Electrolux | EON3610X | User manual | Electrolux EON3610X User Manual

Electrolux EON3610X User Manual
Beépített elektromos sütő
Használati útmutató
EON 3610
Kedves Vásárló !
Kérjük, hogy ezt a Használati útmutatót gondosan
olvassa el és az abban foglaltakat maradéktalanul
tartsa be.
Először figyelmesen tanulmányozza át az első
oldalakon található "Biztonságra" vonatkozó
oldalakat. Tartsa a Használati útmutatót
biztonságos helyen, hogy bármikor könnyen
hozzáférjen, ha szüksége van valamilyen
információra.
Ha a készüléktől valamilyen ok miatt megválik,
akkor ezt a Használati útmutatót is adja át a
készülék új tulajdonosának.
Biztonsági útmutatások
Figyelmeztetés: Az Ön személyes biztonságára
vonatkozó útmutatások.
Figyelem:
A
készülék
károsodásának
elkerülésére vonatkozó útmutatások.
Útmutatások és hasznos tanácsok
Környezetvédelmi információk
1. Ezek a sorok lépésről lépésre haladva mutatják
be a készülék használatát.
2. ...
3. ...
2
Tartalomjegyzék
Biztonság
4
Gondoskodás
5
A készülék felépítése
Fő részek
Kezelőpanel
A sütő kialakítása
Sütőtartozékok
6
6
6
7
7
Az első használat előtt
Az első tisztítás
8
8
A főzőhelyek használata
Főzőfokozat beállítása
Kétkörös- /barnító zóna bekapcsolása
9
10
10
A sütő használata
A sütő be- és kikapcsolása
Sütőfunkciók
Rövid idejű vekker
Rostély, sütőlap és univerzális sütőlap behelyezése
Mechanikus ajtózár
11
11
12
13
13
14
Használat, táblázatok és tanácsok
Tészták sütése
Sütési táblázat
Húsok sütése
Sütési táblázat
Grillezés
Turbo grill
Infravörös grill
Befőzés
Aszalás
15
15
17
19
20
21
21
22
23
23
Tisztítás és ápolás
Külső részek
Sütőtér
Tartozékok
Vezetőrácsok
Sütőtéri világítás
Sütőtér tető
Sütőajtó
Sütőajtó üveg
24
24
24
24
25
26
27
28
29
Mit kell tenni, ha...
30
Műszaki adatok
Sütő belső méretek
Szabványok, normák, előírások
31
31
31
Vevőszolgálat
31
3
Biztonság
Elektromos biztonság
•
•
Így kerülhető
károsodása
A készülék csatlakoztatását csak arra
feljogosított elektromos szakember, szerviz
végezheti.
Biztonsági okok miatt gőztisztító, vagy
nagynyomású tisztítóberendezés használata
nem megengedett.
•
A készülék javítását - beleértve a csatlakozó
vezeték cseréjét is - csak a jótállási jegyben
feltüntetett szerviz végezheti.
• Ne helyezzen rá nagyobb tömeget a nyitott
sütőajtóra és ne üljön rá.
• Durva, erőszakos hatásra - mindenek ellőtt az
előlap üvegrészeinél a széleknél - az üveg
elrepedhet, eltörhet.
• Ne tároljon éghető anyagokat a sütőben, mert
ezek
a
bekapcsolásnál
könnyen
meggyulladhatnak.
• Soha ne hagyja a gyerekeket felügyelet nélkül,
ha a készülék üzemel.
• Ne tároljon semmiféle nedvdús élelmiszert a
sütőben. Károsodhat a zománcbevonat.
A használatra vonatkozó
biztonsági tudnivalók
Ez a készülék háztartási használatra készült,
ezért csak a háztartásokban szokásos ételek
főzésére és sütésére szabad használni.
•
A csatlakoztatásnál ügyelni kell arra, hogy az
elektromos hálózati kábel és csatlakozó dugó
ne érintkezhessen a készülék forró részeivel.
•
Vigyázat: égésveszély! A használat során a
sütő belső részei nagyon felforrósodnak.
•
Az alkoholtartalmú ételek sütőben való
készítésénél legyen óvatos, mert a forró
levegővel keveredő alkoholgőz begyulladhat.
Ilyenkor mindig óvatosan nyissa ki az ajtót és
közben ne dohányozzon, vagy ne használjon
nyílt lángot!
készülék
• A sütőlapra száradt gyümölcslevek által
hátrahagyott foltok többé nem távolíthatók el.
A nedvdús ételek sütésénél használja a tepsit,
vagy a kombinált zsírserpenyőt.
Gyermekbiztonság
•
a
• Ne rakjon a sütő aljára alufóliát, főző-, vagy
sütőedényt, stb., mert a fellépő hőtorlódások
miatt károsodhat a fenékzománc.
Üzemzavar esetén kapcsolja ki a készüléket
és válassza le az elektromos hálózatról, illetve
csavarja ki a biztosítékot.
•
el
4
Gondoskodás
Gondoskodás a csomagoló
anyagokról
Minden
alkalmazott
csomagoló
környezetbarát és újrahasznosítható.
anyag
A műanyagok jelzése a következő:
• >PE< = polietilén: pl. a külső burkolatnál és a
belső részeknél,
• >PS< = habosított polisztirol: pl. a tartórészek,
melyek egységesen CFC mentesek.
Gondoskodás az öreg készülékről
Figyelmeztetés! A régi készüléket tegye
használhatatlanná, hogy a kiselejtezett
készüléket ne lehessen többé használni.
Ehhez vágja le a készülékről a hálózati kábelt
és távolítsa el a készülékről.
Környezetvédelmi szempontból megfelelő módon
kell gondoskodni a kiselejtezett készülékről.
• A kiselejtezett készüléket ne tegye a háztartási
szemét közé.
• A kiselejtezett készüléket szállítsa el a
megfelelő gyűjtőhelyre. A begyűjtőhely címét
érdeklődje meg az illetékes környezetvédelmi
hivatalnál.
5
A készülék felépítése
Fő részek
Kezelőpanel
Ajtófogantyú
Teljes üvegajtó
Kezelőpanel
Üzemi ellenőrző
lámpa
Hőmérséklet ellenőrző
lámpa
Sütőfunkciók
Főzőhely kapcsolók
Hőfokválasztó
Rövid idejű vekker
6
Főzőhely kapcsolók
A sütő kialakítása
Felső fűtés és grillező fűtőtest
Rácsmagasság
Sütőtéri világítás
Alsó fűtés
Betolható rácsok, kivehető
Sütőtartozékok
Kombinált rostély (sütőrács)
Edényekhez,
darabokhoz.
sütőformákhoz,
sütéshez
és
grillezendő
Sütőlap
Süteményekhez és pogácsákhoz.
Univerzális serpenyő
Sütésekhez, illetve a lecsöpögő zsírok felfogásához.
7
Az első használat előtt
Első tisztítás
Az első használat előtt a sütőt alaposan ki kell
tisztítani.
Figyelem: A tisztításhoz nem szabad
kemény, karcoló, súroló tisztítószert
használni, mert könnyen károsodhat a felső
felület.
A fémrészek tisztításához csak a
kereskedelemben kapható tisztítószereket
használja.
1. Állítsa a sütőfunkció kapcsolót a világítás
szimbólumra.
2. Vegyen ki minden tartozékot a sütőből és
mosogatószeres meleg vízben tisztítsa meg
őket.
3. A sütő belső részeit is mosogatószeres meleg
vízzel tisztogassa meg, majd hagyja
megszáradni.
4. A készülék előlapját csak nedves ronggyal
törölje át.
8
A főzőhelyek használata
Tartsa szem előtt a beépített főzőlap gyártójának a Használati útmutatójában leírtakat. Ez tartalmazza
ugyanis a főzőedényekre, a főzőlap használatra, tisztításra és ápolására vonatkozó tudnivalókat.
bal első
bal hátsó
jobb hátsó
Főzőhely kapcsolók
Főzőfokozatok
• 1-9 között lehet a főzőfokozatokat beállítani.
• A
közbenső
értékek
a
tartományokban állíthatók be.
2-7
közötti
1 = legkisebb teljesítmény
9 = legnagyobb teljesítmény
9
jobb első
Főzőfokozat beállítása
1. Forraláshoz/sütéshez
kiválasztása.
való
teljesítmény
2. Ha elkezdődik a gőzképződés, illetve, ha a zsír
már felforrósodott, akkor kapcsoljon vissza egy
kiválasztott alacsonyabb fokozatra.
3. A főzés végén kapcsoljon vissza a KIpozícióba.
Kétkörös-/barnító zóna
pótlólagos beállítása
A kétkörös-, vagy a barnító zóna kapcsolót
jobbra kell forgatni és nem szabad az
ütközésen túlforgatni.
1. Forgassa jobbra a kétkörös-/barnító zóna
kapcsolót. Forgassa túl a 9-es pozíción a
kapcsolót, amíg egy könnyed ellenállás lesz
érezhető a
szimbólumnál, amit egy
kattanás is jelez.
2. Végül forgassa vissza a kapcsolót a kívánt
főzőfokozatra.
3. A főzés végén forgassa vissza a kapcsolót a
KI-pozícióba.
A
kétkörös-/barnító
zóna
bekapcsolásánál a nagyobbik
pótlólag ismét be kell kapcsolni.
ismételt
fűtőkört
10
A sütő használata
A sütő be- és kikapcsolása
Üzemi ellenőrző lámpa
Sütőfunkciók
1. Forgassa a „Sütőfunkció”
kiválasztott funkcióra.
Hőmérséklet ellenőrző lámpa
Rövid idejű vekker
kapcsolót
a
2. Forgassa a „Hőfokválasztó” kapcsolót a
kiválasztott hőmérsékletre. Ameddig a sütő
üzemel, addig a piros színű üzemi ellenőrző
lámpa világít.
3. A sütő kikapcsolásához forgassa Nullapozícióba
a
„Sütőkapcsoló”-t
és
a
„Hőfokválasztó” kapcsolót.
Hűtőventillátor
A hűtőventillátor a sütő üzemelésével egyidőben
automatikusan bekapcsol, hogy hűtse a sütő
felületeit. A sütő kikapcsolása után a ventillátor
még tovább működik, hogy lehűtse a készüléket
és a készülék kihűlése után automatikusan
kikapcsol.
11
Hőfokválasztó
Sütőfunkciók
A sütő a következő funkciókkal rendelkezik:
Sütővilágítás
Ezzel a funkcióval lehet a sütő belső terét pl. a
tisztításhoz kivilágítani.
Egyetlen fűtőtest sem üzemel.
Légkeveréses sütés
A
sütésekhez
egyszerre
két
sütőrácsot
használhat. A sütő hőmérsékletét 20-40oC-kal
alacsonyabbra állítsa be, mint a felső-/alsó
fűtésnél.
A felső-/alsó fűtés üzemel és pótlólag bekapcsol a
ventillátor is.
Turbo térgrill
Nagyobb húsdarabok, vagy szárnyasok egy
sütőrácson való sütéséhez. Ez a funkció
pirításhoz és átsütéshez is alkalmas.
Infravörös grill
Ez a grillezés a középső rostélyon elhelyezett
lapos élelmiszerek sütéséhez alkalmas, mint pl.
steak-ek, hússzeletek, halak, vagy toaszt
kenyerek.
A grillező fűtőtest üzemel.
Infravörös felületi grill
Ez a grillezés a nagyobb mennyiségű lapos
élelmiszerek sütéséhez alkalmas, mint pl. steakek, hússzeletek, halak, vagy toaszt kenyerek.
A felső fűtés és a grillező fűtőtest üzemel.
Felső fűtés
Sültek átsütéséhez és felolvasztásához.
A felső fűtőtest üzemel.
Alsó fűtés
Lapos fenekű sütemények sütéséhez.
Az alsó fűtőtest üzemel.
Felső-/alsó fűtés
Sütemények és húsok egy sütőpolcon való
sütéséhez.
A felső- és az alsó fűtőtest üzemel.
12
Rövid idejű vekker
A rövid ideig tartó vekkeróra beállítására szolgál.
A beállított idő eltelte után egy jelzőhang szólal
meg.
Ez a funkció nincs hatással a sütő működésére.
Forgassa a beállító gombot a 60 perces
jelzéshez, majd állítsa be a kívánt rövid idejű
vekkert (max. 60 perc).
A beállított idő eltelte után egy jelzőhang szólal
meg.
A rövid idejű vekker idejének megváltozásához
forgassa a beállító gombot egy új időértékre.
Ha a rövid idejű vekkert idő előtt ki akarja
kapcsolni, akkor forgassa a KI-pozícióba a
beállító gombot.
Rostély, sütőlap és univerzális serpenyő behelyezése
Sütőlap
és
behelyezése:
univerzális
serpenyő
A sütőlapok jobb- és baloldali része egy kissé
kibővül. A behelyezésnél ennek a kibillenést
megakadályozó kialakításnak hátrafelé kell
mutatnia.
Sütőrács behelyezése:
A sütőrácsot tolja be a kívánt polcmagasságba.
13
Mechanikus ajtózár
A készülék használatához deaktivizálni kell az
ajtózárat. A tolókát zárt ajtónál kell működtetni,
hogy ne sérülhessen meg.
Az ajtózárolás aktivizálása
Húzza előre a tolókát, amíg az bekattan.
Sütőajtó nyitása:
1. Nyomja meg az ajtót.
2. Nyomja meg a tolókát és tartsa benyomva.
3. Nyissa ki az ajtót.
Sütőajtó zárása
Zárja be az ajtót a tolóka megnyomása nélkül.
Az ajtózárolás deaktivizálása
Nyomja be a tolókát hátra a szegélybe.
A
készülék
kikapcsolása
után
a
mechanikus
ajtózárolás
nem
kerül
érvénytelenítésre.
14
Használat, táblázatok és tanácsok
Tészták sütése
A tészták elkészítéséhez a légkeveréses , vagy
a felső-/alsó fűtés sütőfunkciókat használja.
Sütőformák
Polcmagasságok
• A felső-/alsó fűtéshez
sötét színű fémből
készült és bevonatos formát használjon.
•
A felső-/alsó fűtéssel
végezhető a sütés.
• A légkeveréses sütési
üzemmódhoz világos
színű fémből készült formák is alkalmasak.
•
A légkeveréses sütéssel
sütemények
süthetők
polcmagasságon.
egy polcmagasságon
száraz, lapos
egyszerre
két
1 sütőlap: pl. 3-as polcmagasság
1 sütőforma: pl. 1-es polcmagasság
2 sütőlap: 1-es és 3-as polcmagasság
Általános útmutatások
15
• Ha nem talál konkrét példát egy adott étel
elkészítéséhez, akkor válasszon ki egy
hasonlót és saját maga kísérletezze ki az
optimális beállításokat.
• Ügyeljen arra, hogy a polcmagasságot mindig
alulról felfelé kell számolni.
• A sütőlapot a ferde levágással előre kell
behelyezni!
• Néhány esetben, így a sütőformában való
sütéskor a sütési idő 10-15 perccel is
hosszabb lehet a táblázatban megadottnál.
• A sütőformát mindig a sütőrács közepére kell
állítani.
• Nedvdús tésztákat (pl. pizza, gyümölcsös
tészta, stb.) max. két polcmagasságban
készíthet egyszerre.
• A légkeveréses sütésnél , vagy a felső-/alsó
fűtésnél
egyidőben két sütőformát is
behelyezhet a sütőrácsra. A sütési idő csak
jelentéktelen mértékben növekszik meg.
Útmutatások a
táblázatokhoz
„Tészták
• A különböző magasságú ételek a sütési
folyamat kezdetén eltérően barnulnak le. Ilyen
esetben kérjük, hogy ne változtassa meg a
hőfokbeállítást. A barnulási eltérések a sütés
folyamán kiegyenlítődnek.
sütése”
A táblázatokban az ételek egy adott választékát
találja, ahol megadtuk a szükséges sütési
hőfokot, a sütési időt és a sütési rácsmagasságot.
A sütési idő vége előtt kb. 10 perccel
kapcsolja ki a sütőt, hogy kihasználhassa a
maradékhő funkciót.
• A hőfokot és az időt határok között adtuk meg,
mivel ezek az adatok a tészták összetételétől,
mennyiségétől és a sütőformától is függnek.
Ahol ezt külön nem jelezzük, ott a táblázatban
lévő adatok hideg sütőre vonatkoznak.
• Azt ajánljuk, hogy az első alkalommal mindig
alacsonyabb hőfokot válasszon és csak akkor
állítson be magasabb hőfokot, ha a sütési idő
jelentősen
megnő,
vagy
erőteljesebb
lebarnulást akar elérni.
16
Sütési táblázat
Légkevererés
Sütemény fajta
Hőfok
oC-ban
Felső-/alsó fűtés
Polc-magasság
lentről
1 polc
2 polc
Sütési idő
percben
(irányérték)
Hőfok
oC-ban
Polcmagasság
lentről
1 polc
Kevert tészta
Kuglóf
140 - 160
1
-
50 -70
160 - 180
1
Frankfurti kalács
(félmagas forma)
140 - 160
2
-
45 - 60
150 - 170
1
Királykuglóf
140 - 160
1
-
70 - 90
150 - 170
1
Gyümölcslap
150 - 170
3
-
20 - 25
170 - 190
előfűtve
2
Almás pite
150 - 170
1
-
50 - 80
170 - 190
előfűtve
1
-
-
-
60-90 +
10 perc
utánmelegítés
170 - 190
1
150 - 170
1
-
50 - 60
170 - 190
1
-
-
-
60 - 80
160 - 180
előfűtve
3
150 - 170
előfűtve
1
-
35 - 50
180 - 200
előfűtve
1
Keksz torta (DIN)
140 - 160
1
-
20 - 40
160 - 180
2
Gyümölcslap
140 - 180
előfűtve
3
1+3
15 - 25
170 - 180
előfűtve
3
Keksz rolád
150 - 170
előfűtve
3
-
10 - 20
180 - 200
előfűtve
3
Kuglóf
140 - 160
1
-
50 - 70
160 - 180
1
Fonott kalács
150 - 170
3
-
30 - 40
170 - 190
előfűtve
3
Vajas-/cukros kalács,
mézes bevonattal
160 - 170
3
-
25 - 30
180 - 200
előfűtve
3
Porhanyós kalács
150 - 170
3
1+3
20 - 40
170 - 190
3
Lapos- gyümölcskuglóf (DIN)
150 - 160
3
-
35 - 50
170 - 190
3
Frankfurti kalács
(félmagas forma)
140 - 160
2
-
45 - 60
150 - 170
1
Túrós kalács (guba)
140 - 160
3
-
50 - 70
170 - 190
előfűtve
3
Meringues
80 - 100
előfűtve
3
-
100 - 120
100 - 120
3
Makronen
120 - 140
3
-
20 - 30
140 - 160
előfűtve
3
Omlós tészta
Túrós torta (750 g túró)
Bevont almás torta
Túrós torta sütőlapon
Leveles tészta
Francia almás torta
Keksz tészta
Kelttészta
Apró sütemények
Légkevererés
Felső-/alsó fűtés
17
Sütemény fajta
Hőfok
oC-ban
Polc-magasság
lentről
Sütési idő
percben
(irányérték)
Hőfok
oC-ban
Polcmagasság
lentről
1 polc
2 polc
140 - 160
3
1+3
15 - 40
160 - 180
előfűtve
3
-
-
-
25 - 30
170 - 180
2
Leveles pogácsa
170 - 190
előfűtve
3
-
20 - 40
190 - 210
előfűtve
3
Sajtos-, mákos-, köménymagos
pogácsa
180 - 190
előfűtve
3
1+3
10 - 15
200 - 210
előfűtve
3
Kelesztett pogácsa
140 - 160
előfűtve
3
-
20 - 40
170 - 190
előfűtve
3
170 - 190
előfűtve
3
-
25 - 40
190 - 210
3
Svájci almás
180 - 200
előfűtve
1
-
35 - 50
210 - 230
előfűtve
2
Svájci sajtos
180 - 200
előfűtve
1
-
35 - 50
210 - 230
előfűtve
2
Spenótos kalács
Kenyér és zsemle
170 - 190
1
-
35 - 50
180 - 200
1
Mazsolás zsemle
180 - 190
3
1+3
10 - 15
190 - 210
3
Tejes zsemle
160 - 170
3
1+3
10 - 15
180 - 190
3
Pogány kenyér
190 - 200
2 v. 3
-
45 - 65
190 - 210
2
Fehér kenyér
170 - 180
2
-
40 - 45
180 - 200
2
Lepény kenyér, pizza
220 - 230
előfűtve
2
-
15 - 25
230 - 250
előfűtve
1
Tészta felfújt
180 - 200
2
-
40 - 50
190 - 210
2
Burgonyás felfújt
180 - 200
2
-
50 - 65
190 - 210
előfűtve
1
250
3
-
5-8
Mázas sütemény
Diós szelet
1 polc
Égetett sütemény
Habcsók
Hájas tészta
Felfújtak
Pirítás
„Hawai” toaszt
18
Húsok sütése
Útmutatások a
táblázatokhoz
A húsok sütéséhez a légkeveréses , vagy a
felső-/alsó fűtés sütőfunkciókat használja.
Húsok
sütése
A
táblázatban
különféle
húsfélék
választékát találja, ahol megadtuk a
szükséges sütési hőfokot, a sütési időt és a
sütési polcmagasságot. Az adatok csak
irányértékek.
Sütőedények
• A sütéshez mindig hőálló sütőedényt
használjon (ügyeljen a gyártó előírásaira).
• Azt ajánljuk, hogy először csak 1 kg hús, vagy
hal sütését próbálja ki.
• A műanyagfüllel, vagy fogantyúval felszerelt
edényeknél a füleknek hőállónak kell lenni
(ügyeljen a gyártó előírásaira).
• Általában kimondható, hogy a nagyon sovány
húsokhoz (halak, vagy vadak) célszerű a felső/alsó fűtés
sütési funkciót használni. Minden
más húsfajtához (különösen a szárnyasokhoz)
a légkeveréses funkció használatát ajánljuk.
• A nagyobb húsdarabok sütését az univerzális
serpenyőben (tepsi), vagy közvetlenül a
sütőrostélyon végezze, de ebben az esetben
tegye a rostély alá a tepsit (pl. pulyka, liba, 3-4
csirke).
• Azért hogy a húslé, vagy a zsír kifröccsenése
elkerülhető legyen, ajánlatos egy kis
folyadékot tenni a sütőedénybe.
• Minden sovány húsfajta sütéséhez azt
ajánljuk, hogy a sütőedényt mindig fedje le
(pl. borjú-, marhasült, mélyhűtött húsok), mert
így a hús szaftosabb marad.
• A sütési idő 2/3-ánál fordítsa meg a sülteket.
• Minden olyan húsfajta sütéséhez - ahol
lepirított réteget szeretne készíteni - azt
ajánljuk, hogy a sütőedényt ne fedje le (pl.
sertés-, vagdalt, - bárány-, ürühús, kacsa, 1-2
csirke, kis szárnyasok, marhaszelet, vadhús).
Tanács: A nagyobb húsokat és a
szárnyasokat a sütés közben többször
locsolja le a forró szafttal, mert így jobb
lesz a sütés minősége.
A sütési idő vége előtt kb. 10 perccel
kapcsolja ki a sütőt, hogy kihasználhassa a
maradékhő funkciót.
Tanács: Ha a sütést sütőedényben végzi
(különösen kisebb mennyiségnél), akkor a
sütő kevésbé fog elszennyeződni!
19
Sütési táblázat
A sütőlapot, vagy az univerzális serpenyőt mindig tolja be az 1-es polcmagasságba.
Légkeverés
Sültek fajtája
Hőfok
oC-ban
A sütőrács egyidejű
használatánál,
polcmagasság lentről
1 polc
2 polc
Univerzális
serpenyő
polcmagassága
Sütési idő
percben
(irányérték)
Sültek darabban
1 kg. sertéssült
(Tarja-,
vagy
sonkadarab,
göngyölt hús ), magasság cm
150 - 160
2
-
1
14 - 20
Kasseler, magasság cm
150 - 160
2
-
1
10 - 12
Vagdalt hús
100 - 170
2
-
1
60
Marhasült, magasság cm
150 - 160
2
-
1
15 - 18
Marhafilé, magasság cm
200 - 210
előfűtve
2
-
1
6-8
Marha-steak, magasság cm
200 - 210
előfűtve
2
-
1
8 - 10
Borjúsült
170 - 180
2
-
1
14 - 17
Báránycomb
Szárnyasok
170 - 180
2
-
1
90
Csirke
160 - 180
2
-
1
55 - 65
Kacsa (2000-2500 g)
150 - 160
2
-
1
90 - 120
Liba (4500 g)
150 - 160
2
-
1
150 - 180
Pulyka (5500 g)
150 - 160
2
-
1
150 - 180
1 kg pulyka tekercs, magasság
150 - 10
cm
Kisebb sültek - az 1-es, illetve 2-es sütőlapon
2
-
1
11 - 13
Sült kolbász
220 - 230
előfűtve
3
4+2
-
10 - 15
Karaj, panírozva
240 - 250
előfűtve
3
4+2
-
13 - 15
220 - 230
előfűtve
Halak - az 1-es, illetve 2-es sütőlapon
3
4+2
-
15 - 20
Pisztráng (á200 - 250 g)
200 - 210
3
4+2
-
15 - 20
4 pisztráng szelet
(tömeg á200 g)
170 - 180
3
4+ 2
-
10 - 20
Fogas filé, panírozva (együttes
tömeg kb. 1 kg )
190 - 200
3
4+2
-
25 - 30
Borjú szelet
20
Grillezés
Útmutatások a Grillezési táblázathoz
A grillezéshez megfelelő hőfokbeállítás mellett az
, vagy az infravörös felületi grill
infravörös grill
sütőfunkciókat használja.
• A grillezési idők csak irányértékek, amelyek a
grillezendő húsok minőségétől és a grillezés
módjától függnek.
Figyelem! A grillezést mindig zárt sütőajtó
mellett végezze.
• A grillezés különösen lapos hússzeletekhez és
halakhoz alkalmas.
• A sütési idő félidejében fordítsa meg a
grillezendő ételeket.
Az üres sütőt a grillező funkciónál 5
percig mindig elő kell fűteni!
Grillező edények
• A grillezéshez a sütőrácsot és az univerzális
serpenyőt együtt használja.
Polcmagasság
• A grillezendő sima felületű élelmiszert mindig
az alulról számított 4. polcmagasságba kell
helyezni.
Turbo grillezési táblázat
Ételfajta
Funkció
Hőfok
oC-ban
Univerzális
serpenyő
Grillező
rács
Grillezési
idő
percben
... perc
után
fordítani
Polcmagasság
alulról
Csirke (900-1000 g)
Turbo grill
160
1
2
50 - 80
25 - 30
Töltött sertés tekercs (2000 g)
Turbo grill
160
1
2
90 - 95
45
Tésztafelfújt
Turbo grill
180
-
2
30
-
Pirított burgonya felfújt
Turbo grill
200
1
3
20 - 23
-
Gnocchi, pirítva
Turbo grill
180
1
3
20 - 23
-
Karfiol, holland szósszal
Turbo grill
200
-
3
15
21
Infravörös grillezési táblázat
A sütőt minden esetben 5 percig elő kell fűteni.
Ételfajta
Funkció
Hőfok
oC-ban
Univerzális
serpenyő
Grillező
rács
Polcmagasság
alulról
Grillezési idő percben
1. oldal
2. oldal
4-6 sertés szelet
Infravörös
felületi grill
275
1
4
15
10
2-4 sertés szelet
Infravörös
felületi grill
275
1
4
12
12
Pácolt sertés-steak
Infravörös
felületi grill
275
1
4
12
12
Infravörös grill
275
1
4
5-7
4-6
Infravörös
felületi grill
275
1
4
6-8
5-7
2 fél csirke
Infravörös grill
250
1
4
15-20
15-20
4 fél csirke
Infravörös
felületi grill
250
1
3
15-20
15-20
1-4 csirkecomb
Infravörös
felületi grill
250
1
4
20
10
4-6 csirkecomb
Infravörös
felületi grill
250
1
4
20
15
Infravörös grill
275
1
4
5-10
5
Infravörös
felületi grill
275
1
4
5-10
5
Sült kolbász 4 db-ig
Infravörös grill
275
1
4
10
9
Sült kolbász 6 db-ig
Infravörös
felületi grill
275
1
4
10
9
Hal egészben
Infravörös
felületi grill
250
1
3
10
-
Toaszt kenyér (feltét nélkül)
Infravörös
felületi grill
275
1
4
1-2
1-2
Vesepecsenye, véres
4 vesepecsenye, közepes
Grill kolbász 6 db-ig
Grill kolbász, több mint 6 db
22
Befőzés
A befőzéshez
használja.
az
alsó
fűtés
sütőfunkciót
Útmutatások a befőzéshez
• A befőzéshez a sütőlapot használja. Erre 6 db
1-literes befőttes üveg helyezhető el.
Befőzéshez használható edények
• Az üvegeket egyforma magasságban töltse
meg és jól zárja le.
• A befőzéshez csak a kereskedelemből
beszerezhető
(üvegfedővel
ellátott,
gumigyűrűs
befőttes
üvegek)
üvegeket
használja.
• Az üvegeket úgy helyezze rá a sütőlapra, hogy
az üvegek ne érintkezzenek egymással.
• Öntsön kb. 1/2 liter vizet a sütőlapra, hogy a
sütőben megfelelő legyen a páratartalom.
Csavaros, vagy bajonettzáras üvegek és
fémdobozok nem alkalmasak.
• Amint az első üvegben lévő folyadék
gyöngyözni kezd (1 literes üvegnél kb. 35-60
perc) kapcsolja ki a sütőt, vagy állítsa vissza a
hőfokot 100oC-ra (Lásd Befőzi táblázat).
Polcmagasság
• A befőzéshez az alulról
polcmagasságot használja.
számított
1.
Befőzési táblázat
A megadott befőzési idők és hőfokok irányértékek.
Hőmérséklet
oC
Befőzési idő a
gyöngyözésig
perc
Továbbfőzés
100oC-on
perc
Állásidő,
kikapcsolt sütőben
hagyva
Eper, málna, fekete áfonya,
érett egres
160 -170
35 - 45
-
-
Éretlen egres
Kemény gyümölcsök
160 - 170
35 - 45
10 - 15
-
Körte, birsalma, szilva
Zöldségek
160 - 170
35 - 45
10 - 15
-
Sárgarépa
160 - 170
50 - 60
5 - 10
60
Gomba
160 - 170
40 - 60
10 - 15
60
Ecetes uborka
160 - 170
50 - 60
-
-
Csalamádé
160 - 170
50 - 60
15
-
Kalarábé, spárga
160 - 170
50 - 60
15 - 20
-
Bab
160 - 170
50 - 60
-
-
Szilvalekvár
160 - 170
50
45
-
6 - 8 óra
-
Puha gyümölcsök
Aszalás
Légkeverés
Élelmiszer
Polcmagasság lentről
1 polc
2 polc
Hőfok
oC-ban
Idő órában
(irányérték)
Almaszeletek
75
3
4+2
6 óra 10 perc
Gomba
50
3
4+2
6-8
23
Tisztítás és ápolás
Figyelmeztetés! A sütő tisztításához
biztonsági okból tilos gőztisztítót, vagy
magas nyomású tisztítógépet használni!
Készülék külső részei
A készülék előlapot egy puha és enyhén
mosogatószeres meleg vizes ronggyal tisztítsa
meg.
• Tilos bármiféle súrolószert, vagy karcolást
okozó tisztítószert használni.
• A
fémrészek
tisztításához
használjon
kereskedelemből beszerezhető tisztítószert.
Sütő belső tér
Figyelmeztetés! A tisztítás megkezdése
előtt a sütőt ki kell kapcsolni és hagyni kell
lehűlni.
A készüléket minden használat után meg kell
tisztítani. Ezzel megkönnyíti a kifröccsent
zsírcseppek letapadását és odaégését a sütő
belső felületére.
1. A tisztításhoz bekapcsolhatja a sütővilágítást.
2. A sütőt mosogatószeres ruhával minden
használat után alaposan ki kell tisztítani,
amelyhez egy kis ecetet is adagolhat és így
mossa át a belső részeket. Végül egy puha
ronggyal törölje szárazra a sütő belsejét.
3. A makacsabb és odaégett foltokat speciális
sütőtisztítóval távolítsa el.
Figyelem! A sütő-spray használatánál
tartsa szem előtt a gyártó előírásait is.
Tartozékok
A tartozékokat (sütőrács, sütőlap, stb,) minden
használat után mosogassa el és jól szárítsa meg.
A könnyebb tisztítás érdekében előbb áztassa be
őket.
24
Vezetőrácsok
Az
oldalfalak
könnyebb
megtisztításához
kiszerelheti a sütő bal- és jobboldalán lévő
vezetőrácsokat.
Vezetőrács kiszerelése
A rácsot először elöl húzza ki (1) a sütőfalból,
majd hátul akassza ki (2).
Vezetőrács behelyezése
Fontos! A rács behelyezésénél ügyeljen
arra, hogy a vezetőrács lekerekített vége
előre mutasson!
A rácsot a behelyezéshez először hátul akassza
be (1), majd utána elöl dugja be és nyomja be a
helyére (2).
25
Sütővilágítás
Figyelmeztetés!
Áramütésveszély! A
sütőtéri lámpák cseréje előtt:
- A sütőt ki kell kapcsolni!
- Az elektromos főbiztosítékot ki kell csavarni,
vagy ki kell kapcsolni.
A sütőtéri lámpa és az üvegbúra védelme
érdekében helyezzen egy ruhát a sütő
aljára.
Sütőtéri lámpa cseréje / üvegbúra
megtisztítása
1. Balra forgatva szerelje le az üvegbúrát és
tisztítsa meg.
2. Cserélje ki az izzót: az izzó típusa: 25 Watt,
230 V, 300oC hőálló.
3. Szerelje vissza az üvegfedőt.
4. Vegye ki a rongyot a sütőből.
26
Sütőtető
A sütőtető könnyebb megtisztításához a felső
fűtőtest kibillenthető.
Fűtőtest kibillentése
Figyelmeztetés! A fűtőtest kibillentését
csak kikapcsolt sütőnél szabad elvégezni
akkor és ha már nem áll fenn az égésveszély!
1. Vegye ki az oldalsó vezetőrácsokat.
2. Fogja meg elöl a fűtőtestet és a sütőtető
vájatából húzza ki előre.
3. Ezután óvatosan billentse lefelé a fűtőtestet.
Figyelem! Erőltetés nélkül nyomja lefelé a
fűtőtestet. Erőltetés esetén könnyen
eltörhet a fűtőtest.
Tisztítsa meg a sütőtetőt.
Fűtőtest visszahelyezése
1. A fűtőtestet helyezze vissza addig felfelé,
amíg az újra fel nem fekszik a sütőtető alatt.
2. Húzza meg előre a rugóerővel szemben a
fűtőtestet és illessze be a sütőtető vájatába.
3. Ezután pattintsa be a tartóba a fűtőtestet.
4. Helyezze vissza az oldalsó vezetőrácsokat.
Figyelem! A fűtőtestnek a sütőtető belső
oldalán lévő vájata fölött mindkét oldalon
fel kell feküdni (2) és bepattintva kell lenni.
27
Sütőajtó
A könnyebb tisztításhoz a sütőajtó kiszerelhető a
készülékből.
Sütőajtó kiakasztása
1. Nyissa ki teljesen a sütőajtót.
2. A sárgarézszínű szorítókart pattintsa fel
egészen mindkét ajtózsanérnál.
3. Mindkét kezével fogja meg az ajtót az
oldalaknál és az ellenállás ellenére kb. 3/4
részig zárja vissza az ajtót.
4. Emelje ki felfelé az ajtót és húzza ki a sütőből
(Vigyázat: nehéz!).
5. Helyezze az ajtót a külső oldalával lefelé egy
puha, sík felületre és ügyeljen arra, hogy ne
karcolódhasson be.
Sütőajtó beakasztása
1. Az ajtót mindkét kezével fogja meg az
oldalaknál.
2. Tartsa meg az ajtót egy kb. 60o-os szögben.
3. Az ajtózsanért a jobb- és baloldali lenti
kivágásokba - amennyire csak lehetséges egyszerre tolja be.
4. Az ajtót az ellenállás ellenére emelje felfelé és
nyissa ki teljesen.
5. Mindkét ajtózsanérnál pattintsa vissza a
helyére
a
szorítókarokat,
hogy
visszakattanjanak az eredeti pozícióba.
6. Zárja be az ajtót.
28
Sütőajtó üveg
A sütőajtó két egymáson lévő üveglappal van
kialakítva. A belső üveg a kényelmesebb
tisztításhoz kiszerelhető.
Figyelmeztetés! Az alábbi szerelési
lépések alapesetben csak kiszerelt ajtóval
végezhetők el biztonságosan!
Figyelem! Beakasztott állapotban az üveg
károsodhat és elpattanhat a kiszerelésnél.
Ajtóüveg kiszerelése
1. Akassza le a sütőajtót és a fogantyúval lefelé
fordítva helyezze egy puha, sík felületre.
2. A felső üveglapot fogja meg az alsó keretnél
és a rugóerővel szemben tolja addig a
fogantyú irányába, míg alul szabad rész nem
marad.
3. Az üveglapot lent könnyedén emelje meg és
húzza ki.
Tisztítsa meg az ajtóüveget.
Ajtóüveg behelyezése
1. A felső üveglapot ferdén vezesse be felülről az
ajtóprofilba a fogantyú felöli oldalon.
2. Süllyessze lefelé az üveglapot. Tolja be
ütközésig a rugóerővel szemben az alsó
tartóprofil alá az ajtóperem irányába. Az
üveglapnak szilárdan kell felfeküdni!
Akassza újra vissza a sütőajtót.
29
Mit kell tenni, ha...
Üzemzavar
A főzőzónák nem működnek.
Hiba oka
A megfelelő
bekapcsolva.
főzőzóna
Megoldás
nincs Kapcsolja be a főzőzónát.
Az elektromos főbiztosíték kioldott. Ellenőrizze a biztosítékot.
A sütő nem fűt fel.
A sütő nincs bekapcsolva.
Kapcsolja be a sütőt.
A szükséges beállítások nincsenek Ellenőrizze a beállításokat.
elvégezve.
Az elektromos főbiztosíték kioldott. Ellenőrizze a főbiztosítékot. Ha a
biztosíték egymás után többször
kiold, akkor forduljon elektromos
szakemberhez, vagy szervizhez.
Nem világít a sütőtéri lámpa.
Kiégett az izzó.
Cserélje ki az izzót (Lásd a
Tisztítás és ápolás c. fejezetet).
Ha az üzemzavart a fenti szempontok
áttanulmányozása után sem tudja elhárítani,
akkor forduljon a jótállási jegyben feltüntetett
szervizhez, vagy a Vevőszolgálathoz.
Figyelmeztetés!
A
készülék
csatlakoztatását és beszerelését csak
elektromos szakember, szerviz végezheti
el. A készülék javítását - beleértve a csatlakozó
dugó cseréjét is - csak a jótállási jegyben
megjelölt szerviz végezheti el.
A szakszerűtlen javítás nemcsak tilos és
életveszélyes, hanem a készülékre vonatkozó
garanciális igények elvesztését vonja maga után.
Útmutatás a metál-előlapos
készülékhez:
A készülék hideg előlapja miatt az ajtó
kinyitása közben, vagy a sütés/főzés után a
belső ajtóüveg rövid időre bepárásodhat.
30
Műszaki adatok
Sütő belső méretek
Magasság x szélesség x mélység:
Hasznos űrtartalom:
Zajkibocsátás:
31,0 cm x 41,0 cm x 41,0 cm
52 liter
45dB(A)
Előírások, normák, szabványok
Ez a készülék az alábbi szabványoknak felel meg:
•
•
•
•
•
•
EN 60335-1 és EN 60335-2-6,
DIN 44546 / 44547 / 44548,
EN 55014-2 / VDE 0875 14-2 rész,
EN 55014 / VDE 0875 14/12.93 rész,
EN 61000-3-2 / VDE 0838 2. rész,
EN 61000-3-3 / VDE 0838 3. rész.
Ez a készülék megfelel az alábbi irányelveknek:
• 73/23/EWG - 1973.02.19 (kisfeszültségű irányelv a változásokkal bezárólag)
• 89/336/EWG - 1989.05.03. (EMC-irányelv a 92/31/EWG változásokkal bezárólag)
Vevőszolgálat, Szerviz
Cégünk elektromos készülékei megfelelnek a
biztonsági
előírásoknak.
Az
elektromos
készülékeket csak elektromos szakember, szerviz
javíthatja. A szakszerűtlen javításból eredő
károkért a gyártó nem vállal felelőséget és
érvényét veszti a garanciális javítás feltétele is.
Szükség esetén adja meg a Szerviznek az
adattáblán található gyártási számokat. A számok
megadása után a Szerviz szakembere már
célirányosan meghatározhatja a készülékhez
szükséges pótalkatrészek körét és már az első
alkalommal, tehát gyorsabban lesz megjavítható a
meghibásodott készülék.
Azért, hogy ezek a számok mindig kéznél legyen
azt ajánljuk, hogy írja fel őket az alábbi sorba.
Modell . . . . . . . . .
PNC . . . . . . . . . .
S-No . . . . . . . . . . .
Vevőszolgálat és márkaszerviz:
1142 Budapest, Erzsébet kir.-né út 87.
Forgalmazó:
Electrolux Lehel Kft. Háztartási Készülékek
1142 Budapest, Erzsébet kir.-né út 87.
31
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising