Electrolux | ENB3269 | User manual | Electrolux ENB3269 User Manual

Electrolux ENB3269 User Manual
Manual de utilizare Combina Frigorifica
Electrolux
ENB 3269 (S), ENB 3669 (S)
Index
123456789629
396528
Pag. 17
Instalare
Pag. 18-19
795
9578995
3795
695
Pag. 20
5
9
7245
Pag. 21-22
6
3
3989
599derul
-
72456
62345
Pag. 23-24
2458925
5995669
7245669
62345
Pag. 25
26
627892
Pag. 26-27
Zgomotul normal
2
496
627892599
Pag. 28
5289 3597
9
93
379
Pag. 29
Caracteristici tehnice
Pag. 30
• 123456789629
396528
Avertismentele sunt pentru propria
dumneavoas45
396528!
94989
76
4289
734
9n3456789629
2924
9234
9
39
aratul.
Aparatul e conceput pentru a fi folosit
5
689!
"6
59489
copiilor
3
492
5#
36
3
3
#7
76
produsul.
$396589-
7
59
26
34
345994
36
594
34
5995669%
congelatoru69!
"6
89
974
grele sau frigiderul/congelatorul pe
76
9245!
"6
37489
cablul de ali245
45&2
76
36 9
3
7&2
frigiderul/congelatorul este scos din
29
69!
'7
59
34
76
#7 26
intro6789
6!
'7
76
34
avariat, trebuie înlocuit de agent
service certificat sau de personal
service calificat. Avarierea cablului
poa4
57
37654
7957694 7
36
9
7659
745ice.
$546
34
56!
$89
59#
76
6489!
5899
7464
532
2(59244
4
76
789629
36
9362789259
5!
)89
SERVICE-ul TEHNIC OFICIAL.
E bine 3
389
546
7
6892
*
5
6
92345
2924
-l porni,
2456
3
579456
3
3
stabilizeze.
+5636
4569
3
9
554
5
angajat autorizat al Service-ului
,297
-979 9
394
5
+1..
DE SCHIMB originale.
Îna924
76585
36
555
aparatului 123456173-89
9
2
deconectat.
Încercarea
de
a
modifica
37997899
36
5636
2
597
55924
62
5icol.
$734
49
54
359
au fost concepute pentru a fi
folosite anume pentru depozitarea
9
72355
imentelor.
$924
284
26
4569
re-284
4
7
6
34
decongelate.
7259
945
56745669
4569
53744
întocmai.
284
4
76
5
7
34
72364
9574
din
congelator.
"6
649989
54
74597
2
interiorul
frigiderului
/
congelatorului.
"6
6289
64659
753
sau spumoase în congelator,
deoarece pot exploda.
&2
562789
62
5995
79
asigu589-
7/
7489
69
2456
5eîntâmpina posibilitatea de a se
7
262456
7iii.
589
629
532
64594
3
254
dispozitivul pentru
gaz R600a din sistemul de rcire
înainte de a se deteriora.
Instalarea
123454267897
• +389
59956
54
3653
9574
692
9
7u5!
• 0389
7
6892
12
!
3896
95
2
#656
54ului.
• "6
89
2997
249456
54ului. (vezi fig. 1)
• $396589-
7
59956
284
7536245
592
nvârtirea
97955
#6349
92
8 76
376
94
95899
9
4
9
n456
9
39659
7
69
3
279
2
753623
tor (vezi fig. 2)
• $546
4569
34
2
3899
755
454u5
3
26
37
45 oC.
'7
45465
9
5 6278925
9
3965n8
54669
sunt afectate.
• $389
9342895
75
3989
2
346
762489 7
2
965
4!
85789746984284
• "6
3989
7
36
4
563
76584
72892&2
7
57
4
4595
589
3497
54ului.
• Înainte 6499
546
2456
59
4 389
9nteriorul
76
768
9
362
26456!
$734
#64
2465area
mirosului tipic de nou al frigiderului/congelatorului. Apoi
63789-l bine.
• "6
3989
45289
36
5659
59
24567&4 acestea pot
deteriora emailul.
• 25489
24
3765944
394
2456
452sport.
Conectarea la electricitate
2924
7274
546
59 396589-
7
ltajul
9
5728
94
4974
75362
76
9245
76
electricitate din casa dumnea345!
689
9!
*7!
.34
3289
&245
7574
54ului. În acest
37
4756
7669
9245
72892
62
72474
379
&245!
'7
37659
3934669
62345
95
26
3624
&244 727489
546
62
76
&244
354
725
56ilor
396528
2
95
Instalarea
Pornirea
• 12456789
546
2
59
92
5ete.
• Timp de 20 de secunde va fi pornit un sistem de
verificare iar aparatul va fi pornit. Butonul ON/OFF va fi
5 692
924595
3
592
95
59956
927
3
627892!
+5295
7
546
34
2793/
89289
34
6426
-"%-99
4
3762!
:6426
ON/OFF va fi verde, lumina din interior se va aprinde iar
59956
627892!
• $5
45465
662
4
9245itent) ar putea
529
2
5295!
'7
734
3
24& 389
6426
59
45465!
6)9
378962
35
controlul temperaturii pentru mai multe detalii).
478974895494964989
7428
'7
5989
3
37989
6
3795
695 pro789
6
76
65/
;<
'37989
6
7245669!
,4
54
6
62
376
24989
364!
25489-l împingând cu
645
54
7245
9
363!
654659
363
3
5
59
3&2
93
3
93!
$9 37489
5497u899
74
54
9
389-le cum trebuie. (vezi fig. 6).
=<
745
54976899
7245/
-
'37989
69.
-
7489
86
(452
9
9
27989
6
5995669!
-
7489
74
8
9
27989
6
5995669!
-
6
4289 7
69
3
26
7 45a89-
&2
8659
7!
-
+6289
69
76
59#
!
4<
7989
8659
5
363
9
#3
54
74!
7989
32
296
3497
5899
centrale.
*<
7989
39346
64-2795
695 62&2
6
7245669
6
5995u69
9
9753!
1<
+459989
6
7245669
2
86
9
#3
9
92456789
6
7245a
2
6!
><
+459989
6
5995669
2
86
9
363!
,5&2
69
2
(4595 45i989
9
86
9
7245!
+389
69!
?<
'37989
6
5995669
9
265689
86
lamalei
7245!
$9 37989
6
7245669
9
265u89
74
8!
5<
$389
376
75
892
6
37i3 27989-l pe
54
497!
+459989
7
6
7
92595
939
3497
2
7
497 389
7
6
7&rlige super95
62
49
7
89289
376
347!
9289-
35
93
497
&2
3
45ivesc perfect.
173
631
123456173-89
9
51
2
3
6
19
5431
41635636
3
8633173
19
533
interne se sting la închide61
533
63436553
(Vezi fig. 7).
4161
3
ntrolul
1 Butonul de control al frigiderului
+45995
642669
;
59
45465
929
725!
"96
?
59
45465
(9
congelare. Pen456
64995
25
3489
frigiderul la un nivel mediu (Setarea exac4
va depinde de modul de utilizare a
congelatorului).
161
536
'7
5975
92
69
34
3793
62
49
9
2624
5
27
3
362
92459424
95
692
59
27
3
7937!
$35
642669
5
59
3259
95
692
26
9
799 5
5&2
59!
'7
27i89
65
9
396
69 734
59
32
3259
59
9
692
2
automat.
161
61569
'7
45465
92452
3-a ridicat în mod
semnificativ alarma de temperatur
362
95
692
27
3
7937!
+2456
749
5
65
9
396
389
6426
5
4546599!
$734
59
3259
9
692
59
274
3
7937
9
5&2
59!
$5
45465
4
529
deoarece:
a.-
@9
6
34
34
3793!
b.- S-
563
2
76524
c.-
$
34
924563
9245-
4
724944
9
5
924
7&4
7
564!
d.-
.
2735
345
72455
tempe5465
9
57
76
989!
'7
5
524
723424
6489
contacta
SERVICE-UL
TEHNIC
OFICIAL.
47161
6139
$734
62749
34
72764
2456
#64
3
7289
924
62345
64
9
5!
.
5729
3
38i butonul de
725
59
2924
5
cump54659
6559
76
4
5
9
devreme) pentru a avea congelatorul în
starea
op49
2456
945
9245!
'7
26
89
34
6426
2924
765
924
6489 3965 3
89
29
799899
2
5
congela5
5
65
9
64!
6'7
6289
64
&275
534
2
7245
6489
72
5
45465!
+2456
9
64
925899
89
3c89
35
5
454657!
5 Butonul Pornit / Oprit
+2456
7
546
3
5
389
butonul ON / OFF continuu timp de 3
secunde. Pentru a închide apa546
389
butonul continuu timp de 3 secunde,
6426
3
592
2
5!
'7
butonul ON / OFF e verde, butoanele
conge45669
9
5995669
5
9
asemenea aprinse.
6 Controlul frigiderului
+45995
642669
989
342A
(auxiliar) când congelatorul merge, dar
frigiderul nu este folosit, (de exemplu
7&2
789
2
727967 #64
3
56789
72366
259!
@
5995669
4569
89264 4469 2793!
Învârtind butonul în sensul acelor de
735297
89
579
5539
59956!
+989
1
34
345
2456
7
9
#3
45465!
'7
26
3624
64994
2979
59956
2979
congelatorul (de ex. Aparatul este oprit),
69
5
4569
34
3793!
Aceasta va ajuta la evitarea posibilelor
mirosuri datorate nivelelor înalte de
umiditate.
4161
3
ntrolul
!531
363169"
592
7&2
3
379
6
7549ntului
5995669
9
3
3492
7&2
3
279
6!
795
7669
5995669!
27989
546
3&2
6426
-"
%
-99 95
9
37489-
92
59!
Mai întâi deschi89
296
3497
92&2
2
363
76
46
7
7245!
296
379
2
#3
9
6489
(45
9
2769
7666597!
A Becurile standard
'7
59956
62345
5
6
7659
92974
folosirea becurilor standard de 25 de Watt (maximul
B447
62
376
49
.;*!
"6
3989
2
2979
62
7
becuri cu halogen. (vezi fig. 9).
B Becurile cu halogen
'7
59956
62345
5
62
7
3989
62
7
cu halogen de 25 watt (maximul de watt). Becul indicat
pentru folosire este:
Osram Haloux T
Klar/Clear
.
;*
59
Max. 25 watt
"656
56789/
>*5>2
,
69
9!
;27
.
6
3
3989
59956
congelatorul dumneavoas45
• 89289
69
2793
44
49mpul.
• 275789
3
89
7&4
65
2
curent.
Compartimentul de congelare
-4
534994/
Acest congelator, purtând marca
,e
6383
49633
136
3
63
926161
6
54
1
1imentelor
congelate.
$7
'7
59956
27574
(9
9
2
76524
9
37654
7&4
3
9297
C.4974D
924
26
6
fost alterate.
Congelarea alimentelor
$924
75
65
9
724
456937
34
7
6892
=*
5!
57
2
734
323
6
76
65/
;<'7
59956
34
72744
9
727489-
9
389-
7
6892
4
5
înainte
de a pune ceva alimente în el. Apsarea
butonu69
2456
725
59
76
=*
ore înainte de congelare va ajuta rcirea
9
59
72atorului.
'7
524
5
45465
89
378962
24595
35
5
45465!
=<.
399
7
5
45465
3
362
7
689
64
924
&2
7
#
(93424!
$734
3
45
754599
65
4546599!
$5
3
va opri automat de la sine.
Conservarea alimentelor congelate
+2456
345
$924le în mod
7536245
45465
92
924595
26
trebuie nici4
3
37
-18 oC.
Un buton de control pentru ajustarea
temperaturii re
734
45465!
$396589-
7
453446
344
5
9!
,469 6259
4
9
27sar (în
65
39
249899 249
454659
92
275 379599
5724
695
<7
55
34599
45344669!
În cazul opririi accidentale a curentului sau a
629
2
76524
5789
6
76
65/
:7
'7
72456
26
27574
maxim tempe5465
754
9
5!
'7
725
26
3
produce proce89
7
62746
$!
7
'7
45465
753764
3697924
5
45465
362
95
9297456
45465
799!
,569
3/
• )599789
7
69
3624
2793!
'7
26 89
69
9
5
6ilor.
• )599789
7
26
89
36527574
frigiderul / congelatorul cu o
cantitate mare de alimente noi.
• )599789
7
26
3-
563
2
76524
62!
• )599789
7
59956
%
72456
627892
7536245
9
26 s-a defectat.
-5989
5
sând butonul
corespunztor.
'7
3
54
5
2
754
5
76
5636!
2
734
7
5389-
597-ului Tehnic
Oficial.
'7
5736
725
2764 con3689
924
994 59
4989
9
72e89-le din nou.
6
3
3989
frigiderul/congelatorul
Compartimentul de refrigerare:
Acest compartiment este conceput pentru depozitarea
646595
9
9245
534!
,5465
92
924595
6295
9
2892u4
57
592
7957689
aerului.
275789
3
9489
5
5635
53ete în
7
7652895
5
92
54
92
34
5995669
24567&4
4
67
285
9245!
69
9!
11).
9346
5795
9297
345
9
92
924 345ându-le caracteristicile pentru un timp
2624!
2
7237928 89
924 34
27&4
3
26-9
95
92
6994ate (deshidratare,
pierderea culorii). Astfel, va5
9
5
9245
3
5
345!
Unele modele ar putea avea:
• Un compartiment pentru alimentele proaspe4
9
59!
'7
76 5
9
62
9456
6
75
#64
28925
6269
29
24
6994899
9
34
5674
9
u
62345
3
5
2892
534!
• O cutie mai rece. E locul ideal d
3455
75299 469
9
9245
39-preparate.
Indicii utile
"6
92456789
924
29
2
496
72rii.
"6
6289
924
26
924563
2456
725
&2
924
4
724!
$89
924
2
7536245 sau
pu289-le în cutii bine închise înainte de a le
introduce în frigider/congelator.
"6
92456789
924
959289
2
72ator.
$924
9
64659
76
62
953
645297
4
74
4
924
9
64659
7
26
3624
depozitate în mod corespunztor.
@589
923456789629
4
2
7589
494
2456
a conserva alimentele un timp mai îndelungat.
2458925
5995669
congelatorului dumnea345
2924
27
78962
2458925 4569
3
7o27489
aparatul.
6585
• "6
3989
7
36
563
76584
72892&2
7
57
4
4595
589
3497!
• 93989
768
9
62
362
26456
36
97524
396
2456
7658
92459o56
9
(45956
54669!
"6
3989
n nici
62
7
45289
36
659
59!
• 65889
7223456
65456
256
2647
din partea de jos a frigiderului/congelatorului
,469 2924
7
34 396589-
7
89
deconectat aparatul folosind comutatorul
pornit/oprit din frigider. (vezi fig. 12).
Perioadele de repaus
În intervalele în care aparatul nu este folo394 5789
astfel:
• -5989
9
727489
5atul.
• 7489
44
imentele.
• 65889
9245956
9
44
77359ile.
• 0389
6
2453793
2456
a permite aeru69
3
circule în interior pentru a evita astfel mirosurile
2764
.
26
627892a
+5
3
4
45
625
76
75
4
9
54
76
665928
2924
362
Serviciul Tehnic.
)
56
3
6589
734
923456789629/
5
A) 0@E1"$
1",."F
;!
0692
92452
(Compartimentul
frigiderului nu
6278927
6
689
• Aparatul nu e conectat.
• Aparatul nu e pornit
• 959956
26
594
curent.
• Becul nu e fixat
7536245
36
ars.
• 27489
546!
• +52989
546!
• )599789
396528
92
apartamentul
62345!
• 265689-l corect sau
276989-l.
• @9
26
3
279
7574!
• @
34
3793
frecvent.
• Butonul de control al
4546599
989
ne45994!
• Au fost introduse alimente.
• 27989
69!
• .9489
7&4
399
3795
5724!
• 7989
989
2
7536245!
B) 9@"81-"$.$
;!
$546
26
75
temperatura suficient.
2. Alimen4
28
2
frigider.
3. Motorul nu face pau!
• Butonul de control al
4546599
989
ne45994!
• Alimentele prea aproape de
659
24989
spate.
• Butonul de control al
4546599
989
ne45994!
• @9
26
3624
2793
corect.
• @9
3624
3793
frecvent.
• $6
34
64
924
de curând.
• Condensorul e murdar.
• $546
3
579
timpul potrivit.
• 7989
989
2
7536245!
• 0389
62
3896
95!
• 7989
989
2
7536245!
• 27989
69
7orect.
• .9489
7&4
sibil.
• $4489
7
546
3
592
25!
• 65889
6794989
378962
35
76585
condensorului).
26
627892a
5
6
689
*!
$
2
7649
76
6!
• Au fost puse legume
umede în cutie.
• Aceasta se poate
întâmpla din când în
când.
1!
+54
(4595
54669
6594!
• Nivel ridicat de umiditate
2
75!
• .
25!
"6
74
6278925
frigiderului/congelatorul
ui.
• Aparatul nu e echilibrat
corect.
• @9
6 fost trântite.
• 5644
4
994
raftului.
• .799589
7536245!
• 27989
69
9
65!
• 54989
5644
9
36
37489
92
produse.
• Re-#63489!
C) @G10.
;!
@9
26
3
279!
• @9
26
3624
9294
corect.
D) ZGOMOTE
E) TOATE LUMINILE
$+$$,@0@1
".+
F
+0+1.
G1
$0$E$
@"F
• Aparatul nu e echilibrat
suficient.
• 95
2
924595!
• .799589
7536245!
• )599789
7
54659
9
72892646
3624
7574
98924!
• +5636
62345
5
78962
#5!
• 6289
597-ul
Tehnic Oficial.
4
25
2
496
627892599
1. Dispozitivul de control al
temperaturii
Poate cauza zgomote intermitente când sistemul
e conectat sau deconectat.
123456789
38358
6
5795
92#744
4
567
62
bolborosit când trece prin tuburi.
3. Motorul
+4
76
62
4
9%36
62
7o74
65!
4. Insonorizarea
E4596
394
5
42928
772465
nivelului zgomotului, cu toate acestea s-a avut
2
5
9
62
9232595
9
62
7236
energetic ma9
3764!
5. Ventilatoarele
.
399
7
792
3
6989
24945
5&2!
"6
789
59#9!
)24945
65
9
396
#64
56
3
79576
9
977!
5289 3597-6
!9
piesele de schimb
-4
76
546
4569
3
59989
6545
7u2489/
• :565
76
923456789629!
• Un «6331
416173D 76
729899
de acor5
52899
53!
+34589-le într-un loc sigur. În cazul în care
acest aparat va fi re-vândut sau transferat
6269
4
89245 396589-
7
762489
5&2
76
546
34
27&4
noul pro5945
3
3
4
9959
76
produsul.
Înainte de a suna la Service-ul
Tehnic Oficial
94989
76
4289
923456789629
649945669
9
6589
34659
4!
2
64
7659 89
9
2
345
3
589
64
5
392659
9
34
3
26
9
36289
92649
3597!
78962
24595
6
26
62789o27
9276
363499
59945
7
3
789
2924
7
62
245!
'7 6
7
89
79494
923456789629, aparatul tot nu
627892a
7536245 789-l pe cel
mai apropiat.
2
7
542899
2#6349974
36
7
923456789629
73469
26
6
34
974
927574 4
2456
55899
9
764
utilizator, chiar în timpul perioadei de
5289!
)
56
3
89
6
9
359
563669!
$734
92589
4
9
394
4974
din interiorul aparatului. (Partea din stânga
jos a compartimentului de congelare).
48583535868383659
+4
9
89264
597-ul Tehnic Oficial
592
6545
925899/
Model:………………….................................
#5965
652ului:……………………...
#5965
26ial:……………………………1
$734
92589
3
34
4974
9
2
756
5289!
54789
94989
923456789629
396528
27646
73469
26!
+567456
nu va fi responsabil de utilizarea
927574
563669
36
64995
69
2
4
37659
7&4
7
564
2
manualul utilizatorului.
Avertisment
"6
3989
59956%72456
2456
a depozita gaze explozive sau lichide
76
5
9
5974 45 45 742!
Date tehnice
DIMENSIUNI CU
3333334
DIMENSIUNI CU
344
• 6
6
3793/
-
93428
1>
4569
3
(934
245
54
9
9!
9346
55955
9
9232595
73469
54
26
72892
9
-uri sau HCFC-uri,
7
72459689
54789
9669
272#6545!
$734
54
75362
76
6545
'95749
../
- 73/23 CEE din 19/02/1973 (directiva pr992
4#6
37647
9
99759
6459are.
- 5H%44>
..
92
24%21%5H
695749
5992
7499944
74524977
9
99759
64595!
'$,.
-"9-E
.1"8.0-
C@".D1
MODEL
ENB3669(S)
VOLUM TOTAL BRUT (L)
380
"F081ME «A» (mm)
2.000
VOLTAJ (V)
220-240
9.)."8F
6I7
50
CAPACITATE DE
CONGELARE (Kg/24h)
9
+@,..
-"@E$,F
6J7
150
TIMP DE ATINGERE A
TEMPERATURII (H)
13
ENB3269(S)
341
1.850
220-240
50
ENB3569(S)
376
2.000
220-240
50
9
150
10
150
13
15
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising