AEG | S3774KA6 | User manual | Aeg S3774KA6 User Manual

Aeg S3774KA6 User Manual
SANTO 3774-6KA
Elektronikus hűtőszekrény
Használati útmutató
Kedves Vásárló !
Mielőtt az új hűtőkészüléket üzembe helyezi - kérjük, hogy gondosan olvassa át ezt a Használati útmutatót. Ez a
füzet fontos információkat tartalmaz a készülék biztonságos használatához, az elhelyezéséhez és ápolásához.
A Használati útmutatót gondosan őrizze meg és ha a készüléket eladja, vagy elajándékozza, akkor a Használati
útmutatót is adja át az új tulajdonosnak.
A figyelmeztető háromszöggel kezdődő bekezdéseket (Figyelmeztetés! Figyelem! Vigyázat!)
tartalmazó sorokat figyelmesen olvassa el, mert ezek az útmutatások az Ön biztonságát szolgálják és
nagyon fontos előírásokat tartalmaznak a készülék használatához.
1. Ezek a sorok lépésről lépésre haladva elmagyarázzák Önnek a készülék kezelésére vonatkozó
legfontosabb előírásokat és utasításokat.
2. ........
Ezekben a fejezetekben kiegészítő információkat és hasznos tanácsokat talál a készülék
használatához.
A lóherét jelképező bekezdések útmutatásokat és tanácsokat tartalmaznak a készülék gazdaságos és
környezetkímélő üzemeltetésére vonatkozóan.
Amennyiben a használat során kisebb-nagyobb üzemzavart észlel, akkor először tanulmányozza át a "Mit kell
tenni, ha" c. fejezetet, ahol segítséget talál ahhoz, hogy saját maga is kijavíthassa a hibát.
Komolyabb üzemzavar esetén forduljon a Vevőszolgálathoz, illetve a jótállási jegyben megadott szervizhez.
2
Tartalomjegyzék
Biztonság
4
Környezetvédelmi tudnivalók
Információk a csomagoló anyagokhoz
Gondoskodás a régi készülékről
5
5
5
A készülék szállítása
6
Elhelyezés
Felállítási hely
A hűtőkészüléknek levegőre van szüksége
A készülék kiigazítása
Elektromos csatlakoztatás
8
8
8
9
9
Az ajtó nyitásirányának megcserélése
10
A készülék bemutatása
A készülék kialakítása
Kezelőpanel
Hőfokbeállító gombok
Hőfokkijelzők
12
12
12
13
13
Üzembe helyezés előtt
13
Üzembe helyezés
13
Hőmérséklet beállítása
14
COOLMATIC
COOLMATIC-gomb
14
14
A készülék kikapcsolása
14
Az ajtó nyitása
15
Belső kialakítás
Tároló polcok
Variálható belső ajtó
Zöldség- és gyümölcstároló fiók
Üvegtartó polc
Üvegtartó
15
15
15
16
16
16
Helyes tárolás
17
Leolvasztás
A normáltér automatikus leolvad
17
17
Tisztítás és ápolás
18
Energiatakarékossági tanácsok
18
Mit kell tenni, ha ...
Hibák kijavítása
Lámpa cseréje
19
19
20
Normál működési zajok
20
Szabványok, normák, irányelvek
20
Vevőszolgálat
21
Műszaki adatok
22
3
Biztonság
Az általunk gyártott hűtőkészülékek megfelelnek az érvényes biztonságtechnikai előírásoknak és a biztonságos
használatra vonatkozó követelményeknek. Ennek ellenére azt ajánljuk, hogy mindig tartsa szem előtt az alábbi
biztonsági útmutatásokat.
Rendeltetésszerű használat
• A hűtőszekrény kizárólag háztartási használatra készült. Élelmiszerek alacsony hőfokon történő tárolására
alkalmas. Ha a készüléket a fentitől eltérő célra használják, vagy nem az előírásoknak megfelelően, akkor
minden bekövetkező kár esetén a gyártó mentesül a felelősség alól.
• Biztonsági okok miatt a készülék jellemzőinek a megváltoztatása szigorúan tilos.
• Ha a hűtőkészüléket kereskedelmi, vagy más célra használja, akkor vegye figyelembe az arra vonatkozó
érvényes szabályokat.
Az első használat előtt
• Ellenőrizze, hogy a készüléket a szállítás során nem érte-e valamilyen sérülés. A sérült készüléket tilos
üzembe helyezni. Sérülés esetén forduljon a szállítást végző céghez.
Hűtőközeg
A készülék hűtőközege izobutánt (R600a) tartalmaz, ami természetes gáz és a környezeti összeférhetősége is
kiváló, azonban a gáz éghető.
• Vigyázzon ezért arra, hogy a készülék szállítása és a felállítása során a hűtőrendszert sehol se érje külső
sérülés.
• A hűtőrendszerben történő esetleges sérüléskor:
- kerülni kell a nyílt láng, a dohányzás, vagy a szikra használatát,
- alaposan ki kell szellőztetni a helyiséget.
Gyermekvédelem
• A csomagoló anyagok (pl. fólia, sztiropol) veszélyt jelentenek a gyerekek számára. Fulladásveszély! Tartsa
távol ezért a gyerekeket a csomagoló anyagoktól.
• A kiselejtezésre váró régi készüléket először tegye használhatatlanná. Vágja le róla a hálózati vezetéket, és
adott esetben szerelje ki, vagy törje szét a zárszerkezetét. Ezzel ugyanis megakadályozhatja, hogy a
kiselejtezett készülékkel játszó gyerekek magukra zárhassák az ajtót, és életveszélyes helyzetbe kerüljenek.
• A gyerekek gyakran nem ismerik fel a háztartási elektromos készülékekkel kapcsolatban felmerülő
veszélyeket. Ezért nagyon fontos, hogy gondoskodjon a megfelelő felügyeletről, és ne engedje, hogy a
gyerekek játszanak a készülékkel, vagy a kezelő szerveivel.
Általános napi használat
• Alacsony hőmérsékleten az éghető gázokkal és folyadékokkal megtöltött tartódobozok szivároghatnak.
Robbanásveszély! Ezért semmilyen éghető anyagot (pl. spray-s flakont, tűzoltó készüléket, újratölthető
gáztöltőt, stb.) ne tároljon a hűtőkészülékben,
• Figyelmeztetés: Semmilyen elektromos készüléket ne üzemeltessen a hűtőszekrényben (krémkészítő, mixer,
stb.), kivéve, ha ezt a gyártó kifejezetten megengedi.
• Figyelmeztetés: A készülék megfelelő működése érdekében soha ne takarja le a szellőző nyílásokat.
• Figyelmeztetés: A leolvasztás meggyorsításához nem szabad mechanikus segédeszközt használni, hanem
csak azt, amit a gyártó ajánlott.
• Minden tisztítási munka előtt kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a csatlakozó dugót a konnektorból, vagy
kapcsolja le a főbiztosítékot.
• Az elektromos hálózatról történő leválasztásnál mindig a dugót fogja meg és sohasem a vezetéknél fogva
rántsa ki a konnektorból.
4
Hibás működés esetén
• Ha valamilyen hiba következik be, akkor először próbálja meg saját maga elhárítani a hibát a „Mit kell tenni, ha
...” című fejezetben leírtak szerint. Ha nem tudja a hibát megszüntetni, akkor semmilyen körülmények között se
próbálkozzon saját maga a készülék javításával.
• A meghibásodott készülék javítását, beleértve a csatlakozó vezeték cseréjét is, csak a jótállási jegyben
megjelölt szerviz végezheti, eredeti gyári alkatrészek felhasználásával. Az illetéktelen beavatkozás nemcsak a
jótállás megvonásával jár, de veszélyes is.
Környezetvédelmi tudnivalók
Információk a csomagoló anyagokhoz
A készülék csomagolására használt anyagok környezetbarát anyagból készültek. Ezek az anyagok
veszélytelenek és alkalmasak az újrafeldolgozásra.
A műanyagok szintén újrahasznosítható anyagból készültek, amelyeknél a következő, ismert jelölések
használatosak:
>PE< (polietilén) = pl. a külső borításhoz és a belső részekhez,
>PS< (polisztirol) = pl. a habosított polisztirol anyagok FCKW-mentesek.
A keménykarton részek hulladékpapírból készültek, amelyeket a hulladékgyűjtő helyen kell leadni.
Gondoskodás a régi készülékről
Környezetvédelmi szempontból szakszerűen kell gondoskodni a hűtőkészülékekről. Ez egyaránt
vonatkozik a régi és az új készülékre is.
Vigyázat: Mielőtt a régi készüléket kiselejtezi, tegye használhatatlanná. Távolítsa el a csatlakozó dugót,
vágja le az elektromos kábelt és tegye használhatatlanná a zárszerkezetet, ha van. Ezzel hozzájárul
ahhoz, hogy a játszó gyerekek ne kerülhessenek veszély helyzetbe.
Gondoskodási útmutatások:
• A készülék nem dobható a normál háztartási szemét közé.
• Ügyeljen arra, hogy a készülék hátoldali hőcserélője és a hozzátartozó csövek ne sérüljenek meg.
• Kérjen felvilágosítást a helyi környezetvédelmi hatóságtól, hogy a kiselejtezett régi készülék hol
helyezhető el, vagy hol adható le.
5
A készülék szállítása
A készülék szállításához két személy szükséges. A legjobb és legkönnyebb az, ha a készüléket az egyik
személy elöl a lábazatnál, a másik személy pedig hátul, a készülék felső részénél megfogva szállítja.
1. A készüléket az
ábrán látható módon kell
megfogni és szállítani.
2. A készülék végső
felállítási helyre történő
elhelyezésénél óvatosan
nyomja meg az ajtó felső
részét. Ezáltal a tömeg a
hátsó görgőkre terhelődik és
a készülék könnyen
betolható a helyére.
Szállítási
tartozékok eltávolítása
A készüléket, valamint a belső tartozékokat védelemmel látták el a szállításnál.
1. Minden ragasztószalagot és műanyag szállítási tartozékot távolítson el a készülék belsejéből.
Adott esetben távolítsa el tisztító-, vagy mosóbenzinnel a ragasztószer maradványokat.
2. Távolítsa el az ajtó belső oldaláról az ajtótömítést
védő részeket.
3. Nyitott ajtónál vegye ki az ajtótartónál lévő
szállítási tartozékokat.
6
7
4. A biztosító darabokat tolja előrefelé a tároló polc szélére.
5. Döntse meg addig előre a tároló polcot, amíg lefelé billenthető nem
lesz és a biztosító darabok el nem távolíthatók lesznek a
vezetékről.
8
Elhelyezés
A felállítási hely
A hűtőkészüléket jól szellőző és száraz helyen kell felállítani.
A környezeti hőmérséklet befolyásolja az energiafogyasztást, és kihatással van a készülék funkcióinak
működésére is.
Ezért soha ne tegye a készüléket:
-
közvetlen napsugárzásnak kitett helyre,
fűtőtest, illetve tűzhely, vagy más hőforrás közvetlen közelébe,
csak olyan helyen állítsa fel a készüléket, ahol a környezeti hőmérséklet megfelel a készülékre
vonatkozó klímaosztály előírásnak.
A készülék klímaosztályba sorolását az adattáblán találja, amely a készülék belsejében, a baloldalon
található.
A következő táblázat megadja, hogy milyen környezeti hőmérséklethez milyen klímaosztály tartozik.
Klíma-osztály
SN
N
ST
T
Környezeti hőmérséklet
+10-től +32o C-ig
+16-tól +32o C-ig
+18-tól +38o C-ig
+18-tól +43o C-ig
Ha elkerülhetetlen, hogy a készüléket egy hőforrás közelében helyezze el, akkor tartsa be az alábbi
minimális távolságokat a készüléktől:
- elektromos tűzhelynél 3 cm,
- olaj és szilárd tüzelésű kályhánál 30 cm.
Ha a fenti távolságok betartására nincs lehetőség, akkor a tűzhely és a hűtőkészülék közé egy hőszigetelő
lapot kell behelyezni.
A hűtőkészüléknek levegőre van szüksége
A készülék szellőzését biztosító levegő a lábazatnál található rácsozatnál
lép be, majd végighalad a hátoldalon és a felső felületnél lép ki. Az
elhelyezésnél tehát ügyelni kell arra, hogy ezek a részek mindig szabadon
maradjanak.
Figyelem! Ha a készüléket, pl. egy konyhai felső szekrény alá kívánja
állítani, akkor legalább 10 cm-es szabad résznek kell lenni a felső szekrény
alsó éle és a hűtőkészülék felső síkja között.
9
A készülék kiigazítása
1. A készüléket egy vízszintes és szilárd padlózaton kell felállítani. A padlózat kisebb egyenetlenségeit a
két első állítható menetes láb be- vagy kicsavarásával igazíthatja ki.
2. Ha két hűtőkészüléket helyez egymás mellé, akkor két műanyag távtartót kell a két készülék közé
ragasztani az ábrán látható módon.
Elektromos csatlakoztatás
A készüléket csak az előírásoknak megfelelő védőérintkezővel ellátott, földelt konnektorhoz szabad
csatlakoztatni. A készülék biztosíték igénye 10 A.
Ha ez nem áll a rendelkezésre, akkor annak kiépítését csak arra feljogosított elektromos szakember,
szerviz végezheti el az érvényes előírások betartásával.
Ha a készüléket fix bekötéssel szeretné a hálózatra csatlakoztatni, akkor egy minimum 3 mm-es érintkező
távolsággal rendelkező kapcsolót (pl. biztosíték, LS-kapcsoló, védőkapcsoló, stb.) kell a készülék után
beépíteni, vagy olyan megszakítót, amellyel a készülék könnyedén lekapcsolható az elektromos hálózatról.
Mielőtt bekapcsolja a készüléket győződjön meg arról, hogy az Ön lakhelyén lévő elektromos feszültség
megegyezik-e az adattáblán megadott értékkel.
Pl.
AC 220...240 V 50 Hz, vagy
220...240 V 50 Hz.
(Azaz 220-240 V-os, 50 Hz-es váltóáram).
Az adattábla a készülék belsejében, a baloldali részén belül található.
Figyelem: Ha a hálózati vezetéket sérülés éri, akkor a veszély elhárítása érdekében csak a
Vevőszolgálattal, vagy a kijelölt szervizzel cseréltesse ki.
10
Az ajtó nyitásirányának megcserélése
Amennyiben a felállítás helye megköveteli, akkor a jobbra nyíló ajtókat (gyári beállítás) balra nyílóra cserélheti
meg.
Figyelmeztetés! A szerelési munkák megkezdése előtt a készüléket ki kell kapcsolni, és le kell választani
az elektromos hálózatról.
1. Nyissa ki az ajtót és a lábazati panelt húzza ki előre.
Az ajtótartó borítást a baloldalról helyezze át a
jobboldalra. Zárja be az ajtót.
2. Zárt ajtó mellett távolítsa el a kereszthornyú
csavarokat az alsó ajtótartóról, és lefelé mozdítva
vegye le az ajtótartót.
3. Vegye le az ajtórögzítőt az ajtótartóból (1, 2). A
tartócsapot a jobboldalról helyezze át a baloldali furatba
(3). A mellékelt ajtórögzítőt helyezze a tartócsapra (4,
5).
11
4. Vegye ki jobboldalon lent az ajtórögzítőt (1). Helyezze
át a baloldalról a jobboldalra az ajtótartó borítást (2). A
mellékelt ajtótartót baloldalon lent helyezze be az
ajtóba (3).
Előre mozdítva óvatosan vegye le az ajtót és tegye
félre.
5. Helyezze át a felső tartócsapot a baloldalra.
6. Óvatosan csúsztassa rá az ajtót a felső tartócsapra és
zárja be.
7. Helyezze be az alsó ajtótartót a tartócsappal együtt az
ajtó bal alsó részére és húzza meg szorosan.
8. Nyissa ki az ajtót és helyezze fel a lábazati panelt
9. Helyezze át az ajtófogantyút a baloldalról a jobboldalra
és a szabaddá váló furatokat dugaszolja be a
műanyagdugókkal.
12
A készülék bemutatása
A készülék kialakítása
(különböző modellek)
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
Kezelőpanel
Vaj-/sajttartó fedéllel
Ajtóba szerelt rakodó rekeszek
Variálható rakodó box
Üvegtartó
Zöldség-/gyümölcstároló fiók
Rakodópolcok
Üvegtartó polc
Általános célú box (nem minden modellnél)
Adattábla
Kezelőpanel
1
2
3
4
5
6
Üzemi ellenőrző lámpa (zöld)
BE/KI-gomb
Hőfokkijelző
Hőfokbeállító gombok
COOLMATIC funkció kijelző lámpa (sárga)
COOLMATIC-gomb
13
Hőfokbeállító gombok
A hőmérséklet beállítását a „+” (MELEGEBB) és a „-” (HIDEGEBB) gombokkal
lehet elvégezni
A gombok összeköttetésben állnak a hőfokkijelzővel.
• Ha a „+” (MELEGEBB), vagy a „-” (HIDEGEBB) gomb valamelyikét megnyomja, akkor a hőfokkijelző
az IST-hőmérsékletről (egy lámpácska világít) a SOLL- hőmérsékletre (egy lámpácska villog) kapcsol
át.
• A két gomb bármelyikének a további megnyomásával a SOLL-hőmérséklet a kijelzőben mindig
továbbállítódik.
• Ha egyik gombot sem nyomja meg, akkor a hőfokkijelző egy rövid idő múlva (kb. 5 mp) automatikusan
visszakapcsol az IST-hőmérsékletre.
SOLL-hőmérséklet jelentése:
Azt a hőfokot jelenti, amelynek a normáltérben lenni kell és a kijelzőn is láthatóan beállított. A SOLLhőmérséklet villogva kerül kijelzésre.
IST-hőmérséklet jelentése:
A hőfokkijelző azt a hőfokot jelzi ki, ami pillanatnyilag a normáltérben valójában van. Az ISThőmérsékletet egy világító lámpácska jelzi ki.
Hőfokkijelzők
A hőfokkijelző több információt jelezhet ki.
• Normál üzemmódban a belső térben lévő tényleges (IST-hőmérséklet) hőmérsékletet mutatja, a
megfelelő lámpácska világít.
• Ha a normáltéri hőmérséklet melegebb, mint a hőfokkijelző kijelzési tartománya, akkor a kijelzőben
minden lámpa kialszik.
• Ha a hűtőtéri hőmérséklet hidegebb, mint a hőfokkijelző kijelzési tartománya, akkor az alacsonyabb
hőmérséklet lámpácska (+2) folyamatosan világít.
• A hőfokbeállítás ideje alatt a pillanatnyilag beállított hőmérséklet villogva kerül kijelzésre (SOLLhőmérséklet).
• Ha meghibásodás lép fel a készüléknél és nem lehetséges a hőfokot meghatározni, akkor a
hőfokkijelző minden lámpácskája villog,
Üzembe helyezés előtt
Az elektromos hálózatra való csatlakoztatás és az első üzembe helyezés előtt hagyja kb. 30 percig álló
helyzetben a készüléket, ha függőleges helyzetben szállították haza. A fekvő helyzetben szállított
készüléket viszont kb. 4 óráig kell függőleges helyzetben állítva hagyni az első bekapcsolás előtt, hogy
az olaj visszafolyhasson a kompresszorba. Ellenkező esetben a kompresszor könnyen károsodhat.
1. A készülék belső részeit és a tartozékokat is alaposan tisztítsa meg az első használat előtt (lásd
"Tisztítás és ápolás" c. fejezetet).
Üzembe helyezés
1. Dugja be a csatlakozó dugót a fali konnektorba.
2. Nyomja meg a BE/KI - gombot. A zöld üzemi jelzőlámpa felgyullad.
3. A „Hőfokszabályzás” című fejezet szerint állítsa be a szükséges normáltéri hőfokot.
A normáltérbe való bepakolást már a bekapcsolást követően megteheti, mivel a normáltér gyorsan eléri
a beállított hőfokot.
14
Hőmérséklet beállítása
A „+” (MELEGEBB), illetve a „-” (HIDEGEBB) gombok segítségével a normáltér belső hőmérséklete az
igényének megfelelően állítható be.
1. Nyomja meg a „+” (MELEGEBB), vagy a „-” (HIDEGEBB) gombok valamelyikét. A kijelző átkapcsol,
és villogva mutatja a pillanatnyilag beállított SOLL-hőmérsékletet.
2. Melegebb hőfok beállításához a „+” (MELEGEBB) gombot nyomja meg. Hidegebb beállításhoz a „-”
(HIDEGEBB) gombot nyomja meg. A megváltoztatott beállítás azonnal megjelenik a hőfokkijelzőben.
Minden egyes gombnyomás után a hőmérséklet mindig egy kijelzőmezővel továbblép.
Megjegyzés: A normáltérben tárolt élelmiszerek optimális nedvességtartalmának megőrzése
szempontjából a +5o C-os tárolási hőfok a megfelelő.
Ha a beállítást követően a gombokat már nem nyomja meg, akkor a kijelzőben egy rövid idő után
(kb. 5 mp) a hőfokkijelző újra a normáltérben pillanatnyilag lévő IST-hőmérsékletet jelzi ki. A
kijelzőben a villogást a folyamatos világítás váltja fel.
COOLMATIC
COOLMATIC-gomb
A COOLMATIC funkciónak köszönhetően a normáltér gyors hűtése biztosítható olyan
esetekben is, amikor nagyobb mennyiségű étel, ital, saláta gyors hűtésére van szükség,
pl. vendégség, esküvő. stb. alkalmával.
1. A COOLMATIC funkció a COOLMATIC-gomb megnyomásával kapcsolható be. A sárga jelzőlámpa
felgyullad.
A COOLMATIC funkció gondoskodik most az intenzív hűtésről. Eközben automatikusan a +2oC-os
SOLL-hőmérséklet kerül kiválasztásra. 6 óra eltelte után a COOLMATIC funkció magától kikapcsol.
A sárga jelzőlámpa kikapcsol. Ezután újra az eredetileg beállított SOLL-hőmérséklet lesz az
irányadó és a hőfokkijelző a pillanatnyi normáltéri hőfokot mutatja.
2. A COOLMATIC funkció kézzel bármikor
megnyomásával. A sárga jelzőlámpa kialszik.
megszakítható
a
COOLMATIC-gomb
ismételt
A készülék kikapcsolása
1. A kikapcsoláshoz nyomja be a BE/KI-kapcsoló gombot. Az üzemi jelzőlámpa kialszik.
Megjegyzés:
A készülék beállítása kihúzott hálózati vezeték esetén, vagy áramkimaradás idején nem
változtatható meg.
Ha megszűnik az áramellátási zavar, akkor a készülék működése ugyanabban a beállításban
folytatódik, mint ami azt megelőzően volt.
Ha a készüléket hosszabb időre üzemen kívül helyezi:
1. A készülék kikapcsolásához nyomja be a BE/KI gombot, amíg az üzemi jelzőlámpa kialszik.
2. Húzza ki a csatlakozó dugót a fali konnektorból, vagy kapcsolja le a lakás főbiztosítékát.
3. Alaposan tisztítsa ki a készüléket (lásd "Tisztítás és ápolás" c. fejezetet).
4. Az ajtót kissé hagyja nyitva a kellemetlen szagosodás elkerülése érdekében.
15
Az ajtó nyitása
Ha a készülék üzemel, akkor az ajtó egy bezárást követően nem nyitható ki azonnal, mivel a belső
térben vákuum alakul ki, ami a nyomás kiegyenlítődéséig zárva tartja az ajtót. Néhány perc után
azonban az ajtó ismét nyitható lesz.
Ha az Ön készüléke egy ún. QUICK-ajtónyitó szerkezettel van
kialakítva - egy, az ajtó fogantyúba épített nyitómechanizmussal akkor a könnyű ajtónyitás bármikor lehetséges lesz.
Belső kialakítás
Tároló polcok
1
A legalsó vezetősínbe, a zöldség-gyümölcstároló fiók fölé egy tároló polcot feltétlenül be kell
helyezni. Ennek mindig ebben a helyzetben kell lenni, hogy a gyümölcsök és zöldségek hosszabb
ideig frissek maradhassanak.
A többi tároló polc tetszés szerinti magasságban helyezhető el.
1
Húzza ki addig a polcot előrefelé, amíg felfelé, vagy lefelé
billentve kivehető nem lesz.
2
Egy másik polcmagasságba történő behelyezéshez a fentivel
ellentétes műveletet végezze el.
Magas üvegek behelyezése:
3
Vegye ki a kétrészes Vario-üvegpolc elülső felét és tegye át
egy másik magasságba. Ezáltal több tér áll rendelkezésre és
a magas üvegek is beállíthatók az alatta lévő tároló polcra.
Variálható belső ajtó
Az ajtóban lévő tárolók felfelé kihúzhatók és kivehetők, majd áthelyezhetők egy másik magasságba.
16
Zöldség- és gyümölcstároló fiók
A zöldség- és gyümölcstároló fiók a beállítható elválasztó fallal
több részre osztható.
1. Tetszés szerint helyezze be a nagy elválasztó falat a zöldségés gyümölcstároló fiók közepére, vagy a baloldalára.
2. Ha a nagy elválasztó falat a fiók közepébe helyezi, akkor a
jobboldali rész a kis elválasztó fal segítségével további
részekre osztható fel. A kis elválasztó fal a középső, vagy a
hátsó pozícióba helyezhető be.
A zöldség- és gyümölcstároló fiók fölötti szellőzőrács tökéletes
levegőcirkulációt biztosít és ennek köszönhetően az élelmiszerek
hosszabb ideig eltarthatók.
Üvegtartó polc
Az üvegeket az üveg nyakával előre helyezze be a tárolóra.
Figyelem: Csak a bontatlan üvegeket helyezze el vízszintesen.
A megbontott üvegek biztonságos tárolásához az üvegtárolót
ferdén is beállíthatja.
1. Ehhez húzza ki annyira előre az üvegtárolót, amíg felfelé
hajtható nem lesz, és ezután tolja be az elülső támasztékot a
fölötte lévő vezetősínbe.
Üvegtartó
Néhány modellnél az üvegtartó rekeszébe egy üvegtartót is
beépítettek. Ennek segítségével elkerülhető, hogy az üveg
kibillenjen, vagy elcsússzon.
17
Helyes tárolás
A normáltérben - fizikai okok miatt - különböző
hőfoktartományok alakulnak ki. A leghidegebb tartomány a
legalsó tároló polcon, a zöldség- és gyümölcstároló feletti
részen található. A legmelegebb tartomány a legfelső rakodó
polcokon és az ajtó belsejében lévő rekeszekben van. A
különböző
élelmiszerekhez
tartozó
legideálisabb
hőfoktartományokat a mellékelt ábra szemlélteti.
Az élelmiszereket mindig lefedve, vagy becsomagolva kell a
hűtőtérbe bepakolni, hogy a kiszáradást és a szagosodást,
valamint a többi ételszaggal való keveredést elkerülhesse.
Csomagolásra alkalmas anyagok:
- polietilén műanyag fólia,
- fedővel ellátott műanyag doboz,
- speciális gumizáras műanyag zacskók,
- alufólia.
Leolvasztás
A normáltér automatikusan leolvad
A készülék elektronikája gondoskodik arról, hogy a kompresszor állásidejében végbemenjen a
leolvasztási ciklus.
A hűtőtérben képződő dérréteg automatikusan leolvad és a készülék hátoldalán lévő olvadékvíz
elvezető nyíláson át kifolyik a készülékből, ahol aztán a meleg kompresszor fölötti tálba csöpögve
elpárolog.
18
Tisztítás és ápolás
Higiéniai okok miatt a készülék belsejét is és a tartozékokat is rendszeresen meg kell tisztítani.
Figyelmeztetés!
• A tisztítás megkezdése előtt a készüléket le kell választani az elektromos hálózatról. Ellenkező
esetben áramütés veszélye áll fenn. A tisztítást megelőzően kapcsolja ki a készüléket, húzza ki a
csatlakozó dugót a konnektorból, vagy kapcsolja le a főbiztosítékot.
• Soha ne tisztítsa a készüléket gőztisztítóval. A nedvesség lerakódik az elektromos részeken, ami
áramütés veszélyes. A forró gőz károsítja a műanyag részeket.
• Soha ne használjon a hátfalon képződő dérréteg leolvasztására spray-t, mert az nemcsak káros az
egészségre, de károsítja a műanyag részeket is.
• A visszapakolást megelőzően a készüléket kívül-belül tökéletesen meg kell szárítani.
Figyelem!
• Néhány olajfajta és szerves oldószer károsíthatja a műanyagrészeket, pl:
- citrom, vagy narancslé,
- vajsav,
- ecetsav tartalmú tisztítószer.
Ne engedje, hogy a fenti anyagok közvetlen érintkezésbe kerüljenek a készülék részeivel.
• Semmilyen súrolószert ne használjon a tisztításhoz.
1. Távolítson el minden élelmiszert a készülékből. A kipakolt élelmiszereket takarja le és tárolja hűvös
helyen.
2. Kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a csatlakozó dugót a konnektorból, vagy kapcsolja le a
főbiztosítékot.
3. A készüléket és a tartozékokat kézmeleg vízbe mártott puha ruhával tisztítsa meg. A tisztításhoz
használhatók a kereskedelemben kapható mosogatószerek is.
4. Törölje át a felületet tiszta vizes ruhával is, majd hagyja megszáradni.
5. Rendszeresen tisztítsa ki a belsőtér hátfalán lévő olvadékvíz elvezető nyílást is egy szívószállal,
vagy egy huzaldarabbal.
A hátoldali kondenzátorra rárakódott porréteg csökkenti a hűtés teljesítményét és megnöveli az
energiafelhasználást. Ezért a kondenzátort is rendszeresen tisztítsa meg egy puha kefével, vagy
porszívóval.
6. Ha befejezte a tisztítást és mindenhol alaposan megszáradt a készülék, akkor helyezze ismét
üzembe a készüléket.
Energiatakarékossági tanácsok
• Ne állítsa a készüléket közvetlenül fűtőtest, vagy tűzhely mellé és ne tegye napsugárzásnak kitett
helyre sem. A magas környezeti hőmérséklet miatt a kompresszor gyakrabban fog bekapcsolni, és
tovább fog üzemelni, ezért megnövekszik a készülék energiafogyasztása.
• Ügyeljen a készülék lábazatánál és az oldalfalaknál a megfelelő szellőzésére, és ne takarja le soha
a szellőzőnyílásokat.
• Meleg ételeket és italokat soha rakjon a hűtőtérbe. Mindig hagyja lehűlni a főtt ételeket
szobahőmérsékletre, és csak ezután pakolja be őket.
• Kerülje a hosszantartó és felesleges ajtónyitogatásokat.
• Mindig a környezeti hőmérsékletnek és a bepakolt élelmiszerek mennyiségének megfelelően állítsa
be a hőfokszabályzót. Szükségtelen a túlhűtés.
• Tartsa tisztán a hátoldali kondenzátort.
19
Mit kell tenni, ha...
A gyakorlati tapasztalatok azt mutatják, hogy a készülék használata közben jelentkező üzemzavarok nagy részét
csak kisebb hibák okozzák, amelyeket adott esetben az alábbi táblázat segítségével saját maga is kijavíthat.
Figyelmeztetés! A meghibásodott hűtőkészülék javítását, beleértve a csatlakozó vezeték és a
dugasz cseréjét is csak a jótállási jegyben megjelölt szerviz végezheti. A szakszerűtlen javítás
nemcsak tilos, hanem életveszélyes is.
Hiba
Lehetséges ok
Elhárítás módja
• Kapcsolja be a készüléket.
• A készülék nincs bekapcsolva.
A készülék nem üzemel, a zöld
csatlakozó
dugó
nincs • Helyezze a dugót a konnektorba,
üzemi jelzőlámpa és a hőfokkijelző • A
vagy igazítsa meg.
bedugva, vagy nem jó az
sötét.
érintkezés.
A normáltéri
megfelelő.
hőmérséklet
• A biztosíték leoldott, vagy hibás.
• Cseréltesse ki a biztosítékot.
• A konnektor hibás.
• Javíttassa meg a konnektort egy
arra jogosult szakemberrel.
• Nem megfelelő a hőfokszabályzó • Módosítsa a hőfokszabályzó
beállítása.
beállítását a megfelelő fejezet
nem
szerint.
• Túl hosszú ideig volt nyitva az • Ne tartsa nyitva az ajtót
ajtó.
szükségesnél hosszabb ideig.
• Túl nagy mennyiségű friss • Nyomja
élelmiszert
pakolt
be
a
gombot.
készülékbe az elmúlt 24 órában.
• A készülék túl közel
valamilyen hőforráshoz.
Nem üzemel a belső világítás.
be
a
a
COOLMATIC
van • Vegye
figyelembe
elhelyezésre vonatkozó
tudnivalókat.
az
fontos
• Hibás az izzó.
• Cserélje ki az izzót.
Figyelem: 20 perc múlva a belső
világítás
automatikusan
kikapcsol.
Erős a deresedés a készülékben, • Nem megfelelően tömörzáró az • Óvatosan melegítse meg az ajtó
adott esetben az ajtótömítésnél is.
ajtó gumitömítése (pl. az ajtó
tömítését (pl. 50oC-nál nem
nyitásirányának a cseréje után).
melegebb hajszárító beállítással)
és kézzel igazítsa meg a
tömítést.
Víz jelenik meg a padlón, vagy a • Eltömődött a vízelvezető nyílás.
tároló polcokon.
Szokatlan zajok hallhatók.
• A készülék nem áll vízszintben.
• Tisztítsa ki a „Tisztítás és ápolás”
c. fejezetben leírtak szerint.
• Az elülső menetes
állítsa vízszintbe.
lábakkal
• A készülék a falhoz ér, vagy • Szüntesse meg az érintkezést.
érintkezik a környező bútorral.
• A készülék hátoldali csöve a • Hajlítsa meg óvatosan egy kissé
a csövet, ha szükséges.
falhoz ér, vagy valamelyik
bútorral érintkezik.
A kompresszor a COOLMATIC- • Ez normális jelenség és nem • A kompresszor rövid idő múlva
gomb,
vagy
a
hőfokbeállítás
hiba.
elindul.
megváltoztatása után nem indul el
azonnal.
20
Lámpa cseréje
Biztonsági okból a belsőtéri világítás kinyitott ajtó esetén 20 perc múlva automatikusan lekapcsol. A
következő ajtónyitásnál a lámpa újra be fog kapcsolni.
Figyelmeztetés! Az izzó kicserélése előtt kapcsolja ki a készüléket és válassza le az elektromos
hálózatról (húzza ki a csatlakozó dugót, vagy csavarja ki a biztosítékot).
Lámpaadatok: 220-240 V, max. 25 W teljesítményű, E 14 foglalattal rendelkező izzó.
Figyelem!
A lámpa cseréje esetén ügyeljen arra, hogy az új izzó legalább 18
mm átmérőjű legyen, hogy jól helyezkedjen el a foglalatban.
Beszerzési forrás: Szakkereskedés, vagy Vevőszolgálat.
1. A készülék kikapcsolásához nyomja meg a BE/KI gombot, amíg
az üzemi jelzőlámpa kialszik.
2. Húzza ki a csatlakozó dugót a konnektorból.
3. Az izzó cseréjéhez távolítsa el egy kereszthornyú csavarhúzó
segítségével a lámpabúra csavarját, majd lefelé vegye le a
lámpaburát.
4. Cserélje ki a hibás izzót.
5. Helyezze vissza a lámpaburát és csavarozza be a csavart.
Normál üzemi hangok
A hűtőkészülék működése közben a következő jellegzetes hangok hallgatók:
• Kattanás:
Amikor a hőfokszabályzó be-, vagy kikapcsolja a kompresszort, akkor egy kattanó hang lesz hallható.
• Zümmögés:
Amikor a kompresszor dolgozik, akkor sustorgó zaj hallható.
• Csobogás:
Amikor a kompresszor bekapcsol és a csövekben a hűtőközeg pumpálása megkezdődik, a
kompresszor felöl egy pulzáló hang lesz hallható. Ez a hang rövid ideig még a kompresszor
kikapcsolása után is hallható lesz.
Szabványok, irányelvek
Ez a készülék megfelel a háztartási hűtőkészülékekre vonatkozó szabványoknak és a biztonságtechnikai
irányelveknek. A gyártás során az érvényes előírások szerint a készüléket bevizsgálták és ellenőrizték a
hűtőrendszer tömítettségét.
Ez a készülék megfelel az alábbi irányelveknek:
• 73/23/EWG - 1973.02.19. (kisfeszültségű irányelv a változásokkal bezárólag)
• 89/336/EWG - 1989.05.03. (EMC-irányelv a 92/31/EWG változásokkal bezárólag)
21
Szakkifejezések
• Hűtőközeg: Ezt a folyadékot használják a hűtőkészülékek hűtőközegeként. A folyadéknak viszonylag alacsony
a forráspontja.
• Hűtőközeg hűtőkör: Zárt körfolyamat, amelyben a hűtőközeg található. A hűtőkör az elpárologtatóból, a
kompresszorból, a cseppfolyósítóból és a csőrendszerből áll.
• Elpárologtató: A hűtőközeg az elpárologtatóban párolog el. A keletkező hő lehűtését a hűtőfolyadék végzi. Ezt
a hőt vonja el a készülék belsejéből, és ez által történik maga a hűtés. Ezért a belső térben lévő elpárologtatót
a belső térbe helyezik el, vagy közvetlenül a belső habosított falba építik és így nem látható.
• Kompresszor: A kompresszor úgy néz ki, mint egy kis hordó. A kompresszor működését a belsejébe épített
elektromos motor végzi és a készülék hátsó lábazatának tartólapjára rögzítik. A kompresszor feladata az
elpárologatóból kivonni a gőz halmazállapotú hűtőközeget és cseppfolyósítani.
• Cseppfolyósító: A cseppfolyósító (kondenzátor) formája a legtöbb esetben egy rács. A cseppfolyósítóban lesz
folyadék halmazállapotú a kompresszor által keringtetett hűtőközeg. Eközben hő keletkezik, amit a
cseppfolyósító felső része fölött a környezetnek adódik át. A cseppfolyósító a készüléken kívül, általában a
hátoldalon található.
Vevőszolgálat
Üzemzavar, vagy hibás működés esetén forduljon a jótállási jegyben feltüntetett szervizhez, vagy a
Vevőszolgálathoz.
A szervizbe való bejelentkezéskor adja meg a készülék típusára vonatkozó adatokat:
•
Modelljelzés
•
Gyári szám (PNC)
•
Gyártási szám (S-No.)
Ezek az adatok az adattábláról olvashatók le, amely a készülék belső részén, a baloldalon található. Azért, hogy
ezek az adatok mindig kéznél legyenek írja fel őket a fent megadott sorokba.
22
Műszaki adatok
A háztartási hűtőszekrények, fagyasztók és ezek kombinációja villamos energia hatékonyságának jelöléséről
szóló 1/1998.(I.12.) IKIM rendelet alapján.
Gyártó védjegye
AEG
Forgalmazó
Electrolux Lehel Kft. Háztartási Készülék,
1142 Budapest, Erzsébet királyné út 87.
Hűtőkészülék azonosító jele
SANTO 3774-6KA
Hűtőkészülék kategória
Hűtőszekrény
Energiahatékonysági osztály (skála A-tól G-ig,
ahol A - kisfogyasztás, G - nagyfogyasztás)
A
Villamos energiafogyasztás (kWh/év)
(A mindenkori energiafogyasztás a hűtőkészülék használatától
és elhelyezésétől függ.)
179
Friss élelmiszer tárolására szolgáló tér (5oC) nettó térfogata
(liter)
361
Klímaosztály
Adattáblán
Zajkibocsátás (dB)
38
Szélesség (mm)
595
Mélység (mm)
600
Magasság (mm)
1800
Biztosítékigény (A)
10
Vevőszolgálat:
1142 Budapest, Erzsébet királyné út 87.
23
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising