Electrolux | ER8761B | User manual | Electrolux ER8761B User Manual

Electrolux ER8761B User Manual
KOMBINIRANI HLADNJAK
ER 8761 B
UPUTE ZA UPORABU
VAŽNE SIGURNOSNE NAPOMENE
Sigurnosne napomene za Vašu sigurnost.
Prije postavljanja i korištenja uredaja
procitajte pažljivo ovu uputu za uporabu.
•
Ovaj kombinirani hladnjak je namijenjen da
njime rukuju odrasle osobe. Djeci ne treba
dopustiti igranje s uredajem i njegovim
kontrolama.
•
Sve elektricarske radove potrebne pri
postavljanju uredaja mora obaviti
osposobljeni elektricar ili strucna osoba.
•
Uredaj je težak. Potreban je oprez pri
njegovom pomicanju.
•
Mora se osigurati da uredaj ne stoji na
kabelu mrežnog napajanja, te da kabel ne
dodiruje motor.
•
Popravci, koje provode neupucene osobe,
mogu prouzrociti povredu ili još teže
kvarove. Javite se ovlaštenom servisnom
centru.
•
Provjerite da je stražnja strana uredaja
okrenuta prema zidu. Sa stražnje strane
smješteni su djelovi koji se zagrijavaju pri
radu, te ne smiju biti lako dostupni.
•
Provjerite da je kruženje zraka oko uredaja
neometano kako ne bi došlo do kvara na
uredaju, te kvarenja hrane.
•
Preporucljivo je pricekati najmanje 4 sata
nakon postavljanja, a prije spajanja uredaja,
kako bi se ulje povuklo natrag u kompresor.
•
Ovaj uredaj treba biti servisiran u
OVLAŠTENOM SERVISNOM CENTRU, a
ugradivati se smiju samo ORIGINALNI
REZERVNI DIJELOVI.
•
Prije cišcenja ili održavanja, treba uredaj
iskljuciti iz mrežnog napajanja.
•
Opasno je mijenjati na bilo koji nacin
specificirane vrijednosti i znacajke ovog
uredaja.
•
Ovaj uredaj je namijenjen iskljucivo za
spremanje prehrambenih proizvoda.
•
Kako bi uklonili naslage inja ili leda u
zamrzivacu, NEMOJTE KORISTITI OŠTRE
PREDMETE. Inje možete ukloniti plasticnim
strugalom. (Vidi upute za odledivanje).
•
Zamrznuta hrana ne smije se ponovo
zamrzavati nakon što je jednom odmrznuta.
•
Treba se doslovno držati uputa proizvodaca
o pohranjivanju hrane.
•
Sladoled na štapicu može prouzrociti
ozebline ako se jede neposredno nakon
vadenja iz uredaja.
•
Ne stavljajte pjenušava ili gazirana pica u
zamrzivac jer mogu eksplodirati.
•
Prilikom odbacivanja Vašeg dotrajalog
uredaja ucinite sljedece:
Skinite vrata kako bi sprijecili da djeca
ostanu zaglavljena unutar uredaja.
Prepustite ovlaštenoj osobi da ukloni plin iz
rashladnog sustava prije odbacivanja
uredaja.
POSTAVLJANJE
Smještaj
•
•
•
•
Smjestite uredaj podalje od izravnih suncevih zraka i
izvora topline.
Osigurajte pravilno prozracivanje. (vidi sliku 1).
Kako bi izbjegli vibracije i buku osigurajte da je
uredaj pravilno poravnat, okretanjem podesive
nožice.
Ovaj uredaj ima ugradni dizajn tako da se može
poravnati sa ostalim kuhinjskim elementima.
Cišcenje unutrašnjosti
•
•
•
•
Slika 1
Ne koristite alkohol kao ni proizvode za cišcenje koji
sadrže alkohol jer oni mogu oštetiti uredaj.
Prije prvog korištenja uredaja, operite unutrašnjost
mlakom vodom i neutralnim sredstvom za cišcenje,
kako biste otklonili tipican miris novog proizvoda,
zatim pažljivo sve osušite.
Ne koristite deterdžente ili abraziv prah u
unutrašnjosti jer oni mogu oštetiti uredaj.
Uklonite sigurnosne zaštite korištene za transport.
Elektricno spajanje
Prije nego ukljucite uredaj u mrežno napajanje,
provjerite jesu li napon i frekvencija na natpisnoj plocici
odgovarajuci kucnom napajanju.
Slika 2
Neophodno je da uredaj bude uzemljen.
Za tu namjenu utikac je opremljen uzemljenim
kontaktom.
Ako uticnice u Vašoj kucnoj mreži nisu uzemljene,
spojite uredaj na žicu s uzemljenjem u skladu s
postojecim propisima.
“PROIZVOÐAC OTKLANJA SVAKU ODGOVORNOST
UKOLIKO OVI SIGURNOSNI PROPISI NISU
POŠTOVANI.”
Ako je neophodno zamijeniti kabel, maknite poklopac
kutije pritiskom na “E” i “F” kao što je prikazano na slici
3.
Slika 3
Ukljucivanje uredaja
•
•
•
Ukljucite uredaj u zidnu uticnicu.
Provjerite da se pri otvaranju vrata hladnjaka upali
sijalica “H” u unutrašnjosti.
Okrenite u srednji položaj kontrolu temperature “h”
za odjeljak hladnjaka i “f” za odjeljak zamrzivaca.
PROMJENA SMJERA OTVARANJA VRATA
Ako želite promijeniti smjer otvaranja vrata, postupite na
sljedeci nacin:
1.
Sa vrata skinite rucke.
2.
Skinite postolje koje je pritisnuto na kucištu.
3.
Skinite donju šarku i pripazite da donja vrata ne
padnu.
4.
Skinite donja vrata sa središnje šarke.
5.
Skinite središnju šarku i pripazite da gornja vrata ne
padnu. Pazite da ne izgubite plasticni razmaknik.
6.
Skinite gornja vrata sa gornje šarke. Pazite da ne
izgubite plasticni razmaknik.
7.
Odvijte plasticne cepove smještene na suprotnoj
strani središnje šarke i umetnite ih u rupe u kojima
su ranije bile šarke.
8.
Odvijte osovinu sa gornje šarke i zavijte ju na šarku
sa suprotne strane. Provjerite da je ucvršcena u
metalni razmaknik za blokiranje.
9.
8
6
5
1
4
7
Stavite gornja vrata.
Sa preostalim dijelovima postupite obrnutim
redosljedom.
Nakon završetka promjene smjera otvaranja vrata,
provjerite da svi spojevi savršeno prianjaju, te
provjerite da se unutrašnja rasvjeta gasi kad
zatvorite vrata.
3
Kako staviti ukrasnu plocu na vrata
2
Ako je Vaš uredaj opremljen metalnim trakama za
stavljanje ukrasne ploce i to želite uciniti postupite na
sljedeci nacin:
1.
2.
3.
4.
5.
Skinite jednu od traka.
Otpustite vijke preostalih traka.
Pocnite stavljati plocu tamo gdje ste maknuli trake
gurajuci do kraja.
Zamjenite traku na toj strani.
Ucvrstite sve vijke.
NAPOMENA: Ukrasna ploca mora biti 2 mm kraca od
vrata. Najveca debljina ukrasne ploce je 4 mm.
4
Slika 6
UPRAVLJANJE I KONTROLE
Slika 5
Zamrzivac: Slika 5
Hladnjak: Slika 5
Kontrola temperature zamrzivaca (a)
Zeleni indikator: (g)
Svjetlosni indikator svjetli u skladu s temperaturom u
unutrašnjosti zamrzivaca.
Kad svjetli znaci da je hladnjak
ukljucen.
Posljednje osvjetljeni indikator prikazuje trenutacnu
temperaturu. Smatra se normalnim da svjetla trepere
polagano tijekom promjene temperature.
Kontrola temperature
hladnjaka: (h)
Crveni indikator: (b)
Temperaturu podesite u skladu sa
potrebama i vanjskim uvjetima.
Indikator svjetli kad temperatura u unutrašnjosti
zamrzivaca nije u redu, ali za iznimke pogledajte u
poglavlje “Zamrzavanje hrane” i “Nešto nije u redu”.
•
•
•
Žuti indikator: (c)
Prikazuje da je zamrzivac na podešenju za
zamrzavanje (S).
Tipka za brzo zamrzavanje S-super: (d)
Pritisnite tipku kako bi ukljucili ili iskljucili brzo
zamrzavanje.
Zeleni indikator: (e)
Kad svjetli znaci da je zamrzivac ukljucen.
Kontrola temperature zamrzivaca:
Temperaturu podesite u skladu sa potrebama i
vanjskim uvjetima.
•
•
•
Najniže podešenje, najmanja hladnoca: Min
Najviše podešenje, najveca hladnoca: Max
Iskljuceno n
5
Najniže podešenje, najmanja
hladnoca: Min
Najviše podešenje, najveca
hladnoca: Max
Iskljuceno n
Unutrašnja rasvjeta: (H) Slika 4
Ukljucuje se kad otvorite vrata hladnjaka, a iskljucuje
kad vrata zatvorite.
Ako trebate dosegnuti sijalicu (vidi poglavlje “Nešto nije
u redu”) skinite zaštitni poklopac X, povlaceci njegove
kvacice vodoravno.
Slika 4
6
KAKO KORISTITI KOMBINIRANI HLADNJAK-ZAMRZIVAC
Odjeljak zamrzivaca
Cuvanje zamrznute hrane
Zamrzivac oznacen s
, prikladan je
za dugotrajno smještanje vec kupljene
smrznute hrane i za zamrzavanje svježe
hrane.
Za optimalno cuvanje, temperatura u
unutrašnjosti zamrzivaca treba biti najmanje 18°C.
Ova temperatura se podešava automatski.
Provjerite da je kontrola temperature u
srednjem položaju.
Ponekad može biti neophodno (nedovoljno
prozracivanje, visoka temperatura prostorije,
ucestalo otvaranje i zatvaranje vrata …)
promijeniti položaj kontrole temperature.
Zamrzavanje hrane
Zamrzavanje hrane treba biti izvedeno u što
kracem razdoblju, najkasnije kroz 24 sata.
Postupak za to je sljedeci:
1.
Ako se uredaj slucajno iskljuci uslijed nestanka
struje, postupite na slijedeci nacin:
• Cijelo vrijeme držite vrata zatvorena.
• Pokušajte saznati koliko dugo ce trajati
nestanak struje.
Podesite kontrolu temperature “f” na najviši
položaj (MAX).
•
•
Ako je zamrzivac bio iskljucen i
prazan, ukljucite ga i ostavite raditi 3
sata prije stavljanja hrane na
zamrzavanje.
Ako zamrzivac vec radi i u njemu se
nalazi zamrznuta hrana, 24 sata prije
stavljanja hrane na zamrzavanje.
2.
Najveca kolicina hrane koja može biti
zamrznuta kroz 24 sata je prikazana u
poglavlju “Tehnicki podaci”.
3.
Stavite hranu koju treba zamrznuti u
unutrašnjost donjeg djela zamrzivaca.
Možete takoder koristiti gornju policu. Ako
je potrebno, najveci kapacitet se postiže
vadenjem donje košare.
4.
Postoji mogucnost da crveni indikator “b”
svjetli nekoliko sati tijekom postupka
zamrzavanja. Koliko dugo ce ovaj indikator
svjetliti ovisi o kolicini hrane koja je
stavljena na zamrzavanje i koliko su vrata
dugo bila otvorena.
5.
24 sata nakon stavljanja hrane u
zamrzivac, postupak zamrzavanja smatra
se završenim.
6.
Stavite kontrolu temperature “f” u srednji
položaj.
Nakon dolaska struje:
A) Ako je zamrzivac pun, a nedostatak
napajanja je bio manji od vremena
naznacenog u poglavlju s tehnickim podacima,
tada nece biti kvarenja hrane.
B) Ako zamrzivac nije pun, porast temperature
biti ce brži. Ako se hrana nije pocela topiti,
tada slijedite upute pod “A”.
C) Ako je otapanje hrane zapocelo, iskoristite
hranu odmah ili ju skuhajte i ponovo zamrznite.
Funkcija brzog zamrzavanja
Brzo zamrzavanje postiže se ukljucivanjem
DAC-a i okretanjem kontrole temperature na
najjace podešenje. Vrijeme koje je potrebno za
brzo zamrzavanje zavisiti ce o vrsti i kolicini
hrane koja treba biti zamrznuta. Nakon
završetka zamrzavanja vratite kontrolu
temperature na normalno podešenje i iskljucite
DAC ako Vam više nije potreban.
7
Odjeljak hladnjaka
Ovaj odjeljak je namijenjen za pohranjivanje pica i
svježe hrane.
Temperatura u unutrašnjosti je ravnomjerno
rasporedena.
Provjerite da hrana ne dodiruje stražnju stijenku, jer
bi moglo doci do djelomicnog zamrzavanja hrane.
Takoder, time može biti ometano kruženje hladnog
zraka.
Ovaj hladnjak je opremljen sistemom automatskog
odledivanja. Kao posljedica toga, ponekad cete
primjetiti tanki sloj leda ili kapljice vode na stražnjoj
stijenci.
KAKO KORISTITI KOMBINIRANI HLADNJAK-ZAMRZIVAC
Korisne natuknice
•
Tijekom postupka zamrzavanja ne stavljajte novu
kolicinu hrane u zamrzivac.
•
Nemojte svježu, još nezamrznutu hranu stavljati tako
da dodiruje zamrznutu.
•
Prije stavljanja hrane u zamrzivac, zamotajte ju ili
smjestite u hermeticki zatvorene posude.
•
Ne stavljajte toplu hranu u zamrzivac.
•
Jak miris s hrane i pica može se raširiti na ostalu
hranu i utjecati na njihov okus. Pravilno ih zamotajte
ili stavite u tijesno priljubljene vrecice.
•
Za bolje konzerviranje hrane slijedite upute iz
kuharica i knjiga o zamrzavanju.
8
ODRŽAVANJE
Prije bilo kojeg postupka održavanja iskljucite
uredaj.
Odledivanje zamrzivaca
Unutrašnje stijenke zamrzivaca s vremenom ce biti
prekrivene slojem inja.
Imajte na umu da vrata zamrzivaca ne otvarate cesto i
da hrana bude umotana u zatvorene vrecice.
Kad debljina inja dosegne 5 mm, inje treba ukloniti.
Postupite na sljedeci nacin:
1.
Maknite svu hranu iz zamrzivaca i spremite ju na
najhladnije moguce mjesto.
2.
Smjestite plasticno strugalo (priloženo uz uredaj) na
postojecu udubinu iznad podnožja.
3.
Smjestite posudu ispod odvoda kako bi se
prikupljala odledena voda.
4.
Izvucite van ladice i gornju policu.
5.
Pod nikakvim uvjetima nemojte ubrzavati
odledivanje. Pricekajte da se led sam otopi.
6.
Nakon što je led uklonjen i aparat ocišcen i suh,
maknite plasticno strugalo, vratite na mjesto ladice i
gornju policu.
7.
Prikljucite uredaj na mrežno napajanje.
9
ODRŽAVANJE
Odledivanje hladnjaka
Led iz hladnjaka automatski se uklanja.
Redovito cistite odvod vode "G".
Cišcenje
•
Ne koristite alkohol kao ni proizvode za cišcenje koji
sadrže alkohol jer oni mogu oštetiti kabinet uredaja.
•
Operite mlakom vodom i neutralnim sredstvom za
cišcenje unutrašnjost i vanjsku stranu uredaja.
Nemojte koristiti deterdžente i abrazive praškove.
•
Ocistite spremnik za vodu koji se nalazi iznad
motora.
•
Istisnite podnožje povlacenjem prema van kako bi
omogucili cišcenje ispod uredaja.
Razdoblja neuporabe
Tijekom dužeg razdoblja neuporabe uredaja postupite
na sljedeci nacin:
•
Iskljucite uredaj iz napajanja.
•
Uklonite svu hranu.
•
Odledite i ocistite unutrašnjost i sav pribor.
•
Ostavite vrata pritvorena kako bi omogucili kruženje
zraka u unutrašnjosti i time sprijecili širenje
neugodnih mirisa.
10
NEŠTO NIJE U REDU
Neke probleme možete jednostavno otkloniti prije nego što pozovete ovlašteni servisni centar.
Slijedite ove upute:
PROBLEM
A) SIJALICA I INDIKATORI
1.
Zeleni indikator se ne pali
(ako postoji na uredaju)
UZROK
•
•
2.
Crveni indikator se ne gasi
(ako postoji na uredaju)
•
•
•
•
•
3.
Unutrašnja rasvjeta
(odjeljak hladnjaka) se ne
pali ("H" slika 4).
•
•
•
•
Uredaj nije spojen na
napajanje.
Nema napajanja u zidnoj
uticnici.
Vrata zamrzivaca nisu
pravilno zatvorena.
Vrata zamrzivaca su bila
predugo otvorena.
"Kontrola temperature
zamrzivaca" je nedavno bila
pomaknuta na hladniji
položaj.
Hrana je bila stavljena u
zamrzivac.
Sloj inja u zamrzivacu je
predebeo.
Uredaj je iskljucen.
Nema napajanja u zidnoj
uticnici.
RJEŠENJE
•
Spojite ga na napajanje.
•
Provjerite sklopku u
domacinstvu.
Zatvorite vrata. Svjetlo ce se
ugasiti nakon nekoliko sati.
To je normalno. Svjetlo ce se
ugasiti nakon nekoliko sati.
To je normalno. Svjetlo ce se
ugasiti nakon nekoliko sati.
•
•
•
•
•
To je normalno. Svjetlo ce se
ugasiti nakon nekoliko sati.
Uklonite ga u skladu s
uputama.
Spojite ga na napajanje.
Provjerite sklopku u
domacinstvu.
Pritegnite sijalicu ili ju
nadomjestite
odgovarajucom.
Promjenite u drugi položaj.
•
Promjenite u drugi položaj.
•
Pravilno zatvorite vrata.
•
•
Izbjegavajte cesta otvaranja.
Promijenite položaj na
hladniji.
Uredaj ce se vratiti u
normalu, pricekajte.
•
•
•
•
Sijalica je olabavljena ili je
pregorila.
Kontrola temperature je u
položaju “n”.
B) IZVEDBA UREÐAJA
1.
2.
Zamrzivac ili hladnjak ne
hlade.
Zamrzivac ili hladnjak ne
hlade dovoljno.
•
•
•
•
•
"Kontrola temperature" je u
položaju "n".
Vrata nisu pravilno
zatvorena.
Vrata su bila cesto otvarana.
Neodgovarajuci položaj
"Kontrole temperature".
Velike kolicine hrane
nedavno su stavljene u
uredaj.
11
•
NEŠTO NIJE U REDU
3.
PROBLEM
Hrana se zamrzava u
hladnjaku.
•
•
4.
Motor ne prestaje raditi.
•
•
•
•
•
C) VODA / LED
1. Stvara se previše leda.
•
•
2.
3.
4.
Pojavljuje se voda u donjem
dijelu hladnjaka.
Pojavljuje se voda u
pretincu za povrce.
Na vanjskoj strani uredaja
stvara se para.
D) VRATA
1. Vrata se ne zatvaraju.
•
•
•
•
•
•
•
•
E) BUKA
•
•
•
•
•
UZROK
Neodgovarajuci položaj
"Kontrole temperature".
Hrana dodiruje stražnju
stijenku uredaja.
Neodgovarajuci položaj
"Kontrole temperature".
Vrata nisu pravilno
zatvorena.
Vrata su bila cesto otvarana.
Velike kolicine hrane
nedavno su stavljene u
uredaj.
Kontrola temperature
zamrzivaca je stavljena na
položaj 5.
•
•
•
•
RJEŠENJE
Promjenite položaj na slabije
hladenje.
Pomaknite hranu prema
naprijed.
Promjenite položaj na slabije
hladenje.
Pravilno zatvorite vrata.
•
•
Izbjegavajte cesta otvaranja.
Pricekajte da se uredaj vrati
u normalu.
•
To je normalno.
Neodgovarajuci položaj
"Kontrole temperature".
Vrata nisu pravilno
zatvorena.
Vrata su bila cesto otvarana.
Zacepljen je odvod vode.
•
•
Promjenite položaj na slabije
hladenje.
Pravilno zatvorite vrata.
•
•
Izbjegavajte cesta otvaranja.
Ocistite kanal "G" (slika 9).
U pretinac je stavljeno mokro
povrce.
U prostoriji je visoka razina
vlage.
•
To je normalno.
•
To je normalno. Nema
nikakvog utjecaja na izvedbu
uredaja.
Uredaj nije pravilno
poravnat.
Vrata su bila zalupljena
prejako i odskocila su nazad.
Hrana nije pravilno stavljena.
Posude nisu pravilno
stavljene.
Uredaj nije pravilno
poravnat.
Trenje stražnjih cijevi.
Neki od ucvršcenih vijaka se
otpustio.
Nešto u unutrašnjosti vibrira.
Ostalo.
•
Poravnajte uredaj.
•
Nemojte lupati vratima.
•
•
Pravilno smjestite hranu.
Stavite ih pravilno.
•
Poravnajte uredaj.
•
•
Pravilno ih razmaknite.
Ucvrstite vijke.
•
•
Ispravite nepravilnost.
Vidi sljedecu stranicu.
12
NORMALNA BUKA TIJEKOM RADA
1. Kontrola temperature
Kucajuci zvuk može se cuti pri ukljucivanju i
iskljucivanju termostata.
2. Rashladni sistem
Pulsirajuci zvuk cuje se kada se rashladno sredstvo
pumpa u rashladne cijevi.
3. Motor
Može se cuti zvuk poput zujanja.
4. Izolacija
Materijal koji je korišten može lagano povecati razinu
buke, ali omogucuje znatno bolju izolaciju i manju
potrošnju energije.
13
SERVISIRANJE
Sigurnost
Zajedno sa uredajem trebate dobiti sljedecu
dokumentaciju:
•
•
Uputu za uporabu.
Jamcevni list, sa uvjetima jamstva.
Ovu dokumentaciju trebate sacuvati na sigurnom
mjestu. U slucaju da uredaj predate drugom vlasniku,
pobrinite se da zajedno s uredajem predate i ovu
dokumentaciju.
Procitajte važne sigurnosne
napomene koje se nalaze na pocetku
ovog uputstva.
Proizvodac ne prihvaca odgovornost
u slucaju da se nisu poštivale
sigurnosne napomene ili u slucaju da
je uredaj korišten na nacin drugaciji
od ovdje opisanog.
Upozorenje
Prije pozivanja ovlaštenog servisnog
centra
Procitajte uputu za uporabu i slijedite tamo navedene
savjete. U mnogim slucajevima moci cete sami riješiti
problem bez pozivanja servisera.
Ako i nakon citanja uputa uredaj ne radi, nazovite
najbliži servisni centar.
Ako pozovete servis radi kvara kojeg ste mogli sami
ukloniti prema našim uputama ili ako ste nepravilno
koristili hladnjak/zamrzivac, dolazak servisera se
naplacuje, cak i u slucaju popravka za vrijeme trajanja
jamstva.
Jamstvo
U skladu s uvjetima iz jamcevnog lista.
Servis
Kada se obratite servisnom centru trebat cete dati
sljedece podatke.
Naci cete ih na plocici s tehnickim podacima.
MOD (model): .............................................
PROD. NO (broj modela): ............................
SER. NO (serijski broj): ...............................
Datum kupnje: ............................................
14
U hladnjak/zamrzivac ne spremajte
eksplozivne plinove ili tekucine, npr.
plin za upaljac, benzin, eter, aceton.
TEHNICKI PODACI
DIMENZIJE SA ZATVORENIM
VRATIMA
DIMENZIJE SA OTVORENIM
VRATIMA
Ovaj je uredaj u skladu sa IEC normama:
-
73/23 IEC od 19.02.73. (Norma o niskom naponu) i kasnije promjene.
89/336 IEC od 03.05.89. (Norma o elektromagnetskoj uskladenosti) i kasnije promjene.
MODEL
ER 8761 B
UKUPNA ZAPREMNINA (l)
370
VISINA “A” (mm)
1980
NAPON (V) +/- 6%
220-230
FREKVENCIJA (Hz)
50
KAPACITET ZAMRZAVANJA (Kg/24 h)
14
POTROŠNJA ENERGIJE (W)
200
VRIJEME OCUVANJA NAMIRNICA U SLUCAJU
NESTANKA NAPAJANJA (h)
15
15
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising