ELEKTRO HELIOS | KS3313 | User manual | Elektro Helios KS3313 User Manual

Elektro Helios KS3313 User Manual
Kylskåp
Jääkaappi
B R U K S A N V I S N I N G
KÄYTTÖOHJE
KS3313
KS3320
KS3831
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
SISÄLLYSLUETTELO
2
12
818 21 64--02/3
Turvallisuus
FI
osat voivat olla teräviä. Kaappia siirrettäessä on
toimittava varoen ja käytettävä aina hansikkaita.
Uudessa jääkaapissasi saattaa olla toimintoja, joita
edellisessä laitteessasi ei ollut.
Tutustu näihin kaapin käyttö- ja huolto-ohjeisiin
huolellisesti. Säilytä tämä ohjekirjanen. Sitä
tarvitaan, mikäli haluat myöhemmin myydä kaapin
tai antaa jollekulle.
Lapset
· Huolehdi siitä, etteivät pikkulapset pääse käsiksi
laitteen säätimiin tai kaapin sisäosiin.
Käyttö
Vanhan kaapin romuttaminen
· Tämä kaappi on tarkoitettu kotitalouden
Irrota pistotulppa pistorasiasta ja katkaise liitosjohto
kaapin puoleisesta päästä. Varmista, että kaikki lukot
ja salvat on irrotettu estääksesi pikkulasten
joutumisen kaapin sisälle. Varminta on irrottaa koko
ovi.
Varo, ettet vahingoita kaapin kylmäjärjestelmää.
Kaapin eristeet ja kylmäjärjestelmä saattavat sisältää
aineita, jotka vahingoittavat otsonikerrosta. Tämän
vuoksi kaappi on vietävä asianmukaiseen
kierrätyskeskukseen.
HUOM! Uudessa kaapissa ei ole otsonikerrosta
vahingoittavia aineita. Lisää tietoa löydät
käyttöohjeesta.
Asialliseen romuttamiseen liittyvää tietoa saat
kuntasi jätehuoltoa hoitavalta viranomaiselta.
·
·
·
·
tavanomaisten elintarvikkeiden säilytykseen
tässä oppaassa kerrotulla tavalla.
Jääkaappi- tai pakastinosassa ei tule säilyttää
räjähtäviä kaasuja tai nesteitä. Nämä saattavat
räjähtää ja aiheuttaa henkilö- ja
materiaalivahinkoja.
Kaapin takana ja sisällä olevat
jäähdytysjärjestelmän osat eivät saa osua teräviin
esineisiin. Mikäli jäähdytysjärjestelmään tulee
reikä, kaappi vaurioituu ja sisällä olevat
elintarvikkeet saattavat pilaantua.
Älä säilytä pakastinosassa hiilihapotettuja juomia
tai pulloja. Lasipullot saattavat rikkoutua.
Kaappi on painava. Kaapin reunat tai ulkonevat
Sisällysluettelo
FI
Turvallisuus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Hoito ja puhdistus . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Vanhan kaapin romuttaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Säätölaitteet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Ilmanvaihtosäleikön irrotus . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Puhdistus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Valaistus - lampun vaihto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Jääkaapin sulatus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kun kaappi on pois käytöstä . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ennen kaapin käyttöönottoa . . . . . . . 13
Jos kaappi ei toimi tyydyttävästi . . . 17
Sisällysluettelo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Jääkaapin kuvaus . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Takuu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Huolto ja varaosat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Kuluttajaneuvonta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Jääkaapin käyttö . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Kytke virta jääkaappiin ja säädä oikea lämpötila . .
Virran katkaiseminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Jääkaapin sisälämpötila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lämpötilan mittaaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kaapin sisätilat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15
16
16
16
16
14
14
14
14
14
Tekniset tiedot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Liitäntäjohto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pakkauksen purkaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kuljetustuet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Puhdistus ennen käyttöä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Asennus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Oven kätisyyden vaihto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sähköliitäntä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Käytännön ohjeita . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Energiansäästövihjeitä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Ympäristönäkökohtia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Ympäristön säästämiseksi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
18
18
19
19
19
20
20
Elektro Helios 818 21 64-02/3
12
Jääkaapin kuvaus
4
1
2
Malli KS 3831
6
5
10
5
kalteva lankahylly
2.
lasihylly
3.
vihanneslaatikko
11
4.
voilokero
5.
ovilokero
5
7
2
2
1.
7
2
2
FI
6.
putkilon pidin
7.
riippuva ovilokero
8.
alahylly
9.
ilmanvaihtosäleikkö
10 L-muotoinen lasihylly
8
11.
munalokero
3
9
Säätölaitteet
A
A. Lämpötilan valitsin
Käytetään jääkaapin käynnistykseen ja halutun
lämpötilan asettamiseen.
Ennen kaapin käyttöönottoa
FI
Laita kaappi paikalleen ja puhdista se kappaleen
"Asennus" mukaisesti.
Varmista, että kaapin takana oleva sulavesiletku
johtaa haihdutuskaukaloon.
Ennen pistotulpan kytkemistä pistorasiaan
ja kaapin käynnistämistä ensimmäistä
kertaa on kaapin annettava seistä paikoillaan
noin neljä tuntia.
Tässä ajassa jäähdytysjärjestelmän neste
ehtii vakaantua.
Muussa tapauksessa kaapin kompressori
saattaa vaurioitua.
Elektro Helios 818 21 64-02/3
13
Jääkaapin käyttö
FI
Kytke virta jääkaappiin ja säädä
oikea lämpötila
1: Lämpötilan valitsimen alin arvo pitää kaapin
sisälämpötilan korkeimpana.
Max: Lämpötilan valitsimen ylin arvo pitää kaapin
sisälämpötilan alimpana.
G : Pois päältä.
Käännä säädin haluttuun asentoon.
Lämpötila-asetuksen muutoksen jälkeen anna kaapin
olla käynnissä 24 tuntia. Tässä ajassa kaapin sisäinen
lämpötila ehtii vakiintua.
Virran katkaiseminen
Kierrä valitsinta vastapäivään napsahduskohdan yli
asentoon "G ".
Irrota pistotulppa pistorasiasta.
Jääkaapin sisälämpötila
+
Sopiva jääkaappilämpötila on noin +5°C. Mikäli
lämpötilanvalitsin on säädetty liian kylmälle,
saattavat vesipitoiset ruokatarvikkeet alkaa jäätyä,
mikäli ne on sijoitettu jääkaapin kylmimpiin
paikkoihin. Jääkaapin kylmimmät ja lämpimimmät
paikat näkyvät kuvasta.
Liha-, kala- ja maitotuotteet tulee sijoittaa kaapin
kylmimpään osaan. (-)
+
+
----+
-+
Lämpötilan mittaaminen
Jos lämpötila mitataan tavallisella lämpömittarilla,
tulee se sijoittaa vesilasiin keskelle kaappia. Silloin
se vastaa parhaiten ruokatarvikkeiden lämpötilaa.
Älä sijoita irrallista lämpömittaria riippumaan tai
pitkälleen hyllylle.
Neuvoja:
· Asettele ruokatarvikkeet erilleen toisistaan siten,
·
·
·
että kylmä ilma pääsee kiertämään niiden
ympärillä.
Älä laita ruokatarvikkeita suoraan kiinni kaapin
takaseinän jäähdytyslevyyn, sillä ne saattavat
jäätyä.
Älä milloinkaan laita ruokatarvikkeita kaappiin
lämpimänä. Niiden tulee ensin jäähtyä.
Peitä kaikki elintarvikkeet asianmukaisesti, jotta
maut ja tuoksut eivät pääse sekoittumaan.
Kaapin sisätilat
Hyllyt ja ovihyllyt ovat irrotettavissa ja niiden
paikkaa voidaan helposti vaihtaa.
Joitakin hyllyjä on nostettava takareunasta, jotta ne
voidaan vetää ulos.
Alempaa ovihyllyä ja vihanneslaatikon yläpuolella
olevaa lasilevyä ei saa siirtää. Niitä tarvitaan, jotta
ilma kaapin sisällä pääsee kiertämään kunnolla.
Elektro Helios 818 21 64-02/3
14
Pystyreunaiset hyllyt tulee asettaa siten, että reuna
tulee kaapin takaseinää vasten. Tämä estää
ruokatarvikkeiden pääsyn kosketuksiin kylmän
jäähdytyslevyn kanssa.
Kalteva lankahylly
Lankahylly voidaan sijoittaa eri asentoihin.
1. Tasainen hylly
Hyllyn etureuna sijoitetaan uraa alemmaksi kuin
takareuna
2. Kalteva hylly
Sijoita hyllyn etu- ja takareuna samaan uraan.
Tässä asennossa voidaan säilyttää esim. avattuja
pulloja.
1.
2.
Riippuva puolihylly
Puolihylly liukuu sivusuunnassa. Se voidaan
sijoittaa kaikkien muiden ovihyllyjen alle paitsi
alimmaisen.
Käytännön ohjeita
FI
Energiansäästövihjeitä
Ympäristönäkökohtia
· Kaapin sijoituspaikka on valittava huolella. Katso
· Kaapin eriste ja laitteen
·
·
·
·
·
·
kappale "Asennus". Oikein sijoitettuna laite
kuluttaa vähemmän energiaa.
Vältä kaapin oven tarpeetonta avaamista, älä
myöskään pidä sitä auki pitkiä aikoja.
Tarkista, että kaapin ovi on kunnolla kiinni.
Sulata pakastetut ruokatarvikkeet jääkaapissa;
näiden kylmyys vähentää jääkaapin
virrankulutusta.
Imuroi kaapin takana sijaitsevat kompressori ja
jäähdytysjärjestelmä noin kerran vuodessa.
Anna lämpimien elintarvikkeiden jäähtyä ennen
kuin laitat ne jääkaappiin.
Varmista, että oven tiiviste on ehjä ja pidä se
aina puhtaana.
kylmäaine eivät vahingoita otsonikerrosta.
· Pakkauksen kaikki osat ovat kierrätettäviä.
· Kaappi on suunniteltu siten, että se on helppo
purkaa kierrätystä varten.
Ympäristön säästämiseksi
· Vie pakkaus sekä käytetyt jääkaapit ja
·
·
·
Hoito ja puhdistus
pakastimet kierrätyslaitokseen. Kysy lisätietoja
paikkakuntasi viranomaisilta tai laitteen
jälleenmyyjältä.
Säilytä elintarvikkeet purkeissa, astioissa ja
pakkauksissa, joita voidaan käyttää monta kertaa.
Käytä kaapin puhdistukseen mietoa
astianpesuainetta.
Noudata "Energiansäästövihjeitä".
FI
Ilmanvaihtosäleikön irrotus
Ilmanvaihtosäleikkö voidaan irrottaa esim.
puhdistusta varten.
Ilmanvaihtosäleikön irrotuksen yhteydessä tulee
oven olla auki. Napsauta säleikön yläreuna auki
vetämällä säleikköä samanaikaisesti ulos- ja
alaspäin. Vedä säleikkö tämän jälkeen suoraan ulos,
jolloin se irtoaa.
Elektro Helios 818 21 64-02/3
15
Puhdistus
Puhdista kaappi säännöllisesti.
Puhdista jääkaapin sisällä oleva sulavesikanava
pumpulipuikkoa tai piipunpuhdistinta käyttäen.
Mikäli kanava on tukossa, voidaan käyttää muovista
verhosilmukkaa ilman terävää päätä.
Kytke virta pois kaapista ja irrota pistotulppa
pistorasiasta tai, vaihtoehtoisesti, poista sulake.
Poista irtonaiset osat ja pese ne käsin. Pyyhi kaappi
ulkoa ja sisältä sekä oven tiiviste. Käytä pehmeää
pyyhettä ja haaleaan veteen lisättyä mietoa
astianpesuainetta. Älä sulje ovea ennen kuin kaappi
on sisältä kokonaan kuiva.
Irrota ilmanvaihtosäleikkö (katso kappale
"Ilmanvaihtosäleikön irrotus") ja imuroi kaapin alla
oleva alue. Siirrä kaappi etäämmälle seinästä ja
imuroi sen takana oleva alue, jäähdytysjärjestelmä
sekä kompressori.
Kaappia siirrettäessä on lattian
naarmuttamisen välttämiseksi
suositeltavaa nostaa kaappia etureunasta.
Valaistus - lampun vaihto
Kaapin valaistus syttyy automaattisesti, kun kaapin
ovi avataan. Irrota pistoke pistorasiasta ennen
lampun vaihtamista.
Taivuta säleikköä taaksepäin ja napsauta etureuna
auki.
Käytä samantyyppistä lamppua; kanta E14, teho
enintään 25 W.
Käytä kaapin sisävaloa vaihdettaessa alkuperäistä
vastaavaa lamppua. Lasiosan halkaisijan tulee
kannan kohdalla olla vähintään 18 mm. Näin lamppu
tulee tiiviisti pidikkeen kumitiivistettä vasten.
Jääkaapin sulatus
Jääkaapin sulatus toimii automaattisesti aina, kun
kompressori pysähtyy. Huurteen muodostumista
voidaan ehkäistä:
· laittamalla kaappiin ainoastaan jäähtyneitä
elintarvikkeita
· välttämällä oven tarpeetonta avaamista ja sen
pitämistä auki liian pitkiä aikoja.
· älä laita elintarvikkeita kiinni jäähdytyslevyyn.
Kun kaappi on pois käytöstä
Kytke virta pois kaapista ja irrota pistotulppa
pistorasiasta tai, vaihtoehtoisesti, poista sulake.
Puhdista kaappi kappaleen "Puhdistus" mukaisesti.
Jätä ovi raolleen, sillä muuten kaappiin saattaa
muodostua ummehtunut haju.
Mikäli kaappi pidetään toiminnassa, pyydä jotakuta
tarkistamaan tilanne, jotta elintarvikkeet eivät pääse
pilaantumaan esim. sähkökatkoksen sattuessa.
Elektro Helios 818 21 64-02/3
16
Jos kaappi ei toimi tyydyttävästi
FI
Jos kaappi ei toimi niinkuin pitäisi, voi syynä olla asia, jonka itse voit korjata. Lue tarkoin ja noudata
seuraavaa taulukkoa, niin vältyt turhilta huoltokäynneiltä.
Ongelma
Mahdollinen syy/Toimenpide ehdotus
Jääkaapissa on liian lämmintä.
Aseta kylmempi lämpötila.
Sijoita elintarvikkeet oikein jääkaapissa. Katso kohdasta
"Jääkaapin sisälämpötila".
Laita ruokatarvikkeet niin, että kylmä ilma pääsee kiertämään
niiden välissä.
Tarkista, että ovi on kunnolla kiinni ja että tiiviste on ehjä ja
puhdas.
Kaapin ympäristön lämpötila on normaalia huonelämpötilaa
korkeampi.
Jääkaapissa on liian kylmä.
Aseta lämpöisempi lämpötila.
Vihannekset ja ruokatarvikkeet, jotka jäätyvät helposti on ehkä
sijoitettu "liian kylmälle hyllylle". Katso kohdasta "Jääkaapin
sisälämpötila".
Jääkaapin sisällä olevaa jäähdytyslevyä
pitkin valuu vettä.
Se on täysin normaalia. Automaattisen sulatuksen aikana
jäähdytyslevyn pinnalla oleva huurre sulaa.
Jääkaappiin valuu vettä.
Puhdista jääkaapin sulavesikouru ja tyhjennysreikä
vanupuikolla tai piipunpuhdistajalla.
Tarkista, ettei ruokatarvikkeita ole sijoitettu siten, että ne
estävät veden valumisen sulavesikouruun.
Lattialle valuu vettä.
Tarkista, että kaapin takana oleva sulavesiletku johtaa
haihdutuskaukaloon. Katso kohdasta "Ennen kaapin
käyttöönottoa".
Kompressori käy jatkuvasti.
Aseta lämpöisempi lämpötila.
Tarkista, että ovi on kunnolla kiinni ja että tiiviste on ehjä ja
puhdas.
Kaapin ympäristön lämpötila on normaalia huonelämpötilaa
korkeampi.
Kaappi ei toimi lainkaan. Jäähdytys ja
Kaappiin ei ole kytketty virtaa.
valo eivät toimi. Merkkivalot eivät toimi. Kaappiin ei tule virtaa (kokeile liittämällä pistorasiaan jokin
muu sähkölaite).
Sulake on rikki.
Pistotulppa ei ole kunnolla pistorasiassa.
Kaapin äänitaso on liian korkea.
Jäähdytysjärjestelmässä muodostuu normaalisti jonkun verran
ääntä. Sykkivä ääni syntyy, kun kaappi on käynnissä ja
kylmäaine kiertää jäähdytysjärjestelmässä. Kun kompressori
käynnistyy ja pysähtyy saattaa termostaatista kuulua
napsahduksia.
Jos äänitaso koetaan häiritseväksi:
Taivuta varovasti putkisilmukoita kaapin takana niin että ne
eivät kosketa toisiaan.
Aseta mahdollisesti pudonneet vaimentimet (kaapin ja
putkiston välissä) takaisin paikoilleen.
Noudata tarkoin kappaleen "Asennus" ohjeita.
Elektro Helios 818 21 64-02/3
17
vaadi aina käytettäväksi sopivinta, siis
alkuperäistä varaosaa.
* Mainitse soittaessasi tuotteen merkki. Kopioi
arvokilvestä tuotteen tiedot alla olevaan kohtaan,
niin ne löytyvät helposti, jos sinun pitää ottaa
yhteys huoltoliikkeeseen.
Takuu
Tuotteen takuuaika voidaan ilmoittaa erikseen. Ellei
takuuaikaa ole erikseen määritelty, noudatetaan vallitsevaa lainsäädäntöä ja kansallisia määräyksiä.
Takuuehdot noudattavat vallitsevan lainsäädännön
mukaisia yleisiä ehtoja. Ostokuitti säilytetään, koska
takuun alkaminen määritetään ostopäivän mukaan.
Korvaus huollosta voidaan periä myös takuuaikana:
· aiheettomasta huoltokäynnistä
· ellei valmistajan laitteen asennuksesta, käytöstä ja
hoidosta antamia ohjeita ole noudatettu.
MOD (Malli):.....................................................
PROD.NO (Tuotenumero):..................................
SER:NO (Sarjanumero):.....................................
Huolto ja varaosat
Ostopäivä............................................................
Huollot, varaosatilaukset ja mahdolliset korjaukset
on annettava valtuutetun huoltoliikkeen tehtäväksi.
Lähimmän valtuutetun huoltoliikkeen numeron
löydät soittamalla numeroon 0200-2662
(0,1597e/min + pvm), * tai katsomalla
puhelinluettelon keltaisilta sivuilta kohdasta
"kodinkoneiden huoltoa".
Varmistaaksesi laitteesi moitteettoman toiminnan
Kuluttajaneuvonta
Tuotettasi tai sen käyttöä koskeviin kysymyksiin
saat vastauksen kuluttajaneuvonnastamme
soittamalla numeroon 0200-2662 (0,1597e/min
+ pvm). Voit olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan
myös sähköpostitse osoitteessa,
carelux.fsh@electrolux.fi.
Tekniset tiedot
Malli
KS3831
Nettotilavuus
360 l
Leveys
595 mm
Korkeus
1750 mm
Syvyys
600 mm
Energiankulutus
179 kWh/vuosi
Energialuokka
A
Nimellisteho
70W
FI
Asennus
FI
Liitäntäjohto
Älä poista pistoketta pistorasiasta liitäntäjohdosta vetämällä, erityisesti silloin, kun laitetta
vedetään pois kalusteesta.
· Vahingoittunut johto voi aiheuttaa oikosulun,
tulipalon ja/tai sähköiskun
· Jos tuotteen liitäntäjohto vahingoittuu, johdon saa
vaihtaa vain asennusoikeudet omaava huoltoliike tai
henkilö, henkilövahingon välttämiseksi.
Pakkauksen purkaminen
Älä anna lasten leikkiä pakkauksella.
Muovikelmu saattaa aiheuttaa
tukehtumisvaaran.
Tarkista, että kaappi on virheetön ja
vahingoittumaton. Kuljetusvaurioista on välittömästi
ilmoitettava kaapin jälleenmyyjälle. Vie pakkaus
kierrätyspisteeseen. Pyydä lisätietoja paikkakuntasi
vastaavalta viranomaiselta tai laitteen
jälleenmyyjältä.
Elektro Helios 818 21 64-02/3
18
Kuljetustuet
Irrota teipit ja kuljetustuet:
· oven sivuilta
· oven saranoiden sisältä
· hyllyistä
Poista lasihyllyn kuljetustuki vetämällä kuljetustukia
ensin eteenpäin ja sen jälkeen hyllyjä ja
kuljetustukia eteenpäin niin pitkälle, että se pysähtyy
hyllyn nystyröihin. Tartu hyllyn takareunaan ja vedä
hylly kuljetustukineen eteenpäin kunnes hyllyä voi
kallistaa ja kuljetustuki poistaa.
Puhdistus ennen käyttöä
Puhdista kaapin sisäosat käyttäen haaleaa vettä,
mietoa astianpesuainetta ja pehmeää pyyhettä.
Asennus
HUOM! Kaappia paikalleen asennettaessa, suojaa
lattia naarmuttamisen välttämiseksi.
Varmista, että laitteen takaossa oleva pistoke
ja/tai liitäntäjohto eivät ole puristuksissa tai
vahingoittuneet.
· vahingoittunut pistoke ja/tai liitäntäjohto voivat
ylikuumeta ja aiheuttaa palovaaran
Älä aseta painavia tavaroita tai itse laitetta
liitäntäjohdon päälle.
· oikosulun tai tulipalon vaara.
Jos pistorasia on viallinen, älä työnnä pistoketta
pistorasiaan.
· sähköiskun tai tulipalon vaara.
· kaappi sijoitetaan paikkaan jonka ympäristön
lämpötila vastaa ilmastoluokkaa*, jota varten laite
on suunniteltu
* katso arvokilvestä kaapin sisällä.
Allaolevasta taulukosta ilmenee mikä ympäristön
lämpötila kuuluu mihinkin ilmastoluokkaan.
Jotta laite toimisi kunnolla, varmista että:
· kaappi sijoitetaan kuivaan ja viileään paikkaan ja
ettei siihen pääse kohdistumaan suoraa
auringonvaloa.
· kaappi tulee etäälle lämmönlähteistä, kuten esim.
liesi tai astianpesukone.
· kaappi on sijoitettu suoraan ja kaikkien neljän
kulmansa varassa. Kaappi ei saa nojata seinään.
Säädä jalkojen korkeus tarpeen mukaan
toimitukseen kuuluvalla säätöavaimella.
· ilma pääsee kiertämään vapaasti kaapin ympärillä
· kaapin alla ja takana olevat ilmakanavat
eivät peity. Kaapin yläpuolella olevan ilmatilan
tulee olla vähintään 4 cm. Tämä ilmatilan
tulee sijaita joko
a) suoraan kaapin yläpuolella, tai
b) kaapin yläosan takana ja yläpuolella. Tässä
tapauksessa kaapin takana tulee olla vapaata
ilmatilaa vähintään 50 mm.
a)
b)
50mm
Elektro Helios 818 21 64-02/3
19
Ilmastoluokka
ympäristön lämpötiloille
SN
+10°C - +32°C
N
+16°C - +32°C
ST
+18°C - +38°C
T
+18°C - +43°C
Varmista, että kaapin takana oleva sulavesiletku
johtaa haihdutuskaukaloon.
Mikäli kaappi sijoitetaan nurkkaan siten, että oven
saranapuoli on seinään päin, tulee seinän ja kaapin
väliin jäädä vähintään 230 mm rako. Näin ovi
aukeaa riittävästi, jotta hyllyt saadaan vedettyä ulos.
Pistotulppa tulee olla saavutettavissa sen jälkeen kun
kaappi on paikoillaan.
Oven kätisyyden vaihto
1. Sulje kaappi ja irrota pistotulppa pistorasiasta.
1
2. Irrota ilmanvaihtosäleikkö. Säleikössä on
irrotettava osa. Irrota se, asenna vastakkaiselle
puolelle.
2
3. Kaappia kyljelleen laskettaessa on suositeltavaa
laittaa sen alle pehmeä tuki, joka pitää sen irti
lattiasta. Näin menetellen kaapista saa paremman
otteen ja sen nostaminen takaisin pystyyn on
helpompaa.
3
4. Kaapin yläosa. Irrota saranatappi ja ruuvinsuojus.
Kaapin alaosa. Avaa saranan ruuvit. Irrota
saranatappi ja muovisuojus. Kiinnitä sarana oven
vastakkaiselle puolelle.
Poista mahdollinen oven välys säätämällä alasaranan
korkeutta toimituksen mukana olevalla
säätöavaimella. Lukitse ovi asentoonsa
lukitusmutterilla.
4
5. Kiinnitä ilmanvaihtosäleikkö takaisin paikoilleen.
6. Avaa kädensijan ruuvit. Paina vastakkaisella
puolella olevat muovitulpat varovasti reikiinsä
tuurnaa apuna käyttäen. Kiinnitä kahva tulpanreikiin.
Paina toimitetut muovitulpat reikiin, joissa kahva oli
aikaisemmin.
6
7. Nosta kaappi takaisin pystyasentoon. Varmista
että se seisoo suorassa. Katso kappale "Asennus".
Sähköliitäntä
Kytke kaappi maadoitettuun pistorasiaan.
Jännite: 230 V.
Sulake: 10 A.
Katso tiedot laitteen arvokilvestä. Kilpi sijaitsee
kaapin sisällä vasemmalla puolella.
Elektro Helios 818 21 64-02/3
20
bäÉÅíêçäìñJâçåÅÉêåÉå=®ê=î®êäÇÉåë=ëí∏êëí~=íáääîÉêâ~êÉ=~î=ÜìëÜ™ääëã~ëâáåÉê=çÅÜ=ìíêìëíåáåÖ=Ñ∏ê=â∏âI=êÉåÖ∏êáåÖ=ë~ãí=ëâçÖëJ
çÅÜ=íê®ÇÖ™êÇëëâ∏íëÉäK=jÉê=®å=RR=ãáäàçåÉê=éêçÇìâíÉê=Ñê™å=bäÉÅíêçäìñJâçåÅÉêåÉå=Eëçã=âóäëâ™éI=ëéáë~êI=íî®ííã~ëâáåÉêI
Ç~ããëìÖ~êÉI=ãçíçêë™Ö~ê=çÅÜ=Öê®ëâäáéé~êÉF=ë®äàë=î~êàÉ=™ê=íáää=Éíí=î®êÇÉ=~î=NOM=ãáäà~êÇÉê=âêçåçê=á=∏îÉê=NRM=ä®åÇÉê=êìåí=ÜÉä~
î®êäÇÉåK
bäÉÅíêçäìñJâçåëÉêåá=çå=ã~~áäã~å=ëììêáå=âÉáííá∏JI=ëááîçìëJ=à~=éììí~êÜ~âçåÉáÇÉå=î~äãáëí~à~K=bäÉÅíêçäìñáå=íìçííÉáí~
ãóóÇ®®å=óäá=NRM=ã~~ëë~=óãé®êá=ã~~áäã~~=îìçëáíí~áå=óäá=RR=ãáäàççå~~=â~éé~äÉíí~=EããK=à®®â~~ééÉà~I=äáÉëá®I
éÉëìâçåÉáí~I=é∏äóåáãìêÉáí~I=ãççííçêáë~Üçà~=ëÉâ®=êìçÜçåäÉáââìêÉáí~F=åK=NQ=ãáäà~êÇáå=Ççää~êáå=~êîçëí~K
Elektro Helios
S-- 105 45 Stockholm
www.elektro--helios.se
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising