Zanussi | ZC942X | User manual | ZANUSSI ZC942X User Manual

ZANUSSI ZC942X User Manual
PLINSKI I KOMBINIRANI
ŠTEDNJACI
ZC 640 W
ZC 631 W
ZC 942 W
ZC 631 W
ZC 631 X
ZC 942 X
UPUTE ZA UPORABU
JAMSTVO
VAŽNO !
Ovaj je uređaj pod jamstvom. Uz ovaj priručnik
nalazi se i odgovarajući jamstveni list. U slučaju
da jamstvenog lista nema uz priručnik, obratite
se Vašem prodavaču i obavijestite ga o datumu
kad ste kupili štednjak te o modelu i serijskome
broju koji se nalazi na kuponu koji se izdaje uz
uređaj.
Sačuvajte jamstveni list i pokažite ga tehničarima servisa za održavanje. Pokažite im i kupon sa žigom koji ste dobili pri kupovini.
U slučaju da svi ovi uvjeti nisu zadovoljeni, tehničko osoblje servisa morat će Vam naplatiti
popravak štednjaka.
Korištenje ovoga uređaja vrlo je jednostavno. Unatoč tome, kako bi se postigli najbolji rezultati, potrebno je pažljivo pročitati ovaj
priručnik i slijediti sve upute za uporabu prije
prvoga korištenja uređaja.
U priručniku se nalaze prikladne informacije
o njegovom instaliranju, korištenju, održavanju te ostali korisni savjeti.
Servis za održavanje štednjaka, uz pomoć svojih brojnih ovlaštenih centara, pruža stručnu
pomoć za najuglednije marke kućanskih uređaja. U slučaju da Vam je potrebna usluga takvoga servisa, potražite najbliži centar uz pomoć
popisa u telefonskom imeniku, na žutim stranicama pod naslovom Kućanski uređaji/Popravci.
(Vjerovatno nepotrebno)
3
UPOZORENJA – PLINSKI I KOMBINIRANI ŠTEDNJACI
Vrlo je važno sačuvati ove upute uz štednjak, za buduću uporabu. Prodate li ili poklonite štednjak,
predajte novome vlasniku i ovaj priručnik kako bi se i on mogao upoznati s funkcijama štednjaka i
odgovarajućim upozorenjima. Ova su upozorenja napisana zbog Vaše sigurnosti i sigurnosti drugih ljudi. Stoga Vas molimo da pažljivo pročitate upute prije postavljanja i uporabe štednjaka.
toga ostavite je da se ohladi i operite njezinu unutrašnjost toplom vodom s blagim deterdžentom.
Odvojive dijelove (rešetku i pliticu za skupljanje
masnoće) potrebno je oprati prije prve uporabe.
Budite pažljivi pri uporabi raspršivača za čišćenje: nikada ne prskajte izravno na otpornike ili
na termostat.
Ako se po dnu pećnice prolije veća količina ulja,
umaka i sl., prije ponovne uporabe operite pećnicu kako biste spriječili dimljenje i izgaranje
masnoća.
Oko plinskoga štednjaka potrebno je osigurati
dodatni protok zraka. Loša ventilacija može
izazvati nedostatak kisika.
Zbog higijene i sigurnosti, štednjak uvijek držite
čistim. Masnoća i ostaci hrane mogu izazvati
požar.
Ne ugrađujte štednjak blizu zapaljivih materijala
(primjerice: zavjese, kuhinjske krpe itd.).
Oznaku vrste plina koji smije koristiti Vaš štednjak pronaći ćete na pločici s podacima koja se
nalazi u neposrednoj blizini cijevi za plin.
Plinska se pećnica zagrijava zbog kruženja
zraka. Otvori na dnu pećnice nikada ne smiju
biti začepljeni. Stjenke pećnice nemojte prekrivati aluminijskom folijom, a to se posebno odnosi na donji dio pećnice.
Štednjak je težak, pažljivo ga pomičite.
Prije čišćenja ili postupaka održavanja, isključite
štednjak i pustite ga da se ohladi.
Plamenike upalite prije nego što na njih stavite
posudu. Nakon paljenja, provjerite ispravnost
plamena.
Prije micanja posude, uvijek smanjite plamen ili
ga ugasite.
Provjerite jesu li rešetke pećnice ispravno
umetnute (pogledajte upute).
Dijelovi štednjaka koji se mogu čistiti, moraju biti
očišćeni samo korištenjem vode i sapuna (pogledajte upute o čišćenju).
U ladicu ispod pećnice smiju se stavljati samo
posude otporne na toplinu. Ne stavljajte u tu ladicu posude od zapaljivih materijala.
U slučaju kvara, ne pokušavajte sami popraviti
štednjak. Popravci koje izvedu nestručne osobe
mogu izazvati štetu. Obratite se ovlaštenome
servisu i uvijek zatražite originalne rezervne
dijelove.
Štednjak je namijenjen odraslim osobama. Ne
dopustite djeci da se igraju štednjakom.
Štednjak je predviđen za pripremu hrane i ne
smije se koristiti u druge svrhe
Štednjak smije instalirati samo stručna osoba u
skladu s važećim propisima.
Bilo kakve prilagodbe električnih instalacija potrebnih za postavljanje štednjaka smiju izvoditi
samo stručne osobe.
U slučaju da su neki dijelovi oštećeni, obratite
se ovlaštenome servisnom centru i zatražite
zamjenu tih dijelova.
Opasno je mijenjati ili pokušavati promijeniti karakteristike ovoga štednjaka.
Na plamenike ili na žarne ploče nemojte stavljati
nestabilne ili deformirane posude zbog opasnosti od prevrtanja ili prolijevanja.
Budite posebno pažljivi kod pripreme hrane uz
pomoć ulja ili masnoća.
Štednjak ostaje vruć dugo nakon isključenja.
Potrebno je stalno paziti na djecu, tijekom korištenja i za vrijeme hlađenja štednjaka, kako ga
ne bi dodirnula.
Ako je štednjak opremljen poklopcem, poklopac
služi za zaštitu od prašine kad se štednjak ne
koristi te za zaštitu od prskanja masnoća pri
uporabi štednjaka. Ne koristite poklopac u druge
svrhe.
Poklopac uvijek očistite prije zatvaranja.
Prije zatvaranja poklopca, plamenici i/ili žarne
ploče moraju se ohladiti.
Svi stakleni ili emajlirani poklopci mogu se skinuti radi čišćenja.
Uvijek pazite na to da kontrolni regulatori
budu u položaju "|" ili "z" (Stop) kad
štednjak nije u uporabi.
Pri uporabi grila ili za vrijeme pečenja na rešetki, uvijek umetnite pliticu za skupljanje masnoće. U pliticu ulijte malo vode kako biste spriječili izgaranje masnoća i nastanak neugodnih
mirisa.
Prije vađenja posuda iz pećnice uvijek stavite
zaštitne rukavice.
Pri prvoj uporabi pećnice osjetit ćete dim i neugodan miris termičke izolacije i zbog izgaranja
ostataka ulja od procesa proizvodnje. Savjetujemo Vam da prilikom prvog uključivanja štednjaka praznu pećnicu grijete 45 minuta. Nakon
4
KAZALO
Upute za uporabu
Ugradnja
Uporaba
Plinska pećnica
Električna pećnica
Savjeti za korištenje pećnice
Vrijeme pečenja
Održavanje
Upute za instalatera
Spajanje na plin
Prilagodba raznim vrstama plina
Spajanje na struju
Što u učiniti u slučaju da…
Tehnička pomoć i zamjena dijelova
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
Za vrijeme pripreme hrane u pećnici ili na
rešetkama, vrata pećnice i vanjske stijenke
postanu vruće, pa se djeca ne smiju igrati u
blizini štednjaka.
Nakon spajanja kućanskih električnih uređaja na izvor električne energije, pazite da
žica ne dodiruje dijelove uređaja koji se
zagrijavaju i da ne prolazi kraj vrata pećnice.
5
7
7
7
9
11
12
14
15
16
18
19
22
23
23
TEHNIČKI PODACI
Model
Visina
Širina
Dubina
1
850
600
600
2
850
900
550
Kategorija uređaja
Plin
Napajanje
Snaga električne pećnice/grila
(ne postoji u PDF-u)
III 1a2H3+
propan-butan u boci, 30/37 mbar
230 V ~ 50 Hz
2000 W
Tehnički podaci su navedeni na naljepnici koja se nalazi u sredini donjeg dijela pećnice (dovoljno je otvoriti vrata pećnice).
UPOZORENJE: Plinski štednjak stvara vrućinu i vlagu u prostoriji u kojoj se koristi. Osigurajte dostatno prozračivanje prostorije, držite otvore za ventilaciju čistima ili ugradite napu s odvodnim dimnjakom. Ako niste sigurni, upitajte instalatera za savjet.
(ne postoji u PDF-u)
6
UPUTE ZA KORISNIKA
UGRADNJA
Paljenje plina na plamenicima
Sve postupke pri ugradnji/postavljanju štednjaka, podešavanja i prilagodbe raspoloživoj vrsti plina mora obaviti osoba kvalificirana za taj
posao u skladu s važećim propisima.
Upute koje se posebno odnose na to nalaze se
u poglavlju namijenjenom instalateru.
Prije uporabe uređaja, oprezno skinite zaštitnu
foliju čija je svrha zaštita nehrđajućeg čelika ili
aluminija. Tijekom prvih minuta rada štednjaka
termička izolacija pećnice i ostaci ulja stvaraju
dim i neugodne mirise.
Savjetujemo Vam da pri prvoj uporabi praznu
pećnicu grijete oko 45 minuta na maksimalnoj
temperaturi.
Plamenici su opremljeni električnim upaljačima i
nekim od sigurnosnih uređaja koji sprječavaju
ispuštanje plina nakon što se slučajno ugasi
plamen. Za paljenje plina na plamenicima dovoljno je pritisnuti regulator do kraja, okrenuti ga
u smjeru obrnutom od smjera kazaljke na satu i
istodobno pritisnuti gumb za paljenje koji je označen simbolom zvijezde. ( )
U tome položaju, nakon što se upali plamen,
regulator treba držati pritisnut najmanje još pet
sekundi kako bi sigurnosni sustav održao
plamen. Nakon toga jačinu plamena treba samo
prilagoditi potrebama. Ako se ni nakon nekoliko
pokušaja plamen ne upali, treba provjeriti da li
su sapnica i njezina kapa ispravno postavljeni.
UPORABA
UPOZORENJE: U slučaju da se ni nakon više
pokušaja plamen ne održi, ne smije se više ustrajati s pokušajima paljenja, niti pokušati nešto
popraviti na uređaju. Potrebno je obavijestiti
najbliži ovlašteni servisni centar. Za prekidanje
dovoda plina, okrenite regulator u smjeru
kazaljke na satu do položaja označenog
simbolom " z " .
U slučaju nestanka struje, vatra se može upaliti
bez električnog upaljača. Dovoljno je približiti plameniku izvor vatre, pritisnuti do kraja odgovarajući regulator i okrenuti ga u smjeru suprotnom
od smjera kazaljke na satu do položaja za maksimalni plamen te držati regulator neprekidno
pritisnut pet sekundi nakon što se pojavio plamen
na plameniku, na isti način kao što je već gore
opisano.
Potrebna je velika pozornost tijekom pripreme hrane uz pomoć ulja i masnoća kako
se ne bi zapalili u slučaju prevrtanja posude.
Regulatori plamenika
Regulatori plinskih plamenika nalaze se na
komandnoj tabli. U smjeru obrnutom od smjera
kazaljke na satu mogu se okretati samo dok ne
dođu do simbola za mali plamen, natrag na
početak.
z
nikakav dotok plina
maksimalni dotok plina
minimalni dotok plina
Svi modeli štednjaka opremljeni su sigurnosnim
ventilom koji zaustavlja dotok plina kad se plamen ugasi (npr. kad se na njega prolije tekućina, kad ga ugasi propuh itd.).
Na uređajima koji imaju sapnice prekrivene
malom ljepljivom trakom, savjetuje se uklanjanje trake kako bi se izbjegli neugodni mirisi pri prvoj uporabi uređaja.
Slika 1
7
PRAKTIČNI SAVJETI
POSUDE ZA KUHANJE
Električne žarne ploče
Imajte na umu da posude sa širim dnom omogućuju brže zagrijavanje od onih čije je dno
usko. No, pazite da posude ne budu prevelike.
Masnoća i ostaci hrane mogu se zalijepiti na
dno i lako zapaliti.
Uvijek koristite posude u skladu s količinom
hrane koju pripremate. Obratite posebnu pažnju
da posude ne budu premalene za tekućine jer
tekućine lako iskipe. Osim toga, pazite i da ne
budu prevelike ako želite nešto brzo skuhati ili
ispeći. Masnoće i nečistoće na dnu posude
mogu se lako zapaliti.
Za pripremu kolača bolje je koristiti zatvorene
kalupe. Iz otvorenih kalupa mogu na dno pećnice iscuriti sokovi i šećer te zagorjeti, što otežava čišćenje.
U pećnicu nemojte stavljati posude s plastičnim
drškama jer one nisu otporne na toplinu.
Kako bi se postigli najbolji rezultati uz uštedu
plina, savjetuje se uporaba posuda čiji promjer
odgovara promjeru plamenika ili je veći od promjera plamenika (Slika 1.).
Savjetujemo pokrivanje posude u kojoj se kuha
tekućina. Čim tekućina uzavri, smanjite plamen
kako biste održali temperaturu vrenja.
POZOR: Stakleni poklopac može se rasprsnuti
ako se zagrije. Ugasite sve plamenike prije njegova spuštanja. (ne postoji u PDF-u)
Kontrolni regulator žarnih ploča može se
postaviti na 4 različita položaja, prema potrebi,
od položaja 4 (najjače) do položaja 1
(najslabije).
Kako bi žarne ploče dulje trajale i zbog manje
potrošnje električne energije, savjetuje se:
Posude za kuhanje na žarnim pločama moraju
točno odgovarati veličini ploče ili mogu biti malo
veće,
Pazite da se tekućine koje vriju ne prolijevaju na
ploču;
Posude moraju imati ravno dno kako bi bolje
prianjale uz žarnu ploču.
To je vrlo važno kad koristite posude za prženje
na visokoj temperaturi ili posude za kuhanje pod
tlakom. (ne postoji u PDF-u) Nikada ne
ostavljajte ploče uključene ako na njima nema
posuda ili su posude na njima prazne. Nikada
ne koristite probušene posude.
Za bolji rad štednjaka opremljenih žarnom
pločom i središnjom rešetkom, maknite rešetku koja je na žarnoj ploči kako biste izbjegli oštećivanje i pregrijavanje žarne ploče
i rešetke.
Kod modela štednjaka sa staklenim poklopcem,
ne stavljajte poklopac dok su ploče još vruće
kako poklopac ne bi pukao.
Ovaj uređaj odgovara odredbama Direktive
Europske unije br. 87/306 od 2. lipnja 1987. o
uklanjanju interferencija.
8
PLINSKA PEĆNICA
Paljenje:
Otvorite vrata pećnice, prinesite izvor vatre otvoru na desnoj strani kao što je prikazano na
slici 2. (u PDF-u stoji: slika 3)
Okrenite regulator za pećnicu u smjeru obrnutom od smjera kazaljke na satu do položaja
za maksimalnu temperaturu, a nakon što se
pojavio plamen, držite regulator još oko 5
sekundi kako bi ga automatski sigurnosni ventil
održao. Ako se plamen ne pojavi pri prvome
pokušaju, ponovite postupak i regulator dulje
držite pritisnut. Kada se plamen pojavi, podesite
jačinu prema potrebi.
Tijekom korištenja pećnice ili gornje rešetke,
uvijek držite otvoren poklopac uređaja kako
bi se izbjeglo nepotrebno pregrijavanje.
Kod štednjaka s termometrom potrebno je, nekoliko minuta nakon toga, provjeriti što pokazuje
termometar i podesiti regulator za pećnicu na
željenu temperaturu.
Za automatsko podešavanje temperature kod
štednjaka s termostatom, potrebno je nekoliko
minuta poslije paljenja postaviti odgovarajući
regulator na položaj koji odgovara željenoj
temperaturi.
Pećnica je opremljena emajliranom pliticom u
kojoj se skuplja masnoća s mesa koje se nalazi
na rešetki ili na ražnju te rešetkom za pečenje.
Pečenje se može obavljati na rešetki i na plitici.
Kod modela kod kojih postoji automatsko zaustavljanje rada (slika 3), savjetuje se, pri pečenju na rešetki ili na ražnju, postavljanje plitice
(slika 3 – A) u vodilice ispod rešetke (slika 3 – B)
kako bi se izbjeglo nepotrebno prljanje pećnice.
Ako se namirnica stavlja na rešetku, postavite
pliticu na način prikazan na slici 3.
Slika 2
Slika 3
9
RAŽANJ
Neki su modeli štednjaka opremljeni ražnjem.
Za pravilno korištenje ražnja, postupite na sljedeći način:
Modeli opremljeni ražnjem:
Namjestite kuku za ražanj na njezin nosač (sl. 4).
nabodite meso koje pečete na ražanj i dobro ga
učvrstite uz pomoć dviju vilica;
vrh ražnja utaknite u otvor motora, a dio ražnja
ispred ručke položite na kuku;
skinite ručku;
okrenite kontrolni regulator pećnice na položaj
za gril/pečenje na ražnju i pritisnite tipku za
pokretanje motora ražnja.
Slika 4
Preporučuje se da prije pečenja na ražnju
stavite zaštitni okvir za kontrolnu ploču i
ostavite vrata poluotvorena na način
prikazan na slikama 5 i 6.
Slika 5
Slika 6
10
ELEKTRIČNA PEĆNICA
Regulator (slika 7)
Mehanički sat
Temperatura za pečenje može se izabrati preciznije, a pojedini dijelovi pećnice mogu se postupno zagrijavati.
Mehanički sat može se namjestiti najviše na
razdoblje od jednog sata. Tipka za upravljanje
satom (slika 8) mora se okrenuti u smjeru kazaljke na satu do položaja – 60 minuta, a zatim
je treba okrenuti u obrnutom smjeru do željenog
vremena. Nakon isteka željenog vremena, začut
će se zvučni signal koji će i automatski prestati.
Mehanički sat neće prekinuti rad pećnice poslije
zvučnog signala.
Značenje simbola:
0
pećnica je ugašena
žarulja pećnice upaljena
50-max moguće područje reguliranja
temperature
grijanje donjeg dijela pećnice
grijanje gornjega dijela pećnice
gril
Izaberite željenu temperaturu okretanjem
regulatora u smjeru kazaljke na satu na način da
se pokazatelj stanja postavi iznad vrijednosti željene temperature, koja može biti od 50 ºC do
maksimuma.
Pećnica će se zagrijati do temperature koja je
određena termostatom. Ako želite različitu jačinu
grijanja na dnu ili na vrhu pećnice, okrenite
regulator na način da pokazatelj postavite uz
simbol
(grijanje dna) ili
(grijanje gornjeg
dijela).
U takvim uvjetima temperatura nikada neće biti
viša od 220 ºC za donji dio
niti viša od 180 ºC
za gornji dio , ali se u tom slučaju neće više
moći dodatno regulirati termostatom.
Slika 8
Prekidač žaruljice pećnice
Označava (??????) da je upaljena žarulja za
osvjetljavanje pećnice.
Signalna žaruljica za rad pećnice
Označava početak grijanja jednoga ili više dijelova pećnice.
Signalna žaruljica termostata pećnice
Gasi se kad pećnica dostigne određenu temperaturu i opet se pali svaki put kada termostat
uključuje zagrijavanje u cilju održavanja izabrane
temperature.
Slika 7
11
SAVJETI ZA UPORABU PLAMENIKA
dnu posude, hrana se neće ravnomjerno zagrijavati, nego će se jače zagrijavati samo na jednom
mjestu. Stoga je potrebno hranu stalno miješati
ako koristimo posude s tankim stjenkama.
Posude s debljim dnom smanjuju opasnost od
neravnomjernoga zagrijavanja hrane jer se toplina nakuplja u dnu posude.
Izbjegavajte korištenje vrlo malenih posuda. Široke i plitke posude pogodnije su od uskih i visokih jer omogućuju brže zagrijavanje. Zagrijavanje se neće ubrzati stavljanjem uskih posuda
na široke plamenike. Rezultat takvog postupka
bio bi samo prekomjerna potrošnja plina. Pravilno je stavljati male posude na male plamenike, a velike posude na velike plamenike.
Pokrivanjem posude bolje se iskorištava energija.
Započnite kuhanje s velikim plamenom, okretanjem regulatora na simbol , a zatim podesite
jačinu plamena na željenu razinu.
Vanjski dio plamena mnogo je topliji od njegova
središta (jezgre). Stoga vrh plamena mora dodirivati cijelo dno posude. Preveliki plamen dovodi
do prekomjerne potrošnje plina.
Za razliku od žarnih ploča, na plamenike nije
nužno stavljati posude s ravnim dnom: plamen
dodiruje dno i raspoređuje toplinu po čitavoj
površini dna.
Za kuhanje na plamenicima nisu Vam potrebne
posebne posude. Unatoč tome, posude tanjih
stjenki brže prenose toplinu na hranu od onih s
debljim stjenkama.
Ako se toplina ne raspoređuje ravnomjerno po
SAVJETI ZA KORIŠTENJE PEĆNICE
meso, koristite manje masti ili ulja. Ako je komad bez masnoća, koristite ulje ili maslac, ili i
jedno i drugo istodobno. Ako je komad mesa
dovoljno mastan, nisu potrebni ulje i maslac.
Ako je komad mesa mastan samo s jedne
strane, tu stranu okrenite prema gore; masnoća
koja se otapa dovoljno će natopiti preostali dio
mesa. Komadi mesa moraju se izvaditi iz hladnjaka sat vremena prije pečenja. U protivnome
meso će pečenjem postati žilavo.
Komad mesa koji treba ispeći ne smije biti posoljen prije pečenja, jer će zbog soli meso izgubiti okus, a meso će se i osušiti i neće biti lijepo
ispečeno.
Savjetuje se soljenje mesa otprilike usred pečenja.
Postavite meso u pećnicu u niskim posudama.
Visoke posude sprječavaju prodiranje topline.
Meso se može postaviti u prilagođenu posudu
za pečenje u pećnici ili izravno na rešetku ispod
koje će se nalaziti plitica za skupljanje masnoća.
Sastojci potrebni za pravljenje umaka stavljaju
se u pliticu samo ako je vrijeme pečenja kratko.
U protivnom treba ih staviti u posljednjih pola
sata pečenja.
Započnite pečenje mesa na željenoj temperaturi, a zatim je smanjite kako bi se dobro ispekla i
unutrašnjost komada mesa. Bijelo meso može se
peći na umjerenoj temperaturi od početka do kraja.
Meso se može provjeriti ubadanjem viljuške.
Meso je pečeno ako viljuška u njega ne ulazi lako.
Nakon što je meso pečeno, treba pričekati najmanje 15 minuta prije rezanja kako se ne bi izgubio sok. Prije posluživanja u pećnici se mogu ostaviti posude s hranom na minimalnoj temperaturi.
Tradicionalni način korištenja
Toplina dolazi s vrha, ali i s dna pećnice, pa je
najbolje koristiti vodilice u sredini pećnice. Ako
je za pečenje potrebno više topline na dnu nego
na vrhu pećnice, koristite vodilice za gornji dio ili
one za donji dio pećnice.
SAVJETI ZA TRADICIONALNO
KORIŠTENJE PEĆNICE
(PLINSKE ILI ELEKTRIČNE)
Za pripremu kolača:
Zagrijavajte pećnicu, osim ako recept zahtijeva
drukčiji postupak, najmanje deset minuta prije
korištenja. Ne otvarajte vrata pećnice kad pripremate kolače koji se moraju dići (npr. na bazi
kvasaca). Osim što će se time ohladiti pećnica,
spriječit ćete dizanje kolača. Za nadziranje pečenja kolača, ubodite kolač malim drvenim štapićem. Ako štapić iziđe suh iz kolača, kolač je
dovoljno pečen. Ne provjeravajte stanje prije
nego što je prošlo ¾ predviđenoga vremena.
Nikada ne zaboravite da se u slučaju da je kolač dobro pečen izvana, ali nije pečen iznutra,
trebala koristiti manja temperatura i dulje vrijeme pečenja. U suprotnome slučaju, kolač koji
je jako suh trebao je u pećnici biti manje vremena, ali na višoj temperaturi.
Pečenje mesa:
Meso koje se peče u pećnici mora biti teško
najmanje jedan kilogram, kako bi se spriječilo
pretjerano isušivanje. Ako želite jako pečeno
12
Pečenje ribe:
bjeglo da bude pečeno izvana, a sirovo iznutra,
(u
PDF-u
piše
obrnuto) rešetku
primaknite ili je odmaknite. Ulijte jednu ili dvije
čaše vode u pliticu kako se ne bi stvarao dim
kad se s mesa počne cijediti masnoća.
Na taj način možete peći i kruh ili neke vrste
voća, npr. bananu, ananas, jabuke itd. Voće se
ne smije postaviti blizu izvora topline.
Male ribe treba peći na povišenoj temperaturi
od početka do kraja. Ribe srednje veličine počnite peći na visokoj temperaturi, a zatim je postupno smanjujte. Velike se ribe moraju peći na
umjerenoj temperaturi od početka do kraja.
Kako biste provjerili je li riba pečena, pažljivo
podignite njezin trbuh. Riba mora poprimiti jednaku boju, bijelu ili smeđu, na svim dijelovima,
osim ako se radi o lososu, pastrvi ili nekim drugim vrstama ribe.
Pažljivo slijedite upute iz recepta.
Vrijeme pečenja na rešetki
Vrijeme pečenja na rešetki razlikuje se ovisno o
vrsti mesa, njegovoj čvrstoći i veličini komada
mesa.
Savjetuje se promatranje rezultata pečenja prvih komada kako bi se kasnije, prigodom spremanja iste vrste jela, u istim uvjetima dobili isti
rezultati.
Za orijentaciju dajemo Vam tablicu s vremenom
i temperaturom za pripremanje nekih jela u pećnici i na grilu. Kad steknete više iskustva, unesite odgovarajuće vrijednosti u tablicu.
Pečenje na rešetki/gril/na gradele
Na rešetki se peku meso ili komadići mesa (ne
smiju biti previše debeli), ptice ili perad u komadu ili narezani, ribe, neke vrste povrća (rajčica i sl.), morski plodovi.
Meso ili riba koji se pripremaju na gril moraju biti
premazani uljem i uvijek se postavljaju na rešetku. Sol stavite na meso nakon pečenja. Kod
ribe se, naprotiv, sol stavlja prije pečenja na rešetki. U skladu s debljinom mesa, kako bi se iz-
13
TABLICA S VREMENOM PRIPREME
Vrsta hrane
Temperatura
ºC
Vodilica
Tradicionalna
električna pećnica
Plinska pećnica
Vrijeme potrebno
za pripremu
(u minutama)
Kolači
Mramorni kolač
Krafna
Kuglof
175
175
175
2
2
2
2
3
3
60-70
60-70
35-40
Torte
Biskvit
Torta od svježeg sira
Voćna torta
200
200
200
2
1
1
3
2
2
15-20
35-40
35-40
Kolači od dizanog tijesta
Brioche
200
2
2
35-40
Ostali kolači
Fini biskvit
Pečene jabučne šnite
Uštipci
170
200
140
2
2
2
3
3
3
10-15
30-40
120
Lazanje
225
2
2
40-50
Meso (vrijeme pripreme po cm debljine)
Duže pečenje
Brzo pečenje
Mesna rolada
175
200
200
2
2
2
2
2
2
12-15
10-12
30-40
Perad
Patka 1, ½ - 2 kg
Guska 3 kg
Piletina
Puran
200
200
200
175
2
2
2
2
2
2
2
2
120-180
150-210
60-90
oko 240
Divljač
Zec
Kozji but
Ovčji but
200
200
175
2
2
2
2
2
2
60-90
90-150
90-180
Povrće
Zapečeno povrće
200
2
2
40-45
Ribe
Morska riba
200
2
2
40-45
Pizza
240
1
2
20-25
3
3
2
3
3
2
15-20
20-25
60-70
70-80
60-90
Gril
Kotleti
Kobasice
Piletina
Teleći ražnjići – 0,6 kg
Piletina na ražnjiće
14
ODRŽAVANJE
Prije bilo kakvih postupaka održavanja, isključite
štednjak iz napajanja električnom energijom.
vodom i deterdžentom. Zapečene ostatke hrane
očistite blagim abrazivnim praškom.
Nikada ne prekrivajte nijedan dio pećnice aluminijskom folijom. Time se izaziva akumulacija
topline koja može loše utjecati na rezultate pečenja i oštetiti emajl.
Čišćenje štednjaka
Kapi umaka, voćnoga soka, ulja itd. treba što
prije očistiti mekom krpom namočenom u toploj
vodi i deterdžentu. Mrlje koje dugo nisu očišćene mogu izazvati gubitak sjaja emajla.
Za čišćenje mrlja na emajlu, koristite normalne
deterdžente u prahu koji su blago abrazivni.
Zapečene ostatke hrane nemojte strugati čeličnom vunom ili nožem. Tvrdokorne mrlje odstranite spužvom dobro namočenom u sapunicu, ali
pritom pazite da ne ogrebete emajl.
Inox rešetke plamenika mogu se lako oprati čeličnom vunom sa sapunom.
Emajlirane rešetke operite vodom i deterdžentom,
a možete ih prati i u stroju za pranje posuđa.
Skinite kapice plamenika i rešetke i pažljivo ih
operite toplom vodom i deterdžentom. Prije nego
ih vratite na isto mjesto, dobro ih osušite. Nadalje,
pazite da ih ispravno vratite na mjesto. Plamenik
možete istrljati čeličnom vunom ili blago abrazivnom krpom. Vrata pećnice i stakleni poklopac (kod
modela koji ih imaju) operite samo toplom vodom;
ne koristite grube krpe i abrazivna sredstva; kod
štednjaka s automatskim paljenjem upaljač treba
čistiti redovito i temeljito kako bi se izbjegle teškoće pri paljenju. Osim toga, provjerite jesu li otvori plamenika začepljeni. Čistite žarne ploče kad
su hladne. I žarne ploče i njihovi rubovi mogu se
očistiti abrazivnom krpom s finom granulacijom.
Povremeno ih namažite masnoćom (obično ulje
ili vazelin) dok su mlake.
Kontrola dijelova
Redovito provjeravajte stanje savitljive cijevi za
dovod plina. Čim uočite nepravilnosti, pozovite
stručnu osobu radi zamjene. Savjetuje se zamjena jednom godišnje. Neka stručna osoba redovito naulji ventile. U slučaju da postoje nepravilnosti u radu, povjerite štednjak na provjeru
stručnoj osobi.
Prostor za plinsku bocu
Kod štednjaka na plin iz boce, nikada ne koristite taj prostor za držanje prazne boce niti boce
koja nije priključena na štednjak. Aparati koji
imaju prostor za bocu moraju biti instalirani tako
da omogućuju učinkovito provjetravanje. U
ovome se prostoru umjesto boce može držati
struktura rešetki (koje se posebno naručuju) ili
neka veća posuda, pa on postaje odlično spremište. Pažljivo pročitajte upute na naljepnici
koja se nalazi u tome prostoru.
Zamjena žarulje u pećnici (Slika 9)
Isključite uređaj iz električne mreže. Odvrnite
žarulju i zamijenite je žaruljom koja je prilagođena visokim temperaturama (300 ºC), a ima
sljedeća svojstva:
Napon: 220-230 V (50 Hz)
Snaga: 15 W
Tip: E14
Čišćenje pećnice
Čišćenje vrata pećnice
Unutrašnjost pećnice pažljivo očistite nakon uporabe, dok je još topla. Tada se lako odstranjuju
ostaci masnoća ili drugih namirnica, poput voćnog soka ili ostataka šećera. U tu svrhu možete
koristiti toplu vodu i deterdžent ili odgovarajući raspršivač za čišćenje pećnica. Ne prskajte izravno
po čeličnim dijelovima jer ih to može oštetiti i
uvijek slijedite upute proizvođača. Odvojive dijelove pećnice (npr. rešetke ili pliticu) perite toplom
Kako biste očistili vrata, morate ih skinuti na sljedeći način (slika 10):
Posve otvorite vrata
Zaokrenite maticu za 45 stupnjeva odvijačem ili
novčićem
Pritvorite vrata i podignite ih prema gore;
Skinite vrata.
Poslije čišćenja, podignite pokretne držače i ponovite postupak obrnutim redoslijedom.
Slika 9
Slika 10
15
UPUTE ZA INSTALATERA
Sljedeće upute namijenjene su stručnim osobama – instalaterima, ali se pri instalaciji, podešavanju i
servisu uređaja moraju poštovati važeći propisi. Bilo kakav postupak na uređaju mora se obavljati
nakon njegova isključivanja iz električne mreže.
PROIZVOĐAČ OTKLANJA ODGOVORNOST ZA MOGUĆE ŠTETE NASTALE ZBOG
NEPOŠTIVANJA VAŽEĆIH PROPISA.
MJESTO POSTAVLJANJA
Kako bi plinski štednjak radio ispravno, nužno je osigurati dostatan protok zraka za normalno
izgaranje plina (Instalater mora poštovati važeće propise).
Ako nije moguće ugraditi napu, savjetujemo ugradnju električnoga ventilatora na vanjski zid ili na
prozor prostorije, ako kuhinja ima odgovarajuće otvore za dovod zraka.
ODVOD REZULTATA IZGARANJA
Odvod plinova nastalih izgaranjem potrebno je osigurati ugradnjom nape izravno povezane na
dimovod ili otvoreni prostor, prema propisu NP – 1037. (ovdje se vjerovatno radi o
portugalskom propisu)
16
POSTAVLJANJE
Ovaj štednjak pripada klasi «X». Predviđen je za
postavljanje uz kuhinjske elemente koji mogu izdržati temperaturu koja je za 75 ºC viša od okolne
temperature, a nisu viši od radne površine.
U slučaju instaliranja u blizini namještaja koji je
viši od radne površine, savjetujemo Vam da ostavite prostor od 10 mm između namještaja i
uređaja. Ne instalirajte štednjak blizu zapaljivih
materijala (npr. zavjesa).
U cilju boljeg usklađivanja elemenata, postoje
modeli štednjaka koji su opremljeni sa četiri
nožice (opcija), a njima se štednjak može
povisiti. Te se nožice mogu nabaviti u našim servisnim centrima.
Slika 12
URAVNOTEŽENJE POKLOPCA
NIVELIRANJE
Modeli štednjaka sa staklenim poklopcima opremljeni su posebnim oprugama za kontrolu ravnoteže. Te opruge pomažu da se poklopac zatvori
lagano. Za podešavanje poklopca služite se odvijačem. Potrebna snaga za otvaranje/zatvaranje
poklopca može se povećati zaokretanjem vijka
za podešavanje 2 ili 3 puta kako je prikazano na
slici br. 12.
Štednjak je opremljen podesivim nožicama na
prednjim i stražnjim uglovima osnovice. Podešavanjem nožica (slika 11) moguće je promijeniti visinu štednjaka kako bi se osiguralo bolje poavnanje s drugim površinama i ravnomjerno raspoređivanje tekućina u posudama za kuhanje.
Slika 11
17
Čim se utvrdi da postoji neka od navedenih
nepravilnosti, cijev se ne smije popravljati nego
je treba zamijeniti.
Za spajanje štednjaka na plinsku mrežu moraju
se poštovati državni propisi, a cijev mora biti
postavljena na način prikazan na slici 13. Treba
paziti da se cijev ne nađe u praznini na lijevoj
strani. Dno praznog dijela treba iskoristiti tako
da boca ne dodiruje tlo (slika 13).
PRIKLJUČIVANJE NA PLIN
Priključivanje na plin mora se obaviti u skladu s
važećim propisima. Uređaj je tvornički testiran
za vrstu plina koja je naznačena na naljepnici.
Naljepnica se nalazi na stražnjoj strani štednjaka, kraj cijevi za opskrbu plinom. Provjerite je
li plin koji koristite isti kao i onaj koji je naznačen
na naljepnici.
U slučaju da plin nije isti, obavite sve što je potrebno u skladu s postupkom opisanim u poglavlju «Prilagodba raznim vrstama plina».
Kako bi se postigli najbolji rezultati uz minimalnu
potrošnju plina, provjerite je li tlak plina u skladu
s vrijednostima u tablici pod nazivom «karakteristike plamenika».
U slučaju da se tlak plina razlikuje (ili oscilira),
potrebno je na ulaznu cijev ugraditi odgovarajući regulator tlaka. Korištenje regulatora tlaka
za plin iz boce dopušteno je ako su ti regulatori
proizvedeni u skladu s važećim propisima.
SPAJANJE ČVRSTOM CIJEVI ILI
UZ POMOĆ SAVITLJIVE METALNE
CIJEVI
Slika 13
Za postizanje veće sigurnosti, savjetuje se spajanje štednjaka na plinsku mrežu uz pomoć čvrstih
cijevi (npr. bakrenih cijevi) ili uz pomoć savitljivih
cijevi od inox čelika, ali na način da se ni na koji
način ne pritišće na sam uređaj.
Dovodne cijevi se stavlja pomoću pribora sa
oznakom Gc ½. (?????)
SPAJANJE UZ POMOĆ
NEMETALNE SAVITLJIVE CIJEVI
U slučaju da se za spajanje štednjaka može koristiti savitljiva cijev koja nije metalna, kontrola
njezina stanja provodi se na ovaj način:
- ne smiju se pojaviti pukotine, zarezotine, ostaci
spaljivanja, bilo na krajevima ili na samoj cijevi;
- materijal cijevi ne smije očvrsnuti do te mjere
da se narušava njezina uobičajena elastičnost;
- na prstenovima kojima je cijev pričvršćena
(ako su predviđeni) ne smije biti korozije.
Eventualna savitljiva cijev mora biti postavljena
na način da:
- nije izložena potezanju ili savijanju;
- ne dodiruje oštre predmete;
- se njezino stanje može lako provjeravati.
18
VAŽNO
Kad je instaliranje dovršeno, provjerite sve
spojeve koristeći vodu sa sapunicom. Nikada u
tu svrhu nemojte koristiti vatru.
DA
savitljive cijevi
kojima protječe
plin DA
Slika 15
ZAMJENA SAPNICA I
PODEŠAVANJE
električni kabel
Uređaj nije opremljen sapnicama za gradski
plin. Ako su potrebne, kupite sapnice kod
Vašeg
prodavača
ili
u
najbližemu
servisnome centru i zamijenite ih na način
opisan u sljedećem odlomku.
NE
savitljive cijevi
kojima protječe
plin NE
Zamjena sapnica na plamenicima
Skinite rešetke s gornje ploče štednjaka.
Skinite kapice i krune plamenika.
Ključem broj 7 odvrnite i skinite (slika 16) sapnice i zamijenite ih odgovarajućima za odabranu
vrstu plina (vidi tablicu).
Sastavite plamenik obrnutim redoslijedom.
električni kabel
Slika 14
PRILAGODBA ZA DRUGU VRSTU
PLINA
Za prilagodbu štednjaka na drugu vrstu plina
slijedite ove upute:
Zamjena cijevi (slika 15)
Štednjaci s plinom u boci:
Za prilagodbu štednjaka na propan-butan (iz
boce), koristite produžetak «A». Ako koristite
zemni ili gradski plin, koristite isporučeni produžetak «B». Uvijek umetnite sigurnosnu brtvu «C»
između ulazne cijevi i produžetka (slika 15).
Slika 16
Ako je tlak plina različit (ili varira) od predviđenog,
na ulaznu cijev treba ugraditi regulator tlaka. Ako
ugrađujete regulatore tlaka kod propan-butana,
pazite da budu u skladu s važećim propisima.
Poslije zamijenite naljepnicu odgovarajućom isporučenom naljepnicom.
19
Slika 17
Slika 18
Zamjena sapnica plamenika pećnice
Sapnicu plamenika pećnice zamijenite na sljedeći način:
Skinite dno pećnice, odvrnite vijak 2 i podignite
ručicu 1 (slika 18), odvrnite zatvarač 1 (slika 19)
plamenika i izvadite plamenik pećnice;
Ključem broj 7 odvrnite i skinite sapnicu koja se
nalazi na dnu pećnice i zamijenite je odgovarajućom sapnicom (pogledajte tablicu 1).
Sastavite plamenik obrnutim redoslijedom.
Slika 19
Pogledajte sliku 29, na kojoj je naznačen položaj sapnica prilagođenih raznim vrstama plina.
A-C= sapnica
B= sapnica
(ne postoji slika 29)
Podešavanje najmanje razine plamena
Za podešavanje minimalnog plamena postavite
ventil za dotok plina na položaj za minimalni
dotok.
Izvadite priručni odvijač (slika 17). Ako prilagođavate s zemnog plina na gradski plin, do kraja
pritvorite prolazni ventil.
Ako mijenjate postavke uređene za plin iz boce i
podešavate na zemni plin, otvorite za oko ¼
prolazni ventil, sve dok se ne postigne odgovarajući plamen. Na kraju brzo okrenite zatvarač
ventila od maksimuma do minimuma i provjerite
hoće li se plamenici ugasiti.
20
Plamenik
dolazni ventil
u 100/mm
Pomoćni
Polu-brzi
Brzi
Pećnica
28
30
39
52
KARAKTERISTIKE SAPNICA I PLAMENIKA
PLAMENIK
Pomoćni (ø 55 mm)
Polubrzi (ø 71 mm)
Brzi (ø 102 mm)
Pećnica
NORMALNA
SNAGA
SMANJENA
SNAGA
Tablica 1
PROPAN /
BUTAN
ZEMNI
PLIN
KW
Kcal/h
KW
Kcal/h
Ubrizgav.
100/mm
g/h
Ubrizgav.
100/mm
g/h
1,03
2,07
3,15
3,2
886
1780
2709
2572
0,3
0,4
0,6
1
258
344
516
860
52
73
88
85
75
150
229
232
72
100
123
119
98
197
300
305
TLAK PLINA nom. mbar
30/37
20
rokutnom glavom, potrebno je postupiti na sljedeći način:
Skinite metalni ili stakleni poklopac i podignite
nosače
skinite rešetku, krune i plamenike
skinite oba nosača poklopca
odvrnite vijke za učvršćivanje (slika 21)
lagano podignite pločicu na prednjem dijelu i
skinite je povlačenjem prema prednjem dijelu
štednjaka;
Nakon toga podesite ključem br. 6, kao na slici 20.
Na kraju, brzo okrenite ventil od maksimalnog do
minimalnog položaja plamena i provjerite hoće li
se plamenici ugasiti.
Podešavanje najmanje razine plamena u
plameniku pećnice
Kod štednjaka s termostatom, nakon uključivanja
pećnice na maksimalnu temperaturu (sa zatvorenim vratima) u trajanju od 10 minuta, okrenite
regulator termostata na položaj 140, skinite ga i:
- Ako prelazite s plina u boci na zemni plin,
otpustite za oko ½ kruga prolazni ventil (tj. za
oko jedan i pol krug ukoliko prelazite s gradskog
plina), dok ne postignete pravilni plamen;
obrnuto, prelazeći s metana na propan-butan u
boci zavrnite by-pass (prijelazni ventil) do kraja
(slika 17).
Kod modela opremljenih by-pass-om sa šeste
Slika 20
Slika 21
21
Podešavanje zraka
Za plamenike na ploči nije potrebno nikakvo podešavanje. Za plamenike pećnice: (otpuštanjem
vijaka za učvršćivanje) uz pomoć željeznog prstena koji se nalazi na ulazu cijevi kraj plamenika
(slika 22.). Pokretanjem toga prstena može se
postići stabilan i dobar plamen (slika 23 a/b/c).
Plamen s previše
zraka
Plamen s malo
zraka
Plamen s ispravnom
količinom zraka
Slika 22
Slika 23
SPAJANJE NA ELEKTRIČNU MREŽU
Štednjak je predviđen za rad na jednofaznoj
mreži napona 220-230 V.
Priključivanje se mora obaviti u skladu s važećim propisima.
Prije priključenja provjerite da li su osigurač i instalacije dovoljno snažne za uređaj ove snage
(pogledajte pločicu s podacima). Štednjak se
pravilno priključuje na uzemljenje pomoću odgovarajućeg utikača i u skladu s važećim propisima zemlje u kojoj se instalacija obavlja.
Potrebno je osigurati laku dostupnost štednjaka
i utičnice ili višepolnog prekidača koji se koriste
za spajanje.
Stavite na kabel oznaku s podacima o naponu i
priključite ga na odgovarajuću utičnicu s uzemljenjem.
Želite li štednjak izravno spojiti na mrežu, između štednjaka i mreže treba ugraditi višepolni
prekidač s razmakom među kontaktima od najmanje 3 mm, u skladu s važećim propisima.
Žica uzemljenja (žuto-zelena) ne smije biti razdvojena u prekidaču.
Smeđa žica pod naponom –faza – (dolazi sa
stezaljke «L») uvijek mora biti spojena na
fazu naponske mreže.
U svakom slučaju, mrežni kabel treba postaviti
tako da ne dodiruje površine čija je temperatura
za 50 °C veća od sobne temperature.
Ako je potrebno zamijeniti mrežni kabel, treba
postaviti kabel tipa H05RR-F prilagođen jačini
struje koja će protjecati i neophodno je da žutozelena žica uzemljenja bude oko 2 cm duža od
faze i nule (slika 24). Nakon priključivanja, probno uključite grijaće elemente na oko 3 minute
radi provjere ispravnosti rada.
Proizvođač otklanja odgovornost za moguće
štete nastale zbog nepoštivanja propisa i
standardnih sigurnosnih mjera.
Nula
Faza
Uzemljenje (žuto-zelena)
Slika 24
22
ŠTO UČINITI KAD UREĐAJ NE RADI KAKO TREBA
Pećnica ne grije
Ako uređaj ne radi ispravno, prije pozivanja servisne službe provjerite sljedeće:
Provjerite je li regulator za kontrolu rada pećnice
okrenut na ispravan način.
Čini Vam se da dotok plina nije ispravan
Priprema hrane traje previše dugo
Provjerite:
- jesu li rupe na plamenicima začepljene;
- ako koristite plin iz boce, provjerite ima li u njoj
još plina;
- je li ispravan regulator tlaka
- ventil na boci do kraja otvoren.
Provjerite da li temperatura koju ste odredili za
pripremu odgovara hrani koju pripremate.
Iz pećnice izlazi dim
Savjetujemo Vam da je očistite poslije svake
uporabe. Dok pripremate meso, stvaraju se
masne mrlje koje, ako ne budu očišćene, stvaraju dim i neugodne mirise pri sljedećoj pripremi
hrane (pogledajte upute iz odlomka pod naslovom «čišćenje»).
U kuhinji se osjeća miris plina
Provjerite:
- je li ostao otvoren neki od ventila;
- je li cijev kojom dotječe plin dobro postavljena i
u dobrome stanju; ne zaboravite da se ta cijev
mora mijenjati najmanje jednom godišnje.
Ne radi žarulja u pećnici
Žarulja je vjerojatno pregorjela. Pogledajte upute
iz odlomka u kojemu je opisano kako se mijenja
žarulja.
Nikada ne pokušavajte ustanoviti gdje istječe plin uz pomoć vatre. U tu svrhu koristite vodu i sapunicu.
Nakon što ste provjerili sve navedeno, ako uređaj i dalje ne radi ispravno, nazovite najbliži
ovlašteni servis i recite serviserima sve podatke
o Vašem štednjaku: model i serijski broj.
TEHNIČKA POMOĆ I ZAMJENA DIJELOVA
ZAMJENA DIJELOVA
ORIGINALNIM DIJELOVIMA
Da bi uređaj radio dobro i sigurno, potrebno je
povremeno očistiti ventile kojima se regulira
protok plina. Održavanje ventila obavlja se na
sljedeći način:
Skinite regulatore i ručke i otkopčajte žice s kontrolne ploče nakon što ste prethodno odvrnuli
vijke koji ih pridržavaju.
Odvrnite dva vijka koji se nalaze kraj ventila.
Skinite kape s plamenika i oprezno ih očistite.
Poslije čišćenja stavite malo ulja koje se ne razgrađuje pod djelovanjem ugljikohidrata, a prikladno je za podmazivanje plinskih ventila.
Pazite da ulje ne začepi otvore kroz koje prolazi
plin. Sve dijelove pažljivo vratite na njihova mjesta obrnutim redoslijedom.
Ovaj je uređaj u tvornici stručno ispitan kako bi
pružao najbolje rezultate u radu. Bilo kakvi popravci ili podešavanja koje smatrate potrebnima,
moraju biti obavljeni uz najveću pažnju i oprez.
Zbog toga Vam savjetujemo da se obratite Vašem posredniku ili prodavaču od kojega ste kupili uređaj ili našem najbližem ovlaštenom
servisu s podrobnim podacima o problemima na
koje ste naišli i o modelu Vašega štednjaka.
Originalni zamjenski dijelovi proizvođača ovoga
štednjaka označeni su ovim znakom:
Ti se dijelovi mogu kupiti samo u našim ovlaštenim servisima i kod ovlaštenih zastupnika.
23
24
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising