Electrolux | EKM5002 | User manual | Electrolux EKM5002 User Manual

Electrolux EKM5002 User Manual
KOMBINOVANI PLINSKO - ELEKTRIČNI ŠTEDNJAK
UPUTSTVO ZA UPOTREBU
EKM 5002
SADRŽAJ
Uputstvo za korisnika
Uputstvo za postavljanje
Upozorenje
3
Sigurnosne napomene
18
Tehnički podaci
4
Postavljanje
18
Opis aparata
5
Električko priključenje
20
Upotreba aparata
6
Promena plina
21
Saveti za upotrebu
13
Održavanje i čišćenje
14
Zamena sijalice pećnice
15
Šta učiniti ako aparat ne radi
16
Uslovi garancije
17
Servis
17
Kako čitati uputstvo za upotrebu ?
Dole navedeni simboli poslužiće Vam kao vodič
pri čitanju ovog uputstva za upotrebu.
Sigurnosne napomene
Opis radnji korak po korak
Saveti i preporuke
Informacije vezane za zaštitu okoline
2
UPOZORENJE
Vrlo je važno da ovu knjižicu s uputstvima sačuvate uz uređaj, a radi budućeg konsultovanja. Ako
prodate ili prenesete uređaj, neka knjižica uvek bude s uređajem kako bi se novi vlasnik mogao
upoznati s funkcijama uređaja i s relevantnim upozorenjima. Ova upozorenja data su radi
sigurnosti. OBAVEZNO ih pažljivo pročitajte pre postavljanja ili upotrebe uređaja.
Postavljanje
• Ovaj štednjak mora biti postavljen od strane
kvalifikovanog osoblja, a u skladu s uputstvima
proizvođača.
• Štednjak je težak. Budite pažljivi prilikom
pomeranja štednjaka.
• Pre upotrebe štednjaka uklonite svu ambalažu.
• Pre postavljanja uverite se da uslovi
distribucije
(vrsta
plina
i
pritisak)
odgovaraju podešenju štednjaka.
• Uslovi podešenja uređaja navedeni su na
natpisnoj pločici.
• Ovaj aparat nije spojen na sredstvo za
ispuštanje plina (dimnjak). On mora biti
postavljen i spojen u skladu sa važećim
propisima. Obratite posebnu pažnju na
pravilno provetravanje (ventilaciju).
• Uređaj je namjenjen priključku na napajanje
od 230V i 50 Hz.
• Uverite se da vrednosti vašeg mrežnog
napajanja odgovaraju onima navedenim na
natpisnoj pločici.
• Ne vršite nikakve promene i prilagđavanja na
štednjaku.
Sigurnost dece
• Štednjak je namenjen rukovanju od strane
odraslih osoba. Ne dopuštajte deci igru sa
štednjakom ili u njegovoj blizini.
• Štednjak za vreme korišćenja postaje vruć i
temperaturu zadržava dugo nakon prestanka
korišćenja. Držite decu dalje od štednjaka, sve
dok se ovaj ne ohladi.
• Deca se mogu povrediti i povlačenjem lonaca i
tiganja sa štednjaka.
Upotreba
• Štednjak je namenjen rukovanju od strane
odraslih osoba. Ne dopuštajte deci igru sa
štednjakom ili u njegovoj blizini.
• Štednjak za vreme korišćenja postaje vruć i
temperaturu zadržava dugo nakon prestanka
korišćenja. Držite decu dalje od štednjaka, sve
dok se ovaj ne ohladi.
• Deca se mogu povrediti i povlačenjem lonaca i
tiganja sa štednjaka.
• Intenzivna i duža upotreba štednjaka
zahteva
dodatno
provetravanje,
ili
otvaranjem
prozora
ili
još
boljom
ventilacijom
pojačavanjem
snage
provetravanja uređaja za provetravanje, ako
takav uređaj postoji.
•
• U slučaju upotrebe drugih električnih aparata u
blizini štednjaka, kablovi ne smeju doći u dodir
s vrućim delovima štednjaka.
• Ako kuvate s uljem ili mašću nikad ne
ostavljajte štednjak bez nadzora.
• Na plamenike ploče nemojte stavljati nestabilne
ili deformisane posude jer postoji opasnost od
prevrtanja ili prolivanja.
• Posuda roštilja postaje vruća za vreme
upotrebe, uvek koristite rukavice kada
njome baratate.
• Za vreme upotrebe uređaj postaje vruć.
Pripazite da ne dodirujete grejne elemente
unutar pećnice.
• Uverite se da su kontrole u položaju
«ISKLJUČENO» kada nisu u upotrebi.
• Štednjak uvek treba biti čist. Naslage ostataka
hrane ili masti mogu prouzrokovati požar.
• Pećnicu čistite isključivo prema uputstvima.
• Nikada ne koristite plastično posuđe u pećnici ili
na plamenicima. Nikada ne oblažite delove
pećnice aluminijskom folijom.
• Da bi se osiguralo provetravanje unutrašnjosti
pećnice neka otvor provetravanja pećnice koji
je smešten na središnjem zadnjem delu ploče
uvek bude otvoren.
• Ne povlačite uređaj za ručicu pećnice.
• Uređaj ima stakleni poklopac koji služi kao
zaštita od prašine kada je zatvoren, odnosno
kao zaštita od rasprskavanja kada je otvoren.
Ne koristite ga za druge namene. Poklopac
treba biti otvoren kada je pećnica u upotrebi.
• Pre otvaranja očistite svako zaprljanje s
poklopca.
• Pustite da se uređaj ohladi pre zatvaranja
poklopca.
• Nakon upotrebe štednjaka, poklopac se NE
SME zatvarati pre nego što se ploča i pećnica
u potpunosti ne ohlade.
Servis
•
Servis i popravke štednjaka sme vršiti samo
ovlašćeno servisno osoblje i smeju se koristiti
samo odobreni originalni rezervni delovi.
Zaštita okoline
•
•
Nakon
postavljanja,
ambalažu
odložite
obraćajući pažnju na sigurnost i zaštitu
okolina.
Kada odlažete stari uređaj onesposobite ga
odsecanjem kabla.
•
3
TEHNIČKI PODACI
Klasa 1
Samostojeći štednjak
Ploča
Pećnica
Poklopac
Držač za posude
Prednji desni plamenik
Zadnji desni plamenik
Prednji levi element
Zadnji levi element
Paljenje
Pećnica
Snaga grejača pećnice
Roštilj
Snaga grejača roštilja
O
Rasveta pećnice
Čišćenje
Pribor
Rešetka za pečenje
Posuda za sakupljanje masnoća
Zaštitna pregrada
Dimenzije
Visina
Širina
Dubina
Uređaj je u skladu sa sledećim EEC odredbama:
73/23 – 90/683 ; Odredba o niskom naponu, i
naknadne izmene
89/336 Odredba o elektromagnetnoj usklađenosti
93/68 Opšte odredbe, i naknadne izmene
4
Obojani
Emajlirani
Brzi
Pomoćni
Elektricna grejna ploca Ø145mm
Električna grejna ploča Ø145mm
2600 W
1000 W
1000 W
1500 W
0,6 W
električna
1900W
električni
1800W
sijalica 15W tip E14
ručno
875 mm
500 mm
600 mm
OPIS APARATA
Upravljačka ploča
0
1
MAIN
2
THERMOSTAT
0
50
100
250
6
5 2
3
4
4
3
1.
2.
3.
4.
1
6
2
150
200
0
1
Glavna indikatorska lampica
Indikatorska lampica termostata pećnice
Kontrola pećnice
Kontrola prednje leve grejne ploče
5
3
4
6
5
5.
6.
7.
8.
7
8
Kontrola zadnje leve grejne ploče
Kontrola zadnjeg desnog plamenika
Kontrola prednjeg desnog plamenika
Prekidač paljenja plamenika
Ploča
3.
2
3
1
4
1. Grejna ploča - Ø145 mm
2. Grejna ploča - Ø145 mm
4.
3. Prednji desni plamenik (brzi)
4. Zadnji desni plamenik (pomoćni)
5
UPOTREBA APARATA
Električna tradicionalna pećnica
Pre prve upotrebe osigurajte da je
prostorija dobro provetrena:
V.M.C. (mehaničko provetravanje) ili
otvaranje prozora.
Kako postupati ?
1. Podignite poklopac.
2. Uklonite pribor pećnice.
3. Uklonite nalepnice i zaštitnu foliju, ako
postoji.
4. Ugrejte pećnicu na položaju kontrolnog
prekidača “250” u trajanju od 45 minuta.
Očistite pribor s blagim sredstvom za pranje.
Isperite ga i dobro osušite.
Kad je u upotrebi, štednjak postaje vruć.
Decu držite podalje od štednjaka sve
dok se u potpunosti ne ohladi.
Kad koristite pećnicu, poklopac mora
ostati otvoren kako bi se sprečilo
pregrevanje.
Električna pećnica je opremljena sa 3 grejna
elementa:
- 2 grejna elementa (gornji i donji) za upotrebu
pećnice sa zatvorenim vratima (peciva, testo
za kolače koji se peku u kalupima)
- 1 grejni element - roštilj, smešten u sredini
gornjeg dela, za roštiljanje sa poluotvorenim
vratima (pečeno meso, prženje itd.)
Upotreba
Pećnica se može koristiti za tradicionalno pečenje
ili za roštiljanje, ali ne istovremeno.
Kontrola (sl.1)
Kontrola pećnice omogućuje izbor najprikladnije
temperature i grejnih elemenata, jedan po jedan.
0
Značenje simbola:
0
50
Položaj isključeno
Osvetljenje pećnice
50-250
Izbor temperature
Gornji grejač
Roštilj
6
100
250
Donji grejač
200
sl. 1
150
Za izbor temperature okrenite kontrolu u smeru
kazaljke na satu sve dok pokazivač ne pokaže
željenu temperaturu između 50° - 250°C.
Održavanje stalne temperature vrši termostat.
Ako želite da više toplote dolazi sa donjeg ili
gornjeg dela pećnice okrenite tako da pokazivač
pokazuje simbol
(donji grejač) ili
(gornji
grejač). U ovom slučaju temperatura nikada neće
biti viša od 215ºC, kako na donjem grejaču
tako ni na gornjem
.
Kuvanje u pećnici
Za vreme upotrebe uređaj postaje vruć.
Pripazite da ne dodirujete grejne elemente
unutar pećnice.
Tradicionalno kuvanje
Hrana se tradicionalno kuva pomoću prirodne
konvekcije. Zagrejani vazduh kruži po načelu
podizanja i spuštanja.
Neophodno je prethodno zagrejati pećnicu.
Kako postupati?
Za manje kolače, peciva, smese kolača u
kalupima.
1. Zagrejte pećnicu na položaju odabranom za
pečenje:
- otprilike 8 min. za položaj 50ºC do 150ºC;
- otprilike 15 min za položaj 175ºC do 250ºC;
2. Stavite jelo.
sl. 2
Kuvanje s donjim grejnim elementom
Ovaj položaj termostata preporučuje se za pizzu i
voćne pite.
Neophodno je prethodno zagrevanje pećnice.
Kako postupati ?
1. Zagrejte pećnicu sa termostatom na položaju
otprilike 10 min.
2. Stavite jelo.
Kuvanje s gornjim grejnim elementom
sl. 3
To je pečenje na žaru; greje jedino gornji
element. Ovaj položaj termostata preporučujemo
za podgevanje već skuvanih jela.
Nije potrebno prethodno zagrevanje pećnice.
Kako postupati?
1. Stavite jelo na treći nivo.
2. Okrenite termostat na položaj
.
Isključivanje grejnih elementa
Okrenite kontrolu u smeru kazaljki na satu u položaj
isključeno «0».
sl. 4
7
Električni roštilj
Prilikom korišćenja roštilja dostupni
delovi uređaja su vrući i uređaj ne treba
ostavljati bez nadzora. Pripazite da se deca ne
igraju blizu uređaja.
Kod pečenja na roštilju, vrata pećnice ostavite
poluotvorena, a zaštitni okvir “A” stavite na
način kako je prikazano na slici.
A
Tiganj roštilja će za vreme upotrebe
postati vruć, uvek koristite zaštitne rukavice
kada baratate vrućim tiganjem roštilja.
Tokom upotrebe štednjak postaje vruć.
Pazite da ne dodirujete grejne elemente u
pećnici.
sl. 5
Roštilj se koristi za pečenje svih vrsta mesa
(svinjetina, govedina …) koje ostaje meko, ili za
prženje već ranije skuvane hrane. Kod upotrebe
roštilja, rešetku postavite u vodilicu ispod njega,
a na donju policu postavite posudu za
prikupljanje masnoća i sokova.
Roštiljanje
Toplota dolazi s vrha pećnice. To je pogodno za
roštiljanje mesa (juneće slanine, ili svinjeće slanine
…) koje ostaje meko, ako želimo da hranu
zapečemo ili da potamni već skuvano jelo.
Kad koristite roštilj obavezno ga
nadgledajte, vrata pećnice ostavite otvorena i
postavite zaštitnu pregradu.
Pečeno meso
3
• Pripremite meso za pečenje, lagano ga
premažite uljem s obe strane.
• Smestite ga na rešetku.
• Stavite zaštitnu pregradu.
• Stavite kontrolu pećnice na položaj
.
• Posudu za prikupljanje masnoća stavite na
vodilicu 1.
• Rešetku stavite u vodilicu 2 ili 3 zavisno od
debljine mesa koje će se peči.
• Vodilica 3 je za tanke komade mesa (svinjeća
slanina, kobasice, sitna riba…)
• Vodilica 2 je za debele komade mesa (juneća
slanina, veća riba...).
• Kad je prva strana pečena, okrenite meso
bez probijanja kako se ne bi izgubili sokovi.
• Pecite drugu stranu.
• Posolite pri kraju pečenja.
2
Vreme pripreme je određeno debljinom komada
koji se peku, a ne njihovom težinom.
•
8
1
sl. 6
Prženje
• Stavite zaštitnu pregradu.
• Stavite kontrolu na položaj
.
• Smestite jelo na rešetku i stavite u vodilicu 2 ili
3.
• Ostavite jelo ispod isijavanja roštilja nekoliko
minuta.
3
2
1
Indikator termostata pećnice
Isključuje se kada je u pećnici dostignuta podešena
temperatura, a pali se svaki put kada termostat
uključuje grejanje u pećnici radi održavanja
podešene temperature.
sl. 7
Glavna indikatorska lampica
Ova lampica upaliće se kada je podešena kontrola
pećnice ili kontrola grejne ploče; ostaće upaljena sve
dok su navedene kontrole uključene.
Osvetljenje pećnice
Pali se prilikom uključivanja pećnice/roštilja i
svetli tokom celog rada.
Plamenici ploče
Simbolu na kontroli odgovara simbol na kontrolnoj
ploči (sl. 8 ). Svaki plamenik ima osigurač koji
zaustavlja dovod plina u slučaju gašenja
plamena.
Isključeno
Najjači plamen
Najslabiji plamen
Koristite najjači plamen za kuvanje, a najmanji za
podgrevanje i održavanje kuvanja.
Koristite uvek položaje između najmanjeg i
najvećeg, nikad između najvećeg i isključivanja.
sl. 8
Ne spuštajte poklopac dok je ploča
vruća, poklopac se može oštetiti.
9
Paljenje plamenika
• Pritisnite kontrolu i okrenite u levo na simbol
“najjačeg plamena”.
• Istovremeno gurnite kontrolu električnog paljenja.
Držite je pritisnutom dok se plin ne upali (1
varnica/1 sekunda).
Za vreme nestanka struje
Odgovarajuću kontrolu gurnite u potpunosti i
okrenite je u levo do simbola «veliki plamen» i
upalite šibicom.
• Kontrolu otpustite nakon 10 sekundi i
pogledajte da li se plamenik upalio (sve dok
sigurnosni ventil automatski ne drži plamenik
upaljenim).
• Po paljenju podesite plamen kako je potrebno.
sl. 9
Kapa
plamenika
Ako se iz nekog razloga plamen ugasi, isključite
odgovarajuću kontrolu, ostavite je tako najmanje
jedan minut i zatim ponovno upalite.
Ako se ni nakon nekoliko pokušaja plamenik ne
upali, proverite jesu li prsten plemenika i njegova
kapa pravilno postavljeni (sl. 10).
Prsten
plamenika
Upaljač
Gašenje plamenika
Okrenite kontrolu u smeru kazaljki na satu do
oznake « ».
Električna grejna ploča
Termoelement
(osigurač)
sl. 10
Kako bi uključili grejnu ploču okrenite
odgovarajuću kontrolu do željenog podešenja
temperature.
0
1
Kontrola je označena 0 – 6.
0 – ISKLJUČENO
1 – Minimum
6 – Maksimum.
Savetujemo vam da ploču nakratko uključite na
maksimum (6) kako bi je zagrejali i da zatim
postavite željeno podešenje.
2
5
3
sl. 11
Važno je upamtiti da se grejna ploča
prilikom prve upotrebe može dimiti i proizvesti
pomalo neugodan miris. To je uobičajeno i
nestaće nakon nekog vremena.
Na ploču ne stavljajte ništa što se može
istopiti.
Pre zatvaranja poklopca uverite se da su
kontrole isključene.
10
6
s
4
Izbor odgovarajućeg plamenika
Dobra upotreba
Iznad svake kontrole nalazi se simbol za
odgovarajući plamenik.
Za dobre rezultate kuvanja, uvek odaberite
posudu koja odgovara promeru plamenika koji
koristite (sl. 12). Odaberite posude sa tankim i
ravnim dnom.
Birajte debele lonce ravnog dna.
Preporučujemo da smanjite plamen čim tečnost
počne kipiti. Za pravilno paljenje, prsten i prskalice
redovno čistite.
Posude sledećih promera mogu se koristiti:
Plamenik
Brzi
Pomoćni
sl. 12
2,60
Promer (mm)
min.
max.
165
260
1,00
120
Snaga
(kW)
Loša upotreba
(rasipanje energije)
160
Grejna ploča
Izbor odgovarajuće posude
Uvek odaberite posudu koja promerom odgovara
grejnoj ploči (14-16 cm). Odaberite posude sa
tankim i ravnim dnom (sl. 13).
Dobra upotreba
Korisni saveti
• Ne ostavljajte upaljenu ploču bez posude na
njoj ili s praznom posudom. Nemojte stavljati
materijale između ploče i posude.
• Za uštedu energije, preporučujemo da
pokrijete posudu svaki put kad je recept
završen.
• Isključite kontrolu ploče neposredno pre
završetka kuvanja jer će akumulirana toplota
završiti kuvanje (testenina, pirinač …).
• Kako bi izbegli prelivanje (mleko, ulje, sos …)
namestite kontrolu na slabiji položaj nekoliko
minuta pre nego što tečnost zakipi.
• Kad snagu ploče smanjite ili ploču isključite,
temperatura se polagano smanjuje.
Loša upotreba
sl. 13
Posude moraju biti dovoljno velike, kako
bi izbegli prolivanje na ploče. Nikad ne
ostavljajte ploče upaljene bez posuda na
njima ili sa praznim posudama.
Nikada se ne naginjite i ne posežite nad
vruću grejnu ploču. Drške posuda okrenite
prema unutra ili iznad radne površine uz ploču,
kako u prolazu ne bi prevrnuli posude.
Pripazite kada pržite na vrućem ulju ili
masti, pregrejana rasprsnuta masnoća lako se
može zapaliti.
Ako postane teško okretati kontrole
obratite se ovlašćenom servisnom centru.
11
Pribor isporučen s aparatom
Osim
pribora
isporučenog
s
aparatom
savetujemo Vam da koristite samo toplotno
otporne posude (prema uputstvima proizvođača).
Vaš štednjak je opremljen sa (sl.14):
• rešetkom, potpora posude za stavljanje jela u
nju (pečenja, kalupi za peciva)
Jelo treba biti stavljeno na sredinu rešetke
kako bi se izbalansirala težina.
• posuda za pečenje.
Koristi se za sakupljanje soka, kad kuvate u
njoj, smestite je u policu 2.
• zaštitna pregrada
Koristi se kad je roštilj.
Odeljak za odlaganje
Odeljak za odlaganje smešten je ispd otvora
pećnice.
Za vreme kuvanja, ako je pećnica
dugo u upotrebi, odeljak za odlaganje može
postati vruć. Zapaljivi materijali kao što su
termoizolacijske rukavice, krpe, plastične
kecelje i sl., ne smeju se držati u ladici.
Pribor pećnice, kao što su npr. limovi za pečenje,
takođe će postati vruć – zato, dok je pećnica u
upotrebi ili je još uvek vruća, pripazite prilikom
uklanjanja ovih predmeta iz odeljka.
12
sl.14
SAVETI ZA UPOTREBU
Kuvanje u pećnici
•
•
•
•
•
•
•
•
Isključite pećnicu 5 minuta pre predviđenog
završetka kuvanja, uštedećete energiju,
akumulirana toplota omogučiće završetak
kuvanja.
Debljina, provodljivost i boja posude utiču na
rezultate kuvanja.
Prilikom kuvanja, neka jela narastu, odaberite
posudu u kojoj će ostati dovoljno mesta za
jelo.
Za sprečavanje kapanja masnoća prilikom
pečenja koristite posude s visokim ivicama
proporcionalne komadu koji mora biti
ispečen.
Probodite viljuškom kožu kobasica pre
pečenja kako bi izbegli prskanje.
Između jela i rešetke pećnice moguće je
postaviti aluminijumsku foliju ali ne tako da se
pokriju sve rešetke.
Toplotno otporne staklene posude koristite za
souffle.
Stavite nešto masnoće pre završetka
kuvanja.
Nemojte prekrivati ni jedan deo pećnice
aluminijumskom folijom. To će prouzrokovati
sakupljanje toplote koja može uništiti rezultat
kuvanja i oštetiti emajl.
Poklopac treba biti otvoren prilikom upotrebe
pećnice.
Učinak posuda na rezultate kuvanja u
pećnici
Trebate znati:
• Aluminijumske, terakota posude smanjuju
tamnjenje s donje strane i održavaju vlažnost
jela. Preporučujemo za upotrebu kod pečenja
mesa, peciva.
• Emajliran čelik, posude od kositra, staklo i
toplotno otporan porculan, posude s
nelepljivom
unutrašnjosti
i
obojenom
spoljnom stranom, povećavaju tamnjenje s
donje strane i isušuju jelo. Preporučujemo da
ih koristite za jela koja trebaju biti hrskava,
obojena s donje i gornje strane .
Kuvanje na ploči
Koristite uvek posude koje odgovaraju plameniku
koji se koristi.
U slučaju da koristite posudu s većim dnom,
povucite je lagano unazad na ploči, kako dno
posude ne bi prouzrokovalo oštećenje emajla
prednje ploče ili njeno pregrevanje.
Pre zatvaranja poklopca proverite da li je
ploča hladna jer bi se poklopac mogao
oštetiti.
13
ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE
Pećnica treba uvek biti čista. Naslage
masnoća i drugi ostaci hrane mogu
prouzrokovati požar.
Pre čišćenja proverite da li su sve
kontrole u položaju ISKLJUČENO i da li
se uređaj do kraja ohladio.
Uređaj mora biti ISKLJUČEN iz napajanja
pre svakog čišćenja ili održavanja.
Sredstva za čišćenje
Pre upotrebe bilo kog sredstva za čišćenje proverite
da li je sredstvo prikladno i da li je njegova upotreba
preporučena od strane proizvođača.
deo za blokiranje
sl. 15
Sredstva za čišćenje koja sadrže
izbeljivač ne smeju se koristiti jer bi površina
mogla izgubiti sjaj. Uređaj za čišćenje parom
ne sme se koristiti, kao ni gruba sredstva za
ribanje.
Spoljno čišćenje
Za čišćenje preporučujemo sredstva koja ne grebu
površinu, kao što su AXION ili CIF; nakon čišćenja
isperite i osušite mekom krpom. Izbegavajte
upotrebu metalnih predmeta, čelične vune,
jastučića od najlona, sredstava za ribanje ili
nagrizajućih sredstava i otapala.
Kako bi sprečili oštećivanje pećnice ili
rasklimavanje staklenih ploča vrata izbegavajte
upotrebu sledećeg:
• Sredstva za čišćenje u domaćinstvu ili
izbeljivača
• Brillo/Ajax sunđere ili sunđere od čelične
vune
• Hemijske sunđere za čišćenje pećnice ili
raspršivača
• Sredstva za uklanjanje rđe
• Sredstva za uklanjanje mrlja na
kadi/umivaoniku.
Vrata pećnice
- Za potpuno čišćenje, vrata pećnice mogu se
rastaviti na sledeći način:
- U potpunosti otvorite vrata pećnice.
- Okrenite u potpunosti prema gore dva dela za
blokiranje na šarkama.
- Delimično zatvorite vrata, do ugla od 30º.
- Podignite vrata i izvucite ih vani.
Unutrašnje staklo vrata pećnice može se skinuti
kako bi se očistilo. Za tu namenu potrebno je izvući
2 učvršćena šrafa. Očistite toplom sapunastom
vodom spoljno i unutrašnje staklo vrata pećnice.
Uvek poduprite vrata tokom uklanjanja staklenih
ploča jer vrata zbog svoje lagane težine mogu
skočiti.
14
fig. 16
fig. 17
NEMOJTE čistiti vrata pećnice ako je
staklena ploča vruća. Ako se ne pridržavate
ove mere opreza staklena ploča može se
rasprsnuti.
Ako se staklena ploča vrata pećnice odlomi ili
ima dubinske ogrebotine, staklo će oslabiti i
potrebno ga je u ovlašćenom servisu zameniti
kako bi se sprečila mogućnost da se
raspukne. Stupite u kontakt s ovlašćenim
servisnim centrom.
VAŽNO: Unutrašnje staklo vrata pećnice mora
biti na svom mestu kad koristite pećnicu.
Unutrašnjost pećnice
Emajlirana unutrašnjost pećnice najbolje se čisti
dok je pećnica još topla. Nakon svake upotrebe
obrišite pećnicu mekom krpom natopljenom
toplom vodom sa sapunicom. S vremena na
vreme biće neophodno temeljnije čišćenje,
korišćenjem prikladnog sredstva za čišćenje
pećnica.
Ploča
Ploča se najbolje čisti dok je još topla, nečistoću
je tada lakše ukloniti nego kada se ohladi.
Redovno brišite ploču dobro isceđenom mekom
krpom natopljenom toplom vodom u koju ste
dodali malo tečnosti za pranje. Izbegavajte
upotrebu:
• Sredstava za pranje domaćinstva i izbeljivača;
• Impregniranih jastučića neprikladnih za
neprijanjajuće posude;
• Jastučića od čelične vune;
• Sredstava za uklanjanje mrlja s kada/slivnika.
Plamenici
Kape plamenika i krune mogu se ukloniti radi
čišćenja. Kape i krune plamenika perite vrućom
sapunastom vodom, mrlje uklonite blagom pastom
za
čišćenje.
Dobro
natopljeni
sapunom
impregnirani jastučić od čelične vune možete
oprezno koristiti, ako postoje mrlje koje je posebno
teško ukloniti.
Nakon čišćenja obavezno ih osušite mekom
krpom.
Grejna ploča
Nečistoću sa same ploče očistite toplom vodom i
mekom četkom, najlonskom ili plastičnom
mrežicom za ribanje. Kako bi grejne ploče izgledale
kao nove, održavajte ih sredstvom za negu grejnih
ploča koje možete nabaviti u većini samoposluga,
npr. “4 Hob” iz asortimana proizvoda HomeCare
(držite se proizvođačevih uputstava za upotrebu).
Alternativno rešenje: kako bi izbegli stvaranje rđe,
obrišite ploče sa krpom na koju ste kapnuli malo
maslinovog ulja. Važno je upamtiti da će se ploča
pri sledećoj upotrebi malo dimiti i proizvoditi pomalo
neugodan miris.
Sušenje
Važno: nakon čišćenja grejne ploče temeljno
osušite
uključivanjem
na
nisko-srednje
podešenje nekoliko minuta.
Obnavljanje
Kako bi očuvali izgled ploča, periodički primenite
malo biljnog ulja bez soli ili sredstva za
obnavljanje.
Primena biljnog ulja: prvo 30 sekundi zagrevajte
grejnu ploču na srednjem podešenju i zatim je
isključite. Na suvu krpu ili kuhinjski papir kapnite
vrlo malo biljnog ulja bez soli. Ploču premažite
tankim slojem ulja i obrišite višak. Zagrevajte ploču
na srednjem podešenju 1 minut.
Primena sredstva za obnavljanje: prvo 30
sekundi zagrevajte grejnu ploču na srednjem
podešenju i zatim je isključite. Primenite vrlo
tanki premaz Collo Electrola (koristite aplikator).
Zagrevajte ploču na visokom podešenju 2-3
minuta. Pojaviće se nešto dima, to je normalno i
dim nije otrovan. (UPAMTITE: ovo je sredstvo za
obnavljanje, ne za čišćenje. Moguće ga je
nabaviti u samoposlugama).
Delovi od nerđajućeg čelika: prstenovi od
nerđajućeg čelika mogu upotrebom izgubiti boju.
Koristite prikladno sredstvo za čišćenje
nerđajućeg čelika za uklanjanje tih nedostataka
boje. To se odnosi i na područje oko grejnih
ploča na pločama štednjaka od nerđajućeg
čelika.
ZAMENA SIJALICE PEĆNICE
Pre zamene sijalice proverite da li je
aparat isključen kako bi izbegli mogući
strujni udar.
Ova sijalica od 15 W i E 14 (230/240V) je
posebna sijalica za “visoke” temperature, do
300˚C. Možete je naručiti u ovlašćenom
servisnom centru.
Sijalica je učvršćena u prednjem delu pećnice i
dostupna je iznutra.
Pristup sijalici:
1. Odvijte staklenu zaštitu sijalice (sl. 18);
2. Odvijte sijalicu;
3. Zamenite sijalicu;
4. Vratite na mesto zaštitu sijalice.
sl. 18
15
ŠTA UČINITI AKO APARAT NE RADI
Ako aparat ne radi ispravno, pre pozivanja servisa izvršite sledeće provere; postoji mogućnost da se radi
o jednostavnom problemu koji možete sami otkloniti; u suprotnom, stupite u kontakt s ovlašćenim
servisnim centrom.
Simptomi
Rešenje
Nema paljenja plamenika
Proverite:
• dovod plina je u potpunosti otvoren
• položaj plinske slavine je pravilan
• plamenik nije vlažan
• kapa plamenika i prsten plamenika su nakon
čišćenja pravilno stavljeni na mesto
• kontrola je bila pritisnuta 10 sekundi nakon
bacanja varnice
Rezultati kuvanja su nezadovoljavajući
Proverite:
• termostat je ispravno postavljen;
• vreme kuvanja je odgovarajuće;
• roštilj je ispravno postavljen u pećnici.
Iz pećnice se dimi
Proverite:
• pećnicu nije potrebno očistiti;
• jelo nije iskipelo;
• masnoće i sokovi nisu poprskali stranice
pećnice.
Grejna ploča i pećnica ne rade
Proverite:
• aparat nije uključen;
• nije došlo do nestanka struje.
• proverite osigurače.
Ako i nakon ovih provera uređaj ne radi, kontaktirajte najbliži ovlašćeni Electrolux servisni centar.
Servisnom centru biće potrebni sledeći podaci:
1.
2.
3.
4.
5.
16
Vaše ime, adresa i poštanski broj
Vaš telefonski broj
Jasni i sažeti podaci o kvaru
Model i serijski broj (vidi natpisnu pločicu)
Datum kupovine
USLOVI GARANCIJE
Garancija utvrđena ugovorom
Ukoliko dođe do tehničkih problema za vreme
garantnog roka, garantujemo da ćemo odstraniti
sve nedostatke i kvarove na proizvodu.
Garancija vredi 24 meseca od dana prodaje
izuzev u slučajevima navedenim u poglavlju
“Garancija ne obuhvata” i onima u
“Garantnom listu”.
Uslovi primene
Ovlašćene servisne radionice neće prihvatiti ovaj
proizvod na besplatan popravak u garantnom
roku bez prilaganja garantnog lista i original
računa. Eventualne troškove prevoza, pismeno
odobrene od strane Electroluxa, u vezi sa
reklamacijom na ovaj proizvod a koji nastaju pri
popravci proizvoda odnosno pri njegovoj zameni
novim proizvodom snosimo mi, s time da je
prevoz obavljen javnim prevoznim sredstvom a
po poštanskom, železničkom ili brodskom
cenovniku.
Garancija ne obuhvata:
Obratite pažnju na činjenicu da garancija neće
biti primenjena:
• ako su oštećenja nastala usled šoka,
variranja napona;
• ako su oštećenja nastala usled udara ili
pada; nepravilne upotrebe ili pogrešnog
priključenja, ako nisu poštovana pravila
nametnuta od distributera struje, vode i
plina;
• ako je korisnik učinio promenu na proizvodu;
• ako je aparat popravljala osoba koja nije za
to ovlašćena od strane proizvođača ili
distributera;
• ako je aparat korišćen za komercijalnu ili
industrijsku namenu ili za neku drugu
namenu u domaćinstvu za koju nije
predviđen;
• ako je aparat kupljen ili popravljen izvan
granica zemlje.
SERVIS
Sve potrebne popravke treba obaviti sa
posebnom brigom i pažnjom.
Iz tog razloga preporučujemo Vam da u slučaju
bilo kakvog problema stupite u kontakt sa
dobavljačem koji Vam je aparat prodao.
U slučaju popravke Vašeg aparata uvek
zahtevajte originalne rezervne delove.
17
UPUTSTVA ZA POSTAVLJANJE
Električno priključenje
SIGURNOSNE NAPOMENE
•
•
•
•
•
Pre postavljanja proverite da li su lokalni
uslovi (vrsta plina i pritisak) odgovarajući
onima za koje je aparat podešen;
Aparat se sme postaviti samo u prostoriju sa
dobrim provetravanjem;
Uslovi podešenja aparata napisani su na
pločici sa tehničkim podacima;
Ovaj aparat nije spojen na sredstvo
ispuštanja plina (dimnjak). On mora biti
postavljen i spojen u skladu sa važećim
propisima. Obratite posebnu pažnju na
pravilno provetravanje (ventilaciju);
Stranice susednog nameštaja trebaju biti
toplotno otporne ili zaštićene toplotno
otpornim materijalom.
Priključenje na plin
• Proverite da li je dovod plina i promer cevi
dovoljan za potrebe svih aparata spojenih na
instalaciju (savetujte se sa firmom za
distribuciju plina);
• Proverite da svi spojevi čvrsto prianjaju;
• Postavite slavinu tako da bude vidljiva i
dostupna;
• Ako koristite savitljivu cev, treba biti
omogućen lak pristup celom dužinom radi
provere stanja i cev ne sme prolaziti iza
aparata;
• Savitljivu cev promenite malo pre isteka roka
trajanja.
Sve električarske radnje potrebne za
postavljanje ploče i kabla treba sprovesti
kvalifikovani električar ili kompetentno
osoblje, u skladu s postojećim propisima.
ŠTEDNJAK MORA BITI UZEMLJEN.
Štednjak je namenjen električkom priključku od
230 V, 50 Hz.
Za priključak na napajanje koristite kabal tipa
H05 RR-F.
Pre uključivanja uverite se da vrednost napona
mrežnog napajanja odgovara vrednostima
navedenim na natpisnoj pločici uređaja.
Pre priključenja proverite:
•
Da li su utičnica ili višepolni prekidač,
korišćeni za priključak, lako dostupni nakon
postavljanja.
POSTAVLJANJE
Smeštaj aparata
Uklonite svu plastičnu ambalažu i postavite
štednjak u suvu, dobro provetrenu prostoriju, ne u
blizini zavesa, papira, alkohola, benzina i sl.
Aparat mora biti postavljen na toplotno otpornu
podlogu.
Ovaj aparat pripada klasi “1” u smislu zaštite od
pregrevanja okolnih površina.
Obavezno je ostaviti 2 cm razmaka od stranica
nameštaja.
min
61 cm
min 15 cm
Provetravanje
Sagorevanje plina je moguće zbog kiseonika u
vazduhu (2m3 vazduha/sat x kW instalirane
snage-proverite natpisnu pločicu s tehničkim
podacima na štednjaku).
Neophodno je obnoviti vazsuh kako bi produkti
sagorevanja bili oslobođeni.
Strujanje vazduha mora dolaziti direktno kroz
otvore spoljnih stranica imajući slobodan prolaz
od najmanje 200 cm2.
18
2 cm
sl. 19
2 cm
Ti otvori bi trebali biti smešteni bliže podu,
suprotno od oslobađanja sagorevanja plina.
Ne smeju biti začepljeni ni s unutrašnje, niti sa
spoljašnje strane.
Priključenje na plin
Štednjak je prilagođen radu sa vrstom plina koja
je označena na pločici s tehničkim podacima.
Može biti nužno da se koristi plin drugačiji od
onoga na koji je aparat podešen.
U tom slučaju, postupite prema uputstvima:
Za najbolji učinak, najmanju potrošnju i
duži životni vek aparata, pritisak plina mora
odgovarati vrednostima prikazanim u tablici 2.
Ako aparat koristi plin butan ili propan, proverite
to pomoću regulatora pritiska, pritisak za butan
treba biti 28 mbar, a za propan 37 mbar.
Brava
Priključenje pomoću krute ili savitljive cevi
(klasa 1)
Dovod plina
1. Za gradski plin:
Savitljiva, nemetalna cev
• Koristite savitljivu gumenu cev ne dužu od
1,5 m unutrašnjeg promera 15 mm
postavljenu sa svojim držačem.
• Proverite da li je pravilno postavljena i
učvršćena sponama.
Savitljiva cev
• Savitljiva cev (mehanički spoj) maksimalna
dužina 1,5 m;
• Savetujemo da koristite savitljivu cev, u
skladu s važećim propisima, ne kraću od 1
m, zavisno od položaja slavine;
• Spojite jedan kraj cevi na zatvorenu slavinu,
zatim, pre smeštanja aparata između
nameštaja, spojite drugi kraj na nastavak
slavine, umećući bravu.
• Štednjak smestite tako da se petlja savitljive
cevi nalazi u prostoru slobodnom od
nameštaja.
Kruta cev
• Kruta cev sa maticom.
Savitljiva
cev
Prsten
sl. 20
Savitljiva
cev
Savitljiva
cev
sl. 21
Brava
2. Spajanje na plin propan butan:
•
•
•
Savetujemo da koristite savitljivu cev, u
skladu s važećim propisima, ne kraću od 1
m, ta dužina je odabrana zavisno od
položaja spajanja na dovod plina;
Za stare butanske instalacije možete korisititi
savitljivu gumenu cev maksimalno 1,5 m
dužine i promera 6 mm, postavljenu s
posebnim držačem za butan.
Dobro je učvrstite pomoću spone sa svake
strane.
Držač za
butan
Savitljiva
guma
Ogrlica
sl. 22
19
Aparat može biti priključen na dovod plina, sa
leve ili desne strane, sa jednim spojem.
Neophodno je postaviti savitljivu cev sa zadnje
strane aparata kako je prikazano na slici.
Proverite da gumena cev ne dodiruje oštre delove
kao što je prikazano na slici.
Cev treba biti učvršćena pomoću isporučene
spone. Pazite da cev ne bude nagnječena ili
savijena tako da sprečava protok plina.
Proverite pomoću sapunice nema li propuštanja
plina na spojevima cevi.
Električko priključenje
Sve električarske radnje potrebne za
postavljanje ploče i kabla treba sprovesti
kvalifikovani električar
ili kompetentno
osoblje, u skladu s postojećim propisima.
ŠTEDNJAK MORA BITI UZEMLJEN.
Proizvođač odbija svaku odgovornost
ukoliko
se
ne
pridržavate
navedenih
sigurnosnih uputstava.
Pre uključivanja, uverite se da napon električkog
priključka odgovara onome navedenom na pločici
sa tehničkim podacima.
U slučaju direktnog priključka na mrežno
napajanje potrebno je ugraditi višepolni prekidač
minimalnog otvora od 3 mm između kontakata.
Prekidač treba biti postavljen unutar razmaka od
2 m od ploče i mora bit lako dostupan nakon
završetka postavljanja.
Žutozeleni kabal uzemljenja ne sme biti prekinut
prekidačem.
UPAMTITE: Žica uzemljenja treba biti oko 4 cm
duža od žice faze i neutralne žice.
Proverite da kabal napajanja nije u dodiru sa
oštrim delovima prikazanim na slici (sl. 23).
Koristite kabal preseka naznačenog u tablici br. 1.
Pre spajanja proverite:
•
da su osigurač i snaga mreže dovoljni za
normalno napajanje štednjaka (pogledajte
pločicu s podacima);
Kako postupiti?
• Odvijte i uklonite zaštitu sa zadnje strane
aparata;
• Spojite kabal na terminal štednjaka u skladu
s tablicom 1;
• Učvrstite pomoću spone kabla;
• Uverite se da priključak terminala odgovara
snazi mreže;
• Ponovo namestite i učvrstite zaštitu sa zadnje
strane aparata.
20
priključak
savitljive cevi
spona
sl. 23
Tablica br.1
Vrsta priključka
Priključak kabla na ploču
terminala
Jednofazni
1 2 3 4 5
L1
N
Kapacitet osigurača
Presek kabla
1 2 3 4 5
L1
PE
L2
230 V
230 V
20 A
Snaga mreže
Napon grejnih elemenata
Trofazni Y 3 ph. +
neutralno
Trofazni
3 x 2,5 mm²
4 5
1 2 3
L3 PE
L1 L2 L3 N
Dvofazni Y 2 ph. +
neutralno
1
PE
2 3 4 5
L1 L2
N
PE
230 V
230 V
16 A
230 V / 400 V
230 V
10 A
230 V / 400 V
230 V
16 A
4 x 1,5 mm²
5 x 1 mm²
4 x 1,5 mm²
PROMENA PLINA
Vaš štednjak je predviđen za rad sa prirodnim
plinom, propanom ili butanom.
Nije predviđen za butanski ili propanski vazduh.
Za promenu vrste plina neophodno je:
• promeniti prskalice (ploča);
• podesiti minimalni nivo;
• proveriti plinski spoj.
Zalepite nalepnicu isporučenu s
aparatom (rezervne prskalice, odgovarajuće
korišćenoj vrsti plina).
S PECIF IKACIJA PRSKAL ICA BR. 2
Cat : II 2E+ 3+
Plamenik
Normalna Smanjena
snaga
snaga
(kW)
(kW)
By-pass
(mm)
BRZI
2,60
0,72
0,42
POMOĆNI
1,00
0,35
0,29
Vrsta plina
Prirodni plin
Butan
Propan
Prirodni plin
Butan
Propan
G20
G30
G31
G20
G30
G31
Potrošnja
Pritisak
(mbar)
Promer
prskalice
(mm)
20
28-30
37
20
28-30
37
1,12
0,86
0,86
0,70
0,50
0,50
0,248
189,05
185,68
0,093
72,71
71,41
-
Pritisak
(mbar)
Promer
prskalice
(mm)
Potrošnja
20
30
30
20
30
30
1,12
0,86
0,86
0,70
0,50
0,50
g/h
3
m /h
Cat : II 2H 3B/P
Plamenik
BRZI
POMOĆNI
Normalna Smanjena
snaga
snaga
(kW)
(kW)
2,60
2,60
2,30
1,00
1,00
0,85
0,72
0,72
0,63
0,35
0,35
0,31
By-pass
(mm)
0,42
0,29
Vrsta plina
Prirodni plin
Butan
Propan
Prirodni plin
Butan
Propan
G20
G30
G31
G20
G30
G31
g/h
m3/h
0,248
189,05
164,25
0,093
72,71
60,70
21
Zamena prskalica na plamenicima ploče
Svaki uređaj ima rezervne prskalice za svaki plin.
Svaka prskalica ima oznaku u milimetrima.
Pre
svake
izmene,
odnosno
prilagođavanja štednjaka različitim vrstama
plina, štednjak morate ISKLJUČITI iz
električnog napajanja i morate se uveriti da
su sve kontrole u položaju ISKLJUČENO, i da
se uređaj u potpunosti ohladio.
Plamenici ploče
•
•
•
Uklonite držače posuda;
Uklonite kape i krune plamenika;
Pomoću ključa br. 7 odvrnite prskalice i
zamenite ih onima potrebnim za vrstu plina
koju koristite (vidi tablicu br. 2).
Ponovo sastavite delove prema istom postupku,
ali obrnutim redom.
Podešavanje minimalnog nivoa za plamenike
ploče
Plamenik je pravilno podešen kada je plamen
stabilan, tih i kada se gasi bez buke.
Kada menjate vrstu plina proverite da li je
minimalni nivo ispravan. Strujanje vazduha je
pravilno kada je plamen dug oko 4 mm. .
Gornji plamenici ne trebaju podešavanje prvog
strujanja vazduha.
Proverite, okrećući kontrolu brzo od maksimalnog
do minimalnog podešenja, da se plamen ne gasi.
Plamenici ploče
Podešavanje minimalnog nivoa:
• Upalite plamenik
• Okrenite kontrolu na položaj najmanjeg
plamena;
• Uklonite kontrolu;
• Odvrnite ili zavrnite navoj premosnice (bypass) (ispod osi slavine) sve dok ne
postignete uobičajeni mali plamen.
• Za LPG u potpunosti zavrnite navoj
premosnice (by-pass).
Ponovo sastavite delove prema istom postupku,
ali obrnutim redom.
Proverite, okrećući kontrolu brzo od maksimalnog
do minimalnog podešenja, da se plamen ne gasi.
sl. 24
Premalo
vazduha
Pravilan
plamen
Previše
vazduha
sl. 25
by-pass
342 724 799-A-170205-01
sl. 26
22
342 724 799-A-170205-01
From the Electrolux Group. The world’s No.1 choice
Electrolux Grupa je najveći svetski proizvođač kuhinjskih uređaja na struju i gas, aparata za čišćenje i uređaja za baštensku
upotrebu. Više od 55 miliona proizvoda Electrolux Grupe ( frižidera, šporeta, mašina za pranje, usisivača, motornih testera i
kosilica za travu ) prodaje se svake godine u vrednosti od oko 14 milijardi USD u preko 150 zemalja širom sveta.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising