Zanussi | ZD19/4 | User manual | ZANUSSI ZD19/4 Uživatelský manuál

ZANUSSI ZD19/4 Uživatelský manuál
HUTO-FAGYASZTÓ
SZEKRÉNY
FRIDGE-FREEZER
CHLADNICKA-MRAZÁK
CHLODZIARKOZAMRAQARKA
ZD 19/4
MUKÖDÉSI ÉS HASZNÁLATI UTASÍTÁS INSTRUCTION BOOKLET
NÁVOD NA INSTALACI A POUËITI INSTRUKCJA OBSLUGI
2222 162-56
TARTALOMJEGYZÉK
Fontos figyelmeztetések és tanácsok .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. 3. oldal
Üzembehelyezés.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. 4. oldal
Elhelyezés
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. 4. oldal
Hátsó távtartók.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. . 4. oldal
Elektromos csatlakozás .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. . 4. oldal
Belso tisztítás .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. 4. oldal
Az ajtó átfordítása .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. 5. oldal
Használat .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. 6. oldal
Üzembehelyezés - a homérséklet szabályozása .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. 6. oldal
Az ételek hutése
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. 6. oldal
A polcok elhelyezése .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. 6. oldal
Friss ételek fagyasztása .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. 7. oldal
Mélyhutött ételek tárolása .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. 7. oldal
Kiolvasztás .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. 7. oldal
Jégkocka készítés .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. 7. oldal
Zúzmara eltávolítása .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. . 8. oldal
Karbantartás .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. 9. oldal
Belso tisztítás .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. 9. oldal
Külso tisztítás .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. 9. oldal
Hosszabb használaton kívüli idoszak
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. 9. oldal
Világító lámpa .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. 9. oldal
Muködési zavarok .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. 9. olda
2
Ujrahasznasított papírra nyomtatva
3
FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK ÉS TANÁCSOK
Nagyon fontos, hogy a készülékkel együtt ezt a kis
könyvecskét is megorizze hisz egy esetlegesen felmerülo
problémánál segitségére lehet! Amennyiben a készüléket
eladja, vagy egy másik személyhez szállítja, gondoskodjék
arról, hogy e kis könyvecske is mellékelve legyen, hogy
az új tulajdonos is tájékozódhasson a gép muködésérol és
az azzal kapcsolatos figyelmeztetésekrol!
ª A készülék vízszintes helyzetben történo
szállítása esetén, elofordulhat, hogy a
kompresszorban lévo olaj a hutokörbe folyik.
Ebben az esetben legalább két órát kell várni a
készülék üzembehelyezése elott, lehetoséget
adva ezzel, hogy az olaj visszafolyhasson a
kompresszorba.
Ezek a figyelmeztetések az Ön- és a többi személy
biztonsága érdekében készültek, ezért kérjük Önt, hogy
igen figyelmesen olvassa el ezeket még a készülék
üzembehelyezése és használatba vétele elott!
ª Valamennyi huto- és fagyasztókészülékben
találhatóak olyan felületek, amelyeket zúzmara
von be. A típustól függoen, e zúzmara képzodését
ki lehet zárni automatikusan (automatikus
leolvasztás), vagy kézileg. Soha ne kísérelje meg a
zúzmarát hegyes tárggyal eltávolítani, mert ezzel
visszafordíthatatlan károsodást okozhat a
párologtatóban! E célból csak a készülékhez
mellékelt muanyag vakarókést használja!
ª Ez a készülék oly módon lett megtervezve, hogy
azt felnottek használják. Ügyeljen tehát arra,
hogy gyerekek vele ne játsszanak!
ª Az elektromos háztartási készülék üzembe
helyezéséhez szükséges valamennyi módosítást
csak az arra illetékes szakember végezheti el.
ª Soha ne tegyen az alacsony homérsékletu részbe
(fagyasztó) szénsavas üdítot, mert az
felrobbanhat!
ª Amennyiben beavatkozás válik szükségessé,
forduljon valamelyik javítószervízhez és kérjen
eredeti cserealkatrészt!
ª Soha ne fogyassza azonnal a fagyasztóból
épphogycsak kivett jégkrémet, mert az égési
sérüléseket okozhat!
ª E készüléken bármilyen átalakítás, vagy annak
megkísérlése veszélyes!
ª Ez a készülék nehéz; mozgatásakor (pl.
áthelyezés) körültekintoen járjon el!
ª A készülék freon-gázt tartalmaz, mely a
környezetre veszélyt jelenthet, amennyiben azt
nem a megfelelo módon és helyen dobja el!
ª A készülék üzembe helyezésekor bizonyosodjék
meg arról, hogy az nem a tápvezetéken áll!
ª A háztartási hutoszekrények és/vagy fagyasztók
kizárólag élelmiszerek tárolására és/vagy
fagyasztására szolgálnak.
ª A már egyszer kiolvasztott termék soha nem
fagyasztható újra!
ª Az élelmiszerek tárolása és/vagy fagyasztása
során kövesse a gyártó útmutatásait!
ª Amennyiben szükségessé válik a készülék
javítása, azt ne kísérelje meg Ön! Ha a javítást
nem hozzáérto személy végzi, az a berendezés
károsodását okozhatja. Forduljon az Önhöz
legközelebb található javítószervizhez és
kizárólagosan eredeti alkatrészt igényeljen!
ª Ez a készülék sem a szigetelésében, sem a
hutoközegében nem tartalmaz az ózonréteget károsító
anyagot.
Mindozonáltal a használatból történo kivonáskor
(selejtezéskor) a környezetvédelmi eloirásoknak
megfeleloen kell eljárni.
ª A készülék érezhetoen felmelegszik a
kondenzátorral és kompresszorral megegyezo
magasságban. Biztosítania kell tehát, hogy a
levego szabadon áramolhasson a készülék körül!
Egy nem megfelelo szellozés helytelen muködést
eredményez és károsítja a készüléket. Tartsa be
az üzembehelyezéshez adott tanácsokat!
ª Mielott bármilyen tisztításba, vagy
karbantartásba kezdene (pl. izzólámpa - mellyel a
készülék el van látva - cseréje), húzza ki a
konnektorból a dugót!
06/99
2222 162-56
3
ÜZEMBEHELYEZÉS
KONSERWACJA
Amennyiben ez a mágneses zárral ellátott berendezés egy
mechanikus készülék kicserélésére szolgál, biztosítsa ez
utóbbi muködésképtelenné tételét a célból, hogy a
gyerekek, játékból, ne maradhassanak abba bezárva, mert
az komoly veszélyt jelenthetne az életükre!
2. ábra
Elhelyezés
Lehetoség szerint a készüléket hoforrástól
(futotest, tuzhely, túl eros napsugárzás) távol
helyezze el!
Az optimális muködéshez legmegfelelobb
szobahomérséklet +18°C - +43°C (T kategória),
+18°C - +38°C (ST kategória), +16°C - +32°C (N
kategória), +10°C - +32°C (SN kategória).
A készülék kategóriaja a muszaki adat-táblán van
feltüntetve.
Biztosítsa, hogy a levego szabadon, akadály nélkül
áramolhasson a készülék körül! Az optimális
hatásfok fenntartása érdekében, a készülék
minimális távolsága - a készülék legmagasabb
pontja és egy lehetséges függo konyhaelem között legalább 100 mm legyen (1.A ábra)!
A két szabályozható láb segítségével állítsa
vízszintbe a készüléket!
A
B
10 mm
10 mm
100 mm
1. ábra
NP003
Hátsó távtartók
A tájékoztató anyag tasakában 2 darab távtartó is
van mellékelve.
A távtartókat a készülék hátsó oldalán levo
furatokba kell szerelni. Illessze a távtartókat a
furatokba. Ügyeljen arra, hogy az (A) nyíl a 2.
ábrának megfelelo helyzetbe kerüljön, majd 45°-kal
elforgatva (a nyíl függoleges legyen) rögzítse a
távtartót.
A
D039
45¡
Elektromos csatlakoztatás
Mielott a készülék csatlakozó dugóját
csatlakoztatná a fali dugaszoló aljzathoz, ellenorizze
az alábbiakat:
1. a helyi hálózati feszültség megfelel-e a muszaki
adatokban megadott feszülségértéknek.
Komore i akcesoria chlodziarki naleqy okresowo
my© ciepla woda z dodatkiem oczyszczonej sody,
powierzchnie zewnetrzne spray’em sylikonowym, a
kondensator i silnik spreqarki przy pomocy szczotki
lub odkurzacza.
Wymiana qarówki
Dostep do lampy oßwietleniowej komory chlodziarki
jest nastepujacy:
- odkreci© ßrube mocujaca oprawke,
- wyja¾ czeß© ruchoma zgodnie ze schematem.
Rys. 7
Podczas przerwy w uqytkowaniu urzadzenia naleqy
przedsiewzia© nastepujace ßrodki ostroqnoßci:
wylaczy© je z sieci zasilajacej;
opróqni© je calkowicie;
wyczyßci© wnetrze i akcesoria;
pozostawi© otwarte drzwi, aby zapewni© cyrkulacje
powietrza i zapobiec tworzeniu sie nieprzyjemnych
zapachów.
D731
2. a lakásában lévo fogyasztásméro, a biztosítók, a
rendelkezésre álló hálózat és a fali dugaszoló aljzat
kielégítik-e a maximális felvett teljesítmény által
támasztott követelményeket.
A készülék elso érintésvédelmi osztályú, csak
megfelelo védoföldeléssel ellátott fali dugaszoló
aljzatról muködtetheto. A csatlakozó vezeték nem
hosszabbítható meg. Ha rövid, ki kell cserélni egy
hosszabb kábelre vagy a dugaszoló aljzatot kell
áthelyezni.
A meghibásodott készüléket, beleértve a hálózati
csatlakozó vezeték cseréjét is, csak szakember/
szervízjavíthatja.
A gyártó cég elhárítja a felelosséget minden olyan
esetleges balesetért, amely ezen biztonsági
eloírások be nem tartásából származik.
Ez a készülék az Európai Közös Piac (CEE)
1987.6.2.-án kelt 87⁄308 sz. eloírásainak megfelel.
A készülék az alábbi Közös Piaci
rendeleteknek megfelel:
- 73/23/CEE 1973.II.19 (Alaczony villamosfeszültség)
és kiegészito eloirások.
- 89/336/CEE 1989.V.3 (Elektromágneses
kompatibilitás) és kiegészito eloirások.
Belso tisztítás
A felállított készüléket langyos vízzel és szappannal
gondosan tisztítsa meg, hogy ezzel megszüntesse a
tipikus “új” szagot! Ne használjon semilyen,
dörzsöloszert, poralakú terméket, se acél súrolót.
Majd gondosan száritsa meg a készüléket.
4
Przed przysta pieniem do wszelkich czynnoßci
konserwacyjnych naleqy wyla czy© urza dzenie z sieci
zasilaja cej.
SERWIS NAPRAWCZY
Zalecana kolejnoß© postepowania w wypadku
stwierdzenia nieprawidlowej pracy urza dzenia
W wypadku stwierdzenia nieprawidlowej pracy
urzadzenia, naleqy sprawdzi©, czy:
urzadzenie jest podlaczone do sieci zasilajacej;
obwód zasilania elektrycznego jest pod napieciem
(np. przez podlaczenie innego urzadzenia);
Jeqeli - po przeprowadzeniu powyqszych kontroli urzadzenie w dalszym ciagu nie pracuje
prawidlowo, naleqy zwróci© sie do najbliqszej
autoryzowanej placówki serwisowej.
Przy zgloszeniu naleqy poda© model i numer
seryjny urzadzenia, znajdujacy sie na tabliczce
znamionowej.
pokretlo termostatu znajduje sie we wlaßciwej
pozycji.
Jeqeli urzadzenie pracuje zbyt gloßno, naleqy
sprawdzi©, czy jego ßcianki nie stykaja sie z
meblami, które wzmacniaja lub przekazuja drgania.
Naleqy równieq sprawdzi©, czy nie oscyluja
przewody systemu chlodzacego.
Jeqeli na dnie komory chlodziarki wystepuja ßlady
wody, naleqy sprawdzi©, czy otwór odplywowy jest
droqny.
33
Odmraqanie urza dzenia
Szron usuwany jest automatycznie ze skraplacza
chlodziarki podczas kaqdego cyklu wylaczania sie
silnika w trakcie pracy urzadzenia.
Powstala w wyniku tego woda splywa do
specjalnego pojemnika, znajdujacego sie z tylu
urzadzenia, z którego nastepnie wyparowuje.
Przy pomocy specjalnej przetyczki naleqy okresowo czyßci©
znajduja cy sie w chlodziarce otwór odplywowy wody.
Rys. 6
Zamraqarka natomiast stopniowo pokrywa sie
szronem. Dopóki warstwa szronu nie przekracza 4
mm gruboßci, naleqy usuwa© ja specjalna
plastikowa lopatka, wchodzaca w sklad
wyposaqenia urzadzenia.
Podczas tej czynnoßci nie zachodzi potrzeba
wylaczenia doplywu pradu, ani wyjecia
przechowywanych produktów.
Kiedy jednak warstwa lodu staje sie bardzo gruba,
naleqy przystapi© do odmroqenia urzadzenia, po
uprzednim opróqnieniu go z przechowywanych
produktów.
Kompletne odmroqenie zamraqarki oznaczonej
symbolem
wymaga niqej podanej kolejnoßci
postepowania.
Wylaczy© urzadzenie z sieci, a termostat ustawi© w
pozycji «O».
D037
Wyja© pojemnik z kostkami lodu oraz zamroqone
produkty, obwina© w kilka gazet lub wloqy© do
pojemnika termicznego i umießci© w zimnym
miejscu. Pozostawi© otwarte drzwi i wloqy©
naczynie z goraca woda (podkladajac pod nie
karton), aby przyspieszy© proces ogrzewania.
Wytrze© gabka resztki wody i dokladnie osuszy©
komore zamraqarki. Ponownie podlaczy©
urzadzenie do sieci i na ok. 2 godz. ustawi©
termostat na najniqsza temperature. Po czym
ponownie wyregulowa© go na normalny stan
funkcjonowania i wloqy© poprzednio wyjete
produkty.
Uwaga
Nigdy nie naleqy uqywa© metalowej lopatki do
zeskrobywania szronu ze skraplacza, gdyq moqe to
spowodowa© jego uszkodzenie.
Az ajtó átfordítása
3. ábra
Áramtalanítsa a készüléket bármilyen muvelet
megkezdése elott.
Távolítsa el a felso pántot (3. ábra) és csúsztassa le a
felso ajtót a középso pántról.
Távolítsa el a középso pántot, fordítsa el 180°-al és
illessze fel az ellenkezo oldalra (3a ábra) miután
levette a lyukakat fedo dugaszokat. A dugaszokat az
ellenkezo oldalon lévo fedetlenül maradt lyukakba
kell illeszteni.
D185
Szerelje vissza a felso ajtót és a felso pántot.
Csavarozza le a baloldali szabályozó talpat, melyet
az ellenkezo oldalra kell visszacsavarozni.
Csavarozza le a jobb oldali szabályozó talpat, az
ahhoz tartozó pántot és szerelje mindezt a baloldali
részre (3c ábra).
E
Miután levette a csavarfedoket helyezze át az ajtó
fogantyút is. A nem használt lyukak muanyag
dugaszokkal vannak fedve, melyeket ki kell venni és
a fedetlen lyukakba kell helyezni.
Figyelem
D045
Miután megcserélte az ajtónyílás irányát
ellenorizze, hogy az ajtó tömítobetétje megfeleloen
tapadjon a készülékhez. Ha a szobahomérséklet
alacsony (pl. télen) elofordulhat, hogy a tömítobetét
nem illeszkedik tökéletesen a készülékhez. Ez
esetben várja meg a tömítobetét természetes
puhulását, vagy gyorsítsa meg e folyamatot úgy,
hogy a nem megfeleloen illeszkedo részt
hajszárítóval felmelegíti.
PR132
Naleqy pamieta©, qe wzrost temperatury
zamroqonych produktów, majacy miejsce podczas
operacji odmraqania, moqe skróci© ich
przewidywany okres przechowywania.
D336
32
5
HASZNÁLAT
Üzembehelyezés - a homérséklet szabályozása
Üveges tej: az ajtó belülso oldalán levo polcra.
Zamraqanie ßwieqych produktów qywnoßciowych
Przechowywanie mroqonek
Ellenorizze, hogy a belso világító lámpa (ha van a
készülékben) felgyullad-e, és kialszik, ha az ajtót
becsukja.
A belso tér jobb kihasználhatósága érdekében a
polcok két részre vannak osztva. A polcok elülso
felét ráteheti a hátsóra (lásd ábra).
Komora oznaczona symbolem
jest
przystosowana do dlugoterminowego przechowywania
mroqonek i ßwieqych produktów zamroqonych.
Zwykle zamraqanie ßwieqych produktów
qywnoßciowych nie wymaga zmiany ustawienia
termostatu.
Jednak w celu przyspieszenia cyklu zamroqenia
moqna ustawi© termostat w pozycji najniqszej
temperatury wewnetrznej, ale naleqy pamieta©, qe
wtedy temperatura w chlodziarce moqe spaß©
poniqej 0°C. W tym wypadku naleqy wyregulowa©
termostat na wyqsza temperature.
Optymalna realizacja procesu zamraqania wymaga
przestrzegania kilku niqej podanych zasad.
Maksymalna iloß© artykulów qywnoßciowych, która
moqna zamrozi© w ciagu 24 godzin, podana jest na
plytce znamionowej.
Podlegajace zamraqaniu produkty qywnoßciowe
musza by© doskonalej jakoßci, ßwieqe i czyste.
Przed zamroqeniem naleqy podzieli© qywnoß© na
male porcje, co przyspiesza proces zamraqania oraz
umoqliwia rozmraqanie tylko potrzebnej iloßci
danego produktu.
Produkty spoqywcze naleqy zawija© w folie
aluminiowa lub polietylenowa, uwaqajac aby
opakowanie bylo przylegajace i dobrze zamkniete.
Zaleca sie zapisywa© na opakowaniach date
zamroqenia, w celu kontrolowania okresu
przechowywania produktów.
Produkty qywnoßciowe, znajdujace sie w trakcie
procesu zamraqania, nie moga styka© sie z
produktami wczeßniej zamroqonymi. Zapobiega to
zmianom temperatury qywnoßci juq zamroqonej.
Optymalne wykorzystanie urzadzenia jest
uzaleqnione od prawidlowego przechowywanie
mroqonek w sklepie, a okres pomiedzy ich zakupem
i umieszczeniem w zamraqarce powinien by© jak
najkrótszy (wzrost temperatury zamroqonych
produktów moqe skróci© przewidziany okres ich
przechowywania).
Nie naleqy przechowywa© mroqonek po uplywie
terminu podanego przez producenta.
Nie naleqy czesto otwiera© drzwi, lub zbyt dlugo
pozostawia© je otwarte.
W wypadku przerwy w doplywie pradu nie naleqy
otwiera© drzwi zamraqarki.
Krótkie przerwy w doplywie pradu nie powoduja
skrócenia okresu przechowywania zamroqonej
qywnoßci, ale poniewaq wzrost temperatury
zamroqonych produktów moqe skróci© przewidziany
okres ich przechowywania, zaleca sie jak najszybsze
ich spoqycie.
4. ábra
Forgassa el jobbra a készülék felso jobb oldalán, a
huto részlegben elhelyezett homérsékletszabályzó
kapcsolóját a kívánt hofokra (a «O» jelen túl a gép
megáll); legmegfelelobb a középfokozatú
homérséklet.
A homérséklet automatikusan szabályozott, a
kapcsolót alacsonyabb számértékre fordítva a hofok
emelheto (melegebb) vagy magasabb számértékre
fordítva csökkentheto (hidegebb).
A fokkiválasztásnál ügyeljen arra, hogy belso
homérséklet szorosan függ az alábbi tényezoktol:
D040
– szobahomérséklettol
– az ajtó nyitogatásának gyakoriságától
– a hutött ételmennyiségtol
– a készülék elhelyezésének módjától.
5. ábra
A kapcsolót a «O» jelre fordítva a készülék megáll.
Ha a készüléknek nehezített körülmények között
kell dolgoznia – mint pl. egy nem megfelelo légcsere,
túl magas, illetve túl alacsony környezeti
homérséklet, és/vagy a készülék ajtajának gyakori
nyitásakor –, a homérsékletet ennek megfeleloen
szabályozni kell! Forgassa a szabályozógombot (E)
egy magasabb értékre, csökkentve ezzel a
homérsékletet, illetve ellenkezo irányba, ha növelni
kívánja azt!
D758
A polcok elhelyezése
Az ételek hutése
A különbözoméretu élemiszerek tárolásához a
polcokat eltéromagasságokra lehet helyezni. Ehhez
a következoképpen járjon el:
A huto részleg jobb kihasználása érdekében
ügyeljen az alábbiakra:
Nyomja a polcot a nyilak által jelzett irányba amíg
ki nem mozdul, majd helyezze a kívánt magasságra.
– ne tegyen a gépbe meleg ételeket vagy gozölgo
folyadékokat, az élelmiszereket (foleg,ha
fuszerezettek) gondosan csomagolja be, ne
tegyen a rácsra papír vagy muanyaglapot, ami a
rácson keresztüli levegomozgás akadályozná.
Jobb tartósítás érdekében az ételt következok
szerint helyezze a gépbe.
Hús, szárnyasok, hal: csomagolja muanyagtasakokba,
és helyezze a zöldségfélék rekesze fölé. Max.
eltarthatóság: 1-2 nap.
Fott ételek, hidegtálak stb.: jól lezárt állapotban,
bármelyik rácsra helyezhetok.
Gyümölcs és zöldségfélék: megtisztított állapotban
kerülnek a megfelelo ládikóba.
Sajt és vaj: aluminium vagy muanyagfóliába
becsomagolva, a megfelelo rekeszekbe.
6
Uwaga
Do zamraqarki nigdy nie naleqy wklada© butelek z
napojami gazowanymi, gdyq moga one
eksplodowa©.
Nie naleqy spoqywa© lodu bezpoßrednio po wyjeciu
z zamraqarki, gdyq moqe spowodowa© to
odmroqenia skóry.
Naleqy pamieta©, qe rozmroqona qywnoß© psuje sie
bardzo szybko.
Na wewnetrznej stronie drzwi zamraqarki
umieszczona jest lista produktów oraz numer, który
wskazuje (w miesiacach) maksymalny okres
przechowywania poszczególnych produktów
qywnoßciowych.
Rozmraqanie
Mroqonki i zamroqone produkty qywnoßciowe przed
spoqyciem musza zosta© rozmroqone w chlodziarce
lub w temperaturze pokojowej, w zaleqnoßci od
dysponowanego czasu.
Niewielkie porcje qywnoßci (np. hamburgery,
kotlety, kurczaki, filety rybne) moga by© równieq
gotowane bezpoßrednio po wyjeciu ich z zamraqarki,
tj. bez uprzedniego rozmraqania. W tym wypadku
czas ich gotowania bedzie dluqszy.
Przygotowanie kostek lodu
W sklad wyposaqenia chlodziarko-zamraqarki
wchodzi pojemnik do przygotowania kostek lodu.
Pojemnik ten naleqy wypelni© woda do 3/4
pojemnoßci i umießci© w zamraqarce.
Kostki lodu moga zosta© wyjete z pojemnika przez
jego zwykle skrecenie.
Nie naleqy wyjmowa© kostek z pojemnika przy
pomocy przedmiotów metalowych.
Uwaga
Po zamknieciu drzwi zamraqarki naleqy odczeka© 12 minuty przed ich kolejnym otwarciem.
Podcißnienie powstajace w zamraqarce utrudniloby
bowiem jej natychmiastowe ponowne otwarcie.
31
UQYTKOWANIE
Uruchomienie i regulacja temperatury
Podlaczy© wtyczke do gniazda sieci zasilajacej.
Celem uruchomienia urzadzenia naleqy otworzy©
drzwi chlodziarki i przestawi© termostat znajdujacy
sie z prawej strony w pozycji «O» (STOP).
Temperatura regulowana jest pokretlem
termostatu. Zwykle najodpowiedniejsza jest
pozycja poßrednia.
W kaqdym badΩ razie temostat powinien by©
regulowany w zaleqnoßci od temperatury
wymaganej wewnatrz urzadzenia. Ta z kolei jest
uzaleqniona od takich czynników, jak temperatura
otoczenia, czestoß© otwierania drzwi,
iloß© przechowywanej qywnoßci, lokalizacja
urzadzenia.
Przestawienie pokretla termostatu na wyqsza
wartoß© (zgodnie z ruchem wskazówek zegara)
powoduje obniqenie temperatury, a jego
przestawienie na niqsza wartoß© (niezgodnie z
ruchem wskazówek zegara) - jej obniqenie.
Przechowywanie produktów qywnoßciowych w
chlodziarce
Regulacja poloqenia pólek
Rys. 4
Uksztaltowanie
wewnetrznych
ßcianek
chlodziarki
umoqliwia
dowolne
rozmieszczenie
pólek.
D040
Regulacja poloqenia pólek drzwiowych
Zapakowane produkty qywnoßciowe róqnej
wielkoßci moga by© przechowywane na
regulowanych pionowo pólkach drzwiowych.
Poniqsze schematy ukazuja zmiane poloqenia pólek
drzwiowych.
Naleqy stopniowo wysuna© pólke w kierunku
wskazanym na schemacie, a nastepnie ustawi© ja na
wybranym poziomie.
Optymalne wykorzystanie urzadzenia jest
uzaleqnione od przestrzegania kilku prostych zasad.
Rys. 5
– Do chlodziarki nie naleqy wklada© cieplego
jedzenia lub parujacych napojów;
– qywnoß© powinna by© przykryta lub opakowana
(szczególnie jeßli wydziela silny zapach, lub
zawiera aromatyczne przyprawy).
Nie naleqy przykrywa© pólek papierem lub folia,
aby nie utrudnia© cyrkulacji powietrza.
Surowe mieso (wolowina, wieprzowina, baranina i dzikie
ptactwo) naleqy owina© w torebki z tworzywa i
umießci© nad pojemnikiem na warzywa, ale dla
bezpieczenstwa w ten sposób przechowywa© tylko 1
lub 2 dni.
Owoce i warzywa powinny zosta© oczyszczone i
umieszczone na dole - w pojemniku na warzywa.
Maslo i sery powinny by© umieszczone w specjalnych
pojemnikach lub w opakowaniach aluminiowych czy
foliowych, aby utrudni© dostep powietrza.
Butelki z mlekiem powinny by© zamkniete i ustawione
na pólkach drzwiowych.
30
Friss ételek fagyasztása
D758
A készülék alsó 4 csillagos (
) fagyasztó része
mélyhutött áruk hosszabb ideju tárolására szolgál.
(Élelmiszer fajtájától és annak gyártói eloírásától
függoen több hónapig.) A csomagoláson feltüntetett
tárolási határidot ne lépje túl. Kisebb mennyiségu
élelmiszer lefagyasztása esetén a hofokszabályozót
nem kell átállitani közepes helyzetböl.
Ha nagyobb, a fagyasztó kapacitast megközelitö
mennyiséget kiván fagyasztani, a hofokszabályozót
álítsa legmagasabb állásba 3 órával az áru berakása
elott. A fagyasztás kezdetétol számított 24 óra
elteltével állítsa víssza közepes állásba. A
fagyasztás közben a huto tér homérséklete 0°C alá
csökkenhet. Ekkor a hofokszabályozó gombot vissza
kell állítani alacsonyabb fokozatra, hogy a
hutotérben levo áru ne fagyjon meg.
A fagyasztani kívánt ételt a készülék felso részébe
helyezze. A fagyasztó kapacitása az adattáblán, a
fagyasztó bal alsó részén található.
Egy tökéletes eredmény elérése érdekében, vegye
figyelembe a következoket:
csak friss, kiváló minoségu, gondosan kiválogatott,
megtisztított élelmiszert fagyasszon meg; kis
adagokat készítsen, mert ezzel meggyorsítja a
fagyasztás folyamatát, s ugyanakkor lehetové teszi,
hogy azután a fogyasztáshoz csak a szükséges
mennyiséget kelljen kiolvasztania! A már egyszer
kiengedett ételeket minél elobb fogyassza el; azokat
nem fagyaszthatja újra;
ne feledje, hogy az alacsony zsírtartalmú ételeket
jobban és hosszabb ideig lehet tartósítani, mint a
zsírosakat, és hogy a só lecsökkenti az eltarthatóság
idejét;
gondosan csomagolja be és zárja le az ételt
aluminium-, vagy muanyag fóliába, hogy az ne
érintkezhessen levegovel, s ezzel lehetové tegye az
étel színének, ízének és tápértékének jobb
megorzését;
ne haladja túl az adattáblán feltüntetett
fagyasztható legnagyobb mennyiséget;
a fagyasztás ideje alatt ne tegyen be más ételt a
fagyasztóba és ne is nyissa ki annak ajtaját;
ügyeljen arra, hogy a fagyasztani kívánt étel ne
érintkezzen a már megfagyasztottakkal, hogy ezzel
elkerülje ez utóbbiak homérsékletének
megemelkedését;
ne helyezzen szénsav-tartalmú italt a fagyasztóba,
mert az felrobbanhat;
ne tegyen a fagyasztóba még meleg ételt, vagy italt,
a tetovel ellátott ételtartó ne legyen teljesen
megtöltve!
Mindig jegyezze fel az ételt tartalmazó csomagokra,
vagy a tárolók elülso részén található cimkéken a
fagyasztás dátumát, oly módon, hogy ezzel a tárolás
idejét ellenorizni tudja!
Ha egy esetleges áramszünet következtében az
ételek kiolvadnának, minél elobb fogyassza el, vagy
fozze meg és fagyassza újra azokat! Amennyiben az
áramkimaradás rövid ideig tart (6-8 óráig
bezárólag) és a fagyasztó tele van pakolva, az ételek
nem károsodnak.
Néhány modellen, a fagyasztó belso terében egy
táblázat található, melyen fel van tüntetve
(hónapban) néhány húsfajta és egyéb étel
eltarthatóságának ideje.
Mélyhutött ételek tárolása
A fagyasztó tökéletes muködése érdekében, túl az
ételek fagyasztására adott tanácsokon, vegye
figyelembe a következoket is:
Ha a fagyasztó egy bizonyos ideig nem volt
használatban, az ételek behelyezése elott legalább
két órával állítsa azt a gyorsfagyasztás helyzetre,
majd ezt követoen állítsa ismét a normál értékre!
– gyozodjék meg arról, hogy az ételek az üzletben
megfeleloen lettek-e tárolva;
– a minimálisra csökkentse le az üzlettol a
hazaérkezésig tartó idot;
– ne haladja túl a gyártó által feltüntetett
eltarthatósági idot;
– a fagyasztóból kivett jégkrém fogyasztása elott
várjon egy kicsit, égési sérüléseket okozhat.
– ne nyissa ki túl gyakran a fagyasztó ajtaját, és azt
ne hagyja nyitva a szükségesnél hosszabb ideig;
– áramkimaradás esetén ne nyissa ki a készülék
ajtaját; ha az áramszünet nem tart sokáig és a
fagyasztó tele van, az ételek nem károsodnak;
ellenkezo esetben, minél rövidebb ido alatt
fogyassza el azokat!
Kiolvasztás
A fagyasztott illetve mélyhutött ételeket felhasználás
elott ki kell olvasztani a hutoszekrény részben (hús,
szárnyasok, hal), illetve szobahomérsékleten
(valamennyi egyéb élelmiszer), a rendelkezésre álló
ido függvényében. A kisebb adagokat közvetlenül is
elkezdheti fozni; természetesen ebben az esetben a
fozési ido hosszabb lesz.
Jégkocka készítés
A készülék egy jégkocka tartóval van ellátva. E
tartót ivóvízzel kell 3/4 részig megtölteni, majd a
gyorsfagyasztó jobb oldali részében (a készülék
felso rekeszében) elhelyezni. Ha az ivóvíz ásványisó
tartalma magas, használjon inkább alacsony
sótartalmú, szénsavmentes ásványvizet.
A jégkockák a tartótól könnyen, hozzáérésre elválnak.
A jégkocka tartók eltávolítására ne használjon
fémeszközt!
7
A zúzmara eltávolítása
Zmiana kierunku otwierania drzwi
A hutorészleget illetoleg, ahányszor a kompresszor
megáll, az elpárologtatón keletkezett zúzmara
automatikusan távozik. Az ebbol eredo víz pedig,
megfelelo csatornán keresztül (10. ábra) egy
kompresszor feletti, hátulsó kis tálba folyik,
ahonnan azután elpárolog.
Przed przystapieniem do wykonania niqej
wymienionych operacji, naleqy wylaczy© urzadzenie
z sieci elektrycznej.
6. ábra
Wya© górny zawias (Rys. 3) i wysuna© górne drzwi
z zawiasu ßrodkowego, który naleqy obróci© o 180° i
zaloqy© po przeciwnej stronie (Rys. 3a), po
uprzednim wyjeciu plastikowych zaßlepek,
maskujacych otwory. Zaßlepki te naleqy teraz
umießci© w otworach opróqnionych po przeciwnej
stronie.
Rys. 3
D185
Zamocowa© górne drzwi i górny zawias.
Rys. 3a
Odkreci© lewa nóqke poziomujaca, która naleqy
zamocowa© z drugiej strony. Odkreci© prawa nóqke
poziomujaca i odnoßny zawias, po czym elementy te
zamontowa© z lewej strony (Rys. 3b).
D037
Ami pedig a fagyasztó részt illeti
, innen
minden alkalommal, amikor a készülék falán a
zúzmara kb.4 mm-es vastagságot ér el, azt a
készülékhez mellékelt muanyag lapátkával távolítsa
el.
E muvelet elvégzéséhez nem szükséges a gépet
áramtalanítani, sem pedig kiüríteni.
A jég eltávolítására ne használjon fémeszközt, mert
azzal komoly kárt okozhat a gépben.
Abban az esetben, ha vastag jégréteg képzodne, a
fagyasztó teljes leolvasztása szükséges. A
következok szerint járjon el:
– hofokszabályzó kapcsolót állítsa a «O» jelre vagy
áramtalanítsa a készüléket;
E
Przestawi© uchwyty, po uprzednim wyjeciu oslon
ßrub, zaloqonych na wcisk (Rys. 3c).
Niewykorzystane otwory naleqy zamaskowa©
platikowymi zaßlepkami, wyjetymi z otworów
obecnie wykorzystanych.
Uwaga
D045
Rys. 3b
Po przeloqeniu drzwi naleqy sprawdzi©, czy
uszczelka drzwi przylega prawidlowo. Moqe sie
zdarzy©, qe w bardzo niskiej temperaturze otoczenia
(np. zima) uszczelka nie bedzie przylegala
dokladnie. Z chwila ocieplenia uszczelka
automatyczenie powróci do prawidlowego stanu.
Proces ten moqna przyspieszy© ogrzewajac
uszczelke suszarka do wlosów.
PR132
– az élelmiszert jól csomagolja be újságpapírba és
tegye huvös helyre;
Rys. 3c
– hagyja nyitva a fagyasztó ajtaját, és ha a
kiolvadás idejét fel akarja gyorsítani, tegyen a
fagyasztóba egy edény forró vizet (az edény alá
helyezzen egy kartonlapot).
– szivaccsal szárítsa fel a fagyasztó alján összegyült
vizet, szárítsa meg a fagyasztó falait;
– állítsa vissza a hofokszabályzót a kivánt értékre,
illetve kapcsolja a készüléket a hálózatra. 2-3 órai
muködés után a gép ismét kész fagyasztott ételek
tárolására.
D336
Ne feledje idonként megtisztítani a hutorész
cseppvizgyujtojének közepén levo vizleereszto
nyilást. A tisztításhoz használja a leeresztobe
elhelyezett tisztító eszközt.
8
29
INSTALACJA
Zasada bezpieczenstwa
Jeßli ten model chlodziarki, charakteryzujacy sie
magnetycznym systemem zamykania drzwi, ma
zastapi© starszy model, posiadajacy drzwi
zamykajace sie spreqynowo lub wieko, przed
usunieciem starej chlodziarki naleqy unieruchomi©
jej spreqyne.
W przeciwnym wypadku stare urzadzenie moqe
sta© sie ßmiertelna pulapka dla bawiacych sie dzieci.
Ustawienie
A
B
10 mm
10 mm
100 mm
Chlodziarko-zamraqarka powinna by© ustawiona
jak najdalej od Ωródel ciepla (np. kaloryferów,
kuchenki, czy bezpoßrednio padajacych promieni
slonecznych).
Najlepsze osiagi uzyskiwane sa przy temperaturze
otoczenia w granicach od +18°C do +43°C (klasa T);
od +18°C do +38°C (klasa ST); od +16°C do +32°C
(klasa N); od +10°C do +32°C (klasa SN).
Klasa przynaleqnoßci jest podana na tabliczce
znamionowej.
Naleqy uwaqa©, aby zapewniona byla swobodna
cyrkulacja powietrza z tylu, na dole i w górnej
czeßci urzadzenia.
Jeqeli urzadzenie stoi pod szafka wiszaca, odlegloß©
pomiedzy dolna krawedzia szafki i górna krawedzia
chlodziarko-zamraqarki powinna wynosi© min.
100 mm. (por. Rys. 1-A).
Tym niemniej idealne ustawienie wymagaloby
zachowania wolnej przestrzeni nad chlodziarkozamraqarka (por. 1-B).
Regulacja nóqek urzadzenia umoqliwia jego
dokladne wypoziomowanie.
Rys. 1
NP003
KARBANTARTÁS
Tylne elementy dystansowe
Rys. 2
W opakowaniu
“Instrukcji
obslugi” znajda
Panstwo dwa
elementy
dystansowe, które
naleqy zamocowa©
A
na tylnej ßcianie
urzadzenia w niqej
45¡
D039
podany sposób.
Wcisna© elementy dystansowe w otwory, zwracajac
uwage, aby strzalka (A) znalazla sie w pozycji
wskazanej na Rys. 2, a nastepnie dokreci© je,
przekrecajac o 45° tak, aby strzalka (A) znalazla sie
w pozycji pionowej.
Podla czenie do sieci elektrycznej
Przed podlaczeniem urzadzenia do sieci zasilajacej
naleqy upewni© sie, czy napiecie i nateqenie podane
na tabliczce znamionowej sa zgodne z Panstwa
parametrami.
Dopuszcza sie ±6% odchylenia od normy.
Przy innych wartoßciach napiecia naleqy stosowa©
autotransformator o odpowiedniej mocy.
Uwaga
Urzadzenie musi by© uziemione.
Z tego wzgledu wtyczka kabla zasilajacego zawiera
specjalny bolec zerowy (uziemienie).
Jeqeli w Panstwa instalacji elektrycznej brak jest
uziemienia, to urzadzenie musi zosta© podlaczone
przez uprawnionego elektromontera do oddzielnej
instalacji uziemiajacej, zgodnie z obowiazujacymi
przepisami bezpieczenstwa.
W wypadku nieprzestrzegania powyqszych przepisów
bezpieczenstwa, producent uchyla sie od wszelkiej
odpowiedzialnoßci.
Urzadzenie spelnia wymagania normy EWG Nr 87/
308 z 2.06.87 r. w zakresie tlumienia zaklócen
radiofonicznych.
Urzadzenie to spelna wymagania
nastepujacych wytycznych EWG:
- 73/23 EEC 19.02.73 (Niskie Napiecie) i póΩniejsze
zmiany;
- 89/336 EEC 03.05.89 (Kompatybilnoß©
Elektromagnetyczna) i póΩniejsze zmiany;
Bármely karbantartási muvelet elvégzéséhez
áramtalanítsa a készüléket!
Belso tisztítás
Világitó lámpa
A huto részleg világitó lámpájának cseréjét az
alábbiak szerint lehet elvégezni:
ª távolitsa el a plafonlámpa rögzito csavarját
A készülék belsejét langyos vízzel és
szódabikarbonáttal, mossa ki, öblitse, majd törülje
szárazra.
ª kicsit megnyomva, emelje ki a lámpa mozgatható
részét az ábra szerint.
Külso tisztítás
Amennyiben az ajtó kinyitásakor a lámpa nem
gyullad fel, ellenorizze, hogy szorosan be van-e
csavarva; szükség esetén cserélje ki az izzót egy, a
diffuzoron megadott erosségu új égore.
A gép külsejét langyos szappanos vízzel tisztítsa,
idonként sziliciumviasszal is.
7. ábra
A kondenzátorról és a kompresszorról kefével, vagy
porszívóval távolítsa el a port! A portalanítással
javul a készülék teljesítoképessége és lehetové
válik elektromos áram megtakarítása is.
Hosszabb használaton kívüli idoszak
Amennyiben hosszabb ideig nem használná a
készüléket, áramtalanítsa, ürítse ki, olvassza le és
tisztítsa meg azt, s az ajtaját hagyja kissé nyitva az
egész használaton kívüli idotartamra!
D731
MUKÖDÉSI ZAVAROK ELHÁRÍTÁSA
A készülék muködésében bekövetkezo problémák
esetén ellenorizze a következoket:
– a készülék be van-e kapcsolva az áramba, és hogy
az elektromos hálózat fokapcsolója nincs-e
lekapcsolva;
– a problémát megelozoen nem volt-e áramszünet;
Amennyiben a probléma az elvégzett ellenorzések
után is fennáll, kérje a legközelebbi javítószervíz
segítségét!
A minél gyorsabb hibaelhárítás érdekében adja meg a
jótállási jegyen, illetve a készülék belso baloldalának alsó
részén elhelyezett adattáblán található a modell- és
szériaszámot.
– a hofokszabályozó a megfelelo helyzetre van-e
állítva!
Ellenorizze azt is – amennyiben a készülék túl
zajosan muködne –, hogy a készülék oldalfalai nem
kerültek-e érintkezésbe a konyhabútorral (illetve a
fallal), és hogy a fagyasztó egységben és a
csövekben nincs-e rezgés!
Czyszczenie wewnetrznej czeßci nowego urza dzenia
Przed rozpoczeciem uqytkowania nowej chlodziarkozamraqarki naleqy jej wnetrze starannie umy© letnia
woda z lagodnym mydlem, w celu usuniecia zapachu
typowego dla fabrycznie nowego wyrobu, a
nastepnie dokladnie osuszy© miekka szmatka.
Nie naleqy uqywa© ßrodków szorujacych, mogacych
uszkodzi© powierzchnie urzadzenia.
28
9
CONTENTS
Warnings
ZALECENIA WSTEPNE
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.page
11
Installation .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.page
12
Location .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.page
12
Rear spacers .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.page
12
Electrical connection .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.page
12
Cleaning the appliance’s interior .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.page
12
Door reversibility .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.page
13
Operation .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.page
14
Starting-up and Temperature Regulation .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.page
14
Storage of foods in refrigerator compartment .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.page
14
Movable wire shelves .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.page
14
Positioning the door shelves .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.page
14
Freezing fresh food
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.page
15
Storage of frozen food
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.page
15
Thawing .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.page
15
Ice-cube Production .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.page
15
Defrosting
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.page
16
Maintenance
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.page
17
Interior light.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.page
17
Customer service .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.page
17
.
.
.
Przed uruchomieniem urzadzenia naleqy dokladnie
zapozna© sie z instrukcja obslugi, która powinna zosta©
zachowana przez caly czas uqytkowania. W wypadku
sprzedaqy urza dzenia instrukcje naleqy przekaza© nowemu
uqytkownikowi, aby mógl on równieq zapozna© sie z
zasadami bezpieczenstwa i funkcjonowania zakupionego
sprzetu.
Przed zainstalowaniem i rozpoczeciem uqytkowania
urza dzenia naleqy dokladnie zapozna© sie z niqej
podanymi zaleceniami, maja cymi na celu zapewnienie
bezpieczenstwa.
ª W wyniku ewentualnego transportu poziomego
urzadzenia, znajdujacy sie w spreqarce olej moqe
dosta© sie do ukladu chlodzacego. Przed
podlaczeniem urzadzenia do sieci elektrycznej
naleqy wiec poczeka© przynajmniej dwie godziny,
aby olej ßciekl ponownie do spreqarki.
ª Wszelkie interwencje elektryczne moga by©
wykonywane tylko przez uprawnionego
elektromontera.
ª We wszystkich urzadzeniach chlodniczych
elementy chlodzace z biegiem czasu pokrywaja
sie szronem lub lodem. Mechaniczne usuwanie
szronu ostrym przyrzadem moqe spowodowa©
uszkodzenie urzadzenia i zepsucie sie produktów
qywnoßciowych. NIE NALEQY UQYWAÂ
OSTRYCH PRZYRZADÓW do usuwania szronu
lub lodu. Szron moqe zosta© usuniety specjalna
lopatka, wchodzaca w sklad wyposaqenia
urzadzenia. Absolutnie nie naleqy odrywa©
powstalego lodu, który moqe zosta© usuniety
tylko podczas odmraqania, zgodnie z dalej
podanymi instrukcjami.
ª Naprawy serwisowe moga by© dokonywane
wylacznie przez autoryzowane placówki, a do
napraw uqywane tylko oryginalne czeßci
zamienne.
ª Do zamraqarki nie naleqy wklada© butelek z
napojami gazowanymi i musujacymi, gdyq moga
one eksplodowa© powodujac uszkodzenie
urzadzenia.
ª Niedozwolone jest dokonywanie wszelkiego
rodzaju modyfikacji.
ª Poniewaq chlodziarko-zamraqarka jest cieqka,
naleqy bardzo uwaqa© podczas jej
przemieszczania.
ª Urzadzenie przeznaczone jest do uqytkowania
wylacznie przez osoby dorosle. Nie naleqy
pozwoli©, aby dzieci bawily sie nim, lub dotykaly
elementów regulacyjnych.
ª Naleqy uwaqa©, aby urzadzenie nie stalo na
przewodzie zasilajacym.
ª Domowy sprzet chlodniczy przeznaczony jest
wylacznie do przechowywania produktów
qywnoßciowych.
ª Raz rozmroqone produkty nie powinny by©
ponownie zamraqane.
ª Przechowywanie i zamraqanie produktów
qywnoßciowych powinno odbywa© sie zgodnie z
wskazówkami podanymi przez producenta.
ª Poniewaq czeßci robocze urzadzenia nagrzewaja
sie podczas jego funkcjonowania, naleqy pamieta©
o zapewnieniu swobodnego doplywu powietrza,
zgodnie z podanymi instrukcjami instalacyjnymi.
Niedostateczna cyrkulacja powietrza moqe
spowodowa© uszkodzenie nagrzewajacych sie
elementów oraz zepsucie produktów
qywnoßciowych.
ª Nie naleqy spoqywa© lodu bezpoßrednio po
wyjeciu z zamraqarki, gdyq grozi to odmroqeniem
skóry.
ª W qadnym wypadku nie naleqy samodzielnie
naprawia© urzadzenia.
Naprawy przeprowadzone przez niefachowca
moga spowodowa© jeszcze powaqniejsze
uszkodzenia. W wypadku niesprawnego
funkcjonowania urzadzenia, naleqy zwróci© sie do
autoryzowanej placówki serwisowej i zawsze
qada© oryginalnych czeßci zamiennych.
ª Zgodnie z przepisami obowia zuja cymi w zakresie
ochrony ßrodowiska, ten model chlodziarko-zamraqarki
nie zawiera w obwodzie chlodza cym substancji
gazowych, ani materialów izolacyjnych powoduja cych
uszkodzenia warstwy ozonowej.
ª Wszystkie elementy nagrzewajace sie powinny
by© zabezpieczone przed dotykiem. W kaqdym
badΩ razie naleqy stara© sie tak ustawi©
urzadzenie, aby jego tylna czeß© byla zwrócona
do ßciany pomieszczenia.
ª Przed przystapieniem do czyszczenia i
konserwacji urzadzenia naleqy je wylaczy© i
odlaczy© doplyw pradu zasilajacego.
10
Printed on recycled paper
27
SPIS TREfiCI
WARNINGS
Zalecenia wstepne .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. str.
27
Instalacja .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. str.
28
Zasada bezpieczenstwa .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. str.
28
Ustawienie .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. str.
28
Tylne elementy dystansowe
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. str.
28
Podlaczenie do sieci elektrycznej .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. str.
28
Czyszczenie wewnetrznej czeßci nowego urzadzenia .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. str.
28
Zmiana kierunku otwierania drzwi .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. str.
29
Uqytkowanie
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. str.
30
Uruchomienie i regulacja temperatury .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. str.
30
Przechowywanie produktów qywnoßciowych w chlodziarce
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. str.
30
Regulacja poloqenia pólek .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. str.
30
Regulacja poloqenia pólek drzwiowych.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. str.
30
Zamraqanie ßwieqych produktów qywnoßciowych .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. str.
31
Przechowywanie mroqonek.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. str.
31
Rozmraqanie .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. str.
31
Przygotowanie kostek lodu .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. str.
31
Odmraqanie urzadzenia .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. str.
32
Konserwacja
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. str.
33
Wymiana qarówki .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. str.
33
Serwis naprawczy .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. str.
33
Zalecana kolejnoß© postepowania w wypadku stwierdzenia nieprawidlowej pracy urzadzenia.
.
. str.
33
.
It is most important that this instruction book should be
retained with the appliance for future reference. Should the
appliance be sold or transferred to another owner, or should
you move house and leave the appliance, always ensure that the
book is supplied with the appliance in order that the new owner
can be acquainted with the functioning of the appliance and
the relevant warnings.
These warnings are provided in the interest of safety. You must
read them carefully before installing or using the appliance.
ª This appliance is designed to be operated by
adults. Children should not be allowed to tamper
with the controls or play with the product.
ª Any electrical work required to install this
appliance should be carried out by a qualified
electrician or competent person.
ª This product should be serviced by an authorized
Service Centre, and only genuine spare parts
should be used.
ª It is dangerous to alter the specifications or
modify this product in any way.
ª Care must be taken to ensure that the appliance
does not stand on the electrical supply cable.
ª The domestic refrigerators and freezers are
designed to be used specifically for the storage of
edible foodstuffs only.
ª Frozen food must not be re-frozen once it has
been thawed out.
ª The inner lining of the appliance consists of
channels through which the refrigerant passes. If
these should be punctured this would damage the
appliance beyond repair and cause food loss.
DO NOT USE SHARP INSTRUMENTS to
scrape off frost or ice. Frost may be removed by
using the scraper provided. Under no
circumstances should solid ice be forced off the
liner. Solid ice should be allowed to thaw when
defrosting the appliance. See defrost instructions.
ª Do not place carbonated or fizzy drinks in the
freezer as it creates pressure on the container,
which may cause it to explode, resulting in
damage to the appliance.
ª This appliance is heavy. Care should be taken
when moving it.
ª Ice lollies can cause frost burns if consumed
straight from the appliance.
ª Under no circumstances should you attempt to
repair the appliance yourself.
Repairs carried out by inexperienced persons
may cause injury or more serious malfunctioning.
Refer to your local Service Centre, and always
insist on genuine spare parts.
ª This appliance does not contain gasses which could
damage the ozone layer, in either its refrigerant
circuit or insulation materials; it must nevertheless be
disposed of in a proper manner, in accordance with
regulations for protection of the environment.
ª Manufacturers’ storage recommendations should
be strictly adhered to. Refer to relevant
instructions.
ª There are working parts in this product which
heat up. Always ensure that there is adequate
ventilation as a failure to do this will result in
component failure and possible food loss. See
installation instructions.
ª Parts which heat up should not be exposed.
Wherever possible the back of the product should
be against a wall.
ª Before any cleaning or maintenance work is
carried out, be sure to switch off and unplug the
appliance.
ª If the appliance has been transported
horizontally, it is possible that the oil contained in
the compressor flows in the refrigerant circuit. It
is advisable to wait at least two hours before
connecting the appliance to allow the oil to flow
back in the compressor.
26
Wydrukowano na papierze z odzysku
11
INSTALLATION
ÚDRZBA
Caution
If this appliance featuring magnetic door seals is to
replace an older appliance having a spring lock
(latch) on the door or lid, be sure to make that
spring lock unusable before you discard the old
appliance. This will prevent it from becoming a
death-trap for a child.
Location
Place the appliance away from all heat sources, such
as: radiators, heating stoves, direct sunlight, etc.
Best performance is obtained with ambient
temperature between +18°C and +43°C (class T);
+18°C and +38°C (class ST); +16°C and +32°C (class
N); +10°C and +32°C (class SN).
The class of your appliance is shown on its rating plate.
Make sure that there is nothing at the back, at the
top and at the bottom of the appliance to obstruct
air circulation.
For a more efficient operation of the appliance, the
minimum distance between the top of the appliance
and other overhanging kitchen furniture, if any,
should be at least 100 mm (see Fig. 1-A).
However, the best solution would be that shown in
Fig. 1-B with no overhanging furniture.
Two adjustable feet make it possible to accurately
level the appliance.
Fig. 1
Electrical connection
Before you plug the appliance into an A.C. mains
supply, make sure that the voltage and frequency
shown on the rating plate correspond to your home
supply.
A 6% fluctuation above or below the rated voltage is
admissible.
To adapt the appliance to other voltages, use an
autotransformer of suitable capacity.
Important
10 mm
B
In the plastic
envelope
containing the
Operating
Instructions are
also included
two wall spacers
A
to be fitted into
the special
45¡
D039
openings
provided on the back of the appliance.
Push-fit the spacers into the openings, making sure
12
Cist™te vnitrek prístroje pravideln™ teplou vodou s
bikarbonátem sodnym, vn™jsí plochy prístroje
osetrujte silikonovym voskem ve spreji, vyparník
(cerná mríz) a kompresor opraste kartácem nebo
odsavacem
Zárovka vnitrního osv™tlení u mraznicky je
pristupná prostrednictvím t™chto operací
- vysroubujte upevñovací sroub u krytu
- odstrañte odnímatelnou cást podle znázorn™ní na
obrázku.
Nepouzíváte-li prístroj po jakkoliv dlouhé období,
m™jte na pam™ti následující zásady:
Obr. 7
Odpojte prístroj z el. sít™;
vyjm™te vsechny potraviny;
vycist™te vnitrek a vsechno príslusenství;
nechte dvere pootevrené, abyste zabránili
vytvárení nepríjemného zápachu.
D731
This appliance complies with E.E.C. directive
No. 87/308 of 2.6.87 relative to radio interference
suppression.
Cleaning the appliance’s interior
Fig. 2
Vnitrní osv™tlení
The manufacturer declines to accept any liability should
this safety rule not be observed.
NP003
Rear spacers
Odpojte zarízení z el. sít™ dríve, nez zacnete s údrzbou.
It is essential that the appliance be connected to an
efficient earth tap. For this purpose the supply cable
plug incorporates a special earth contact. If the
sockets of your domestic wiring system are not
grounded, have the appliance connected to a
separate ground wire by a qualified electrician in
accordance with the existing safety regulations.
This appliance complies with the following
E.E.C. Directives:
- 73/23 EEC of 19.2.73 (Low Voltage Directive) and
subsequent modifications;
- 89/336 EEC of 3.5.89 (Electromagnetic
Compatibility Directive) and subsequent
modifications.
100 mm
10 mm
A
that arrow (A) is positioned as per Figure 2 and
then turn the spacers through 45° until they lock in
(arrow (A) in a vertical position).
Before using the appliance for the first time, wash
the interior and all internal accessories with
lukewarm water and some neutral soap so as to
remove the typical smell of a brand-new product,
then dry thoroughly. Do not use detergents which
will leave an odour or abrasive powders on the
interior, as these will damage the finish.
OPRAVY
Co d™lat v prípad™ poruchy prístroje
Nefunguje-li n™co tak, jak by m™lo, zkontrolujte,
zda:
zástrcka prístroje je zapojena do sít™ a zásuvka je
pod proudem;
Pretrvává-li závada i po provedení vyse uvedenych
úkon√, kontaktujte nejblizsí opravnu.
Pro urychlení opravy je d√lezité pri jejím ohlásení
uvést císlo modelu chladnicky a její sériové císlo.
Ob™ tato císla jsou uvedena na sériovém stítku.
dodávka elektriny nebyla prerusena (zkontrolujte
funkci ostatních el. spotrebic√);
kolecko termostatu je ve funkcní poloze.
Dále pak:
Je-li prístroj prílis hlucny, zkontrolujte, zda se jeho
st™ny nedotykají nábytku, ktery m√ze prenáset
nebo zesilovat hluk nebo vibrace. Zkontrolujte také,
zda nevibrují chladicí trubice.
Objevuje-li se voda na dn™ chladnicky, zkontrolujte,
zda není ucpán otvor rozmrazovacího kanálku.
25
Rozmrazování prístroje
Pri normálním provozu se vyparník chladnicky
automaticky rozmrazuje pokazdé, kdyz se zastaví
kompresor. Voda odtéká kanálkem a sbírá se do
zásobníku umíst™ného vzadu nad kompresorem,
odkud se op™t odparuje.
Je d√lezité pravideln™ cistit otvor uprostred
rozmrazovacího kanálku. Pouzívejte speciálního
cistice, ktery naleznete jiz zasunuty v otvoru
kanálku.
Obr. 6
D037
Casem se vsak presto v mrazáku nahromadí silná
námraza. Tuto námrazu odstrañte prilozenou
plastikovou skrabkou, jakmile její tloustka prekrocí
4 mm. B™hem této operace není nutno odpojovat
zarízení z el. sít™ nebo vyjímat potraviny.
Nahromadí-li se ale velmi silny ledovy príkrov, je
treba prístroj kompletn™ rozmrazit. B™hem této
operace musí byt prístroj prázdny.
Chcete-li zcela rozmrazit oddíl mrazáku (
postupujte podle následujících pokyn√:
),
Nastavte kolecko termostatu na nulu nebo vypojte
zástrcku prístroje z el. sít™. Vyjm™te zásobníky s
ledem a potraviny, zabalte je n™kolika vrstev
novinového papíru a ulozte je na chladném míst™.
Nechte dvere chladnicky otevrené, a chcete-li
rozmrazování urychlit, umist™te do chladnicky
nádobu s horkou vodou (na podlozce).
Houbou odsajte vodu nahromad™nou na dn™
chladnicky a zcela vysuste st™ny chladnicky.
Nastavte termostat do nejchladn™jsí polohy a
zapojte prístroj do el. sít™. Nechte prístroj pracovat
asi 2 hodiny a poté vratte termostat do normální
pozice. Vratte zp™t potraviny, které jste vyjmuli.
Pozor:
Nikdy neuzívejte kovovych nástroj√ k
odskrabávání námrazy z vyparníku, nebot jej tím
m√zete znicit.
Zvysení teploty potravin b™hem procesu
rozmrazování snizuje jejich skladovací dobu.
Door reversibility
Fig. 3
Before carrying out any work on the appliance,
unplug it from the power socket.
Remove the upper hinge (Fig. 3) and slide the top
door off the middle hinge.
Remove the middle hinge, turn it through 180° and
refit it on the opposite side (Fig. 3a) after having
removed the plugs which mask the holes. The plugs
must be refitted in the holes left open on the
opposite side.
D185
Refit the top door and the top hinge. Unscrew the
left-hand levelling foot, which will be refitted on the
opposite side. Unscrew the right-hand levelling
foot, the corresponding hinge and refit all these on
the left-hand side (Fig. 3c).
Fig. 3a
E
Reverse the handles after having removed the clipin screw covers. The unused holes are masked with
plastic plugs which should be removed and refitted
in the holes left open.
Attention
After completion of the door reversibility operation,
verify that the door gasket is adherent to the
cabinet. If the ambient temperature is cold (i.e. in
Winter), the gasket may not fit perfectly to the
cabinet. In that case, wait for the natural fitting of
the gasket or accelerate this process by heating up
the part involved with a normal hairdrier.
D045
Fig. 3b
PR132
Fig. 3c
D336
24
13
OPERATION
Starting-up and Temperature Regulation
Insert the plug into the wall socket. Open the
refrigerator door and turn the thermostat knob, to
be found on the upper right side of the inner liner,
clockwise, beyond the «O» position, to start the
appliance.
Temperature adjustment is obtained by turning the
thermostat knob to the required setting. A medium
setting is generally the most suitable.
However, the thermostat knob setting should be
adjusted depending on the temperature required
inside the appliance. This, in turn, depends on a
number of factors such as the ambient temperature,
the number of times the door is opened, the quantity
of food stored and the location of the appliance. Turn
the knob clockwise, to higher numbers, to obtain a
lower temperature, or anticlockwise if a higher
temperature is required.
Storage of foods in refrigerator compartment
To achieve the best results with the refrigerator
compartment, you should follow one or two very
simple rules:
Movable wire shelves
Fig. 4
The walls of the
refrigerator are
equipped with a
series of runners
so that the
shelves can be
positioned as
desired.
D040
Positioning the door shelves
To permit storage of food packages of various sizes,
the door shelves can be adjusted in height.
To make these adjustments proceed as follows:
Gradually pull the shelf in the direction of the
arrows until it comes off, then reposition as
required.
Fig. 5
Do not put warm foods or evaporating liquids in the
refrigerator.
Cover or wrap foods (particularly if they have a
strong smell or contain aromatic herbs).
Do not cover the shelves (grids) with paper or
plastic since this blocks circulation of air in the
compartment.
Raw meat (beef, pork, lamb & wild fowl): wrap in
polythene bags and place on top of the salad crisper
and, for safety, only store in this way for one or two
days at the most.
Fruit & vegetables: these should be thoroughly
cleaned and placed in the bottom salad crisper.
Butter & cheese: these should be placed in special
airtight containers or wrapped in aluminium foil or
polythene bags to exclude as much air as possible.
Milk bottles: these should have a cap and should be
stored in the bottle rack on the door.
D758
Zmrazování cerstvych potravin
Uchovávání mrazeného zbozí
Potraviny urcené ke zmrazení umist™te do spodního
oddílu mrazáku, protoze to je nejchladn™jsí cást.
Odd™lení mrazáku (
) se hodí pro dlouhodobé
skladování mrazenych potravin (t.j. po 3 m™síce,
neuvádí-li jejich vyrobce jinak), a k zmrazování
cerstvych potravin. Neprekracujte expiracní doby
uvedené vyrobcem na mrazenych vyrobcích.
Za normálních okolností není treba pro zmrazování
cerstvych potravin zvlást upravovat nastavení
mrazáku.
Presto ale, chcete-li dosáhout rychlejsího zmrazení,
nastavte termostat do nejchladn™jsí polohy; m™jte
ale na pam™ti, ze za t™chto podmínek m√ze teplota v
oddílu chladnicky poklesnout pod 0°C. Pokud k
tomu dojde, nastavte termostat na teplejsí polohu.
Zde je n™kolik tip√, které Vám pomohou zefektivnit
zmrazování:
Potraviny urcené k zmrazení umistujte do horního
kosíku v oddílu mrazáku, protoze je to nejchladn™jsí
cást.
Maximální mnozství potravin, které lze zmrazit za
24 hodin, je uvedeno na sériovém stítku.
Zmrazujte jen zbozí prvotrídní kvality, potraviny
cerstvé a cisté.
Pripravte si potraviny k zmrazení do malych balení,
abyste umoznili rychlé zmrazení a také soucasn™
umoznili pokazdé rozmrazování pouze potrebného
mnozství.
Zabalte potraviny do igelitovych sáck√ nebo
alobalu, abyste omezili prístup vzduchu.
Na drzáku na vnitrní stran™ dverí v oddílu mrazáku
se nachází informacní zobrazení r√znych typ√
potravin následovanych císlicí. Tyto císlice
znázorñují maximální skladovací dobu v m™sících
pro kazdy druh potravin.
Na spodní stranu tohoto zobrazení si lze tuzkou
poznamenat konkrétní údaje o uchovávanych
potravinách.
Zajist™te, aby se cerstvé potraviny nedotykaly jiz
zmrazenych a zp√sobovaly tak jejich cástecné tání.
Abyste byli s vysledky skladování mrazeného zbozí
spokojeni, doporucujeme Vám, abyste
zkontrolovali, ze bylo obchod™ správn™ skladováno,
a dále pak, abyste ulozili mrazené zbozí do mrazáku
co nejdríve po jeho zakoupení (zvysení teploty zbozí
snizuje jeho skladovací dobu).
Také je treba dodrzovat dobu skladování uvedenou
vyrobcem zbozí.
Neotvírejte dvere prístroje casto a nenechávejte
jej otevrené déle, nez je nezbytn™ nutné.
Dojde-li k vypadku proudu a v mrazáku jsou
potraviny, neotvírejte jeho dvere.
Mrazené potraviny nebudou znehodnoceny, netrváli vypadek dlouho (zvysení teploty zbozí snizuje
jeho skladovací dobu). V opacném prípad™ je treba
potraviny urychlen™ zkonzumovat.
Rozmrazování potravin
Hlubokozmrazené nebo mrazené potraviny, které
chcete konzumovat, je mozno rozmrazit v oddíle
lednicky nebo pri pokojové teplot™, zálezí na tom,
jak rychle chcete potraviny rozmrazit.
Malé kousky lze varit hned po vyjmutí z mrazáku, v
tomto prípad™ ale varení trvá déle.
Vytvárení kostek ledu
Tento prístroj je vybaven zásobníky na kostky ledu.
Naplñte zásobník do 3/4 pitnou vodou a umíst™te jej
do oddílu mrazáku. Kostky lze vyjmout ze
zásobníku jednoduse jeho ohnutím; nikdy
nepouzívejte kovovych predm™t√ pri odstrañování
primrzlého zásobníku z mrazáku.
Pozor:
Nedávejte do mrazáku nápoje obsahující CO2
(perlivé nápoje, atd.), nebot mohou explodovat.
Zmrzliny, jsou-li konzumovány okamzit™ po vyjmutí
z mrazáku, mohou zp√sobit omrzliny.
M™jte na pam™ti, ze jednou rozmrazené potraviny
se rychle kazí.
Pozor:
Po zavrení dvírek mrazáku je nutno pockat 1-2
minuty, nez dvírka znovu otevrete.
Podtlak, ktery vznikne uvnitr mrazáku,
znemozñuje jejich okamzité znovuotevrení.
14
23
OBSLUHA
První spust™ní a regulace teploty
Zapojte zástrcku do el. zásuvky. Otevrete dvere
chladnicky a otocte koleckem termostatu vpravo
nahore ve sm™ru hodinovych rucicek za polohu «O»,
címz se prístoj zapne.
Teplota se reguluje nastavením termostatu do
potrebné polohy. Strední poloha je obvykle
nejvhodn™jsí.
Presto se vsak nastavení termostatu se m√ze m™nit
podle toho, jaké teploty je uvnitr prístroje treba
docílit. Správná pozice musí byt zvolena po zvázení
faktor√, které ji ovlivñují: teplota okolí; frekvence
otvírání dverí; mnozství uchovávanych potravin;
umíst™ní zarízení, atd.
Teplota m√ze byt zvysena (chladí mén™) otocení
kolecka termostatu na nizsí císla a snízena (chladí
více) otocením na vyssí císla.
Uchovávání potravin v oddílu chladnicky
Chcete-li pri uchovávání potravin v oddílu
chladnicky dosáhnout nejlepsích vysledk√, ridte se
n™kolika velmi jednoduchymi pravidly:
Pohyblivé rosty
Obr. 4
Na bocích
chladnicky se
nachází n™kolik
príchytek, na n™z
lze umístit rosty
do r√znych poloh.
D040
Umíst™ní dverních policek
Aby bylo umozn™no uchovávání balení potravin
nejr√zn™jsích velikostí, mohou byt dverní policky
nastaveny do pozadované pozice podle následujících
pokyn√:
Postupn™ táhn™te policku ve sm™ru sipek, az se
uvolní, a pak ji umíst™te do nové polohy.
Obr. 5
Neumistujte do chladnicky teplé potraviny a
dehydrující nápoje;
Potraviny prikryjte nebo zabalte (zvlást™ pokud se
vyznacují silnym aroma nebo obsahují aromatické
rostliny);
Nepokryvejte rosty papírem nebo folií, protoze to
m√ze zabránit rádné cirkulaci vzduchu skrze rosty.
Neumistujte potraviny, jejich obaly atd. tak, aby se
dotykaly talíre vyparníku na zádi oddílu chladnicky,
nebot to m√ze zp√sobit narusení funkce chladnicky.
Syrové maso (hov™zí, veprové, jehn™cí a dr√bezí): zabalte
do polyténovych sáck√ a umist™te nahoru na
prihrádky na salát. Pro jistotu takto skladujte maso
jen jeden ci dva dny.
Ovoce a zelenina: pecliv™ ocist™te a umíst™na v na dno
prihrádky na salát.
Máslo a syr: by m™ly byt umíst™ny ve speciálních
vzduchot™snych obalech nebo zabaleny v alobalu a
igelitovém sácku, aby se co nejvíce omezil prístup
vzduchu.
Láhve mléka: by m™ly mít uzáv™r. Skladují se v
prihrádce na lahve na dverích.
D758
Freezing fresh food
Storage of frozen food
The 4-star compartment (
) is suitable for
long term storage of commercially frozen food and
for freezing fresh food.
Under normal circumstances, to freeze fresh foods it
is not necessary to change the setting of the
thermostat knob with respect to the normal running
position.
However, for a quicker freezing operation, turn the
thermostat knob to the coldest setting; but
remember that, in this condition, the refrigerating
compartment temperature might drop below 0°C. If
this occurs reset thermostat knob to a warmer
setting.
To help you make the most of the freezing process,
here are some important hints:
Place the food to be frozen on the shelf.
The maximum quantity of food which can be frozen
in 24 hrs. is shown on the rating plate.
Only freeze top quality, fresh and thoroughly
cleaned, foodstuffs.
Prepare the fresh food in small portions to enable it
to be rapidly and completely frozen and to make it
possible subsequently to thaw only the quantity
required at the time.
Wrap up the food in aluminium foil or polythene and
make sure that the packages are airtight.
It is advisable to show on the single food packet the
freezing-in date to enable you to keep tab of the
storage time.
Do not allow fresh, unfrozen food to touch food
which is already frozen, thus avoiding a rise in
temperature of the latter.
To obtain the best performance from this appliance,
we strongly recommend that you make sure that
the commercially frozen foodstuffs were adequately
stored by the retailer and, furthermore, be sure that
these frozen foodstuffs are transferred from the
foodstore to the consumer in the shortest possible
time (a temperature increase of the frozen food
could shorten its storage period). It is also advisable
not to exceed the storage period indicated by the
producer of the food.
Finally, do not open the door frequently or leave it
open longer than is absolutely necessary.
If there is a power failure when food is in the
freezer, do not open the door of the freezing
compartment.
The frozen food will not be affected if the power cut
is of short duration (a temperature increase of the
frozen food could shorten its safe storage period),
otherwise, it is recommended that the food should
be used within a very short time.
Important
Do not put carbonated liquids (fizzy drinks, etc.) in
the freezing compartment as they may burst.
Water ices, if consumed immediately after removal
from the freezing compartment, can possibly cause
the skin to be freeze burnt.
Remember that, once thawed, frozen food
deteriorates rapidly.
On the inner door you will find a list of foods
followed by a number. These numbers indicate the
maximum period of time for which the food in
question may be conserved (in months).
Thawing
Deep-frozen or frozen food, prior to being used, can
be thawed in the refrigerator compartment or at
room temperature, depending on the time available
for this operation.
Small pieces may even be cooked still frozen,
directly from the freezer: in this case, cooking will
take longer.
Ice-cube Production
This appliance is equipped with trays for the
production of ice-cubes.
Fill these trays with water to 3/4 of their height,
then put them in the freezer compartment.
The ice-cubes may be shaken out from the trays by
simply twisting; do not use metallic instruments to
remove the trays from the freezer.
Warning
After having closed the freezer door, wait 1 or 2
minutes before trying to open it again.
The vacuum created inside the freezer makes it
difficult to re-open immediately.
22
15
Defrosting
Frost is automatically eliminated from the
evaporator of the refrigerator compartment every
time the motor compressor stops, during normal
use. The defrost water drains out through a trough
into a special container on the back of the appliance
where it evaporates.
Clean periodically the water discharge hole in the
centre of the drip collector. Use the special cleaner
provided, which you will find already inserted into
the discharge hole.
Fig. 6
D037
The freezer compartment, however, will become
progressively covered with frost. This should be
removed with the special plastic scraper provided,
whenever the thickness of the frost exceeds 4 mm.
During this operation it is not necessary to switch
off the power supply or to remove the foodstuffs.
However, when the ice becomes very thick on the
inner liner, complete defrosting should be carried
out and it is advisable to carry out this operation
when the appliance is empty.
To carry out complete defrosting of the freezer
compartment (
) proceed as follows:
Unplug the appliance from the power supply or set
the thermostat on the «O» position. Remove the
ice-cube trays and the frozen foods and wrap them
in several sheets of newspaper or, even better, in
thermally insulated containers, and then keep them
in a cool place. Keep the freezer door open and
introduce a container filled with hot water (taking
care to place this on a layer of cardboard) so as to
accelerate the defrosting process.
Absorb all remaining water with a sponge and then
accurately dry the freezer. Reconnect the appliance
to the power supply and then set the thermostat to
coldest position for approximately 2 hours and then
shift into the normal functioning status. Replace the
foods previously removed from the freezer.
Important
Obrácení dverí
Obr. 3
Dríve nez zacnete provád™t níze popsané úkony,
odpojte spotrebic z elektrické sít™.
Odmontujte horní záv™s (Obr. 3) a vysadte horní
dvírka ze stredního záv™su.
Odmontujte strední záv™s, otocte jej o 180° a
namontujte na opacnou stranu (Obr. 3a), kde jste
predem odstránili ucpávky. Tyto pak namontujte na
uvoln™né otvory nacházející se na protilehlé stran™.
Namontujte horní dvírka a horní záv™s.
D185
Odsroubujte levou nozku a zasroubujte ji na opacné
stran™.
Obr. 3a
E
Odsroubujte pravou vyrovnávací nozicku, príslusny
záv™s vse namontujte na levou stranu (Obr. 3b).
Sundejte kryty sroub√ na klikách, upevn™né na
doraz a kliky premíst™te (Obr. 3c). Nepouzité
otvory prikryjte plastickymi ucpávkami, které jste
predtím sundali a namontujte je na volné otvory.
Upozorn™ní
Po ukoncení vsech úkon√ zkontrolujte, zda
magnetické t™snení priléhá ke st™n™ chladnicky. Jeli teplota místnosti nízká (napríklad v zim™), m√ze
se stát, ze t™sn™ní neprilehne úpln™. V tomto
prípad™ vyckejte, az t™snení dosáhne zádané formy
nebo urychlete tento proces zahríváním príslusné
cásti b™znym susicem vlas√.
D045
Obr. 3b
Never use knives or metal objects to scrape away
the accumulated frost which might damage the
cooling circuit.
Remember that an increase of the surface
temperature of already-frozen foods may
significantly decrease the duration of their
conservation.
PR132
Obr. 3c
D336
16
21
INSTALACE
MAINTENANCE
Upozorn™ní
Zadní vystupky
Nahrazujete-li tímto novym modelem, vybavenym
magnetickym zavíráním dverí, stary prístroj s
dverní západkou, m™li byste se presv™dcit, ze tato
západka nebo zámek je nefunkcní, tak aby dvere
nemohly uz byt trvale zavrené, jest™ pred tím, nez
prístroj vyradíte.
Zabráníte tak moznosti toho, ze se d™ti zavrou
uvnitr prístroje, coz m√ze ohrozit jejich zdraví.
Umíst™ní
Umist™te prístroj v dostatecné vzdálenosti od
zdroj√ tepla (ústrední topení, boilery, prímé
slunecní sv™tlo atd.)
Nejlepsího vykonu se dosahuje pri teplotách
prostredí mezi +18°C a +43°C (trída T); mezi +18°C
a +38°C (trída ST); mezi +16°C a +32°C (trída N);
mezi +10°C a +32°C (trída SN).
Príslusná trída prístroje je uvedena na vyrobním stítku.
Zajist™te, aby nic za prístrojem, na jeho vrchu a pod
ním nebránilo volné cirkulaci vzduchu. Pro
správnou funkci zarízení je treba, aby minimální
vzdálenost mezi horní deskou zarízení a previslym
kuchyñskym nábytkem byla minimáln™ 100 mm
(viz obr. A). Presto vsak nejlepsím resením je
situace na obr. B, kdyz nad prístrojem zádny
nábytek není.
Prístroj je vybaven dv™ma vyrovnávacími nozkami
na spodu skrín™, které napomáhají zajist™ní
prístroje ve vodorovné poloze.
Obr. 1
V sácku
obsahujícím
návod k obsluze
jsou také dva
prvky - vystupky,
které se zasadí do
A
zvlástních otvor√
na zadní stran™
prístroje.
45¡
D039
Zasuñte vystupky
do otvor√ tak, aby sipka (A) byla v poloze jako na
obrázku, a pak jimi otocte o 45°, az se pevn™
uzamknou (sipka A bude ve vodorovné pozici).
Zapojení do el. sít™
Pred zapojením do sít™ se presv™dcte, ze hodnoty
nap™tí a frekvence uvedené na stítku prístroje
odpovídají místní el. síti. Nap™tí se m√ze od
stanovené hodnoty odchylovat o ± 6%. Pri uzívání
pod jinym nap™tím musí byt pouzit príslusny
transformátor.
10 mm
10 mm
100 mm
B
Je nezbytné, aby zarízení bylo pripojeno k zemn™ní.
Pro tento úcel je zástrcka prístroje vybavena
zvlástním kolíkem. Není-li Vase el. zásuvka
uzemn™na, zapojte prístroj do odd™leného zemn™ní
v souladu se soucasnymi predpisy (provede
odborník).
The light bulb inside the refrigerator compartment
can be reached as follows:
- unscrew the light cover securing screw.
- unhook the moving part as shown in the figure.
Fig. 7
During periods when the appliance is not in use,
take the following precautions:
unplug the appliance from the power supply;
remove all foodstuffs from the appliance;
clean the interior and all accessories;
leave the doors ajar to facilitate the circulation of
air in the interior of the cabinet so as to prevent
unpleasant odours from accumulating in the
appliance.
D731
CUSTOMER SERVICE
What to do if the appliance is not functioning
properly.
If something is not working properly, check that:
Toto zarízení odpovídá sm™rnici EEC cís. 87/308
z 2.6.1987 o odrusení.
the plug is firmly in the wall socket and the mains
power switch is on;
Tento prístroj odpovídá následujícím
direktivám evropského spolecenství.
- 73/23/CEE z 19.2.1973 (nízké nap™tí) a
následujícím modifikacím.
- 89/336/CEE z 3.5.1989 (elektromagnetická
kompatibilita) a následujícím modifikacím.
there is an electricity supply (find out by plugging in
another appliance);
Cist™ní vnitrku prístroje
Pred prvním pouzitím vycist™te vsechny vnitrní
soucásti teplou vodou a neutrálním saponátem,
abyste zarízení zbavili typického zápachu nového
vyrobku. Pecliv™ jej celé vysuste. Nepouzívejte
agresivní rozpoust™dla, která po sob™ zanechávají
zápach, nebo brusné prásky, které mohou ponicit
nát™r.
20
Clean the interior periodically with lukewarm
water and some bicarbonate of soda; the cabinet
exterior with a Silicone wax spray; the condenser
and the motor compressor with a brush or a vacuum
cleaner.
Interior light
Pozor:
Nejsou-li dodrzeny vyse uvedené bezpecnostní zásady,
odmítá vyrobce jakoukoli odpov™dnost.
A
NP003
Obr. 2
Unplug the appliance before carrying out any
maintenance operation.
If your appliance is still not working properly after
making the above checks, contact the nearest
service centre.
To obtain fast service, it is essential that when you
apply for it you specify the model & serial number
of your appliance which can be found either in the
warranty or on the rating plate.
the thermostat knob is in the correct position.
Furthermore:
If the appliance seems too noisy, check that the
sides are not touching furniture that can transmit or
amplify a noise or a vibration.
Also, check that the piping of the refrigerant
system does not vibrate. If there are water drops on
the bottom of the cabinet, check that the defrost
water drain opening is not obstructed.
17
OBSAH
D◊LEZITÁ UPOZORNÈNÍ
D√lezitá upozorn™ní .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. strana
19
Instalace
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. strana
20
Upozorn™ní .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. strana
20
Umíst™ní .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. strana
20
Zadní vystupky .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. strana
20
Zapojení do el. sít™ .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. strana
20
Cist™ní vnitrku prístroje
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. strana
20
Obrácení dverí .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. strana
21
Obsluha .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. strana
22
První spust™ní a regulace teploty.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. strana
22
Uchovávání potravin v oddílu chladnicky .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. strana
22
Pohyblivé rosty .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. strana
22
Umíst™ní dverních policek .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. strana
22
Zmrazování cerstvych potravin .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. strana
23
Uchovávání mrazeného zbozí .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. strana
23
Vytvárení kostek ledu
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. strana
23
Rozmrazování prístroje .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. strana
24
Údrzba .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. strana
25
Vnitrní osv™tlení .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. strana
25
Opravy .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. strana
25
.
.
.
.
.
.
Tato prírucka by m™la byt stále drzena spolu s
prístrojem, aby poslouzila jako zdroj informací o jeho
obsluze. I v prípad™ prodeje prístroje nebo jeho prevodu
na jiného vlastníka, pri st™hování apod., vzdy prilozte
prírucku k prístroji, aby se novy vlastník mohl obeznámit
s jeho funkcemi a príslusnymi upozorn™ními.
Následující upozorn™ní jsou v zájmu bezpecnosti. Pecliv™ si
je prect™te, dríve nez budete prístroj instalovat a
pouzívat.
ª Toto zarízení by m™lo byt obsluhováno pouze
dosp™lymi osobami. Prístroj nemá slouzit ke hre
d™tem.
ª Jakékoliv odborné elektroinstalacní práce nutné
k instalaci tohoto zarízení musí byt provedeny
kvalifikovanym odborníkem nebo kompetentní
osobou.
ª Vnitrní oblození prístroje je tvoreno kanálky,
kterymi proudí mrazící sm™s. Pri jejich narusení
dojde k nenávratnému poskození prístoje a ztrát™
uchovávanych potravin. NEPOUZÍVEJTE
OSTRÉ PREDMÈTY k odstrañování námrazy a
ledu. K odstran™ní námrazy je mozno pouzít
prilozenou skrabku. Za zádnych okolností
nestrhávejte násilím pevny led z oblození. Pri
rozmrazování zarízení musí led nejprve roztát.
Seznamte s instrukcemi tykajícími se
rozmrazování.
ª Neuchovávejte v mraznicce perlivé nápoje
obsahující CO2, nebot vyvíjejí tlak na nádobu,
která m√ze explodovat a znicit zarízení.
ª Zarízení má vysokou hmotnost. Pri premistování
dbejte opatrnosti.
ª Servis na zarízení poskytuje autorizovaná
opravna a k jeho oprav™ se pouzívají jen
originální náhradní díly.
ª Zmrzliny a nanuky mohou zp√sobit omrzliny,
jsou-li konzumovány okamzit™ po vyjmutí z
mraznicky.
ª Je nebezpecné m™nit vlastnosti prístroje nebo jej
jakymkoliv zp√sobem modifikovat.
ª Za zádnych okolností se nepokousejte opravovat
zarízení sami. Opravy provedené neodbornou
osobou mohou zp√sobit zran™ní nebo závazné
selhání funkce zarízení. Pri poruse kontaktujte
místní autorizovanou opravnu a vzdy trvejte na
originálních náhradních dílech.
ª V™nujte pozornost tomu, zda prístroj nestojí na
sítovém kabelu.
ª Domácí lednicky a mrazáky jsou konstruovány
pouze pro skladování pozivatin.
ª Rozmrazené potraviny nesmí byt znovu
zmrazovány.
ª Prísn™ dodrzujte doporucení vyrobce tykající se
skladování. Seznamte se s príslusnymi
instrukcemi.
ª Toto zarízení neobsahuje plyny, které nicí ozonovou
vrstvu, a to ani v mrazícím okruhu, ani v izolaci;
presto vsak musí byt po doslouzení likvidováno
rádnym zp√sobem, v souladu s pravidly ochrany
zivotního prostredí.
ª Zarízení obsahuje soucásti, které se zahrívají.
Vzdy zajist™te odpovídající ventilaci kolem
prístroje, nebot následkem jejího nedostatku
m√ze dojít k poruse zarízení a ztrát™
uchovávanych potravin. Seznamte se s
príslusnymi instrukcemi.
ª Zahrívající se soucásti by nem™ly byt zakryty. Jeli to mozné, m™la by byt zadní st™na zarízení
otocena ke st™n™.
ª Pred cist™ním a údrzbou zarízení jej vzdy
vypn™te a vytáhn™te sítovou zástrcku.
ª Je-li zarízení prepravováno ve vodorovné poloze,
m√ze se stát, ze olej obsazeny v kompresoru
vytece do mrazícího okruhu. Pred novym
zapojením zarízení je nutno pockat alespoñ dv™
hodiny, nez olej pretece zp™t do kompresoru.
18
Vytist™no na ekologickém papíre
19
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising