Aeg-Electrolux | SD91640-5I | User manual | Aeg-Electrolux SD91640-5I User Manual

Aeg-Electrolux SD91640-5I User Manual
SANTO D 9 16 40-5 i
Geïntegreerde dubbeldeurs-koelautomaat
Réfrigérateur-congélateur intégrable
Gebruiks-en montage-aanwijzing
Notice d’utilisation
Geachte klant,
Lees eerst aandachtig de gebruiksaanwijzing door voordat u uw nieuwe
koelapparaat in gebruik neemt. Hierin staat belangrijke informatie over een
veilig gebruik, over het opstellen en over het onderhoud van het apparaat.
De gebruiksaanwijzing s.v.p. bewaren om lager nog eens iets na te kunnen
lezen.. Aan eventuele volgende bezitters van het apparaat doorgeven.
Deze gebruiksaanwijzing is voor meerdere, technisch vergelijkbare modellen
in diverse uitvoeringen bestemd. S.v.p. alleen op de aanwijzingen letten die
op uw apparaat betrekking hebben.
Met de waarschuwingsdriehoek en/of door signaalwoorden (Waarschuwing!, Voorzichtig!, Let op!) wordt de aandacht gevestigd op aanwijzingen die belangrijk zijn voor uw veiligheid of voor het juist functioneren
van het apparaat. Hier absoluut op letten.
Na dit symbool wordt uitleg gegeven over de bediening en het praktisch
gebruik van het apparaat.
Met het klaverblad worden tips en aanwijzingen voor een economischen
milieuvriendelijk gebruik van het apparaat aangegeven.
Voor eventueel optredende storingen staan in de handleiding aanwijzingen
om deze zelf op te lossen, zie Hoofdstuk "Wat te doen als...". Als deze aanwijzingen niet voldoende informatie bieden staat onze service-afdeling u te
allen tijde ter beschikking.
2
Inhoud
Veiligheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Weggooien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Informatie over de verpakking van het apparaat . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Weggooien van oude apparaten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Transportbescherming verwijderen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Scapblokkering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
Opstellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
Opstelplaats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
Uw koelaparaat heeft lucht nodig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Overzetten van het deurscharnier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Nismaten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
Aanwijzingen voor de geintegreerde inbouw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
Elektrische aansluiting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
Voor ingebruikname . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
In gebruik nemen en temperatuurregeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
Interieur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Legvlakken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
Variabele binnendeur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
Vochtigheidsregeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
Variabele box . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
Koelen van levensmiddelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
Invriezen en diepgevroren bewaren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
Maken van ijsblokjes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
Diepvrieskalender . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
Ontdooien van het apparaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
Apparaat uitzetten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
Reiniging en onderhoud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
Tips om energie te besparen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
Wat te doen als . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
Hulp bij storingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
Lamp vervangen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23
Doel, normen, richtlijnen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23
3
Veiligheid
De veiligheid van onze koelapparaten voldoet aan de Europese en Nederlandse normen. Desondanks zien wij ons genoodzaakt u met de volgende
veiligheidsaanwijzingen vertrouwd te maken:
Reglementaire toepassing
• Het koelapparaat is voor huishoudelijk gebruik bestemd. Het is geschikt
voor het koelen, invriezen en diepgevroren bewaren van levensmiddelen
en voor het maken van ijs. Als het apparaat voor andere doeleinden
gebruikt wordt kan de fabrikant geen verantwoording nemen voor eventuele schaden.
• Het ombouwen van of veranderingen aan het koelapparaat aanbrengen
is uit veiligheidsoverwegingen niet toegestaan.
• Als het koelapparaat commercieel of voor andere doeleinden dan voor het
koelen, diepgevroren bewaren en invriezen van levensmiddelen gebruikt
wordt, s.v.p. letten op de hiervoor van kracht zijnde wettelijke bepalingen.
Voordat het apparaat voor de eerste keer in gebruik
genomen wordt
• Controleer het koelapparaat op transportschaden. Een beschadigd apparaat in geen geval aansluiten! Wend u in geval van schade tot de leverancier.
Koelmiddelen
Het apparaat bevat in het koelvloeistofcircuit de koelvloeistof Isobutan
(R600a), een natuurlijk, zeer milieuvriendelijk gas, dat echter wel brandbaar
is.
• Bij het transport en het opstellen van het apparaat erop letten dat geen
onderdelen van het koelvloeistofcircuit beschadigd worden.
• Bij beschadiging van het koelvloeistofcircuit:
– open vuur en brandhaarden absoluut vermijden;
– het vertrek waar het apparaat staat goed ventileren.
Veiligheid van kinderen
• Verpakkingsdelen (bijv. folies, piepschuim) kunnen voor kinderen gevaarlijk zijn. Verstikkingsgevaar! Verpakkingsmateriaal van kinderen weghouden!
• Oude apparaten voor het weggooien onbruikbaar maken. Stekker uit het
4
stopcontact trekken, stroomkabel doorknippen, eventueel aanwezige
snap– of grendelsloten verwijderen of kapotmaken. Daardoor wordt
voorkomen dat spelende kinderen in het apparaat opgesloten raken (verstikkingsgevaar!) of in andere levensgevaarlijke situaties terecht komen.
• Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door kinderen, personen met
verminderde lichamelijke, zintuigelijke of geestelijke capaciteiten of een
gebrek aan kennis en ervaring, tenzij er toezicht is ingesteld door de persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid of tenzij zij van deze persoon instructies hebben gekregen over het gebruik. Laat kinderen niet
zonder toezicht in de buurt van het apparaat..
Bij dagelijks gebruik
• Containers met brandbare gassen of vloeistoffen kunnen lek raken door
de inwerking van koude. Explosiegevaar! Leg geen containers met brandbare stoffen zoals bijv. spraybussen, aanstekers, navullingen van aanstekers etc. in het koelapparaat.
• Flessen en blikken mogen niet in het vriesvak. Ze kunnen springen als de
inhoud bevriest – bij koolzuurhoudende inhoud zelfs exploderen! Leg
nooit limonades, sappen, bier, wijn, champagne etc. in het vriesvak. Uitzondering: sterke drank met een zeer hoog alcoholpercentage kan in het
vriesvak gelegd worden.
• Consumptie-ijs en ijsblokjes niet direct vanuit de vriesruimte in de mond
steken. Zeer koud ijs kan aan de lippen of de tong vastvriezen en verwondingen veroorzaken.
• Niet met natte handen aan diepvriesartikelen komen. De handen kunnen
daaraan vastvriezen.
• Geen elektrische apparaten (bijv. elektrische ijsmachines, mixers etc.) in het
koelapparaat gebruiken.
• Voor het schoonmaken het apparaat altijd uitzetten en de stekker uit het
stopcontact trekken of de zekering in de uitschakelen huisinstallatie.
• De stekker altijd aan de stekker zelf uit het stopcontact trekken, nooit aan
het snoer.
Bij storing
• Als er een storing aan het apparaat optreedt eerst in de gebruiksaanwijzing kijken onder “Wat te doen als ...”. Als de daar gegeven aanwijzingen
niet verder helpen zelf niet verder aan het apparaat werken.
• Koelapparaten mogen alleen dooor geschoold personeel gerepareerd worden. Door ondeskundige reparaties kunnen grote gevaren ontstaan. Wend
u zich bij reparaties tot uw vakhandel of tot onze service-afdeling.
5
Weggooien
Informatie over de verpakking van het apparaat
Alle gebruikte grondstoffen zijn milieuvriendelijk! Ze kunnen zonder gevaar
weggegooid of in de vuilverbrandingsoven verbrand worden!
De grondstoffen: de kunststoffen kunnen ook opnieuw gebruikt worden en
worden als volgt gekarakteriseerd:
>PE< voor polyethyleen, bijv. bij de buitenste verpakking en de zakken binnenin.
>PS< voor schuimpolystyrol, bijv. bij de bekledingsdelen, in principe CFKvrij.
De kartonnen delen zijn van oud papier gemaakt en kunnen ook weer bij
het oud-papier gedaan worden.
Weggooien van oude apparaten
Wegens milieuredenen dienen koelapparaten vakkundig ontmanteld te
worden. Dit geldt voor uw huidige apparaat en - als het ook aan vervanging
toe is - ook voor uw nieuwe apparaat.
Waarschuwing! Apparaten die hun tijd gehad hebben onbruikbaar maken
voordat ze weggegooid worden. Stekker er afhalen, netsnoer doorknippen,
eventuele snap- of grendelsloten verwijderen of kapotmaken. Hierdoor
wordt voorkomen dat spelende kinderen in het apparaat opgesloten worden (verstikkingsgevaar!) of in andere levensgevaarlijke situaties terechtkomen.
Aanwijzingen voor het weggooien:
• Het apparaat mag niet bij het huis- of grofvuil gezet worden.
• Het koelvloeistofcircuit, in het bijzonder de warmtewisselaar aan de achterkant, mag niet beschadigd worden.
• Het symbool
op het product of op de verpakking wijst erop dat dit
product niet als huishoudafval mag worden behandeld, maar moet worden afgegeven bij een verzamelpunt waar elektrische en elektronische
apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de juiste manier wordt verwijderd, voorkomt u mogelijk negatieve gevolgen
voor mens en milieu die zich zouden kunnen voordoen in geval van
verkeerde afvalverwerking. Voor gedetailleerdere informatie over het
recyclen van dit product, kunt u contact opnemen met de gemeente, de
gemeentereiniging of de winkel waar u het product hebt gekocht.
Transportbescherming verwijderen
Het apparaat alsmede de onderdelen van het interieur zijn voor het transport beschermd.
• Alle plakband alsmede bekledingsdelen uit het interieur verwijderen.
6
Schapblokkering
Uw apparatuur is voorzien van
blokkeringen, waardoor de plaats tijdens het
Til het plaat aan de achterkant op en
duw het in de richting van de pijl tot
het los raakt en verwijder de blokkeringen.
A
B
Opstellen
Opstelplaats
Het apparaat in een goed geventileerde en droge ruimte neerzetten.
De omgevingstemperatuur heeft invloed op het stroomverbruik.
Het apparaat daarom
– niet aan directe straling van de zon blootstellen;
– niet bij radiatoren, naast een kachel of andere warmtebronnen plaatsen;
– alleen op een plaats neerzetten waarvan de omgevingstemperatuur overeenkomt met de klimaatklasse waarvoor het apparaat is ontworpen.
De klimaatklassees staan op het typeplaatje dat zich links aan de binnenkant
van het apparaat bevindt.
De volgende tabel geeft aan welke omgevingstemperatuur bij welke klimaatklasse behoort:
Klimaatklasse
voor een omgevingstemperatuur van
SN
+10 tot +32 °C
N
+16 tot +32 °C
ST
+18 tot +38 °C
T
+18 tot +43 °C
Als het onvermijdelijk is het apparaat naast een warmtebron te plaat-sen,
aan weerszijden minimaal de volgende afstanden aanhouden:
– tot elektrische fornuizen 3 cm;
– tot olie- en kolenfornuizen 30 cm.
Als men zich niet aan deze afstanden kan houden, is een warmte-isolerendeplaat tussen fornuis en koelapparaat aan te bevelen.
Als het koelapparaat naast een ander koel- of diepvriesapparaat staat, is een
afstand van 5 cm aan weerszijden aan te bevelen, zodat zich geen condens
vormt aan de buitenkant van de apparaten.
7
Uw koelapparaat heeft lucht
nodig
50 mm
Om veiligheidsredenen moet de ventilatie zodanig zijn als aangegeven de
afbeelding.
Attentie: zorg ervoor dat de ventilatie
openingen tijdens gebruik niet
worden afgedekt.
Overzetten van het deurscharnier
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8
2
min.
200 cm2
D567
Het deurscharnier kan van rechts
(stand waarin het wordt afgeleverd)
naar links overgezet worden als dat
voor de opstelplaats nodig is.
Waarschuwing! Bij het overzetten
van de deurscharnieren mag het
apparaat niet op het lichtnet aangesloten zijn. Van te voren de stekker
uit het stopcontact halen.
Draai de bovenste stift uit en
verwijder de afstandshouder.
Verwijder de bovenste pen en de
bovenste deur.
Schroef het middelste scharnier
en de deksels op de tegenoverliggende kant los.
Verwijder de onderste deur.
Schroef de onderste pen los en
monteer deze weer aan de tegenoverliggende kant.
Zet de onderste deur weer op zijn
plaats.
Schroef het middelste scharnier
en de deksels vast op de tegenoverliggende kant..
min.
200 cm
8.
Zet de bovenste deur weer op zijn
plaats en schroef de scharnierpen
en het afstandsstuk vast op de
tegenoverliggende kant.
Nismaten
Hoogte
Breedte
Diepte
1580 mm
560 mm
550 mm
Aanwijzingen voor de geïntegreerde inbouw
De strip volgens de tekening op het
apparaat aanbrengen
D765
Zorg ervoor dat er een afstand van
44 mm vrij blijft tussen het keukenmeubel en de rand van het apparaat.
Het onderste scharnierdeksel, dat in
het zakje met accessoires zit, is handig om de exacte positie van het
keukenmeubel en het apparaat te
bepalen. Zorg er ook voor dat het
apparaat het netsnoer niet afklemt.
1
m
44m
2
9
Bevestig het apparaat aan de nis
met de vier meegeleverde schroeven. (I = kort) (P = lang)
I
P
U moet het gedeelte van het kunststof deksel (E), dat gebruikt wordt om
het scharnier af te dekken, verwijderen, zoals aangegeven op de tekening. Deze handeling wordt vergemakkelijkt omdat er aan de binnenkant van het scharnierdeksel een
groef is aangebracht, waardoor u dit
onderdeel makkelijker kunt verwijderen. "Verwijder het onderdeel dat
gemarkeerd is met DX, als de scharnierpen in het rechter scharnier is
geplaatst, in het tegenovergestelde
geval het onderdeel gemarkeerd met
SX verwijderen."
Breng de afdichtstopjes (C-D) in de
gaten in de deklijsten aan.
Bevestig het ventilatierooster (B).
Breng, onder lichte druk, het dekseltje
(E) aan.
D
C
E
E
10
B
Onderdelen Ha, Hb, Hc, Hd scheiden
zoals u in de tekening ziet.
Hb
Ha
Hc
Hd
PR266
Geleider (Ha) tegen de binnenkant van de kastdeur aan de
boven- en onderkant houden
volgens de tekening en de plaats
van de buitenste gaten aangeven. Nadat u de gaten geboord
heeft de geleider met de bijgeleverde schroeven vastzetten.
ca. 50 mm
90°
21 m
m
90°
ca. 50 mm
21 m
m
11
Afdekking (Hc) op geleider (Ha)
vastklikken.
Ha
Hc
PR33
De deur van het apparaat en die van
de kast met een hoek van ongeveer
90° openen. IJzer (Hb) in geleider (Ha)
aanbrengen. De deuren samen
vasthouden en de gaten aangeven
zoals in de tekening.
8mm
Ha
PR167
Verwijder de haken en zet met de
spijker (K) een teken op 8 mm van de
buitenste rand van de deur.
Hb
8mm
K
Ha
12
Plaats het ijzer opnieuw op de geleider en bevestig het met de bijgeleverde schroeven.
Voor het rechtstellen van de kastdeur
kunt u gebruik maken van de
langwerpige gaten.
Tenslotte dient u te controleren of de
deur van het apparaat goed sluit.
Hb
PR168
Afdekking (Hd) op geleider (Hb)
vastklikken.
Hb
Hd
PR167/1
Indien de kast aan de zijkant bevestigd wordt aan het meubel, schroef
de schroeven van het profiel (G) los
en plaats dat volgens de afbeelding.
Plaats het dekseltje (H).
G
H
G
D729
13
Elektrische aansluiting
Voor de elektrische aansluiting is een volgens de voorschriften geïnstalleerde
contactdoos met randaarde vereist. De contactdoos moet zodanig worden
geïnstalleerd, dat de stekker altijd uit de contactdoos kan worden getrokken.
De elektrische zekering dient minstens 10 Ampère te zijn.
Indien het stopcontact bij een ingebouwd apparaat niet meer toegankelijk
is, dient een maatregel in de elektrische installatie er voor te zorgen dat het
apparaat van de stroom kan worden afgesloten (bijv. zekering, beveiligingsschakelaar, aardlekschakelaar of dergelijke met een contactopeningsbreedte van minimaal 3 mm).
• Voor ingebruikneming op het typeplaatje van het apparaat controleren of
de netspanning en stroomsoort overeenkomen met de waarden van het
lichtnet op de plaats waar het apparaat komt te staan.
Bijv.: AC 220 ... 240 V 50 Hz of
220 ... 240 V~ 50 Hz
(d.w.z. 220 tot 240 Volt wisselstroom, 50 Hertz)
Het typeplaatje bevindt zich links aan de binnenkant van het apparaat.
Voor ingebruikname
• Het interieur van het apparaat en alle accessoires schoonmaken voor het
eerste gebruik (zie Hoofdstuk “Reiniging en onderhoud”).
In gebruik nemen en temperatuurregeling
• U steekt de stekker van de koelkast in een stopcontact met randaarde. Als
u de koelkastdeur opent, wordt de binnenverlichting ingeschakeld. De
draaiknop voor de temperatuurkeuze bevindt zich rechts in de koelruimte.
Stand „0“ betekent: uit.
Stand „1“ betekent: hoogste binnentemperatuur, warmste instelling.
Stand „6“ betekent: laagste binnentemperatuur, koudste instelling.
Bij het instellen van de juiste stand dient u er rekening mee te houden dat
de temperatuur in het apparaat afhankelijk is van:
- de kamertemperatuur;
14
- de frequentie waarmee de deuren geopend worden;
- de hoeveelheid levensmiddelen in de kast;
- de plaats van het apparaat.
De temperaturen in koelruimte en vriesvak kunnen niet gescheiden geregeld
worden. Als verse levensmiddelen snel moeten worden ingevroren, kunt u
stand „6“ kiezen. Let u erop, dat de temperatuur in de koelruimte niet beneden 0°C komt en zet de temperatuurregelaar tijdig op stand „3“ of „4“ terug.
Belangrijk!
Hoge omgevingstemperatuur (bijv. op hete zomerdagen) en koude instelling
van de temperatuurregelaar (stand “5” tot “6”) kunnen er voor zorgen dat
de compressor continu werkt.
Zet in dat geval de temperatuurregelaar op een warmere stand (stand “3”
tot “4”). Bij deze instelling wordt de compressor geregeld en begint het ontdooien weer automatisch.
Interieur
Legvlakken
Naargelang het model is het apparaat voorzien van glazen legvlakken.
Het legvlak van glas boven de
groente- en fruitbakken moet altijd
op die plaats blijven liggen, opdat
groente en fruit langer vers blijven.
De overige legvlakken zijn in hoogte
D338
verstelbaar:
Daartoe het legvlak zover naar voren trekken tot het naar boven of onderen bewogen kan worden en eruit gehaald kan worden.
Om de legvlakken op een andere hoogte te zetten in omgekeerde volgorde te werk gaan.
Plaatsen van grote verpakkingen:
De voorste helft van de tweedelige legvlak eruit halen en op een andere
hoogte erin schuiven. Hierdoor wordt ruimte gewonnen om op het daaronder gelegen legvlak grote verpakkingen te plaatsen.
Variabele binnendeur
Naargelang de behoefte kunnen de deurvakken er naar boven uitgenomen
worden en op andere plaatsen gezet worden.
15
Vochtigheidsregeling
Voor het legvlak boven de groenteen fruitbakken bevindt zich een verstelbaar ventilatierooster.
De opening van de ventilatiesleuven
kan m.b.v. een schuifje traploos geregeld worden.
Schuifje rechts:
ventilatiesleuven geopend.
Schuifje links:
ventilatiesleuven gesloten.
Als de ventilatiesleuven open zijn, heerst t.g.v. sterkere luchtcirculatie een
laag luchtvochtigheidsgehalte in de groente- en fruitbakken.
Als de ventilatiesleuven dicht zijn, blijft het natuurlijke vochtigheidsgehalte
van de levensmiddelen in de groente- en fruitbakken langer behouden.
Variabele box
Sommige modellen hebben een
variabele box die naar de zijkant verschoven kan worden en onder een
deurvak is aangebracht.
De box kan onder ieder deurvak worden aangebracht.
Voor het omzetten het deurvak met
de variabele box naar boven uit de
houders in de deur tillen en de beugel uit de geleider onder het deurvak
uitnemen.
Inzetten op een andere hoogte geschiedt in omgekeerde volgorde.
Koelen van levensmiddelen
Voor een optimaal gebruik van de koelruimte adviseren wij u de volgende
eenvoudige regels in acht te nemen:
• Plaats geen warme of dampende spijzen of dranken in de koelruimte;
• dek vooral sterk geurend voedsel af of verpak het;
• plaats de levensmiddelen zo, dat de lucht vrij eromheen kan circuleren.
Enkele belangrijke tips:
Vlees (alle soorten): wordt in plastic zakjes op de glazen plaat boven de
groentelade geplaatst.
16
Bewaar vlees niet langer dan één of twee dagen.
Gekookt voedsel, koude schotels enz.: kunnen, goed afgedekt, op elk
legvlak geplaatst worden.
Fruit en groente: worden schoongemaakt in de groentelade(n) gelegd.
Boter en kaas: worden, om blootstelling aan de lucht te voorkomen, in speciale koeldozen bewaard of in plastic- of aluminiumfolie verpakt.
Flessen melk: worden, goed gesloten, in het flessenrek geplaatst.
Bewaar niet-luchtdicht verpakte bananen, aardappelen, uien of knoflook
niet in de koelkast.
Invriezen en diepgevroren bewaren
In uw koelapparaat kunt u diepvriesproducten bewaren en verse levensmiddelen zelf invriezen.
Attentie!
• Voor het invriezen van levensmiddelen dient de temperatuur in de vriesruimte –18 °C of lager te zijn.
• Let op het op het typeplaatje aangegeven vriesvermogen. Het vriesvermogen is de maximale hoeveelheid verse waren die binnen 24 uur ingevroren kunnen worden. Als er gedurende meerdere dagen achter elkaar
ingevroren wordt, neem dan slechts 2/3 tot 3/4 van de hoeveelheid aangegeven op het typeplaatje. De kwaliteit is beter, als de levensmiddelen
snel tot in de kern bevriezen.
• Warme levensmiddelen voor het invriezen laten afkoelen. De warmte leidt
tot verhoogde ijsvorming en verhoogt het energieverbruik.
• Bij het bewaren van kant en klare diepvriesproducten dient u zich beslist
aan de door de fabrikant opgegeven bewaartijd te houden.
• Eenmaal ontdooide levensmiddelen zonder verdere verwerking (bereiden tot panklare gerechten) in geen geval een tweede keer invriezen.
• Containers met brandbare gassen of vloeistoffen kunnen lek raken door
de inwerking van koude. Explosiegevaar! Leg geen containers met brandbare stoffen zoals bijv. spraybussen, aanstekers, navullingen van aanstekers etc. in het vriesapparaat.
• Flessen en blikken mogen niet in de vriesruimte. Ze kunnen springen als
de inhoud bevriest – bij koolzuurhoudende inhoud zelfs exploderen! Leg
nooit limonades, sappen, bier, wijn, champagne etc. in de vriesruimte. Uitzondering: sterke drank met een zeer hoog alcoholpercentage kan in de
vriesruimte gelegd worden.
• Alle levensmiddelen voor het invriezen luchtdicht verpakken, zodat ze
niet uitdrogen, de smaak niet verloren gaat en de smaak niet op andere
17
1.
diepvriesproducten overgebracht wordt.
Voorzichtig! Diepvriesartikelen niet met natte handen aanraken. De handen
kunnen daaraan vast vriezen.
Om veiligheidsredenen moet u de laden niet verwijderen.
De in te vriezen levensmiddelen in de vriesruimte van het apparaat plaatsen. Niet-bevroren artikelen mogen niet in aanraking komen met reeds
bevroren waren omdat anders de bevroren artikelen kunnen ontdooien.
Maken van ijsblokjes
1.
2.
IJsbakje voor 3/4 met koud water vullen, in de vriesruimte plaatsen en laten
bevriezen.
Om de ijsblokjes los te maken het ijsbakje omdraaien of kort onder stromend
water houden.
Attentie! Een eventueel vastgevroren ijsbakje in geen geval met spitse
of scherpe voorwerpen losmaken.
Diepvrieskalender
• De symbolen geven de diverse soorten diepvriesproducten aan.
• De getallen geven voor iedere soort diepvriesproduct de bewaartijd in
maanden aan. Of de hoogste of de laagste waarde van de aangegeven
bewaartijd geldt, hangt af van de kwaliteit van de levensmiddelen en de
behandeling voorafgaand aan het invriezen. Voor levensmiddelen met een
hoog vetgehalte geldt altijd de laagste waarde.
Ontdooien van het apparaat
Het ontdooien van de koelruimte
Als de compressor loopt vormt zich op de achterwand van de koelruimte een rijplaag. Deze laag wordt automatisch verwijderd, wanneer de
compressor stilstaat. Het dooiwater wordt in een gootje in de achterwand van de koelruimte opgevangen en via een afvoeropening naar
een verzamelbak boven de compressor gevoerd, alwaar het verdampt.
Het ontdooien van de vriesruimte
In het vriesvak slaat het vocht dat ontstaat tijdens de werking van het
apparaat en tijdens het openen van de deur neer. Daardoor vormt zich in
18
1.
2.
3.
4.
de vriesruimte een rijplaag. Deze dient regelmatig verwijderd te worden met
behulp van de speciale kunststof schraper. Ontdooi daarom minstens éénmaal per jaar, resp. als zich een rijplaag van ca. 4 mm gevormd
heeft, de vriesruimte. Dit kunt u het beste doen, wanneer de vriesruimte
leeg of slechts voor een klein deel gevuld is.
Ga als volgt te werk:
Verwijder de diepvriesproducten, wikkel ze in enkele lagen krantenpapier en
bewaar ze op een koele plaats.
Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact of schakel
de zekering in de huisinstallatie uit.
Laat de deur van de vriesruimte openstaan.
Draai de thermostaatknop in de gewenste stand of steek de stekker weer in
het stopcontact. Na twee of drie uur kunt u de diepvriesproducten weer
terugplaatsen.
Belangrijk
Gebruik geen metalen voorwerpen om de rijplaag te verwijderen.
Gebruik geen elektrische verwarmingsapparaten o.i.d. om het ontdooiproces te versnellen. Houd u aan de aanwijzingen in dit boekje.
Temperatuurstijging van diepvriesproducten kan hun houdbaarheidsduur
verkorten.
Apparaat uitzetten
1.
2.
3.
4.
Voor het uitzetten van de koeling de temperatuurregelaar op stand “0”
draaien.
Als het apparaat gedurende langere tijd niet gebruikt wordt:
Levensmiddelen uit koelruimte en vriesvak nemen.
Apparaat uitzetten, daartoe de temperatuurregelaar op stand “0” draaien.
Stekker uit het stopcontact halen of zekering in de huisinstallatie uitschakelen.
Diepvriesruimte ontdooien en grondig reinigen (zie hoofdstuk “Reiniging en
onderhoud”).
Reiniging en onderhoud
Om hygiënische redenen dient het apparaat aan de binnenkant met toebehoren geregeld gereinigd te worden.
Waarschuwing!
• Het apparaat mag tijden het schoonmaken niet op het elektriciteitsnet aan19
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
20
gesloten zijn. Gevaar voor schokken! Zet voor het schoonmaken het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact of schakel de zekering uit.
• Het apparaat nooit met stoomreinigingsapparaten schoonmaken. Er kan
vocht in de elektrische onderdelen komen. Gevaar voor schokken! Hete
damp kan kunstof onderdelen beschadigen.
• Het apparaat dient droog te zijn voordat het weer in gebruik genomen
wordt.
Let op!
• Etherische oliën en organische oplosmiddelen kunnen kunststof onderdelen aantasten, bijv.
– Sap van citroen– of sinaasappelschillen;
– boterzuur;
– schoonmaakmiddelen die azijnzuren bevatten.
Dergelijke substanties niet in contact brengen met apparaatonderdelen.
• Geen schurende schoonmaakmiddelen gebruiken.
Koel– en diepvriesartikelen er uit halen. Diepvriesartikelen in meerdere
lagen kranten verpakken. Alles afgedekt op een koele plaats leggen.
Vriesvak voor het schoonmaken ontdooien (zie hoofdstuk “Ontdooien”).
Apparaat uitzetten en de stekker uit het stopcontact halen of de zekering
in de huisinstallatie uitschakelen.
Apparaat en interieur met een doek en lauwwarm water schoonmaken.
Eventueel een beetje normaal afwasmiddel gebruiken.
Daarna met schoon water afnemen en droogmaken.
Stof op de condensor verhoogt het
energieverbruik. Daarom eenmaal
per jaar de condensor aan de achterkant van het apparaat met een
zachte borstel of met de stofzuiger
voorzichtig schoonmaken.
Het dooiwaterafvoergat aan de achterwand van de koelruimte controleren. Een verstopt dooiwaterafvoergat
met behulp van het groene stopje
dat met het toestel is meegeleverd
schoonmaken.
D037
Als alles droog is, de levensmiddelen
er weer in doen en het apparaat weer
in bedrijf nemen.
Tips om energie te besparen
• Het apparaat niet in de buurt van kachels, verwarmingselementen of
andere warmtebronnen plaatsen. Bij een hoge omgevingstemperatuur
werkt de compressor vaker en langer.
• Zorgen voor voldoende be- en ontluchting aan de onderkant van het
apparaat. Ventilatieopeningen nooit afdekken.
• Geen warme spijzen in het apparaat zetten. Warme spijzen eerst laten
afkoelen.
• Deur slechts zo lang open laten als nodig is.
• De temperatuur niet lager dan nodig instellen.
• Diepvriesartikelen voor het ontdooien in de koelruimte leggen. De koude
in de diepvriesartikelen wordt zo voor koeling van de koelruimte gebruikt.
• Houd de warmte afgevende verdamper, het metalen rooster aan de achterzijde van het apparaat, schoon.
Wat te doen als ...
Hulp bij storingen
Het kan bij een storing om kleine defecten gaan die u zelf aan de hand van
de volgende aanwijzingen kunt oplossen. Voer zelf geen verdere werkzaamheden uit als de volgende informatie in concrete gevallen niet verder
helpt.
Waarschuwing! Reparaties aan het koelapparaat mogen alleen door
geschoold personeel uitgevoerd worden. Door ondeskundige reparaties kunnen grote gevaren ontstaan voor de gebruiker. Wend u bij reparatie tot onze
service-afdeling.
Storing
Mogelijke oorzaken
Oplossing
Apparaat is niet aangezet.
Apparaat aanzetten.
Stekker zit niet in het stopconStekker in stopcontact steken.
tact of zit los.
Apparaat werkt niet.
Zekering is los of kapot.
Stopcontact is kapot.
Zekering controleren,eventueel
vernieuwen
Storingen in het lichtnet door
uw elektrovakman laten
verhelpen.
21
Storing
Apparaat koelt te sterk.
Mogelijke oorzaken
Temperatuur is te laag ingesteld.
Oplossing
Temperatuurregelaar tijdelijk
op een hogere stand zetten.
Temperatuur is niet juist ingeZie hoofdstuk “Ingebruikname”.
steld.
De levensmiddelen zijn te
warm.
Binnenverlichting werkt niet.
Sterke rijpvorming in het
apparaat, eventueel ook aan
de deurafdichting.
Deur heeft te lang opengestaan.
In de laatste 24 uur zijn grotere hoeveelheden warme
levensmiddelen opgeslagen.
Het apparaat staat naast een
warmtebron.
Deur slechts zo lang open
laten als nodig is.
Temperatuurregelaar op een
koudere stand zetten.
Zie hoofdstuk “Opstelplaats”.
Lamp is kapot.
Zie hoofdstuk “Lamp vervangen”.
Deurafdichting is lek (eventueel na het overzetten van
het deurscharnier).
Op de ondichte plaatsen de
deurafdichting voorzichtig met
een föhn verwarmen (niet
heter dan ca. 50 °C). Tegelijkertijd de verwarmde deurafdichting met de hand zo in vorm
trekken dat hij weer helemaal
sluit.
Apparaat staat niet recht.
Stelvoetjes bijstellen.
Apparaat komt tegen de muur
of tegen andere voorwerpen Apparaat iets wegtrekken.
aan.
Ongewone geluiden.
Een onderdeel, bijv. een leiding,
aan de achterkant van het
Dit onderdeel voorzichtig wegapparaat komt tegen een
buigen.
ander onderdeel van het apparaat aan of tegen de muur.
Na het wijzigen van de tempeDit is normaal, het betreft
ratuurinstelling start de comgeen storing.
pressor niet direct.
Water op de bodem van de
koelruimte of op de legDooiwaterafvoer is verstopt.
vlakken.
22
De compressor start na enige
tijd automatisch.
Zie hoofdstuk “Reiniging en
onderhoud”.
Lamp vervangen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Waarschuwing! Gevaar voor elektrische schok! Voor het vervangen van de
lamp het apparaat uitzetten en de stekker uit het stopcontact trekken of de
zekering in de huisinstallatie uitschakelen.
Lampgegevens: 220-240 V, max. 15 W
Om het apparaat uit te zetten de
temperatuurregelaar op stand „0"
draaien.
Stekker uit het stopcontact
trekken.
Voor het vervangen van de lamp
bevestigingsschroef eruit draaien.
Op de afdekking van het lampje
drukken en dit naar achteren
wegschuiven.
D411
Defecte lamp vervangen.
De afdekking weer monteren en de bevestigingsschroef aandraaien.
De koelkast aanzetten.
Doel, normen, richtlijnen
Het koelapparaat is voor huishoudelijk gebruik bestemd en is met inachtneming van de voor deze apparaten geldende normen gemaakt. Bij de
fabricage zijn speciaal die maatregelen genomen die vereist zijn volgens de
Duitse wet op de veiligheid van apparaten (GSG), volgens de Duitse voorschriften ter voorkoming van ongevallen bij koudeinstallaties (VBG 20) en
volgens de bepalingen van de vereniging van Duitse elektotechnici (VDE). De
koudecirculatie is op dichtheid getest.
Dit apparaat voldoet aan de volgende EU-richtlijnen:
– 73/23/EG van 19.2.1973 - Laagspanningsrichtlijn
– 89/336/EG van 3.5.1989
(met inbegrip van Wijzigingsrichtlijn 92/31/EG) - EMC-richtlijn
23
Chère Cliente, Cher Client
Conservez cette notice d’utilisation avec votre appareil. Si l’appareil devait
être vendu ou cédé à une autre personne, assurez-vous que la notice d’utilisation l’accompagne. Le nouvel utilisateur pourra alors être informé du
fonctionnement de celui-ci et des avertissements s’y rapportant.
Ce cette s’applique à plusieurs modèles techniquemente comparables, qui
diffèrent par leur équipement. Observez uniquement les indications qui correspondent à votre modèle.
Indications de sécurité
Conseils et recommandations
Informations liées à la protection de l’environnement
La notice d’utilisation contient des indications qui permettent de remédier
soi-même à d’éventuels dérangements. Voir "En cas d’anomalie de fonctionnement". Si ces indications ne suffisent pas, consultez le service après
vente de votre magasin vendeur.
24
Sommaire
Avertissements importants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26
Avant la mise en service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
Utilisation de votre appareil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
Equipement intérieur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31
Les clayette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31
Les balconnets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31
Régulation d’humidité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31
Boîte variable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32
Emplacement des denrées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32
Zone la plus froide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32
Compartiment réfrigérateur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33
Compartiment congélateur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33
Conservation des produits surgelés et congelés du commerce . . . . . .34
Fabrication des glaçons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34
Démoulage des glaçons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34
Calendrier de congélation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35
Entretien et nettoyage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35
Dégivrage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35
Nettoyage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36
Remplacement de l’ampoule d’éclairage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37
En cas d’absence prolongée ou de non utilisation . . . . . . . . . . . . . . . .37
En cas d’anomalie de fonctionnement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37
En cas d’arrêt de fonctionnement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39
Caractéristiques techniques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39
Installation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40
Retrait de la protection pour le transport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40
Arrêts pour clayettes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40
Emplacement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40
Branchement électrique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40
Révérsibilité des portes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41
Dimensions de la niche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42
Votre appareil a besoin d’air . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42
Encastrement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42
25
Avertissements importants
Ces avertissements ont été rédigés pour votre sécurité et celle d’autrui
Utilisation
• Cet appareil a été conçu pour être utilisé par des adultes. Veillez à ce que
les enfants n’y touchent pas et ne l’utilisent pas comme un jouet.
• A la réception de l’appareil, déballez-le ou faites-le déballer immédiatement. Vérifez son aspect général. Faites les éventuelles réserves par écrit sur
le bon de livraison dont vous garderez un exemplaire.
• Votre appareil est destiné à un usage domestique normal. Ne l’utilisez pas
à des fins commerciales ou industrielles ou pour d’autres buts que celui pour
lequel il a été conçu.
• Ne modifiez pas ou n’essayez pas de modifier les caractéristiques de cet
appareil. Cela représenterait un danger pour vous.
• Ne consommez pas certains produits tels que les bâtonnets glacés dès leur
sortie de l’appareil ; la température très basse à laquelle ils se trouvent peut
provoquer des brûlures.
• Les réfrigérateurs et / ou congélateurs ménagers sont destinés uniquement
à la conservation et/ou congélation des aliments.
• Si la température ambiante est inférieure ou égale à 10°C, les performances du compartiment congélateur ne seront plus assurées. Ceci est aussi
valable lorsque l’interrupteur de température ambiante est basculé (si votre
appareil en est équipé).
• Un produit décongelé ne doit jamais être recongelé.
• Suivez les indications du fabricant pour la conservation et/ou congélation
des aliments.
• Dans tous les appareils de réfrigération et congélation certaines surfaces
peuvent se couvrir de givre. Suivant le modèle, ce givre peut être éliminé
automatiquement (dégivrage automatique) ou bien manuellement.
• N’essayez jamais d’enlever le givre avec un objet métallique, vous risqueriez d’endommager irrémédiablement l’évaporateur rendant du même coup
l’appareil inutilisable. N’employez pour cela qu’une spatule en plastique.
• Ne décollez pas les bacs à glaçons avec un couteau ou tout autre objet
tranchant.
• Ne placez ni bouteilles ni boîtes de boissons gazeuses dans le congélateur/compartiment basse température, elles pourraient éclater.
• Débranchez toujours la prise de courant avant de procéder au nettoyage
intérieur et extérieur de l’appareil et au remplacement de la lampe d’éclairage (pour les modèles qui en sont équipés).
26
• Ne faites pas fonctionner d’appareils électriques (par exemple : sorbetières électriques, mélangeurs,...) à l’intérieur de l’appareil.
Stockage des denrées dans les réfrigérateurs et
règles d’hygiène
La consommation croissante de plats préparés et d’autres aliments fragiles,
sensibles en particulier au non-respect de la chaîne de froid (1), rend nécessaire une meilleure maîtrise de la température de transport et de stockage
de ces produits.
A la maison, le bon usage du réfrigérateur et le respect de règles rigoureuses contribuent de façon significative et efficace à l’amélioration de la conservation des aliments.
Conservation des aliments/Maîtrise des températures
• Stockez les aliments selon leur nature dans la zone appropriée:
Zone tempérée: Boissons œufs, beurre, sauces industrielles et préparées,
fromages à pâtes cuite, fruits et légumes frais.
Zone fraîche: Produits laitiers, desserts lactés, matières grasses, fromages
frais.
Zone la plus froide: Viandes, volailles, poissons, charcuteries, plats préparé,
salades composées, préparations et pâtisseries à base d’œufs ou de crème,
pâtes fraîches, pâte à tarte, pizza/quiches, produits frais et fromages au lait
cru, légumes prêts à l’empli vendus sous sachet plastique et plus géneéralement,tout produits frais dont la date limite de consommation (DLC) est
associée à une temperature de conservation inférieure ou égale à +4°C.
L’observation des conseils suivantes est de nature à éviter la contamination
croisée et à pévenir une mauvaise conservation des aliments.
• Emaller systématiquement les produits pour éviter que les denrées ne se
contaminent mutuellement.
• Se laver les mains avant de toucher les aliments et plusieurs fois pendant
la préparation du repas si celle-ci implique des maniplations successives
de produits différents, et après, bien sûr, au moment de passer à table
comme les règles d’hygiène l’imposent.
• Ne pas réutiliser des utensiles ayant déjà servi (cuillère en bois, planche à
dècouper sans les avoir bien nettoyés au préalable).
• Attendre le refroidissement complet des préparations avant de les stocker
(ex : soupe).
• Limiter le nombre d’ouvertures de la porte et, en tout état de cause, ne
pas laisser ouverte trop longtemps pour éviter une remontée en température du réfrigérateur.
• Disposer les aliments de telle sorte que l’air puisse circuler librement tout
autour.
27
Il convient de vérifier régulièrement que la température, notamment celle
de la zone la plus froide, est correcte et le cas chéant, d’ajuster le thermostat en conséquence comme indiqué (page “UTILISATION”).
La mesure de la tempérautre dans un zone (sur une clayette, par exemple)
peut se faire au moyen d’un thermomètre placé, dès le départ, dans un récipient rempli d’eau (verre). Pour avoir une représentation fidèle de la réalité,
lisez la température sans manipulation des commandes ni ouvertre de porte.
Respect des règles d’hygiène
• Nettoyez fréquemment l’intérieur du réfrigérateur en utilisant un produit
d’entretien doux sans effet oxydant sur les parties métalliques, puis rincer
avec de l’eau additionnèe de jus de citron, de vinaigre blanc ou avec tout
produit désinfectant adapté au réfrigérateur.
• Retirez les suremballages du commerce avant de placer les aliments dans
le réfrigérateur (par exemple suremballages des packs de yaourts).
• Couvrez les aliments.
• Consultez la notice d’utilisation de l’appareil en toutes circonstances et en
particulier pour les conseils d’entretien.
Installation
• Assurez-vous, après avoir installé l’appareil, que celui-ci ne repose pas sur
le câble d’alimentation.
Important: en cas de dommage du câble d’alimentation, il ne doit être
renplacé que par un professionnel qualifié.
• L’appareil se réchauffe sensiblement au niveau du condenseur et du compresseur. Veillez à ce que l’air circule librement tout autour de l’appareil.
Une ventilation insuffisante entraînerait un mauvais fonctionnement et
des dommages sur l’appareil.
• Suivez les instructions données pour l’installation.
• Après la livraison, attendez 2 heures avant de brancher l’appareil pour que
le circuit frigorifique soit stabilisé.
• Cet appareil est lourd. Faites attention lors de son déplacement.
Veuillez lire attentivement ces remarques avant d’installer et d’utiliser
votre appareil. Nous vous remercions de votre attention.
Protection de l’environnement
Tous les matériaux marqués par le symbole
, >PE< (polyéthylène),
>PS< (mousse de polystyrène) sont recyclables. Déposez-les dans une
déchetterie prévue à cet effet (renseignez-vous auprès des services de
votre commune) pour qu’ils puissent être récupérés et recyclés.
• Le symbole
sur le produit ou son emballage indique que ce produit
ne peut être traité comme déchet ménager. Il doit plutôt être remis au
point de ramassage concerné, se chargeant du recyclage du matériel élec28
trique et électronique. En vous assurant que ce produit est éliminé correctement, vous favorisez la prévention des conséquences négatives pour
l’environnement et la santé humaine qui, sinon, seraient le résultat d’un
traitement inapproprié des déchets de ce produit. Pour obtenir plus de
détails sur le recyclage de ce produit, veuillez prendre contact avec le
bureau municipal de votre région, votre service d’élimination des déchets
ménagers ou le magasin où vous avez acheté le produit.
• Le système frigorifique et l’isolation de votre appareil ne contiennent
pas de C.F.C. contribuant ainsi à préserver l’environnement.
• Les C.F.C. sont remplacés par des hydrocarbures.
Le circuit réfrigérant de cet appareil contient de l’isobutane (R 600 A):
les interventions doivent être effectuées exclusivement par des personnes qualifiées ayant reçues une formation spécifique pour le R 600 A.
Ce gaz est néanmoins inflammable:
1.Ne faites pas fonctionner d’appareils électriques (par exemple: sorbetières électriques, mélangeurs ou de sèche cheveux pour accélérer le
dégivrage,...) à l’intérieur de votre appareil.
2.Pendant le transport et l’installation de votre appareil, assurez-vous
qu’aucune partie du circuit n’est endommagée. Si tel est le cas:
• Evitez les flammes vives (briquet) et tout autre allumage (étincelles).
• Aérez la pièce où se trouve l’appareil.
• Si vous vous débarrassez de votre appareil, veillez à ne pas détériorer
les circuits frigorifiques.
• Cet appareil est muni de fermetures magnétiques. S’il remplace un appareil équipé d’une fermeture mécanique, nous vous conseillons de rendre
celle-ci inutilisable avant de vous en débarrasser, ceci afin d’éviter aux
enfants de s’enfermer dans l’appareil et de mettre ainsi leur vie en danger. Veillez également à couper le câble d’alimentation électrique au ras
de l’appareil. Renseignez-vous auprès des services de votre commune pour
la reprise de l’appareil.
En cas d’anomalie de fonctionnement, reportez-vous à la rubrique “EN CAS
D’ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT”. Si malgré toutes les vérifications, une
intervention s’avère nécessaire, le vendeur de votre appareil est le premier
habilité à intervenir. A défaut (déménagement, fermeture du magasin où
vous avez effectué l’achat...), consultez l’Assistance Consommateurs qui vous
communiquera alors l’adresse d’un service après vente.
En cas d’intervention sur votre appareil, exigez du service après vente les
pièces de rechange certifiées Constructeur
Veuillez lire attentivement ces remarques avant d’installer et d’utiliser
votre appareil. Nous vous remercions de votre attention.
29
Avant la mise en service
Votre appareil étant destiné au stockage des aliments, prenez la précaution
de nettoyer l’intérieur avec de l’eau tiède et un savon inodore (produit utilisé pour la vaisselle) avant toute utilisation.
Rincez et séchez soigneusement.
Attendez 2 heures avant de brancher votre appareil et de procéder au réglage du thermostat.
Utilisation de votre appareil
1. Le thermostat
Il commande :
1. La mise en marche et l’arrêt de l’appareil. Le repère “ 0 ” correspond à la
position “ arrêt ” des deux compartiments.
2. Le réglage de la température à l’intérieur des deux compartiments.
Le repère 6 correspond à la position la plus froide.
A la mise en service de l’appareil ou après un arrêt prolongé
1. Si vous utilisez le compartiment congélateur.
Placez le thermostat sur la position 6 pendant 2 heures environ, avant d’introduire les produits surgelés ou congelés dans le compartiment congélateur.
Ramenez ensuite le thermostat sur la position d’utilisation normale.
2. Si vous n’utilisez pas immédiatement le congélateur
Les repères 1 et 6 étant des repères extrêmes, effectuez un premier réglage
sur une position intermédiaire (3 ou 4) en tenant compte des remarques cidessous. Ensuite, seule votre expérience vous permettra de déterminer la
position convenant le mieux.
A la 1ère utilisation du compartiment congélateur :
Placez directement les produits surgelés ou congelés dans le compartiment
congélateur.
Remarque 1 :
La température à l’intérieur de l’appareil est fonction de plusieurs facteurs,
tels que la température ambiante, la quantité de denrées stockées, la fréquence d’ouverture des portes, etc...Prenez ces facteurs en considération lors
du réglage du thermostat.
Remarque 2 :
Si l’évaporateur (paroi du fond du réfrigérateur) se couvre anormalement de
30
givre (appareil trop chargé, température ambiante élevée, ouvertures fréquentes de la porte), ramenez progressivement la manette du thermostat
sur une position inférieure jusqu'à obtenir de nouveau des périodes d’arrêt
du compresseur. En effet, le dégivrage automatique du compartiment
réfrigérateur ne s’effectue que si le compresseur s’arrête par intermittence.
Equipement intérieur
Les clayettes
Les glissières se trouvant sur les
parois de la cuve permettent de positionner les clayettes à différentes
hauteurs selon vos besoins. Seule la
clayette située sur le(s) bac(s) à légumes doit rester à cet emplacement.
D338
Pour retirer les clayettes, tirez-les vers
vous et soulevez-les.
Si votre appareil est équipé de demi-clayettes, vous pouvez retirer la demi
clayette avant afin de placer des aliments de grande hauteur sur la clayette situeé en dessous.
Les balconnets
Il est posiible de modifier la position en hauteur des balconnets sur la contre porte selon vos besoins. Pour les retirer, soulevez-les vers le haut.
Régulation d'humidité
Une grille d'aération réglable se trouve au-dessus du compartiment à
fruits et légumes.
L'ouverture des fentes d'aération
peut être réglée en continu à l'aide
d'une coulisse.
Coulisse à droite: fentes d'aération
ouvertes.
Coulisse à gauche: fentes d'aération fermées.
Lorsque les fentes d'aération sont ouvertes, il s'établit une teneur en humidité moins élevée dans le compartiment à fruits et légumes du fait d'une
circulation accrue de l'air. Lorsque les fentes d'aération sont fermées, l'humidité naturelle des denrées alimentaires dans le compartiment à fruits et
légumes se conserve plus longtemps.
31
Boîte variable
Certains modèles sont équipés d'une boîte variable fixée sous un compartiment de porte et pouvant être déplacée latéralement. Cette boîte peut être
rangée en dessous de chaque compartiment de porte.
Pour la changer de place, soulevez le
compartiment de rangement avec la
boîte vers le haut hors des logements
dans la porte et enlevez l'étrier de
retenue hors du guide en dessous du
compartiment de rangement.
Pour le placement dans un autre
compartiment de rangement, veuillez procéder en ordre inverse.
Emplacement des denrées
Zone la plus froide
Vous obtiendrez une meilleure conservation de vos aliments si vous les placez dans la zone de froid convenant le mieux à leur nature.
La zone la plus froide du compartiment réfrigérateur se situe au niveau
de la clayette inférieure en verre.
32
Emplacements
Produits
Compartiment congélateur
Bacs à glaçons, produits surgelés et congelés,
desserts glacés, produits frais à congeler
Compartiment réfrigérateur
Clayettes supérieure et centrales
Aliments cuits, entremets et toutes denrées à
consommer assez rapidement. Fromages frais,
charcuterie.
Clayette inférieure en verre
Viandes, volailles, gibiers et poissons crus.
Temps maximum de conservation: 1 à 2 jours.
Bac(s) à légumes
Légumes frais, fruits.
Emplacements
Produits
Contre porte
Les balconnets recevront, en bas, les bouteilles, puis en remontant les produits de faible
volume et d’emploi courant (crème,
yaourts...). Le beurre, les fromages cuits et les
œufs trouveront leur place dans les casiers
ou étagères appropriés.
Remarques : Les bananes, les pommes de terre, l’ail et les oignons ne se conservent pas au réfrigérateur. Les fromages fermentés ne seront mis au
réfrigérateur que si l’on désire arrêter leur maturation. Ils devront alors être
soigneusement enveloppés.
Compartiment réfrigérateur
Nos conseils
• N’entreposez que des aliments frais, nettoyés et enfermés dans des emballages ou récipients appropriés de qualité alimentaire (il en existe de nombreux modèles dans le commerce).
• Respectez les conseils pour le stockage des denrées, et les règles d’hygiène alimentaire donnés au paragraphe “ Avertissements importants ”.
• Afin de permettre une circulation d’air correcte, ne couvrez pas les clayettes de papier ou de feuilles en plastique.
Compartiment congélateur
Comment congeler
Votre appareil porte le sigle normalisé 4 étoiles c’est à dire qu’il vous permet
de congeler vous-même des denrées fraîches et des plats cuisinés.
Congeler un aliment, c’est abaisser le plus rapidement possible sa température «à cœur» à -18°C.
Toutefois, si vous désirez congeler plus rapidement, vous pouvez régler le
thermostat sur une position plus élevée en veillant à ce que la température
ne descende pas en dessous de 0°C dans le compartiment réfrigérateur.
A la mise en service de l’appareil ou après un dégivrage, nous vous conseillons d’attendre 2 heures avant d’introduire les produits frais dans le compartiment congélateur.
Si l’appareil est déjà en fonctionnement, ce délai n’est pas nécessaire.
Placez les aliments à congeler dans le compartiment congélateur.
Attention: Pour obtenir les meilleurs résultats vous devez tenir compte du
pouvoir de congélation de votre appareil, c’est à dire de la quantité maximale de denrées que vous pouvez congeler par 24 heures.
Le pouvoir de congélation est indiqué sur la plaque signalétique de votre
appareil.
Pour congeler dans les meilleures conditions:
• Respectez le pouvoir de congelation de votre appareil, c’est-à-dire la
quantité maximale de denrées fraîches que vous pouvez congeler par 24
heures.
Evitez de procéder à la fabrication des glaçons pendant le temps de congélation (24 heures) et de placer les produits frais en contact avec les produits
déjà congelés.
33
Conservation des produits surgelés et congelés du
commerce
Pour une bonne conservation des produits surgelés et congelés, la température à l’intérieur du compartiment congélateur doit être maintenue égale
ou inférieure à -18°C.
Assurez-vous que l’emballage des aliments est intact et qu’il ne présente
aucune trace d’humidité, signe d’un début de décongélation.
Prévoyez un temps réduit au minimum pour leur transport du magasin d’alimentation à votre domicile. Utilisez des sacs isothermes (dans la mesure du
possible).
Repérez la date de fabrication du produit, et respectez la durée de conservation indiquée par le fabricant.
Evitez d’ouvrir trop souvent la porte du compartiment congélateur et ne la
laissez ouverte que le temps nécessaire. Une augmentation de la température peut réduire sensiblement la durée de conservation des aliments.
Laissez refroidir les aliments chauds avant de les introduire dans le congélateur.
Ne consommez pas certains produits tels que les bâtonnets glacés dès
leur sortie du compartiment congélateur, la température très basse à
laquelle ils se trouvent peut provoquer des brûlures. Un produit décongelé doit être consommé dans le plus bref délai et ne jamais être recongelé, sauf s’il a été cuit entre-temps.
Fabrication des glaçons
La fabrication des glaçons s’effectue dans le compartiment congélateur.
Remplissez les bacs jusqu’aux trois quarts de leur hauteur, de manière à permettre l’expansion de la glace.
Si votre eau est particulièrement riche en sels minéraux (calcaire notamment), remplissez vos bacs avec de l’eau minérale non gazeuse.
Les bacs en matière plastique vous assurent un démoulage plus facile. Si toutefois vous désirez obtenir des glaçons plus rapidement, nous vous conseillons d’utiliser des bacs métalliques que vous trouverez dans le commerce.
Démoulage des glaçons
Le démoulage des bacs en matière plastique s’obtient par simple torsion.
Si vous utilisez des bacs métalliques, passez-les sous l’eau froide pour en
faciliter le démoulage.
Ne décollez jamais les bacs à glaçons avec un couteau ou tout autre objet
tranchant, vous risqueriez de détériorer irrémédiablement l’évaporateur.
34
Calendrier de congélation
• Les symboles qui figurent sur les tiroirs correspondent à différents types
de produits congelés.
• Les chiffres indiquent la durée de conservation en mois du type correspondant de produit. La durée de conservation supérieure ou infé-rieure
est valable en fonction de la qualité des aliments et du traitement qu’ils ont
subi avant la congélation. La valeur inférieure s’applique toujours aux aliments contenant un fort pourcentage de graisse.
Entretien et nettoyage
Dégivrage
1.
2.
3.
4.
Compartiment réfrigérateur
Le dégivrage du compartiment réfrigérateur s’effectue AUTOMATIQUEMENT
à chaque arrêt du compresseur. L’eau de dégivrage est évacuée dans un bac
situé à l’arrière de l’appareil où elle s’évapore. Cette opération ne nécessite
aucune intervention de votre part.
Compartiment congélateur
Périodiquement (toutes les 2 ou 3 semaines) à l’aide de une spatule en plastique, grattez la mince couche de givre qui recouvre les parois. Il n’est pas
nécessaire de débrancher l’appareil et d’enlever les produits contenus dans
ce compartiment.
N’utilisez jamais de couteau ou d’objet métallique pour gratter la couche
de givre, vous risquez de détériorer irrémédiablement l’évaporateur.
Une ou deux fois par an, ou chaque fois que l’épaisseur du givre excède 5
mm environ, il est recommandé de procéder, au dégivrage complet.
Pour dégivrer complètement l’appareil
Choisissez le moment où votre appareil est peu garni.
Comme une élévation de température peut altérer les denrées congelées,
mettez le thermostat sur la position “ 6 ”, 12 heures avant d’effectuer le
dégivrage pour assurer une réserve de froid (une baisse de température des
aliments).
Mettez le thermostat sur la position “ 0 ”. Débranchez l’appareil.
Sortez les bacs à glaçons et éventuellement les denrées congelées. Enveloppez celles-ci dans plusieurs feuilles de papier journal, ou mieux, dans des
emballages isothermes. Conservez-les dans un endroit frais.
35
5.
Maintenez la porte ouverte .
Le dégivrage une fois terminé; épongez et séchez soigneusement et rebranchez l’appareil si nécessaire.
Deux heures plus tard, replacez les produits surgelés et congelés (s’il y a lieu).
Nettoyage
Ne procédez au nettoyage qu’après avoir débranché l’appareil.
N’utilisez jamais de produits abrasifs ou caustiques ni d’éponges avec
grattoir pour procéder au nettoyage de votre appareil.
Il est indispensable de maintenir votre appareil en parfait état de propreté.
Nettoyage intérieur
Il est recommandé de nettoyer le compartiment réfrigérateur très régulièrement et le compartiment congélateur chaque fois que vous procédez au
dégivrage complet.
Compartiment réfrigérateur
• Retirez tous les accessoires (clayettes, balconnets, bac(s) à légumes, etc...).
Lavez-les à l’eau tiède additionnée d’un détergent doux et inodore (produit utilisé pour la vaisselle par exemple) ; rincez à l’eau javellisée et séchez
très soigneusement.
• Lavez les parois intérieures du compartiment comme indiqué pour les
accessoires. Soignez particulièrement les supports de clayettes et la
gouttière d’évacuation de l’eau de
dégivrage. Nettoyez l’orifice d’écoulement de l’eau de dégivrage
du réfrigérateur avec le bâtonnet
se trouvant dans l’orifice.
• Lavez le joint de porte en caoutchouc sans omettre de nettoyer
également sous le joint.
D037
Compartiment congélateur
A l’occasion d’un dégivrage, lavez le compartiment et le joint de porte à l’aide d’une éponge et d’un détergent doux. Rincez et séchez soigneusement.
Nettoyage extérieur
Lavez l’ensemble de la carrosserie à l’eau tiède savonneuse. Rincez et séchez
soigneusement.
De temps en temps, dépoussiérez le condenseur (grille située à l’arrière de
l’appareil) à l’aide d’un aspirateur ou d’une brosse.
36
Remplacement de l’ampoule d’éclairage
L’ampoule est accessible à travers l’ouverture prévue à cet effet dans le diffuseur.
Pour remplacer l’ampoule
• Débranchez l’appareil.
• Dévissez la vis de fixation du diffuseur.
• Décrochez la partie mobile en
exerçant une pression sur celle-ci.
• Remplacez l’ampoule par un
modèle semblable (max. 15W).
• Replacez le cache et la vis de fixation.
• Rebranchez l’appareil.
D411
En cas d’absence prolongée ou de non-utilisation
Débranchez, videz, dégivrez et nettoyez l’appareil.
Maintenez la porte entrouverte pendant toute la durée de non-utilisation.
Si toutefois, vous n’avez pas la possibilité de débrancher et vider l’appareil,
faites vérifier régulièrement le bon fonctionnement de celui-ci et ceci en
tenant compte de sa charge et de son autonomie de fonctionnement.
En cas d’anomalie de fonctionnement
La fabrication de cet appareil a fait l’objet de nombreuses vérifications.
Cependant, si vous constatez une anomalie de fonctionnement consultez le
tableau ci-dessous avant d’appeler le service après vente.
37
Symptômes
Solutions
L’appareil ne fonctionne pas
•
•
•
La température à l’intérieur de l’appareil est
trop froide
•
Vérifiez que:
la prise est effectivement branchée,
les fusibles sont en bon état et n’ont pas
disjoncté,
le thermostat n’est pas sur la position “ 0 ”.
Vérifiez que:
le thermostat n’est pas sur une position trop
élevée
La température à l’intérieur de l’appareil est
trop chaude
Vérifiez que:
• le thermostat n’est pas sur une position trop
basse,
• les denrées sont correctement placées (voir
paragraphe “ Emplacement des denrées ”),
• les aliments ne sont pas en contact avec l’évaporateur afin que l’air circule librement,
• la porte est correctement fermée,
• le joint de porte est en bon état et propre,
• trop d’aliments n’ont pas été introduits en
même temps,
• l’appareil est dans une pièce où la circulation
d’air est normale,
• l’appareil n’est pas situé à proximité d’une
source de chaleur.
L’éclairage intérieur ne fonctionne pas
Vérifiez que:
• l’ampoule n’est pas défectueuse.
Vérifiez que:
• le thermostat n’est pas sur une position trop
élevée,.
• les aliments ne sont pas en contact avec l’évaporateur afin que l’air circule correctement,
• le joint de porte est en bon état et propre.
l y a du givre sur l’évaporateur
Il y a des traces d’eau au fond du compartiment réfrigérateur
38
Vérifiez que:
• l’orifice d’écoulement de l’eau de dégivrage
n’est pas obstrué.
Symptômes
L’appareil vibre
Solutions
Vérifiez que:
• l’appareil est correctement calé (voir chapitre “
Installation ”),.
• l’appareil n’est pas installé contre une cloison
résonnante,
• l’appareil n’est pas situé trop près des meubles.
Si aucun de ces défauts n’est observé, il convient de consulter très rapidement
le service après vente de votre magasin vendeur afin d’éviter toute altération
des aliments. Donnez-lui la référence complète de votre appareil: ces renseignements figurent sur la plaque signalétique située à l’intérieur de l’appareil.
En cas d’arrêt de fonctionnement
Si la panne est de courte durée, il n’y a aucun risque d’altération pour les
aliments. Abstenez-vous cependant d’ouvrir la porte.
Si la panne doit se prolonger, transférez les produits surgelés et congelés
dans un autre congèlateur. L’autonomie de fonctionnement de votre appareil est indiquée au paragraphe “ Caractéristiques techniques ”.
Cette durée est sensiblement raccourcie suivant la charge de l’appareil.
Dès que vous constatez un début de décongélation, consommez les aliments le
plus rapidement possible ou recongelez-les après les avoir cuits (aliments crus).
Caractéristiques techniques
Dimensions d’encastrement
Hauteur mm
Largeur mm
Profondeur mm
1580
560
550
*Selon la Norme NF EN 28187
Cet appareil est conforme aux Directives Communautaires suivantes:
-73/23 CEE 19/02/73 (Basse Tension) et modifications successives;
-89/336 CEE 03/05/89 (Compatibilité Electromagnétique) et modifications
successives.
39
Installation
Retrait de la protection pour le transport
L’appareil et certaines parties de l’équipement intérieur sont protégés pour
le transport.
Retirez toutes les bandes autocollantes et cales à l’intérieur de l’appareil.
Arrêts pour clayettes
A
Votre appareil est équipé d'arrêts
pour clayettes qui permettent de les
bloquer pendant le transport. Pour
les enlever, procéder de la façon suivante: :soulevez à l'arrière la clayette
et poussez-la vers l'avant jusqu'à ce
B
qu'elle se dégage. Retirez les arrêts.
Emplacement
Placez de préférence votre appareil loin d’une source de chaleur (chauffage,
cuisson ou rayons solaires trop intenses).
Veillez à ce que l’air circule librement tout autour de l’appareil (voir instructions pour l’encastrement).
Pour le bon fonctionnement de votre appareil, la température ambiante
du local doit être comprise entre +10°C et +38°C. Au delà de ces températures, ses performances peuvent s’en trouver diminuées.
Important:
L’appareil doit pouvoir être débranché à tout moment; il est donc nécessaire que la prise murale reste accessible une fois que l’installation est terminée.
Branchement électrique
Votre appareil ne peut être branché qu'en 230 V monophasé.
Vérifiez que le compteur électrique peut supporter l'intensité absorbée par
votre appareil compte tenu des autres appareils déjà branchés.
Calibre des fusibles en ligne (un par phase) 10 A en 230 V.
Important
L'installation doit être réalisée conformément aux règles de l'art, aux prescriptions de la norme NF.C 15.100 et aux prescriptions de l'E.D.F.
Utilisez un socle de prise de courant comportant une borne de mise à la
terre, qui doit être obligatoirement raccordée conformément à la norme
NF.C.15.100 et aux prescriptions de l’E.D.F ; cette prise de courant doit
impérativement être accessible.
40
Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un
câble d'alimentation certifié .
Cette opération ne peut être effectuée que par une personne habilitée,
par votre vendeur, ou par le fabricant.
L’appareil ne doit pas être raccordé à l’aide d’un prolongateur ou d’une prise multiple.
Vérifiez que la prise de terre est conforme aux règlements en vigueur.
Notre responsabilité ne saurait être engagée en cas d'accidents ou d'incidents provoqués par une mise à la terre inexistante ou défectueuse.
Instructions pour l’encastrement
Révérsibilité des portes
L’appareil est livré avec l’ouverture à
droite. Pour changer le sens d’ouverture de la porte suivez les indications
ci-dessous avant l’installation.
Attention! Pendant le déplacement
de la butée de porte, l’appareil ne
doit pas être branché sur le secteur.
Débrancher préalablement la fiche
secteur.
1.
Dévissez le pivot supérieur et enlevez
la charnière
2
. Retirez le pivot et la porte supérieurs.
3. Dévissez la charnière intermédiaire et lretirez les caches sur le côté opposé.
4.
Retirez la porte inférieure.
5.
Dévissez le pivot inférieur et fixez-le
sur le côté opposé.
6.
Replacez la porte inférieure.
7.
Fixez la charnière intermédiaire et
placez les caches sur le côté opposé.
8.
Remettez la porte supérieure en place, fixez le pivot supérieur et la pièce
d'écartement sur le côté opposé.
La réversibilité des portes une fois
effectuée, contrôlez que les joints
magnétiques adhèrent à la carrosse41
rie. Si la température à l’intérieur de
la pièce est trop basse (en hiver, par
exemple), il se peut que les joints
n’adhèrent pas parfaitement. Dans ce
cas, si on ne veut pas attendre que les
joints reprennent leurs dimensions
naturelles après un certain temps, on
pourra accélérer ce processus en
chauffant la partie intéressée à l’aide
d’un sèche-cheveux.
Dimensions de la niche
Hauteur
1580 mm
Profondeur 550 mm
Largeur
560 mm
Votre appreil a besoin d’air
50 mm
Pour des raisons de sécurité, la ventilation doit être prévue comme indiqué ci-contre.
Attention: veillez à ne pas obstruer
les ouvertures de ventilation.
Il est également nécessaire que la
niche soit équipée d’un conduit d’aération ayant les mesures suivantes:
profondeur
50 mm
largeur
540 mm
2
min.
200 cm
2
D567
Instructions pour l’encastrement
Coller le cache-jointure sur l’appareil comme l’indique le dessin.
D765
42
min.
200 cm
Veillez à maintenir une distance de
44 mm dans le bas de l'appareil entre
le bord de l'appareil et la paroi du
meuble.
Le cache charnière inférieur qui se
trouve dans le sac d'accessoires sert à
garantir la position exacte du meuble
et de l'appareil.
1
m
44m
2
Veillez également à ce que l'appareil
n'écrase pas le câble d'alimentation.
Fixez l’appareil à l’aide des 4 vis
livrées dans le kit. Fixez l’appareil
à l’aide des 4 vis livrées dans le kit.
(I = courtes) - (P = longues)
I
P
Sur le cache plastique (E), qui sert à
recouvrir la charnière et le pivot,
retirez la pièce indiquée, comme
illustré.
Cette opération est facilitée par la
présence d'une rainure, à l'intérieur
du cache charnière, qui facilite le
retrait de cette pièce.
"Retirez la pièce marquée d'un DX, si
le pivot est inséré dans la charnière
droite, ou la pièce marquée d'un SX si
le pivot est inséré dans la charnière
gauche."
43
Appliquez les cahes (C-D) sur les
ailettes des butées et dans les
trous des charnières.
Appliquez la grille d’aération (B)
et les couvres charniére (E).
D
C
E
E
Séparer les pièces Ha, Hb, Hc, Hd
comme l’indique de la figure.
B
Ha
Hb
Hc
Hd
PR266
Poser la glissière (Ha) sur la partie
interne de la porte du meuble
dessus et dessous comme l’indique la figure et marquer la position des trous externes. Après
avoir pratiqué les trous, fixer la
glissière avec les vis fournies.
ca. 50 mm
90°
21 m
m
90°
ca. 50 mm
44
21 m
m
Fixer par encliquetage le couvercle (Hc) sur la glissière (Ha).
Ha
Hc
PR33
Ouvrir la porte de l’appareil et
celle du meuble à 90° environ.
Introduire l’équerre (Hb) dans la
glissière (Ha). Tenir ensemble la
porte de l’appareil et celle du
meuble et marquer la position
des trous comme l’indique la
figure.
8mm
Ha
PR167
Enlever les équerres et marquer à
8 mm du bord extérieur de la
porte avec le clou (K).
Hb
8mm
K
Ha
45
Remettre l’équerre en place sur la
glissière et fixer avec les vis fournies.
Pour effectuer l’éventuel alignement de la porte du meuble, utiliser le jeu des trous ovales.
A la fin des opérations, il est
nécessaire de contrôler que la
porte de l’appareil se ferme parfaitement.
Hb
PR168
Fixer par encliquetage le couvercle (Hd) sur la glissière (Hb).
Hb
Hd
PR167/1
En cas de fixation latérale de l’appareil au meuble colonne, desserrez les
vis des équerres (G) et déplacez celles-ci d’aprés la Fig; Fixez à nouveau;
Appliquez le couvercle (H).
G
H
G
D729
46
AEG Hausgeräte GmbH
Postfach 1036
D-90327 Nürnberg
http://www.aeg.hausgeraete.de
© Copyright by AEG
2223 087-83 11/07
Wijzigingen voorbehouden
Sous réserve de modifications
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising