije popravljati samo
ovlašteno servisno osoblje. Popravci
izvršeni od strane nestrucne osobe mogu
uzrokovati ozljedivanje korisnika.
Stupite u kontakt sa ovlaštenim servisnim
centrom.
Problem
Uredaj ne radi, zeleni
pokazivac i pokazivac
temperature ne svjetle.
Moguci uzrok
Uredaj nije ukljucen.
Kabel nije stavljen u uticnicu.
Pregorio je osigurac.
Zidna uticnica je neispravna.
Uredaj ne radi, zeleni
pokazivac ne svjetli,
temperatura je prikazana na
treptajucem pokazivacu, cuje
se zvucni alarm u pravilnim
intervalima. 1)
Crveni pokazivac upozorenja
trepti, javlja se zvucni alarm,
na pokazivacu temperature je
prikazan kvar (F1, F2 itd.).
Upozorenje za prekid
napajanja. 1)
Crveni pokazivac upozorenja
trepti, dvije temperature su
prikazane naizmjenice na
pokazivacu temperature.
Upozorenje za
djelomicno/potpuno
odledivanje.
Zamrznuta hrana se ugrijala
toliko da je
djelomicno/potpuno
odledena.
Došlo je do kvara u radu
uredaja.
1) Nije na svim modelima.
30
Rješenje
Ukljucite uredaj.
Stavite kabel u uticnicu.
Provjerite osigurac i ako je
potrebno, zamjenite ga.
Elektricar treba popraviti
uticnicu.
Provjerite da li je kabel
stavljen u zidnu uticnicu ili da
li je osigurac pregorio (vidi
poglavlje “Kontrolni i
informacijski sistem”).
Iskljucite zvucni alarm
pritiskom na tipku
ISKLJUCENJE ALARMA
UPOZORENJA. Zapišite
prikazanu oznaku kvara i
nazovite ovlašteni servis.
Nemojte ponovo otvarati
vrata uredaja.
Pogledajte poglavlje
“Kontrolni i informacijski
sistem”.
Nedovoljna temperatura je u
zamrzivacu.
Unutrašnja rasvjeta ne svjetli.
Temperatura nije pravilno
podešena.
Vrata su bila predugo
otvorena.
Tijekom 24 sata je stavljena
velika kolicina tople hrane.
Uredaj je smješten blizu
izvora topline.
Pokvarena je sijalica.
Velika kolicina inja u uredaju,
vjerojatno uz brtvu vrata.
Vrata nisu dobro priljubljena
(vjerojatno nakon promjene
smjera otvaranja vrata).
Neobicna buka.
Uredaj nije poravnat.
Kompresor ne zapocinje
trenutacno s radom nakon
što je pritisnuta tipka BRZO
HLAÐENJE/ZAMRZAVANJE, ili nakon
promjene podešenja
temperature.
Kompresor ne zapocinje s
radom nakon ukljucenja
uredaja.
Uredaj dodiruje zid ili okolni
namještaj.
Stražnji dio uredaja, npr. cijev
dodiruje druge djelove
uredaja ili zid.
To je normalno.
Unutar prvih 5 minuta, uredaj
obavlja elektronsko
samotestiranje.
Zamjena sijalice
Upozorenje!
Opasnost od strujnog udara! Prije zamjene
sijalice, iskljucite uredaj i izvucite kabel iz
zidne uticnice ili iskljucite osigurac.
Znacajke sijalice: 220 – 240 V, max. 15W,
uticnica E 14.
Kako bi iskljucili uredaj pritisnite i držite
tipku UKLJUCENO/ISKLJUCENO 5
sekundi.
Izvucite kabel.
Zamjenite sijalicu. Sijalica je dostupna sa
stražnje strane poklopca sijalice.
31
Pogledajte poglavlje
“Podešavanje temperature”.
Vrata držite otvorena samo
onoliko koliko je neophodno.
Pritisnite tipku BRZO
ZAMRZAVANJE.
Pogledajte poglavlje
“Postavljanje uredaja”.
Pogledajte poglavlje
“Zamjena sijalice”.
Pažljivo zagrijte brtvu vrata
pomocu sušila za kosu do
tocke kad više nisu
priljubljena (ne toplije od
50°C). U isto vrijeme,
oblikujte brtvu vrata rukom,
tako da je ponovo pravilno
namještena.
Poravnajte uredaj pomocu
podesivih nožica.
Odmaknite uredaj.
Ako je neophodno, pažljivo
savinite taj dio.
Kompresor pocne raditi
nakon nekog vremena.
Kompresor zapocinje s
radom automatski, nakon što
je završeno samotestiranje.
Ako nakon svih provjera i dalje postoji problem,
nazovite ovlašteni servisni centar.
Vrlo je važno da pri tome znate model, serijski broj i
datum kupnje uredaja; servis ce zahtijevati te podatke.
Te informacije možete pronaci na plocici sa tehnickim
podacima na unutrašnjoj lijevoj strani uredaja.
Ako je na pokazivacu temperature prikazan kvar (F1,
F2, itd.), obavijestite ovlašteni servisni centar o
prikazanom kodu kvara.
Tehnicki rjecnik
•
Rashladno sredstvo
Tekucina, koja je korištena za hladenje zove se
rashladno sredstvo.
•
Rashladni krug
Nepropusan sistem kruženja, u kojem se nalazi
rashladno sredstvo.
Napomena:
Ako pozovete servisera radi jedne od ovdje navedenih
smetnji ili zbog pogrešnog rukovanja
hladnjakom/zamrzivacem, dolazak nece biti besplatan
cak i unutar jamstvenog roka.
•
Isparivac
Rashladno sredstvo isparava u isparivacu. Kao
sve tekucine, rashladno sredstvo zahtjeva toplinu
kako bi moglo ispariti. Zbog tog razloga isparivac
je smješten u unutrašnjosti uredaja ili postavljen
sa pjenom izravno iza unutrašnje stijenke, te je
tamo nevidljiv.
Buka tijekom rada
•
Kompresor
Kompresor se napaja pomocu elektricnog motora i
ucvršcen je sa stražnje strane podnožja uredaja.
Kompresor vodi pare rashladnog sredstva iz
isparivaca do kondenzatora.
•
Kondenzator
Kondenzator je obicno u obliku rešetke.
Kompresirano rashladno sredstvo prolazi kroz
kondenzator. Tu se oslobada topline, koja odlazi u
okolni zrak na površinu kondenzatora.
Kondenzator je obicno izvan uredaja, sa stražnje
strane.
Rashladni sistem uvijek proizvodi odredeni zvuk.
•
Klik
Svaki put kad se kompresor ukljuci ili iskljuci
zacuje se klik.
•
Pulsirajuci zvuk
Cuje se kada se rashladno sredstvo pumpa u
rashladne cijevi.
•
Zujanje
Tako dugo dok kompresor radi, cuje se zujanje.
Zakoni i standardi
Ovaj uredaj je napravljen za uporabu u domacinstvu i
izraden je u skladu sa odgovarajucim standardima. Pri
izradi ovog uredaja poštivali su se neophodna zahtjevi
u skladu sa zakonom o sigurnosti uredaja (GSG),
zakonom o rashladnim uredajima (VBG 20) i
propisima njemackog društva inženjera elektrike
(VDE).
Rashladni krug je provjeren od curenja.
Ovaj je uredaj izraden u skladu sa IEC normama:
73/23 IEC od 19.02.73. (Norma o niskom naponu)
i kasnije promjene.
89/336 IEC od 03.05.89. (Norma o
elektromagnetskoj kompatibilnosti) i kasnije
promjene 92/31/EWG.
33
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising