Electrolux | ÖBT700LH | User manual | Electrolux ÖBT700LH User Manual

Electrolux ÖBT700LH User Manual
4. Teleskopsidor.
Skjut upp båda teleskopsidorna mot taket.
Teleskopsidorna kan skjutas neråt om man lättar på låsfjädern med en skruvmejsel.
5. Teleskopfront.
Teleskopfronten skall monteras med den bockade kanten
nedåt och inåt. Anpassa höjden genom att vika frontplåten
90° bakåt. De nedre yttre fyrkanthålen skall stämma överens med de nedersta användbara hålen i teleskopsidorna.
Fäst teleskopfronten genom att pressa i de medföljande
plastnitarna. Montera så många det finns hål till.
Montera med den vikta kanten bakåt, under teleskopsidornas övre kanter.
295 66 39-01
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising