Electrolux | ERL6296SK0 | User manual | Electrolux ERL6296SK0 Korisnički priručnik

Electrolux ERL6296SK0 Korisnički priručnik
Upute za uporabu i održavanje
Kombinirani hladnjak s dvoja vrata
ERL 6296 KS
Dobrodošli i čestitamo
MOLIMO VAS PROČITAJTE I SAČUVAJTE OVE UPUTE
Zahvaljujemo što ste odabrali Electrolux. Ove Upute za uporabu i održavanje dio su naših napora
posvećenih zadovoljstvu kupca i kvaliteti proizvoda kroz čitav radni vijek vašeg novog hladnjaka.
Vašu kupovinu vidimo kao početak veze. Kako bi bili u mogućnosti i dalje vam biti na usluzi molimo
vas da na ovim stranicama zabilježite ključne podatke o proizvodu.
SASTAVITE BILJEŠKE ZA BRZU KONZULTACIJU
Datum kupovine uređaja
Electrolux broj modela
Electrolux serijski broj (vidi sliku)
2
Važne sigurnosne napomene
UPOZORENJE
Molimo pročitajte sve sigurnosne napomene prije korištenja vašeg novog hladnjaka.
ZA VAŠU SIGURNOST
•
•
•
•
Ne pohranjujte i ne koristite benzin ili kakve druge zapaljive tekućine u blizini hladnjaka ili bilo
kojeg drugog uređaja. Pročitajte natpise na proizvodima i potražite moguća upozorenja koja se
tiču zapaljivosti i ostalih rizika.
Ne koristite uređaj ako su prisutne eksplozivne pare.
Izbjegavajte kontakt s pokretnim dijelovima automatskog ledomata.
Uklonite sve spajalice s kartonske ambalaže kako bi izbjegli posjekotine. Spajalice mogu oštetiti
površine ostalog pokućstva i uređaja, ako dođu u kontakt s njima.
SIGURNOST DJECE
•
Uništite ili predajte na reciklažno odlagalište kartonsku ambalažu, plastične vreće i svaki drugi
materijal korišten za vanjsko omatanje odmah po raspakiravanju uređaja. Djeca se NIKAD NE
SMIJU igrati navedenom ambalažom. Karton za ambalažu prekriven prostirkama, plahtama,
plastičnim plahtama ili elastičnim omotom može postati hermetički zatvorena komora koja ubrzo
može dovesti do gušenja.
PRIMJERENO ODLAGANJE HLADNJAKA ILI ZAMRZIVAČA
Djeca mogu ostati zarobljena i ugušiti se:
Ovi problemi nisu stvar prošlosti; odbačeni na otpad, ostavljeni ili privremeno pohranjeni (čak i na
samo nekoliko dana), nenadgledani hladnjaci i zamrzivači su opasni. Molimo vas da se pridržavate
dolje navedenih mjera predostrožnosti.
Prije nego bacite vaš hladnjak/zamrzivač:
• Uklonite vrata.
• Police ostavite na mjestima kako se djeca
ne bi mogla lagano popeti u uređaj.
• Neka hladnjak odveze kvalificirani serviser.
3
ELEKTRIČKI PODACI
UPOZORENJE
Morate se pridržavati ovih uputa kako bi bili sigurni da sigurnosni mehanizmi vašeg hladnjaka
rade pravilno.
•
Uređaj mora biti uključen u vlastitu utičnicu od 220 V, 50 Hz, samo AC. Radi vaše zaštite od
strujnog udara kabel napajanja uređaja je opremljen uzemljenim utikačem s tri kontakta. Utikač
mora biti uključen u odgovarajuću uzemljenu zidnu utičnicu koja mora biti postavljena u skladu s
lokalnim zakonima i propisima. Obratite se kvalificiranom električaru. Ne koristite produžne
kablove i adaptere.
•
•
•
•
•
•
Oštećeni kabel treba zamijeniti proizvođač,
ovlašteni serviser ili drugo kvalificirano
osoblje, a kako bi izbjegli svaku moguću
opasnost.
Uređaj nikad ne isključujte iz napajanja
povlačenjem za kabel. Činite to primanjem
utikača i povlačenjem ravno iz utičnice. Na
taj način ćete spriječiti oštećivanje kabla.
Kako bi spriječili strujni udar, prije čišćenja
ili zamjene žarulje uređaj obavezno
isključite iz mrežnog napajanja.
Rad uređaja može biti ometan ako napon
varira 10% ili više. Ako uređaj radi uz
neodgovarajuću struju moguće je
oštećenje kompresora. Takav kvar nije
pokriven jamstvom.
Ne uključujte uređaj u utičnicu sa zidnim prekidačem, također ne povlačite kabel – na taj način
ćete izbjeći slučajno isključivanje uređaja.
Izbjegavajte uključivanje uređaja u GFI krug (Prekid u slučaju pogreški uzemljenja).
VAŽNO
Pritiskom na tipku UKLJUČENO/ISKLJUČENO na upravljačkoj ploči (na vrhu odjeljka za svježe
namirnice) isključujete rashladni sistem vašeg hladnjaka, ali time ne isključujete napajanje svjetlosnih
indikatora i ostalih električkih komponenti.
Kako bi isključili hladnjak iz napajanja morate izvuči utikač iz zidne utičnice.
4
Postavljanje
Navedene upute odnose se na vaš model. Koristite uređaj samo u skladu s ovim uputstvima. Prije
uključivanja uređaja, slijedite ove važne prve korake.
SMJEŠTAJ
•
•
•
•
Odaberite mjesto koje je blizu električne utičnice. Ne koristite produžne kablove niti kakve druge
adaptere.
Ako je moguće, nemojte postavljati uređaj na način da je izložen izravnim sunčevim zrakama.
Nemojte ga postavljati u blizini izvora topline kao što je npr. perilica posuđa.
Uređaj treba biti postavljen na ravnu površinu koja je dovoljno čvrsta da može izdržati težinu
potpuno napunjenog uređaja.
Za modele opremljene automatskim ledomatom, poštujte upute vezane uz dovod vode.
POSTAVLJANJE
UPOZORENJE
Ne postavljajte uređaj u prostoriju u kojoj temperatura može pasti ispod 13°C i porasti iznad
43°C. Kompresor neće biti u stanju održavati pravilnu temperaturu u unutrašnjosti uređaja.
UPOZORENJE
Ne prekrivajte rešetku sa prednje donje strane uređaja. Dostatno kruženje zraka je neophodno
za ispravan rad uređaja.
Neophodan razmak
•
Kako bi osigurali lako postavljanje, pravilno kruženje zraka, te dovoljno mjesta za vodovodne i
električke spojeve, omogućite slijedeće razmake:
- sa bočnih stranica i gornje strane 10 mm
- sa stražnje strane 25 mm
OTVARANJE VRATA
NAPOMENA: Ako je uređaj smješten sa stranom šarki prema zidu, možda će vam biti potreban
dodatni prostor kako bi se vrata mogla šire otvoriti.
Za najbolju upotrebu ladica i košara u zamrzivaču, uređaj treba biti postavljen na način da se u
potpunosti mogu otvoriti i vrata hladnjaka i vrata zamrzivača.
5
POSTAVLJANJE REŠETKE U PODNOŽJU / UKLANJANJE
Uklanjanje rešetke u podnožju:
1. Otvorite vrata zamrzivača i vrata odjeljka za svježu hranu.
2. Sa lijeve strane rešetke u podnožju, kliznite prste između gornjeg dijela rešetke i kabineta.
Nježno povucite prema naprijed sve dok se prvi komplet jezičaka ne oslobodi i potom ponovo
povucite dok se drugi komplet jezičaka ne oslobodi. Nastavite ovaj postupak sve dok se svi
jezičci ne oslobode. Na taj način je rešetka u podnožju uklonjena (vidi sliku).
Jezičci
Jezičak
Rešetka u
podnožju
Postavljanje rešetke u podnožju:
1. Otvorite vrata zamrzivača i vrata odjeljka za svježu hranu.
2. Poravnajte rešetku u podnožju i provjerite da su četiri donja jezička položena na otvore na
donjem dijelu kabineta.
3. Započevši sa lijeve strane rešetke u podnožju, pomoću palca pritisnite prvi jezičak i pritisnite
rešetku dok se ne uglavi na mjesto. Nastavite ovaj postupak sve dok se svi jezičci ne uglave
na mjesto. Na taj način je rešetka učvršćena na uređaj.
Kabinet
Rešetka u
podnožju
6
PORAVNAVANJE UREĐAJA
Sva četiri kuta uređaja moraju biti postavljena čvrsto na ravan pod. Uređaj je sa prednje strane
opremljen podesivim valjcima koji pomažu da uređaj poravnate. Kako bi osigurali pravilno brtvljenje
vrata i pomogli zatvaranju vrata, uređaj treba biti nagnut (6 mm), prednjom stranom prema nazad.
Poravnanje uređaja:
1. Uklonite rešetku u podnožju (vidi «Uklanjanje rešetke u podnožju»).
2. Pomoću odvijača sa plosnatom oštricom ili gedora 3/8'' podesite prednje valjke.
NAPOMENA: Vrata uređaja su dizajnirana tako da se sama zatvaraju pod kutem otvaranja od 20
stupnjeva.
Podizanje
3. Provjerite vrata i hladnjaka i zamrzivača kako bi se uvjerili da brtva dodiruje kabinet na sve
četiri strane.
7
Postavljanje – spajanje ledomata na
dovod vode
UPOZORENJE
Kako bi izbjegli strujni udar, koji može uzrokovati smrt ili razno drugo ozljeđivanje, isključite
uređaj iz električkog napajanja prije spajanja dovoda vode na hladnjak.
OPREZ
Kako bi izbjegli oštećenja imovine:
• Koristite bakrene cijevi za priključak (plastične cijevi za dovod vode od 1/4" nisu
preporučljive jer će vjerojatno početi propuštati vodu). Proizvođač ne preuzima
odgovornost za štete nastale prilikom korištenja plastičnih cijevi.
• NE POSTAVLJAJTE cijevi za dovod vode u područjima gdje temperature padnu ispod
smrzavanja.
• Kemikalije iz pokvarenog omekšivača vode mogu oštetiti ledomat. Ako dovod vode vašeg
uređaja ima omekšivač vode, uvjerite se da je omekšivač ispravan i održavan.
VAŽNO: Provjerite da je spoj dovoda vaše vode u skladu sa svim vodoinstalaterskim propisima na
vašem području.
Prije instaliranja dovoda vode, trebat ćete:
• Osnovni alat: prilagodljivi ključ za odvijanje, odvijač sa plosnatom oštricom i normalni odvijač.
• Pristup dovodu hladne vode s tlakom između 1.4 – 6.9 bara.
• Bakrene cijevi s ¼'' (6.4 mm) OD. Dužina cijevi jednaka je udaljenosti od ulaznog ventila ledomata
sa stražnjeg dijela hladnjaka do dovoda vode plus 2.1 metar kako bi se uređaj mogao pomaknuti
radi čišćenja.
• Ventil za zatvaranje postavljen između kućnog vodovodnog sistema i dovoda na uređaju.
Ne koristite samobušeći ventil za zatvaranje dovoda vode.
• Kompresorska matica i prsten za priključak dovoda vode na ventil ledomata.
8
Priključak dovoda vode na ventil ledomata sa stražnje strane hladnjaka
1. Isključite uređaj iz mrežnog napajanja.
2. Stavite kraj cijevi za dovod vode u slivnik ili vjedro. Otvorite ventil i pustite vodu iz vodovodnog
sistema teći sve dok voda ne bude čista. Zatvorite dovod vode i zatvorite ventil.
Plastična cijev za vodu za
ledomat
Čelična
spona
Dovodno
crijevo
Bakrena
kompresijska matica
Prsten
Bakrena cijev za
vodu
Nosač ventila za
vodu
Dovod ventila
Ventil za vodu
Bakrena cijev za dovod vode iz
vodoopskrpnog sistema
(U navoju ima dovoljno cijevi za pomicanje uređaja
prilikom čišćenja.)
9
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Odvrnite plastičnu kapicu s ventila za dovod vode. Bacite kapicu.
Kliznite bakrenu kompresijsku maticu, a zatim i prsten na bakrenu cijev.
Ugurajte cijev za dovod vode u ventil za dovod vode koliko ide (1/4'').
Kliznite prsten u ventil i prstima pritegnite kompresijsku maticu na ventil. Pritegnite ključem za još
pola okretaja. Ne stežite prejako.
Pričvrstite cijev za dovod vode za stražnju ploču uređaja čeličnom sponom i vijkom.
Višak cijevi za dovod vode namotajte (oko 2 ½ navoja) sa stražnje strane hladnjaka kako je
prikazano na slici. Cijev postavite tako da spriječite vibracije i habanje o druge površine.
Otvorite ventil dovoda vode i pritegnite spojeve koji eventualno propuštaju vodu.
Spojite hladnjak na mrežno napajanje.
Provjerite da je prekidač ledomata okrenut na Uključeno.
VAŽNO
Potrebno je otprilike 24 sata da ledomat počne proizvoditi led. Zrak u novim vodovodnim cijevima
može dovesti do dva ili tri ciklusa proizvodnje bez leda. Nadalje, ako sistem nije ispran kockice leda
mogu biti drugačije boje i mogu imati čudan okus. Bacite led proizveden u prva 24 sata.
10
Upute za uklanjanje vrata
PROLAZ KROZ USKE PROSTORE
Ako uređaj ne može proći kroz ulaz, možete ga smanjiti uklanjanjem vrata hladnjaka. Prvo provjerite
mjerenjem ulaza.
Potreban alat
Bit će vam potreban sljedeći alat:
VAŽNO:
Prije nego što počnete sa uklanjanjem vrata isključite uređaj iz mrežnog napajanja. Izvadite svu hranu
s polica vrata.
1. Uvjerite se da je utikač isključen iz zidne utičnice.
2. Otvorite oboja vrata i uklonite donju rešetku.
3. Zatvorite vrata.
11
UKLANJANJE VRATA
Vijak pokrova
Vijak gornje
šarke
Vijci šarke
Gornja šarka
12
Vrata
Spoj
šarke
Vijci
Uklanjanje vrata hladnjaka
1.
2.
3.
4.
5.
Uklonite vijak pokrova gornje šarke hladnjaka i uklonite pokrov.
Olovkom lagano označite uz rub gornje šarke vrata, time ćete olakšati ponovno postavljanje vrata.
Ukonite gornju šarku i podignite i skinite vrata s donje šarke te ih stavite u stranu.
Uklonite donju šarku, ako je nužno.
Kako bi vrata ponovno postavili na hladnjak ponovite postupak obrnutim redoslijedom.
13
UKLANJANJE VRATA
Uklanjanje vrata zamrzivača
1. Otpojite cijev za vodu koja dolazi sa donje šarke vrata zamrzivača na spoju smještenom ispod
prednje strane zamrzivača. Spoj se oslobađa pritiskom na vanjski prsten prema unutra.
2. Uklonite vijak pokrova gornje šarke vrata zamrzivača i uklonite pokrov.
3. Odvojite višežični spoj kabla sa gornje šarke: stavite vaše palčeve na plosnate strane svakog
spoja i savinte oba dijela natrag pa naprijed, potom čvrstim zahvatom, povucite oba dijela na
stranu.
4. Olovkom lagano označite uz rub šarke, time ćete olakšati ponovno postavljanje vrata.
5. Izvadite gornju šarku i provucite višežični kabel. Podignite i skinite vrata s donje šarke.
6. Vrata polegnite na stranu kako bi spriječili oštećenje cijevi za vodu.
7. Uklonite donju šarku, ako je nužno.
8. Kako bi vrata zamrzivača ponovno postavili na uređaj ponovite postupak obrnutim
redoslijedom.
Kada su oboja vrata na mjestu, spojite dovod vode stavljanjem cijevi i guranjem sve dok oznaka ne
dodiruje učvršćenje. Postavite rešetku u podnožju i utikač uključite u zidnu utičnicu.
14
Pregled funkcija
RAZUMIJEVANJE FUNKCIJA I TERMINA
Vaš Electrolux hladnjak je dizajniran kako bi pružio maksimalnu udobnost korištenja te prilagodljivost
pohranjivanja namirnica. Donju sliku iskoristite kako bi se upoznali s funkcijama hladnjaka i
odgovarajućim terminima.
TM
Kontrole zamrzivača i hladnjaka
Polica za sladoled
Klizna Spillsafe polica
otporna na proljevanje
Filter za vodu
(smještaj se može
razlikovati ovisno o
modelu)
Ledomat
OPREZ:
Ne uklanjajte magnet
postavljen iza odjeljka za
mliječne proizvode
Odjeljak za
mliječne
proizvode
Fiksna polica na
vratima
Držač za bocu vina
Spremnik za led
Polica na vratima
Polica
TM
Klizna Spillsafe polica
otporna na proljevanje
Polica
Polica na vratima
Mala košara
Držač za posebne
namirnice
Fiksna polica na
vratima
Čuvar mesa i pokrov
Velika košara
Držač za visoke
boce
Fiksna polica na
vratima
Polica na vratima
Velika košara
Crisper ladica za
povrće i voće i pokrov
Fiksna polica na
vratima
Fiksna polica na vratima
Donja rešetka
Funkcije mogu varirati ovisno o modelu.
15
Kontrole temperature
VRIJEME HLAĐENJA PRIJE UPORABE
Kako bi osigurali pouzdane uvjete pohranjivanja namirnica, ostavite hladnjak i zamrzivač raditi
najmanje 6 sati uz zatvorena vrata prije nego u njega stavite namirnice.
KONTROLE HLADNJAKA I ZAMRZIVAČA
NAPOMENA: Kad mijenjate podešenja kontrole, pričekajte 24 sata prije nego što napravite dodatna
podešenja.
On/Off – Uključeno/Isključeno
Warmer – Toplije
Colder – Hladnije
Freezer – Zamrzivač
Fresh Food – Odjeljak za svježu hranu
Nakon 24 sata, moguće je podesiti temperaturu po želji. Temperaturu podešavajte postepeno i malo
po malo, dopustite da se temperatura promijeni i stabilizira. Obratite se na sljedeće naputke prilikom
podešavanja temperature.
16
Vodič za podešavanje temperature
Ako je u odjeljku za svježu hranu pretoplo
Temperaturu u odjeljku za svježu hranu Fresh
Food snizite za jedan stupanj pritiskom na tipku
Colder.
Ako je u odjeljku za svježu hranu prehladno
Temperaturu u odjeljku za svježu hranu Fresh
Food povisite za jedan stupanj pritiskom na tipku
Warmer.
Ako je u odjeljku zamrzivača pretoplo
Temperaturu u odjeljku zamrzivača Freezer
snizite za jedan stupanj pritiskom na tipku
Colder.
Ako je u odjeljku zamrzivača prehladno
Temperaturu u odjeljku zamrzivača Freezer
povisite za jedan stupanj pritiskom na tipku
Warmer.
Moguća su podešenja od 1 do 9, s tim da je 9 najhladnije podešenje.
I zamrzivač i hladnjak su tvornički podešeni na 5, što je srednja temperatura hlađenja.
Kako bi podesili višu ili nižu temperaturu pritisnite tipke tipke Warmer ili Colder koje su najbliže
pokazivaču.
Pri prvom pritisku tipke pokazivač prikazuje zadnje podešenje temperature koje ste unijeli. Nakon toga
svakim pritiskom povećavate podešenje temperature za jedan stupanj.
Pokazivač na čas prikazuje novo podešenje, potom se ponovno vraća na prikaz trenutne temperature.
ŠTO UČINITI AKO POKAZIVAČI TEMPERATURE TREPTE
Ako primjetite da oba pokazivača temperature neprekidno trepću to može značiti da je sistem
upravljanja otkrio problem u radu. Pozovite ovlaštenog Electrolux servisera koji može protumačiti
poruku koju treptanjem daju pokazivači.
Za održavanje temperature, ventilator omogućuje kruženje zraka u odjeljku hladnjaka i zamrzivača. Za
pravilno kruženje zraka, nemojte hranom blokirati otvore za hladan zrak.
17
Kontrole temperature
OSTALE ZNAČAJKE
Tipka za Uključivanje/Isključivanje sistema hlađenja
NAPOMENA
Svaki put kada vršite određena podešavanja na upravljačkoj ploči, pojedinačni zvučni signal potvrđuje
vaš unos.
UKLJUČIVANJE I ISKLJUČIVANJE SISTEMA HLAĐENJA
Sistem hlađenja vašeg hladnjaka moguće je isključiti pritiskom na tipku Uključeno/Isključeno
(On/Off) koja je smještena na lijevoj strani upravljačke ploče temperature.
Kako bi bili sigurni da sistem hlađenja nećete isključiti slučajno, tipka ne radi ako ju ne pritisnete i ne
držite tri sekunde.
Kada isključite sistem hlađenja, prestaje svako hlađenje zamrzivača i odjeljka za svježu hranu.
Kako bi sistem hlađenja ponovno uključili potrebno je ponovno pritisnuti tipku Uključeno/Isključeno
(On/Off) i držati ju pritisnutom tri sekunde.
VAŽNO
Tipka Uključeno/Isključeno (On/Off) kontrolira samo sistem hlađenja vašeg uređaja. Napajanje svjetala i
ostalih električnih komponenti se nastavlja sve dok kabel uređaja ne isključite iz mrežnog napajanja.
18
Mogućnosti pohranjivanja
Polica za sladoled
(SAMO NEKI MODELI)
Polica se spaja na vrh spremnika automata za
led i omogućava pohranjivanje i okruglih i
četvrtastih pakiranja vašeg omiljenog
sladoleda.
OPREZ
Polica za sladoled
Pažljivo rukujte staklenim policama kako bi
izbjegli moguće ozljede prilikom loma
stakla. Police mogu naglo puknuti ako se
naglo okrhnu, ogrebu ili ako su izložene
naglim promjenama temperature.
Police s potpornjem
Položaj polica možete lagano prilagoditi
vlastitim potrebama. Prije podešavanja polica
uklonite svu hranu. Police imaju nosače za
postavljanje sa stražnje strane svakog odjeljka.
Promjena položaja polica:
1. Podignite prednji rub.
2. Izvucite policu.
Staklena pomična polica
Premjestite policu stavljajući kukice nosača za
postavljanje u željene otvore.
Spustite policu i učvrstite u položaj.
Hladnjak je opremljen SpillSafeTM staklenim
policama (samo neki modeli) koje su
dizajnirane tako da hvataju i zadržavaju
slučajno prolivene tekućine.Ove police moguće
je izvući radi lakšeg pristupa hrani i radi lakšeg
čišćenja.
Klizne police mogu se izvući dokle dopuštaju
ugrađeni zaustavljači. Povucite prednji dio
police prema naprijed. Police se mogu izvući
samo koliko to dopuštaju ugrađeni zaustavljači
ali se ne mogu izvaditi iz zaustavljača.
Staklena klizna pomična polica
19
Mogućnosti pohranjivanja
Pohranjivanje namirnica na vratima
Držač za visoke boce (NEKI MODELI)
Police na vratima savršene su za odlaganje
teglica, boca, limenki i velikih pakiranja pića.
Police također omogućavaju brz izbor često
korištenih namirnica.
Odjeljak za mliječne proizvode, koji je topliji od
odjeljka za pohranjivanje namirnica,
namijenjen je za kratkotrajno pohranjivanje
sira, paštete ili putra.
Držač za visoke boce spriječava pad visokih
spremnika prema naprijed prilikom otvaranja ili
zatvaranja vrata hladnjaka. Kako bi ga postavili
zakvačite krajeve držača na rub police na način
prikazan na slici.
Držač za posebne namirnice (NEKI
Podesive police na vratima
MODELI)
Inovativni dizajn držača za posebne namirnice
omogućava pohranjivanje pakiranja od šest
malih limenki pića, boce vina, dvolitarske boce
bezalkoholnog pića ili kartona jaja. Rešetku
postavite klizno sa lijeve strane bilo koje police,
kao što je prikazano na slici.
Neki modeli su opremljeni podesivim policama
na vratima koje se mogu namjestiti prema
vlastitim potrebama.
Promjena položaja podesive police vrata
1. Čvrsto primite policu objema rukama i
podignite ju.
2. Uklonite policu.
3. Postavite policu na željeni položaj.
4. Spustite policu na nosače sve dok se ne
učvrsti.
20
Mogućnosti pohranjivanja
Svako meso koje želite čuvati duže od dva
dana potrebno je zamrznuti. Ako u ovoj
ladici čuvate voće i povrće temperaturu
postavite na više podešenje kako bi izbjegli
zamrzavanje namirnica.
Crisper ladica za povrće i voće (NEKI
MODELI)
Crisper ladica, smještena ispod posljednje police
hladnjaka, namijenjena je čuvanju voća, povrća i
ostalih svježih namirnica. Prije pohranjivanja
namirnica u Crisper ladicu:
• Namirnice operite u čistoj vodi i uklonite višak
vode.
• Zamotajte namirnice jakog mirisa i one koje
imaju visok postotak vlage.
Hladnije
Toplije
Čuvar mesa sa kontrolom temperature
Držač boca za vino (NEKI MODELI)
Kontrola vlage u Crisper ladici (NEKI
MODELI)
Crisper ladica opremljena je kliznom kontrolom za
podešavanje vlage unutar Crisper ladice. Ovom
funkcijom moguće je produžiti trajanje određenog
svježeg povrća koje se duže čuva u uvjetima visoke
vlage.
U držaču je moguće pohraniti bocu vina ili
2-litarsku plastičnu bocu soka. Postavite
držač boca za vino na policu tako da je
svinut dio okrenut prema unutra. Uklonite
držač tako da ga izvučete van. Držač
možete postaviti sa obje strane police.
NAPOMENA
Lisnato povrće najbolje se čuva kada je kontrola
vlage podešena na viši stupanj vlažnosti, ili u ladici
bez kontrole vlage. Na taj način maksimalno se
zaustavlja ulazak zraka i održava se maksimalni
stupanj vlažnosti.
Čuvar mesa
Neki modeli opremljeni su ladicom čuvar mesa za
kratko pohranjivanje većih komada mesa. Ladica je
opremljena kliznom kontrolom temperature.
21
Držač boca za vino
Automat za led i vodu
UPUTE ZA RUKOVANJE AUTOMATOM ZA LED I VODU
Značajke se mogu razlikovati zavisno od modela.
Crush (usitnjeni led)
X kako bi dobili usitnjeni led. Iznad tipke će se
upaliti crveni indikator. Čašom pritisnite pedalu ICE \ držeći čašu što više
Pritisnite tipku Crush
prema gore, kako bi uhvatili sav led.
Cube (kockice leda)
Y kako bi dobili kockice leda. Iznad tipke će se
upaliti crveni indikator. Čašom pritisnite pedalu ICE \ držeći čašu što više
Pritisnite tipku Cube
prema gore, kako bi uhvatili sav led.
Light On (upaljeno
svjetlo)
Light Off (ugašeno
svjetlo)
Water (voda)
Z kako bi upalili svjetlo automata. Iznad tipke će
Pritisnite tipku Light On
se upaliti crveni indikator.
[
kako bi ugasili svjetlo automata. Iznad tipke će
Pritisnite tipku Light Off
se upaliti crveni indikator.
Za dobivanje vode iz automata za vodu, pritisnite čašom pedalu WATER
]. Ako želite prekinuti ispuštanje vode, maknite čašu sa pedale ].
Ispuštena voda nije hladna. Za hladniju vodu, dodajte usitnjen led ili kockice
leda prije ispuštanja vode. Plitica za prolivenu tekućinu smještena je na
podnožju dispenzera i sakuplja prolivene kapljice vode i omogućava im da
ispare. Pliticu je moguće izvaditi i oprati u perilici posuđa. Ne uljevajte vodu
i previše leda u ovom području jer ne postoji odvodnja vode.
22
Automat za led i vodu
ZNAČAJKE AUTOMATA ZA LED I VODU
Automat za led i vodu isporučuje ohlađenu vodu, kockice leda ili usitnjeni led, zavisno od modela.
Za korištenje automata za led, odaberite željenu opciju za led korištenjem tipke. Čašom pritisnite
pedalu držeći čašu što više prema gore, kako bi uhvatili sav led. Ako želite prekinuti isporuku leda,
maknite čašu sa pedale. Ne uklanjajte čašu sve dok se u potpunosti ne isporuči led. (Kompletne upute
o rukovanju automatom za led nalaze se na vratima zamrzivača.
Kako automat za vodu radi
Spremnik za vodu, smješten iza odjeljka hladnjaka, automatski se puni kako se voda isporučuje. Za
pravilan rad automata, preporučen pritisak vode treba biti između 2 i 6.9 Bar.
OPREZ
Pritisak vode ne smije prelaziti 6.9 Bar. Previsok pritisak može uzrokovati neispravnost filtera
za vodu.
Nakon spajanja uređaja na dovod vode, napunite spremnik za vodu izdavanjem jedne čaše vode. To
može potrajati oko 1 ½ minutu nakon aktiviranja pedale a prije nego što voda započne sa punjenjem
prve čaše. Nastavite ispirati sistem otprilike 3 minute kako bi odstranili nečistoće iz spremnika za vodu
i vodovodnih spojeva. Automat za vodu ima ugrađenu napravu za samoisključivanje koja će prekinuti
isporuku vode nakon 3 minute neprestane upotrebe. Jednostavno otpustite pedalu kako bi poništili
mehanizam samoisključivanja.
OPREZ
Kemikalije iz pokvarenog omekšivača vode mogu oštetiti ledomat. Ako dovod vode vašeg
hladnjaka ima omekšivač vode, uvjerite se da je omekšivač ispravan i održavan.
23
Kako automat za led radi
Automat za led i spremnik smješteni su u
gornjem dijelu odjeljka za zamrzavanje. Nakon
pravilnog postavljanja uređaja i hlađenja
nekoliko sati, automat za led može započeti sa
pripremom leda unutar 24 sata. Zrak u novim
vodovodnim cijevima može dovesti do dva ili tri
ciklusa proizvodnje prije nego što u potpunosti
napuni spremnik. Proizvodnja leda je
kontrolirana preklopkom On/Off
(Uključeno/Isključeno) automata za led.
Pritisnite preklopku na položaj «|» ako želite
isključiti automat za led, a ako želite uključiti
automat za led pritisnite preklopku na položaj
«I». Ako je automat bio isključen, biti će
potrebno otprilike 2 dana da se napuni
spremnik za led. Automat za led je također
opremljen ugrađenom napravom koja
automatski zaustavlja proizvodnju leda kad je
spremnik za led pun. Ovu napravu nemojte
koristiti za ručno zaustavljanje automata za
led.
Nadalje, ako sistem nije ispran prva
proizvodnja kockica leda može biti drugačije
boje i može imati čudan okus. Ovakve kockice
leda treba bacati sve dok ne budu normalne
boje i okusa.
Savjeti za uporabu automata za led
•
•
•
Kockice leda koje predugo stoje mogu poprimiti neobičan ukus. Spremnik za led ispraznite i
provjerite da je preklopka automata za led postavljena u položaj uključeno «I». Tad će aparat za
led proizvesti više leda.
Povremeno protresite spremnik za led kako bi led ostao razdvojen.
Ako uređaj nije priključen na dovod vode ili je dovod isključen, isključite automat za led
postavljanjem preklopke Uključeno/Isključeno u položaj «|».
VAŽNO: Automat za led je uključen u tvornici tako da može raditi čim postavite hladnjak. Ako ne
možete spojiti dovod vode, isključite automat za led postavljanjem preklopke Uključeno/Isključeno u
položaj «|». U suprotnom, ventil automata za led može biti bučan ako nastoji raditi bez vode.
OPREZ
Ako je pedala pritisnuta duže od 4 minute, motor automata može se preopteretiti i zaustaviti.
Zaštita od preopterećenja će se automatski poništiti nakon 3 – 4 minute.
•
•
•
•
Ako vam je odjednom potrebna velika količina leda, najbolje je da kockice leda uzmete izravno iz
spremnika za led.
Sljedeći zvukovi su normalni prilikom rada ledomata:
• Rad motora
• Led se oslobađa iz plitice
• Padanje leda u spremnik za led
• Zvuk tekuće vode
• Otvaranje i zatvaranja ventila za
vodu
Ledomat isključite prilikom čišćenja zamrzivača i za vrijeme godišnjeg odmora.
Ako ledomat isključujete na duže vrijeme zatvorite i ventil dovoda vode.
24
Automat za led i vodu
Čišćenje automata za led
Ledomat i posudu za led redovno čistite,
osobito prije odmora ili selidbe.
OPREZ
1. Proizvodnju leda isključite pritiskom na
preklopku automata za led
Uključeno/Isključeno.
2. Spremnik za led uklonite podizanjem i
izvlačenjem. Ispraznite i pažljivo očistite
spremnik za led blagim sredstvom za
pranje. Isperite čistom vodom. Ne koristite
jaka sredstva za pranje, kao ni sredstva za
ribanje. Neka se spremnik za led u
potpunosti osuši prije nego ga vratite u
zamrzivač.
3. Uklonite krhotine leda i očistite policu
spremnika za led i nagnuti dio koji
pridržava spremnik za led.
4. Spremnik za led vratite na mjesto.
Pritisnite preklopku automata za led
Uključeno/Isključeno kako bi ponovno
pokrenuli proizvodnju leda.
Prilikom uklanjanja posude za led, ne
primajte za prednji nagnuti dio kao za
ručicu (ispod prednjeg dijela posude).
Površine mogu biti oštre.
Ne stavljajte prste ispod nagnutog dijela.
Površine mogu biti oštre.
VAŽNO
Prilikom uklanjanja spremnika za led
izbjegavajte zakretanje svrdla koje se nalazi u
spremniku. Ako slučajno pomaknete svrdlo,
poravnajte ga okretanjem za 90° sve dok
spremnik za led ne sjedne nazad na mjesto.
Uklonite i ispraznite spremnik za pohranu
leda ako:
• Duži nestanak električne energije (jedan
sat ili duže) u spremniku za led uzrokuje
topljenja kockica leda i njihovo zaleđivanja
jednih za druge, zaglavljujući mehanizam
automata.
• Ne koristite automat za led često. Kockice
za led u spremniku za led će se zamrznuti
jedne za druge i zaglavit će mehanizam
automata za led. Spremnik za pohranu
leda izvadite i protresite kako bi rastavili
kockice leda.
NIKAD ne koristite oštre predmete kako bi
razlomili led. Možete oštetiti spremnik za led i
mehanizam automata za led.
25
Automat za led i vodu
PureSource TM filter za led i vodu (na nekim modelima)
NAPOMENA: Ako ste kupili uređaj opremljen PureSource TM filterom za led i vodu, molimo da
pročitate slijedeće informacije o upotrebi i održavanju. Ovaj sistem filtera za led i vodu pročišćava
vodu za automat za led i vodu. Smješten je u gornjem desnom stražnjem kutu odjeljka za svježu
hranu.
Uključivanje sistema:
Dovod vode ne treba biti isključen, ali tijekom postavljanja filtera nemojte koristiti funkciju isporučivanja
leda i vode. Uložak filtera je već tvornički postavljen u kućište filtera. Pogledajte poglavlje
Kako automat za vodu radi kako bi na pravilan način napunili sistem vodom.
Zamjena filtera za vodu
Voda se u cijelom svijetu razlikuje, ali općenito govoreći filter treba mijenjati svakih šest do devet
mjeseci kako bi osigurali najbolju moguću kvalitetu vode.
Indikator stanja filtera počet će svjetliti crveno nakon što je isporučeno 1514 litara vode kroz ispust
leda i vode (neki modeli). Nadalje, ako hladnjak niste koristili određeno vrijeme (npr. za vrijeme
selidbe), zamijenite filter prije ponovnog postavljanja hladnjaka. Sistem vode i leda može raditi i bez
filtracije (sa izvađenim uloškom filtera).
Naručite nove uloške filtera preko mreže ovlaštenih Electrolux servisnih centara. Preporučujemo da
kupite nekoliko uložaka filtera kad prvi put postavljate uređaj. Trebate naručiti RG-100 PureSourceTM
uložak filtera.
Sistem filtracije leda i vode PureSourceTM NGRG-2000 sa RG-100 uloškom testiran je i
certificiran od strane NSF International, cijenjene američke neprofitne organizacije zadužene za javno
zdravlje. Sistem je testiran i certificiran u skladu s ANSI/NSF standardom 42. Detaljne specifikacije
potražite na listu s podacima o radu koji ste dobili zajedno s uređajem.
Sistem ne treba koristiti za filtriranje vode koja nije mikrobiološki sigurna, kao ni za vodu nepoznate
kvalitete, osim ako nije adekvatno dezinficirana prije ili nakon prolaska kroz sistem filtracije.
•
•
•
•
Procijenjena zapremnina – 1514 litara
Procijenjeni protok – 1.9 litara u minuti
Najveći procijenjeni tlak – 6.9 bara
Najveća radna temperatura – 37.8ºC
26
Za promjenu filtera:
Prilikom zamjene filtera nije potrebno zatvoriti
dovod vode.
1. Otvorite vrata zamrzivača i ostavite ih
otvorenima sve dok ne završite
promjenu filtera.
2. Isključite automat za led postavljanjem
preklopke u položaj «|».
3. Čvrsto držite čašicu filtera i okrenite
prema lijevo (Može iscuriti nešto vode
kad maknete čašicu. To je normalno.).
Uložak filtera treba pasti dolje sa
čašicom. Ako uložak ostane u kućištu,
nježno ga povucite, okrečući filter
natrag-naprijed.
4. Isperite čašicu pod mlazom vode.
5. Velik O-prsten koji brtvi sistem filtera
postavljen je na utoru O-prstena
unutrašnjosti čašice. Ako O-prsten
ispadne tijekom promjene uloška,
jednostavno ga vratite na mjesto u utor
prije nego što zavijete čašicu natrag na
mjesto. Ako O-prsten oštetite, trebat
ćete naručiti novi u ovlaštenom
servisnom centru.
6. Bacite dotrajali filter.
7. Izvadite nov uložak filtera iz pakiranja i
postavite ga u čašicu. Kraj sa malim
O-prstenom treba biti gore, izvan
čašice.
8. Učvrstite čašicu, sa filterom, natrag na
kućište. Ne koristite ključ za
odvijanje kako bi čašicu postavili na
mjesto. Uložak filtera će se sam
poravnati čim se čašica učvrsti.
Provjerite da je čašica u potpunosti
zategnuta sa PureSource TM
logotipom okrenutim prema van. Ne
zatežite preko oznake stop.
9. Uključite aparat za led postavljanjem
Kućište filtera
Rez vijka
Mali O-prsten
Uložak filtera
Velik O-prsten
Čašica filtera
Okrenuti za uklanjanje
preklopke u položaj uključeno «I».
10. Provjerite da nema curenja vode.
Otvorite vrata hladnjaka. Obrišite sve
kapljice vode sa čašice filtera.
Napunite čašu vodom. Ako dolazi do
curenja vode, odvijte čašicu filtera i
ponovo namjestite uložak filtera.
Provjerite smještaj O-prstena. Vratite
na mjesto čašicu filtera provjerivši da
je u potpunosti zategnuta.
11. Za provjeru sistema filtera i izbacivanje
vode iz cijevi, napunite čašu vodom.
Normalno je da se prilikom izbacivanja
zraka iz sistema javi prskanje vode.
Nakon što ste napunili čašu vodom,
nastavite ispirati sistem oko tri minute.
27
VAŽNO: Poništavanje svjetla za stanje filtera (na nekim modelima)
Nakon zamjene uloška filtera, neophodno je pritisnuti tipku za poništavanje stanja filtera Filter Status
koja je smještena na ispustu leda i vode. Time će se isključiti svjetlo stanja filtera. Pritisnite tipku za
poništavanje sve dok ne počnu treptati zeleno, crveno i žuto svjetlo (10-15 sekundi). Pogledajte upute
koje se nalaze sa unutrašnje strane vrata zamrzivača.
Za modele bez tipke za poništavanje stanja filtera, uređaj je opremljen naljepnicama sa
podsjetnicima. Izaberite naljepnicu koja prikazuje 6 – 9 mjeseci (zavisno o kvaliteti i upotrebi vode) od
dana postavljanja uređaja. Postavite naljepnicu sa prednje strane čašice filtera kako bi vas podsjetila
kad je vrijeme za promjenu filtera.
28
Automat za led i vodu
PureSource2 TM prednji filter za led i vodu (na nekim modelima)
NAPOMENA: Ako ste kupili uređaj opremljen PureSource2 TM prednjim filterom za led i vodu,
molimo da pročitate slijedeće informacije o upotrebi i održavanju. Ovaj sistem filtera za led i vodu
pročišćava vodu za automat za led i vodu. Smješten je u gornjem desnom stražnjem kutu odjeljka za
svježu hranu.
Uključivanje sistema:
Dovod vode ne treba biti isključen, ali tijekom postavljanja filtera nemojte koristiti funkciju isporučivanja
leda i vode. Uložak filtera je već tvornički postavljen u kućište filtera. Pogledajte poglavlje
Kako automat za vodu radi kako bi na pravilan način napunili sistem vodom.
Zamjena filtera za vodu
Voda se u cijelom svijetu razlikuje, ali općenito govoreći filter treba mijenjati svakih šest do devet
mjeseci kako bi osigurali najbolju moguću kvalitetu vode.
Indikator stanja filtera počet će svjetliti crveno nakon što je isporučeno 1514 litara vode kroz ispust
leda i vode (neki modeli). Nadalje, ako hladnjak niste koristili određeno vrijeme (npr. za vrijeme
selidbe), zamijenite filter prije ponovnog postavljanja hladnjaka. Sistem vode i leda može raditi i bez
filtracije (sa izvađenim uloškom filtera).
Naručite nove uloške filtera preko mreže ovlaštenih Electrolux servisnih centara. Preporučujemo da
kupite nekoliko uložaka filtera kad prvi put postavljate uređaj. Trebate naručiti FC-100 PureSource2TM
uložak filtera.
Sistem filtracije leda i vode PureSource2TM NGFC-2000 sa FC-100 uloškom testiran je i
certificiran od strane NSF International, cijenjene američke neprofitne organizacije zadužene za javno
zdravlje. Sistem je testiran i certificiran u skladu s ANSI/NSF standardima 42 i 53. Detaljne
specifikacije potražite na listu s podacima o radu koji ste dobili zajedno s uređajem.
Sistem ne treba koristiti za filtriranje vode koja nije mikrobiološki sigurna, kao ni za vodu nepoznate
kvalitete, osim ako nije adekvatno dezinficirana prije ili nakon prolaska kroz sistem filtracije.
•
•
•
•
Procijenjena zapremnina – 1514 litara
Procijenjeni protok – 1.9 litara u minuti
Najveći procijenjeni tlak – 6.9 bara
Najveća radna temperatura – 37.8ºC
29
Za promjenu filtera:
Prilikom zamjene filtera nije potrebno zatvoriti
dovod vode.
1. Isključite automat za led postavljanjem
preklopke u položaj «|».
2. Pritisnite tipku za oslobađanje filtera desno
od uloška kako bi oslobodili uložak iz
kućišta. Kako bi smanjili mogućnost da
filter ispadne iz kućišta tijekom uklanjanja,
bilo bi najbolje da držite filter kad se miče
prema vama.
Uložak
filtera
NAPOMENA: Tijekom ovog postupka može se
proliti nešto vode. Trebate pri ruci imati papirni
ubrus ili platnenu krpu kako bi obrisali
prolivenu vodu. Dva mala otvora u blizini
stražnje strane kućišta stavljena su kako bi
prekomjerna voda mogla izaći. Najbolje je da
prije vađenja filtera izvadite svu hranu u blizini
ovog područja na gornjoj polici.
Za postavljanje
pritisnite i
kliknite
3. Dotrajali uložak filtera izvucite ravno van iz
kućišta.
4. Bacite dotrajali filter.
5. Raspakirajte novi uložak filtera i umetnite
ga u kućište, na isti način kako je dotrajao
filter izvađen van.
6. Kad je uložak gotovo na mjestu, osjetit
ćete kad se zaustavi na priboru za
pričvršćenje na stražnjoj strani kućišta.
Pribor za pričvršćenje drži uložak filtera
čvrsto na mjestu. Čvrsto gurnite sve dok
se uložak ne zakvači na mjesto. Kada je
do kraja na mjestu, prednji dio uloška
filtera biti će ispran sa prednje strane
kućišta.
7. Uključite aparat za led postavljanjem
Tipka za
oslobađanje
preklopke u položaj uključeno «I».
8. Čašu za vodu pritisnite uz pedalu
automata za vodu i provjerite propušta li
igdje kućište filtera vodu. Normalno je da
se prilikom izbacivanja zraka iz sistema
javi prskanje vode.
9. Nakon što ste napunili čašu vodom,
nastavite ispirati sistem oko tri minute kako
bi osigurali da je najčišća voda u
spremniku za vodu.
VAŽNO: Poništavanje svjetla za stanje filtera (na nekim modelima)
Nakon zamjene uloška filtera, neophodno je pritisnuti tipku za poništavanje stanja filtera Filter Status
koja je smještena na ispustu leda i vode. Time će se isključiti svjetlo stanja filtera. Pritisnite tipku za
poništavanje sve dok ne počnu treptati zeleno, crveno i žuto svjetlo (10-15 sekundi). Pogledajte upute
koje se nalaze sa unutrašnje strane vrata zamrzivača.
30
Čuvanje hrane i ušteda energije
IDEJE ZA ČUVANJE HRANE
Pohranjivanje svježih namirnica
• Temperaturu u odjeljku sa svježim namirnicama održavajte između 1.1ºC i 4.4ºC, pri čemu je
optimalna temperatura 2.8ºC.
• Izbjegavajte pretrpavanje polica hladnjaka – to dovodi do slabijeg kruženja zraka i neujednačenog
hlađenja.
Voće i povrće
• Voće i povrće čuvajte u Crisper ladicama za povrće i voće koje čuvaju vlagu i na taj način pomažu
dužem očuvanju kvalitete namirnica.
Meso
• Sirovo meso i perad omotajte kako ne bi došlo do curenja i onečišćenja hladnjaka i drugih
namirnica.
Pohranjivanje zamrznutih namirnica
• Temperaturu u zamrzivaču održavajte na -18ºC ili niže.
• Zamrzivač najučinkovitije radi kada je barem 2/3 napunjen.
Pakiranje hrane za zamrzavanje
• Kako bi minimizirali dehidraciju i najbolje očuvali kvalitetu namirnica, koristite aluminijsku foliju,
foliju za zamrzavanje, vrećice za zamrzavanje ili hermetički zatvorene spremnike. Iz pakiranja
istisnite što je više moguće zraka i čvrsto ih zatvorite. Zrak može uzrokovati sušenje hrane,
promjenu boje i gubitak okusa.
• Svježe meso i perad prije zamrzavanja omotajte prikladnom folijom za zamrzavanje.
• Nemojte ponovo zamrzavati meso koje se odmrzlo.
Punjenje zamrzivača
• Izbjegavajte stavljati previše toplih namirnica u zamrzivač odjednom. Preopteretit ćete zamrzivač,
usporiti zamrzavanje, možda i podići temperaturu već zamrznutih namirnica.
• Između pakiranja hrane ostavite prostora za kruženje hladnog zraka, na taj način namirnice se
zamrzavaju na najbrži mogući način.
• Izbjegavajte pohranjivanje namirnica koje se teško zamrzavaju (sladoled, sok od naranče) na
policama vrata zamrzivača. Ovakve namirnice najbolje je pohraniti u unutrašnjost zamrzivača gdje
temperatura manje varira.
31
IDEJE ZA UŠTEDU ENERGIJE
•
•
•
•
•
•
Hladnjak postavite u najhladniji dio prostorije, izvan
izravnog sunčevog svjetla i podalje od izvora topline.
Hladnjak ne postavljajte uz uređaje koji proizvode
toplinu (štednjak, pećnica, perilica posuđa i sl.). Ako to
ne možete izbjeći, između hladnjaka i drugog uređaja
postavite izolacijsku ploču što će pomoći učinkovitijem
radu hladnjaka.
Poravnajte hladnjak tako da se vrata čvrsto zatvaraju.
Pogledajte prethodna poglavlja ovih uputa i potražite
savjete za podešavanje temperature.
Izbjegavajte pretrpavanje hladnjaka i blokiranje vodova
hladnog zraka, u suprotnom će duže raditi i trošit će
više energije.
Pokrijte hranu i obrišite spremnike prije stavljanja u
hladnjak. Na taj način ćete smanjiti stvaranje vlage u
hladnjaku.
Namirnice složite kako bi smanjili učestalost otvaranja
vrata. Uzmite odjednom sve potrebne namirnice i što
prije zatvorite vrata.
32
Zvukovi i znakovi normalnog rada
OBJAŠNJENJE ZVUKOVA KOJE MOŽETE ČUTI
Vaš novi visoko učinkoviti hladnjak može proizvoditi neuobičajene zvukove. Ovi zvukovi obično
ukazuju na pravilan rad hladnjaka. Određene površine podova, zidova i kuhinjskog namještaja mogu
ove zvukove učiniti zamjetnijima.
I
Plitica za cijeđenje (nije uklonjiva) – za
vrijeme ciklusa odleđivanja možete čuti
NAPOMENA
vodu kako kaplje u pliticu za cijeđenje.
J Kondenzator – može stvarati minimalni
Energetski učinkovita pjena u vašem hladnjaku
zvuk od tjeranog zraka.
nije zvučni izolator.
K Motorni ovlaživač – može stvarati lagani
šumeći zvuk za vrijeme rada.
Sljedi lista najvažnijih komponenti hladnjaka i
zvukova koje mogu uzrokovati:
A Isparivač – može proizvoditi zvukove koji
podsjećaju na ključanje ili grgljanje vode.
B Ventilator isparivača – možete čuti zvuk
zraka koji prolazi hladnjakom tjeran
ventilatorom.
C Grijač za odleđivanje – za vrijeme ciklusa
odleđivanja voda koja kaplje na grijač
može stvarati piskajući zvuk. Nakon
odleđivanja može se čuti pucketanje.
VAŽNO
Za vrijeme automatskog ciklusa odleđivanja,
crveni sjaj u vodovima na stražnjoj stijenci
zamrzivača je uobičajen i normalan.
D
E
F
G
H
Automatski ledomat – prilikom
proizvodnje leda čut ćete kako kockice
leda padaju u posudu za led.
Kontrola hladnoće i kontrola
automatskog odleđivanja – mogu stvoriti
minimalan mehanički zvuk.
Ventilator kondenzatora – možete čuti
zvuk zraka koji prolazi kroz kondenzator.
Kompresor – suvremeni visokoučinkoviti
kompresori rade mnogo brže nego stariji
modeli. Kompresor može proizvoditi
visokofrekventni šum ili pulsirajući zvuk.
Ventil za vodu – proizvodi zujeći zvuk
svaki put kada se otvori kako bi napunio
ledomat.
VAŽNO
Automat za led je tvornički uključen tako da
može raditi čim postavite uređaj. Za pravilan
rad automata za led, spojite odmah dovod vode
ili isključite automat za led.
33
Održavanje i čišćenje
Držeći hladnjak i zamrzivač čistim održavate njegov izgled i spriječavate stvaranje neugodnih mirisa.
Sve što se prolije odmah obrišite, a zamrzivač i odjeljak za svježu hranu perite bar dva puta godišnje.
Prilikom čišćenja poduzmite sljedeće mjere predostrožnosti:
• Nikada ne koristite jastučiće od čelične vune za ribanje, četke, sredstva za ribanje ili jake alkalne
otopine za čišćenje bilo kojeg dijela hladnjaka.
• Dijelove koji se mogu ukloniti ne perite u perilici posuđa.
• Prije čišćenja uvijek isključite uređaj iz mrežnog napajanja.
OPREZ
•
•
Kako bi ga pomaknuli, hladnjak povucite ravno van. Naginjući hladnjak sa strane na stranu
možete oštetiti pod. Pripazite da hladnjak ne mičete dalje od dosega vodoinstalaterskih
instalacija.
Vlažni predmeti prijanjaju uz hladne metalne površine. Ne dodirujte hladne površine
hladnjaka vlažnim rukama.
NAPOMENA
•
•
•
Ako kontrole temperature podesite na isključivanje hlađenja, napajanje svjetala i ostalih električnih
komponenti se nastavlja sve dok ne isključite uređaj iz zidne utičnice.
Ručno uklonite naljepnice. Ne koristite žilete i slične oštre predmete koji mogu izgrepsti površinu
uređaja. Ostaci ljepila ili naljepnice mogu se ukloniti miješavinom tople vode i blagog sredstva za
pranje.
Ne skidajte serijsku pločicu.
34
Održavanje i čišćenje
Dio
Unutrašnjost i
vrata
Rubnjaci
Sredstvo za čišćenje
• Sapun i voda
• Soda bikarbona i
voda
Brtve vrata
Ladice i police na
vratima
Staklene police
• Sapun i voda
• Sapun i voda
Donja rešetka
Vanjski dio i ručice
Vanjski dio i ručice
(modeli od
nerđajućeg čelika)
• Sapun i voda
• Sredstvo za
čišćenje stakla
• Blagi tekući sprejevi
• Sapun i voda
• Blagi tekući sprejevi
• Nastavak za
usisavanje
• Sapun i voda
• Neabrazivno
sredstvo za čišćenje
stakla
• Sapun i voda
• Amonijak
• Neabrazivno
sredstvo za čišćenje
stakla
Savjeti i mjere predostrožnosti
• Koristite dvije jušne žlice sode bikarbone na 1
četvrtinu tople vode.
• Prije čišćenja oko kontrola, žarulja ili kojeg
drugog električnog dijela iscjedite višak vode iz
spužve ili krpe.
• Brtve obrišite čistom i mekom krpom.
• Dijelove koji se mogu izvaditi iz hladnjaka (ladice,
police na vratima, itd.) ne perite u perilici posuđa.
• Neka se staklo ugrije na sobnoj temperaturi prije
nego ga uronite u toplu vodu.
• Usisajte rešetku sprijeda
• Uklonite rešetku (vidi upute za postavljanje)
• Usisajte stražnji dio rešetke i obrišite sapunastom
krpom ili spužvom. Isperite i osušite.
• Za čišćenje ručica ne koristite komercijalna
sredstva za čišćenje u kućanstvu, amonijak ili
alkohol
• Ručice čistite mekom krpom
• Vrata ne brišite suhom krpom
• Dijelove od nerđajućeg čelika i ručice čistite
neabrazivnom sapunastom vodom i krpom za
posuđe. Isperite čistom vodom i mekom kpom.
• Tvrdokorne mrlje obrišite papirnatim ručnikom
namočenim amonijakom i isperite. Koristite
neabrazivno sredstvo za čišćenje nerđajućeg
čelika. Sredstvo možete kupiti u većini trgovina s
kućanskim potrepštinama ili većim trgovačkim
centrima. Uvijek se pridržavajte uputa proizvođača.
• NAPOMENA: Uvijek čistite, brišite i sušite
krpom kako bi izbjegli grebanje površina
hladnjaka.
• Ostatak hladnjaka perite toplom vodom i blagim
sredstvom za pranje. Dobro isperite i osušite
brišući čistom mekom krpom.
35
Održavanje i čišćenje
ZAMJENA ŽARULJA
OPREZ
Prilikom zamjene žarulje nosite rukavice kako se ne bi porezali.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Isključite hladnjak iz mrežnog napajanja.
Nosite rukavice kao zaštitu od mogućeg slomljenog stakla.
Ako je potrebno skinite pokrov.
Odvrnite i zamijenite staru žarulju novom iste vrste i snage.
Ako je potrebno vratite pokrov na mjesto.
Uključite uređaj u mrežno napajanje.
Štitnik za svjetlo
Vijak
Svjetla hladnjaka smještena
iza upravljačke ploče
Zamjena žarulje hladnjaka
Zamjena žarulje Crisper odjeljka (modeli se mogu razlikovati)
36
Zamjena žarulje zamrzivača
ODMOR I SELIDBA
Kratki odmori
Dugi odmori
Selidba
• Ostavite hladnjak raditi prilikom odlaska na odmor od 3 tjedna ili
manje.
• Iskoristite sve kvarljive namirnice iz odjeljka za svježu hranu.
• Isključite automatski ledomat i ispraznite spremnik za led, čak i ako
ćete izbivati svega nekoliko dana.
• Uklonite svu hranu i led ako vas neće biti mjesec dana ili duže.
• Isključite sistem hlađenja i isključite uređaj iz mrežnog napajanja
• Isključite automatski ledomat i zatvorite ventil za dovod vode.
• Temeljito očistite unutrašnjost.
• Oboja vrata ostavite otvorenima kako bi spriječili nastanak
neugodnih mirisa i plijesni. Ako je potrebno blokirajte vrata kako se
ne bi zatvorila.
• Uklonite svu vodu i led.
• Koristite li ručni viličar, natovarite ga sa strane.
• Podesite vodilice do kraja gore kako bi ih zaštitili prilikom klizanja i
pomicanja.
• Zaštitite hladnjak od mogućeg grebanja.
VAŽNO
Ako odlažete ili selite hladnjak na temperaturama ispod 0ºC uvjerite se da ste u potpunosti ispustili
svu vodu iz sistema. U suprotnom prilikom sljedećeg priključivanja može se javiti curenje vode.
Obratite se ovlaštenom serviseru da obavi ovu radnju.
37
Rješavanje uobičajenih problema
PRIJE POZIVA SERVISERU
Ako se pojave problemi u radu uređaja ili ako primjetite stanje i ponašanje koje ne razumijete, obično
možete izbjeći pozivanje servisera konzultiranjem ovog poglavlja. Počevši sa sljedećom tablicom dani
su podaci o uobičajenim problemima, njihovim uzrocima i predloženim rješenjima.
Rad hladnjaka
Kompresor ne radi.
• Isključen je sistem hlađenja.
• Uključite sistem hlađenja. Vidi poglavlje
o kontrolama temperature.
• U tijeku je ciklus odleđivanja
hladnjaka.
• Ovo je uobičajeno za hladnjake sa
potpuno automatskim odleđivanjem.
Ciklus odleđivanja odvija se periodički i
traje oko 30 minuta.
• Utikač je isključen iz zidne utičnice.
• Uvjerite se da je utikač pravilno
uključen u zidnu utičnicu.
• Pregorio je osigurač ili je iskočio
prekidač strujnog kruga.
• Provjerite/zamijenite osigurač
osiguračem od 15 amp s vremenskom
odgodom. Vratite prekidač strujnog
kruga na mjesto.
• Nestalo je struje.
• Provjerite svjetla u kući. Obratite se
lokalnoj elektroprivrednoj tvrtki.
38
Hladnjak radi
previše ili predugo.
• Temperatura prostorije ili vanjska
temperatura je previsoka.
• Uobičajeno je da hladnjak u takvim
uvjetima radi duže.
• Hladnjak je nedavno bio isključen
određeno vrijeme.
• Potrebno je 8-12 sati da se hladnjak u
potpunosti ohladi.
• Automatski ledomat radi.
• Rad ledomata uzrokuje nešto duži rad
hladnjaka.
• Vrata se otvaraju prečesto ili predugo • Topli zrak ulazi u hladnjak i uzrokuje
duži rad. Rjeđe otvarajte vrata.
ostaju otvorena.
• Vrata hladnjaka/zamrzivača možda
su malo otvorena.
• Uvjerite se da je hladnjak poravnat.
Hranu odlažite tako da ne blokira vrata.
Vidi dio poglavlja o problemima u radu
Otvaranje/zatvaranje vrata/ladica.
• Kontrole zamrzivača podešene su na • Podesite višu temperaturu zamrzivača
tako da temperatura bude
prenisku temperaturu (kontrola se
zadovoljavajuća. Dopustite da se
nalazi u odjeljku za svježu hranu).
unutar 24 sata temperatura stabilizira.
• Brtva odjeljka za svježu
hranu/zamrzivača je prljava,
istrošena, napukla ili loše
postavljena.
• Očistite ili zamijenite brtvu. Zbog
pukotina u brtvi hladnjak će raditi duže
kako bi održao željenu temperaturu.
Kompresor se često • Elektronski upravljački sistem
pali i gasi.
održava stalnu temperaturu
hladnjaka.
• To je normalno. Hladnjak se pali i gasi
kako bi održao stalnu temperaturu.
Digitalni pokazivači • Elektronski upravljački sistem otkrio
temperature trepću.
je problem u radu.
• Obratite se ovlaštenom serviseru koji
može protumačiti poruke i šifre koje
trepću na digitalnim pokazivačima.
39
Preniske temperature
Preniska temperatura
zamrzivača.
Temperatura hladnjaka
je zadovoljavajuća.
Preniska temperatura
hladnjaka.
Temperatura
zamrzivača je
zadovoljavajuća.
Namirnice pohranjene u
ladice se zamrzvaju.
Namirnice pohranjene u
Čuvar mesa se
zamrzavaju (neki
modeli)
• Kontrola zamrzivača je podešena • Podesite višu temperaturu na
na prenisku temperaturu.
kontroli zamrzivača. Dopustite da se
temperatura stabilizira unutar 24
sata.
• Kontrola hladnjaka je podešena • Podesite višu temperaturu na
na prenisku temperaturu.
kontroli hladnjaka. Dopustite da se
temperatura stabilizira unutar 24
sata.
• Kontrola hladnjaka je podešena
na prenisku temperaturu.
• Temperatura unutar Čuvara
mesa je podešena prenisko.
• Vidi rješenje gore.
• Podesite temperaturu hlađenja
Čuvara mesa na višu temperaturu.
Meso treba čuvati na temperaturi
neposredno ispod točke
zamrzavanja za optimalno čuvanje
svježine. Normalno je stvaranje
kristalića leda zbog vlage iz mesa.
Previsoke temperature
Temperatura
• Vrata se otvaraju prečesto ili predugo • Topli zrak ulazi u hladnjak
zamrzivača/hladnjaka je ostaju otvorena.
prilikom svakog otvaranja vrata.
previsoka.
Rjeđe otvarajte vrata.
• Vrata su malo otvorena.
Temperatura
• Kontrola zamrzivača je podešena na
zamrzivača je
previsoku temperaturu.
previsoka. Temperatura
hladnjaka je
zadovoljavajuća.
Temperatura hladnjaka • Kontrola hladnjaka je podešena na
je previsoka.
previsoku temperaturu.
Temperatura
zamrzivača je
zadovoljavajuća.
Temperatura unutar
• Podešena je previsoka temperatura
Čuvara mesa je
unutar Čuvara mesa.
previsoka (neki modeli).
40
• Vidi dio poglavlja o problemima u
radu Otvaranje/zatvaranje
vrata/ladica.
• Podesite nižu temperaturu na
kontroli zamrzivača. Dopustite da
se temperatura stabilizira unutar
24 sata.
• Podesite nižu temperaturu na
kontroli hladnjaka. Dopustite da
se temperatura stabilizira unutar
24 sata.
• Podesite temperaturu hlađenja
Čuvara mesa na nižu
temperaturu.
Voda/vlaga/inje unutar hladnjaka
Na unutrašnjim
stjenkama hladnjaka
skuplja se vlaga.
• Vrijeme je vruće i vlažno.
• Povećava se stupanj stvaranja inja i
skupljanja vlage u unutrašnjosti.
• Vrata su malo otvorena.
• Vidi dio poglavlja o problemima u radu
Otvaranje/zatvaranje vrata/ladica.
• Vrata se otvaraju prečesto • Rjeđe otvarajte vrata.
ili predugo ostaju otvorena.
• Otvoreni spremnici.
Na donjoj strani pokrova • Povrće sadrži i ispušta
ladice skuplja se voda.
vlagu.
Voda se skuplja na dnu • Oprano povrće i voće se
ladice.
cijedi u ladici.
• Spremnike za namirnice držite
pokrivenima.
• Vlaga s donje strane pokrova nije
neuobičajena.
• Kontrolu vlažnosti (neki modeli) podesite
na nižu postavku.
• Osušite namirnice prije stavljanja u ladicu
hladnjaka. Normalno je da se voda
skuplja na dnu ladice.
Voda/vlaga/inje izvan hladnjaka
Vlaga se skuplja na
vanjskom dijelu
hladnjaka ili između
vrata
• Vlažno vrijeme.
• To je ubičajeno kada je
vrijeme vlažno. Kada se
smanji razina vlage trebala bi
nestati i vlaga s hladnjaka.
• Vrata su malo otvorena što dovodi
do susreta hladnog zraka iz
hladnjaka s toplim zrakom iz
okoline.
• Vidi dio poglavlja o
problemima u radu
Otvaranje/zatvaranje
vrata/ladica.
41
Automatski ledomat
Ledomat ne proizvodi
led.
Ledomat ne proizvodi
dovoljno leda.
Ledomat ne prestaje
raditi led.
Ledomat ne razdvaja
kockice leda.
Led ima neugodan
miris i okus.
• Isključen je prekidač
ledomata.
• Uključite prekidač.
• Hladnjak nije spojen na dovod
vode.
• Spojite hladnjak na dovod vode.
• Ventil za vodu u kućanstvu
nije otvoren.
• Otvorite ventil kućnog vodovodnog
sistema.
• Zamrzivač nije dovoljno
hladan.
• Vidi dio poglavlja o problemima u
radu, Previsoke temperature.
• Ventil na slavini za hladnu
vodu je začepljen.
• Zatvorite ventil kućnog vodovodnog
sistema. Uklonite ventil. Uvjerite se da
se ne radi o samobušećem ventilu.
Očistite ventil. Zamijenite ventil ako je
nužno.
• Provjerite da li automat za
vodu izdaje vodu.
• Ako ne, uložak filtera za led i vodu je
začepljen i potrebno ga je zamijeniti.
• Filter za vodu nije dobro
postavljen.
• Ledomat proizvodi manje leda
nego što očekujete.
• Gurnite ga čvrsto sve dok ne sjedne
na mjesto.
• Ledomat treba proizvoditi otprilike 1.8
– 2.2 kg leda svakih 24 sata. Extra Ice
treba proizvoditi do 2.7 kg leda svakih
24 sata.
• Zamrzivač nije dovoljno
hladan.
• Vidi dio poglavlja o problemima u
radu, Previsoke temperature.
• Ventil kućnog vodovodnog
sistema nije otvoren do kraja.
• Otvorite ventil kućnog vodovodnog
sistema.
• Provjerite izdaje li automat
vodu sporije nego inače.
• Signalnu ručicu ledomata
nešto u zamrzivaču drži
pritisnutom dolje.
• Kockice leda ne koriste se
dovoljno često.
• Kockice leda su šuplje ili
manje nego što je uobičajeno.
• Led je preuzeo miris ili okus
hrane pohranjene u hladnjaku
ili zamrzivaču.
• Voda koja dolazi u ledomat
lošeg je okusa ili mirisa.
• Ako je tako zamijenite uložak filtera za
led i vodu.
• Oslobodite ručicu. Uklonite kockice
leda koje su se možda zamrznule
preko signalne ručice.
• Uklonite i protresite posudu za led
kako bi razdvojili kockice leda.
• Uložak filtera za led i vodu možda je
začepljen. Zamijenite uložak filtera.
• Dobro pokrijte hranu. Bacite stari led.
Ledomat će proizvesti svježi led.
• Led se ne koristi dovoljno
često.
42
• Na dovod vode postavite filter.
Obratite se poduzeću koje se bavi
sistemima proćišćavanja vode.
• Bacite stari led.
Automat za led
Automat ne daje led.
• Hladnjak nije priključen na
dovod vode.
• Spremnik za led je prazan.
• Podešena je previsoka
temperatura zamrzivača.
Automat za led je
zaglavljen.
• Priključite dovod vode.
• Kada prva količina leda dospije u
spremnik, automat bi trebao početi
davati led.
• Kako bi se led stvarao podesite nižu
temperaturu u zamrzivaču. Kada prva
količina leda dospije u spremnik,
automat bi trebao početi davati led.
• Ventil kućnog vodovodnog
sistema nije otvoren.
• Otvorite ventil kućnog vodovodnog
sistema. Dajte dovoljno vremena da
se napravi led. Kada se proizvede led,
automat bi trebao davati led.
• Vrata zamrzivača nisu
zatvorena.
• Uvjerite se da su vrata zamrzivača
dobro zatvorena.
• Pedalu automata za led ste
držali pritisnutom duže od 4-5
minuta.
• Zbog rijetkog korištenja,
promjena temperature i/ili
nestanka struje, led se otopio
i opet zaledio oko svrdla.
• Kockice leda su se zaglavile
između ledomata i stražnjeg
dijela spremnika za led.
• Kockice leda su se zamrznule
jedne za druge.
• Kockice leda su šuplje ili
manje nego što je uobičajeno.
43
• Motor je preopterećen. Zaštita motora
od preopterećenja će se poništiti za
oko 3 minute. Nakon toga moguće je
dobiti led.
• Izvadite spremnik za led, otopite ga i
izvadite sadržaj. Očistite spremnik,
obrišite ga i pravilno vratite na mjesto.
Kada se napravi novi led automat bi
trebao raditi.
• Uklonite kockice leda koje blokiraju
automat za led.
• Često koristite automat za led kako se
kockice leda ne bi zamrzle jedne za
druge.
• Uložak filtera za vodu i led možda je
začepljen. Zamijenite uložak. Sistem
najbolje radi uz tlak vode od 1.4 - 6.9
bara. Tlak vode trebao bi biti u
navedenom intervalu.
Automat za vodu
Automat ne daje vodu
• Hladnjak nije priključen na
dovod vode.
• Ventil kućnog vodovodnog
sistema nije otvoren.
• Vrata zamrzivača nisu
zatvorena.
• Uložak filtera za led i vodu je
začepljen.
• Ako ga ima, prednji filter nije
postavljen do kraja.
Voda ima čudan okus
i/ili miris
• Voda u spremniku stoji
određeno vrijeme.
• Uređaj nije pravilno priključen
na dovod hladne vode.
Tlak vode je iznimno
nizak
• Cijevi kućnog vodovodnog
sistema mogu utjecati na okus i
miris vode.
• Voda ima visok postotak
minerala.
• Tlak isključenja i uključenja
sistema je prenizak (za bunare).
• Sistem obrnute osmoze je u fazi
regeneracije.
• Priključite dovod vode.
• Otvorite ventil kućnog vodovodnog
sistema. Vidi dio Ledomat ne
proizvodi led.
• Uvjerite se da su vrata zamrzivača
dobro zatvorena.
• Zamijenite uložak.
• Gurnite filter prema unutra sve dok
ne čujete «klik». Filter treba isprati s
hladnjakom.
• Istočite i bacite 10-12 čaša vode
kako bi osvježili zalihu i isprali
spremnik.
• Priključite uređaj na dovod hladne
vode koji opskrbljuje i kuhinjsku
slavinu.
• Koristite bakrene cijevi kako bi
postigli najbolje rezultate.
• Za pomoć se obratite lokalnom
vodoopskrbnom poduzeću.
• Neka vam netko poveća tlak
uključenja i isključenja na sistemu
pumpe za vodu (za bunare).
• Normalno je da sistem obrnute
osmoze za vrijeme faze
regeneracije bude ispod 1.4 bara.
Mirisi u hladnjaku
Unutrašnjost je prljava. • Potrebno je očistiti unutrašnjost.
• U hladnjaku je hrana jakog
mirisa.
44
• Vidi Savjeti za održavanje i čišćenje.
• Dobro pokrijte hranu.
Otvaranje/zatvaranje vrata/ladica
Vrata se ne zatvaraju.
Ladice se teško
pomiču.
• Vrata su prejako zatvorena
što dovodi do toga da su
druga vrata lagano otvorena.
• Hladnjak nije poravnat. Ljulja
se prilikom laganog
pomicanja.
• Nježno zatvorite oboja vrata.
• Hladnjak dodiruje zid ili
kuhinjski namještaj.
• Uvjerite se da je pod ravan i čvrst te
da primjereno može podupirati
hladnjak. Obratite se stolaru ako je
potrebno popraviti pod.
• Hrana dodiruje policu iznad
ladice.
• Vodilice ladice su prljave.
• U ladicu stavljajte manje hrane.
• Žarulja je pregorila.
• Vidi Zamjena žarulje u poglavlju
Održavanje i čišćenje.
• Oslobodite prekidač svjetla smješten
u odjeljku zamrzivača.
• Vidi Rad hladnjaka u dijelu o
problemima u radu.
• Uvjerite se da je pod ravan i čvrst te
da primjereno može podupirati
hladnjak. Obratite se stolaru ako je
potrebno popraviti pod.
• Očistite ladice i vodilice. Vidi Savjeti
za održavanje i čišćenje.
Žarulja ne svijetli
Žarulja ne svijetli.
• Zaglavio se prekidač svjetla.
• Hladnjak se ne napaja
strujom.
• Sistem upravljanja je
onesposobio svjetla zato što
je magnet postavljen iza
odjeljka za mliječne proizvode
(u vratima odjeljka za svježu
hranu) pomaknut.
• Sistem upravljanja je
onesposobio svjetla zato što
su jedna ili oboja vrata
predugo bila otvorena.
45
• Ponovno postavite magnet na mjesto.
• Zatvorite i ponovno otvorite vrata kako
bi osposobili svjetla.
46
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising