Electrolux | ENB3669 | User manual | Electrolux ENB3669 User Manual

Electrolux ENB3669 User Manual
KOMBINIRANI HLADNJAK
ENB 3669 (S)
ENB 3269 (S)
UPUTE ZA UPORABU
1
VAŽNE SIGURNOSNE NAPOMENE
•
Prije čišćenja ili održavanja, treba uređaj
isključiti iz mrežnog napajanja.
•
Ovaj uređaj je namijenjen da njime rukuju
odrasle osobe. Djeci ne treba dopustiti
igranje s uređajem i njegovim kontrolama.
Opasno je mijenjati na bilo koji način
specificirane vrijednosti i značajke ovog
uređaja.
•
Ovaj uređaj je namijenjen isključivo za
spremanje jestivih prehrambenih proizvoda.
Uređaj je težak. Potreban je oprez pri
njegovom pomicanju.
•
Zamrznuta hrana ne smije se ponovo
zamrzavati nakon što je jednom odmrznuta.
•
Treba se doslovno držati uputa proizvođača
o pohranjivanju hrane.
•
Sladoled na štapiću može prouzročiti
ozebline ako se jede neposredno nakon
vađenja iz uređaja.
•
Nemojte koristiti električne uređaje unutar
hladnjaka/zamrzivača.
•
Ne stavljajte pjenušava ili gazirana pića u
zamrzivač, jer mogu eksplodirati.
•
Prilikom odbacivanja Vašeg dotrajalog
uređaja učinite sljedeće:
Sigurnosne napomene za Vašu sigurnost.
Prije postavljanja i korištenja uređaja
pročitajte pažljivo ovu uputu za uporabu.
•
•
•
•
•
•
Mora se osigurati da kabel mrežnog
napajanja sa stražnje strane uređaja nije
oštećen ili nagnječen. Ne stavljajte teške
predmete ili sam uređaj na kabel mrežnog
napajanja. Prilikom isključivanja uređaja,
primite utikač, a ne kabel i izvucite ga iz
utičnice. Ako je kabel olabavljen, ne
uključujte ga u utičnicu. Ako je kabel
oštećen, zamijenu treba izvršiti ovlašteno
servisno osoblje ili kvalificirani električar.
Oštećenja na kablu mogu izazvati kratki
spoj, požar i/ili strujni udar.
Popravci koje provode neupućene osobe
mogu prouzročiti povredu ili još teže
kvarove. Javite se ovlaštenom servisnom
centru.
Skinite vrata kako bi spriječili da djeca
ostanu zaglavljena unutar uređaja.
Preporučljivo je pričekati najmanje 4 sata
nakon postavljanja, a prije spajanja uređaja,
kako bi se ulje povuklo natrag u kompresor.
Prepustite ovlaštenoj osobi da ukloni plin
R600a iz rashladnog sustava prije
odbacivanja uređaja.
Ovaj uređaj treba biti servisiran u
OVLAŠTENOM SERVISNOM CENTRU, a
ugrađivati se smiju samo ORIGINALNI
REZERVNI DIJELOVI.
2
POSTAVLJANJE
Smještaj
•
•
•
•
•
•
Smjestite uređaj podalje od izravnih sunčevih zraka i
izvora topline.
Ostavite najmanje 50 mm slobodnog prostora oko
uređaja.
Nikad ne stavljajte stvari na dijelove uređaja za
prozračivanje. (vidi sliku 1).
Kako bi izbjegli vibracije i buku osigurajte da je
uređaj pravilno poravnat, okretanjem podesive
nožice sa prednje strane i provjerite da se vrata
pravilno zatvaraju. (vidi sliku 2).
Uređaj ne smije biti postavljen u prostoriji gdje je
temperatura viša od: +38°C.
Ako je temperatura viša od ovdje naznačene, postoji
mogućnost da ima utjecaj na rad i sigurnost uređaja.
Sastavite razmaknike koje možete pronaći sa
dokumentacijom u uređaju na način kako je to
prikazano na slici 3.
Slika 1
Čišćenje unutrašnjosti
•
•
•
•
Ne koristite alkohol kao ni proizvode za čišćenje koji
sadrže alkohol jer oni mogu oštetiti plastične dijelove
uređaja.
Prije prvog korištenja uređaja, operite mlakom
vodom i neutralnim sredstvom za čišćenje
unutrašnjost, kako biste otklonili tipičan miris novog
proizvoda, zatim pažljivo sve osušite.
Ne koristite deterdžente ili abraziv prah u
unutrašnjosti jer oni mogu oštetiti sjaj.
Uklonite sigurnosne zaštite korištene za transport.
Slika 2
Slika 3
3
Električno spajanje
•
•
Prije nego uključite uređaj u mrežno
napajanje, provjerite jesu li napon i
frekvencija na natpisnoj pločici odgovarajući
kućnom napajanju. (vidi sliku 4).
Neophodno je da uređaj bude pravilno
uzemljen.
Za tu namjenu utikač je opremljen
uzemljenim kontaktom.
Ako utičnice u Vašoj kućnoj mreži nisu
uzemljene, spojite uređaj na žicu s
uzemljenjem u skladu s postojećim
propisima.
natpisna
pločica
Slika 4
POSTAVLJANJE
Uključivanje uređaja
•
•
•
Uključite utikač uređaja u zidnu utičnicu.
Tijekom 20 sekundi pomoću elektronike se izvodi
automatska kontrola sistema i nakon toga uređaj će
biti uključen.Tipka uključeno/isključeno će svijetliti
zeleno, upalit će se rasvjeta u unutrašnjosti i uređaj
će početi s radom. Ako se oglasi alarm temperature,
može biti isključen pritiskom na tipku za alarm
temperature.
Uključivanje ako je uređaj bio isključen:
Pritisnite tipku uključeno/isključeno koja se nalazi u
hladnjaku i držite ju pritisnutom neprestano 3
sekunde. Tipka uključeno/isključeno počet će svjetliti
zeleno, upaliti će se rasvjeta u unutrašnjosti i uređaj
će početi s radom.
Postoji mogućnost da se tijekom faze uključivanja
oglasi alarm temperature (bip zvuk). U tom slučaju
pritisnite tipku za alarm temperature. (Vidi detaljnije
podatke u poglavlju opisa kontrole temperature).
4
Sl. 5
PROMJENA SMJERA OTVARANJA VRATA
Kako bi promijenili smjer otvaranja vrata, postupite na
sljedeći način:
1. Otvorite vrata zamrzivača. Svi uređaji su opremljeni
podnožjem za prozračivanje (sokl) na donjem dijelu
uređaja. Skinite ga snažnim povlačenjem
središnjeg i gornjeg dijela. Gornji držači će se
opustiti kako bi izvukli dio van. Potom, skinite
pokrov šarke sa suprotne strane pokrova za
prozračivanje i smjestite ako je potrebno (vidi sliku
6).
2. Uklonite središnju šarku:
- Otvorite i gornja i donja vrata.
- Uklonite vanjski klin i potom zatvorite vrata
zamrzivača.
- Uklonite drugi klin i zatvorite vrata hladnjaka.
- Pripazite da vrata ne padnu, povucite ih sve
dok se klinovi ne opuste.
- Pažljivo stavite vrata na pod.
Sl. 6
3. Premjestite klin donje i gornje šarke na drugu
stranu. Premjestite također i plastični pokrov
središnjeg dijela.
4. Promjenite sistem samozatvaranja vrata, tako da
stavite vrata zamrzivača na mjesto vrata hladnjaka i
obrnuto.
5. Učvrstite vrata zamrzivača na klin donje šarke i
stavite središnju šarku na vrata.
6. Učvrstite vrata hladnjaka na klin gornje šarke.
Povlačenjem obaju vrata prema gore, učvrstite
također klin središnje šarke. Namjestite vrata.
7. Otvorite vrata hladnjaka i zavrnite klin središnje
šarke. Potom, otvorite vrata zamrzivača i zavrnite
drugi klin.
8. Namjestite postolje podnožja držeći vrata otvorena,
blizu metalnog djela.
Učvrstite dva donja preklopa plastičnog djela na
metalni dio, pritišćući prema dolje zaštitu dvije
gornje kvake (bez zaustavljanja pritiskanja
postolja).
Pritisnite na zaštitu metalnog dijela sve dok se
savršeno ne učvrste.
Nakon završetka promjene smjera otvaranja vrata,
provjerite da svi spojevi savršeno prianjaju, te
provjerite da se unutrašnja rasvjeta gasi kad
zatvorite vrata (vidi sliku 7).
5
Sl. 7
UPRAVLJANJE I KONTROLE
stavljanja hrane, naravno da možete staviti
hranu u zamrzivač, ali će u tom slučaju biti
potrebno više vremena da padne temperatura
u zamrzivaču. (Ako stavite veliku količinu
svježe hrane u zamrzivač, postoji mogućnost
da se uključi alarm temperature. Za daljnje
informacije pogledajte poglavlje o alarmu
temperature).
1 Kontrola temperature zamrzivača
Podešavanjem kontrole na položaj 1 omogućit
će se najmanja temperatura zamrzavanja.
Položaj 7 omogućit će najveću temperaturu
zamrzavanja. Za normalnu uporabu namjestite
kontrolu na srednje podešenje (točno
podešenje ovisit će o Vašoj uporabi
zamrzivača).
5 Tipka uključeno/isključeno
2 Alarm za otvorena vrata
Ako želite uključiti uređaj pritisnite tipku
uključeno/isključeno i držite ju pritisnutom
neprestano otprilike 3 sekunde. Ako želite
isključiti uređaj pritisnite tipku i držite ju
pritisnutom neprestano otprilike 3 sekunde.
Ako je uređaj priključen na napajanje i tipka
pritisnuta 3 sekunde, tipka će počet svjetliti
zeleno. Ako je tipka uključeno/isključeno
zelena, tipka zamrzivača i tipka hladnjaka
također će svjetliti.
Ako su vrata hladnjaka ili zamrzivača
ostavljena dulji period otvorena, oglasit će se
zvučni alarm i počet će treptati crven indikator.
Pritiskom na tipku alarma, isključit će se zvučni
signal i indikator će prestati treptati, ali će ostat
crven. Ako samo zatvorite vrata, također će se
automatski isključiti zvučni signal i
upozoravajući indikator.
3 Alarm temperature
6 Kontrola temperature hladnjaka
Ako temperatura u unutrašnjosti počne
značajno rasti, oglasit će se alarm temperature
i počet će treptati indikator. Ako želite isključiti
alarm, jednostavno pritisnite tipku alarma
temperature. Na taj način isključit će se zvučni
signal i prestati treptati crven indikator, ali će
ostat crven.
Namjestite kontrolu na standby položaj
(mirovanje) u slučaju kad zamrzivač radi, ali se
hladnjak ne koristi (npr. tijekom godišnjeg
odmora). Na ovaj način smanjit ćete potrošnju
električne energije. U ovom slučaju vrata
hladnjaka moraju ostati zatvorena.
Zakretanjem kontrole u smjeru kazaljke na
satu doći će do naglog pada temperature u
hladnjaku.
Položaj 5 je najhladnije moguće podešenje.
Ako se ni hladnjak ni zamrzivač ne koriste
(npr. kad je uređaj isključen), i jedna i druga
vrata moraju ostati otvorena. Time će se
spriječiti širenje neugodnih mirisa uzrokovanih
visokom razinom vlage.
Alarm temperature može se uključiti:
a. Ako su vrata ostavljena otvorena.
b. Ako je došlo do nestanka struje.
c. Ako je odjednom stavljena količina hrana
veća od one koja je preporučena.
d. Ako je potrebno staviti kontrolu
temperature na hladnije podešenje.
Ako se alarm neprestano pali, trebate stupiti u
kontakt s OVLAŠTENIM SERVISNIM
CENTROM.
4 Brzo zamrzavanje
Pomoću funkcije brzog zamrzavanja
omogućeno je brže zamrzavanje hrane.
Najbolje je da pritisnete tipku za brzo
zamrzavanje prije odlaska u kupovinu
(najmanje 3 sata ranije) kako bi u zamrzivaču
bili najbolji uvjeti za stavljanje hrane. Ako niste
pritisnuli tipku za brzo zamrzavanje prije
6
UPRAVLJANJE I KONTROLE
Unutrašnja rasvjeta
Uključuje se kad otvorite vrata hladnjaka, a
isključuje kad vrata zatvorite.
Kad mijenjate žarulju u hladnjaku, isključite
uređaj pritiskom na tipku uključeno/isključeno,
te potom izvucite kabel iz utičnice.
Prvo otvorite plastični poklopac rasvjete
povlačeći ga prema gore pomoću palca.
Poklopac će se osloboditi, te tada možete
skinuti i zamijeniti žarulju.
A Standardna žarulja
Ako je Vaš hladnjak opremljen dvjema
žaruljama trebate koristiti 25 W standardnu
žarulju (maksimalno W) sa E14 utičnicom.
Ni pod kojim uvjetima ne smije se koristiti
halogena žarulja (vidi sliku 8).
Sl. 8
B Halogena žarulja
Ako je Vaš hladnjak opremljen jednom
žaruljom trebate koristiti 25 W halogenu žarulju
(maksimalno W).
Žarulju koju trebate koristiti je:
Osram Halolux T
Klar/Clear
E 14 utičnica
Max. 25 W
Broj proizvoda: 64 860 T (vidi sliku 9).
Sl. 9
7
KAKO KORISTITI KOMBINIRANI HLADNJAK-ZAMRZIVAČ
Nakon dolaska struje:
ODJELJAK ZAMRZIVAČA
A) Ako je zamrzivač pun, a nedostatak
napajanja je bio manji od vremena
naznačenog na pločici s tehničkim podacima,
tada neće biti kvarenja hrane.
, prikladan
Zamrzivač označen s
je za dugotrajno smještanje već kupljene
smrznute hrane i za zamrzavanje svježe
hrane.
Zamrzavanje hrane
B) Ako zamrzivač nije pun, porast temperature
biti će brži. Ako se hrana nije počela topiti, tada
slijedite upute pod “A”.
Zamrzavanje hrane treba biti izvedeno u što
kraćem razdoblju, najkasnije kroz 24 sata.
Postupak za to je sljedeći:
C) Ako je temperatura porasla oglasit će se
zvučni alarm i počet će treptati upozoravajući
indikator temperature.
1. Ako je zamrzivač bio isključen i prazan,
uključite ga i ostavite raditi 3 sata prije
stavljanja hrane na zamrzavanje. Pritiskom
na tipku za brzo zamrzavanje 24 sata prije
zamrzavanja hrane, pomoći će da hrana
bude brže zamrznuta. Ako se uključi alarm
temperature, pogledajte odgovarajuće
poglavlje.
Trebate:
•
•
•
Provjeriti da su vrata zatvorena. Ako nisu,
također ćete čuti alarm za otvorena vrata.
Provjerite da niste prepunili
hladnjak/zamrzivač velikom količinom
novih namirnica.
Provjerite da nije došlo do duljeg nestanka
napajanja.
Provjerite da hladnjak/zamrzivač pravilno
rade, te da nisu u kvaru. Možete isključiti
alarm pritiskom na odgovarajuću tipku.
U slučaju da se alarm neprestano pali,
postoji mogućnost da je problem u
proizvodu. Stupite u kontakt s ovlaštenim
servisnim centrom.
2. Postoji mogućnost da se uključi alarm
temperature, ako je u zamrzivač osim već
postojećih namirnica, stavljena velika
količina novih namirnica. To dovodi do
laganog porasta temperature. Alarm će se
automatski isključiti.
•
Čuvanje zamrznute hrane
Ako je otapanje hrane započelo, iskoristite
hranu odmah ili ju skuhajte i ponovo zamrznite.
Za optimalno čuvanje, temperatura u
unutrašnjosti zamrzivača treba biti najmanje
-18°C.
Temperaturu možete regulirati pomoću
podesive kontrole temperature.
Provjerite da je kontrola temperature u
srednjem položaju.
Ponekad može biti neophodno (nedovoljno
prozračivanje, visoka temperatura prostorije,
učestalo otvaranje i zatvaranje vrata …)
promijeniti položaj kontrole temperature.
Ako se uređaj slučajno isključi uslijed nestanka
struje, postupite na slijedeći način:
•
•
Cijelo vrijeme držite vrata zatvorena.
Pokušajte saznati koliko dugo će trajati
nestanak struje.
8
KAKO KORISTITI KOMBINIRANI HLADNJAK-ZAMRZIVAČ
ODJELJAK HLADNJAKA
Ovaj odjeljak je namijenjen za spremanje
pića i svježe hrane.
Temperatura u unutrašnjosti je
ravnomjerno raspoređena i održava se
hladnom pomoću kruženja hladnog zraka.
Provjerite da hrana ne dodiruje stražnju
stijenku, jer bi moglo doći do djelomičnog
zamrzavanja hrane. (vidi sliku 10).
Sistem dinamičkog hlađenja bolje čuva
namirnice, održavajući njihove sastojke
svježijima dulji period. Zamotajte hranu, tako
da ne izgubi svoju vlažnost (dehidracija,
gubitak boje). Također, na taj način bit će
sačuvana aroma i hranjive vrijednosti
namirnice.
NEMOJTE
BLOKIRATI
Neki modeli mogu imati:
•
•
Odjeljak za održavanje povrća svježim i
hrskavim. Ako Vaš uređaj ima ovakav
pretinac, on će također sadržavati i filter
vlažnosti koji održava visoku razinu
vlažnosti i time pomaže da voće i povrće
ostanu dulji period svježi.
Chiller odjeljak. To je idealan prostor za
pohranjivanje mesa, ribe i pripremljene
hrane za daljnju obradu.
NEMOJTE
BLOKIRATI
KORISNE NATUKNICE
•
Tijekom postupka zamrzavanja ne stavljajte
novu količinu hrane u zamrzivač.
•
Nemojte svježu, još nezamrznutu hranu
stavljati tako da dodiruje zamrznutu.
•
Prije stavljanja hrane u zamrzivač,
zamotajte ju ili smjestite u hermetički
zatvorene posude.
•
Ne stavljajte toplu hranu u zamrzivač.
•
Jak miris s hrane i pića može preći na
ostalu hranu i utjecati na njihov okus.
Pravilno ih zamotajte ili stavite u tijesno
priljubljene vrećice.
•
Za bolje konzerviranje hrane slijedite upute
iz kuharica i knjiga o zamrzavanju.
Sl. 10
9
ODRŽAVANJE
Prije bilo kojeg postupka održavanja
isključite uređaj.
Čišćenje
•
Ne koristite alkohol kao ni proizvode za
čišćenje koji sadrže alkohol jer oni mogu
oštetiti plastične dijelove uređaja.
•
Operite mlakom vodom i neutralnim
sredstvom za čišćenje unutrašnjost i
vanjsku stranu uređaja. Nemojte koristiti
deterdžente i abrazive praškove.
•
Očistitie kondenzator (crna rešetka) sa
stražnje strane uređaja. Prije nego što
započnete sa čišćenjem, provjerite da je
uređaj isključen. (vidi sliku 11).
•
Nakon čišćenja pravilno vratite plastičnu
rešetku za prozračivanje na svoje mjesto.
Sl. 11
Razdoblja neuporabe
Tijekom dužeg razdoblja neuporabe uređaja
postupite na sljedeći način:
•
Isključite uređaj iz napajanja.
•
Uklonite svu hranu.
•
Očistite unutrašnjost i sav pribor.
•
Ostavite vrata pritvorena kako bi omogućili
kruženje zraka u unutrašnjosti i time
spriječili širenje neugodnih mirisa.
10
NEŠTO NIJE U REDU
Neke probleme možete jednostavno otkloniti prije nego što pozovete ovlašteni servisni centar.
Slijedite ove upute:
PROBLEM
A) UNUTRAŠNJA RASVJETA
1. Unutrašnja rasvjeta (u
odjeljku hladnjaka) ne radi.
UZROK
RIJEŠENJE
•
•
•
Uređaj nije spojen u utičnicu.
Uređaj nije uključen.
Nema struje u zidnoj utičnici.
•
•
•
Uključite kabel u utičnicu.
Uključite uređaj.
Provjerite osigurače u
domaćinstvu.
Pravilno ju učvrstite ili
zamijenite novom.
•
Žarulja nije dobro učvršćena
ili je pregorila.
•
•
Vrata nisu pravilno
zatvorena.
Vrata su bila često otvarana.
Kontrola temperature je u
neodgovarajućem položaju.
Velike količine hrane
nedavno su stavljene u
uređaj.
Kontrola temperature je u
neodgovarajućem položaju.
Hrana dodiruje otvore za
prozračivanje na stražnjoj
stijenci uređaja.
Kontrola temperature je u
neodgovarajućem položaju.
Vrata nisu pravilno
zatvorena.
Vrata su bila često otvarana.
Velike količine hrane
nedavno su stavljene u
uređaj.
Kondenzator je prljav.
•
Pravilno zatvorite vrata.
•
•
Izbjegavajte česta otvaranja.
Ako je potrebno, promijenite
položaj.
Uređaj će se vratiti u
normalu, pričekajte.
U pretinac je stavljeno
vlažno povrće.
Visoka razina vlažnosti u
prostoriji.
•
B) IZVEDBA UREĐAJA
1. Uređaj ne hladi dovoljno.
•
•
•
2. Hrana se zamrzava u
hladnjaku.
•
•
3. Motor ne prestaje raditi.
•
•
•
•
•
4. Pojavila se voda u pretincu
za povrće.
5. Sa vanjske strane uređaja
pojavljuje se para.
•
•
11
•
•
•
•
•
Ako je potrebno, promijenite
položaj.
Pomaknite hranu prema
naprijed.
Ako je potrebno, promijenite
položaj.
Pravilno zatvorite vrata.
•
•
Izbjegavajte česta otvaranja.
Pričekajte da se uređaj vrati
u normalu.
•
Očistite ga. (Pogledajte
odgovarajuće poglavlje).
To se može pojavljivati s
vremena na vrijeme.
To je normalno. Nema
utjecaja na rad
hladnjaka/zamrzivača.
•
PROBLEM
C) VRATA
1. Vrata se ne zatvaraju.
UZROK
•
•
•
•
D) BUKA
•
•
E) SVA SVJETLA NA
UREĐAJU SU POČELA
TREPTATI I OGLASIO SE
ZVUČNI ALARM
•
Uređaj nije pravilno
poravnat.
Vrata su bila zalupljena
prejako.
Prekoračen je limit
pohranjivanja u policama
vrata.
Vrata nisu pravilno
poravnata.
Uređaj nije pravilno
poravnat.
Možda nešto u unutrašnjosti
vibrira.
Vaš uređaj je u kvaru.
12
RIJEŠENJE
•
Pravilno ga poravnajte.
•
Nježnije zatvarajte vrata.
•
•
Pravilno rasporedite
namirnice ili izvadite višak
van.
Podesite ih pravilno.
•
Pravilno ga poravnajte.
•
Provjerite sadržaj i jesu li
police pravilno postavljene.
Stupite u kontakt sa
ovlaštenim servisnim
centrom.
•
NORMALNA BUKA TIJEKOM RADA
1. Kontrola temperature
Kucajući zvuk može se čuti pri uključivanju i
isključivanju termostata.
2. Rashladni sistem
Pulsirajući zvuk čuje se kada se rashladno sredstvo
pumpa u rashladne cijevi.
3. Motor
Može se čuti zvuk poput zujanja.
4. Izolacija
Materijal koji je korišten može lagano povećati razinu
buke, ali omogućuje znatno bolju izolaciju i manju
potrošnju energije.
5. Fenovi
Povremeno možete čuti kako fenovi rade. To Vas ne
treba zabrinjavati. Fenovi pomažu u bržem i
učinkovitijem kruženju zraka.
13
SERVISIRANJE
Zajedno sa uređajem trebate dobiti sljedeću
dokumentaciju:
•
•
Sigurnost
Pročitajte važne sigurnosne napomene koje se
nalaze na početku ovog uputstva.
Proizvođač ne prihvaća odgovornost u slučaju
da se nisu poštivale sigurnosne napomene ili u
slučaju da je uređaj korišten na način drugačiji
od ovdje opisanog.
Uputu za uporabu.
Jamčevni list, sa uvjetima jamstva.
Ovu dokumentaciju trebate sačuvati na
sigurnom mjestu. U slučaju da uređaj predate
drugom vlasniku, pobrinite se da zajedno s
uređajem predate i ovu dokumentaciju.
Upozorenje
U hladnjak/zamrzivač ne spremajte
eksplozivne plinove ili tekućine, npr. plin za
upaljač, benzin, eter, aceton.
Prije pozivanja ovlaštenog
servisnog centra
Pročitajte uputu za uporabu i slijedite tamo
navedene savjete. U mnogim slučajevima moći
ćete sami riješiti problem bez pozivanja
servisera.
Ako i nakon čitanja uputa uređaj ne radi,
nazovite najbliži servisni centar.
Ako pozovete servis radi kvara kojeg ste mogli
sami ukloniti prema našim uputama ili ako ste
nepravilno koristili hladnjak/zamrzivač, dolazak
servisera se naplaćuje, čak i u slučaju
popravka za vrijeme trajanja jamstva.
Kada se obratite servisnom centru trebat ćete
dati sljedeće podatke.
Naći ćete ih u Vašem uređaju.
MOD (model): ................................................
PROD. NO (broj modela):..............................
SER. NO (serijski broj): .................................
Datum kupnje: ...............................................
14
TEHNIČKI PODACI
DIMENZIJE SA ZATVORENIM
VRATIMA
DIMENZIJE SA OTVORENIM
VRATIMA
Otvorena vrata: Razmak od 56 mm mora postojati između uređaja i zida.
Rashladni sistem i izolacija ovog uređaja ne sadrže spojeve CFC ili HCFC kao naš prilog zaštiti
okoliša.
-
Ovaj je uređaj u skladu sa IEC normama:
73/23 IEC od 19.02.73. (Norma o niskom naponu) i kasnije promjene.
89/336 IEC od 03.05.89. (Norma o elektromagnetskoj usklađenosti) i kasnije promjene.
MODEL
ENB 3669(S)
ENB 3269(S)
UKUPNA ZAPREMNINA (l)
380
341
VISINA “A” (mm)
2.000
1.850
NAPON (V)
220-240
220-240
FREKVENCIJA (Hz)
50
50
KAPACITET ZAMRZAVANJA
(Kg/24 h)
9
9
POTROŠNJA ENERGIJE (W)
150
150
VRIJEME OČUVANJA NAMIRNICA
U SLUČAJU NESTANKA NAPAJANJA (h)
13
13
15
16
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising