ARTHUR MARTIN ELECTROLUX | ARB2951 | User manual | ARTHUR MARTIN ELECTROLUX ARB2951 Használati utasítás

ARTHUR MARTIN ELECTROLUX ARB2951 Használati utasítás
KOMBINACE CHLADNICKA-MRAZNICKA
CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA - +ĥ7ė)$*<$6=7Ï.20%,1È&,Ï
COMBINA FRIGORIFICA
NÁVOD K OBSLUZE
INSTRUKCJA 2%
.(=(/e6,7È-e.2=7$7Ï
ERB 2945
CZ
PL
RU
HU
RO
200370392
KE/E/98.(05.)
HU
A készülék üzembehelyezése és használatbavétele előtt kérjük, hogy gondosan olvassa el a kezelési
tájékoztatót, amely biztonsági előírásokat, hasznos tudnivalókat, tájékoztatásokat és ötleteket tartalmaz. Ha a
kezelési tájékoztatóban leírtaknak megfelelően használja a készüléket, akkor az megfelelő módon fog
működni és az Ön legnagyobb megelégedését fogja szolgálni.
Az alábbi jelölések a könnyebb eligazodást segítik:
Biztonsági előírások
Ennél a jelképnél található figyelmeztetések és útmutatások az Ön és a készülék védelmét szolgálják.
Hasznos tudnivalók, információk
Környezetvédelmi tájékoztatások
Ötlet jelkép
Ennél a jelképnél ötleteket talál, amelyek az ételekkel és azok tárolásával kapcsolatosak.
A terméken vagy a csomagoláson található szimbólum azt jelzi, hogy a termék nem kezelhető
háztartási hulladékként. Ehelyett a terméket el kell szállítani az elektromos és elektronikai készülékek
újrahasznosítására szakosodott megfelelő begyűjtő helyre.
Azzal, hogy gondoskodik ezen termék helyes hulladékba helyezéséről, segít megelőzni azokat, a
környezetre és az emberi egészségre gyakorolt potenciális kedvezőtlen következményeket, amelyeket
ellenkező esetben a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhatna.
Ha részletesebb tájékoztatásra van szüksége a termék újrahasznosítására vonatkozóan, kérjük, lépjen
kapcsolatba a helyi önkormányzattal, a háztartási hulladékok kezelését végző szolgálattal vagy azzal a
bolttal, ahol a terméket vásárolta.
The Electrolux Group. The world's No.1 choice.
Az Electrolux Csoport a világ legnagyobb konyhai, fürdőszobai, tisztító és szabadtéri készülékeket gyártó vállalata. Több mint 55 millió Electrolux
csoport által forgalmazott terméket (többek között hűtőszekrényeket, tűzhelyeket, porszívókat, láncfűrészeket és fűnyíró gépeket) adnak el évente
mintegy 14 milliárd dollár értékben a világ több mint 150 országában.
42
HU
Tar t alom jegyzék
Fontos információk a biztonságról ........................................................................................................44
Általános biztonsági előírások...............................................................................................................44
Gyermekekkel kapcsolatos biztonsági előírások ......................................................................................44
Az üzembehelyezésre vonatkozó biztonsági előírások ..............................................................................44
Izobutánra vonatkozó biztonsági előírások ..............................................................................................44
Az üzemeltető figyelmébe .....................................................................................................................45
Általános tájékoztatás..........................................................................................................................45
A készülék leírása, főbb részei .............................................................................................................45
Kapcsoló- és jelző berendezés........................................................................................................46
A készülék kezelése ...........................................................................................................................46
Használatbavétel ...........................................................................................................................46
Hőmérsékletszabályozás, beállítás ...................................................................................................46
A hűtőkészülék használata...................................................................................................................46
Tárolás a hűtőkészülékben..............................................................................................................46
Élelmiszerek tárolási ideje és hőmérséklete .......................................................................................46
A fagyasztókészülék használata ............................................................................................................47
Fagyasztás ...................................................................................................................................47
Tárolás a fagyasztókészülékben .......................................................................................................47
Jégkockák készítése......................................................................................................................47
Hasznos tudnivalók és tanácsok ...........................................................................................................47
Ötletek és gondolatok .........................................................................................................................47
Így lehet energiát megtakarítani: ......................................................................................................48
Szekrény és környezet ...................................................................................................................48
Karbantartás .....................................................................................................................................48
Leolvasztás ..................................................................................................................................48
Rendszeres tisztítás .......................................................................................................................49
Használaton kívüli készülék .............................................................................................................49
Hibaelhárítás .....................................................................................................................................49
Izzócsere .....................................................................................................................................49
Ha valami nem működik..................................................................................................................49
Az üzembehelyező figyelmébe ..............................................................................................................50
Műszaki adatok..................................................................................................................................50
Tartozék jegyzék ................................................................................................................................51
A készülék üzembehelyezése ...............................................................................................................51
Szállítás, kicsomagolás...................................................................................................................51
Tisztítás........................................................................................................................................51
Elhelyezés....................................................................................................................................51
Ajtónyitásirány változtatása ..............................................................................................................52
Villamos csatlakozás ......................................................................................................................53
Tárolási idő táblázat (1) ........................................................................................................................53
Tárolási idő táblázat (2) ........................................................................................................................54
Jótállás és szerviz ................................................................................................................................54
Garanciafeltételek ..............................................................................................................................54
Szerviz és pótalkatrészek ....................................................................................................................54
43
HU
F ont os inf ormációk a bizt onságr ól
Általános biztonsági előírások
Őrizze meg ezt a kezelési tájékoztatót és az költözéskor
vagy tulajdonosváltáskor kísérje a készüléket.
A készüléket csak élelmiszerek tárolására, normál
háztartási és kizárólag e kezelési tájékoztató szerinti
használatra tervezték.
A szervizelést, javításokat - beleértve az elektromos
csatlakozó kábel javítását és cseréjét - a gyártó által
feljogosított márkaszerviz végezze. A javításhoz csak
az általuk szállított pótalkatrészek használhatók.
Ellenkező esetben a készülék károsodhat vagy egyéb
anyagi kár, illetve személyi sérülés keletkezhet.
A készülék csak akkor feszültségmentes, ha a
villásdugót kihúzta a dugaszoló aljzatból. Ezért tisztítás,
karbantartás, leolvasztás előtt mindig húzza ki a
villásdugót (de ne a kábelnél fogva). Ha a dugaszoló
aljzat nehezen hozzáférhető helyen van, akkor a villamos
hálózat lekapcsolásával kapcsolja ki a készüléket.
Nem szabad a hálózati csatlakozó kábelt megtoldani!
Győzödjön meg, hogy a készülék hátoldalán
található hálózati csatlakozó kábel mechanikai
sérüléstől mentes legyen!
- A sérült hálózati csatlakozó túlmelegedhet és tüzet
okozhat!
Ügyeljünk, hogy az elektromos csatlakozó kábelre
semmilyen tárgy ne kerüljön, ill. a kábel ne
kerülhessen a készülék alá.
- Rövidzárlat és tűz keletkezhet.
Áramtalanításkor a villásdúgót a csatlakozó
aljzatból a villásdugó megfogásával húzzuk ki!
- A kábel sérülése rövidzárlatot, tüzet és/vagy áramütést
okozhat.
- A sérült hálózati csatlakozó kábelt, kizárólag, a gyártó
által feljogosított márkaszerviz képviselője cserélheti le.
Csak szakszerűen rögzített csatlakozó aljzathoz
csatlakoztassuk a készüléket!
- Áramütés vagy tűz keletkezhet.
A belső világítás burája nélkül a készüléket üzemeltetni
tilos!
Tisztításkor, leolvasztáskor, fagyasztott ételek vagy jégtál
kiemelésekkor ne használjon éles, hegyes vagy kemény
eszközöket, mivel ezek a hűtőrendszer sérülését
okozhatják.
Ügyeljen arra, hogy folyadék a hőmérsékletszabályozóhoz, illetve a világításszerelvénybe ne
kerüljön.
A jég és a fagylalt fagyási sérüléseket okozhat, ha
közvetlenül a fagyasztórekeszből való kivétele után
fogyasztja.
A fagyasztott élelmiszert felolvadás után újra
lefagyasztani nem szabad, azt minél előbb fel kell
használni.
A gyorsfagyasztott (mirelite) élelmiszerek esetében
mindig gondosan kövesse a gyártónak az eltartási időre
vonatkozó ajánlásait.
Tilos bármilyen elektromos fűtőkészülékkel, vagy vegyi
anyaggal meggyorsítani a leolvasztást!
Forró lábast ne érintsen a hűtőkészülék műanyag
részeihez.
44
Éghető gázt és folyadékot ne tároljon a készülékben,
mert robbanásveszélyes.
Ne tegyen szénsavas, illetve palackozott italokat és
befőtteket a fagyasztórekeszbe.
A leolvasztás során keletkező olvadékvíz kivezető
nyílását rendszeresen ellenőrizze és tisztítsa.
Dugulás esetén a felgyülemlett olvadékvíz a készülék
idő előtti meghibásodását okozza.
Gyermekekkel kapcsolatos
biztonsági előírások
Ne hagyja, hogy gyermekek a készülék
csomagolóanyagával játsszanak. A műanyag fólia
fulladásveszélyt okozhat.
A készüléket felnőtteknek kell kezelniük. Ügyeljen
arra, hogy gyermekek ne játsszanak a készülékkel,
illetve annak szabályzó részeivel.
Ha a készüléket a későbbiekben nem kívánja
használni, akkor húzza ki a villásdugót a dugaszoló
aljzatból, vágja el a hálózati csatlakozó kábelt
(lehetőleg minél közelebb a készülékhez) és szerelje
le az ajtót. Így megakadályozható, hogy játszó
gyermekek áramütést szenvedjenek vagy bezárják
magukat a készülékbe.
Az üzembehelyezésre vonatkozó biztonsági előírások
Tegye a készüléket fal mellé, hogy elkerülje a meleg
részek (kompresszor, kondenzátor) érintését, illetve
megfogását, megelőzve ezzel az esetleges égési
sérüléseket.
Ügyeljen arra, hogy a készülék mozgatásakor a
villásdugó ne legyen a dugaszoló aljzatban.
A készülék elhelyezésekor figyeljen arra, hogy azt ne
helyezze az elektromos csatlakozó kábelre.
A készülék körül legyen megfelelő levegőáramlás,
ennek hiánya túlmelegedéshez vezet. A megfelelő
levegőáramlás elérése érdekében kövesse az
üzembehelyezésre vonatkozó utasításokat.
Lásd “Elhelyezés” c. fejezet!
Izobutánra vonatkozó
biztonsági előírások
Figyelmeztetés
A készülék hűtőközege izobután (R 600a), amely
fokozottan tűz- és robbanásveszélyes.
A készülék burkolatában vagy a beépítési
szerkezetben lévő szellőzőnyílásokat szabadon kell
tartani!
A fagymentesítő eljárás gyorsítására nem szabad más
mechanikai vagy egyéb eszközöket használni, mint
amelyeket a gyártó ajánl.
A hűtőkört nem szabad megrongálni.
A készülék élelmiszertároló részeinek a belsejében
nem szabad villamos készülékeket használni, kivéve a
gyártó által ajánlott tipusúakat.
Élet- és vagyonbiztonsági szempontból tartsa
be a kezelési tájékoztató előírásait, mert
ennek elmulasztásából származó károkért a gyártó
semminemű felelősséget nem vállal.
HU
Az üz emelt ető f igy elmébe
Általános tájékoztatás
A készülék hivatalos megnevezése „hűtő-fagyasztó
kombináció egy motorkompresszorral, alul elhelyezett
fagyasztókészülékkel”. A készülék a hagyományos
szolgáltatások mellett egy külön ajtóval ellátott, a másik
részegységtől teljesen elválasztott fagyasztókészülékkel is
rendelkezik. A készülék ennek megfelelően élelmiszerek
hűtött, illetve mélyhűtött tárolására, a kezelési
tájékoztatóban megadott mennyiségű áru házi
fagyasztására és jégkészítésre is alkalmas.
A készülék különféle klimaosztálynak megfelelő
hőmérséklethatárok között teljesítheti a szabványok
előírásait.
A klímaosztály betűjele az adattáblán található.
A készülék leírása, főbb részei
A - Hűtőkészülék
B - Fagyasztókészülék
1. Tető a kijelző kapcsolóval
2. Világításszerelvény
3. Üvegpolcok
4. Palacktároló huzalpolc
5. Hűtőfelület
6. Olvadékvízgyűjtő
7. Üvegpolc
8. Gyümölcstálak
9. Adattábla
10. Fagyasztórekesz kosárral
11. Tárolórekesz(ek) kosárral
12. Olvadékvíz kifolyó
13. Alsó takarórács
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
Állítható lábak
Vajtartó ajtó fedél
Tojástartó
Ajtópolc
Ajtótömítő profil
Palacktároló
Kilincsek
Jégtál
Kondenzátor
Olvadékvíz levezető
Távtartó
Elgőzölögtető tálca
Kompresszor
Görgők
45
HU
Kapcsoló- és jelző berendezés
A hűtőkészülék használata
A tetőben a fedél alatt a következő elem található:
A. A
készülék
hőmérsékletszabályozójának
forgatógombja
A hőmérséklet beállítására szolgál a készülékben.
A megfelelő hűtéshez szükséges a belső
levegőáramlás kialakulása a hűtőkészülékben. Kérjük
ezért, hogy a polcok hátsó pereme mögötti rést papírral,
tálcával stb. ne takarja le.
Meleg ételt ne tegyen a hűtőkészülékbe, hagyja
előbb
szobahőmérsékletre
hűlni.
Ezzel
elkerülhető a szükségtelen dérképződés.
Az élelmiszerek átvehetik egymás szagát, ezért
feltétlenül tegye zárt edénybe, vagy csomagolja
celofánba, alufóliába, zsírpapírba, műanyag fóliába az
élelmiszereket, mielőtt a hűtőkészülékbe helyezné
azokat. Ebben az esetben az élelmiszerek megtartják
eredeti nedvességtartalmukat, pl. a zöldségfélék több
nap elteltével sem száradnak ki.
A készülék kezelése
Használatbavétel
Helyezze el a tartozékokat a hűtőszekrényben, majd
csatlakoztassa a villásdugót a dugaszoló aljzatba.
A hőmérsékletszabályozóval, amely a tetőben, a fedél alatt
található, bekapcsolhatja a készüléket, illetve beállíthatja a
hőmérsékletet, amennyiben a forgatógombot az óramutató
járásával megegyező irányba elforgatja.
Beállításra vonatkozóan a következő pont ad útmutatást.
Tárolás a hűtőkészülékben
A különböző élelmiszerek elhelyezésénél kérjük vegye
figyelembe az ábra szerinti vázlatot:
1. Cukrászáruk, készételek, élelmiszerek edényben,
friss húsok, felvágottak, italok
2. Tej, tejtermék, élelmiszerek edényben
3. Gyümölcs, zöldség, saláta
4. Sajt, vaj
5. Tojás
6. Joghurt, tejföl
7. Kis üvegek, üdítőitalok
8. Nagy üvegek, italok
Hőmérsékletszabályozás, beállítás
A hőmérsékletszabályozó a beállítástól függően
hosszabb-rövidebb időre automatikusan megszakítja,
majd újra indítja a készülék működését és ezáltal biztosítja
a kívánt hőmérsékletet.
Minél közelebb van a „Max.” helyzethez, annál intenzívebb lesz
a hűtés. Amennyiben a hőmérsékletszabályozó forgatógombja
Élelmiszerek tárolási ideje és
hőmérséklete
„Közepes” helyzetbe („Min.”és „Max.” között) van beállítva ,
úgy a fagyasztótérben -18 °C, a hűtőtérben +5 °C érhető el.
Egy ilyen „Közepes” beállítás elegendő a mindennapos
használathoz.
A hűtőszekrényben kialakuló hőmérsékletet a hőmérsékletszabályozó állásán kívül befolyásolja még a környezeti
hőmérséklet, az ajtónyitások gyakorisága és a frissen berakott
élelmiszerek mennyisége stb.
Maximális, azaz „Max.” fokozatban - megnövekedett
terhelés, pl. kánikula esetén - a kompresszor
folyamatosan működhet. Ez a készüléket nem károsítja.
46
A tárolás időtartamára vonatkozóan a tárolási idő táblázat
nyújt útmutatást a kezelési tájékoztató végén.
Mivel a tárolási idő a hűtött élelmiszer frissességétől és
kezelésétől függ, azt nem lehet pontosan előre
meghatározni. Éppen ezért az ismertetett tárolási idők
csak tájékoztató jellegűek.
Amennyiben a vásárolt fagyasztott élelmiszereket nem
kívánja azonnal felhasználni kb. 1 napig (a felengedésig)
tárolhatja a hűtőkészülékben.
HU
A fagyasztókészülék használata
Fagyasztás
A készülék az adattáblán megadott mennyiségű friss
élelmiszer lefagyasztására alkalmas. Az élelmiszerek
fagyasztását megfelelő előkészítés után az alábbiak
szerint végezze el.
Állítsa a hőfokszabályozó forgatógombját közepes
helyzetbe.
Rakja át a felső kosárból a korábban már lefagyasztott
élelmiszert - vagy annak egy részét - a másik kosárba vagy
kosarakba. Rakja a friss élelmiszert a felső kosárba,
elegendő helyet hagyva a levegőáramlásához. Amennyiben
a felső kosárban hagyott már lefagyasztott élelmiszert,
helyezze el azt a kosár hátsó részébe, ügyeljen továbbá
arra, hogy a friss élelmiszer a már lefagyasztott
élelmiszerrel ne érintkezzen.
Üzemeltesse a készüléket a leírt módon kb. 24 órán
keresztül.
Állítsa vissza 24 óra után a hőfokszabályozó
forgatógombját az Önnek megfelelő helyzetbe, vagy
hagyja közepes állásban, ami általában megfelel a
mindennapos hűtési igényeknek.
Amennyiben a gyártó által megadott mennyiséget kivánja
lefagyasztani, távolítsa el a készülékből a felső kosarat, és
helyezze a friss élelmiszert egyenletesen elosztva
közvetlenül a hűtőfelületre.
A hőfokszabályozó forgatógombjának magasabb
állásba (pl. maximum állás) állítása nem célszerű. A
fagyasztási idő ezzel lerövidíthető lenne, viszont a normál
hűtőtér hőmérséklete tartósan 0oC alá csökkenhet, ami
az ott tárolt élelmiszerek, italok megfagyását
eredményezné.
Soha ne fagyasszon a „Műszaki adatok”-ban
megadott fagyasztóteljesítménynél többet
egyszerre, ellenkező esetben a fagyasztás nem lesz
tökéletes és a felengedés után különböző
károsodások lépnek fel (íz-, zamatveszteség,
roncsolódás stb.).
A fagyasztás során jégkészítést lehetőleg ne
végezzen, ugyanis a jégkészítés a fagyasztási
teljesítményt csökkenti.
Tárolás a fagyasztókészülékben
A lefagyasztott élelmiszereket a fagyasztás befejezése után
célszerű a rendelkezésre álló 1, illetve 2 db kosárba átrakni.
Ezzel helyet biztosíthat a fagyasztórekeszben egy következő
újabb fagyasztás számára. A már tárolt árút egy közbenső
fagyasztás nem károsítja.
Ha nagyobb mennyiségű élelmiszert kell elhelyezni, a
kosarak az alsó kivételével a készülékből eltávolíthatók, és
az ételek közvetlenül a hűtőfelületre helyezhetők.
Vásárolt fagyasztott árú esetén okvetlenül
betartandó a csomagoláson megadott tárolási idő.
Házilag fagyasztott árúk tárolására vonatkozóan a
fagyasztókészülék ajtóban elhelyezett tárolási tanácsadón
talál útmutatást. A jelképek a különböző élelmiszereket, a
számok pedig a max. eltarthatósági időt jelentik
hónapokban.
A gyorsfagyasztott „mélyhűtött” élelmiszerek
tárolása csak úgy biztonságos, ha azok a
fagyasztókészülékbe való elhelyezésig még rövid időre
sem engedtek fel.
A már egyszer felengedett mélyhűtött, gyorsfagyasztott
áruk újrafagyasztása nem kívánatos, az ilyen árút mielőbb
fel kell használni.
Jégkockák készítése
Jégkockák készítéséhez a mellékelt jégtálat töltse meg
vízzel és helyezze a fagyasztórekeszbe. A jégkészítés ideje
lecsökkenthető a jégtál aljának megnedvesítésével, illetve a
hőmérsékletszabályozó gombjának maximális fokozatra
állításával. A jégkészítés befejeztével ne feledje a
hőmérsékletszabályozót újból a megfelelő fokozatra
visszaállítani!
Az elkészült jégkockákat úgy veheti ki a tálból, hogy arra
vizet csorgat, majd a tálat enyhén megcsavarja, vagy
megütögeti. Az esetleg odafagyott jégtál kiemeléséhez
fémszerszám, kés alkalmazását mellőzni kell, mert a
hűtőrendszer megsérülhet.
Hasznos tudnivalók és
tanácsok
Felhívjuk szives figyelmét, hogy a hűtőkészülék
változtatható polcosztással rendelkezik, ami a normál
hűtőtér használhatóságát jelentősen növeli. A polcok
átrendezése a készülék ajtajának már 90°-os
nyitásánál is lehetséges.
A fagyasztókészülék ajtajának nyitása, majd zárása
után a szekrény belső terében a mély hőmérséklet
miatt vákuum keletkezik. Ezért az ajtó zárása után
várjon 2-3 percig - ha újra nyitni akarja - amíg a belső
nyomás kiegyenlítődik.
Ügyeljen arra, hogy fagyasztókészülékét olyan
hőmérsékletszabályozó állásban üzemeltesse, hogy a
belső tér hőmérséklete soha ne emelkedjen -18 °C
fölé, ugyanis ennél magasabb hőmérséklet a
fagyasztott élelmiszerek károsodását okozhatja.
Célszerű naponta meggyőződni a fagyasztókészülék
hibátlan működéséről, az esetleges meghibásodás
időben való észlelése, a fagyasztott élelmiszerek
romlásának megelőzése érdekében.
Ötletek és gondolatok
Ebben a fejezetben értékes ötleteket és gondolatokat
kaphat a készülék használatához, hogy a lehető legkisebb
legyen az energiafogyasztás és környezetinformációval is
szolgálunk.
47
HU
Így lehet energiát
megtakarítani:
Kerülje a készülék elhelyezését napos helyen, illetve
hőforrás közelében.
Ügyeljen a kondenzátor és kompresszor jó szellőzésére,
ezért a levegőáramlás útját ne zárja le.
Csomagolja az élelmiszereket szorosan záró edénybe,
fóliába, hogy elkerülje a szükségtelen dérképződést.
Kerülje az ajtók hosszú idejű és szükségtelen
nyitogatását.
Meleg ételt csak szobahőmérsékletre hűtve tegyen a
készülékbe.
A kondenzátort tisztán kell tartani.
Szekrény és környezet
Az Ön által vásárolt készülékkel egy olyan háztartási
hűtőszekrény
birtokába
jutott,
amely
mind
szigetelőanyagát,
mind
hűtőközegét
tekintve
környezetbarát anyagot tartalmaz, így az a Földet körülvevő
ózonréteget semmilyen formában sem károsítja.
A gyártó gondoskodik arról, hogy ha a készülék
élettartama végén, vagy selejtezés miatt hulladékká válik,
azt a garanciális szervizhálózat által megjelölt helyen
Öntől átveszik és a környezetvédelmi előírásoknak
megfelelően hasznosítják, illetve ártalmatlanítják.
Karbantartás
Leolvasztás
A készülék működésével együtt jár, hogy a hűtőterek
nedvességtartalmának egy része dér-, illetve jégréteg
formájában kicsapódik.
A vastag dér-, illetve jégrétegnek szigetelő hatása van, így
rontja a hűtőteljesítményt, ami a hűtőterek
hőmérsékletének emelkedésében, növekvő energiafogyasztásában, nyilvánul meg.
Ennél a tipusnál a hűtőkészülék hűtőfelületének
leolvasztása teljesen automatikusan történik, minden
külső beavatkozás nélkül. A hőmérsékletszabályozó
szabályos időközönként rövidebb-hosszabb időre
megszakítja a motorkompresszor működését - ezalatt a
hűtés szünetel - és a szekrény belső hőterhelésének a
hatására a hűtőfelület hőmérséklete 0 °C fölé emelkedik,
tehát megtörténik a leolvadás. Ha a hűtőfelület felületi
hőmérséklete
a
+3 - +4 °C - ot elérte, a hőmérsékletszabályozó újra
indítja a rendszer működését.
Az olvadékvíz a gyűjtőcsatornából a hátoldalon kivezetve a
hűtőkompresszor tetejére szerelt elpárologtató tálcába
folyik és a kompresszor melegétől elpárolog.
Felhivjuk a figyelmét, hogy a leolvasztás során
keletkező olvadékvíz kivezető nyílását
rendszeresen ellenőrizze és tisztítsa, mert ennek
dugulása esetén a felgyülemlett olvadékvíz a
készülék szigetelésébe távozva a készülék idő előtti
meghibásodásához vezet.
48
Az olvadékvíz kivezető csatorna nyílásának a tisztítását a
készülékhez mellékelt és az ábrán látható csőtisztítóval
végezze. A csőtisztítót a kivezető nyílásban kell tárolni.
Az olvadékvíz kivezető csatorna dugulásának egyik
legjellemzőbb esete, amikor papírba csomagolt ételt
helyez a készülékbe, amely érintkezésbe kerül a
hűtőkészülék hátfalával és arra ráfagy. Ha ezt az
élelmiszert éppen ekkor távolítja el, a papír elszakad és a
csatornába kerülve dugulást okozhat.
Kérjük ezért, hogy papírba csomagolt élelmiszerek
készülékbe történő elhelyezésénél - éppen a leírtak miatt
- kellő óvatossággal járjon el.
Fokozott terhelés esetén, pl. kánikulában
előfordulhat, hogy a hűtőszekrény átmenetileg
állandóan üzemel, ezalatt az automatikus leolvasztás nem
működik.
Nem rendellenes állapot, ha a leolvasztási ciklus után a
hűtőkészülék hátfalán kisméretű jég-, illetve dérfoltok
maradnak vissza.
A fagyasztókészüléket automatikus leolvasztással ellátni
nem lehet, ugyanis a fagyasztott és mélyhűtött
élelmiszerek az olvadási hőmérsékletet nem viselik el.
Ezért kisebb mértékű dér- és jégképződés esetén a
készülékhez mellékelt műanyag lapáttal lehetséges a
keletkezett dér -, jégréteg lekaparása, illetve eltávolítása.
Ha a dér- és jégréteg olyan vastag, hogy azt műanyag
lapáttal eltávolítani nem lehet, szükséges a hűtőbordák
leolvasztása. Ennek gyakorisága a használattól függően
változik (általában 2-3-szor évente).
Szedje ki a fagyasztott árúkat a készülékből és helyezze
azokat papírral, vagy ruhával bélelt kosárba és tárolja
lehetőleg hűvös helyen, vagy pakolja át egy másik
hűtőkészülékbe.
Húzza ki a villásdugót a fali csatlakozóból és így mindkét
készülékrész hűtését üzemen kívül helyezte.
Nyissa ki a készülékrészek ajtajait és a hűtőkészülék
tisztítását a „Rendszeres tisztítás” c. fejezet alapján, a
fagyasztókészülék karbantartását, tisztítását pedig az
alábbiak szerint végezze:
A keletkező olvadékvíz elvezetése céljából a
fagyasztókészülékben alul középen elhelyezett
kifolyóelemet vegye ki, és az ábra szerint megfordítva
tegye vissza. Helyezzen a kifolyóelem alá egy megfelelő
magasságú tálat vagy edényt.
A leolvasztás befejeztével a kifolyóelemet tegye vissza a
helyére.
HU
Hibaelhárítás
Izzócsere
Az ábrán látható tál a készüléknek nem tartozéka!
Leolvasztás és vízkivezetés után törölje szárazra a
felületeket.
Dugja vissza a hálózati csatlakozót és rakja be a kiszedett
élelmiszereket a helyükre.
Tanácsos a készüléket néhány órán át a legmagasabb
hőmérsékletszabályozó kapcsolóállásban járatni, hogy az
minél előbb elérje a megfelelő tárolási hőmérsékleteket.
Ha a belső világítás izzója kiégett, a cseréjét Ön is
elvégezheti az alábbiak szerint:
Feszültségmentesítse a készüléket.
Az ábra szerint a hátul található (1) nyelvet nyomja meg,
majd a búrát a nyíl irányában (2) vegye le, így az izzó
kicserélhető. (Izzó típusa: T25 230-240 V, 25 W, E14
menet)
Izzócsere után a búrát helyezze vissza, pattintsa be. és
helyezze feszültség alá a készüléket.A világítás hiánya
nem befolyásolja a készülék működését.
Rendszeres tisztítás
A hűtőkészülék belsejét ajánlatos 3-4 hetenként langyos
vízzel kimosni és szárazra törölni (a fagyasztóét célszerű
leolvasztással együtt végezni).
Tisztításhoz súrolószert, szappant használni nem szabad.
Feszültségmentesítés után langyos vízzel mossa ki, majd
törölje szárazra a készüléket.
Az ajtótömítő profil tisztítását tiszta vízzel végezze.
Tisztítás után helyezze feszültség alá a készüléket.
Évente egy-két alkalommal ajánlatos a hűtőszekrény
hátoldalán, a kondenzátoron összegyűlt port,
piszokréteget eltávolítani, illetve a kompresszor tetején
lévő elgőzölögtető tálcát kitisztítani.
Használaton kívüli készülék
Ha a készüleket hosszabb ideig nem használja, akkor az
alábbiak szerint járjon el:
Feszültségmentesítse a készüléket.
Az élelmiszereket vegye ki a készülékből.
A tisztítást az ismertetett módon végezze el.
Az ajtókat kissé hagyja nyitva a belsőtéri szagképződés
elkerülésére.
Ha valami nem működik
A készülék működése során gyakran olyan kisebb, de
bosszantó hibák léphetnek fel, amelyek elhárítása nem
igényli a szervizszerelő kihívását. A következő táblázatban
ezekről kívánunk tájékoztatást adni, hogy a felesleges
szervízköltségeket elkerülje.
Felhívjuk a figyelmét, hogy a készülék működése bizonyos
hanghatásokkal jár (kompresszor-, illetve áramlási hang), ez
nem hiba, hanem annak normális üzemét jelzi.
Mégegyszer felhívjuk a figyelmét arra, hogy a
hűtőkészülék szakaszos üzemű, így a kompresszor
leállása nem jelent feszültségmentességet. Ezért a készülék
villamos alkatrészeihez nyúlni - a villásdugó kihúzása előtt TILOS !
49
HU
Elhárítása
Lehetséges hibaok
Lehet, hogy a hőmérsékletszabályozó rosszul van Állítsa a hőmérsékletszabályozót magasabb fokozatra.
beállítva.
Ha az áruk nem elég hidegek, esetleg rosszul vannak Helyezze el az árukat a megfelelő helyre.
elhelyezve.
Ellenőrizze, hogy az ajtó jól zár-e és hogy a tömítőprofil
Az ajtó nem zár tömören, vagy nincs jól becsukva.
ép és tiszta-e.
Állítsa a hőmérsékletszabályozót magasabb fokozatra.
Hibás lehet a hőmérsékletszabályozó beállítása.
Túl meleg van a
fagyasztókészülékben.
Ellenőrizze, hogy az ajtó jól zár-e és hogy a tömítőprofil
Az ajtó nem zár tömören, vagy nincs jól becsukva.
ép és tiszta-e.
Nagyobb mennyiségű árut rakhattunk be fagyasztásra. Várjon néhány órát és azután újra ellenőrizze a
hőmérsékletet.
Ossza el az árukat oly módon, hogy hideg levegő
A fagyasztásra behelyezett áruk túl szorosan vannak.
keringhessen közöttük.
Víz folyik a hűtőkészülék hátsó Ez teljesen normális. Az automatikus leolvasztás alatt
dér olvad fel a hátlapon.
falán.
Tisztítsa ki a lefolyónyílást.
Dugulás lehet a szekrény lefolyónyílásában.
Víz folyik le a szekrénybe.
Az árukat úgy helyezhették el, hogy akadályozzák a víz Helyezze át az árukat úgy, hogy ne legyenek közvetlen
érintkezésben a hátlappal.
lefolyását a gyűjtőbe.
Az olvadékvíz levezető nem a kompreszszor feletti Helyezze át az olvadékvíz levezetőt az elgőzölögtető
Víz folyik a padlóra.
tálcába.
elgőzölögtető tálcába torkollik.
Csomagolja be jobban az árukat.
Nincs minden áru rendesen becsomagolva.
Nagyon sok dér és jég
képződik.
Az ajtók nincsenek jól becsukva, vagy nem tömören Ellenőrizze, hogy az ajtók jól csukódnak és hogy a
tömítőprofilok épek és tiszták-e.
záródnak.
Állítsa a hőmérsékletszabályozót olyan helyzetbe, amely
A hőmérsékletszabályozó beállítása rossz lehet.
magasabb hőmérsékletet ad.
Állítsa a hőmérsékletszabályozót olyan állásba, amely
A hőmérsékletszabályozó hibásan lehet beállítva.
A motorkompresszor
magasabb hőmérsékletet ad.
állandóan üzemel.
Az ajtók nincsenek rendesen becsukva, vagy nem Ellenőrizze, hogy az ajtók rendesen zárnak-e és hogy a
tömítőprofilok épek és tiszták-e.
zárnak tömören.
Várjon néhány órát és ellenőrizze újra a hőmérsékletet.
Nagy mennyiségű árut rakhattunk be fagyasztásra.
Maximum szobahőmérsékletű élelmiszer berakása.
Nagyon meleg élelmiszer lett betéve.
Kisérelje meg, ha lehet, csökkenteni a hőmérsékletet
A szekrény meleg környezetben áll.
abban a helyiségben, ahol a szekrény áll.
Helyezze be a dugós csatlakozót.
A villásdugó nincs rendesen az aljzatban.
A készülék egyáltalán nem
működik. Sem a hűtés, sem a A biztosító kiégett.
Cseréljen biztosítót.
világítás nem működik.
Indítsa el a szekrényt a „Használatbavétel” fejezet
A hőmérsékletszabályozó nincs bekapcsolva.
utasításai szerint.
Nincs áram a konnektorban (próbálkozzon egy másik Hívjon villanyszerelőt.
készülék csatlakoztatásával).
A készülék stabil állásának ellenőrzése (legyen mind a
A készülék nincs megfelelően alátámasztva.
A készülék zajos.
négy láb a talajon).
Hibajelenség
Túl meleg van a
hűtőkészülékben.
Amennyiben a tanácsok nem vezetnek eredményre, kérjük értesítse a legközelebbi márkaszervízt.
Az üz embehely ező f igy elmébe
Műszaki adatok
Modell
Bruttó térfogat (l),
Nettó térfogat (l),
Szélesség (mm)
Magasság (mm)
Mélység (mm)
Energiafogyasztás
(kWh/24h)
(kWh/év)
Energiaosztály EU szabvány szerint
Fagyasztóteljesítmény (kg/24h)
Zavar esetén max. tárolási idő (h)
Névleges áramerősség (A)
Zajszint Lc (dB)
Tömeg (kg)
Kompresszorok száma
50
ERB 2941
hűtőkészülék: 211
fagyasztókészülék: 79
hűtőkészülék: 208
fagyasztókészülék: 61
595
1540
632
0,67
245
A+
4
20
0,7
38
59
1
HU
Tartozék jegyzék
Modell
ERB 2941
Üvegpolc
4
Palacktároló Gyümölcs- Ajtópolc
huzalpolc
tál
1
2
4
A készülék üzembehelyezése
Jégtál
Tojástartó
Jégkaparó
1
2
1
Kosár
előtéttel
2
be ütközésig, majd 90°-kal elfordítva rögzítse (a
hátoldalon 2db ovál lyukba).
Szállítás, kicsomagolás
A készülék szállítását eredeti csomagolásban,
függőleges helyzetben javasoljuk, figyelembe véve
a csomagoláson lévő áruvédelmi jelzéseket.
Minden szállítás után a készüléket kb. 2 órán át
bekapcsolás nélkül kell tartani.
Csomagolja ki a szekrényt és ellenőrizze, hogy vannak-e
rajta sérülések. Az esetleges sérüléseket azonnal jelezze
ott, ahol a készüléket vásárolta. Ebben az esetben őrizze
meg a csomagolóanyagot.
Javasoljuk, hogy a vásárlási számlát a jótállási
jeggyel és ezzel a kezelési tájékoztatóval együtt
gondosan őrizze meg a jótállási idő lejárta után is.
JÓTÁLLÁSI, VAGY SZAVATOSSÁGI IGÉNY A
VÁSÁRLÁSI SZÁMLA ÉS A KERESKEDŐ ÁLTAL
SZABÁLYOSAN KITÖLTÖTT JÓTÁLLÁSI JEGY
EGYIDEJŰ
BEMUTATÁSA
ESETÉN
ÉRVÉNYESÍTHETŐ.
A készülék elhelyezésénél ügyeljen arra, hogy vízszintes
helyzetben álljon. Ezt a készülék elülső, alsó részén
található 2 db állítható láb segítségével tudja elérni.
Tisztítás
Távolítson el minden ragasztószalagot és egyéb
elemeket, amelyek a készülék belsejében az egyes
tartozékokat elmozdulás ellen biztosítják.
Mossa le a készüléket belül langyos vízzel és enyhe kézi
mosogatószerrel. Használjon puha ruhát.
A tisztítás után a készülék belsejét törölje szárazra.
Elhelyezés
A környezeti hőmérséklet kihatással van a hűtőkészülék
energiafogyasztására és megfelelő működésére.
Elhelyezéskor vegye figyelembe, hogy a készüléket az
adattáblán található klímaosztálynak megfelelő, az alábbi
táblázatban megadott környezeti hőmérséklethatárok
között célszerű üzemeltetni.
Környezeti hőmérséklet
Klímaosztály
+10 … +32 °C
SN
+16 … +32 °C
N
+18 … +38 °C
ST
Ha a környezeti hőmérséklet az alsó érték alá süllyed, a
hűtőtér hőmérséklete az előírt hőmérséklet fölé
emelkedhet.
Ha a környezeti hőmérséklet a megadott felső érték fölé
emelkedik, ez a kompresszor üzemidejének
meghosszabbodásában, az automatikus leolvasztás
üzemzavarában, emelkedő hűtőtéri hőmérsékletben,
illetve növekvő energiafogyasztásban jelentkezik.
A tartozékok tasakjában található távtartókat
szerelje fel. Az ábra szerinti helyzetű távtartót üsse
Ne állítsa fel a készüléket napos helyen, illetve szorosan
kályha vagy tűzhely mellé.
Abban az esetben, ha a helyiség berendezése mégis úgy
követeli, hogy a készüléket tűzhely közelében kell
elhelyezni, kérjük az alábbi legkisebb távolságokat
figyelembe venni:
Ha gáz- vagy elektromos tűzhelynél 3 cm, vagy ennél
kisebb hely áll rendelkezésre, akkor egy 0,5 - 1 cm
vastag, nem éghető szigetelőlapot helyezzen a két
készülék közé.
Olaj- vagy széntüzelésű kályháknál a távolság 30 cm,
mivel ezek hőleadása nagyobb.
A hűtőkészülék kialakítása olyan, hogy ütközésig a falig
tolva üzemeltethető.
A hűtőkészülék elhelyezésénél az ábra szerinti
minimális távolságokat be kell tartani:
A: fali szekrény alá történő elhelyezés
B: szabadon álló elhelyezés
51
HU
Ajtónyitásirány változtatása
Amennyiben a felállítási hely vagy a kezelhetőség
megköveteli, lehetőség van az ajtónyitásirány jobbosról
balosra történő átszerelésére.
A készülékek a kereskedelmi forgalomban jobbos nyitási
iránnyal rendelkeznek.
A műveleteket az alábbi ábra és magyarázatok alapján
végezze:
Csavarozza ki a fagyasztókészülék ajtajának (h, f) alsó
ajtótartó csapját, majd csavarozza vissza az ellenkező
oldalon. Ne feledkezzen meg az (h) alátétről sem (3.
ábra).
3. ábra
1. ábra
A lentebbi műveletek végrehajtásához javasoljuk egy
másik személy igénybevételét, aki a készülék ajtajait
művelet közben biztonságosan megtartja.
Feszültségmentesítse a készüléket.
Nyissa ki az ajtókat és szerelje le a (a, b) kettős
ajtótartót 2 db (c) csavar eltávolításával (2. ábra).
Vegye le a (a, b, c,) kettős ajtótartót, a szekrénytesttől
fokozatosan eltávolítva, mindkét ajtót enyhén
megdöntve. Ügyeljen az ajtótartó alatti (b) műanyag
távtartó eltávolítására is (2. ábra).
2. ábra
Emelje le a hűtőkészülék ajtaját enyhén lefelé húzva.
Emelje le a fagyasztókészülék ajtaját enyhén felfelé
húzva.
Vegye ki a hűtőkészülék ajtaján felül található dugót és
helyezze át a másik oldalra.
Vegye ki a fagyasztókészülék ajtaján felül található
dugót és helyezze át a másik oldalra.
Csavarozza ki a hűtőkészülék ajtajának (d) felső
ajtótartó csapját, majd csavarozza vissza az ellenkező
oldalon (1. ábra).
Csavarhúzóval emelje ki az (e) alsó takarórács betétjét
(3. ábra).
52
Helyezze vissza az alsó takarórács (e) betétjét a másik
oldalon.
Távolítsa el a kettős ajtótartó bal oldali (n, k)
takarószegeit (3 db) és tegye át a másik oldalra (2.
ábra).
Illessze a kettős ajtótartó (m) csapját a
fagyasztókészülék ajtajának bal oldali furatába (2.
ábra).
Helyezze fel a fagyasztókészülék ajtaját az alsó (f)
ajtótartó csapra (3. ábra).
Helyezze fel a hűtőkészülék ajtaját a felső (d) ajtótartó
csapra, majd az ajtókat enyhén megdöntve illessze a
(m) kettős ajtótartó csapját a hűtőkészülék ajtajának
furatába.
Az ajtókat kinyitva, rögzítse a kettős ajtótartót a bal
oldalra a 2 db (c) csavar felhasználásával. Ne
feledkezzen meg az ajtótartó alatti (b) műanyag
távtartóról sem. Ügyeljen arra, hogy az ajtók éle az
oldalpalást szélével párhuzamos legyen.
4. ábra
Helyezze át a (r) kilincseket a másik oldalra, tegye a
jelen kezelési tájékoztató tasakjában található (p)
műanyag takarószegeket a szabaddá váló furatokba
(4. ábra).
Tegye a készüléket a helyére, szintezze be, majd
helyezze feszültség alá.
Amennyiben Ön a fenti műveleteket nem kívánja
sajátkezűleg elvégezni, kérjük hívja a legközelebbi
márkaszervizt. A szerelők az átszerelést térítés ellenében
szakszerűen végrehajtják.
HU
Villamos csatlakozás
A készüléket csak 230 V névleges feszültségű, 50 Hz
névleges frekvenciájú váltakozó áramú hálózatra lehet
kapcsolni.
Balesetvédelmi szempontból kérjük feltétlenül tartsa
be a következő előírást:
A villásdugót csak szabványos érintésvédelemmel
(védőérintkezővel) ellátott fali csatlakozóba szabad
dugaszolni. Ezért azt ajánljuk, hogy - amennyiben ilyen
nem áll rendelkezésére - szereltessen szakképzett
villanyszerelővel a hűtőszekrény közelébe szabványos
érintésvédelemmel ellátott dugaszoló aljzatot.
Ez a készülék megfelel a következő EU
direktíváknak:
– 73/23 EEC - 73/02/19 (Kisfeszültségi Direktíva)
és az érvényben lévő módosításai
– 89/336 EEC - 89/05/03 (EMC Direktíva) és az
érvényben lévő módosításai
Tár olási idő táblázat (1)
Friss élelmiszerek tárolási ideje és módja a hűtőszekrényben
Élelmiszer megnevezése
Nyers húsok
Hús főzve
Hús sütve
Vagdalt hús nyersen
Vagdalt hús sütve
Felvágottak, virsli
Hal frissen
Hal főzve
Hal sütve
Halkonzerv, nyitott
Bontott csirke, friss
Csirke sütve
Bontott tyúk, friss
Tyúk, főtt
Bontott kacsa, liba, frissen
Kacsa, liba, sütve
Vaj, bontott csomagolásban
Vaj, bontatlan csomagban
Tej (zacskós)
Tejszin
Tejföl
Sajt (kemény)
Sajt (lágy)
Túró
Tojás
Spenót, sóska
Zöldborsó, zöldbab
Gomba
Sárgarépa, gyökérfélék
Zöldpaprika
Paradicsom
Káposztafélék
Gyorsan romló gyümölcs (eper, málna stb.)
Egyéb gyümölcs
Gyümölcskonzervek nyitva
Krémes sütemények
1
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2
X
X
X
X
X
x
X
X
x
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Tárolási idő
napokban kifejezve
3
4
5
x
x
x
X
x
x
X
x
x
x
x
x
x
x
x
X
X
x
x
X
X
x
X
X
x
X
X
X
X
X
x
X
x
X
x
X
X
X
X
X
x
Csomagolás módja, anyaga
6
7
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
X
x
X
x
x
X
X
X
X
X
x
X
x
X
x
X
X
x
X
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
X
x
x
x
x
x
x
X
x
x
X
x
X
x
x
X
x
X
x
x
X
x
X
x
x
X
x
x
X
x
X
X
x
x
x
x
x
X
X
X
x
X
x
x
x
fóliatasak, légmentesen lezárva
edény lefedve
edény lefedve
edény lefedve
edény lefedve
fóliatasak, celofán, zsírpapír
fóliatasak, légmentesen lezárva
edény lefedve
edény lefedve
edény lefedve
fóliatasak, légmentesen lezárva
edény lefedve
fóliatasak, légmentesen lezárva
edény lefedve
fóliatasak, légmentesen lezárva
edény lefedve
eredeti csomagolásban
eredeti csomagolásban
eredeti csomagolásban
poharas
poharas
alufólia
fóliatasak
fóliatasak
fóliatasak
fóliatasak
fóliatasak
fóliatasak
fóliatasak
fóliatasak
fóliatasak
fóliatasak
fóliatasak
edény lefedve
edény lefedve
Jelmagyarázat:
X szokásos tárolási idő
x lehetséges tárolási idő (csak garantáltan friss árúra vonatkozik)
53
HU
Tár olási idő táblázat (2)
Fagyasztott, mélyhűtött áruk tárolási ideje
Normál
hűtőtérben
+2 – +7 °C
Élelmiszer megnevezése
Zöldségfélék:
zöldbab, zöldborsó, vegyesfőzelék, tök, kukorica stb.
Készételek:
húsos, köretes ételek, natúr főzelék stb.
Készételek:
bélszínroló, csülökpörkölt, kocsonyahús stb.
Burgonyás, tésztás ételek:
burgonyapüré, galuska, gombóc, derelye, hasábburgonya
Levesek:
húsleves, zöldbableves, zöldborsóleves stb.
Gyümölcsök:
meggy, cseresznye, egres, gyümölcskrém, gesztenyepüré
Húsok:
csirke, kacsa, liba és aprólékaik,
filézett hal, tonhal
Jégkrém, fagylalt
Négycsillagos
mélyhűtő rekeszben
-18 °C
1 nap
12 hónap
1 nap
12 hónap
1 nap
6 hónap
1 nap
12 hónap
1 nap
6 hónap
1 nap
12 hónap
1 nap
1 nap
1 nap
5 hónap
6 hónap
3 hét
Jótállás és sz er viz
Garanciafeltételek
A garanciális feltételeket a mellékelt jótállási jegy
tartalmazza. Amennyiben kérdése van a termékkel
kapcsolatban, hívja a Vevőszolgálatunkat.
Cím:
Electrolux Lehel Kft.
Háztartási Készülékek Vevőszolgálat
1142 Budapest
Erzsébet királyné u. 87.
Tel.:
(1) 252-1773
(1) 251-8444/104
Modell
Típus
....................................
Termékszám
Gyártási szám
...............
................
...............
A készülékhez a Tartozék jegyzékben található
tartozékokat mellékeljük. Amennyiben továbbiakat kíván
vásárolni, ezt megteheti Alkatrészboltunkban vagy
valamelyik márkaszervizünknél.
Szerviz és pótalkatrészek
Amennyiben a szerviz kihívása elkerülhetetlen, kérjük,
jelezze a hibát a lakóhelyéhez legközelebb eső
márkaszervizünknél. A jótállási jegy mellékletét képező
címlista tartalmazza a Lehelux Szervizhálózat tagjainak
nevét és elérhetőségét.
A bejelentéshez a készüléket azonosítani szükséges, amely
a készülék adattáblája alapján lehetséges.
A készülék adattáblája alul, bal oldalon, a normál
hűtőtérben, a gyümölcstál mellett található. Ezen minden
szükséges adat megtalálható, amely a szervizbejelentéshez
szükséges (típus, modell, gyártási szám stb.).
Kérjük, jegyezze fel ide a készüléke adattáblájáról a
kipontozott helyre az adatokat:
Electrolux Lehel Kft. Alkatrészbolt
1142 Budapest, Erzsébet királyné u. 87.
Alkatrészellátás, információ:
Tel.:
(1) 467-3201
Fax:
(1) 221-9866
Figyelem!
Funkcionális alkatrészeket (hőmérséklet-szabályozó,
indítóegység, stb.) magánvevőknek nem, csak
szakembereknek árusítunk !
A gyártó a termékváltoztatás jogát fenntartja.
54
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising