Electrolux | ERN2921 | User manual | Electrolux ERN2921 User Manual

Electrolux ERN2921 User Manual
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
ERN 2921
HŰTŐ-FAGYASZTÓSZEKRÉNY
FIGYELMEZTETÉSEK ÉS FONTOS ÚTMUTATÁSOK
Nagyon fontos, hogy a készülékre vonatkozó Használati útmutatót gondosan megőrizze. Ha a készüléket
eladja, vagy egy másik személynek ajándékozza - kérjük, hogy ezt a Használati útmutatót is adja át az új
tulajdonosnak, hogy Ő is megfelelő információkat szerezhessen a készülék használatával kapcsolatban.
Ha ezt a mágneszáras ajtajú készüléket egy öreg, hagyományos zárral rendelkező készülék helyett
vásárolja meg, akkor a régi készülék zárszerkezetét tegye használhatatlanná, hogy a gyerekek ne
zárhassák magukra a készüléket.
A következőkben felsorolt figyelmeztetések és útmutatások az Ön és a készülék védelmét szolgálják, ezért
kérjük, hogy mielőtt a készüléket használatba veszi, gondosan tanulmányozza át az itt leírtakat.
készülékek javítását csak szakképzett személy,
szerviz javíthatja. Mindig forduljon a kijelölt
szervizhez, vagy a Vevőszolgálathoz.
Biztonság
•
•
•
•
•
•
•
Ezt a készüléket felnőttek által történő
használatra készítették. Ügyeljen ezért arra,
hogy
a
gyermekek
a
készüléket
ne
használhassák játékszerként.
A készülék tulajdonságainak a megváltoztatása
tilos.
A készülék belső-, illetve külső részeinek
tisztításánál, valamint a belsőtéri izzó cseréjénél
a kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a
csatlakozó dugót a konnektorból.
A készülékből kivett jég "égési" sérülést okozhat,
ezért soha ne fogyassza azt azonnal.
Felállítás
A készülék nehéz, ezért az elhelyezésnél és a
mozgatásánál ügyeljen erre!
A készülék mozgatásakor ügyeljen arra, hogy
a hűtőrendszert semmilyen körülmények
között ne érje sérülés.
Tilos a készüléket fűtőtest, vagy gáztűzhely
közvetlen közelében felállítani.
•
Ne helyezze a készüléket napsugárzásnak
kitett helyre sem.
•
A készülék oldalfalainál és a hátoldalon
biztosítani
kell
a
levegő
megfelelő
cirkulálását.
•
CSAK FAGYASZTÓNÁL (beépítettet kivéve):
az optimális felállítási hely a pince.
•
Ne
helyezzen
elektromos
fagyasztógép) a készülékbe.
gépet
•
Ha a készülék üzemel, akkor a készülék
hátoldalán
található
kondenzátor
és
a
kompresszor erősen felmelegszik. Mindig
gondoskodjon arról, hogy a szellőző nyílások
tiszták legyenek és semmi ne akadályozza a
levegő mozgását. A nem megfelelő levegő
cirkuláció a készülék szabálytalan működéséhez
vezet, illetve károsodás éri magát a készüléket
is.
•
A
felmelegedő
hátsó
részeket
(pl.
kompresszorház, kondenzátor és a hozzátartozó
csövek) ne hagyja szabadon, ezért a készüléket
mindig háttal fordítva helyezze a falhoz.
•
A készülék szállítása következtében előfordulhat,
hogy a kompresszorban lévő olaj a hűtőkörbe
folyik át. Ezért várjon legalább 2 órát az üzembe
helyezéssel, hogy az olaj a kompresszorba
visszafolyhasson.
Használat
Ha a készülék üzembe helyezéséhez a lakás
elektromos hálózatában változtatásra van
szükség, akkor azt kizárólag elektromos
szakemberrel, szervizzel végeztesse el.
•
A meghibásodott készülék javítását, beleértve
a csatlakozó vezeték cseréjét is, csak a
jótállási jegyben kijelölt szerviz javíthatja,
eredeti pótalkatrész felhasználásával.
•
A készülék hűtőköre szénhidrogént tartalmaz.
Ezért a karbantartást és az utántöltést kizárólag
szakember, szerviz végezheti.
•
Ne használjon fémből készült eszközt a készülék
tisztításához, mert károsodhat a készülék.
Üzemzavar esetén soha ne próbálja meg saját
maga megjavítani a készüléket. Az elektromos
•
Elhelyezésekor ügyeljen arra, hogy a csatlakozó
vezeték ne kerülhessen a készülék alá.
Fontos: A megsérült csatlakozó vezetéket csak
gyári kábellel szabad pótolni, amit a szerviztől,
vagy a Vevőszolgálattól rendelhet meg.
(pl.
Működési zavarok - Vevőszolgálat
•
•
2
•
A háztartási hűtő- és fagyasztószekrények
kizárólag friss élelmiszerek tárolására, illetve
lefagyasztására alkalmasak.
•
A legjobb teljesítmény +18oC és 43oC (T
osztály), +18oC és 38oC (ST osztály), +16oC és
32oC (N osztály), +10oC és 32oC (SN osztály)
környezeti hőmérséklet között biztosítható. A
készlék klímaosztályba sorolást az adattábla
tartalmazza.
Figyelem: Ha ezt a készüléket más környezeti
hőmérsékleten üzemeltetik, mint ami az
adattáblán megadott klímaosztálynak megfelel,
akkor nem garantálható a fagyasztórekeszben
tárolt áruk megfelelő minőségű tárolása. Ilyen
esetben előfordulhat, hogy a lefagyasztott
élelmiszerek
meglehetősen
gyorsan
megromlanak, ezért ezeket minél gyorsabban fel
kell használni.
•
Az egyszer felolvasztott árukat nem szabad
ismét lefagyasztani.
•
A mélyhűtött-, illetve a fagyasztott áruk
tárolásánál mindig tartsa be a gyártó előírásait.
•
A hűtő- és fagyasztó készülékek működésének
természetes
velejárója,
hogy
a
levegő
nedvességtartalma a hideg felületeken dér,
illetve jég formájában lecsapódik. Ez a jégréteg –
modelltől függően – automatikus módon, vagy
kézi leolvasztással távolítható el.
•
A jég-, illetve a dérlerakódást nem szabad
fémtárggyal lekaparni, mert a készülék könnyen
megsérülhet. Ehhez a művelethez csak a
mellékelt műanyag jégkaparót szabad használni.
•
Soha ne használjon mechanikus, vagy más
eszközt a leolvasztás meggyorsításához.
•
Az erősen odafagyott jégréteg eltávolításához
tilos éles, vagy hegyes tárgyakat használni.
•
Szénsavtartalmú
italokat
ne
tároljon
a
fagyasztóban, illetve a mélyhűtőben, mert
könnyen szétrobbanhatnak.
Környezetvédelem
3
•
Ennek a készüléknek a hűtőrendszere nem
tartalmaz semmiféle ózont károsító gázt. A
kiselejtezett készüléket nem szabad a
háztartási szemétbe dobni.
A hűtőrendszer, különösen a készülék
hátoldalán lévő hőcserélő sérülését el kell
kerülni. Ez a hűtőkészülék megfelel a
vonatkozó környezetvédelmi előírásoknak és
a
javítása
csak
a
környezetvédelmi
rendszabályok figyelembe vételével történhet.
•
Az ehhez a készülékhez használt csomagoló
anyagok újrahasznosíthatók és a
szimbólummal vannak jelölve.
CSOMAGOLÓ ANYAGOKRA VONATKOZÓ TUDNIVALÓK
A segédanyagon lévő jelzések a következők:
A készülék csomagolásához használt anyagok és
segédeszközök - a fából készült anyagokat kivéve újrahasznosíthatók.
PE = polietilén
PP = polipropilén
PS = polisztirol
Azt ajánljuk Önnek, hogy:
• A csomagolópapírt, a keménykartont és a
hullámpapírt adja le a megfelelő papírgyűjtő
helyen.
A MŰANYAGBÓL KÉSZÜLT
ALKATRÉSZEK JELZÉSE
• A műanyagból készült csomagolóanyagokat
szintén szállítsa a megfelelő gyűjtőhelyre. Ha
ilyen gyűjtőhely az Ön lakhelyén nincs, akkor
ezeket a háztartási szemétbe is kidobhatja.
A
csomagolási
segédanyagok
újrahasznosítható műanyagból készültek.
A készülék részegységeinek újra hasznosítható
műanyagokból készített jelzéseire a könnyű
beazonosítása céljából, az alábbi jelzéseket
használják.
kizárólag
TARTALOMJEGYZÉK
Figyelmeztetések és fontos útmutatások
2
Csomagoló anyagokra vonatkozó tudnivalók
4
Használat
5
Kezelőpanel
A belső részek tisztítása
A fagyasztótér használata – üzembe helyezés
Hőfokszabályozás
Gyorsfagyasztás
Riasztó lámpa
Friss élelmiszerek lefagyasztása
Mélyhűtött áruk tárolása
Felolvasztás
Jégkocka készítés
A normáltér használata – hőfokszabályozás
Útmutatások a friss élelmiszerek és italok helyes
hűtéséhez
Állítható magasságú rakodó polcok
Állítható magasságú ajtórekeszek
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
7
7
7
7
4
Tanácsok
8
Tanácsok a hűtéshez
Tanácsok a lefagyasztáshoz
Tanácsok a mélyhűtött árukhoz
8
8
8
Karbantartás
9
Rendszeres tisztítás
Üzemen kívül helyezés
Belsőtéri világítás
Leolvasztás
9
9
9
10
Működési zavarok
10
Műszaki adatlap
11
Üzembe állítás
12
Felállítás
Elektromos csatlakoztatás
Útmutatások az ajtónyitás irányának
cseréjéhez
Útmutatások a beépítéshez
12
12
13
13
HASZNÁLAT
Kezelőpanel
A – Üzemi jelzőlámpa
B – Gyorsfagyasztó jelzőlámpa
C – Riasztó jelzőlámpa
D – Gyorsfagyasztó kapcsoló (Normál/Super)
E – Hőfokszabályzó (Termosztát)
A belső részek tisztítása
Hőfokszabályzás
Mielőtt a készüléket használatba veszi, ajánlatos a
belső és a külső részeket, valamint a tartozékokat
langyos vízzel (kevés mosogatószerrel keverve)
alaposan kitisztítani, hogy az ún. új szag
megszűnjön. A tisztítás után hagyja jól kiszáradni a
készüléket.
A
hőmérséklet
szabályzása
a
beállításnak
megfelelően
automatikusan
történik
és
a
hőfokszabályzó gomb elforgatásával a melegebbtől
(alacsonyabb számok) a hidegebb tartományok felé
(magasabb számok) szabályozhatja be a belső
hőmérsékletet. A helyes hűtési hőmérséklet
beállításánál figyelembe kell venni a következő
szempontokat:
Kérjük, hogy semmiféle tisztítószert.
illetve súrolószert ne használjon, mert
ezzel károsíthatja a készüléket.
A fagyasztótér használata
•
•
•
•
Ez
A közepes beállítás a legtöbbször megfelelő.
a
készülék
„négycsillagos”-szimbólummal
van ellátva, ami azt jelenti, hogy egyaránt
alkalmas friss élelmiszerek lefagyasztására és
mélyhűtött áruk hosszabb idejű tárolására.
környezeti hőmérséklet,
ajtónyitogatások gyakorisága,
élelmiszerek mennyisége és
a készülék felállításának helye (szellőzés).
Fontos!
Magasabb környezeti hőmérsékleten (Pl.
nyáron) a legmagasabb hűtési fokozat
beállítása
és
jelentős
élelmiszer
mennyiség hűtése mellett a készülék
folyamatos üzemelésre kapcsolhat, ami a
hátsó falon jégképződést eredményez.
Ilyen esetben a hőfokszabályzót állítsa
melegebb hűtési fokozatra, hogy az
automatikus leolvasztás működésbe
léphessen
és
csökkenjen
az
energiafogyasztás.
Üzembe helyezés
Dugja be a csatlakozó dugót a fali konnektorba. A
ellenőrző lámpa (A) felgyullad és jelzi, hogy a
készülék áram alatt van. Forgassa el a kapcsolót (E)
a „0”-jelzés fölé. Az ellenőrző lámpa (C) felgyullad. A
lefagyasztott élelmiszerek, illetve a mélyhűtött áruk
optimális
tárolásához
a
fagyasztószekrény
o
hőmérsékletének –18 C-osnak, vagy hidegebbnek
kell lenni. Várja meg, míg az ellenőrző lámpa (C)
kialszik. Ez azt jelenti, hogy a készülék elérte az
optimális hőmérsékletet.
Azt ajánljuk, hogy a kapcsolót (E) forgassa közepes
pozícióba.
Gyorsfagyasztás
Ha gyorsfagyasztást akar végezni, akkor kapcsoló
gombot forgassa az „S”-szimbólumra. Az ellenőrző
lámpa (B) felgyullad.
Forgassa a kapcsolót (E) a "0" pozícióba. A
normáltér működése folytatódik.
5
Riasztó lámpa (C)
Fontos!
A riasztó jelzőlámpa felgyullad, ha a fagyasztótér
belső hőmérséklete a biztonságos tároláshoz
szükséges hőfokérték fölé emelkedik. A jelzőlámpa
akkor is felgyullad, ha a készüléket bekapcsolják és
addig marad égve, amíg a fagyasztótér hőmérséklete
el nem éri a fagyasztott ételek optimális tárolásához
szükséges hőfokértéket.
Áramszünet idején, ha az áramkimaradás
hosszabb ideig tart, mint a Műszaki
adatlapon
megadott
„Tárolási
idő
üzemzavar esetén”, akkor a lefagyasztott
élelmiszereket rövid időn belül fel kell
használni, vagy azonnal meg kell főzni,
majd a kihűlésük után ismét le lehet őket
fagyasztani.
Friss élelmiszerek fagyasztása
Felolvasztás
Ha gyorsfagyasztást kíván végezni, de a készülék
üzemen kívül volt, akkor a lefagyasztandó
élelmiszerek bepakolásának megkezdése előtt
legalább 3 órán keresztül üzemeltetni kell a
gyorsfagyasztó üzemmódot.
Ha a készülék üzemben van, akkor a friss
élelmiszerek bepakolása előtt 24 órával korábban
kell bekapcsolni a gyorsfagyasztó üzemmódot.
A bepakolt élelmiszerek lefagyasztására kb. 24 órát
kell számolni. Ezen idő után állítsa vissza a
készüléket normál üzemmódba.
A fagyasztótérben a 24 órán belül lefagyasztható
élelmiszerek mennyiségét az adattábláról lehet
leolvasni.
Helyezze be a lefagyasztásra váró élelmiszereket a
fagyasztószekrény felső rekeszébe, hogy a friss
ételcsomagok ne érintkezhessenek a már bentlévő
lefagyasztott ételcsomagokkal.
A fagyasztási idő letelte után a lefagyott élelmiszer
csomagokat ossza szét a fagyasztószekrény többi
rekeszébe, hogy a legfelső tároló rekesz készen
álljon egy újabb lefagyasztáshoz.
A lefagyasztott, vagy a mélyhűtött élelmiszereket a
felhasználásuk előtt fel kell olvasztani. Legjobb, ha
az ételcsomagokat először a normáltérbe helyezi,
vagy szobahőmérsékleten hagyja felolvadni. A
kisebb darabokat lefagyasztott állapotban is
elkezdheti főzni. Természetesen ilyenkor a főzési idő
hosszabb lesz.
Jégkocka készítés
A készülékhez egy, vagy több jégkoca készítésére
alkalmas tálat mellékeltek. Töltse meg vízzel a
jégkocka tálcát és helyezze be a fagyasztótérbe. A
jégkockákat úgy veheti ki a legkönnyebben, hogy a
tálcát rövid ideig folyó víz alá tartja.
A jégkockák kivételéhez ne használjon fémből
készült hegyes tárgyat.
Mélyhűtött áruk tárolása
A készülék első bekapcsolása, vagy tartós üzemen
kívül helyezése után a mélyhűtött élelmiszerek
bepakolása előtt legalább három órával korábban be
kell kapcsolni a gyorsfagyasztó üzemmódot. A
készülék optimális teljesítményének megtartása
érdekében, ha nagyobb mennyiségű élelmiszert akar
behelyezni, akkor vegyen ki minden fiókot és kosarat
és az élelmiszereket pakolja be közvetlenül a
hűtőlapra. Közben ügyeljen arra, hogy ne lépje túl a
max. megengedett mennyiséget, amelyet az
-jelzés mutat.
oldalfalon látható
6
A norméltér használata
Útmutatások a friss élelmiszerek és
italok hűtéséhez
Hőfokszabályzás
A hűtőszekrény legjobb hűtési teljesítményének
elérése érdekében tartsa szem előtt a következő
szempontokat:
A készülék bekapcsolásához forgassa el a
hőfokszabályzó gombot a kívánt pozícióba. A
hőfokszabályzónak 6 üzemi pozíciója van, a „0”
pozíció pedig a kikapcsolt állapotot jelöli. Minél
magasabb számot állít be, annál hidegebb lesz a
normáltérben.
A készülék első üzembe helyezéskor azt ajánljuk,
hogy a 3-as, vagy a 4-es pozíciót válassza. A
normáltéri hőmérséklet több tényezőtől függ, így pl. a
környezeti hőmérséklettől, a tárolt élelmiszerek
mennyiségétől, az ajtónyitogatások gyakoriságától, a
készülék elhelyezésétől, stb., amelyeket a beállítás
során figyelembe kell venni. A normáltér leállításához
forgassa el a hőfokszabályzó gombot a „0” pozícióba.
A fagyasztótér tovább üzemel.
•
•
•
Ne helyezzen meleg élelmiszereket, vagy
párolgó folyadékot a hűtőszekrénybe.
Takarjon le, illetve csomagoljon be minden
élelmiszert - különösen akkor -, ha az erős illatú.
Úgy helyezze el az élelmiszereket, hogy
körülöttük a hideg levegő cirkulációja biztosítva
legyen.
Állítható magasságú rakodó polcok
A hűtőszekrény belső falán lévő polctartók lehetővé
teszik, hogy a rakodó polcok az Ön igényének
megfelelő magasságban helyezhesse el. Ehhez
húzza ki a rakodó polcot és helyezze be a
kiválasztott magasságba.
Fontos!
Magasabb
környezeti
hőmérsékleten
(nyáron) magasabb hűtési fokozat beállítása
és jelentős élelmiszer mennyiség hűtése
estében a készülék folyamatos üzemelésre
kapcsolhat át, ami a hátsó belső falon
jégképződést eredményez. Ilyen esetben a
hőfokszabályzót állítsa melegebb hűtési
fokozatra, hogy az automatikus leolvasztás
működésbe léphessen és ezzel csökkenjen
az energiafogyasztás.
A jobb térkihasználás érdekében a polcok elülső fele
hátrahajtható.
Állítható magasságú ajtórekeszek
Az ajtó belső oldalán lévő tároló rekeszeket a
különböző méretű ételcsomagok elhelyezéséhez az
ábra szerinti módon különböző magassági helyekre
állíthatja be.
Az átállításhoz végezze el a következőket:
Nyomja folyamatosan a nyíl irányába a tároló
rekeszt, amíg szabadon mozgatható nem lesz, majd
helyezze át egy másik magasságba.
7
TANÁCSOK
Tanácsok a hűtéshez
•
Vigyázzon arra, hogy a fagyasztóból kivett
fagyott áruk és a jégkockák is könnyen az
égéshez
hasonló
fagyási
sérüléseket
okozhatnak.
•
Célszerű az egyes ételcsomagokra felírni a
lefagyasztási dátumot, mert így könnyen
ellenőrizheti az eltarthatósági időt.
•
A fiókokon látható szimbólumok a mélyhűtött
áruk különböző fajtáit jelölik.
•
A számok az adott élelmiszerfajta tárolási idejét
jelentik hónapokban megadva. A megadott
tárolási idő felső, vagy alsó értéke az élelmiszer
minőségétől
és
a
lefagyasztás
előtti
előkészítésétől függ.
•
Ne helyezzen be a fagyasztórekeszbe
szénsavtartalmú
italokat,
mert
ezek
felrobbanhatnak.
Álljon itt néhány praktikus tanács:
A húsféléket (minden fajta) műanyag fóliába
csomagolva kell a zöldségtároló feletti üvegpolcra
elhelyezni.
Ezen a helyen a húsok 1-2 napig tárolhatók.
A meleg ételeket, vagy a gőzölgő folyadékokat
csak a szobahőmérsékletre való lehűlésük után és
fedővel letakarva szabad bepakolni a készülékbe.
Ezek bármelyik rakodó polcra elhelyezhetők.
A gyümölcsöket és a zöldségeket - tisztítás és
szárítás után - a zöldségtároló fiókban kell tárolni.
A vajat és a sajtféléket külön tartókban, vagy alu-,
illetve műanyag fóliába csomagolva pakolja be, hogy
megakadályozza a levegővel való érintkezést.
Tanácsok a mélyhűtött árukhoz
A tejet zárt dobozban az ajtó belső oldalán lévő
rakodópolcra állítva kell behelyezni.
A készülék optimális működésének érdekében tartsa
szem előtt az alábbi szempontokat:
Banánt, burgonyát, hagymát és fokhagymát
csomagolás nélkül ne tároljon a normáltérben.
•
Mindig győződjön meg arról, hogy a vásárolt
mélyhűtött áru megfelelően volt-e tárolva a
boltban.
•
Az élelmiszer megvásárlása, hazaszállítása és
tárolása között mindig a lehető legrövidebb idő
teljen el.
•
Az ajtót csak a legszükségesebb esetben nyissa
ki.
•
Az egyszer már felengedett élelmiszerek gyorsan
megromlanak, ezért azokat nem szabad ismét
lefagyasztani.
•
A gyártó által megadott eltarthatósági időt nem
szabad túllépni.
Tanácsok a lefagyasztáshoz
A friss élelmiszerek lefagyasztásánál mindig tartsa
szem előtt az alábbi útmutatásokat:
•
A fagyasztóban (24 órán belül) lefagyasztható
ételmennyiséget az adattábla tartalmazza.
•
A fagyasztási folyamat időtartama kb. 24 óra.
Ezen idő alatt ne pakoljon be újabb csomagokat
a fagyasztórekeszbe.
•
Mindig csak első osztályú, friss és tiszta
termékeket fagyasszon le.
•
A lefagyasztás előtt ossza fel kisebb adagokra az
élelmiszereket, hogy gyorsabb legyen a
lefagyasztási folyamat és így adott esetben
mindig csak a szükséges adagot kell
felolvasztani.
•
Az élelmiszereket légmentesen csomagolja be
alu-, vagy műanyag fóliába.
•
El kell kerülni, hogy a bepakolt friss élelmiszerek
közvetlenül érintkezhessenek a már lefagyasztott
árukkal, mert így elkerülhető, hogy azok
megolvadhassanak.
•
Ügyeljen arra, hogy a sovány húsfélék jobban és
hosszabb ideig tárolhatók. A zsíros húsfélék
tárolási ideje rövidebb. Vegye figyelembe, hogy a
só lecsökkenti az eltarthatósági időt.
8
KARBANTARTÁS
Üzemen kívül helyezés
Minden tisztítási és karbantartási munka
megkezdése előtt ki kell húzni a
csatlakozó dugót a konnektorból.
Hosszabb idejű üzemen kívül helyezéskor, pl.
szabadság ideje alatt, végezze el a következőket:
Figyelem!
Kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a csatlakozó
dugót a fali konnektorból.
A készülék hűtőköre szénhidrogént tartalmaz. Ezért
biztonsági okból a karbantartást és az utántöltést
kizárólag szerviz végezheti.
Pakolja ki az élelmiszereket a készülékből, olvassza
le és jól tisztítsa meg a hűtőteret és a tartozékokat.
A megfelelő szellőzés biztosításához, illetve a
kellemetlen szagosodás elkerülése céljából, kissé
hagyja nyitva az ajtót.
Rendszeres tisztítás
Ne használjon fémből készült eszközt a készülék
tisztításához, mert károsodhat a készülék.
A készülék belső terét és a tartozékokat
rendszeresen tisztítani kell, amit langyos vízzel és
nátronnal lehet elvégezni. A lakkozott részek
tisztításához polírozószert használjon.
Az alapos kimosás után hagyja jól kiszáradni a
készüléket.
A
hátoldalon
lévő
kondenzátort
és
a
motorkompresszort is portalanítani kell egy puha
kefével, vagy porszívóval. A felsorolt részek
tisztasága kihatással van a készülék teljesítményére
és energiafogyasztására.
Belsőtéri világítás
A normáltérben lévő belsőtéri izzó cseréjéhez
végezze el a következőket:
•
•
Csavarja ki a lámpafedelet rögzítő csavart.
A lámpafedelet távolítsa el az ábrán látható
módon.
Ha a lámpa az ajtó kinyitásakor nem világít, akkor
ellenőrizze, hogy megfelelően van-e becsavarozva
az izzó a foglalatba. Ha az izzó ezután sem világít,
akkor cserélje ki. Kizárólag ugyanazt a teljesítményű
izzót használhatja.
A max. teljesítmény az izzó foglalaton olvasható.
9
Leolvasztás
A normáltér belső falán képződő dér- és jégréteg
bizonyos időszakonként automatikusan leolvad. Az
olvadékvíz az elvezető nyíláson át kifolyik a
készülékből és a hátsó részen (a kompresszor fölött)
lecsöpögve elpárolog.
Azt ajánljuk, hogy a belső hátfal közepén lévő
olvadékvíz kivezető nyílást rendszeresen tisztítsa
ki, hogy elkerülhető legyen a kivezető nyílás
eltömődése. Használja ehhez a kifolyónyílás
tisztítására szolgáló műanyag csövecskét,
amelyet a gyártó a kifolyó nyílásban helyezett el.
Ha a fagyasztóban a lerakódott dérréteg eléri a 4
mm-es vastagságot, akkor a mellékelt műanyag
kaparóval le kell kaparni. Ebben az esetben nem kell
kikapcsolni a készüléket és nem kell kipakolni az
élelmiszereket.
Ha a lerakódott dér- és jégréteg vastagsága
megnövekedett, akkor a készüléket teljesen le kell
olvasztani az alábbiak szerint:
1. Húzza ki a csatlakozó dugót a konnektorból,
vagy forgassa el a hőfokszabályzót (E) a „0”pozícióba.
2. Pakoljon ki minden lefagyasztott élelmiszert a
készülékből
és
többrétegű
újságpapírral
betakarva tegye őket hűvös helyre.
6. Két-három óra
élelmiszereket.
múlva
pakolja
vissza
az
Soha ne használjon fémből készült
tárgyat a dér- és jégréteg eltávolításához,
mert könnyen károsíthatja a hűtőfelületet.
Soha ne használjon semmiféle elektromos
hőkészüléket
(pl.
hajszárító),
vagy
mechanikus, illetve kémiai szereket a
leolvasztás meggyorsításához.
A
lefagyasztott
élelmiszerek
hőmérsékletének az emelkedése lerövidíti
a biztonságos eltarthatósági időt.
3. Hagyja nyitva az ajtót és a dérkaparót helyezze
el a készülék alsó részébe a képen látható
módon. Az olvadékvíz összegyűjtésére a
dérkaparó alá helyezzen egy tálat.
4. Ha a leolvasztás befejeződött, tisztítsa ki a
készüléket, majd hagyja alaposan kiszáradni. A
dérkaparót tegye el, hogy a későbbiekben is a
rendelkezésére álljon.
5. Forgassa el a hőfokszabályzót a kívánt
beállításba, vagy dugja vissza a csatlakozó dugót
a konnektorba.
MŰKÖDÉSI ZAVAROK
Üzemzavar esetén, ha a jótállási jegyben
feltüntetett
szervizhez
fordul,
akkor
a
bejelentéskor mondja be a hiba jellegét, adja meg
a készülék pontos típusát, gyártási számát és
sorozatszámát,
amelyeket
az
adattábláról
(baloldalon lenn) olvashat le.
Amennyiben a használat során működési zavarok
jelentkeznének, akkor kérjük, hogy mielőtt a
szervizhez fordulna ellenőrizze az alábbiakat.
•
Rendesen csatlakoztatta a hálózati dugaszt a
konnektorba?
•
Van áramellátás a lakásban?
•
Megfelelő a hőfokszabályzó gomb beállítása?
•
Ha vízfoltok láthatók a készülék körül, akkor
vizsgálja meg, hogy nincs-e eltömődve a
kifolyónyílás (lásd a "Leolvasztás" c. fejezetet).
Vevőszolgálat:
1142 Budapest, Erzsébet kir.-né út 87.
10
MŰSZAKI ADATLAP
a háztartási hűtőszekrények, fagyasztók és ezek kombinációja villamos energia hatékonyságának jelöléséről szóló
1/1998.(I.12.) IKIM rendelet alapján.
Gyártó védjegye
Electrolux
Forgalmazó
Electrolux Lehel Kft. Háztartási
Készülékek
1142 Budapest, Erzsébet kir.-né út 87.
A hűtőkészülék azonosító jele
ERN 2921
A hűtőkészülék kategóriája
Energiahatékonysági osztály (skála
kisfogyasztás: G - nagyfogyasztás)
Hűtő-fagyasztó
A-tól
G-ig,
ahol
A
-
Villamos energiafogyasztás (kWh/év)
B
420
(A mindenkori energiafogyasztás a hűtőkészülék használatától és
elhelyezésétől függ.)
Friss élelmiszer tárolására szolgáló tér (5oC) nettó térfogata (liter)
210
A fagyasztott élelmiszer tárolására szolgáló tér nettó térfogata (liter)
70
Fagyasztott élelmiszer tárolására szolgáló tér csillagszáma
Fagyasztótér
kézi leolvasztású
Áramkimaradási biztonság (h)
20
Fagyasztási teljesítmény (kg/24h)
13
Klímaosztály
Adattáblán található
Zajteljesítmény szintje (dB/A)
38
Névleges feszültség / frekvencia (V / Hz)
220-240 / 50
Ez a készülék megfelel az alábbi EWG irányelveknek:
• 73/23 EWG 19/02/73 (Kisfeszültségi irányelv)
• 89/336 EWG 03/05/89 (Elektromágneses kompatibilitásra vonatkozó irányelv - EMC - a változásokkal
bezárólag).
11
ÜZEMBE ÁLLÍTÁS
Felállítás
A készüléket a hőforrásoktól (fűtőtesttől, sütőtől és
tűzhelytől) távol kell elhelyezni és nem szabad
közvetlen napsütésnek kitett helyre állítani.
A készülék beépítésénél figyelembe kell venni a
megfelelő fejezetek előírásait.
Figyelem! Biztonsági okok miatt biztosítani kell, hogy
a készülék elhelyezése után a csatlakozó dugó
könnyen elérhető legyen.
Elektromos csatlakoztatás
A készülék csatlakoztatása előtt ellenőrizze, hogy a
készülék adattábláján megadott feszültségérték és
frekvencia megegyezik-e az Ön lakhelyén lévővel. A
normál feszültség értéktől való ±6 %-os eltérés még
megengedett.
A készüléket csak az előírásoknak megfelelő földelt
konnektorba szabad csatlakoztatni.
Amennyiben a helyiségben nincs megfelelő földelt
konnektor,
akkor
elektromos
szakemberrel,
szervizzel szereltessen egyet a készülék közelébe.
A fenti előírások be nem tartásából eredő
károkért a gyártó minden felelősséget elhárít
magától.
Az érintésvédelmi előírások figyelmen kívül
hagyása az áramütés kockázatával jár!
12
Útmutatások
az
irányának cseréjéhez
ajtónyitás
A gyártó a készüléket jobbra nyíló ajtókkal
szerelve szállítja. Ha balra nyíló ajtókra
van szükség, akkor a készülék beépítése
előtt végezze el a következő szerelési
lépéseket:
1. Csavarozza ki a felső zsanércsapot és távolítsa el
a műanyag részt.
2. Vegye le a felső ajtót.
3. Csavarozza ki a zsanércsapot (B) és a műanyag
részt (C) és tegye át őket a szemközti oldalon
lévő középső zsanérra. Pattintsa vissza a zsanér
borítását (A).
4. Helyezze vissza a felső ajtót. A felső
zsanércsapot a műanyag résszel együtt szerelje
fel az ellentétes oldalon.
5. Csavarozza ki az alsó zsanércsapot, távolítsa el a
műanyag részt és szerelje fel az ellentétes
oldalon.
Útmutatások a beépítéshez
Beépítési méretek:
Magasság
Mélység
Szélesség
(1)
(2)
(3)
1780 mm
550 mm
560 mm
Biztonsági okokból be kell tartani az ábrán látható
szellőzést garantáló minimális beépítési méreteket.
Figyelem: A szellőző nyílásokat mindig tisztán
kell tartani.
Továbbá a beépített szekrény hátsó részénél is
szükség van a következő méretekkel rendelkező
szellőző csatornára.
Mélység
Szélesség
50 mm
540 mm
13
Tolja be addig a készüléket a bútornyílásba, amíg a
(A) szegélyléc egybe nem esik a bútor alsó részével.
Nyissa ki az ajtót és tolja be az oldalaknál a
készüléket a mélyedésbe. Rögzítse a készüléket a
mellékelt 4 db csavarral.
Pattintsa be a szellőzőrácsot (C) és tegye fel a
zsanérfedőt (D).
Vágja le megfelelő hosszúságra a fedőprofilt és
nyomja be a tömítést a készülék és a konyhabútor
oldalfala közé.
A készülékhez mellékelt műanyag dugókat (B)
nyomja be a felerősítő és zsanérfuratba.
14
Az ábrán látható módon válassza szét az A, B, C, D
jelű részeket.
Helyezze a tartósínt (A) a bútorlap belső oldalának
az alsó és felső részére (lásd ábra) és jelölje be a
külső furatok helyzetét.
Az elkészített furatokon át után csavarozza fel a
tartósínt a mellékelt csavarokkal.
Nyomja be kattanásig a tartósínbe (A) a fedőprofilt
(C).
Nyissa ki a készülék és a bútor ajtót kb. 90o-ra.
Helyezze a szögvasat (B) a tartósínbe (A). Tartsa
össze az ajtókat és jelölje össze a furatokat (lásd
ábra). Távolítsa el a szögvasat és készítse el az ∅ 2
mm-es furatokat az ajtó szélétől 8 mm-re. Helyezze
újra vissza a szögvasat a tartósínre és erősítse fel a
mellékelt csavarokkal.
15
Adott esetben a pontos beállításhoz használja a
hosszanti furatokat.
A művelet végén ellenőrizze a készülék és az
ajtóborítás megfelelő zárását.
Nyomja be kattanásig a fedőprofilt (D).
A készüléknek a bútor oldalához való felerősítéséhez
a rögzítő konzolokat (E) kell használni, amelyeket az
ábrán látható módon csavarokkal kell felerősíteni.
Az ajtók nyitásirányának cseréje után ne felejtse
el szorosan meghúzni a rögzítő csavarokat és
ellenőrizze azt is, hogy a bútornál megfelelően
felfekszik-e a mágneses tömítés.
Alacsony környezeti hőmérsékletnél (pl. télen)
előfordulhat, hogy a tömítés nem fekszik fel
megfelelően. A tömítés visszaállása egy bizonyos
idő elteltével automatikusan megtörténik. Ha ezt
a folyamatot fel akarja gyorsítani, akkor elegendő,
ha meleg levegővel (pl. hajszárító) óvatosan
felmelegíti a tömítést.
16
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising