ELEKTRO HELIOS | SK6059 | User manual | Elektro Helios SK6059 User Manual

Elektro Helios SK6059 User Manual
KÄYTTÖOHJE
BRUKSANVISNING
i
LIESI - SPIS
SK 5109 - SK 6059
(400 V)
FI
SE
Suomi
Turvallisuus
Liedet kehittyvät, ja uudessa liedessäsi on uusia toimintoja ja ominaisuuksia. Lue sen vuoksi ohjeet huolellisesti. Kun
käytät ja hoidat liettäsi oikein, sinulla on siitä iloa ja hyötyä vuosikausiksi. Kiinnitä erityistä huomiota symbolilla
-merkittyihin turvallisuusohjeisiin, jotta et turhaan vahingoittaisi itseäsi, muita tai liettä. Liesi on tarkoitettu normaaliin
kotitalouskäyttöön. Säilytä käyttöohje myös mahdollista seuraavaa omistajaa varten.
Lapset
l
l
l
Suosittelemme vähintään 40 cm laskutilaa lieden
molemmin puolin. Vaihtoehtoisesti liesi voidaan
asentaa siten, että toisella puolella on seinä tai kaappi
ja toisella puolella laskutila.
Keittotason suojan (lisävaruste) tulee olla asennettu
ja luukkujen turvasalvan toiminnassa.
Pidä lapsia silmällä. Astiat, keittoalueet ja uuni
kuumenevat ja pysyvät kuumina jonkin aikaa lieden
käytön jälkeen. Niihin koskeminen voi aiheuttaa
palovammoja.
Asennus
l
l
l
Lieden asennuksen ja mahdolliset korjaukset saa
suorittaa vain asennusoikeudet omaava huoltoliike tai
henkilö. Puutteellisesti suoritettu työ saattaa
heikentää lieden toimintaa ja aiheuttaa henkilö-ja/ tai
omaisuusvahinkoja.
Liesi on painava, reunat ja kulmat, joihin sinun ei
yleensä tarvitse koskea, saattavat olla teräviä. Käytä
käsineitä liettä siirrettäessä.
Kaatumisesteen tulee olla asennettu. Silloin liesi ei
kaadu epätavallisenkaan kuormituksen johdosta.
Käyttö
l
l
l
l
l
l
2
Älä koskaan käytä vaurioitunutta keraamista tasoa.
Neste voi ylikiehuessaan ja/tai puhdistuksessa päästä
lieden jännitteisiin osiin. Katkaise virta liedestä ja ota
yhteyttä huoltoon lieden korjaamiseksi.
Älä jätä alumiinifolioita, muovia tms. keittotasolle.
Lämmin keittoalue saattaa polttaa/sulattaa paperin/
muovin.
Älä koskaan jätä kiehuvaa öljyä tai rasvaa, parafiinia
tai muuta helposti syttyvää ainetta liedelle ilman
valvontaa. Tulipalon sattuessa käännä vääntimet
nolla-asentoon ja katkaise virta liesituulettimesta.
TUKAHDUTA TULI KANNEN AVULLA, älä koskaan
käytä vettä.
Käytä vain keraamista tasoa ja uunia varten
suunniteltuja astioita.
Tarkista, että astioiden pohjat ovat tasaisia. Kuperapohjaiset astiat johtavat huonosti lämpöä ja
pyörivät helposti keraamisella tasolla.
Varmista, että lieden vääntimet ovat nolla-asennossa,
kun liettä ei käytetä.
Puhdistus
l
l
l
Pidä keraaminen taso ja uuni puhtaina. Rasva ja
roiskeet käryävät kuumennettaessa ja aiheuttavat
pahimmassa tapauksessa palovaaran.
Poista välittömästi ylikiehumiset kuumalta keraamiselta tasolta. Sokeri ja sokeria sisältävät keitokset
(hillo, marmeladi, mehu yms.), sula muovi ja alumiinifolio saattavat vaurioittaa tasoa.
Varo vaurioittamasta luukun lasia puhdistuksen
yhteydessä. Jos lasin reunoihin tulee säröjä, se
saattaa särkyä muutaman lämmityskerran jälkeen.
Hoito ja huolto
l
l
Käännä kaikki vääntimet nolla-asentoon ennen
lampun vaihtoa.
Huollot ja mahdolliset korjaukset on annettava
valtuutetun huoltoliikkeen tehtäväksi. Varmistaaksesi
laitteesi moitteettoman toiminnan vaadi aina
käytettäväksi sopivinta, siis aIkuperäistä varaosaa.
Romutus
l
Auta ehkäisemään vahingot lieden romuttamisen
yhteydessä: kun lieden kaapeli on irrotettu liesirasiasta, katkaise kaapeli lieden puoleisesta päästä
ja poista uunin luukun turvalukitus toiminnasta.
Ympäristönäkökohtia
· Hävitä laitteen pakkaukset asianmukaisella tavalla.
Hävittäessäsi käytöstä poistettua laitetta tee se
käyttökelvottomaksi ennen hävitystä. Irrota
verkkopistoke ja katkaise verkkojohto.
Käyttöohjeessa käytetyt
symbolit
Turvallisuustietoa
F
Vaiheittain etenevät toiminnot
Neuvoja ja vihjeitä
Ympäristönäkökohtia
Sisällysluettelo
Käyttäjälle
Asentajalle
Turvallisuus
2
Neuvoja ja vinkkejä teknisiin ongelmiin
15
Opi tuntemaan:
3
Tekniset tiedot
16
Vääntimet ja merkkivalot
4
Pakkauksen purkaminen
16
Turvavarusteet
5
Asennus
17
Ennen lieden käyttöönottoa
6
Turvavarusteiden asentaminen
18
Lieden käyttö
6
Sähköliitäntä
19
Uuni
7
Leivontataulukko (SK 5109)
8
Ruoanvalmistustaulukko / grillaus (SK 5109)
9
Paistotaulukot (SK 6059)
10
Hoito ja puhdistus
11
Huolto
13
Neuvoja ja vinkkejä käytännön ongelmiin
14
Opi tuntemaan:
SK 5109
1
Liesi
SK 6059
1
2
2
3
3
4
4
6
5
5
1. Keittoalueen varoitusvalot
2. Keraaminen keittotaso
3. Vääntimet ja merkkivalot
4. Uuni
5. Jalusta
6. Säilytyslaatikko
3
Vääntimet ja merkkivalot
SK 5109
SK 6059
1
1
1. Keittoalueiden vääntimet
2. Uunin toiminto-väännin
3. Uunin lämpötilan valitsin
4. Lieden merkkivalo
5. Uunin merkkivalo
2
3
2
3
4
5
5
SK 5109
Keraaminen taso
Keraamisessa tasossa on neljä keittoaluetta, jotka käytön aikana “hehkuvat” tai “sammuvat” tehon kytkeytyessä
päälle ja pois eri pituisiksi ajoiksi riippuen
tehonvalintavääntimen asennosta.
Näin tapahtuu myös maksimiteholla ylikuumenemisen
estämiseksi.
Mallissa SK 5109 on yksi keittoalueen varoitusvalo, joka
palaa, jos jonkun keittoalueen lämpötila on yli 55°C,
vaikka vääntimet olisikin käännetty nolla-asentoon.
Mallissa SK 6059 on jokaisella keittoalueella oma
varoitusvalonsa. Ne palavat, kun vastaavan alueen
lämpötila on yli 55°C, vaikka väännin olisikin käännetty
nolla-asentoon.
Keraaminen taso on kova ja sileä. Se kestää hyvin
lämmintä, kylmää ja lämpötilanvaihteluita, mutta voi
vioittua iskuista, kuten lasi yleensäkin. Taso voi rikkoutua
esim. maustepurkin pudotessa tasolle. Älä koskaan
seiso keittotasolla, sillä liettä ei ole suunniteltu
kestämään tällaista kuormitusta.
4
4
Keittoalueen varoitusvalot (x 1)
SK 6059
Keittoalueen varoitusvalot (x 4)
Uuni
Uunivalaisin
Tiedot siitä miten käytät toimintoja, löydät kappaleesta
“Lieden käyttö”, sekä taulukoista käyttöohjeen lopussa.
Voit valita seuraavista toiminnoista:
Ylä-/alalämpö
Ylälämpö
Alalämpö
Grilli
SK 5109
Uunivalaisin
Uuni on pinnoitettu sileällä emalilla. Uunin luukun rakenne
on kaksiosainen. Luukun lasit ovat sisäpinnoiltaan lämpöä
heijastavat, jonka ansiosta luukun ulkopinnan lämpötila
on alhainen. Katso kappaleesta “Hoito ja puhdistus”,
kuinka luukun osat voi puhdistaa.
Säilytyslaatikko
(vain mallissa SK 6059)
Uunin alla on varusteiden säilytyslaatikko. Laatikko
avataan nostamalla hieman kahvasta ja vetämällä sitten
ulospäin.
SK 6059
FO 2653
Turvavarusteet
·
·
Lapsiturvallisuus paranee, jos luukun salpa eli
lapsilukko ja keittotason suoja (lisävaruste) on
toiminnassa.
Lisäksi suosittelemme vähintään 40 cm leveää
laskutilaa lieden molemmin puolin.
KEITTOTASON SUOJA asennetaan estämään lapsia
kaatamasta kuumia nesteitä päälleen.
KAATUMISESTEEN pitää olla asennettuna, ettei liesi
kaadu normaalia suuremmankaan kuormituksen
yhteydessä, esim. jos lapsi istuu avonaisen uunin luukun
päälle. Kaatumiseste toimii vain, jos liesi on työnnetty
paikalleen.
LUUKUN SALVAN eli lapsilukon ansiosta lasten on
vaikeampi avata uunin luukkua.
Nosta luukun salpaa, kun haluat avata luukun.
5
Ennen lieden käyttöönottoa
Puhdista varusteet
Keittoastian valinta
Pese leivinpelti, uunipannu ym. lämpimällä vedellä ja
astianpesuaineella. Huuhtele ja pyyhi kuivaksi.
Liesi, jossa on keraaminen keittotaso, asettaa keittoastioille suurempia vaatimuksia kuin valurautalevyillä
varustettu liesi. Seuraavat asiat ovat tärkeitä:
l
Tarkista keittoastian pohja. Kupera pohja pyörii
keraamisella tasolla ja lämmön siirtyminen on huonoa.
l
Alumiinilla on hyvä lämmönjohtokyky, mutta saattaa
jättää tasolle hopeanvärisiä tahroja. Tahrat poistetaan
erikoispuhdistusaineella, jota voi hankkia lähimmästä
valtuutetusta huoltoliikkeestä.
l
Lasiset tai emaloidut karkeapohjaiset keittoastiat
kuluttavat tasoa enemmän kuin muuta materiaalia
olevat keittoastian pohjat.
Polta uunin suojarasva
Pidä lapsia silmällä! Uuni tulee erittäin
kuumaksi.
1. Valitse
ylä-/alalämpö ja korkein lämpötila. Uunin
luukun pitää olla kiinni.
2. Tuuleta keittiö. Katkaise virta uunista, kun käry ja
savuaminen on lakannut.
3. Puhdista uuni, luukku ja kannattimet lämpimällä
vedellä ja astianpesuaineella. Pyyhi kuivaksi.
Lieden käyttö
Keraaminen taso
Älä koskaan käytä vaurioitunutta keraamista
tasoa. Neste voi ylikiehuessaan ja/tai
puhdistuksessa päästä lieden jännitteisiin osiin.
Katkaise virta liedestä ja ota yhteys valtuutettuun
huoltoliikkeeseen korjausta varten.
Älä koskaan jätä kiehuvaa öljyä tai rasvaa,
parafiinia tai muuta helposti syttyvää ainetta liedelle
ilman valvontaa. Tulipalon sattuessa käännä
keittoalueiden vääntimet 0-asentoon ja katkaise
virta liesituuletti- mesta. TUKAHDUTA TULI
KANNEN AVULLA, älä koskaan käytä vettä.
Älä jätä alumiinifolioita, muovia tms. keittotasolle.
Lämmin keittoalue saattaa polttaa/sulattaa
paperin/muovin.
Keittoalueita ohjataan vääntimistä, jotka on merkitty 06. Asento 6 merkitsee suurinta tehoa. Vääntimiä voi
kääntää myötä- ja vastapäivään. Kun jotain väännintä
käännetään, lieden punainen merkkivalo syttyy.
Tarkista, että kattilan/paistinpannun pohja sekä keittotaso
ovat puhtaat ja kuivat asettaessasi astian keittoalueelle.
Alkuvaiheessa voit ensin kiehauttaa ruoan suurimmalla
teholla ja pienentää sen jälkeen tehoa. Ajan myötä opit
valitsemaan sopivan vääntimen asennon valmistettavan
ruoan, ruokamäärän ja keittoastian mukaan. Käytä kantta
energiankulutuksen alentamiseksi. Älä unohda kytkeä
virtaa pois keittoalueista!
Älä koskaan käytä liettä säilytyspaikkana tai tyhjennä
ostoksia sen päälle.
6
Uusia keittoastioita hankittaessa on suositeltavaa valita
ruostumatonta terästä oleva monikerrospohjainen
keittoastia. Keittoajan lyhentämiseksi ja samalla energian
säästämiseksi on keittoastian pohjan oltava:
l
vähintään samankokoinen kuin keittoalue. Liian
pienestä kattilasta ylikiehuva ruoka palaa kiinni
keittoalueeseen.
l
sileäpohjainen.
l
hieman kovera, koska tällöin pohja kuumentuessaan
suoristuu.
Uuni
Älä koskaan aseta alumiinifoliota, leivinpeltiä tai
uunipannua suoraan uunin pohjalle. Mikäli uunin
alalämmön siirtyminen estetään, uunin pohjan
emali saattaa vaurioitua ylikuumenemisesta.
Uuni kuumenee käytössä. Pidä lapsia silmällä.
Pelti voi vääntyä lämpötilan vaihtumisen yhteydessä ja/
tai jos se on täytetty epätasaisesti esimerkiksi pizzalla.
Pelti palautuu jäähtyessään alkuperäiseen muotoonsa.
Uunissa voit käyttää:
YLÄ-/ALALÄMPÖÄ, ylä- ja alavastus kytkettynä
YLÄLÄMPÖÄ, ylävastus kytkettynä
ALALÄMPÖÄ, alavastus kytkettynä
GRILLIÄ, grillivastus kytkettynä
Kaikissa toiminnoissa keltainen merkkivalo palaa
kuumennusvaiheessa ja sammuus kun haluttu lämpötila
on saavutettu (syttyy ja sammuu, kun termostaatti kytkee
ja katkaisee virran syötön).
Pellin korkeuden valinta
Uunissa on neljä kannatinta (katso kuva).
4
3
Leivonta/Ruoanlaitto
2
Noudata taulukon ohjeita. Kokeile pehmeitä kakkuja
hammastikulla noin 5 minuuttia ennen täyttä aikaa. Voit
silloin lyhentää tai pidentää paistoaikaa. Valmistusohje,
vuokien materiaali, väri, muoto ja koko voivat vaikuttaa
lopputulokseen.
1
Paistaminen
Grillaus
Uunissa paistaminen on vaivatonta ja kätevää. Naudanliha, kuten paahto- ja sisäpaisti ovat maukkaimpia,
jos ne valmistetaan 125°C lämmössä, vaikka se viekin
enemmän aikaa. Valitse uuninkestävä vuoka, johon liha
juuri mahtuu, tällöin paistoliemi ei kuivu. Joulukinkusta
valuu paistettaessa yleensä paljon nestettä. Käytä sen
vuoksi suurta paistovatia tai uunipannua ja ota se uunista
varovasti.
Grillattavan ruoan koko, rasvaisuus, muoto, määrä ja
lämpötila vaikuttavat kypsymisaikaan ja lopputulokseen.
Kala ja vaalea liha (linnut, vasikka ja porsas) eivät ruskistu
yhtä helposti kuin punainen liha (nauta ja riista).
Grillausöljy ja/tai grillimauste parantavat väriä, mutta
lisäävät palamisvaaraa.
Grillauksen paras lopputulos saavutetaan silloin, kun
ruokaa ei laiteta grilliin suoraan jääkaapista. Kuivaa ruoka
ja aseta se uuniritilälle. Mausta mieleiseksesi. Muista
aina laittaa ritilän alle foliolla peitetty pelti, joka kerää
rasvan tms. Porsaankyljykset, pihvit, kalafileet yms.
asetetaan uunin yläosaan, kun taas esimerkiksi paksut
paahtokyljet asetetaan alaosaan.
ja lämpötilan
Käännä toimintoväännin asentoon
valitsin haluttuun lämpötilaan, max 250°C. Aloita grillaus
3-5 MINUUTIN lämmityksen jälkeen. Tarkkaile
kypsymistä ja käännä ruoka ainakin kerran
kypsennyksen aikana. Liian pitkä grillausaika kuivattaa,
ja pahimmassa tapauksessa polttaa ruokasi. Uunin
luukun on oltava suljettuna grillauksen aikana.
Paistinlämpömittarin käyttö
Parhaan tuloksen saavuttamiseksi lämpömittarin kärjen
on oltava keskellä paistin paksuinta osaa, joka lämpenee
viimeisenä. Uunin lämpö vaikuttaa lämpömittariin, minkä
takia koko putkiosan on oltava lihan sisässä. Muista
myös, että lämpömittari voi näyttää väärin mikäli mittarin
kärki osuu rasvakerrokseen tai luuhun.
Aseta paisti esilämmitetyn uunin alaosaan. Kun liha on
saavuttanut halutun lämpötilan, ota paisti ulos uunista,
peitä se alumiinifoliolla ja anna jäähtyä noin 15 minuuttia.
Näin liha on helpompi leikata ja paisti jää
mehukkaammaksi.
7
Leivontataulukko (SK 5109)
°C
4
3
2
1
Kannatin
MINUUTIT
Kakkupohja
175-200
1
30 - 40
Kääretorttu
225-250
2/3
5-7
Marengit
100-125
2/3
40 - 50
Muffinsit
225
2/3
10 - 12
175-200
2/3
5 - 10
Pikkupullat/Sämpylät
225
2/3
8- 12
Piparkakut
175
2/3
5-7
Pitkot/kranssit
200-225
1
15 - 20
Pitkulaiset, raskaat leivät
175-200
1
50 - 60
225
1
30 - 35
200-225
2/3
10 - 15
175
1
35 - 45
Sokerikakku, raskas
150-175
1
50 - 60
Teeleivät
225-250
2/3
8 - 10
Vehnäsämpylät
225-250
2/3
8 - 12
200-225
1
30 - 40
Pikkuleivät murotaikinasta
Pyöreät leivät
Reikäleivät
Sokerikakku, kevyt
Vuokaleivät/pitkulaiset
leivät, kevyet
Yleistä
Siirrä aina paistetut leivät tms. ritilälle. Peitä leivonnaiset
leivinliinalla, paitsi ne joihin haluat rapean kuoren.
Pellin korkeuden valinta
Uunissa on neljä kannatinta (katso kuva).
4
3
2
1
8
Ruoanvalmistustaulukko / grillaus
(SK 5109)
°C
Broileri
Broilerinpuolikkaat *
175
Filee (sian, naudan, riistan)
Grillimakkara
Jauhelihapihvi, pakastettu, 100 g
175
Kala
- keitetty
- omassa liemessä keitetty
4
3
2
1
°C
200-225
1/2
1
250
250
1/2
3/4
3/4
200
100
1
1
- paistettu
Kinkku, tuore
Kohokkaat
200-225
175
175-200
1
1
2/3
Lapapaisti
Lihamureke
Lihapullat uunipannussa
175
175-200
225
1
1/2
2/3
Maksa, noin 1,5 cm
Munakkaat
Naudanpaisti
250
200-225
125
Paahtokylki *
Paahtopaisti
Paisti (vasikka, lammas, riista)
175
125
Paistokset
Pekonipannari
Pihvi, noin 1,5 cm
225
225
Piirakat
Pizza
Porsaankyljys, noin 1,5 cm
225
Porsaan selkäpaisti
Silakkapihvit
Uuniperuna
175
225
225
1
2/3
2/3
200-225
1/2
3/4
Vuoat, laatikot
Välikyljys, noin 1,5 cm
* Valitse alhaisempi lämpötila,
grillausmausteita tai -öljyjä.
200-225
3/4
2/3
1
°C
40-50
55-60
5-8
10-12
70
75
10-12
70-75
175
1
1
1
250
1/2
2/3
3/4
6-8
250
250
2/3
2/3
3/4
12-15
250
kun
MINUUTIT
55-60
70-75
80-85
10-15
käytät
Romutus
Irrota lieden kaapeli seinärasiasta.
Katkaise kaapeli niin läheltä lieden takaosaa kuin
mahdollista.
Poista uunin luukun turvalukitus toiminnasta, ettei siitä
ole vaaraa pikkulapsille.
Ota yhteyttä paikalliseen kierrätyskeskukseen lieden
romuttamista varten.
9
Paistotaulukot (SK 6059)
Ylä-/alalämpö ja kiertoilma
Paistoaika
Ylä-/alalämpö
Paino
(g)
RUOKA
4
3
2
1
Lämpötila
minuutteina
2
180
45 ~ 60
2
2
1
1
2
2
2
2
2
180
180
175
180
175
180
180
180
100
20 ~ 35
20 ~ 30
60 ~ 80
40 ~ 60
60 ~ 80
45 ~ 60
15 ~ 25
10 ~ 20
90 ~ 120
1
2
2
1
200
200
200
220
45 ~ 60
30 ~ 45
20 ~ 35
20 ~ 35
2
2
2
2
200
200
200
200
40 ~ 50
45 ~ 60
35 ~ 45
45 ~ 60
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
200
200
200
220
200
200
200
175
175
200
50 ~ 70
100 ~ 130
90 ~ 120
50 ~ 70
110 ~ 130
60 ~ 80
210 ~ 240
120 ~ 150
150 ~ 200
60 ~ 80
2
2
200
200
40 ~ 60
30 ~ 40
Kannatin
Makeat leivonnaiset
Vatkattu alustettava
taikina
Hapatettu alustettava
taikina
Murotaikina
Juustokakku
Pyöreä omenatorttu
Marjatorttu
Marjapiiras
Pikkupullat
Pikkuleivät
Marengit
Leivät ja pizza
Vaalea leipä
Ruisleipä
Sämpylät
Pizza
Paistokset
Makaronipaistos
Kasvispaistos
Piiraat
Lasagne
Liha
Naudanliha
Sianliha
Vasikanliha
Paahtopaisti
Lampaanliha
Kana
Kalkkuna
Ankka
Hanhi
Jänis
Kala
Kokonaisena
Fileet
1000
500
500
250
1000
1200
1000
1500
1200
1000
4000
1500
3000
1200
1000
800
HUOM!
1 iso leipä
Leipävuoassa
8 sämpylää
Paistovuoassa
Ritilällä
Ritilällä
Ritilällä
Ritilällä
Reisi
Kokonainen
Kokonainen
Kokonainen
Kokonainen
Paloiteltu
2 kalaa
4 fileetä
Grilli
RUOKA
Pihvit
Kyljykset
Makkarat
Kana (paloiteltu)
Kepakot
Kana (rintapalat)
Tomaatit
Kala (fileet)
Lämpimät voileivät
Paahtoleipä
10
Kpl
Paino
4
4
8
6
4
4
8
4
4
4
800
600
500
800
700
400
500
400
—
—
Kannattimet
4
4
4
3
4
4
4
4
4
4
4
3
2
1
HUOM!
Paistoaika
(minuutteina)
Grilli
Määrä
Lämpötila Yläpuoli Alapuoli
max
max
max
max
max
max
max
max
max
max
10
12
10
30
12
13
12
8
8
2~3
8
8
6
20
10
10
—
6
—
1
Paistoaikaan ei kuulu
esikuumennusaika.
Suosittelemme lyhyttä
uunin esikuumennusta (n.
10 minuuttia) ennen pizzan
paistamista.
Hoito ja puhdistus
Yleistä
Puhdista liesi heti käytön jälkeen puhtaalla liinalla ja
lämpimällä vedellä, johon on mahdollisesti lisätty
astianpesuainetta. Älä käytä koskaan hankausaineita tai
muita naarmuttavia aineita lieden puhdistukseen.
Tehokkaampi puhdistus voi kuitenkin joissakin
tapauksissa tulla kysymykseen. Noudata silloin seuraavia
ohjeita. Älä unohda puhdistaa myös irrotettavan
höyryaukon suojuksen alta. Suojuksen voit pestä
astianpesukoneessa.
Ennen kuin vedät lieden paikaltaan puhdistaaksesi sen
takaa, haluamme varmuuden vuoksi muistuttaa, että
lieden kaatumiseste toimii vain kun liesi on
sijoituspaikallaan.
Keraaminen taso
Estääksesi tason vahingoittumisen, poista HETI,
tason ollessa kuuma, puhdistuskaapimella tasolle
ylikiehuneet runsaasti sokeria sisältävät keitokset
(esim. marmeladi), samoin sulanut muovi ja folio.
Likainen taso heikentää lämmön johtumista tasosta
astiaan. Pyyhi taso käytön jälkeen kostealla liinalla. Älä
koskaan käytä hankausainetta, naarmuttavia sieniä,
uuninpuhdistusainetta tms. keraamisella tasolla. Jos taso
on hyvin likainen, menettele seuraavasti:
1. Poista tahrat yms. puhdistuskaapimella.
2. Käytä keraamisen tason puhdistusainetta, kun
keittoalueiden varoitusvalot ovat sammuneet. Ravista
pulloa, annostele muutama tippa ja levitä kuivalla
talouspaperilla. Poista lika/puhdistusaine kaapimella
edestakaisin työnnöin.
3. Hankaa kiiltäväksi kostealla talouspaperilla. Älä jätä
puhdistusainetta tasolle, vaan poista kostealla
pyyhkien huolellisesti. Aine saattaa muuten syöpyä
kiinni keittoaluetta seuraavan kerran käytettäessä.
Lopuksi taso kuivataan.
Puhdistuskaapimella
Uuni
F
Jos uuni on hyvin likainen, menettele seuraavasti:
1. Poista kiinnitarttuneet roiskeet ja ylikiehumiset esim.
puisella tai muovisella paistinlastalla.
2. Levitä sienellä uunin pohjalle suopaa, mieluimmin
nestemäistä.
3. Sulje luukku. Valitse lämpötilaksi 100°C ja kytke ylä-/
alalämpö
noin 10 minuutiksi.
4. Kun uuni on jäähtynyt, pese se puhtaalla vedellä.
Käytä tarvittaessa saippuoitua teräsvillaa varovasti.
Pyyhi kuivaksi.
30°
11
Uunin luukku
Varo vaurioittamasta luukun lasia puhdistuksen
yhteydessä. Jos lasin reunoihin tulee säröjä, se
saattaa särkyä muutaman lämmityskerran jälkeen.
Uunin luukku voidaan irrottaa puhdistusta varten
seuraavasti:
1. Avaa luukku, käännä saranasuojat auki, irrota luukku
nostamalla 30° kulmassa.
2. Asenna luukku takaisin paikalleen suorittamalla
toimenpiteet päinvastaisessa järjestyksessä.
Lamput
Uunilampun vaihto
1. Käännä KAIKKI vääntimet NOLLA-ASENTOON ja
varmista, ettei uuni ole lämmin.
2. Irrota suojalasi (katso kuva).
3. Irrota viallinen lamppu.
4. Asenna tilalle uusi E14-kannalla varustettu lamppu,
jossa on merkinnät 230V, 25W ja 300°C.
5. Asenna suojalasi paikalleen.
Merkkivalolamput
SK 5109
FO 0424
SK 6059
FO 0287
Merkkivalolamput ovat glimlamppuja, ja niiden kestoikä
on normaalisti pitkä. Jos lamppu vioittuu, ota yhteys
huoltoliikkeeseen.
Säilytyslaatikko
(vain mallissa SK 6059)
1. Laatikossa on kannattimet, yksi molemmilla puolilla.
Tyhjennä laatikko ja vedä sitä ulospäin niin pitkälle
kuin se tulee.
2. Ota kiinni laatikon molemmilta puolilta niin läheltä liettä
kuin mahdollista.
3. Nosta laatikkoa kevyesti ylöspäin kunnes sulut
avautuvat.
4. Vedä laatikko pois kannattimilta.
Aseta laatikko takaisin kannattimille puhdistuksen
jälkeen ja työnnä paikalleen.
12
Huolto
Mod.
SER. NO.
Liedelle myönnetään ostopäivästä lukien kahden (2)
vuoden takuu, joka kattaa materiaali- ja valmistusviat.
Takuuehdot noudattavat alan yleisiä ehtoja, ja niitä on
saatavana joko myyjäliikkeestä tai maahantuojalta.
Säilytä ostokuitti, jotta siitä voidaan määrittää takuun
alkamispäivä.
Joitakin yksinkertaisia toimenpiteitä saa ja voi itse tehdä,
mikäli liesi ei toimi moitteettomasti, katso sivut 14 ja 15.
Huollot ja mahdolliset korjaukset on annettava valtuutetun
huoltoliikkeen tehtäväksi. Lähimmän valtuutetun
huoltoliikkeen numeron löydät puhelinluettelon keltaisilta
sivuilta tai soittamalla numeroon 0200-2662 (0,95 mk/
min + pvm). Varmistaaksesi laitteesi moitteettoman
toiminnan vaadi aina käytettäväksi sopivinta, siis
alkuperäistä varaosaa. Huollosta ja varaosien myynnistä
vastaa HUOLTOLUX, Porissa, puh. (02) 622 3300.
Korvaus huollosta voidaan periä myös takuuaikana:
PROD. NO.
Lieden korjaukset saa suorittaa vain asennusoikeudet
omaava huoltoliike tai henkilö. Puutteellisesti suoritettu
työ saattaa heikentää lieden toimintaa ja aiheuttaa henkilö
ja/tai omaisuusvahinkoja.
MOD.
PROD. NO.
TYPE
SER. NO.
· aiheettomasta valituksesta
· ellei käyttöohjeita ole noudatettu.
Lieden uunikammion oikealle sivulle kiinnitetyssä
arvokilvessä on tiedot liedestä. Kopioi tiedot alla olevaan
kohtaan, niin ne löytyvät helposti, jos sinun pitää ottaa
yhteys huoltoliikkeeseen.
Malli
.....................................................
Tuotenumero .....................................................
Sarjanumero ......................................................
KULUTTAJANEUVONTA Tuotettasi tai sen käyttöä
koskeviin
kysymyksiin
saat
vastauksen
kuluttajaneuvonnastamme soittamalla numeroon
0200-2662 (0,95 mk/min.+pvm).
13
Neuvoja ja vinkkejä käytännön
ongelmiin
ONGELMA
SYY
TOIMENPITEET
Ruoka-/vehnäleivät, pehmeät kakut
eivät nouse.
Jos uunin lämpötila on liian alhainen,
leivonnainen nousee ensin ja sen
jälkeen laskee ja jää litteäksi.
Vertaa valittua lämpötilaa taulukon
tai reseptin suosituksiin.
Ruoka- /vehnäleipätaikina ei ole
kohonnut oikein. Liian pitkä kohotus
leivonnan jälkeen jättää leivonnaiset
litteiksi.
Ruoka- /vehnäleipätaikina on
kohotettava vedottomassa tilassa
huoneenlämmössä. Painettaessa
taikinaa kevyesti on painauman
tasoituttava itsestään. Tarkista
kohotusaika reseptistä
Liian vähän hiivaa tai leivinjauhetta.
Tarkista reseptistä, että olet mitannut oikean määrän.
Liian kuuma rasva/nesteseos tuhoaa
hiivan vaikutuksen.
Tarkista aina nesteen lämpötila,
ennen kuin lisäät sen. Tuorehiivalle
37°C, kuivahiivalle 45-50°C.
Leivän kuivumisen syynä voi olla
liian pieni nestemäärä, liian suuri
jauhomäärä tai väärä jauholaatu.
Tarkista reseptistä, että olet valinnut
oikean jauholaadun ja oikean
määrän jauhoja/nestettä.
Jos uunin lämpötila on liian alhainen,
leivonnaiset joutuvat paistumaan
uunissa liian kauan ja kuivuvat.
Tarkista, että olet asettanut oikean
lämpötilan.
Jos uunin lämpötila on liian korkea,
leivonnaiset tummuvat liikaa ennen
kypsymistä.
Tarkista, että olet asettanut oikean
lämpötilan.
Liian korkealle asetettu leivonnainen/
ruokalaji saa tavallisessa paistossa
liikaa ylälämpöä. Vaikutus on
päinvastainen asetettaessa pelti liian
alas.
Tarkista taulukosta tai reseptistä,
että olet valinnut oikean kannatinkorkeuden.
Uunin pohjalle asetettu alumiinifolio,
leivinpelti tai uunipannu estää
alalämmön siirtymistä ja saattaa
vaurioittaa uunin emalipintaa.
Tarkista, ettei uunin pohjalla ole
mitään.
Vaaleissa kakkuvuoissa kakut paistuvat vaaleammiksi kuin tummissa
vuoissa.
Vaihda mahdollisesti tummempiin
vuokiin.
Ruoka-/vehnäleivästä, pehmeistä
kakuista tulee kuivia.
Leivonnaiset/ruokalajit paistuvat
liian tummiksi.
Leivonnaiset/ruoat ovat vaaleita.
14
Neuvoja ja vinkkejä teknisiin
ongelmiin
Älä tee mitään, mikä voisi aiheuttaa henkilö- tai tuotevaurioita. Mikäli vika ei korjaannu alla olevilla toimenpiteillä, ota
yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
ONGELMA
SYY
TOIMENPITEET
Liesi ei toimi
Liesi ei saa virtaa.
viallinen sulake
Tarkista sulake ja tarvittaessa vaihda
Vikavirtasuoja on lauennut.
Tarkista, että se on kytketty.
Kattila/paistinpannu on sopimaton.
Valitse hieman koverapohjainen
kattila tai paistinpannu.
Liesikäyttöön sopivilla lasi- ja
posliiniastioilla on huonompi
lämmönjohtokyky kuin esim.
alumiiniastioilla.
Väärä vääntimen asento.
Yleensä on parasta ensin kiehauttaa
ruoka suurimmalla teholla ja alentaa
tehoa sen jälkeen.
Uunivalo ei toimi.
Lamppu on rikki.
Vaihda viallinen lamppu uuteen.
Keraaminen taso on loimuinen.
Keraaminen taso on väärin puhdistettu.
Puhdista taso huolellisesti ohjeita
noudattaen.
Keitto/paistoajat ovat pitkiä.
15
Pakkauksen purkaminen
Tarkista, että liesi on virheetön. Ilmoita mahdollisista
kuljetusvaurioista välittömästi myyjälle.
Pakkaus on kierrätyskelpoinen. Ota yhteyttä kierrätyskeskukseen, jos et ole varma minne voit viedä
pakkausmateriaalin .
Varusteet
Nämä toimitetaan lieden mukana:
· Emaloidut leivinpellit ja uunipannu
· uuniritilä
· kaatumiseste asennustarvikkeineen
· puhdistuskaapimella
· käyttöohje.
Keittotason suojan voi ostaa LISÄVARUSTEENA.
Tekniset tiedot
Mitat (mm)
leveys
korkeus, toimitettaessa
syvyys
SK 5109
500
900
600
SK 6059
600
900
600
Tilavuus (litraa)
uuni
44
58
8025
7625
KOKO (mm)
145
180
180
145
TEHO (W)
1200
1700
1700
1200
Liitäntäteho (W)
400 V liesi
Keittoalueet
takavasen
takaoikea
etuvasen
etuoikea
Lamput
Merkkivalolamppu: glimlamppu
Uunilampun kanta E14, merkinnät 230-240V, 25W
16
Tämä laite täyttää seuraavien EEC-direktiivien
vaatimukset:
-73/23 - 90/683 (pienjännitedirektiivi);
-89/336 (direktiivi sähkömagneettisesta
yhteensopivuudesta);
-93/68 (yleiset direktiivit)
sekä niiden seurannaismuutokset.
Asennus
Lieden asennuksen ja korjaukset saa suorittaa vain
asennusoikeudet omaava huoltoliike tai henkilö.
Liesi on painava. Reunat ja kulmat, joihin sinun ei
yleensä tarvitse koskea saattavat olla teräviä.
Käytä käsineitä liettä siirrettäessä.
Tarkista ennen lieden asennusta, että sen mitat ovat
keittiökalusteiden mukaiset. Mittaa työpöydän korkeus
lattiasta tason yläreunaan ja jalustan syvyys seinästä
jalustan reunaan (katso kuva). Liesi voidaan myös
asentaa seinän tai vaihtoehtoisesti korkean kaapin
viereen.
Lieden jalusta on toimitettaessa sovitettu 900 mm
työtasokorkeuteen ja 550 mm kalustesokkelisyvyyteen.
A
Lieden korkeusmittaa voidaan muuttaa korkeudelle 850
mm.
Jalustan korkeuden
muuttaminen
1. Kallista liesi varovasti etuosa lattiaa vasten (katso
kuva). Aseta esim. pakkauksessa oleva suojakappale
lattian ja lieden väliin.
2. Irrota ruuvit “A” (4 kpl, katso kuva).
3. Irrota ruuvit “B” (4 kpl, katso kuva).
4. Siirrä jalusta korkeudelle 850 mm.
5. Kiinnitä ruuvit “A” ja “B”.
6. Nosta liesi pystyasentoon ja asenna vaakasuoraan.
B
Asennus vaakasuoraan
Lieden on oltava vaakasuorassa, jotta esim. rasva leviäisi
tasaisesti paistinpannun pohjalle. Tarkista vaakasuoruus
asettamalla vesivaaka tai vedellä täytetty paistinpannu
keraamiselle tasolle.
Lieden jalkoja voi tarvittaessa nostaa ja laskea. Säädä
jalkoja moniotepihdeillä.
17
Turvavarusteiden asentaminen
Kaatumiseste
Kaatumiseste pitää olla, asennettu, ettei liesi
kaadu
normaalia
suuremmassakaan
kuormituksessa.
Katso lieden mukana tulevaa kaatumisesteen
asennuskuvaa.
1. Aseta asennuskuva lieden asennusaukon
takaseinään (katso kuva).
2. Katso kuvasta mitat, jotka pätevät kummallekin
puolelle. Mittaa kaatumisesteen paikka ja ruuvaa este
kiinni tukevaan materiaaliin tai sopivaan
vahvikkeeseen.
3. Työnnä liesi paikalleen.
Muista että kaatumiseste toimii vain jos liesi on työnnetty
paikoilleen.
Keittotason suoja (lisävaruste)
Keittotason suojan pitää olla asennettu, etteivät
lapset vatäisi keittoastioita liedeltä.
Aseta keittotason suoja paikalleen painamalla suojan
takaosaa, jotta se tarttuu tason reunoihin.
18
Sähköliitäntä
Lieden asennuksen ja korjaukset saa suorittaa vain
asennusoikeudet omaava huoltoliike tai henkilö.
Puutteellisesti suoritettu työ saattaa heikentää
lieden toimintaa ja aiheuttaa henkilö- ja/tai
omaisuusvahinkoja.
Liitäntäohje on liitäntäriman välittömässä läheisyydessä.
Lieden liitäntäteho ja jännite on mainittu arvokilvessä,
joka on lieden uunikammion oikealla sivulla.
400 V
19
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising