AEG | E4001-4-A AEG-NORDIC | User manual | Aeg E4001-4-W AEG-NORDIC User Manual

Aeg E4001-4-W AEG-NORDIC User Manual
COMPETENCE E4001-4
Kalusteisiin asennettava uuni
Käyttöohje
Arvoisa asiakas,
lue käyttöohje huolellisesti ja säilytä se myöhempää käyttöä varten.
Luovuta ohje tarvittaessa eteenpäin myös laitteen mahdolliselle uudelle
omistajalle.
1
3
2
2
Tekstissä käytetään seuraavia symboleja:
Turvaohjeet
Varoitus! Henkilöturvaohjeet.
Huomio! Laiteturvallisuutta koskevat ohjeet.
Käytännön ohjeet ja neuvot
Ympäristötietoja
Sisällys
Käyttöohje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
Turvaohjeet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
Jätehuolto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
Laitteen kuvaus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Kokonaiskuva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Toimintopaneeli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Uunin varustus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Uunin varusteet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Ennen ensimmäistä käyttöä. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Ensimmäinen puhdistus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Keittoalueiden käyttö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Keittoalueen tehon säätö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Uunin käyttö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Virran kytkeminen ja katkaiseminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uunin toiminnot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ritilän, leivinpellin ja uunipannun asettaminen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rasvasuodattimen asentaminen/irrottaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Luukun mekaaninen lukitus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14
14
16
17
18
19
Käyttömahdollisuudet, taulukot ja vihjeet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kypsennystaulukko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Paistaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Paistotaulukko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Taulukko: Kohokkaat ja kuorrutetut ruoat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Taulukko: Pakastetut valmisruoat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Paistaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Paistotaulukko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tasogrillaus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Grillaustaulukko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sulatus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sulatustaulukko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Säilöntä. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20
20
22
24
28
28
29
30
32
32
33
33
34
3
Puhdistus ja hoito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uunin ulkopinnat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uunin sisätila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Varusteet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rasvasuodatin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kannattimet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uunin valaistus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uunin yläosan puhdistaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uuninluukku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uunin luukun lasi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35
35
35
35
35
36
37
38
39
40
Mitä tehdä, jos …. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Huolto ja varaosat
4
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Käyttöohje
1 Turvaohjeet
5
Laite on yhteensopiva seuraavien EY-direktiivien kanssa:
– 73/23/ETY, säädetty 19. helmikuuta 1973, pienjännitedirektiivi
– 89/336/ETY, säädetty 3. toukokuuta 1989: EMC-direktiivi sellaisena
kuin se on muutettuna direktiivillä 92/31/ETY
– 93/68/ETY, säädetty 22. heinäkuuta 1993, CE-merkinnästä annettu
direktiivi
Sähköturvallisuus
• Laitteen liitännän saa suorittaa vain ammattitaitoinen sähköasentaja.
• Jos laitteessa esiintyy häiriöitä tai laite vahingoittuu, irrota sulakkeet
tai kytke virta pois pääkytkimestä.
• Laitteen korjauksen saa suorittaa vain asiantunteva huoltomekaanikko. Asiantuntemattomalla tavalla suoritettu tai virheellinen korjaus voi altistaa käyttäjän suureen vaaraan. Jos laite tarvitsee korjausta
tai huoltoa, käänny valtuutetun jälleenmyyjän tai huoltoliikkeen
puoleen.
Lasten turvallisuus
• Älä koskaan jätä lapsia ilman valvontaa, kun laite on toiminnassa.
Turvallisuus laitetta käytettäessä
• Laitetta saa käyttää vain kotitalouksissa tavalliseen ruuanlaittoon ja
paistamiseen.
• Liitettäessä sähkölaitteita laitteen läheisyydessä oleviin pistorasioihin
on noudatettava varovaisuutta. Liitäntäjohdot eivät saa olla kosketuksissa kuuman uunin luukun kanassa tai joutua sen väliin.
• Varoitus: Palovamman vaara! Uunin sisäosa kuumenee käytön yhteydessä.
• Jos uuniin laitetaan alkoholia sisältäviä aineksia, saattaa syntyä helposti syttyvä alkoholin ja ilman sekoitus. Avaa luukku tässä tapauksessa varovasti. Älä käsittele avaamisen yhteydessä hiillosta, kipinöitä
tai tulta.
5
3
Akryyliamidia koskeva varoitus
Tuoreimpien tieteellisten tutkimustulosten mukaisesti erityisesti tärkkelyspitoisten ruokien voimakas ruskistaminen voi aiheuttaa terveydellisen vaaran akryyliamidin vuoksi. Sen vuoksi suosittelemme ruokien
kypsennystä mahdollisimman alhaisessa lämpötilassa sekä liiallisen ruskistamisen välttämistä.
Vahinkojen välttäminen
• Älä laita uunin pohjalle alumiinifoliota, leivinpeltiä, kattiloita jne., sillä emalipinta voi vahingoittua muodostuvan lämmön vuoksi.
• Paistovuoasta tippuva hedelmä- tai marjamehu jättää pintaan jälkiä,
jotka eivät lähde pois puhdistamalla. Käytä erittäin kosteiden kakkujen tai piiraiden paistamisessa korkeareunaista vuokaa tai peltiä.
• Älä laita mitään painoa avoinna olevan uunin luukun päälle.
• Älä kaada vettä suoraan kuumaan uuniin. Emalipinta ja väri voivat
vahingoittua.
• Erityisesti uunin etukylkien kovakourainen käsittely voi aiheuttaa lasin särkymisen.
• Älä säilytä uunissa tulenarkoja esineitä. Ne voivat syttyä palamaan,
kun uuni kytketään toimintaan.
• Älä säilytä uunissa kosteita elintarvikkeita. Ne voivat vahingoittaa
emalipintoja.
3
6
Emalipintoja koskeva huomautus
Uunin emalipintoihin käytön yhteydessä syntyvät värimuutokset eivät
vaikuta laitteen toimintaan tavallisessa eivätkä ammattimaisessa käytössä. Tällaisia muutoksia ei siis katsota puutteeksi tai viaksi takuuoikeuden mielessä.
Jätehuolto
2
2
1
Pakkausmateriaalit
Pakkausmateriaalit ovat ekologisesti kestäviä ja ne voidaan käyttää uudelleen. Muoviosat tunnistaa mm. merkinnöistä >PE<, >PS< jne. Toimita käytetyt pakkausmateriaalit niille varattuihin keräyspisteisiin ja
noudata materiaalimerkinnöistä annettuja ohjeita.
Käytöstä poistettujen laitteiden hävittäminen
W
, joka on merkitty tuotteeseen tai sen pakkaukseen, osoitSymboli
taa, että tätä tuotetta ei saa käsitellä talousjätteenä. Tuote on sen sijaan
luovutettava sopivaan sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätyksestä
huolehtivaan keräyspisteeseen. Tämän tuotteen asianmukaisen hävittämisen varmistamisella autetaan estämään sen mahdolliset ympäristöön
ja terveyteen kohdistuvat haittavaikutukset, joita voi aiheutua muussa
tapauksessa tämän tuotteen epäasianmukaisesta jätekäsittelystä. Tarkempia tietoja tämän tuotteen kierrättämisestä saa paikallisesta kunnantoimistosta, talousjätehuoltopalvelusta tai liikkeestä, josta tuote on ostettu.
Varoitus: Vaaratilanteiden välttämiseksi käytöstä poistettu laite on ennen hävittämistä tehtävä toimimattomaksi.
Erota laite verkosta ja irrota laitteen verkkoliitäntäjohto.
7
Laitteen kuvaus
Kokonaiskuva
Käyttöpaneeli
Luukun
kahva
Täyslasiluukku
Toimintopaneeli
Uunin virran merkkivalo
Lämpötilan merkkivalo
Merkkivalo Kypsennyksen valvonta
Uunin toiminnot
Keittoalueen kytkin
8
Lämpötilan valitsin
Keittoalueen kytkin
Uunin varustus
Ylälämpö ja grillivastus
Uunin valaistus
Kannatintasot
Rasvasuodatin
Takaseinämävastus
Puhallin
Alalämpö
Kannattimet, voidaan ottaa pois
Höyryn ulostuloaukko
Uunista tuleva höyry poistuu keittotason takaosassa olevan kanavan
kautta suoraan ylöspäin.
9
Uunin varusteet
Grilliritilä
Astioita, kakkuvuokia, paistamista ja
grillaamista varten.
Leivinpelti
Kakkuja ja pikkuleipiä varten.
Uunipannu
Käytetään paistopeltinä tai rasvankeruuastiana.
10
Ennen ensimmäistä käyttöä
Ensimmäinen puhdistus
1
3
Puhdista uuni hyvin, ennen kuin käytät sitä ensimmäisen kerran.
Huom: Älä käytä voimakkaita, hankaavia puhdistusaineita, jotta pinta
ei vahingoittuisi!
Käsittele metalliosat tavallisilla hoitoaineilla.
1. Aseta uunin toimintojen kytkin uunin valaistuksen kohdalle.
2. Ota kaikki tarvikkeet pois uunista ja puhdista ne lämpimällä astianpesuaineliuoksella.
3. Puhdista myös uuni lämpimällä astianpesuaineliuoksella ja kuivaa.
4. Pyyhi laitteen etupuoli kostealla liinalla.
11
Keittoalueiden käyttö
3
Huomioi myös keittotason käyttöohjeet. Niissä on tärkeitä keittoastoihin, lieden käyttöön, puhdistukseen ja hoitoon liittyviä ohjeita.
Tehot
• Eri tehot voidaan säätää alueilla 1 - 9.
• Väliasetukset ovat mahdollisia alueilla 2 – 7.
2
3
1 = pienin teho
9 = suurin teho
Kytke keittoalue pois päältä noin 5 - 10 minuuttia ennen keittoajan
päättymistä ja käytä jälkilämpö hyväksesi. Tällä tavoin säästät energiaa.
Laite on varustettu upotettavilla keittoalueiden kytkimillä.
Paina keittoalueen kytkintä. Kytkin nousee ulos.
vasen etu
vasen taka
oikea taka
Keittoalueen kytkin
12
oikea etu
Keittoalueen tehon säätö
1. Valitse tehotaso.
3
2. Kun lopetat keittoalueen käytön,
käännä kytkin takaisin asentoon Pois.
Keittoalueen toiminnan merkkivalo
palaa niin kauan kuin kyseinen keittoalue on käytössä.
13
Uunin käyttö
3
Uunissa on alaspainettavat kytkimet, joilla valitaan uunin toiminnot
ja lämpötila. Paina kytkin alas. Kytkin nousee tällöin esiin.
Virran kytkeminen ja katkaiseminen
Uunin virran merkkivalo
Lämpötilan merkkivalo
Merkkivalo Kypsennyksen valvonta
Uunin toiminnot
Lämpötilan valitsin
1. Käännä uunin toimintojen kytkin halutun toiminnon kohdalle.
2. Käännä lämpötilan valintakytkin halutun lämpötilan kohdalle.
Toiminnan merkkivalo palaa niin kauan kuin uuni on kytkettynä toimintaan.
Lämpötilan merkkivalo palaa uunin kuumenemisen aikana.
3. Uuni kytketään pois toiminnasta kääntämällä uunin toimintojen kytkin
ja lämpötilan valitsin SEIS-asentoon.
3
14
Jäähdytyspuhallin
Puhallin kytkeytyy toimintaan automaattisesti jäähdyttäen laitteen ulkopintoja. Kun uuni kytketään pois toiminnasta, puhallin toimii edelleen jäähdyttäen laitetta. Kun laite on jäähtynyt riittävästi, puhallin
sammuu itsestään.
2
3
Kypsennyksen valvonta
Tämän toiminnon avulla voit hyödyntää uunin jälkilämpöä energian
säästämiseksi.
Kun uuni on kytketty pois toiminnasta, merkkivalo Kypsennyksen
valvonta
palaa. Niin kauan kuin tämä merkkivalo palaa, uunin
lämpötila on riittävä ruoan kypsentämistävarten.
Sen jälkeen toiminnon merkkivalo sammuu.
Nyrkkisääntö: Jos paistoaika on pidempi, uuni voidaan kytkeä pois toiminnasta n. 10 min. ennen paistoajan päättymistä.
Toimintoa Kypsennyksen valvonta
voidaan käyttää uunitoimintojen
Kiertoilma , Ylä-/alalämpö , Intensiivi ja Infratherm yhteydessä.
Toiminnon Kypsennyksen valvonta
käyttö on järkevää silloin, kun
uuni on ensin ollut toiminnassa vähintään 30 min. ja lämpötila on ollut
vähintään 160°C.
15
Uunin toiminnot
Uunissa on seuraavat eri toiminnot:
Uunin toiminto
16
Lämpövastus/
puhallin
Käyttötarkoitus
Uunin valaistus
Tällä toiminnolla voit sytyttää va- --lon uunin sisälle, esim. puhdistuksen helpottamiseksi.
Kiertoilma
Leivonta enintään kahdella tasolla.
Säädä uunin lämpötila 20–40 °C
alhaisemmaksi kuin ylä-/alalämpötoiminnolla.
Ylälämpö, alalämpö,
puhallin
Intensiivi
Leivonnaisten paistaminen jopa
kolmella tasolla samanaikaisesti.
Säädä uunin lämpötila 20-40 °C
alhaisemmaksi kuin ylä-/alalämpötoiminnossa.
Takaseinän
lämmitysvastus,
puhallin
Ylä-/alalämpö
Leivonta ja paistaminen yhdellä
tasolla.
Ylälämpö, alalämpö
Alalämpö
Mureiden kakkupohjien paistamiseen.
Alalämpö
Sulattaminen
Sulattaminen: esim. kakkujen,
voin, leivän, marjojen tai muiden
pakastettujen elintarvikkeiden.
Puhallin
Grilli
Matalien ruokien grillaus, asetetaan ritilän keskelle paahtumaan.
Grilli
Iso grilli
Matalien ruokien grillaus suurina määrinä ja leivän paahtaminen.
Grilli, ylälämpö
Infratherm
Suurien liha- tai linturuokien
Grilli, ylälämpö,
paistaminen yhdellä tasolla.
puhallin
Toiminto sopii myös gratinointiin
ja kuorruttamiseen.
Ritilän, leivinpellin ja uunipannun asettaminen
3
Kaatumiseste
Kaikkien uuniastioiden molemmilla sivuilla on pieni tukiuloke. Uloke estää uuniastioiden kaatumisen ja sen on aina oltava suunnattu taaksepäin.
Pellin tai uunipannun asettaminen:
Kaatumisesteen täytyy olla suunnattu taaksepäin.
Ritilän asettaminen:
Aseta ritilä niin, että molemmat liukutangot ovat ylöspäin. Kaatumisesteen on oltava suunnattu
alaspäin ja sen täytyy sijaita uunin
takaosassa.
Ritilän ja leivinpellin tai uunipannun asettaminen:
Jos käytät samanaikaisesti ritilää ja
leivinpeltiä tai uunipannua, ritilän
kaatumiseste täytyy asettaa tarkalleen pellin tai uunipannun ulokkeiden kohdalle.
17
Rasvasuodattimen asentaminen/irrottaminen
Aseta rasvasuodatin paikalleen
vain paistamisen ajaksi suojataksesi takaseinän lämmitysvastuksen
rasvaroiskeilta.
Rasvasuodattimen asentaminen
Aseta rasvasuodatin yläkautta
uunin takaseinässä olevaan aukkoon (ilmanvaihtoaukko).
Rasvasuodattimen irrottaminen
Irrota rasvasuodatin vetämällä
sitä ylöspäin.
18
Luukun mekaaninen lukitus
Luukun lukitusta ei ole asetettu toimimaan tehtaalla.
Luukun lukituksen aktivointi
Vedä salpaa eteen, kunnes se lukittuu.
Uuninluukun avaaminen:
1. Paina luukku kiinni.
2. Paina salpaa ja pidä painettuna.
3. Avaa luukku.
Uuninluukun sulkeminen
Sulje luukku painamatta salpaa.
3
Luukun lukituksen poistaminen
Työnnä salpaa paneeliin saakka.
Luukun mekaaninen lukitus ei katoa, kun laitteen virta katkaistaan.
19
Käyttömahdollisuudet, taulukot ja vihjeet
Kypsennystaulukko
Taulukon arvot ovat suuntaa-antavia.
Tehotaso
Kypsennystapa
0
Kesto
Ohjeita/vinkkejä
Jälkilämpö,Tarjollepano
Lämpimänäpito
Valmiiden ruokien
lämpimänäpito
Sulatus
Hollandaise-kastike,
voin sulattaminen, suklaa,
liivate
5-25 min.
Sekoita välillä
Hyydyttäminen
Omeletti, munakas
10-40
min.
Kypsennä kannella
peitettynä
2-3
Haudutuskypsennys
Riisin ja maitoruokien
haudutus
Valmisruokien kuumennus
25-50
min.
Riisi tarvitsee vähintään kaksinkertaisen
määrän nestettä, sekoita maitoruokia
välillä
3-4
Höyrytys
Höyrykypsennys
Vihannesten, kalan
höyrykypsennys
Lihan paistaminen
20-45
min.
Käytä vihanneksille
vähän nestettä
(muutama ruokalusikallinen)
Perunoiden keittäminen
20-60
min.
Käytä vähän
nestettä, esim.: enintään ¼ l vettä /
750 g perunoita
Suurempien
ruokamäärienkypsennys,
pataruoat ja keitot
60-150
min.
Enintään 3 l nestettä
plus valmistusaineet
6-7
Leikkeet, Cordon bleu,
Mieto
kyljykset, nakit, makkapaistaminen rat, maksa, mykyt, kananmunat, ohukaiset, munkit
jatkuva
paisto
Käännä välillä
7-8
Voimakas
paistaminen
5-15 min.
/ pannullinen
Käännä välillä
9
Keittäminen
Paistaminen
Friteeraus
1
1-2
4-5
20
käyttökohde
tarpeen
Peitä ruoka kannella
mukaisesti
Keittäminen
Perunaohukaiset, ulkofilee, pihvit, pannukakut
Suuren vesimäärän keittäminen, pastan keittäminen, lihan
paistaminen (gulassi, patapaisti), ranskalaisten perunoiden
paistaminen
3
1
Keittämisen tai paistamisen alussa on suositeltavaa käyttää suurinta tehotasoa ja suorittaa sen jälkeen pitemmän kypsymisajan vaativien ruokien loppukypsennys halutulla tehotasolla.
Ylikuumenneet rasvat ja öljyt syttyvät herkästi palamaan! Kun valmistat ruokia rasvassa tai öljyssä (esim. ranskanperunat), valvo ruokien valmistumista keittotason lähellä.
21
Paistaminen
Uunin toiminto: Kiertoilma
, Intensiivi
tai Ylä-/alalämpö
Paistoastiat
• Ylä-/alalämpö -toiminnossa voidaan käyttää tummasta metallista
valmistettuja ja pinnoitettuja vuokia.
• Kiertoilma
tai Intensiivi -toiminnoissa voidaan käyttää myös
vaaleasta metallista valmistettuja vuokia.
Kannatintasot
• Paistaminen toiminnoilla Ylä-/alalämpö ja Kiertoilma
on mahdollista yhdellä tasolla.
• Toiminnossa Intensiivi voit laittaa uuniin samanaikaisesti jopa 3
leivinpeltiä.
1 leivinpelti:
esim. kannatintasolla 3
1 uunivuoka:
esim. kannatintasolla 1
2 leivinpeltiä:
esim. kannatintasoilla 1 ja 3
3 leivinpeltiä:
kannatintasoilla 1, 3, ja 5
22
3
2
Yleisohjeita
• Aseta leivinpelti uuniin siten, että viisto reuna tulee eteen!
• Ylä-/alalämpö tai Kiertoilma -toiminnossa voit laittaa uuniin
samanaikaisesti myös kaksi vuokaa alekkain ritilän päälle. Paistoaika
ei juurikaan pitene.
Pakasteruokien sulatuksen yhteydessä uunipellit saattavat vääntyä.
Tämä johtuu pakasteiden ja uunin lämpötilan suuresta erosta. Uunipelti
suoristuu, kun se jäähtyy.
Paistotaulukoita koskevia ohjeita
Taulukoissa on mainittu ruokalajit, niiden vaatimat lämpötila-asetukset, kypsennysajat sekä kannatintasot.
• Mainitut lämpötila-asetukset sekä paistoajat ovat ohjeellisia. Tulokseen vaikuttavat myös taikinan määrä ja koostumus sekä vuoan ominaisuudet.
• Suosittelemme, että valitset aluksi alhaisemman lämpötilan ja nostat
lämpöä vasta tarvittaessa, esimerkiksi kun haluat ruskeamman pinnan
tai jos kypsyminen kestää liian kauan.
• Jos et löydä paistokseesi soveltuvia ohjearvoja, sovella jonkun vastaavantyyppisen paistoksen tietoja.
• Kakkujen paistoaika saattaa pidentyä 10–15 minuuttia, mikäli paisto
pelleillä tai vuoissa tapahtuu useassa eri tasossa.
• Kosteat leivonnaiset (esim. pizzat, hedelmäpiirakat yms.) on paistettava yhdellä tasolla.
• Jos paistettavan leivonnaisen pinta on epätasainen, se saattaa ruskistua epätasaisesti paistamisen alkuvaiheessa. Tässä tapauksessa lämpötila-asetusta ei pidä muuttaa. Ruskistuminen tasaantuu
paistamisen edetessä.
Jos paistoaika on pitkä, voit sammuttaa uunin n. 10 minuuttia ennen
paistoajan päättymistä ja käyttää hyväksesi jälkilämpöä.
Ellei toisin ei ole mainittu, taulukoiden arvot perustuvat tilanteeseen,
jossa uuni on kypsennyksen alkaessa kylmä.
23
Paistotaulukko
Leivonnaisen
tyyppi
Uunin toiminto
Uunin
taso
Lämpötila
°C
Aika
Tuntia
Min.
Vuoassa paistetut leivonnaiset
Sokerikakku tai
murotaikinaleivonnaiset
Kiertoilma
1
150-160
0:50-1:10
Hiekkakakku/
kuninkaankakku
Kiertoilma
1
140-160
1:10-1:30
Leivoskakku
Kiertoilma
1
140
0:25-0:40
Leivoskakku
Ylä-/alalämpö
2
160
0:25-0:40
Kakkupohja murotaikinasta
Ylä-/alalämpö
3
180-200
0:10-0:25
Kakkupohja notkeasta taikinasta
Kiertoilma
3
150-170
0:20-0:25
Umpinainen omenapiiras
Ylä-/alalämpö
1
170-190
0:50-1:00
Omenapiiras (2vuokaa
Ø20cm, diagonaalisesti)
Kiertoilma
1
160
1:10-1:30
Omenapiiras (2vuokaa
Ø20cm, diagonaalisesti)
Ylä-/alalämpö
1
180
0:10-1:30
Suolaiset piiraat (esim. ranskalainen juustopiiras Quiche
Lorraine)
Ylä-/alalämpö
1
180-200
0:30-1:10
Juustokakku
Ylä-/alalämpö
1
170-190
1:00-1:30
Ylä-/alalämpö
3
170-190
0:30-0:40
Pellillä paistettavat leivonnaiset
Pullapitko tai -kranssi
Täyteleivät
Ylä-/alalämpö
3
Leipä (ruisleipä)
-ensin
-lopuksi
Ylä-/alalämpö
2
Tuulihatut
Kääretorttu
Strösselikakku kuiva
Voi-/sokerikakku
Hedelmäkakku (hiivataikinasta/notkeasta taikinasta)2)
24
1)
160-180
0:40-1:00
2501)
160-180
0:20
0:30-1:00
3
160-1701)
0:15-0:30
Ylä-/alalämpö
3
1)
180-200
0:10-0:20
Kiertoilma
3
150-160
0:20-0:40
Kiertoilma
1)
Ylä-/alalämpö
3
190-210
0:15-0:30
Kiertoilma
3
150
0:35-0:50
Leivonnaisen
tyyppi
Uunin toiminto
Uunin
taso
Lämpötila
°C
Aika
Tuntia
Min.
Hedelmäkakku (hiivataikinasta/notkeasta taikinasta)2)
Ylä-/alalämpö
3
170
0:35-0:50
Murotaikinapohjainen hedelmäkakku
Ylä-/alalämpö
3
170-190
0:40-1:20
Pellillä paistetut leivonnaiset, arka täyte (esim. maitorahka, kerma, hunajakakku)
Ylä-/alalämpö
3
160-180
0:40-1:20
Pizza (runsaasti täytettä)2
Ylä-/alalämpö
1
190-2101)
0:30-1:00
1)
Pizza (ohut)
Ylä-/alalämpö
1
230-250
0:10-0:25
Pitaleipä
Ylä-/alalämpö
1
250-270
0:08-0:15
Piirakka (Sveitsi)
Ylä-/alalämpö
1
200-220
0:35-0:50
Murotaikinapikkuleivät
Kiertoilma
3
150-160
0:06-0:20
Murotaikinapikkuleivät
Kiertoilma
1/3
150-160
0:06-0:20
Pursotetut pikkuleivät
Kiertoilma
3
140
0:20-0:30
Pursotetut pikkuleivät
Kiertoilma
1/3
140
0:25-0:40
0:20-0:30
Pikkuleivät
Pursotetut pikkuleivät
Ylä-/alalämpö
3
1601)
Pikkuleivät notkeasta
taikinasta
Kiertoilma
3
150-160
0:15-0:20
Pikkuleivät notkeasta
taikinasta
Kiertoilma
1/3
150-160
0:15-0:20
Munavaahtoleivokset, marengit
Kiertoilma
3
80-100
2:00-2:30
Mantelitortut
Kiertoilma
3
100-120
0:30-0:60
Pienet hiivataikinaleivonnaiset
Kiertoilma
3
150-160
0:20-0:40
Pienet voitaikinaleivonnaiset
Kiertoilma
3
170-1801)
0:20-0:30
Sämpylät
Kiertoilma
3
1601)
0:20-0:35
3
1)
180
0:20-0:35
3
1401)
0:20-0:30
1)
0:25-0:40
1)
0:20-0:30
Sämpylät
Pienet kakut (20kpl/pelti)
Pienet kakut (20kpl/pelti)
Pienet kakut (20kpl/pelti)
Ylä-/alalämpö
Kiertoilma
Kiertoilma
Ylä-/alalämpö
1/4
3
140
170
1) Esilämmitä uuni
2) Käytä rasvankeruupeltiä tai rasvapannua.
25
Paistaminen useammalla kannatintasolla
Kiertoilma
Leivonnaisen laji
Intensiivi
Kannatintaso alhaalta
lukien
2 tasolla
Lämpötila
ºC
Aika
Tuntia
Min.
3 tasolla
Pellillä paistettavat leivonnaiset
Tuulihatut
1/4
---
160-1801))
0:35-0:60
Strösselikakku, kuiva
1/3
---
140-160
0:30-0:60
Murotaikinapikkuleivät
1/3
1/3/5
150-160
0:15-0:35
Pursotetut pikkuleivät
1/3
1/3/5
140
0:20-0:60
Vatkatusta taikinasta valmistetut pikkuleivät
1/3
---
160-170
0:25-0:40
Munavaahtoleivokset, marengit
1/3
---
80-100
2:10-2:50
Mantelitortut
1/3
---
100-120
0:40-1:20
Pienet hiivataikinaleivonnaiset
1/3
---
160-170
0:30-0:60
Pienet voitaikinaleivonnaiset
1/3
---
170-1801)
0:30-0:50
Sämpylät
1/4
---
160
0:30-0:45
Pienet kakut (20kpl/pelti)
1/4
---
1401)
0:25-0:40
Pikkuleivät
1) Esilämmitä uuni
26
Leivontavinkkejä
Paistotulos
Kakku on liian vaalea
pohjasta
Mahdollinen syy
Väärä kannatintaso
Kakku laskeutuu (taiki- Liian korkea paistolämpötila
nainen ja liian kostea)
Liian lyhyt paistoaika
Korjaus
Paista kakku alemmalla kannatintasolla
Säädä vähän alhaisempi lämpötila
Pidennä paistoaikaa
Paistoaikaa ei voi lyhentää
valitsemalla korkeamman
lämpötilan
Taikinassa on liian paljon nes- Käytä vähemmän nestettä.
tettä
Varmista, että sekoitusaika
on oikea, erityisesti kun valmistat taikinan monitoimikoneella
Kakku on liian kuiva
Liian alhainen paistolämpötila Säädä lämpötila korkeammaksi
Liian pitkä paistoaika
Kakku ruskistuu epäta- Liian korkea paistolämpötila
saisesti
ja liian lyhyt paistoaika
Lyhennä paistoaikaa
Säädä paistolämpötila alhaisemmaksi ja pidennä paistoaikaa
Taikina on jaettu epätasaisesti Jaa taikina tasaisesti pellille
Kakku ei kypsy mainitussa paistoajassa
Rasvasuodatin on kiinnitetty
paikalleen.
Irrota rasvasuodatin.
Liian alhainen lämpötila
Säädä lämpötila vähän korkeammaksi
Rasvasuodatin on kiinnitetty
paikalleen.
Irrota rasvasuodatin.
27
Taulukko: Kohokkaat ja kuorrutetut ruoat
Ruokalaji
Uunin toiminto
Uunin
taso
Lämpötila
°C
Aika
Tuntia
Min.
Makaronilaatikko
Ylä-/alalämpö
1
180-200
0:45-1:00
Lasagne
Ylä-/alalämpö
1
180-200
0:25-0:40
Kuorrutetut vihannekset1)
Infratherm
1
160-170
0:15-0:30
Rapeaksi paistetut
patongit1)
Infratherm
1
160-170
0:15-0:30
Makeat kohokkaat
Ylä-/alalämpö
1
180-200
0:40-0:60
Kalakohokkaat
Ylä-/alalämpö
1
180-200
0:30-1:00
Infratherm
1
160-170
0:30-1:00
Täytetyt vihannekset
1) Esilämmitä uuni
Taulukko: Pakastetut valmisruoat
Kypsennettävä ruoka
Uunin toiminto
Uunin
taso
Lämpötila
°C
noudata valnoudata valmistajan ohjeita mistajan ohjeita
Pakastepizza
Ylä-/alalämpö
3
Ranskanperunat1)
(300-600 g)
Infratherm
3
Patongit
Ylä-/alalämpö
3
noudata valnoudata valmistajan ohjeita mistajan ohjeita
Hedelmäkakku
Ylä-/alalämpö
3
noudata valnoudata valmistajan ohjeita mistajan ohjeita
200-220
1) Huomautuksia: Käännä ranskanperunoita välillä 2-3 kertaa
28
Aika
15-25 min.
Paistaminen
Uunin toiminto: Ylä-/alalämpö
tai Infratherm
Asenna rasvasuodatin paikalleen paistamisen ajaksi!
Paistoastiat
• Kaikki kuumuutta kestävät astiat ovat sopivia paistamisessa (noudata
valmistajan antamia ohjeita!)
• Kookkaat paistit voidaan paistaa suoraan rasvapellillä tai ritilän
päällä, jonka alle on asetettu rasvapelti.
• Vähärasvaiset lihat on suositeltavaa paistaa paistovuoassa kannella
peitettynä. Tällä tavoin liha pysyy mehukkaana.
• Jos lihan pinnan tulee ruskistua, paista se paistovuoassa ilman kantta.
3
Paistotaulukkoja koskevat ohjeet
Taulukossa annetut ohjeet ovat suuntaa antavia.
• Uunissa on suositeltavaa paistaa lihaa ja kalaa vain yhtä kiloa suurempia määriä.
• Kaada vähän nestettä paistoastiaan välttääksesi ruoasta erittyvän lihanesteen tai rasvan kiinnipalamisen.
• Käännä paistia tarvittaessa (kun paistoajasta on kulunut 1/2 - 2/3).
• Valele suuria paisteja ja linturuokia aika ajoin paistoliemellä. Valelu
parantaa lopputulosta.
• Kytke uunista virta pois noin 10 minuuttia ennen paistoajan päättymistä hyödyntääksesi jälkilämmön.
29
Paistotaulukko
Lihalaji
Määrä
Uunin
toiminto
Uunin
taso
Lämpötila
°C
Aika
Tuntia
Min.
Naudanliha
Patapaisti
1-1,5 kg
Ylä-/alalämpö
1
200-250 2:00-2:30
korkeussenttimetriä kohden
Paahtopaisti tai file
- punainen sisältä
korke
uscm:ä
kohden
Infratherm
1
- vaaleanpunainen
sisältä
korke
uscm:ä
kohden
Infratherm
1
180-190 0:06-0:08
- kypsä
korke
uscm:ä
kohden
Infratherm
1
170-180
Lapa, niska, kinkku
1-1,5 kg
Infratherm
1
160-180 1:30-2:00
Kyljys, kassler
1-1,5 kg
Infratherm
1
170-180
1:00-1:30
Lihamureke
750 g-1 kg
Infratherm
1
160-170
0:45-1:00
Sianpotkat
(esikypsennetty)
750 g-1 kg
Infratherm
1
150-170
1:30-2:00
Vasikanpaisti
1 kg
Infratherm
1
160-180 1:30-2:00
Vasikanpotkat
1,5-2 kg
Infratherm
1
160-180 2:00-2:30
Lampaanviulu,
lampaanpaisti
1-1,5 kg
Infratherm
1
150-170
Lampaanselkä
1-1,5 kg
Infratherm
1
160-180 1:00-1:30
1902001)
0:05-0:06
0:08-0:10
Sianliha
Vasikanliha
Lammas
30
1:15-2:00
Uunin
taso
Lämpötila
°C
Aika
Tuntia
Min.
Ylä-/alalämpö
3
2202501)
0:25-0:40
1,5-2 kg
Ylä-/alalämpö
1
210-220
1:15-1:45
1,5-2 kg
Ylä-/alalämpö
1
200-210
1:30-2:15
Paloitellut linnut
/ 200-250g
Infratherm
3
200-220 0:35-0:50
Broilerin puolikas
/ 400-500g
Infratherm
3
190-210
0:35-0:50
Broileri
1-1,5 kg
Infratherm
1
190-210
0:45-1:15
Ankka
1,5-2 kg
Infratherm
1
180-200 1:15-1:45
Hanhi
3,5-5 kg
Infratherm
1
160-180 2:30-3:30
2,5-3,5 kg
Infratherm
1
160-180 1:45-2:30
4-6 kg
Infratherm
1
140-160 2:30-4:00
1-1,5 kg
Ylä-/alalämpö
2/3
Lihalaji
Määrä
Jäniksenselkä/
jäniksenkoivet
- 1 kg
Kauriin-/hirvenselkä
Kauriin-/hirvenkoivet
Uunin
toiminto
Riista
Linnut
Kalkkuna/kana
Kala (haudutettu)
Kokonainen kala
210-220
0:45-1:15
1) Esilämmitä uuni
31
Tasogrillaus
1
3
Uunin toiminto: Grilli
tai Iso grilli
maksimilämpötila
Huomio: Grillauksen aikana uunin luukun on aina oltava kiinni.
Esikuumenna tyhjää uunia aina Grilli-toiminnossa 5 minuutin ajan!
• Käytä grillaamisessa sekä ritilää että uunipeltiä.
• Grillausajat ovat suuntaa-antavia.
• Grillaus soveltuu erityisen hyvin matalien liha- ja kalapalojen kypsentämiseen.
Grillaustaulukko
Grillattava ruoka
Grillausaika
1. puoli
2. puoli
Nakit, frikadellit
4
8-10 min.
6-8 min.
Porsaanfile
4
10-12 min.
6-10 min.
Makkarat
4
8-10 min.
6-8 min.
Naudanfilepihvit,
vasikanlihapihvit
4
6-7 min.
5-6 min.
Naudanfile, paahtopaisti
(noin 1 kg)
3
10-12 min.
10-12 min.
Paahtoleivät1)
3
2-3 min.
2-3 min.
Täytetyt paahtoleivät
3
6-8 min.
---
1) Käytä ritilää ilman peltiä
32
Kannatintaso
Sulatus
Uunin toiminto: Sulattaminen
(ilman lämpötilan säätöä)
• Ota ruoka pakkauksestaan ja aseta lautaselle ritilän päälle.
• Älä peitä lautasella tai vadilla, sillä peittäminen pidentää sulatusaikaa
huomattavasti.
• Sulatuksessa ritilä asetetaan 1. tasolle alhaalta lukien.
Sulatustaulukko
Sulatusaika
Min.
Jälkisulatusaika
Min.
Huomautuksia
Broileri, 1000 g
100-140
20-30
Aseta broileri isolle vadille ylösalaisin
käännetyn aluslautasen päälle
Käännä sulatuksen puolivälissä
Liha, 1000g
100-140
20-30
Käännä sulatuksen puolivälissä
Liha, 500g
90-120
20-30
Käännä sulatuksen puolivälissä
Forelli, 150g
25-35
10-15
---
Mansikat, 300g
30-40
10-20
---
Voi, 250g
30-40
10-15
---
Kerma, 2 x 200g
80-100
10-15
Kerman voi vatkata, vaikka siinä on
vielä hiukan jäisiä kohtia
60
60
Ruokalaji
Torttu, 1400g
---
33
Säilöntä
Uunin toiminto: Alalämpö
• Käytä säilönnässä vain normaaleja säilöntään tarkoitettuja ja samankokoisia lasipurkkeja.
• Kiertolukittavat, pikalukittavat ja metallipurkit eivät ole sopivia.
• Säilönnässä käytetään 1. kannatintasoa alhaalta lukien.
• Käytä säilönnässä uunipeltiä. Pellille mahtuu kuusi litran vetoista lasipurkkia.
• Lasipurkit täytetään samalle tasolle ja suljetaan.
• Aseta lasipurkit pellille siten, että ne eivät kosketa toisiaan.
• Kaada pellille noin 1/2 litraa vettä, jotta uuni pysyy riittävän kosteana.
• Kun neste alkaa poreilla ensimmäisissä lasipurkeissa (litran purkeissa
noin 35-60 minuutin kuluttua), kytke virta pois uunista tai alenna
lämpötila 100°C:een (katso Taulukko).
Säilöntätaulukko
Mainitut kypsennysajat ja lämpötilat ovat suuntaa-antavia.
Lämpötila
°C
Keitä, kunnes
poreilu alkaa
Min.
Jatka keittämistä 100°C:ssa
Min.
Mansikat, mustikat, vadelmat,
kypsät karviaiset
160-170
35-45
---
Raa'at karviaiset
160-170
35-45
10-15
160-170
35-45
10-15
160-170
50-60
5-10
160-170
40-60
10-15
Kurkut
160-170
50-60
---
Pikkelsi
160-170
50-60
15
Kyssäkaali, herneet, parsa
160-170
50-60
15-20
Pavut
160-170
50-60
---
Säilöttävä ruokatarvike
Marjat
Kivelliset hedelmät
Päärynät, kvittenit, luumut
Vihannekset
Porkkanat1)
Sienet
1)
1) Jätä uunin jälkilämpöön
34
Puhdistus ja hoito
1
Varoitus: Kytke uuni pois toiminnasta ja anna sen jäähtyä ennen puhdistuksen aloittamista.
Varoitus: Uunin puhdistaminen höyry- tai painepesurilla on turvallisuussyistä kielletty!
Huomaa: Älä käytä hankaavia tai voimakkaita puhdistusaineita tai
hankaavia välineitä.
Uunin ulkopinnat
• Pyyhi uunin etupuoli pehmeällä liinalla ja lämpimällä vedellä, johon
olet lisännyt vähän pesuainetta.
• Käytä metallipintojen puhdistuksessa niille tarkoitettuja puhdistusaineita.
Uunin sisätila
Puhdista uuni jokaisen käytön jälkeen. Tahrat on siten helpompi poistaa
eivätkä ne pala kiinni.
1. Kytke uuniin valo puhdistuksen helpottamiseksi.
2. Pyyhi ja kuivaa uuni jokaisen käyttökerran jälkeen. Käytä puhdistuksessa vettä, johon olet lisännyt hieman astianpesuainetta.
3
1
Poista piintyneet tahrat erityisellä uuninpuhdistusaineella.
Huomio: Jos käytät uuninpuhdistussprayta, noudata ehdottomasti valmistajan ohjeita!
Varusteet
Puhdista uunin sisään laitettavat varusteet (ritilä, leivinpelti, kannattimet jne.) jokaisen käytön jälkeen ja kuivaa hyvin. Puhdistus on helpompaa, kun liotat osia vähän aikaa.
Rasvasuodatin
1. Puhdista rasvasuodatin astianpesuaineliuoksessa tai astianpesukoneessa.
2. Kun suodattimessa on kiinni palanutta likaa, keitä sitä vedessä, johon olet
laittanut 2 – 3 ruokalusikallista astianpesukoneen puhdistusainetta.
35
Kannattimet
Kannattimet voidaan irrottaa uunin oikealta ja vasemmalta reunalta,
jolloin sivuseinämien puhdistaminen on helpompaa.
Kannattimien irrottaminen
Vedä kannatin ensin irti uunin seinämän etuosasta (1) ja irrota sitten
takaa (2).
3
Kannattimien kiinnittäminen
Tärkeää! Ohjaintappien pyöreiden
päiden on osoitettava eteenpäin!
Ripusta kannatin ensin paikoilleen
taakse (1) ja pistä sitten paikoilleen
edestä ja paina kiinni (2).
36
Uunin valaistus
1
3
Varoitus: Sähköiskun vaara! Ennen uunin lampun vaihtoa:
– Kytke virta pois uunista!
– Kierrä sulakerasiassa olevat sulakkeet irti tai kytke pois toiminnasta.
Laita uunin pohjalle pyyhe, jotta uunin lamppu tai suojalasi eivät vaurioitu, jos satut pudottamaan ne.
Uunin lampun vaihtaminen/suojalasin puhdistaminen
1. Kierrä suojalasia vasemmalle, ota se
pois ja puhdista.
2. Tarvittaessa:vaihda
uunin lamppu, 40 W, 230 V, kestää 300 °C:een kuumuuden.
3. Aseta suojalasi takaisin paikoilleen.
37
Uunin yläosan puhdistaminen
Ylävastus voidaan kääntää alas, jolloin uunin yläosan puhdistaminen on
helpompaa.
1
Vastuksen kääntäminen alas
Varoitus: Käännä vastus alas vain,
kun uunissa ei ole virtaa eikä se
enää ole kuuma!
1. Irrota kannattimet.
2. Tartu kiinni vastuksen etuosasta ja
vedä ulospäin uunin sisäsäinämässä
olevan kohouman ylitse.
3. Vastus kääntyy nyt alas.
1
Huom: Älä paina vastusta väkisin
alas! Se saattaa katketa.
Uunin yläosan puhdistaminen
Vastuksen kiinnittäminen
1. Käännä vastus takaisin uuninyläosaan asti.
2. Vedä vastusta jousivoimaa vasten
ulospäin ja vie se uunissa olevan kohouman ylitse.
3. Anna lukittua pidikkeeseen.
4. Kiinnitä kannattimet paikoilleen.
1
38
Huom: Vastuksen on oltava molemmilta reunoilta uunin sisäseinämässä olevan kohouman yläpuolella ja
lukittunut oikein paikoilleen.
Uuninluukku
Uunin luukku voidaan irrottaa puhdistusta varten.
Uunin luukun irrottaminen
1. Avaa uunin luukku täysin auki.
2. Käännä molemmissa saranoissa
olevat kiristysvivut aivan auki.
3. Tartu molemmin käsin kiinni luukun reunoista ja sulje vastuksesta
huolimatta noin 3/4 verran.
4. Vedä luukku pois uunista (Varo: painava!).
5. Aseta luukku ulkopuoli alaspäin
pehmeälle, tasaiselle alustalle, esim.
peitolle, jotta estät naarmuuntumisen.
Uunin luukun kiinnittäminen paikalleen
1. Tartu kiinni molemmin käsin luukun reunoista kahvapuolelta.
2. Pidä luukkua noin 60°:een kulmassa.
3. Työnnä saranat uunin alaosan oikeassa ja vasemmassa reunassa oleviin koloihin samanaikaisesti
mahdollisimman pitkälle.
4. Nosta luukkua ylös, kunnes tunnet
vastusta ja avaa sitten kokonaan.
5. Käännä molempien saranoiden kiristysvipu takaisin alkuperäiseen asentoon.
6. Sulje uunin luukku.
39
Uunin luukun lasi
1
1
Uunin luukussa on kolme lasiruutua. Sisimmäiset ruudut voidaan irrottaa puhdistusta varten.
Varoitus: Luukku on aina irrotettava uunista, ennen kuin seuraavassa
mainitut toimenpiteet suoritetaan! Jos luukku on kiinni uunissa, kun irrotat lasiruutuja, luukku saattaa kimmota äkisti ylös painon keventyessä, joilloin voit satuttaa itseäsi.
Huom: On varottava kohdistamasta iskuja lasiruutuun (erityisesti
etummaisen lasiruudun reunoihin), sillä se voi mennä rikki.
Luukun ylemmän lasin irrottaminen
1. Ota luukku pois paikaltaan ja aseta
pehmeälle, tasaiselle alustalle kahvapuoli alaspäin.
2. Tartu kiinni ylemmän ruudun alareunasta ja työnnä ruutua jousipainetta vasten luukun kahvan
suuntaan, kunnes sen alareuna irtoaa paikaltaan (á).
3. Nosta ruutua sen alaosasta kevyesti
ja vedä pois (à).
Keskimmäisen lasiruudun irrottaminen
1. Tartu kiinni keskimmäisen lasiruudun alareunasta ja työnnä ruutua
luukun kahvaa kohti, kunnes sen
alaosa irtoaa (á).
2. Nosta ruutua sen alaosasta kevyesti
ja vedä pois (à).
Luukun lasien puhdistaminen
40
Luukun keskimmäisen lasiruudun asettaminen paikalleen
1. Vie keskimmäinen lasiruutu ylhäältä vinottain luukun kehykseen kahvan puolelta (á).
2. Laske keskimmäinen lasiruutu alas
ja työnnä sitä luukun alareunan
suuntaan, kunnes se on perillä
alemman pidikkeen alla (à).
Luukun ylemmän lasiruudun asettaminen paikalleen
1. Vie ylempi lasiruutu ylhäältä vinottain luukun kehykseen kahvan puolelta (á).
2. Laske lasiruutu alas. Aseta lasiruutu
jousipainetta vasten kahvan puolelta kehyksen eteen luukun alareunaan ja työnnä kehyksen alle (à).
Lasiruudun on oltava hyvin paikallaan!
Ripusta uunin luukku takaisin paikalleen
41
Mitä tehdä, jos …
Ongelma
Mahdollinen syy
Korjaus
Keittoalueet eivät toimi.
Noudata kalusteeseen asennettavan keittotason käyttöohjetta.
Uuni ei kuumene.
Uunia ei ole kytketty toimintaan.
Kytke uuni toimintaan.
Tarvittavia säätöjä ei ole
asetettu.
Tarkista säädöt.
Sulaketaulun sulake on pa- Tarkista sulake. Jos sulake
lanut (sulakekotelo).
palaa useita kertoja, ota
yhteys ammattitaitoiseen
sähköasentajaan.
Uunin valo ei toimi.
1
3
3
42
Uunin lamppu on palanut.
Vaihda uunin lamppu.
Jos vikaa ei voi korjata yllä annettujen ohjeiden avulla, ota yhteys
valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
Varoitus! Laitteen korjaustyöt on jätettävä ainoastaan valtuutettujen
huoltohenkilöiden tehtäväksi. Epäasianmukaiset korjaustyöt saattavat
aiheuttaa vakavia vaaratilanteita.
Takuu ei kata korjauskuluja, mikäli vika on aiheutunut virheellisestä
käytöstä.
Laitteet, joissa on metallinen etuosa:
Koska laitteen etuosa on viileä, uunin luukun sisempään lasiruutuun
saattaa muodostua joksikin aikaa höyryä, kun luukku avataan paistamisen aikana tai sen jälkeen.
Huolto ja varaosat
Jos laitteessa ilmenee tekninen häiriö, tarkista ensin, onko ongelma
korjattavissa käyttöohjeen avulla (katso kappale "Mitä tehdä, jos...").
Jos ongelma ei ole korjattavissa käyttöohjeessa annettujen ohjeiden
avulla, ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
Muista mainita seuraavat tiedot:
– Laitteen malli
– Tuotenumero (PNC)
– Sarjanumero (S-No.)
(katso numerot tyyppikilvestä)
– Virhetyyppi
– Koneen mahdollisesti antama virheilmoitus
Kirjoita koneen tyyppikilvessä mainitut tunnusnumerot tähän:
Laitteen malli
.....................................
PNC (tuotenumero):
.....................................
S-No (sarjanumero):
.....................................
43
From the Electrolux Group. The world´s No.1 choice.
Electrolux-konserni on maailman suurin keittiö-, siivous- ja puutarhakoneiden valmistaja. Electroluxin tuotteita
myydään yli 150 maassa ympäri maailmaa vuosittain yli 55 miljoonaa kappaletta (mm. jääkaappeja, liesiä,
pesukoneita, pölynimureita, moottorisahoja sekä ruohonleikkureita) n. 14 miljardin dollarin arvosta.
AEG Hausgeräte GmbH
Postfach 1036
D-90327 Nürnberg
http://www.aeg.hausgeraete.de
© Copyright by AEG
822 926 027-A-180105-02
Oikeus muutoksiin pidätetään
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising