Electrolux | ENC74800WX | User manual | Electrolux ENC74800WX User Manual

Electrolux ENC74800WX User Manual
Bruksanvisning
Käyttöohje
Bruksanvisning
Brugsanvisning
ERF37800X
Kyl-/frysskåp
Jää-/pakastinkaappi
Kjøle-/fryseskap
Køle-/fryseskab
Side-by-side
ENC74800
We were thinking of you
when we made this product
8184119-00/9
Tervetuloa Electroluxin maailmaan
Kiitos, että olet valinnut ensiluokkaisen Electrolux-tuotteen, jonka toivomme
tuovan Sinulle paljon iloa tulevaisuudessa. Electroluxilta on saatavilla laaja
valikoima elämääsi helpottavia korkealaatuisia tuotteita. Joitakin esimerkkejä
löydät tämän käyttöohjeen kansilehdeltä. Pyydämme Sinua tutustumaan
hetkisen uuden laitteesi käyttöohjeeseen, jonka avulla voit hyödyntää kaikkia sen
ominaisuuksia. Noudattamalla käyttöohjeita uuden laitteesi käyttö on erittäin
vaivatonta ja helppoa.
Onnea ja menestystä!
24
Seuraavat symbolit löydät käyttöohjeestasi
Tärkeää informaatiota henkilökohtaisesta turvallisuudesta sekä
ohjeita miten vältät vahingoittamasta tuotetta.
Yleisiä neuvoja ja ohjeita
Ympäristö informaatiota
Vanhan kaapin romuttaminen
Irrota pistotulppa pistorasiasta ja katkaise liitosjohto kaapin puoleisesta päästä.
Varmista, että kaikki lukot ja salvat on irrotettu estääksesi pikkulasten joutumisen
kaapin sisälle. Varminta on irrottaa koko ovi.
Varo, ettet vahingoita kaapin kylmäjärjestelmää. Kaapin eristeet ja
kylmäjärjestelmä saattavat sisältää aineita, jotka vahingoittavat otsonikerrosta.
Tämän vuoksi kaappi on vietävä asianmukaiseen kierrätyskeskukseen.
HUOM! Uudessa kaapissa ei ole otsonikerrosta vahingoittavia aineita. Lisää
tietoa löydät käyttöohjeesta.
Symboli, joka on merkitty tuotteeseen tai sen pakkaukseen, osoittaa, että
tätä tuotetta ei saa käsitellä talousjätteenä. Tuote on sen sijaan luovutettava
sopivaan sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätyksestä huolehtivaan keräyspisteeseen. Tämän tuotteen asianmukaisen hävittämisen varmistamisella autetaa
estämään sen mahdolliset ympäristöön ja terveyteen kohdistuvat haittavaikutukset, joita voi aiheutua muussa tapauksessa tämäntuotteen epäasianmukaisesta
jätekäsittelystä. Tarkempia tietoja tämän tuotteen kierrättämisestä saat kuntasi
jäteasioita hoitavalta viranomaiselta tai liikkeestä, josta tuote on ostettu.
25
TURVALLISUUS
Uudessa jääkaappipakastimessasi
saattaa olla toimintoja, joita edellisessä
laitteessasi ei ollut.
Tutustu näihin kaapin käyttö- ja
huolto-ohjeisiin huolellisesti. Säilytä
tämä ohjekirjanen. Sitä tarvitaan, mikäli
haluat myöhemmin myydä kaapin tai
antaa jollekulle.
Käyttö
· Tämä kaappi on tarkoitettu
kotitalouden tavanomaisten
elintarvikkeiden säilytykseen tässä
oppaassa kerrotulla tavalla.
· Jääkaappi- tai pakastinosassa ei tule
säilyttää räjähtäviä kaasuja tai nesteitä.
Nämä saattavat räjähtää ja aiheuttaa
henkilö- ja materiaalivahinkoja.
· Kaapin takana ja sisällä olevat
jäähdytysjärjestelmän osat eivät saa
osua teräviin esineisiin. Mikäli
jäähdytysjärjestelmään tulee reikä,
kaappi vaurioituu ja sisällä olevat
elintarvikkeet saattavat pilaantua.
· Älä säilytä pakastinosassa
hiilihapotettuja juomia tai pulloja.
Lasipullot saattavat rikkoutua.
· Kaappi on painava. Kaapin reunat tai
ulkonevat osat voivat olla teräviä.
Kaappia siirrettäessä on toimittava
varoen ja käytettävä aina hansikkaita.
VAROITUS!
Pidä kalusteen sisään asennetun
laitteen syvennyksen tai kalustekaapin
ilmanvaihtoaukot vapaina.
VAROITUS!
Älä yritä nopeuttaa sulatusta
mekaanisilla tai muilla sellaisilla
välineillä, joita valmistaja ei ole
neuvonut käyttämään.
VAROITUS!
Varo vahingoittamasta
jäähdytysputkistoa.
VAROITUS!
Älä käytä sähkölaitteita laitteen
elintarvikkeiden säilytystiloissa, elleivät
ne ole valmistajan suosittelemaa
tyyppiä.
Lapset
· Huolehdi siitä, etteivät pikkulapset
pääse käsiksi laitteen säätimiin tai
kaapin sisäosiin.
26
Sisällysluettelo
Vanhan kaapin romuttaminen . . . . . 25
TURVALLISUUS . . . . . . . . . . . . . . . . 26
KÄYTTÖ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Ennen kaapin käyttöönottoa . . . . . .
Toimintopaneeli . . . . . . . . . . . . . . . . .
Jääkaapin käyttö . . . . . . . . . . . . . . .
Käyttöönotto . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Jääkaapin sisälämpötila . . . . . . . . . .
Lämpötilan mittaaminen . . . . . . . . .
Poiskytkeminen . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hälytykset ja muut ominaisuudet . .
Pakastimen käyttö . . . . . . . . . . . . . .
Kytke virta pakastimeen ja säädä
oikea lämpötila . . . . . . . . . . . . . .
Pakastimen sisälämpötila . . . . . . . .
Poiskytkeminen . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pakastus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pakasteiden säilytysaikoja . . . . . . . .
Sulattaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kaapin sisätilat . . . . . . . . . . . . . . . . .
28
28
29
29
29
30
30
31
31
31
32
32
33
34
34
34
KÄYTÄNNÖN OHJEITA . . . . . . . . . . 35
Energiansäästövihjeitä . . . . . . . . . . . 35
27
Ympäristönäkökohtia . . . . . . . . . . . . 36
Ympäristön säästämiseksi . . . . . . . . 36
HOITO JA PUHDISTUS . . . . . . . . . .
Puhdistus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Jääkaappiosan sulatus . . . . . . . . . .
Pakastinosan sulatus . . . . . . . . . . . .
Kun kaappi on pois käytöstä . . . . . .
36
36
37
37
37
JOS KAAPPI EI TOIMI
TYYDYTTÄVÄSTI . . . . . . . . . . . 38
TEKNISET TIEDOT . . . . . . . . . . . . . . 40
ASENNUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Liitäntäjohto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pakkauksen purkaminen . . . . . . . . .
Kuljetustuet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Puhdistus ennen käyttöä . . . . . . . . .
Asennus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Oven kätisyyden vaihto . . . . . . . . . .
Sähköliitäntä . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40
40
41
41
41
41
42
42
Takuu/Huolto . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
EUROOPAN TAKUU . . . . . . . . . . . . 44
www.electrolux.com . . . . . . . . . . . . 44
KÄYTTÖ
Tämä kaappi on yhdistetty jää- ja pakastinkaappi, jossa niin pakastin- kuin
jääkaappiosa käyvät samalla kompressorilla. Pakastinosaa tästä tuotteesta
voidaan käyttää yksinään muttei jääkaappiosaa.
Ennen kaapin käyttöönottoa
Laita kaappi paikalleen ja puhdista se
kappaleen "Asennus" mukaisesti.
Varmista, että kaapin takana olevat
sulavesiletkut johtavat
haihdutuskaukaloon.
Ennen pistotulpan kytkemistä
pistorasiaan ja kaapin käynnistämistä
ensimmäistä kertaa on kaapin
annettava seistä paikoillaan noin neljä
tuntia. Tässä ajassa jäähdytysjärjestelmän neste ehtii vakaantua.
Muussa tapauksessa kaapin
kompressori saattaa vaurioitua.
Toimintopaneeli
+
+
ACTION COOL
A
B
C
D
E
F
G
H
-
-
ACTION FREEZE
I
J
K L M N
A. Jääkaapin virtakytkin Käytetään jääkaapin toimintaan ja toiminnasta pois
kytkemiseen.
B. Lämpötilanvalitsin/termostaatti Käytetään lämpötilan säätämiseen ("+" nostaa
lämpötilaa.)
C. Lämpömittarinäyttö Osoittaa jääkaapin keskilämpötilan.
D. Lämpötilanvalitsin/termostaatti Käytetään lämpötilan säätämiseen ("-" laskee
lämpötilaa).
E. Keltainen merkkivalo Palaa, kun pikajäähdytys on toiminnassa.
F. Pikajäähdytyspainike (ACTION COOL) Käytetään pikajäähdytyksen toimintaan
ja toiminnasta pois kytkemiseen.
G. Pakastimen virtakytkin Käytetään pakastimen toimintaan ja toiminnasta pois
kytkemiseen.
28
H. Lämpötilanvalitsin/termostaatti Käytetään lämpötilan säätämiseen ("+" nostaa
lämpötilaa.)
I. Lämpömittarinäyttö Osoittaa pakastimen lämpimimmän lämpötilan.
J. Lämpötilanvalitsin/termostaatti Käytetään lämpötilan säätämiseen ("-" laskee
lämpötilaa).
K. Keltainen merkkivalo Palaa, kun pikapakastus on toiminnassa.
L. Pikapakastuspainike (ACTION FREEZE) Käytetään pikapakastuksen
toimintaan ja toiminnasta pois kytkemiseen.
M. Punainen varoitusvalo Palaa, kun laitteen hälytys on toiminut.
N. Akustisen hälytyksen kuittauspainike Käytetään akustisen hälytyksen
kuittaamiseen.
Jääkaapin käyttö
Käyttöönotto
Virran kytkeminen:
Kytke virta jääkaappiin virtakytkimestä.
+
ACTION COOL
Lämpötilan asetus:
Paina painiketta kunnes haluttua
lämpötilaa osoittava numero vilkkuu
näytöllä (Lämpötila voidaan säätää
välillä +2°C - +8°C.)
"+" nostaa lämpötilaa.
"-" laskee lämpötilaa.
+
ACTION COOL
Lämpötila-asetuksen muutoksen
jälkeen anna kaapin olla käynnissä 24
tuntia. Tässä ajassa kaapin sisäinen
lämpötila ehtii vakiintua.
Kun kaappi otetaan käyttöön tauon
jälkeen ei lämpötilaa tarvitse asettaa
uudelleen.Termostaatti asettuu
automaattisesti samaan lämpötilaan
kuin ennen virran katkaisemista.
Huomio!
Ero lämpötilanäytön ja lämpötila29
asetuksen välillä on normaalia.
Erityisesti silloin, kun:
- uusi lämpötila-asetus on tehty
- ovi on ollut pitkän aikaa auki
- lämpimiä ruokatarvikkeita on asetettu
kaappiin.
Jääkaapin sisälämpötila
Sopiva jääkaappilämpötila on noin
+5°C. Mikäli lämpötilanvalitsin on
säädetty liian kylmälle, saattavat
vesipitoiset ruokatarvikkeet alkaa
jäätyä, mikäli ne on sijoitettu jääkaapin
kylmimpiin paikkoihin. Jääkaapin
kylmimmät ja lämpimimmät paikat
näkyvät kuvasta.
+
---+
+
-+
Liha-, kala- ja maitotuotteet tulee
sijoittaa kaapin kylmimpään osaan. (-)
Lämpötilan mittaaminen
Jos lämpötila mitataan tavallisella
lämpömittarilla, tulee se sijoittaa
vesilasiin keskelle kaappia. Silloin se
vastaa parhaiten ruokatarvikkeiden
lämpötilaa.
Älä sijoita irrallista lämpömittaria
riippumaan tai pitkälleen hyllylle.
Neuvoja:
· Asettele ruokatarvikkeet erilleen
toisistaan siten, että kylmä ilma pääsee
kiertämään niiden ympärillä.
· Älä laita ruokatarvikkeita suoraan
kiinni kaapin takaseinän jäähdytyslevyyn, sillä ne saattavat jäätyä.
· Älä milloinkaan laita ruokatarvikkeita
kaappiin lämpimänä. Niiden tulee
ensin jäähtyä.
· Peitä kaikki elintarvikkeet
asianmukaisesti, jotta maut ja tuoksut
eivät pääse sekoittumaan.
Jos pakastinosasta kytketään virta pois
kytkeytyy myös jääkaappiosa pois
päältä. Esim pakastinta sulatettaessa.
Huomautus:
Laitetta ei voida kytkeä pois päältä tällä
tavoin, ellei siihen tule virtaa, ts. ellei
pistotulppa ole kytketty pistorasiaan,
tai sähkökatkoksen aikana. Kun
laitteeseen jälleen tulee virtaa, se
palauttaa käyttöön ennen virran
katkeamista voimassa olleet asetukset.
Ellei laitetta tulla käyttämään pitkään
aikaan:
1. Sulje laite pitämällä
ON/OFF-painikkeet alaspainettuina
noin 5 sekunnin ajan.
2. Irrota pistotulppa pistorasiasta tai
katkaise virta virtakytkimestä.
3. Sulata pakastinosa ja puhdista
kaappi huolella (katso kappale "Huolto
ja puhdistus").
4. Jätä laitteen ovet auki pahan hajun
muodostumisen estämiseksi.
Huomio!
Ensimmäisen käyttöönoton jälkeen
lämpötilanäytön lämpötila ei
välittömästi vastaa asetettua
lämpötilaa.
Poiskytkeminen
Katkaise virta pitämällä
ON/OFF-painikkeita alaspainettuna
noin 5 sekuntia. Tällöin
lämpötila-ikkunassa lukemat siirtyvät
3:sta 1:een. Virta kytkeytyy pois kun
lukema "1" on saavutettu.
Lämpötilaikkuna sammuu.
30
Hälytykset ja muut ominaisuudet
"Ovi auki" hälytin
Jos ovi on auki yli 5 minuuttia alkaa
punainen varoitusvalo vilkkua ja
äänimerkki kuulua.
Hälytyksen sulkeminen:
Paina kuittauspainiketta.
Punainen varoitusvalo sammuu, kun
ovi suljetaan.
Pikajäähdytys (Action Cool)
Pikajäähdytystä voidaan käyttää, kun
halutaan jäähdyttää suurempia
ruokatarvikemääriä.
Kun pikajäähdytys on toiminnassa,
asettuu lämpötila +2ºC:een.
Lämpömittarinäytössä näkyy "A" ja
keltainen merkkivalo palaa.
Noin 6 tunnin jälkeen sammuu
pikajäähdytys automaattisesti ja
lämpötila palautuu vähitellen
aikaisemmin valituksi.
Pikajäähdytys voidaan halutessa
katkaista aikaisemmin, painamalla
pikajäähdytyspainiketta.
+
ACTION COOL
Pakastimen käyttö
Pakastimessa on neljän tähden
symboli, joka osoittaa,
että pakastinta voi käyttää sekä
tuoreiden ruokatarvikkeiden
pakastamiseen että pakasteiden ja
jäätelön säilytykseen.
31
Kytke virta pakastimeen ja säädä oikea
lämpötila
Virran kytkeminen
Kytke virta pakastimeen
virtakytkimestä.
+
-
ACTION FREEZE
Mikäli pakastimen sisälämpötila
nousee huoneenlämpöiseksi, kuuluu
hälytysääni. Kuittaa hälytys painamalla
hälytyksen kuittaus-painiketta.
+
-
ACTION FREEZE
Lämpötilan säätö
Paina painikkeita kunnes toivottu
lämpötila vilkkuu näytöllä. (Lämpötila
voidaan säätää välillä -15°C - -24°C.)
"+" nostaa lämpötilaa.
"-" laskee lämpötilaa.
+
-
ACTION FREEZE
Kun lämpötila-asetus on tehty, näyttää
lämpötilanosoitin pakastimen
kulloisenkin lämpötilan.
Lämpötila-asetuksen muutoksen
jälkeen anna kaapin olla käynnissä 24
tuntia. Tässä ajassa kaapin sisäinen
lämpötila ehtii vakiintua.
Kun kaappi otetaan käyttöön tauon
jälkeen ei lämpötilaa tarvitse asettaa
uudelleen.Termostaatti asettuu
automaattisesti samaan lämpötilaan
kuin ennen virran katkaisemista.
Pakastimen sisälämpötila
Jotta ruokatarvike säilyy pitkään, on
pakastimen sisälämpötilan oltava
-18°C tai alhaisempi. Huomaa, että
virrankulutus kasvaa lämpötilan
laskiessa.
Lämpötilanäyttö ilmoittaa pakastettujen
tuotteiden lämpimimmän lämpötilan.
Mikäli lämpötila halutaan mitata
lämpömittaria käyttäen, on tämä
sijoitettava pakastettujen tuotteiden
väliin, jolloin se osoittaa niiden
todellisen lämpötilan. Lämpötilanäyttö
ilmoittaa muulla tavalla mitattua
lämpötilaa hieman korkeamman arvon.
Poiskytkeminen
Katkaise virta pitämällä
ON/OFF-painikkeita alaspainettuna
noin 5 sekuntia. Tällöin
lämpötila-ikkunassa lukemat siirtyvät
3:sta 1:een. Virta kytkeytyy pois kun
lukema "1" on saavutettu.
Lämpötilaikkuna sammuu.
Huomautus:
Laitetta ei voida kytkeä pois päältä tällä
tavoin, ellei siihen tule virtaa, ts. ellei
pistotulppa ole kytketty pistorasiaan,
tai sähkökatkoksen aikana. Kun
laitteeseen jälleen tulee virtaa, se
palauttaa käyttöön ennen virran
katkeamista voimassa olleet asetukset.
Jos pakastinosasta kytketään virta pois
kytkeytyy myös jääkaappiosa pois
päältä. Esim pakastinta sulatettaessa.
Lämpötilahälytys
Punainen varoitusvalo vilkkuu ja
äänimerkki kuuluu, kun kaapissa on
liian lämmintä. Samanaikaisesti alkaa
lämpömittarinäyttö vilkkua.
Lämpötilahälytyksen sulkeminen:
Paina kuittauspainikkeesta kuitataksesi
hälytyksen.
Lämpömittarinäyttö lakkaa
vilkkumasta.
Punainen varoitusvalo sammuu kun
lämpötila pakastimessa on jälleen
kylmempi kuin -11°C.
Yritä saada selville hälytyksen
aiheuttaja.
Katso kohdasta "Jos kaappi ei toimi
tyydyttävästi" .
+
-11
ACTION FREEZE
Lämpötilamuisti
Lämpötilamuisti osoittaa, että kaappi
on hälyttänyt.
Lämpötilamuisti toimii seuraavasti:
Kun lämpötila kaapissa on lämpötilan
kohoamisen jälkeen jälleen alle -11°C
lakkaa äänimerkki kuulumasta.
Lämpötilamuisti osoittaa, että hälytin
on toiminut, lämpömittarinäyttö ja
punainen varoitusvalo vilkkuvat.
Kun painat kuittauspainikkeesta näet
kaapin lämpimimmän lämpötilan
hälytyksen aikana ja lämpötilanäytön
vilkkuminen lakkaa. Lämpötilannäyttö
voi olla avuksi kun arvioit voidaanko
elintarvikkeita käyttää vai täytyykö ne
hävittää.
+
-18
ACTION FREEZE
32
Noin -12°C:
useimmat elintarvikkeet voidaan
pakastaa uudelleen. Jäätelö on erittäin
herkkää lämpötilan vaihteluille ja tulee
käyttää heti.
-9°C - -2 °C:
puolivalmiit tai raakapakasteet tulee
valmistaa ruuaksi ennenkuin ne
käytetään tai pakastetaan uudelleen.
Sulaneita äyriäisiä ei tule pakastaa
uudelleen.
Tarkista kuitenkin aina itse
elintarvikkeiden laatu nähdäksesi
voidaanko ne pakastaa uudelleen vai
hävittää.
Pakastus
Paina pikapakastuspainiketta noin 24
tuntia ennen pakastettavan
ruokatarvikkeen laittamista
pakastimeen.
Pikapakastuspainiketta ei tarvitse
painaa, mikäli pakastettavana on
ainoastaan pieniä ruokatarvikemääriä.
Sulkeminen:
Pikapakastusvaihe päättyy
automaattisesti noin 50 tuntia
painikkeen painamisen jälkeen.
Pikapakastusvaihe voidaan lopettaa
painamalla pikapakastuspainiketta
uudelleen.
+
-
ACTION FREEZE
Keltainen pikapakastuksen merkkivalo
palaa niin kauan kuin pakastusvaihe
on päällä.
33
Pakastamiseen liittyviä käytännön
ohjeita
· Tuotteiden pakastaminen tapahtuu
ylähyllyillä.
· Älä peitä takaseinän ilma-aukkoja.
· Asettele ruokatarvikkeet siten, että
kylmä ilma pääsee kiertämään vapaasti
niiden välissä.
· Älä laita pakastettavaa
ruokatarviketta suoraan kiinni jo
pakastuneeseen tuotteeseen.
Pakastettavan ruokatarvikkeen lämpö
saattaa sulattaa jo pakastunutta
ruokatarviketta.
· Kun ruokatarvikkeet ovat
pakastuneet, laita ne mahdollisimman
tiiviisti toisiaan vasten. Näin ne säilyvät
mahdollisimman pitkään kylminä esim.
sähkökatkoksen sattuessa.
· Älä pakasta liian suuria määriä
kerrallaan. Laitteen pakastusteho on
ilmoitettu teknisissä tiedoissa.
Varmista, että kaappi toimii ja että
lämpötila pysyy asetetun mukaisena
vuorokauden ensikäynnistyksestä.
Käytä pakastinta tuoreiden ruokatarvikkeiden pakastukseen vasta tämän
jälkeen.
Pakasteiden säilytysaikoja
Kaupasta ostetut valmiit pakasteet:
Noudata pakkauksessa annettuja
ohjeita.
Kotona pakastetut ruokatarvikkeet:
Rasvaisia ja suolaisia ruokatarvikkeita
ei tule säilyttää pakastettuna
kauempaa kuin kolme kuukautta.
Keitetty ja vähärasvainen ruoka säilyy
pakastettuna noin kuusi kuukautta.
Rasvaton ruoka ja marjat säilyvät
pakastimessa noin vuoden.
Sulattaminen
Ruokatarvikkeet on parasta sulattaa
jääkaapissa. Aseta ruokatarvike syvälle
lautaselle, jotta sulavasta tuotteesta
irtoava neste ei pääse valumaan
kaapin sisätiloihin. Ruoan nopea
sulattaminen tapahtuu asettamalla se
huoneenlämpöön tai kylmään veteen.
Mikäli ruoan sulattaminen tapahtuu
mikroaaltouunissa, noudata laitteen
valmistajan ohjeita.
Alempaa ovihyllyä ja vihanneslaatikon
yläpuolella olevaa lasilevyä ei saa
siirtää. Niitä tarvitaan, jotta ilma kaapin
sisällä pääsee kiertämään kunnolla.
Pystyreunaiset hyllyt tulee asettaa
siten, että reuna tulee kaapin
takaseinää vasten. Tämä estää
ruokatarvikkeiden pääsyn kosketuksiin
kylmän jäähdytyslevyn kanssa.
Vihanneslaatikossa on kaksi
siirrettävää seinämää joiden avulla saat
viisi eri mahdollisuutta pitää
vihannekset erillään.
Vihanneslaatikossa on säädettävä
ilmanvaihtoritilä ilmankierron
lisäämiseksi ja mahdollisen kosteuden
tiivistymisen vähentämiseksi.
Kaapin sisätilat
Hyllyt ja ovihyllyt ovat irrotettavissa ja
niiden paikkaa voidaan helposti
vaihtaa.
Joitakin hyllyjä on nostettava
takareunasta, jotta ne voidaan vetää
ulos.
Pakastimen laatikot
Pakastimen laatikoiden ansiosta on
halutun tuotteen löytäminen nopeaa ja
helppoa. Tilan lisäämiseksi voidaan
laatikot poistaa ja tuotteet sijoittaa
suoraan hyllyille. Ylähyllyä lukuun
ottamatta voidaan kaikille hyllyille
sijoittaa tuotteita, jotka tulevat 20 mm
hyllyn etureunan yli. Näin saadaan
pakastimen suurin mahdollinen tila
käyttöön.
34
Ulosvedettävä hylly
Pakastehyllyt voidaan vetää ulos. Jos
jokin niistä otetaan pois, pakastimessa
voidaan säilyttää suurempikokoisia
ruokatavaroita.
Jääpalarasiat
Täytä jääastiat korkeintaan ¾, koska
vesi jäätyessään laajenee. Irrota
jääpalat vääntämällä rasiaa varovasti.
Mikäli jääpaloja säilytetään pitkään, ne
kuivahtavat ja niiden maku kärsii.
Poista vanhat jääkuutiot ja valmista
uusia tarpeen mukaan.
Pakastuslevy
Käytä pakastuslevyä marjojen ja
vihannesten pakastamiseen. Tuotteet
pakastuvat täysin noin neljässä
tunnissa, jonka jälkeen ne voidaan
pakata tavalliseen tapaan. Näin
pakastettu ruoka ei tartu yhteen, jolloin
pakkauksen sisällöstä on helpompi
käyttää vain tarvittava määrä.
35
KÄYTÄNNÖN OHJEITA
Energiansäästövihjeitä
· Kaapin sijoituspaikka on valittava
huolella. Katso kappale "Asennus".
Oikein sijoitettuna laite kuluttaa
vähemmän energiaa.
· Vältä kaapin oven tarpeetonta
avaamista, älä myöskään pidä sitä auki
pitkiä aikoja.
· Tarkista, että kaapin ovi on kunnolla
kiinni.
· Sulata pakastetut ruokatarvikkeet
jääkaapissa; näiden kylmyys vähentää
jääkaapin virrankulutusta.
· Imuroi kaapin takana sijaitsevat
kompressori ja jäähdytysjärjestelmä
noin kerran vuodessa.
· Anna lämpimien elintarvikkeiden
jäähtyä ennen kuin laitat ne
jääkaappiin.
· Jäähdytä ruokatarvikkeet jääkaapissa
ennen kuin laitat ne pakastimeen.
· Vältä tarpeetonta huurtumista
pakkaamalla kaikki ruokatarvikkeet
tiiviisti.
· Pakastuksen yhteydessä noudata
tarkasti kappaleessa "Pakastimen
käyttö" annettuja ohjeita. Näin säästyt
turhalta energiankulutukselta.
· Älä käytä pakastinta tarpeettoman
kylmänä. Sopiva pakastinlämpötila on
-18°C - -20°C .
· Sulata pakastin, kun huurrekerroksen
paksuus on 3-5 mm.
· Varmista, että oven tiiviste on ehjä ja
pidä se aina puhtaana.
Ympäristönäkökohtia
· Kaapin eriste ja laitteen kylmäaine
eivät vahingoita otsonikerrosta.
· Pakkauksen kaikki osat ovat
kierrätettäviä.
· Kaappi on suunniteltu siten, että se
on helppo purkaa kierrätystä varten.
Ympäristön säästämiseksi
· Vie pakkaus sekä käytetyt jääkaapit ja
pakastimet kierrätyslaitokseen. Kysy
lisätietoja paikkakuntasi viranomaisilta
tai laitteen jälleenmyyjältä.
· Säilytä elintarvikkeet purkeissa,
astioissa ja pakkauksissa, joita voidaan
käyttää monta kertaa.
· Käytä kaapin puhdistukseen mietoa
astianpesuainetta.
· Noudata "Energiansäästövihjeitä".
HOITO JA PUHDISTUS
Vältä aukaisemasta jääkaapin ovea pakastimen sulatuksen yhteydessä, koska
jääkaappi ei ole silloin toiminnassa.
Huomautus! Jos pakastinosasta kytketään virta pois kytkeytyy myös
jääkaappiosa pois päältä.
Asenna laatikko takaisin
Puhdistus
päinvastaisessa järjestyksessä.
Puhdista kaappi säännöllisesti.
Kytke virta pois kaapista ja irrota
pistotulppa pistorasiasta.
Puhdista sisäpuoli
Poista irtonaiset osat ja pese ne käsin.
Pyyhi kaappi ulkoa ja sisältä sekä oven
tiiviste. Käytä pehmeää liinaa ja
haaleaan veteen lisättyä mietoa
Puhdista jääkaapin sisällä oleva
astianpesuainetta. Älä sulje ovea
sulavesikanava pumpulipuikkoa tai
ennen kuin kaappi on sisältä kokonaan piipunpuhdistinta käyttäen. Mikäli
kuiva.
kanava on tukossa, voidaan käyttää
muovista verhosilmukkaa ilman terävää
päätä.
Vihanneslaatikko
Vedä laatikko ulos.
Nosta laatikkoa hiukan sivukiskojen
pyörien yli, kallista alaspäin ja vedä
ulospäin.
Pese miedolla astianpesuaineella,
huuhtele huolellisesti haalealla vedellä.
Puhdista ulkopinta
Käytä vettä ja käsitiskiainetta
ruostumattoman teräksen ja
anti-finger-print-päällystettyjen pintojen
puhdistukseen. Älä käytä hankaavia
puhdistusaineita.
36
Siirrä kaappi etäämmälle seinästä ja
imuroi sen takana oleva alue,
jäähdytysjärjestelmä sekä kompressori.
· älä laita elintarvikkeita kiinni
jäähdytyslevyyn.
Pakastinosan sulatus
Pakastinosaa ei tarvitse välttämättä
sulattaa. Tavaratila ja höyrystin
sulatetaan automaattisesti säännöllisin
(tavallisesti 24 h:n) väliajoin niiden
kuormituksesta riippuen.
Kaappia siirrettäessä on lattian
naarmuttamisen välttämiseksi
suositeltavaa nostaa kaappia
etureunasta.
Valaistus
Kaapin valaistus syttyy automaattisesti,
kun kaapin ovi avataan.
Jääkaappiosan sulatus
Jääkaapin sulatus toimii
automaattisesti aina, kun kompressori
pysähtyy. Huurteen muodostumista
voidaan ehkäistä:
· laittamalla kaappiin ainoastaan
jäähtyneitä elintarvikkeita
· välttämällä oven tarpeetonta
avaamista ja sen pitämistä auki liian
pitkiä aikoja.
Sulatuksen nopeuttamiseen ei saa
käyttää hiustenkuivaajaa tai muuta
lämmityslaitetta. Liika kuumuus
saattaa vahingoittaa kaapin sisätilojen
muoviosia ja laitteen sähköosiin voi
päästä kosteutta, jolloin on olemassa
sähköiskun vaara.
Kun kaappi on pois käytöstä
Kytke virta pois kaapista ja irrota
pistotulppa pistorasiasta.
Puhdista kaappi kappaleen
"Puhdistus" mukaisesti. Jätä ovi
raolleen, sillä muuten kaappiin saattaa
muodostua ummehtunut haju.
Mikäli kaappi pidetään toiminnassa,
pyydä jotakuta tarkistamaan tilanne,
jotta elintarvikkeet eivät pääse
pilaantumaan esim. sähkökatkoksen
sattuessa.
JOS KAAPPI EI TOIMI TYYDYTTÄVÄSTI
Jos kaappi ei toimi niinkuin pitäisi, voi syynä olla asia, jonka itse voit korjata. Lue
tarkoin ja noudata seuraavaa taulukkoa, niin vältyt turhilta huoltokäynneiltä.
Ongelma
” ” näkyy lämpömittarinäytössä.
37
Mahdollinen syy/Toimenpide ehdotus
Vika lämpötilamittauksessa. Ota yhteys
huoltoliikkeeseen.
(Jäähdytysjärjestelmä pitää ruokatarvikkeet
kylmänä, mutta lämpötilan asetus ei toimi.)
Akustinen hälytys + punainen
varoitusvalo vilkkuu.
(Pakastimessa on liian
lämmintä)
Katkaise hälytys painamalla
kuittauspainikkeesta.
Hälytyksen mahdollinen syy:
Kaappi on juuri käynnistetty eikä se ole vielä
ehtinyt jäähtyä. Katso kohdasta "Käynnistys
ja lämpötilansäätö".
Ovi on saattanut olla auki riittävän kauan niin,
että 'ovi auki' hälytys on käynnistynyt.
Jääkaapissa on liian lämmintä.
Aseta kylmempi lämpötila.
Sijoita elintarvikkeet oikein jääkaapissa. Katso
kohdasta "Jääkaapin sisälämpötila".
Laita ruokatarvikkeet niin, että kylmä ilma
pääsee kiertämään niiden välissä.
Tarkista, että ovi on kunnolla kiinni ja että
tiiviste on ehjä ja puhdas.
Jääkaapissa on liian kylmä.
Aseta lämpöisempi lämpötila.
Vihannekset ja ruokatarvikkeet, jotka jäätyvät
helposti on ehkä sijoitettu "liian kylmälle
hyllylle". Katso kohdasta "Jääkaapin
sisälämpötila".
Jääkaapin sisällä olevaa
jäähdytyslevyä pitkin valuu
vettä.
Se on täysin normaalia. Automaattisen
sulatuksen aikana jäähdytyslevyn pinnalla
oleva huurre sulaa.
Jääkaappiin valuu vettä.
Puhdista jääkaapin sulavesikouru ja
tyhjennysreikä vanupuikolla tai
piipunpuhdistajalla.
Tarkista, ettei ruokatarvikkeita ole sijoitettu
siten, että ne estävät veden valumisen
sulavesikouruun.
Lattialle valuu vettä.
Tarkista, että kaapin takana olevat
sulavesiletkut johtavat haihdutuskaukaloon.
Katso kohdasta "Ennen kaapin
käyttöönottoa".
Pakastimessa on liian
lämmintä.
Aseta kylmempi lämpötila.
Tarkista, että ovi on kunnolla kiinni ja että
tiiviste on ehjä ja puhdas.
Lämpöisiä ruokatarvikkeita on laitettu
pakastimeen. Odota muutama tunti ja tarkista
lämpötila uudelleen.
Laita ruokatarvikkeet niin, että kylmä ilma
pääsee kiertämään niiden välissä.
38
Pakastimessa on liian kylmää.
Aseta lämpöisempi lämpötila.
Pakastus voi olla toiminnassa.
Lämpömittarinäyttö näyttää kaapin
lämpöisimmän lämpötilan.
Poikkeama lämpötilassa lämpömittarinäytön
ja muutoin mitatun lämpötilan välillä on
normaalia.
Muodostuu paljon huurretta ja
jäätä.
Tarkista, että ovi on kunnolla kiinni ja että
tiiviste on ehjä ja puhdas.
Kompressori käy jatkuvasti.
Aseta lämpöisempi lämpötila.
Tarkista, että ovi on kunnolla kiinni ja että
tiiviste on ehjä ja puhdas.
Kaappi ei toimi lainkaan.
Jäähdytys ja valo eivät toimi.
Merkkivalot eivät toimi.
Kaappiin ei ole kytketty virtaa.
Kaappiin ei tule virtaa (kokeile liittämällä
pistorasiaan jokin muu sähkölaite).
Pistotulppa ei ole kunnolla pistorasiassa.
Sulake on rikki.
Virtakatkos
Älä avaa kaappia turhaan. Jos katkoksen
oletetaan kestävän kauan, tulee
ruokatarvikkeet mahdollisuuksien mukaan
siirtää toimivaan kaappiin.
Jos ruokatarvikkeet ovat kovia
sähkökatkoksen jälkeen, voidaan ne
pakastaa heti uudelleen. Jos elintarvikkeet
ovat sulaneet ja näyttävät edelleen
hyvälaatuisilta ja tuoksuvat niin kuin pitäisi, ne
on kypsennettävä ennen käyttöä tai uudelleen
pakastamista.
39
Kaapin äänitaso on liian
korkea.
Jäähdytysjärjestelmässä muodostuu
jonkunverran ääntä. Sykkivä ääni syntyy, kun
kaappi on käynnissä ja kylmäaine kiertää
jäähdytysjärjestelmässä. Kun kompressori
käynnistyy ja pysähtyy saattaa termostaatista
kuulua napsahduksia.
Jos äänitaso koetaan häiritseväksi:
Taivuta varovasti putkisilmukoita kaapin
takana niin että ne eivät kosketa toisiaan.
Aseta mahdollisesti pudonneet vaimentimet
(kaapin ja putkiston välissä) takaisin
paikoilleen.
Noudata tarkoin kappaleen "Asennus"
ohjeita.
Jos vika ei johdu edellämainituista syistä, ota yhteys huoltoliikkeeseen.
TEKNISET TIEDOT
Malli
ERF37800X
Nettotilavuus jääkaappi l
265
Nettotilavuus pakastin l
83
Pakastusteho kg/24tuntia
10
Lämpötilan kohoamisaika tuntia
11
Mitta mm
Korkeus
2000
Leveys
595
Syvyys
600
ASENNUS
Liitäntäjohto
Asennusohje on tarvikepakkauksessa
Älä poista pistoketta pistorasiasta
liitäntä- johdosta vetämällä, erityisesti
silloin, kun laitetta vedetään pois
kalusteesta.
· Vahingoittunut johto voi aiheuttaa
oikosulun, tulipalon ja/tai sähköiskun
· Jos tuotteen liitäntäjohto vahingoittuu,
johdon saa vaihtaa vain
asennusoikeudet omaava huoltoliike tai
henkilö, henkilövahingon välttämiseksi.
40
Pakkauksen purkaminen
Tarkista, että kaappi on virheetön ja
vahingoittumaton. Kuljetusvaurioista on
välittömästi ilmoitettava kaapin
jälleenmyyjälle. Vie pakkaus
kierrätyspisteeseen. Pyydä lisätietoja
paikkakuntasi vastaavalta
viranomaiselta tai laitteen
jälleenmyyjältä.
Tärkeää
Älä anna lasten leikkiä pakkauksella.
Muovikelmu saattaa aiheuttaa
tukehtumisvaaran.
Etäisyystukien kiinnitys
Aseta mukana toimitetut etäisyystuet
yläsäleikköön kuvan mukaisesti.
Kuljetustuet
Irrota teipit ja kuljetustuet:
· oven sivuilta
· oven saranoiden sisältä
· hyllyistä
Poista lasihyllyn kuljetustuki vetämällä
kuljetustukia ensin eteenpäin ja sen
jälkeen hyllyjä ja kuljetustukia
eteenpäin niin pitkälle, että se pysähtyy
hyllyn nystyröihin. Tartu hyllyn
takareunaan ja vedä hylly
kuljetustukineen eteenpäin kunnes
hyllyä voi kallistaa ja kuljetustuki
poistaa.
41
Puhdistus ennen käyttöä
Puhdista kaapin sisäosat käyttäen
haaleaa vettä, mietoa
astianpesuainetta ja pehmeää
pyyhettä.
Asennus
HUOM! Kaappia paikalleen asennettaessa, suojaa lattia naarmuttamisen
välttämiseksi.
Varmista, että laitteen takaosassa
oleva pistoke ja/tai liitäntäjohto eivät
ole puristuksissa tai vahingoittuneet.
· vahingoittunut pistoke ja/tai
liitäntäjohto voivat ylikuumeta ja
aiheuttaa palovaaran
Älä aseta painavia tavaroita tai itse
laitetta liitäntäjohdon päälle.
· oikosulun tai tulipalon vaara.
Jos pistorasia on viallinen, älä työnnä
pistoketta pistorasiaan.
· sähköiskun tai tulipalon vaara.
Jotta laite toimisi kunnolla, varmista
että:
· kaappi sijoitetaan kuivaan ja viileään
paikkaan ja ettei siihen pääse
kohdistumaan suoraa auringonvaloa.
· kaappi tulee etäälle lämmönlähteistä,
kuten esim. liesi tai astianpesukone.
· kaappi on sijoitettu suoraan ja
kaikkien neljän kulmansa varassa.
Kaappi ei saa nojata seinään. Säädä
jalkojen korkeus tarpeen mukaan
toimitukseen kuuluvalla säätöavaimella.
· kaappi sijoitetaan paikkaan jonka
ympäristön lämpötila vastaa
ilmastoluokkaa*, jota varten laite on
suunniteltu
* katso arvokilvestä kaapin sisällä.
Taulukosta ilmenee mikä ympäristön
lämpötila kuuluu mihinkin
ilmastoluokkaan.
Ilmasto
luokka
SN
ympäristön
lämpötiloille
+10°C - +32°C
N
+16°C - +32°C
ST
+18°C - +38°C
T
+18°C - +43°C
Pistotulppa tulee olla saavutettavissa
sen jälkeen kun kaappi on paikallaan.
· ilma pääsee kiertämään vapaasti
kaapin ympärillä
· kaapin alla ja takana olevat
ilmakanavat eivät peity. Kaapin
yläpuolella olevan ilmatilan tulee olla
vähintään 4 cm. Tämä ilmatilan tulee
sijaita joko
a) suoraan kaapin yläpuolella, tai
b) kaapin yläosan takana ja
yläpuolella. Tässä tapauksessa kaapin
takana tulee olla vapaata ilmatilaa
vähintään 50 mm.
a)
b)
50mm
Mikäli kaappi sijoitetaan nurkkaan
siten, että oven saranapuoli on seinään
päin, tulee seinän ja kaapin väliin jäädä
vähintään 150 mm rako. Näin ovi
aukeaa riittävästi, jotta hyllyt saadaan
vedettyä ulos.
Varmista, että kaapin takana olevat
sulavesiletkut johtavat
haihdutuskaukaloon.
Oven kätisyyden vaihto
Oven kätisyyttä ei voi vaihtaa.
Sähköliitäntä
Kytke kaappi maadoitettuun
pistorasiaan.
Jännite: 230 V.
Sulake: 10 A.
Katso tiedot laitteen arvokilvestä. Kilpi
sijaitsee kaapin sisällä vasemmalla
puolella.
42
Takuu/Huolto
Huolto ja varaosat
Huollot, varaosatilaukset ja mahdolliset korjaukset on annettava valtuutetun huoltoliikkeen tehtäväksi. Lähimmän valtuutetun huoltoliikkeen
numeron löydät soittamalla numeroon 0200-2662
(0,16 e/min +pvm), tai katsomalla puhelinluettelon keltaisilta sivuilta
kohdasta "kodinkoneiden huoltoa".
Varmistaaksesi laitteesi moitteettoman toiminnan, vaadi aina käytettäväksi sopivinta, siis alkuperäistä varaosaa.
Kuluttajaneuvonta
Tuotettasi tai sen käyttöä koskeviin kysymyksiin saat vastauksen
kuluttajaneuvonnastamme soittamalla numeroon 0200-2662
(0,16 e/min +pvm). Voit olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan myös
sähköpostitse osoitteessa carelux.fsh@electrolux.fi.
Takuu
Tuotteen takuuaika voidaan ilmoittaa erikseen. Ellei takuuaikaa ole
erikseen määritelty, noudatetaan vallitsevaa lainsäädäntöä ja kansallisia
määräyksiä. Takuuehdot noudattavat vallitsevan lainsäädännön mukaisia yleisiä ehtoja. Ostokuitti säilytetään, koska takuun alkaminen määritetään ostopäivän mukaan. Korvaus huollosta voidaan periä myös
takuuaikana:
• aiheettomasta huoltokäynnistä
• ellei valmistajan laitteen asennuksesta, käytöstä ja hoidosta antamia
ohjeita ole noudatettu.
EU-maat
Laitteella on käyttömaan lainsäädännön mukainen takuu.
Kuljetusvauriot
Tarkista pakkauksen purkamisen yhteydessä, ettei laite ole vaurioitunut
kuljetuksessa. Mahdollisista kuljetusvaurioista on heti ilmoitettava
myyjäliikkeelle.
43
Euroopan Takuu
Electrolux myöntää takuun tälle tuotteelle oppaan takakannessa luetelluissa maissa
tuotetakuussa määritetyksi tai lainsäädännön mukaiseksi ajaksi.Muuttaessasi jäljessä
luetellusta maasta toiseen tuotetakuu siirtyy mukanasi seuraavien ehtojen mukaisesti:
• Tuotetakuu on voimassa tuotteen ostopäivästä lukien. Tästä on osoituksena tuotteen myyjän antama ostokuitti, joka osoittaa tuotetakuun olevan voimassa.
• Tuotetakuu on voimassa ja korvaa tuotteen korjauksen ja vialliset osat uuden asuinmaan tätä tuotetta tai tuoteryhmää koskevien takuuehtojen mukaisesti.
• Tuotetakuu koskee vain tuotteen alkuperäistä ostajaa, eikä takuuta voi siirtää toiselle käyttäjälle.
• Tuote on asennettava ja sitä on käytettävä Electroluxin antamien käyttöohjeiden
mukaisesti. Tuote on tarkoitettu ainoastaan kotitalouskäyttöön, ei kaupallisia tarkoitusperiä varten.
• Tuote asennetaan uuden asuinmaan kaikkien asiaa koskevien ja voimassa olevien
sääntöjen mukaisesti.
Nämä Euroopan takuun ehdot eivät vaikuta kuluttajan lakisääteisiin oikeuksiin.
www.electrolux.com
p
t
b
Albania
+35 5 4 261 450
Rr. Pjeter Bogdani Nr. 7 Tirane
Belgique/België/
Belgien
+32 2 363 04 44
Bergensesteenweg 719, 1502 Lembeek
Èeská republika
+420 2 61 12 61 12
Budìjovická 3, Praha 4, 140 21
Danmark
+45 70 11 74 00
Sjællandsgade 2, 7000 Fredericia
Deutschland
+49 180 32 26 622
Muggenhofer Str. 135, 90429 Nürnberg
Eesti
+37 2 66 50 030
Mustamäe tee 24, 10621 Tallinn
España
+34 902 11 63 88
Carretera M-300, Km. 29,900
Alcalá de Henares Madrid
France
www.electrolux.fr
Great Britain
+44 8705 929 929
Addington Way, Luton, Bedfordshire
LU4 9QQ
Hellas
+30 23 10 56 19 70
4 Limnou Str., 54627 Thessaloniki
Hrvatska
+385 1 63 23 338
Slavonska avenija 3, 10000 Zagreb
Ireland
+353 1 40 90 753
Long Mile Road Dublin 12
Italia
+39 (0) 434 558500
C.so Lino Zanussi, 26 - 33080 Porcia (PN)
Latvija
+37 17 84 59 34
Kr. Barona iela 130/2, LV-1012, Riga
Lietuva
+370 5 2780609
Verkių 29, LT09108 Vilnius
Luxembourg
+35 2 42 43 13 01
Rue de Bitbourg, 7, L-1273 Hamm
44
45
p
t
b
Magyarország
+36 1 252 1773
H-1142 Budapest XIV,
Erzsébet királyné útja 87
Nederland
+31 17 24 68 300
Vennootsweg 1, 2404 CG Alphen aan den Rijn
Norge
+47 81 5 30 222
Risløkkvn. 2 , 0508 Oslo
Österreich
+43 18 66 400
Herziggasse 9, 1230 Wien
Polska
+48 22 43 47 300
ul. Kolejowa 5/7, Warsaw
Portugal
+351 21 440 39 00
Quinta da Fonte - Edificio Gonçalves
Zarco - Q 35
2774 - 518 Paço de Arcos
Romania
+40 21 451 20 30
Str. Garii Progresului 2, S4, 040671 RO
Schweiz/Suisse/
Svizzera
+41 62 88 99 111
Industriestrasse 10, CH-5506 Mägenwil
Slovenija
+38 61 24 25 731
Electrolux Ljubljana, d.o.o.
Tržaška 132, 1000 Ljubljana
Slovensko
+421 2 43 33 43 22
Electrolux Slovakia s.r.o., Electrolux
Domáce spotrebièe SK, Seberíniho 1,
821 03 Bratislava
Suomi
www.electrolux.fi
Sverige
+46 (0)771 76 76 76
Electrolux Service, S:t Göransgatan 143,
S-105 45 Stockholm
Türkiye
+90 21 22 93 10 25
Tarlabaþý caddesi no : 35 Taksim
Istanbul
Ðîññèÿ
+7 495 9377837
129090 Ìîñêâà, Îëèìïèéñêèé
ïðîñïåêò, 16, ÁÖ „Îëèìïèê“
www.electrolux.com
www.electrolux.se
www.electrolux.fi
www.electrolux.no
www.electrolux.dk
8184119-00/9 200706
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising